Integrasjon Nettbutikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Integrasjon Nettbutikk"

Transkript

1 Polygon Retail Solutions Dok.nummer: Tittel: Integrasjon Nettbutikk Status: Under arbeid Versjon: 1.9 Godkjent: Skrevet av: Tom Nøkleby Integrasjon Nettbutikk Endringslogg Ver Dato Sign Merknad /2-09 TN Dokument opprettet og ferdigstilt for driftsmodell /4-09 TN Oppdatert filbeskrivelser som manglet. Lagt inn skisse av datamodell for data som eksporteres til Nettbutikk Det er lagt inn flere tabeller som det eksporteres data fra. Blant annet kunde og medlemsregisteret /5-09 TN - Varefil WBART er utvidet med felt som alltid viser normalpris og et felt for anbefalt pris. - Utlegg av størrelsestyper er lagt inn. - Utlegg av fargekodetabellen er lagt inn /5-09 TN WBART filen. Nytt felt ArtBas.Farg som inneholder fargekoden er lagt ut /5-09 TN WBART filen nye felt for post og web informasjon lagt til /6-09 TN WBORD og WBKO filene er ferdig og beskrevet. Forretningsprosesser bskrevet /6-09 TN Lagt inn beskrivelse av integrasjon mot WinEDI /4-10 TN Lagt inn nytt felt Kode i WbLag (Lager) utlegget /6-10 TN - Etablering av kundeidentitet mellom nettbutikk og butikksystem. Kunder opprettet i butikksystem, får sitt kundenummer lagt inn som eksternt kundenummer, når de markeres som nettbutikkunde /6-10 TN To nye felt i WbArt - Kun kunder som er markert som nettbutikkunde, eksporteres fra butikksystem. - Bonus_Givende (Artikkelen er med i grunnlag for medlemsbonus) - PubliserINettbutikk (Styrer om artikkelen skal publiseres direkte i nettbutikk) Integrasjon Nettbutikk 1 Bakgrunn... 3 Forutsetninger... 3 Generelle forutsetninger Alle driftsmodeller... 3 Forutsetninger driftsmodell... 3

2 Driftsmodeller for ulike typer av integrasjon... 3 Generelt... 3 Generelle forutsetninger... 3 Driftsmodell 1 - Logistikk og vareutlevering fra nettbutikk... 5 Forutsetninger... 5 Skjematisk oversikt meldingsflyt... 6 Meldingsoversikt faste registre, vare og prisinformasjon... 9 Meldingsoversikt kunde, medlem, lager og ordremeldinger... 9 Databasemodell hvordan data i meldingene relaterer seg til hverandre Forretningsprosesser Driftsmodell 2 - Logistikk og vareutlevering fra butikksystem Forutsetninger Skjematisk oversikt meldingsflyt Meldingsoversikt Forretningsprosesser Her beskrives kort de forretningsprosesser som avviker fra driftsmodell Meldingsspesifikasjoner Generelt Faste registre, vare og prisinformasjon Kunde, lager og ordremeldinger Definisjoner Definisjoner Vedlegg WinEDI integrasjon Spesifikasjon av etikettfil til WinEDI Spesifikasjon av kvitteringsfil fra WinEDI Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 2

3 Bakgrunn Stadig flere ønsker en kombinert drift av nettbutikk og ordinær butikkdrift. Videre er det også varierende behov og ønsker i forhold til hvordan man ønsker å integrere nettbutikk og butikksystem. Integrasjonen som er tatt frem for PRS, er basert på 2 ulike driftsmodeller. 1. Ordresetting, betaling og ordrebehandling utføres i Nettbutikk 2. Ordresetting og betaling utføres i Nettbutikk, mens ordrebehandling foretas i butikksystemet. Forutsetninger Generelle forutsetninger Alle driftsmodeller Forutsetninger driftsmodell Driftsmodeller for ulike typer av integrasjon Generelt Selv om flere kunder benytter samme systemer og integrasjon, vil det forekomme at kunden velger ulik type av driftsmodell. Utfordringen for systemene som er integrert, er å kunne støtte ulike typer av driftsmodeller basert på samme integrasjon. Kunden skal optimalt sett kunne velge den driftsform som passer hans organisasjon best. Det som gjør det mulig for en kunde å kunne velge mellom ulike typer av driftsmodeller, er blant annet at de integrerte systemer har overlappende funksjonalitet, og at denne funksjonaliteten kan styres fra det integrerte system, eller at den kan kobles ut. Generelle forutsetninger Som grunnlag for integrasjonen er det lagt en del forutsetninger som virker bestemmende for den måten integrasjonen er løst på. Forutsetninger som ikke er generelle, men gjelder en spesifikk driftsform, er beskrevet under driftsform. De generelle forutsetningene er: 1. Det kan bare integreres en nettbutikk mot et butikksystem Årsaken til denne begrensing ligger i det oppsett som er gjort i meldingshåndteringen. Butikksystemet vil kunne utvides til å håndtere integrasjon mot mer enn en nettbutikk, men dette vil kreve en god del utviklingsarbeide i butikksystemet. Det ble ikke ansett som aktuelt å skulle integrere mer enn en nettbutikk mot et butikksystem. 2. Med faste registre menes grunnregistre som endres sjelden. For eksempel sesongkoder, farger m.m. Men faste registre omfatter også registre som beskriver varestruktur, som avdeling, hovedgruppe og varegrupperegistre. Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 3

4 3. Butikksystemet er artikkelmaster Butikksystemet skal være artikkelmaster. Og det skal ha funksjoner for å kunne velge ut hele eller deler av artikkelregisteret og overføre dette til nettbutikken. Så mye som mulig av artikkelvedlikeholdet skal kunne foregå i butikksystemet. Data som ikke kan vedlikeholdes der og som er nødvendig for nettbutikken, må vedlikeholdes i nettbutikken. 4. Nettbutikken tildeles et butikknummer i butikksystemet Nettbutikkens salg og lagerbevegelser rapporteres inn på et butikknummer i butikksystemet. - Dette gjør at nettbutikken kan følges opp i butikksystemet på samme måte som de andre butikkene i systemet. - Logistikkfunksjoner som benyttes mellom butikkene kan også benyttes mot nettbutikken. - Dagsoppgjør følges opp i butikksystemet på samme måte som butikksystemets øvrige butikker 5. Nettbutikkens tilgjengelige lager skal kunne omfatte en eller flere butikkers lager Det lager som er tilgjengelig for nettbutikken, skal kunne bestå av en eller flere av butikkenes lager i butikksystemet, i tillegg til nettbutikkens eget lager. 6. Oppdateringsfrekvens mellom systemene Fra butikksystem, legges register, artikkel og lagerendringer ut fortløpende. Det er benyttet databasetriggere som umiddelbart logger endringer, kombinert med en dataeksport server som kontinuerlig leser endringsloggen og legger ut endrede poster til nettbutikk (og kasser i butikkene). Informasjon om normalprisendringer og tilbudspriser sendes nettbutikk på lik linje med kassene i butikksystemet. Fra nettbutikk legges ut ordre når disse registreres og endrer status. 7. Frihet i valg av driftsmodell Hvis nettbutikken har funksjoner for det, skal ordrebehandling og vareutlevering valgfritt kunne gjøres i nettbutikk eller i butikksystem. Med valgfritt menes at man kan velge driftsmodell, ikke at man kan blande ulike driftsmodeller i samme installasjon. 8. Prisvedlikehold og kampanjehåndtering Kampanjer og priser for nettbutikken, vedlikeholdes i nettbutikken hvis disse avviker fra butikksystemet. Butikksystemet har samme prisbilde i alle butikkene. Dette gjelder også for nettbutikken. Dette innebærer at hvis nettbutikken skal ha avvikende priser i forhold til butikksystem, må nettbutikken ha funksjoner for lokalt vedlikehold av pris samt at det ved import av prisendringer fra butikksystemet, finnes mulighet for å godkjenne eller endre prisoppdateringer derfra, før de aktiveres i nettbutikken. 9. Opprettelse og vedlikehold av kunderegister Nettbutikken har behov for å holde orden på alle kunder som handler i nettbutikken. Butikksystemet har behov for å holde orden på alle kunder som skal ha kunderabatt og/eller kan handle på kreditt. Som følge av dette, skal kunderegister overføres fra butikksystem til nettbutikk fortløpende når det gjøres nyregistrering eller endringer, mens det fra nettbutikken bare legges ut kundeinformasjon på kunder som er kjent i butikksystemet. Dvs. kunder som bare handler i nettbutikken, vil ikke bli opprettet som kunder i butikksystemet. Det er bare kunder som er markert som nettbutikkunde, som legges ut til nettbutikken fra butikksystemet. Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 4

5 10. Etablering av felles identitet på kunde i begge systemer Kunder som opprettes i butikksystemet, får kopiert sitt eget kundenummer over i feltet Eksternt kundenummer, når kunden markeres som nettbutikk kunde (Egen kryssboks for dette i kundebildet). Slik at nettbutikken skal benytte dette feltet, når kunden etableres i nettbutikkens kunderegister. Kunder som opprettes i nettbutikk, får tildelt sitt kundenummer der. Ved eksport og import i butikksystem. Dette har som konsekvens, at det kan få uønskede konsekvenser å endre eksternt kundenummer i kundebildet i butikksystemet, hvor feltet er åpent for redigering. Brukerne av butikksystemet må være klar over dette. 11. Kreditsalg Kreditsalg forekommer bare i butikksystem. Alt salg i nettbutikk forhåndsbetales i nettbutikk. Ordre som sendes over til butikksystem er alltid ferdig betalt, og det genereres ikke faktura på disse ordrene når de utleveres fra butikksystemet. 12. Oppfølging av vareforsendelser Oppfølging av vareforsendelser er løst ved integrasjon mot WinEDI. WinEDI er et program som skriver ut postetiketter til vareforsendelser. Samt at det også genererer unike sendingsnummer som kan benyttes i postens system for å spore hvor langt varen har kommet. 13. Retur av varer Retur av varer foretas i sin helhet i butikksystemet. Det går ingen melding til nettbutikken om dette. 14. Reklamasjonshåndtering Reklamasjonshåndteringen foretas i sin helhet i butikksystemet. Det går ingen melding til nettbutikken om dette. 15. Kundeklubb (Sluttkunder som har medlemskap mot nettbutikk/butikksystem) Funksjoner for dette finnes i butikksystem. Disse er ikke integrert mot nettbutikken. 16. Klubbsalg med medlemsoppfølging (Medlemskap via sports eller fritidsklubb) Funksjoner for dette finnes i butikksystem. Disse er ikke integrert mot nettbutikken. Driftsmodell 1 - Logistikk og vareutlevering fra nettbutikk Forutsetninger 1. Nettbutikken må ha egen logistikkfunksjon som omfatter alle funksjoner for ordrebehandling og vareutlevering. Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 5

6 Skjematisk oversikt meldingsflyt Oversiktsdiagram meldingsflyt faste registre, vare og prisinformasjon Figur 1 Meldingsflyt faste registre, vare og prisinformasjon I butikksystemet er det databasetriggere som logger at det er skjedd endringer i de ulike registrene. 1. Detekteres en endring, skapes en post i tabell ELogg, som peker på den posten som er endret. 2. En prosess som går kontinuerlig - Elogg server sjekker ELogg tabellen, for å se om det er gjort endringer som skal sendes til kasser og/eller nettbutikk. 3. Alle loggposter som er opprettet siden forrige sjekk, blir tatt hånd om og lagt ut for overføring til nettbutikk. 4. I hvert utlegg, kan det ligge poster fra flere ulike tabeller. Hvert utlegg skapes som et filsett og er tildelt samme sekvensnummer (Sekvensnummer i filnavn). Det er alltid bare siste instans av en endret post som sendes. Gjøres det flere uavhengige endringer mellom to sendinger av samme post (F.eks en leverandør), er det bare den sist oppdaterte informasjonen som sendes. Endringer i prisinformasjon oppstår som konsekvens av at en pris er endret, eller at en priskøpost er aktivert. Prisendringer kan i butikksystemet settes til en Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 6

7 aktiveringsdato/tid frem i tid. Slike endringer legges i en priskøtabell. Klargjøring av priskøen gjøres av en automatisk prosess. Kampanjer som aktiveres, legges alltid først i priskøen, og aktiveres derfra inn i prisregisteret. Ved endring av pris, legges også alltid artikkelinformasjonen ut. Likeledes - ved endring av artikkelinformasjonen, legges også alltid prisinformasjonen ut. Artikkelen er utstyrt med er aktiveringsflagg som indikerer om den også er lagt ut til nettbutikk. Ved å sette dette flagget, skapes en post i ELogg tabellen, og varen med tilhørende prisinformasjon legges ut. Fillogg For at det for nettbutikken skal være mulig å se hvilken rekkefølge filene skal leses i, legges det ut en fillogg. Filnavn: webfillog csv (webfillogdd-mm-åå.csv) Denne inneholder en sekvensiell liste over alle filer som legges ut. Det startes en ny logg pr. døgn. Filinnhold: Eksempel på filinnhold "04/02/09";"13:31:46";"WBART xml";19794; "04/02/09";"13:31:46";"WBAVD xml";9;1085 "04/02/09";"13:31:46";"WBHGR xml";80;9221 "04/02/09";"13:31:47";"WBVGR xml";660; "04/02/09";"13:31:47";"WBKAT xml";4;486 "04/02/09";"13:31:47";"WBAKT xml";3;383 "04/02/09";"13:31:47";"WBLEV xml";238;23336 "04/02/09";"13:31:47";"WBPRO xml";3;380 "04/02/09";"13:31:47";"WBVMI xml";888; "04/02/09";"13:31:48";"WBSAS xml";32;3127 "04/02/09";"13:31:48";"WBMAT xml";3;380 "04/02/09";"13:31:49";"WBLAG xml";335;94772 "04/02/09";"13:53:43";"WBART xml";32;28557 Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 7

8 Oversiktsdiagram driftsmodell 1 Figur 2 Oversiktsdiagram logistikkstyring og vareutlevering Her er også databasetriggere benyttet for å trigge utlegg av noen av meldingene. Dette gjelder kundemelding (WBKUN) og lagermelding (WBLAG). Mottak av en WBREQ melding fra nettbutikken, medfører at det skapes en loggpost i ELogg tabellen. Endring av kundeinformasjon medfører at databasetrigger skaper en post i ELogg tabellen. NB: Dette innebærer at en kundemelding fra nettbutikken alltid resulterer i at det sendes en kundemelding tilbake til nettbutikken. Endring av lagerteller på en artikkel som også er flagget som nettbutikkartikkel, medfører at artikkelen logges i ELogg tabellen. Samtlige lagertellere på artikkelen (Alle butikker og alle størrelser) legges ut. Ordrebehandling og vareutlevering skjer i nettbutikk. Det er derfor bare nødvendig å sende overføringsordre og salgsordre til butikksystemet. Butikksystemets kundeordremodul benyttes ikke. For å unngå problemer med automatisk utskrift på skriver i butikk, er det valgt en løsning hvor det istedenfor sendes en til butikken med nødvendig informasjon om hvilken vare og hvor varen skal sendes. Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 8

9 Meldingsoversikt faste registre, vare og prisinformasjon Meldingsnavn Retning Drifts Beskrivelse Modell WBAVD<Sekv.nr>.xml N B Alle Avdelingsregister. Øverste nivå i varestrukturen. WBHGR<Sekv.nr>.xml N B Alle Hovedgrupperegister. Mellomste nivå i varestrukturen. WBVGR<Sekv.nr>.xml N B Alle Varegrupperegister. Laveste nivå i varestrukturen. WBKAT<Sekv.nr>.xml N B Alle Kategoriregister. Sideordnet varestruktur på artikkelnivå. WBAKT<Sekv.nr>.xml N B Alle Aktivitetsregister. Sideordnet varestruktur på varegruppenivå. WBVAK<Sekv.nr>.xml N B Alle Kobling mellom aktivitetsregister og varegruppe. WBLEV<Sekv.nr>.xml N B Alle Leverandørregister. WBPRO<Sekv.nr>.xml N B Alle Produsentregister. WBVMI<Sekv.nr>.xml N B Alle Varemerkeregister. WBSAS<Sekv.nr>.xml N B Alle Sesongregister. WBMAT<Sekv.nr>.xml N B Alle Materialkoderegister. WBFAR<Sekv.nr>.xml N B Alle Fargekoderegister WBART<Sekv.nr>.xml N B Alle Artikkel og prisinformasjon WBRAB<Sekv.nr>.xml N B Alle Overføring av rabattmatrise til nettbutikk. WBMVA<Sekv.nr>.xml N B Alle Momskoderegister WBSTR<Sekv.nr>.xml N B Alle Størrelseskoderegister WBSTT<Sekv.nr>.xml N B Alle Størrelsestyper Meldingsoversikt kunde, medlem, lager og ordremeldinger Meldingsnavn Retning Drifts Modell Beskrivelse WBKUN<Sekv.nr> N B Alle Melding om ny/endret kreditkunde til nettbutikk WBKUN<Sekv.nr> N B Alle Melding om ny/endret kunde fra nettbutikk. WBKGR<Sekv.nr> N B Alle Melding om ny/endret kundegruppe til nettbutikk WBKKO<Sekv.nr> N B Alle Melding om ny/endret kundekort til nettbutikk WBKSA<Sekv.nr> N B Alle Melding om ny/endret kundesaldo til nettbutikk WBMED<Sekv.nr> N B Alle Melding om ny/endret medlem til nettbutikk WBMGR<Sekv.nr> N B Alle Melding om ny/endret medlemsgruppe til nettbutikk WBMKO<Sekv.nr> N B Alle Melding om ny/endret medlemskort til nettbutikk WBMSA<Sekv.nr> N B Alle Melding om ny/endret medlemsaldo til nettbutikk WBART<Sekv.nr>.xml N B Alle Melding om deaktivering av artikkel i nettbutikk. WBLAG<Sekv.nr>.xml N B Alle Lagerinformasjon. Lager i alle butikker for en artikkel og størrelse Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 9

10 Meldingsnavn Retning Drifts Beskrivelse Modell WBREQ<Sekv.nr>.xml N B Alle Nettbutikk ber om å få overført lagersaldo på angitt(e) artikler JOURNAL overføringsordre N B Modell 1 Overføringsordre fra nettbutikk JOURNAL salgsordre N B Modell 1 Salgsordre fra nettbutikk (Oppdateres som kontantsalg) overføringsordre N B Alle Overføringsordre sendt pr. til den butikk som vare skal overføres fra. Faktura N Kunde Modell 1 Når vare utleveres fra nettbutikk, utstedes også faktura som følger vare til kunde. Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 10

11 Databasemodell hvordan data i meldingene relaterer seg til hverandre For å få en lettere forståelse av hvordan data i de ulike meldingene relaterer seg til hverandre, er det her satt opp et relasjonsskjema for de tabellene som berøres av meldingene i butikksystemet. Figur 3 Datamodell for data som legges ut til nettbutikk Artikkelinformasjonen legges ut til nettbutikk på EAN kode nivå. Dette er en flatere struktur enn den som ligger i butikksystemet, hvor en artikkel holder på flere størrelser og hvor hver størrelse igjen kan holde på en eller flere EAN koder. Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 11

12 Rabattmatrisen er gitt ved en prosentsats pr. varegruppe og kundegruppe. Kunde er koblet til kundegruppe og gis derigjennom en kundegrupperabatt basert på hvilken varegruppe artikkelen tilhører. I figuren er navn på koblingsfelt satt inn på koblingene. Forretningsprosesser Integrasjonen mellom nettbutikk og butikksystem er laget for å dekke de forretningsprosesser som er beskrevet under. Noen av disse prosessene går over begge systemene. Oversikt over funksjoner og meldinger mellom systemenes funksjoner/moduler, er skissert i figurer. Datastrømmene er også tegnet inn i figurene. For nettbutikken er det kun tatt med de prosesser som berører integrasjonen med butikksystemet. Tilsvarende gjelder for butikksystemet. Registervedlikehold Ønsket registervedlikeholdsprogram åpnes. Ny post opprettes eller den som skal endres søkes frem. Data registreres. Ved lagring av ny eller endret post, logges endring i ELogg tabellen. En automatisk prosess (ELogg server) detekterer at det er skjedd en endring og legger denne ut til nettbutikken. Nettbutikken ser at det er kommet en endringsfil. Leser inn denne og oppdaterer aktuelt register. Aktivering / deaktivering av varer i nettbutikk Vare som skal aktiveres i nettbutikk søkes fram og nettbutikkflagget settes. Endring logges i ELogg. Vare med vareinformasjon og priser legges ut til nettbutikk. Nettbutikk leser inn og oppretter ny vare. Ny vare må godkjennes i nettbutikken før den tilgjengeliggjøres i nettbutikk for nettbutikkundene. Godkjenning innebærer kontroll/rediger av vareinformasjon og priser. Vare og prisvedlikehold Vare som skal endres søkes frem og endring gjøres i vareinformasjon og/eller pris. Endring logges i ELogg. Vare med vareinformasjon og priser legges ut til nettbutikk. Nettbutikk leser inn og oppdaterer varen. Prisendringer aktiveres ikke i nettbutikk før de er godkjent. Salg Kunde logger på nettbutikk, søker frem varer som skal kjøpes, godkjenner ordre og gjennomfører betaling. Når salgsordre er godkjent og betalt av kunde, sendes journalfil med overføringsordre til butikksystemet. I butikksystemet genereres en overføringsordre som oppdateres direkte, samt at en med informasjon om overføringsordren sendes til butikken som skal sende varen nettbutikken. Det genereres også en lagermelding som oppdaterer lager i nettbutikken med det antall av en vare/størrelse som den har bedt om. Når nettbutikken mottar varen, pakkes og sendes denne til kunde. Når ordren markeres som utlevert, genereres en journal salgsordre som sendes butikksystemet. Denne oppdaterer lager og statistikker i butikksystemet. Nettbutikken ligger her med et eget butikknummer hvor lager og statistikk posteres. Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 12

13 Driftsmodell 2 - Logistikk og vareutlevering fra butikksystem I dette kapitlet beskrives det som avviker i driftsmodell 2 i forhold til driftsmodell 1. Forutsetninger 1. Logistikkfunksjonen for nettbutikken ligger i butikksystemet. Ordrebehandling og vareutlevering foretas i butikksystemet. 2. Nettbutikk håndterer ordreregistrering fra kunde og betaling. Samt transaksjonshåndteringen mot bank. Skjematisk oversikt meldingsflyt Meldingsflyt faste registre, vare og prisinformasjon Alle meldinger som gjelder faste registre, artikkelinformasjon og lagerinformasjon, er det samme som er beskrevet i driftsmodell 1. Oversiktsdiagram driftsmodell 2 Figur 4 Oversiktsdiagram logistikk og vareutlevering driftsmodell 2. Ordre fra nettbutikk sendes som en melding (WBORD) til butiksystemet, hvor ordrene leses inn og legges inn i ordreregisteret med status bekreftet. Ordrene er Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 13

14 også merket med nettbutikk som opphav. Slik at det er lett å finne igjen disse i butikksystemet. Når butikksystemet oppdaterer ordrestatus eller annen relevant ordreinformasjon, legges det ut en melding til nettbutikken om dette (WBKOR). Databasemodell hvordan data i meldingene relaterer seg til hverandre Også meldingene i driftsmodell 2 er dekket i databasemodellen som er vist under driftsmodell 1. Meldingsoversikt Meldingsnavn Retning Drifts Øvrige meldinger er beskrevet under driftsmodell 1. Modell Beskrivelse WBKOR<Sekv.nr> N B Alle Melding om endret salgsordre fra butikksystem til nettbutikk WBORD<Sekv.nr> N B Alle Melding om ny salgsordre fra nettbutikk til butikksystem Forretningsprosesser Her beskrives kort de forretningsprosesser som avviker fra driftsmodell 1. Salg Nettbutikken sender bekreftet og betalt salgsordre til butikksystemet (WBORD). Butikksystemet tar imot salgsordren og lagrer den som bekreftet ordre. Den merkes også med nettbutikk som opphav. Vareutlevering og sending Bekreftet ordre hentes opp. Lager kontrolleres og varene klargjøres for utsendelse. Salgsordre markeres som utlevert. Salgsordren kjøres automatisk helt opp til ferdigbehandlet. Endret salgsordre legges ut til nettbutikk hvor den importeres og endringer oppdateres på salgsordre der. Det reserverte beløp trekkes fra kundens konto. Ved utlevering av en ordre, sendes en melding til WinEDI som skriver ut en postetikett til forsendelsen. WinEDI genererer et sendingsnummer som sendes tilbake til butikksystemet hvor ordren oppdateres. Den oppdaterte ordren legges så ut til nettbutikken som igjen oppdaterer sin versjon avordren. Hver gang salgsordren senere endrer status, legges den ut til nettbutikken (WBKOR), slik at denne kan oppdatere salgsordren i nettbutikken, hvor den også er synlig for kunden. Varemankohåndtering Kunde kontaktes og informeres om situasjonen. Salgsordre endres eller kanselleres avhengig av hva man blir enige om med kunden. De varelinjer som fortsatt skal sendes til kunden, utleveres. Endret salgsordre legges ut til nettbutikk hvor endringer oppdateres. Beløp på utleverte varelinjer trekkes fra kundens konto. Eventuelt overskytende reservert beløp, frigis. Endringer på salgsordre kan innbefatte sletting av linjer, endring av linjer og opprettelse av nye linjer på salgsordren. Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 14

15 Returer Håndteres i butikksystemet. Her er ordren sluttført i nettbutikken og betaling er allerede trukket fra kundens konto. Utlevering av ny vare eller utbetaling av kontanter til kunden, gjøres fra butikken, ikke fra nettbutikken. Reklamasjon Håndteres i butikksystemet. Her er ordren sluttført i nettbutikken og betaling er allerede trukket fra kundens konto. Utlevering av ny vare eller utbetaling av kontanter til kunden, gjøres fra butikken, ikke fra nettbutikken. Meldingsspesifikasjoner Generelt Alle poster har et felt irectype som kan inneholde verdiene 1-Ny, 2-Endring eller 3-Slett. Normalt sendes irectype = 1 for både ny og endring. Mottager må derfor sjekke om posten finnes fra før. Gjør den ikke det, opprettes den, finnes den, skrives den over. Videre legges feltene i den unike indeksen ut på et høyere nivå enn de øvrige feltene. Dette åpner for at mottaker kan sjekke om posten finnes og eventuelt forkaste posten hvis den gjør det, uten å måtte lese alle feltene i posten først. Faste registre, vare og prisinformasjon Avdelingsregister (WBAVD Til nettbutikk) Filnavn: WBAVD<Sekv.nr>.xml Avdeling int >>>9 AvdelingNavn char X(30) Hovedgrupperegister (WBHGR Til nettbutikk) Filnavn: WBHGR<Sekv.nr>.xml Hg int >>>9 HgBeskr char X(30) AvdelingNr Int >>>9 Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 15

16 Varegrupperegister (WBVGR Til nettbutikk) Filnavn: WBVGR<Sekv.nr>.xml Vg int zzzzz9 VgBeskr char X(30) Hg Int >>>9 Momskod Int z9 Kost_Proc Dec zz9.9 Mva_Proc dec zz9.9 Kategoriregister (WBKAT Til nettbutikk) Filnavn: WBKAT<Sekv.nr>.xml KatNr int z9 Beskrivelse Char X(30) Koblingstabell varegruppe og kategoriregister (WBVKA Til nettbutikk) En varegruppe kan få en eller flere kategorier knyttet til seg. Denne koblingstabellen forteller hvilke kategorier som er knyttet til varegruppen. Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 16

17 Artikler som ligger i varegruppen, kan bare knyttes til en av de kategoriene som er tilgjengeligjort på varegruppen. Derfor er begge feltene Vg og VgKat lagt inn på artikkel. Filnavn: WBVKA<Sekv.nr>.xml Vg int >>>>>9 VgKat Int >9 KatNr Int >9 Aktivitetsregister (WBAKT Til nettbutikk) Aktivitet beskriver aktivitet som en (eller flere) varegrupper kan inngå i. Filnavn: WBAKT<Sekv.nr>.xml AktNr int >>9 Beskrivelse Char X(30) Koblingstabell varegruppe og aktivitetsregister (WBVAK Til nettbutikk) En varegruppe kan få en eller flere aktiviteter knyttet til seg. Denne koblingstabellen forteller hvilke aktiviteter som er knyttet til varegruppen. Det er ingen kobling mellom aktivitet og artikkel. Dvs. at alle artikler som ligger på en varegruppe også inngår i de aktiviteter som knyttes til varegruppen. Filnavn: WBVAK<Sekv.nr>.xml Vg int >>>>>9 AktNr Int >>9 Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 17

18 Leverandørsregister (WBLEV Til nettbutikk) Filnavn: WBLEV<Sekv.nr>.xml LevNr int >>>>>9 LevNamn Char X(30) Produsentregister (WBPRO Til nettbutikk) Filnavn: WBPRO<Sekv.nr>.xml ProdNr int >>>>>9 Beskrivelse Char X(30) Varemerkeregister (SBVMI Til nettbutikk) Filnavn: WBVMI<Sekv.nr>.xml VmId int >>>9 Beskrivelse Char X(30) KortNavn char X(10) Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 18

19 Sesongregister (WBSAS Til nettbutikk) Filnavn: WBSAS<Sekv.nr>.xml Sasong int >>9 SasBeskr Char X(30) Materialkoderegister (WBMAT Til nettbutikk) Filnavn: WBMAT<Sekv.nr>.xml MatKod int >9 MatBeskr Char X(30) Fargekoderegister (WBFAR Til nettbutikk) Filnavn: WBFAR<Sekv.nr>.xml Farg int >>>>9 FarBeskr Char X(30) Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 19

20 Mvaregister (WBMVA Til nettbutikk) Mvaregister som inneholder oppsettett av mvakoder og mva% for de respektive kodene. Filnavn: WBMVA<Sekv.nr>.xml MomsKod Int >9 MomsProc Dec >>9.99 Beskrivelse Char X(30) Rabattmatrise (WBRAB Til nettbutikk) Rabattmatrisen er gitt av kobling mellom varegruppe og kundegruppe. Det kan legges opp en rabatt% pr. kundegruppe for hver varegruppe. Det er en begrensing i kassasystemet på maks 9 kundegrupper. Derav følger at det kan legges opp maks 9 kundegrupperabatter på en varegruppe. Filnavn: WBRAB<Sekv.nr>.xml Vg int >>>>>9 Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 20

21 GruppeId Int >>9 Rabatt_Proc Dec ->>,>>9.99 Størrelseskoderegister (WBSTR Til nettbutikk) Størrelseskoderegisteret inneholder alle størrelser som er tillatt brukt i systemet. Registeret inneholder et alfanumerisk størrelsesfelt og en numerisk størrelseskode. Den numeriske størrelseskoden er benyttet ved generering av bedriftsinterne EAN for å kunne få størrelsen inn i en EAN kode. Videre er det i nyere tabeller i databasen lagt inn StrKode istedenfor Storl feltet. Dvs. at programmene nå slår opp mot StrKonv tabellen for å finne den alfanumeriske verdien på størrelsen. Filnavn: WBSTR<Sekv.nr>.xml StrKode Int >>9 Storl Char X(10) Merknad Char X(30) Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 21

22 Størrelsestyper (WBSTT Til nettbutikk) Størrelsestypen knyttes til artikkel og bestemmer derved hvilke størrelser som kan forekomme på artiklene den er knyttet til. En størrelsestype kan ha mange artikler knyttet til seg. Databasestrukturen har en hode linje struktur som består av tabellene StrType og StrTStr. StrTStr har strtypeid i seg som fremmednøkkel. Dvs. at det ligger en post pr. størrelse i StrTStr for hver størrelse som er koblet til størrelsestypen. StrTypeId binner sammen en størrelsestype. I tillegg må størrelsen være definert i størrelseskoderegisteret (StrKonv se over). I utlegget til xml filen er det lagt ut en record pr. post i StrTStr. Informasjonen fra StrType posten er lagt inn som som egne felt. Dvs. at informasjonen i disse gjentas for alle postene i en størrelsestype. Dette gjelder feltene Beskrivelse, Intervall, Fordeling, KortNavn, AlfaFordeling, Hg og AvdelingNr. Av historiske årsaker har ikke StrTStr tabellen feltet StrKode. Ønsker man å finne StrKode som motsvarer SoStorl (Størrelsesfeltet), må det gjøres oppslag i StrKonv tabellen med StrKonv.Storl = StrTStr.SoStorl. Av historiske årsaker er også Storl (og SoStorl) feltene formatert opp med space som første karakter på noen størrelser. Dette var tidligere nødvendig for å få en riktig rekkefølge på størrelsene når de skulle vises frem. Feltet StrTStr.SeqNr bestemmer nå rekkefølgen på størrelsene i størrelsestypen. Ved utlegg av varefil er både StrKode og Storl feltene lagt ut. Så dette skulle ikke by på noen problemer. Filnavn: WBSTT<Sekv.nr>.xml StrTypeId Int >>>>>9 Beskrivelse Char X(30) Intervall Char X(30) Fordeling Char X(30) KortNavn Char X(10) AlfaFordeling Char X(30) Hg Int >>>9 AvdelingNr Int >>9 SoStorl Char X(10) SeqNr Int >>9 StrKode Int >>>9 Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 22

23 Artikkel og prisregister (Til nettbutikk) Filnavn: WBART<Sekv.nr>.xml ArtikkelNr Dec >>>>>>>>>>>>9 ModellFarge dec >>>>>>>>>>>>9 LevKod Char X(20) Beskr Char X(30) LevFargKod char X(20) StrTypeId int >>>>>9 StrKode int >>9 Storl Char X(10) Kode (EAN) char X(20) Salgsenhet char X(10) AntIPakn int >>>9 Lokasjon char X(20) LevNr int >>>>>9 Varefakta char X(40) VPIBildeKode char X(30) Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 23

24 VmId int >>>9 ProdNr int >>>>>9 Sasong int >>9 MatKod int >9 Vg int >>>>>9 VgKat int >9 Anv-Id int >9 InnkjopsPris dec ->>>,>>9.99 Rab1_Proc dec ->>,>>9.99 Varekost dec ->>>,>>9.99 MvaKode int >9 Mva_Proc Dec ->>,>>9.99 Db_Proc dec ->>,>>9.99 Pris dec ->>>,>>9.99 Tilbud log Yes/no Aktiveringsdato Date DD:MM:YYYY Aktiveringstid char HH:MM:SS AvsluttDato Date DD:MM:YYYY AvsluttTid char HH:MM:SS InnkjopsPris dec ->>>,>>9.99 Rab1_Proc dec ->>,>>9.99 Varekost dec ->>>,>>9.99 MvaKode int >9 Mva_Proc Dec ->>,>>9.99 Db_Proc dec ->>,>>9.99 Pris dec ->>>,>>9.99 AnbefaltPris Dec ->>>,>>9.99 PostVekt Dec ->>>,>>9.999 PostLengde Int ->>>,>>9 PostBredde Int ->>>,>>9 PostHoyde Int ->>>,>>9 WebMinLager Dec ->>>,>>9.999 Kampanjekode Char X(20) WebLeveringstid Int >9 Varetype Int 9 Varetypetekst Char X(20) Leveringstid Int >9 Bonus_Givende Log Yes/No PubliseINettbutikk Log Yes/No Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 24

25 Bilde av varefilen under, viser ikke alle nodene. For fullstendig oversikt over nodene se tabell over. Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 25

26 Kunde, lager og ordremeldinger Kunderegister (WBKUN Til nettbutikk) Informasjon fra kunderegister. En kunde kan ha et eller flere kundekort koblet til seg. En kunde har (kan ha) en kundesaldo pr. butikk. Filnavn: WBKUN<Sekv.nr> Adresse1 char "X(40)" Adresse2 char "X(40)" Aktiv Log Alder Int >>9 BankKonto Char X(20) BetBet Int >>9 BetType Int >9 BrukerID Char X(10) ButikkNr Int >>>>>9 BydelsNr Char X(8) DeresRef Char X(30) EDato Date 99/99/9999 EksterntKundeNr Char X(20) epostadresse Char X(40) Etablert Date 99/99/99 ETid Int >>>>>>>9 FaktAdresse1 Char X(30) FaktAdresse2 Char X(30) FaktLand Char X(30) FaktPostNr Char X(15) FaktTekstNr Int >>9 Fakturagebyr Log Faktureringsperiode Int 9 FodtDato Date 99/99/99 ForsteKjop Date 99/99/99 GruppeId Int >>9 Hovedkunde Log Kilde Char X(30) Kjon Int 9 KobletTilKunde Dec >>>>>>>>>>>>9 KontE-Post Char X(40) KontMobilTlf Char X(15) KontNavn Char X(40) KontTelefaks Char X(40) KontTelefon Char X(15) Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 26

27 KreditSperret Log KundeNr Dec >>>>>>>>>>>>9 KundeSaldo (Ikke i bruk) Dec ->,>>>,>>9.99 Land Char X(30) LevAdresse1 Char X(30) LevAdresse2 Char X(30) LevLand Char X(30) LevPostNr Char X(10) MaksKredit Dec ->,>>>,>>9.99 MobilTlf Char X(15) Momskod Int >>9 Navn Char X(40) Opphort Date 99/99/99 OrgNr Char X(15) Postgiro Char X(20) PostNr Char X(10) Privat Log PrivatTlf Char X(15) Purregebyr Log RegistrertAv Char X(10) RegistrertDato Date 99/99/99 RegistrertTid Int >>>>>>>9 SamleFaktura Log SisteKjop Date 99/99/99 Stilling Char X(30) Telefaks Char X(15) Telefon Char X(15) TilgKilde Char X(30) TotalRabatt% Dec ->9.99 TypeId Int >>>9 ValKod Char X(3) WebKunde Log Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 27

28 Kundegruppe (WBKGR Fra nettbutikk) For inndeling av kundene i for eksempel 1-Kreditkunder 10% rab, 2- Kreditkunder 15% rab 3-Kontantkunder 10% rab 9-Ansatte. Kundegruppene inngår i rabattmatrisen sammen med varegruppene. Filnavn: WBKGR<Sekv.nr>.xml Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 28

29 GruppeId Int >>9 Beskrivelse Char X(30) Kundkort (WBKKO Fra nettbutikk) En kunde kan ha et eller flere kundekort knyttet til seg. For kundeklubb håntering er det også mulig å koble et medlemskort mot et kundekort. Filnavn: WBKKO<Sekv.nr>.xml AktivertDato Date 99/99/99 BrukerID Char X(10) EDato Date 99/99/9999 ETid Int >>>>>>>9 Innehaver Char X(30) InterntKKortId Dec >>>>>>>>>>>>9 InterntMKortId Dec >>>>>>>>>>>>9 KortNr Char X(22) KundeNr Dec >>>>>>>>>>>>9 MedlemsNr Dec >>>>>>>>>>>>9 Merknad Char X(40) RegistrertAv Char X(10) RegistrertDato Date 99/99/99 RegistrertTid Int >>>>>>>9 Sperret Log UtgarDato Date 99/99/99 Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 29

30 Kundesaldo (WBKSA Fra nettbutikk) Filnavn: WBKSA<Sekv.nr>.xml BrukerId Char X(10) ButikkNr Int >>>>>9 DatoSiste Date 99/99/99 EDato Date 99/99/99 ETid Int >>>>>>>9 ForsteDato Date 99/99/9999 ForsteTid Int >>>>>>>9 KundeNr Dec >>>>>>>>>>>>9 RegistrertAv Char X(10) RegistrertDato Dato 99/99/9999 RegistrertTid Int >>>>>>>9 Saldo Dec ->>>,>>>,>>9.99 SisteTid Int >>>>>>>9 Totalkjop Dec ->>>,>>>,>>9.99 Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 30

31 Medlem (WBMedlem Fra nettbutikk) Filnavn: WBMED<Sekv.nr>.xml Adresse1 Char X(40) Adresse2 Char X(40) Aktiv Log AktivertFraWeb Date 99/99/9999 BrukerId Char X(10) ButikkNr Int >>>>>9 BydelsNr Char X(8) EDato Date 99/99/9999 EksterntMedlemsNr Char X(20) epostadresse Char X(40) ETid Int >>>>>>>9 EtterNavn Char X(40) FodselsDato Date 99/99/9999 FodtAr Int 9999 Fornavn Char X(40) HovedMedlemFlagg Log HovedMedlemsNr Dec >>>>>>>>>>>>9 Kilde Char X(30) Kjonn Log M/K KundeNr Dec >>>>>>>>>>>>9 Land Char X(30) MedGruppe Int >>9 Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 31

32 MedlemsNr Dec >>>>>>>>>>>>9 MedType Int >>>9 MobilTlf Char X(15) Opphort Log PostNr Char X(10) Rabatt Dec ->>.9 RegistrertDato Date 99/99/9999 RegistrertTid Int >>>>>>>>>>>>9 RegistrertAv Char X(10) RegKode Char X(10) Telefaks Char X(15) Telefon Char X(15) TilgKilde Char X(30) WebBrukerId Char X(15) WebPassord Char X(15) Medlemsgruppe (WBMGR Fra nettbutikk) Filnavn: WBMGR<Sekv.nr>.xml Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 32

33 MedGruppe Int >>>9 Beskrivelse Char X(30) BrukerId Char X(10) EDato Date 99/99/9999 ETid Int >>>>>>>9 Notat Char X(40) RegistrertDato Date 99/99/9999 RegistrertTid Int >>>>>>>>>>>>9 RegistrertAv Char X(10) Medlemskort (WBMKO Fra nettbutikk) Filnavn: WBMKO<Sekv.nr>.xml AktivertDato Date 99/99/99 BrukerID Char X(10) EDato Date 99/99/9999 ETid Int >>>>>>>9 Innehaver Char X(30) InterntKKortId Dec >>>>>>>>>>>>9 InterntMKortId Dec >>>>>>>>>>>>9 KortNr Char X(22) KortType Int 9 KundeKortNr Char X(22) KundeRabattKort Log Yes/no MedlemsNr Dec >>>>>>>>>>>>9 Merknad Char X(40) RegistrertAv Char X(10) RegistrertDato Date 99/99/99 RegistrertTid Int >>>>>>>9 Sperret Log Yes/no UtgarDato Date 99/99/99 Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 33

34 Medlemsaldo (WBMSA Fra nettbutikk) Filnavn: WBMSA<Sekv.nr>.xml DatoSiste Date ForsteDato Date 99/99/99 ForsteTid Int >>>>>>>9 SisteTid Int >>>>>>>9 TotalKjop Dec ->>>,>>>,>>9.99 Saldo Dec ->>>,>>>,>>9.99 RegistrertAv Char X(10) RegistrertDato Date 99/99/9999 RegistrertTid Int >>>>>>>9 BrukerID Char X(10) EDato Date 99/99/9999 ETid Int >>>>>>>9 Lagerinformasjon (WBLAG Til nettbutikk) Filnavn: WBLAG<Sekv.nr>.xml Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 34

35 ArtikkelNr Dec >>>>>>>>>>>>9 Butik int >>>>>9 LevKod Char X(20) Beskr Char X(30) LevFargKod char X(20) StrTypeId int >>>>>9 StrKode Int >>9 Storl char X(10) VVarekost Dec ->>>,>>9.99 LagAnt int ->>>>>9 Kode Char X(14) Artikkelutmelding (WBART Fra nettbutikk) Filnavn: WBART<Sekv.nr>.xml ArtikkelNr dec >>>>>>>>>>>>9 WebButikkArtikkel log Yes/no Publisert Log Yes/No Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 35

36 Artikkelomsending (WBREQ Fra nettbutikk) Filnavn: WBREQ<Sekv.nr>.xml ArtikkelNr dec >>>>>>>>>>>>9 Salgsordre (WBORD Fra nettbutikk) Dette er ordreformatet fra BITS epages (www.bits.no). Filnavn: WBORD<Sekv.nr>.xml Feltformater og felt beskrives ikke her. Henviser til relevant dokumentasjon fra BITS. Her er det bare tatt med et eksempel på salgsordrefil fra epages. dec >>>>>>>>>>>>9 Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 36

37 Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 37

38 Salgsordre (WBKOR Til nettbutikk) Filnavn: WBKOR<Sekv.nr>.xml Feltformater ikke ferdig beskrevet dec >>>>>>>>>>>>9 Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 38

39 Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 39

40 Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 40

41 JOURNAL Salgsordre Filnavn: journal<bongnr>.<butnr> JOURNAL Overføringsordre Definisjoner Definisjoner Salgsordre Ordren som kunden selv registrerer i nettbutikken Faste registre Registre som inneholder varestruktur (Avdeling, hovedgruppe og varegruppe) og andre registre som er koblet til artikkelinformasjonen. Reservasjonsmelding Melding fra nettbutikk som reserverer varen hvis denne selges fra andre butikker enn nettbutikkens eget lager. Denne meldingen sendes bare når videre behandling av salgsordren skjer i nettbutikken. Salgsmelding Melding om at en salgsordre er ferdigbehandlet og at salget skal oppdateres i lager og statistikker. Salgsordremelding Melding om at en salgsordre er registrert og innholdet i denne. Denne meldingen sendes fra nettbutikk til butikksystem når videre oppfølging av salgsordren skal skje i butikksystemet. Deaktiveringsmelding Når det i nettbutikken er nødvendig å deaktivere en vare, sendes en melding om dette til butikksystemet. Dette kan skje når varens lager kommer under sperregrense som er satt på tilgjengelig lager i nettbutikk. Forretningsprosess Arbeidsprosess Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 41

42 Vedlegg WinEDI integrasjon Nettbutikkens ordre håndteres i butikkens kundeordremodul. Denne er integrert med WinEDI for generering og utskrift av postpakke etiketter. Integrasjonsmetoden som er valgt er File Drop. Som innebærer at det legges ut en etikettfil til WinEDI, som importeres og behandles. Når behandling er ferdig, legges det ut en kvitteringsfil som inneholder referanse til ordre og sendingsnummer som skal påføres ordren. Som det fremgår av figuren, sendes en melding fra butikksystemet til WinEDI. WinEDI genrerer en postetikett og et sendingsnummer. Deretter sendes en melding tilbake til butikksystemet. I butikksystemet er det datamottaksserver som leser inn og oppdaterer ordren med sendingsnummer fra WinEDI. For brukeren virker det som om det er ordreprogrammet som leser inn og oppdaterer ordren, men dette er valgt lagt til datamottaksserver for å sikre at det ikke blir liggende filer som ikke blir lest inn ved eventuelt avbrudd fra bruker eller system. Spesifikasjon av etikettfil til WinEDI Folder: Filen skal plasseres som standard i katalog c:\home\lindbak\sendes. Er innkommende filer styrt til en annen katalog i installasjonsoppsettet av PRS, skal denne katalogen benyttes. FilNavn: P<SekvensNr>.csv hvor sekvensnummer kan være opptil syv siffer langt. Polygon Software AS Integrasjon Nettbutikk 42

Kunderegisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kunderegisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kunderegisteret Søk og vedlikehold Page 2 of 7 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kunderegister 07.03.2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2

Detaljer

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0 ImplementasjonsGuide 4.0 Side 1 av 9 Innhold Bakgrunn/Formål... 3 Fortolkning og forståelse... 3 Meldingsforsendelse og meldingsretur.... 3 Bruk av Fritekst linjer.... 4 EAN endret til GTIN... 4 varebetegnelse....

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kundebestillinger Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kundebestilling 05.03.2014 BDR 1.1 3.0

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Kredittsalg. Ordreregistrering og fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kredittsalg. Ordreregistrering og fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kredittsalg Ordreregistrering og fakturering Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kredittsalg (OF14) 04.11.2013 AaGH 1.1 Revidert 28/04/2014 BDR 2.0 Lagt

Detaljer

Tips og hint fra. Brukerkonferanse høsten 2011

Tips og hint fra. Brukerkonferanse høsten 2011 Tips og hint fra Brukerkonferanse høsten 2011 Takk for din deltagelse og interesse i alle ting PCKasse. Vi håper du har lært mye og nå er i gang med å sette all teorien ut i livet. Det kan gjøre livet

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder tre (3) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

Releaseinformasjon. Visma Retail AS. Release 15.2. Oktober 2015

Releaseinformasjon. Visma Retail AS. Release 15.2. Oktober 2015 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.2 Oktober 2015 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 4 Hurtigtaster... 4 Menyfeltet og frisøke etter program... 4 Nyheter i CS- Web 15.2... 5 Min

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo Elektronisk gavekort Elektronisk gavekort for Euronics-butikker lades ved hjelp av bankterminalen, og man må ha MAB versjon 6.9 Build 71 eller nyere for å kunne gjøre dette fra salgsordrebildet i MAB..

Detaljer

Releaseinformasjon. Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014

Releaseinformasjon. Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 3 Hurtigtaster... 3 Nyheter i CS- Web 14.2... 4 Sortering av kolonner og bedre visning der det

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 Lagt info. om ny funk. 21.05.2015 HamMir INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

CS-Web SMS og E-Post

CS-Web SMS og E-Post CS-Web SMS og E-Post Bruk av SMS og E-post direkte til kunder ved varemottak. Page 2 of 6 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 SMS og Epost ved varemottak 08.02.2014

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Ordrebekreftelse XML

Ordrebekreftelse XML Ordrebekreftelse XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 1-13 Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av

Detaljer

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Oslo, 6 August 2009 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Data fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen.

Data fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Data fra/til kasse Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kasseprogrammer

Detaljer

Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2. Hvordan gjør jeg det?... 4

Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2. Hvordan gjør jeg det?... 4 LEVERINGSBETINGELSER Elektronisk Adresseoppdatering (EA) Innhold Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Hvordan gjør jeg det?... 4 Eksempel på EA sending... 4 EA-merket... 4 Strekkoder

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

CS-Web Ordrebehandling (T20)

CS-Web Ordrebehandling (T20) CS-Web Ordrebehandling (T20) Ordrebehandling, registrering av varer og varemottak i (T20) Page 2 of 20 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Ordrebehandling 09.12.2013

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Anbud/Tilbud OF30 En enkel rutinebeskrivelse i forbindelse med bruk av Anbud/tilbud/bedriftssalg (OF30). (Dette må ikke sammenblandes med tilbudsmodulen BD03) Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 Rev. 2004-06-18 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire (4) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 En del nye funksjoner er lagt inn i denne oppdateringen av GK96 samt rettet kjente feil som er rapportert sesongen 2003-2004. Følgende moduler har fått ny funksjonalitet.

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 13.2.2 (Mellom-release) Page 1 of 13

Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 13.2.2 (Mellom-release) Page 1 of 13 Page 1 of 13 Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 13.2.2 (Mellom-release) Page 2 of 13 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Tilbud/kampanje 01.11.2013

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy

Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy Versjon: 1.1 Dato: 24.04.13 evry.com Tjenestebeskrivelse Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy Revisjonshistorie Versjon Revisjonsnr. Revisjonsdato Endringer Revidert av 1.0 0 25.02.2013

Detaljer

CS-Enterprise. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CS-Enterprise. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CS-Enterprise Page 2 of 11 Forord... 3 Prinsipper:... 4 Rapportering i CS-Enterprise... 4 Hva skal være felles:... 5 Oppsett for masterdatabasen.... 5 Kjeder... 6 BD88 Oppsett av butikker... 6 BD80 Parameter

Detaljer

EHF Dokumentasjon. Brukerstøtte for EHF - Fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

EHF Dokumentasjon. Brukerstøtte for EHF - Fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 EHF Dokumentasjon Brukerstøtte for EHF - Fakturering Page 2 of 8 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 EHF Fakturering 12.08.2013 AaGH 2.0 06.11.2013 BDR 3.0 Kontaktpersoner:

Detaljer

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Leverandørregisteret Søk og vedlikehold Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Leverandørregister 01.12.2014 HamMir 2.0 Oppdatert 05.08.2015 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data.

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. NOBB Kontrakt 7.0 Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. Søk i avtalelister Alle avtalelister har

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Omsetningsrapporter. Omsetningsrapporter (varer) i CS-Web. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Omsetningsrapporter. Omsetningsrapporter (varer) i CS-Web. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Omsetningsrapporter Omsetningsrapporter (varer) i CS-Web Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Omsetningsrapporter (varer) 07.03.2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

S4 2.4 (12.06.09) Nytt i denne oppgraderingen: * Lagt inn varefelt Profil på etikettene 53x38mm 4, Byggern A4 stor og Byggern A4 stor EAN.

S4 2.4 (12.06.09) Nytt i denne oppgraderingen: * Lagt inn varefelt Profil på etikettene 53x38mm 4, Byggern A4 stor og Byggern A4 stor EAN. NYTT I S4 S4 2.4 (12.06.09) Nytt i denne oppgraderingen: * Lagt inn varefelt Profil på etikettene 53x38mm 4, Byggern A4 stor og Byggern A4 stor EAN. S4 2.4 (05.03.09) Nytt i denne oppgraderingen: * XML

Detaljer

e-business Electronic Integration Guidelines Elektronisk integrasjon med Tech Data for en enklere og bedre forretningsrelasjon!

e-business Electronic Integration Guidelines Elektronisk integrasjon med Tech Data for en enklere og bedre forretningsrelasjon! e-business Electronic Integration Guidelines Automatiske bekreftelser Automatiske orderbekreftelser og leveransebeskjeder via e-mail. Elektronisk faktura Spar papir og portokostnader med pdf-faktura via

Detaljer

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5 Uni Økonomi CRM Uni Økonomi CRM: Opprette kunde og leverandør i Uni Økonomi :... 2 Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4 Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5 Flere kontaktpersoner:...

Detaljer

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep.

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep. Startmanual 1. Oppstart/pålogging 2. Registrere sending 3. Sendingsoversikt 4. Utskrift fraktdokumenter 5. Registrere en Retur/videreforsendelse 6. Sendingsoversikt Retur/videreforsendelse 7. Sendingsstatus

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web.

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Mammut Bokskred Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mammut Bokskred 01.02.2014

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.1 Mai 2015

Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.1 Mai 2015 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.1 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 3 Hurtigtaster... 3 Nyheter i CS- Web 15.1... 4 Min Butikk De viktigste funksjoner for butikkhverdagen tilgjengelig

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som

Detaljer

Internoverføring. En enkel dokumentasjon for internoverføringer både mellom butikker i samme selskap og butikker i andre selskaper.

Internoverføring. En enkel dokumentasjon for internoverføringer både mellom butikker i samme selskap og butikker i andre selskaper. Internoverføring En enkel dokumentasjon for internoverføringer både mellom butikker i samme selskap og butikker i andre selskaper. Page 2 of 14 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse

Detaljer

Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 15.2. Page 1 of 12

Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 15.2. Page 1 of 12 Page 1 of 12 Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 15.2 Page 2 of 12 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Korrigert og revidert 13/02/2015 BDR 2.0

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Logg på nettbutikken Når du først er registrert som kunde i nettbutikken er det nok å logge seg på med

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014)

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Bilagsregistrering: Ny kontroll på om referansenummer har vært brukt før. Nyttig slik at man får opp en melding dersom man bokfører noe som har vært

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015)

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Bokfør og attester med PaperLess Vi har nå utviklet integrasjon mellom PaperLess og Orion. Det betyr at du kan skanne dine bilag, kjøre fakturatolk,

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura

Detaljer

epocket Handyman Mobile

epocket Handyman Mobile epocket Handyman Mobile Lager og bestilling Versjon 7-01 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Lager og bestilling 1 1.1 Vareflyt til/fra Handyman Mobile 2 1.2 Informasjonsflyt - Bestille til billager 3 1.3

Detaljer

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr.

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr. NOBB prisindeks er den prisen som brukeren tar utgangspunkt i når kostprisen for varen skal beregnes. Rabattering skal skje med utgangspunkt i den enhetsprisen som ligger i NOBB. Oppdatering av priser

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33 Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varemottak 28/4/2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2

Detaljer

En gjennomgang av den integrerte webshopen i

En gjennomgang av den integrerte webshopen i En gjennomgang av den integrerte webshopen i Den integrerte webshoppen i PCKasse er laget i ett samarbeid mellom PCK AS og Deltasoft AS. I tillegg benyttes NETS for betalingsløsninger. De støtter det aller

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportoppdrag. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportoppdrag. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 Innledning 3 2 Dokumentasjon av 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1 Meldinger 3 2.1.2 forretningsregler 3 2.1.3 Samhandling

Detaljer

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst.

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst. Nyheter og forbedringer for Visma CRM 7.55 Forbedringer Supportsak Koblet til sak feil når du klikket på knappen Når du tidligere klikket på knappen Koblet til sak, fikk du en feilmelding og du kunne ikke

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. for. paypoint.rapport. Version 2.3 8.12.2010. Point Transaction Systems AS

BRUKERVEILEDNING. for. paypoint.rapport. Version 2.3 8.12.2010. Point Transaction Systems AS BRUKERVEILEDNING for Version 2.3 8.12.2010 Point Transaction Systems AS Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 RELATERTE DOKUMENTER...3 2 RAPPORTGENERERING... 4 2.1 KONFIGURERE TERMINAL...4 2.2 RAPPORT BRUKERGRENSESNITT...4

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 2.1 SHARE IT AS Page 1 Sentralbord: 66 91 75 50 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul...

Detaljer

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!!

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! BRUKERMANUAL Velkommen som bruker i W&J s nettbutikk med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk. Vi anbefaler deg

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SENDINGSTORG. Behandle sendinger. Beskrivelse av de ulike behandlinger som kan gjøres på sendinger. Dato sist endret 13.03.

BRUKERVEILEDNING SENDINGSTORG. Behandle sendinger. Beskrivelse av de ulike behandlinger som kan gjøres på sendinger. Dato sist endret 13.03. BRUKERVEILEDNING SENDINGSTORG Behandle sendinger SHIPMENTS S3 Manage Område Sendingstorg Funksjon Behandle sendinger Kort beskrivelse Beskrivelse av de ulike behandlinger som kan gjøres på sendinger. Dato

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Introduksjon til....i Klesbutikk

Introduksjon til....i Klesbutikk Introduksjon til...i Klesbutikk M erk at dette dokumentet er laget for deg som akkurat har startet å bruke PCKasse i en butikk der en kan handle klær og liknende. Bruker du PCKasse i en annen type butikk

Detaljer

Import av varer fra Excel

Import av varer fra Excel Import av varer fra Excel Varefiler fra Excel til import i format Komplett. Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer fra Excel 07.12.2012 AaGH

Detaljer

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 Varefilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde som inneholder to (2) forskjellige typer dataposter: Kun en (1) stk. Vare Hodepost og en

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, november 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november)

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Autoinvoice og EDI Visma Global Logistikk (Presentert av Hans Jørgen Ulsund og Lars Ruud) Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG VELKOMMEN... 3 LITT OM DASHBOARD...

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Elektroshop.no / Bleken Data AS leverer kabler, kontakter, plugger, batterier, veggfeste, tilleggsutstyr og komponenter til både brunevarer, IT

Detaljer

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Skan For å skanne en strekkode Space Mellomrom S1 For numerisk tastatur: Lar deg trykke en bokstav. For vanlig tastatur: Bytte mellom små og store bokstaver.

Detaljer

TE-4000 RESTAURANTVERSJON

TE-4000 RESTAURANTVERSJON BRUKER- OG PROGRAMMERINGSVEILEDNING TE-4000 RESTAURANTVERSJON RING OSS FOR TILBUD PÅ TELEFONSERVICEAVTALE Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS POSTBOKS 1 PUSTUTVEIEN 18 1375 BILLINGSTAD Telefon:

Detaljer

Angreskjema. Versjon: 1.4 Utgivelsesdato: 15.oktober 2014 Prestashop ver.: Dokumentasjon oppdatert: 15.oktober 2014. DMT Alvdal AS www.dmtalvdal.

Angreskjema. Versjon: 1.4 Utgivelsesdato: 15.oktober 2014 Prestashop ver.: Dokumentasjon oppdatert: 15.oktober 2014. DMT Alvdal AS www.dmtalvdal. Angreskjema Angreskjema er en modul for Prestashop, som automatisk genererer angreskjema for kjøp av varer. Modulen har innstilling for tilpasning av skjema etter gjeldende regler fra Barne-, Likestillings-

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.

Detaljer

Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret

Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer

Detaljer

Bransjer: Timekiosk PC Kasse egner seg meget godt for en rekke bransjer og benyttes i dag blant annet av:

Bransjer: Timekiosk PC Kasse egner seg meget godt for en rekke bransjer og benyttes i dag blant annet av: Timekiosk PC Kasse. Timekiosk PC Kasse gir deg helt nye muligheter i forhold til hva man kan forvente seg av et kassesystem. Timekiosk har designet en PC Kasse som tar i bruk Internetts muligheter. Du

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer