Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell"

Transkript

1 Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 1-13

2 Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Innhold 1 OVERORDNET SYSTEMBESKRIVELSE INNLEDNING FORMÅL MED DOKUMENTET MÅLGRUPPE FILFORMAT KVITTERINGSFILER OVERORDNET BESKRIVELSE Kvittering på at Nets har mottatt printfil Avviste fakturaer og fakturaer med advarsel Status på prosesserte fakturaer Fakturaer uten koblinger JUSTERING OG BLANKING AV FELTER STARTRECORD PÅ KVITTERINGSFORSENDELSE AVVISTE FAKTURAER OG FAKTURAER MED ADVARSEL STATUS PÅ PROSESSERTE FAKTURAER FAKTURAER UTEN KOBLINGER KVITTERING PÅ AT NETS HAR MOTTATT PRINTFIL SLUTTRECORD PÅ KVITTERINGSFORSENDELSE EKSEMPEL PÅ KVITTERINGSFILER ENDRINGSLOGG FOR DENNE BRUKERHÅNDBOKEN Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 2-13

3 1 Overordnet systembeskrivelse Fakturautsteder får tilsendt opplysninger på linje (påmeldingsfil) om egne forbrukere som ønsker å få fakturaen elektronisk i nettbanken. Utsteder må merke sitt kunderegister med den enkelte kundes betalingsform. Utsteder må validere hver enkelt kunde mot sitt avtaleregister, og enten aktivisere koblingen, eller avvise den med feilårsak. Deretter vil filen med oppdaterte avtaler returneres til Nets som en responsefil. Forsendelser kan bestå av flere forskjellige oppdrag. Figuren nedenfor viser hvordan forsendelsene kan være bygd opp. Hvis det er flere oppdragstyper til en kunde samme dag, så sendes oppdragene i én forsendelse i én fil. Figuren nedenfor viser hvordan forsendelsene kan være bygget opp. Samme recorder benyttes i påmeldingsfil og svarfil. I pkt. 3 vises hvilke recorder og felt som benyttes. Nets tilbyr også kvitteringer på forsendelser/oppdrag elektronisk. Elektroniske kvitteringer sendes i egne forsendelser. Startrecord Forsendelse (ny/endret record) Startrecord oppdrag (ny/endret record) 2) Avtale info 1 (ny record) Avtale info 2 (ny record) Avtale navn (ny record) Adressepost 1 (navn/postnr/sted) Adressepost 2 (postboks/gate/vei) Adressepost 3 (telefon/telefaks forbruker) (ny record) Adressepost 4 ( forbruker) (ny record) Bruker-ID (ny record) Sluttrecord oppdrag Sluttrecord forsendelse 1) Forsendelse. Én forsendelse fra Nets kan bestå av et eller flere oppdrag som dekker en eller flere tjenester og fra en eller flere avtaler. 2) Oppdrag. Ett oppdrag kan kun inneholde avtaler for en oppdragstype som gjelder én tjeneste og én og samme Utsteder. Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 3-13

4 Utfylling av de fire første feltene i en avtale identifiserer og holder de forskjellige avtalen samlet. Oversikten nedenfor viser de aktuelle recordene med respektive koder: Record Format Tjenest e Fors type/ oppdr. type/ trans type Recordtyp e Startrecord forsendelse (ny/endret record) NY Startrecord oppdrag avtaler (ny/endret record) NY Avtale info 1 (ny record) NY Avtale info 2 (ny record) NY Avtale navn (ny record) NY Adressepost 1 (navn/postnr/sted) NY Adressepost 2 (postboks/gate/vei) NY Adressepost 3 (telefon/telefaks forbruker) (ny record) Adressepost 4 ( forbruker) (ny record) NY NY Bruker ID NY Signatur 1 X (ny record) NY Sluttrecord oppdrag egne kunders faste betalingsoppdrag NY Sluttrecord forsendelse NY Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 4-13

5 2 Innledning 2.1 Formål med dokumentet Dokumentet er et tillegg til teknisk håndbok som beskriver formatet for kvitteringsfiler for de utstedere som benytter Nets Fakturahotell. 2.2 Målgruppe Målgruppen til dette dokumentet er de personer hos utsteder som skal utvikle løsning for mottak av kvitteringsfiler fra Nets Fakturahotell som svar på innsendte efaktura transaksjoner fra utsteder til Nets Fakturahotellet. Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 5-13

6 3 Filformat kvitteringsfiler Her kommer en beskrivelse av funksjonaliteten som ligger i kvitteringsformatet samt formatspesifikasjon av kvitteringene. 3.1 Overordnet beskrivelse En kvitteringsforsendelse (fil) skal alltid inneholde en startrecord (010) og en sluttrecord (990). Startrecorden er første record i alle filer og sluttrecorden er siste record i alle filer. Dersom en av disse recordene mangler er filen ugyldig. Hver av de (start/slutt-record) skal kun forekomme én gang per fil. I tillegg kan den inneholde en eller flere av recordtypene Kvittering på at Nets har mottatt printfil En kvitteringsfil kan inneholde en record som viser en kvittering på at Nets har mottatt en spesifikk printfil. Informasjonen er nok informasjon til at utsteder skal kunne se hvilken printfil kvitteringen gjelder. Denne kvitteringen vil alltid bli sendt ut fra Nets. Denne kvitteringsfilen vil alltid bli sendt ut til 1 gang pr. mottatt forsendelse i Nets. Record for mottatt forsendelse Recordtype Startrecord kvitteringsforsendelse fra Nets 010 Kvittering på at Nets har mottatt printfil 050 Sluttrecord kvitteringsforsendelse fra Nets Avviste fakturaer og fakturaer med advarsel Når Nets leser inn printfiler fra utstederne valideres også noen felter som alltid skal være med i printfiler. Disse feltene er fakturanummer (KID), forfallsdato, beløp til forfall, utsteder's firmanavn, utsteder's kontonummer og fakturatype. Dersom et eller flere av disse feltene enten mangler eller har feil format i henhold til definert konfigurasjon for den aktuelle utsteder vil faktura avvises og en record skrives i kvitteringsfilen som 020-record. Denne kvitteringsfilen vil også inneholde 030-recorden ( status prosesserte fakturaer, se forklaring på denne recorden under pkt 2.1.3) Denne kvitteringsfilen vil alltid bli sendt ut til 1 gang pr. mottatt forsendelse i Nets, hvis forsendelsen er godkjent. Record for status på fakturaer Recordtype Startrecord kvitteringsforsendelse fra Nets 010 Avviste fakturaer og fakturaer med advarsel 020 Status på prosesserte fakturaer 030 Sluttrecord kvitteringsforsendelse fra Nets 990 Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 6-13

7 3.1.3 Status på prosesserte fakturaer En kvitteringsfil kan inneholde en record som viser status på prosesserte fakturaer. Det betyr at utsteder får beskjed om hvor mange fakturaer som er godkjent og hvor mange som er avvist. Denne kvitteringen vil alltid bli sendt ut fra Nets. Denne kvitteringsfilen kan også inneholde 020 Avviste fakturaer og fakturaer med advarsel, hvis noen av fakturaer er avvist. Denne kvitteringsfilen vil alltid bli sendt ut til 1 gang pr. mottatt forsendelse i Nets, hvis forsendelsen er godkjent. Record for status på fakturaer Recordty pe Startrecord kvitteringsforsendelse fra Nets 010 Status på prosesserte fakturaer 030 Sluttrecord kvitteringsforsendelse fra Nets Fakturaer uten koblinger En kvitteringsfil kan inneholde en eller flere records som hver viser et koblingsbegrep som ikke er i bruk i efaktura-systemet for den aktuelle utstederen. Kvitteringsfilen må imidlertid ikke inneholde denne recordtypen. De koblingsbegrepene som sendes utsteder i kvitteringsfilen er kunder av utsteder som har fått sine fakturaer sendt på printfil til efaktura-systemet til tross for at de ikke har en kobling til utsteder i efaktura-systemet. Denne kvitteringsfilen kan bli sendt ut til 1 gang pr. mottatt forsendelse i Nets, men kun hvis Nets har mottatt fakturaer med ugyldige koblinger. Record for fakturaer uten koblinger Recordty pe Startrecord kvitteringsforsendelse fra Nets 010 Fakturaer uten koblinger 040 Sluttrecord kvitteringsforsendelse fra Nets Justering og blanking av felter Hvis ikke annet blir oppgitt, gjelder følgende regler for alle felt: Alfanumeriske felt: Data blir venstrejustert Ledige posisjoner blankes Numeriske felt: Data blir høyrejustert Ledige posisjoner blankes (fylles opp med mellomrom/ space) Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 7-13

8 3.3 Startrecord på kvitteringsforsendelse Felt Feltnavn Recordtype Avsender Forsendelsesnum Mottaker mer Posisjon Felt 1 - Recordtype Startrecord = 010 Felt 2 - Avsender Alltid = 080 Felt 3 - Forsendelsesnummer Numerisk, 7 posisjoner Felt 4 - Mottaker Alfanumerisk, 14 posisjoner Mottaker's organisasjonsnummer på formatet NOR<organisasjonsnummer>-x Avviste fakturaer og fakturaer med advarsel Felt Feltnav n Recordtype Forfallsdat o Beløp Utstede r Utstederkon to Fakturan ummer Fakturatyp e Posisjo n Felt 8 9 Feltnav n Statuskod e Feilreferans e Posisjo n Felt 1 - Recordtype Avviste fakturaer = 020 Felt 2 - Forfallsdato Alfanumerisk, 10 posisjoner Forfallsdato på faktura. Felt 3 - Beløp Alfanumerisk, 15 posisjoner Beløp til forfall Felt 4 - Utsteder Alfanumerisk, 40 posisjoner Utsteder's firmanavn Felt 5 - Utstederkonto Alfanumerisk, 11 posisjoner Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 8-13

9 Utsteder s kontonummer Felt 6 Fakturanummer / KID Alfanumerisk, 25 posisjoner Unikt fakturanummer. Felt 7 - Fakturatype Alfanumerisk, 1 posisjon 0 = nettgiro, 1 = avtalegiro Felt 8 - Statuskode Alfanumerisk, 3 posisjoner Lovlige verdier: 054 = Forfallsdato har feil format 055 = Ugyldig forfallsdato (ikke en dato) 354 = For sent ankommet transaksjon 103 = Forfallsdato er angitt for langt fram i tid 056 = Oppgitt beløp har feil format 057 = Oppgitt beløp er negativt 145 = Kreditkonto har feil format 325 = KID er ugyldig 501 = Ugyldig kode i SummaryType 502 = Kreditkontonummer er ugyldig Advarselskoder: 550 = Advarsel BillerName ikke fylt ut (NB! Faktura ikke avvist) Felt 9 - Feilreferanse Alfanumerisk, 40 posisjoner Data fra felt med feil. Innholdet i feltet efaktura-systemet finner feil i, skrives til dette feltet. Dersom flere felt har feil skrives data fra det første feltet det finnes feil i til feilreferanse. 3.4 Status på prosesserte fakturaer Felt Feltnavn Recordtype Godkjente Avviste Printfil løpenummer Posisjon Felt 1 - Recordtype Status på prosesserte fakturaer = 030 Felt 2 - Godkjente Numerisk, 10 posisjoner Antall godkjente fakturaer Felt 3 - Avviste Numerisk, 10 posisjoner Antall avviste fakturaer Felt 4 - Printfil løpenummer Numerisk, 4 posisjoner Funksjonaliteten er ikke implementert 3.5 Fakturaer uten koblinger Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 9-13

10 Felt Feltnavn Recordtype Koblingsbegrep Dato Printfil løpenummer Posisjon Felt 1 - Recordtype Faktura uten kobling = 040 Felt 2 - Koblingsbegrep Numerisk, 32 posisjoner efaktura koblingsbegrep mellom utsteder og betaler Felt 3 Dato Numerisk, 8 posisjoner Dato kvittering ble skrevet på formatet ddmmåååå Felt 4 - Printfil løpenummer Numerisk, 4 posisjoner Funksjonaliteten er ikke implementert 3.6 Kvittering på at Nets har mottatt printfil Felt Feltnavn Recordtype Dato Printfil Status løpenummer Posisjon Felt 1 - Recordtype Printfilkvittering = 050 Felt 2 - Dato Numerisk, 8 posisjoner (ddmmåååå) Dato printfil er sendt fra utsteder på formatet ddmmåååå Felt 3 - Løpenummer Numerisk, 4 posisjoner Utsteder legger til et løpenummer som skal være unik for printfiler som sendes inn. Løpenummer økes med en for hver printfil. Det samme løpenummeret filen hadde, da utsteder sendte printfilen, er med i dette feltet på kvitteringen. Felt 4 - Status Statuskode på kvittering. Tre ulike varianter; Sluttrecord på printfil ok Sluttrecord på printfil feil Sluttrecord på printfil mangler Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p

11 3.7 Sluttrecord på kvitteringsforsendelse Felt 1 Feltnavn Recordtype Posisjon 1-3 Felt 1 - Recordtype Sluttrecord = 990 Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p

12 3.8 Eksempel på kvitteringsfiler Eksempel på kvitteringsfiler generert på grunnlag av en faktura forsendelse inn til Nets. Kvittering 1 vil alltid bli sendt ut. Hvis forsendelsen er godkjent vil også kvittering 2 sendes ut, og hvis noen av de mottatte fakturaene ikke har godkjent kobling til en forbruker vil også kvittering 3 sendes ut. Kvittering 1 for mottatt forsendelse: NOR Kvittering 2 for status på fakturaer: NOR ,43 NetCom as , ,09 NetCom as , ,53 NetCom as , ,89 NetCom as , ,47 NetCom as , ,08 NetCom as , ,47 NetCom as , ,64 NetCom as , Kvittering 3 fakturaer uten koblinger: NOR Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p

13 4 Endringslogg for denne brukerhåndboken Dokumentansvarlig: Rodi Kristiansen Ver. Kap. Beskrivelse av endring Sign. forf. Sign. dok.ansv. Dato 1.0 Ny Terje Dahl Gjennomgang av dokumentet hha Mars 2010 Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av faktura i Nets-format

Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av faktura i Nets-format Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av faktura i Nets-format Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p. 1-31 Innhold 1 OVERORDNET SYSTEMBESKRIVELSE... 3 1.1 MINIMUMSKRAV TIL INNSENDING AV RECORDS...

Detaljer

KID-bytte - AvtaleGiro

KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte AvtaleGiro p. 1-14 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

Print i BBS format side 1 av 30. Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Fakturaprint i BBS format. versjon 1.0. Dokument ansvarlig: Terje Dahl

Print i BBS format side 1 av 30. Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Fakturaprint i BBS format. versjon 1.0. Dokument ansvarlig: Terje Dahl Print i BBS format side 1 av 30 Teknisk håndbok SPESIFIKASJON Fakturaprint i BBS format versjon 1.0 Dokument ansvarlig: Terje Dahl Print i BBS format side 2 av 30 Endringslogg Ver. Kap. Beskrivelse av

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

Brukerhåndbok og implementasjonsguide - efaktura med elektronisk signering

Brukerhåndbok og implementasjonsguide - efaktura med elektronisk signering Brukerhåndbok og implementasjonsguide - efaktura med elektronisk signering Innhold 1 FUNKSJONELL DOKUMENTASJON... 3 1.1 EFAKTURA IDENTIFISERING - KORT BESKREVET... 3 1 FLYTSKJEMA FOR EFAKTURA IDENTIFISERING...

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.8. Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.8. Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.8 Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40 Innhold Contents 1 Innledning... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Begrepsdefinisjoner...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v2.8 s. 1-35 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1 For betaler...

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s. 1-23 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER... 3 1.3 TJENESTEN

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. efaktura Bedrift Elektronisk dokumentformidling

Tjenestebeskrivelse. efaktura Bedrift Elektronisk dokumentformidling Tjenestebeskrivelse efaktura Bedrift Elektronisk dokumentformidling Fakturautsteder og -mottaker Versjon 2.0 Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPSDEFINISJONER... 3 3 TJENESTEBESKRIVELSE...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 3.0 april 2013 s. 1-32 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 Innhold Brukerhåndbok for Nettbank Bedrift 1. produktbeskrivelse 2. Pålogging og avlogging 3. kom i gang 4. menyer 1.1 Nettbank Bedrift uten filutveksling 6 1.2 Nettbank

Detaljer

Brukerhåndbok OCR giro

Brukerhåndbok OCR giro Brukerhåndbok OCR giro OCR giro Brukerhåndbok Versjon 4.5 juni 2013 s. 1-20 BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 3 1.1 OCR GIRO... 3 1.2 FORDELER... 3 1.3 KORTTRANSAKSJONER I OCR-FIL

Detaljer

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 28 45 10 Postboks 2644, Solli 0203 OSLO www.bsk.no TEKNISK BESKRIVELSE FILBASERT BETALINGSFORMIDLING 3. februar 2011

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.2 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDE... 5 1.3 FORRETNINGSMODELL

Detaljer

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Versjon 1.0 Dato 15.06.2015 Side 1 av 10 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Kort om tjenesten... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013 Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse 1.1 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDER... 4 1.2 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.3 FORRETNINGSMODELL OG UTVEKSLINGSMULIGHETER...

Detaljer

Kom i gang med AvtaleGiro

Kom i gang med AvtaleGiro Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...

Detaljer

Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro

Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro Dette dokumentet er tiltenkt regnskapsansvarlig hos Syklistenes Landsforening og kontaktpersoner i bank og hos Nets. Eilert Sundt Systemdesign AS

Detaljer

Avtalevilkår for efaktura B2C mellom fakturautsteder og banken, av 11.11. 2011

Avtalevilkår for efaktura B2C mellom fakturautsteder og banken, av 11.11. 2011 Avtalevilkår for efaktura B2C mellom fakturautsteder og banken, av 11.11. 2011 A. Innledende bestemmelser 1. Kort beskrivelse av tjenesten efaktura B2C er en tjeneste for elektronisk formidling og presentasjon

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Last ned Abonnentavtale AutoPay og AutoCollect Visma Software AS.doc

Last ned Abonnentavtale AutoPay og AutoCollect Visma Software AS.doc Generelt AutoPay er både et program og en skytjeneste. Det er ikke vanskelig å starte opp med AutoPay, men det er allikevel flere parter som blir involvert når en slik tjeneste skal settes i gang. Nedenfor

Detaljer

Mamut Enterprise efaktura

Mamut Enterprise efaktura 0BTilgang til Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise efaktura Versjon 14.5 MBS.EXT.EFA.NO.2011.1 I Innhold Tilleggsprodukter

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Brukerhåndbok Autogiro

Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p. 1-37 Innhold 1 DETTE ER AUTOGIRO... 3 1.1 HVA ER AUTOGIRO... 3 1.2 TJENESTEN KORT BESKREVET... 3 1.3 DEFINISJONER AV VIKTIGE UTTRYKK...

Detaljer