Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen"

Transkript

1 Fra land til sjø Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014 Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen

2 Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien. Eksempel på bedrifter med stor sjø-andel av egen tonnasje: Borregaard 50% Norske Skog 80% Hydro 90% Eramet 90% Elkem 90% Hustadmarmor 100% Potensialet for sjøtransport finnes i langdistanse stykkgodssegmentet SSB/Shortsea Perspektiver på vareforsyning og godstransport Juli

3 Shortsea linjetilbud Oslofjorden landets importhub, bilen dominerer Linjetilbudet omfatter først og fremst feedertjenester fra de store havgående skip som betjener europahavnene Rotterdam, Hamburg, Bremerhafen mv. Shortsea-volumet er imidlertid økende, dvs sjøtransport av last som oppstår i Europa. Markedsfordeling til importnavet Oslofjorden er: Bil 65 % LoLo 15% RoRo 15% Tog 5% Kristiansand, Stavanger og Bergen er de øvrige import-huber for linjeskip. Shortsea Perspektiver på vareforsyning og godstransport Juli

4 Hvor kommer lasten fra? Oversikten viser import- og eksportvolumer med bil for den såkalte europalasten, dvs markedspotensialet for båt. Volum inkl Sverige om lag 15 mill tonn. SSB/Shortsea Perspektiver på vareforsyning og godstransport Juli

5 Havner: Mangslungen virksomhet 60 trafikkhavner i Norge driver hovedsakelig med andre oppgaver enn containertransport Tendens til at "alle skal drive med alt" En del av kommunenes virksomhet Finnes ingen insitamenter til å spesialisere innenfor naturlige trafikkregioner. SSB/Shortsea Perspektiver på vareforsyning og godstransport Juli

6 Mange og små containerhavner Norges ca lastede og lossede containere på sjø er spredt på mange små havner SSB/Shortsea Perspektiver på vareforsyning og godstransport Juli

7 Mål for transportutøvelse, transportmiddelfordeling og miljø Overordnede mål for gjeldende NTP: Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling Perspektiver på vareforsyning og godstransport Juli

8 Kvantitative, operative og etterprøvbare mål for transportpolitikken (1) Godstransport med tog skal øke med 60 prosent, dvs øke fra TEUs til TEUs. Dette representerer i sum ca. 8 mill tonn. Det meste av økningen skal tas på Dovrebanen og sydkorridoren fra Oslo mot Gøteborg og Malmø, men øvrige strekninger skal også øke sitt volum. Sjøtransport med LoLo og RoRo skal økes med 5 mill. tonn til ca. 10 mill. tonn. Det meste av økningen skal tas på import/eksportkorridorene fra kontinentet til Oslofjorden og til vestlandet. Med slike mål vil intermodal transport ta mesteparten av den forventede økte godstransporten over lange avstander der det finnes tog- og sjøtilbud. Perspektiver på vareforsyning og godstransport Juli

9 Virkemidler sjøtransport (1) Realisere tilskuddsordningen som skal stimulere vareeiere og speditører til mer sjøtransport. (Omtalt i gjeldende NTP på flere steder. Forslag til ordning er utformet og beskrevet av flere) Kundeintervjuer tyder på at dette er et effektiv virkemiddel kombinert med utvikling av bedre sjøtilbud gjennom effektivisering og spesialisering i utvalgte havner. Realisere forslaget om stimulanser til havnesamarbeid i naturlige trafikkregioner. Start med Oslofjorden. Oslofjorden bør maksimalt ha 3 containerhavner: Oslo, en på vestsiden og en på østsiden av fjorden. Tilsvarende spesialisering bør kunne skje på bulk, import av biler mv. Stimuler til dannelse av ett driftsselskap for hele Oslofjorden inkl Borg/Larvik i syd som får ansvar for å utvikle og effektivisere terminaldriften i havnene. Ta i bruk lignende virkemidler som nå ligger i kommunereformen: Støtte til organisering i de regionale prosessene. Økonomiske virkemidler i form av engangskostnader for gjennomføringen. Utred en generell hjemmel i havne og farvannsloven som gir hjemmel til å pålegge havnesamarbeid i naturlige trafikkområder i tråd med gjeldende regel i loven som gir anledning til bruk av havnekapital utenfor kommunens grenser i form av interkommunalt samarbeid. Perspektiver på vareforsyning og godstransport Juli

10 Virkemidler sjøtransport (2) Gods flyttes ikke selv om potensialet påpekes, derfor Staten må initiere markedskartlegging sammen med markedsaktørene Hva går sjøveien? Hva er potensialet? Forutsetninger som må til. Hvordan kan vareeierne og speditører stille betingelser for valg av transportform på sine importvolumer? Kan brukes til: Rederienes produktutvikling Vareeieres grunnlag for planlegging Grunnlag for analyse av godskonsentrasjon og myndighetens grunnlag for havnestrategi Perspektiver på vareforsyning og godstransport Juli

11 Markedsdeling og retningsbalanse hovedkorridorer (kilde TØI rapport 1195/2012) Sjø: Petroleumspro dukter fra Mongstad til Vestfold 11

12 Bergen havn trafikkutvikling Antall TEU til/fra Bergen havn (tall fra SSB) Varestrømsanalyse for Bergensregionen 2013

13 Bergen havn i forhold til resten av landet Varestrømsanalyse for Bergensregionen 2013

14 Nygårdstangen trafikkutvikling bane Varestrømsanalyse for Bergensregionen 2013

15 Nygårdstangen i forhold til resten av landet Varestrømsanalyse for Bergensregionen 2013

16 Godshåndteringssteder i Bergen Varestrømsanalyse for Bergensregionen 2013

17 A1: Alt gods i Bergensregionen B1: Inngående gods til regionen B2: Utgående gods fra regionen C1: Direkte levert (Partigods) C2: Terminalbehandlet (Stykkgods) C3: Direkte hentet fra leverandør(partigods) C4: Terminalbehandlet (Stykkgods) D1: Import D2: Innenland s D3: Import D4: Innenland s D5: Eksport D6: Innenland s D7: Eksport D8: Innenland s E1: Veg E4: Veg E7: Veg E10: Veg E13: Veg E16: Veg E19: Veg E22: Veg E2: Bane E5: Bane E8: Bane E11:Bane E14:Bane E17:Bane E20:Bane E23:Bane E3: Sjø E6: Sjø E9: Sjø E12: Sjø E15: Sjø E18: Sjø E21: Sjø E24: Sjø Varestrømsanalyse for Bergensregionen 2013

18 Godsmengde (tonn) Antall forsendelser Forholdet mellom Dokken og Nygårdstangen Fordeling basert på vekt Fordeling basert på antall forsendelser Sjø til/fra Veg 900, , , , , ,000 Bane til/fra Veg Bil-Bil omlasting Direkte-transport bil 5000, , , , , , ,000 Sjø til/fra Veg Bane til/fra Veg Bil-Bil omlasting Direkte-transport bil 300, , , , , ,000,0,0 Varestrømsanalyse for Bergensregionen 2013

19 Forholdet mellom Dokken og Nygårdstangen Varestrømsanalyse for Bergensregionen 2013

20 Godsmengde som er kartlagt Vekt: 1,7 mill tonn (65% inngående og 35% utgående) Antall: 6,9 mill sendinger (75% inngående og 25% utgående) I tillegg kommer sendinger internt i Hordaland (9%) Bil inn Bane inn Sjø inn Bil ut Bane ut Sjø ut Vekt-andel 34 % 48 % 18 % 49 % 27 % 24 % Antallandel 31 % 68 % 0,4 % 33 % 66 % 1,3 % Varestrømsanalyse for Bergensregionen 2013

21 Varestrømsanalyse for Bergensregionen 2013

22 Varestrømsanalyse for Bergensregionen 2013

23 Takk for oppmerksomheten

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune www.transportutvikling.no 30. september 2014/rev. desember 2014 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Konkurranseflater i godstransport

Konkurranseflater i godstransport Sammendrag: Konkurranseflater i godstransport TØI rapport 1125/2011 Inger Beate Hovi og Stein Erik Grønland Oslo 2011, 109 sider Konkurranseflater mellom transportmidler i godstransport er analysert for

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Pipervika Hjortnes Filipstad Tjuvholmen Akershusstranda Revierkaia Bjørvika Akerselvas utløp Bispevika Vippetangen Sørengutstikkeren Lohavn Grønlia Alnas

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

N O T A T. En helhetlig strategi for transport i Norge, i Europa utfordringer og løsninger

N O T A T. En helhetlig strategi for transport i Norge, i Europa utfordringer og løsninger N O T A T En helhetlig strategi for transport i Norge, i Europa utfordringer og løsninger A. Én samlet transportetat Det faktum at fire statlige transportetater (inkl. Avinor) nå har lagt frem et felles

Detaljer

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi Godstransport på bane Jernbaneverkets strategi 1 Innhold Forord 3 Sammendrag 4 1. Bakgrunn 12 2. Formål 13 3. Overordnede mål og strategier 14 4. Godstransport på bane utfordringer og muligheter 15 5.

Detaljer

Godstransport og fremtidig terminalstruktur

Godstransport og fremtidig terminalstruktur P L A N O G U T V I K L I N G S Ø R / V E S T Godstransport og fremtidig terminalstruktur Lars Christian Stendal Regional plan og utviklingsdirektør 25. august 2011 Transport- og logistikkdagen 1 Dagens

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Nordisk Transportpolitisk Nettverk. Eksempler på bærekraftig godstransport

Nordisk Transportpolitisk Nettverk. Eksempler på bærekraftig godstransport VF-notat 9/04 VESTLANDSFORSKING DOKUMENTASJONSRAPPORT: Nordisk Transportpolitisk Nettverk. Eksempler på bærekraftig godstransport Carlo Aall, Otto Andersen VF Notat Notattittel: Dokumentasjonsrapport:

Detaljer

1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger

1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger 1. Sammendrag Suksessen fra i fjor skal følges opp - men på en ny måte. Fokus flyttes fra merkevarebygging av sjøtransport til å øke av antall forespørsler. Varestrømmer, marked, kunder og behov skal kartlegges

Detaljer

Stjørdal Kommune. Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn

Stjørdal Kommune. Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn Stjørdal Kommune Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn Flyfoto Stjørdal Sentrum Mai 2008 Styringsgruppe: Torstein Mørseth, Stjørdal Næringsforum Sverre Myrvold, Børstad Transport Jan Håvard Selseng

Detaljer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Jørgen Aarhaug Wiljar Hansen Øystein Engebretsen Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer Jørgen Aarhaug

Detaljer

Hva gjør. Logistikknæringen? Hva gjør. NHO Logistikk og Transport?

Hva gjør. Logistikknæringen? Hva gjør. NHO Logistikk og Transport? Hva gjør Logistikknæringen? Hva gjør NHO Logistikk og Transport? Hva gjør logistikknæringen BRINGER VARENE DER DU ER Logistikknæringen er bedrifter innen spedisjon, drift av godssentraler, lagring, lasting

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Ny infrastruktur i nord

Ny infrastruktur i nord 2 2. J U N I 2 0 1 1 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 UTREDNINGSFASEN Ny infrastruktur i nord DEL 2 FORSLAG TIL TILTAK FOR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN A V I N O R J E R N B A N E V E R K E T K Y S T V E R

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2012-03-26 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV Revidert

Detaljer

INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK

INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK OG VIRKEMIDLER RETTET MOT SKOGBRUKET MÅ HA SOM OVERORDNET MÅL Å ØKE VERDISKAPINGEN I SKOGBRUKET

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Myndighetene styrer utviklingen av den transportmessige infrastrukturen gjennom n a) NVP n b) NTP n c) NLP n d) NPT

Myndighetene styrer utviklingen av den transportmessige infrastrukturen gjennom n a) NVP n b) NTP n c) NLP n d) NPT 1 Bransjelære 1.1 Myndighetene styrer utviklingen av den transportmessige infrastrukturen gjennom n a) NVP n b) NTP n c) NLP n d) NPT 5 1.2 En helpendelrute er en rute mellom n a) et boligområde og et

Detaljer

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og

Detaljer

VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden.

VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. Å R S B E R E T N I N G MED R E G N S K A P 2 0 1 2 M O S S H A V N Besøk vår hjemmeside hvor du finner: - værstasjon

Detaljer

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Rapport 2008-079 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Econ-rapport nr. 2008-079, Prosjekt nr. 57280 ISSN: 0803-5113 ODN/KOK/mja, 23. september 2008 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer