Godspotensial på jernbane. Presentasjon Ove Skovdahl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godspotensial på jernbane. Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl"

Transkript

1 Godspotensial på jernbane Presentasjon Ove Skovdahl

2 »GODS PÅ JERNBANE Tema i dag» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen potensiale Grunnlag» Generell kompetanse om gods på bane» Mulighetsstudie for gods på Sørvestbanen 2014

3 LITT BAKGRUNN Jernbaneforum Sør, oppdragsgiver for dette studiet» Fylkeskommuner og kommuner» Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland» Ledes av fylkesordførerne» Arbeider for utvikling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen Rejlers Norge AS Divisjon Railconsult» Rådgiver Bærekraftig Banetransport» Oppdrag for kommuner, fylkeskommuner, Jernbaneverket, operatører m.fl. Ove Skovdahl, seniorrådgiver» Siv.ing, 30 års erfaring fra jernbanebransjen

4

5 »GODSTRANSPORT PÅ BANE» Europeisk lovgivning» Kommersiell virksomhet» Konkurrerer på like vilkår med lastebil og skip» Godstogoperatører i Norge 2015: CargoNet AS CargoLink AS Grenland Rail AS LKAB Malmtrafik AB GreenCargo AB Hector Rail AS Tågåkeriet i Bergslagen AB TX Logistik AB Persontransport har høyere prioritet (forskriftsbestemt)

6 «Jernbanen»? «Ansvar»? Jernbanemagasinet

7 AKTØRER I GODSTRANSPORT Vareeierne overlater sitt gods til speditører og samlastere. Speditører og samlastere bruker tilgjengelige transportmidler. Rederiene seiler sine skip dit godset skal. Havnene stiller seg til disposisjon for de som bruker havnene. Terminaloperatørene overfører gods mellom skip, bil og tog. Togoperatørene kjører tog dit godset skal. Jernbaneverket etablerer etterspurt infrastrukturen Statens vegvesen ønsker mer gods på jernbane. En mur av velvilje - Hvem «tar ansvar»?

8 »GODS PÅ TOG Jernbanestatistikk 2014,

9 »PUNKTLIGHET GODSTOG Godstog CargoNet AS < 5 min Godstog CargoLink AS < 5 min Jernbanestatistikk 2014,

10 »MARKEDSANDELER TØI rapport 1363/2014. Godstransportmarkedets sammensetning og utvikling

11 »GODS PÅ BANE Tre former for godstransport på bane:» Systemtog» Vognlast» Kombitransport Forskjellige forutsetninger og bruksområder - i Norge og Europa

12 »SYSTEMTOG Eksempler: Malm, Kalk, Flydrivstoff, (Tømmer) Kostnader:Transportetapper

13 »VOGNLAST Kostnader:Transportetapper og skifting, samt sidespor.

14 »KOMBITRANSPORT Containere Semihengere Kostnader: Transportetapper og terminalhåndtering

15 »KOMBITRANSPORT Konkurransebilde Kostnader: Transportetapper og terminalhåndtering

16 »TRANSPORTETAPPER

17 TERMINALHÅNDTERING» Kritisk del av kostnadsbildet ved kombitransport» Flytte containere og løshengere mellom skip, tog og bil.» Krever effektive terminaler med korte avstander» Felles utnyttelse av terminal-personale og -utstyr» Case Havn og løshengere» Ro-ro og lo-lo» Spor til havn!» Bil mellom skip og tog krever to terminaloperasjoner

18 HIRTSHALS GODSBANETERMINAL

19 LØSHENGERE KAN REISE ALENE Case: Ganddal-Kristiansand-Hirtshals-Taulov-Kufstein-Brenner-Verona

20 »GODS EGNET FOR TOG Tungt langt - ofte Malm Luleå-Narvik 8600 tonn/tog Containere Oslo-Narvik 2000 km/ 28 timer Kalk Bjørntvedt-Brevik 11 km/ 8 tog pr dag

21 »GODS PÅ JERNBANE» Transportkapasitet avhenger av toglengde» Kostnader/ økonomi avhenger av toglengde (antall vogner) pr lok/ lokfører» Toglengde begrenses av: Stigningsforhold Tilgjengelige kryssingsspor Må se sammenheng

22 ENKELTSPOR UTFORDRING» Kryssingsspor der tog møtes» Godstog kjøres til side for å møte persontog. Godstog må være kortere enn kryssingssporet.» Dersom persontog kjøres til side for å møte godstog, kan godstog kjøres med større lengde og vekt og lavere kostnader.» Dette gir økt konkurranseevne for gods på bane, men (noe) lengre reisetid for passasjerer..» «Politisk» tiltak for mere gods på bane.

23 Transportkorridorer

24 »BASIS FORUTSETNINGER Innenlandsgodstog: Godstogrushtid: Avgang 18:00-22:00. Ankomst 04:00-07:00 Ledig kapasitet på dagtid (kapital- og personalkostnader allerede dekket) Alnabru, Ganddal Utnyttelse av kapitalkostnader (95% belegg) Last begge retninger avgjørende System av transporter = puslespill Macaroni case» Entusiasme og interesse er nødvendig

25 »NYE MULIGHETER Potensial oppsummert: Utnytt asymmetriske godsstrømmer Utnytt tomcontainere Utnytt tilgjengelig materiell og personale på dagtid Utnytte TEN-nettet fra Hirtshals Utfordringer: Kapasitet på enkeltspor Terminaloperasjoner og skifting

26 »MULIGE TRANSPORTER» Tidsvindu kl (T/R) Drammen Larvik/ Grenland Drammen (forbindelse Bergen/Trondheim) Kristiansand Ganddal Kristiansand» Lengre ruter: Bergen - Grenland - Alnabru Grenland Trondheim/ Bergen T/R» Vanskelig å få god korrespondanse i havn: Må påregne noe venting.. (aksept?)

27 »ENDRINGER OPPSTÅR

28 »STRATEGIER? Enten: Vente med å jobbe for økt trafikk til infrastrukturen er forbedret Eller: Jobbe før økt trafikk nå slik at infrastrukturen må forbedres

29 »ANBEFALINGER (1)» Følgende transporter kan starte på relativt kort sikt: Bergen/ Trondheim (Drammen) - Brevik Storbritannia/ Nederland Ganddal Kristiansand Hirtshals Tyskland» Det kreves beskjedent med investeringer og det kan være markedsgrunnlag.» Begge relasjoner har vært kjørt/planlagt de senere år og det benyttes godstogmateriell som ellers ville stått stille på dagtid i henholdsvis Ganddal og Drammen.

30 »ANBEFALINGER (2)» Konkret godstogløsning må utvikles av kommersielle aktører.» Regionale politikere og interessorganisasjoner kan: Bidra til møteplasser mellom aktuelle kommersielle aktører slik at gode samarbeidsløsninger kan utvikles. Bidra til å avlive feilaktige myter om godstransport på jernbane (avstand og punktlighet). Unngå å «snakke ned» jernbanen med offentlig klaging på dårlig tilstand

31 »ANBEFALINGER (3) Arealplanlegging må støtte opp om gods på jernbane.» Omlasting mellom skip, bil og tog krever noe areal» Effektiv terminalhåndtering er kritisk viktig» Kraner» Roro» Spor til havn er nødvendig

32 Spørsmål? Ove Skovdahl Rejlers AS / Railconsult

Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning

Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning Rapport nr. 10/2003 Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning Av Rolf Gillebo og Kristian Lein 2 Rapport nr. 10/2003 Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning Av Rolf Gillebo

Detaljer

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi Godstransport på bane Jernbaneverkets strategi 1 Innhold Forord 3 Sammendrag 4 1. Bakgrunn 12 2. Formål 13 3. Overordnede mål og strategier 14 4. Godstransport på bane utfordringer og muligheter 15 5.

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune www.transportutvikling.no 30. september 2014/rev. desember 2014 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

Gods må løftes. Godstrafikken på bane kan kollapse hvis det ikke satses. Bjørn Kanstad har lyktes før og har resepten klar.

Gods må løftes. Godstrafikken på bane kan kollapse hvis det ikke satses. Bjørn Kanstad har lyktes før og har resepten klar. Jernbanemagasinet nr. 1-2015 Gods: NY MODELL FOR TERMINALDRIFT GODT MOTTATT Med togene eksporteres fisk for sju milliarder kroner årlig BJØRN KANSTAD, mangeårig godsaktør på bane Gods må løftes Godstrafikken

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Utvikling av Røros- og Solørbanen

Utvikling av Røros- og Solørbanen Utvikling av Røros- og Solørbanen Nødvendig utbygging for å få vekst i godstrafikken nord sør og livskraftig tømmertransport fra innlandet Rapport 11.09.2012 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 4 1 Bakgrunn

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

Økt virkestransport på jernbane

Økt virkestransport på jernbane Utredning til Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet Statens landbruksforvaltning og Jernbaneverket November - 2010 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks-

Detaljer

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner.

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner. N O T A T Høyhastighets jernbane i et multimodal transportsystem perspektiver, mål og prinsipper. Spesielt fokus: HH-bane Oslo-Ski-Askim-Årjäng-Karlstad-Stockholm A. Nasjonale mål i Norge Den norske regjeringen

Detaljer

PeMRO Arbeidspakke 1.1 FORFATTER(E) Inger-Anne F. Sætermo OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

PeMRO Arbeidspakke 1.1 FORFATTER(E) Inger-Anne F. Sætermo OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Industriell økonomi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 36 13 Telefaks: 73 59 02 60 Foretaksregisteret:

Detaljer

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 Utvikling avgjøvikbanen En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 1 Innhold: Forord... s 03 0. Sammendrag... s 04 1. Utredningens hensikt... s 07 2. Persontrafikk. Dagens situasjon... s 07 2.1 Driftsopplegg...

Detaljer

T-bane og trikk. Jernbane. Veitrafikk. Modal-split [%] 100 1,2 88 2 7 1 0,2 Transportarbeid [mill. pkm]

T-bane og trikk. Jernbane. Veitrafikk. Modal-split [%] 100 1,2 88 2 7 1 0,2 Transportarbeid [mill. pkm] 1 Utgangspunktet 1.1 Transportsituasjonen Bevisstheten om temaer som bevaring av ressurser, klimaendringer og miljø øker over hele verden, også i Norge, med sine store oljeforekomster, uberørte og tynt

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland

RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland Forprosjekt RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland 06.08.2015 Haugland Næring og Havn KF 1 Tittel RogAlliansen Oppdragsgiver Stavangerregionen Havn IKS, Eigersund Næring og

Detaljer

Innhold. 42 Nektet. Signaler. Samfunnsøkonomisk ulønnsomt? 4. Smånytt innenriks 30

Innhold. 42 Nektet. Signaler. Samfunnsøkonomisk ulønnsomt? 4. Smånytt innenriks 30 NR 2 2010 Endelig Anne Kathrine Kalager skal lede utbyggingen av det lenge etterspurte dobbeltsporet mellom Oslo og Ski ett av flere prosjekter som viser minus i samfunnsregnskapet. Kritikere mener det

Detaljer

Strategiplan for Bratsbergbanen

Strategiplan for Bratsbergbanen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Strategiplan for Bratsbergbanen 100 000 årlig reisende innen 2014 15. august 2010 Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks E-post Internett Postboks 2844 Fylkesbakken

Detaljer

Fakta om CargoNet. Transportvalg er verdivalg

Fakta om CargoNet. Transportvalg er verdivalg Fakta om CargoNet Transportvalg er verdivalg 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Generelt om CargoNet Side 3 Geografisk plassering Side 4 Enkelhet - Elektronisk service Side 5 Servicetilbudet - En viktig del

Detaljer

[Skriv inn dokumenttittel]

[Skriv inn dokumenttittel] [Skriv inn dokumenttittel] Teknologisk fremsyn [Skriv inn undertittel for dokument] Godsmagi World of Cargocraft Scenariets hovedtrekk Sluttrapport, mai 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Godsmagi

Detaljer

Fylkesdelplan for. Grenlandsbanen. Telemark og Aust-Agder Qlker

Fylkesdelplan for. Grenlandsbanen. Telemark og Aust-Agder Qlker I TELEMARK AUST-AGDER FYLKES- KOMMUNE Fylkesdelplan for Grenlandsbanen i Telemark og Aust-Agder Qlker ALTERNATIVE T R A S E P O ~ R E RFOR GRENLANDSBANEN Fylkesdelplan for Grenlandsbanen i Telemark og

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

DOVRESAMBANDET OSLO - DOMBÅS - ÅLESUND/TRONDHEIM LYNTOG I FLERBRUKSKONSEPT SMART SAMFERDSEL

DOVRESAMBANDET OSLO - DOMBÅS - ÅLESUND/TRONDHEIM LYNTOG I FLERBRUKSKONSEPT SMART SAMFERDSEL DOVRESAMBANDET OSLO - DOMBÅS - ÅLESUND/TRONDHEIM LYNTOG I FLERBRUKSKONSEPT SMART SAMFERDSEL 2 Lyntog er fremtiden: Norge må med Møre og Romsdal må med I dag har de fleste land i Vest-Europa utviklet lyntognett.

Detaljer

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Rapport 2008-079 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Econ-rapport nr. 2008-079, Prosjekt nr. 57280 ISSN: 0803-5113 ODN/KOK/mja, 23. september 2008 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Detaljer

Konkurranseflater i godstransport

Konkurranseflater i godstransport Sammendrag: Konkurranseflater i godstransport TØI rapport 1125/2011 Inger Beate Hovi og Stein Erik Grønland Oslo 2011, 109 sider Konkurranseflater mellom transportmidler i godstransport er analysert for

Detaljer

Stjørdal Kommune. Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn

Stjørdal Kommune. Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn Stjørdal Kommune Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn Flyfoto Stjørdal Sentrum Mai 2008 Styringsgruppe: Torstein Mørseth, Stjørdal Næringsforum Sverre Myrvold, Børstad Transport Jan Håvard Selseng

Detaljer

N O T A T. En helhetlig strategi for transport i Norge, i Europa utfordringer og løsninger

N O T A T. En helhetlig strategi for transport i Norge, i Europa utfordringer og løsninger N O T A T En helhetlig strategi for transport i Norge, i Europa utfordringer og løsninger A. Én samlet transportetat Det faktum at fire statlige transportetater (inkl. Avinor) nå har lagt frem et felles

Detaljer

For Jernbane. Tidsskrift utgitt av For Jernbane 25. årgang Nr. 2-2006. Null ekstra til opprydding og rassikring

For Jernbane. Tidsskrift utgitt av For Jernbane 25. årgang Nr. 2-2006. Null ekstra til opprydding og rassikring For Jernbane Tidsskrift utgitt av For Jernbane 25. årgang Nr. 2-2006 Null ekstra til opprydding og rassikring NSB FAMILIE - for store og små Med NSB Regiontog får du en behagelig feriereise.og reiser du

Detaljer

Jernbaneverkets terminalkonsept 1.0. Rev. Dato Utarb. Av TB/DB. Ant. sider Dato 22.05.2015. Prosjekt Saksref.

Jernbaneverkets terminalkonsept 1.0. Rev. Dato Utarb. Av TB/DB. Ant. sider Dato 22.05.2015. Prosjekt Saksref. Foto Øystein Grue, JBV Rev. Dato Utarb. Av TB/DB Kontr. Av YSA Godkj. Av KIM Ant. sider Dato 22.05.2015 Jernbaneverkets terminalkonsept Produsent Prod. dok. nr. Erstatning for Erstattet av Dokument nr.

Detaljer

Lengre reisetid tross enorme investeringer

Lengre reisetid tross enorme investeringer Lengre reisetid tross enorme investeringer Dette er en overskrift i Aftenposten 15. mai i år [1], og det er ingen spøk. Stortinget har bevilget flere milliarder kr de siste 10 årene til bygging av nye

Detaljer

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2.

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 2.1 Bakgrunn elektrifisering av kjøretøy... 5 2.2 Electric Mobility Norway... 5 2.3 Det er viktig at helheten fungerer... 5 2.4 Elbilen gir mulighet

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer