Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget"

Transkript

1 Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1

2 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger med bred faglig deltakelse fra over 40 personer Skole- og barnehageutredningen presentert august

3 Hovedutfordringer Hvalerskolen (fra fagutredningene) Ledig skolekapasitet noe fram i tid - behov for ombygginger Resultatforskjeller på barneskolene Rekruttering - store fagmiljø Bygningsmessige situasjonen (pedagogisk funksjonalitet, teknisk) Mange timer brukes til spesialundervisning (etter behov) Likeverdige skole- og kultur/idrettstilbud 3

4 6 hovedfokus i fagutredningene 1. Plan, behovs- og tjenestefokus 2. Organisatorisk og pedagogisk fokus 3. Bygningsmessig fokus 4. Økonomisk fokus (investerings- og driftskostnader) 5. Etterbruksfokus 6. Nærmiljø- og folkehelsefokus 4

5 Plan, behovs- og tjenestefokus Kilder: Skoleutredning (hovedrapport), delutredning Samfunnsutvikling En grunnskoletjeneste som samsvarer med Kommuneplanen og behovene Skolene må lokaliseres hvor elevene bor og kommer til å bo - ikke der de har bodd! Kommunale tjenester som støtter opp under utviklingen av kommunens lokalsentra Sikre mest mulig like og rettferdige skoletjenester Utnytte eksisterende og funksjonell skolekapasitet 5

6 Kapasitetsbehovet - elevtallsprognose 6

7 Antall Elevtallsprognose for Hvaler kommune (tall pr ) Prognose årstrinn 8. årstrinn 9. årstrinn 7. årstrinn 6. årstrinn 5. årstrinn 4. årstrinn 3. årstrinn 2. årstrinn 1. årstrinn Skoleår 7

8 Elevtall Antall grupper 250 Elevtallsprognose og kapasitet for Floren skole (tall pr ) Prognose Ledig elevkapasitet Godt utnyttet elevkapasitet Fullt utnyttet elevkapasitet Prognose Antall grupper Elevtallsprognose Kapasitet grupper 8

9 Elevtall Antall grupper Elevtallsprognose og kapasitet for Åttekanten skole Hvor to spesialrom benyttes som ordinære klasserom (tall pr ) Prognose Ledig elevkapasitet Godt utnyttet elevkapasitet Fullt utnyttet elevkapasitet Prognose Antall grupper Elevtallsprognose Kapasitet grupper 9

10 Elevtall Antall grupper 300 Elevtallsprognose og kapasitet for Hvaler ungdomsskole (tall pr ) Prognose Ledig elevkapasitet Godt utnyttet elevkapasitet Fullt utnyttet elevkapasitet Prognose Antall grupper Elevtallsprognose Kapasitet grupper 10

11 Pedagogisk og organisatorisk fokus Kilde: Delutredning Skole og Spesialundervisning Skolestørrelse og læring - Er det sammenheng mellom skolestørrelse og kvaliteten på elevens læring? Store skoler er bedre rustet for faglig robusthet, økt fleksibilitet, bedre kompetanseutvikling og attraktive arbeidssteder (rekruttering) Sikre et helhetlig skoleløp og gode overganger for elevene Trygghet, trivsel og læringsutbytte for elevene SFO tilbudet er vurdert til å gi større fordeler i en samlet skole Andre pedagogiske og organisatoriske moment som er omtalt og drøftet Sårbarhet Fleksibilitet Omstilling og endring Mål- og resultatstyring / færre enheter / mindre kontrollspenn Spesialpedagogiske fordeler og ulemper med en felles skole - mange vedtakstimer i dag. 11

12 Bygningsmessige fokuset Bygningsmessig tilstand Barneskolene og ungdomsskolen er i sluttfasen av byggteknisk levealder - ingen tilfredsstiller krav til universell utforming, byggteknisk og energiøkonomi. Behov for rehabilitering Lite fleksible løsninger Mangler spesialrom Trange personalarealer på enkeltskoler Er det skoleanlegg som bør fases ut og ikke videreføres som skoleanlegg i fremtiden? FDV-drift - drift på tre bygg eller ett bygg? Bruttoarealer? 12

13 Økonomisk fokus Kilde: Delutredning Økonomi, Skoleutredning 2014 (Norconsult) Investeringsmessige forutsetninger Investeringskostnader (inkl. MVA og usikkerhet på 20%): Nybygg ,-/ m2 Ombygging (middels rehabilitering) ,-/ m2 Tilpasning (lett rehabilitering) ,-/ m2 Riving/ sanering 3 400,-/ m2 FDVU-kostnader (basert på gjsn. 2012) 875,-/m2/år Driftsmessige forutsetninger Lønnskostnad = kostnad pr. klasse (gj.sn. barnetrinn og ungdomstrinn) FDV kostnad Rente- og kapitalkostnad Skysskostnad 13

14 Nærmiljøfokuset Kilder: Delutredning Samfunnsutvikling og Kultur for barn og unge Skolene er viktige samlingssteder / institusjoner for sine områder / nærmiljø Fellesskap, identitets- og tradisjonsbærere En nedleggelse av Floren og Åttekanten er vurdert til å gi negative effekter for sine nærmiljø - mister funksjon - avbøtende tiltak? Vil en skolenedleggelse på Floren og Åttekanten redusere disse stedenes attraktivitet og tilflytting? Økt skyss - lengre avstander for elevene - men omtrentlig lik avstand (8-10 km) mellom barneskolene til Rød. Kan en felles skole på Rød tilføre Hvalersamfunnet andre kvaliteter - ny identitet - større fellesskap - mer samarbeid Felles Hvaleridentitet - mer aktuell i disse "kommunesammenslåingstider" Samfunnshuset på Floren videreføres Nærmiljøet på Rød styrkes 14

15 Nærmiljøfokuset forts. Kilder: Delutredning Samfunnsutvikling og Kultur for barn og unge Andre synergietableringer "Skal det investeres i nye bygninger må effekten for Hvaler-samfunnet være merkbar også for innbyggere som ikke er brukere av skolenes tjenester, og dersom eksisterende skoletilbud skal nedlegges må også de som mister «sin» skole oppleve at det nye skoletilbudet er noe mer, og bedre, enn den samme skolen på en ny adresse" 15

16 Etterbruksfokuset Kilder: Delutredning Samfunnsutvikling, Kultur for barn og unge, Skoleutredning (2014 Norconsult) Åttekanten Floren Omsorgsboliger Omsorgsboliger Kunstformål Ny skole Sentrumsformål - næring, tjenesteyting, boliger, mv Fiskerirelatert næring Forskning Næringslivslandsby Nasjonalparksenter P-hus (ikke bygget, men tomta) Salgspotensial Åttekanten (1,5 mill) og Floren (2,9-3,3 mill.) ekskl. samf.hus 16

17 Tomtepotensiale Utbyggingspotensial Åttekanten BYA (m2) BYA (%) Regulert fotavtrykk % Eksisterende fotavtrykk skole Teoretisk utbyggingspotensiale Utbyggingspotensial Floren BYA (m2) BYA (%) Regulert fotavtrykk % Eksisterende fotavtrykk Teoretisk utbyggingspotensiale

18 Mulighetsstudier - tre skoler Åttekanten Floren Hvaler ungdomsskole 18

19 Investeringsbehov 19

20 En felles 1-10 skole på Rød En grovskissert mulighetsstudie 20

21 Alt. 2A - Ombygging av bygg A-E 21

22 22

23 Alt. 2B - Nybygg og ombygging av bygg E 23

24 24

25 25

26 Investeringsbehov - 1 felles skole 26

27 Driftskonsekvenser - en eller tre skoler Konsept 1 - Videreføring av dagens situasjon Konsept 2.A - ny 1-10 skole på Asmaløy Konsept 2.B - ny 1-10 skole på Asmaløy Lønnskostnad Sum Lønnskostnad Sum Lønnskostnad Sum Floren Barneskole 227,7 mill Hvaler 1-10 skole (Rehabilitering A-E og tilbygg) 640,5 mill Hvaler 1-10 skole (Nybygg og sanering A-D) 640,5 mill Åttekanten barneskole 234,0 mill Hvaler ungdomsskole 295,8 mill Sum lønnskostnad i perioden 757,5 mill Sum lønnskostnad i perioden 640,5 mill Sum lønnskostnad i perioden 640,5 mill FDV-kostnad Sum FDV-kostnad Sum FDV-kostnad Sum Floren Barneskole 40,4 mill Hvaler 1-10 skole (Rehabilitering A-E og tilbygg) 138,2 mill Hvaler 1-10 skole (Nybygg og sanering A-D) 131,8 mill Åttekanten barneskole 36,7 mill Hvaler ungdomsskole 79,4 mill Sum FDV kostnad i perioden 156,5 mill Sum FDV kostnad i perioden 138,2 mill Sum FDV kostnad i perioden 131,8 mill Kapitalkostnad Sum Kapitalkostnad Sum Kapitalkostnad Sum Floren Barneskole 25,6 mill Hvaler 1-10 skole (Rehabilitering A-E og tilbygg) 181,8 mill Hvaler 1-10 skole (Nybygg og sanering A-D) 169,1 mill Åttekanten barneskole 60,9 mill Hvaler ungdomsskole 70,5 mill Sum kapitalkostnader i perioden 157,0 mill Sum kapitalkostnader i perioden 181,8 mill Sum kapitalkostnader i perioden 169,1 mill Skysskostnader Sum Skysskostnader Sum Skysskostnader Sum Floren Barneskole 16,9 mill Hvaler 1-10 skole (Rehabilitering A-E og tilbygg) 59,3 mill Hvaler 1-10 skole (Nybygg og sanering A-D) 59,3 mill Åttekanten barneskole 12,9 mill Hvaler ungdomsskole 20,6 mill Sum kapitalkostnader i perioden 50,4 mill Sum kapitalkostnader i perioden 59,3 mill Sum skysskostnader i perioden 59,3 mill Sum 1 121,5 mill Sum 1 019,8 mill Sum 1 000,7 mill Differanse til Konsept 1 Differanse til Konsept 1-101,7 mill Differanse til Konsept 1-120,9 mill 27

28 ANBEFALING Fagutredningene En felles 1-10 skole på Rød 1. Forprosjektering og stedsanalyse - plassering, avklare andre brukergrupper, formål 2. Konseptutvikling - organisering, driftsform, driftsøkonomi, mv 3. Nærmiljøanalyse for lokalsentra (Hauge/Utgårdskilen, Ødegård, Rød, Skjærhalden) - løsninger og etterbruksformer 28

29 mere detaljert informasjon på nettsiden 29

30 Takk for oss!

Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen

Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen 1 Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen Elevtallsvekst og lite tilgjengelig ledig - stor vekst på fastlandssiden, Kopervik-området og Åkra-området 95 flere elever framover mot 23 - nær 8 flere elever

Detaljer

Gjennomføring ny skolestruktur. kommunestyremøte 20.juni 2013

Gjennomføring ny skolestruktur. kommunestyremøte 20.juni 2013 Gjennomføring ny skolestruktur kommunestyremøte 20.juni 2013 Arbeidet med å planlegge og gjennomføre ny skolestruktur kommet godt i gang I oppstarten fokus på å få oversikt og klarlegge hva prosjektet

Detaljer

RETT BYGG RETT STED RETT TID. Strukturplanlegging videregående opplæring

RETT BYGG RETT STED RETT TID. Strukturplanlegging videregående opplæring RETT BYGG RETT STED RETT TID Strukturplanlegging videregående opplæring 1 Litt om meg selv Dan Lysne, cand scient UIB 1985 Seksjonsleder for Seksjon for skoleplanlegging og skoleutvikling i Norconsult

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer

Kåre Helland: Magnhild Huseby:

Kåre Helland: Magnhild Huseby: Kåre Helland: Dette er kanskje den vanskeligste saken vi har i denne perioden. Det er stort engasjement i saken. Det er viktig å poengtere at det ikke bare må være økonomiske forhold som gjør at vi må

Detaljer

Tid for gjennomføring

Tid for gjennomføring Oslo kommune Utdanningsetaten Skolebehovsplan 2014-2024 Tid for gjennomføring Høringsutkast 7. mars 2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 VEDTATTE

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

"DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..."

DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1... SØR-VARANGER KOMMUNE "DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..." FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 Da klokka klang, tekst av Margrethe Munte 1 Innledning... 3 1.1 Tilbakeblikk... 5 2 Læreplanen

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer