Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal /"

Transkript

1 Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal /

2 Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2

3 Oppsummering Importen har økt mer i verdi enn i volum grunnet stigende priser. Importverdien i 216 endte på 45,2 mrd NOK noe som var en vekst på 3,1% fra fjoråret. Volumet målt i tonn falt derimot for andre år på rad med 2,3% til tonn. Veksten i verdi på 3,1%, lå i fjor under gjennomsnittsveksten på 8,2% de siste 6 årene, mens volumet som har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 1,3% falt i 216 med 2,3%. Alle varegruppene har hatt en vekst i importverdi i perioden og importen drives av økte priser mer en volum. Majoriteten av matvareimporten kommer fra EU (hhv 7% og 67% målt i verdi og volum). Importvernet påvirker volumet og ser man på varegrupper med sterk vekst i importen som meierivarer og kjøtt er dette fortsatt et svært lite volum sammenlignet med hva andre land importerer. Eksempelvis importerer 644,8% mer meierivarer per innbygger enn Norge. Den tilsvarende prosenten for kjøtt er 45,4%. Den største varegruppen av matvarer som importeres til Norge er frukt og grønnsaker der det importeres 86. tonn til en verdi av 12, mrd kroner. Kjøtt og kjøttvarer er den varegruppen som har hatt den sterkeste veksten i perioden både i volum med en gjennomsnittlig årlig vekst på 16,3%. Verdien har økt med 18,5% årlig noe som ligger bak verdiveksten på tobakk som har ligget på 22,1% i perioden. 3

4 Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 4

5 Bakgrunn I 216 utgjorde importen av matvarer, drikkevarer og tobakk 45,2 milliarder kroner, en økning på 3,1 prosent fra året før. I volum falt derimot importen med 2,3% til ~2,8 millioner tonn. Virke er, som representant for hovedparten av norsk dagligvare, opptatt av å følge med på utviklingen i vår internasjonale handel med mat- og drikkevarer. Denne rapporten søker derfor å dokumentere vesentlige trekk ved import som er relevant for norsk dagligvarehandel. Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk Sentralbyrå, s Statistik og Statistiska Centralbyrån basert på følgende SITC koder: 1 Kjøtt og kjøttvarer 2 Meierivarer og egg 3 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 4 Korn og kornvarer 5 Grønnsaker og frukt 6 Sukker, sukkervarer og honning 7 Kaffe, te, kakao, krydderier 9 Forskjellige matvarer 11 Drikkevarer 12 Tobakk og tobakksvarer For å kunne sammenligne på tvers av land i Skandinavia er tilsvarende materiale som for Norge er hentet fra og Rapporten er basert på tall fra SSBs Utenrikshandel med varer. Importen rapporteres i verdi (MNOK) og volum (tonn) CAGR = gjennomsnittlig årlig vekstrate 5

6 Importvernet påvirker Norges handel med matvarer Hvorfor importvern for landbruksvarer? Det norske importvernet for landbruksvarer kan forenklet deles inn i tre hovedbolker med produkter som har henholdsvis høy, moderat og lav tollbeskyttelse: 1. Landbruksvarer der det er norsk produksjon med beskyttelsesbehov har høy toll, som eksempelvis ost som det produseres nok av til å forsyne det norske markedet. 2. I gruppen av varer med moderat toll finner vi i første rekke bearbeidede landbruksvarer. Dette er varer hvor tollsatsen er satt slik at den utligner forskjeller i råvarepris mellom det norske markedet og EU-markedet og er således utsatt for internasjonal konkurranse. 3. I Norge produseres for eksempel ikke kaffe eller sukker, og derfor er det lav eller ingen toll på disse produktene. De faste tollsatsene kan i henhold til forskrift om administrative tollnedsettelser settes ned til et lavere nivå enn gitt i tolltariffen. Dette gjøres for eksempel i perioder der norske varer ikke har beskyttelsesbehov. Internasjonale avtaler gir ulik preferansebehandling Tollsatsene fastsatt i tolltariffen er basisen i det norske importvernet på landbruksvarer. Gjennom forpliktelser i henhold til internasjonale avtaler og nasjonale preferanseordninger overfor u-land kan imidlertid tollsatsene ved import bli satt ned i forhold til tolltariffen. - Land omfattet av nulltollordningen, en gruppe som består av minst utviklede landene (MUL) i henhold til FNs liste og 14 andre lavinntektsland i henhold til OECDs DAC-liste (totalt 64 land) har tollfri adgang for landbruksvarer til Norge. - For andre u-land gir Norge reduserte tollsatser gjennom det såkalte GSPsystemet. GSP-land blir gitt preferanser på mellom 1 % og 1 % på enkeltvarer. Norge har i tillegg gjennom ulike internasjonale avtaler som EØS-avtalen, frihandelsavtaler i EFTA-regi og gjeldende WTO-avtale gitt konsesjoner for landbruksvarer i form av tollreduksjoner og importkvoter med redusert eller ingen toll. Det har betydning for både handelsstrømmer, og hva og hvor mye vi importerer. 6 Kilde: Landbruks- og matdepartementet (214). Norges handel med landbruksvarer.

7 Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 7

8 Verdien av matvareimporten har hatt en årlig gjennomsnittlig vekst på 8,2% MNOK Den gjennomsnittlige årlige veksten i verdi har vært på 8,2% ,2% ,% ,1% Import etter verdensdel 21 1,4% 216 1,1% 2,8% 3,4% 6,5% 6,2% 5,9% 5,4% 1,%,6% 73,2% 74,7% Afrika Europa Oseania Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika Varegrupper vekstrater (CAGR) Meierivarer og egg Sukker, sukkervarer og honning Kjøtt og kjøttvarer Tobakk og tobakksvarer Kaffe, te, kakao, krydderier Fisk, krepsdyr, bløtdyr Korn og kornvarer Forskjellige matvarer Drikkevarer Grønnsaker og frukt 16 Grønnsaker og frukt Drikkevarer Forskjellige matvarer Korn og kornvarer Fisk, krepsdyr, bløtdyr Kaffe, te, kakao, krydderier Tobakk og tobakksvarer Kjøtt og kjøttvarer Sukker, sukkervarer og honning Meierivarer og egg 8,2 8,2 8,1 7,8 5,1 7, 5,8 4,4 1,9 18,5 22,1 8

9 Veksten i volum (tonn) har vært negativ de to siste årene Tonn Den gjennomsnittlige årlige veksten i volum har vært på 1,3% ,3% ,2% ,3% Import etter verdensdel 21 15,7% 1,9% 216 6,3% 4,8%,7% 7,5% Afrika Europa Asia Nord- og Mellom-Amerika 15,3% 1,8% 5,1% 4,4%,4% 73,% Oseania Sør-Amerika 1 5 Varegrupper vekstrater (CAGR) Grønnsaker og frukt 1,3 2,1 5 Korn og kornvarer -2,5 Forskjellige matvarer 3, Drikkevarer Fisk, krepsdyr, bløtdyr 5,4 4, Tobakk og tobakksvarer Meierivarer og egg Kjøtt og kjøttvarer Fisk, krepsdyr, bløtdyr Drikkevarer Forskjellige matvarer Sukker, sukkervarer og honning Kaffe, te, kakao, krydderier Kjøtt og kjøttvarer -1,1,8 16,3 Kaffe, te, kakao, krydderier Sukker, sukkervarer og honning Korn og kornvarer Grønnsaker og frukt Meierivarer og egg Tobakk og tobakksvarer -1,7 7,8 9

10 Prisøkninger gjør at importen vokser i verdi i 216, mens volumet (tonn) faller -2,3 3,1 Grønnsaker og frukt Drikkevarer 5,5 5,4 6,6 6,9 Forskjellige matvarer -1,4-8,8 Korn og kornvarer Fisk, krepsdyr, bløtdyr Kaffe, te, kakao, krydderier -1,1 -,9 -,1 -,1 2,9 6,8 Tobakk og tobakksvarer -3,1 26,2 Kjøtt og kjøttvarer -5,7-1,2 Sukker, sukkervarer og honning Meierivarer og egg -7,5 4,8 8, 9,7 Vekst i verdi 216 vs 215 Vekst i volum 216 vs 215 1

11 I perioden har nesten alle varegruppene vekst både i verdi og volum Totalsum 1,3 8,2 Grønnsaker og frukt Drikkevarer 2,1 5,4 8,2 8,1 Forskjellige matvarer Korn og kornvarer -2,5 3,2 5,1 7,8 Fisk, krepsdyr, bløtdyr Kaffe, te, kakao, krydderier Tobakk og tobakksvarer Kjøtt og kjøttvarer Sukker, sukkervarer og honning Meierivarer og egg -1,7-1,1,8 4, 4,4 5,8 7, 7,8 1,9 16,3 18,5 22,1 CAGR i verdi CAGR i volum 11

12 Ser man på veksten i importen er den drevet av økte priser mer enn en økning i volumet (tonn) Utvikling i pris per importerte tonn 21 vs kr ,6% , , ,6% +12,% +18,5% 5 +41,% 9,9 13,9 Grønnsaker og frukt +16,1% 2,4 23,7 Drikkevarer +29,7% 1,2 13,2 Forskjellige matvarer +56,9% 5, 7,9 Korn og kornvarer +19,% 16,7 19,8 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 34,3 45,8 Kaffe, te, kakao, krydderier Tobakk og tobakksvarer 51,5 57,7 Kjøtt og kjøttvarer +38,9% 5,8 8,1 Sukker, sukkervarer og honning 36,8 43,6 Meierivarer og egg 12

13 Afrika har hatt den sterkeste veksten av verdensdelene målt i verdi fra 21 Indeks Afrika Asia Europa Nord- og Mellom-Amerika Oseania Sør-Amerika 13

14 Europa har hatt den sterkeste veksten av verdensdelene målt i volum fra 21 Indeks Afrika Asia Europa Nord- og Mellom-Amerika Oseania Sør-Amerika 14

15 EU og utviklingslandene har styrket sin posisjon som importland for Norge (i verdi) MNOK ,3% Vekst ,% 64,7% 5,1% 123,3% ,1%,3% 12,9% 17,5% ,2%,3% 8,2% 21,3% ,8%,3% 7,3% 2,9% ,% 67,3% 68,% 69,7% MUL - minst utviklede land Andre EU MUL - minst utviklede land Andre EU EFTA Utviklingsland EFTA Utviklingsland 15

16 EU er den største importdestinasjonen for matvarer til Norge i volum (tonn) Tonn ,8% Vekst ,7% 67,4% -27,2% 38,6% ,5%,1% 11,8% 21,6% ,3%,5%,1%,7% 7,% 7,1% 26,% 24,9% ,4% ,% 66,2% 67,1% MUL - minst utviklede land Andre EU MUL - minst utviklede land Andre EU EFTA Utviklingsland EFTA Utviklingsland 16

17 Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 17

18 Import av matvarer per innbygger i kilo Skandinavisk sammenligning 216 Norge skiller seg fra nabolandene særlig på import av kjøtt og meierivarer der import per innbygger l Norge er 5,7 kg og 5,4 kg, mens import per innbygger l hhv 31,3 kg og 4, kg og 71,6 kg og 55,9 kg i. Import per innbygger er mellom 6 og 13 ganger høyere i og enn Norge Kg 2 193,7 +6,6% ,5 163,6 Norge ,2% 85,2 89,7 +9,6% 97,8 +81,3% 78,3 71,6 +45,4% +644,8% ,6 28,8 52, 47,5 43,2 52,8-53,3% 18,8 4,2 21,4 +43,% 23,7 16,6 31,3 55,9 4, +35,5% Grønnsaker og frukt Forskjellige matvarer Drikkevarer Fisk, krepsdyr, bløtdyr Sukker, sukkervarer og honning Kaffe, te, kakao, krydderier 5,7 Kjøtt og kjøttvarer 5,4 Meierivarer og egg 2,2 1,2,9 Tobakk og tobakksvarer 18 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Statistiska Centralbyrån og s Statistik

19 Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 19

20 Importverdien av frukt og grønt har økt med 8,2% årlig og alle de 1 største landene er i vekst Frukt og grønt 15 MNOK 65% av importen kommer fra de 1 største importlandene +8,2% +12,9% +5,5% Import etter verdensdel 21 11,8% 216 5,9% 1,4% 8,6% 1,8% 11,9% 7,3% 7,2% 1,5%,8% ,5% 62,3% Afrika Europa Oseania Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika 1 største land vekstrater (CAGR) ,2 9,8 7,5 6,4 8, Sør-Afrika 5,4 7,5 15,6 RoW Chile Peru Sør-Afrika Peru Chile 3,3 12,5 24,3 2

21 Veksten i volum er betydelig lavere enn veksten i verdi og ligger på 2,1% årlig Frukt og grønt 9 75 Tonn % av importen kommer fra de 1 største importlandene ,1% ,% ,9% Import etter verdensdel 21 12,4% 4,1% 216 7,4% 11,% 1,4% 63,6% 1,5% 4,4% 5,6% 9,6%,8% 69,1% 6 Afrika Asia Europa Nord- og Mellom-Amerika Oseania Sør-Amerika 45 1 største land vekstrater (CAGR) ,1 4,3-1,9 15 2,2 1, 1 11 RoW 12 Ecuador Costa Rica Costa Rica Ecuador 1-3,5 2,3 2, 4, 12,8 17,7 21

22 Frukt og grønt I 216 økte volumet mer enn verdien på importen 15 største land Utvikling verdi største land Utvikling volum (tonn) Prosent Prosent ,5 9,3-5,3 6,6-17,5 15,3 19,4 Sør-Afrika 17,4 Peru 17, 25,5 Chile -1,1 Tyrkia -3,8 Brasil -6,7 23,6 Costa Rica -27,9 Marokko 77,6 Vekst i verdi ,9 1,1-6, 2,5 2,2 16,7 39,4 Sør-Afrika,3 Peru -1,1 6,8 Chile -11,5 Tyrkia 7,9 Brasil -8,5 145,7 Costa Rica -21,5 Marokko 83,4 Vekst i volum

23 Importverdien av forskjellige matvarer har hatt en årlig vekst i perioden på 7,8% Forskjellige matvarer MNOK % av importen kommer fra de 1 største importlandene ,8% ,6% ,8% ,7% 33,2%,1% 3,1% 6,% Afrika Asia Import etter verdensdel Europa Nord- og Mellom-Amerika 34,6%,1% 3,1% Oseania 5,% Sør-Amerika 1 største land vekstrater (CAGR) ,2% RoW 12 Russland Brasil 16 7,8 Brasil 8,6 2,8 1,5-2,9 6,1 14, 15,7 Russland 386,8 8,9 13,9 23

24 Forskjellige matvarer Veksten i volum har også vært sterk i perioden, men falt betydelig i 216 Tonn 93% av importen kommer fra de 1 største importlandene Import etter verdensdel ,6% 2,4% ,2% ,6% ,4% ,2% 26,7%,5% 3,2% 66,8%,6% Afrika Asia Europa Nord- og Mellom-Amerika Oseania Sør-Amerika 3 1 største land vekstrater (CAGR) RoW Thailand Russland Brasil 16 3,2 Brasil 2,2 Russland 461, -5,3 11,9 -,7 2,9 1,6 12,8 Thailand 14,2-7, 24

25 Forskjellige matvarer Veksten i importen i 216 var negativ både i verdi og volum 15 største land Utvikling verdi største land Utvikling volum (tonn) Prosent Prosent ,8-1,4 Brasil -28,7 Brasil -17,4 5,3,2 11,8 2,4 7,5-7,4 3,2-1,2 5,2 7,7 3,9,1 Russland 23, Russland 34,4 1-11, -11,8 16,7 23,3 Sveits 6,7 Sveits,7-5,3 -,9 Thailand 3,7 Thailand 5,1-1,1-4,4 2,7 -,8 Vekst i verdi Vekst i volum

26 Importen av kjøtt og kjøttvarer har hatt sterk vekst fra et lavt volum, men falt i 216 Kjøtt og kjøttvarer MNOK % av importen kommer fra de 1 største importlandene +18,5% +24,1% -1,2% 12,7%,3% 6,6% 49,1% 3,8%,5% Import etter verdensdel ,1% 26,2% 2,1% 8,1% 1,1% 62,3% Afrika Asia Europa Nord- og Mellom-Amerika Oseania Sør-Amerika Namibia 1 største land vekstrater (CAGR) ,6 18,5 75,7 1 RoW 11 Swaziland New Zealand Uruguay Botswana 15 Namibia 16 Botswana Uruguay New Zealand Swaziland -1,4-2, 8,6 8,6 11,6 11,5 15,6 2,8 26

27 Målt i tonn var også veksten i norsk import av kjøtt og kjøttvarer negativ i 216 Kjøtt og kjøttvarer 45 Tonn 91% av importen kommer fra de 1 største importlandene Import etter verdensdel ,1%,1% 33,1% 4,2% 12,8% 1,%,9% 3,5% +16,3% +36,4% -5,8% 52,2%,4% 81,8% Afrika Europa Oseania Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika 1 største land vekstrater (CAGR) ,3 79,8 3,7 Namibia -2,6 Botswana, RoW Island Uruguay Botswana Namibia Uruguay Island -3,4-3,2-1,4 5,1 13,1 16,9 27

28 Kjøtt og kjøttvarer Veksten i importen drives var negativ i 216 både i verdi og volum 15 største land Utvikling verdi største land Utvikling volum (tonn) Namibia Botswana Uruguay New Zealand Swaziland Island Prosent ,2-3,3 7,1-8,7 5,2 6,2 25, -9,1-4,9-8,2 8,1-5, 25,4 Brasil 68,1 Ungarn 21,8 Thailand 73,5 Vekst i verdi Prosent ,8-5,3 Namibia -,5-14,1 Botswana -1,3 Uruguay,4 19,1-13,2 41,9 New Zealand -9, Swaziland, Island -7,3-1,5 Brasil 25,5 Ungarn 6,8 Thailand 66,4 Vekst i volum

29 Gjennomsnittlig årlig vekst i importen av meierivarer har vært 1,9% i perioden Meierivarer og egg 1 5 MNOK 92% av importen kommer fra de 1 største importlandene +9,7% Import etter verdensdel ,2%,9%,1% +1,9% +9,4% ,8% 99,89% Afrika Asia Europa Nord- og Mellom-Amerika Oseania Sør-Amerika største land vekstrater (CAGR) ,6 1,9 6,8 11,8 17, RoW Sveits Hellas Hellas 91, 3,8 16, 14, Sveits 29,2,9 29

30 og er de to største importlandene for Norge av meierivarer og egg, med Hellas på 3. plass Meierivarer og egg Tonn 92% av importen kommer fra de 1 største importlandene Import etter verdensdel ,1%,% ,8% ,% +4,3% ,9% Afrika Asia Europa Nord- og Mellom-Amerika 99,9% Oseania Sør-Amerika største land vekstrater (CAGR) ,8 1 3,,5 Hellas 11,8 4, RoW Slovenia Hellas Slovenia 1-2,3 13,9 16,8 11,5 164, 3 1 det har kun blitt importert til Norge i 216 og dermed finnes det ikke noen vekstrate

31 Veksten i både verdi og volum var høy i 216 for meierivarer og egg Meierivarer og egg 15 største land Utvikling verdi største land Utvikling volum (tonn) Prosent Prosent ,7 8, 14,2 22,9-2,4-3,9 13,7 11,4 14,1 1,1 Hellas -1,2 Hellas -7,1 17,7-8,4 24,6 44,7-6,7-17,2 Sveits -2,5 Sveits -1,7 6, 6,3 Slovenia 1 Slovenia 1 22, 12,9-6,3 5,3 Kroatia 33,6 Kroatia 3, Estland -32,3 Estland -29,2 Vekst i verdi Vekst i volum Slovenia har kun eksportert til Norge i 216

32 Fisk og sjømat Veksten i importverdi har vært 7,% årlig i perioden 6 MNOK 81% av importen kommer fra de 1 største importlandene Import etter verdensdel ,% 16,8%,2%,4%,8% 15,1% 12,4%,1% ,% ,4% +6,8% ,7% 71,2% Afrika Europa Oseania Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika 1 største land vekstrater (CAGR) ,8 9,4 15, RoW Grønland Vietnam 12 Færøyene Kina Canada Russland Russland Canada Kina Færøyene Vietnam Grønland -1,9-1,4 2, 4,1 5,7 6,1 12,1 17,7 32

33 Fisk og sjømat Etter et fall i importvolumet i 215 steg volumet i 216 med 2,9% 3 2 Tonn % av importen kommer fra de 1 største importlandene ,% ,8% ,9% Import etter verdensdel ,8% 9,1%,1% 83,8% Afrika Europa Asia Nord- og Mellom-Amerika 5,3% 3,9%,2% 9,5% Oseania Sør-Amerika 1 største land vekstrater (CAGR) ,9 11,3 11,9 Færøyene -5,3 Russland -5, RoW Thailand Grønland 12 Kina Irland Russland Færøyene Irland Kina Grønland Thailand -11,1-6, -2,9-1,4 2, 1,4 33

34 I 216 var det vekst i både importverdien og volumet, men verdiveksten var noe sterkere enn volumveksten Fisk og sjømat 15 største land Utvikling verdi største land Utvikling volum (tonn) Prosent Prosent ,8 2,9 9,6-5,6-4,3-14,3 3,7-1,2 Russland Canada Kina Færøyene Vietnam Grønland Thailand Irland Estland Island -17,3-1,5-26,5-3,1 2, 4,5 28,4 32,6 25,1 23,6 52,4 85,9 39,2 Russland -43,6 Canada -3,2 Kina 167,9 Færøyene 14,2 11,6 Vietnam -37,3 Grønland 28,3 Thailand 11,7, Irland 84,9 Estland 57,8 Island Vekst i verdi Vekst i volum

35 Verdien av norsk import av drikkevarer har økt med 8,1% årlig fra 21 Drikkevarer 8 MNOK 84% av importen kommer fra de 1 største importlandene Import etter verdensdel 21 3,2% 1,3% 216,2% 3,9% 3,% 2,6% 1,1%,5% 5,4% 1,9% ,1% ,4% +7,% ,5% 88,5% Afrika Europa Oseania Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika 1 største land vekstrater (CAGR) , 8,1 9, RoW Sveits Sveits 5, 6,8 3,7 9,8 9,5 2, 31, 41,9 35

36 Drikkevarer Den årlige veksten i importvolum fra 21 har vært 5,4% 3 2 Tonn % av importen kommer fra de 1 største importlandene ,4% ,8% ,6% Import etter verdensdel 21 4,2% 1,3% 216,3% 4,1% 3,6% 86,5% Afrika Europa Asia Nord- og Mellom-Amerika 3,1% 1,%,6% 5,9% 1,7% 87,6% Oseania Sør-Amerika 1 største land vekstrater (CAGR) ,4 4,1 5,2 8,6 2, RoW Sveits Sveits -7,1 3,6 9, 13,9 28,4 36,9 36

37 I 216 var det god vekst i både importverdien og volumet, der veksten i volum var litt sterkere enn verdiveksten Drikkevarer 15 største land Utvikling verdi største land Utvikling volum (tonn) 215 til 216 Prosent Prosent ,4 6,6 1,1 2,5 1,4-4,1 1,4 1,2 2, 2, 19,9 24,1-5,8-11,8 7,7 1,5 22,6 3,7 Sveits 1,1 Sveits 2,4-12, -9,5 Chile 13,7 Chile 11,2 Irland 5,4 Irland 6,2 Portugal 13,3 Portugal 7,7 Østerrike 36,9 Østerrike 26,3 Australia 13,4 Australia 26,5 Vekst i verdi Vekst i volum

38 Importverdien av korn og kornvarer til Norge har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 5,1% i perioden Korn og kornvarer 8 MNOK 85% av importen kommer fra de 1 største importlandene Import etter verdensdel ,% 1,1%,6%,1% 5,1% 1,1%,2% ,1% ,7% -,9% ,3% Afrika Asia Europa Nord- og Mellom-Amerika 93,4% Oseania Sør-Amerika største land vekstrater (CAGR) ,3 5,1 7, 1 11 RoW ,9,4 1,6 3,3 4,8 11,1 12,2 2,3 38

39 Korn og kornvarer Mens importverdien har økt faller importvolumet gjennom perioden 1 2 Tonn 89% av importen kommer fra de 1 største importlandene -2,5% Import etter verdensdel ,% 1,% 2,3% 4,7%,6% ,2% ,1% ,8% Afrika Asia Europa Nord- og Mellom-Amerika 94,4% Oseania Sør-Amerika 6 1 største land vekstrater (CAGR) ,6-2,5 5,1 2 2,9-5, RoW Kasakhstan 12 Litauen Russland Russland Litauen Kasakhstan -9,3-6,5 2,2 4,1 4,9 8,6 39

40 Fallet i importvolum drives av redusert import fra, og i 215 Korn og kornvarer 15 største land Utvikling verdi største land Utvikling volum (tonn) Prosent Prosent ,9-1,1-4,2-26,4 1,3-3,8 4,1-3,2 -,8 -,1 15,1-1,7 66,7 188,4 4,3-4,5-1,6-46,8-6,5-27,7-1,4-8,5 Thailand -3,2 Thailand -3,4 Østerrike 4,1 Østerrike -3,7 Russland 56,2 Russland 56,5 Finland -15,1 Finland -56,8 12,6 28,8 Vekst i verdi Vekst i volum

41 Importverdien har økt med 22,1% i gjennomsnitt hvert år siden 21 Tobakksvarer 4 MNOK 99% av importen kommer fra de 1 største importlandene Import etter verdensdel ,3% 9,1% 1,4%,%,6% +26,2% 3 +22,1% +11,4% ,3% 99,4% Afrika Asia Europa Nord- og Mellom-Amerika Oseania Sør-Amerika største land vekstrater (CAGR) ,1 35,1 33, RoW Sveits 12 Ungarn Litauen Portugal Portugal 1 Litauen Ungarn Sveits -13,2,3 7,9 11,3 3,2 26,6 27,9 96, vekst for Portugal er

42 Tobakksvarer Importvolumet er fallende for tobakk og tobakksvarer Tonn % av importen kommer fra de 1 største importlandene ,7% ,6% ,1% Import etter verdensdel ,2% 7,4%,5% 91,9% Afrika Europa Asia Nord- og Mellom-Amerika,6% 99,4% Oseania Sør-Amerika 3 1 største land vekstrater (CAGR) , ,6 7,1 -,5 Portugal 1 8, RoW 12 Sveits Ungarn Litauen Portugal Litauen Ungarn Sveits -27,2-4,2-3,8-2,7 8, 49, vekst for Portugal er

43 Veksten i importen drives av verdiøkning, mens volumet er fallende Tobakksvarer 15 største land Utvikling verdi største land Utvikling volum (tonn) Prosent Prosent ,2-3,1 1,7 4,2 317,9-13, Portugal -,1 Portugal -2,4 1,5-13,5 Litauen 365,3 Litauen 41,5 52,9-5,7 Ungarn 457,8 Ungarn 21,5-9,6-23,8 Sveits -11,6 Sveits -15,9-16,1-52,5 4,9-5,6 Tsjekkia -88,2 Tsjekkia -88,4 Cuba 9,5 Cuba, Den dominikanske republikk -7,7,6 Den dominikanske republikk -33,3, Vekst i verdi Vekst i volum

44 Kaffe/Te/Krydder Importverdien har økt med 5,8% årlig fra 21 5 MNOK 77% av importen kommer fra de 1 største importlandene +5,8% +18,% -,1% Import etter verdensdel ,% 3,7% 7,3% 19,6% 2,8% 4,4% 5,6% 18,9% ,4% 68,2% Afrika Asia Europa Nord- og Mellom-Amerika Oseania Sør-Amerika 1 største land vekstrater (CAGR) RoW Sveits 14 Colombia Brasil Brasil Colombia Sveits,1 5,8 4,6 4,1 3,7 6,3 5,1 8,2 9,3 13,1 15,8 44

45 Kaffe/Te/Krydder Importvolumet økte med,8% årlig i gjennomsnitt 82% av importen kommer fra de 1 største importlandene Tonn +,8% 1 +4,6% -,1% Import etter verdensdel ,6% 3,7% 29,4% 31,8% 2,4% 4,2% ,5% 53,8% 6,5% 54,9% Afrika Europa Oseania 6 Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika 1 største land vekstrater (CAGR) Brasil -,2,8 2 Colombia 1,1 8,4-1, RoW Sveits Guatemala 14 Colombia 15 Brasil 16 Guatemala Sveits -11,7-3,8-2,1 2,6 5,8 13,5 45

46 Kaffe/Te/Krydder Både verdien og volumet på importen falt i største land Utvikling verdi største land Utvikling volum (tonn) 215 til 216 Prosent Prosent ,1 -,1 8, 4,1 1,4,5 Brasil -7,9 Brasil 2, -2,9-5,3 Colombia -13,8 Colombia -5,1 7,4 1,4 Sveits 9,3 Sveits,5-13,2-8,7 1,4 19,2 13, 18,2 Guatemala 3,7 Guatemala 4,9 1,6 7,3 13,5 7,8 Kenya 57, Kenya 61,6 India -,4 India -32,7 Vekst i verdi Vekst i volum

47 Sukker og sukkervarer Verdiveksten har vært 4,4% i gjennomsnitt fra MNOK 86% av importen kommer fra de 1 største importlandene Import etter verdensdel ,% 6,4%,9%,2% 1,% 5,5% 1,7%,3% ,4% ,8% +8,5% ,4% Afrika Asia Europa Nord- og Mellom-Amerika 91,5% Oseania Sør-Amerika 1 største land vekstrater (CAGR) RoW Slovakia 12 India India Slovakia -7,1 4,4 1,4 2,4 6,3 9,7 9,3 17,2 15, 2,1 28,8 47

48 Importvolumet av sukker og sukkervarer har hatt falt fra 21 Sukker og sukkervarer 3 Tonn 94% av importen kommer fra de 1 største importlandene -1,1% Import etter verdensdel 21,1% 4,4% ,1%,2% 1,8% 16,9% 2,7% ,1% -7,5% ,3% Afrika Asia Europa Nord- og Mellom-Amerika 78,4% Oseania Sør-Amerika 15 1 største land vekstrater (CAGR) ,1 -,5 5 India -6,4 9,1 26, RoW Guatemala 12 Mauritius Hviterussland 15 India 16 Hviterussland 1 Mauritius Guatemala 1-2,9-14,5 6,9 12,2 35,9 536, Hviterussland er vekst og Guatemala er vekst 13-16

49 Sukker og sukkervarer Importen øker i verdi, men faller i volum i største land Utvikling verdi største land Utvikling volum (tonn) Prosent Prosent ,8-7,5 6,2,5 14,6 7,2-4,9-6,1 17,6 2,6 43,2 22,6 India -1,3 India 5,4-3,8-12,7 28,6 135,4 2,5 2,4 Slovakia 2,3 Slovakia -8,6 Kina -4,9 Kina 3,6 Finland -13,2 Finland -,9 48,9 5,4 Tsjekkia 86,8 Tsjekkia 14,6-24,9-49,1 Vekst i verdi Vekst i volum

50 Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 5

51 Import per varegruppe i MNOK Import i MNOK Varegruppe Endring CAGR Endring Kjøtt og kjøttvarer ,4 % 18,5 % -1,2 % Meierivarer og egg ,8 % 1,9 % 9,7 % Fisk, krepsdyr, bløtdyr ,3 % 7, % 6,8 % Korn og kornvarer , % 5,1 % -,9 % Grønnsaker og frukt ,2 % 8,2 % 5,5 % Sukker, sukkervarer og honning ,8 % 4,4 % 4,8 % Kaffe, te, kakao, krydderier ,1 % 5,8 % -,1 % Forskjellige matvarer ,6 % 7,8 % -8,8 % Drikkevarer ,2 % 8,1 % 5,4 % Tobakk og tobakksvarer ,9 % 22,1 % 26,2 % ,3 % 8,2 % 3,1 % 51 Kilde: SSB

52 Import per varegruppe i tonn Import i tonn Varegruppe Endring CAGR Endring Kjøtt og kjøttvarer ,7 % 16,3 % -5,7 % Meierivarer og egg ,8 % 7,8 % 8, % Fisk, krepsdyr, bløtdyr ,4 % 4, % 2,9 % Korn og kornvarer , % -2,5 % -1,1 % Grønnsaker og frukt ,6 % 2,1 % 6,9 % Sukker, sukkervarer og honning ,6 % -1,1 % -7,5 % Kaffe, te, kakao, krydderier ,9 %,8 % -,1 % Forskjellige matvarer ,7 % 3,2 % -1,4 % Drikkevarer ,1 % 5,4 % 6,6 % Tobakk og tobakksvarer ,5 % -1,7 % -3,1 % ,8 % 1,3 % -2,3 % 52 Kilde: SSB

53 53

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no Import av matvarer til Norge i 215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Matvareimporten 2013 Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Millioner kroner Matvareimport for 35,3 milliarder kroner Status import 2013: I følge SSB importerte vi matvarer og levende dyr for 35,3

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Om rapporten I dag importerer vi rundt halvparten av den maten vi spiser, og stadig mer

Detaljer

Import av møbler Knut Erik Rekdal /

Import av møbler Knut Erik Rekdal / Import av møbler 2011-17 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Oppsummering Importen økte både i verdi og volum i 2017. Veksten var størst i verdi med 4,5% mens volumet økte med 1,9%. Importverdien i 2017

Detaljer

Import av sko Knut Erik Rekdal /

Import av sko Knut Erik Rekdal / Import av sko 21 2 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Oppsummering Importen er sterkt økende i verdi, mens volumet målt i tonn har en svakere og negativ utvikling. Importverdien i 2 endte på 5,45 mrd noe

Detaljer

Import av møbler Knut Erik Rekdal /

Import av møbler Knut Erik Rekdal / Import av møbler 20-16 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Oppsummering Importen falt både i verdi og volum i 2016. Verdifallet var størst i volum med 2,5% mens verdien falt med 0,. Importverdien i 2016 endte

Detaljer

Import av møbler til Norge Knut Erik Rekdal

Import av møbler til Norge Knut Erik Rekdal Import av møbler til Norge 2-215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Oppsummering Importen er sterkt økende i verdi, mens volumet målt i tonn har en svakere men positiv utvikling Importverdien i 215 endte på

Detaljer

Import av klær Knut Erik Rekdal /

Import av klær Knut Erik Rekdal / Import av klær 2011-17 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Oppsummering Importen øker fortsatt i verdi, men veksten er lavere enn i 2016, volumet har et fall på 1, etter en liten vekst i 2016. Importverdien

Detaljer

Import av klær til Norge Knut Erik Rekdal

Import av klær til Norge Knut Erik Rekdal Import av klær til Norge 20-2016 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Oppsummering Importen øker fortsatt i verdi, men veksten er lavere enn i 2015, volumet har en mindre vekst etter et fall i fjoråret. Importverdien

Detaljer

Import av klær og sko til Norge Knut Erik Rekdal

Import av klær og sko til Norge Knut Erik Rekdal Import av klær og sko til Norge 21-215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Oppsummering klesimport Importen er sterkt økende i verdi, mens volumet målt i tonn har en svakere og negativ utvikling Importverdien

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Skohandelen Knut Erik Rekdal /

Skohandelen Knut Erik Rekdal / Skohandelen 216 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Flat utvikling i skohandelen i 216 I de siste 4 årene har utviklingen vært relativt flat i skofaghandelen Antallet butikker reduseres og man ser at omsetningen

Detaljer

Virke Mote og Fritid kleskjedene i 2016

Virke Mote og Fritid kleskjedene i 2016 Kleskjedene 2016 1 Virke Mote og Fritid kleskjedene i 2016 Klesbransjen hadde i 2016 en vekst som lå noe høyere enn det man har sett de senere årene. Omsetningsveksten på 1,6% var drevet av en sterk prisvekst

Detaljer

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012 Omverdenen til norsk landbruk og matindustri Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012 Program Introduksjon ved Sigurd-Lars Aspesletten Presentasjon av rapport: Omverdenen til norsk landbruk

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Nedgang i klesimporten

Nedgang i klesimporten 1 Klesimporten 2012 Nedgang i klesimporten Importen av klær og tilbehør til klær falt med 4,2 prosent i verdi i 2012. I volum var nedgangen 11,7 prosent. Redusert import fra Kina forklarer mye av importreduksjonen

Detaljer

Handel med landbruksvarer 12

Handel med landbruksvarer 12 Handel med landbruksvarer 12 Forbruk, produksjon og import Tabell 24 Utviklingstrend forbruk, norsk produksjon og import, etter mengde på ulike varegrupper til det norske markedet 2001-2011 13 Vare Forbruksutvikling

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Møbel og interiørbransjene Knut Erik Rekdal /

Møbel og interiørbransjene Knut Erik Rekdal / Møbel og interiørbransjene 2016 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Bakgrunn Datagrunnlaget på omsetning til bransjene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå. Omsetningen for de 10 første månedene i 2016 er

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet:

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet: Spørsmål fra aktuelle tilbydere i forbindelse med Riksrevisjonens anskaffelse av abonnements-/trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni, samt leveranse av mobiltelefoner og utstyr. Konkurransen er publisert

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

2017" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!"AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL"!"" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' '

2017 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL! ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2017" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del1:Verdensmilitæreforbruk Hvaermilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse.... Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5. Befolkningspyramide

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Februar 24. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametere Februar Endring fra Laks Biomasse 679 000 tonn 5 % Eksportert

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. februar 1997

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. februar 1997 Nr. 3/122 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 91/494/EØF av 26. juni 1991 om krav

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Status per 1. halvår 2010 https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/om-okologisk-landbruk#markedsovervaaking Rådgiver Elin Røsnes Økologisk

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

Status per utgangen av. Oktober. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Oktober. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Oktober 26. november Status per utgangen av Oktober Nøkkelparametere Oktober Endring fra Laks Biomasse 673 000 tonn -4

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Januar 29. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 664 000 tonn -7 % Eksportert

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Januar 24. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 690 000 tonn 4 % Eksportert

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Februar 30. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametere Februar Endring fra Laks Biomasse 649 000 tonn -7 % Eksportert

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 20. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 694 000 tonn 2

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Status per utgangen av. Mars. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Mars. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Mars 27. april Status per utgangen av Mars Nøkkelparametere Mars Endring fra Laks Biomasse 629 000 tonn 3 % Eksportert

Detaljer

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no August 23. september Status per utgangen av August Nøkkelparametere August Endring fra Laks Biomasse 641 000 tonn 1 % Eksportert

Detaljer

Status per utgangen av. April. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. April. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no April 24. mai Status per utgangen av April Nøkkelparametere April Endring fra Laks Biomasse 602 000 tonn 4 % Eksportert

Detaljer

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no November 21. desember Status per utgangen av November Nøkkelparametere November Endring fra Laks Biomasse 752 000 tonn

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

Finnes det en særnorsk vei i det globale spillet om framtidas mat? Workshop NFR, Oslo

Finnes det en særnorsk vei i det globale spillet om framtidas mat? Workshop NFR, Oslo Finnes det en særnorsk vei i det globale spillet om framtidas mat? Workshop NFR, Oslo 03.09.08 Drivere i det globale spillet Etterspørselssida Demografi Økonomisk utvikling Energimarkedene Kvantumsmarked

Detaljer

Norge er det sjette største samhandelslandet for EU, både som vareleverandør

Norge er det sjette største samhandelslandet for EU, både som vareleverandør Norge handler mest med Vest-Europa Store deler av Norges utenrikshandel er rettet mot EU og søkerlandene: All gassen, mesteparten av råoljen og halvparten av fisken går til dette markedet. Vi henter dessuten

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

Status per utgangen av. Mai. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Mai. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Mai 30. juni Status per utgangen av Mai Nøkkelparametere Mai Endring fra Laks Biomasse 564 000 tonn -4 % Eksportert kvantum

Detaljer

Internasjonale prisøkninger på korn - Betydning for Norge

Internasjonale prisøkninger på korn - Betydning for Norge Internasjonale prisøkninger på korn - Betydning for Norge Fagmøte Svin 16.03.2011 SLF \v Jørn Rolfsen Illustrasjonsbilder blant annet fra Colourbox.com Statens landbruksforvaltning SLF skal ivareta direktoratsoppgaver

Detaljer

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no August 23. september Status per utgangen av August Nøkkelparametere August Endring fra Laks Biomasse 621 000 tonn

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Status per utgangen av. Oktober. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Oktober. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Oktober 23. november Status per utgangen av Oktober Nøkkelparametere Oktober Endring fra Laks Biomasse 693 000 tonn 3 %

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Presentasjon importørsamling KLF 10. mars Hans Kjetil Bjørnøy og Janna Bitnes Hagen. Colourbox.com

Presentasjon importørsamling KLF 10. mars Hans Kjetil Bjørnøy og Janna Bitnes Hagen. Colourbox.com I. Omverdensrapport 2016 II. Fastsetting av tollsats og gjennomgang av kalkyle III. Kvoter religiøst slaktet kjøtt IV. Status Art 19, WTO og Protokoll 3 forhandlinger V. FAT Presentasjon importørsamling

Detaljer

Møbelimporten siste D år. Møbelimporten på vei opp igjen. Import av møbler og deler Dl møbler. Prosentvis endring i forhold Dl året før.

Møbelimporten siste D år. Møbelimporten på vei opp igjen. Import av møbler og deler Dl møbler. Prosentvis endring i forhold Dl året før. Møbelimporten i 2010 og 1. kvartal 2011 Møbelimporten på vei opp igjen Møbelimporten er i ferd med å ta seg opp igjen etter finanskrisen. I 2010 økte importen med 3,1 prosent og i 1. kvartal i år gikk

Detaljer

Grensehandelen 2006-2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling

Grensehandelen 2006-2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Grensehandelen 2006-2013 Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Grensehandel for 13,3 mrd. kroner Betydelig økning i nordmenns grensehandel I 2013 grensehandlet nordmenn for 13 305 mill. kroner,

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

IMPORT AV LANDBRUKSVARER. 22. september 2015 Arbresha Shamolli og Helene Isaksen Seksjon industriell bearb. (RÅK) Aslak Berg Seksjon import

IMPORT AV LANDBRUKSVARER. 22. september 2015 Arbresha Shamolli og Helene Isaksen Seksjon industriell bearb. (RÅK) Aslak Berg Seksjon import IMPORT AV LANDBRUKSVARER 22. september 2015 Arbresha Shamolli og Helene Isaksen Seksjon industriell bearb. (RÅK) Aslak Berg Seksjon import Agenda del 1: import Kl. 8.30 10.00 Basis landbruksvarer RÅK-varer

Detaljer

4 Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon Status per utgangen av. Juli.

4 Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon Status per utgangen av. Juli. 4 Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Juli 24. august Status per utgangen av Juli Nøkkelparametere Juli Endring fra Laks Biomasse 605 000 tonn 1 % Eksportert

Detaljer

Status per utgangen av. September. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. September. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no September 23. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametere September Endring fra Laks Biomasse 673

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no September 26. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametre September Endring fra Laks Biomasse

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

Byggevarestatistikk - import / eksport. Pr. 3. kvartal 2016

Byggevarestatistikk - import / eksport. Pr. 3. kvartal 2016 Byggevarestatistikk - import / eksport Pr. 3. kvartal 2016 Utvikling 1988-2015 Opplysningene er basert på data fra Statistisk sentralbyrå. Inndelingen er etter materialsammensetning og derfor vanskelig

Detaljer

Status per utgangen av. Juni. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Juni. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Juni 27. juli Status per utgangen av Juni Nøkkelparametere Juni Endring fra Laks Biomasse 605 000 tonn 7 % Eksportert kvantum

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer