Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 2014"

Transkript

1 Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 214

2 NØKKELTALL 1 Innhold Nøkkeltall 214 BELØP I MILLIONER KRONER Nøkkeltall... 1 Dette er BAMA i korte trekk... 4 Historikk... 5 BAMA-modellen... 6 Administrerende direktør har ordet... 8 TEMA: Miljøfokusert produksjon... 1 Ledelsens gjennomgang Varestrøm Norsk Varestrøm Import Fra jord til bord... 2 TEMA: Klimavennlig transport Forretningsområde Dagligvare Forretningsområde Storkjøkken Forretningsområde Industri Forretningsområde Blomster... 3 Forretningsområde Servicehandel Forretningsområde International TEMA: Samfunnsansvar og etikk Kvalitet og miljø Samfunnsansvar... 4 Sponsorvirksomhet HR TEMA: Kunnskap og markedsføring Eierstyring og selskapsledelse Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Design: Nucleus AS Foto: Ole Walter Jacobsen, Veslemøy Vreskår, Morten Brakestad, Rune Kongsro, Sara Johannessen, VI.P, Nature s Pride, BAMA arkiv. Trykk: RK Grafisk AS RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Årets resultat BALANSE Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld LIKVIDITET Kontantstrøm Netto rentekostnader(+)/inntekter(-) NØKKELTALL Likviditetsgrad i % Overskuddsgrad % Omløpshastighet Totalrentabilitet % Soliditet % Kundekredittid dg Leverandørkredittid dg Lagring varer dg Omsetning pr. årsverk DEFINISJONER NØKKELTALL 1. Omløpsmidler i prosent av kortsiktig gjeld 2. Driftsresultat + finansinntekter i % av driftsinntekter. 3. Driftsinntekter / (aktiva -kortsiktig gjeld -utsatt skatt -rentebærende gjeld) 4. Overskuddsgrad x omløpshastighet 5. Egenkapital x 1 / totalkapital DRIFTSINNTEKTER (MNOK) Omsetningsvekst i % 7,7 % ,6 % ,2 % , % ,1 % ,4 21 4, , ,3 492,8 485,1 344,4 2 58, ,2 1 51,4 9, ,1 684,1-7,7 75,5 3,9 6,8 26,5 23, ,3 RESULTATGRAD FØR SKATT i % 12 59,8 557,2 559,4 49,1 2 38, ,4 997,5 557, ,4 635,8 2,2 69, 4,7 8, 37,6 25, , , 478, 56,5 344, ,5 1 83,4 854,1 242,1 2 5,6 573,8 28,6 91,3 4,8 9,7 47, 27, , 9 96, 446,5 47,5 327, 1 115,9 1 71, 761,4 231, 1 824,5 54, 24, 93,2 4,9 9,8 48,1 27, , 6. Kundefordringer gj.snitt av 1.1 og x 36 / (driftsinntekter x 1,15) 7. Leverandørgjeld gj.snitt av 1.1 og x 36 / (varekost x 1,15) 8. Varebeholdning gj.snitt av 1.1 og x 36 / varekost 9. Driftsinntekter / årsverk 4,5 3, ,8 395,9 41,2 259,1 1 13,3 1 66,4 742,8 246, ,1 443,6 5,3 91,9 4,7 8,7 4,4 27, ,6 Positiv forbruksvekst og et godt og dynamisk arbeid i verdikjeden, har bidratt til god omsetningsvekst, drevet frem av forretnings områdene. Konsernet leverte en samlet omsetning på 13,5 mrd. kroner som tilsvarer en vekst på 8,1 % og et resultat før skatt på 485,1 mill. kroner. Kunnskap, fornyelse og strategiske satsings områder står sentralt når det gjelder fremtidig vekst.

3 2 VIRKSOMHETEN 3 Dette er BAMA BAMA er det ledende selskapet i Norge innen fersk frukt, grønnsaker, bær og poteter. I tillegg har vi en stadig voksende posisjon innen omsetning av blomster. I 214 var vi i Norge omlag 2 ansatte og konsernet omsatte for NOK 13,5 milliarder. BAMA er et av landets eldste privateide handelsselskaper, og har vært i operativ virksomhet i snart 13 år. I dag er vi en global aktør som trolig har en større kontaktflate enn noen andre norske bedrifter, med handel fra over 13 leverandører fra alle kontinenter. Vår rolle i verdikjeden er å påta oss hele logistikkansvaret fra inn- og utland frem til våre kunder i Norge. VÅR VISJON BAMA er en kommersiell aktør med mål om å skape vekst i forbruket av frukt og grønt, i tråd med de helse- og ernæringspolitiske målene i Norge. Dette gir oss et betydelig samfunnsansvar, men byr samtidig på muligheter. Ved å opptre åpent og ærlig i alt vi gjør, og leve opp til vår visjon om å gjøre Norge ferskere og sunnere, skal vi bidra til en positiv samfunnsutvikling, der et sunnere kosthold og fysisk aktivitet står øverst på agendaen. 214 I KORTE TREKK BAMAs utvikling for 214 ble gjennomgående positiv med et godt driv i forbruksveksten av frukt og grønt. En omsetning på 13,5 milliarder kroner tilsvarer en verdivekst på 8,1 prosent, og ga et driftsresultat på 492 millioner kroner. Dette er i tråd med målsettingen. På sammenlignbar virksomhet endte volumveksten på 2,6 prosent, litt i underkant av selskapets mål på 3 prosent. Bak resultatene ligger en sterk satsing på alle varegrupper, innen alle forretningsområder og i hele verdikjeden for øvrig. STRUKTUR BAMA er strukturert i seks forretningsområder: Dagligvare, Storkjøkken, Industri, Servicehandel, Blomster og en internasjonal virksomhet. Disse områdene er igjen organisert i flere aksjeselskaper. Innkjøps- og logistikkvirksomheten, i tillegg til sentrale staber, ligger i morselskapet. HOVEDMÅL BAMA skal være og oppleves som den beste leverandør og samarbeidspartner for våre kunder. BAMA skal være en vekstdriver i det norske markedet. BAMA skal levere produkter til sine kunder basert på en total kvalitetstenkning i alle ledd av verdikjeden, og inneha en unik kunnskap om leverandører og vareforsyning. BAMA skal ta en samfunnsposisjon i det norske markedet som bidrar til økt fokus på sunt kosthold og fysisk aktivitet. BAMA skal være pådriver og foregangsbedrift for bærekraftig utvikling innen miljø og sosialt ansvar innenfor selskapets produktområder. KJERNEVERDIER Å skape verdi for våre kunder er drivkraften i all vår virksomhet. Våre med arbeidere bidrar med stolthet til sin daglige jobb som karakteriseres av verdiene Lagånd, Integritet og Medmenneskelighet. DAGLIGVARE Dagligvareområdet er organisert og driftes gjennom to helt separate strukturer ut mot de ulike dagligvaresystemene. BLOMSTER BAMAs blomstervirksomhet skjer gjennom flere kanaler: BAMA Blomster AS (dagligvare og servicehandel) og BaRe Blomster AS (dagligvare), Floriss Drift AS (faghandel) og BAMA Blomster Trading (innkjøp). Selskapene inngår i BAMA Blomster Holding, som eies av. STORKJØKKEN BAMA Storkjøkken er ledende innen markedsføring og distribusjon av frukt og grønt. De senere årene har andre varegrupper som ferskt kjøtt, kylling og ikke minst sjømat tatt en økende andel av omsetningen. Markedet betjenes gjennom områdene HoReCa (hotell, restaurant og catering), offentlig sektor og bedriftsmarkedet. SERVICEHANDEL BAMA Servicehandel omsetter frukt og grønt, drikke, måltidsløsninger og påsmurte produkter til kiosk-, bensinog servicemarkedet. Formelt er dette forretningsområdet nå integrert i BAMA Storkjøkken. INDUSTRI BAMA Industri utvikler og produserer ferskforedlede produkter til BAMAs forretningsområder innen storkjøkken- og dagligvaremarkedet. Produktspekteret spenner fra oppkuttede salater, frukt og grønnsaker til ferske eller bearbeidede grønnsaker og potetprodukter. Produksjon av ferske måltidsløsninger ligger også under dette forretningsområdet. BAMA INTERNATIONAL BAMA International omfatter hel- og deleide selskaper i Europa. Dette gjelder Nature s Management B.V, Nordic Lunch AB i Sverige og Artic Spòlkâ Zo.O i Polen. Selskapene har forskjellige satsingsområder og inngår i BAMAs systemer på ulike måter.

4 4 HØYDEPUNKTER i korte trekk GRESS-gruppen kårer BAMA Storkjøkken til sin beste direkteleverandør. Prisen for bærekraftig fokus tildeles BAMA Storkjøkken fra Nordic Choice Hotels. 214 januar Historikk februar Matsvinn.no lanseres, med formål å redusere matavfall i matindustrien. BAMA er en av deltakerne. april Rekordsalg av økologiske gulrøtter, + 32 prosent. BAMA kårer den Italienske epleprodusenten VI.P fra Tyrol til «Årets internasjonale leverandør». mars BAMA flytter inn i nytt hovedkontor og terminalanlegg på Nyland Syd i Groruddalen Etablert som trelasthandel av grunnleggeren Christian Marius Emil Matthiessen Avtale om leveranser av trekasser for transport av bananbunter i England og import av bananer til Skandinavia blir inngått. De første bananene kommer til Norge. opp i sortimentet. Markedet preges av sterk konkurranse Stor byggevirksomhet og oppgradering av lokale terminaler. Sterk satsing på kompetanseheving. Rammebetingelser preges av norsk landbrukspolitikk, og markedstilgang sikres gjennom aktiv organisasjonsvirksomhet. 195 De første bananene kommer til Norge. BAMA ny partner i EAT, et forum tuftet på vitenskap, politikk og næringsliv med formål å finne løsninger for en sunn og bærekraftig matindustri. juni Rekordavlinger av nypoteter. Ny og omfattende kampanje for norske produkter. august BAMA Industri starter utvidelsen av anlegget for potetproduksjon i Moss. Store miljøgevinster etter optimering av ytteremballasje for brettsalater. november Helsedirektoratets rapport «Utviklingen i norsk kosthold 214», viser svak nedgang av grønnsaksforbruket, mens frukt øker. Fysisk aktivitet inn som ny dimensjon i kostholdsrådene. 215 mai Interflora og BAMA Blomster Holding inngår samarbeidsavtale. BAMA tar del i Helseminister Bent Høies næringslivsgruppe for folkehelse på kostholdsområdet. juli 1-års jubileum for Bendit Cup, 45 barn spiller på Ullevaal Stadion. Landbruksdepartementet åpner for import av eple- og pæretrær. september Agurkprodusent Kristian Guren i Rygge blir kåret til Årets leverandør. Fagseminaret «Mat som medisin» holdes for storkjøkken i offentlig sektor. desember Bananimporten i sterk vekst. Egne filialer i sentrale byer under etablering. Uttrykket «Banan-Matthiessen» etablert på folkemunne. Import av andre sydfrukter som appelsin og druer i gang Importen av bananer blir frigitt i Selskapet ekspanderer sterkt og kapasiteten på modningsrommene i Stiftsgården og Statholdergården i er sprengt Fyffes-bananer er en sterkt etterspurt merkevare og et nytt og moderne modneri på Filipstadkaia i står ferdig All import av frukt og grønnsaker stopper under krigen. Andre produkter blir omsatt for å overleve. Det nye modneriet på Filipstad blir ødelagt i en eksplosjon i 1943, men gjenreist i Valutarestriksjoner innført og Norge helt bananløse fra Andre varekategorier blir omsatt. Markedsbalansen gjenopprettet i Andre tropiske produkter en del av sortimentet Importen av bananer frigitt etter 2 års knapphet. Selskapet blir en landsdekkende aktør. Norsk produksjon tas Selskapets navn endres til BAMA Gruppen AS. Markedsføring og produktopplæring intensiveres. Produsentorganisasjonen BAMA Grønt etableres Kampanjen «5-om-dagen» lanseres og større sponsoravtaler inngås (1993). BAMA lanserer ferskforedlede salater. Store markedsendringer fører til en samordning mellom Gartnerhallen og BAMA. Langsiktige samarbeidsavtaler inngås med NorgesGruppen og Rema Jubileumskampanjen for bananens 1 år i Norge, «Bendit like a banana», forsyner markedet med 2 millioner bananer i 25. Brennpunkt setter kritisk søkelys på kampanjen. Etablering av internasjonal virksomhet gjennom Nature s Pride og Arctic Spolká. Kjøp av Nordic Lunch i 27. Lansering av ferske drikkeprodukter og spisemodne avocado og mango i BAMA blir majoritetseier i Nature s Management BV, Holland. Matkjedeutvalget legger frem sin rapport. BAMA feirer sitt 125-årsjubileum i 211. Grunnstein for nytt hovedkontor og terminal legges ned i 212. Ny terminal for Nature s Pride ferdigstilles i november Import av andre syd frukter som appelsin og druer settes i gang. 195 Valutarestriksjoner gjør Norge helt bananløse fra mill. 25 Jubileumskampanjen «Bendit like a banana» forsyner markedet med 2 millioner bananer.

5 6 TEMA 7 Kategorien frukt og grønt trenger fornyelse for å vokse. Denne fornyelsen må være basert på innsikt og kunnskap. BAMAs rolle er å være en pådriver i verdikjedesamarbeidet for å sikre at nødvendig kunnskap blir mest mulig tilgjengelig og best mulig utnyttet i alle ledd. På denne måten kan vi bidra til innovasjon og effektivisering, med sikte på bærekraftig vekst og økt forbruk. Vår tilnærming til dette arbeidet kaller vi «BAMA-modellen». Vi deler kunnskap og kompetanse i hele verdikjeden Et viktig mål for BAMA er å bidra til at våre kunder oppnår overproporsjonal vekst, det vil si at frukt og grønt vokser mer enn andre matvarekategorier. I 15 år har BAMA derfor jobbet etter en dynamisk og verdikjedebasert modell som gjenspeiler vår ambisjon om helhetstenkning. En modell der nøye planlegging og forutsigbarhet skal sikre bærekraftig produksjon med lønnsomhet for alle ledd, i et langsiktig perspektiv. Vi samarbeider med dyktige og innovative produsenter, med ledende utviklings- og forskningsmiljøer, og med kunder som ser verdien i å tilby et rikt utvalg av frukt og grønt. Dette gir oss muligheten til å utvikle nye produkter, bedre emballasje, effektive logistikkløsninger og målrettet markedsføring. La oss illustrere dette med bananen, selve grunnsteinen i BAMA. Bananer er vårt eldste produkt, og det største fruktproduktet målt i kilo. Vi har valgt fire sentrale områder i dette arbeidet som presenteres utover i rapporten og viser hvordan vi jobber langs verdikjeden: Miljøfokusert produksjon, Klimavennlig transport, Samfunnsansvar og etikk, og Kunnskap og markedsføring. BAMA-MODELLEN: INNOVASJON OG KUNNSKAP Alltid oppdatert på trender, som møtes med produktutvikling og nyskaping. FORSKNING OG UTVIKLING Nye produksjonsmetoder og bedre plantemateriale gir økt produktkvalitet og dermed forbruksvekst. TRANSPORT OG MILJØ Nye teknologier og transportmetoder sikrer produktkvalitet og sparer miljøet. SAMFUNNSANSVAR Som stor aktør i Norge, med handel fra 8 land, forplikter det hele organisasjonen hver eneste dag. MARKEDSFØRING OG KUNNSKAP Bedre tilgjengelighet, inspirasjon og økt kunnskap øker forbruket. KONSEPTUTVIKLING Målrettet satsing på kompetanseheving og produktkunnskap i møte med nye trender. FRA JORD Et frø, en plante eller en knoll av beste kvalitet. PRODUSENT Dedikerte og langsiktige samarbeidspartnere med høy kompetanse. Det gir forutsigbarhet og vekst for verdikjeden. MARKEDSTILGANG Klimavariasjoner fører til ustabil og uforutsigbar produksjon, noe som krever kontinuerlig oversikt over markedet. ETISK HANDEL Våre etiske retningslinjer forplikter oss både i daglige handlinger og overfor leverandører som produserer våre produkter til å sikre at vår handel er i tråd med inngåtte avtaler. TILGJENGELIG OG LETTVINT Økt tilgjengelighet av sunne og lettvinte produkter hjelper forbrukeren i en travel hverdag. KVALITET OG SMAK Utvikle produkter med høyere kvalitet, mer næringsinnhold og bedre smak. FORBRUKERTRENDER OG BEHOV Helsebevisste forbrukere ønsker kvalitet og utvalg fremfor lave priser, og har preferanse for kortreist mat. TIL BORD Smak, næring og velbehag

6 8 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET BAMA 168 % NORGE 138 % Strategisk posisjonert for vekst VOLUMUTVIKLING, FRUKT OG GRØNNSAKER Prosentvis utvikling av fersk frukt og grønt. Kilde: OFG/BAMA Fjoråret ble igjen et bra år for BAMA-konsernet, med positiv vekst på våre satsingsområder. -Dette er fantastisk tatt i betraktning de store utviklings- og omstillingsprosessene som har pågått. Vi har en kultur og gjennomføringsevne det er grunn til å være stolte av, sier administrerende direktør Rune Flaen De siste 2 årene har vært en lang reise i grønn utvikling for selskapet. En viktig forklaring på veksten er at den langsiktige modellen for verdikjedesamarbeid er effektiv og skaper nødvendig dynamikk til å utvikle markedene. En modell som krever høy kunnskap langs hele verdikjeden, fra bord til jord og vice versa. Denne kunnskapen har vi systematisk bygget opp i verdikjeden og integrert i måten vi jobber på. Våre medarbeidere sitter på unik kunnskap som aktivt deles i organisasjonen. Vi står derfor godt rustet til å håndtere både vekst og omstillinger. Produktutvikling og lansering av ferske og helseriktige produkter har bidratt til veksten. Utviklingen er også drevet frem av hardt satsende kunder og helsebevisste, kunnskapsrike forbrukere. Dette har bidratt til at vi år for år leverer i tråd med våre målsetninger. Siden 1997 har selskapet hatt et nært og dynamisk verdikjedesamarbeid med Gartnerhallen, som er Norges største produsentorganisasjon. Det er et definert mål å øke andelen norske produkter i vårt system. Med en samlet verdivekst på over 2 prosent for produsentleddet i denne perioden, kan vi konstatere at utviklingen går i riktig retning. AKTIV SAMFUNNSPOSISJON I kraft av vår størrelse på frukt og grønt og andre ferske varer både inter nasjonalt og i det norske markedet, har vi et betydelig samfunnsansvar. Forbruksveksten av frukt og grønt i Norge viser at vi går mot strømmen sammenlignet med resten av Europa. Mens man i EU ser en jevn nedgang i forbruket de siste fem årene, opplever vi motsatt effekt i Norge. Men selv med en sterk helsetrend og forbruksvekst på frukt og grønt, har samfunnet også en «skyggeside». Fedme og overvekt er i ferd med å bli Norges største helseutfordring. Graden av inaktivitet øker, og dagens 15-åringer sitter mer stille enn 8-åringer. Prognosene tilsier at tendensen vil fortsette med mindre vi gjør noe som virkelig monner. Vår visjon ligger fast, men i selskapets nye strategiske plattform har vi besluttet at vi skal møte denne utfordringen ved å ta en aktiv samfunnsposisjon for å bidra til bedre folkehelse, gjennom økt fokus på sunt kosthold og fysisk aktivitet. BAMA støtter og deltar aktivt på Helseministerens og helsemyndighetenes initiativ, der ambisjonen er å finne gode løsninger for å nå målet om å redusere kostholds relaterte livsstilsykdommer. Dette er i tråd med Verdens Helseorganisa sjons mål, som Norge har sluttet seg til. Målene i Norge er å halvere saltinntaket, redusere inntaket av mettet fett med 35 prosent, redusere sukkerinntaket og øke forbruket av frukt og grønt med 25 prosent. NY SAMARBEIDSMODELL Vi erfarer forbrukerne som miljøengasjerte. Vi ser også at kunnskapsrike forbrukere kjøper og spiser mer frukt og grønt. Derfor legger vi stor vekt på målrettet arbeid i markedet og kunnskapsbasert markedsføring av frukt og grønt. Fremover vil vi benytte alle tilgjengelige medieflater og arenaer der vi er til stede til å rette fokus mot et sunnere og bedre kosthold. Og vi skal tydeliggjøre vårt miljøarbeid gjennom målrettede tiltak nedfelt i en egen strategi. Men dette alene er ikke nok. Vi har alliert oss med to partnere i dette viktige arbeidet, i en ny samarbeidsmodell. Sammen med vår mangeårige samarbeids partner Norges Fotballforbund og The EAT Initiative til, har vi etablert prosjektet «Eat. Move. Sleep». Dette blir en strategisk allianse som har den nødvendige kunnskapen, troverdigheten og kraften til å kommunisere om helse, sunnhet og fysisk aktivitet. Fotballforbundet har en enorm rekkevidde ut til fotballfamilier og aktive i hele Norge, og deltar med dedikerte idrettsprofiler som helseambassadører. The EAT Initiative bidrar med globale, akademiske og vitenskapelige ressurser for å kunne måle effekten over tid av de prosjektene vi setter i gang. Prosjektet er langsiktig, og skal bidra til å skape en ny og annerledes oppmerksomhet om hvordan vi kan bygge et sunnere samfunn. Det blir også et viktig forum for å finne løsninger for en sunn og bærekraftig matindustri i global målestokk. Selvsagt ligger alt til rette for at dette også skal bidra til økt forbruk av frukt og grønt og fremtidig vekst i det norske markedet. BAMAs utvikling gjennom årene er ikke minst takket være dedikerte medarbeidere og en sterk organisasjonskultur Vi legger derfor godt til rette for at også våre ansatte får kunnskap om verdien av å ivareta egen helse, slik at de kan gå foran som gode som gode ambassadører og vise vei. Eller sagt på en annen måte: «Vi lever som vi lærer». Rune Flaen Administrerende direktør

7 1 TEMA 11 BÆREKRAFT I ALLE LEDD Alle bananene vi importerer kommer fra Latin-Amerika. Sammen med våre leverandører legger vi ned et grundig arbeid i alle disse landene, og tar vårt ansvar for å sikre at produksjonen foregår på en mest mulig miljøvennlig og bærekraftig måte. Alle våre leverandører er forpliktet til å følge den internasjonale standarden GLOBALG.A.P. (Good Agricultural Practices) for bærekraft og matsikkerhet innen jordbruk og produksjon. COSTA RICA ECUADOR DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK (Fairtrade) Gjennom hele vår verdikjede er vi opptatt av å ta så godt vare på maten vi produserer at mest mulig av den blir spist. REDUSERT BELASTNING Vår leverandør Dole gjennomfører mange ulike miljøtiltak i produksjonen av bananer. De har fire pilarer for sin bærekraft-strategi: REDUSERT KARBONFOTAVTRYKK bedre kjølesystemer, miljøvennlige gjødningsmidler, skogplanting, m.m. VANNFORVALTNING mindre kunstig vanning, resirkulering på pakkerier, m.m. BRUKER MER AV BANANEN Gjennom hele vår verdikjede er vi opptatt av å ta så godt vare på maten som produseres slik at mest mulig av den blir spist. Det er ikke bærekraftig å kaste mat. For bananens del handler det for eksempel om at Dole bruker hele bananstokken. Bananene inndeles i fire kvaliteter fra premium til lavere prisalternativer. JORDVERN organiske jord - for bed ringsmidler, begrenset oppdyrking, veksel bruk, tildekking, m.m. 1 - Premium 2 -Quad pack GJENVINNBAR EMBALLASJE OG AVFALLSREDUKSJON «Reuse or Recycle»- policy, biologisk nedbrytbar emballasje, m.m. 3 -Consumer & cabana 4 -Singles MILJOFOKUSERT PRODUKSJON

8 12 LEDELSENS GJENNOMGANG 13 Sterke trender byr på store muligheter Fra v. foran: Atle Beyer, Rune Flaen, deretter Jarle Gjerde og Wenche Holen, bak Øyvind Briså og Odd Lindstad Johansen BAMA hadde også i 214 en god utvikling, med en omsetningsvekst på 8,1 prosent og et resultat før skatt på 485,1 millioner kroner. Ledelsen er tilfreds med året samlet, med tanke på fjorårets ferdigstilling og flytting til nytt hovedkontor og terminalanlegg på Nyland Syd, investering i nytt ERP-system og omstillingsprosesser. BAMAs konsernledelse: Rune Flaen, administrerende direktør Jarle Gjerde, konserndirektør finans, IT og HR. Odd Lindstad Johansen, konserndirektør storkjøkken, servicehandel, egen logistikkvirksomhet Det har vært sterkt fokus på å skape vekst i forbruket av våre produktkategorier, i tråd med de overordnede helsepolitiske målene i Norge og vår egen visjon «BAMA gjør Norge ferskere og sunnere». Den samlede volumveksten på frukt- og grønnsakområdet i BAMA ble i fjor på 2,6 prosent. En sterk helsetrend gjenspeiles i en kraftig salgsøkning av typiske helseprodukter som bær, avocado, spinat, rotgrønnsaker og grønnkål. Forbrukernes dreining mot denne type produkter gir ikke automatisk mer kilo per capita, men gir en mye større helseeffekt. Interessen for god og helseriktig mat er også økende. Dette, sammen med vår målrettede og systematiske satsing på både smak, sunnhet og kunnskapsformidling, har vært en viktig årsak til den gode forbruksutviklingen. Trenden med vekst innenfor produktgruppen frukt og grønt er stikk i strid med utviklingen ellers i Europa. I EU har det stort sett vært nedgang i forbruket av frukt og grønt de siste årene. Til tross for at forbruket i Norge de siste 2 årene har økt med 35 prosent, ligger det fremdeles under myndighetenes kostråd. «5 om dagen» ligger fortsatt i underkant av «4 om dagen», eller 385 gram for å være nøyaktig. Vekstpotensialet for BAMA sine varegrupper er derfor stort, med de muligheter det gir for videre vekst i tiden fremover. GJENNOMGÅENDE POSITIVT Året 214 ble positivt innenfor de fleste forretningsområder. Konsernets dagligvaresystemer leverte nok et år med sterk vekst. Endringer i markedsstrukturen og generell stor priskonkurranse, preget også markedet i fjor. En stor satsing på kategorien frukt og grønt hos våre kunder, gjenspeiles i at varegruppen øker mer enn gjennomsnittet av andre varegrupper. Storkjøkkenområdet leverte et svakere år enn forventet. Dette skyldes flere forhold, blant annet en krevende omorganisering i forbindelse med sammenslåing og flytting av virksomhetene i -området til Nyland Syd, og bortfall av enkeltkunder. Høy servicegrad, samt tett dialog og godt samarbeid med kunder, har imidlertid resultert i utmerkelser fra flere kunder. BAMA Industri, som produserer og leverer ferskforedlede og påsmurte produkter, leverte god salgsutvikling i 214. Produktutvikling og lanseringer av flere salat- og grønnsakprodukter, spesielt til dagligvare, står for den største omsetningsøkningen. Av områdets vekst på 8 prosent, kommer en tredjedel fra produkter lansert de siste fire årene. Produktkategorien «ferskforedlet» representerer et voksende marked og et stort potensiale for BAMA. Enkelte land i Europa har andeler opp mot 3-4 prosent, mens kategorien i Norge ligger under 5 prosent. og eiendom. Øyvind Briså, konserndirektør inngående varestrøm, pakkerier og logistikk. Atle Beyer, konserndirektør industri, foredlingsvirksomhet, kvalitet og miljø. Wenche Holen, konserndirektør blomster og strategiske prosesser UTVIKLING GRAM/CAPITA FRUKT OG GRØNT EU OG NORGE DAGLIG FORBRUK, ALL FRUKT OG GRØNT TREND EU TREND NORGE Kilde: Freshfel 215 Kilde: Helsedirektoratet 215 (fratrukket svinn)

9 14 LEDELSENS GJENNOMGANG 15 GOD VEKST FOR BLOMSTER Området Blomster fortsatte den fine utviklingen. Det er fremdeles dagligvaresegmentet som hovedsakelig driver veksten, med en vekst på over 15 prosent i 214. Floriss leverte en tilfredsstillende vekst med 4 prosent på sammenlignbare butikker. Ved årets utgang var det 95 butikker i kjeden. Sentral stab BAMA Gruppen Trading Gjennom økt fokus på effektiv varestrøm og kvalitet, og kunnskap om varegruppen, realiserte blomsterområdet en total vekst i fjor på 9,4 prosent. Dagligvare Storkjøkken Service handel Blomster Industri Inter national Eiendom NOK ET KREVENDE ÅR FOR SERVICEHANDEL Forretningsområdet Servicehandel ble integrert i BAMA Storkjøkken i 213, og fjoråret bar preg av omstillingsprosessen som fulgte av denne omorganiseringen. Integrasjonen er i ferd med å gi synergier, men 214 ble likevel et krevende år i et utfordrende marked. INTERNASJONAL VEKST Den internasjonale virksomheten i BAMA fortsatte den gode utviklingen, og leverte i fjor en samlet omsetning på nær 2,4 milliarder kroner. Det tilsvarer en omsetningsvekst på 42 prosent mot foregående år. Den høye veksten bekrefter at den norske verdikjedemodellen fungerer godt også i det europeiske markedet. Gjennom strategisk eierskap i internasjonale virksomheter, vil BAMA bidra til vekst og utvikling av de ulike produkt kategoriene i det norske markedet. Som en del av denne strategien, kjøpte BAMA i januar 215 en majoritetspost i det nederlandske blomsterselskapet Xpol B.V. Gjennom dette kjøpet skal BAMA ytterligere styrke sin posisjon og vekst i blomstermarkedet. USTABIL VAREFORSYNING Utviklingen på det globale markedet når det gjelder vareforsyning, blir stadig mer utfordrende. Ekstremvær og klimaendringer preger alle kontinenter, og påvirket tilfanget av kvalitetsprodukter i 214. Den største omstillingsprosessen i BAMAs historie, med flytting av stabsfunksjoner og operative driftsenheter til Nyland Syd, ble gjennomført i 214. Siste året i hovedsak svekket norsk krone. Uro i finans- og valutamarkedene globalt, samt klimautfordringene og økt etterspørsel fra nye markeder, kan tilsi at prisbildene blir uoversiktlige også i tiden fremover. Dette krever en kontinuerlig årvåkenhet fra BAMA sin side. PRIORITERTE OMRÅDER Selv om BAMA oppnådde gode resultater på de fleste forretningsområdene i 214, er det fortsatt store muligheter for videre vekst. Samhandlingsstrategien med Gartnerhallen skal styrke veksten av norske produkter, og gi en gjennomsnittlig årlig verdivekst på minimum 8 prosent. Andre kategorier, som bær, ferskforedlede produkter, drikke og blomster, er dedikerte satsingsområder med egne definerte vekstmål. STERK MILJØSATSING Med en ny og omfattende miljøstrategi tar BAMA bærekraftutfordringene på alvor. De viktigste områdene er redusert matsvinn, optimering av emballasje og miljøvennlige transportsystemer. Vi har en målsatt strategi om å være pådriver og foregangsbedrift for en bærekraftig utvikling for miljøet innenfor våre produktområder. NY HOVEDTERMINAL Den største omstillingsprosessen i BAMAs historie, med flytting av stabsfunksjoner og operative driftsenheter til Nyland Syd, ble gjennomført i 214. Samlingen av varestrømmen på den nye hovedterminalen, parallelt med implementering av et nytt ERP-system, ga imidlertid større utfordringer og forsinkelser enn forventet. BAMA sine ansatte har lagt ned en formidabel innsats i denne krevende prosessen. Effekten av forsinkelsene er også merkbare inn i 215, men på sikt vil investeringene gi BAMA betydelige effektiviseringsgevinster og en ferskere varestrøm, slik at vi leverer i tråd med vår visjon. Det russiske importforbudet skapte stor usikkerhet i markedet, også for norske produsenter, men situasjonen stabiliserte seg i løpet av året. Gjennom et løpende arbeid med å søke nye opprinnelser og leverandører, har BAMA i de fleste tilfellene klart å opprettholde forsyningen av kvalitetsprodukter. Et godt verdikjedesamarbeid, med langsiktige leverandøravtaler, vil være av stor betydning for å sikre vareforsyningen i årene fremover. LAV PRISUTVIKLING Prisutviklingen på frukt og grønnsaker har i perioden fra 26 ligget lavere enn både matvarer og den totale konsumprisindeksen (KPI) i Norge. Prisveksten de to siste årene skyldes varemangel som følge av klimaendringer og derav økte priser. PRISUTVIKLING TONN AVOCADO + 17% TONN BÆR + 14% LITER (tusen) JUICE + 28% TOTALINDEKS KPI 136,9 MATVARER FRUKT, GRØNT & DRIKKE OG POTET 128,9 125,2 Kilde: SSB

10 16 VARESTRØM NORSK 17 Kristian Guren er tredje generasjon agurkdyrker på Melleby gård i Rygge i Østfold, og kulturansvarlig produsent for agurk i Gartnerhallen. Med innovative løsninger, god markedsforståelse og et sterkt miljøfokus fikk han i 214 BAMAs pris for «Årets norske leverandør». Gledelig verdiog volumøkning for norske varer En lang og god vekstsesong la grunnlaget for et meget godt 214 for norske produsenter. Både verdi-og volumvekst endte over målsettingen og har økt norskandelen i BAMA til 31 prosent. Nå ruster BAMA og Gartnerhallen seg for å vokse videre. VERDIUTVIKLING norsk, på produsentleddet VERDI 23 % Kilde: Gartnerhallen VOLUMVEKST, enkeltprodukter % % 48 % 4 % 22 % 18 % 17 % 15 % 14 % Urter Bær Pærer Purre Epler Løk Salat Tomat Langsiktig og målrettet arbeid i hele verdikjeden skal ha sin del av æren for resultatene. Men tilgjengelighet på norske kvalitetsvarer over tid er fortsatt den viktigste enkeltfaktoren for å øke volum og salg. Denne styres i stor grad av vær- og vekstforhold. Der 213 ble svært utfordrende for mange dyrkere, var 214 langt bedre. Våren kom tidlig, og høsten ble lang og god. Sommervarmen ga riktignok utfordringer, spesielt for bærdyrkere men også de hadde større volum enn året før. For de fleste sorter ble avlingen stor og god. Det var også god tilgang på lagringsprodukter i perioden før inn høsting. Og når tilgjengeligheten er der, vet vi at norske forbrukere har preferanse for norske produkter. BAMA og Gartnerhallen har et mangeårig verdikjedesamarbeid bak seg, og la i 212 en samhandlingsstrategi for å øke norsk produksjon. Denne går inn i sitt siste år i 215, og har levert godt over måltallene de første årene. I 214 økte volumet av norske produkter totalt sett med 8 prosent, i verdi med 12 prosent. Norskandelen målt mot import økte i samme periode med ett prosentpoeng til 31 prosent. Veksten for importerte produkter viser 2,4 prosent i volum og 5,7 prosent i verdi. POTETEN PÅ FRAMMARSJ Poteten er et satsingsprodukt i samhandlingsstrategien. Synkende salg av poteter over tid sammenlignet med importerte ga behov for nye grep, blant annet sorts utvikling, dyrkingsmetoder og markedsføring. Dette har gitt resultater. Andelen vokste fra 6 prosent for to år siden til 67,5 prosent i 214. Dermed er det god progresjon mot målet på 8 prosent innen utgangen av 217. I 214 var det overproduksjon av norsk matpotet, og en del måtte tas ut fra markedet til industriformål. Produsenter og kunder gjorde en meget god innsats for å møte utfordringen for eksempel gjennom ekstra salgsaktiviteter ute i butikk. Det har bidratt til at alt som kom inn på lager har blitt solgt. FORSKNINGSSAMARBEID Som ledd i det langsiktige arbeidet med å øke produksjon og verdiskaping av norske produkter, har BAMA i 15 år hatt et tett forskningssamarbeid med Gartnerhallen, Bioforsk og Nofima. Prosjektene favner alt fra plantevern og skadedyrbekjempelse til smak og utvikling av nye sorter. Til sammen 88 prosjekter til en verdi av 537 millioner har gitt Gartnerhallen en årlig verdiskaping på 1-15 millioner, og norske råvarer har styrket sin posisjon som et direkte resultat av forskningen. 2 nye prosjekter er i arbeid. KORTREIST OG ØKOLOGISK I VINDEN Kortreist og økologisk mat er forbrukertrender som vedvarer. I 214 var 6 prosent av varene lokalt produsert, maksimalt to timer unna salgssted. Etterspørselen etter økologiske norske produkter steg med 29 prosent i 214. Det ble også startet produksjon av nye varianter som purre, pastinakk og rødbeter. Satsingen på økologisk henger nært sammen med målet om en bærekraftig og miljøvennlig produksjon, og i løpet av året har enda flere pakkerier fått Miljøfyrtårn-status. Økningen av norsk produksjon fremover skal gjøres på bærekraftig vis.

11 18 VARESTRØM IMPORT 19 Tyrol i Italia er viden kjent for sine kvalitetsepler. I 23 år har BAMA handlet epler fra produsenten VI.P, som er et kooperativ for 1745 epleprodusenter i et høydeområde, her representert ved Karl Dietl. VI.P ble kåret til «Årets internasjonale leverandør» i 214. Spesialiteten er Golden Delicious, og det sies at «hemmeligheten» med Golden fra dette området, er at eplene beholder et sprøtt og fast fruktkjøtt helt frem til skallet opp når den karakteristiske gulfargen. Klimaendringer og ekstremvær utfordrer forsyningssituasjonen BAMA Trading er den delen av selskapet som i størst grad merker de globale klimaendringene i det daglige. 214 ga en rekke eksempler på dette, og forsyningssituasjonen ble utfordret for flere viktige varegrupper. Kombinert med forsinket innfasing av nytt ERP-system ga dette et krevende år, og det tjener medarbeidere og leverandører til ære at forsyningen er oppretthold året gjennom. % % Norge VIKTIGSTE PRODUKSJONSLAND i andel vekt 2 % 13 % 5,1 % 6,5 % 2,6 % 1,7 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1, % Spania Mellom-Amerika Nederland Italia Frankrike Peru Marokko Costa Rica Chile Brasil VIKTIGSTE PRODUKTER i andel vekt Potet 15 % Banan 1 % Sitrus 8 % Epler 7 % Gulrøtter 5 % Tomat Løk Bær Drikke Druer 4 % 4 % 4 % 3 % 3 % % 3 % 6 % 9 % 12 % 15 % Ekstremvær og klimaendringer gir mange ulike utslag. Noen eksempler fra 214: Spanske klementiner ble rammet av både høye temperaturer som gikk ut over fargen, og regn som ga for myk frukt i høysesongen desember. Haglstorm i India forårsaket store skader og kraftig forkortet sesong på druer, mens kraftig regn i Chile ga samme konsekvenser. I Sør- og Mellom-Amerika førte tørke til høyt saltinnhold i meloner og steinfrukter. Og i Nederland gjorde kaldt og mørkt vær at selv drivhusvarer fikk for dårlig vekst. Tilfellene blir stadig flere, og vi må konstatere at det unormale er i ferd med å bli normalen. KNALLHARD JOBBING OG NÆRE SAMARBEID For BAMA betyr dette at vi må være fleksible, og ta inn nye varianter fra nye leverandører og land. Og vi må sette inn enda flere tiltak for å beskytte avlingene. Dette er noe alle våre produktsjefer jobber knallhardt med hver eneste dag, i nært samarbeid med leverandørene. Men når hele regioner rammes av de samme værforholdene, er dette krevende. Likevel har BAMA i de aller fleste tilfeller klart å opprettholde forsyningen av kvalitetsvarer. Dette skyldes godt arbeid i hele verdikjeden, og ikke minst den mangeårige strategien med langsiktige leverandørsamarbeid. Våre gode dialoger og samspill med lojale leverandører gjør at de legger seg i selen som aldri før for å sikre forsyning og fortsatt vekst. Leverandørene ser at vi går aktivt inn for å utvikle kvalitetsprodukter, og at vi setter både smak og holdbarhet i høysetet på en tydelig måte. UTFORDRENDE HVERDAG I VARESTRØMMEN 214 var også året da all BAMAs inngående varestrøm skulle samles i den nye terminalen på Nyland Syd, samtidig som et nytt ERP-system for varestrømmen skulle settes i full drift. Denne innfasingen har imidlertid ikke gått slik vi ønsket. Systemet har verken hatt den stabiliteten eller kapasiteten som var nødvendig. Dette har gitt høyere kostnader, mer tungvint drift, og forsinket flyttingen til felles terminal. BAMAs ansatte har lagt ned en formidabel innsats i denne krevende perioden. Også i 215 vil effektene av forsinkelsen være svært merkbare. Det tøffe året gjenspeiles også i en internasjonal containertrafikk som har blitt mer ustabil, med nedsatt fart grunnet omlegging av ruter, problemer med lønnsomhet og strengere kontroll ved EU-grensene. Dette skaper blant annet utfordringer med å få bananer modnet i rett tid, og våre modnere har gjort en kjempejobb hver eneste dag for å få ut bananer med riktig farge. Slik har varegruppen likevel oppnådd en volumvekst i 214 på seks prosent, og kan dermed stå som eksempel på hvordan vi gjennom kunnskap og hardt arbeid lykkes med å opprettholde vår forsyning av sunne og ferske produkter fra hele verden selv når vinden blåser som verst.

12 2 VARESTRØM 21 Fra jord til bord Varestrømmen er selve livsnerven i BAMA. Hvert år håndteres over 5 tonn ferske produkter gjennom våre terminaler, og formidles ut til 15 kunder i Norge. Enkelte produkter er kortreiste, andre importeres fra de fleste kontinenter i verden. Dette er virksomheten kort fortalt. BAMA er en global aktør med stor kontaktflate, både.nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har i dag et nettverk med 13 produsenter i inn- og utland, og håndterer årlig over 5 tonn med fersk frukt, grønnsaker, bær, drikke og blomster. Frukt og grønt er levende produkter hvor kvaliteten må ivaretas, uansett avstand, og der gjennomtenkte logistikkløsninger er avgjørende for at ferske og friske produkter. skal nå raskest mulig ut til våre kunder og forbrukeren.. Å korte ned tiden fra jord til bord er en konstant ambisjon, og..produktene fraktes i en ubrutt kjølekjede under hele.transporten uansett opprinnelse. Gjennom mange år har BAMA bygget opp spesialkompetanse på innkjøp og logistikk, og legger stor vekt på å bygge og vedlikeholde gode relasjoner til nye og.eksisterende produsenter. I en verden med stadig mer. ustabil varetilgang, er verdikjedesamarbeidet viktigere. enn noen sinne. 28% NORSK PRODUKSJON 3 lastepunkter 1115 leverandører PAKKERIENE BLOMSTER 2 7 kunder DAGLIGVARE 2 2 kunder 72% INTERNASJONAL PRODUKSJON * 22 lastepunkter 18 leverandører * alle varer 5 TONN FERSKVARE TERMINAL DIREKTE INDUSTRIFOREDLING TERMINALER 15 3 DAGLIGE LEVERANSER STORKJØKKEN 8 4 kunder SERVICEHANDEL 2 kunder

13 22 TEMA : 3 KG VI VAR TIDLIG UTE 2. september 195 importerte BAMAs grunnlegger Christian Mathiessen den første bananlasten med båt fra Hull til. Den var på 5 bananstokker, eller omtrent 3 kilo bananer. Norge ble med det det andre landet i Europa, etter England, som startet med organisert import av bananer. I 214 gikk over halvparten av vår frakt til Nord-Norge med tog. LATIN- AMERIKA FRA LAND TIL VANN OSLO Banantransporten fra Latin-Amerika til Europa har i alle år gått med båt. Overfarten tar cirka ni dager. I mange år ble de transportert med containerskip til Europa, og fraktet videre med trailere til Norge. I 29 la vi om transporten, slik at containerne blir fraktet med båt hele JERNBANEAMBISJONER veien til Norge. Trailere blir nå kun benyttet fra havnen i til modneriet vårt. Denne omleggingen har gitt en utslippsreduksjon av CO 2 som tilsvarer utslippet fra 16 8 personbiler hvert år. Jernbane er kanskje den mest miljøvennlige måten å frakte varer på. Målet vårt er at 5 prosent av vår inngående transport skal gå via intermodale løsninger innen 22. I dag er tallet ca. 12 prosent. Når bananene er modne og klare for å fraktes ut i distriktene i Norge, skjer dette stadig oftere på skinner. I 214 gikk over halvparten av vår frakt til Nord-Norge med tog. I Costa Rica blir ca. 4 prosent av bananene som Dole produserer transportert med tog. Det anslås å være 35 prosent mer effektivt enn veitransport. KLIMAVENNLIG TRANSPORT 4% 35% MER EFFEKTIVT ENN VEI- TRANSPORT COSTA RICA

14 24 FORRETNINGSOMRÅDE: DAGLIGVARE 25 Dagligvare BAMA arbeider tett sammen med sine kjedekunder for å øke salget av ferske produkter gjennom tilpassede frukt- og grønt konsepter for dagligvarehandelen. I 214 har vi bidratt til både omsetningsvekst, bærekraftige løsninger og ferskere produkter i butikkene, tross knallhard konkurranse på dagligvaremarkedet. Alle forbrukertrender tilsier at den positive utviklingen vil fortsette. Et sentralt mål for dagligvareområdet er at våre kunder skal ha overproporsjonal vekst innen våre varegrupper, det vil si at veksten skal være større her enn for øvrige varekategorier. Dette har vi lyktes med i 214, og frukt og grønt har befestet seg som en av de aller viktigste varegruppene for våre kunder. Utviklingen gjenspeiler seg også i at stadig flere velger å bygge om slik at frukt og grønt er det første kundene møter når de kommer inn i butikken. Dette gir umiddelbare effekter i form av salgsvekst. Konkurransen på det norske dagligvaremarkedet er svært tøff, og de siste årene er det lavprisbutikkene som har hatt den største veksten. BAMA bidrar til å sikre våre kunder vekst gjennom tette og gode samarbeid om utvikling av kjedetilpassede konsepter og produkter. Gjennom 214 bidro vi sammen med BAMA Industri til vellykkede lanseringer av en rekke nye bearbeidede produkter. Den økende etterspørselen etter slike er en sterk forbrukertrend. TRENDER PÅ VÅR SIDE Forbrukertrendene er i det hele tatt på vår side. Den seneste utgaven av rapporten Norsk Spisefakta viser at nordmenn har stadig økende interesse for helseriktig kosthold, naturlige matvarer og norsk opprinnelse. For oss gir dette store muligheter, og vi skal gjøre vårt ytterste for å bidra til at nordmenn får et best mulig tilbud av ferske, sunne og lokale matvarer. Våre egne undersøkelser forteller samtidig at kvaliteten på frukt- og grøntavdelingen er en av de viktigste driverne når forbrukerne velger dagligvarebutikk. Kvalitet er viktigere enn pris, og det aller viktigste er at frukt og grønnsaker oppleves som ferske. Mange er også opptatt av godt utvalg og sortiment. FERSKERE VARER I BUTIKK Det gjøres kontinuerlige grep for nettopp å sikre at kvaliteten er på topp. I løpet av 214 fikk mange butikker installert nye kjølere med dører som sikrer lave temperaturer og som samtidig har redusert strømforbruket. Dette har bidratt til kraftig redusert svinn, bedre ivaretakelse av kvalitet og dermed også økende salg. Vi gjør også andre tiltak for å sikre kvaliteten i hele verdikjeden fra produsenten, under transport, i butikk og ut til forbruker. Her håper vi på enda bedre samarbeid med kundene i tiden som kommer, og det handler i første rekke om å bidra til kompetanseheving i alle ledd. BAMA Dagligvare skal fortsette å være et lokomotiv for å gjøre spennende nye produkter og varianter tilgjengelige i markedet, og bidra til å styrke kjedenes konkurransekraft gjennom et stadig ferskere og bredere utvalg av frukt og grønt. REDUSERT STRØMFORBRUK: 35% Nye kjølere i butikk bevarer kvaliteten, øker salget og reduserer strømforbruket med 35 prosent. TRENDER FRA NORSK SPISEFAKTA 214: Generasjonskløften har forsvunnet 6+ oppgir å ha like god helse som folk flest Færre setter smak foran sunnhet Flere vil betale mer for kortreist norsk mat Fokus på å bevare natur og miljø øker Færre synes matlaging er et ork Vi trener og mosjonerer oftere OMSETNINGSUTVIKLING (MNOK, %): ,7 % 3,9 % 8,1 % 16, % 8,8 % ,9 % 17,1 % 9, % 1,3 %,7 % Ferskhet, kvalitet og utvalg er viktigst for forbrukernes valg av butikk når de skal handle frukt og grønnsaker. Med Lise Finckenhagen som frontfigur tar BAMA en aktiv samfunnsposisjon for å fortelle hvor varene våre kommer fra, bygge kunnskap om et sunt kosthold, og inspirere til at enda flere når målet om «Fem om dagen». -3,3 % 1,8 % 5,3 % 13, % 8, %

15 26 FORRETNINGSOMRÅDE: STORKJØKKEN 27 Storkjøkken BAMA Storkjøkken holder stand som en attraktiv samarbeidspartner. Veksten i 214 var imidlertid lavere enn de seneste årene, noe som blant annet skyldes bortfall av kjedeavtaler og gratis skolefrukt, samt generelt prispress i bransjen. Men etterspørselen etter frukt og grønt er fortsatt stor, og spennende satsinger på bærekraftig sjømat og kunnskapsbygging bærer bud om ny vekst i 215. Veksten innen forretningsområdet har vært stor i flere år, men var marginal i 214. Dette kjennetegner hele Storkjøkken-markedet. Mange har fått merke bortfallet av den gratis delen av Skolefruktordningen, og i tillegg har sterk konkurranse og kraftig prispress gitt lavere marginer. KVALITET BLIR VEKTLAGT For BAMAs del førte harde anbudsrunder til at enkelte større kjedeavtaler falt bort eller ga redusert omsetning i 214. En tidligere kunde fra offentlig sektor kom imidlertid tilbake til BAMA mot slutten av året et tydelig signal om at kvalitet fortsatt blir vektlagt. Gledelig nok ble det også for første gang siden 25 inngått avtale med enda en stor tilbyder, til kantiner og personal restauranter. Som tidligere år ble BAMA Storkjøkken kåret til Årets Leverandør av store samarbeidspartnere som Gress, NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og Albatross. Dette er et signal om at vi jobber riktig i markedet og gir dem økt konkurransekraft. I tillegg fikk vi «Merket for god design 214» av Norsk design- og arkitektursenter for vår nye kommunikasjonsplattform som ble implementert i løpet av året. STYRKET MILJØFOKUS Et tydelig miljøfokus blir stadig viktigere i hele verdikjeden. Alle våre avdelinger er nå Miljøfyrtårn-sertifiserte, og stadig flere av kundeavtalene legger opp til færre og større leveranser, med mindre transport og utslipp. Dette krever logistikk og planlegging, men er et gjensidig ønske hos både oss og våre kunder. Samarbeidet med kundene er i det hele tatt tett og godt. Det jobbes kontinuerlig med å utvikle nye konsepter som skal gi økt lønnsomhet. Mer frukt og grønt i kantiner og hotellbuffeter er trender som fortsetter, og flere kunder har innført «meat free monday» der det bare serveres frukt, grønt og fisk. SATSING PÅ SJØMAT OG KUNNSKAPSBYGGING Nettopp fisk og annen sjømat var et av Storkjøkkens store satsingsområder i 214, og i løpet av året kom flere store kjedeavtaler på plass. Varegruppen er helt i tråd med målet om å gjøre Norge sunnere og ferskere. Med vår unike erfaring innen ferskvarelogistikk og produktutvikling ligger mye til rette for å kunne «ta hele middagstallerkenen». Gjennom prosjektet «Bærekraftig sjømat» skal vi ta ansvar for bærekraftig og miljøvennlig behandling av varene gjennom hele verdikjeden. BAMA Culinary Team spiller en viktig rolle i kompetansebyggingen ute hos kundene. En stall av våre mest kunnskapsrike kokker går aktivt inn og ser på struktur og gjennomføring på kjøkkenet. Det handler både om nye måter å presentere mat på og om nye måter å jobbe på. Konseptet har blitt styrket i 214. Kunnskapen og kvaliteten vi kan bidra med, gir gode utsikter for ny vekst i årene som kommer. ANDEL SERTIFI SERTE STOR KJØKKEN-AVDELINGER: 1% Alle avdelinger er nå Miljø fyrtårnsertifiserte, og stadig flere av kundeavtalene legger opp til færre og større leveranser, med mindre transport og utslipp ,7 % OMSETNINGSUTVIKLING SJØMAT (MNOK %): 3,9 % 8,1 % ,2 16, % 13 % 8,8 % 178,5 36 % ,7 1 % ,1 3 % OMSETNINGSUTVIKLING (MNOK, %): ,9 % 17,1 % 9, % 1,3 %,7 % ,3 % 1,8 % 5,3 % 13, % 8, % Sjømat er en relativt ny varegruppe for BAMA. Vi jobber mye med produktutvikling for å gjøre det mer lettvint for våre kunder. Her fileterer Sten Magne Fagerhaug dagens ferske kveite i sjømat avdelingen på Nyland Syd, og sørger for at svinnet blir minimalt. Kokkene får levert serveringsklar fisk slik at kjøkkenet sparer tid og svinn

16 28 FORRETNINGSOMRÅDE: INDUSTRI 29 Industri For BAMA Industri ga 214 en fin verdivekst, i tråd med budsjett og målene i strategien. Høy utviklingstakt av nye produkter som slår an hos kundene bidrar vesentlig til veksten. Omfattende investeringer og enda større utnyttelsesgrad av råvarene skal sikre fortsatt ferskhet, kvalitet og en bærekraftig utvikling i tråd med BAMAs miljøstrategi. Produktutvikling står sentralt i strategien for forretningsområdet, og dette gir tydelige resultater. I 214 utgjorde nylanseringer 11 prosent av salget, mens produkter utviklet og lansert de siste fire årene sto for 32 prosent av salget i 214. Nøkkelen til suksessen er utviklingsprosesser som foregår i tett samarbeid med kundene. Blant årets mest spennende nyvinninger var en serie sous vide-potetprodukter som har bidratt til et oppsving for potetsalget. Wok-blandinger og flere nye salatprodukter, blant annet to økologiske salatblandinger, ble også godt mottatt i markedet. Selskapet Nordic Lunch AS er fra 214 en del av BAMA Industri, og det har vært en veldig bra vekst til dagligvaresektoren. Salget av produkter som wraps, sandwicher og baguetter økte med 25 prosent i løpet av året. FLERE OG BEDRE PRODUKTER TIL FORBRUKER Det gjøres kontinuerlige grep for å sikre at enda flere ferske kvalitetsprodukter når helt ut til forbrukerne. Prosessen som foregår i dagligvarebutikker med utrulling av bedre kjølere, har god effekt gjennom økt salg, mindre svinn, bedre produktkvalitet og mindre energiforbruk. Dette er resultat av blant annet grundig testing av kjøleutstyr som BAMA Industri har holdt på med i samarbeid med kundene og kjøleleverandører siden 211. Såkalt «Ugly Food» har vært et satsingsområde i 214. Dette er et viktig tiltak for å redusere matsvinn det viktigste miljømålet i BAMAs miljøstrategi. Hovedpoenget er å foredle større andeler av ukurante råvarer som produseres til høyverdige produkter, noe som bidrar til økt forbruk. Ukurante råvarer kan for eksempel ha skallfeil eller avvik i størrelse, selv om smak og næringsinnhold er helt på topp. Disse råvarene utnyttes nå i stadig større grad til stappe, mos, puréer, stuinger og supper. INVESTERER FOR FREMTIDEN BAMA Industri har et løpende og omfattende investeringsprogram for å sikre fortsatt vekst. Et av de største prosjektene i 214 har vært utvidelsen av anlegget for potetproduksjon i Rygge. Her vil man få et produksjonsareal på 52 kvadratmeter når anlegget står klart i august 215, noe som vil doble dagens produksjonskapasitet. Det satses tungt på produktutvikling, sortsutvikling og ny teknologi for å løfte den norske poteten videre. Også andre steder investeres det i nye produksjonslinjer, automatisering, effektivisering, produktkvalitet og HMS-tiltak. Forretningsområdet viderefører sine egne, interne «Fem om dagen» som gjennomsyrer arbeidet med kontinuerlig forbedring. De fem er kvalitet og mat trygghet, salg, produktutvikling, personal ledelse, og kostnadseffektivisering. Den brede satsingen og det daglige fokus på disse områdene bidrar til vekst og styrket konkurransekraft. 3,9 % NYLANSERINGER: 32% 8,1 % 16, % 8,8 % Nylanseringer siste fire år utgjorde 32 prosent av salget i ,9 % 17,1 % 9, % 1,3 %,7 % ANDEL RÅVARE I PRODUKSJONEN: Import 37 % Norsk 31 % Ugly products 32 % OMSETNINGSUTVIKLING (MNOK, %): ,3 % 1,8 % 5,3 % 13, % 8, % Poteten er proppfull av næringsstoffer, og vi jobber aktivt med å øke det norske potetforbruket. Foredling og produktutvikling er viktige verktøy i dette arbeidet. Kvalitetskontroll i produksjonen er like viktig og utføres her av fra v. Gui Ying Zeng og Anh N.T Tran. Hos BAMA Industri i Moss utvikles stadig nye ferskforedlede produkter, slik at poteten skal bli et enda mer lettvint og velsmakende valg på norske tallerkener

17 3 FORRETNINGSOMRÅDE: BLOMSTER 31 Blomster Blomster er et viktig strategisk satsingsområde for BAMA. Ambisjonene er høye, og vi tilbyr blomster gjennom flere ulike kanaler både til dagligvare- og faghandelen. 214 ga fortsatt vekst og signaliserte starten på nye allianser som ytterligere vil styrke vår varestrøm og verdikjede. BAMA har organisert sin blomstersatsing gjennom flere selskaper. BAMA Blomster AS leverer til dagligvarekunder og til servicehandel, mens BaRe Blomster AS ute lukkende leverer til dagligvarekunder. Floriss, med 95 franchisebutikker spredt over hele Norge, er en ledende aktør innenfor blomsterfaghandel og BAMA Blomster Trading AS har ansvar for sourcing og innkjøp av blomster og planter, både fra Norge og utlandet. ROSER PÅ TOPP Julen er blomstersesong nummer en, og et godt julesalg ga viktige bidrag til årets vekst. Vi erfarer at forbrukerne stadig etterspør et bredere utvalg blomster og planter, og grønne planter som palmer og kaktuser er i skuddet som aldri før. Naturlige elementer er tidsriktig i dagens interiørbilde, og vi søker å ha et sortiment som aktivt følger trender. Bredt utvalg er viktig, men roser er og blir den store salgsvinneren på det norske blomstermarkedet. Vi har hatt suksess med salg av Fair Trade-merkede roser til flere kjedekunder og Floriss har etablert en sterk posisjon som «Rosespesialisten». Suksesskonseptet «Big Five», der man har full kontroll på rosene fra produsent til butikk, er videreført med stor suksess i 214, og sortimentet av «Big Five»-roser er utvidet fra fem til ni sorter. NÆRMERE PRODUSENTENE BAMA ønsker å sikre et bredt utvalg av kvalitetsblomster til forbruker gjennom enda tettere kontroll med varestrømmen direkte fra produsenter. For å styrke vår posisjon i det internasjonale blomstermarkedet besluttet vi i 214 å kjøpe en aksjepost hos vår samarbeidspartner Xpol BV, med virkning fra januar 215. Selskapet tilbyr ferske kvalitetsprodukter gjennom å koble produsenter i Afrika og Europa direkte med sine kunder gjennom en åpen og etisk prosess, og har etablert en verdikjede der kunder og dyrkere jobber tett sammen i prosessen fra konseptutvikling til ferdig pakkede og tilpassede produkter. STYRKER FAGHANDELEN Det var dagligvarekanalen som hadde størst økning i blomstersalget med 15 prosent i 214. Innenfor faghandelen er konkurransesituasjonen stadig tøffere, både som en følge av sterk konkurranse mellom de ulike aktørene innenfor faghandel og ikke minst som en følge av daglig vare handelens satsning på blomster og planter. Denne utviklingen forventes å fortsette, og det blir stadig viktigere å styrke Floriss gjennom bredt sortiment, høyt kunnskapsnivå og servicenivå i butikk. I 214 inngikk BAMA Blomster Holding 1 et samarbeid med Interflora-kjeden for å styrke posisjonen innenfor blomsterfaghandel. Dette innebærer blant annet 8 at 6 Interflora overtok en aksjepost på 34 prosent i Floriss og at partene inngår et 4 forpliktende samarbeid innenfor vareflyt og forsyning. Målet er å forbli en markedsleder 2 på faghandel og blomsterformidling, både til bedrifts- og privatmarkedet. 3,7 % 3,9 % 8,1 % 16, % 8,8 % ,9 % 17,1 % 9, % 1,3 %,7 % ,3 % 1,8 % 5,3 % 13, % 8, % UTVIKLING ROSESALG: % % % % 214 PER CAPITA KJØP BLOMSTER I NORGE (MNOK KR): % % % Kilde: Gartnerforbundet % OMSETNINGSUTVIKLING (MNOK, %): 16, % 6,6 % 12,2 % 17,2 % 9,4 % ,6 % 1, % 2,3 % 3,3 % -3,9 % Nordmenn elsker blomster, og roser er den store favoritten. BAMA handler mange av rosene våre fra Kenya, der beliggenheten på Ekvator sikrer ideelle produksjonsforhold. Blomsterindustrien i Kenya livnærer over 5 mennesker, og de kenyanske rosene er regnet som noen av verdens flotteste. 17,2 % 11,7 % 1,3 % 24,9 % 41,9 %

18 32 FORRETNINGSOMRÅDE: SERVICEHANDEL 33 Servicehandel BAMA Servicehandel har siden 213 vært organisert under BAMA Storkjøkken, men har fortsatt eget salgsapparat ut mot kundene. Integrasjonen er i ferd med å gi synergier, men 214 har likevel vært et krevende år i et krevende marked. Kiosker og bensinstasjoner er de viktigste kundegruppene innenfor servicehandel, og dette er markeder som generelt sliter ikke minst i konkurranse med dagligvarekjeder som har stadig større utvalg, flere butikker og lengre åpningstider. For å møte konkurransen velger mange av kjedene å differensiere seg gjennom økt satsing på tradisjonell fast food som boller, pølser og hamburgere. Dette har til dels gått på bekostning av BAMAs produktspekter innen påsmurte produkter, frukt og grønt, drikke og andre måltidsløsninger. Året endte med en salgsnedgang på 3,9 prosent. 1 FORBRUKERTRENDER GIR OPTIMISME BAMA har imidlertid fortsatt tro på Servicehandel-markedet, og vi har forbrukertrendene på vår side. Nordmenn sier at de ønsker seg sunnere produkter, og det er ingen grunn til å tro at dette ikke også skal gjelde innen servicehandelen Å lykkes med dette handler om et nærmere samarbeide med kjedene om å utvikle gode, tilpassede og kundeforankrede konsepter som møter forbrukernes ønsker på en sunn og fristende måte. Og det handler om å benytte enda mer av bredden i BAMAs produktsortiment når disse løsningene utvikles og lanseres. Blant annet er det et mål at BAMA Servicehandel i større grad skal ta del i den positive utviklingen på bær som man ser innenfor andre forretningsområder. LOKAL KUNNSKAP GIR SYNERGIER 214 var altså det første fulle driftsåret med BAMA Servicehandel som en del av Storkjøkken-området, og fusjonen har fungert knirkefritt. Samordningen gjelder både distribusjon, lagerlogistikk og alle administrative funksjoner, mens man har beholdt et eget salgsapparat ut mot markedet. Dette styres fra sentralt hold men opererer lokalt. Organiseringen gir større lokal forankring og nærhet til markedet gjennom de mange Storkjøkken-avdelingene og kunnskapen de ,7 % 3,9 % 8,1 % 16, % 8,8 % sitter på. Det forventes økende synergieffekter av dette i 215. PRODUKTUTVIKLING OG NYLANSERINGER Utviklingen av nye konsepter pågår kontinuerlig, i nært samarbeid med kundene. I 214 ble de to nye påsmurtkonseptene «Mett og go» og «Velvalgt» lansert. Det tar tid å bygge opp nye merkevarer i et tøft marked, men disse har nå begynt å etablere seg. Særlig «Velvalgt», som er sunnere produkter enn man ellers får på kiosker og bensinstasjoner, har en lovende utvikling. 2 Men produktutvikling handler ikke bare om store konseptlanseringer det gjøres 1 5 også mindre forbedringer og justeringer kontinuerlig. I løpet av året er for eksempel alle produkter blitt palmeoljefrie. 1 Inn i 215 øker bredden, særlig på frukt, 5 grønnsaker og bearbeidede produkter fra BAMA Industri. Det ligger fortsatt stort potensial i Servicehandel dersom vi tilbyr riktige og tilpassede produkter ,9 % 17,1 % 9, % 1,3 %,7 % ,3 % 1,8 % 5,3 % 13, % 8, % ÅRLIG VEKSTMÅL: 3 % , % 6,6 % PRODUKT- VARIANTER 12,2 % 17,2 % DE MEST POPULÆRE: Baguette og Osteflutes Sandwich og wraps 9,4 % Ola-pakker Bendit smoothies og juice Knaskenøtter Fruktbeger Jordbær i beger Blåbær i beger OMSETNINGSUTVIKLING (MNOK, %): ,6 % 1, % 2,3 % 3,3 % -3,9 % ,2 % 11,7 % 1,3 % 24,9 % 41,9 % Sammen med våre kunder utvikler vi sunne og innbydende fruktog grøntkonsepter til kiosker og bensinstasjoner. Lars Imset er en av våre av lokalkjente salgsmedarbeidere som stadig er på farten, og sørger for at hyllene er fulle av ferske fristelser.

19 34 FORRETNINGSOMRÅDE: INTERNATIONAL 35 International 214 ble nok et meget godt år for BAMAs internasjonale virksomhet. Det første fulle driftsåret med Nature s Berries ga eventyrlige resultater, og Nature s Management har levert strålende etter innflyttingen i nytt terminalbygg. Også i Sverige og Polen er driften solid. 3,9 % Den største delen av vår internasjonale virksomhet finnes i Nederland, der Nature s Management BV siden 21 har solgt eksotiske frukter, grønnsaker og bær til det europeiske markedet. Importog salgsaktiviteten har foregått gjennom selskapet Nature s Pride som i november 213 flyttet inn i et nytt, moderne terminalbygg sammen med Nature s Pack. Takket være godt håndverk og sterk innsatsvilje har det første driftsåret i nybygget gitt en fantastisk utvikling, og i samarbeid med leverandører og kunder har man drevet fram en omsetningsvekst på 48 prosent. Det har skjedd til tross for stor uro i markedet som følge av blant 2 annet klimaendringer. 8,1 % 16, % 8,8 % ET BÆREVENTYR var også det første fulle driftsåret for datterselskapet Nature s Berries, 1 som med en liten og kostnadseffektiv organisasjon oppnådde et salg hele 6 5 prosent over budsjett. Hovedårsakene til suksessen i tillegg til et marked som var modent for en slik satsing er at store ,9 % volumer som tidligere kom fra eksterne leverandører nå kjøpes gjennom Nature s Berries. Man jobber også direkte mot store nederlandske jordbærprodusenter, uten fordyrende mellomledd. Resultatet er ikke bare økt omsetning, men også bedre kontroll på varestrømmen, med kortere ledetid og riktigere varer. Svinnet av bær i butikk er kraftig redusert som følge av riktige valg av varianter og leverandører. En strategi for Nature s-selskapene er å ha kritisk masse stor nok til også å kunne levere varer til kunder utenfor BAMA. Nature s Berries har allerede blitt en synlig aktør i det europeiske bærmarkedet, og Nature s Management leverer nå 24 prosent av sine varer til BAMA, mot 6-7 prosent for 12 år siden. 17,1 % 9, % 1,3 %,7 % NYE PRODUKTER, DESIGN OG KUNDER I SVERIGE I Sverige leverer Nordic Lunch AB påsmurtløsninger og salater til servicemarkedet. I løpet av året er en rekke nye produktgrupper lansert. På bakgrunn av forbrukerundersøkelser er det også skapt et helt nytt produktdesign som lanseres i 215. Selv om omsetningen i 214 lå på samme nivå som i 213, er resultatet klart forbedret. Det skyldes mer kostnadseffektiv produksjon, og bedre volumprognoser. Salget til de store servicehandel-kundene Statoil og Reitan er utviklet og forbedret gjennom året. En viktig målsetting for Nordic Lunch AB har vært å komme seg inn på det svenske dagligvaremarkedet, og det har man lykkes med i 214. Flere produktkonsepter er utviklet og nye leverandøravtaler 8 inngått. Det forventes at dette vil gi gode resultater i Arctic Spòlka i Polen har også hatt 4 solid drift og fin resultatutvikling i 214. Selskapet leverer forutsigbart og ryddig til BAMA, med hovedfokus på sopp, 2 blåbær og epler. Man har også leveranser til flere andre nordiske kunder. -3,3 % 1,8 % 5,3 % 13, % 8, % ,6 % OMSETNINGSVEKST NATURE S MANAGEMENT I 214: 48% 12,2 % 17,2 % 9,4 % 214 var et godt år for Nature s Management med en omsetningsvekst på hele 48 % PER CAPITA/STK/ÅR 36,6 % 1, % 2,3 % 3,3 % Norge Nederland Tyskland 2, 1,5,75 1,,75 AVOCADO MANGO -3,9 % 9, Kilde: Gartnerforbundet OMSETNINGSUTVIKLING (MNOK, %): ,2 % 11,7 % 1,3 % 24,9 % 41,9 % Spisemoden avocado har på få år blitt et suksessprodukt av dimensjoner. I Nature s Pride sin flotte nye terminal i Rotterdam er det hele 49 modningsrom, der Maurits Zuijderwijk er en av flere erfarne medarbeidere som sørger for at avocadoene som kommer til Norge er akkurat passe myke og fristende

20 36 TEMA 37 SOSIAL DIALOG SOM TILNÆRMING Som stor importør og innkjøper bruker BAMA sin kommersielle kraft til å skape bedre arbeidsforhold der varene produseres. Dette er noe av det viktigste vi gjør for å ivareta vårt samfunnsansvar. Vår tilnærmingsmodell for dette arbeidet er sosial dialog. Det betyr at vi fokuserer på å skape resultater gjennom prosesser og samhandling, heller enn å stille krav til for eksempel sertifisering. Vår erfaring er at langt flere utfordringer blir løst gjennom dialog enn ved å stille absolutte krav. Med mer rettferdige handelsbetingelser kan bønder og arbeidere selv bekjempe fattigdom. INTERNASJONALE FORPLIKTELSER Vi har siden 22 vært medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH). Det forplikter oss til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, ta tak i utfordringer i egen leverandørkjede, og rapportere åpent om status og fremdrift i arbeidet. Vi tenker langsiktig i dette arbeidet, og stiller tydelige krav til alle våre leverandører. BAMA og Dole er medlemmer og aktive deltakere i FNs World Banana Forum, et bredt bransjesamarbeid som ble etablert i 29 for å fremme bærekraftig produksjon og handel av bananer både i miljømessig, sosialt og økonomisk perspektiv. SAMFUNNS- ANSVAR FAIRTRADE Fra Den Dominikanske Republikk importerer vi økologiske Fairtrade- bananer. Fairtrade er en inter nasjonal merkeordning som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeids forhold og handelsbetingelser, slik at det over tid blir mulig å investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid. Med mer rettferdige handelsbetingelser kan bønder og arbeidere selv bekjempe fattigdom. OG ETIKK

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS

Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS Innhold TINE GRUPPA 2 Konsernsjefen Vår tradisjon er å fornye oss 4 Dette er TINE En viktig samfunnsaktør i en økt konkurransesituasjon 10 Merkevaren Nærheten

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer

DEN STORE FORSKJELLEN

DEN STORE FORSKJELLEN ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2 11 DEN STORE FORSKJELLEN Nytenkende Innflytelse NØKKELTALL Ærlighet COOP Verdikompass Omtanke Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010

Detaljer

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6 Årsrapport 2002 Innhold Finansielle nøkkeltall for konsernet Hovedtrekk 2002............................... 3 Dette er NorgesGruppen..................... 4 Konsernsjefens kommentar................. 6 Styrets

Detaljer

ma* gasin tar ansvar for sunnhet og ernæring Stort selskap stort ansvar Vil gjøre nordmenn sunnere NorgesGruppens ildsjeler

ma* gasin tar ansvar for sunnhet og ernæring Stort selskap stort ansvar Vil gjøre nordmenn sunnere NorgesGruppens ildsjeler ma* *NorgesGruppens rapportering for 2012 består av to deler: papirutgaven Årsmagasinet 2012/2013 som du nå holder i hånden og internett versjonen Årsrapport 2012 med alt lov pålagt innhold. Sistnevnte

Detaljer

Årsrapport 2012 Grobunn for endring

Årsrapport 2012 Grobunn for endring Årsrapport 2012 Grobunn for endring Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 06 Nøkkelinformasjon Grobunn for endring 08 Felleskjøpet i ny drakt 10 Inntar storbyene 12 Størst i heste-norge 14 Grønt

Detaljer

ÅRS* RAPPORT. NorgesGruppens årsrapport 2014

ÅRS* RAPPORT. NorgesGruppens årsrapport 2014 ÅRS* RAPPORT NorgesGruppens årsrapport 2014 NorgesGruppens årsrapport 2014 INNHOLD 3 / Dette er NorgesGruppen 4 / Nøkkeltall 2005 2014 5 / Virksomheten Kjededrift 8 / Virksomheten Engros 9 / Konsernfunksjoner

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier Års- og samfunnsrapport 2010 Års- og samfunnsrapport 2010 Det handler om verdier Innhold Nøkkeltall 1 2010 i kortform 2 3 Coops organisasjon 2 3 Administrerende direktør har ordet 4 Coop og samfunnet 6

Detaljer

Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no

Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen Innhold Arcus-Gruppen i korte trekk 3 Arcus-Gruppen 2012 4 Om Arcus-Gruppen 6 Vår visjon 8 Konsernsjefen har ordet 10 Et anlegg for fremtiden 13 En ledende

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

satser på miljø velkommen til NorgesGruppens årsmagasin leder Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14

satser på miljø velkommen til NorgesGruppens årsmagasin leder Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14 årsmagasin Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14 TURBOÅR FOR KIWI / side 6-7 BEST LOKALT MED KJØPMANSHUSET / side 10-11 ASKO MED MILJØ HELE VEIEN / side 23-26 leder norgesgruppen

Detaljer

«vi gir deg en bedre hverdag» NorgesGruppen 10 år 2000 2010

«vi gir deg en bedre hverdag» NorgesGruppen 10 år 2000 2010 10 år 2000 2010 «vi gir deg en bedre hverdag» NorgesGruppen 10 år 2000 2010 tilbakeblikk på 10 år med norgesgruppen / side 1 21 stort intervju med Sverre Leiro / side 6 8 et konsern blir til / side 26

Detaljer

status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel

status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel 1 innhold og forord 1 1 innhold og Forord I perioden 197 21 var veksten i varehandelen det dobbelte av vekst i fastlands BNP. Verdiskapningen

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel NorgesGruppen ÅRSMAGASIN 2010/2011 En butikk for alle Norgesgruppens rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel Sjefsskifte på toppen God kaffe i generasjoner

Detaljer

To offer. for. årsrapport 2010. Scandinavian Business Seating working people

To offer. for. årsrapport 2010. Scandinavian Business Seating working people To offer the best seating solutions for årsrapport 2010 Scandinavian Business Seating working people INnhold Scandinavian Business Seating Blant de ledende i Europa 2-3 Om Scandinavian Business Seating

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

Egenkapitalandel (%) 26,9 % 25,8 % 25,5 % Totalkapitalrentabilitet (%) 10,2 % 4,6 % 11,3 % Likviditetsgrad 0,97 0,93 0,98

Egenkapitalandel (%) 26,9 % 25,8 % 25,5 % Totalkapitalrentabilitet (%) 10,2 % 4,6 % 11,3 % Likviditetsgrad 0,97 0,93 0,98 ÅRSRAPPORT Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2011** 2010** Driftsinntekter 1 199 951 1 176 263 1 107 392 Driftsresultat 44 240 9 520 29 568 Resultat før skatt 40 092 10 823 30 889 Årets resultat 24 038

Detaljer

Årsrapport 2009. Vis meg kjøleskapet ditt og jeg skal fortelle deg hvem du er.

Årsrapport 2009. Vis meg kjøleskapet ditt og jeg skal fortelle deg hvem du er. Årsrapport 2009 Vis meg kjøleskapet ditt og jeg skal fortelle deg hvem du er. Stig på! Vi ønsker med denne rapporten ååpne våre dører, invitere deg inn ienvirksomhet som iover 150 år har hatt en plass

Detaljer

Innhold. Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8

Innhold. Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8 07 årsrapport 2007 Innhold Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8 Virksomhetsområder Terra Fondsforvaltning side

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

KJØ BRANSJEN 7. Leiv Vidar-ansatte må gå Cardinal Foods øker kraftig Kjøttfagdagen 2009 TEMA: Ingredienser. Gull-jente i kjøttfag-nm

KJØ BRANSJEN 7. Leiv Vidar-ansatte må gå Cardinal Foods øker kraftig Kjøttfagdagen 2009 TEMA: Ingredienser. Gull-jente i kjøttfag-nm KJØ BRANSJEN 7 2009 F Leiv Vidar-ansatte må gå Cardinal Foods øker kraftig Kjøttfagdagen 2009 TEMA: Ingredienser Gull-jente i kjøttfag-nm 20 9 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 N YHETER Stor oppslutning om

Detaljer

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER 3 Innhold OM GC RIEBER 4 NØKKELTALL 4 KONSERNLEDERS BLIKK 2013 6 EIERSKAP, LEDELSE OG ORGANISERING 8 DET SKJEDDE I 2013 10 INDUSTRI 12 SHIPPING 14 EIENDOM

Detaljer

Innhold Side. Dette er Terra. Virksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter

Innhold Side. Dette er Terra. Virksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter 2010 årsrapport 2 Terra årsrapport 2010 Innhold Side Dette er Terra 3 Viktige hendelser 2010 4 Dette er Terra-Gruppen 5 Historie 6 Resultat og nøkkeltall 8 Visjon, mål og strategi 10 Konsernsjefen har

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLD Integrert års- og bærekraftsrapport Vårt selskap UTBRETT Cermaq: En global leder Cermaq i korte trekk: Hovedmål, kjerneverdier og kart over hvor vi er 2 3 Konsernsjefens

Detaljer

NorgesGruppen ÅRSRAPPORT 2010

NorgesGruppen ÅRSRAPPORT 2010 NorgesGruppen ÅRSRAPPORT 2010 NORGESGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2010 BESTÅR AV TO DELER: ÅRSMAGASIN 2010/2011 ( papir ) ÅRSRAPPORT 2010 ( www.rapport2010.norgesgruppen.no ) NORGESGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2010 BESTÅR

Detaljer