Hvor går varestrømmene fra Europa til Norge? Hvorfor har Norge brukt 400 mill kr på overføring av gods fra vei til sjø - med null effekt?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor går varestrømmene fra Europa til Norge? Hvorfor har Norge brukt 400 mill kr på overføring av gods fra vei til sjø - med null effekt?"

Transkript

1 Del 1: Logistikkutfordringer Hvorfor går alle bananene til Oslo? Hvor går varestrømmene fra Europa til Norge? Hvorfor har Norge brukt 400 mill kr på overføring av gods fra vei til sjø - med null effekt? Finn T. Lien, Logiteam AS - Bedriftsrådgiver

2 Hva foredraget vil handle om: Kort om varestrømmene mellom Norge og EU pluss Russland Hvordan transportene produseres Utviklingen i transportvolumene Hvor går godset Om arbeidet med å flytte gods fra vei til sjø Hvor mye gods er det snakk om? Hvilke gevinster kan oppnås og av hvem?

3 Logiteam AS: Tilbyr spisskompetanse med spesialisering innen logistikkfagene generelt Har omfattende bransjeerfaring fra olje, gass og energisektoren spesielt. Har spesialister på strategisk logistikk og forsyningskjeder. Arbeider med alt fra operative innkjøp til tunge og komplekse anskaffelser, kontraktsadministrasjon, logistikk, økonomi, forsyningsledelse, informasjonsteknologi og styringssystemer. Tilbyr utleie av konsulenter, men en stigende andel av vår portefølje er analyser og rådgivning med base i egne lokaler.

4 Shortsea Promotion Center Norway har som målsetting: Å markedsføre sjøtransport som alternativ til landtransport. Resultat: «Til tross for at man i syv år har jobbet aktivt med å få flere til å benytte skip, har man ikke lykkes med å nå målsettingen». Kilde:

5 Grunnlagsinformasjon for foredraget: Varestrømsanalyse som omfatter: Godsmengder til/fra Norge fra samtlige EU-land + Russland fordelt på: 9 ulike transportmodus 60 ulike varegrupper Delvis gjennomlesning av 85 utførte utredninger innen emnet Samtaler med aktører

6 Hvordan er nåsituasjonen?

7 markedsandel Nåsituasjonen: 90% 80% 70% 60% Transportmiddelfordeling - hele utvalget 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fartøy Bil Bane Import 55,7 % 40,2 % 4,0 % Eksport 85,4 % 12,9 % 1,7 %

8 Veitransporten i nominelle tall: Hele utvalget: Import på vei: vogntoglass pr år Eksport på vei: vogntoglass pr år Fra/til sentral-europa: Import på vei: vogntoglass pr år Eksport på vei: vogntoglass pr år

9 Overføringspotensial: Hele utvalget: Import på vei: vogntoglass pr år Eksport på vei: vogntoglass pr år Fra/til sentral-europa: Import på vei: vogntoglass pr år Eksport på vei: vogntoglass pr år

10 Mye varer med egnede transporttekniske egenskaper Betydelige godsvolum er egnet for overføring fra vei til sjø, eventuelt i intermodale løsninger Overføring kan gi reduksjoner i transportenhetskostnadene i størrelsesorden % Viktigste faktorer er pålitelighet og punktlighet; - ikke at 120 transportene går raskest mulig Bil- vs båtfrakt Bilfrakt Sjøfrakt

11 75 % av varene har destinasjon i «distrikts»- Norge SSBs statistikker indikerer at Oslo/Akershus står for 54 % av engroshandelen Videre indikerer statistikkene at området står for «kun» 25 % av detaljhandelen En forsiktig delkonklusjon er at betydelige andeler av vareimporten kun blir omlastet for videredistribusjon til ulike deler av Norge Deler av varene kan karakteriseres som lite tidskritiske, og derved egnet for direkte sjøverts transport

12 Mulighet for mer «direktetransport» Potensial for konsolidering nær lastepunkt for mer direkte transport (utenom Oslo) Eksempel: Fersk frukt og grønnsaker gikk for få år siden via Oslo, mens i dag konsolideres store deler av lastene i strategiske hubs og går direkte til 52 destinasjoner i Norge Leverandør Kunde Leverandør Konsolidering EU-havn Norsk havn DS Kunde Leverandør Kilde figur: Stein Erik Grønland m fl Kunde

13 Nåsituasjonen i «havne»-norge: For mange små stykkgodshavner Totalt har vi ca 500 ISPS-godkjente havner Shortsea Shipping lister opp 78 havner (les: havnevesen) NTP lister 20 stamnetthavner, hvorav 10 nasjonalhavner, og 5 «utpekte» havner Forutsetning for lønnsom drift er systemer med minimum godsmengder Hvor liten kan en stor nok havn være?

14 Forutsigbarhet en kritisk suksessfaktor Leveringstidspunkt: ons kl 11:30 Økt grad av samarbeid mellom aktørene kan skape betydelig større forutsigbarhet for vareeierne Færre anløp og større skip legger grunnlag for økt punktlighet og presisjon Punktlighet /presisjon i sjøtransporten er et must for å skape nok rom for moderne logistikkplanlegging Økte volum pr skip legger grunnlag for økte frekvenser Fremføringstid er mindre kritisk faktor enn pålitelighet Betydelige andeler av varemengden «tåler» noe lengre fremføringstid

15 Semivogntog dominerer produksjonen Tidlig konsolidering, f eks i EU-havn, åpner mulighet for større andel direkte transport til strategisk beliggende norsk havn Semivogntog er hovedtransportmiddelet ved nasjonal og internasjonal langtransport på vei, også innen base-base transportene Godsbåter med roro-fasiliteter kan således ha et større markedspotensial enn rene lolo-skip Trallene/semihengerne er egnet for sjøtransport på aktuelle hovedstrekninger

16 Avgifter/gebyrer Avgiftene knytter til sjøtransport bør endres, slik at det oppmuntres til bruk av større skip Eksempler kan være: Anløps- og kaiavgifter samt vareavgifter bør harmoniseres (store forskjeller mellom havnene), og de bør gjøres degressive som incitament for utvikling av en mer tidsriktig flåte Kystverkets avgifter bør tilsvarende ha en degressiv profil Innslagspunktet for losavgift kan settes høyere enn dagens nivå

17 Avgifter/gebyrer kostnadsdrivere for moderne skip Nor Lines anslår at de nye losforskriftene vil utløse en årlig merkostnad på kr 3-5 millioner Viktige industrihavner kan bli skadelidende Sea-Cargo anslår at de vil får en merkostnad på kr 2,5 millioner pr år Spesielt nevnes 3 nybygg som rederiet vil få i løpet av året. Den ekstra loskostnaden vil for de skipene alene utgjøre om lag kr 1,5 millioner pr år

18 Organisering Vareeier Transportselskap Havn Mange involverte parter, men fravær av operasjonelle styringsorgan for effektivt å utvikle «fra vei til sjø» Fremme co-opetition fremfor ren competition for å løse ut overføringspotensialet som faktisk finnes Co-opetion både mellom havner og rederier Økt andel «common carriers»?

19 Markedsmakt Dagens struktur versus en «optimal» struktur En optimal struktur vil gi vesentlig større innslag av skip også ved base-base transport Risiko for økt bruk av bil fremfor skip, da bilbruken gir høyere inntekter til transportselskapene Hvordan skape markedsmakt for å operasjonalisere? Er dagens maktstruktur tilstrekkelig for gjennomslag? Hvorfor utøver ikke vareeierne markedsmakten sin?

20 Oppsummert: Overføring fra vei til sjø kan gi vareeiere reduserte kostnader uten at det gå på bekostning av leveringsservice Kostnadene ved å ha varer underveis én dag lengre er ofte mindre enn det man først antar Fraktbesparelsen bør dekke rentemerkostnadene og mer til Utfordringen ligger primært i å organisere vareflyten på en slik måte at man får nok tid til å velge den mest kostnadseffektive løsningen I tillegg til rimeligere transporter kan man skryte av betydelige miljøgevinster

21 Takk for oppmerksomheten!

Bedre utnyttelse av lastebiler

Bedre utnyttelse av lastebiler Bedre utnyttelse av lastebiler Integrering i forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet V D r a p p o r t Vegdirektoratet 2 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanlegging

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Trondheim Havn. effi 1111 ' I I

Trondheim Havn. effi 1111 ' I I Trondheim Havn effi 1111 ' I I Prosjektrapport MIJ sarnmensn av ITH 0 IH Mulig sammenslåing av ITH og TIH Dokumentopplysninger Prosjektleder: Ekstern konsulent: Rolf Aarland Proneo AS Dato: 31.05.2011

Detaljer

Vedlegg 1: Forslag til incentivordning for overføring av gods fra vei til sjø

Vedlegg 1: Forslag til incentivordning for overføring av gods fra vei til sjø Vedlegg 1: for overføring av gods fra vei til sjø Ved Hans Kristian Haram, Shortsea Promotion Centre Norge 1. Oppsummering Norske og europeiske myndigheter ønsker å overføre gods fra vei til sjø. Samfunnsgevinsten

Detaljer

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning Rapport Logistikknæringens samfunnsmessige betydning MENON-PUBLIKASJON NR. 3/2012 Februar 2012 av Heidi Ulstein, Lisbeth M. Iversen og Leo A. Grünfeld Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Logistikk-

Detaljer

Rammebetingelser i transport og logistikk

Rammebetingelser i transport og logistikk Sammendrag: Rammebetingelser i transport og logistikk TØI rapport 1353/2014 Forfattere: Inger Beate Hovi, Svein Bråthen, Harald M. Hjelle og Elise Caspersen Oslo 2014 132 sider Vi har i denne rapporten

Detaljer

Konkurranseflater i godstransport

Konkurranseflater i godstransport Sammendrag: Konkurranseflater i godstransport TØI rapport 1125/2011 Inger Beate Hovi og Stein Erik Grønland Oslo 2011, 109 sider Konkurranseflater mellom transportmidler i godstransport er analysert for

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Havner og nærsjøfart. Problemstilling og metode. Resultater. Sammendrag

Havner og nærsjøfart. Problemstilling og metode. Resultater. Sammendrag Sammendrag Havner og nærsjøfart Problemstilling og metode Gode sjøverts transporttilbud mellom regionene i Nordsjøområdet har vært og er et av utgangspunktene for et konkurransedyktig næringsliv i regionen.

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune www.transportutvikling.no 30. september 2014/rev. desember 2014 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN STAVA OF NO ER NG POR T 2010-2020 R WAY STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Innhold 1. Forord 2. Om havneaktiviteten i Stavangerregionen 3. Transport og logistikk som

Detaljer

Mer gods på sjø. Volumet kan dobles. Oppsummering fra 16 konferanser langs hele kysten i 2012

Mer gods på sjø. Volumet kan dobles. Oppsummering fra 16 konferanser langs hele kysten i 2012 Mer gods på sjø Volumet kan dobles Oppsummering fra 16 konferanser langs hele kysten i 2012 Godset velger minste motstands vei! Fred Voldset, logistikkdirektør, Borregaard 2 Sammendrag Dagens kunder på

Detaljer

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Detaljer

FEBRUAR 2015. NTP Godsanalyse DELRAPPORT 1: Kartlegging og problemforståelse

FEBRUAR 2015. NTP Godsanalyse DELRAPPORT 1: Kartlegging og problemforståelse FEBRUAR 2015 NTP Godsanalyse DELRAPPORT 1: Kartlegging og problemforståelse 1 Bakgrunn og mandat for arbeidet med kartleggings- og problemforståelsesfasen Dette dokumentet rapporterer arbeidet i den første

Detaljer

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi Godstransport på bane Jernbaneverkets strategi 1 Innhold Forord 3 Sammendrag 4 1. Bakgrunn 12 2. Formål 13 3. Overordnede mål og strategier 14 4. Godstransport på bane utfordringer og muligheter 15 5.

Detaljer

Stjørdal Kommune. Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn

Stjørdal Kommune. Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn Stjørdal Kommune Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn Flyfoto Stjørdal Sentrum Mai 2008 Styringsgruppe: Torstein Mørseth, Stjørdal Næringsforum Sverre Myrvold, Børstad Transport Jan Håvard Selseng

Detaljer

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og

Detaljer

Potensiale for sjøtransport Oppsummering etter samtaler med vareeiere og spedisjonsbedrifter

Potensiale for sjøtransport Oppsummering etter samtaler med vareeiere og spedisjonsbedrifter Potensiale for sjøtransport Oppsummering etter samtaler med vareeiere og spedisjonsbedrifter 21.03.2014 NHO Logistikk og Transport Erling Sæther Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1. Funn... 2 1.2. Anbefaling...

Detaljer

Logistikkorganisering i endring

Logistikkorganisering i endring Sammendrag: Logistikkorganisering i endring Casestudier fra norske bedrifter TØI rapport 1193/2012 Forfattere: Olav Eidhammer, Inger Beate Hovi og Thorkel Askildsen Oslo 2012 125 sider I en undersøkelse

Detaljer

Kysten rundt. 5. mars 2012

Kysten rundt. 5. mars 2012 Kysten rundt 5. mars 2012 I dag Vi presenterer det som egentlig en justert og konkretisert kampanjeplan. På noen områder er vi tydelige, og mener dere bør beslutte her og nå. Andre steder antyder vi løsninger,

Detaljer

Stein Erik Grønland Inger Beate Hovi TØI rapport 1128/2011. Godsknutepunkter struktur og effektivitet

Stein Erik Grønland Inger Beate Hovi TØI rapport 1128/2011. Godsknutepunkter struktur og effektivitet Stein Erik Grønland Inger Beate Hovi TØI rapport 1128/2011 Godsknutepunkter struktur og effektivitet TØI rapport 1128/2011 Godsknutepunkter struktur og effektivitet Stein Erik Grønland Inger Beate Hovi

Detaljer

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Fra land til sjø Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014 Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien.

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

Produksjons- og konsumstruktur - trender og utviklingstrekk

Produksjons- og konsumstruktur - trender og utviklingstrekk TØI rapport 1013/2009 Forfattere: Inger Beate Hovi og Wiljar Hansen Oslo 2009, 83 sider Sammendrag: Produksjons- og konsumstruktur - trender og utviklingstrekk Bedrifters valg av logistikkløsning har stor

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Rapport 2009-031 Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Econ-rapport nr. 2009-031, Prosjekt nr. 5z080077.10 ISSN: 0803-5113 GLU/KOK/kki, MFA, 13. mai 2009 Ikke offentlig

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Rapport 2008-079 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Econ-rapport nr. 2008-079, Prosjekt nr. 57280 ISSN: 0803-5113 ODN/KOK/mja, 23. september 2008 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Detaljer