2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE"

Transkript

1 2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 PERIODE 1 UKE TEMA: VENNER... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 6 ENGELSK... 7 SAMFUNNSFAG... 8 KRLE KROPPSØVING MUSIKK KUNST OG HÅNDVERK SOSIAL KOMPETANSE PERIODE 2 UKE TEMA: HUSDYR NORSK MATEMATIKK ENGELSK NATURFAG KROPPSØVING MUSIKK KUNST OG HÅNDVERK SOSIAL KOMPETANSE PERIODE 3 UKE TEMA: SANSENE NORSK MATEMATIKK ENGELSK NATURFAG KROPPSØVING MUSIKK KUNST OG HÅNDVERK SOSIAL KOMPETANSE PERIODE 4 UKE

3 TEMA: JUL FØR OG NÅ NORSK MATEMATIKK ENGELSK SAMFUNNSFAG KRLE KROPPSØVING MUSIKK KUNST OG HÅNDVERK SOSIAL KOMPETANSE PERIODE 5 UKE TEMA: EVENTYR NORSK MATEMATIKK ENGELSK KROPPSØVING MUSIKK KUNST OG HÅNDVERK SOSIAL KOMPETANSE PERIODE 6 UKE TEMA: VINTER NORSK MATEMATIKK ENGELSK NATURFAG SAMFUNNSFAG KRLE KROPPSØVING MUSIKK KUNST OG HÅNDVERK SOSIAL KOMPETANSE PERIODE 7 UKE TEMA: I GAMMEL TID (FRA ISTID TIL STEINALDER) NORSK MATEMATIKK ENGELSK KRLE SAMFUNNSFAG KROPPSØVING

4 MUSIKK KUNST OG HÅNDVERK MAT OG HELSE SOSIAL KOMPETANSE PERIODE 8 UKE TEMA: LANDET MITT NORSK MATEMATIKK ENGELSK NATURFAG SAMFUNNSFAG KROPPSØVING MUSIKK KUNST OG HÅNDVERK SOSIAL KOMPETANSE PERIODE 9 UKE TEMA: SOLA, JORDA og MÅNEN NORSK MATEMATIKK ENGELSK NATURFAG KROPPSØVING SAMFUNNSFAG MUSIKK KUNST OG HÅNDVERK SOSIAL KOMPETANSE

5 PERIODE 1 UKE TEMA: VENNER LÆRINGSPRODUKTER DENNE PERIODEN: NORSK lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem Vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk. skrive enkle beskrivende og fortellende tekster. samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. 1. Kan lytte til en tekst og samtale om innholdet i teksten. 2. Kan lytte til en tekst og forklare hva som er hovedtema i teksten. 2(+). Kan lytte til en tekst og samtale om handlingsforløpet og hovedtema i teksten, samt gi uttrykk for sin egen mening om teksten. 1. Kan kjenne igjen presenterte bokstaver, si bokstavene med bokstavlyd og bokstavnavn. Kan avkode korte lydrette ord ved hjelp av lydbinding. 2. Kan gjenkjenne, lese og skrive lydrette språklyder og diftonger. 2 (+). an bruke fonologisk strategi som back-up ved vanskelige og ukjente ord. 1. Kan skrive en beskrivelse av et menneske, dyr eller sted. 2. Kan skrive en kort fortelling. 2 (+). Kan skrive en kort fortelling med begynnelse, midtdel og avslutning. 1. Kan delta i en samtale om innholdet i en billedbok, og si noe om hva bildene viser. 2. Kan samtale om bildene i en billedbok, og om disse passer til teksten. 2 (+). Kan finne bilder som passer til en tekst og samtale om hvorfor disse bildene passer. Astrid Lindgren Tankekart Ukas tekst 5

6 samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening. skriv etter mønster etter enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving. MATEMATIKK telle til 100, dele opp og bygge opp til 10, sette sammen og dele opp i tiergrupper og dele tosifrede tall i tiere og enere. bruke tallinjen til beregninger og til å vise tallstørrelser. nevne dager, måneder og enkle klokkeslett. 1. Kan lese eller si en regle høyt. Delta i en samtale om hvordan stemmebruken kan forandre reglen. 2. Kan lese et rim eller en regle høyt og delta i en samtale om intonasjon og stemmebruk ved høytlesing. Kunne gi eksempler på hvilken stemmebruk som passer til ulike regler og rim. 1. Kan skrive ord etter mønster 2. Kan skrive korte tekster ved å herme etter et mønster. 2 (+).Kan skrive lengre tekster etter kriterier. 1. Telle til 20. Kjenne igjen tallsymboler og skrive tallene fra Sette sammen og dele opp mengden Telle til 100. Sette sammen og dele inn i tiergrupper opp til 100, identifisere ener og tierplass, og dele tosifrede tall i tiere og enere. 2+. Telle baklengs fra 100 og dele tresifrede tall i hundrere, tiere og enere. 1. Plassere tall fra 0-20 på tallinjen. Bruke tallinjen til å addere og subtrahere opp til Plassere tall fra på tallinjen. Anvende tallinjen til å addere og subtrahere opptil Plasser tresifrede tall og demonstrere ved bruk av tallinjen hvordan man kan løse addisjon- og subtraksjonstykker. 1. Navngi ukedagene og bruke ordenstall for å beskrive dagenes rekkefølge. 2. Navngi månedene i rekkefølge, hele og halve timer (analog) og skrive dato med tall. Gjengi ordenstallene til avlese dato på en kalender og kunne hele og halve timer med en digital klokke. Multi 2a kap 1 (kap 2) Ukas tekst 6

7 ENGELSK lytte til og forstå ord, i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. finne ord og uttrykk som er felles for engelsk og eget morsmål. forstå og bruke noen engelske ord og uttrykk og setningsmønstre knyttet til nære omgivelser og egne interesser. hilse, stille og svare på enkle spørsmål og bruke noen høflighetsuttrykk. bruke tall i samtale om nære omgivelser og egne opplevelser. 1. kjenne til noen enkle engelske barnesanger, regler, rim 2. forstå enkle tekster på engelsk og gjengi innholdet på norsk (f.eks. kjente eventyr) 2. (+) lytte til lengre tekster med ukjente ord og vise forståelse for hovedinnholdet 1. si noen ord som er like, eller har fellestrekk på engelsk og norsk (for eksempel: bus, taxi, hamburger, milkshake, juice, hotell, tv, dvd) 2. forklare hva som er fellestrekk mellom noen engelske og norske ord (for eksempel: mother, father, brother, sister) 2+. forklare muntlige og skriftlige fellestrekk mellom noen engelske og norske ord (uttale og skrivemåte) 1. svare når noen på engelsk spør om f.eks. hva «jeg» heter, hvor gammel «jeg» er, hvor «jeg» bor og hvordan været er i dag (bruke jeg-formen) 2. spørre noen på engelsk hva «du» heter, hvor gammel «du» er, hvor «du» bor og hvordan været er i dag (bruke du-formen) 2. (+) samtale om familien sin, sine interesser og skolen på engelsk (f.eks. mobiltelefonnummeret til sine foreldre, fortelle hvor de bor, beskrive klasserommet sitt). 1. kjenne til vanlige høflighetsuttrykk som f.eks. hello, how are you doing?, good morning, etc.. 2. Bruke vanlige høflighetsuttrykk og svare på enkle spørsmål 2. (+) Nyttiggjøre seg av høflighetsfraser og spørsmål i praktiske situasjoner f.eks.: rollespill, lek. 1. kunne til 20 på engelsk, bruke dette i en enkel samtale om f.eks. antall (how many) 2. samtale om mengder knyttet til hverdagssituasjoner 2. (+) anvende tallene 0-10 i møte med addisjon og subtraksjon på engelsk 7

8 eksperimentere med å lese og skrive engelske ord og uttrykk og enkle setninger knyttet til nære omgivelser og egne interesser. SAMFUNNSFAG utforme og praktisere regler for samspill med andre og delta i demokratiske prosesser i skolesamfunnet. gi eksempler på hvordan mennesker har ulike meninger, diskutere hvorfor møter mellom mennesker kan være både givende og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd 1. skrive noen engelske ord ved direkte avskrift og forstå, gjenkjenne og tegne til enkeltord (f.eks. tall, frukt, ukedager, farger, dyr) 2. skrive noen enkle engelske ord og lese og skrive enkeltord og uttrykk (f.eks. tall, frukt, ukedager, farger, dyr) 2. (+) lese og skrive enkle setninger på engelsk og lage og skrive egen tekst (f.eks. etter bilde) 1. Kan utforme forslag til klasseregler og være med og praktisere disse. 2. Kan utforme forslag til klasseregler og være med og praktisere disse. Kan delta i enkle demokratiske avgjørelser. 3. Kan utforme forslag til klasseregler og være med og praktisere disse, samt foreslå konsekvenser ved å ikke følge disse. 4. Kan utforme og praktisere regler for deltakelser med andre. Kan forklare hva elevrådet er og gjøre rede for hvordan elevrådet fungerer. Deltakelse i demokratiske avgjørelser. 4. (+) Kan finne likheter mellom elevråd og andre demokratiske organer. Kan bidra til godt elevrådsarbeid ved å velge representanter til elevrådet og delta aktivt i deres arbeid 1. Kan finne eksempler i klassen på områder hvor elevene har ulike meninger og hvordan dette kan skape konflikter. 2. Kan forklare begrepene empati og menneskeverd. 3. Kan forklare begrepene empati og menneskeverd og beskrive eget menneskesyn. 4. Kan diskutere hvorfor møter mellom mennesker kan være både givende og konfliktfylte, og gi aktuelle eksempler. 4. (+) Kan gjennom skapende arbeid gi uttrykk for aktuelle givende eller konfliktfylte eksempler. Ukas tekst 8

9 bruke begrepene fortid, nåtid og framtid om seg selv og familien sin. finne informasjon om og presentere egen familie for en til to menneskealdre siden, og om hvordan levevis og levekår har endra seg. samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. 1. Kan fortelle om noe som har skjedd, og om noe som skjer nå, og om noe som skal skje, ved å bruke begrepene fortid, nåtid og fremtid. 2. Kan beskrive/illustrere familien sin i fortid, nåtid og fremtid og fortelle om egne tanker knyttet til dette. 3. Kan beskrive/illustrere familien sin i fortid, nåtid og fremtid og fortelle om egne tanker knyttet til dette, samt bruke begrepene i andre sammenhenger hvor de snakker om seg selv. 4. Bruke begrepene fortid, nåtid og framtid om seg selv og familien sin 4 (+) Kunne identifisere og sammenlikne begrepene fortid, nåtid og fremtid om seg selv og sin familie 1. Kjenne til begrepene levevis, levekår og kjønnsroller 2. Kan finne informasjon om egen familie 3. Kan undersøke og fortelle om sine besteforeldre og eventuelt oldeforeldre, samt fortelle noe om deres levesett. 4. Kan undersøke og beskrive levevis, levekår og kjønnsroller da deres egne besteforeldre og oldeforeldre var unge, og presentere dette. 4. (+) Kan reflektere omkring hvordan det er å leve i dag i forhold til livet besteforeldre og oldeforeldre levde. 1. Kunne fortelle om egne og familiemedlemmers oppgaver. 2. Kan samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner. 3. Kan reflektere over hvorfor familiemedlemmene har forskjellige oppgaver. 4. Kan samtale om ulike famileformer, relasjoner og oppgaver i forskjellige famlier 4. (+) Kan tolke om hvorfor det er variasjoner i familieformer, relasjoner og oppgaver i familien. 9

10 lage en oversikt over normer som regulerer forholdet mellom mennesker, og forklare konsekvenser ved å bryte normene. KRLE føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis. samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis. 1. Kan diskutere klasseregler, skolereglement, regler hjemme 2. Kan gi eksempler på normer. 3. Kan lage en oversikt over normene som regulerer forholdet mellom mennesker. 4. Kan diskutere konsekvenser av å bryte normene. 4. (+) Kan reflektere om normene som eksisterer i samfunnet og drøfte om disse er viktige. 1 forklare hva begrepet samvittighet betyr. 2 forklare hva begrepet verdier betyr. 3 forklare hva begrepet etiske leveregler betyr 4 føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier 1 forklare hva ordet gjensidighet betyr. 2 samtale om gjensidighetsregelen 3 gi eksempler på gjensidighet 4 gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis 4+ reflektere rundt bruk av gjensidighetsregelen 1 forklare hva å mobbe betyr 2 forklare hva respekt og toleranse innebærer 3 samtale om mobbing 4 samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis 4+ oppfører seg slik at andre føler seg vel. 10

11 KROPPSØVING bruke småredskaper og apparater fra tradisjonelle og alternative bevegelsesaktiviteter. ferdes ved og på vann og kunne gjøre greie for farene samarbeide med andre i ulike aktiviteter. anerkjenne kroppslige forutsetninger og forskjeller mellom seg selv og andre. utføre grunnleggende bevegelser som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri utfoldelse og i organiserte aktiviteter 1 kan benytte seg av enkle redskaper i aktivitet 2 kan velge riktig redskap til ulike aktiviteter 3 kan utføre øvelser med enkle apparater 4 kan sette sammen aktivitetsløype med ulike apparater 4+ kan bruke kjente redskaper og apparater til å lage nye aktiviteter 1 kjenne nødnumrene (110, 112, 113) 2 bevege seg trygt ved vannet 3 fortelle om farene ved å ferdes ved/på vann ved ulike årstider 4 fortelle om strømninger i vann og istykkelse 4+ vurdere farene ved å ferdes ved og på vann ved ulike årstider og forhold 1 delta positivt i samhandling med andre 2 følge reglene i ulike aktiviteter 3 inkludere andre i ulike aktiviteter 4 forklare hva som skal til for å få et godt samarbeid i aktiviteter 4+ lede ulike samarbeidsaktiviteter 1 godta forskjeller mellom seg selv og andre 2 anerkjenne hverandres sterke og svake sider 3 respektere og ta hensyn til andres fysiske forutsetninger 4 vise forståelse for fysiske forskjeller 1 utforske ulike bevegelsesmønster 2 utføre enkle, motoriske øvelser 3 sette sammen ulike motoriske øvelser 4 forklare hvordan man utfører ulike motoriske øvelser 4+ lære bort ulike motoriske øvelser til medelever 11

12 MUSIKK bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder. delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser. KUNST OG HÅNDVERK uttrykke egne opplevelser gjennom tegning. lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette. 1. synge ulike typer sanger, 2. bruke stemmen i ulike styrkegrader, 2+. bruke stemmen i ulike tonehøyder 1. leke sangleker i en liten gruppe. 2. leke sangleker i en stor gruppe. 2+. forklare og vise andre hvordan en lek fungerer. 1 Kjenne til forskjellige tegneredskaper. 2 Kunne tegne enkle former som viser mennesker, dyr, bygninger, fremkomstmidler el. 2+ Tegne et selvstendig bilde som forteller om noe du har opplevd. 1 Kunne bruke saks og lim. 2 Kunne tvinne og flette. 2+ Lage ting ved å rive, klippe, lime, tvinne og flette. SOSIAL KOMPETANSE se/legge merke til merke til når noen blir lei seg. si ifra hvis jeg ser andre blir plaget. prøve å trøste når noen blir lei seg. si unnskyld når han/hun har gjort noe galt. KJENNETEGN Empati og prososial atferd LÆRESTOFF 12

13 PERIODE 2 UKE TEMA: HUSDYR LÆRINGSPRODUKTER DENNE PERIODEN: NORSK fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer. Trekke lyder sammen til ord lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm. 1. Kan fortelle om en opplevelse eller erfaring i en liten gruppe, vente på tur og ta ordet. 2. Kan fortelle om opplevelser og erfaringer slik at sammenhengen er tydelig. 2 (+). Kan få frem et budskap gjennom å fortelle en historie 1. Kan avkode korte, lydrette ord ved hjelp av lydbinding. 2. Kan avkode korte, ikke-lydrette ord ved hjelp av lydbinding. 2 (+). Kan avkode lengre, ikke-lydrette ord ved hjelp av lydbinding. 1. Kan lese enkle tekster og gjengi innholdet. 2. Kan lese enkle tekster på papir og skjerm og forklare innholdet. 2 (+). Kan lese enkle tekster på papir og skjerm og reflektere over innholdet. Aktivisere bakgrunnskunnskap Ukas tekst 13

14 MATEMATIKK Eleven skal kunne telle til 100, dele opp og bygge opp til 10, sette sammen og dele opp i tiergrupper og dele tosifrede tall i tiere og enere. bruke tallinjen til beregninger og til å vise tallstørrelser. ENGELSK lytte til og forstå ord, i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk. 1. Telle til 20. Kjenne igjen tallsymboler og skrive tallene fra Sette sammen og dele opp mengden Telle til 100. Sette sammen og dele inn i tiergrupper opp til 100, identifisere ener og tierplass, og dele tosifrede tall i tiere og enere. 2+. Telle baklengs fra 100 og dele tresifrede tall i hundrere, tiere og enere. 1. Plassere tall fra 0-20 på tallinjen. Bruke tallinjen til å addere og subtrahere opp til Plassere tall fra på tallinjen. Anvende tallinjen til å addere og subtrahere opptil Plasser tresifrede tall og demonstrere ved bruk av tallinjen hvordan man kan løse addisjon- og subtraksjonstykker. Kap 2 Kap 3 Ukas tekst 1. kjenne til noen enkle engelske barnesanger, regler, rim 2. forstå enkle tekster på engelsk og gjengi innholdet på norsk (f.eks. kjente eventyr) 2. (+) lytte til lengre tekster med ukjente ord og vise forståelse for hovedinnholdet 1. fortelle om en situasjon hvor det er nyttig å kunne engelsk 2. forklare hvorfor det er nyttig å kunne flere språk 2 (+) forklare hvorfor det er nyttig å ha verdensspråk og gi eksempler på situasjoner der engelsk er nyttig 14

15 forstå og bruke noen engelske ord og uttrykk og setningsmønstre knyttet til nære omgivelser og egne interesser gi uttrykk for egne opplevelser av engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. delta i enkle innøvde dialoger og spontane samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser. NATURFAG gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområdet og sortere dem i grupper. 1. svare når noen på engelsk spør om f.eks. hva «jeg» heter, hvor gammel «jeg» er, hvor «jeg» bor og hvordan været er i dag (bruke jeg-formen) 2. spørre noen på engelsk hva «du» heter, hvor gammel «du» er, hvor «du» bor og hvordan været er i dag (bruke du-formen) 2. (+) samtale om familien sin, sine interesser og skolen på engelsk (f.eks. mobiltelefonnummeret til sine foreldre, fortelle hvor de bor, beskrive klasserommet sitt). 1. samtale om opplevelsen av enkle engelske barnesanger, rim, regler 2. uttrykke «I like/ I don`t like» i samtale om ulike engelskspråklige tekster nb 2 (+) uttrykke følelser i samtale om opplevelser på engelsk (f.eks. ved å bruke ord som happy, sad, funny, boring). 1. si litt om hva man liker, kan, har (f.eks. I like, I can, I have) 2. si replikkene til en innøvd dialog og delta i spontane samtaler. 2. (+) fortelle på engelsk om en kjent situasjon med utgangspunkt i enkle spørsmål. 1.Gjenkjenne ulike plante og dyrearter i nærmiljøet. 2. Beskrive og kategorisere ulike grupper planter og dyr i nærområdet. 2+. Sammenligne og presentere ulike planter og dyr i nærområdet. Ukas tekst 15

16 KROPPSØVING bruke klær, utstyr og enkle bruksgjenstander for å oppholde seg i naturen på en trygg og funksjonell måte. samtale om regler som gjelder for opphold i naturen, og kunne praktisere sporløs ferdsel. følge trafikkregler for fotgjengere og syklister MUSIKK delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser. 1 har med riktig klær og utstyr på tur 1 kan kle på seg selv 2 velge riktig klær etter værforhold og kle på seg selv 3 vet hvordan man tenner opp et bål 3 kan bruke kniv på forsvarlig måte 4 forklare ulike måter man kan lage mat på bål 4 Lage enkel mat på bål 4+ tilberede mat på bål på ulike måter 1 ferdes sporløst i naturen 2 kjenne reglene for bålbrenning i naturen 3 fortelle hvorfor det er viktig å ta hensyn i naturen 4 forklare hvorfor det er viktig å ta hensyn i naturen 4+ reflektere over konsekvensen ved egen ferdsel i naturen 1 forklare hvilken side av veien fotgjengere skal gå på 2 kjenne til grunnleggende trafikkregler 3 forklare og følge trafikkreglene 4 vurdere et trafikkbilde 4 ferdes trygt i trafikken til fots og på sykkel 4+ diskutere trafikksikkerheten i skolens nærområde 1. leke sangleker i en liten gruppe. 2. leke sangleker i en stor gruppe. 2+. forklare og vise andre hvordan en lek fungerer. 16

17 KUNST OG HÅNDVERK gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø og bruke dette som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer. 1 Kjenne til forskjellige kunstverk i Porsgrunn 2 Bestemme hvilket kunstverk man ønsker å kopiere 2+Lage en kopi av et kunstverk i Porsgrunn, både bilde og skulptur. Ukas tekst blande og bruke primærfarger i eget skapende arbeid. 1 Kunne peke ut primærfargene som er rød, gul og blå. 2 Male med rød, gul og blå. 2+Blande primærfarger og bruke disse i et bilde. SOSIAL KOMPETANSE bruke vær så god riktig. be om noe på en høflig måte. si takk når han/hun får noe eller får lov til noe. si takk for lånet eller takk for hjelpen. KJENNETEGN Empati og prososial atferd LÆRESTOFF 17

18 PERIODE 3 UKE TEMA: SANSENE LÆRINGSPRODUKTER DENNE PERIODEN: NORSK uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, sang og andre estetiske uttrykk. skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur. lese store og små trykte bokstaver. Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, meningsbærende elementer og ord 1. Kan uttrykke muntlig egne opplevelser av en opplest tekst. 2. Kan illustrere en opplest tekst. 2. (+) Kan dramatisere en sang eller en tekst. 1. Kan skrive små og store presenterte bokstaver på papir og tastatur. 2. Kan skrive setninger med små og store bokstaver og punktum på papir og tastatur. 2 (+). Kan skrive enkle tekster på papir og tastatur. 1. Kan gjenkjenne bokstavlyden til små og store trykte bokstaver. 2. Kan lese tekst med både små og store trykte bokstaver. 2 (+). an lese hele setninger med flyt. 1. Kan fortelle om oppleste ord rimer eller ikke og finne rimord til oppleste ord. Kan klappe stavelser i ord. 2. Kan lese et kort vers/dikt høyt og finne rimord. 2 (+). Kan lese et dikt/vers høyt og finne rimordene Ukas tekst (2) 18

19 MATEMATIKK måle og sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal ved hjelp av ikke standariserte og standariserte måleenheter, beskrive hvordan og samtale om resultatene. samle og sortere, notere og illustrere enkle data med tellestreker, tabeller og søylediagram, samtale om prosessen og hva illustrasjonene forteller om datamaterialet. ENGELSK Eleven skal kunne lytte til og forstå ord og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. eksperimentere med å lese og skrive engelske ord, uttrykk og enkle setninger knyttet til nære omgivelser og egne interesser. 1. sammenligne størrelse ved å benytte ikke standardiserte måleenheter, måle lengder med ulike redskaper ute og inne. 2. måle lengde i meter, forklare hva lengde og areal er. 2+. forklare hvorfor en standardisert måleenhet er hensiktsmessig. 1. samle og sortere enkle data, telle opp antall i kategorier med tellestreker og tallsymboler. 2. samle, sortere, notere og illustrere enkle data i tabeller og søylediagram og forklare hva illustrasjonene Kap 4 Kap kjenne til noen enkle engelske barnesanger, regler, rim 2. forstå enkle tekster på engelsk og gjengi innholdet på norsk (f.eks. kjente eventyr) 2. (+) lytte til lengre tekster med ukjente ord og vise forståelse for hovedinnholdet 1. skrive noen engelske ord ved direkte avskrift og forstå, gjenkjenne og tegne til enkeltord (f.eks. tall, frukt, ukedager, farger, dyr) 2. skrive noen enkle engelske ord og lese og skrive enkeltord og uttrykk (f.eks. tall, frukt, ukedager, farger, dyr) 2. (+) lese og skrive enkle setninger på engelsk og lage og skrive egen tekst (f.eks. etter bilde) 19

20 bruke digitale ressurser i opplevelse av språket. lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske uttrykksmåter. lytte til og forstå enkle instruksjoner på engelsk. NATURFAG bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet. gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig. 1. kjenne til av digitale ressurser, i møte med engelsk 2. bruke digitale ressurser i arbeidet med ulike engelskoppgaver og språkarbeid 2+ mestre digitale ressurser i arbeidet med ulike engelskoppgaver og språkarbeid 1. lytte etter, gjenkjenne og gjengi noen av de engelske bokstavene og lydene ved for eksempel bruk av rim, sang, regler 2. delta i en fremføring av engelsk tekst, for eksempel å si en regle/et rim eller synge en sang med engelsk uttale 2. (+) uttale engelske setninger med god intonasjon. (f.eks fremføre regler, dikt osv.) 1. utføre praktiske oppgaver ved hjelp av enkle instruksjoner (f.eks.: find, sit down, stand up, point at, look at) 2. delta aktivt i en instruksjonslek (f.eks. Simon says ) 2. (+) utføre instruksjoner gitt på engelsk i forhold til oppgaver som skal gjøres. (f.eks.: read, write, draw) 1. Beskrive og sammenligne naturen rundt huset der jeg bor og skolen jeg går på. 2. Oppdage og beskrive det nære miljøet gjennom de fem sansene. 2+. Identifisere og klassifisere fenomener i naturen. 1. Gjennomføre aktiviteter i nærmiljøet og samtale om opplevelser og observasjoner. 2. Formulere argumenter om hvorfor det er viktig å lære om naturen. 2+. Sammenligne planter, dyr og trær i nærområdet. Ukas tekst 20

21 sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen. beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst i observasjoner ved aktiviteter ute og inne. samtale om grensesetting, forståelse og respekt for egen og andres kropp. KROPPSØVING avlevere, ta imot og leke med ulike balltyper og være med i enkle ballspill. forklare hva personlig hygiene har å si for egen og andres helse og trivsel 1. Beskrive kroppens ytre deler og sette navn på noen kroppsdeler. 2. Sette navn på kroppens viktigste indre organer og beskrive funksjonen til noen av disse. 2+. Samtale om form og funksjonen til noen av kroppens viktigste organer. 1. Anvende våre fem sanser i hverdagslige aktiviteter ute og inne. 2. Beskrive når sansene er nyttige og bruke dem i konkrete observasjon. 2+. Forklare hvordan sansene fungerer i korte enkle trekk. 2+ Forestille seg hvordan et menneske blir hemmet dersom man mister en eller flere sanser. 1. Beskrive grensesetting i forhold til egen kropp 2. Forklare hvorfor det er viktig å respektere andres grenser 2+. Reflektere over kropp, og egne og andres grenser 1 delta i lek med ulike balltyper 2 kunne avlevere og ta imot en ball med hendene 2 kunne avlevere og ta imot en ball med føttene 3 benytte hensiktsmessig teknikk til avlevere og ta imot en ball med hender og føtter 4 finne en medspiller og kaste/sparke ballen til denne i spillsituasjon. 4+ anvende hensiktsmessig teknikk til å avlevere og ta imot ball i spillsituasjon 1 vite hvorfor det er viktig med god håndhygiene 2 fortelle hvordan sykdommer kan smitte gjennom berøring 3 forklare hvorfor det er viktig å vaske seg 4 forklare hva god hygiene er 4+ reflektere over egen hygiene Ukas tekst 21

22 sette navn på kroppsdeler og bevegelsesmåter. samarbeide med andre i ulike aktiviteter. leke og være med i aktiviteter i varierte miljøer der sanser, motorikk og koordinasjon blir utfordret. MUSIKK bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder. delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser. lytte til og fortelle om lyder i dagliglivet. 1 sette navn på de store kroppsdelene 2 sette navn på ulike ledd 3 kjenne navnet på utvalgte muskler 4 forklare hvilken del av kroppen man trener i ulike aktiviteter 4+ velge hensiktsmessige treningsøvelser for ulike deler av kroppen 1 delta positivt i samhandling med andre 2 følge reglene i ulike aktiviteter 3 inkludere andre i ulike aktiviteter 4 forklare hva som skal til for å få et godt samarbeid i aktiviteter 4+ lede ulike samarbeidsaktiviteter 1 deltar aktivt i frie lekaktiviteter 2 deltar aktivt i lekaktivitet med enkle regler 3 deltar aktivt i aktiviteter som utfordrer motorikk og koordinasjon 4 fortelle hvordan ulike aktiviteter utfordrer motorikk og koordinasjon 4+ forklare hvordan ulike aktiviteter utfordrer motorikk og koordinasjon 1. synge ulike typer sanger, 2. bruke stemmen i ulike styrkegrader, 2+. bruke stemmen i ulike tonehøyder 1. leke sangleker i en liten gruppe. 2. leke sangleker i en stor gruppe. 2+. forklare og vise andre hvordan en lek fungerer. 1. finne og beskrive lyder i dagliglivet. 2. finne og fortelle om lyder som gir assosiasjoner. 2+. bruke lyder til å lage musikk 22

23 KUNST OG HÅNDVERK lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette. lage enkle gjenstander i leire. 1 Kunne bruke saks og lim. 2 Kunne tvinne og flette. 2+ Lage ting ved å rive, klippe, lime, tvinne og flette. 1Vite hvordan man former og setter sammen leire 2+Forklare hva som er hensiktsmessig i forhold til form og størrelse SOSIAL KOMPETANSE Eleven skal kunne hilse på de han/hun møter. håndhilse og si hva han/hun heter. si ha det, takk for i dag eller lignende når vi går fra hverandre. vente på tur. sitte rolig mens han/hun spiser. KJENNETEGN Empati og prososial atferd LÆRESTOFF 23

24 PERIODE 4 UKE TEMA: JUL FØR OG NÅ LÆRINGSPRODUKTER DENNE PERIODEN: NORSK lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem. bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster. arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. 1. Kan lytte til en tekst og samtale om innholdet i teksten. 2. Kan lytte til en tekst og forklare hva som er hovedtema i teksten. 2(+). Kan lytte til en tekst og samtale om handlingsforløpet og hovedtema i teksten, samt gi uttrykk for sin egen mening om teksten. 1. Kan svare på spørsmål knyttet til temaet i en tekst ut fra egne erfaringer. 2. Kan lese enkle tekster og bruke egne erfaringer til å forklare og kommentere innholdet ut fra egne kunnskaper og erfaringer. 2 (+). Kan lese enkle tekster og reflektere over innholdet. 1. Kan skrive ord etter mønster 2. Kan skrive korte tekster ved å herme etter et mønster. 2 (+).Kan skrive lengre tekster etter kriterier. 1. Kan delta i en samtale om innholdet i en billedbok, og si noe om hva bildene viser. 2. Kan samtale om bildene i en billedbok, og om disse passer til teksten. 2 (+). Kan finne bilder som passer til en tekst og samtale om hvorfor disse bildene passer. Alf Prøysen Ukas tekst x 2 Aktivoisere bakgrunns-kunnskap Forfatterens håndverk 24

25 samtale om opphavet til og betydningen av noen kjente ordtak, begreper og faste uttrykk MATEMATIKK telle til 100, dele opp og bygge opp til 10, sette sammen og dele opp i tiergrupper og dele tosifrede tall i tiere og enere. bruke tallinjen til beregninger og til å vise tallstørrelser. utvikle, bruke og samtale om varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon av tosifrede tall og vurdere hvor rimelige svarene er. 1. Kan si og forstå betydningen av to kjente ordtak og to faste uttrykk. 2. Kan forklare hva noen kjente ordtak betyr og fortelle hvordan noen faste ordtak eller uttrykk har oppstått. 2 (+). Kan bruke ordtak eller faste uttrykk i en samtale. 1. Telle til 20. Kjenne igjen tallsymboler og skrive tallene fra Sette sammen og dele opp mengden Telle til 100. Sette sammen og dele inn i tiergrupper opp til 100, identifisere ener og tierplass, og dele tosifrede tall i tiere og enere. 2+. Telle baklengs fra 100 og dele tresifrede tall i hundrere, tiere og enere. 1. Plassere tall fra 0-20 på tallinjen. Bruke tallinjen til å addere og subtrahere opp til Plassere tall fra på tallinjen. Anvende tallinjen til å addere og subtrahere opptil Plasser tresifrede tall og demonstrere ved bruk av tallinjen hvordan man kan løse addisjonog subtraksjonstykker. 1. Bruke minst en regnestrategi 2. Anvende ulike regnestrategier i regning med tosifrede tall, forklare hvordan man har tenkt og vurdere hvor rimelig svaret er. 2+. Muntlig begrunne valg av regnestrategi (Kap. 5) Kap 6 (Kap. 7) 25

26 ENGELSK lytte til og forstå ord og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. samtale om sider ved barns dagligliv i engelskspråklige land. kjenne igjen sammenhengen mellom noen engelske språklyder og stavemønstre. ta del i og oppleve barnekultur fra engelskspråklige land gjennom å bruke ord, bilder, musikk og bevegelse. 1. kjenne til noen enkle engelske barnesanger, regler, rim 2. forstå enkle tekster på engelsk og gjengi innholdet på norsk (f.eks. kjente eventyr) 2. (+) lytte til lengre tekster med ukjente ord og vise forståelse for hovedinnholdet 1. fortelle om hvordan engelske barn har det på skolen (f.eks. uniform og middag) 2. forklare om noen forskjeller mellom hvordan vi har det og hvordan engelske barn har det på skolen (f.eks. at de ofte har store morgensamlinger, de må være veldig stille, læreren blir kalt ved etternavn, måltider) 2 (+) reflektere over noen forskjeller mellom hvordan vi har det og hvordan engelske barn har det på skolen og i dagliglivet (f.eks. likheter og ulikheter fra film og bøker) 1. kjenne igjen noen enkle engelske ordbilder og vite hvordan de uttales (f.eks. tallene til 10, frukt, ukedager, farger, dyr) 2. kjenne igjen og lese enkle lydrette ord 2. (+) lese og skrive enkle ord (f.eks. frukt, tallene til 10, dyr m.m.) 1. ta del i noen enkle engelske barnesanger, regler, rim og bevegelsesleker 2. delta aktivt i barnesanger, regler, rim og bevegelsesleker 2 (+) lede en enkel engelsk regle, bevegelseslek eller sang (f.eks. Simon says) 26

27 SAMFUNNSFAG finne informasjon om og presentere egen familie for en til to menneskealdre siden, og om hvordan levevis og levekår har endra seg. KRLE samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn 1. Kjenne til begrepene levevis, levekår og kjønnsroller 2. Kan finne informasjon om egen familie 3. Kan undersøke og fortelle om sine besteforeldre og eventuelt oldeforeldre, samt fortelle noe om deres levesett. 4. Kan undersøke og beskrive levevis, levekår og kjønnsroller da deres egne besteforeldre og oldeforeldre var unge, og presentere dette. 4. (+) Kan reflektere omkring hvordan det er å leve i dag i forhold til livet besteforeldre og oldeforeldre levde. 1 gjengi kort hva en skikk og en høytid er. 2 beskrive høytider som markeres i egen familie. 3 presentere en høytid eller tradisjon som markeres i egen familie 4 samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn 4+ sammenlikne familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn 27

28 KROPPSØVING være med i sangleker og enkle danser fra ulike kulturer utforske, leke og uttrykke seg med ulike rytmer og musikk MUSIKK delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser. KUNST OG HÅNDVERK lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette. bruke dekorative elementer fra kunst og håndverk i egne arbeider. 1 delta i sangleker 2 kan lede an i en sanglek 3 lære og fremføre danser med enkle koreografier 4 lære og fremføre utvalgte danser fra norsk og utenlandsk kultur 4+ selv finne, lære og fremføre en dans fra norsk eller utenlandsk kultur 1 delta i ulike sangleker 1 danse spontant etter ulike typer musikk 2 kjenne igjen og følge en rytme 3 identifisere endringer i rytme og bevege seg i takt med disse 4 beherske å danse med varierte uttrykk 4+ lage og fremføre en selvlaget dans 1. leke sangleker i en liten gruppe. 2. leke sangleker i en stor gruppe. 2+. forklare og vise andre hvordan en lek fungerer. Ukas tekst 1 Kunne bruke saks og lim. 2 Kunne tvinne og flette. 2+ Lage ting ved å rive, klippe, lime, tvinne og flette. 2+Fortelle om dekorative elementer i et bilde. 28

29 SOSIAL KOMPETANSE si ifra til en voksen når han/hun blir plaget eller ikke har det bra. følge reglene i leker og spill. leke sammen med andre og bestemme litt hver. KJENNETEGN Positiv selvhevdelse LÆRESTOFF 29

30 PERIODE 5 UKE 1-5 TEMA: EVENTYR LÆRINGSPRODUKTER DENNE PERIODEN: NORSK samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening. lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem. lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm. uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, sang og andre estetiske uttrykk. arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. 1. Kan lese eller si en regle høyt. Delta i en samtale om hvordan stemmebruken kan forandre reglen. 2. Kan lese et rim eller en regle høyt og delta i en samtale om intonasjon og stemmebruk ved høytlesing. Kunne gi eksempler på hvilken stemmebruk som passer til ulike regler og rim. 1. Kan lytte til en tekst og samtale om innholdet i teksten. 2. Kan lytte til en tekst og forklare hva som er hovedtema i teksten. 2(+). Kan lytte til en tekst og samtale om handlingsforløpet og hovedtema i teksten, samt gi uttrykk for sin egen mening om teksten. 1. Kan lese enkle tekster og gjengi innholdet. 2. Kan lese enkle tekster på papir og skjerm og forklare innholdet. 2 (+). Kan lese enkle tekster på papir og skjerm og reflektere over innholdet. 1. Kan uttrykke muntlig egne opplevelser av en opplest tekst. 2. Kan illustrere en opplest tekst. 2. (+) Kan dramatisere en sang eller en tekst. 1. Kan skrive ord etter mønster 2. Kan skrive korte tekster ved å herme etter et mønster. 2 (+).Kan skrive lengre tekster etter kriterier. Gjenfortelle Ukas tekst (2) 30

31 samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger. MATEMATIKK gjenkjenne og bruke speilsymmetri i praktiske situasjoner. nevne dager, måneder og enkle klokkeslett. ENGELSK lytte til og forstå ord og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. 1. Kan delta i en samtale om innholdet i en billedbok, og si noe om hva bildene viser. 2. Kan samtale om bildene i en billedbok, og om disse passer til teksten. 2 (+). Kan finne bilder som passer til en tekst og samtale om hvorfor disse bildene passer. 1. Kan finne hovedpersonen i eventyr/fortelling, og oppsummere handlingen. 2. Kan gjengi typiske sjangertrekk for eventyr og typiske sjangertrekk for fortelling. 2 (+). Kan gjenfortelle et eventyr og en fortelling, og peke på noen sjangertrekk. 1. Lage et symmetrisk bilde. 2. Gjenkjenne symmetri i omgivelsene og utforme speilsymmetri ved hjelp av praktiske oppgaver. 2+. speile om en symmetrilinje 1. Navngi ukedagene og bruke ordenstall for å beskrive dagenes rekkefølge. 2. Navngi månedene i rekkefølge, hele og halve timer (analog) og skrive dato med tall. Gjengi ordenstallene til avlese dato på en kalender og kunne hele og halve timer med en digital klokke. Kap 7 (Kap 8) Ukas tekst 1. kjenne til noen enkle engelske barnesanger, regler, rim 2. forstå enkle tekster på engelsk og gjengi innholdet på norsk (f.eks. kjente eventyr) 2. (+) lytte til lengre tekster med ukjente ord og vise forståelse for hovedinnholdet Eventyr 31

32 lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske uttrykksmåter. lytte til og forstå enkle instruksjoner på engelsk. bruke tall i samtale om nære omgivelser og egne opplevelser. KROPPSØVING forklare hva personlig hygiene har å si for egen og andres helse og trivsel samarbeide med andre i ulike aktiviteter. 1. lytte etter, gjenkjenne og gjengi noen av de engelske bokstavene og lydene ved for eksempel bruk av rim, sang, regler 2. delta i en fremføring av engelsk tekst, for eksempel å si en regle/et rim eller synge en sang med engelsk uttale 2. (+) uttale engelske setninger med god intonasjon. (f.eks fremføre regler, dikt osv.) 1. utføre praktiske oppgaver ved hjelp av enkle instruksjoner (f.eks.: find, sit down, stand up, point at, look at) 2. delta aktivt i en instruksjonslek (f.eks. Simon says ) 2. (+) utføre instruksjoner gitt på engelsk i forhold til oppgaver som skal gjøres. (f.eks.: read, write, draw) 1. kunne til 20 på engelsk, bruke dette i en enkel samtale om f.eks. antall (how many) 2. samtale om mengder knyttet til hverdagssituasjoner 2. (+) anvende tallene 0-10 i møte med addisjon og subtraksjon på engelsk 1 vite hvorfor det er viktig med god håndhygiene 2 fortelle hvordan sykdommer kan smitte gjennom berøring 3 forklare hvorfor det er viktig å vaske seg 4 forklare hva god hygiene er 4+ reflektere over egen hygiene 1 delta positivt i samhandling med andre 2 følge reglene i ulike aktiviteter 3 inkludere andre i ulike aktiviteter 4 forklare hva som skal til for å få et godt samarbeid i aktiviteter 4+ lede ulike samarbeidsaktiviteter 32

33 bruke ski og skøyter der det ligger til rette for det. MUSIKK improvisere enkle stemmer og rytmer etter gehør. samtale om hva som er særegent for et musikkstykke og hvilke assosiasjoner det kan gi. samtale om musikkens klang, melodi, rytme, dynamikk og tempo. lytte til og fortelle om lyder i dagliglivet. KUNST OG HÅNDVERK 1 bruke langrennsski og staver 2 stå på ski og skøyter 3 gå på ski og skøyter med hensiktsmessig teknikk 4 gå på ski og skøyter med riktig teknikk 4+ analysere og utvikle egen teknikk på ski 1. herme etter en annens stemme. 2. gjenta enkle rytmer. 2+. improvisere enkle sanger med både melodi og rytme. 1. fortelle hva man tenker på når man hører melodier, rytmer og klanger 2. diskutere hva komponisten ønsker å fortelle. 2+. selv formidle et budskap gjennom lyder/musikk. samtale om musikkens klang, melodi, rytme, dynamikk og tempo 1. finne og beskrive lyder i dagliglivet. 2. finne og fortelle om lyder som gir assosiasjoner. 2+. bruke lyder til å lage musikk uttrykke egne opplevelser gjennom tegning. samtale om bildene til ulike nasjonale, samiske og nordiske eventyrillustratører og bruke det som utgangspunkt for eget skapende arbeid. 1 Kjenne til forskjellige tegneredskaper. 2 Kunne tegne enkle former som viser mennesker, dyr, bygninger, fremkomstmidler el. 2+ Tegne et selvstendig bilde som forteller om noe du har opplevd. 1 Kjenne til forskjellige bilder fra nasjonale, samiske og nordiske eventyrillustratører 2 Lage et bilde som ligner på et kjent eventyrbilde. Ukas tekst 33

34 SOSIAL KOMPETANSE Eleven skal kunne delta i opptredener på scenen sammen med andre. klare å komme inn i lek med andre uten hjelp. leke med mange forskjellige barn. KJENNETEGN Positiv selvhevdelse LÆRESTOFF 34

35 PERIODE 6 UKE 6-10 TEMA: VINTER LÆRINGSPRODUKTER DENNE PERIODEN: NORSK arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. 1. Kan illustrere en opplest tekst. 2. Kan illustrere fra en tekst eleven leser selv. 2 (+). Kan lage en sammensatt tekst, med skrift og tegning, knyttet til en lest tekst. Ukas tekst MATEMATIKK Eleven skal kunne telle til 100, dele opp og bygge opp til 10, sette sammen og dele opp i tiergrupper og dele tosifrede tall i tiere og enere. bruke tallinjen til beregninger og til å vise tallstørrelser. doble og halvere. 1. Telle til 20. Kjenne igjen tallsymboler og skrive tallene fra Sette sammen og dele opp mengden Telle til 100. Sette sammen og dele inn i tiergrupper opp til 100, identifisere ener og tierplass, og dele tosifrede tall i tiere og enere. 2+. Telle baklengs fra 100 og dele tresifrede tall i hundrere, tiere og enere. 1. Plassere tall fra 0-20 på tallinjen. Bruke tallinjen til å addere og subtrahere opp til Plassere tall fra på tallinjen. Anvende tallinjen til å addere og subtrahere opptil Plasser tresifrede tall og demonstrere ved bruk av tallinjen hvordan man kan løse addisjon- og subtraksjonstykker. 1. Doble tallene til 10 og halvere tallene til Doble og halvere tosifrede tall 2+. Forklare sammenhengen mellom dobling og halvering og bruke det som en regnestrategi. Kap 8 Kap 9 Kap 10 35

36 gjenkjenne og bruke speilsymmetri i praktiske situasjoner. ENGELSK lytte til og forstå ord og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. forstå og bruke noen engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til nære omgivelser og egne interesser. gi uttrykk for egne opplevelser av engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. 1. Lage et symmetrisk bilde. 2. Gjenkjenne symmetri i omgivelsene og utforme speilsymmetri ved hjelp av praktiske oppgaver. 2+. speile om en symmetrilinje 1. kjenne til noen enkle engelske barnesanger, regler, rim 2. forstå enkle tekster på engelsk og gjengi innholdet på norsk (f.eks. kjente eventyr) 2. (+) lytte til lengre tekster med ukjente ord og vise forståelse for hovedinnholdet 1. svare når noen på engelsk spør om f.eks. hva «jeg» heter, hvor gammel «jeg» er, hvor «jeg» bor og hvordan været er i dag (bruke jegformen) 2. spørre noen på engelsk hva «du» heter, hvor gammel «du» er, hvor «du» bor og hvordan været er i dag (bruke du-formen) 2. (+) samtale om familien sin, sine interesser og skolen på engelsk (f.eks. mobiltelefonnummeret til sine foreldre, fortelle hvor de bor, beskrive klasserommet sitt). 1. samtale om opplevelsen av enkle engelske barnesanger, rim, regler 2. uttrykke «I like/ I don`t like» i samtale om ulike engelskspråklige tekster nb 2 (+) uttrykke følelser i samtale om opplevelser på engelsk (f.eks. ved å bruke ord som happy, sad, funny, boring). 36

37 eksperimentere med å lese og skrive engelske ord og uttrykk og enkle setninger knyttet til nære omgivelser og egne interesser. delta i enkle innøvde dialoger og spontane samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser NATURFAG bruke observasjoner til å beskrive noen kjennetegn ved årstidene og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året. SAMFUNNSFAG 1. skrive noen engelske ord ved direkte avskrift og forstå, gjenkjenne og tegne til enkeltord (f.eks. tall, frukt, ukedager, farger, dyr) 2. skrive noen enkle engelske ord og lese og skrive enkeltord og uttrykk (f.eks. tall, frukt, ukedager, farger, dyr) 2. (+) lese og skrive enkle setninger på engelsk og lage og skrive egen tekst (f.eks. etter bilde) 1. si litt om hva man liker, kan, har (f.eks. I like, I can, I have) 2. si replikkene til en innøvd dialog og delta i spontane samtaler. 2. (+) fortelle på engelsk om en kjent situasjon med utgangspunkt i enkle spørsmål. 1. Navngi årstidene og beskrive noen kjennetegn ved hver årstid. 2. Beskrive hvordan naturen i nærområdet forandrer seg gjennom årstidene. Fortelle hvordan samisk kultur deler inn året. 2+. Illustrere årstidenes kjennetegn. 37

38 beskrive sentrale trekk ved samisk kultur og levemåte fram til kristningen av samene. 1. Kan beskrive sentrale trekk ved samisk kultur i Norge 2. Kan beskrive sentrale trekk ved samisk kultur i Norge, før kristningen. 3. Kan forklare sentrale trekk ved samisk levemåte, før kristningen 4. Kan beskrive sentrale trekk ved samisk kultur og levemåte i Norge, før kristningen 4. (+) Kan sammenligne livet til samene med livet for andre nordmenn, fram til kristningen av samene. Ukas tekst KRLE fortelle om profeten Muhammeds liv, åpenbaringen av Koranen og innholdet i sentrale deler av Koranen. samtale om islam og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Koranlesing, matregler og høytider. 1 lytte til sentrale tekster om livet til Muhammed 2 gjenfortelle deler av en tekst om Muhammed sitt liv 3 gjenfortell en tekst fra Koranen 4 fortelle om profeten Muhammeds liv, åpenbaringen av Koranen og innholdet i sentrale deler av Koranen 4+ illustrere Muhammeds liv, åpenbaringen av Koranen og innholdet i sentrale deler av Koranen 1 samtale om høytider som er knyttet til islam 2 samtale om bønn og matregler 3 samtale om Koran-lesing og dens innhold 4 samtale om islam og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Koran-lesing, matregler og høytider 4+ reflektere rundt hvordan religiøs praksis i islam uttrykker islamsk tro Ukas tekst (2) 38

39 gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til islam. fortelle om en av hinduismens guder og gudinner. gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til hinduisme KROPPSØVING bruke ski og skøyter der det ligger til rette for det. 1 gjenkjenne kunst knyttet til islam 2 kjenne til tradisjonelle kunstneriske uttrykk som finnes i moskeer 3 kjenne til kjente kunstverk knyttet til islam 4 gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til islam 4+ beskrive kunst og bruk av estetiske uttrykk knyttet til islam 1 kjenne til hinduisme som religion 2 kjenne til hinduismens opprinnelsesland 3 beskrive en av hinduismens guder/gudinner. 4 fortelle om en av hinduismens guder og gudinner 4+ presentere en hinduistisk gud(inne) for et publikum. 1 gjenkjenne kunst knyttet til hinduismen 2 kjenne til tradisjonelle kunstneriske uttrykk som finnes i hinduistiske templer 3 kjenne til kjente kunstverk knyttet til hinduismen 4 gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til hinduismen 4+ beskrive kunst og bruk av estetiske uttrykk knyttet til hinduismen 1 bruke langrennsski og staver 2 stå på ski og skøyter 3 gå på ski og skøyter med hensiktsmessig teknikk 4 gå på ski og skøyter med riktig teknikk 4+ analysere og utvikle egen teknikk på ski 39

40 bruke klær, utstyr og enkle bruksgjenstander for å oppholde seg i naturen på en trygg og funksjonell måte. samtale om regler som gjelder for opphold i naturen, og kunne praktisere sporløs ferdsel. følge trafikkregler for fotgjengere og syklister MUSIKK bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder. delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser. imitere rytmer og korte melodier i ulike tempi, takt- og tonearter. 1 har med riktig klær og utstyr på tur 1 kan kle på seg selv 2 velge riktig klær etter værforhold og kle på seg selv 3 vet hvordan man tenner opp et bål 3 kan bruke kniv på forsvarlig måte 4 forklare ulike måter man kan lage mat på bål 4 Lage enkel mat på bål 4+ tilberede mat på bål på ulike måter 1 ferdes sporløst i naturen 2 kjenne reglene for bålbrenning i naturen 3 fortelle hvorfor det er viktig å ta hensyn i naturen 4 forklare hvorfor det er viktig å ta hensyn i naturen 4+ reflektere over konsekvensen ved egen ferdsel i naturen 1 forklare hvilken side av veien fotgjengere skal gå på 2 kjenne til grunnleggende trafikkregler 3 forklare og følge trafikkreglene 4 vurdere et trafikkbilde 4 ferdes trygt i trafikken til fots og på sykkel 4+ diskutere trafikksikkerheten i skolens nærområde 1. synge ulike typer sanger, 2. bruke stemmen i ulike styrkegrader, 2+. bruke stemmen i ulike tonehøyder 1. leke sangleker i en liten gruppe. 2. leke sangleker i en stor gruppe. 2+. forklare og vise andre hvordan en lek fungerer. 1. gjenta/imitere ulike enkle rytmer og melodier 2. synge i ulike tempi, taktarter og tonearter. 2+. bruke stemmen på en kontrollert måte Ukas tekst 40

2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE 2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse PERIODE 1 UKE 33-36... 5 TEMA: VENNER... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 5 ENGELSK... 6 SAMFUNNSFAG... 7 KRLE... 7 KROPPSØVING... 8 MUSIKK... 8 KUNST OG HÅNDVERK...

Detaljer

ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 1. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 1. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

ÅRSPLAN 2. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 2. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 2. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 2. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 2. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

HALVÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret ORMESTAD SKOLE

HALVÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret ORMESTAD SKOLE HALVÅRSPLAN 1. TRINN Skoleåret 2016-2017 ORMESTAD SKOLE Forklaringer på forkortelser i Kunst og håndverk: VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 33-36 TVERRLIG

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Muntlig kommunikasjon Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre

Detaljer

Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Jødedommen Samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Toralesing, matregler og høytider.

Detaljer

ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 1. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 1. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

ÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret 2015-2016 ORMESTAD SKOLE

ÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret 2015-2016 ORMESTAD SKOLE ÅRSPLAN 1. TRINN Skoleåret 2015-2016 ORMESTAD SKOLE Forklaringer på forkortelser i Kunst og håndverk: VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 34-36 TVERRLIG TEMA:

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Muntlig kommunikasjon Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler. Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon. (Språkleker)

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN

PERIODEPLAN 1. TRINN PERIODEPLAN 1 TRINN UKE 37-39 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

KOMPETANSEMÅL 1. KLASSE. FAG: Engelsk. Hovedlæreverk: Stairs 1

KOMPETANSEMÅL 1. KLASSE. FAG: Engelsk. Hovedlæreverk: Stairs 1 KOMPETANSE 1. KLASSE FAG: Engelsk Hovedlæreverk: Stairs 1 Numbers Hilse på engelsk og presentere seg selv Spørre hverandre hva de heter Telle til 6 Colours 4 farger Spørre om hvilken farge som blir vist

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2015 TID FAG KOMPETANSEMÅL INNHOLD / ARBEIDSMETODER DIGITALT VERKTØY Matte Statistikk Multi Norsk Krle samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker,

Detaljer

ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret 2015-2016

ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret 2015-2016 ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE Skoleåret 2015-2016 Forklaring til forkortelser i Kunst og håndverk VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 34-36 TVERRLIG TEMA:

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: ÅRET RUNDT PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE HELGERØD SKOLE ÅRSPLAN

SANDEFJORD KOMMUNE HELGERØD SKOLE ÅRSPLAN SANDEFJORD KOMMUNE HELGERØD SKOLE ÅRSPLAN 1. TRINN 2015-2016 Arbeidsperiode 1 Uke 34-36 FAG KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne.. KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne TEMA/NØKK ELORD

Detaljer

1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE 1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse PERIODE 1 UKE 33-36... 5 TEMA: SKOLEGUTT OG SKOLEJENTE... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 5 ENGELSK... 7 SAMFUNNSFAG... 7 KRLE... 7 KROPPSØVING... 8 MUSIKK...

Detaljer

Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4

Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODEPLAN 2.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være Fag: KRLE Trinn: 3.trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Filosofi og etikk Utrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi Ukeprøver respons på andres tanker. Samtale om familieskikker

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND

ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen Nordstrand ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 2 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 2 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 2 Skoleår: 2015/2016 Jødedom Samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider. Samtale om:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2010 / 2011. Eva Kvaløy Olsen Sindre Lefstad Kvam Heidi Iversen Mildon Stefansen MARGRET DREVVATNE OLSEN

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2010 / 2011. Eva Kvaløy Olsen Sindre Lefstad Kvam Heidi Iversen Mildon Stefansen MARGRET DREVVATNE OLSEN ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2010 / 2011 Eva Kvaløy Olsen Sindre Lefstad Kvam Heidi Iversen Mildon Stefansen MARGRET DREVVATNE OLSEN FAG OG TIMEFORDELING PR UKE Norsk: 8 t Matematikk: 5 t Naturfag: 1 t Engelsk:

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Målområdet: Natur, teknikk og miljø

Målområdet: Natur, teknikk og miljø Målområdet: Natur, teknikk og miljø Konstruksjon (Fri aktivitet) Mål og innhold med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanene til de respektive fagene - Bygge med enkle geometriske grunnformer - Taktil

Detaljer

ENGELSK 2. TRINN - Årsplan for Kjølberg skole

ENGELSK 2. TRINN - Årsplan for Kjølberg skole VURDERING Målet med opplæringen er at eleven skal kunne: Gjenkjenne de Lytte ut og gjenkjenne Synge en engelsk Svare på norsk når de hører engelske noen av de engelske bokstavsang. bokstavlydene på bokstavlydene.

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Karina Verpe, Rocio Paez Rokseth, Judy Guneriussen og Trude Thun Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Muntlig kommunikasjon

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 3. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR 3. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR 3. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2016 TID FAG KOMPETANSEMÅL INNHOLD / ARBEIDSMETODER DIGITALT VERKTØY Krle Filosofi og etikk: Samtale om familieskikker i hverdagen på tvers av religioner Kapittel

Detaljer

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag !

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag ! Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 2015-2016! Uke Hovedtema: Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: August Trafikksikkerhet og refleksbruk Underveisvurdering Observasjon.

Detaljer

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon FAGPLAN Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte,

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK

LOKAL LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter 2.trinn 1.leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. 2. uttrykke egne følelser og meninger LOKAL LÆREPLAN I NORSK

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

ÅRSPLAN 3. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 3. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 3. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 3. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 3. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 5-7

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 5-7 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 5-7 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE : UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51

Detaljer

HALVÅRSPLAN - Våren 2016

HALVÅRSPLAN - Våren 2016 HALVÅRSPLAN - Våren 2016 Uke Tema Satsningsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar Uke 1 Vennskap Sosial kompetanse. Denne uken har vi fokus på vennskap og hva en god venn er. Vi skal legge vekt på

Detaljer

PERIODEPLAN 3.TRINN. Ormestad skole PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 5: UKE 48-50

PERIODEPLAN 3.TRINN. Ormestad skole PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODEPLAN 3.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2012 / 2013

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2012 / 2013 ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2012 / 2013 Kari-Anne Hatten Anita einvik rasmussen Eva kvaløy olsen Aud solheim 1 FAG OG TIMEFORDELING PR UKE Norsk: 8 t Matematikk: 5 t Naturfag: 1 t Engelsk: 1 t Samfunnsfag: 1,5

Detaljer

4. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

4. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE 4. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse PERIODE 1 UKE 33-36... 5 TEMA: MITT NÆRMILJØ... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 5 ENGELSK... 6 NATURFAG... 7 MAT OG HELSE... 7 SAMFUNNSFAG... 8 KRLE... 9 KROPPSØVING...

Detaljer

ÅRSPLAN ØYSLEBØ SKOLE

ÅRSPLAN ØYSLEBØ SKOLE ÅRSPLAN 2015-2016 ØYSLEBØ SKOLE Fag: Norsk Klasse: 2. Lærer: Trine Helle Tids rom Dato uke 35 Kompetansemål Muntlig Kommunikasjonlytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler -lytte til

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 9-12

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 9-12 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 9-1 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PRAKTISK INFORMASJON: Denne perioden skal vi jobbe med bokstavene P, K og Æ. Vi begynner med orddiktat

Detaljer

ÅRSPLAN 4. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 4. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 4. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 4. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 4. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 2-4

PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODEPLAN 3.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn Lærere: Selma Hartsuijker, Rovena Vasquez, Monika Szabo, Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff

Detaljer

Fagplan i kroppsøving. 3. Trinn. 2015/2016

Fagplan i kroppsøving. 3. Trinn. 2015/2016 Fagplan i kroppsøving. 3. Trinn. 2015/2016 Katrine Hansen Tidspunkt (uke) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: (Oppvarming, avbrekk i andre aktiviteter) - Leke og

Detaljer

Læringstrapp tall og plassverdisystemet

Læringstrapp tall og plassverdisystemet Læringstrapp tall og plassverdisystemet 4. Bruke enkle brøker som 1/2, 1 /4, 1 /3, 1 /6, 1 /8, 1 /10 og enkle desimaltall som 0,5, 0,25, 0,75, og 0,1 i praktiske sammenhenger. Gjenkjenne partall, oddetall,

Detaljer

HALVÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret 2016-2017

HALVÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret 2016-2017 HALVÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE Skoleåret 2016-2017 Forklaring til forkortelser i Kunst og håndverk VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 33-36 TVERRLIG TEMA:

Detaljer

NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODE 5: UKE 48-51

NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 2-4 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51

Detaljer

KOMPETANSEMÅL 2.KLASSE FAG: Norsk Hovedlæreverk: Zeppelin B lesebok og arbeidsbok

KOMPETANSEMÅL 2.KLASSE FAG: Norsk Hovedlæreverk: Zeppelin B lesebok og arbeidsbok KOMPETANSE 2.KLASSE FAG: Norsk Hovedlæreverk: Zeppelin B lesebok og arbeidsbok Bokstavene Skriftforming Lesetrening: - ulike sjangere - innholdsforståelse Tekstskaping Ordklasser Muntlig bruk av språket

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 1. TRINN Årstimetallet i faget: 285 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 1.KLASSE VÅREN 2016

HALVÅRSPLAN FOR 1.KLASSE VÅREN 2016 HALVÅRSPLAN FOR 1.KLASSE VÅREN 2016 Halvårsplanen er laget med utgangspunkt i målene i Kunnskapsløftet. UTESKOLE OG UTETID Klassen har en fast utedag i uka som i år er onsdag. Da er vi ute i 2-4 timer

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN Midtbygda skole MUSIKK 1. KLASSE Bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleiker og danser

Detaljer

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Du skal lære om Menneskerettigheter o for barn (artikkel 1) o og et godt miljø (artikkel 27) VANN er det viktigste for at barn skal

Detaljer

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7 1 Periodeplan 1 Lokal læreplan 2013-14 1 1-7 1 Periodeplan 1 1 Periodeplan 1 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon samtale om teksters innhold og betydningen av ord fortelle i en gruppe leke og

Detaljer

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være Fag: RLE Trinn: 4.trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Filosofi, læring og fellesskap Ukeprøver Sokrates Kunne fortelle om filosofen Sokrates. Vite hvem Sokrates var. Fortelle om Sokrates

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2011 / 2012

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2011 / 2012 ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2011 / 2012 LINDA EINVIK LAILA HALLVIG BRITT OVID TOVE SALTNES RANDI NYGÅRD GUNN GRØTHEIM FREDRIK THORBERGSEN 1 FAG OG TIMEFORDELING PR UKE Norsk: 8 t Matematikk: 5 t Naturfag: 1

Detaljer

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 1. klasse 2015-2016

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 1. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 2 timer Lærere: Lillian H. Iversen og Grethe Marie Minnesjord Læreverk: Gaia start, Gyldendal. Aktivitetsbok: Natur og samfunnsfag for 1. og 2. trinn. Nettstedet: http://mml.gyldendal.no

Detaljer

Årsplan Norsk 1. klasse 2014/201

Årsplan Norsk 1. klasse 2014/201 Årsplan Norsk 1. klasse 2014/201 Læreverk: Zeppelin elevbok som basisbok, Salto 1+2 (arbeidsbok), Haugstad sitt leseverk som lesebok etter veke 43. Årsplanen vil bli jobba etter på ein dynamisk måte. Det

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Språklæring - identifisere situasjoner der

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn

ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn Faglærer: Vibeke Strømme Fagbøker/lærestoff: Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok 1 og 2, Språkleker (Frost)matriell fra Odd Haugstad Salaby Mnd August

Detaljer

MATEMATIKK. September

MATEMATIKK. September MATEMATIKK Periode Hovedområde Kompetansemål Innhold / metode August Tall og algebra Sette sammen og dele opp tiergrupper Gjenkjenne, samtale om og videreføre September strukturer i enkle tallmønstre Bruke

Detaljer

Uke Tema Satsingsområde og beskrivelse Kompetansemål August

Uke Tema Satsingsområde og beskrivelse Kompetansemål August August Uke 34 Nye venner Satsingsområde: Sosial kompetanse Denne uken har vi fokus på vennskap og hva en god venn er. Vi skal legge vekt på samarbeid og kommunikasjon mellom barn og voksne. Kunne samarbeide

Detaljer

Fag: KRLE Trinn: 3.trinn Periode: 2 (oktober-desember) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: KRLE Trinn: 3.trinn Periode: 2 (oktober-desember) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: KRLE Trinn: 3.trinn Periode: 2 (oktober-desember) Skoleår: 2015/2016 Jødedommen Fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Toraen. Kunne gjenfortelle

Detaljer

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE. Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2. Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne:

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE. Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2. Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Trinn 2 Periodeplan 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler vurdere eget arbeid

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 ÅRSPLAN MATEMATIKK FOR 2 TRINN 2014/2015. Læreverk: Multi 2a, 2b og oppgavebok. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Kapittelprøve s. 26 35 Bruke tallinja til Kap. 1 s. 2-29 Tallene

Detaljer

Årsplan 1. trinn Nypvang skole

Årsplan 1. trinn Nypvang skole Årsplan 1. trinn 2012-2013 Nypvang skole Periode Fag Overordnet mål Læringsaktiviteter/ arbeidsmåter Elevmedvirkning/ Læringsarenaer/ utflukter Samarbeid hjem/skole Hele året Norsk Se sammenhengen mellom

Detaljer

ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 4. TRINN, SKOLEÅRET 2015-2016

ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 4. TRINN, SKOLEÅRET 2015-2016 ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 4. TRINN, SKOLEÅRET 2015-2016 Faglærer: Asbjørn Tronstad Fagbøker/lærestoff: Mnd August 3 skoletimer(45 min) pr. uke. Læreplanmål (kunnskapsløftet) Delmål Tema/emne Utegym Utegym

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 2. TRINN Årstimetallet i faget: 38 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2013 / 2014

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2013 / 2014 ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2013 / 2014 2. klasse BBU Anne Lise Skånseng Laila H. Hallvig Mette Skottnes Tøgersen Brønnøysund barne- og ungdomsskole 2013-2014 FAG OG TIMEFORDELING PR UKE Norsk: 8 t Matematikk:

Detaljer

Årsplan 2015 / 2016. Trinn: 1.trinn. Fag: Samfunnsfag/ naturfag/krle. Læreverk: Cumulus, Mylder, Vi i verden. Faglærer(e): Linda Lauritsen

Årsplan 2015 / 2016. Trinn: 1.trinn. Fag: Samfunnsfag/ naturfag/krle. Læreverk: Cumulus, Mylder, Vi i verden. Faglærer(e): Linda Lauritsen Årsplan 2015 / 2016 Fag: Samfunnsfag/ naturfag/krle Trinn: 1.trinn Læreverk: Cumulus, Mylder, Vi i verden Faglærer(e): Linda Lauritsen Uke Kompetansemål i Kunnskapsløftet etter 4. årstinn Tema Utfyllende

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2014/2015 Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former S P T M B lytte, ta ordet etter tur og gi respons

Detaljer

Kunne rime Kunne lytte ut språklyder i et ord Kunne dele opp ord i stavelser, muntlig Vite hva et ord er

Kunne rime Kunne lytte ut språklyder i et ord Kunne dele opp ord i stavelser, muntlig Vite hva et ord er ÅRSPLAN I Norsk FOR 1. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Astrid Marie Helle og Henriette Kaldheim Læreverk: Tuba Luba UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Leke, improvisere og eksperimentere

Detaljer

- Zippys venner (ca. 1.hver uke)

- Zippys venner (ca. 1.hver uke) Årsplan i norsk - 2. klasse 2014-2015 Antall timer pr uke: 8 timer Lærere: Adeleid K Amundsen/Evelyn Haugen Læreverk: Vi leser av Odd Haugstad Arbeidsbok: «Jeg kan stavskrift» og «Elle Melle» av Anne Lise

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I MATEMATIKK - 2.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I MATEMATIKK - 2.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ Årsplan i matematikk for 2 tr. 15-16 Læreverk: Multi 2A, 2B og oppgavebok. MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I MATEMATIKK - 2.TRINN 15-16 34 35 36 37 38 39 Tallene 0- med tallene opp til -Bruke tallinja til

Detaljer

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse Fagplan i norsk 2. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til Lese enkle tekster med sammenheng og Setningsoppbygging: Jeg vet når jeg skal bruke stor bokstav og punktum. Jeg husker

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 1. TRINN 09/10

ÅRSPLAN FOR 1. TRINN 09/10 ÅRSPLAN FOR 1. TRINN 09/10 Periode/fag Tema/arbeidsområder Innhold Mål og Grunnleggende ferdigheter Norsk ABC boka og Safari arbeidsbok Lese- og skriveopplæring Språklig bevissthet: Rim, korte/lange ord,

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Årsplan i Musikk 1. klasse 2015/2016

Årsplan i Musikk 1. klasse 2015/2016 Antall timer pr uke: 1 timer Lærer: Judith E. Omland Læreverk: Musikkisum 1-2, Å. Berre: Lek med de minste 1-2, B. Brox: Lekerbisken, T. Næss: Den mystiske boks, Smikk, smikk, smekk Barnas aktivitetsbok

Detaljer

TEMAPLAN FOR 1.TRINN

TEMAPLAN FOR 1.TRINN TEMAPLAN FOR 1.TRINN SKOLEÅRET 2011/2012 Høsthalvåret: Skolestart, Her bor vi, Regnbuens farger, og På låven sitter nissen Forkortelser: FLL: Felles Lokalt Lærestoff, DV: Digitale Verktøy Tema: SKOLESTART

Detaljer

ÅRSPLAN 3. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret 2015-2016

ÅRSPLAN 3. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret 2015-2016 ÅRSPLAN 3. TRINN ORMESTAD SKOLE Skoleåret 2015-2016 Forklaring til forkortelser i Kunst og håndverk: VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 34-36 TVERRLIG TEMA:

Detaljer

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver Årsplan i norsk for 2.trinn 20142015 Faglærer Yngve Henriksen Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Muntlig kommunikasjon Skriftlig

Detaljer

PERIODEPLAN. Ormestad skole PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 1-4

PERIODEPLAN. Ormestad skole PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODEPLAN 4.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i Matematikk for 2. trinn 2015/2016 Tema Læringsmål Grunnleggende ferdigheter

Halvårsplan/årsplan i Matematikk for 2. trinn 2015/2016 Tema Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Uke/ perio de Kompetansemål KL- 06 33-39 TALL bygge mengder opp til 10, tiergrupper. Bruke tallinjen til beregning og til å vise tallstørelser. Halvårsplan/årsplan i Matematikk for 2. trinn 2015/2016 Tema

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall:

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: 1. Telle til 100, dele opp og byggemengder oppt il 10, sette sammen og dele opp tiergrupper. 2. Bruke tallinjen til beregninger og å angi tallstørrelser. 3. Gjøre overslag

Detaljer

2011-2012 FØRSTEKLASSETEAMET:

2011-2012 FØRSTEKLASSETEAMET: 1.klasse BBU 2011/ 2012 2011-2012 FØRSTEKLASSETEAMET: 1A: Anita Einvik Rasmussen 1B: Kari-Anne Hatten Timelærer: Eva Kvaløy Olsen Assistent: Aud Solheim Skoleruta: Skolestart: 22. august Høstferie for

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2015/2016 Faglærer: Madeleine Tolleshaug og Kaia B. Jæger Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former

Detaljer

Lokal læreplan «Engelsk»

Lokal læreplan «Engelsk» Lokal læreplan «Engelsk» Lærere: Erlend Andresen, Karina Verpe, Åshild Ruud, Trude Thun Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 1.KLASSE HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR 1.KLASSE HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR 1.KLASSE HØSTEN 2015 Halvårsplanen er laget med utgangspunkt i målene i Kunnskapsløftet. UTESKOLE OG UTETID Klassen har en fast utedag i uka som i år er onsdag. Da er vi ute i 2-4 timer

Detaljer

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer