1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger"

Transkript

1 1. Sammendrag Suksessen fra i fjor skal følges opp - men på en ny måte. Fokus flyttes fra merkevarebygging av sjøtransport til å øke av antall forespørsler. Varestrømmer, marked, kunder og behov skal kartlegges for hver havn og i utlandet. Vi skal gjøre det enklere for bilkunder å finne gode løsninger på sjøveien ved hjelp av en Velg Sjøveien App. Det skal arrangeres Velg Sjøveien Kundemøter i hver havn for å markedsføre de muligheter som finnes og for å skape dialog. 2. Målsetting Hovedmålsetting Årets hovedmålsetting å gjøre det enklere for flest transportkunder å finne gode logistikkløsninger på sjøen for derved å øke antall forespørsler og avtaler. Delmålsettinger Hovedmålsetting er delt opp i tre delmålsettinger: 1. Kartlegging: Vi skal kartlegge varestrømmer, kunder og behov for å identifisere kunder med volumer som er egnet for overføring. 2. Forenkling: Vi skal gjøre det enklere for kunder å finne den beste sjøtransport for sine volumer. 3. Markedsføring: Vi skal hjelpe kunder i gang med finne den beste løsning for sine behov og øke antallet forespørsler til leverandørene. Hver av disse målsettinger er en hovedaktivitet i VELG SJØVEIEN 2013.

2 3. Kartlegging Kartlegging av markedet skal foregå i nært samarbeid med Fiskeri- og Kystdepartementet (FKD), som har besluttet å gjøre en varestrømsanalyse og har invitert havnene til samarbeid om dette. En grunnleggende forutsetning for planene for kartleggingsarbeidet er at et slikt samarbeid blir etablert. Arbeidet antas å bli finansiert med midler fra FKD og er derfor ikke en del av vårt budsjett. Kartleggingen vil være to-delt: Norge: Lokal kartlegging rundt hver havn for å nå norske kunder. Arbeidet vil foregå i nært samarbeid med Norsk Havneforening og havnene. Makrostatistikk vil bli gjort tilgjengelig for hvert havneområde. Utlandet: Internasjonal kartlegging for å nå utenlandske kunder som skiper til Norge. I nært samarbeid med NHO Logistikk og Transport. Makrostatistikk vil bli gjort tilgjengelig for hvert land. Planen er å kartlegge følgende for hver deltagende havn i Norge: Transporttilbudet: Oversikt over dagens tilbud med eventuelle videre forbindelser. Kilder er dagens leverandører, SPC rutetabell og havnens egen statistikk. Godsstrømmer: Dagens volumer på ulike transportformer. Hovedfokus på lastebilvolumer innen- og utenlands. Hovedkilder er utenriksstatistikken og lastebilundersøkelsen. Må eventuelt suppleres med intervjuer av lastebiler. Kundevolumer: Oversikt over og rangering av de viktigste transportkunder og deres inn- og utgående volumer. Kilder er Firmaregister, egen oppdatering og telefonintervjuer. Seleksjon og prioritering etter bransje, omsetning, antall ansatte og varebeholdning. Dybdeintervjuer med utvalgte logistikksjefer. Logistikkpunkter: Geografisk plassering og rangering av de viktigste lager og produksjonssteder rundt en havn. Kilde er Firmaregisteret kombinert med Eiendomsregisteret og egen oppdatering. Kombineres også med kundevolumer. Flaskehalser: Viktigste utfordring som hindrer overføring av gods. 4. Forenkling Velg Sjøveien App Tidligere har transportkunder gitt tilbakemelding om at de ikke har god nok oversikt over aktuelle sjøtilbud og at det er komplisert å finne frem. Også større kunder og speditører har gitt utrykk for det sammen. Vi vil derfor gjøre det enklere å finne gode løsninger på sjøveien. Vi vil bruke Internett for å gjøre forenklingen. Transportkjøpere vil få tilgang til en applikasjon som gir enkel oversikt over de transporttilbud som dekker deres behov. Transportbrukere vil kunne søke etter løsninger for konkrete laster mellom gitte adresser. Applikasjonen har følgende hovedelementer: 2

3 Søk: Enkelt søk på basis av hentested og leveransested. Avanserte søk med mer detaljer om transportbehovet. Avanserte søk kan lagres og administreres for senere bruk. De kan også deles med andre. Transporttilbud: Søkeresultat med oversikt over og filtrering av ulike leverandører på basis av ruter, tider, tidspunkt, lastenheter, lasthåndtering og miljøutslipp. Kontakt: Aktuelle leverandører kan kontaktes for tilbud om pris og mer detaljer. Hver transportbruker vil være pålogget, identifisert og kategorisert. Dermed kan innholdet lettere tilpasses, tilrettelegges og forenkles. Velg Sjøveien App Her følger noen eksempler på hvordan applikasjonen (Velg Sjøveien Appen) vil se ut for transportkunden. Enkelt søk: Det enkleste søket er bare fra en adresse til en adresse, uten noen restriksjoner på betingelser og type last. Eksempler på søkeresultat: Søkeresultatet viser hvilke leverandører som tilfredsstiller kravet i søket. Søk kan lagres som et av «Mine søk» for senere bruk. Lagrede søk kan kopieres og endres. Veiledende priser vises bare for de leverandører som ønsker det. Leverandøren kan velge hvem de ønsker å vise veiledende pris til. Dermed beholdes konfidensialitet. En attraktiv veiledende pris er et godt virkemiddel for å tiltrekke brukere til applikasjonen og til å genere forespørsler til de leverandører som legger ut slike priser. For å komme i dialog med leverandører og for å få et tilbud må bruker sende en forespørsel ved å sjekke av ønskede leverandører og trykke på «Sjekk pris». 3

4 Avansert søk: Avansert søk brukes til å definere det konkrete transportbehov klarere. Standardbetingelser for en bruker justeres under «Innstillinger». Søk kan deles med leverandører, slik at disse får en klarere oversikt over behovet og kan foreslå en best mulig løsning. Søk kan også deles internt i eget selskap med andre brukere. Oversikt over mine søk for en transportbruker: 4

5 En bruker kan administrere sine søk. Søkene kan lett endres, kopieres, slettes og deles. Det kan sende forespørsel til rederier som har aktuelle løsninger. Alle ruter i SPCs database vil være tilgjengelig i applikasjonen. Transportleverandører kan selv legge til tilleggsinformasjon om kontakt, lastenheter, omskiping, miljøutslipp og veiledende priser for sine tilbud. Transportbruker kan, om de ønsker det, dele sine transportbehov med deltagende transportleverandører. Dermed er det enklere for leverandøren å få oversikt og dialog og dermed tilby gode løsninger. Applikasjonen for enkelt tilgang til gode transporttilbud vil markedsføres gjennom artikler og annonser i logistikkmedia og kontaktmøter i havnen. 5. Markedsføring Velg Sjøveien kundemøter Det vil også bli arrangert felles Velg Sjøveien kundemøter i hver havn hvor transportbrukere og leverandører kan møtes for å finne løsninger på basis av de transportbehov som er delt. Her kan lokale transportbrukere og leverandører utveksle synspunkt. Målet er å skape mest mulig kontakt og dialog mellom brukere og leverandører. Et Velg Sjøveien kundemøte i havn vil typisk inneholde: Siste nytt om havnen Siste nytt om linjetilbudet i havnen Informasjon om kartlegging av varestrømmer Lansering av Velg Sjøveien Appen Lansering av GodsFergen Siste nytt og diskusjon om NTP og støtteordninger for bruk av sjøtransport Tilbakemeldinger fra transportbruker Dialogmøter mellom transportbruker og leverandør på basis av behov delt i Velg Sjøveien Appen. Også i år vil vi delta på Transport og Logistikk på Gardermoen. Fokus her vil også være å markedsføre hvordan man får enkel tilgang til attraktive sjøtilbud. Brukere vil dele sine erfaringer. Annonsering i logistikk- og transportmagasiner er en viktig del av kampanjen. Det vil også gi oss god pressedekning. Målet med kampanjen er å få flest mulig til å søke etter transportløsninger på sjøveien gjennom Velg Sjøveien Appen og å få flest mulig til å delta i Velg Sjøveien kundemøtet. 5

6 6. Plan Milepæler Planlegging av kartlegging vil gjøres i løpet av 2. kvartal, dersom FKD er klar for dette. I løpet av denne perioden vil vi legge ut noen data for noen havner, slik at vi får tilrettelagt formatet. Selve kartleggingen vil foregå utover høsten. Første utkast til Velg Sjøveien Appen er klar like etter påske. Deretter vil den tilpasses sammen med pilotbrukere frem til august. Den vil lanseres og introduseres i markedet ut over høsten. Velg Sjøveien kundemøtene vil foregå i perioden september til desember. Budsjett Som nevnt forutsetter vi at kartleggingen kan finansieres separat med støtte fra FKD. Dette vil dekke alle løpende eksterne kostnader. Ambisjonsnivået bør tilpasses etter størrelsen på budsjettet. Dette vil bli bedre avklart i planleggingsfasen i 2. kvartal. Vi regner med at 25 partnere vil delta i kampanjen med kr per partner. Dette gir et budsjett på kr for året, som kan brukes på ekstern markedsføring. Her er planlagt kostnadsbudsjett: Utvikling av applikasjonen kr Annonsering og media kr Diverse kr Totalt kr Administrasjon Det vil i 2. kvartal etableres et kampanjestyre med representanter fra en vareeier, en speditør, et rederi og en havn. Kampanjestyret skal møtes en gang før kampanjen og deretter tidlig neste år for å evaluere kampanjen. For karleggingen skal det etableres en brukergruppe med tre representanter for havnene. Disse skal planlegge arbeidet og påse at kartleggingen blir bra. For etablering av applikasjonen det svært viktig av det etableres en brukergruppe av minst 10 transportkjøpere. Disse skal være med på å definere og justere Velg Sjøveien Appen slik at den blir enklest mulig. Brukergruppen skal bestå av brukere og ikke-brukere av sjøtransport og vareeiere og speditører. I tillegg skal det etableres en annonse- og mediegruppe, som skal ha ansvar for alt mediearbeidet. Kundedialogmøtene organiseres som sist ved at en representant for hver deltagende havn er ansvarlig og utførende med støtte fra kampanjeledelsen. 6

7 Organisasjonskart for VELG SJØVEIEN 2013: Kampanjestyre Shortsea Promotion Brukergruppe Kartlegging Annonse og media Møter og konferanser 7

Kysten rundt. 5. mars 2012

Kysten rundt. 5. mars 2012 Kysten rundt 5. mars 2012 I dag Vi presenterer det som egentlig en justert og konkretisert kampanjeplan. På noen områder er vi tydelige, og mener dere bør beslutte her og nå. Andre steder antyder vi løsninger,

Detaljer

Shortsea - Kampanjen

Shortsea - Kampanjen Shortsea - Kampanjen Versjon 3.0 8. juni 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sammendrag... 1 Introduksjon... 2 Målsetning... 2 Omfang... 2 Målgruppe... 2 Budskap... 3 Kanaler... 3 Verktøy... 4

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Brukermanual Mynewsdesk

Brukermanual Mynewsdesk Brukermanual Mynewsdesk VELKOMMEN TIL MYNEWSDESK! Denne brukermanualen gir deg en gjennomgang i hvordan verktøyet fungerer og hvordan du raskt og enkelt kan komme i gang med å publisere ditt pressemateriale.

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as September 2002 Finale Benchmark Center er i gang Jan-Eirik Lindberg trådte inn i stillingen som administrerende direktør i Finale Benchmark Center 1. september,

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

Noen fordeler ved å velge ibinder

Noen fordeler ved å velge ibinder Noen fordeler ved å velge ibinder 1. Enkel å bruke, krever ingen forkunnskaper. 2. Lett å beregne kostnadene. 3. Fungerer i eksisterende IT- miljøer og krever kun en vanlig nettleser. 4. Skapt av mennesker,

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport

Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport Prosjektrapport Bildet: 21. november 2007 fikk totalt 55 bransjer informasjon om sitt regelverk på Regelhjelp.no, og nettstedet så slik ut. Innoldsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Oppdraget for 2007, organisering

Detaljer

Bedre utnyttelse av lastebiler

Bedre utnyttelse av lastebiler Bedre utnyttelse av lastebiler Integrering i forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet V D r a p p o r t Vegdirektoratet 2 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanlegging

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer