INNLEGGSTEMA: Hvorfor vil transport med båt b t til øke?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEGGSTEMA: Hvorfor vil transport med båt b t til øke?"

Transkript

1 INNLEGGSTEMA: Hvorfor vil transport med båt b t til og fra Midt-Norge Jens Olav Flekke, NorFerries Markedsansvarlig Cargo 52 år Yrkesbakgrunn: 25 år r innen logistikk, COOP, Haganes Partners, Hydro Olje, Linjegods, Pepsi-Cola Norge, Pepsi-Cola Russland, Gresvig/Intersport Intersport,, TPL Norden Brattørakonferansen rakonferansen

2 Hvorfor vil transport med båt b t til og fra Midt-Norge Generell økning i fraktvolumer Østen og Øst Europa!!!!, varer er relativt sett blitt billigere Forventet reallønnsvekt i størrelsesorden % over de neste 20 år Velstandsøkning gir økt forbruk Kortere levesyklus for produkter Brattørakonferansen rakonferansen

3 Hvorfor vil transport med båt b t til og fra Midt-Norge Det bør således være nok gods, sitter vi på hver vår tue blir resultatet dårlige løsninger for samfunnet og vareeiere. Det handler om internasjonal konkurranse og langsiktige løsninger, vi må derfor finne den beste. Brattørakonferansen rakonferansen

4 Hvorfor vil transport med båt b t til og fra Midt-Norge Kapasitetsproblematikk Veien er full og banen er full, lite trolig at vi klarer å bygge oss ut av denne utfordringen påp land. En enorm investering er nødvendig n både b i vei og linjenett Veinettet ferdig om år! Hvordan ser verden ut da? Noen fåf store ro-ro skip kan fåf mesteparten av importtrailerne bort fra veien, frigjøre re togkapasitet og gi plass til varer som påp død d og liv måm gå via Oslo Retningsbalanse? Brattørakonferansen rakonferansen

5 TRH AES BIL OSLO TOG RO_RO CUX KOMBINERTE TRANSPORTER, SAMSPILL MELLOM MANGE AKTØRER Brattørakonferansen rakonferansen

6 Hvorfor vil transport med båt b t til og fra Midt-Norge Økende grad av ferdigvare, krever andre transportformer Produksjonen i ferd med å bli mindre og mindre lokal. Sentralisert ferdigvareproduksjon er transportdrivende Mer bruk av lastebærer betyr endring i retning ro-ro Større ro-ro skip vil erstatte en del av kysttrafikken der dette er mulig, med effektive hub løsninger Kystservice vil ikke bli borte, men måm fornye seg med effektive løsningerl Begge sjøkonsepter kan således s gåg hånd i hanske Brattørakonferansen rakonferansen

7 Hvorfor vil transport med båt b t til og fra Midt-Norge Havne Norge er blitt mer tilpasset konkurransen og vil ha sin del av utviklingen Modernisering av store kysthavner, sentralisering mot HUB løsninger, l større båter, b intermodale løsningerl Investering i infrastruktur og teknisk utstyr Kostnadseffektivitet Trøndelagsterminalen og det som skjer er blitt eksempel til etterfølgelse for andre, Ålesund (Flatholmen) sitter påp en fantastisk kapasitet Vareavgifter? Brattørakonferansen rakonferansen

8 Hvorfor vil transport med båt b t til og fra Midt-Norge Miljøaspekter Politisk korrekt å bruke båt b t og bane Økt internasjonal og nasjonal fokus påp forurensing, skip mindre forurensende Økt internasjonal og nasjonal fokus påp alternativer til bil Tog også en støykilde i lokalsamfunn Brattørakonferansen rakonferansen

9 Hvorfor vil transport med båt b t til og fra Midt-Norge Ulykker Hvor mange døde d de skal vi akseptere i trafikken 1 stor ro-ro mellom Midt Norge og kontinentet i en rundseiling, representerer årlig bilenheter som ikke blir kjørt påp E6, eller 7,5 10 mill kilometer spart. Brattørakonferansen rakonferansen

10 Hvorfor vil transport med båt b t til og fra Midt-Norge Oljepris Olje er en stor kostnadsfaktor, også på skip. Skip forbruker relativt sett mindre drivstoff målt mot å sende lasten landeveien Strømpris er også oljedrevet Skip vil således s fåf en økende kostnadsfordel ved økende oljepris Brattørakonferansen rakonferansen

11 Hvorfor vil transport med båt b t til og fra Midt-Norge Øvrige kostnader landtransport Mangel påp sjåfører (3000 stk) vil drive lønnskostnader opp Håndheving av kjøre og hviletid vil vanskeliggjøre landtransport over lange avstander, og være v kostnadsdrivende Avgifter? Vareeier ender opp med regningen. Brattørakonferansen rakonferansen

12 Hvorfor vil transport med båt b t til og fra Midt-Norge Store Ro-Ro skip (3000 lanemeter) satt i system vil være v billigst og best, og gi forutsigbare kostnader Så få destinasjoner som mulig per seiling Kostnadseffektiv Regulær pålitelig Ro-Ro med kombinasjon semitrailer, MAFI og container påp værdekk vil gi de laveste kostnadene Brattørakonferansen rakonferansen

13 Hvorfor vil transport med båt b t til og fra Midt-Norge FREMTIDIG KONSEPT NYE HURTIGE BÅTER B I RENDYRKET GODSKONSEPT TEKNISKE DATA: LANEMETER: 2800 KAPASITET: 200 enh HASTIGHET: 24 knop Brattørakonferansen rakonferansen

14 Hvorfor vil transport med båt b t til og fra Midt-Norge OPPSUMMERING Sjøtransport er kosteffektivt (investering og drift) Kapasitet kan hurtig økes, uten store samfunnsinvesteringer Økende godsmengder, i særdeleshet s for intermodale løsninger l med store ro-ro skip som primær r lastebærer Sjøtransport pålitelig p påp tid og regularitet, pga knapphetsfaktorer påp linje- og veinett, samt omlasting Brattørakonferansen rakonferansen

15 Hvorfor vil transport med båt b t til og fra Midt-Norge OPPSUMMERING Konsentrasjon mot noen fåf havner er nødvendign En etablert sentral havn har en enorm kapasitet til å serve regioner uten store utbygginger av hovedvei - og tognett. Viktig at ikke alle gode lokale tiltak fører f til at stordriftselementet blir borte. Mer miljøvennlig (luft og støyforurensning) Brattørakonferansen rakonferansen

16 Hvem/hva er NorFerries AS? Eiet 100% av Kystrederier Arendal AS, et utviklings-,, investerings og holdingsselskap Majoritetseier er Geir J. B. Wilhelmsen Styreformann er Sigurd Steen jr Lang erfaring innen shipping Brattørakonferansen rakonferansen

17 Samarbeidspartnere og med- utviklere over 2,5 år: Cuxport Cuxport Gmbh, eiet av Rhenus og HHLA, til sammen ansatte og 3 milliarder EUR i oms Trøndelag Havn Ålesund lesund Havn Cuxhaven Havn Større transportører; rer; i første f rekke Nor-Cargo, DFDS, Schenker, Box Solutions Pågang gang fra andre havner om samarbeide Nor Nor Cargo som agent i Norge Cuxport Cuxport Gmbh som agent i Cuxhaven/Europa Hanseatic,, som bemanner og drifter skipet Brattørakonferansen rakonferansen

18 Cuxport Brattørakonferansen rakonferansen

19 Konsept NorFerries Store ro-ro ro s for semi/containere/rullende materiell, høy y frekvens, pålitelighet p og punktlighet Lavere totalkostnad dør d dør r enn andre løsningerl Få havner med effektiv infrastruktur per seiling - for hurtig og rasjonell fremføring ring Fremføring ring tilpasset Europeisk havn, jernbaner og veier i tråd d med godsets behov Brattørakonferansen rakonferansen

20 M/S Kjell Sverre DIMENSJONER 186 X 28,5 X 7m LANEMETER SEMITRAILERE PERSONBILER CONTAINERE PÅP MAFI S CONTAINERE PÅP VÆRDEKK 22 MOTORER/SULTZER 10400HK SERVICE SERVICE SPEED KNOP OPPGRADERT OG TILPASSET Brattørakonferansen rakonferansen

21 Oppstart og testing Q4 06, November Brattørakonferansen rakonferansen

22 AVGANGER SYDGÅENDE OG NORDGÅENDE OPPSTARTSSCENARIO: 1 RUNDTUR PER UKE TRONDHEIM, ÅLESUND, CUXHAVEN BÅT T 2 (OPSJON): FREKVENS ØKES TIL 2 RUNDSEILINGER LASTEVOLUMER TILGJENGELIG FLERE ANLØPSSTEDER Brattørakonferansen rakonferansen

23 AVGANGER VED OPPSTART TRONDHEIM ÅLESUND SYDGÅENDE FREDAG ETTERM LØRDAG MORGEN NORDGÅENDE SØNDAG KVELD TIRSDAG MORGEN BERGEN - - STAVANGER - - ANK. CUXH. SØNDAG ETTERM TIRSDAG KVELD Brattørakonferansen rakonferansen

24 Oppsummering Vår r hovedkonkurrent er veitransport, men veitransportørene rene skal være v våre v kunder og samarbeidspartnere Brattørakonferansen rakonferansen

25 Oppsummering NorFerries ønsker å bygge relasjoner for oppbygging av transportkjeder, eksempelvis i kombinasjon med bane og gjerne også med andre skip Brattørakonferansen rakonferansen

26 Oppsummering Vår r målsetting m er sammenfallende med intensjonene i Norsk Transportplan Miljøvennlig Ulykkesreduserende Kostnadseffektiv Pålitelig Transportbedriftenes motorvei til kontinentet Bra timing for oppstart Brattørakonferansen rakonferansen

Referat fra NMCavslutningskonferanse. Nordland Intermodale transportløsninger for næringslivet

Referat fra NMCavslutningskonferanse. Nordland Intermodale transportløsninger for næringslivet Further breakdown of transport flow information for the Northern Maritime Corridor final Regional Rapport Referat fra NMCavslutningskonferanse for Nordland Intermodale transportløsninger for næringslivet

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

Styrket konkurransekraft for norsk nærskipsfart - Broen til Europa

Styrket konkurransekraft for norsk nærskipsfart - Broen til Europa 2014 Styrket konkurransekraft for norsk nærskipsfart - Broen til Europa Visste du at? Sjøtransport er den mest energieffektive transportformen. Frakt av en container fra Rotterdam til Alnabru med skip

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner.

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner. N O T A T Høyhastighets jernbane i et multimodal transportsystem perspektiver, mål og prinsipper. Spesielt fokus: HH-bane Oslo-Ski-Askim-Årjäng-Karlstad-Stockholm A. Nasjonale mål i Norge Den norske regjeringen

Detaljer

Sørvestbanen Godspotensial

Sørvestbanen Godspotensial Sørvestbanen Godspotensial Juni 2014 Rejlers Railcons ult AS Skippe rgata 31 Org.nr: 985 377 189 MVA Tel: 22 33 66 33 0154 OSLO www. rejlers.no railcons ult@rejlers.no Sertifis ert ISO 9001, ISO 14001,

Detaljer

Intermodal bane og veiløsning for godstransport ved Kvam i Nord-Fron kommune

Intermodal bane og veiløsning for godstransport ved Kvam i Nord-Fron kommune ØF-notat 07/2014 Intermodal bane og veiløsning for godstransport ved Kvam i Nord-Fron kommune Forprosjekt av Per Kristian Alnes Erik Johannessen ØF-notat 07/2014 Intermodal bane og veiløsning for godstransport

Detaljer

En kortfattet vurdering av sysselsettingseffekt og verdiskapning Geir Berg

En kortfattet vurdering av sysselsettingseffekt og verdiskapning Geir Berg Omlastingsterminal for jernbanetransport eller logistikknutepunkt for Midt Norge? En kortfattet vurdering av sysselsettingseffekt og verdiskapning Geir Berg 3. juni 2011 1 Innhold 0 Sammendrag... 3 1 Nåværende

Detaljer

Mer gods på sjø. Volumet kan dobles. Oppsummering fra 16 konferanser langs hele kysten i 2012

Mer gods på sjø. Volumet kan dobles. Oppsummering fra 16 konferanser langs hele kysten i 2012 Mer gods på sjø Volumet kan dobles Oppsummering fra 16 konferanser langs hele kysten i 2012 Godset velger minste motstands vei! Fred Voldset, logistikkdirektør, Borregaard 2 Sammendrag Dagens kunder på

Detaljer

Hvor går varestrømmene fra Europa til Norge? Hvorfor har Norge brukt 400 mill kr på overføring av gods fra vei til sjø - med null effekt?

Hvor går varestrømmene fra Europa til Norge? Hvorfor har Norge brukt 400 mill kr på overføring av gods fra vei til sjø - med null effekt? Del 1: Logistikkutfordringer Hvorfor går alle bananene til Oslo? Hvor går varestrømmene fra Europa til Norge? Hvorfor har Norge brukt 400 mill kr på overføring av gods fra vei til sjø - med null effekt?

Detaljer

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14 Nr.2 juni 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Utålmodig logistiker Side 14 Det norske bildet Side 4 Kabotasje er lovlig Side 10 Fra Molde til Korea Side 8 C200 Med Scanias FMS-system

Detaljer

Strategi for nærskipsfarten i Norge

Strategi for nærskipsfarten i Norge Vi fornyer sjøtransporten Strategi for nærskipsfarten i Norge Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen Vi fornyer sjøtransporten 1 INNHOLD Innledning... 2 1.1. Hensikt... 2 1.2. Visjon: Vi fornyer

Detaljer

SAMARBEID I RORO-NÆRSKIPSFART

SAMARBEID I RORO-NÆRSKIPSFART Selvstendig arbeid innen masterstudiet i økonomi og administrasjon, våren 2013 jkhjhhhb SAMARBEID I RORO-NÆRSKIPSFART EN STUDIE AV VERTIKALT OG HORISONTALT SAMARBEID SOM VIRKEMIDDEL FOR FLYTTING AV TRAFIKK

Detaljer

Logistikk- og transportindustrien Utvikling og tjenestetilbud

Logistikk- og transportindustrien Utvikling og tjenestetilbud TØI-rapport 1019/2009 Forfatter(e): Olav Eidhammer og Jardar Andersen Oslo 2009, 97 sider Sammendrag: Logistikk- og transportindustrien Utvikling og tjenestetilbud Speditører og kjøpere av logistikk- og

Detaljer

Trendbrudd for sjøtransporten

Trendbrudd for sjøtransporten Trendbrudd for sjøtransporten Fjern drøm eller nær virkelighet? Betraktninger rundt sjøtransportens konkurranseevne i Trondheimsregionen Oslo, 13. januar 2014 1 Innhold 1 Endret transportmiddelfordeling

Detaljer

Rammebetingelser i transport og logistikk

Rammebetingelser i transport og logistikk Sammendrag: Rammebetingelser i transport og logistikk TØI rapport 1353/2014 Forfattere: Inger Beate Hovi, Svein Bråthen, Harald M. Hjelle og Elise Caspersen Oslo 2014 132 sider Vi har i denne rapporten

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg Sammendrag: Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg TØI rapport 1372/2014 Forfatter(e): Stein Erik Grønland, Geir Berg, Eirill Bø og Inger Beate Hovi Oslo 2014 67 sider

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Hvordan styrke sjøtransportens. konkurranseevne?

Hvordan styrke sjøtransportens. konkurranseevne? Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Tittel Forfattere Oppdragsgivere Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Geir Berg (SITMA), Rolf

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune www.transportutvikling.no 30. september 2014/rev. desember 2014 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

[Skriv inn dokumenttittel]

[Skriv inn dokumenttittel] [Skriv inn dokumenttittel] Teknologisk fremsyn [Skriv inn undertittel for dokument] Godsmagi World of Cargocraft Scenariets hovedtrekk Sluttrapport, mai 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Godsmagi

Detaljer

PLAN FOR INTERMODAL GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD

PLAN FOR INTERMODAL GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD INTERREGIONAL PLAN PLAN FOR INTERMODAL GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD [ PLAN TIL 1. GANGS BEHANDLING ] 2 PLAN FOR INTERMODAL GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD // 1. GANGS BEHANDLING 3 INNHOLD

Detaljer

Samfunnsnytten av Moss Havn

Samfunnsnytten av Moss Havn Samfunnsnytten av Moss Havn i et lokalt, regionalt og nasjonalt perspektiv Mars 2015 Geir Berg Moss Rygge Råde Våler Utarbeidet for Mosseregionen Foto: Jørn Mortensen, PS Press AS Kommunene i Mosseregionen

Detaljer

Utvikling av Røros- og Solørbanen

Utvikling av Røros- og Solørbanen Utvikling av Røros- og Solørbanen Nødvendig utbygging for å få vekst i godstrafikken nord sør og livskraftig tømmertransport fra innlandet Rapport 11.09.2012 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 4 1 Bakgrunn

Detaljer

Stjørdal Kommune. Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn

Stjørdal Kommune. Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn Stjørdal Kommune Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn Flyfoto Stjørdal Sentrum Mai 2008 Styringsgruppe: Torstein Mørseth, Stjørdal Næringsforum Sverre Myrvold, Børstad Transport Jan Håvard Selseng

Detaljer

Plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold

Plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold Plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold Interregional plan Plan til 1.gangs behandling Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Mål for planarbeidet... 5 2.3 Intermodal

Detaljer

Logistikk-knutepunkt Trondheimsregionen, høring.

Logistikk-knutepunkt Trondheimsregionen, høring. Logistikk-knutepunkt Trondheimsregionen, høring. Logistikk- og Transportindustriens Landsforening, region Midt Norge 15. juli 2011 1. Sammendrag. Denne høringsuttalelsen bygger på tilgjengelige fakta om

Detaljer

Sluttrapport Drammen havn

Sluttrapport Drammen havn LogCon AS 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Konklusjon / Innstilling 2 3 Power Point presentasjon 5 4 Resymè av gjennomførte intervjuer 7 4.1 Posten Norge / Bring 7 4.2 Tollpost / PostNord 8 4.3 Ramberg

Detaljer