Import av matvarer til Norge i Knut Erik Rekdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no"

Transkript

1 Import av matvarer til Norge i 215 Knut Erik Rekdal

2 Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2

3 Oppsummering Importen er sterkt økende i verdi, mens volumet målt i tonn har en svakere utvikling i perioden Importverdien i 215 endte på 43,8 mrd noe som var en vekst på 1,9% fra fjoråret Volumet målt i tonn falt derimot med 5,3% til tonn Veksten i verdi, lå i fjor over det veksten har vært i snitt de siste årene, mens volumet som har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 2,% falt i 215 Alle varegruppene har hatt en vekst i importverdi i perioden og importen drives av økte priser mer en volum. Majoriteten av matvareimporten kommer fra EU (hhv 72% og 71% målt i verdi og volum) Importvernet påvirker volumet og ser man på varegrupper med sterk vekst i importen som meierivarer og kjøtt er dette fortsatt et svært lite volum sammenlignet med hva andre land importerer. Eksempelvis importerer 741,2% mer meierivarer per innbygger enn Norge. Den tilsvarende prosenten for kjøtt er 44,4%. Den største varegruppen av matvarer som importeres til Norge er frukt og grønnsaker der det importeres 84. tonn til en verdi av 11,3 mrd kroner Kjøtt og kjøttvarer er den varegruppen som har hatt den sterkeste veksten i perioden både i verdi og volum med en gjennomsnittlig årlig vekst på hhv 22,9% og 21,3% 3

4 Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 4

5 Bakgrunn I dag importerer vi rundt halvparten av den maten vi spiser, og stadig mer av mat- og drikkevarene vi kjøper i norske dagligvarebutikker er importert. I 215 utgjorde importen av matvarer, drikkevarer og tobakk 43,8 milliarder kroner, en økning på 1,9 prosent fra året før. I volum falt derimot importen med 5,3% til ~2,9 millioner tonn. Virke er, som representant for hovedparten av norsk dagligvare, opptatt av å følge med på utviklingen i vår internasjonale handel med mat- og drikkevarer. Denne rapporten søker derfor å dokumentere vesentlige trekk ved import som er relevant for norsk dagligvarehandel. Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk Sentralbyrå, s Statistik og Statistiska Centralbyrån basert på følgende SITC koder: 1 Kjøtt og kjøttvarer 2 Meierivarer og egg 3 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 4 Korn og kornvarer 5 Grønnsaker og frukt 6 Sukker, sukkervarer og honning 7 Kaffe, te, kakao, krydderier 9 Forskjellige matvarer 11 Drikkevarer 12 Tobakk og tobakksvarer For å kunne sammenligne på tvers av land i Skandinavia er tilsvarende materiale som for Norge er hentet fra og Rapporten er basert på foreløpige tall fra SSBs Utenrikshandel med varer. Dataene som ligger til grunn for rapporten kan derfor bli revidert på et senere tidspunkt Importen rapporteres i verdi (MNOK) og volum (tonn) CAGR = gjennomsnittlig årlig vekstrate 5

6 Importvernet påvirker Norges handel med matvarer Hvorfor importvern for landbruksvarer? Det norske importvernet for landbruksvarer kan forenklet deles inn i tre hovedbolker med produkter som har henholdsvis høy, moderat og lav tollbeskyttelse: 1. Landbruksvarer der det er norsk produksjon med beskyttelsesbehov har høy toll, som eksempelvis ost som det produseres nok av til å forsyne det norske markedet. 2. I gruppen av varer med moderat toll finner vi i første rekke bearbeidede landbruksvarer. Dette er varer hvor tollsatsen er satt slik at den utligner forskjeller i råvarepris mellom det norske markedet og EUmarkedet og er således utsatt for internasjonal konkurranse. 3. I Norge produseres for eksempel ikke kaffe eller sukker, og derfor er det lav eller ingen toll på disse produktene. De faste tollsatsene kan i henhold til forskrift om administrative tollnedsettelser settes ned til et lavere nivå enn gitt i tolltariffen. Dette gjøres for eksempel i perioder der norske varer ikke har beskyttelsesbehov. Internasjonale avtaler gir ulik preferansebehandling Tollsatsene fastsatt i tolltariffen er basisen i det norske importvernet på landbruksvarer. Gjennom forpliktelser i henhold til internasjonale avtaler og nasjonale preferanseordninger overfor u-land kan imidlertid tollsatsene ved import bli satt ned i forhold til tolltariffen. - Land omfattet av nulltollordningen, en gruppe som består av minst utviklede landene (MUL) i henhold til FNs liste og 14 andre lavinntektsland i henhold til OECDs DAC-liste (totalt 64 land) har tollfri adgang for landbruksvarer til Norge. - For andre u-land gir Norge reduserte tollsatser gjennom det såkalte GSP-systemet. GSP-land blir gitt preferanser på mellom 1 % og 1 % på enkeltvarer. Norge har i tillegg gjennom ulike internasjonale avtaler som EØS-avtalen, frihandelsavtaler i EFTA-regi og gjeldende WTO-avtale gitt konsesjoner for landbruksvarer i form av tollreduksjoner og importkvoter med redusert eller ingen toll. Det har betydning for både handelsstrømmer, og hva og hvor mye vi importerer. 6 Kilde: Landbruks- og matdepartementet (214). Norges handel med landbruksvarer.

7 Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 7

8 Verdien av matvareimporten har hatt en årlig gjennomsnittlig vekst på 9,2% MNOK Den gjennomsnittlige årlige veksten i verdi har vært på 9,2% ,2% ,9% Import etter verdensdel 21 1,4% 2,8% 215 6,5% 6,2% 1,% 73,2% 12,2% 2,9% 5,2% 6,8%,6% 72,3% Afrika Europa Oseania Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika Varegrupper vekstrater (CAGR) Meierivarer og egg Kjøtt og kjøttvarer Sukker, sukkervarer og honning Tobakk og tobakksvarer Kaffe, te, kakao, krydderier Fisk, krepsdyr, bløtdyr Korn og kornvarer Drikkevarer Forskjellige matvarer Grønnsaker og frukt Grønnsaker og frukt Forskjellige matvarer Drikkevarer Korn og kornvarer Fisk, krepsdyr, bløtdyr Kaffe, te, kakao, krydderier Tobakk og tobakksvarer Kjøtt og kjøttvarer Sukker, sukkervarer og honning Meierivarer og egg 9,2 8,7 11,4 8,6 6,4 7,2 7, 4,4 11,1 21,3 22,9 8

9 Den årlige veksten i volum (tonn) har vært 2,%, noe som er lavere enn veksten i verdi Tonn Den gjennomsnittlige årlige veksten i volum har vært på 2,% +2,% -5,3% Import etter verdensdel 21 15,7% ,8% 1,9% 1,6% 6,3% 4,8%,7% 7,5% 4,9% 5,4%,4% 7,9% Afrika Europa Oseania Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika 1 5 Varegrupper vekstrater (CAGR) Tobakk og tobakksvarer Meierivarer og egg Kjøtt og kjøttvarer Kaffe, te, kakao, krydderier Fisk, krepsdyr, bløtdyr Sukker, sukkervarer og honning Drikkevarer Forskjellige matvarer Korn og kornvarer Grønnsaker og frukt Grønnsaker og frukt Korn og kornvarer Forskjellige matvarer Drikkevarer Sukker, sukkervarer og honning Fisk, krepsdyr, bløtdyr Kaffe, te, kakao, krydderier Kjøtt og kjøttvarer Meierivarer og egg Tobakk og tobakksvarer -,9-1,4 2, 1,2 6,1 5,2,2 4,3 1, 7,7 21,3 9

10 Prisøkninger gjør at alle varegruppene vokser i verdi i 215, mens flere varegrupper faller målt i volum (tonn) -5,3 1,9 Grønnsaker og frukt -1, 12,9 Forskjellige matvarer 5,6 11,6 Drikkevarer -,8 7, Korn og kornvarer -19,2 2,8 Fisk, krepsdyr, bløtdyr -8,3 1,7 Kaffe, te, kakao, krydderier 4,6 18,1 Tobakk og tobakksvarer -,7 11,4 Kjøtt og kjøttvarer 24,1 36,4 Sukker, sukkervarer og honning 2,1 8,5 Meierivarer og egg 4,4 9,4 Vekst i verdi 215 vs 214 Vekst i volum 215 vs 214 1

11 I perioden har nesten alle varegruppene vekst både i verdi og volum Grønnsaker og frukt Forskjellige matvarer 1,2 2, 6,1 8,7 9,2 11,4 Drikkevarer Korn og kornvarer -,9 5,2 6,4 8,6 Fisk, krepsdyr, bløtdyr Kaffe, te, kakao, krydderier Tobakk og tobakksvarer Kjøtt og kjøttvarer Sukker, sukkervarer og honning Meierivarer og egg -1,4,2 1, 4,3 4,4 7,2 7, 7,7 11,1 21,3 21,3 22,9 CAGR i verdi CAGR i volum 11

12 Ser man på veksten i importen er den drevet av økte priser mer enn en økning i volumet (tonn) Utvikling i pris per importerte tonn 21 vs kr ,9% 497, , ,% 9,9 14,1 Grønnsaker og frukt +27,5% 1,2 13, Forskjellige matvarer +17,3% 2,4 24, Drikkevarer +42,4% 5, 7,2 Korn og kornvarer +14,7% 16,7 19,1 Fisk, krepsdyr, bløtdyr +33,6% 45,9 34,3 Kaffe, te, kakao, krydderier Tobakk og tobakksvarer +6,9% 51,5 55,1 Kjøtt og kjøttvarer +22,6% 5,8 7,1 Sukker, sukkervarer og honning +16,6% 43, 36,8 Meierivarer og egg 12

13 Asia har hatt den sterkeste veksten av verdensdelene målt i verdi fra 21 Indeks Afrika Asia Europa Nord- og Mellom-Amerika Oseania Sør-Amerika 13

14 Nord- og Mellom Amerika har sterkest vekst i volum (tonn) Indeks Afrika Asia Europa Nord- og Mellom-Amerika Oseania Sør-Amerika 14

15 EU og utviklingslandene har styrket sin posisjon som importland for Norge (i verdi) 45 4 MNOK +55,5% Vekst ,2% 59,7% ,1% 12,9%,3% ,2%,3% 1,8% 8,2% 7,4%,4% ,3% ,2% 135,9% 81,7% 17,5% 21,3% 22,8% ,3% 68,% 67,6% MUL - minst utviklede land Utviklingsland MUL - minst utviklede land Utviklingsland EFTA EU EFTA EU Andre Andre 15

16 EU er den største importdestinasjonen for matvarer til Norge i volum (tonn) Tonn +1,4% 3 +11,6% Vekst ,4% 65,% -45,5% 54,1% ,5% 11,8% 21,6%,1% ,5%,3%,7% 7,% 5,2% 26,% 27,%,1% ,% ,% 66,2% 67,% MUL - minst utviklede land Utviklingsland MUL - minst utviklede land Utviklingsland EFTA EU EFTA EU Andre Andre 16

17 Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 17

18 Import av matvarer per innbygger i kilo Skandinavisk sammenligning Kg +11,6% 197, ,1 173,2 Norge -7,% +114,8% ,2 36,2 28,6 37,8 81,2 94,9 8,6 +4,7% 45, 47,2 +741,2% 42,2 57,3 +44,4% 31,5 77,5 +33,1% Grønnsaker og frukt Forskjellige matvarer 2 Fisk, krepsdyr, bløtdyr Drikkevarer 5, Meierivarer og egg 6,2 Kjøtt og kjøttvarer,9 1,2 2,1 Tobakk og tobakksvarer 18 1 siste 12 mnd frem til oktober 215 da det er siste publiserte tall fra Statistiska Centralbyrån og s Statistik 2 Den høye verdien for Norge skyldes import av tilberedte næringsmidler til dyrefor fra Brasil

19 Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 19

20 Importverdien av frukt og grønt har økt med 8,7% årlig og alle de 1 største landene er i vekst Frukt og grønt 15 MNOK 66% av importen kommer fra de 1 største importlandene +8,7% +12,9% Import etter verdensdel 21 11,8% 215 5,9% 8,6% 1,8% 1,4% 61,5% 12,1% 5,8% 6,7% 1,% 12,9% 61,4% Afrika Europa Oseania Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika 1 største land vekstrater (CAGR) RoW Brasil Chile Costa Rica USA USA Costa Rica Sør-Afrika Chile Brasil 3,5 5,6 6,4 7,4 8,7 9,9 1,3 14,2 14,9 13,6 15,4 Sør-Afrika 2

21 Veksten i volum er betydelig lavere enn veksten i verdi og ligger på 1,2% årlig Frukt og grønt 9 75 Tonn 68% av importen kommer fra de 1 største importlandene +1,2% -1,% Import etter verdensdel 21 12,4% 215 1,6% 4,1% 4,% 7,4% 5,3% 11,% 1,9% 1,4%,9% 63,6% 68,3% 6 Afrika Europa Oseania Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika 45 1 største land vekstrater (CAGR) RoW 11 Brasil 12 Litauen Ecuador 13 Costa Rica Costa Rica Ecuador Litauen 1 USA Brasil -5,3-4,6-1, 1,2 2,2 2,4,7 5, 8,1 1, 62, USA 21 1 ekstremverdi i 215

22 I hovedsak drives importutviklingen av verdi, mens volumet faller totalt sett i 215 Frukt og grønt 15 største land Utvikling verdi Prosent største land Utvikling volum (tonn) 214 til 215 Prosent ,9-1, 18,9 2,7 1,9-9,6 USA 42,8 USA -13,4 18, 7,4 3,3 1,3 11,3 14,3 Costa Rica 16,1 Costa Rica -1,3 Sør-Afrika 5,2 Sør-Afrika 4,3 Chile 3,3 Chile -1,5 Brasil 6,7 Brasil 1, Peru 38,8 Peru 11,4 Tyrkia 33,4 Tyrkia 3,5 Belgia 3,2 Belgia 11,5 Ecuador 7,8 Ecuador -7,1-6,9-21,7 Vekst i verdi Vekst i volum

23 Importverdien av forskjellige matvarer har hatt en årlig tosifret vekst i perioden Forskjellige matvarer MNOK % av importen kommer fra de 1 største importlandene ,4% ,6% Import etter verdensdel ,7% 4,4% 33,2% 44,%,1% 48,4% 3,1% 6,%,1% 3,1% Afrika Europa Oseania Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika 1 største land vekstrater (CAGR) RoW Sveits Russland Brasil Brasil USA Russland 1 Sveits -4,8 2,3 3,8 6,7 11,4 18,1 1,3 15,9 18,2 13,3 54,9 USA 23 1 ekstremverdi i 215

24 Forskjellige matvarer Veksten i volum har også vært sterk i perioden 6 5 Tonn 94% av importen kommer fra de 1 største importlandene +6,1% +5,6% Import etter verdensdel ,6% 2,4% 26,7% 24,9%,5%,6% 71,2% 72,% Afrika Asia Europa Nord- og Mellom-Amerika Oseania Sør-Amerika 3 1 største land vekstrater (CAGR) RoW 11 Thailand Belgia Russland Brasil Brasil Russland 1 Belgia Thailand -9,7-6,4 -,6 6,1 6,5 5,1 2,2 14, 15,5 16,2 646, ekstremverdi i 215

25 Veksten i importen drives både av verdiøkning og volumvekst Forskjellige matvarer Brasil USA Sveits Belgia Thailand 15 største land Utvikling verdi ,1-11,3-8,3-3,8 5,5 4,3 8,4 11,6 12,2 9,7 Prosent 13,1 29,5 25,7 Russland ,7 29,3 37,7 Brasil USA Sveits Belgia Thailand 15 største land Utvikling volum (tonn) 214 til ,6-11, -3,9-6,3 1,5 5,6 7,7 5,3 Prosent 14,6 13, 19,1 15,8 21,4 19,6 3,2 Russland 1 2 2,6 Vekst i verdi Vekst i volum økningen skyldes et ekstremt volum av varenr (Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, til dyrefor) som ble importert i 215

26 Importen av kjøtt og kjøttvarer har hatt sterk vekst og Europa har styrket sin posisjon Kjøtt og kjøttvarer MNOK % av importen kommer fra de 1 største importlandene RoW New Zealand ,9% Uruguay Botswana ,1% Namibia 1 Namibia Botswana Uruguay 12,7%,3% 6,6% Afrika Asia 1 New Zealand 49,1% -,7 -,7 Import etter verdensdel ,8%,5% Europa Nord- og Mellom-Amerika 9,1 8,9 13,8 13,8 16,2 16,2,3% 24,3% 2,2% 7,1%,7% 65,4% Oseania Sør-Amerika 1 største land vekstrater (CAGR) ,9 24,2 32, For og er CAGR

27 Målt i tonn er også veksten i norsk import av kjøtt og kjøttvarer i sterk vekst fra et lavt utgangspunkt Kjøtt og kjøttvarer 45 Tonn 91% av importen kommer fra de 1 største importlandene Import etter verdensdel ,1%,1% 33,1% 4,2% 3,2% 12,2%,6% 1,% RoW Island ,3% Uruguay Botswana ,4% Namibia 1 For og er CAGR ,4% 52,2% 83,% Afrika Europa Oseania Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika 1 største land vekstrater (CAGR) ,3 1 32,3 7,6 Namibia -3, Botswana,6 Uruguay -4,2 1 4,2 3, Island -,4-9,3 18,9

28 Veksten i importen drives både av verdiøkning og volumvekst Kjøtt og kjøttvarer 15 største land Utvikling verdi Prosent 15 største land Utvikling volum (tonn) 214 til 215 Prosent ,1 36,4 12,4 128,8 2,6 4,4 Namibia 4,5 Namibia 4,4 Botswana Uruguay New Zealand Island Swaziland Ungarn -6,3-39,8-25,6-7, -6,5 33,8 6,5 17,6,4 9,2 11,6 261,1 Botswana Uruguay New Zealand Island Swaziland Ungarn -26,8 -,6-47,2-49,8-23,2-1,2-2,2 1,4 3,2 1, 38,2 277,6 Vekst i verdi Vekst i volum

29 Gjennomsnittlig årlig vekst i importen av meierivarer har vært 11,1% fra Meierivarer og egg 1 5 MNOK 93% av importen kommer fra de 1 største importlandene Import etter verdensdel ,2%,8%,6% +11,1% +9,4% ,8% 99,86% Afrika Asia Europa Nord- og Mellom-Amerika Oseania Sør-Amerika største land vekstrater (CAGR) RoW Sveits Hellas Hellas Sveits -,1 1,1 3,9 11,1 8,8 17,9 11,4 14,3 18,6 36,7 118, 29

30 og er de to største importlandene for Norge, med Hellas på 3. plass. Meierivarer og egg Tonn 92% av importen kommer fra de 1 største importlandene Import etter verdensdel ,1%,1% ,7% +4,4% 99,9% 99,9% Afrika Asia Europa Nord- og Mellom-Amerika Oseania Sør-Amerika største land vekstrater (CAGR) RoW 11 Tsjekkia Hellas Hellas Tsjekkia 1 -,6-1,2-1, 7,7 6, 14,4 12, 24,7 18,4 148,4 212,9 3 1 CAGR

31 Verdiveksten i 215 var høyere enn volumveksten for meierivarer og egg Meierivarer og egg 15 største land Utvikling verdi Prosent største land Utvikling volum (tonn) 214 til 215 Prosent ,4 4,4 2,5-4,7 7,9-4,1 11,6 4,9 62,7 51,8 Hellas 17, Hellas 18,7 2,6 -,4 12, 1,8 2,1-7,9 Sveits 13,8 Sveits 7,5-42,3-58,7 Belgia 41,3 Belgia 38,4-4,4-1,8 Estland 56,3 Estland 69,6 Tsjekkia -19,2 Tsjekkia -2,6 Kroatia 13,7 Kroatia 8, Vekst i verdi Vekst i volum

32 Fisk og fiskevarer Veksten i importverdi har vært 7,2% årlig i perioden 6 MNOK 83% av importen kommer fra de 1 største importlandene Import etter verdensdel ,% 16,8%,2%,4% 15,4% 14,7%,2%,4% +7,2% +1,7% ,7% 69,1% Afrika Europa Oseania Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika 1 største land vekstrater (CAGR) RoW Vietnam USA Færøyene Kina Canada Russland Canada Kina Færøyene Grønland USA Vietnam -3,6-2,6, 7,2 6,1 6,3 7,3 12,5 16,6 15,7 22, Grønland Russland 32

33 Etter en sterk vekst i 214 falt importvolumet i 215 med 8,3% Fisk og fiskevarer 3 Tonn 93% av importen kommer fra de 1 største importlandene +4,3% -8,3% Import etter verdensdel ,8% 9,1%,1% 5,1% 5,4%,2% Afrika Asia 83,8% Europa Nord- og Mellom-Amerika 89,3% Oseania Sør-Amerika 1 største land vekstrater (CAGR) RoW USA Canada Grønland Færøyene Irland Russland Russland Irland Færøyene Grønland Kina Canada USA -23,1-15,5-12,3-11,3-2,5 -,7 2,7 6,1 11,7 15,1 18, Kina 33

34 I 215 var det vekst i importverdien, mens volumet målt i tonn falt Fisk og fiskevarer 15 største land Utvikling verdi Prosent største land Utvikling volum (tonn) 214 til 215 Prosent ,7-8,3-1,6-14,2 13,1-9,1 13,8 14,7 Russland 81,8 Russland 4,5 Canada 2,7 Canada -25,9 Kina 22,9 Kina 1,7 Færøyene 32,7 Færøyene -6,8 Grønland 67,1 Grønland 92,6 USA 58,7 USA 1,7 Vietnam -29,6 Vietnam -24,6 Thailand 61,8 Thailand 38,1 5,5 6,9 Irland -35,7 Irland -27,7 Island 9,4 Island 1, 37,5 27,1 Vekst i verdi Vekst i volum

35 Verdien av norsk import av drikkevarer har økt med 8,6% årlig fra 21 Drikkevarer 8 MNOK 85% av importen kommer fra de 1 største importlandene Import etter verdensdel 21 3,2% 215 1,3%,2% 3,9% 3,% 2,6%,9%,4% 4,7% 1,8% +8,6% +7,% 88,5% 89,7% Afrika Europa Oseania Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika 1 største land vekstrater (CAGR) RoW Sveits USA USA Sveits 8,6 5,8 1,8 9,7 5,6 9,5 9,9 7,1 19,5 33,3 51,9 35

36 Drikkevarer Den årlige veksten i importvolum fra 21 har vært 3,4% 3 2 Tonn 83% av importen kommer fra de 1 største importlandene +3,4% ,2% ,2% 215 1,3%,3% 4,1% 3,6% Afrika Asia Import etter verdensdel 86,5% Europa Nord- og Mellom-Amerika 3,%,8%,6% 4,8% 1,5% 89,2% Oseania Sør-Amerika 1 største land vekstrater (CAGR) RoW USA Sveits Sveits USA -23,1-15,5-12,3-11,3-2,5 -,7 3,4 2,7 11,7 15,1 18, 36

37 I 215 økte importverdien, mens importvolumet falt med 7,2% Drikkevarer 15 største land Utvikling verdi Prosent største land Utvikling volum (tonn) 214 til 215 Prosent , -7,2 3,3-5,2 8,1 2,5-3,5-15,4-7, -14, 8, 8,8 14,3-2, 29, 27,3,5-1,9 USA 3,9 USA 14,5 Sveits 2,6 Sveits 18, Chile 11,2 Chile 6, Irland -6,6 Irland -41,4 Portugal 26,5 Portugal 15, Australia 17,5 Australia -6,4 Belgia 12,6 Belgia 7,1 Vekst i verdi Vekst i volum

38 Importverdien av korn og kornvarer til Norge har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 6,4% Korn og kornvarer 8 MNOK 83% av importen kommer fra de 1 største importlandene Import etter verdensdel ,% 1,1%,6%,1% 5,8% 1,%,1% ,4% ,8% ,3% Afrika Europa Asia Nord- og Mellom-Amerika 92,9% Oseania Sør-Amerika største land vekstrater (CAGR) RoW Belgia Belgia -,1 1,3 2,7 3,2 3,3 4,9 6,4 9,4 11,7 12,7 13,6 38

39 Mens importverdien har økt faller importvolumet gjennom perioden Korn og kornvarer 1 2 Tonn 85% av importen kommer fra de 1 største importlandene -,9% Import etter verdensdel ,% 1,% 2,3% 4,6%,4% 1-19,2% ,8% 95,% Afrika Asia Europa Nord- og Mellom-Amerika Oseania Sør-Amerika 6 1 største land vekstrater (CAGR) RoW Finland Russland Latvia Latvia Russland Litauen Finland -8,3-6,3-3,1 -,9-1,3 1, 1,6 5, 7,6 1,4 12,9 Litauen 39

40 Fallet i importvolum drives av redusert import fra og i 215 Korn og kornvarer 15 største land Utvikling verdi Prosent største land Utvikling volum (tonn) 214 til 215 Prosent ,8-19,2 11,8 13,3-16,6-37,9-4,1-3,3 23,1 16, Belgia 4, Belgia 8,8-6,2-17,8-1,2 5,7 27,1 54,4 19,4 22,4 75,7 52,4 Thailand 21,2 Thailand 1,2 Finland -33,1 Finland -68,6 India 49,2 India 43,8 Østerrike 9,6 Østerrike 2,3 Latvia 88,7 Latvia 78,4 Vekst i verdi Vekst i volum

41 Importverdien har økt med 21,3% i gjennomsnitt hvert år siden 21 Tobakksvarer 3 MNOK 99% av importen kommer fra de 1 største importlandene +11,4% Import etter verdensdel ,3% 9,1% 1,4%,1%,7% +21,3% ,3% 99,2% Afrika Asia Europa Nord- og Mellom-Amerika Oseania Sør-Amerika 1 største land vekstrater (CAGR) RoW Sveits 13 Litauen Tsjekkia Portugal Portugal 1 Tsjekkia Litauen Sveits -13,5-1,6-1,2,6 6,3 7,6 16,1 21,3 24, 4,6 6, vekst for Portugal er

42 Tobakksvarer Importvolumet er fallende for tobakk og tobakksvarer Tonn % av importen kommer fra de 1 største importlandene ,4% ,7% 4 81 Import etter verdensdel ,2% 7,4%,5% 91,9% Afrika Europa Asia Nord- og Mellom-Amerika,6% 99,4% Oseania Sør-Amerika 3 1 største land vekstrater (CAGR) RoW 11 Sveits Ungarn Tsjekkia Portugal 1 Tsjekkia Ungarn Litauen Sveits -29,2-2,6-14,8-1,4-3,9 7,7 2,2 5,4 1,8 48, 56,2 Litauen Portugal 42 1 vekst for Portugal er

43 Veksten i importen drives av verdiøkning, mens volumet falt i 215 Tobakksvarer 15 største land Utvikling verdi Prosent største land Utvikling volum (tonn) 214 til 215 Prosent ,4 -,7 8,7 -,1 Portugal 6,5 Portugal 48, 4,2-4,1 3,4-4,2 Tsjekkia Litauen -62,8 Sveits Ungarn USA Cuba Belgia Den dominikanske republikk -13,1-1,8-4, -5, -3,2 8,8 21,7 24,3 28, 137,5 Tsjekkia Litauen Sveits Ungarn USA Cuba Belgia Den dominikanske republikk -,8-74,7-16, -2,2-35,5-14,7-14,3,,, 89, Vekst i verdi Vekst i volum

44 Kaffe/te/krydder Importverdien har økt med 7,% årlig fra 21 5 MNOK 77% av importen kommer fra de 1 største importlandene +7,% +18,1% Import etter verdensdel ,% 2,3% 3,7% 4,3% 7,3% 19,6% 6,2% 2,9% ,4% 66,4% Afrika Asia Europa Nord- og Mellom-Amerika Oseania Sør-Amerika 1 største land vekstrater (CAGR) RoW 13 Sveits Belgia Colombia Brasil Brasil 1 Colombia Belgia Sveits -1,6 7, 4, 6,2 4,6 8,3 8,4 4, 14,6 22,6 38,1 44

45 Kaffe/te/krydder Importvolumet økte med 1,% årlig i gjennomsnitt 1 Tonn 81% av importen kommer fra de 1 største importlandene +1,% +4,6% Import etter verdensdel ,6% 1,9% 3,7% 29,4% 4,3% 31,8% ,5% 53,8% 7,% 55,% Afrika Europa Oseania 6 Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika 1 største land vekstrater (CAGR) RoW Nicaragua 13 Belgia Colombia Brasil Brasil Colombia Belgia Guatemala Nicaragua -,6-2,2-1,9-5,8 1,,5 11,3 4,3 6,7 18,5 44,6 Guatemala 45

46 Veksten i importen drives både av verdiøkning og volumvekst Kaffe/te/krydder 15 største land Utvikling verdi Prosent største land Utvikling volum (tonn) 214 til 215 Prosent ,1 4,6 12, 2,9 Brasil 34,4 Brasil 1,4 18,8 6,7 11,5 Colombia 43,4 Belgia 9,1 Sveits 4,2 14,8-31,1 11,6 15,8 Guatemala 26,4 13, Nicaragua 29,4 India 2,8 Colombia Belgia Sveits Guatemala Nicaragua India -5,8-1,6-11,1-9,7-5,9-16,2 1,3 2,9 5,2 6,4 23,1 96,2 Vekst i verdi Vekst i volum

47 Sukker, sukkervarer Verdiveksten har vært 4,4% i gjennomsnitt fra MNOK 84% av importen kommer fra de 1 største importlandene Import etter verdensdel ,% 6,4%,9%,2% 1,4% 6,% 4,4%,1% 2 +4,4% +8,5% 91,4% 88,1% Afrika Asia Europa Nord- og Mellom-Amerika Oseania Sør-Amerika 1 største land vekstrater (CAGR) RoW Slovakia Kina India India Belgia Kina Slovakia -8,9 4,4,5 3,9 4,1 8,8 12,6 12,1 15, 24, 35,8 Belgia 47

48 Importvolumet av sukker og sukkervarer har hatt en marginal vekst fra 21 Sukker, sukkervarer Tonn 93% av importen kommer fra de 1 største importlandene +,2% +2,1% ,1% 215 4,4% Asia 74,3% Afrika Import etter verdensdel 21,1%,2% Europa Nord- og Mellom-Amerika 2,9% 14,2% 15,7% 67,1% Oseania Sør-Amerika 15 1 største land vekstrater (CAGR) RoW Mauritius Honduras India India Guatemala 1 Honduras 1 Mauritius Mexico 2 -,7-6,5-44, -17,8-3,3,2 3,9 79,8 9,5 61,7 342,7 Mexico Guatemala 48 1 Guatemala er vekst og Honduras Sterk vekst i 215 gir ekstremverdi på Mexico

49 Veksten i importen drives både av verdiøkning og volumvekst i 215 Sukker, sukkervarer 15 største land Utvikling verdi Prosent største land Utvikling volum (tonn) 214 til 215 Prosent ,5 2,1 6,9-1,6 4,2-4,9-1,5-3,1 22,3-2,7 27,8 India 22,5 Belgia -21,4 Kina 3,5 Slovakia 18,4 Finland 51,1 45, Guatemala 399,6 USA 27,4 12,3 India Belgia Kina Slovakia Finland Guatemala USA -11,4-19,8-8,2-4, 29,7 29,8 11,3 36, 7,4 196,2 312,5 467,7 Vekst i verdi Vekst i volum

50 Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 5

51 Import per varegruppe i MNOK Import i MNOK Bransje Endring Endring Kjøtt og kjøttvarer ,9 % 24,1 % 2 Meierivarer og egg ,4 % 9,4 % 3 Fisk, krepsdyr, bløtdyr ,5 % 1,7 % 4 Korn og kornvarer ,2 % 2,8 % 5 Grønnsaker og frukt ,9 % 12,9 % 6 Sukker, sukkervarer og honning ,8 % 8,5 % 7 Kaffe, te, kakao, krydderier ,2 % 18,1 % 9 Forskjellige matvarer ,8 % 11,6 % 11 Drikkevarer , % 7, % 12 Tobakk og tobakksvarer ,2 % 11,4 % ,5 % 1,9 % 51 Kilde: SSB

52 Import per varegruppe i tonn Import i tonn Bransje Endring Endring Kjøtt og kjøttvarer ,8 % 36,4 % 2 Meierivarer og egg ,2 % 4,4 % 3 Fisk, krepsdyr, bløtdyr ,3 % -8,3 % 4 Korn og kornvarer ,3 % -19,2 % 5 Grønnsaker og frukt ,2 % -1, % 6 Sukker, sukkervarer og honning , % 2,1 % 7 Kaffe, te, kakao, krydderier ,9 % 4,6 % 9 Forskjellige matvarer ,8 % 5,6 % 11 Drikkevarer ,7 % -,8 % 12 Tobakk og tobakksvarer ,7 % -,7 % ,4 % -5,3 % 52 Kilde: SSB

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal /

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal / Import av matvarer til Norge 21-16 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Matvareimporten 2013 Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Millioner kroner Matvareimport for 35,3 milliarder kroner Status import 2013: I følge SSB importerte vi matvarer og levende dyr for 35,3

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Om rapporten I dag importerer vi rundt halvparten av den maten vi spiser, og stadig mer

Detaljer

Import av møbler Knut Erik Rekdal /

Import av møbler Knut Erik Rekdal / Import av møbler 2011-17 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Oppsummering Importen økte både i verdi og volum i 2017. Veksten var størst i verdi med 4,5% mens volumet økte med 1,9%. Importverdien i 2017

Detaljer

Import av møbler Knut Erik Rekdal /

Import av møbler Knut Erik Rekdal / Import av møbler 20-16 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Oppsummering Importen falt både i verdi og volum i 2016. Verdifallet var størst i volum med 2,5% mens verdien falt med 0,. Importverdien i 2016 endte

Detaljer

Import av møbler til Norge Knut Erik Rekdal

Import av møbler til Norge Knut Erik Rekdal Import av møbler til Norge 2-215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Oppsummering Importen er sterkt økende i verdi, mens volumet målt i tonn har en svakere men positiv utvikling Importverdien i 215 endte på

Detaljer

Import av sko Knut Erik Rekdal /

Import av sko Knut Erik Rekdal / Import av sko 21 2 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Oppsummering Importen er sterkt økende i verdi, mens volumet målt i tonn har en svakere og negativ utvikling. Importverdien i 2 endte på 5,45 mrd noe

Detaljer

Import av klær Knut Erik Rekdal /

Import av klær Knut Erik Rekdal / Import av klær 2011-17 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Oppsummering Importen øker fortsatt i verdi, men veksten er lavere enn i 2016, volumet har et fall på 1, etter en liten vekst i 2016. Importverdien

Detaljer

Import av klær og sko til Norge Knut Erik Rekdal

Import av klær og sko til Norge Knut Erik Rekdal Import av klær og sko til Norge 21-215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Oppsummering klesimport Importen er sterkt økende i verdi, mens volumet målt i tonn har en svakere og negativ utvikling Importverdien

Detaljer

Import av klær til Norge Knut Erik Rekdal

Import av klær til Norge Knut Erik Rekdal Import av klær til Norge 20-2016 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Oppsummering Importen øker fortsatt i verdi, men veksten er lavere enn i 2015, volumet har en mindre vekst etter et fall i fjoråret. Importverdien

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Virke Mote og Fritid kleskjedene i 2016

Virke Mote og Fritid kleskjedene i 2016 Kleskjedene 2016 1 Virke Mote og Fritid kleskjedene i 2016 Klesbransjen hadde i 2016 en vekst som lå noe høyere enn det man har sett de senere årene. Omsetningsveksten på 1,6% var drevet av en sterk prisvekst

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Skohandelen Knut Erik Rekdal /

Skohandelen Knut Erik Rekdal / Skohandelen 216 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Flat utvikling i skohandelen i 216 I de siste 4 årene har utviklingen vært relativt flat i skofaghandelen Antallet butikker reduseres og man ser at omsetningen

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012 Omverdenen til norsk landbruk og matindustri Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012 Program Introduksjon ved Sigurd-Lars Aspesletten Presentasjon av rapport: Omverdenen til norsk landbruk

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Nedgang i klesimporten

Nedgang i klesimporten 1 Klesimporten 2012 Nedgang i klesimporten Importen av klær og tilbehør til klær falt med 4,2 prosent i verdi i 2012. I volum var nedgangen 11,7 prosent. Redusert import fra Kina forklarer mye av importreduksjonen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Grensehandelen 2006-2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling

Grensehandelen 2006-2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Grensehandelen 2006-2013 Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Grensehandel for 13,3 mrd. kroner Betydelig økning i nordmenns grensehandel I 2013 grensehandlet nordmenn for 13 305 mill. kroner,

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Norge er det sjette største samhandelslandet for EU, både som vareleverandør

Norge er det sjette største samhandelslandet for EU, både som vareleverandør Norge handler mest med Vest-Europa Store deler av Norges utenrikshandel er rettet mot EU og søkerlandene: All gassen, mesteparten av råoljen og halvparten av fisken går til dette markedet. Vi henter dessuten

Detaljer

2017" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!"AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL"!"" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' '

2017 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL! ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2017" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del1:Verdensmilitæreforbruk Hvaermilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Handel med landbruksvarer 12

Handel med landbruksvarer 12 Handel med landbruksvarer 12 Forbruk, produksjon og import Tabell 24 Utviklingstrend forbruk, norsk produksjon og import, etter mengde på ulike varegrupper til det norske markedet 2001-2011 13 Vare Forbruksutvikling

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Finnes det en særnorsk vei i det globale spillet om framtidas mat? Workshop NFR, Oslo

Finnes det en særnorsk vei i det globale spillet om framtidas mat? Workshop NFR, Oslo Finnes det en særnorsk vei i det globale spillet om framtidas mat? Workshop NFR, Oslo 03.09.08 Drivere i det globale spillet Etterspørselssida Demografi Økonomisk utvikling Energimarkedene Kvantumsmarked

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet:

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet: Spørsmål fra aktuelle tilbydere i forbindelse med Riksrevisjonens anskaffelse av abonnements-/trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni, samt leveranse av mobiltelefoner og utstyr. Konkurransen er publisert

Detaljer

Møbelimporten siste D år. Møbelimporten på vei opp igjen. Import av møbler og deler Dl møbler. Prosentvis endring i forhold Dl året før.

Møbelimporten siste D år. Møbelimporten på vei opp igjen. Import av møbler og deler Dl møbler. Prosentvis endring i forhold Dl året før. Møbelimporten i 2010 og 1. kvartal 2011 Møbelimporten på vei opp igjen Møbelimporten er i ferd med å ta seg opp igjen etter finanskrisen. I 2010 økte importen med 3,1 prosent og i 1. kvartal i år gikk

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

Møbel og interiørbransjene Knut Erik Rekdal /

Møbel og interiørbransjene Knut Erik Rekdal / Møbel og interiørbransjene 2016 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Bakgrunn Datagrunnlaget på omsetning til bransjene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå. Omsetningen for de 10 første månedene i 2016 er

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2012 3. desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Svak tilbakegang i

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland

Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland JORDBRUKET Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland arbeider i jordbruket, En liten del av befolkningen

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no August 23. september Status per utgangen av August Nøkkelparametere August Endring fra Laks Biomasse 641 000 tonn 1 % Eksportert

Detaljer

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Februar 24. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametere Februar Endring fra Laks Biomasse 679 000 tonn 5 % Eksportert

Detaljer

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2012 3. desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Svak tilbakegang i

Detaljer

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Til: Abonnenter av ukestatistikk, presse Fra: Eksportutvalget for fisk og Statistisk Sentralbyrå Tlf. 77 60 33 33, fax 77 68 00 12 5 sider, 17 november 2010 Vedrørende rundvekt. Vekt i forhold til rund

Detaljer

Status per utgangen av. April. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. April. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no April 24. mai Status per utgangen av April Nøkkelparametere April Endring fra Laks Biomasse 602 000 tonn 4 % Eksportert

Detaljer

Status per utgangen av. Mai. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Mai. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Mai 30. juni Status per utgangen av Mai Nøkkelparametere Mai Endring fra Laks Biomasse 564 000 tonn -4 % Eksportert kvantum

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Januar 24. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 690 000 tonn 4 % Eksportert

Detaljer

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Februar 30. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametere Februar Endring fra Laks Biomasse 649 000 tonn -7 % Eksportert

Detaljer

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv)

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv) Vedlegg 4 Satser Satsene er basert på utenriksdepartementets satser slik de fremkommer av UDs Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten, og vil normalt bli justert 2 ganger pr

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

4,1. Matvarer en stor og viktig norsk industri. Millioner kroner. arbeider med næringsmidler i Europa, 44 300 i Norge.

4,1. Matvarer en stor og viktig norsk industri. Millioner kroner. arbeider med næringsmidler i Europa, 44 300 i Norge. 4,1 millioner personer arbeider med næringsmidler i Europa, 44 3 i Norge. Norsk næringsmiddelindustri 23-212 Matvarer en stor og viktig norsk industri Produksjon og bearbeiding av matvarer er Norges største

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Årsrapport til IEH 2006. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS

Årsrapport til IEH 2006. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS Årsrapport til IEH 2006 1. Bedriftens navn Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS 2. Bedriftens bransje(r) (Dagligvare, sport, sko, tekstil, kaffe mv) 3. Omsetning i Norge 4. Omsetning totalt 5. Hvis

Detaljer

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Status per 1. halvår 2010 https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/om-okologisk-landbruk#markedsovervaaking Rådgiver Elin Røsnes Økologisk

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse.... Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5. Befolkningspyramide

Detaljer

Q4 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Presentasjon importørsamling KLF 10. mars Hans Kjetil Bjørnøy og Janna Bitnes Hagen. Colourbox.com

Presentasjon importørsamling KLF 10. mars Hans Kjetil Bjørnøy og Janna Bitnes Hagen. Colourbox.com I. Omverdensrapport 2016 II. Fastsetting av tollsats og gjennomgang av kalkyle III. Kvoter religiøst slaktet kjøtt IV. Status Art 19, WTO og Protokoll 3 forhandlinger V. FAT Presentasjon importørsamling

Detaljer

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav Negativ prisutvikling i årets første kvartal Både dør-, vindus- og kjøkkenprodusentene har hatt en grei volum og omsetningsøkning i årets første kvartal. Bransjens tall sier at det er solgt 14 % flere

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. februar 1997

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. februar 1997 Nr. 3/122 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 91/494/EØF av 26. juni 1991 om krav

Detaljer

LANDBRUKSMARKEDENE HJEMME OG UTE I 2015 18.2.2016

LANDBRUKSMARKEDENE HJEMME OG UTE I 2015 18.2.2016 LANDBRUKSMARKEDENE HJEMME OG UTE I 2015 18.2.2016 PROGRAM 09:00 Introduksjon ved Marit Jerven Mye av det meste. Norske landbruksmarkeder i 2015, Runa Himle Kyllingens vekst og fall, Julie Kilde Mjelva

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Januar 29. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 664 000 tonn -7 % Eksportert

Detaljer

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no November 21. desember Status per utgangen av November Nøkkelparametere November Endring fra Laks Biomasse 752 000 tonn

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

IMPORT AV LANDBRUKSVARER. 22. september 2015 Arbresha Shamolli og Helene Isaksen Seksjon industriell bearb. (RÅK) Aslak Berg Seksjon import

IMPORT AV LANDBRUKSVARER. 22. september 2015 Arbresha Shamolli og Helene Isaksen Seksjon industriell bearb. (RÅK) Aslak Berg Seksjon import IMPORT AV LANDBRUKSVARER 22. september 2015 Arbresha Shamolli og Helene Isaksen Seksjon industriell bearb. (RÅK) Aslak Berg Seksjon import Agenda del 1: import Kl. 8.30 10.00 Basis landbruksvarer RÅK-varer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

2015" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT'

2015 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2015" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' AV'ALEXANDER'HARANG' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'AUGUST'2015' ' ' ' Innholdsfortegnelse Innledning 3

Detaljer