Dette ønsker transportørene og brukerne av havnen sett i et langsiktig perspektiv!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette ønsker transportørene og brukerne av havnen sett i et langsiktig perspektiv!"

Transkript

1 Dette ønsker transportørene og brukerne av havnen sett i et langsiktig perspektiv! Leif Arne Strømmen Direktør Kuehne Nagel Norge AS Styreleder LTL Hordaland / Sogn & Fjordane

2 Agenda Hvilke bedrifter representerer Logistikk og Transportindustriens Landsforening? Hvem styrer varestrømmene inn / ut av Norge? Utvikling og Trender som påvirker våre varestrømmer Nasjonalt og Internasjonalt. Lokalisering av morgendagens Logistikk knutepunkt for regionen. Hva er brukernes krav til morgendagens logistikk knutepunkt?

3 Hvem er LTL? Logistikk og Transportindustriens Landsforening (LTL) er en av NHO sine landsforeninger: Våre medlemsbedrifter er bla:

4

5

6

7

8 Hvem styrer varestrømmene inn / ut av Norge? Det totale transport og logistikkmarkedet i Norge var i 2009 på om lag 32 Millarder NOK De 7 største aktørene hadde i 2009 en estimert omsetning på om lag 23 Milliarder NOK i Norge, som utgjør i overkant av 60% av total transport omsetning på vei, sjø, fly og 3PL i Norge. Markedsandeler Logistikkmarkedet Norge Bring Logistics Schenker Tollpost Kuehne-Nagel DHL DSV Grieg Logistics Øvrige

9 Hvem styrer varestrømmene internasjonalt? Varestrømmene Internasjonalt er i økende grad styrt av store multimodale transport og logistikkselskaper. De siste årene har det skjedd en voldsom konsolidering av transport og logistikkbransjen. Tidligere bestod bransjen av lokale / nasjonale spesialiserte Bil / Sjø / Fly speditører / transportører. I dag domineres markedet av store globale selskaper / nettverk med tilstedeværelse på alle kontinent i kombinasjon med en del større regionale aktører som for eksempel Bring Parallelt skjer konsolidering / globalisering på vareeiersiden, som innebærer at beslutninger vedr. vareflyt i større grad tas utenfor Norges grenser. (Leveringsbetingelser). Det betyr også at kundene av Bergen Havn i dag er store multi modale selskaper som driver med Sjø / Bil / Fly / Jernbane / 3PL inkl. Multimodal Transport.

10 Market Position and Products: Global Seafreight Market share 2008 based on turnover 2.0% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0% Kuehne+Nagel DHL DB Schenker Logistics Panalpina Expeditors Agility SDV Sinotrans Nippon Express UPS SC&F Source: Company reports and Kuehne + Nagel estimates

11 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% DB Schenker Logistics DHL DSV Geodis Dachser Kuehne+Nagel Gefco N. Dentressangle Rhenus Logwin Market Position and Products: Rail and Road Europe Market share 2008 based on turnover Dachser

12 Utvikling og Trender som påvirker våre nasjonale og internasjonale varestrømmen Finanskrisen har intensivert alle bedriftes jakt på lavere kostnader. Store selskaper inkl. Norske øker sine innkjøp fra fjerne østen på bekostning av norske og europeiske leverandører. Oljeindustrien i Norge vil i årene som kommer kjøpe langt mer varer og tjenester fra bedrifter i Asia. (Statoil / ENI / BP / Aker Solutions +++). Økningen i varestrømmene fra Asia til Europe vil øke i volum. Endringene skjer meget raskt. Det har de siste par månedene vært problematisk å få last fra Kina til Europa grunnet manglende kapasitet. Skyldes sterk vekst i eksport fra Kina de siste 3 4 månedene i kombinasjon med redusert kapasitet som følge av skip i opplag.

13 Economic Development and Market Dynamics Global Trade Dynamics vs. Global GDP Global Trade (Y-o-Y Growth) Global GDP (Y-o-Y Growth) Global Trade Dynamics vs. Global GDP Global Trade (Y-o-Y Growth) Global GDP (Y-o-Y Growth) % 14.0 Average Multiplier of Global Trade over Global GDP = 1.8x % (2.0) (4.0) Global Trade Source IMF World Economic Outlook, Morgan Stanley Research Global Real GDP (2.0) (4.0)

14 Utvikling og Trender som påvirker våre nasjonale og internasjonale varestrømmen Befolkningsvekst (Norge hadde innbyggere) Årlig transportvekst tilsvarende 4 5% (Gir en økning på 50 60% frem til 2020, og mer enn fordobling av volum i 2030 forutsatt en jevn økning i BNP på ca. 2 3% per år). Kombinasjon økte volumer fra Asia, vil gi andelsmessig kraftigere økning i container transport enn trailer transport til / fra Europa. Større skip vil anløpe Norge. Antall anløp vil ikke økte betydelig. Behovet for plass til oppstillingsareal, omlastningsterminaler / samlastterminaler / lager vil øke. Økt behov for lokaldistribusjon Lokalisering vs godstyngepunkt Konsolidering og globalisering i alle bransjer vil fortsette. Varestrømmene vil i økende grad styres utenfor Norge.

15 Lokalisering av morgendagens Logistikk Knutepunkt for regionen. Hva er brukernes krav til morgendagens logistikk knutepunkt?

16 Lokalisering av morgendagens Logistikk Knutepunkt for regionen? Hva må være avgjørende for valg av lokalisering? Lokalisering som legger grunnlag for økt andel sjø og jernbanetransport inn/ut av regionen. (Det er et uttalt politisk mål om overføring av last fra vei til sjø og bane). Ettersom de store transportørene / speditørene styrer en betydelig andel av varestrømmene på vei, sjø, bane og fly, må havnen fremstå som et multimodalt logistikk knutepunkt som tiltrekker seg de største aktørene og alle transportformene. Dette krever areal! Havnene må børste av seg kapteins stripene, og slutte med å se bilen som sin store fiende. Ved å erklære bil som sin fiende, erklærer man også sine egne kunder som sine fiender.

17 Lokalisering av morgendagens Logistikk Knutepunkt for regionen? Ved å innta rollen som logistikksenter for de store transportørene / samlasterne for alle transportformer, vil Bergen Havn også øke volumene av containere og trailere som går inn / ut sjøveien. Norge er logistikkmessig et lite land, med en lang kyst. Etablering av multimodale logistikk knutepunkt i de største byene, hvor all transport aktivitet samles vil kostnadsmessig, miljømessig og byutviklingsmessig være det ideelle. Godset velger alltid minste motstands vei. Det er bokstavelig talt noen hundre lapper som avgjør routingen på godset fra kontinentet / UK til Vest Norge, hvorvidt dette kommer inn via Bergen Havn, via Kr. Sand, via Brevik eller Gøteborg.

18 Lokalisering av morgendagens Logistikk Knutepunkt for regionen? Hvor kan man skape et Multimodalt Logistikk Knutepunkt i vår region? Null alternativet med lokalisering av terminaler i Bergen Indre Havn og Jernbaneterminal på Nygårdstangen er rent logistikk og varestrømsmessig ideelt. Men En samlet bransje / LTL har imidlertid kommet frem til at dagens lokalisering i Bergen Indre Havn og Nygårdstangen IKKE er levedyktig. Hvorfor?

19 Lokalisering av morgendagens Logistikk Knutepunkt for regionen? Hvorfor? Bergen Havn / Nygårdstangen tåler ikke en dobling av volum frem til Bergen Havn / Nygårdstangen har ikke nok plass til at dagens transportører / speditører kan drive effektive samlast terminaler. (Flere terminaler er sprengt i dag). Ingen utvidelsesmuligheter på Nygårdstangen. Mulig med videre ekspansjon i Bergen Indre Havn gjennom utfylling, men er det politisk vilje til dette? Stadig økende konflikt med naboer mht. støy, trafikk, høydebegrensninger på containere med mer.

20 Lokalisering av morgendagens Logistikk Knutepunkt for regionen? Hvorfor? Sterke krefter jobber for alternativ bruk av arealene i Bergen Havn og Nygårdstangen til byutvikling. Vi tror dette presset vil øke. Vi er en lite sexy bransje, som dessverre ikke lengre passer inn i et moderne bymiljø som i økende grad preges av boliger, restauranter, pub er og barer. Lite forutsigbare rammevilkår fra lokale politikere. Lager stadig nye flaskehalser for effektiv trafikkflyt.

21

22 Lokalisering av morgendagens Logistikk Knutepunkt for regionen? Hvorfor? Null alternativet med Ågotnes og Mongstad er i realiteten ikke noe nytt. Det eksisterer den dag i dag. Det er i dag fullt mulig for Sea Cargo og Fjordline å anløpe CCB og Mongstad base i dag i stedenfor Bergen Havn. Det er i dag fullt mulig for Container Feederne å anløpe CCB og Mongstadbase å laste / losse alle containere der. Hvorfor gjøres ikke det i dag? Svar: Godset velger minste motstands vei.

23 Lokalisering av morgendagens Logistikk Knutepunkt for regionen? Hvor kan man skape et Multimodalt Logistikk Knutepunkt i vår region? En samlet bransje / LTL står bak Flesland som den ideelle lokasjon for et fremtidig Logistikk Knutepunkt for regionen, hvor Havn, Jernbaneterminal, Samlastterminaler og Lager / HUB er samlokaliseres på Flesland. Containertrafikk, RORO Trafikk inkl. Fergetrafikk flyttes til Flesland. Jernbanespor legges til Flesland enten via Fyllingen / Sandsli / Kokstad, alternativt i eksisterende jernbanetrase fra Arna til Nestun, og derifra til Flesland. Dette vil byutviklingsmessig frigi Møhlenpris, Dokken, Jekteviken og Nygårdstangen til byformål. Det vil spare regionen for minimum tyngre kjøretøy på veien hver dag, fremfor en oppslittet lokalisering (2010 tall). I 2030 x 2.

24 Eksisterende Jernbanespor fra Arna til Midtun. Mangler 10 KM til Flesland.

25

26

27 Lokalisering av morgendagens Logistikk Knutepunkt for regionen? Hvor kan man skape et Multimodalt Logistikk Knutepunkt i vår region? Varestrømsanalysen gjennomført Q tilsier at godstyngdepunktet i vår region ligger syd for Bergen Sentrum. Gjennom utbygging av Svegatjønn Rådal, kombinert med fortsatt vekst i kommunene vest for Bergen, forventer vi at godstyngdepunktet også i fremtiden vil ligge sør / sørvest for Bergen sentrum.

28 Regional fordeling av godset (fraktberegningsvekt)

29 Regional fordeling av godset (antall forsendelser)

30 Fordeling på lastebærere (fraktberegningsvekt)

31 Fordeling på lastebærere (antall forsendelser)

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning Rapport Logistikknæringens samfunnsmessige betydning MENON-PUBLIKASJON NR. 3/2012 Februar 2012 av Heidi Ulstein, Lisbeth M. Iversen og Leo A. Grünfeld Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Logistikk-

Detaljer

Logistikk-knutepunkt Trondheimsregionen, høring.

Logistikk-knutepunkt Trondheimsregionen, høring. Logistikk-knutepunkt Trondheimsregionen, høring. Logistikk- og Transportindustriens Landsforening, region Midt Norge 15. juli 2011 1. Sammendrag. Denne høringsuttalelsen bygger på tilgjengelige fakta om

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN STAVA OF NO ER NG POR T 2010-2020 R WAY STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Innhold 1. Forord 2. Om havneaktiviteten i Stavangerregionen 3. Transport og logistikk som

Detaljer

Perspektivanalyse for utvikling av transport- og logistikk-knutepunkt i Sør. Sør Rogaland

Perspektivanalyse for utvikling av transport- og logistikk-knutepunkt i Sør. Sør Rogaland www.iris.no Stian Brosvik Bayer Anne Marthe Harstad Perspektivanalyse for utvikling av transport- og logistikk-knutepunkt i Sør Rogaland Rapport IRIS - 2015/090 Prosjektnummer: 7302959 Prosjektets tittel:

Detaljer

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen Strategiplan 2009 2024 Bergen og Omland havnevesen Forord Ledelsen, havnestyret og havnerådet har tatt initiativet til denne strategiplanen, med tanke på å ta ny sats og bli en moderne virksomhet som møter

Detaljer

Hvordan styrke sjøtransportens. konkurranseevne?

Hvordan styrke sjøtransportens. konkurranseevne? Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Tittel Forfattere Oppdragsgivere Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Geir Berg (SITMA), Rolf

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

Tema: Logistikknutepunkt. Heidi C. Dreyer om logistikknutepunkt. Paul Foldal om logistikknutepunkt. Jørgen Rødseth om logistikknutepunkt

Tema: Logistikknutepunkt. Heidi C. Dreyer om logistikknutepunkt. Paul Foldal om logistikknutepunkt. Jørgen Rødseth om logistikknutepunkt 2 11 Tema: Logistikknutepunkt Paul Foldal om logistikknutepunkt Heidi C. Dreyer om logistikknutepunkt Jørgen Rødseth om logistikknutepunkt OKTAN Trondheim Fornøyd? I Trondheim by eier vi over 50 eiendommer

Detaljer

Siden sist - IKT/Internett

Siden sist - IKT/Internett Nr. 21-11. årgang. 3. desember 2010 Siden sist - - har kloke hoder og NHO s økonomibarometer antydet at transportbransjen og næringslivet forøvrig er tilbake til nivået før finanskrisen tok kvelertak i

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse»

2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» 2013-2020 Sjøtransportstrategi «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG HOVEDTILTAK... 3 3. PROSESS... 5 3.1 Nasjonale og regionale strategier

Detaljer

Bergen hamn. Analyse av moglege ekspansjonsområde ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN

Bergen hamn. Analyse av moglege ekspansjonsområde ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN Bergen hamn Analyse av moglege ekspansjonsområde ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN Utgitt av: Hordaland fylkeskommune Samferdselsavdelinga Postboks 7900 5020 BERGEN Formgjeving: Kristin

Detaljer

Godstransport og fremtidig terminalstruktur

Godstransport og fremtidig terminalstruktur P L A N O G U T V I K L I N G S Ø R / V E S T Godstransport og fremtidig terminalstruktur Lars Christian Stendal Regional plan og utviklingsdirektør 25. august 2011 Transport- og logistikkdagen 1 Dagens

Detaljer

Et levende sentrum med en levende havn

Et levende sentrum med en levende havn Bakgrunnsinformasjon og konsekvensvurdering Ti gode grunner til å beholde to terminaler og til å integrere dem i Oslos sentrumsfunksjon Møter en sentral veksttrend i internasjonalt reiseliv Vekstmuligheten

Detaljer

uten logistikk stopper norge

uten logistikk stopper norge uten logistikk stopper norge side 42 side 32 34 side 37 39 Foto: Harald Pettersen, Statoil ASA smart sporing i faghandelen Gjennom bruk av RFID-teknologi kan Coop og de andre leddene i verdikjeden hente

Detaljer

Stein Erik Grønland Inger Beate Hovi TØI rapport 1128/2011. Godsknutepunkter struktur og effektivitet

Stein Erik Grønland Inger Beate Hovi TØI rapport 1128/2011. Godsknutepunkter struktur og effektivitet Stein Erik Grønland Inger Beate Hovi TØI rapport 1128/2011 Godsknutepunkter struktur og effektivitet TØI rapport 1128/2011 Godsknutepunkter struktur og effektivitet Stein Erik Grønland Inger Beate Hovi

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012 Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base Desember 2012 Table of Contents Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering 4 2. Sammendrag 5 3. Basen i Florø 7 3.1. Kort om aktiviteter 7 3.2. Framtidsplaner

Detaljer

RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland

RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland Forprosjekt RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland 06.08.2015 Haugland Næring og Havn KF 1 Tittel RogAlliansen Oppdragsgiver Stavangerregionen Havn IKS, Eigersund Næring og

Detaljer

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene Harstad Havn KF Strategiplan 2013 2018 Harstad i 1920-årene 1 Forord Harstad Havn må være en sentral pådriver i den til dels rivende utvikling som nå finner sted i vår region. Sammenslåing med Bjarkøy

Detaljer

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Rapport 2009-031 Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Econ-rapport nr. 2009-031, Prosjekt nr. 5z080077.10 ISSN: 0803-5113 GLU/KOK/kki, MFA, 13. mai 2009 Ikke offentlig

Detaljer

Sivile trender innen logistikk LOGMAKT 2013. Administrerende direktør Are Kjensli

Sivile trender innen logistikk LOGMAKT 2013. Administrerende direktør Are Kjensli Sivile trender innen logistikk LOGMAKT 2013 Administrerende direktør Are Kjensli 1 Are Kjensli BSHS 77-78 KS 79-82 BrigN / FR 6 82-86 Aftenposten ASA LOOC C. Tybring-Gjedde ASA Coca-Cola Drikker AS Bakehuset

Detaljer

[Skriv inn dokumenttittel]

[Skriv inn dokumenttittel] [Skriv inn dokumenttittel] Teknologisk fremsyn [Skriv inn undertittel for dokument] Godsmagi World of Cargocraft Scenariets hovedtrekk Sluttrapport, mai 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Godsmagi

Detaljer

Stjørdal Kommune. Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn

Stjørdal Kommune. Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn Stjørdal Kommune Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn Flyfoto Stjørdal Sentrum Mai 2008 Styringsgruppe: Torstein Mørseth, Stjørdal Næringsforum Sverre Myrvold, Børstad Transport Jan Håvard Selseng

Detaljer

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Pipervika Hjortnes Filipstad Tjuvholmen Akershusstranda Revierkaia Bjørvika Akerselvas utløp Bispevika Vippetangen Sørengutstikkeren Lohavn Grønlia Alnas

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune www.transportutvikling.no 30. september 2014/rev. desember 2014 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Nr. 3 september 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Logistikkhjelp får du hos oss side 8 Jakten på kundens beste side 10 Stortingsvalget

Detaljer

Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten. Norsk transport veien videre

Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten. Norsk transport veien videre Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten Norsk transport veien videre Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten Norsk transport veien videre Fafo-rapport 2014:03 Fafo 2014 ISBN 978-82-324-0084-3

Detaljer

FEBRUAR 2015. NTP Godsanalyse DELRAPPORT 1: Kartlegging og problemforståelse

FEBRUAR 2015. NTP Godsanalyse DELRAPPORT 1: Kartlegging og problemforståelse FEBRUAR 2015 NTP Godsanalyse DELRAPPORT 1: Kartlegging og problemforståelse 1 Bakgrunn og mandat for arbeidet med kartleggings- og problemforståelsesfasen Dette dokumentet rapporterer arbeidet i den første

Detaljer