Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen"

Transkript

1 1

2 Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen Elevtallsvekst og lite tilgjengelig ledig - stor vekst på fastlandssiden, Kopervik-området og Åkra-området 95 flere elever framover mot 23 - nær 8 flere elever i den kommunale grunnskolen Skoler med vurdert kapasitetsutfordringer på kort sikt: Eide skole, Norheim skole, Kopervik skole, Åkra skole, Veavågen skole og Vormedal ungdomsskole Skoler med god/ledig kapasitet: Avaldsnes skole, Grindhaug skole, Sevland skole, Skudeneshavn skole, Åkra ungdomsskole og Skudenes ungdomsskole Mange moderne og funksjonelle skoleanlegg - lite bruk av brakker / paviljonger. Jevnt over godt vedlikeholdte bygg med tilrettelagte og gode uteområder, men fremdeles store bygningsmessige utfordringer Høy skoletetthet - mange kommunale og mange private grunnskoler - totalt 24 grunnskoler (inkl. 3 private) i en kommune med gode og trygge kommunikasjonslinjer Mange skoler gir behov for å drifte mange klasser - mye klassedeling med klassestørrelser under 2 elever. (Skoler med +/- 2 elever fordelt på 14 klasser er ofte de mest kostbare skolene) 2

3 Elevtallsprognoser - Forutsetninger Befolkningssammensetningen i Karmøy pr. 1. januar 214 fordelt på grunnkretsnivå (tall fra Statistisk Sentralbyrå SSB). Faktisk elevtall på skolene inneværende skoleår 214/15 Fruktbarhet og dødelighet basert på gjennomsnittet for siste fem år. Flytting: Aldersfordelt flyttemønster inn i, ut av og internt i kommunen i årene , er lagt til grunn som flyttemønster / aldersfordelt flytting i prognoseperioden. Boligbygging: Basert på kommunens areal- og utbyggingsplaner. Se under. Det er lagt til grunn elevavgang til private skoler som samsvarer med disse skolenes. 3

4 Boligbyggeprogram Barneskoleområder Historisk Snitt Byggeprogram Kolnes Mykje Norheim Avaldsnes Torvastad Håvik Kopervik Eide Stokkastrand Åkra Grindhaug Ådland Sevland Veavågen Skudeneshavn Ferkingstad Sum pr. år Totalt

5 Antall Elevtallsprognose for kommunale grunnskoler Karmøy kommune (tall pr ) årstrinn 9. årstrinn 8. årstrinn 7. årstrinn 6. årstrinn 5. årstrinn 4. årstrinn 3. årstrinn 2. årstrinn 1. årstrinn Skoleår 5

6 Kapasitetsvurderinger Kapasitet og prognose for Kolnes skole Elevtall Ledig Godt utnyttet Fullt utnyttet Elevtallsprognose Kapasitet grupper 6

7 7

8 45 4 Elevtallsprognose og kapasitet for Norheim skole (tall pr ) Elevtall Ledig Godt utnyttet Fullt utnyttet Elevtallsprognose Kapasitet grupper 8

9 9

10 Elevtall Elevtallsprognose og kapasitet for Torvastad skole og kultursenter (tall pr ) Ledig Godt utnyttet Fullt utnyttet Elevtallsprognose Kapasitet grupper 1

11 2 18 Elevtallsprognose og kapasitet for Håvik skole (tall pr ) Elevtall Gruppeantall Ledig Godt utnyttet Fullt utnyttet Elevtallsprognose Kapasitet grupper 11

12 12

13 45 4 Elevtallsprognose og kapasitet for Eide skole (tall pr ) Elevtall Ledig Godt utnyttet Fullt utnyttet Elevtallsprognose Kapasitet grupper 13

14 2 18 Elevtallsprognose og kapasitet for Stokkastrand skole (tall pr ) Elevtall Gruppeantall Ledig Godt utnyttet Fullt utnyttet Elevtallsprognose Kapaitet grupper 14

15 25 Elevtallsprognose og kapasitet for Åkra skole (tall pr ) Elevtall Gruppeantall Ledig Godt utnyttet Fullt utnyttet Elevtallsprognose Kapaitet grupper 15

16 45 4 Elevtallsprognose og kapasitet for Grindhaug skole (tall pr ) Elevtall Gruppeantall Ledig Godt utnyttet Fullt utnyttet Elevtallsprognose Kapaitet grupper 16

17 18 16 Elevtallsprognose og kapasitet for Ådland skole (tall pr ) Elevtall Gruppeantall Ledig Godt utnyttet Fullt utnyttet Elevtallsprognose Kapaitet grupper 17

18 25 Elevtallsprognose og kapasitet for Sevland skole (tall pr ) Elevtall Gruppeantall Ledig Godt utnyttet Fullt utnyttet Elevtallsprognose Kapaitet grupper 18

19 4 Elevtallsprognose og kapasitet for Veavågen skole (tall pr ) Elevtall Gruppeantall Ledig Godt utnyttet Fullt utnyttet Elevtallsprognose Kapaitet grupper 19

20 4 35 Elevtallsprognose og kapasitet for Skudeneshavn skole (tall pr ) Elevtall Gruppeantall Ledig Godt utnyttet Fullt utnyttet Elevtallsprognose Kapaitet grupper 2

21 Elevtallsprognose og kapasitet for Ferkingstad skole (tall pr ) Elevtall Gruppeantall Ledig Godt utnyttet Fullt utnyttet Elevtallsprognose Kapaitet grupper 21

22 Elevtallsprognose og kapasitet for Vormedal ungdomsskole (tall pr ) Elevtall Gruppeantall Ledig Godt utnyttet Fullt utnyttet Elevtallsprognose Kapasitet grupper 22

23 Elevtallsprognose og kapasitet for Bø ungdomsskole (tall pr ) Elevtall Gruppeantall Ledig Godt utnyttet Fullt utnyttet Elevtallsprognose Kapasitet grupper 23

24 Elevtallsprognose og kapasitet for Stangeland ungdomsskole (tall pr ) 3 25 Elevtall Gruppeantall Ledig Godt utnyttet Fullt utnyttet Elevtallsprognose Kapasitet grupper 24

25 6 Elevtallsprognose og kapasitet for Åkra ungdomsskole (tall pr ) Elevtall Gruppeantall Ledig Godt utnyttet Fullt utnyttet Elevtallsprognose Kapasitet grupper 25

26 3 25 Elevtallsprognose og kapasitet for Skudenes ungdomsskole (tall pr ) Elevtall Gruppeantall Ledig Godt utnyttet Fullt utnyttet Elevtallsprognose Kapasitet grupper 26

27 Strukturmuligheter Hva bør vektlegges ved eventuelle endringer i skolestrukturen? Hvilke fokusområder bør prege det faglige og politiske ordskiftet i eventuelle lokale strukturdrøftinger? Konkrete strukturmuligheter i de enkelte skolesonene 27

28 Fokusområder Behovs,- tjeneste- og kapasitetsfokus Utnytte eksisterende og allerede bygd skolekapasitet Grunnskoletjenester der elevene bor og kommer til å bo - ikke der de har bodd! Justering av inntaksområder Grunnskoletjenester som er like for alle! Planfokus En grunnskoletjeneste som samsvarer med føringene i Kommuneplanen - vekst og utbygging i sentrale deler Bedre infrastruktur gir kortere reisetid og tryggere veier Sykkelveinett, mv. 28

29 Fokusområder Pedagogisk og organisatorisk fokus Skolestørrelse Skoletyper Rekruttering Mål og resultatstyring Økonomifokus Sammenhengen mellom antall skoler, skolestørrelse, antall klasser og totalkostnad Byggdrift Kapitalkostnader Skoleskyss Endring av struktur - gir størst innsparingspotensial 29

30 Fokusområder Bygningsmessig fokus Likeverdige fysiske læringsmiljø Hvilke skoleanlegg skal fases ut? Grende- og nærmiljøfokuset Skolene som samlingspunkt og generasjons- og tradisjonsbærere for sine områder Skyss, avstand og reisetid 3

31 Strukturmuligheter Tar utgangspunkt i at følgende forutsetninger blir innfridd: o Utnytte skoler med ledig kapasitet - og som begrenser behovene for nybygg o Etablere grunnskolestørrelser mellom 3-7 elever o Utbygging av skolekapasitet i tråd med behovene o En struktur som sikrer lik standard på kommunens skoler og på sikt utfasing av brakker 31

32 SONE 1 Skudeneshavn skole Ferkingstad skole Skudenes ungdomsskole Strukturmuligheter Videreføring av dagens situasjon En felles 1-1 skole i Skudenes-området Skudenes ungdomsskole kan overføres til Åkra ungdomsskole Ferkingstad skole foreslås uendret 32

33 SONE 2 Ådland skole Grindhaug skole Åkra skole Sevland skole Veavågen skole Åkra ungdomsskole Strukturmuligheter Videreføring av dagens skolestruktur - nytt skolebygg for Åkra skole Sammenslåing av Åkra skole og Ådland skole i nytt bygg Sammenslåing av Åkra skole og Sevland skole i nytt bygg, samt at elevene fra Ådland skole overføres til Grindhaug skole 33

34 SONE 3 Stokkastrand skole Eide skole Kopervik skole Stangeland ungdomsskole Strukturmuligheter Utvidelse av inntaksområdet for Eide skole mot Kopervik. Nytt skolebygg for Eide skole Stokkastrand skole og Eide skole slås sammen. Nybygg på ny tomt i Stangelandsområdet 34

35 SONE 4 Avaldsnes skole Håvik skole Torvastad skole og kultursenter Bø ungdomsskole Strukturmuligheter Videreføring av dagens struktursituasjon (Håland og Hauge til Torvastad neste skoleår) Håvik skole overføres til Avaldsnes skole (75%) og Kopervik skole (25%) 35

36 SONE 5 Norheim skole Mykje skole Kolnes skole Vormedal ungdomsskole Strukturmuligheter Videreføring av dagens situasjon - nytt skolebygg på Kolnes på lang sikt 36

37 Takk for meg

Tid for gjennomføring

Tid for gjennomføring Oslo kommune Utdanningsetaten Skolebehovsplan 2014-2024 Tid for gjennomføring Høringsutkast 7. mars 2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 VEDTATTE

Detaljer

"DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..."

DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1... SØR-VARANGER KOMMUNE "DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..." FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 Da klokka klang, tekst av Margrethe Munte 1 Innledning... 3 1.1 Tilbakeblikk... 5 2 Læreplanen

Detaljer

RETT BYGG RETT STED RETT TID. Strukturplanlegging videregående opplæring

RETT BYGG RETT STED RETT TID. Strukturplanlegging videregående opplæring RETT BYGG RETT STED RETT TID Strukturplanlegging videregående opplæring 1 Litt om meg selv Dan Lysne, cand scient UIB 1985 Seksjonsleder for Seksjon for skoleplanlegging og skoleutvikling i Norconsult

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Her finner dere de avsnittene som er endret i de rapportfilene dere fikk tilsendt.

Her finner dere de avsnittene som er endret i de rapportfilene dere fikk tilsendt. Her finner dere de avsnittene som er endret i de rapportfilene dere fikk tilsendt. Alt. 2.2 Hovet og Klevstrand skoler legges ned. Det faktum at Stridsklev barne- og ungdomsskoler er lokalisert så nær

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Versjon 03.02.14 sist revidert 30.04.14 Stavanger kommune Arbeidsgruppen kommunale utbyggingsbehov: Grete Kvinnesland,

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Trender i nye grunnskolebygg

Trender i nye grunnskolebygg Trender i nye grunnskolebygg Artikkel av Espen Storstrand, Norconsult avd. skoleplanlegging I 2007 skrev Karin Buvik (SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk) artikkelen «Trender innenfor fysisk utforming

Detaljer

Regionrådets arbeid med kommunereformen

Regionrådets arbeid med kommunereformen Regionrådets arbeid med kommunereformen 16. april 2015 4/28/2015 Torgeir Dahl, Styreleder ROR Britt Rakvåg Roald, Daglig leder ROR Samfunnsutvikling sammen Del 1: 2011 NIVI analyse Kommunene erkjente felles

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 1 Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 Lier kommune Kommunestyret 2/9-2008 2 Innhold 1 Bakgrunn og innledning... 3 1.1 Langsiktig arealstrategi avklarer:... 3 1.2 Bruk av den langsiktige

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALERTIL NYEBOLIGERI GJEMNES 2 Oppdragsnummer 5135317 Leveranse 17. april 2015 ARBEID UTFØRT AV: Hans Petter Duun, oppdragsleder Torbjørn

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer