Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 2014"

Transkript

1 Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 214

2 NØKKELTALL 1 Innhold Nøkkeltall 214 BELØP I MILLIONER KRONER Nøkkeltall... 1 Dette er BAMA i korte trekk... 4 Historikk... 5 BAMA-modellen... 6 Administrerende direktør har ordet... 8 TEMA: Miljøfokusert produksjon... 1 Ledelsens gjennomgang Varestrøm Norsk Varestrøm Import Fra jord til bord... 2 TEMA: Klimavennlig transport Forretningsområde Dagligvare Forretningsområde Storkjøkken Forretningsområde Industri Forretningsområde Blomster... 3 Forretningsområde Servicehandel Forretningsområde International TEMA: Samfunnsansvar og etikk Kvalitet og miljø Samfunnsansvar... 4 Sponsorvirksomhet HR TEMA: Kunnskap og markedsføring Eierstyring og selskapsledelse Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Design: Nucleus AS Foto: Ole Walter Jacobsen, Veslemøy Vreskår, Morten Brakestad, Rune Kongsro, Sara Johannessen, VI.P, Nature s Pride, BAMA arkiv. Trykk: RK Grafisk AS RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Årets resultat BALANSE Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld LIKVIDITET Kontantstrøm Resultat finansposter NØKKELTALL Likviditetsgrad i % Overskuddsgrad % Omløpshastighet Totalrentabilitet % Soliditet % Kundekredittid dg Leverandørkredittid dg Lagring varer dg Omsetning pr. årsverk DEFINISJONER NØKKELTALL 1. Omløpsmidler i prosent av kortsiktig gjeld 2. Driftsresultat + finansinntekter i % av driftsinntekter. 3. Driftsinntekter / (aktiva -kortsiktig gjeld -utsatt skatt -rentebærende gjeld) 4. Overskuddsgrad x omløpshastighet 5. Egenkapital x 1 / totalkapital DRIFTSINNTEKTER (MNOK) Omsetningsvekst i % 7,7 % ,6 % ,2 % , % ,1 % ,4 21 4, , ,3 492,8 485,1 344,4 2 58, ,2 1 51,4 9, ,1 684,1-7,7 75,5 3,9 6,8 26,5 23, ,3 RESULTATGRAD FØR SKATT i % 12 59,8 557,2 559,4 49,1 2 38, ,4 997,5 557, ,4 635,8 2,2 69, 4,7 8, 37,6 25, , , 478, 56,5 344, ,5 1 83,4 854,1 242,1 2 5,6 573,8 28,6 91,3 4,8 9,7 47, 27, , 9 96, 446,5 47,5 327, 1 115,9 1 71, 761,4 231, 1 824,5 54, 24, 93,2 4,9 9,8 48,1 27, , 6. Kundefordringer gj.snitt av 1.1 og x 36 / (driftsinntekter x 1,15) 7. Leverandørgjeld gj.snitt av 1.1 og x 36 / (varekost x 1,15) 8. Varebeholdning gj.snitt av 1.1 og x 36 / varekost 9. Driftsinntekter / årsverk 4,5 3, ,8 395,9 41,2 259,1 1 13,3 1 66,4 742,8 246, ,1 443,6 5,3 91,9 4,7 8,7 4,4 27, ,6 Positiv forbruksvekst og et godt og dynamisk arbeid i verdikjeden, har bidratt til god omsetningsvekst, drevet frem av forretnings områdene. Konsernet leverte en samlet omsetning på 13,5 mrd. kroner som tilsvarer en vekst på 8,1 % og et resultat før skatt på 485,1 mill. kroner. Kunnskap, fornyelse og strategiske satsings områder står sentralt når det gjelder fremtidig vekst.

3 2 VIRKSOMHETEN 3 Dette er BAMA BAMA er det ledende selskapet i Norge innen fersk frukt, grønnsaker, bær og poteter. I tillegg har vi en stadig voksende posisjon innen omsetning av blomster. I 214 var vi i Norge omlag 2 ansatte og konsernet omsatte for NOK 13,5 milliarder. BAMA er et av landets eldste privateide handelsselskaper, og har vært i operativ virksomhet i snart 13 år. I dag er vi en global aktør som trolig har en større kontaktflate enn noen andre norske bedrifter, med handel fra over 13 leverandører fra alle kontinenter. Vår rolle i verdikjeden er å påta oss hele logistikkansvaret fra inn- og utland frem til våre kunder i Norge. VÅR VISJON BAMA er en kommersiell aktør med mål om å skape vekst i forbruket av frukt og grønt, i tråd med de helse- og ernæringspolitiske målene i Norge. Dette gir oss et betydelig samfunnsansvar, men byr samtidig på muligheter. Ved å opptre åpent og ærlig i alt vi gjør, og leve opp til vår visjon om å gjøre Norge ferskere og sunnere, skal vi bidra til en positiv samfunnsutvikling, der et sunnere kosthold og fysisk aktivitet står øverst på agendaen. 214 I KORTE TREKK BAMAs utvikling for 214 ble gjennomgående positiv med et godt driv i forbruksveksten av frukt og grønt. En omsetning på 13,5 milliarder kroner tilsvarer en verdivekst på 8,1 prosent, og ga et driftsresultat på 492 millioner kroner. Dette er i tråd med målsettingen. På sammenlignbar virksomhet endte volumveksten på 2,6 prosent, litt i underkant av selskapets mål på 3 prosent. Bak resultatene ligger en sterk satsing på alle varegrupper, innen alle forretningsområder og i hele verdikjeden for øvrig. STRUKTUR BAMA er strukturert i seks forretningsområder: Dagligvare, Storkjøkken, Industri, Servicehandel, Blomster og en internasjonal virksomhet. Disse områdene er igjen organisert i flere aksjeselskaper. Innkjøps- og logistikkvirksomheten, i tillegg til sentrale staber, ligger i morselskapet. HOVEDMÅL BAMA skal være og oppleves som den beste leverandør og samarbeidspartner for våre kunder. BAMA skal være en vekstdriver i det norske markedet. BAMA skal levere produkter til sine kunder basert på en total kvalitetstenkning i alle ledd av verdikjeden, og inneha en unik kunnskap om leverandører og vareforsyning. BAMA skal ta en samfunnsposisjon i det norske markedet som bidrar til økt fokus på sunt kosthold og fysisk aktivitet. BAMA skal være pådriver og foregangsbedrift for bærekraftig utvikling innen miljø og sosialt ansvar innenfor selskapets produktområder. KJERNEVERDIER Å skape verdi for våre kunder er drivkraften i all vår virksomhet. Våre med arbeidere bidrar med stolthet til sin daglige jobb som karakteriseres av verdiene Lagånd, Integritet og Medmenneskelighet. DAGLIGVARE Dagligvareområdet er organisert og driftes gjennom to helt separate strukturer ut mot de ulike dagligvaresystemene. BLOMSTER BAMAs blomstervirksomhet skjer gjennom flere kanaler: BAMA Blomster AS (dagligvare og servicehandel) og BaRe Blomster AS (dagligvare), Floriss Drift AS (faghandel) og BAMA Blomster Trading (innkjøp). Selskapene inngår i BAMA Blomster Holding, som eies av. STORKJØKKEN BAMA Storkjøkken er ledende innen markedsføring og distribusjon av frukt og grønt. De senere årene har andre varegrupper som ferskt kjøtt, kylling og ikke minst sjømat tatt en økende andel av omsetningen. Markedet betjenes gjennom områdene HoReCa (hotell, restaurant og catering), offentlig sektor og bedriftsmarkedet. SERVICEHANDEL BAMA Servicehandel omsetter frukt og grønt, drikke, måltidsløsninger og påsmurte produkter til kiosk-, bensinog servicemarkedet. Formelt er dette forretningsområdet nå integrert i BAMA Storkjøkken. INDUSTRI BAMA Industri utvikler og produserer ferskforedlede produkter til BAMAs forretningsområder innen storkjøkken- og dagligvaremarkedet. Produktspekteret spenner fra oppkuttede salater, frukt og grønnsaker til ferske eller bearbeidede grønnsaker og potetprodukter. Produksjon av ferske måltidsløsninger ligger også under dette forretningsområdet. BAMA INTERNATIONAL BAMA International omfatter hel- og deleide selskaper i Europa. Dette gjelder Nature s Management B.V, Nordic Lunch AB i Sverige og Artic Spòlkâ Zo.O i Polen. Selskapene har forskjellige satsingsområder og inngår i BAMAs systemer på ulike måter.

4 4 HØYDEPUNKTER i korte trekk GRESS-gruppen kårer BAMA Storkjøkken til sin beste direkteleverandør. Prisen for bærekraftig fokus tildeles BAMA Storkjøkken fra Nordic Choice Hotels. 214 januar Historikk februar Matsvinn.no lanseres, med formål å redusere matavfall i matindustrien. BAMA er en av deltakerne. april Rekordsalg av økologiske gulrøtter, + 32 prosent. BAMA kårer den Italienske epleprodusenten VI.P fra Tyrol til «Årets internasjonale leverandør». mars BAMA flytter inn i nytt hovedkontor og terminalanlegg på Nyland Syd i Groruddalen Etablert som trelasthandel av grunnleggeren Christian Marius Emil Matthiessen Avtale om leveranser av trekasser for transport av bananbunter i England og import av bananer til Skandinavia blir inngått. De første bananene kommer til Norge. opp i sortimentet. Markedet preges av sterk konkurranse Stor byggevirksomhet og oppgradering av lokale terminaler. Sterk satsing på kompetanseheving. Rammebetingelser preges av norsk landbrukspolitikk, og markedstilgang sikres gjennom aktiv organisasjonsvirksomhet. 195 De første bananene kommer til Norge. BAMA ny partner i EAT, et forum tuftet på vitenskap, politikk og næringsliv med formål å finne løsninger for en sunn og bærekraftig matindustri. juni Rekordavlinger av nypoteter. Ny og omfattende kampanje for norske produkter. august BAMA Industri starter utvidelsen av anlegget for potetproduksjon i Moss. Store miljøgevinster etter optimering av ytteremballasje for brettsalater. november Helsedirektoratets rapport «Utviklingen i norsk kosthold 214», viser svak nedgang av grønnsaksforbruket, mens frukt øker. Fysisk aktivitet inn som ny dimensjon i kostholdsrådene. 215 mai Interflora og BAMA Blomster Holding inngår samarbeidsavtale. BAMA tar del i Helseminister Bent Høies næringslivsgruppe for folkehelse på kostholdsområdet. juli 1-års jubileum for Bendit Cup, 45 barn spiller på Ullevaal Stadion. Landbruksdepartementet åpner for import av eple- og pæretrær. september Agurkprodusent Kristian Guren i Rygge blir kåret til Årets leverandør. Fagseminaret «Mat som medisin» holdes for storkjøkken i offentlig sektor. desember Bananimporten i sterk vekst. Egne filialer i sentrale byer under etablering. Uttrykket «Banan-Matthiessen» etablert på folkemunne. Import av andre sydfrukter som appelsin og druer i gang Importen av bananer blir frigitt i Selskapet ekspanderer sterkt og kapasiteten på modningsrommene i Stiftsgården og Statholdergården i er sprengt Fyffes-bananer er en sterkt etterspurt merkevare og et nytt og moderne modneri på Filipstadkaia i står ferdig All import av frukt og grønnsaker stopper under krigen. Andre produkter blir omsatt for å overleve. Det nye modneriet på Filipstad blir ødelagt i en eksplosjon i 1943, men gjenreist i Valutarestriksjoner innført og Norge helt bananløse fra Andre varekategorier blir omsatt. Markedsbalansen gjenopprettet i Andre tropiske produkter en del av sortimentet Importen av bananer frigitt etter 2 års knapphet. Selskapet blir en landsdekkende aktør. Norsk produksjon tas Selskapets navn endres til BAMA Gruppen AS. Markedsføring og produktopplæring intensiveres. Produsentorganisasjonen BAMA Grønt etableres Kampanjen «5-om-dagen» lanseres og større sponsoravtaler inngås (1993). BAMA lanserer ferskforedlede salater. Store markedsendringer fører til en samordning mellom Gartnerhallen og BAMA. Langsiktige samarbeidsavtaler inngås med NorgesGruppen og Rema Jubileumskampanjen for bananens 1 år i Norge, «Bendit like a banana», forsyner markedet med 2 millioner bananer i 25. Brennpunkt setter kritisk søkelys på kampanjen. Etablering av internasjonal virksomhet gjennom Nature s Pride og Arctic Spolká. Kjøp av Nordic Lunch i 27. Lansering av ferske drikkeprodukter og spisemodne avocado og mango i BAMA blir majoritetseier i Nature s Management BV, Holland. Matkjedeutvalget legger frem sin rapport. BAMA feirer sitt 125-årsjubileum i 211. Grunnstein for nytt hovedkontor og terminal legges ned i 212. Ny terminal for Nature s Pride ferdigstilles i november Import av andre syd frukter som appelsin og druer settes i gang. 195 Valutarestriksjoner gjør Norge helt bananløse fra mill. 25 Jubileumskampanjen «Bendit like a banana» forsyner markedet med 2 millioner bananer.

5 6 TEMA 7 Kategorien frukt og grønt trenger fornyelse for å vokse. Denne fornyelsen må være basert på innsikt og kunnskap. BAMAs rolle er å være en pådriver i verdikjedesamarbeidet for å sikre at nødvendig kunnskap blir mest mulig tilgjengelig og best mulig utnyttet i alle ledd. På denne måten kan vi bidra til innovasjon og effektivisering, med sikte på bærekraftig vekst og økt forbruk. Vår tilnærming til dette arbeidet kaller vi «BAMA-modellen». Vi deler kunnskap og kompetanse i hele verdikjeden Et viktig mål for BAMA er å bidra til at våre kunder oppnår overproporsjonal vekst, det vil si at frukt og grønt vokser mer enn andre matvarekategorier. I 15 år har BAMA derfor jobbet etter en dynamisk og verdikjedebasert modell som gjenspeiler vår ambisjon om helhetstenkning. En modell der nøye planlegging og forutsigbarhet skal sikre bærekraftig produksjon med lønnsomhet for alle ledd, i et langsiktig perspektiv. Vi samarbeider med dyktige og innovative produsenter, med ledende utviklings- og forskningsmiljøer, og med kunder som ser verdien i å tilby et rikt utvalg av frukt og grønt. Dette gir oss muligheten til å utvikle nye produkter, bedre emballasje, effektive logistikkløsninger og målrettet markedsføring. La oss illustrere dette med bananen, selve grunnsteinen i BAMA. Bananer er vårt eldste produkt, og det største fruktproduktet målt i kilo. Vi har valgt fire sentrale områder i dette arbeidet som presenteres utover i rapporten og viser hvordan vi jobber langs verdikjeden: Miljøfokusert produksjon, Klimavennlig transport, Samfunnsansvar og etikk, og Kunnskap og markedsføring. BAMA-MODELLEN: INNOVASJON OG KUNNSKAP Alltid oppdatert på trender, som møtes med produktutvikling og nyskaping. FORSKNING OG UTVIKLING Nye produksjonsmetoder og bedre plantemateriale gir økt produktkvalitet og dermed forbruksvekst. TRANSPORT OG MILJØ Nye teknologier og transportmetoder sikrer produktkvalitet og sparer miljøet. SAMFUNNSANSVAR Som stor aktør i Norge, med handel fra 8 land, forplikter det hele organisasjonen hver eneste dag. MARKEDSFØRING OG KUNNSKAP Bedre tilgjengelighet, inspirasjon og økt kunnskap øker forbruket. KONSEPTUTVIKLING Målrettet satsing på kompetanseheving og produktkunnskap i møte med nye trender. FRA JORD Et frø, en plante eller en knoll av beste kvalitet. PRODUSENT Dedikerte og langsiktige samarbeidspartnere med høy kompetanse. Det gir forutsigbarhet og vekst for verdikjeden. MARKEDSTILGANG Klimavariasjoner fører til ustabil og uforutsigbar produksjon, noe som krever kontinuerlig oversikt over markedet. ETISK HANDEL Våre etiske retningslinjer forplikter oss både i daglige handlinger og overfor leverandører som produserer våre produkter til å sikre at vår handel er i tråd med inngåtte avtaler. TILGJENGELIG OG LETTVINT Økt tilgjengelighet av sunne og lettvinte produkter hjelper forbrukeren i en travel hverdag. KVALITET OG SMAK Utvikle produkter med høyere kvalitet, mer næringsinnhold og bedre smak. FORBRUKERTRENDER OG BEHOV Helsebevisste forbrukere ønsker kvalitet og utvalg fremfor lave priser, og har preferanse for kortreist mat. TIL BORD Smak, næring og velbehag

6 8 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET BAMA 168 % NORGE 138 % Strategisk posisjonert for vekst VOLUMUTVIKLING, FRUKT OG GRØNNSAKER Prosentvis utvikling av fersk frukt og grønt. Kilde: OFG/BAMA Fjoråret ble igjen et bra år for BAMA-konsernet, med positiv vekst på våre satsingsområder. -Dette er fantastisk tatt i betraktning de store utviklings- og omstillingsprosessene som har pågått. Vi har en kultur og gjennomføringsevne det er grunn til å være stolte av, sier administrerende direktør Rune Flaen De siste 2 årene har vært en lang reise i grønn utvikling for selskapet. En viktig forklaring på veksten er at den langsiktige modellen for verdikjedesamarbeid er effektiv og skaper nødvendig dynamikk til å utvikle markedene. En modell som krever høy kunnskap langs hele verdikjeden, fra bord til jord og vice versa. Denne kunnskapen har vi systematisk bygget opp i verdikjeden og integrert i måten vi jobber på. Våre medarbeidere sitter på unik kunnskap som aktivt deles i organisasjonen. Vi står derfor godt rustet til å håndtere både vekst og omstillinger. Produktutvikling og lansering av ferske og helseriktige produkter har bidratt til veksten. Utviklingen er også drevet frem av hardt satsende kunder og helsebevisste, kunnskapsrike forbrukere. Dette har bidratt til at vi år for år leverer i tråd med våre målsetninger. Siden 1997 har selskapet hatt et nært og dynamisk verdikjedesamarbeid med Gartnerhallen, som er Norges største produsentorganisasjon. Det er et definert mål å øke andelen norske produkter i vårt system. Med en samlet verdivekst på over 2 prosent for produsentleddet i denne perioden, kan vi konstatere at utviklingen går i riktig retning. AKTIV SAMFUNNSPOSISJON I kraft av vår størrelse på frukt og grønt og andre ferske varer både inter nasjonalt og i det norske markedet, har vi et betydelig samfunnsansvar. Forbruksveksten av frukt og grønt i Norge viser at vi går mot strømmen sammenlignet med resten av Europa. Mens man i EU ser en jevn nedgang i forbruket de siste fem årene, opplever vi motsatt effekt i Norge. Men selv med en sterk helsetrend og forbruksvekst på frukt og grønt, har samfunnet også en «skyggeside». Fedme og overvekt er i ferd med å bli Norges største helseutfordring. Graden av inaktivitet øker, og dagens 15-åringer sitter mer stille enn 8-åringer. Prognosene tilsier at tendensen vil fortsette med mindre vi gjør noe som virkelig monner. Vår visjon ligger fast, men i selskapets nye strategiske plattform har vi besluttet at vi skal møte denne utfordringen ved å ta en aktiv samfunnsposisjon for å bidra til bedre folkehelse, gjennom økt fokus på sunt kosthold og fysisk aktivitet. BAMA støtter og deltar aktivt på Helseministerens og helsemyndighetenes initiativ, der ambisjonen er å finne gode løsninger for å nå målet om å redusere kostholds relaterte livsstilsykdommer. Dette er i tråd med Verdens Helseorganisa sjons mål, som Norge har sluttet seg til. Målene i Norge er å halvere saltinntaket, redusere inntaket av mettet fett med 35 prosent, redusere sukkerinntaket og øke forbruket av frukt og grønt med 25 prosent. NY SAMARBEIDSMODELL Vi erfarer forbrukerne som miljøengasjerte. Vi ser også at kunnskapsrike forbrukere kjøper og spiser mer frukt og grønt. Derfor legger vi stor vekt på målrettet arbeid i markedet og kunnskapsbasert markedsføring av frukt og grønt. Fremover vil vi benytte alle tilgjengelige medieflater og arenaer der vi er til stede til å rette fokus mot et sunnere og bedre kosthold. Og vi skal tydeliggjøre vårt miljøarbeid gjennom målrettede tiltak nedfelt i en egen strategi. Men dette alene er ikke nok. Vi har alliert oss med to partnere i dette viktige arbeidet, i en ny samarbeidsmodell. Sammen med vår mangeårige samarbeids partner Norges Fotballforbund og The EAT Initiative til, har vi etablert prosjektet «Eat. Move. Sleep». Dette blir en strategisk allianse som har den nødvendige kunnskapen, troverdigheten og kraften til å kommunisere om helse, sunnhet og fysisk aktivitet. Fotballforbundet har en enorm rekkevidde ut til fotballfamilier og aktive i hele Norge, og deltar med dedikerte idrettsprofiler som helseambassadører. The EAT Initiative bidrar med globale, akademiske og vitenskapelige ressurser for å kunne måle effekten over tid av de prosjektene vi setter i gang. Prosjektet er langsiktig, og skal bidra til å skape en ny og annerledes oppmerksomhet om hvordan vi kan bygge et sunnere samfunn. Det blir også et viktig forum for å finne løsninger for en sunn og bærekraftig matindustri i global målestokk. Selvsagt ligger alt til rette for at dette også skal bidra til økt forbruk av frukt og grønt og fremtidig vekst i det norske markedet. BAMAs utvikling gjennom årene er ikke minst takket være dedikerte medarbeidere og en sterk organisasjonskultur Vi legger derfor godt til rette for at også våre ansatte får kunnskap om verdien av å ivareta egen helse, slik at de kan gå foran som gode som gode ambassadører og vise vei. Eller sagt på en annen måte: «Vi lever som vi lærer». Rune Flaen Administrerende direktør

7 1 TEMA 11 BÆREKRAFT I ALLE LEDD Alle bananene vi importerer kommer fra Latin-Amerika. Sammen med våre leverandører legger vi ned et grundig arbeid i alle disse landene, og tar vårt ansvar for å sikre at produksjonen foregår på en mest mulig miljøvennlig og bærekraftig måte. Alle våre leverandører er forpliktet til å følge den internasjonale standarden GLOBALG.A.P. (Good Agricultural Practices) for bærekraft og matsikkerhet innen jordbruk og produksjon. COSTA RICA ECUADOR DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK (Fairtrade) Gjennom hele vår verdikjede er vi opptatt av å ta så godt vare på maten vi produserer at mest mulig av den blir spist. REDUSERT BELASTNING Vår leverandør Dole gjennomfører mange ulike miljøtiltak i produksjonen av bananer. De har fire pilarer for sin bærekraft-strategi: REDUSERT KARBONFOTAVTRYKK bedre kjølesystemer, miljøvennlige gjødningsmidler, skogplanting, m.m. VANNFORVALTNING mindre kunstig vanning, resirkulering på pakkerier, m.m. BRUKER MER AV BANANEN Gjennom hele vår verdikjede er vi opptatt av å ta så godt vare på maten som produseres slik at mest mulig av den blir spist. Det er ikke bærekraftig å kaste mat. For bananens del handler det for eksempel om at Dole bruker hele bananstokken. Bananene inndeles i fire kvaliteter fra premium til lavere prisalternativer. JORDVERN organiske jord - for bed ringsmidler, begrenset oppdyrking, veksel bruk, tildekking, m.m. 1 - Premium 2 -Quad pack GJENVINNBAR EMBALLASJE OG AVFALLSREDUKSJON «Reuse or Recycle»- policy, biologisk nedbrytbar emballasje, m.m. 3 -Consumer & cabana 4 -Singles MILJOFOKUSERT PRODUKSJON

8 12 LEDELSENS GJENNOMGANG 13 Sterke trender byr på store muligheter Fra v. foran: Atle Beyer, Rune Flaen, deretter Jarle Gjerde og Wenche Holen, bak Øyvind Briså og Odd Lindstad Johansen BAMA hadde også i 214 en god utvikling, med en omsetningsvekst på 8,1 prosent og et resultat før skatt på 485,1 millioner kroner. Ledelsen er tilfreds med året samlet, med tanke på fjorårets ferdigstilling og flytting til nytt hovedkontor og terminalanlegg på Nyland Syd, investering i nytt ERP-system og omstillingsprosesser. BAMAs konsernledelse: Rune Flaen, administrerende direktør Jarle Gjerde, konserndirektør finans, IT og HR. Odd Lindstad Johansen, konserndirektør storkjøkken, servicehandel, egen logistikkvirksomhet Det har vært sterkt fokus på å skape vekst i forbruket av våre produktkategorier, i tråd med de overordnede helsepolitiske målene i Norge og vår egen visjon «BAMA gjør Norge ferskere og sunnere». Den samlede volumveksten på frukt- og grønnsakområdet i BAMA ble i fjor på 2,6 prosent. En sterk helsetrend gjenspeiles i en kraftig salgsøkning av typiske helseprodukter som bær, avocado, spinat, rotgrønnsaker og grønnkål. Forbrukernes dreining mot denne type produkter gir ikke automatisk mer kilo per capita, men gir en mye større helseeffekt. Interessen for god og helseriktig mat er også økende. Dette, sammen med vår målrettede og systematiske satsing på både smak, sunnhet og kunnskapsformidling, har vært en viktig årsak til den gode forbruksutviklingen. Trenden med vekst innenfor produktgruppen frukt og grønt er stikk i strid med utviklingen ellers i Europa. I EU har det stort sett vært nedgang i forbruket av frukt og grønt de siste årene. Til tross for at forbruket i Norge de siste 2 årene har økt med 35 prosent, ligger det fremdeles under myndighetenes kostråd. «5 om dagen» ligger fortsatt i underkant av «4 om dagen», eller 385 gram for å være nøyaktig. Vekstpotensialet for BAMA sine varegrupper er derfor stort, med de muligheter det gir for videre vekst i tiden fremover. GJENNOMGÅENDE POSITIVT Året 214 ble positivt innenfor de fleste forretningsområder. Konsernets dagligvaresystemer leverte nok et år med sterk vekst. Endringer i markedsstrukturen og generell stor priskonkurranse, preget også markedet i fjor. En stor satsing på kategorien frukt og grønt hos våre kunder, gjenspeiles i at varegruppen øker mer enn gjennomsnittet av andre varegrupper. Storkjøkkenområdet leverte et svakere år enn forventet. Dette skyldes flere forhold, blant annet en krevende omorganisering i forbindelse med sammenslåing og flytting av virksomhetene i -området til Nyland Syd, og bortfall av enkeltkunder. Høy servicegrad, samt tett dialog og godt samarbeid med kunder, har imidlertid resultert i utmerkelser fra flere kunder. BAMA Industri, som produserer og leverer ferskforedlede og påsmurte produkter, leverte god salgsutvikling i 214. Produktutvikling og lanseringer av flere salat- og grønnsakprodukter, spesielt til dagligvare, står for den største omsetningsøkningen. Av områdets vekst på 8 prosent, kommer en tredjedel fra produkter lansert de siste fire årene. Produktkategorien «ferskforedlet» representerer et voksende marked og et stort potensiale for BAMA. Enkelte land i Europa har andeler opp mot 3-4 prosent, mens kategorien i Norge ligger under 5 prosent. og eiendom. Øyvind Briså, konserndirektør inngående varestrøm, pakkerier og logistikk. Atle Beyer, konserndirektør industri, foredlingsvirksomhet, kvalitet og miljø. Wenche Holen, konserndirektør blomster og strategiske prosesser UTVIKLING GRAM/CAPITA FRUKT OG GRØNT EU OG NORGE DAGLIG FORBRUK, ALL FRUKT OG GRØNT TREND EU TREND NORGE Kilde: Freshfel 215 Kilde: Helsedirektoratet 215 (fratrukket svinn)

9 14 LEDELSENS GJENNOMGANG 15 GOD VEKST FOR BLOMSTER Området Blomster fortsatte den fine utviklingen. Det er fremdeles dagligvaresegmentet som hovedsakelig driver veksten, med en vekst på over 15 prosent i 214. Floriss leverte en tilfredsstillende vekst med 4 prosent på sammenlignbare butikker. Ved årets utgang var det 95 butikker i kjeden. Sentral stab BAMA Gruppen Trading Gjennom økt fokus på effektiv varestrøm og kvalitet, og kunnskap om varegruppen, realiserte blomsterområdet en total vekst i fjor på 9,4 prosent. Dagligvare Storkjøkken Service handel Blomster Industri Inter national Eiendom NOK ET KREVENDE ÅR FOR SERVICEHANDEL Forretningsområdet Servicehandel ble integrert i BAMA Storkjøkken i 213, og fjoråret bar preg av omstillingsprosessen som fulgte av denne omorganiseringen. Integrasjonen er i ferd med å gi synergier, men 214 ble likevel et krevende år i et utfordrende marked. INTERNASJONAL VEKST Den internasjonale virksomheten i BAMA fortsatte den gode utviklingen, og leverte i fjor en samlet omsetning på nær 2,4 milliarder kroner. Det tilsvarer en omsetningsvekst på 42 prosent mot foregående år. Den høye veksten bekrefter at den norske verdikjedemodellen fungerer godt også i det europeiske markedet. Gjennom strategisk eierskap i internasjonale virksomheter, vil BAMA bidra til vekst og utvikling av de ulike produkt kategoriene i det norske markedet. Som en del av denne strategien, kjøpte BAMA i januar 215 en majoritetspost i det nederlandske blomsterselskapet Xpol B.V. Gjennom dette kjøpet skal BAMA ytterligere styrke sin posisjon og vekst i blomstermarkedet. USTABIL VAREFORSYNING Utviklingen på det globale markedet når det gjelder vareforsyning, blir stadig mer utfordrende. Ekstremvær og klimaendringer preger alle kontinenter, og påvirket tilfanget av kvalitetsprodukter i 214. Den største omstillingsprosessen i BAMAs historie, med flytting av stabsfunksjoner og operative driftsenheter til Nyland Syd, ble gjennomført i 214. Siste året i hovedsak svekket norsk krone. Uro i finans- og valutamarkedene globalt, samt klimautfordringene og økt etterspørsel fra nye markeder, kan tilsi at prisbildene blir uoversiktlige også i tiden fremover. Dette krever en kontinuerlig årvåkenhet fra BAMA sin side. PRIORITERTE OMRÅDER Selv om BAMA oppnådde gode resultater på de fleste forretningsområdene i 214, er det fortsatt store muligheter for videre vekst. Samhandlingsstrategien med Gartnerhallen skal styrke veksten av norske produkter, og gi en gjennomsnittlig årlig verdivekst på minimum 8 prosent. Andre kategorier, som bær, ferskforedlede produkter, drikke og blomster, er dedikerte satsingsområder med egne definerte vekstmål. STERK MILJØSATSING Med en ny og omfattende miljøstrategi tar BAMA bærekraftutfordringene på alvor. De viktigste områdene er redusert matsvinn, optimering av emballasje og miljøvennlige transportsystemer. Vi har en målsatt strategi om å være pådriver og foregangsbedrift for en bærekraftig utvikling for miljøet innenfor våre produktområder. NY HOVEDTERMINAL Den største omstillingsprosessen i BAMAs historie, med flytting av stabsfunksjoner og operative driftsenheter til Nyland Syd, ble gjennomført i 214. Samlingen av varestrømmen på den nye hovedterminalen, parallelt med implementering av et nytt ERP-system, ga imidlertid større utfordringer og forsinkelser enn forventet. BAMA sine ansatte har lagt ned en formidabel innsats i denne krevende prosessen. Effekten av forsinkelsene er også merkbare inn i 215, men på sikt vil investeringene gi BAMA betydelige effektiviseringsgevinster og en ferskere varestrøm, slik at vi leverer i tråd med vår visjon. Det russiske importforbudet skapte stor usikkerhet i markedet, også for norske produsenter, men situasjonen stabiliserte seg i løpet av året. Gjennom et løpende arbeid med å søke nye opprinnelser og leverandører, har BAMA i de fleste tilfellene klart å opprettholde forsyningen av kvalitetsprodukter. Et godt verdikjedesamarbeid, med langsiktige leverandøravtaler, vil være av stor betydning for å sikre vareforsyningen i årene fremover. LAV PRISUTVIKLING Prisutviklingen på frukt og grønnsaker har i perioden fra 26 ligget lavere enn både matvarer og den totale konsumprisindeksen (KPI) i Norge. Prisveksten de to siste årene skyldes varemangel som følge av klimaendringer og derav økte priser. PRISUTVIKLING TONN AVOCADO + 17% TONN BÆR + 14% LITER (tusen) JUICE + 28% TOTALINDEKS KPI 136,9 MATVARER FRUKT, GRØNT & DRIKKE OG POTET 128,9 125,2 Kilde: SSB

10 16 VARESTRØM NORSK 17 Kristian Guren er tredje generasjon agurkdyrker på Melleby gård i Rygge i Østfold, og kulturansvarlig produsent for agurk i Gartnerhallen. Med innovative løsninger, god markedsforståelse og et sterkt miljøfokus fikk han i 214 BAMAs pris for «Årets norske leverandør». Gledelig verdiog volumøkning for norske varer En lang og god vekstsesong la grunnlaget for et meget godt 214 for norske produsenter. Både verdi-og volumvekst endte over målsettingen og har økt norskandelen i BAMA til 31 prosent. Nå ruster BAMA og Gartnerhallen seg for å vokse videre. VERDIUTVIKLING norsk, på produsentleddet VERDI 23 % Kilde: Gartnerhallen VOLUMVEKST, enkeltprodukter % % 48 % 4 % 22 % 18 % 17 % 15 % 14 % Urter Bær Pærer Purre Epler Løk Salat Tomat Langsiktig og målrettet arbeid i hele verdikjeden skal ha sin del av æren for resultatene. Men tilgjengelighet på norske kvalitetsvarer over tid er fortsatt den viktigste enkeltfaktoren for å øke volum og salg. Denne styres i stor grad av vær- og vekstforhold. Der 213 ble svært utfordrende for mange dyrkere, var 214 langt bedre. Våren kom tidlig, og høsten ble lang og god. Sommervarmen ga riktignok utfordringer, spesielt for bærdyrkere men også de hadde større volum enn året før. For de fleste sorter ble avlingen stor og god. Det var også god tilgang på lagringsprodukter i perioden før inn høsting. Og når tilgjengeligheten er der, vet vi at norske forbrukere har preferanse for norske produkter. BAMA og Gartnerhallen har et mangeårig verdikjedesamarbeid bak seg, og la i 212 en samhandlingsstrategi for å øke norsk produksjon. Denne går inn i sitt siste år i 215, og har levert godt over måltallene de første årene. I 214 økte volumet av norske produkter totalt sett med 8 prosent, i verdi med 12 prosent. Norskandelen målt mot import økte i samme periode med ett prosentpoeng til 31 prosent. Veksten for importerte produkter viser 2,4 prosent i volum og 5,7 prosent i verdi. POTETEN PÅ FRAMMARSJ Poteten er et satsingsprodukt i samhandlingsstrategien. Synkende salg av poteter over tid sammenlignet med importerte ga behov for nye grep, blant annet sorts utvikling, dyrkingsmetoder og markedsføring. Dette har gitt resultater. Andelen vokste fra 6 prosent for to år siden til 67,5 prosent i 214. Dermed er det god progresjon mot målet på 8 prosent innen utgangen av 217. I 214 var det overproduksjon av norsk matpotet, og en del måtte tas ut fra markedet til industriformål. Produsenter og kunder gjorde en meget god innsats for å møte utfordringen for eksempel gjennom ekstra salgsaktiviteter ute i butikk. Det har bidratt til at alt som kom inn på lager har blitt solgt. FORSKNINGSSAMARBEID Som ledd i det langsiktige arbeidet med å øke produksjon og verdiskaping av norske produkter, har BAMA i 15 år hatt et tett forskningssamarbeid med Gartnerhallen, Bioforsk og Nofima. Prosjektene favner alt fra plantevern og skadedyrbekjempelse til smak og utvikling av nye sorter. Til sammen 88 prosjekter til en verdi av 537 millioner har gitt Gartnerhallen en årlig verdiskaping på 1-15 millioner, og norske råvarer har styrket sin posisjon som et direkte resultat av forskningen. 2 nye prosjekter er i arbeid. KORTREIST OG ØKOLOGISK I VINDEN Kortreist og økologisk mat er forbrukertrender som vedvarer. I 214 var 6 prosent av varene lokalt produsert, maksimalt to timer unna salgssted. Etterspørselen etter økologiske norske produkter steg med 29 prosent i 214. Det ble også startet produksjon av nye varianter som purre, pastinakk og rødbeter. Satsingen på økologisk henger nært sammen med målet om en bærekraftig og miljøvennlig produksjon, og i løpet av året har enda flere pakkerier fått Miljøfyrtårn-status. Økningen av norsk produksjon fremover skal gjøres på bærekraftig vis.

11 18 VARESTRØM IMPORT 19 Tyrol i Italia er viden kjent for sine kvalitetsepler. I 23 år har BAMA handlet epler fra produsenten VI.P, som er et kooperativ for 1745 epleprodusenter i et høydeområde, her representert ved Karl Dietl. VI.P ble kåret til «Årets internasjonale leverandør» i 214. Spesialiteten er Golden Delicious, og det sies at «hemmeligheten» med Golden fra dette området, er at eplene beholder et sprøtt og fast fruktkjøtt helt frem til skallet opp når den karakteristiske gulfargen. Klimaendringer og ekstremvær utfordrer forsyningssituasjonen BAMA Trading er den delen av selskapet som i størst grad merker de globale klimaendringene i det daglige. 214 ga en rekke eksempler på dette, og forsyningssituasjonen ble utfordret for flere viktige varegrupper. Kombinert med forsinket innfasing av nytt ERP-system ga dette et krevende år, og det tjener medarbeidere og leverandører til ære at forsyningen er oppretthold året gjennom. % % Norge VIKTIGSTE PRODUKSJONSLAND i andel vekt 2 % 13 % 5,1 % 6,5 % 2,6 % 1,7 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1, % Spania Mellom-Amerika Nederland Italia Frankrike Peru Marokko Costa Rica Chile Brasil VIKTIGSTE PRODUKTER i andel vekt Potet 15 % Banan 1 % Sitrus 8 % Epler 7 % Gulrøtter 5 % Tomat Løk Bær Drikke Druer 4 % 4 % 4 % 3 % 3 % % 3 % 6 % 9 % 12 % 15 % Ekstremvær og klimaendringer gir mange ulike utslag. Noen eksempler fra 214: Spanske klementiner ble rammet av både høye temperaturer som gikk ut over fargen, og regn som ga for myk frukt i høysesongen desember. Haglstorm i India forårsaket store skader og kraftig forkortet sesong på druer, mens kraftig regn i Chile ga samme konsekvenser. I Sør- og Mellom-Amerika førte tørke til høyt saltinnhold i meloner og steinfrukter. Og i Nederland gjorde kaldt og mørkt vær at selv drivhusvarer fikk for dårlig vekst. Tilfellene blir stadig flere, og vi må konstatere at det unormale er i ferd med å bli normalen. KNALLHARD JOBBING OG NÆRE SAMARBEID For BAMA betyr dette at vi må være fleksible, og ta inn nye varianter fra nye leverandører og land. Og vi må sette inn enda flere tiltak for å beskytte avlingene. Dette er noe alle våre produktsjefer jobber knallhardt med hver eneste dag, i nært samarbeid med leverandørene. Men når hele regioner rammes av de samme værforholdene, er dette krevende. Likevel har BAMA i de aller fleste tilfeller klart å opprettholde forsyningen av kvalitetsvarer. Dette skyldes godt arbeid i hele verdikjeden, og ikke minst den mangeårige strategien med langsiktige leverandørsamarbeid. Våre gode dialoger og samspill med lojale leverandører gjør at de legger seg i selen som aldri før for å sikre forsyning og fortsatt vekst. Leverandørene ser at vi går aktivt inn for å utvikle kvalitetsprodukter, og at vi setter både smak og holdbarhet i høysetet på en tydelig måte. UTFORDRENDE HVERDAG I VARESTRØMMEN 214 var også året da all BAMAs inngående varestrøm skulle samles i den nye terminalen på Nyland Syd, samtidig som et nytt ERP-system for varestrømmen skulle settes i full drift. Denne innfasingen har imidlertid ikke gått slik vi ønsket. Systemet har verken hatt den stabiliteten eller kapasiteten som var nødvendig. Dette har gitt høyere kostnader, mer tungvint drift, og forsinket flyttingen til felles terminal. BAMAs ansatte har lagt ned en formidabel innsats i denne krevende perioden. Også i 215 vil effektene av forsinkelsen være svært merkbare. Det tøffe året gjenspeiles også i en internasjonal containertrafikk som har blitt mer ustabil, med nedsatt fart grunnet omlegging av ruter, problemer med lønnsomhet og strengere kontroll ved EU-grensene. Dette skaper blant annet utfordringer med å få bananer modnet i rett tid, og våre modnere har gjort en kjempejobb hver eneste dag for å få ut bananer med riktig farge. Slik har varegruppen likevel oppnådd en volumvekst i 214 på seks prosent, og kan dermed stå som eksempel på hvordan vi gjennom kunnskap og hardt arbeid lykkes med å opprettholde vår forsyning av sunne og ferske produkter fra hele verden selv når vinden blåser som verst.

12 2 VARESTRØM 21 Fra jord til bord Varestrømmen er selve livsnerven i BAMA. Hvert år håndteres over 5 tonn ferske produkter gjennom våre terminaler, og formidles ut til 15 kunder i Norge. Enkelte produkter er kortreiste, andre importeres fra de fleste kontinenter i verden. Dette er virksomheten kort fortalt. BAMA er en global aktør med stor kontaktflate, både.nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har i dag et nettverk med 13 produsenter i inn- og utland, og håndterer årlig over 5 tonn med fersk frukt, grønnsaker, bær, drikke og blomster. Frukt og grønt er levende produkter hvor kvaliteten må ivaretas, uansett avstand, og der gjennomtenkte logistikkløsninger er avgjørende for at ferske og friske produkter. skal nå raskest mulig ut til våre kunder og forbrukeren.. Å korte ned tiden fra jord til bord er en konstant ambisjon, og..produktene fraktes i en ubrutt kjølekjede under hele.transporten uansett opprinnelse. Gjennom mange år har BAMA bygget opp spesialkompetanse på innkjøp og logistikk, og legger stor vekt på å bygge og vedlikeholde gode relasjoner til nye og.eksisterende produsenter. I en verden med stadig mer. ustabil varetilgang, er verdikjedesamarbeidet viktigere. enn noen sinne. 28% NORSK PRODUKSJON 3 lastepunkter 1115 leverandører PAKKERIENE BLOMSTER 2 7 kunder DAGLIGVARE 2 2 kunder 72% INTERNASJONAL PRODUKSJON * 22 lastepunkter 18 leverandører * alle varer 5 TONN FERSKVARE TERMINAL DIREKTE INDUSTRIFOREDLING TERMINALER 15 3 DAGLIGE LEVERANSER STORKJØKKEN 8 4 kunder SERVICEHANDEL 2 kunder

13 22 TEMA : 3 KG VI VAR TIDLIG UTE 2. september 195 importerte BAMAs grunnlegger Christian Mathiessen den første bananlasten med båt fra Hull til. Den var på 5 bananstokker, eller omtrent 3 kilo bananer. Norge ble med det det andre landet i Europa, etter England, som startet med organisert import av bananer. I 214 gikk over halvparten av vår frakt til Nord-Norge med tog. LATIN- AMERIKA FRA LAND TIL VANN OSLO Banantransporten fra Latin-Amerika til Europa har i alle år gått med båt. Overfarten tar cirka ni dager. I mange år ble de transportert med containerskip til Europa, og fraktet videre med trailere til Norge. I 29 la vi om transporten, slik at containerne blir fraktet med båt hele JERNBANEAMBISJONER veien til Norge. Trailere blir nå kun benyttet fra havnen i til modneriet vårt. Denne omleggingen har gitt en utslippsreduksjon av CO 2 som tilsvarer utslippet fra 16 8 personbiler hvert år. Jernbane er kanskje den mest miljøvennlige måten å frakte varer på. Målet vårt er at 5 prosent av vår inngående transport skal gå via intermodale løsninger innen 22. I dag er tallet ca. 12 prosent. Når bananene er modne og klare for å fraktes ut i distriktene i Norge, skjer dette stadig oftere på skinner. I 214 gikk over halvparten av vår frakt til Nord-Norge med tog. I Costa Rica blir ca. 4 prosent av bananene som Dole produserer transportert med tog. Det anslås å være 35 prosent mer effektivt enn veitransport. KLIMAVENNLIG TRANSPORT 4% 35% MER EFFEKTIVT ENN VEI- TRANSPORT COSTA RICA

14 24 FORRETNINGSOMRÅDE: DAGLIGVARE 25 Dagligvare BAMA arbeider tett sammen med sine kjedekunder for å øke salget av ferske produkter gjennom tilpassede frukt- og grønt konsepter for dagligvarehandelen. I 214 har vi bidratt til både omsetningsvekst, bærekraftige løsninger og ferskere produkter i butikkene, tross knallhard konkurranse på dagligvaremarkedet. Alle forbrukertrender tilsier at den positive utviklingen vil fortsette. Et sentralt mål for dagligvareområdet er at våre kunder skal ha overproporsjonal vekst innen våre varegrupper, det vil si at veksten skal være større her enn for øvrige varekategorier. Dette har vi lyktes med i 214, og frukt og grønt har befestet seg som en av de aller viktigste varegruppene for våre kunder. Utviklingen gjenspeiler seg også i at stadig flere velger å bygge om slik at frukt og grønt er det første kundene møter når de kommer inn i butikken. Dette gir umiddelbare effekter i form av salgsvekst. Konkurransen på det norske dagligvaremarkedet er svært tøff, og de siste årene er det lavprisbutikkene som har hatt den største veksten. BAMA bidrar til å sikre våre kunder vekst gjennom tette og gode samarbeid om utvikling av kjedetilpassede konsepter og produkter. Gjennom 214 bidro vi sammen med BAMA Industri til vellykkede lanseringer av en rekke nye bearbeidede produkter. Den økende etterspørselen etter slike er en sterk forbrukertrend. TRENDER PÅ VÅR SIDE Forbrukertrendene er i det hele tatt på vår side. Den seneste utgaven av rapporten Norsk Spisefakta viser at nordmenn har stadig økende interesse for helseriktig kosthold, naturlige matvarer og norsk opprinnelse. For oss gir dette store muligheter, og vi skal gjøre vårt ytterste for å bidra til at nordmenn får et best mulig tilbud av ferske, sunne og lokale matvarer. Våre egne undersøkelser forteller samtidig at kvaliteten på frukt- og grøntavdelingen er en av de viktigste driverne når forbrukerne velger dagligvarebutikk. Kvalitet er viktigere enn pris, og det aller viktigste er at frukt og grønnsaker oppleves som ferske. Mange er også opptatt av godt utvalg og sortiment. FERSKERE VARER I BUTIKK Det gjøres kontinuerlige grep for nettopp å sikre at kvaliteten er på topp. I løpet av 214 fikk mange butikker installert nye kjølere med dører som sikrer lave temperaturer og som samtidig har redusert strømforbruket. Dette har bidratt til kraftig redusert svinn, bedre ivaretakelse av kvalitet og dermed også økende salg. Vi gjør også andre tiltak for å sikre kvaliteten i hele verdikjeden fra produsenten, under transport, i butikk og ut til forbruker. Her håper vi på enda bedre samarbeid med kundene i tiden som kommer, og det handler i første rekke om å bidra til kompetanseheving i alle ledd. BAMA Dagligvare skal fortsette å være et lokomotiv for å gjøre spennende nye produkter og varianter tilgjengelige i markedet, og bidra til å styrke kjedenes konkurransekraft gjennom et stadig ferskere og bredere utvalg av frukt og grønt. REDUSERT STRØMFORBRUK: 35% Nye kjølere i butikk bevarer kvaliteten, øker salget og reduserer strømforbruket med 35 prosent. TRENDER FRA NORSK SPISEFAKTA 214: Generasjonskløften har forsvunnet 6+ oppgir å ha like god helse som folk flest Færre setter smak foran sunnhet Flere vil betale mer for kortreist norsk mat Fokus på å bevare natur og miljø øker Færre synes matlaging er et ork Vi trener og mosjonerer oftere OMSETNINGSUTVIKLING (MNOK, %): ,7 % 3,9 % 8,1 % 16, % 8,8 % ,9 % 17,1 % 9, % 1,3 %,7 % Ferskhet, kvalitet og utvalg er viktigst for forbrukernes valg av butikk når de skal handle frukt og grønnsaker. Med Lise Finckenhagen som frontfigur tar BAMA en aktiv samfunnsposisjon for å fortelle hvor varene våre kommer fra, bygge kunnskap om et sunt kosthold, og inspirere til at enda flere når målet om «Fem om dagen». -3,3 % 1,8 % 5,3 % 13, % 8, %

15 26 FORRETNINGSOMRÅDE: STORKJØKKEN 27 Storkjøkken BAMA Storkjøkken holder stand som en attraktiv samarbeidspartner. Veksten i 214 var imidlertid lavere enn de seneste årene, noe som blant annet skyldes bortfall av kjedeavtaler og gratis skolefrukt, samt generelt prispress i bransjen. Men etterspørselen etter frukt og grønt er fortsatt stor, og spennende satsinger på bærekraftig sjømat og kunnskapsbygging bærer bud om ny vekst i 215. Veksten innen forretningsområdet har vært stor i flere år, men var marginal i 214. Dette kjennetegner hele Storkjøkken-markedet. Mange har fått merke bortfallet av den gratis delen av Skolefruktordningen, og i tillegg har sterk konkurranse og kraftig prispress gitt lavere marginer. KVALITET BLIR VEKTLAGT For BAMAs del førte harde anbudsrunder til at enkelte større kjedeavtaler falt bort eller ga redusert omsetning i 214. En tidligere kunde fra offentlig sektor kom imidlertid tilbake til BAMA mot slutten av året et tydelig signal om at kvalitet fortsatt blir vektlagt. Gledelig nok ble det også for første gang siden 25 inngått avtale med enda en stor tilbyder, til kantiner og personal restauranter. Som tidligere år ble BAMA Storkjøkken kåret til Årets Leverandør av store samarbeidspartnere som Gress, NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og Albatross. Dette er et signal om at vi jobber riktig i markedet og gir dem økt konkurransekraft. I tillegg fikk vi «Merket for god design 214» av Norsk design- og arkitektursenter for vår nye kommunikasjonsplattform som ble implementert i løpet av året. STYRKET MILJØFOKUS Et tydelig miljøfokus blir stadig viktigere i hele verdikjeden. Alle våre avdelinger er nå Miljøfyrtårn-sertifiserte, og stadig flere av kundeavtalene legger opp til færre og større leveranser, med mindre transport og utslipp. Dette krever logistikk og planlegging, men er et gjensidig ønske hos både oss og våre kunder. Samarbeidet med kundene er i det hele tatt tett og godt. Det jobbes kontinuerlig med å utvikle nye konsepter som skal gi økt lønnsomhet. Mer frukt og grønt i kantiner og hotellbuffeter er trender som fortsetter, og flere kunder har innført «meat free monday» der det bare serveres frukt, grønt og fisk. SATSING PÅ SJØMAT OG KUNNSKAPSBYGGING Nettopp fisk og annen sjømat var et av Storkjøkkens store satsingsområder i 214, og i løpet av året kom flere store kjedeavtaler på plass. Varegruppen er helt i tråd med målet om å gjøre Norge sunnere og ferskere. Med vår unike erfaring innen ferskvarelogistikk og produktutvikling ligger mye til rette for å kunne «ta hele middagstallerkenen». Gjennom prosjektet «Bærekraftig sjømat» skal vi ta ansvar for bærekraftig og miljøvennlig behandling av varene gjennom hele verdikjeden. BAMA Culinary Team spiller en viktig rolle i kompetansebyggingen ute hos kundene. En stall av våre mest kunnskapsrike kokker går aktivt inn og ser på struktur og gjennomføring på kjøkkenet. Det handler både om nye måter å presentere mat på og om nye måter å jobbe på. Konseptet har blitt styrket i 214. Kunnskapen og kvaliteten vi kan bidra med, gir gode utsikter for ny vekst i årene som kommer. ANDEL SERTIFI SERTE STOR KJØKKEN-AVDELINGER: 1% Alle avdelinger er nå Miljø fyrtårnsertifiserte, og stadig flere av kundeavtalene legger opp til færre og større leveranser, med mindre transport og utslipp ,7 % OMSETNINGSUTVIKLING SJØMAT (MNOK %): 3,9 % 8,1 % ,2 16, % 13 % 8,8 % 178,5 36 % ,7 1 % ,1 3 % OMSETNINGSUTVIKLING (MNOK, %): ,9 % 17,1 % 9, % 1,3 %,7 % ,3 % 1,8 % 5,3 % 13, % 8, % Sjømat er en relativt ny varegruppe for BAMA. Vi jobber mye med produktutvikling for å gjøre det mer lettvint for våre kunder. Her fileterer Sten Magne Fagerhaug dagens ferske kveite i sjømat avdelingen på Nyland Syd, og sørger for at svinnet blir minimalt. Kokkene får levert serveringsklar fisk slik at kjøkkenet sparer tid og svinn

16 28 FORRETNINGSOMRÅDE: INDUSTRI 29 Industri For BAMA Industri ga 214 en fin verdivekst, i tråd med budsjett og målene i strategien. Høy utviklingstakt av nye produkter som slår an hos kundene bidrar vesentlig til veksten. Omfattende investeringer og enda større utnyttelsesgrad av råvarene skal sikre fortsatt ferskhet, kvalitet og en bærekraftig utvikling i tråd med BAMAs miljøstrategi. Produktutvikling står sentralt i strategien for forretningsområdet, og dette gir tydelige resultater. I 214 utgjorde nylanseringer 11 prosent av salget, mens produkter utviklet og lansert de siste fire årene sto for 32 prosent av salget i 214. Nøkkelen til suksessen er utviklingsprosesser som foregår i tett samarbeid med kundene. Blant årets mest spennende nyvinninger var en serie sous vide-potetprodukter som har bidratt til et oppsving for potetsalget. Wok-blandinger og flere nye salatprodukter, blant annet to økologiske salatblandinger, ble også godt mottatt i markedet. Selskapet Nordic Lunch AS er fra 214 en del av BAMA Industri, og det har vært en veldig bra vekst til dagligvaresektoren. Salget av produkter som wraps, sandwicher og baguetter økte med 25 prosent i løpet av året. FLERE OG BEDRE PRODUKTER TIL FORBRUKER Det gjøres kontinuerlige grep for å sikre at enda flere ferske kvalitetsprodukter når helt ut til forbrukerne. Prosessen som foregår i dagligvarebutikker med utrulling av bedre kjølere, har god effekt gjennom økt salg, mindre svinn, bedre produktkvalitet og mindre energiforbruk. Dette er resultat av blant annet grundig testing av kjøleutstyr som BAMA Industri har holdt på med i samarbeid med kundene og kjøleleverandører siden 211. Såkalt «Ugly Food» har vært et satsingsområde i 214. Dette er et viktig tiltak for å redusere matsvinn det viktigste miljømålet i BAMAs miljøstrategi. Hovedpoenget er å foredle større andeler av ukurante råvarer som produseres til høyverdige produkter, noe som bidrar til økt forbruk. Ukurante råvarer kan for eksempel ha skallfeil eller avvik i størrelse, selv om smak og næringsinnhold er helt på topp. Disse råvarene utnyttes nå i stadig større grad til stappe, mos, puréer, stuinger og supper. INVESTERER FOR FREMTIDEN BAMA Industri har et løpende og omfattende investeringsprogram for å sikre fortsatt vekst. Et av de største prosjektene i 214 har vært utvidelsen av anlegget for potetproduksjon i Rygge. Her vil man få et produksjonsareal på 52 kvadratmeter når anlegget står klart i august 215, noe som vil doble dagens produksjonskapasitet. Det satses tungt på produktutvikling, sortsutvikling og ny teknologi for å løfte den norske poteten videre. Også andre steder investeres det i nye produksjonslinjer, automatisering, effektivisering, produktkvalitet og HMS-tiltak. Forretningsområdet viderefører sine egne, interne «Fem om dagen» som gjennomsyrer arbeidet med kontinuerlig forbedring. De fem er kvalitet og mat trygghet, salg, produktutvikling, personal ledelse, og kostnadseffektivisering. Den brede satsingen og det daglige fokus på disse områdene bidrar til vekst og styrket konkurransekraft. 3,9 % NYLANSERINGER: 32% 8,1 % 16, % 8,8 % Nylanseringer siste fire år utgjorde 32 prosent av salget i ,9 % 17,1 % 9, % 1,3 %,7 % ANDEL RÅVARE I PRODUKSJONEN: Import 37 % Norsk 31 % Ugly products 32 % OMSETNINGSUTVIKLING (MNOK, %): ,3 % 1,8 % 5,3 % 13, % 8, % Poteten er proppfull av næringsstoffer, og vi jobber aktivt med å øke det norske potetforbruket. Foredling og produktutvikling er viktige verktøy i dette arbeidet. Kvalitetskontroll i produksjonen er like viktig og utføres her av fra v. Gui Ying Zeng og Anh N.T Tran. Hos BAMA Industri i Moss utvikles stadig nye ferskforedlede produkter, slik at poteten skal bli et enda mer lettvint og velsmakende valg på norske tallerkener

Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 2014

Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 2014 Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 214 NØKKELTALL 1 Innhold Nøkkeltall 214 BELØP I MILLIONER KRONER 214 213 212 211 21 Nøkkeltall... 1 Dette er BAMA... 2 214 i korte trekk... 4 Historikk... 5 BAMA-modellen...

Detaljer

Blomster i BAMA Rune Flaen, administrerende direktør

Blomster i BAMA Rune Flaen, administrerende direktør Blomster i BAMA Rune Flaen, administrerende direktør 1 BAMA Gruppen AS BAMA Gruppen Sentral stab Eiendom DV 1 DV 2 Storkjøkken/ Servicehandel Blomster International Industri Trading BAMA Blomster Holding

Detaljer

Mer frukt og grønt fra Østfold?

Mer frukt og grønt fra Østfold? Mer frukt og grønt fra Østfold? Espen Gultvedt Norskansvarlig Dec-13 1 Litt om Bama Litt om Gartnerhallen Hva har vi i dag fra Østfold Hvem samarbeider vi med i Østfold Krav som settes Konkrete ideer/prosjekter

Detaljer

Grossistenes utfordring med økt etterspørsel etter økologisk mat. Espen Gultvedt, Bama

Grossistenes utfordring med økt etterspørsel etter økologisk mat. Espen Gultvedt, Bama Grossistenes utfordring med økt etterspørsel etter økologisk mat Espen Gultvedt, Bama Utvikling Utvikling i salget de siste 3 år Litt historie Tilgang på varer Hvem selger Hvor selger Sette ting i system.

Detaljer

Visjon: BAMA gjør Norge ferskere og sunnere

Visjon: BAMA gjør Norge ferskere og sunnere BAMA i korte trekk BAMA stiftet i 1886 Norsk produksjon siden 1970 BAMA Grønt etablert i 1986 1997 store markedsendringer Ny modell for verdikjedesamarbeid har skapt utvikling 1 Visjon: BAMA gjør Norge

Detaljer

MATVETT ONSDAG 11.MARS 2015 BAMA GRUPPEN AS

MATVETT ONSDAG 11.MARS 2015 BAMA GRUPPEN AS MATVETT ONSDAG 11.MARS 2015 BAMA GRUPPEN AS Miljøsjef: Sylvia Lofthus Visjon: BAMA gjør Norge ferskere og sunnere FERSKHET OG KVALITET Hva gjør Bama for å sikre ferskest mulig produkter av best mulig kvalitet

Detaljer

Et sunnere og ferskere Norge ÅRSRAPPORT 2013

Et sunnere og ferskere Norge ÅRSRAPPORT 2013 Et sunnere og ferskere Norge ÅRSRAPPORT 213 NØKKELTALL 1 INNHOLD Nøkkeltall 1 Dette er BAMA 2 213 i korte trekk 4 Historikk 5 BAMA-modellen 6 Administrerende direktør har ordet 8 TEMA: Smak og kvalitet

Detaljer

Hvilke potensiale ser Bama i grøntmarkedet fremover?? Gartner 2015. Jens Strøm Direktør Forskning Bama Gruppen AS

Hvilke potensiale ser Bama i grøntmarkedet fremover?? Gartner 2015. Jens Strøm Direktør Forskning Bama Gruppen AS Hvilke potensiale ser Bama i grøntmarkedet fremover?? Gartner 2015 Jens Strøm Direktør Forskning Bama Gruppen AS Generasjonskløften har forsvunnet Grad av «endringsvillighet» er i dag mindre knyttet til

Detaljer

Våre internasjonale transporter miljøansvar i verdikjeden. Arve Aspli - Logistikksjef

Våre internasjonale transporter miljøansvar i verdikjeden. Arve Aspli - Logistikksjef Våre internasjonale transporter miljøansvar i verdikjeden Arve Aspli - Logistikksjef Disposisjon presentasjon BAMA i korte trekk Vår samarbeidsmodell Varestrømmen Miljømålsettinger Oversjøisk transport

Detaljer

Bærekraft vi tar forbrukeren på alvor. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt

Bærekraft vi tar forbrukeren på alvor. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt vi tar forbrukeren på alvor Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt NorgesGruppen er et handelshus for hele landet KJØPMANNSEIDE BUTIKKER BUTIKKER I HELE LANDET VARER ANSATTE ca.

Detaljer

En del av en norsk verdikjede. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt

En del av en norsk verdikjede. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt En del av en norsk verdikjede Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt er et handelshus for hele landet KJØPMANNSEIDE BUTIKKER BUTIKKER I HELE LANDET VARER ANSATTE ca. 60 % 87 % 25

Detaljer

BAMA GJØR NORGE FERSKERE OG SUNNERE

BAMA GJØR NORGE FERSKERE OG SUNNERE BAMA GJØR NORGE FERSKERE OG SUNNERE Kort om BAMA Industri Kort om BAMA Industri AS BA 8 produksjonsanlegg > 400 unike produkter (SKUs) > 35millioner poser / beger ferskforedlet salat, frukt, grønnsaker

Detaljer

Hvordan nå 15 % med basis i forbruker behov?

Hvordan nå 15 % med basis i forbruker behov? Hvordan nå 15 % med basis i forbruker behov? Jens Strøm Direktør Bama Gruppen AS Kvalitet-Miljø-FIV-Næringspolitikk Jens Strøm 2009 1 Bama D+D 0-feil Miljø Forskning Økonomi Økologisk produksjon Temaer

Detaljer

Nøkkeltall 2016 Innhold BELØP I MILLIONER KRONER

Nøkkeltall 2016 Innhold BELØP I MILLIONER KRONER ÅRSRAPPORT 2016 NØKKELTALL 1 Nøkkeltall 2016 Innhold BELØP I MILLIONER KRONER 2016 2015 2014 2013 2012 Nøkkeltall Dette er BAMA Verdikjedesamarbeid Administrerende direktør har ordet Forbrukerinnsikt,

Detaljer

Vekst gjennom samspill

Vekst gjennom samspill Vekst gjennom samspill Konsernsjef Sverre Leiro 16. februar 2006 norge NorgesGruppens virksomhetsområder NorgesGruppen Detaljvirksomheten Engrosvirksomheten Egeneide butikker Profilhus dagligvare- og servicehandel

Detaljer

Økologi i NorgesGruppen. Fagsjef etisk handel Line Wesley-Holand

Økologi i NorgesGruppen. Fagsjef etisk handel Line Wesley-Holand Økologi i Fagsjef etisk handel Line Wesley-Holand Innhold 1. NGs strategi for etikk og miljø i verdikjeden 2014-2017 2. Utvikling innen økologi i 3. Økologi forbrukeren Strategi etikk og miljø i verdikjeden

Detaljer

Nyheter fra Dole. Coop lanserer nye Tropical Gold variant!

Nyheter fra Dole. Coop lanserer nye Tropical Gold variant! Nyheter fra Dole Coop lanserer nye Tropical Gold variant! Prøv den nye generasjonen med sunne og gode varianter innen frukt hermetikk : Frokost, lunch og dessert! - les mer om hva Tropical Gold er og står

Detaljer

Strategisk analyseverktøy for optimal emballering

Strategisk analyseverktøy for optimal emballering Strategisk analyseverktøy for optimal emballering Thomas Eie Senior Emballasjeutvikler Bama Industri Innovasjon- og optimeringsseminar på Quality Hotel Expo, Fornebu 25. august 2016. 1 Dette er Bama BAMA

Detaljer

Presentasjon TINEs årsresultat Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard

Presentasjon TINEs årsresultat Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard Presentasjon TINEs årsresultat 2007 Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard 2 Resultatregnskap Q4 for 2007 TINE KONSERN (MNOK) Fjerde kvartal 2007 Fjerde kvartal 2006

Detaljer

Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen

Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen Hva betyr dette for kjøtt- og fjørfebransjen? Odd Ture Wang www.norgesgruppen.no 1.Sept 2009 NorgesGruppen - Sentrale konsepter Segment/ konsept Stort supermark

Detaljer

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013 Nye muligheter for kjøttbransjen Bransjedag 12. februar 2013 Hva er innovasjon? Noe nytt som lanseres og som gir økt verdi i en eller annen form Kan være nye produkter, men også mye mer... Alle jobber

Detaljer

Økologisk Drivhusproduksjon Bama Gruppen AS 04/04/08

Økologisk Drivhusproduksjon Bama Gruppen AS 04/04/08 Økologisk Drivhusproduksjon Bama Gruppen AS 04/04/08 Bama s tanker og strategier for norsk økologisk produksjon inkludert drivhusproduksjon Ragnhild Sand Toledo BAMA s visjon BAMA skal gjøre Norge ferskere

Detaljer

Kan vi styrke preferanser for norsk brød? Torunn Nordbø, Opplysningskontoret for brød og korn Kornkonferansen 2013

Kan vi styrke preferanser for norsk brød? Torunn Nordbø, Opplysningskontoret for brød og korn Kornkonferansen 2013 Kan vi styrke preferanser for norsk brød? Torunn Nordbø, Opplysningskontoret for brød og korn Kornkonferansen 2013 Visjon: Opplysningskontoret for brød og korn skal skape matglede, matlyst og formidle

Detaljer

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER Hvordan vi sammen skal bygge BAMA videre BAMA har hatt en solid vekst, ikke bare i kilo og tonn, kroner og øre. Viktigere er det at vi har vokst i kunnskap og klokskap. Vi har

Detaljer

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Agenda Utviklingen Problemet Fremtiden Hvorfor fokus på norsk dagligvarehandel?

Detaljer

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Sterk resultatvekst - Høyt salg og økt produktivitet Adm. dir. Thorbjørn Graarud Konserndirektør Salg og Marked Harald Bjerknes Økonomi- og finansdirektør

Detaljer

Gartnerhallen og grøntbransjen

Gartnerhallen og grøntbransjen Gartnerhallen og grøntbransjen Pernille Rød Larsen Utviklingssjef Grønnsaker Gartnerhallen SA Grøntbransjen er i medvind Sunnhet og helse - 5 om dagen alle trender enige om mer grønnsaker, frukt og bær

Detaljer

Mål og strategi. for. samfunnsansvar

Mål og strategi. for. samfunnsansvar Mål og strategi for samfunnsansvar 15. mars 2007 Vårt samfunnsansvar Bama Gruppen AS krever ærlighet, integritet og redelighet i all forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Det er derfor et viktig

Detaljer

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Med appetitt for rettferdighet Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Innhold: Kort om NorgesGruppen Hvorfor har NorgesGruppen fokus på etisk handel? Arbeidsforhold i verdikjeden Fairtrade

Detaljer

Nye muligheter for norsk matindustri. Camilla Røsjø Divisjonsdirektør

Nye muligheter for norsk matindustri. Camilla Røsjø Divisjonsdirektør Nye muligheter for norsk matindustri Camilla Røsjø Divisjonsdirektør 1 Dagens presentasjon Globale utfordringer Norske utfordringer Norsk matindustri og internasjonale trender Muligheter for norsk matindustri

Detaljer

Eierskap i matindustrien

Eierskap i matindustrien Eierskap i matindustrien Tendenser og utvikling innen tre eierformer Mat og Industri seminar 17.10.2012 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Ulik eierform - fordeling av verdiskapingen Samvirke

Detaljer

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal /

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal / Import av matvarer til Norge 21-16 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Forbruksutvikling av frukt og grønt. Fagdag for frukt, bær, grønnsaker og potet Nofima, Ås, 21. januar 2010

Forbruksutvikling av frukt og grønt. Fagdag for frukt, bær, grønnsaker og potet Nofima, Ås, 21. januar 2010 Forbruksutvikling av frukt og grønt Fagdag for frukt, bær, grønnsaker og potet Nofima, Ås, 21. januar 2010 Forbruket har økt i 10 år Kilde: SSB/SLF/NFGF Norge har hatt en vekts i forbruket på både frukt

Detaljer

Matpolitikk, økologi og klimautfordringer

Matpolitikk, økologi og klimautfordringer Matpolitikk, økologi og klimautfordringer Ola Hedstein, Nortura Marked 4/4/08 Litt om Nortura! Nøkkeltall Ca. 15 milliarder kroner i årsomsetning Lanserer årlig 100-150 nye produkter til norske forbrukere

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Posten Norge Kvartalsrapport

Posten Norge Kvartalsrapport Posten Norge Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 / Foreløpige tall 2009 19/02/2010 Hovedpunkter - økonomi Driftsinntektene i 2009 var MNOK 1 549 (5,4%) lavere enn i 2008, hovedsakelig som konsekvens av volumfall

Detaljer

LAKS- FRA DYPFRYST TIL FERSK

LAKS- FRA DYPFRYST TIL FERSK LAKS- FRA DYPFRYST TIL FERSK KVARTALSSEMINAR LAKS HOTELL OPERA 4 FEBRUAR 2014 Linn Anita Langseth Associated Manager CS The Nielsen Company INNHOLD Kort om utviklingen i norsk dagligvare og trender Fryst

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

TINE er det kun melk i en kartong?

TINE er det kun melk i en kartong? TINE er det kun melk i en kartong? Hensikt: Vise at TINE er mer enn melk i en kartong og at vi jobber med mer enn melk. Si litt om kompetansen bak og noen tanker og om behovet fremover Innhold: Kort om

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Økende konkurranse. liten men aktiv utfordrer.

Økende konkurranse. liten men aktiv utfordrer. DETTE ER TINE Økende konkurranse TINE opplever økende konkurranse i Norge både fra små og store aktører, norske som internasjonale. TINE er også til stede i utenlandske markeder, som en liten men aktiv

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Klimautfordringer og tiltak i detaljhandelen

Klimautfordringer og tiltak i detaljhandelen Klimautfordringer og tiltak i detaljhandelen Per Roskifte, NorgesGruppen ASA 03.06.2009 www.norgesgruppen.no Kort om NorgesGruppen Norges største handelshus 49,0 milliarder kroner i driftsinntekter i 2008

Detaljer

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin MeldingsID: 237163 Innsendt dato: 08.05.2009 08:05 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STRONG StrongPoint ASA XOSL

Detaljer

SUSHIMARKEDET I NORGE

SUSHIMARKEDET I NORGE SUSHIMARKEDET I NORGE Utviklingen av sushimarkedet i Norge 2016 23.06.2017 Kort om sushimarkedet 2016. Omsetningen i totalmarkedet for sushi var ca. 849 millioner kroner i 2016. Dette er en nedgang på

Detaljer

Veien til 5 om dagen

Veien til 5 om dagen Veien til 5 om dagen Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Matglede, sammen med helse og ernæring, står sentralt i vårt budskap.

Detaljer

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no Import av matvarer til Norge i 215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

visste du AT som produseres i verden i dag blir kastet

visste du AT som produseres i verden i dag blir kastet visste du AT 1/3 av all mat som produseres i verden i dag blir kastet verdens miljøverndag Verdens Miljøverndag blir årlig markert den 5. juni verden rundt. Dagen ble etablert etter FNs miljøvernkonferanse

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Posten Norge Kvartalsrapport

Posten Norge Kvartalsrapport Posten Norge Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 28/05/2010 Hovedpunkter - økonomi Driftsinntektene ble redusert med MNOK 269 (3,9 %) sammenlignet med første kvartal i fjor som følge av fallende volumer innenfor

Detaljer

Bakgrunn. Bønder fra Østfold så at kornprisene sank og ønsket å tenke nytt i forhold til tradisjonell kornproduksjon.

Bakgrunn. Bønder fra Østfold så at kornprisene sank og ønsket å tenke nytt i forhold til tradisjonell kornproduksjon. Bakgrunn Bønder fra Østfold så at kornprisene sank og ønsket å tenke nytt i forhold til tradisjonell kornproduksjon. Man så at rapsolje hadde en høy markedsandel blant annet i Canada og Sverige. Norsk

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 413214 Innsendt dato: 10.11.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Å komme i gang ta et steg om gangen erfaringer fra St. Olavs Hospital

Å komme i gang ta et steg om gangen erfaringer fra St. Olavs Hospital Å komme i gang ta et steg om gangen erfaringer fra St. Olavs Hospital v/avdelingssjef Gunnar Kvamme St. Olavs Hospital, Bioforsk`s Nasjonale økologiske kongress i Trondheim 09. januar 2013 Clarion Hotel

Detaljer

Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne,

Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne, Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne, 29.11.2013 Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele

Detaljer

Trender på kornet. Strategi- og analysesjef Hilde Mortvedt 090609

Trender på kornet. Strategi- og analysesjef Hilde Mortvedt 090609 Trender på kornet Strategi- og analysesjef Hilde Mortvedt 090609 Kilde: PEJ gruppens Foodtrends, Spisefakta 2007 Foto: Opplysningskontoret for Kjøtt, Opplysningskontoret for Frukt og Grønt, Opplysningskontoret

Detaljer

Distribusjon av matspesialiteter. Kick-off i LogiMat 12. juni 2012

Distribusjon av matspesialiteter. Kick-off i LogiMat 12. juni 2012 Distribusjon av matspesialiteter Kick-off i LogiMat 12. juni 2012 TINEs visjon «Vi skal være Norges viktigste verdiskaper» TINEs retning TINE skal være en ledende leverandør av merkevarer innen mat og

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Bærekraftig norsk matvareproduksjon. Arne Kristian Kolberg

Bærekraftig norsk matvareproduksjon. Arne Kristian Kolberg Bærekraftig norsk matvareproduksjon Arne Kristian Kolberg En krevende fremtid med mange muligheter I 2050 er det 6,5 millioner mennesker i Norge (+30%) og ni milliarder mennesker på Jorda (+28%) Samtidig

Detaljer

TINE fra unike råvarer til kvalitetsmerkevarer

TINE fra unike råvarer til kvalitetsmerkevarer TINE fra unike råvarer til kvalitetsmerkevarer Marked og produkter Samfunnsansvar og miljø Rammebetingelser Framtidsutsikter Konsernledelse TINEs visjon «Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha»

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

Ferskmat = Logistikkens Formel 1

Ferskmat = Logistikkens Formel 1 LogiMat; et forprosjekt om logistikk for midtnorske matspesialiteter 1 Mat i Norge Mål om i stor grad å være selvforsynt Noe import av frukt og grønnsaker Mange småskala matprodusenter Stort mangfold av

Detaljer

TINE Gruppa Salgsinntektene i tredje kvartal ble NOK mill, som er en økning på 6,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2012.

TINE Gruppa Salgsinntektene i tredje kvartal ble NOK mill, som er en økning på 6,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2012. BØRSMELDING 3. KVARTAL 2013 Et resultat i tråd med forventningene God vekst i salget bidro til et bedret resultat og oppstart av nye anlegg preget driften mindre gjennom kvartalet. TINE Gruppa Salgsinntektene

Detaljer

Lokalmat i butikkane. Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012. Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter

Lokalmat i butikkane. Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012. Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter Lokalmat i butikkane Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012 Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter www.norgesgruppen.no AGENDA Om NorgesGruppen Nordisk mat Lokalmatsatsingen

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

DYBVIK FRA RÅVAREPRODUSENT TIL MERKEVARELEVERANDØR

DYBVIK FRA RÅVAREPRODUSENT TIL MERKEVARELEVERANDØR DYBVIK FRA RÅVAREPRODUSENT TIL MERKEVARELEVERANDØR Vår historie! OMSTILLING - VÅR REISE: Fra en anonym tilværelse gjennom 80 år og en omsetning på 100 million til 30 million i omsetning og å bli «Klippfisk

Detaljer

1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang

1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 1 1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter hittil i 2017 Tilpasser organisasjonen til en ny

Detaljer

TINE Distribusjon. Aniela Gjøs

TINE Distribusjon. Aniela Gjøs TINE Distribusjon Aniela Gjøs Agenda TINE Hva gjør TINE Distribusjon (TD) Distribusjon for lokalmatprodusenter TINE fra unike råvarer til kvalitetsmerkevarer TINEs visjon «Sammen skaper vi ekte matopplevelser

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

«Hvordan kan emballasje bidra til å redusere matsvinn?» Innovasjons- og optimeringseminar 25. august v/daglig leder Matvett Anne-Grete Haugen

«Hvordan kan emballasje bidra til å redusere matsvinn?» Innovasjons- og optimeringseminar 25. august v/daglig leder Matvett Anne-Grete Haugen «Hvordan kan emballasje bidra til å redusere matsvinn?» Innovasjons- og optimeringseminar 25. august v/daglig leder Matvett Anne-Grete Haugen Forebygging av matsvinn = bærekraftig matbransje Matsvinn representerer

Detaljer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Ny mal Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Per Ola Drøpping, ASKO Kort om NorgesGruppen Norges største handelshus 49,0 milliarder kroner i driftsinntekter i 2008 10.

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT!

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! GODMAT- HVERDAG! EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! Storhusholdningsmarkedet er i stadig utvikling og det stilles stadig høyere forventninger til både sortimentsomfang, leveringspresisjon, priser, service

Detaljer

BRING Stavanger. Del av ett av Nordens største post- og logistikkonsern. Næringsforeningen mars 2017

BRING Stavanger. Del av ett av Nordens største post- og logistikkonsern. Næringsforeningen mars 2017 BRING Stavanger Del av ett av Nordens største post- og logistikkonsern Næringsforeningen mars 2017 Posten-konsernet utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk med

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Oppsummering 2013 Posten Norge

Oppsummering 2013 Posten Norge Oppsummering 2013 Posten Norge 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 2013 Kjøp av 34 % av aksjene i Danske Fragtmænd AS i juli 2013. Intensjonen er å overta alle aksjene i 2015 Bring Citymail Sverige etablerte

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Gartner 2015 Mattrender

Gartner 2015 Mattrender Gartner 2015 Mattrender OFG sett med nye øyne Oslo, 21. oktober 2015 Gerd Byermoen Opplysningskontoret for frukt og grønt Kort om Opplysningskontoret for frukt og grønt Mattrender i Norge Hvordan skal

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

TINE Gruppa 2. kvartal 2011

TINE Gruppa 2. kvartal 2011 TINE Gruppa 2. kvartal 2011 Stabile resultater Godt salg av matlagingsproduktene fløte, rømme og smør, og av osteporteføljen til TINE, ga et tilfredsstillende resultat for andre kvartal til tross for fortsatt

Detaljer

BALANSE Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld

BALANSE Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld ÅRSRAPPORT 215 NØKKELTALL ÅRSRAPPORT FOR BAMA 215 1 Innhold Nøkkeltall 215 Nøkkeltall... 1 BELØP I MILLIONER KRONER 215 214 213 212 211 Dette er BAMA...2 215 i korte trekk... 3 TEMA: Aktivt ansvar.....................................................................................................

Detaljer

Norske grøntprodusenter annerledesbarnet i norsk landbruk?

Norske grøntprodusenter annerledesbarnet i norsk landbruk? Norske grøntprodusenter annerledesbarnet i norsk landbruk? Næringa hvor markedet svinger, risikoen er stor og støtteordningene er få hvordan klarer vi oss? Hvordan har grøntprodusentene organisert seg?

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA Foreløpig resultat 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Posisjoner Oppsummering 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall 2001 Driftsinntekter

Detaljer

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår Posten Norge Halvårsrapport 1. halvår 2008 29.08.2008 1 Hovedpunkter Vekst i driftsinntekter på 7 % fra 1. halvår, til MNOK 14 370 Resultat før engangseffekter og nedskrivninger var MNOK 311 i 1. halvår

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 407477 Innsendt dato: 18.08.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Betydningen av norsk matindustri

Betydningen av norsk matindustri Betydningen av norsk matindustri Oppsummering av «Mat og industri 2013» 31. Oktober 2013 Per Christian Rålm, Nilf Bred dokumentasjon av matindustrien: Mat og industri 2013 Viser trender og utviklingstrekk

Detaljer

Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF

Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF Fra Matkjedeutvalget Makt i verdikjeden Om dagligvarehandelen Om forbrukeren Gode produkter i dagligvare -

Detaljer

TRANSPORT & LOGISTIKK 2015 19.-20.10.2015

TRANSPORT & LOGISTIKK 2015 19.-20.10.2015 TRANSPORT & LOGISTIKK 2015 19.-20.10.2015 «Effektivitet og bærekraft kostnadsfokus i hele verdikjeden sett fra ASKO`s ståsted» Torbjørn Johannson ASKO/NorgesGruppen ASA 1 Transportkostnadenes betydning

Detaljer

70 % av sukkerinntaket kommer fra saft, brus, godteri, kaker, sukker og is ( lørdagsprodukter ). Dette er «tomme kalorier», som vil si at det bidrar

70 % av sukkerinntaket kommer fra saft, brus, godteri, kaker, sukker og is ( lørdagsprodukter ). Dette er «tomme kalorier», som vil si at det bidrar 1 70 % av sukkerinntaket kommer fra saft, brus, godteri, kaker, sukker og is ( lørdagsprodukter ). Dette er «tomme kalorier», som vil si at det bidrar med sukker og energi, men få eller ingen andre næringsstoffer

Detaljer