Statens vegvesen. Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Utgave: 1 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen. Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Utgave: 1 Dato: 2008-10-13"

Transkript

1 Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Utgave: 1 Dato:

2 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Sluttrapport med resultater fra de aktuelle evalueringsoppgavene. Grunnlagsdataene fra evalueringen. Power-Point-presentasjon av hovedresultater. Artikkel i Samferdsel eller lignende populærvitenskapelig tidsskrift. Birgitte Halvorsen Utredning Trafikk / transport;kollektivtrafikk Kart og presentasjon;informasjon / data;rapport / utredning;evaluering Birgitte Halvorsen Terje Simonsen

3 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 3 FORORD Denne rapporten innholder vedleggene til rapporten: Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim (Asplan Viak ) Bystyret i Trondheim vedtok i forbindelse med budsjettet for 2008 følgende: God fremkommelighet for kollektivtransporten er svært viktig. Økende trafikk har de siste årene ført til lavere fart på kollektivtrafikken. For å bedre situasjonen skal man i 2008 omgjøre sambruksfeltene til rene kollektivfelt, forlenge kollektivfelt slik at de blir gjennomgående fra Leangen til Sluppen. Fra mandag 30. juni ble det innført gjennomgående kollektivfelt fra Leangen til Sluppen i begge retninger. har engasjert Asplan Viak til å gjennomføre oppdraget: Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Prosjektet inngår som en del av etatsprogrammet Miljøvennlig transport. Oppdraget er utført i perioden fra mai til oktober 2008, og består av en førundersøkelse i juni og en etterundersøkelse i september. Oppdragsgivers kontaktpersoner har vært Guro Berge fra Vegdirektoratet om rammen for prosjektet og Steinar Simonsen fra Region Midt om tiltaket. Oppdragsleder hos Asplan Viak har vært Birgitte Halvorsen. Andre medvirkende fra Asplan Viak har vært Terje Simonsen, Anne Guro Nøkleby, Espen Ørnes og Jenny Persson. Studenter har medvirket i registreringene i tillegg til noe personell fra Asplan Viak. Trondheim,

4 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Registreringstider Kjøretid buss GPS-registreringer Kjøretid bil Kølengder sideveger Reisemiddelfordeling personer Reisemiddelfordeling kjøretøy Sykkeltellinger Belegg på kjøretøy Markedsundersøkelse...73

5 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 5 Vedlegg 1: Registreringstider 1 REGISTRERINGSTIDER

6 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 6 Vedlegg 1: Registreringstider Hypotese Registrering Antall Antall Tid kl. Aktivitet personer dager 1.1 Fremkommelighet biltrafikk og Kjøretidsregistreringer bil 1.2 Fremkommelighet kollektivtrafikk og Reisetidsregistreringer buss GPS 2.1 Supplerende tiltak, kølengder sideveger, trafikk mot sentrum 2.2 Supplerende tiltak, kølengder sideveger, trafikk fra sentrum 3.1 Reisemiddelfordeling, bil belegg og Reisemiddelfordeling, kollektiv belegg og Reisemiddelfordeling, sykkel, automatisk 0 Kont. Kontinuerlig Dato Rushperiode Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Morgen Uke juni kl Ettermiddag kl Morgen kl Uke juni Uke juni Ettermiddag kl Morgen kl Ettermiddag kl Busstreik Busstreik Busstreik Busstreik avlyst 1.1 avlyst Busstreik 1.1 Dato Rushperiode Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Morgen kl Uke sept Uke sept Ettermiddag kl Morgen kl Ettermiddag kl

7 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 7 Vedlegg 2: Kjøretid buss GPS-registreringer 2 KJØRETID BUSS GPS-REGISTRERINGER

8 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 8 Vedlegg 2: Kjøretid buss GPS-registreringer Figur 1: Gj.snittsfart (km/t) for buss i førundersøkelsen på strekningen Bratsbergv. - Strindheim i morgenrush Figur 2: Gj.snittsfart (km/t) for buss i etterundersøkelsen på strekningen Bratsbergv. - Strindheim i morgenrush

9 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 9 Vedlegg 2: Kjøretid buss GPS-registreringer Figur 3: Gj.snittsfart (km/t) for buss i førundersøkelsen på strekningen Strindheim Bratsbergv. i morgenrush Figur 4: Gj.snittsfart (km/t) for buss i etterundersøkelsen på strekningen Strindheim Bratsbergv. i morgenrush

10 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 10 Vedlegg 2: Kjøretid buss GPS-registreringer Figur 5: Gj.snittsfart (km/t) for buss i førundersøkelsen på strekningen Bratsbergv. - Strindheim i etterm.rush Figur 6: Gj.snittsfart (km/t) for buss i etterundersøkelsen på strekningen Bratsbergv. - Strindheim i etterm.rush

11 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 11 Vedlegg 2: Kjøretid buss GPS-registreringer Figur 7: Gj.snittsfart (km/t) for buss i førundersøkelsen på strekningen Strindheim - Bratsbergvegen i etterm.rush Figur 8: Gj.snittsfart (km/t) for buss i etterundersøkelsen på strekningen Strindheim Bratsbergv. i etterm.rush

12 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 12 Vedlegg 2: Kjøretid buss GPS-registreringer Figur 9: Forsinkelse (time:minutt:sekund) for buss i førundersøkelsen Bratsbergvegen - Strindheim i morgenrush Figur 10: Forsinkelse (time:minutt:sekund) for buss i etterundersøkelsen Bratsbergv. - Strindheim i morgenrush

13 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 13 Vedlegg 2: Kjøretid buss GPS-registreringer Figur 11: Forsinkelse (time:minutt:sekund) for buss i førundersøkelsen Strindheim Bratsbergv. i morgenrush Figur 12: Forsinkelse (time:minutt:sekund) for buss i etterundersøkelsen Strindheim Bratsbergv. i morgenrush

14 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 14 Vedlegg 2: Kjøretid buss GPS-registreringer Figur 13: Forsinkelse (time:minutt:sekund) for buss i førundersøkelsen Bratsbergv -Strindheim i ettermiddagsrush Figur 14: Forsinkelse (time:minutt:sekund) for buss i etterundersøkelsen Bratsbergv Strindheim i etterm.rush

15 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 15 Vedlegg 2: Kjøretid buss GPS-registreringer Figur 15: Forsinkelse (time:minutt:sekund) for buss i førundersøkelsen Strindheim Bratsbergv. i etterm.rush Figur 16: Forsinkelse (time:minutt:sekund) for buss i etterundersøkelsen Strindheim Bratsbergv. i etterm.rush

16 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 16 Vedlegg 2: Kjøretid buss GPS-registreringer Morgenrush Bratsbergveien-Strindheim juni - før RuteNr Observert fra-til Fra holdeplass Til holdeplass Rutetid Lengde Gjsntid Gjsntid Fart Forsink. Rute tt:mm:ss meter tt:mm:ss min Km/t min/km tt:mm:ss 7,9 Bratsbergveien-Strindheim Bratsbergveien Studentersamfunnet 00:03: :05:08 5,13 23,83 2,52 00:02:08 7,9 Bratsbergveien-Strindheim Studentersamfunnet Munkegata-Sor 00:07: :04:33 4,54 16,88 3,56 00:00:00 7,9 Bratsbergveien-Strindheim Munkegata-Sor Munkegata-Nord Reguleringstid 7,9 Bratsbergveien-Strindheim Munkegata-Nord BakkeBru 00:03: :02:59 2,99 13,83 4,34 00:00:00 7,9 Bratsbergveien-Strindheim BakkeBru SaxenborgAlle 00:05: :06:00 6,01 19,87 3,02 00:01:00 7,9 Bratsbergveien-Strindheim SaxenborgAlle Strindheim 00:01: :01:19 1,31 34,01 1,76 00:00:19 SUM /snitt 00:19: :19:59 19,98 20,2 00:00:59 Ettermiddagsrush Bratsbergveien-Strindheim juni - før RuteNr Observert fra-til Fra holdeplass Til holdeplass Rutetid Lengde Gjsntid Gjsntid Fart Forsink. Rute Forsink. Rute tt:mm:ss meter tt:mm:ss min Km/t min/km tt:mm:ss 7,9 Bratsbergveien-Strindheim Bratsbergveien Studentersamfunnet 00:03: :05:06 5,10 23,98 2,50 00:02:06 7,9 Bratsbergveien-Strindheim Studentersamfunnet Munkegata-Sor 00:07: :04:38 4,63 16,55 3,63 00:00:00 7,9 Bratsbergveien-Strindheim Munkegata-Sor Munkegata-Nord Reguleringstid 7,9 Bratsbergveien-Strindheim Munkegata-Nord BakkeBru 00:03: :04:07 4,11 10,05 5,97 00:01:07 7,9 Bratsbergveien-Strindheim BakkeBru SaxenborgAlle 00:05: :06:10 6,16 19,36 3,10 00:01:10 7,9 Bratsbergveien-Strindheim SaxenborgAlle Strindheim 00:01: :01:59 1,99 22,52 2,66 00:00:59 SUM /snitt 00:19: :21:59 21,99 18,4 00:02:59 Morgenrush Strindheim-Bratsbergveien juni - før RuteNr Observert fra-til Fra holdeplass Til holdeplass Rutetid Lengde Gjsntid Gjsntid Fart Forsink. Rute Forsink. Rute tt:mm:ss meter tt:mm:ss min Km/t min/km tt:mm:ss 7,9 Strindheim-Bratsbergveien Strindheim SaxenborgAlle 00:01: :01:54 1,90 23,52 2,55 00:00:54 7,9 Strindheim-Bratsbergveien SaxenborgAlle BakkeBru 00:05: :06:23 6,39 18,68 3,21 00:01:23 7,9 Strindheim-Bratsbergveien BakkeBru Munkegata-Nord 00:05: :03:18 3,30 12,50 4,80 00:00:00 7,9 Strindheim-Bratsbergveien Munkegata-Nord Munkegata-Sor Reguleringstid 7,9 Strindheim-Bratsbergveien Munkegata-Sor Studentersamfunnet 00:03: :04:28 4,46 17,19 3,49 00:01:28 7,9 Strindheim-Bratsbergveien Studentersamfunnet Bratsbergveien 00:04: :05:15 5,25 23,28 2,58 00:01:15 SUM /snitt 00:18: :21:19 21,31 19,0 00:03:19 Ettermiddagsrush Strindheim-Bratsbergveien juni - før RuteNr Observert fra-til Fra holdeplass Til holdeplass Rutetid Lengde Gjsntid Gjsntid Fart Forsink. Rute Forsink. Rute tt:mm:ss meter tt:mm:ss min Km/t min/km tt:mm:ss 7,9 Strindheim-Bratsbergveien Strindheim SaxenborgAlle 00:01: :01:46 1,77 25,26 2,38 00:00:46 7,9 Strindheim-Bratsbergveien SaxenborgAlle BakkeBru 00:05: :07:06 7,11 16,79 3,57 00:02:06 7,9 Strindheim-Bratsbergveien BakkeBru Munkegata-Nord 00:05: :05:19 5,32 7,76 7,73 00:00:19 7,9 Strindheim-Bratsbergveien Munkegata-Nord Munkegata-Sor Reguleringstid 7,9 Strindheim-Bratsbergveien Munkegata-Sor Studentersamfunnet 00:03: :14:01 14,02 5,47 10,97 00:11:01 7,9 Strindheim-Bratsbergveien Studentersamfunnet Bratsbergveien 00:04: :08:09 8,15 15,01 4,00 00:04:09 SUM /snitt 00:18: :36:22 36,37 11,1 00:18:22

17 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 17 Vedlegg 2: Kjøretid buss GPS-registreringer Morgenrush Bratsbergveien-Strindheim september - etter RuteNr Observert fra-til Fra holdeplass Til holdeplass Rutetid Lengde Gjsntid Gjsntid Fart Forsink. Rute tt:mm:ss meter tt:mm:ss min Km/t min/km tt:mm:ss 7,9 Bratsbergveien-Strindheim Bratsbergveien Studentersamfunnet 00:03: :05:07 5,11 23,93 2,51 00:02:07 7,9 Bratsbergveien-Strindheim Studentersamfunnet Munkegata-Sor 00:07: :04:39 4,65 16,50 3,64 00:00:00 7,9 Bratsbergveien-Strindheim Munkegata-Sor Munkegata-Nord Reguleringstid 7,9 Bratsbergveien-Strindheim Munkegata-Nord BakkeBru 00:03: :03:43 3,71 11,12 5,39 00:00:43 7,9 Bratsbergveien-Strindheim BakkeBru SaxenborgAlle 00:05: :06:46 6,76 17,65 3,40 00:01:46 7,9 Bratsbergveien-Strindheim SaxenborgAlle Strindheim 00:01: :01:43 1,72 25,98 2,31 00:00:43 SUM /snitt 00:19: :21:57 21,95 18,4 00:02:57 Ettermiddagsrush Bratsbergveien-Strindheim september - etter RuteNr Observert fra-til Fra holdeplass Til holdeplass Rutetid Lengde Gjsntid Gjsntid Fart Forsink. Rute Forsink. Rute tt:mm:ss meter tt:mm:ss min Km/t min/km tt:mm:ss 7,9 Bratsbergveien-Strindheim Bratsbergveien Studentersamfunnet 00:03: :05:05 5,08 24,07 2,49 00:02:05 7,9 Bratsbergveien-Strindheim Studentersamfunnet Munkegata-Sor 00:07: :04:50 4,84 15,85 3,78 00:00:00 7,9 Bratsbergveien-Strindheim Munkegata-Sor Munkegata-Nord Reguleringstid 7,9 Bratsbergveien-Strindheim Munkegata-Nord BakkeBru 00:03: :03:43 3,72 11,09 5,41 00:00:43 7,9 Bratsbergveien-Strindheim BakkeBru SaxenborgAlle 00:05: :07:09 7,14 16,70 3,59 00:02:09 7,9 Bratsbergveien-Strindheim SaxenborgAlle Strindheim 00:01: :02:31 2,52 17,76 3,38 00:01:31 SUM /snitt 00:19: :23:18 23,30 17,4 00:04:18 Morgenrush Strindheim-Bratsbergveien september - etter RuteNr Observert fra-til Fra holdeplass Til holdeplass Rutetid Lengde Gjsntid Gjsntid Fart Forsink. Rute Forsink. Rute tt:mm:ss meter tt:mm:ss min Km/t min/km tt:mm:ss 7,9 Strindheim-Bratsbergveien Strindheim SaxenborgAlle 00:01: :02:02 2,03 22,05 2,72 00:01:02 7,9 Strindheim-Bratsbergveien SaxenborgAlle BakkeBru 00:05: :06:21 6,35 18,78 3,20 00:01:21 7,9 Strindheim-Bratsbergveien BakkeBru Munkegata-Nord 00:05: :03:32 3,53 11,68 5,14 00:00:00 7,9 Strindheim-Bratsbergveien Munkegata-Nord Munkegata-Sor Reguleringstid 7,9 Strindheim-Bratsbergveien Munkegata-Sor Studentersamfunnet 00:03: :04:46 4,76 16,11 3,72 00:01:46 7,9 Strindheim-Bratsbergveien Studentersamfunnet Bratsbergveien 00:04: :04:56 4,94 24,76 2,42 00:00:56 SUM /snitt 00:18: :21:37 21,62 18,7 00:03:37 Ettermiddagsrush Strindheim-Bratsbergveien september - etter RuteNr Observert fra-til Fra holdeplass Til holdeplass Rutetid Lengde Gjsntid Gjsntid Fart Forsink. Rute Forsink. Rute tt:mm:ss meter tt:mm:ss min Km/t min/km tt:mm:ss 7,9 Strindheim-Bratsbergveien Strindheim SaxenborgAlle 00:01: :01:45 1,74 25,65 2,34 00:00:45 7,9 Strindheim-Bratsbergveien SaxenborgAlle BakkeBru 00:05: :06:29 6,48 18,40 3,26 00:01:29 7,9 Strindheim-Bratsbergveien BakkeBru Munkegata-Nord 00:05: :03:10 3,16 13,06 4,59 00:00:00 7,9 Strindheim-Bratsbergveien Munkegata-Nord Munkegata-Sor Reguleringstid 7,9 Strindheim-Bratsbergveien Munkegata-Sor Studentersamfunnet 00:03: :05:46 5,76 13,31 4,51 00:02:46 7,9 Strindheim-Bratsbergveien Studentersamfunnet Bratsbergveien 00:04: :05:43 5,71 21,42 2,80 00:01:43 SUM /snitt 00:18: :22:52 22,86 17,7 00:04:52

18 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 18 Vedlegg 2: Kjøretid buss GPS-registreringer time:minutt:sekund 00:25:55 Kjøretid buss Bratsbergvegen-Studentersamfundet - morgen 00:23:02 00:20:10 00:17:17 00:14:24 00:11:31 00:08:38 00:05:46 00:02:53 00:00:00 Registrering nummer Før - juni Etter - september time:minutt:sekund 00:25:55 Kjøretid buss Studentersamfundet-Munkegata - morgen 00:23:02 00:20:10 00:17:17 00:14:24 00:11:31 00:08:38 00:05:46 00:02:53 00:00:00 Registrering nummer Før - juni Etter - september

19 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 19 Vedlegg 2: Kjøretid buss GPS-registreringer time:minutt:sekund 00:25:55 Kjøretid buss Munkegata-Studentersamfundet - ettermiddag 00:23:02 00:20:10 00:17:17 00:14:24 00:11:31 00:08:38 00:05:46 00:02:53 00:00:00 Registrering nummer Før - juni Etter - september time:minutt:sekund 00:25:55 Kjøretid buss Studentersamfundet-Bratsbergvegen - ettermiddag 00:23:02 00:20:10 00:17:17 00:14:24 00:11:31 00:08:38 00:05:46 00:02:53 00:00:00 Registrering nummer Før - juni Etter - september

20 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 20 Vedlegg 2: Kjøretid buss GPS-registreringer time:minutt:sekund 00:25:55 Kjøretid buss Strindheim - Saxenborg allé - morgen 00:23:02 00:20:10 00:17:17 00:14:24 00:11:31 00:08:38 00:05:46 00:02:53 00:00:00 Registrering nummer Før - juni Etter - september time:minutt:sekund 00:25:55 Kjøretid buss Saxenborg allé - Bakke bru - morgen 00:23:02 00:20:10 00:17:17 00:14:24 00:11:31 00:08:38 00:05:46 00:02:53 00:00:00 Registrering nummer Før - juni Etter - september time:minutt:sekund 00:25:55 Kjøretid buss Bakke bru - Munkegata - morgen 00:23:02 00:20:10 00:17:17 00:14:24 00:11:31 00:08:38 00:05:46 00:02:53 00:00:00 Registrering nummer Før - juni Etter - september

21 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 21 Vedlegg 2: Kjøretid buss GPS-registreringer time:minutt:sekund 00:25:55 Kjøretid buss Munkegata - Bakke bru - ettermiddag 00:23:02 00:20:10 00:17:17 00:14:24 00:11:31 00:08:38 00:05:46 00:02:53 00:00:00 Registrering nummer Før - juni Etter - september time:minutt:sekund 00:25:55 Kjøretid buss Bakke bru - Saxenborg allé - ettermiddag 00:23:02 00:20:10 00:17:17 00:14:24 00:11:31 00:08:38 00:05:46 00:02:53 00:00:00 Registrering nummer Før - juni Etter - september time:minutt:sekund 00:25:55 Kjøretid buss Saxenborg allé - Strindheim - ettermiddag 00:23:02 00:20:10 00:17:17 00:14:24 00:11:31 00:08:38 00:05:46 00:02:53 00:00:00 Registrering nummer Før - juni Etter - september

22 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 22 Vedlegg 3: Kjøretid bil 3 KJØRETID BIL

23 Middels faktor Forutsigbarhets faktor Middels faktor Forutsigbarhets faktor Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 23 Vedlegg 3: Kjøretid bil Rute 2: Rotvoll- Lerkendal 2008 Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Middels Middels Morgen Norm. tid Teor. tid Lengde Fartsgr. 5/6 6/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 16/6 17/6 18/6 forsinkelse hastighet t mm ss t mm ss [m] [km/t] t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss [km/t] Planlagt starttid Reell starttid Rotvoll Strindheim ,9 3,9 Dyre Halses v ,2 3,4 Sentralstasj ,3 2,0 Studentersamf ,4 1,5 Lerkendal ,7 1,6 SUM ,9 1,8 Rute 2:Studentersamfundet- Rotvoll 2008 Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Middels Middels Normal tid Teor. tid Lengde Fartsgr. 5/6 6/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 16/6 17/6 18/6 forsinkelse hastighet Kveld t mm ss t mm ss [m] [km/t] t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss [km/t] Planlagt starttid Reell starttid Studentersamf Gamle Bybro ,5 1,7 Gryta ,9 1,9 Dyre Halses v ,1 1,2 Strindheim ,7 3,1 Rotvoll ,4 1,7 SUM ,0 1,8 Kommentar:

24 Middels faktor Forutsigbarhets faktor Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 24 Vedlegg 3: Kjøretid bil Rute 2: Rotvoll- Lerkendal 2008 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Middels Middels Morgen Norm. tid Teor. tid Lengde Fartsgr. 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 forsinkelse hastighet t mm ss t mm ss [m] [km/t] t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss [km/t] Planlagt starttid Reell starttid Rotvoll Strindheim ,5 2,1 Dyre Halses v ,8 3,4 Sentralstasj ,4 1,7 Studentersamf ,4 1,6 Lerkendal ,6 1,9 SUM ,8 1,9 Kveld Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Middels Lengde Fartsgr. 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 forsinkelse hastighet t mm ss t mm ss [m] [km/t] t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss [km/t] Planlagt starttid Reell starttid Studentersamf Gamle Bybro ,5 2,7 Dyre Halses v ,2 1,4 Strindheim ,2 3,1 Kommentar: Rute 2:Studentersamfundet- Rotvoll 2008 Mandag Middels Middels faktor Forutsigbarhets faktor Normal tid Teor. tid Gryta ,4 2,0 Rotvoll ,5 2,2 SUM ,1 2,0

25 Middels faktor Forutsigbarhets faktor Middels faktor Forutsigbarhets faktor Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 25 Vedlegg 3: Kjøretid bil Rute 2:Studentersamfundet- Rotvoll 2008 Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Middels Middels Morgen Norm. tid Teor. tid Lengde Fartsgr. 5/6 6/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 16/6 17/6 18/6 forsinkelse hastighet t mm ss t mm ss [m] [km/t] t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss [km/t] Planlagt starttid Reell starttid Studentersamf Gamle Bybro ,2 1,6 Gryta ,3 1,7 Dyre Halses v ,1 1,6 Strindheim ,3 1,6 Rotvoll ,1 1,2 SUM ,4 1,2 Rute 2: Rotvoll-Studentersamfundet 2008 Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Middels Middels Normal tid Teor. tid Lengde Fartsgr. 5/6 6/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 16/6 17/6 18/6 forsinkelse hastighet Kveld t mm ss t mm ss [m] [km/t] t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss [km/t] Planlagt starttid Reell starttid Rotvoll Strindheim ,5 1,8 Dyre Halses v ,6 2,1 Sentralstasj ,3 1,7 Studentersamf ,6 4, SUM ,3 2,5 Kommentar:

26 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 26 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Rute 2:Studentersamfundet- Rotvoll 2008 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Middels Middels Morgen Norm. tid Teor. tid Lengde Fartsgr. 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 forsinkelse hastighet t mm ss t mm ss [m] [km/t] t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss [km/t] Planlagt starttid Reell starttid Studentersamf Gamle Bybro ,5 2,4 Gryta ,8 2,0 Dyre Halses v ,1 1,4 Strindheim ,4 1,6 Rotvoll ,1 1,2 SUM ,4 1,5 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fredag Middels Lengde Fartsgr. 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 forsinkelse hastighet t mm ss t mm ss [m] [km/t] t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss [km/t] Planlagt starttid Reell starttid Rotvoll Strindheim ,3 2,6 Sentralstasj ,6 5,1 Studentersamf ,1 4, Rute 2: Rotvoll-Studentersamfundet 2008 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Middels Middels faktor Forutsigbarhets faktor Middels faktor Forutsigbarhets faktor Kveld Normal tid Teor. tid Kommentar: Dyre Halses v ,1 4,0 SUM ,3 2,4

27 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 27 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Rute 3: Storler- Studentersamfundet 2008 Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Middels Middels Morgen Norm. tid Teor. tid Lengde Fartsgr. 5/6 6/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 16/6 17/6 18/6 forsinkelse hastighet t mm ss t mm ss [m] [km/t] t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss [km/t] Planlagt starttid Reell starttid Storler Tonstad ,1 1,7 Lerkendal ,2 1,6 Studentersamf ,1 2,4 SUM ,3 1,5 Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Middels Lengde Fartsgr. 5/6 6/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 16/6 17/6 18/6 forsinkelse hastighet t mm ss t mm ss [m] [km/t] t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss [km/t] Planlagt starttid Reell starttid Studentersamf Lerkendal ,4 5,8 Storler ,4 1,7 Rute 3: Studentersamf- Storler 2008 Torsdag Middels Middels faktor Forutsigbarhets faktor Middels faktor Forutsigbarhets faktor Kveld Normal tid Teor. tid Kommentar: Tonstad ,1 1,3 SUM ,9 1,4

28 Middels faktor Forutsigbarhets faktor Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 28 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Rute 3: Storler- Studentersamfundet 2008 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Middels Middels Morgen Norm. tid Teor. tid Lengde Fartsgr. 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 forsinkelse hastighet t mm ss t mm ss [m] [km/t] t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss [km/t] Planlagt starttid Reell starttid Storler Tonstad ,1 1,6 Lerkendal ,4 2,1 Studentersamf ,1 2,3 SUM ,5 1,7 Kveld Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Middels Lengde Fartsgr. 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 forsinkelse hastighet t mm ss t mm ss [m] [km/t] t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss [km/t] Planlagt starttid Reell starttid Studentersamf Lerkendal ,1 2,1 Storler ,7 3,4 Kommentar: Rute 3: Studentersamf- Storler 2008 Mandag Middels Middels faktor Forutsigbarhets faktor Normal tid Teor. tid Tonstad ,0 1,3 SUM ,7 1,9

29 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 29 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Planlagt starttid Reell starttid 0 0 Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Middels Middels Norm. tid Teor. tid Lengde Fartsgr. forsinkelse hastighet t mm ss t mm ss [m] [km/t] t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss [km/t] SUM Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Onsdag Middels Lengde Fartsgr. 5/6 6/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 16/6 17/6 18/6 forsinkelse hastighet t mm ss t mm ss [m] [km/t] t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss [km/t] Planlagt starttid Reell starttid Storler Tonstad ,0 1,0 Studentersamf ,8 1,5 Rute 3: Storler- Studentersamfundet 2008 Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Middels Middels faktor Forutsigbarhets faktor Middels faktor Forutsigbarhets faktor 0 Kveld Normal tid Teor. tid Kommentar: Lerkendal ,2 1,2 SUM ,2 1,1

30 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 30 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Planlagt starttid Reell starttid 0 0 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Middels Middels Norm. tid Teor. tid Lengde Fartsgr. forsinkelse hastighet t mm ss t mm ss [m] [km/t] t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss [km/t] SUM Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fredag Middels Lengde Fartsgr. 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 forsinkelse hastighet t mm ss t mm ss [m] [km/t] t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss [km/t] Planlagt starttid Reell starttid Storler Tonstad ,0 1,2 Studentersamf ,6 2,7 Rute 3: Storler- Studentersamfundet 2008 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Middels Middels faktor Forutsigbarhets faktor Middels faktor Forutsigbarhets faktor 0 Kveld Normal tid Teor. tid Kommentar: Lerkendal ,1 1,3 SUM ,1 1,3

31 Middels faktor Forutsigbarhets faktor Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 31 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Rute 4. Innh.vn/ Dyre Halses v- Selsbakk 2008 Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Middels Middels Morgen Norm. tid Teor. tid Lengde Fartsgr. 5/6 6/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 16/6 17/6 18/6 forsinkelse hastighet t mm ss t mm ss [m] [km/t] t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss [km/t] Planlagt starttid Reell starttid Innh.vn- DH veg Kjøpmannsgata ,3 1,7 Vollgata ,8 1,6 Marienborg ,6 1,5 Bøckmannsveg ,1 1,2 Selsbakk ,7 2,2 SUM ,1 1,4 Kveld Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Middels Lengde Fartsgr. 5/6 6/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 16/6 17/6 18/6 forsinkelse hastighet t mm ss t mm ss [m] [km/t] t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss [km/t] Planlagt starttid Reell starttid Selsbakk Bøckmannsveg ,4 2,8 Vollgata ,3 1,6 Pr.gt/ Dronn.gt ,0 2,9 Innh.vn- DH. veg ,5 1,5 Kommentar: Rute 4: Selsbakk- Innh.vn/ D.Halses v 2008 Torsdag Middels Middels faktor Forutsigbarhets faktor Normal tid Teor. tid Marienborg ,1 1,1 Kjøpmannsgata ,5 2,0 SUM ,0 1,4

32 Middels faktor Forutsigbarhets faktor Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 32 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Rute 4. Innh.vn/ Dyre Halses v- Selsbakk 2008 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Middels Middels Morgen Norm. tid Teor. tid Lengde Fartsgr. 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 forsinkelse hastighet t mm ss t mm ss [m] [km/t] t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss [km/t] Planlagt starttid Reell starttid Innh.vn- DH veg Kjøpmannsgata ,2 1,7 Vollgata ,6 2,1 Marienborg ,3 1,5 Bøckmannsveg ,1 1,2 Selsbakk ,8 3,2 SUM ,5 1,7 Kveld Normal tid Teor. tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fredag Middels Lengde Fartsgr. 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 forsinkelse hastighet t mm ss t mm ss [m] [km/t] t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss [km/t] Planlagt starttid Reell starttid Selsbakk Bøckmannsveg ,5 2,7 Vollgata ,4 2,2 Pr.gt/ Dronn.gt ,1 2,4 Innh.vn- DH. veg ,5 2,1 Kommentar: Rute 4: Selsbakk- Innh.vn/ D.Halses v 2008 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Middels Middels faktor Forutsigbarhets faktor Marienborg ,2 1,4 Kjøpmannsgata ,6 2,4 SUM ,6 1,6

33 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 33 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Rute 4: Selsbakk- Innh.vn/ D.Halses v 2008 Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Middels Middels Morgen Norm. tid Teor. tid Lengde Fartsgr. 5/6 6/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 16/6 17/6 18/6 forsinkelse hastighet t mm ss t mm ss [m] [km/t] t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss [km/t] Planlagt starttid Reell starttid Selsbakk Bøckmannsveg ,1 4,4 Marienborg ,3 1,5 Vollgata ,6 2,5 Pr.gt/ Dronn.gt ,6 1,7 Kjøpmannsgata ,4 1,8 Innh.vn- DH. veg ,3 1,5 SUM ,9 1,6 Teor. tid Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Onsdag Middels Lengde Fartsgr. 5/6 6/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 16/6 17/6 18/6 forsinkelse hastighet t mm ss t mm ss [m] [km/t] t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss [km/t] Planlagt starttid Reell starttid Innh.vn- DH veg Kjøpmannsgata ,1 3,1 Marienborg ,4 1,2 Bøckmannsveg ,1 1,2 Rute 4. Innh.vn/ Dyre Halses v- Selsbakk 2008 Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Middels Middels faktor Forutsigbarhets faktor Middels faktor Forutsigbarhets faktor Kveld Normal tid Kommentar: Vollgata ,0 2,7 Selsbakk ,2 1,5 SUM ,9 1,7

34 Middels faktor Forutsigbarhets faktor Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 34 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Rute 4: Selsbakk- Innh.vn/ D.Halses v 2008 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Middels Middels Morgen Norm. tid Teor. tid Lengde Fartsgr. 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 forsinkelse hastighet t mm ss t mm ss [m] [km/t] t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss [km/t] Planlagt starttid Reell starttid Selsbakk Bøckmannsveg ,7 2,3 Marienborg ,2 1,5 Vollgata ,8 2,7 Pr.gt/ Dronn.gt ,2 1,7 Kjøpmannsgata ,7 3,0 Innh.vn- DH. veg ,5 1,5 SUM ,8 1,5 Kveld Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fredag Middels Lengde Fartsgr. 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 forsinkelse hastighet t mm ss t mm ss [m] [km/t] t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss t mm ss [km/t] Planlagt starttid Reell starttid Innh.vn- DH veg Kjøpmannsgata ,7 3,8 Marienborg ,5 2,3 Bøckmannsveg ,3 1,8 Kommentar: Rute 4. Innh.vn/ Dyre Halses v- Selsbakk 2008 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Middels Middels faktor Forutsigbarhets faktor Normal tid Teor. tid Vollgata ,0 3,0 Selsbakk ,1 1,8 SUM ,7 1,8

35 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 35 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer 4 KØLENGDER SIDEVEGER

36 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 36 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Kølengde (meter) 140 Kølengder i Bratsbergvegen Tidspunkt Før - juni 2008 Etter - september 2008 Kølengde (meter) 140 Kølengder i Valøyvegen Tidspunkt Før - juni 2008 Etter - september 2008

37 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 37 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Kølengde (meter) 140 Kølengder i Strindvegen Tidspunkt Før - juni 2008 Etter - september 2008 Kølengde (meter) 140 Kølengder i Klostergata Tidspunkt Før - juni 2008 Etter - september 2008

38 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 38 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Kølengde (meter) 140 Kølengder i Einar Tambarskjelves gate Tidspunkt Før - juni 2008 Etter - september 2008 Kølengde (meter) 140 Kølengder Olav Kyrres gate venstre og midtre felt mot Midtbyen Tidspunkt Før - juni 2008 Etter - september 2008

39 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 39 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Kølengde (meter) 140 Kølengder i Olav Kyrres gate høyre felt mot Lerkendal Tidspunkt Før - juni 2008 Etter - september 2008

40 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 40 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Manuelt registrerte kølengder (m) i Bratsbergvegen øst for Holtermannsvegen Registrert av: Erik Salen Lagt inn data: Birgitte Halvorsen Før Før Etter Etter Gjennomsnitt Gjennomsnitt Tidspunkt Torsdag Onsdag Onsdag Tirsdag Før - juni 2008 Etter - september : ,5 07: ,5 07: ,5 07: : ,5 07: ,5 07: , : ,5 5 07: ,5 0 07: ,5 0 07: ,5 07: : : ,5 16,5 07: ,5 2,5 07: ,5 07: ,5 2,5 07: : : ,5 7,5 07: : ,5 07: ,5 07: : , : ,5 16,5 07: : ,5 16,5 07: ,5 07: ,5 08: ,5 0 08: ,5 7,5 08: : , : ,5 08: : ,5 2,5 08: ,5 2,5 08: ,5 12,5 08: ,5 5 08: ,5 08: ,5 5 08: ,5 5 08: ,5 08: ,5 08: ,5 7,5 08: ,5 12,5 08: : ,5 0 08: , : ,5 08: ,5 7,5 08: ,5 08: ,5 08: : ,5 5 08: , : : ,5 08: Slutt kl Gjennomsnitt: 8,3 9,8 8 8,5 9 8,2

41 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 41 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Manuelt registrerte kølengder (m) i Valøyvegen øst for Holtermannsvegen Registrert av: Oddrun S. Waagø Lagt inn data: Birgitte Halvorsen Før Før Etter Etter Gjennomsnitt Gjennomsnitt Tidspunkt Torsdag Onsdag Onsdag Tirsdag Før - juni 2008 Etter - september : : ,5 07: , : , : ,5 5 07: ,5 17,5 07: ,5 07: ,5 07: ,5 07: : , : ,5 07: , : , : ,5 17,5 07: : , : : : ,5 5 07: : ,5 07: : ,5 07: ,5 12,5 07: ,5 17,5 07: : , : , : ,5 08: , : , : ,5 08: ,5 7,5 08: : : ,5 08: ,5 7,5 08: ,5 08: ,5 42,5 08: : : ,5 08: , : , : ,5 17,5 08: ,5 26,5 08: ,5 08: : : : , : : , : , : ,5 5 08: : ,5 32,5 08: , : Slutt kl Gjennomsnitt: 38,7 31,0 19,4 34,5 18,8

42 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 42 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Manuelt registrerte kølengder (m) i Strindvegen øst for Holtermannsvegen Registrert av: Karoline Straume Lagt inn data: Birgitte Halvorsen Før Før Etter Etter Gjennomsnitt Gjennomsnitt Tidspunkt Torsdag Onsdag Onsdag Tirsdag Før - juni 2008 Etter - september : , : : : ,5 07: , : : ,5 42,5 07: ,5 37,5 07: ,5 07: ,5 07: : : ,5 72,5 07: ,5 0 07: ,5 7,5 07: ,5 07: ,5 7,5 07: ,5 07: ,5 47,5 07: , : : ,5 57,5 07: : ,5 07: ,5 07: : ,5 0 07: : : : ,5 27,5 08: : ,5 08: ,5 08: : ,5 08: : : ,5 08: ,5 0 08: ,5 22,5 08: : , : , : ,5 08: : , : , : : , : : ,5 08: : : , : : , : , : ,5 0 08: Slutt kl Gjennomsnitt: 34,1 15,7 24,3 32,7

43 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 43 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Manuelt registrerte kølengder (m) i Klostergata vest for Elgesetergate Registrert av: Åsmund Tøsse Lagt inn data: Birgitte Halvorsen Før Før Etter Etter Gjennomsnitt Gjennomsnitt Tidspunkt Torsdag Onsdag Onsdag Tirsdag Før - juni 2008 Etter - september : : ,5 12,5 07: ,5 32,5 07: ,5 07: ,5 32,5 07: ,5 07: , : ,5 07: ,5 07: ,5 0 07: , : , : , : , : ,5 07: , : ,5 07: : ,5 107,5 07: : , : , : : ,5 07: ,5 07: ,5 07: ,5 07: ,5 07: : ,5 08: ,5 08: : : ,5 08: , : ,5 27,5 08: ,5 17,5 08: ,5 0 08: : ,5 08: ,5 12,5 08: ,5 08: ,5 08: : : : ,5 08: : : ,5 08: ,5 27,5 08: , : , : ,5 17,5 08: ,5 08: ,5 47,5 08: : : ,5 08: Slutt kl ,5 Gjennomsnitt: 37,8 28,7 31,1 43,9 32,7 37,5

44 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 44 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Manuelt registrerte kølengder (m) i Einar Tambarskjelves gate vest Elgeseter gate Registrert av: Oddrun S. Waagø Lagt inn data: Birgitte Halvorsen Før Før Etter Etter Gjennomsnitt Gjennomsnitt Tidspunkt Torsdag Onsdag Onsdag Tirsdag Før - juni 2008 Etter - september : ,5 15: : : ,5 27,5 15: : ,5 7,5 15: : ,5 7,5 15: ,5 0 15: ,5 15: : ,5 7,5 15: ,5 15: ,5 15: ,5 15: , : ,5 15: ,5 2,5 15: ,5 15: : ,5 15: , : ,5 22,5 15: : ,5 0 15: ,5 5 15: ,5 15: ,5 2,5 15: ,5 15: ,5 7,5 16: : : : ,5 16: ,5 5 16: : : ,5 5 16: ,5 16: ,5 16: , : : : : : ,5 5 16: , : : ,5 16: ,5 0 16: ,5 5 16: ,5 5 16: : : ,5 16: : ,5 0 16: ,5 16: ,5 0 16: ,5 Slutt kl Gjennomsnitt: 4,4 20,7 7,8 8,8 12,5 8,3

45 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 45 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Manuelt registrerte kølengder (m) i Olav Kyrres gate venstre og midtre felt mot Midtbyen (lengste kø registrert) Registrert av: Karoline Straume Lagt inn data: Birgitte Halvorsen Før Før Etter Etter Gjennomsnitt Gjennomsnitt Tidspunkt Torsdag Onsdag Onsdag Tirsdag Før - juni 2008 Etter - september : , : , : , : : : : , : , : : ,5 15: : , : ,5 12,5 15: , : : : ,5 15: : : ,5 15: ,5 15: ,5 37,5 15: : ,5 42,5 15: : ,5 27,5 15: , : ,5 15: ,5 7,5 15: : ,5 2,5 16: ,5 5 16: ,5 16: ,5 16: : ,5 22,5 16: ,5 16: : , : ,5 32,5 16: ,5 22,5 16: ,5 7,5 16: : ,5 16: ,5 17,5 16: ,5 16: , : ,5 16: ,5 5 16: : , : ,5 27,5 16: ,5 27,5 16: ,5 7,5 16: ,5 16: : : ,5 17,5 16: ,5 32,5 16: ,5 17,5 Slutt kl Gjennomsnitt: 29,6 30,8 25,8 23,3 30,2 24,5

46 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 46 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Manuelt registrerte kølengder (m) i Olav Kyrres gate høyre felt mot Lerkendal Registrert av: Karoline Straume Lagt inn data: Birgitte Halvorsen Før Før Etter Etter Gjennomsnitt Gjennomsnitt Tidspunkt Torsdag Onsdag Onsdag Tirsdag Før - juni 2008 Etter - september : , : ,5 15: , : ,5 47,5 15: ,5 32,5 15: , : ,5 15: ,5 15: , : , : ,5 15: ,5 42,5 15: : ,5 15: : , : ,5 27,5 15: ,5 15: , : , : : ,5 5 15: : ,5 15: , : ,5 22,5 15: : ,5 5 15: : , : ,5 2,5 16: ,5 16: ,5 16: ,5 16: ,5 22,5 16: : : : ,5 16: ,5 16: : : , : : , : : , : ,5 2,5 16: ,5 16: ,5 17,5 16: , : , : : ,5 16: : ,5 12,5 16: ,5 7,5 16: : , : ,5 20 Slutt kl Gjennomsnitt: 17 19,7 18,3 25,6 18,3 22

47 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 47 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer 5 REISEMIDDELFORDELING PERSONER

48 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 48 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Holtermannsvei 1 Antall personer Tirsdag kl kl Torsdag Onsdag Gjennomsnitt Andel kl kl kl kl kl Høyre felt mot sentrum Lette kjt (ekskl. taxi) Tunge kjt Taxi Buss Motorsykkel Sum Venstre felt mot sentrum Lette kjt (ekskl. taxi) Tunge kjt Taxi Buss Motorsykkel Sum kl Sum mot sentrum kl kl Lette kjt (ekskl. taxi) % 53 % Tunge kjt % 1 % Taxi % 2 % Buss % 43 % Motorsykkel % 1 % Sum mot sentrum % 100 % Høyre felt fra sentrum Lette kjt (ekskl. taxi) Tunge kjt Taxi Buss Motorsykkel Sum Venstre felt fra sentrum Lette kjt (ekskl. taxi) Tunge kjt Taxi Buss Motorsykkel Sum Sum fra sentrum kl kl Lette kjt (ekskl. taxi) % 49 % Tunge kjt % 1 % Taxi % 1 % Buss % 48 % Motorsykkel % 1 % Sum fra sentrum % 100 % Tirsdag Torsdag Onsdag Gjennomsnitt Andel Sum begge retninger kl kl kl kl kl kl kl kl Lette kjt (ekskl. taxi) % 50 % Tunge kjt % 1 % Taxi % 1 % Buss % 46 % Motorsykkel % 1 % Sum begge retninger % 100 %

49 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 49 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Holtermannsvei 1 Antall personer Tirsdag Torsdag Gjennomsnitt Andel kl kl kl kl kl kl kl kl Høyre felt mot sentrum Lette kjt (ekskl. taxi) % 1 % Tunge kjt % 0 % Taxi % 3 % Buss % 36 % Motorsykkel % 1 % Sum % 41 % Venstre felt mot sentrum Lette kjt (ekskl. taxi) % 57 % Tunge kjt % 1 % Taxi % 0 % Buss % 0 % Motorsykkel % 0 % Sum % 59 % kl kl Sum mot sentrum Lette kjt (ekskl. taxi) % 58 % Tunge kjt % 1 % Taxi % 3 % Buss % 36 % Motorsykkel % 2 % Sum mot sentrum % 100 % Høyre felt fra sentrum Lette kjt (ekskl. taxi) % 1 % Tunge kjt % 0 % Taxi % 2 % Buss % 52 % Motorsykkel % 3 % Sum % 57 % Venstre felt fra sentrum Lette kjt (ekskl. taxi) % 41 % Tunge kjt % 1 % Taxi % 0 % Buss % 0 % Motorsykkel % 1 % Sum % 43 % kl kl Sum fra sentrum Lette kjt (ekskl. taxi) % 42 % Tunge kjt % 1 % Taxi % 2 % Buss % 52 % Motorsykkel % 3 % Sum fra sentrum % 100 % Tirsdag Torsdag Gjennomsnitt Andel kl kl kl kl kl kl kl kl Sum begge retninger Lette kjt (ekskl. taxi) % 47 % Tunge kjt % 1 % Taxi % 2 % Buss % 46 % Motorsykkel % 3 % Sum begge retninger % 100 %

50 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 50 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Holtermannsvei 1 Antall personer Juni 2008 September 2008 Andeler juni Andeler sept kl kl kl kl kl kl kl kl Etter - sept kl Etter - sept kl Etter - sept kl Etter - sept kl Før - juni Før - juni Før - juni Før - juni Sum mot sentrum kl kl kl kl Lette kjt (ekskl. taxi) % 53 % 41 % 58 % Tunge kjt % 1 % 2 % 1 % Taxi % 2 % 2 % 3 % Buss % 43 % 52 % 36 % Motorsykkel % 1 % 3 % 2 % Sum mot sentrum % 100 % 100 % 100 % Etter - sept kl Etter - sept kl Etter - sept kl Etter - sept kl Før - juni Før - juni Før - juni Før - juni Sum fra sentrum kl kl kl kl Lette kjt (ekskl. taxi) % 49 % 49 % 42 % Tunge kjt % 1 % 4 % 1 % Taxi % 1 % 4 % 2 % Buss % 48 % 42 % 52 % Motorsykkel % 1 % 1 % 3 % Sum fra sentrum % 100 % 100 % 100 % Juni 2008 September 2008 Andeler juni Andeler sept Før - juni Før - juni Etter - sept kl. Etter - sept kl. Før - juni Før - juni Etter - sept kl. Etter - sept kl. Sum begge retninger kl kl kl kl Lette kjt (ekskl. taxi) % 50 % 43 % 47 % Tunge kjt % 1 % 3 % 1 % Taxi % 1 % 3 % 2 % Buss % 46 % 49 % 46 % Motorsykkel % 1 % 3 % 3 % Sum begge retninger % 100 % 100 % 100 % Juni 2008 September 2008 Andeler juni Andeler sept Etter - Etter - Sum begge retninger Før - juni morgen og ettermidd ag sept morgen og ettermidd ag Før - juni morgen og ettermidd ag sept morgen og ettermidd ag Lette kjt (ekskl. taxi) % 46 % Tunge kjt % 2 % Taxi % 2 % Buss % 48 % Motorsykkel % 3 % Sum begge retninger % 100 %

51 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 51 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer 60 % Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - morgen mot sentrum Andel personer pr. periode 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Før - juni kl Etter - sept kl % Lette kjt (ekskl. taxi) Tunge kjt Taxi Buss Motorsykkel 60 % Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - morgen fra sentrum Andel personer pr. periode 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Før - juni kl Etter - sept kl % Lette kjt (ekskl. taxi) Tunge kjt Taxi Buss Motorsykkel 60 % Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - morgen begge retninger Andel personer pr. periode 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Før - juni kl Etter - sept kl % Lette kjt (ekskl. taxi) Tunge kjt Taxi Buss Motorsykkel

52 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 52 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer 60 % 50 % Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - ettermiddag mot sentrum Andel personer pr. periode 40 % 30 % 20 % 10 % Før - juni kl Etter - sept kl % Lette kjt (ekskl. taxi) Tunge kjt Taxi Buss Motorsykkel Andel personer pr. periode 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - ettermiddag fra sentrum Før - juni kl Etter - sept kl % Lette kjt (ekskl. taxi) Tunge kjt Taxi Buss Motorsykkel Andel personer pr. periode 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - ettermiddag begge retninger Før - juni kl Etter - sept kl % Lette kjt (ekskl. taxi) Tunge kjt Taxi Buss Motorsykkel

53 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 53 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Andel personer pr. periode Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - sum morgen og ettermiddag begge retninger 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Lette kjt (ekskl. taxi) Tunge kjt Taxi Buss Motorsykkel Før - juni morgen og ettermiddag Etter - sept morgen og ettermiddag Antall personer pr. periode Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - sum morgen og ettermiddag begge retninger Lette kjt (ekskl. taxi) Tunge kjt Taxi Buss Motorsykkel Før - juni morgen og ettermiddag Etter - sept morgen og ettermiddag

54 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 54 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Antall personer pr. periode Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - morgen mot sentrum Lette kjt (ekskl. taxi) Tunge kjt Taxi Buss Motorsykkel Før - juni kl Etter - sept kl Antall personer pr. periode Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - morgen fra sentrum Lette kjt (ekskl. taxi) Tunge kjt Taxi Buss Motorsykkel Før - juni kl Etter - sept kl Antall personer pr. periode Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - morgen begge retninger Lette kjt (ekskl. taxi) Tunge kjt Taxi Buss Motorsykkel Før - juni kl Etter - sept kl

55 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 55 Vedlegg 5: Reisemiddelfordeling personer Antall personer pr. periode Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - ettermiddag mot sentrum Lette kjt (ekskl. taxi) Tunge kjt Taxi Buss Motorsykkel Før - juni kl Etter - sept kl Antall personer pr. periode Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - ettermiddag fra sentrum Lette kjt (ekskl. taxi) Tunge kjt Taxi Buss Motorsykkel Før - juni kl Etter - sept kl Antall personer pr. periode Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - ettermiddag begge retninger 0 Lette kjt (ekskl. taxi) Tunge kjt Taxi Buss Motorsykkel Før - juni kl Etter - sept kl

56 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 56 Vedlegg 6: Reisemiddelfordeling kjøretøy 6 REISEMIDDELFORDELING KJØRETØY

57 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 57 Vedlegg 6: Reisemiddelfordeling kjøretøy Holtermannsvei 1 Antall kjøretøy Tirsdag kl kl Torsdag Onsdag Gjennomsnitt Andel kl kl kl kl kl Høyre felt mot sentrum Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel Sum Venstre felt mot sentrum Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel Sum kl Sum mot sentrum kl kl Lette kjt (inkl. taxi) % 89 % Tunge kjt % 2 % Buss % 7 % Motorsykkel % 2 % Sum mot sentrum % 100 % Høyre felt fra sentrum Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel Sum Venstre felt fra sentrum Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel Sum Sum fra sentrum kl kl Lette kjt (inkl. taxi) % 91 % Tunge kjt % 1 % Buss % 4 % Motorsykkel % 3 % Sum fra sentrum % 100 % Tirsdag Torsdag Onsdag Gjennomsnitt Andel Sum begge retninger kl kl kl kl kl kl kl kl Lette kjt (inkl. taxi) % 90 % Tunge kjt % 2 % Buss % 5 % Motorsykkel % 3 % Sum begge retninger % 100 %

58 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 58 Vedlegg 6: Reisemiddelfordeling kjøretøy Holtermannsvei 1 Antall kjøretøy Tirsdag Torsdag Gjennomsnitt Andel kl kl kl kl kl kl kl kl Høyre felt mot sentrum Lette kjt (inkl. taxi) % 5 % Tunge kjt % 0 % Buss % 8 % Motorsykkel % 2 % Sum % 16 % Venstre felt mot sentrum Lette kjt (inkl. taxi) % 81 % Tunge kjt % 2 % Buss % 0 % Motorsykkel % 1 % Sum % 84 % Sum mot sentrum kl kl Lette kjt (inkl. taxi) % 86 % Tunge kjt % 3 % Buss % 8 % Motorsykkel % 3 % Sum mot sentrum % 100 % Høyre felt fra sentrum Lette kjt (inkl. taxi) % 3 % Tunge kjt % 0 % Buss % 6 % Motorsykkel % 7 % Sum % 16 % Venstre felt fra sentrum Lette kjt (inkl. taxi) % 81 % Tunge kjt % 2 % Buss % 0 % Motorsykkel % 2 % Sum % 84 % Sum fra sentrum kl kl Lette kjt (inkl. taxi) % 84 % Tunge kjt % 2 % Buss % 6 % Motorsykkel % 9 % Sum fra sentrum % 100 % Tirsdag Torsdag Gjennomsnitt Andel Sum begge retninger kl kl kl kl kl kl kl kl Lette kjt (inkl. taxi) % 85 % Tunge kjt % 2 % Buss % 7 % Motorsykkel % 6 % Sum begge retninger % 100 %

59 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 59 Vedlegg 6: Reisemiddelfordeling kjøretøy Holtermannsvei 1 Antall kjøretøy Juni 2008 September 2008 Andeler juni Andeler sept kl kl kl kl kl kl kl kl Etter - sept kl Etter - sept kl Etter - sept kl Etter - sept kl Før - juni Før - juni Før - juni Før - juni Sum mot sentrum kl kl kl kl Lette kjt (inkl. taxi) % 89 % 81 % 86 % Tunge kjt % 2 % 4 % 3 % Buss % 7 % 6 % 8 % Motorsykkel % 2 % 8 % 3 % Sum mot sentrum % 100 % 100 % 100 % Etter - sept kl Etter - sept kl Etter - sept kl Etter - sept kl Før - juni Før - juni Før - juni Før - juni Sum fra sentrum kl kl kl kl Lette kjt (inkl. taxi) % 91 % 82 % 84 % Tunge kjt % 1 % 6 % 2 % Buss % 4 % 11 % 6 % Motorsykkel % 3 % 2 % 9 % Sum fra sentrum % 100 % 100 % 100 % Juni 2008 September 2008 Andeler juni Andeler sept Før - juni Før - juni Etter - sept kl. Etter - sept kl. Før - juni Før - juni Etter - sept kl. Etter - sept kl. Sum begge retninger kl kl kl kl Lette kjt (inkl. taxi) % 90 % 81 % 85 % Tunge kjt % 2 % 5 % 2 % Buss % 5 % 8 % 7 % Motorsykkel % 3 % 6 % 6 % Sum begge retninger % 100 % 100 % 100 % Juni 2008 September 2008 Andeler juni Andeler sept Etter - Etter - Sum begge retninger Før - juni morgen og ettermidd ag sept morgen og ettermidd ag Før - juni morgen og ettermidd ag sept morgen og ettermidd ag Lette kjt (inkl. taxi) % 83 % Tunge kjt % 4 % Buss % 7 % Motorsykkel % 6 % Sum begge retninger % 100 %

60 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 60 Vedlegg 6: Reisemiddelfordeling kjøretøy Andel kjøretøy pr. periode 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - morgen mot sentrum Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel Før - juni kl Etter - sept kl Andel kjøretøy pr. periode 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - morgen fra sentrum Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel Før - juni kl Etter - sept kl Andel kjøretøy pr. periode 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - morgen begge retninger Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel Før - juni kl Etter - sept kl

61 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 61 Vedlegg 6: Reisemiddelfordeling kjøretøy Andel kjøretøy pr. periode 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - ettermiddag mot sentrum Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel Før - juni kl Etter - sept kl Andel kjøretøy pr. periode 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - ettermiddag fra sentrum Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel Før - juni kl Etter - sept kl Andel kjøretøy pr. periode 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - ettermiddag begge retninger Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel Før - juni kl Etter - sept kl

62 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 62 Vedlegg 6: Reisemiddelfordeling kjøretøy Andel kjøretøy pr. periode Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - sum morgen og ettermiddag begge retninger 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel Før - juni morgen og ettermiddag Etter - sept morgen og ettermiddag Antall kjøretøy pr. periode Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - sum morgen og ettermiddag begge retninger Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel Før - juni morgen og ettermiddag Etter - sept morgen og ettermiddag

63 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 63 Vedlegg 6: Reisemiddelfordeling kjøretøy 3000 Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - morgen mot sentrum 2500 Antall kjøretøy pr. periode Før - juni kl Etter - sept kl Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel Antall kjøretøy pr. periode Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - morgen fra sentrum Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel Før - juni kl Etter - sept kl Andel kjøretøy pr. periode Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - morgen begge retninger Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel Før - juni kl Etter - sept kl

64 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 64 Vedlegg 6: Reisemiddelfordeling kjøretøy Antall kjøretøy pr. periode Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - ettermiddag mot sentrum Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel Før - juni kl Etter - sept kl Antall kjøretøy pr. periode Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - ettermiddag fra sentrum Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel Før - juni kl Etter - sept kl Antall kjøretøy pr. periode Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - ettermiddag begge retninger Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel Før - juni kl Etter - sept kl

65 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 65 Vedlegg 7: Sykkeltellinger 7 SYKKELTELLINGER

66 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 66 Vedlegg 7: Sykkeltellinger Øya v/kommunehuset Morgen kl Ettermiddag kl Tirsdag Torsdag Tirsdag Torsdag Før Gj.snitt morgen 559 Gj.snitt etterm. 549 Gj. snitt sum hverdager 9469 Morgen kl Ettermiddag kl Tirsdag Torsdag Tirsdag Torsdag Etter Gj.snitt morgen 630 Gj.snitt etterm. 644 Uke 34 hverdager Uke 35 hverdager Gj.snitt sum hverdager Prosent Antall Økning morgen 12,70 % 71 Økning ettermiddag 17,30 % 95 Økning sum hverdager 15,04 % 1424 Stavnebrua Morgen kl Ettermiddag kl Tirsdag Torsdag Tirsdag Torsdag Før Gj.snitt morgen 0 Gj.snitt etterm. 0 Uke 21 hverdager 5392 Uke 24 hverdager 5414 Gj. snitt sum hverdager 5403 Etter Morgen kl Ettermiddag kl Tirsdag Torsdag Tirsdag Torsdag Gj.snitt morgen 0 Gj.snitt etterm. 0 Uke 34 hverdager 7724 Uke 35 hverdager 7173 Gj.snitt sum hverdager 7449 Prosent Antall Økning morgen Økning ettermiddag Økning sum hverdager 37,87 % 2046

67 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 67 Vedlegg 8: Belegg på kjøretøy 8 BELEGG PÅ KJØRETØY

68 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 68 Vedlegg 8: Belegg på kjøretøy Holtermannsvei 1 Antall personer pr. kjøretøy Juni 2008 September 2008 kl kl kl kl Etter - sept kl Etter - sept kl Før - juni Før - juni Sum mot sentrum kl kl Lette kjt (inkl. taxi) 1,3 1,4 1,3 1,5 Tunge kjt 1,2 1,1 1,2 1,2 Buss 17,3 13,3 19,8 9,5 Motorsykkel 1,0 1,1 1,0 1,0 Sum mot sentrum Etter - sept kl Etter - sept kl Før - juni Før - juni Sum fra sentrum kl kl Lette kjt (inkl. taxi) 1,2 1,4 1,2 1,4 Tunge kjt 1,1 1,1 1,1 1,1 Buss 9,5 27,9 7,1 23,4 Motorsykkel 1,1 1,0 1,1 1,1 Sum fra sentrum Juni 2008 September 2008 Før - juni Før - juni Etter - sept kl. Etter - sept kl. Sum begge retninger kl kl Lette kjt (inkl. taxi) 1,3 1,4 1,3 1,4 Tunge kjt 1,2 1,1 1,1 1,1 Buss 13,6 20,9 13,8 16,8 Motorsykkel 1,0 1,0 1,0 1,0 Sum begge retninger Juni 2008 September 2008 Før - juni morgen og ettermidd ag Etter - sept morgen og ettermidd ag Sum begge retninger Lette kjt (inkl. taxi) 1,3 1,4 Tunge kjt 1,1 1,1 Buss 17,0 15,3 Motorsykkel 1,0 1,0 Sum begge retninger

69 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 69 Vedlegg 8: Belegg på kjøretøy Holtermannsvei 1 Busser Tirsdag Torsdag Onsdag Gjennomsnitt kl kl kl kl kl kl Mot sentrum Antall tomme busser Antall busser med passasjerer Antall passasjerer Belegg Fra sentrum Antall tomme busser Antall busser med passasjerer Antall passasjerer Belegg Sum begge retninger Antall tomme busser Antall busser med passasjerer Antall passasjerer Belegg Holtermannsvei 1 Busser Tirsdag Torsdag Gjennomsnitt kl kl kl kl kl kl Mot sentrum Antall tomme busser Antall busser med passasjerer Antall passasjerer Belegg Fra sentrum Antall tomme busser Antall busser med passasjerer Antall passasjerer Belegg Sum begge retninger Antall tomme busser Antall busser med passasjerer Antall passasjerer Belegg Antall personer pr. kjøretøy Reisemiddelfordeling v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - sum morgen og ettermiddag begge retninger 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel Før - juni morgen og ettermiddag Etter - sept morgen og ettermiddag

70 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 70 Vedlegg 8: Belegg på kjøretøy 30,0 Antall personer pr. kjøretøy v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - morgen mot sentrum 25,0 Antall personer pr. kjøretøy 20,0 15,0 10,0 Før - juni kl Etter - sept kl ,0 0,0 Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel 30,0 Antall personer pr. kjøretøy v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - morgen fra sentrum 25,0 Antall personer pr. kjøretøy 20,0 15,0 10,0 Før - juni kl Etter - sept kl ,0 0,0 Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel 30,0 Antall personer pr. kjøretøy v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - morgen begge retninger 25,0 Antall personer pr. kjøretøy 20,0 15,0 10,0 Før - juni kl Etter - sept kl ,0 0,0 Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel

71 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 71 Vedlegg 8: Belegg på kjøretøy 30,0 25,0 Antall personer pr. kjøretøy v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - ettermiddag mot sentrum Andel personer pr. kjøretøy 20,0 15,0 10,0 5,0 Før - juni kl Etter - sept kl ,0 Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel 30,0 Antall personer pr. kjøretøy v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - ettermiddag fra sentrum 25,0 Antall personer pr. kjøretøy 20,0 15,0 10,0 Før - juni kl Etter - sept kl ,0 0,0 Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel 30,0 25,0 Antall personer pr. kjøretøy v/holtermanns vei 1 før og etter innføring av kollektivfelt - ettermiddag begge retninger Antall personer pr. kjøretøy 20,0 15,0 10,0 Før - juni kl Etter - sept kl ,0 0,0 Lette kjt (inkl. taxi) Tunge kjt Buss Motorsykkel

72 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 72 Vedlegg 8: Belegg på kjøretøy Antall passasjerer 30 Gjennomsnittlige belegg på busser Før - juni 2008 Etter - sept Morgen mot sentrum Morgen fra sentrum Sum begge retninger morgen Ettermiddag Ettermiddag Sum begge mot sentrum fra sentrum retninger ettermiddag

73 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 73 Vedlegg 9: Markedsundersøkelse 9 MARKEDSUNDERSØKELSE

74 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 74 Vedlegg 9: Markedsundersøkelse Bil Buss Sykler Går Moped Trikk Drosje Motorsykkel Mann Kvinne Under 30 år år år 60 år+ Bil Ikke bil Totalt Figur 17: Bruk av transportmidler vanligvis til/fra Midtbyen (prosentandeler mest nevnt) Negativ Positiv Vet ikke/ ingen formening 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % April: Mann Juli: Mann Sept.: Mann April: Kvinne Juli: Kvinne Sept.: Kvinne April: Under 30 år Juli: Under 30 år Sept.: Under 30 år April: år Juli: år Sept.: år April: år Juli: år Sept.: år April: 60 år+ Juli: 60 år+ Sept.: 60 år+ April: Bil Juli: Bil Sept.: Bil April: Ikke bil Juli: Ikke bil Sept.: Ikke bil April: Totalt Juli: Totalt Sept.: Totalt Figur 18: Holdning til innføring av gjennomgående kollektivfelt i Trondheim

Gjennomgående kollektivfelt i

Gjennomgående kollektivfelt i Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Inngår i s etatsprogram Miljøvennlig bytransport Elgeseter bru med sambruksfelt juni 2008 Hvorfor kollektivfelt? I Trondheim har hastigheten

Detaljer

Statens vegvesen. Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Utgave: 1 Dato: 2008-10-13

Statens vegvesen. Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Utgave: 1 Dato: 2008-10-13 Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2008-10-13 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning. Utgave: 2 Dato: 2014-02-19

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning. Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 3: Dagens befolkning og transportnettverk for utrykning. Utgave: 2 Dato:

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 3: Dagens befolkning og transportnettverk for utrykning. Utgave: 2 Dato: Tilgjengelighetsanalyser Rapport 3: Dagens befolkning og transportnettverk for utrykning Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 3: Dagens befolkning og transportnettverk for utrykning

Detaljer

Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Erfaringer pr november 2008. Statens vegvesen Region midt. Steinar Simonsen

Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Erfaringer pr november 2008. Statens vegvesen Region midt. Steinar Simonsen Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Erfaringer pr november 2008 Steinar Simonsen Statens vegvesen Region midt Tiltaket. Bakgrunn: Trondheim Bystyre des. 2007: Negativ utvikling i reisehastighet på

Detaljer

TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 1: DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING

TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 1: DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING PLAN OG ANALYSE, TRONDHEIM HELSE MØRE OG ROMSDAL HF TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 1: DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING Utgave: 2 Dato: 2014-07-10 www.asplanviak.no Tilgjengelighetsanalyser Rapport

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF. Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon. Utgave: 1 Dato:

Helse Møre og Romsdal HF. Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon. Utgave: 1 Dato: Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon Utgave: 1 Dato: 2012-06-05 Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Tilgjengelighetsanalyser

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

Statens vegvesen. Superbuss i Trondheim Sidestilte bussfelt. Dato:

Statens vegvesen. Superbuss i Trondheim Sidestilte bussfelt. Dato: Superbuss i Trondheim Sidestilte bussfelt Dato: 2010-04-29 Superbuss i Trondheim Sidestilte bussfelt 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Superbuss i Trondheim Sidestilte bussfelt Utgave/dato:

Detaljer

Trondheim S - P1 - Bratsberg

Trondheim S - P1 - Bratsberg 54 mandag- fredag Operatør: Tide Buss / Hittegods se for kontaktinfo Gjelder fom. 17. august 2015 / v.1 Trondheim S - P1 - Bratsberg 54 Trondheim S- P1- Bratsberg Trondheim S 10 06.00 07.30 08.40 09.30

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105 Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave: 1 Dato:24-08-2105 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave/dato: 1/ 24.

Detaljer

Plassering og utforming av kollektivfelt. BRT som løsning for å fremme miljøvennlig transport?

Plassering og utforming av kollektivfelt. BRT som løsning for å fremme miljøvennlig transport? Plassering og utforming av kollektivfelt BRT som løsning for å fremme miljøvennlig transport? BRT, hva er det? BRT: Bus Rapid Transit Mange andre navn: Busway Bussveien BHLS (bus with high level of service)

Detaljer

Vågan Kommune. Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg. Utgave: 1 Dato:

Vågan Kommune. Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg. Utgave: 1 Dato: Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg Utgave: 1 Dato: 2014-02-17 Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken

Detaljer

Vinje kommune Detaljregulering for Åmot skule - Planid Planbeskrivelse

Vinje kommune Detaljregulering for Åmot skule - Planid Planbeskrivelse Detaljregulering for Åmot skule - Planid 20120008 Planbeskrivelse Utgave: 04 Revidert etter endelig vedtak i kommunestyret og klagebehandling, Dato: 2013-12-18 Detaljregulering for Åmot skule - Planid

Detaljer

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnundersøkelser ved

Detaljer

R A P P O R T Plan og prosjektering

R A P P O R T Plan og prosjektering Sykkeltellinger i Larvik kommune R A P P O R T Plan og prosjektering Region sør Tønsberg kontorsted Plan og prosjektering Dato: 09.12.2010 Innhold 1 BAKGRUNN 2 2 AUTOMATISKE TELLEPUNKT I LARVIK 2 2.1 Undersbo

Detaljer

Innhold. 4. Oppsummering 18

Innhold. 4. Oppsummering 18 1 Innhold 1. Innledning 1.1 Historie og bakgrunn for prosjektet Sambruksfelt 2+ 1.2 Fakta om sambruksfelt 1.3 Registreringer før og etter innføring av Sambruksfeltet 1.4 Effekter for andre trafikantgrupper

Detaljer

Holdeplassprinsipp i Kollektivbuen

Holdeplassprinsipp i Kollektivbuen Vedlegg 39-17: Holdeplassprinsipp i Kollektivbuen Oppsummering av rapport FORELØPIG Det vil bli arbeidet mer med å kvalitetssikre vurderingene og konklusjonene i rapporten før det sendes videre som underlag

Detaljer

Trafikk- og parkeringsmuligheter i Lillehammer. Njål Arge, Civitas 8. juni 2015

Trafikk- og parkeringsmuligheter i Lillehammer. Njål Arge, Civitas 8. juni 2015 Trafikk- og parkeringsmuligheter i Lillehammer Njål Arge, Civitas 8. juni 2015 Framtidig vegnettet Fremkommelighet for bussen Gåbyen og sykkelbyen Hvor langt kommer du? www.sykledit.no Utviklet av Route

Detaljer

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN 2 1 3 PLANPROSESS - FIRE ALTERNATIVER A. Forprosjekt B. Gatebruksplan 1. Prioritering av buss 2. Prioritering av sykkel

Detaljer

NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER

NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER Oppdragsgiver: Oppdrag: 613385-01 Campus NTNU Trafikk Analyse av transportstrømmer Dato: 27.06.2017 Skrevet av: Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Kari S. Norddal NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER Side 2

Detaljer

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Juni 2005 Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Statens vegvesen 2 Bergen kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN...4 2. AVGRENSING OG METODE...6 3. TRAFIKKMENGDER...6 3.1. FORUTSETNINGER...

Detaljer

Bergen Kommune. Sluttrapport Utbedring av Hjellestadvegen. Utgave: 01 Dato:

Bergen Kommune. Sluttrapport Utbedring av Hjellestadvegen. Utgave: 01 Dato: Bergen Kommune Sluttrapport Utgave: 01 20100525 rapport 2 DOKUMENTINFORMASJON Bergen Kommune Rapportnavn: rapport Utgave/dato: 01 / 20100525 Arkivreferanse: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Fag: Tema Leveranse:

Detaljer

A. HAMMERØ as. Støyutredning 21/1-7 Aukra kommune. Utgave: 1 Dato:

A. HAMMERØ as. Støyutredning 21/1-7 Aukra kommune. Utgave: 1 Dato: A. Støyutredning 21/1-7 Aukra kommune Utgave: 1 Dato: 2012-09-10 Støyutredning 21/1-7 Aukra kommune 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyutredning 21/1-7 Aukra kommune Utgave/dato: 1

Detaljer

Kollektivtrafikken i Trondheim de 3 siste årene er en suksess Hvorfor?

Kollektivtrafikken i Trondheim de 3 siste årene er en suksess Hvorfor? Kollektivtrafikken i Trondheim de 3 siste årene er en suksess Hvorfor? Innlegg på kollektivkonferanse i Kristiansand 19.04.12 v/torbjørn Finstad,, leder av kollektivgruppen i Miljøpakken Ansvarsdeling,

Detaljer

FoU Næringslivets transporter. Gods- og kollektivtransport i prioriterte felt

FoU Næringslivets transporter. Gods- og kollektivtransport i prioriterte felt FoU Næringslivets transporter Gods- og kollektivtransport i prioriterte felt 1 Informasjon Prosjektet er finansiert av Statens vegvesens etatsprogram Næringslivets transporter. Deltagere i prosjektet har

Detaljer

Miljøpakken. Hva skjer i Trondheim og hvordan har de fått det til? Oppturer og nedturer underveis i arbeidet. Henning Lervåg, Leder Miljøpakken

Miljøpakken. Hva skjer i Trondheim og hvordan har de fått det til? Oppturer og nedturer underveis i arbeidet. Henning Lervåg, Leder Miljøpakken Miljøpakken Hva skjer i Trondheim og hvordan har de fått det til? Oppturer og nedturer underveis i arbeidet. Henning Lervåg, Leder Miljøpakken Miljøpakken: Både politiske forpliktelser og investeringsprogram

Detaljer

Høystandard kollektivtransport i Trondheim

Høystandard kollektivtransport i Trondheim Høystandard kollektivtransport i Trondheim Innlegg på Tekna s konferanse om høystandard kollektivtransport i norske byområder Bergen, 10.02.-11.02 2009 Fylkesordfører Tore O. Sandvik Sør-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Miljøpakken. mål, resultater og planer. Trondheim 27. november 2012 Henning Lervåg Leder Miljøpakken

Miljøpakken. mål, resultater og planer. Trondheim 27. november 2012 Henning Lervåg Leder Miljøpakken Miljøpakken mål, resultater og planer Trondheim 27. november 2012 Henning Lervåg Leder Miljøpakken 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Bakgrunn: Byvekst - Klima - Folkehelse 5 000 4 500 4

Detaljer

TRONDHEIM SWARCO NORGE AS

TRONDHEIM SWARCO NORGE AS TRONDHEIM SWARCO NORGE AS Innledning Høsten 2009: SWARCO tildeles PT system leveransen i Trondheim SWARCO tildeles omgjøringen av 51 signalanlegg i Trondheim Februar 2010: SWARCO åpner kontor i Trondheim

Detaljer

Saksframlegg. Belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk Arkivsaksnr.: 05/495 Saksbehandler: Tore Langmyhr

Saksframlegg. Belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk Arkivsaksnr.: 05/495 Saksbehandler: Tore Langmyhr Saksframlegg Belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk Arkivsaksnr.: 05/495 Saksbehandler: Tore Langmyhr Forslag til vedtak: 1) Trondheim kommune prioriterer følgende kollektivsatsing

Detaljer

ATP-modellen og sykkelplanlegging. Kari Skogstad Norddal Asplan Viak i Trondheim

ATP-modellen og sykkelplanlegging. Kari Skogstad Norddal Asplan Viak i Trondheim ATP-modellen og sykkelplanlegging Kari Skogstad Norddal Asplan Viak i Trondheim Ny sykkelmodul i ATP-modellen I forbindelse med Nasjonal sykkelstrategi har behovet for en metode og et verktøy i arbeidet

Detaljer

Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen

Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen Aud Tennøy, prosjektleder Jørgen Aarhaug Paal Brevik Wangsness Bakgrunn Store endringer i transportsystemene i

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5 Oppdragsgiver: Buskerudbysamarbeidet Oppdrag: 529589 Tilgjengelighetskart Buskerudbyen Del: Dato: 2012-05-09 Skrevet av: Øyvind Dalen Kvalitetskontroll: Anne Merete Andersen TILGJENGELIGHETSKART FOR BUSKERUDBYEN

Detaljer

Flere eksempler på praktisk bruk av ATP-modellen innenfor kollektivtrafikk

Flere eksempler på praktisk bruk av ATP-modellen innenfor kollektivtrafikk 19.11.2009 Flere eksempler på praktisk bruk av ATP-modellen innenfor kollektivtrafikk Kari Skogstad Norddal Asplan Viak Work-shop Kollektivtrafikk ATP-modellen: (Areal- og transportplanleggingsmodellen)

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Notat Forslag til omklassifisering av veger Forslag til omklassifisering av veger 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Forslag til omklassifisering

Detaljer

ca 6-7 km/t Ansvarlig Stamina Siv Hansen Øyvind Lygre Stamina Dato 06.jan 07.jan 08.jan 09.jan 10.jan 11.jan

ca 6-7 km/t Ansvarlig Stamina Siv Hansen Øyvind Lygre Stamina Dato 06.jan 07.jan 08.jan 09.jan 10.jan 11.jan UKE 1 UKE 2 UKE 3 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dato 30.des 31.des 01.jan 02.jan 03.jan 04.jan 05.jan Tid 20:05 08:45 09:30 10:00 20:05 Hvor/Hva Spinning Svømming Tur Løping i "sumpen"

Detaljer

Miljøpakken for transport i Trondheim

Miljøpakken for transport i Trondheim Miljøpakken for transport i Trondheim Mål Resultat så langt Hva skjer framover Organisering September 2014 Tore Langmyhr Miljøpakken: Både politiske forpliktelser og investeringsprogram Politiske virkemidler:

Detaljer

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 Lyngdal kommune LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Lyngdal kommune Rapporttittel: LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie

Detaljer

310 Stjørdal - Trondheim - Orkanger - Fannrem

310 Stjørdal - Trondheim - Orkanger - Fannrem Stjørdal Trondheim Orkanger Fannrem 310 Stjørdal Trondheim Orkanger Fannrem mandag fredag 05.50 06.20 06.35 06.50 07.05 Ole Vigs gate 38 05.52 06.22 06.37 06.52 07.07 Halsen ung.skole 05.53 06.23 06.38

Detaljer

Arild Braut. Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4. Utgave: 1 Dato:

Arild Braut. Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4. Utgave: 1 Dato: Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4 Utgave: 1 Dato: 2014-03-21 Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Suleskard fjellgård

Detaljer

Årsaker til kø - Nytte for næringslivet. Idar Bækken, Jon Flydal, Siri Rolland, Anne Marstein

Årsaker til kø - Nytte for næringslivet. Idar Bækken, Jon Flydal, Siri Rolland, Anne Marstein Årsaker til kø - Nytte for næringslivet Idar Bækken, Jon Flydal, Siri Rolland, Anne Marstein KØENES PÅVIRKNING FOR NÆRINGSTRANSPORTEN Næringstransporten er en sammensatt gruppe transportører fra langtransport

Detaljer

St. Olavs gate - Lian

St. Olavs gate - Lian Operatør: Boreal / Hittegods se for kontaktinfo Gjelder fom. 17. august 2015 / v.1 1 St. Olavs gate Lian 1 St. Olavs gate Lian Hvert 15. min fom Hvert 30. min fom mandag fredag 06.45 tom 18.45 19.15 tom

Detaljer

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

Stasjoner i den anbefalte rutestrukturen

Stasjoner i den anbefalte rutestrukturen Stasjoner i den anbefalte rutestrukturen Stasjonsnavn Innenfor/ utenfor Kollb SB linje nr Vegansvar Stasjon S. Omst.p. O Trafikkpotensiale ekskl. mating Skovgård omstigningspunkt til sentrum U 1,2 F O

Detaljer

KS/Fylkeskommunenes Samferdselssjefkollegium Kollektivtrafikk i fylkeskommunene Rammebetingelser (10) Utgave: B Dato:

KS/Fylkeskommunenes Samferdselssjefkollegium Kollektivtrafikk i fylkeskommunene Rammebetingelser (10) Utgave: B Dato: KS/Fylkeskommunenes Samferdselssjefkollegium Kollektivtrafikk i fylkeskommunene Rammebetingelser 2005-2009(10) Utgave: B Dato: 2010-04-21 Kollektivtrafikk i fylkeskommunene - Rammebetingelser 2005-2009(10)

Detaljer

TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 2: FRAMTIDIG TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING

TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 2: FRAMTIDIG TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING PLAN OG ANALYSE, TRONDHEIM HELSE MØRE OG ROMSDAL HF TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 2: FRAMTIDIG TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING Utgave: 2 Dato: 2014-07-10 www.asplanviak.no Tilgjengelighetsanalyser Rapport

Detaljer

470 Zone. (Trondheim) - Orkanger - Kyrksæterøra - (Aure) Mandag til fredag

470 Zone. (Trondheim) - Orkanger - Kyrksæterøra - (Aure) Mandag til fredag 470 Zone 470/ 3010 470-3010-3-ABC 08.12.201112:51:27 (Trondheim) - Orkanger - Kyrksæterøra - (Aure) Mandag til fredag Kategori NORMALNORMALNORMALNORMAL Turnummer 1 Afstand 66860 160631 69134 66860 Ugedage

Detaljer

Øvre Rotvoll Eiendomsutvikling AS. Rotvoll Øvre, vurdering miljøkonsekvenser. Utgave: 1 Dato: 2012-06-13

Øvre Rotvoll Eiendomsutvikling AS. Rotvoll Øvre, vurdering miljøkonsekvenser. Utgave: 1 Dato: 2012-06-13 Rotvoll Øvre, vurdering miljøkonsekvenser Utgave: 1 Dato: 2012-06-13 Rotvoll Øvre, vurdering miljøkonsekvenser 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Rotvoll Øvre, vurdering miljøkonsekvenser

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

Miljøpakke Trondheim Erfaringer så langt og muligheter i Trinn 2

Miljøpakke Trondheim Erfaringer så langt og muligheter i Trinn 2 Teknologidagene 2010: Miljøpakke Trondheim Erfaringer så langt og muligheter i Trinn 2 14.10.2010 Henning Lervåg Prosjektleder Ambisiøse, men likevel realistiske miljømål CO 2-20% Koll: -40% Bil: Bilandel

Detaljer

Kjøretidsregistreringer for bil i de største byområdene

Kjøretidsregistreringer for bil i de største byområdene Statens vegvesen Kjøretidsregistreringer for bil i de største byområdene Del A: Resultater og beskrivelse Arbeidsdokument Veg- og trafikkavdelingen TS-seksjonen Vegdirektoratet April 2003 Statens vegvesens

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave: 3 Dato: 2014-09-11

Helse Møre og Romsdal HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave: 3 Dato: 2014-09-11 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave: 3 Dato: 2014-09-11 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030)

Detaljer

Rutetider under Sykkel-VM

Rutetider under Sykkel-VM Rutetider under Sykkel-VM 186 Fra Alvøen Torsdag 14., fredag 15. og mandag 25. september Linjenr / /... 5.50 6.19 6.35 6.50 7.05 7.22 7.35 7.50 8.17 8.32 8.47 9.17 9.32 10.47 11.47 12.47 snuplass... 6.09

Detaljer

Kollektivtransporten i Trondheim

Kollektivtransporten i Trondheim Kollektivtransporten i Trondheim Steinar Simonsen Statens vegvesen Region midt Regional kollektivtransportkoordinator Kollektivtransporten i Trondheim Organisering, utvikling, tiltak, spesielt framkommelighets-

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 9, Trafikkanalyse Juli 2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Juli 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN

Detaljer

Trøåsen utbyggingsselskap A/S. Landskapsstudie, utvidelse av masseuttak. Utgave: 01 Dato:

Trøåsen utbyggingsselskap A/S. Landskapsstudie, utvidelse av masseuttak. Utgave: 01 Dato: Landskapsstudie, utvidelse av masseuttak Utgave: 01 Dato: 20100122 Landskapsstudie, utvidelse av masseuttak 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Landskapsstudie, utvidelse av masseuttak Utgave/dato:

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Hvordan få bussen raskere frem? Kollektivfelt og sambruksfelt. Erlend Iversen Samferdselsavdelinga Hordaland fylkeskommune

Hvordan få bussen raskere frem? Kollektivfelt og sambruksfelt. Erlend Iversen Samferdselsavdelinga Hordaland fylkeskommune Hvordan få bussen raskere frem? Kollektivfelt og sambruksfelt Erlend Iversen Samferdselsavdelinga Hordaland fylkeskommune Dagens sambruksfelt i Bergen Rv 580 Flyplassvegen Tosidig sambruksfelt 3,3 km hver

Detaljer

Samferdselssjefenes Kontaktutvalg. Kollektivtrafikkens rammebetingelser Dato:

Samferdselssjefenes Kontaktutvalg. Kollektivtrafikkens rammebetingelser Dato: Kollektivtrafikkens rammebetingelser 2004 2011 Dato: 2011-03-18 Kollektivtrafikkens rammebetingelser 2004 2011 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kollektivtrafikkens rammebetingelser 2004

Detaljer

Miljøpakke for transport i Trondheim. Tore Langmyhr, Trondheim kommune

Miljøpakke for transport i Trondheim. Tore Langmyhr, Trondheim kommune Miljøpakke for transport i Trondheim Tore Langmyhr, Trondheim kommune Transportplanen 08.02.07 Byutvikling med fortetting og riktig lokalisering av virksomheter Prioritering av kollektivtransport og sykkel

Detaljer

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato:

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave: 00 Dato: 2012-04-26 VA-rammeplan Vestlund Park 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave/dato: 00 / 2012-04-26 Arkivreferanse:

Detaljer

Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim

Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim Bakgrunn Formannskapet utfordret i april 2009 de sentrale kollektivselskapene i regionen og byen til å presentere

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Revidert Oslopakke 3. Konsekvenser for kollektivtransporten av nytt trafikantbetalingssystem Tormod Wergeland Haug

Revidert Oslopakke 3. Konsekvenser for kollektivtransporten av nytt trafikantbetalingssystem Tormod Wergeland Haug Revidert Oslopakke 3 Konsekvenser for kollektivtransporten av nytt trafikantbetalingssystem Tormod Wergeland Haug 17.11.217 Problemstillinger Supplerende analyser ved bruk av UA-modellen: Tar hensyn til

Detaljer

Utredning Utviklingsplan for Trønderbanen

Utredning Utviklingsplan for Trønderbanen Utredning Utviklingsplan for Trønderbanen Strategi mot 24 Presentasjon mars 28 Versjon 13.mars Raymond.Siiri@jbv.no Tlf 91672588 Dokument nr.: IUP--A-255 Saks nr.: 236629 Mars 28 Mål og hensikt 2 Samfunnsmål:

Detaljer

Miljøpakken mål, virkemiddel og resultater

Miljøpakken mål, virkemiddel og resultater Byutvikling for bedre luft og klima: Miljøpakken mål, virkemiddel og resultater Trondheim 8. oktober 2012 Henning Lervåg Prosjektleder Både investeringsprogram og politiske forpliktelser Politiske virkemidler:

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NSB Persontog. Modellering av Trønderbanen. Presentasjon for Samferdsel i Trøndelag 3. mars 2014

NSB Persontog. Modellering av Trønderbanen. Presentasjon for Samferdsel i Trøndelag 3. mars 2014 NSB Persontog Modellering av Trønderbanen Presentasjon for Samferdsel i Trøndelag 3. mars 2014 Utfordring: Befolkningen og etterspørselen etter transport øker 30 % i Trønderbanens nedslagsfelt innen 2040

Detaljer

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under:

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under: NOTAT OPPDRAG Storvold/Frivoll - Detaljregulering DOKUMENTKODE Notat EMNE Trafikkvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER IT-eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Åslaug Iversen KONTAKTPERSON Per Gunnar

Detaljer

Miljøpakke for Transport i Trondheim. Juni 2011 Henning Lervåg Prosjektleder

Miljøpakke for Transport i Trondheim. Juni 2011 Henning Lervåg Prosjektleder Miljøpakke for Transport i Trondheim Juni 2011 Henning Lervåg Prosjektleder 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Utfordringer: Byvekst Klimautfordringer 5 000 4 500 4 000 Årlig befolkningsvekst

Detaljer

Miljøpakken for transport i Trondheim

Miljøpakken for transport i Trondheim Status for prosjekter i Trøndelag Miljøpakken for transport i Trondheim 19.09.12 Henning Lervåg Prosjektleder Både investeringsprogram og politiske forpliktelser Politiske virkemidler: Investeringsprogram:

Detaljer

Middels kompleksitet. Lav kompleksitet. Tre felts gate uten holdeplass. To felts gate

Middels kompleksitet. Lav kompleksitet. Tre felts gate uten holdeplass. To felts gate 27 29 30 31 20 22 23 10 26 11 25 28 17 18 19 21 24 36 35 34 33 32 12 9 8 7 13 14 15 16 6 5 4 Høy kompleksitet med midtstilt løsning 3 Middels kompleksitet 2 Lav kompleksitet 1 Tre felts gate uten holdeplass

Detaljer

Metodikk for kartlegging av forholdene for syklister og gående i et bysentrum Case: Midtbyen i Trondheim

Metodikk for kartlegging av forholdene for syklister og gående i et bysentrum Case: Midtbyen i Trondheim Metodikk for kartlegging av forholdene for syklister og gående i et bysentrum Case: Midtbyen i Trondheim Sykkelseminar i Vegdirektoratet 17. februar 2017 Marit Synnes Lindseth 1 Formålet med utviklingsprosjektet

Detaljer

Bergen Kommune, Lønns- og regnskapssenteret. Støyutredning Paradis sentrum. Utgave: 01 Dato:

Bergen Kommune, Lønns- og regnskapssenteret. Støyutredning Paradis sentrum. Utgave: 01 Dato: Støyutredning Paradis sentrum Utgave: 01 Dato: 2010-05-02 Støyutredning Paradis sentrum 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Støyutredning Paradis sentrum Utgave/dato: 01 / 2010-05-02 Arkivreferanse:

Detaljer

MUSIKALSK TRIKKETUR 22.-30. APRIL

MUSIKALSK TRIKKETUR 22.-30. APRIL Tirsdag. april 08:30 08:50 13:23 Grefsen vognhall 13:43 13:46 13:52 13:55 13:59 14:04 14:10 14:13 14:18 14:21 14:26 14:29 14:32 14:35 14:37 14:42 14:51 14:56 15:00 15:04 15:10 15:12 15:17 15: 15:26 15:28

Detaljer

GREV WEDELS PLASS AS. Utvendig VA - Konsekvensutredning. Utgave: 1 Dato:

GREV WEDELS PLASS AS. Utvendig VA - Konsekvensutredning. Utgave: 1 Dato: Utvendig VA - Konsekvensutredning Utgave: 1 Dato: 2014-10-13 Utvendig VA - Konsekvensutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utvendig VA - Konsekvensutredning Utgave/dato: 1 / 13.

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017 Turbuss parkering Sykkel-VM 16-24. september 2017 S i d e 2 1. Bakgrunn Grunnet de store omleggingene og stengingene på veinettet i Bergensdalen vil ikke turbusser få anledning til å benytte Bergen busstasjon

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Helsevakt Mauritz Hansensgate 4 DOKUMENTKODE 417001-RIT-NOT-001- rev002 EMNE Trafikk TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune OPPDRAGSLEDER Morten Nilsen KONTAKTPERSON - SAKSBEH

Detaljer

Staten Togtrafikk og noen få veier med kollektivtrafikk. Rådgiver. Avtale om Sams.

Staten Togtrafikk og noen få veier med kollektivtrafikk. Rådgiver. Avtale om Sams. Fylkeskommunen: Ansvarlig for all kollektivtrafikk innen fylket. Også skoleskyss både sin egen vgs. og grunnskole, tt-transport, Mange viktige veier for kollektivtrafikk. Kommunene. Kommer med ønsker/krav.

Detaljer

Miljøpakke for transport i Trondheim. m/økonomisk tilbehør

Miljøpakke for transport i Trondheim. m/økonomisk tilbehør Miljøpakke for transport i Trondheim m/økonomisk tilbehør Et klimavedtak som omfatter en helhetlig pakke av tiltak 6 partier i Trondheim bystyre har underskrevet en avtale om: Trafikkbegrensende arealbruk

Detaljer

REGULERINGSPLAN VEDLEGG 6 - TRAFIKKANALYSE LOKALVEGNETT. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102. Prosjekt:

REGULERINGSPLAN VEDLEGG 6 - TRAFIKKANALYSE LOKALVEGNETT. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102. Prosjekt: VEDLEGG 6 - TRAFIKKANALYSE LOKALVEGNETT REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset Sandnes kommune Saksnummer: 200901731 Region

Detaljer

Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken. Rita Ottervik, 23. mars 2017

Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken. Rita Ottervik, 23. mars 2017 Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken Rita Ottervik, 23. mars 2017 2008: Byen og køene vokser - 0 kr fra staten til transport i Trondheim 2017: 0 kr fra staten har blitt 7200 millioner Slik startet

Detaljer

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Februar 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY RAPPORT SENTRUMSPLAN VESTBY Revisjon 1 Dato 2016/01/28 Utført av Milan Sekulic Kontrollert av Tor Lunde

Detaljer

Luftforurensningssituasjonen i Bergen (2010) Forslag til tiltak

Luftforurensningssituasjonen i Bergen (2010) Forslag til tiltak Luftforurensningssituasjonen i Bergen (2010) Forslag til tiltak Virkemidler? Veistøv: Piggdekkgebyr, miljøfartsgrense, støvdemping og feiing Eksosutslipp Tiltakene er redusert biltrafikk og lavere utslipp

Detaljer

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.10.2017 66769/2017 2017/3580 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/9 Råd for funksjonshemmede 16.11.2017 17/11 Bodø eldreråd 20.11.2017 17/48 Komite for

Detaljer

Køprising, kontroversielt og effektivt

Køprising, kontroversielt og effektivt Køprising, kontroversielt og effektivt Teknisk direktør Ragnar Evensen 26.03.09 Køprising, rushtidsavgift, tidsdifferensierte bompenger,.. barn har mange navn! Kontroversielt? JA!!! Effektivt? VET IKKE.

Detaljer

30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst. Kollektivtiltak og fremkommelighet

30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst. Kollektivtiltak og fremkommelighet 30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst Kollektivtiltak og fremkommelighet Seminar for erfaringsdeling Litteraturhuset i Bergen, 30. mai 2013 Bakgrunn for dagens seminar Skyss/HFK er i gang med et arbeid

Detaljer

Metodikk for kartlegging av forholdene for syklister og gående i et bysentrum Case: Midtbyen i Trondheim

Metodikk for kartlegging av forholdene for syklister og gående i et bysentrum Case: Midtbyen i Trondheim Metodikk for kartlegging av forholdene for syklister og gående i et bysentrum Case: Midtbyen i Trondheim Storbysamling i Sykkelbynettverket 28. 29. mars 2017 Marit Synnes Lindseth 1 Formålet med utviklingsprosjektet

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer