Godstransport og fremtidig terminalstruktur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godstransport og fremtidig terminalstruktur"

Transkript

1 P L A N O G U T V I K L I N G S Ø R / V E S T Godstransport og fremtidig terminalstruktur Lars Christian Stendal Regional plan og utviklingsdirektør 25. august 2011 Transport- og logistikkdagen 1

2 Dagens godsstrømmer Transportvolum o terminalbehandlet gods o Kapasitet o Utviklingstrekk og drivkrefter Befolknings- og konsumvekst o Arealknapphet o Statlig politikk, overføring av gods fra veg til bane o Planprosess KVU for Bergensområde o Mulighetsstudie o Egen KVU for fremtidig terminalstruktur i regionen o 2

3 Dagens godsstrømmer Jernbanen er viktigste transportbærer mellom storbyene Tog har 60% av markedet på relasjonen Oslo Bergen, og over 70% på relasjonen Bergen Oslo 3

4 Dagens godsstrømmer Jernbanen er viktigste transportbærer inn og ut av regionen Nygårdstangen er regionens største knutepunkt for tonnasje og antall forsendelser inn og ut av regionen. Markedsandeler*: Bane Bil Båt Antall tonn som blir transportert inn og ut av Bergensregionen Antall forsendelser som blir transport inn og ut av Bergensregionen 40% 35% 25% 72% 26% 2% *LTL, Varestrømsanalyse for Bergensregionen 2008, Terminalbehandlet gods 4

5 Dagens godsstrømmer Godsmengder via terminalene i sentrum Godsmengder som går via terminalene i sentrum, vist i antall tonn i Vågen Dokken Nygårdstangen Båt-Bil Bil-Bil Bane-bil SUM Det er liten overføring av gods mellom bane og sjø i dag 5

6 Jernbanens rolle i godstransporten Godstransport på bane øker Kraftig vekst i godstransport på bane det siste 10- året Globalisering, økonomisk utvikling og økt kjøpekraft har vært sterke drivkrefter for økningen i godstransporten Over 12 millioner tonn gods ble fraktet med jernbanen i Noe mindre i Nygårdstangen håndterte TEU i 2010 Grunnprognosene gjort for NTP viser videre vekst Nygårdstangen terminal Godsvolum målt i TEU pr. år Stamnettsutredningen for gods angir en veksttakt for godstransport som innebærer en dobling av dagens transportkapasitet fram til 2020 og en tredobling av dagens transportkapasitet fram til

7 Utviklingstrekk og drivkrefter Befolkningsvekst og økt transportetterspørsel SSB sine prognoser fra 2010 viser 6,1 millioner innbyggere i 2040, det vil si en vekst på om lag 26 % fra Prognosene for de sentrale byområdene i Sør-Norge viser den største befolkningsveksten. Andel som vil bo i byregionene endres fra 70 % til 74 % i

8 Jernbaneverkets perspektivanalyse Med utgangspunkt i kombinasjonen av befolkningsvekst og befolkningskonsentrasjon i byområdene, vil jernbanen i særlig grad ha en nøkkelrolle knyttet til: Å knytte byer sammen og bidra til a gjøre regionene større Effektiv godstransport over lange avstander Daglige reiser i og rundt de store byområdene Effektive og komfortable personreiser over lange avstander 8

9 Utviklingstrekk og drivkrefter Godsstrategi For godstransporten er den overordnede strategien å overføre gods fra veg til sjø og bane Jernbaneverkets godsstrategi innebærer at det legges til rette for en dobling av kapasiteten innen 2020 og tredobling kapasiteten innen 2040 Viktige utviklingstrekk innen godstransporten er stadig vekst i volumene, med en særlig økning i containertransport. Godset transporteres over lengre avstander, og godsstrømmene konsentreres inn mot større og færre terminaler. Jernbanen har i dag forholdsvis liten betydning for eksport og import, men er svært viktig for transporten i Norge. 9

10 Jernbanens rolle i godstransporten Hvordan ser Bergensregionens terminalstruktur ut i framtiden? Godsarealene på Nygårdstangen er knappe, verdifulle og under press. Dagens arealbruk effektiviseres med: Sporendringer på terminalområdet Nytt løfteutstyr Flytting av enkeltfunksjoner og eksisterende bygningsmasse DAGENS TERMINALOMRÅDE Men på lang sikt må det sikres nye arealer Bergen kommune har utført en mulighetsstudie for lokalisering av godsterminalen til Arnadalen. Denne konkluderer med at Arnadalen er arealmessig og jernbaneteknisk mulig. Hordaland Fylkeskommune er ansvarlig for planarbeid for lokalisering av ny havn i Bergensregionen. Her vurderes det om det er tilstrekkelig areal til en fremtidsrettet godsterminal for bane samlokalisert med havn. Jernbaneverket deltar i dette arbeidet, og har gjort en mulighetsstudie av godsspor til jernbane 10

11 GODSTRANSPORT I NORGE Stykkgodsforsendelse 50 Kg fra Lysaker til Åsane (Kostnad basert på Samlast Container via Alnabru til Nygårdstangen) 37 % 37 % 7 % 12 % 7 % Innhenting Oslo Terminalbehandling Samlast Hovedfrakt Oslo - Bergen Terminalbehandling Samlast Utkjøring i Bergensområdet 11

12 Fremtidig terminalstruktur KVU for Bergensregionen «Kjuagutt og stril mindre bil» Partiell analyse av fremtidig terminallokalisering Alternative lokaliseringer i/nær ulike transportkorridorer i bystrukturen vurdert Vurdering av konsekvens for rekkefølgen av foreslåtte infrastrukturtiltak KVU for transportsystemet i Bergensområdet har sin hovedinnretning mot en langsiktig strategi for persontransport. 12

13 Fremtidig terminalstruktur 2011 Mulighetsstudie for KVU -alternativene Arbeid med mulighetsstudien for ny lokalisering av Bergen Godsterminal vil pågå ut 2011 I mulighetsstudien gjøres en grundigere vurdering av de ulike arealenes egnethet Resultatene vil være et viktig utgangspunkt for å dimensjonere prosessen ift aktører og sentrale tema, samt vise handlingsrom ift aktuelle lokaliseringer 13

14 Fremtidig terminalstruktur KVU for ny godsterminal i Bergen Jernbaneverket ønsker oppstart av en KVU-prosess primo 2012 Et KVU-arbeid av dette omfanget vil erfaringsmessig kreve en fremdrift som strekker seg over 18 måneder I arbeidet er det forutsatt et tett samarbeid med Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, Statens vegvesen og transportørene 14

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune www.transportutvikling.no 30. september 2014/rev. desember 2014 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi Godstransport på bane Jernbaneverkets strategi 1 Innhold Forord 3 Sammendrag 4 1. Bakgrunn 12 2. Formål 13 3. Overordnede mål og strategier 14 4. Godstransport på bane utfordringer og muligheter 15 5.

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Rapport 2008-079 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Econ-rapport nr. 2008-079, Prosjekt nr. 57280 ISSN: 0803-5113 ODN/KOK/mja, 23. september 2008 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Detaljer

Ny infrastruktur i nord

Ny infrastruktur i nord 2 2. J U N I 2 0 1 1 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 UTREDNINGSFASEN Ny infrastruktur i nord DEL 2 FORSLAG TIL TILTAK FOR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN A V I N O R J E R N B A N E V E R K E T K Y S T V E R

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Konkurranseflater i godstransport

Konkurranseflater i godstransport Sammendrag: Konkurranseflater i godstransport TØI rapport 1125/2011 Inger Beate Hovi og Stein Erik Grønland Oslo 2011, 109 sider Konkurranseflater mellom transportmidler i godstransport er analysert for

Detaljer

øst 625.111 (481) JBV Mul

øst 625.111 (481) JBV Mul øst 625.111 (481) JBV Mul 2 ( ( tuj)036 / Forord Mulighetsstudie le Østfoldbanen Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere helhetlige utbyggingskonsepter for Østfoldbanen.

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2012-03-26 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV Revidert

Detaljer

Slik vil vi bo i Buskerudbyen

Slik vil vi bo i Buskerudbyen Offentlig informasjon Slik vil vi bo i Buskerudbyen drammen FEllES areal- OG transportplan HØrInG Hva betyr det for deg som er bosatt i Drammen? Kjære innbygger i drammen Har du hørt om Buskerudbyen? Hvordan

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Detaljer

Stjørdal Kommune. Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn

Stjørdal Kommune. Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn Stjørdal Kommune Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn Flyfoto Stjørdal Sentrum Mai 2008 Styringsgruppe: Torstein Mørseth, Stjørdal Næringsforum Sverre Myrvold, Børstad Transport Jan Håvard Selseng

Detaljer

Økt virkestransport på jernbane

Økt virkestransport på jernbane Utredning til Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet Statens landbruksforvaltning og Jernbaneverket November - 2010 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks-

Detaljer

Nordisk Transportpolitisk Nettverk. Eksempler på bærekraftig godstransport

Nordisk Transportpolitisk Nettverk. Eksempler på bærekraftig godstransport VF-notat 9/04 VESTLANDSFORSKING DOKUMENTASJONSRAPPORT: Nordisk Transportpolitisk Nettverk. Eksempler på bærekraftig godstransport Carlo Aall, Otto Andersen VF Notat Notattittel: Dokumentasjonsrapport:

Detaljer

KVU Transportsystemet på Jæren Vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling

KVU Transportsystemet på Jæren Vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no Stian Brosvik Bayer og Gottfried Heinzerling KVU Transportsystemet på Jæren Vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 3 av 23

Innholdsfortegnelse. 3 av 23 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. Innledning med definisjoner... 4 1.1.Sentrale begrep... 4 1.2.Innsamling av data... 5 1.3.Justering av dekningsgrad... 5 1.4.Civitas handelsanalyse... 6

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Rapport Dialogkonferanse 1 Nye Narvik Havn - Lokaliseringsalternativer

Rapport Dialogkonferanse 1 Nye Narvik Havn - Lokaliseringsalternativer Narvik Havn Rapport Dialogkonferanse 1 Nye Narvik Havn - Lokaliseringsalternativer Oktober 2013 2013-10-21 Oppdragsnr.: 5125439 Dokument nr.: 1 Rapport Dialogkonferanse 1 Nye Narvik Havn - oktober 2013

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer