Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker. Firmapresentasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker. Firmapresentasjon"

Transkript

1 Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker Firmapresentasjon

2 Globalt: Nasjonalt: Nordkapp 130 land/2000 locations ansatte i rail/logistics Tromsø Alta Vadsø Kirkenes Sortland Narvik Bodø Ålesund Bergen Haugesund Stavanger Førde Trondheim Molde Mo i Rana Namsos Stryn Sogndal Gol Notodden Drammen Sandefjord Kristiansand Tynset Otta Fagernes Hamar Gardermoen Oslo Fredrikstad 31 egne terminaler kvalifiserte medarbeidere (årsverk) biler sjåfører 4,8 millioner sendinger pr. år 2

3 ca farlig gods-sendinger pr år.

4 Hva er det egentlig vi driver med? Verdiskapende tjenester Verdiskapende tjenester 4 4

5 Våre underleverandører bil, tog, ferge og flyselskap Innland: Ca 1200 containere 270 semier (løstraller) 450 distribusjonsbiler 500 trafikkvogntog RO/RO Ferger vogntog utland pr år Oversjøisk: Containere via ulike havner i Europa; land-framføres til/fra Norge. Togselskap

6 Transportregelverk: Formålet med bestemmelsene er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell, ulykker og uønskede tilsiktede hendelser ved transport av farlig gods. Östersjöavtalen Lastesikringsregler ISPS/security, lokale bru og tunnelrestriksjoner Nasjonale forskrifter: Landtransportforskriften, div fergeforskrifter, brann og eksplosjonsvernlov. Internkontrollforskrift, Veitrafikkloven. Vilkår gitt av underleverandører: fly, ferge og togselskap 6

7 Behov for kompetanse, ferdigheter Ansatte som er i befatning med farlig gods skal ha opplæring : Grunnopplæring: Relevante deler av aktuelle regelverk, forskrifter og avtaler (eks Östersjöavtalen) Tilpasset den enkeltes ansvar og arbeidsoppgaver (=foretakets rutiner). Sikker håndtering av farlig gods, hva slags farer det representerer, opptreden ved uhell. Opplæringen skal være gjennomført før arbeidet med farlig gods tar til. Nye/ulærte skal være under direkte veiledning av kvalifisert person/kollega, inntil tilpasset opplæring er gjennomført. All opplæring skal være dokumentert. 7

8 Opplæring for farlig gods Grunnopplæring Tilpasset interne prosedyrer/den enkeltes arbeidsoppgaver Sikkerhet (safety & security) Teorikurs: hvordan finne fram i og bruke regelverkene DIDAK WebTopTrainer = e-læring Klasseromskurs Veiledning Øvingsoppgaver og tester, tilpasset våre interne behov 8

9 Farlig gods opplæring Nivå 1 BASIS Nivå 2 Tilpasset Hva Generell Grunnkurs i regelverk, tilpasset interne rutiner Hvem Samtlige i befatning med farlig gods: ledere, salg, booking, driftssjefer, formenn og skiftledere, trafikkledere, kjørekontor, gx èr, HMS-vernetjenesten Samme som 1, for operativt personell Hvordan E-læring Klasseromskurs + enkelte e-kurs Nivå 3 Sikkerhet/HMS Enkel stoffkunnskap, farer, opptreden ved uhell. Beredskap, varsling Personell som fysisk håndterer farlig gods på terminalene Teori i klasserom. Praktiske øvelser med lokalt brannvesen 9

10 249 nye/»ulærte» kolleger mottok denne i

11 aresedler viser det er farlig gods:

12

13

14 Faresedlene det SYNLIGE tegnet på at det ER farlig

15 Annen merking ADVARSEL: INGEN VENTILASJON ÅPNES FORSIKTIG

16 Generelle uhellsinstruksjoner på terminaler Sikkerhets og verneutstyr KUNNSKAP OM FARER Redningsemballasje, absorbenter, verne og sikkerhetsutstyr skal finnes på terminalene

17 Eksempel på tilpasset opplæring 17

18

19 Kombinerte transporter: Veg, ferge, jernbane, veg. Kombinerte transporter Container/vekselbeholder og semitrailer som transporteres både på vei, jernbane (piggyback), og som sjøtransport skal merkes med faresedler/placards, samme som på godset som er lastet. Les mer i ADR 5.3. Merkingen skal være minst 250x250 m m

20 Krav til ventilasjon? Eller spesialmerking iht CV 36? CV 22? CV 24? CV 25? S 8, S 14, S 24.?

21 Eksempel fra oppgavehefte Forklar hovedreglene for FG-dokumenter og merking av semi (løstralle) som er lastet med (legg inn eksempel). Skal via Kielferga, og har trekker (veistrekninger) i begge ender. Merking: Dokumenter: (intern rutine) Først må man sjekke at det er tillatt på passasjerferge, og avklare andre vilkår med fergeselskapet. 21

22 Eksempel fra oppgavehefte Sjekk (andre) aktuelle tunneler underveis. 22

23 Eksempel på oppgave Er samlast tillatt for sjøtransport? Ja Nei: UN 1336, 4.1, I UN 2057, 3, III UN 1944, 4.1, III UN 1362, 4.2, III UN 1942, 5.1, III UN 2464, 5.1 (6.1), II (sett inn flere eksempler) 23

24 Diverse info og opplæringsmateriell Kurs og sjåførbrosjyre: repetisjon av viktige regler, Supplert med interne Schenker- Rutiner (som ikke trafikkskolene kjenner.) Avsendere: Kunde/avsenderbrosjyre på internetsiden vår, + enkel presentasjon, med de viktigste avsender-»ting» 24

25 FOKUS-UKE: 25

26 E-læring BASIC for alle 26

27 Tilbakemelding i kommentar feltet på Quiz - forslag til hvordan vi kan bli Farlig God på Farlig Gods: Være FORSIKTIG ved lossing og lasting. Ansatte får KURS om farlig gods. Vi må kunne om de forskjellige fareklassene. Flere KURS til alle GX og formenn. Få KURS eller en OPPLÆRING for farlig gods. Bedre KOMPETANSE på det området, som KURS etc. og FOKUS i hverdagen. Mye feil fra kunde. Tettere oppfølging av kunder rett før ankomst. Snakk med X på Bergen. Bedre OPPLÆRING ved ansettelse. Bedre OPPLÆRING og oppfølging av nyansatte/vikarer. God OPPLÆRING. Synlig merket. Oftere KURS. Bedre OPPLÆRING. Holde KURS for alle nye/vikarer og ansatte, og gjerne et REPETISJONSKURS for de som har vært ansatt en stund. God OPPLÆRING. God OPPLÆRING. Ta HENSYN til farlig gods, bli EKSTRA FORSIKTE og sjekke at godset står stabilt. Oppgave 2. Jeg mener at man trenger ADR-kompetansebevis fra vegvesenet. Tok i hvert fall det på vgs. Ha kontaktpersoner med farlig gods kompetanse i alle avdelinger. Om vi FØLGER BESTEMMELSENE og er ekstra FORSIKTIGE. Oppdatere KURS hvert år. INFORMASJONER, OPPLYSNINGER, OPPLÆRING. Avhold OPPFRISKNINGSKURS en gang i året. Oppfølging, drilling, KURS. Merking av gods. Videreformidle KUNNSKAP om farlig gods til kolleger. Sørge for at personellet har nødvendig KOMPETANSE. Flere som har dokumentert OPPLÆRING. Mer OPPLÆRING. Bedre SKOLERING. Holde fokus på de rette tingene. 27 Schenker AS Navn Avdeling

28 Takk for oppmerk somheten

Farlig gods 2015-2016. Kjelsrud, Inger DBSchenker

Farlig gods 2015-2016. Kjelsrud, Inger DBSchenker Farlig gods 2015-2016 Kjelsrud, Inger DBSchenker Innledning: Transport av farlig gods er underlagt internasjonale sikkerhetskrav, som for landtransport er gitt i transportregelverkene ADR/RID. Flere nasjonale

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

TRANSPORTØRHÅNDBOK. Transport av farlig gods ADR 2009 ALLTID I FORKANT

TRANSPORTØRHÅNDBOK. Transport av farlig gods ADR 2009 ALLTID I FORKANT TRANSPORTØRHÅNDBOK Transport av farlig gods ADR 2009 ALLTID I FORKANT Innhold side 1 Sikkerhetsrådgiver side 3 Avsenders plikter side 3 Transportørens plikter side 4 Transportdokumenter side 5 - språk

Detaljer

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007.

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Linjegods ble i 1994 som første samlaster i Norge sertifisert

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000.

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Mars 2003 Forskriften 3 ble endret 10. juli 2002 pga. at Direktoratet

Detaljer

Transportørhåndbok. Transport av farlig gods

Transportørhåndbok. Transport av farlig gods Transportørhåndbok Transport av farlig gods Per 1. januar 2007 Innhold Sikkerhetsrådgiver side 3 Avsenders plikter side 3 Transportørens plikter side 4 Transportdokumenter side 5 - språk - eks. på klassifisering

Detaljer

ADR - Transport av farlig gods

ADR - Transport av farlig gods PRESENTERER ADR TRANSPORT AV FARLIG GODS PÅ VEG Sikkerhetsrådgiver Tor Stenerud DEN INTERNASJONALE FARLIG GODS ORGANISASJONEN UN "Orange book" (Klasse 1-6, 8 & 9) IAEA "ST-1" (Klasse 7) IATA-DGR ICAO-TI

Detaljer

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen.

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen. Vaktbransjens egen skole Kurs og utdanning 2007 KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET www.vekterskolen.no Kort om Vekterskolen Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig

Detaljer

Innhold. Forord. PostNord AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle trykkfeil eller mangler i denne brosjyren. Oslo den 01. 01. 2014

Innhold. Forord. PostNord AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle trykkfeil eller mangler i denne brosjyren. Oslo den 01. 01. 2014 Transportørhåndbok Transport av farlig gods ADR 2014 1 Forord Håndboken er ment som et praktisk hjelpemiddel for behandling og transport av farlig gods. Innholdet er et utdrag av ADR-reglene, samt forskrift

Detaljer

Farlig gods 2008. Det er derfor av største betydning at du som avsender avklarer forholdene med oss før transporten starter.

Farlig gods 2008. Det er derfor av største betydning at du som avsender avklarer forholdene med oss før transporten starter. Farlig gods 2008 Transport av farlig gods er underlagt internasjonale sikkerhetskrav, som for veitransport er spesifisert i transportregelverket ADR/RID, og den nasjonale Forskrift om transport av farlig

Detaljer

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

Vekst i flyfrakt! nettverk. Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26. side 16. Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel

Vekst i flyfrakt! nettverk. Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26. side 16. Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Nr. 4 desember 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Vekst i flyfrakt! side 16 Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26 Innhold UTGIVER: Schenker AS Postboks 223

Detaljer

Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser

Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser FARLIG GODS 2013 Innhold Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser Side 4 - Emballasjegrupper / klassifisering / fareklasser

Detaljer

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring Nr.1 mars 2010 Presis Internmagasinet for Schenker AS DB SCHENKERforum inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6 Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8 Air & Ocean imponerer Side 11 Oktoberfest

Detaljer

FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser

FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser FARLIG GODS Innhold Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser Side 4 - Emballasjegrupper / klassifisering / fareklasser

Detaljer

Helikoptertransport av farlig gods

Helikoptertransport av farlig gods Helikoptertransport av farlig gods Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. Haugesund - ingeniørfag Studieretning: HMS Av: Stud. Kristian Andersen Kandidatnr. 4 Stud. Mats Stoveland Hauge

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Håndbok for internkontroll. PM Retail AS. Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS).

Håndbok for internkontroll. PM Retail AS. Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS). 1 Håndbok for internkontroll PM Retail AS Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS). 2 Innhold 1 Hva er internkontroll?... 3 1.1 Målsetting... 4 1.2 Hensikt...

Detaljer

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften).

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). Side 1 av 13 FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). DATO: FOR-2006-12-01-1331 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR:

Detaljer

Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk

Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk Schenker AS En til alt over alt SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk Produktinformasjon 2007 Innledning ved Administrerende direktør SCHENKER AS En til alt over alt 03 Administrerende

Detaljer

Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring

Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen

Detaljer

HMS - Utfordringer i det bergenske næringsliv

HMS - Utfordringer i det bergenske næringsliv HMS - Utfordringer i det bergenske næringsliv HMS dag Bergen 6. februar 2007 Marit Warncke Direktør Falck Nutec Bergen Styreleder Bergen Næringsråd Falck Nutec Falck Nutec skal utvikle og levere tjenester

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

I FORKANT MED TOLLPOST GLOBE

I FORKANT MED TOLLPOST GLOBE brukerguide I FORKANT MED TOLLPOST GLOBE Tollpost Globe tilstreber hele tiden å være i forkant. Ikke minst gjelder det ny teknologi som kan hjelpe oss og våre kunder til enda bedre og mer effektive logistikkløsninger.

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

Kjentmann i kraftforsyningen

Kjentmann i kraftforsyningen Foto: Hanstadfoto Kjentmann i kraftforsyningen Innledning av Arbeidstilsynet Foto: Jarle Nyttingnes Foto: Jarle Nyttingnes Denne veilederen er utarbeidet av Energi Norge, og er viktig for å sikre at den

Detaljer

Utkast til ny forskrift om farlig last - oversikt over høringsinnspill

Utkast til ny forskrift om farlig last - oversikt over høringsinnspill Ang. Instans Merknad Vurdering Generelt Generelt Statens strålevern Norsk Olje og Gass Savner henvisning til dem som fagmyndighet, jf. gml forskrift 16 (2) Generelt: Savner definisjonene. STV er fagmyndighet

Detaljer

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering:

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering: NRPK Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK Gjelder for: Dok nr: Fill in Filreferanse Risikoanalyse NRPK.docx Bidragsytere: E. Sørdal, Styret Oppsummering: Nøkkelord: Risikoanalyse Berdskapsanalyse

Detaljer

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security)

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Veiledning Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Innhold Innledning................................................................................ 3 1

Detaljer