Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv"

Transkript

1 Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Heidi Chr. Lund, rådgiver Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Trondheim 5. januar

2 LTL Selvstendig interesse- og arbeidsgiverorganisasjon tilsluttet Organiserer hovedtyngden av norske transportindustribedrifter innenfor Logistikk Spedisjon Skipsekspedisjon Havne- og terminalrelatert virksomhet Medlem av Nordisk Speditørforbund, Clecat og FIATA 2

3 LTLs hovedområder Administrasjonen består av 9 personer Medlemsservice Næringspolitikk, miljø og samferdsel Arbeidsgiverspørsmål Kompetanse Juridisk rådgivning og bistand HMS Bransjesaker 9 regionforeninger 3

4 LTL 350 medlemsbedrifter 5 bedrifter representerer 70% av ansatte som jobber i medlemsbedriftene Mange bedrifter med ansatte Totalt ansatte, men med underleverandører ca mennesker 60% saksbehandlere / selgere 40% terminalarbeidere / sjåfører 4

5 Noen av våre medlemmer 5

6 REGULARITET I BY OG LAND Kundene krever at varene kommer frem til et gitt tidspunkt Avtaler med kundene indikerer tidspunkt men garanterer ikke, det ville bli for dyrt Rammeverk vår bransje må forholde seg til: Kjøre og hviletids bestemmelser Leveringstidsluker, slots Trafikk, vær og vind Begrenset tillatt størrelse på lastebiler 6

7 Generelle utfordringer Varehandelen preges av nordiske eller europeiske kjeder med distribusjon fra sentrallager utenfor Norge Over halvparten av speditørene er lokalisert på Østlandet Oslo er import/eksport navet for hele landet Kundene har voksende interesse av grønne logistikkløsninger, men vil ikke betale noe ekstra for det 7

8 1950=100 Sammenhengen mellom BNP og transportproduksjon 6,000 World Trade 4,000 2,000 GDP Year

9 Befolkningen vil øke dramatisk frem til 2030 I Oslo-området 40% Landet 23% flere innbyggere i Oslo-området Betyr en betydelig økning av transportomfanget 9

10 Jernbane- mer gods fra veg til bane og sjø! Schenkers mål er en leveringskvalitet på 96 % CargoNet en gjennomsnittlig total kvalitet 2009 på 88 % Over 7 % av togene er mer enn 60 min forsinket ARE: Alnabru Narvik har de største utfordringene 2009 leveringskvalitet på 65 % 10

11 CargoNet leveringskvalitet 2009 Avganger fra Alnabru som Schenker benytter. 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % Bergen Bodø Ganddal Narvik Trondheim 20,00 % 10,00 % 0,00 % Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober 11

12 Jernbane Terminaler i Bergen og Trondheim mangler fullstendig i NTP Jernbaneverket må planlegge flere terminaler Godsvolum på jernbanen har stagnert i en periode hvor årlig godsvolum har økt med 10 15% hvert år. Gods er blitt overført fra bane til vei de siste to årene Kilde: Jernbaneverket Hele tiden hørt om mange forsinkelser som medfører følgeforsinkelser 12

13 Stabile rutetider Overfor våre kunder må vi ha rutetider tilpasset varestrømmen Kunden stiller krav om fremføring over natten CargoNet har ikke nok kapasitet på aktuelle avganger Produksjon på terminal skjer fra ca kl til ca Bergensbanen tilbyr nå faste avganger (14.00,16.00,18.00 og 21.00) som funger svært bra Stavanger og Trondheim har store utfordringer Raskere framføringstid. Dovrebanen bruker opp til 3 timer lenger tid enn bilfremføring 13

14 Nødvendig å styrke infrastrukturen på jernbanenettet Åpne opp for reell fri konkurranse Terminaldrift må utføres av en nøytral part Nødvendig å se på prioriteringen mellom persontog og godstog når det gjelder avganger og møtesituasjoner Nytt kryssingsspor ved Frogner vil være viktigste kapasitetstiltak på Hovedbanen Vær og vind Vet at CargoNet har både fokus og retter opp diverse forhold 14

15 15

16 NTP og ny havne- og farvannslov fører ikke til mer gods på sjø Sjøtransport er en del av en multimodal transportkjede med bil og tog Havn / Sjø tildeles ingen midler over offentlige budsjett for utbygging av infrastruktur. (Brukerbetaling) Økt sjøtransport krever også statlige investeringer gjennom tilrettelegging av arealer og infrastruktur for etablering av effektive logistikknutepunkt. (Ref. Bergen Havn) Ferger i Norge har et mål: at det skal være maks 2 % gjensitting. 16

17 SKIPSFARTEN SOM BÆREKRAFTIG NÆRING 90% av internasjonal varefrakt foretas med skip 50 mill personreiser foretas med rutegående båter på norskekysten hvert år Utfordring er å få økt sjøtransportandelen innenlands. Kunne vært ønskelig med en CargoNet på sjø 17

18 Regularitet for varedistribusjon på veg Trafikk, vær og føreforhold Vegstandard Arbeidsforhold for sjåfører Raste- og hvileplasser Sikkerhet, fartsgrense 18

19 Kilde: 19

20 20

21 BYTRANSPORT Leveringstider, fremkommelighet (kø), varemottak(pbl) GPS, sporing, IT > bedre trafikkstyring I dag prioriteres kollektivtransport av personer, hva med gods? Staten ønsker fire årlige avtaler med kollektivtransportselskaper for å bedre kollektivsatsingen for persontransport. Kostnader for en lastebil som står stille i kø, 15,- kr. pr. min, ,- pr. år pr. bil. Viktig å ta hensyn til varelevering i planleggingen av fremtidens byer 21

22 FLY Raskt, varetyper Vanlig flyfrakt ingen garanti for leveringstidspunkt Ekspress tidsgaranti Avhengig av pålitelig vegtransport for å nå flyet 22

23 Forutsetninger for å kunne opprettholde evt. bedre regulariteten i fremtiden krever: Langsiktig planlegging og tilrettelegging Sikre stabile økonomiske rammebetingelser Utvikle arealplanlegging Oppgradere infrastrukturen 23

24 GOFER Godstransportfremkommelighet på egnede ruter LTL deltar i et Smartans prosjekt GOFER Målet er å kunne operere godstrafikken i byområder på tilsvarende måte som flykontrollen opererer flytrafikken Dette vil reduserte miljøskadelige utslipp, køproblemer, ulykker og operatørkostnader for godstransport i by 24

25 25

26 Takk for oppmerksomheten! 26

Samferdselspolitisk dokument

Samferdselspolitisk dokument Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

1 Godstransportens organisering

1 Godstransportens organisering 1 Godstransportens organisering Mål for kapitlet Du skal kunne gjøre rede for godstransportens organisering og samfunnsmessige betydning. Mål for delemnet: Godstransportens plass i samfunnet Du skal kjenne

Detaljer

World of cargocraft - Godsmagi

World of cargocraft - Godsmagi World of cargocraft - Godsmagi Dette er fortellingen om hvordan Norge utviklet seg etter at man erkjente at man ikke klarte å bygge seg ut av køer og miljøproblemer på veier og i luftrom. Man utviklet

Detaljer

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi Godstransport på bane Jernbaneverkets strategi 1 Innhold Forord 3 Sammendrag 4 1. Bakgrunn 12 2. Formål 13 3. Overordnede mål og strategier 14 4. Godstransport på bane utfordringer og muligheter 15 5.

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

SamferdselsLøftet NÆRINGSLIVETS ANBEFALINGER

SamferdselsLøftet NÆRINGSLIVETS ANBEFALINGER SamferdselsLøftet NÆRINGSLIVETS ANBEFALINGER SamferdselsLøftet Næringslivets anbefalinger Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Avdeling Innovasjon Oktober 2007 Opplag: 1.500 Design: Kaland Marketing

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

Logistikk-knutepunkt Trondheimsregionen, høring.

Logistikk-knutepunkt Trondheimsregionen, høring. Logistikk-knutepunkt Trondheimsregionen, høring. Logistikk- og Transportindustriens Landsforening, region Midt Norge 15. juli 2011 1. Sammendrag. Denne høringsuttalelsen bygger på tilgjengelige fakta om

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 30.05.2013 kl.16:00 Møtet startet med en havnebefaring med buss. Avreise skur 38 kl. 16.00. Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER...

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER... 5 GENERELLE MERKNADER... 5 ØKONOMISKE RAMMER... 5 LANGSIKTIG OG FORUTSIGBAR FINANSIERING AV STORE SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMME

Detaljer

[Skriv inn dokumenttittel]

[Skriv inn dokumenttittel] [Skriv inn dokumenttittel] Teknologisk fremsyn [Skriv inn undertittel for dokument] Godsmagi World of Cargocraft Scenariets hovedtrekk Sluttrapport, mai 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Godsmagi

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

EU-lager for. nettverk. Schenker Consulting skal utrede. 30 år med forsømmelserside 8 4 PL stort potensial for logistikkaktører Side 6

EU-lager for. nettverk. Schenker Consulting skal utrede. 30 år med forsømmelserside 8 4 PL stort potensial for logistikkaktører Side 6 Nr.1 mars 2010 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Schenker Consulting skal utrede EU-lager for Tine BA Side 10 30 år med forsømmelserside 8 4 PL stort potensial for logistikkaktører Side

Detaljer

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen Strategiplan 2009 2024 Bergen og Omland havnevesen Forord Ledelsen, havnestyret og havnerådet har tatt initiativet til denne strategiplanen, med tanke på å ta ny sats og bli en moderne virksomhet som møter

Detaljer

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Nr. 3 september 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Logistikkhjelp får du hos oss side 8 Jakten på kundens beste side 10 Stortingsvalget

Detaljer

Rammebetingelser i transport og logistikk

Rammebetingelser i transport og logistikk Sammendrag: Rammebetingelser i transport og logistikk TØI rapport 1353/2014 Forfattere: Inger Beate Hovi, Svein Bråthen, Harald M. Hjelle og Elise Caspersen Oslo 2014 132 sider Vi har i denne rapporten

Detaljer

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning Rapport Logistikknæringens samfunnsmessige betydning MENON-PUBLIKASJON NR. 3/2012 Februar 2012 av Heidi Ulstein, Lisbeth M. Iversen og Leo A. Grünfeld Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Logistikk-

Detaljer

SamferdselsLøftet. Næringslivets transportplan 2014-2023

SamferdselsLøftet. Næringslivets transportplan 2014-2023 SamferdselsLøftet Næringslivets transportplan 2014-2023 02/03 SamferdselsLøftet Næringslivets transportplan 2014-2023 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag 2: 1.000 Design: Kaland

Detaljer

Banekorridoren for fremtiden

Banekorridoren for fremtiden Banekorridoren for fremtiden En analyse av samfunnsnytten av Ofotbanen Foto: Foto: Hilde Hilde Lillejord Lillejord 2 Banekorridoren for fremtiden En analyse av samfunnsnytten av Ofotbanen Mars 2015 3 Forord

Detaljer

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015 St.meld. nr. 24 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 4.1 Transportsystemets funksjon 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Detaljer

Skandinavias logistikknav Side

Skandinavias logistikknav Side NR. 1 MARS 2015 NETTVERK LANDTRANSPORT SJØ- OG FLYFRAKT SAMFERDSEL Gøteborg: Skandinavias listikknav Side 8 Oslo vil halvere klimagassutslippene side 20 Voss Water tar sjøveien side 10 Stein Erik Grønland

Detaljer

Regional transportplan. - for Østfold mot 2050

Regional transportplan. - for Østfold mot 2050 Regional transportplan - for Østfold mot 2050 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammendrag... 5 Kap. 1 Innledning... 9 1.1 Planens innretning... 10 Kap. 2 Føringer og mål... 12 2.1 Føringer og pågående

Detaljer

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner.

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner. N O T A T Høyhastighets jernbane i et multimodal transportsystem perspektiver, mål og prinsipper. Spesielt fokus: HH-bane Oslo-Ski-Askim-Årjäng-Karlstad-Stockholm A. Nasjonale mål i Norge Den norske regjeringen

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14 Nr.2 juni 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Utålmodig logistiker Side 14 Det norske bildet Side 4 Kabotasje er lovlig Side 10 Fra Molde til Korea Side 8 C200 Med Scanias FMS-system

Detaljer

Medlemskap i NHO Logistikk og Transport

Medlemskap i NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Medlemskap i NHO Logistikk og Transport Region Vestlandet 7. februar 2013 Thor Chr. Hansteen NHO Logistikk og Transport Selvstendig interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Organiserer hovedtyngden

Detaljer

Logistikk. Vet vi nok om hva som påvirker godstransport? Logistikk Informasjon Transport Nr. 1 2005. Selger transportløsninger. Side 6.

Logistikk. Vet vi nok om hva som påvirker godstransport? Logistikk Informasjon Transport Nr. 1 2005. Selger transportløsninger. Side 6. Logistikk N e t t v e r k Logistikk Informasjon Transport Nr. 1 2005 Tema: Asia. Side 20. Selger transportløsninger. Side 6. Skjer ikke hos oss! Side 16. Vet vi nok om hva som påvirker godstransport? Innhold

Detaljer