Mer gods på sjø. Volumet kan dobles. Oppsummering fra 16 konferanser langs hele kysten i 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer gods på sjø. Volumet kan dobles. Oppsummering fra 16 konferanser langs hele kysten i 2012"

Transkript

1 Mer gods på sjø Volumet kan dobles Oppsummering fra 16 konferanser langs hele kysten i 2012

2 Godset velger minste motstands vei! Fred Voldset, logistikkdirektør, Borregaard 2

3 Sammendrag Dagens kunder på sjøveien har stor fordel av enkel, billig og pålitelig transport. Mange flere kan oppnå de samme fordeler dersom fordelene på sjøveien blir bedre kjent. Transportleverandørene må derfor bli bedre til å markedsføre og selge sjøveien. For å øke volumet enda mer ønsker transportkundene bedre punktlighet, kortere ledetider, forenklet administrasjon og reduserte kostnader. De største muligheter for overføring av gods ligger i etablering av daglige ruter langs kysten, bedre tilbud av sjøtransport til og fra Østersjøen, bedre tilbud for eksport av fisk og import av frukt og grønt samt øket dør-til-dør skipning fra Europa. Havnetjenestene må effektiviseres for å oppnå redusert enhetskostnad og ledetid i havn og for kjøring til og fra havn. Myndighetene kan bidra til å øke volumene med miljøbonus til transportbrukere som velger miljøvennlig sjøtransport, med bedre veiinfrastruktur rundt havnene og med finansiell støtte til bærekraftig flåtefornyelse. Med relativt enkle grep er det mulig å doble de volumer som i dag fraktes i linjeskip. 3

4 Vårt første møte med sjøveien var en tilfeldighet! Marianne Steenstrup, logistikksjef i Findus, tidligere tilfeldig deltager på konferanse i Moss og nå bruker av sjøtransport 4

5 Bakgrunn VELG SJØVEIEN er en kampanje i regi av Shortsea Promotion Centre Norge, Norsk Havneforening og NHO Logistikk og Transport. Mange havner, rederier, speditører og organisasjoner er partnere i kampanjen. Målet for kampanjen er å få tilbakemelding fra transportkjøpere om hva som må gjøres bedre for at de skal velge å bruke mer sjøtransport. Denne rapporten er en oppsummering av det vi har lært på vår reise til 16 havner i Norge. Sitatene på venstre side er hentet fra foredrag og tilbakemeldinger fra reisen. 5

6 6

7 75

8 Vi ønsker punktlighet, rask levering, minimal skade på last og bedre priser! Bente Molversmyr, ASCO World, deltager fra oljeindustrien i Stavanger 8

9 Hva ønsker kunden?

10 Å kunne motta containere fra havna når man selv ønsker er en stor fordel. Øystein Drillestad, Logistics Manager, Borregård 10

11 Velg Sjøveien Kysten rundt I perioden fra mai til oktober 2012 har vi reist kysten rundt og fått tilbakemeldinger fra transportkjøpere og leverandører av sjøtransport. Konklusjonene i denne rapporten er basert på følgende: Omtrent personer har deltatt på våre 16 arrangementer og lyttet til 189 foredrag. 58 transportkunder har presentert sine erfaringer med sjøveien og fortalt hva som skal til for å øke deres volum herunder ASKO, Byggmakker, Findus, Coca Cola, Borregaard, Hydro, Statoil, Rolls Royce, Toyota, EA Smith, Mack, REMA, ICA, Washington Mills, Marine Harvest, Biomar og mange flere. Alle foredrag og innlegg er publisert på Internett. Vi har hatt mer enn besøk på våre websider og mer enn sidevisninger. Vi har spurt deltakerne om hvor mye last de har som kan overføres til sjø. På arrangementene og i etterkant har vi registrert faktiske lastevolumer som kan overføres til sjø. Mer enn 100 transportmuligheter med totalt 4 million tonn overførbar last er identifisert på navngitte kunder. De konkrete transportbehov er beskrevet og følges løpende opp av leverandører av sjøtransport. 15 store transportkjøpere har blitt detaljintervjuet. Det er gjennomført varestrømsanalyser for innen- og utlandslandstransport med bil for å øke forståelsen av de faktiske volumer i et makroperspektiv. 11

12 Velg sjøveien og bli rik! Arne Jakobsen, adm.dir., North Sea Container Line 12

13 Mange tilfredse kunder På basis av foredrag fra vareeiere, speditører og leverandører har vi erfart at mange kunder på sjøveien allerede har stor fordel av sjøtransport. Hvis vi skal oppsummere noen av fordelene de har fortalt om, kan det gjøres slik: Besparelser: 0-55 % besparelse i forhold til tilsvarende biltransport. Besparelsene er størst på lengre distanser og ved kort vei til havn. God service: God punktlighet og høy forutsigbarhet. Enkel bestilling av dør-til-dør transport. Fleksibel tilpasning av hente og leveransetidspunkt. Gunstig mellomlagring. Miljøgevinster: % reduksjon av CO 2 -utslipp i forhold til bil. Kunder som Asko, DB Schenker har satt klare mål om redusert utslipp. Dette gjør at de fokuserer mer på sjøtransport. 13

14 Vi kan være villig til å betale mer for transport med båt enn med bil. Thor Sigve Gjerde, logistikksjef, Statoil 14

15 Kundenes ønskeliste Flere av transportkundene har et potensiale til å sende enda mer av sine varer med skip. I foredrag og intervjuer har de fortalt oss hva de ønsker for å øke bruken av sjøveien. Her er noen felles stikkord: Punktlighet: Forutsigbarheten i henting og leveranse av last må bli bedre. Punktlighet er viktigere enn transporttid for mange. Ledetid: Redusert transportledetid fra bestilling til leveranse særlig på kysten og for varer med kort holdbarhet. Økt skipningsfrekvens og redusert dør-til-dør transporttid må til. Lasthåndtering: Ingen brutte temperatursoner. Færre håndteringer og skader. Bedre holdbarhet på ferskvarer. Spesielt for dagligvarer langs kysten. Logistikk: Mer verdiøkende logistikktjenester tilknyttet sjøveien, så som mellomlagring, omlasting, bearbeiding, videreskipning, efrakt og fleksibel henting og leveranse. Enkelhet: Lettere å sjekke pris og betingelser. Enklere bestilling. Bedre statusoppfølging. Forenklet betaling. 15

16 Vi ønsker større sporbarhet slik at vi og vår kunde vet når levering kan forventes. Helge Holgersen, Mørenot 16

17 Last som kan overføres Ikke all last kan gå sjøveien. Under VELG SJØVEIEN har vi spurt både vareeiere og speditører om hvor mye last de har som de mener kan sendes med skip. De har fylt ut skjemaer og beskrevet sine transportbehov i intervjuer. Rederiene jobber nå mot disse kundene. Her er en oversikt over den overførbare last vi fant i møte med kunder: Totalt 4 million tonn. Små og store partier. Mer enn halvparten av lastene har krav om daglige skipninger eller gitte ukedager. Mer enn halvparten har krav om punktlig henting og leveranse på avtalt dag. Omtrent en femtedel av lastene må hentes og leveres på timen. Flesteparten vil ha henting og leveranse av lasten i normal arbeidstid på ukedager. 17

18 Det kunne ikke vært bedre. Flott vertskap, bra faglig og de sosiale innslagene var en innertier! Kari Levorsen, Freja, deltager på VELG SJØVEIEN i Bergen 18

19 Fornøyde deltagere Femten havner i Narvik, Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Karmsund, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad, Moss, Grenland, Larvik, Drammen og Oslo har arrangert VELG SJØVEIEN-konferanser. I etterkant av hvert arrangement har vi gjennomført en spørreundersøkelse. Omtrent 20 % av deltagerne har gitt oss tilbakemelding. Her er deres synspunkter: 85 % er mer positiv til sjøtransport. 56 % sier at de helt klart vil ha nytte av sin deltagelse. I tillegg sier 35 % at de trolig vil ha nytte av det. 71 % har fulgt opp kampanjen i etterkant. 61 % er helt enig i at et Velg sjøveien-arrangement er en sosial møteplass hvor de traff folk som de vil ha nytte av i forhold til jobben. I tillegg er 31 % delvis enig. 85 % av de det er relevant for sier at de konkret vil jobbe for å finne ut om sjøtransport kan brukes mer av i sin bedrift. 60 % har allerede begynt med dette arbeidet! 19

20 Ingen har så dårlig tid som en død laks. Ivar Raugstad, Logistics Manager, Marine Harvest 20

21 Hva må bli bedre? 21

22 Hver morgen i Afrika våkner en gaselle. Den vet at den må løpe raskere enn den raskeste løven, ellers blir den drept. Hver morgen våkner en løve. Den vet at den må løpe raskere enn den langsomste gasellen, ellers vil den sulte i hjel. Det spiller ingen rolle om du er en løve eller en gaselle. Når du våkner er det bare å løpe. Kurt Ommundsen, adm.dir., Risavika Terminal, siterer et afrikansk ordtak for å vise at vi hele tiden må bli bedre 22

23 Forbedringspotensial Transportkundene har i løpet av kampanjen gitt oss en rekke tilbakemeldinger på hva vi i næringen må bli bedre på dersom vi skal klare å få mer last over på sjø. På basis av disse tilbakemeldingene har vi laget en liste over forbedringer vi vil ta tak i. Her er de viktigste faktorene transportaktørene bør bli bedre på: Effektivisering: Slaget står på land. Enhetskostnad for håndtering i havn samt henting og leveranse av containere og trailere må bli lavere. Ledetiden i havn og for kjøring til og fra må reduseres. Punktlighet: Forutsigbarhet for kunde for henting og leveranse av last bør bedres ved økt bruk av IT og bedre lasthåndteringsrutiner. Det må fokuseres på lastens punktlighet ikke skipets. Ledetid: Økt skipningsfrekvens er nødvendig i flere korridorer, for eksempel for base-base last. Lasthåndtering: Økt bruk av containere og trailere langs kysten vil medføre færre skader og lavere kostnader. Økt bruk av 45 fots containere vil øke lastevolumet per skipning. Bedre konserveringsteknologi vil øke holdbarhet av ferskvarer. Flåtefornyelse: Nye skip er mer miljøvennlig. Økt lastekapasitet medfører lavere enhetskostnader. Nye skip er bedre egnet for effektiv lasthåndtering. Markedsføring: Transportleverandørene må bli flinkere til å oppsøke kunder og fortelle om de fortrinn de kan oppnå. 23

24 De fleste vet når julaften kommer hvert år. Pål Berg, Nor Lines, om bedre planlegging av skipninger for vareeiere 24

25 Muligheter innenlands På basis av dybdeintervjuer, registrerte kundebehov og varestrømsanalyser har vi identifisert følgende muligheter innenlands: Økt skiping i trailer og container på skip. Base-base transport fra Rogaland og nordover. GodsFerge langs kysten av Sør-Norge. Sjøveis forlengelse av jernbane i nord. 25

26 Vi har krav til ledetid på under 24 timer for mye av lasten vår. Egil Giørtz, adm.dir., Giørtz 26

27 GodsFerge for kysten Kundenes tilbakemeldinger tyder på at konkurransen med bil er beinhard. Enhetskostnad og transporttid må reduseres dramatisk. På basis av innsamlede kundebehov og varestrømsanalyser har vi laget en liste av krav for en godsferge for kysttransport: Lastekapasitet på mer enn 100 trailerenheter. Daglige anløp på hverdager. Servicefart på knop. Minimal tid i havn. RoRo og container. Max kr 250*2 per trailerenhet for terminalhåndtering og vareavgift. Max kr 750*2 per trailerenhet for henting og leveranse. Stor reduksjon i havneavgift ved daglige anløp. Minimalt CO 2 -utslipp per tonn-km. Minimalt NO X utslipp i havn. 27

28 Det er en myte at sjøtransport er mer komplisert. Vidar Karlsen, adm.dir., DFDS Logistics 28

29 NORGE Eksport og import med lastebil million tonn per år 1 million tonn/år 2400 vogntog per dag. Sverige utgjør halvparten. Mest import. Årlig vekst på 7 % uten Sverige. Volumer til og fra Østersjøen øker mest. 29

30 Havner og los må være tilgjengelig 24*7. Christian Amundrød, adm.dir., Unifeeder Norge 30

31 Muligheter utenlands På basis av kundebehov og varestrømsanalyser har vi identifisert følgende muligheter utenlands: Østersjøen: Bygg- og ferdigvarer fra sydlige Østersjøen. Industrivarer og fisk i retur. Årlig volum med bil på 1,1 million tonn med en årlig vekst på 11 % de siste årene. Direkteskipning: Økt direkte skipning til Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge. Årlige volum som går via Oslo med bil fra utlandet og som skal videre fra Østlandet er 1,4 million tonn. Fisk: Eksport av fisk i skip. I dag kjøres mer enn 1,2 million tonn per år med bil til Europa. Import av matvarer: Mat, drikke, frukt og grønt fra Sør-Europa. Årlig importvolum med bil er 1,2 million tonn. Sterk vekst. Utenlandske vareeiere: Økt markedsføring mot utenlandske avskipere til Norge. Vi anslår at omtrent 50 % av transporten til Norge med bil (eksklusiv Sverige) kontrolleres i utlandet. Dette utgjør 1,4 million tonn. (beløpene kan ikke summeres, da de i noen grad er overlappende) 31

32 Vi må markedsføre suksesshistorier! Knut Eriksmoen, DB Schenker Norge 32

33 Bedre markedsføring Under VELG SJØVEIEN har vi møtt mange eksisterende kunder som sier at de oppdaget sjøtransportens muligheter nærmest ved en tilfeldighet. Potensielle kunder har uttrykt overraskelse over hvor gode muligheter som ligger i å benytte sjøtransport. Transportkunder har i alle arrangementer gitt tilbakemelding om at transportleverandørene må bli flinkere til å markedsføre og selge sjøtransport og relaterte tjenester. Her er de viktigste tiltak for å gjøre fordeler med sjøtransport mer kjent: Bedre oversikt over potensielle kunder. Bedre kunnskap om kundebehov og ønsker. Mer kundedialog. Økt markedsføring av suksesshistorier. Flere møteplasser mellom transportkjøper og leverandør, så som VELG SJØVEIEN. Enklere oversikt over priser. Økt kundetilpasning. Mer leveranse av verdiøkende tjenester. 33

34 Vi anbefaler måkeskrik fremfor veistøv! Eldar Sletting, daglig leder i ABG Varme AS 34

35 Hva kan myndighetene bidra med? 35

36 Sjøveien er miljøveien! Tore Lundestad, havnedirektør Borg havn 36

37 Bidrag fra myndighetene Transportkjøperne har gitt oss konkrete tilbakemeldinger om hva som skal til for at de i større grad skal velge sjøveien. Vi i næringen vil selvsagt ta tak i det vi kan gjøre noe med, men skal vi klare å doble volumene, må vi også ha hjelp av myndighetene. Myndighetene er allerede positivt innstilt til sjøtransport, som er den mest miljøvennlige transportformen med lavest samfunnskostnad. Med relativt enkle midler kan myndighetene bidra mye. På basis av kundeønsker og krav om forbedringer har vi utledet følgende liste over hva myndighetene kan bidra med for å øke volumene: Økobonus til transportkjøper av miljøvennlig sjøtransport i gitte korridorer. Bedre veiinfrastruktur rundt havnene. Tilskudd til effektivisering av havne- og terminaloperasjoner. Miljøtilskudd og økte avskrivningssatser for nye miljøskipskip. Krav om miljøvennlig transport ved offentlige anskaffelser. 37

38 Det første beviset på at flytting av gods er mulig! David Ottesen, Risavika havn, om base-base transport som starter i januar

39 Eksempel: Base-base transport Statoil og oljeindustrien transporterer i dag store mengder last mellom oljebaser i Norge. Flere aktører er i samarbeid villig til å tilby sjøtransport. Oppstartsfasen er vanskelig og mange hinder skal overkommes for å lykkes. Myndighetene kan bidra med: Økobonus til transportkjøper i en oppstartsperiode på 3 år, forutsatt at anvendte skip er miljøvennlige. Miljøtilskudd for ekstrakostnad ved anvendelse av ny miljøteknologi som markedet ikke er villig til å betale ekstra for. Som største eier kan staten anmode Statoil om å stille krav om bruk av sjøtransport til sine transportleverandører. Kostnad for myndighetene: Økobonus: kr 3*13 million/år + Miljøtilskudd: kr 10 million. Samfunnsgevinst: 0,5 million tonn / 150 million tonn-km mindre biltransport per år. Årlig reduksjon i CO 2 -utslipp på tonn i alle fremtidige år. 39

40 En bedre regional havnestruktur vil bidra til økt frekvens. Vidar Karlsen, adm.dir., DFDS Logistics 40

41 Varestrømanalyse Under VELG SJØVEIEN har vi fått litt mer kunnskap om hvor mye last som kan overføres til sjøveien. Men dette har vært en kampanje, og ikke et vitenskaplig arbeid. Vi har behov for mer kunnskap om varestrømmene for å sette inn støtet der potensialet er størst. I fellesskap må næringen, med støtte fra myndighetene, få bedre oversikt over varestrømmer og potensial for overføring: Volumer: Mengde, fra, til, vareslag, transportform, lastetype. Lasteier: Hvem kontrollerer lastene? Transportkrav: Skipningsfrekvens, transportledetid, punktlighet, lasteenhet, partistørrelse, konservering, andre krav. 41

42 Vi vil vurdere hvilken last som kan overføres fra vei til sjø. Thor Sigve Gjerde, Man. logistics, Statoil 42

43 Konklusjon 43

44 Myndighetene og aktørene kan med relativt enkle grep doble dagens volum. Hans Kristian Haram, kampanjeleder, Velg Sjøveien, og deltager i nesten alle arrangementer 44

45 Konklusjon Med relativt enkle grep kan aktørene og myndighetene i fellesskap imøtekomme kundenes behov og dermed nesten doble dagens volum av linjelast. Da vil transportkunder i økende grad få glede av punktlig, enkel, rimelig og miljøvennlig sjøtransport. Miljøgevinstene med sjøtransport er store. CO 2 utslipp per tonn-km er % lavere. NO X -utslipp fra skip i havn kan elimineres. SO X -utslipp fra skip vil forsvinne fra Samfunnet sparer store kostnader på redusert vedlikehold av vei, færre ulykker og skader i trafikken og mindre bilkøer. Ifølge Marco Polo-programmet, en EU-ordning som stimulerer overføring av last fra vei til sjø, sparer samfunnet 70 % dersom transportkjøperne velger skip i stedet for bil. 45

46 Vi sparer store beløp på cross-docking i Europa. Stian Østrem, Head of Global Physical Logistics, Rolls Royce 46

47 Dobling av volum på linjeskip På basis av konkrete volumer som er identifisert og tilbakemelding fra kunder, har vi laget et anslag for hvordan volumene kan økes. Dette forutsetter at man lykkes med: Øket frekvens og vekst i eksisterende ruter på Europa og nye ruter til Østersjøen koblet med bedre markedsføring vil øke utenlandske volum på sjø. GodsFerge med container- og rorotilbud langs kysten vil øke innenlandske volumer på sjø. Linjetilbud Dagens volum Mulig volum Container utland 4,8 7,5 Container innland 0,4 2,0 RoRo utland 0,4 1,0 RoRo innland 0,1 2,0 Ferge utlandet 2,0 5,0 Innenlands godsruter 1.0 1,0 Totalt 8,7 17,0 47

48 Starten på kampanjen «velg sjøveien» Narvik Havn Containeren ankom Narvik Havn mandag , og vi startet klargjøringen av den på tirsdag. Noe utstyr var defekt og måtte erstattes av nytt, og en god del rengjøring måtte til før containeren så presentabel ut og vi kunne begynne med å maskere den med bannere. Containeren ble pyntet innvendig torsdag morgen og alt ble tilrettelagt for arrangementet. Da va vi klar Første besøkende ankommer containeren Vaffelpressa har gått ei stund, og kaffeduften og vaffellukta ligg i som en eim i lufta Som sæ hør og bør når nåkka har utspring i fra Narvik må rallarene ha et ord med i laget så containeren ble «slått inn» og ønsket hell og lykke på den kommende sjøreise. Det var litt om åpninga av kampanjen før den går videre til Tromsø Havn Hell og lykke på veien fra oss i Narvik Havn KF 48

49 49

50 Vi ønsker å se mer på sjøveien både av miljømessige årsaker eller om det kan gi oss andre konkurransefortrinn. Ellen Martinsen, Nortett AS i TV-intervju med NRK 50

51 Takk VELG SJØVEIEN retter en stor takk til alle deltakere og bidragsytere på våre konferanser og til alle havner, rederier og organisasjoner som har gjort kampanjen mulig. Vi setter spesielt stor pris på den tilbakemelding vi har fått fra alle de positive kunder vi har møtt på vår reise. Vi er dypt takknemlig! Hans Kristian Haram, kampanjeleder i VELG SJØVEIEN. Her sammen med Helen Hovland, markedsansvarlig i Bergen og Omland havnevesen. Kampanjecontaineren i Trondheim. 51

52 TROMSØ HAVN DFDS Logistics NOR LINES NARVIK HAVN UNIFEEDER NCL SEA-CARGO SAMSKIP TSCHUDI LINES DB SCHENKER BODØ HAVN Andre viktige partnere: Norsk Havneforening Kystverket KS Bedrift Havn Norges Rederiforbund Logistikkforeningen NHO Logistikk og Transport TRONDHEIM HAVN ÅLESUND HAVN velgsjoveien.no BERGEN HAVN DRAMMEN HAVN KARMSUND HAVN LARVIK HAVN GRENLAND HAVN STAVANGER HAVN OSLO HAVN MOSS HAVN BORG HAVN KRISTIANSAND HAVN ROTTERDAM HAVN

Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport. Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013

Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport. Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013 Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013 Visjon Overføre 250.000 trailerturer fra vei til sjø Utgjør knapt 4-5 million tonn per år 30% av lastebillast

Detaljer

1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger

1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger 1. Sammendrag Suksessen fra i fjor skal følges opp - men på en ny måte. Fokus flyttes fra merkevarebygging av sjøtransport til å øke av antall forespørsler. Varestrømmer, marked, kunder og behov skal kartlegges

Detaljer

Shortsea - Kampanjen

Shortsea - Kampanjen Shortsea - Kampanjen Versjon 3.0 8. juni 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sammendrag... 1 Introduksjon... 2 Målsetning... 2 Omfang... 2 Målgruppe... 2 Budskap... 3 Kanaler... 3 Verktøy... 4

Detaljer

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Fra land til sjø Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014 Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien.

Detaljer

Sjøtransportprosjektet «Hva gjøres for å styrke effektiviteten i havneterminaler?»

Sjøtransportprosjektet «Hva gjøres for å styrke effektiviteten i havneterminaler?» Sjøtransportprosjektet «Hva gjøres for å styrke effektiviteten i havneterminaler?» Markeds- og logistikksjef Rolf Aarland, Trondheim Havn Årsmøte Norsk Havneforening Drammen 7. september 2012 Sjøtransportprosjektet

Detaljer

Årsrapport 2012. Ved Hans Kristian Haram Daglig leder Shortsea Promotion Centre Norge

Årsrapport 2012. Ved Hans Kristian Haram Daglig leder Shortsea Promotion Centre Norge Årsrapport 2012 Ved Hans Kristian Haram Daglig leder Shortsea Promotion Centre Norge Hovedprioriteringer 1. Nøytral markedsinformasjon 2. Markedsføring av EUs Marco Polo II 3. Deltagelse i ESN 4. EUs transportpolitikk

Detaljer

N y h e t s b re v S j ø t ra n s p o r t p r o s j e k t e t

N y h e t s b re v S j ø t ra n s p o r t p r o s j e k t e t N y h e t s b re v S j ø t ra n s p o r t p r o s j e k t e t 20.februar 2012 Sjøtransportprosjektet skyter fart På Transport og Logistikkkonferansen i oktober 2010 ble rapporten Hvordan styrke sjøtransportens

Detaljer

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransportens muligheter Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien. Eksempel på bedrifter

Detaljer

Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics. Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN»

Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics. Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN» Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN» Scandinavian Shipping & Logistics AS Norges nest største private container terminaloperatør i Norge

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder 1 Godstransportarbeid på norsk område - Petroleum 32 % transportmiddelfordelt Fly 0 % Jernbane 3 % Veg 14 % Sjø, øvrig 51 % Petroleum 32 % 0 20 40 60 80 100 120 Mrd. tonnkm

Detaljer

Logistikkknutepunktet. Vestlandet. Kurt A. Ommundsen Administrerende Direktør

Logistikkknutepunktet. Vestlandet. Kurt A. Ommundsen Administrerende Direktør Logistikkknutepunktet på Vestlandet Kurt A. Ommundsen Administrerende Direktør Kombinasjonen av beliggenhet, kompetanse, kvalitet og moderne logistikkløsninger, gjør Risavika til Vestlandets viktigste

Detaljer

Sjøtransportprosjektet - Samlende og med høy aktivitet. Rolf Aarland, prosjektleder Fagseminar, Norsk Havneforening 23. april 2012 kl.

Sjøtransportprosjektet - Samlende og med høy aktivitet. Rolf Aarland, prosjektleder Fagseminar, Norsk Havneforening 23. april 2012 kl. Sjøtransportprosjektet - Samlende og med høy aktivitet Rolf Aarland, prosjektleder Fagseminar, Norsk Havneforening 23. april 2012 kl.12:00-12:25 Prosjektet har vokst frem gjennom flere styreperioder i

Detaljer

Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa?

Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa? Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa? Norsk Havneforenings Årsmøte, Drammen, 7.september 2012 av Olav Eidhammer, TØI Innhold Generelle utviklingstrekk

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Nor Lines det unike transportsystem.

Nor Lines det unike transportsystem. Nor Lines det unike transportsystem. Kollektiv godstransport på sjø og land. Fullt integrerte løsninger dør/dør. Grenland 04.10.2012, Pål Berg 100% det unike transportsystem. Hurtigruten Godsskip Landtransport

Detaljer

Potensiale og virkemidler for overføring av gods fra veg- til sjøtransport

Potensiale og virkemidler for overføring av gods fra veg- til sjøtransport Sammendrag: Potensiale og virkemidler for overføring av gods fra veg- til sjøtransport TØI rapport 1424/2015 Forfatter(e): Hans Kristian Haram, Inger Beate Hovi og Elise Caspersen Oslo 2015 64 sider Regjeringen

Detaljer

Hvor går varestrømmene fra Europa til Norge? Hvorfor har Norge brukt 400 mill kr på overføring av gods fra vei til sjø - med null effekt?

Hvor går varestrømmene fra Europa til Norge? Hvorfor har Norge brukt 400 mill kr på overføring av gods fra vei til sjø - med null effekt? Del 1: Logistikkutfordringer Hvorfor går alle bananene til Oslo? Hvor går varestrømmene fra Europa til Norge? Hvorfor har Norge brukt 400 mill kr på overføring av gods fra vei til sjø - med null effekt?

Detaljer

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN 1 ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN HALVE NORGE BOR UNDER TRE TIMERS KJØRING FRA OSLO HAVN Hver kran kan håndtere 27 containere i timen Arne Pettersen, kranfører Oslo

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder 1 Godstransportarbeid på norsk område - Petroleum 32 % transportmiddelfordelt Fly 0 % Jernbane 3 % Veg 14 % Sjø, øvrig 51 % Petroleum 32 % 0 20 40 60 80 100 120 Mrd. tonnkm

Detaljer

LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012. Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS

LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012. Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012 Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS Styret i LTL Region Bergen har i perioden bestått av Styreleder Leif Arne Strømmen

Detaljer

Innspill til felles nærskipsfartstrategi

Innspill til felles nærskipsfartstrategi Innspill til felles nærskipsfartstrategi Statsråd Berg-Hansens tredje samråd med næringen, 11. juni 2012 Foto: Jo Michael De som står bak OM GODSMENGDER OG VARESTRØMMER Innenlandsk marked 78 mill tonn,

Detaljer

Fra vei til sjø langs kysten. Politisk møte Oslo 28. mai

Fra vei til sjø langs kysten. Politisk møte Oslo 28. mai Fra vei til sjø langs kysten Politisk møte Oslo 28. mai GodsFergen En felles dugnad Forretningsmodell DnV NHO LT Speditører Vareeiere Logistikk DnV Havner Terminaler Skip Marintek Rolls Royce Fjellstrand

Detaljer

Konsept Altinn for Sjøtransport

Konsept Altinn for Sjøtransport Konsept Altinn for Sjøtransport Fremtidens godsportal? Knut Jørgen Solheim Heum Faggruppeleder økonomi/data Beskrivelse Maritim portal for elektronisk innrapportering av gods på sjø Overordnet mål: Bedre

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Bernt Stilluf Karlsen Styreleder Oslo Havn KF Container Terminalen Ferdig utviklet 1 Container Terminalen I tall Kapasiteter: Fra 260.000

Detaljer

Velg sjøveien og. Felles Markedsføring Ved

Velg sjøveien og. Felles Markedsføring Ved Velg sjøveien og Felles Markedsføring Ved Versjon 2.0 Mars 2012 1. Sammendrag... 1 2. Bakgrunn... 2 3. Omfang... 2 4. Målgruppe... 3 5. Målsetning... 3 6. Budskap og merkenavn... 3 7. Kanaler... 4 8. Verktøy...

Detaljer

«Integrasjoner sett fra havnens ståsted»

«Integrasjoner sett fra havnens ståsted» «Integrasjoner sett fra havnens ståsted» Innhold 1. Betydningen for transportkjøper og transportør 2. Havnens rolle 3. Aktører må samarbeide for å oppnå målsettingen 4. Systemløsninger 5. Kritiske suksessfaktorene

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Kyst- og havnekonferansen Honningsvåg, 29.09.2015 Thorkel C. Askildsen, Kystverket (KFA) Bred samfunnsanalyse av godstransport

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Prosjektleder Else-Marie Marskar Trondheim, 5. nov 2015 Nasjonal transportplan 2018-2027 1 I: Myter om godstransport VEGTRANSPORTEN ER I FERD MED Å OVERTA ALT SJØ OG BANE TAPER SJØTRANSPORTEN OG JERNBANETRANSPORTEN

Detaljer

Stad skipstunnel et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt

Stad skipstunnel et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt Stad skipstunnel et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt Oslo, 13 juni 2012 Håkon Raabe Siv.øk., Dr.ing. SINTEF Bedriftsutvikling AS Stad skipstunnel Investeringskostnad ca. 1,6 mrd. Le Rove Tunnel, Marseilles-Marignane,

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

Hva er de viktigste samarbeidsområdene mellom rederi og havn, som kan styrke sjøtransporten?

Hva er de viktigste samarbeidsområdene mellom rederi og havn, som kan styrke sjøtransporten? Norsk Havneforening Gardermoen 11-12. Januar 2012 Hva er de viktigste samarbeidsområdene mellom rederi og havn, som kan styrke sjøtransporten? Toralf Ekrheim Administrerende direktør Nor Lines AS 100%

Detaljer

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg Sammendrag: Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg TØI rapport 1372/2014 Forfatter(e): Stein Erik Grønland, Geir Berg, Eirill Bø og Inger Beate Hovi Oslo 2014 67 sider

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen, Kristiansund - 28.04.16

Offshore Logistikkonferansen, Kristiansund - 28.04.16 Offshore Logistikkonferansen, Kristiansund - 28.04.16 Kysthavnalliansen Samarbeidsorganisasjon for effektive og fremtidsrettede kysthavner Kristiansund og Nordmøre Havn IKS + Nord-Trøndelag Havn Rørvik

Detaljer

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl Godspotensial på eksisterende jernbaner Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl »GODS PÅ JERNBANE Tema» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen

Detaljer

«VELG SJØVEIEN» Kristiansand Havn Norges mest potente logistikknutepunkt

«VELG SJØVEIEN» Kristiansand Havn Norges mest potente logistikknutepunkt «VELG SJØVEIEN» Kristiansand Havn Norges mest potente logistikknutepunkt Sjøtransport reduserer fraktkostnadene med 15-35 prosent I ulike utredninger og fra flere vareeiere blir det påstått at sjøfrakt

Detaljer

Vedlegg 1: Forslag til incentivordning for overføring av gods fra vei til sjø

Vedlegg 1: Forslag til incentivordning for overføring av gods fra vei til sjø Vedlegg 1: for overføring av gods fra vei til sjø Ved Hans Kristian Haram, Shortsea Promotion Centre Norge 1. Oppsummering Norske og europeiske myndigheter ønsker å overføre gods fra vei til sjø. Samfunnsgevinsten

Detaljer

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen www.moss-havn.no www.moss-havn.no

Detaljer

Godspotensial på jernbane. Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl

Godspotensial på jernbane. Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl Godspotensial på jernbane Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl »GODS PÅ JERNBANE Tema i dag» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen

Detaljer

Kan godstransport være miljøvennlig?

Kan godstransport være miljøvennlig? Kan godstransport være miljøvennlig? Erling Sæther Viseadm. Direktør Oslo, 2.4.08 1 2 Schenker AS, i Norge 32 Terminaler, 1400 ansatte 1300 sjåfører og lastebiler 1100 containere Schenker AS 1 01.2007

Detaljer

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem NOR LINES AS - et unikt transportsystem Hva er et knutepunkt? Et knutepunkt kan i transportsammenheng defineres som et punkt eller en node som binder sammen transportårer som veier, jernbanelinjer og farleder

Detaljer

Dette ønsker transportørene og brukerne av havnen sett i et langsiktig perspektiv!

Dette ønsker transportørene og brukerne av havnen sett i et langsiktig perspektiv! Dette ønsker transportørene og brukerne av havnen sett i et langsiktig perspektiv! Leif Arne Strømmen Direktør Kuehne Nagel Norge AS Styreleder LTL Hordaland / Sogn & Fjordane Agenda Hvilke bedrifter representerer

Detaljer

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Heidi Chr. Lund, rådgiver Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Trondheim 5. januar 2010 1 LTL Selvstendig interesse-

Detaljer

Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden

Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden Tore K. Nilsen, konserndirektør Logistikk Norge Transport & Logistikk, 20.oktober 2014 Den tradisjonelle Posten har gått igjennom betydelig omstilling.

Detaljer

Overføring av gods fra land til sjø - et håpløst prosjekt? Gunnar Lindberg TØI Haugesund 4. februar 2014

Overføring av gods fra land til sjø - et håpløst prosjekt? Gunnar Lindberg TØI Haugesund 4. februar 2014 Overføring av gods fra land til sjø - et håpløst prosjekt? Gunnar Lindberg TØI Haugesund 4. februar 2014 A play in two parts and eight acts Part I The main story The scene The main actors The play Part

Detaljer

Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods

Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods Sammendrag: Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods TØI rapport 1195/2012 Forfattere: Inger Beate Hovi og Stein Erik Grønland Oslo 2012 78 sider Konkurranseflater mellom

Detaljer

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør i Oslo Havna en kamp om arealer. Og litt om hvorfor varer bør fraktes på båt.

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør i Oslo Havna en kamp om arealer. Og litt om hvorfor varer bør fraktes på båt. Anne Sigrid Hamran, havnedirektør i Oslo Havna en kamp om arealer. Og litt om hvorfor varer bør fraktes på båt. Hvorfor skal godset fraktes på båt???? Enhver varetransport starter og slutter med bil. Oslos

Detaljer

FINT Forretningsmodell for Intermodal Transport Et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av NFR MAROFF-programmet

FINT Forretningsmodell for Intermodal Transport Et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av NFR MAROFF-programmet FINT Forretningsmodell for Intermodal Transport Et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av NFR MAROFF-programmet Olav Madland Seamless Slaget om sjøtransporten kommer til å skje i havnene SORIA

Detaljer

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter Effektive transportkluster - konkurransefortrinn Kontaktperson: Direktør Informasjon/samfunnskontakt Bjarne Ivar Wist, tlf. 913 12 123 CargoNet-konsernet

Detaljer

Er det forskjeller i tidsbruk ved lasting og lossing i norske havner og kan dette påvirkes?

Er det forskjeller i tidsbruk ved lasting og lossing i norske havner og kan dette påvirkes? Er det forskjeller i tidsbruk ved lasting og lossing i norske havner og kan dette påvirkes? Paal Brevik Wangsness Inger Beate Hovi Transport og Logistikk 2015 19. Oktober 2015 Bakgrunn og formål Bakgrunn:

Detaljer

Våre internasjonale transporter miljøansvar i verdikjeden. Arve Aspli - Logistikksjef

Våre internasjonale transporter miljøansvar i verdikjeden. Arve Aspli - Logistikksjef Våre internasjonale transporter miljøansvar i verdikjeden Arve Aspli - Logistikksjef Disposisjon presentasjon BAMA i korte trekk Vår samarbeidsmodell Varestrømmen Miljømålsettinger Oversjøisk transport

Detaljer

Vårt skip er lastet med

Vårt skip er lastet med Vårt skip er lastet med NHO Sjøfart organiserer 30 rederier som opererer 420 fartøyer i norsk innenriksfart. Fartøyene er hurtigruteskip, ferger, hurtigbåter, slepebåter, skoleskip, lasteskip og redningsskøyter.

Detaljer

Forslag til tilskuddsordning for overføring fra vei til sjø

Forslag til tilskuddsordning for overføring fra vei til sjø Forslag til tilskuddsordning for overføring fra vei til sjø Innledning I NTP 2014-23 er det satt av kr 300 million per år for godsoverføring fra vei til sjø. Hvordan skal denne summen best anvendes for

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Nor Lines AS. Et unikt transportsystem

Nor Lines AS. Et unikt transportsystem Nor Lines AS Et unikt transportsystem Visjon Nor Lines skal være en totalleverandør av transporttjenester med basis i sjøtransport i Norge og Nord-Europa. Forretningsidé Nor Lines skal tilby et unikt transportsystem.

Detaljer

INNLEGGSTEMA: Hvorfor vil transport med båt b t til øke?

INNLEGGSTEMA: Hvorfor vil transport med båt b t til øke? INNLEGGSTEMA: Hvorfor vil transport med båt b t til og fra Midt-Norge Jens Olav Flekke, NorFerries Markedsansvarlig Cargo 52 år Yrkesbakgrunn: 25 år r innen logistikk, COOP, Haganes Partners, Hydro Olje,

Detaljer

Godstrafikk til/fra Møre og Romsdal

Godstrafikk til/fra Møre og Romsdal Godstrafikk til/fra Møre og Romsdal Hvilken betydning vil nye baner i flerbrukskonsept ha for godstrafikken til/fra Møre og Romsdal? Intervjuundersøkelse blant næringslivet. Ålesund, 2 mai 2012 Håkon Raabe,

Detaljer

TRANSPORT LAGER LOGISTIKK

TRANSPORT LAGER LOGISTIKK GC RIEBER SALT AS TRANSPORT LAGER LOGISTIKK LOGISTIKKLØSNINGER LANGS KYSTEN GC Rieber Salt AS tilbyr logistikkløsninger fra Fredericia i Danmark og langs hele norskekysten til Hammerfest. På de fleste

Detaljer

Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF

Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF 1 Fem tips fra havna som skal gjøre Oslo til en grønnere by 2 1 tips. Vi må få mer gods over på sjø 3 Norges største containerhavn Aldri før har så mange

Detaljer

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 13.juni kl 14.00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

FINT Forretningsmodell for Intermodal Transport. Et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Forskningsrådet MAROFF-programmet

FINT Forretningsmodell for Intermodal Transport. Et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Forskningsrådet MAROFF-programmet FINT Forretningsmodell for Intermodal Transport Et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Forskningsrådet MAROFF-programmet Deltagende parter NorStella prosjektledelse Stein Erik Grønland, Sitma,

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV HD2008 - FASE I HD2008 OPPDRAGSGIVER NORSK HAVNEFORENING

INFORMASJONSSKRIV HD2008 - FASE I HD2008 OPPDRAGSGIVER NORSK HAVNEFORENING Samlastere INFORMASJONSSKRIV HD2008 - FASE I Kystverket Vareeiere Agenter Havnetjenester Systemer Havner Fartøy HD2008 AIS Forsvaret Tollvesenet SSB Speditør Cargo M. Fartøysdatabase OPPDRAGSGIVER NORSK

Detaljer

Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport. Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg

Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport. Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg Utført transportarbeid innenlands (tonnkilometer) 1965-2010 (SSB) Sjø- og banetransportenes

Detaljer

Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker. Firmapresentasjon

Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker. Firmapresentasjon Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker Firmapresentasjon Globalt: Nasjonalt: Nordkapp 130 land/2000 locations 64.000 ansatte i rail/logistics Tromsø Alta Vadsø Kirkenes Sortland Narvik Bodø Ålesund

Detaljer

Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør

Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør Coop Norge SA Konkurransen er tøff 1 Coop litt ditt

Detaljer

Kysten Rundt og. Felles Markedsføring Ved

Kysten Rundt og. Felles Markedsføring Ved Kysten Rundt og Felles Markedsføring Ved Versjon 1.01 Januar 2012 1. Sammendrag... 1 2. Bakgrunn... 2 3. Omfang... 2 4. Målgruppe... 3 5. Målsetning... 3 6. Budskap og merkenavn... 4 7. Kanaler... 4 8.

Detaljer

Prisliste Gyldig fra 01.07.2011

Prisliste Gyldig fra 01.07.2011 Prisliste Gyldig fra 01.07.2011 SJØTRANSPORT Pristabell (gjeldende fra 1. juli 2011) Minstefrakt på hovedrelasjoner: Kr. 255,- Minstefrakt på for-/ viderefrakt: Beregnes etter laveste vekt/frakt for den

Detaljer

Nor Lines AS. Klart, det tar vi oss av!

Nor Lines AS. Klart, det tar vi oss av! Nor Lines AS Klart, det tar vi oss av! VISJON Nor Lines skal være en totalleverandør av transporttjenester med basis i sjøtransport i Norge og Nord-Europa. FORRETNINGSIDÉ Nor Lines skal tilby et unikt

Detaljer

Potensiale og virkemidler for overføring av gods fra veg- til sjøtransport

Potensiale og virkemidler for overføring av gods fra veg- til sjøtransport TØI rapport 1424/2015 Hans Kristian Haram Inger Beate Hovi Elise Caspersen Potensiale og virkemidler for overføring av gods fra veg- til sjøtransport TØI rapport 1424/2015 Potensiale og virkemidler for

Detaljer

Posten og Bring Nordisk postog logistikk konsern. Enova Konferansen Godstransportens utfordringer 28.01.15 Colin Campbell

Posten og Bring Nordisk postog logistikk konsern. Enova Konferansen Godstransportens utfordringer 28.01.15 Colin Campbell Posten og Bring Nordisk postog logistikk konsern Enova Konferansen Godstransportens utfordringer 28.01.15 Colin Campbell Dette er Posten Norge Etablert i 1647 Norges største post- og logistikk konsern

Detaljer

utvider med nye næringsarealer

utvider med nye næringsarealer utvider med nye næringsarealer Positiv utvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center ble etablert i 2008 i tett samarbeid med Hirtshals Havn, og senteret har siden vært under konstant

Detaljer

Miljøvennlig godstransport.

Miljøvennlig godstransport. Miljøvennlig godstransport. Erfaringer og utfordringer. Workshop OREEC 21.8.2014 Marius Råstad Logistikksjef ASKO NORGE AS Om NorgesGruppen Norges største handelshus 67.4 milliarder kroner i driftsinntekter

Detaljer

Fagseminaret i Norsk Havneforening

Fagseminaret i Norsk Havneforening Fagseminaret i Norsk Radissons Blu Hotel Norge i Bergen 15-17 april 2013 Kort informasjon om fagseminaret Årets fagseminar har vi valgt å legge til Bergen. Tilbakemeldingene fra medlemmene ga en indikasjon

Detaljer

Kongsvingerbanen. - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen

Kongsvingerbanen. - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen Kongsvingerbanen - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen Jernbaneforum Kongsvingerbanen Små investeringer PÅ Kongsvingerbanen vil raskt bidra til å dempe presset i Oslo Høy vekst av

Detaljer

Havnelederforum 2016. KS Bedrift Havn. Magnus Hodnefjell Risavika Havn AS. en del av:

Havnelederforum 2016. KS Bedrift Havn. Magnus Hodnefjell Risavika Havn AS. en del av: Havnelederforum 2016 KS Bedrift Havn Magnus Hodnefjell Risavika Havn AS en del av: Grønt Kystfartsprogram Grønnere kystfart med grønnere havner - erfaringer med reduksjon i energibruken i havna Målet er

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Bedre intermodale transport- og logistikkprosesser Seminar gjennomført 01.12.2011 hos W.Wilhelmsen, Lysaker, Oslo

Bedre intermodale transport- og logistikkprosesser Seminar gjennomført 01.12.2011 hos W.Wilhelmsen, Lysaker, Oslo Bedre intermodale transport- og logistikkprosesser Seminar gjennomført 01.12.2011 hos W.Wilhelmsen, Lysaker, Oslo Målet med seminaret var kunnskapsutveksling om nye løsninger, trender og pågående arbeid

Detaljer

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer

Fisk på tog til Europa

Fisk på tog til Europa Fisk på tog til Europa Intermodale transportkjeder for eksport av fersk fisk Innlegg på seminar om integrerte forsyningskjeder 29. november 2010, Oslo Gisle Solvoll Forskningsleder Handelshøgskolen i Bodø

Detaljer

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014.

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014. Gods og logistikk i Osloregionen Havnenes rolle i lokal næringsutvikling Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014 Geir Berg Ca. 40 logistikksentra for nasjonal distribusjon. Ca.

Detaljer

Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør

Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Dette har jeg tenkt å snakke om Hva driver vi med i Oslo Havn? Hva slags havnevirksomhet blir det nær Sørenga? Havna ligger midt i byen det forplikter

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

Coop Norge Handel AS

Coop Norge Handel AS Coop Norge Handel AS Kostnadskutt i verdikjeden - Alt vi gjør handler om å kutte kostnader i verdikjeden for å skape konkurransekraft i butikk Hva er Coop? Tradisjon (historie siden 1800 tallet stiftet

Detaljer

Godsknutepunkter struktur og effektivitet

Godsknutepunkter struktur og effektivitet Sammendrag: Godsknutepunkter struktur og effektivitet TØI-rapport 1128/2011 Stein Erik Grønland og Inger Beate Hovi Oslo 2011, 71 sider Beregninger viser at dagens havnestruktur rundt Oslofjorden er bedre

Detaljer

Transport og logistikkdagen, Bergen 28 aug. 2013 Rune Hetland

Transport og logistikkdagen, Bergen 28 aug. 2013 Rune Hetland Transport og logistikkdagen, Bergen 28 aug. 2013 Rune Hetland Fjord Line AS Et moderne rederi som tilbyr trygg og behagelig transport mellom Norge og kontinentet. Vestlandsbasert, med; 450 ansatte, hvorav

Detaljer

Klart, det tar vi oss av!

Klart, det tar vi oss av! Klart, det tar vi oss av! Enkelt levert, garantert! Om du skal sende noe lite, langt, kort eller stort, er svaret vårt: Klart, det tar vi oss av! Vi er orientert mot løsningene, og ikke minst mot kundene.

Detaljer

Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune

Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune Deltakere Oslo Kommune Tollpost Globe AS Veøy AS NHO Logistikk og Transport Konsulenter: NHO Logistikk og Transport DBSchenker Consulting

Detaljer

CLEAN AIR BLUE SEA. Nor Lines AS. Et unikt transportsystem. Presentasjon for miniseminar VU Torsdag 28.02.2013

CLEAN AIR BLUE SEA. Nor Lines AS. Et unikt transportsystem. Presentasjon for miniseminar VU Torsdag 28.02.2013 Nor Lines AS Et unikt transportsystem Presentasjon for miniseminar VU Torsdag 28.02.2013 VISJON Nor Lines skal være en attraktiv leverandør av transport- og logistikktjenester i Norge og Nord-Europa. FORRETNINGSIDÈ

Detaljer

Natur- og biogass tar nye markedsandeler. styreleder Per Kragseth Gasskonferansen

Natur- og biogass tar nye markedsandeler. styreleder Per Kragseth Gasskonferansen Natur- og biogass tar nye markedsandeler styreleder Per Kragseth Gasskonferansen Disposisjon Forbruk av gass i Norge Distribusjon av gass i Norge Gasskraftverk Biogassanlegg i Norge Gass i transportsektoren

Detaljer

Fagseminaret 2016. Thon Hotell Atrium, Oslo 31. mars 1. april (Get-together 30. mars)

Fagseminaret 2016. Thon Hotell Atrium, Oslo 31. mars 1. april (Get-together 30. mars) Fagseminaret 2016 Thon Hotell Atrium, Oslo 31. mars 1. april (Get-together 30. mars) Fagseminaret Norsk Havneforening arrangerer årets største møteplass for havne- Norge, Fagseminaret 2016. Faggruppen

Detaljer

Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy

Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy Statens Vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep Oslo Vår dato: 20.12.2012 Vår ref: ÅK 2012/00011 Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy Norsk Landbrukssamvirke vil her komme med innspill til

Detaljer

Jernbaneforum 2014 Trenger vi både veg og jernbane? 18.03.2014 Trenger vi både veg og jernbane?

Jernbaneforum 2014 Trenger vi både veg og jernbane? 18.03.2014 Trenger vi både veg og jernbane? Trenger vi både veg og jernbane? 18.03.2014 Trenger vi både veg og jernbane? Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Antall innbyggere i 2011 og 2040 aldersfordelt for de største byene og for landet

Detaljer

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 Olav Fjell 17. mars 2011 Hurtigruten i fire deler 1. Dagens situasjon 2. Historisk perspektiv 1893-2009 3. Samfunnsaktør og Riksvei nr 1

Detaljer