Avfall satt i system. Deklarasjon.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avfall satt i system. Deklarasjon.no"

Transkript

1 Avfall satt i system Deklarasjon.no

2 ADRESSE POSTNUMMER KONTAKTPERSON *EAL-KODE *REG NR. POSTSTED *ORGANISASJONSNUMMER *AVFALLSTOFFNR AKTØRENS Mengde *DAG MND ÅR *AKTØRENS UNDERSKRIFT EAL-KODE TELEFONNUMMER (fylles ut hvis forskjellig fra A) ADRESSE POSTNUMMER POSTSTED ORGANISASJONSNUMMER *ANTALL KILO / LITER ANTALL KOLLI EMBALLASJETYPE FLAMMEPUNKT Kommune hvor avfallet oppstod. For skip og avfall fra offshore føres det opp kommune der avfallet blir ilandført. o C AVFALLETS FARGE *KOMMUNENR. AVFALLSTOFFNR *ANTALL KILO / LITER ANTALL KOLLI EMBALLASJETYPE Mengde ANMERKNINGER / EVENTUELLE AVVIK MELLOM AVFALLET OG BESKRIVELSEN FRA PRODUSENTEN REG NR. AKTØRENS *DAG MND ÅR UNDERSKRIFT REG NR. *DAG MND ÅR AKTØRENS REG NR. REG NR. *DAG MND ÅR AKTØRENS REG NR. *DAG MND ÅR AKTØRENS REF.TANK NR. *DAG MND ÅR UNDERSKRIFT ADR-KLASSE EMBALLASJEGR. IMO-KLASSE MFAG NUMMER EMS NUMMER *DAG MND ÅR *UNDERSKRIFT FRA AVFALLSPRODUSENT UNDERSKRIFT UN NUMMER *DAG MND ÅR Reknes Selskapet markedsføres under navnet REKNES, som er et registrert varemerke. I løpet av over år med utvikling av bransjetilpassede programvareløsninger har REKNES opparbeidet seg til å bli en sentral leverandør / samarbeidspartner for mange private og offentlige aktører innen avfallsbransjen. REKNES tilbyr programvareløsninger til virksomheter som besitter, mottar, transporterer, behandler eller eksporterer avfall. REKNES leverer egne løsninger til kommuner og offentlige myndigheter som kontrollerer, overvåker eller gir råd vedrørende avfallshåndtering, samt returselskaper. REKNES tilbyr også: Utviklingskompetanse med kunnskap om farlig avfall Bransjeløsninger Internettløsninger (utvikling og drift) Rådgivning / bistand Kurs / opplæring Skreddersøm REKNES er lokalisert i Langevåg like sør for Ålesund i Møre og Romsdal. Deklarasjon av farlig avfall Fylles ut av avfallsprodusent / avfallsleverandør A. Avfallsprodusent Geilneset Fysiske egenskaper ved oc Langevåg Vær nøyaktig når du fyller ut blanketten. Alle felter merket * skal fylles ut. Veiledning finnes på Husk signatur på orginal og alle kopier. B. Faktureringsadresse kilo liter 4 Inneholder Inneholder Tåler Ja halogener Ja tungmetaller Ja frost Nei Nærmere beskrivelse (IMDG - proper shipping name) *Transportklassifisering DEKLARASJONSNUMMER Pulver / støv Fast Tyktflytende/Pasta Slam Flytende Gass ADR RID IMGD ** Bulk Ikke klassifiseringspliktig. Fylles ut av aktør. ledd Kommentarer fra aktør kilo liter Bulk.ledd Øvrige aktører Behandlingsanlegg.ledd 4.ledd Fra husholdninger Refusjonsolje Fylt på Geilneset, Langevåg Telefon: Faks: Internett:

3 Geilneset 4 : SPRAYBOKSER 4: gass i trykkbeholdere (herunder Side av 4 ** Geilneset 4 : SPRAYBOKSER 4: gass i trykkbeholdere (herunder Side av 4 ** Geilneset 4 : SPRAYBOKSER 4: gass i trykkbeholdere (herunder Side av 4 ** Geilneset 4 : SPRAYBOKSER 4: gass i trykkbeholdere (herunder Side av 4 ** Deklarering av farlig avfall. august lanserte REKNES løsning for elektronisk deklarering av farlig avfall. Løsningen er tilgjengelig for alle og finnes på Rasjonell informasjonsflyt Deklarasjon.no legger grunnlag for rasjonell og effektiv informasjonsflyt mellom avfallsprodusent, transportør, mottaker, behandlingsanlegg og andre farlig avfall aktører som er i befatning med avfallet. Avfallsprodusent Aktør. ledd Behandlingsanlegg Aktør n. ledd Deklarasjon.no gjør det også mulig for myndighetene å effektivisere arbeidet med registrering av innsendte deklarasjonsskjema i Norbas - database over farlig avfall i Norge.

4 Bakgrunn. januar 4 gikk daværende miljøvernminister, Børge Brende, ut i Dagens Næringsliv med melding om at farlig avfall systemet skulle rasjonaliseres og elektronisk rapportering til myndighetene skulle innføres. Bransjen har siden da ventet på en løsning som kunne effektivisere det omfattende og kostnadskrevende arbeidet med manuell håndtering av deklarasjonsskjemaet på papir. REKNES som har jobbet med IT-løsninger til farlig avfall bransjen siden, hadde lenge sett på muligheter for en mer effektiv håndtering av deklarasjonsskjemaet for farlig avfall. Da utspillet fra Børge Brende kom så vi et håp om at nå skulle en elektronisk løsning komme på plass. Mye vann har rent i havet siden den gang, uten at det fremkom noen løsning. REKNES besluttet derfor i å sette i gang det omfattende arbeidet med utvikling av en løsning for elektronisk deklarering av farlig avfall i egen regi og for egen regning / risiko. Løsningen har vært i drift siden. august. Godkjenning NFFA Utvikling av Deklarasjon.no har sin basis i at REKNES fikk godkjenning til utskrift av deklarasjonsskjema for farlig avfall på hvitt papir. Denne godkjenning ble gitt av Statens forurensningstilsyn, SFT,. September. Under utviklingsperioden av Deklarasjon.no har REKNES hatt nær dialog med NFFA (Norsk forening for farlig avfall), og vi har fått nyttige innspill derfra som er benyttet i utviklingsarbeidet. I videreutvikling av Deklarasjon.no legger vi opp til enda tettere samarbeid med NFFA. Dette for at bransjens ønsker og behov best mulig skal bli ivaretatt. Offentlige myndigheter REKNES har under utviklingen av Deklarasjon.no holdt offentlige myndigheter ved Statens forurensingstilsyn informert om utviklingen.

5 Deklarasjon.no Deklarasjon.no er en internett løsning som er tilgjengelig for alle på nettstedet Intensjonen med Deklarasjon.no er å bistå med tekniske løsninger og faglig bistand for å muliggjøre en enklere og mer rasjonell deklarering av farlig avfall og en mer rasjonell informasjonsutveksling mellom avfallsprodusent, aktør og offentlige myndigheter. Målgruppen for Deklarasjon.no er Avfallsprodusenter, Farlig avfall aktører og Offentlige myndigheter. For Avfallsprodusenter Avfallsprodusenter er virksomheter der farlig avfall oppstår og som er pliktig til å levere sitt farlige avfall til godkjent mottak etter avfallsforskriftens -. Leveringsplikt. Deklarasjon.no gir avfallsprodusenter følgende muligheter: Effektiv deklarering og hjelp til å oppfylle avfallsprodusentens deklarasjonsplikt for farlig avfall iht. Avfallsforskriftens - Oversikt over egne deklarasjoner (sporing) Enklere å finne avfallsmottakere Effektiv deklarering Deklarering av farlig avfall på Deklarasjon.no gjennomføres ved hjelp av veivisere. Informasjon om deklarasjonens avfallsprodusent og faktureringsadresse (organisasjonsnummer, navn, adresse, postnummer, poststed, kontaktperson og telefon) hentes fra brukerprofil. Avfallstoffnummer og EAL-kode velges fra lister som også inneholder beskrivelse av koder. Etter noen tastetrykk er deklarasjonen ferdig. Du velger da om du vil skrive den ut, eller lagre den for senere bruk. Deklarasjonsnummer tildeles når deklarasjonen skrives ut, og deklarasjonen skrives ut på vanlig hvitt papir.

6 Oversikt over egne deklarasjoner Deklarasjon.no gir oversikt over egne deklarasjoner. Arkfanen under registrering viser deklarasjoner som er arkivert, men enda ikke er skrevet ut. En deklarasjon som er under registrering kan endres, skrives ut eller slettes. Under arkfanen Deklarert listes det opp deklarasjoner som er skrevet ut og derved har fått tildelt deklarasjonsnummer, og under arkfanen Mottatt er det liste over de deklarasjoner som er registrert mottatt av aktør. ledd. Sporing av egne deklarasjoner I listen over Mottatte deklarasjoner vil det bli lagt inn mulighet til sporing av deklarasjonen. Ved å klikke på aktuell deklarasjon vil en få frem informasjon om hvilke aktører som har håndtert deklarasjonen, hvilke endringer som er gjort på deklarasjonen (kommentar fra aktør) og om deklarasjonen er sluttbehandlet. Enklere å finne aktuelle mottakere av avfallet Deklarasjon.no vil inneholde informasjon om alle aktører som er godkjent for å håndtere farlig avfall. Dette gjør at det blir enklere for nye avfallsprodusenter å finne aktuelle mottakere av sitt farlige avfall.

7 For Farlig avfall aktør Farlig avfall aktør er en virksomhet som er godkjent til å motta, transportere, lagre eller behandle farlig avfall. Deklarasjon.no gir farlig avfall aktør følgende fordeler: Redusert registreringsarbeid Entydig deklarasjon Rasjonell kommunikasjon med Avfallsprodusent Tettere bånd mellom aktør og avfallsprodusent *EAL-KODE Redusert registreringsarbeid Informasjon om farlig avfall som blir deklarert på Deklarasjon.no blir arkivert i en egen database. Denne informasjon er tilgjengelig for autoriserte brukere ved hjelp av systemuavhengig kommunikasjonsstandard WEB Services. I tillegg er deklarasjonsskjemaet utstyrt med strekkode. Vær nøyaktig når Dette du fyller gjør ut blanketten. at Alle felter merket * skal fylles ut. mottaker Veiledning av farlig finnes avfall på kan Deklarasjon av farlig avfall Fylles ut av avfallsprodusent / avfallsleverandør Fylles ut av aktør. ledd Kommentarer fra aktør.ledd.ledd 4.ledd Fra husholdninger Refusjonsolje ADRESSE Fysiske egenskaper ved o C redusere registreringsarbeidet *ORGANISASJONSNUMMER til et minimum. A. Avfallsprodusent Geilneset POSTNUMMER KONTAKTPERSON *REG NR. Husk signatur på orginal og alle kopier. I stedet for å registrere all relevant ADRESSE informasjon fra deklarasjonsskjemaet kan en ved hjelp av strekkodeleser POSTSTED POSTNUMMER POSTSTED (håndterminal Langevåg eller lesepenn) lese av strekkoden på TELEFONNUMMER skjemaet og la systemet hente relevant informasjon *AVFALLSTOFFNR om deklarasjonen fra kilo Mengde Deklarasjon.no. Dette gjør Bulk liter at registreringsarbeidet blir redusert til å lese av strekkoden og å taste inn egne tilleggsopplysninger. FLAMMEPUNKT Inneholder Inneholder Tåler Ja halogener Ja tungmetaller Ja frost Nei I og med at kommunikasjonen med Deklarasjon.no o C *Transportklassifisering er systemuavhengig kan alle IT-løsninger som kan ADR-KLASSE EMBALLASJEGR. kommunisere via WEB Services ADR utnytte denne mulighet. Nærmere beskrivelse (IMDG - proper shipping name) IMO-KLASSE MFAG NUMMER Hvor mange årsverk kan IMGD din virksomhet spare på dette? Entydig deklarasjon B. Faktureringsadresse (fylles ut hvis forskjellig fra A) DEKLARASJONSNUMMER ** ORGANISASJONSNUMMER *ANTALL KILO / LITER ANTALL KOLLI EMBALLASJETYPE 4 Pulver / støv Fast Tyktflytende/Pasta Slam Flytende Gass AVFALLETS FARGE *DAG MND ÅR *UNDERSKRIFT FRA AVFALLSPRODUSENT Deklarasjoner som blir deklarert på Deklarasjon av farlig avfall AKTØRENS *KOMMUNENR. Kommune hvor avfallet oppstod. Deklarasjon.no blir For skip og avfall fra offshore føres Vær det nøyaktig opp når du fyller ut blanketten. kommune der avfallet blir ilandført. Alle felter merket * skal fylles ut. maskinelt skrevet ut Veiledning finnes på Husk signatur på orginal og alle kopier. *ORGANISASJONSNUMMER på vanlig hvitt papir. A. Avfallsprodusent AVFALLSTOFFNR *ANTALL KILO / LITER ANTALL KOLLI EMBALLASJETYPE kilo Mengde Dette innebærer at Bulk liter ADRESSE ADRESSE deklarasjonen er lesbar Geilneset AKTØRENS *DAG MND ÅR POSTNUMMER UNDERSKRIFT POSTSTED og missforståelser som Langevåg KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER kan oppstå på grunn Øvrige aktører *EAL-KODE Behandlingsanlegg *AVFALLSTOFFNR av uleselig håndskrift kilo Mengde *DAG MND liter ÅR er eliminert. I tillegg Fysiske egenskaper ved o C blir deklarasjonen Fra husholdninger halogener tungmetaller Inneholder Inneholder UNDERSKRIFT elektronisk kontrollert. Dette innebærer Nærmere beskrivelse blant (IMDG annet - proper shipping name) at ugyldige avfallstoffnummer eller EAL-koder ikke kan ADR RID angis. Informasjon om avfallsprodusent blir kontrollert i IMGD forhold til Brønnøysundregistrene. EMS NUMMER *DAG MND ÅR *AKTØRENS UNDERSKRIFT EAL-KODE ANMERKNINGER / EVENTUELLE AVVIK MELLOM AVFALLET OG BESKRIVELSEN FRA PRODUSENTEN REG NR. NR. 4 REG NR. *DAG MND ÅR AKTØRENS REG REG NR. *DAG MND ÅR AKTØRENS REG NR. *DAG MND ÅR AKTØRENS Fylt på REF.TANK NR. *DAG MND ÅR UNDERSKRIFT RID EMS NUMMER Ikke klassifiseringspliktig Fylles ut av avfallsprodusent / avfallsleverandør UN NUMMER DEKL B. Faktureringsadresse (fylles ut hvis forskjellig fra A) POSTNUMMER *ANTALL KILO / LITER * POSTSTED ANTA Pulver / støv Fast Tyktflytende/Pasta Slam Tåler Ja Ja Ja frost N *Transportklassifiserin ADR-KLASSE EMBALLASJEGR. IMO-KLASSE MFAG NUMMER Ikke klassifiseringspliktig *DAG MND ÅR *UNDERSKRIFT FRA AV lles ut av ør. ledd *REG NR. AKTØRENS *DAG MND ÅR *AKTØRENS UNDERSKRIFT Kommune hvor avf For skip og avfall fr kommune der avfa

8 Geilneset 4 : SPRAYBOKSER 4: gass i trykkbeholdere (herunder Side av 4 ** Geilneset 4 : SPRAYBOKSER 4: gass i trykkbeholdere (herunder Side av 4 ** Geilneset 4 : SPRAYBOKSER 4: gass i trykkbeholdere (herunder Side av 4 ** Rasjonell kommunikasjon med Avfallsprodusent Grensesnittet mellom Deklarasjon.no og eksterne systemer (f.eks. aktørens IT-løsning) inneholder funksjoner for merking av deklarasjon med hvem som har mottatt den og når. Endringer av deklarasjonen (kommentar fra aktør), kan overføres elektronisk til Deklarasjon.no. Denne informasjonen blir gjort tilgjengelig for deklarasjonens avfallsprodusent. Dette er opplysninger som mange avfallsprodusenter ønsker. Deklarasjon.no gir effektiv og rasjonell informasjonsutveksling mellom aktør og avfallsprodusent. Avfallsprodusent Deklarasjon.no Aktør Tettere bånd mellom aktør og avfallsprodusent Ved å tilby enkle og effektive løsninger til avfallsprodusentene, så kan dette medføre tettere bånd mellom aktør og avfallsprodusent og større lojalitet kan oppnås. Kundene velger oftest den løsningen som er enklest og mest rasjonell og som gir ønsket funksjonalitet. Deklarasjon.no legger til rette for tettere bånd mellom aktør og avfallsprodusent, som kan gi fordeler for begge parter. Hvordan oppnå rasjonell gevinst Hvordan kan en farlig avfall aktør oppnå rasjonell gevinst ved innføring av Deklarasjon.no: Oppfordre sine kunder til å deklarere sitt farlige avfall på Deklarasjon.no Ta i bruk den systemuavhengige integrasjonen med Deklarasjon.no og spar arbeid på registrering av mottatt avfall

9 Geilneset 4 : SPRAYBOKSER 4: gass i trykkbeholdere (herunder ** Side av 4 Geilneset 4 : SPRAYBOKSER 4: gass i trykkbeholdere (herunder Side av 4 ** Offentlige myndigheter Offentlige myndigheter vil i første omgang være den myndighet som informasjon om mottatt farlig avfall skal rapporteres til. Siden har aktør. ledd sendt inn gjennpart av deklarasjonsskjemaet til Norsas AS. Norsas AS registrerer relevant informasjon fra deklarasjonsskjemaet i Norbas - databasen over farlig avfall i Norge. Deklarasjon.no kan gi følgende fordeler for offentlige myndigheter: Redusert registreringsarbeid Entydig kvalitetssikret deklarasjon Forbedret sporing Redusert registreringsarbeid Informasjon om farlig avfall som blir deklarert på Deklarasjon.no blir arkivert i en egen database. Denne informasjon er tilgjengelig for autoriserte brukere ved hjelp av systemuavhengig kommunikasjonsstandard WEB Services. I tillegg er deklarasjonsskjemaet utstyrt med strekkode. Dette gjør at informasjon om deklarasjonen er lett tilgjengelig for autoriserte brukere. I henhold til Avfallsforskriftens plikter aktør. ledd å sende inn gjenpart av deklarasjonsskjemaet til Norsas AS. Her blir deklarasjonsskjemaet manuelt registrert i Norbas. I dreide det seg om ca deklarasjoner. Dette er et tidkrevende og resurskrevende arbeid. Deklarasjon.no muliggjør betydelig besparelse i dette registrengsarbeidet. Ved å utruste den som står for registreringen med en lesepenn (utstyr som leser strekkode) og utføre en enkel tilpasning i Norbas, kan relevant informasjon fra deklarasjoner som er deklarert på Deklarasjon.no hentes kun ved å dra lesepennen Norsas AS Deklarasjon.no Norbas

10 over strekkoden på deklarasjonsskjemaet. Arbeidet med manuell registrering blir da redusert betraktelig, og mer av resursene kan benyttes til kontroll av deklarasjonsopplysningen. I tillegg er opplysningen om avfallsprodusent kontrollert i forhold til Brønnøysund registrene. Dette gjør at det blir enklere å knytte deklarasjonen til riktig avfallsprodusent. Forbedret sporing Deklarasjon.no innehar effektiv kommunikasjon mellom farlig avfall aktørens IT-løsning og Deklarasjon.no. Relevant informasjon om deklarasjonen overføres fra Deklarasjon.no til aktørens IT-løsning, og informasjon om mottatt avfall, endringer av avfallet (kommentar fra aktør) overføres tilbake til Deklarasjon.no. Dette gir en unik mulighet til sporing av farlig avfall som tidligere ikke har vært mulig. Myndigheten vil her enklere enn tidligere kunne overvåke håndteringen av farlig avfall. Elektronisk rapportering Deklarasjon.no legger til rette for elektronisk rapportering av deklarasjonsopplysninger til offentlige myndigheter uten å låse seg til en bestemt måte / metode. Det er mange måter dette kan gjøres på. Fra den enkleste form der Deklarasjon.no effektiviserer dagens registreringsarbeid i Norbas ved utnyttelse av deklarasjonsskjemaets strekkode, til On-line datautveksling i sann tid mellom Deklarasjon.no og Norbas. Norbas Deklarasjon.no

11 Sluttkommentar: Deklarasjon.no Rasjonalisering Kvalitetssikring Lett tilgjengelig Deklarasjon på hvitt papir Ikke behov for spesialutstyr / programvare Unik sporing av deklarasjoner Systemuavhengig kommunikasjonsstandard - WEB Services For alle Oppfyll deklarasjonsplikten: Avfallsforskriftens - sier at virksomheter (avfallsprodusent) plikter å deklarere sitt farlig avfall. Deklarasjon.no er med på å hjelpe avfallsprodusent til å oppfylle dette kravet ved at Deklarasjon.no alltid er tilgjengelig - det er ikke behov for å fremskaffe deklarasjonsskjema for utfylling. Hvordan komme i gang: Gå inn på Klikk på Kom i gang i menyen til høyre Følg beskrivelsen Dette er alt du trenger: PC med tilgang til internett Vanlig skriver Gi oss din mening: Har du kommentarer, meninger eller forslag vedrørende Deklarasjon.no, gi din tilbakemelding: Telefon: E-post:

12 Geilneset, Langevåg Telefon: Faks: Internett:

liter retningslinjene 1. Iedd på bakslden av 1. eksemplar. ADR KLASSEEMBALLASJEGR. lmdg 2. ledd 3. Iedd 4. ledd Kommentarer fra Fylles Fylles ut av

liter retningslinjene 1. Iedd på bakslden av 1. eksemplar. ADR KLASSEEMBALLASJEGR. lmdg 2. ledd 3. Iedd 4. ledd Kommentarer fra Fylles Fylles ut av KUMÅ' OG Værnøyaktig når du fyller ut Kommentarer fra Fylles blanketten retningslinjene på aktør aktør Se FORURENSNlNCuS- DlREKToRATET ska] baks/den Alle fe/eee merket ' M/es ut ut 1 Iedd Må kun I aslol1

Detaljer

Elektronisk avfallsdeklarering

Elektronisk avfallsdeklarering VEILEDNING Elektronisk avfallsdeklarering Tre steg for farlig avfall: 1. Identifisere 2. Deklarere 3. Levere Har din virksomhet mer enn én kilo farlig avfall? Da er du pliktig til å levere dette minst

Detaljer

Kom i gang med Avfallsdeklarering.no

Kom i gang med Avfallsdeklarering.no Kom i gang med Avfallsdeklarering.no Tildeling av riktig rolle i Altinn Før dere kan ta i bruk Avfallsdeklarering.no må dere bestemme hvem i virksomheten som skal registreres som administrator for Avfallsdeklarering.no.

Detaljer

Lover og forskrifter Farlig avfall; lagring og håndtering 2003

Lover og forskrifter Farlig avfall; lagring og håndtering 2003 Lover og forskrifter Farlig avfall; lagring og håndtering, Statens forurensningstilsyn (etter manus av George Nicholas Nelson, seksjon for farlig avfall, SFT) 2003 1 Lover og forskrifter farlig avfall;

Detaljer

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift Ta ansvar for FARLIG AVFALL i din bedrift Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø. I bilbransjen oppstår det mange typer

Detaljer

Kom i gang med Avfallsdeklarering.no

Kom i gang med Avfallsdeklarering.no Kom i gang med Avfallsdeklarering.no Tildeling av riktig rolle i Altinn Før dere kan ta i bruk Avfallsdeklarering.no må dere bestemme hvem i virksomheten som skal registreres som administrator for Avfallsdeklarering.no.

Detaljer

Reknes AS. Firmapresentasjon / WMS Bjørn Inge Molvær Salgssjef/Sikkerhetsrådgiver

Reknes AS. Firmapresentasjon / WMS Bjørn Inge Molvær Salgssjef/Sikkerhetsrådgiver Reknes AS Firmapresentasjon / WMS Bjørn Inge Molvær Salgssjef/Sikkerhetsrådgiver Våre løsninger er bygget for bransjen ikke tilpasset bransjen. Dette er vår fremste styrke. Reknes WMS Fagsystem for avfalls

Detaljer

Avfallsdeklarering.no. Elektronisk deklarering av farlig avfall

Avfallsdeklarering.no. Elektronisk deklarering av farlig avfall Avfallsdeklarering.no Elektronisk deklarering av farlig avfall Avfallsdeklarering.no Miljødirektoratet har brukt mye penger på å utvikle elektronisk deklarering Det er dyrt å ha en papirversjon i tillegg,

Detaljer

Nytt fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. Avfallsforum Sør, 1.-2. des. 2014 Veronica Skjævestad, FMAA

Nytt fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. Avfallsforum Sør, 1.-2. des. 2014 Veronica Skjævestad, FMAA Nytt fra Fylkesmannens miljøvernavdeling Avfallsforum Sør, 1.-2. des. 2014 Veronica Skjævestad, FMAA Deponiaksjonen - 2014 Avfallsplaner i havner Deklarasjon av farlig avfall Deponi aksjonen 2014 Landsdekkende

Detaljer

RFA100 - Driftsinstruks for mottak, håndtering og lagring av farlig avfall

RFA100 - Driftsinstruks for mottak, håndtering og lagring av farlig avfall RFA100 - Driftsinstruks for mottak, håndtering og lagring av farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT MED INSTRUKSEN 1.1 Formål Sikre at farlig avfall blir

Detaljer

NFFA. Kort om (nyheter i) relevant regelverk for farlig avfallsbransjen. v/ Prosjektleder Marit Lindstad, NFFA. Medlemsmøte. 31.

NFFA. Kort om (nyheter i) relevant regelverk for farlig avfallsbransjen. v/ Prosjektleder Marit Lindstad, NFFA. Medlemsmøte. 31. NFFA Kort om (nyheter i) relevant regelverk for farlig avfallsbransjen v/ Prosjektleder Marit Lindstad, NFFA Medlemsmøte 31. mars 2016 www.nffa.no Hva skal jeg snakke om? Kort om bevisstgjøring! Hva er

Detaljer

Kom i gang med e-deklarering!

Kom i gang med e-deklarering! Kom i gang med e-deklarering! Avfallsdeklarering.no Avfallsdeklarering.no er myndighetenes elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall og er laget for å forenkle arbeidet som avfallsprodusenter

Detaljer

Slutt på papirdeklarering Kom i gang med e-deklarering!

Slutt på papirdeklarering Kom i gang med e-deklarering! Slutt på papirdeklarering 1.5.16 Kom i gang med e-deklarering! Avfallsdeklarering.no Avfallsdeklarering.no er myndighetenes elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall og er laget for å forenkle

Detaljer

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 61 62 7.1 Generelle sikkerhetsbestemmelser for kjemikalier og farlige stoffer Alle kjemikalier og farlige stoffer skal oppbevares, merkes, håndteres og avhendes forskriftsmessig

Detaljer

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket ifm inspeksjonen hos Westco Miljø AS avd Sandnes (Westco Miljø).

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket ifm inspeksjonen hos Westco Miljø AS avd Sandnes (Westco Miljø). Vår ref.: 2013/10014 Arkivnr.: 461.3 Dato: 27.9.2013 Inspeksjon ved Westco Miljø AS avd Sandnes Dato for inspeksjonen: 25.9.2013 Rapportnummer: 2013.041.I.FMRO Saksnr.: 2013/10014 Kontaktpersoner ved kontrollen:

Detaljer

SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN

SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN Høringsnotat for foresla tte endringene av forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip og avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall SAMMENDRAG Forslaget

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 0663 Oslo Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 406 18 200 WWW cowi.com DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL

Detaljer

Kontroll av Remiks Tromsø KF ved Tromsø Miljøpark - Oversendelse av kontrollrapport

Kontroll av Remiks Tromsø KF ved Tromsø Miljøpark - Oversendelse av kontrollrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.6.2008 2007/5822-24 471 Per Kristian Krogstad 77 64 22 25 Deres dato Deres ref. Remiks Tromsø KF postboks 2509 9270 Tromsø Kontroll av Remiks Tromsø

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved SAR AS avd. Sandnessjøen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved SAR AS avd. Sandnessjøen INSPEKSJONSRAPPORT SAR AS avd. Sandnessjøen Oslo, 24. juni 2015 Limhaugveien 2 8805 Sandnessjøen Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Karen Aanestad 2013/4387 Saksbehandler: Ole Stian Bockelie Inspeksjonsrapport:

Detaljer

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER 1. Logg inn i Altinn Den som skal registrere foreningen må identifisere seg. Det tilbys flere muligheter. Finn fram en av følgende

Detaljer

Oversendelse av inspeksjonsrapport - Tankrenovasjon AS

Oversendelse av inspeksjonsrapport - Tankrenovasjon AS Miljøvernavdelingen Tankrenovasjon AS Kroken 4885 Grimstad Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/3339 / FMAALRA 30.09.2014 Oversendelse av inspeksjonsrapport - Tankrenovasjon AS

Detaljer

EDI-Fish AS P.O.Box 25 N-8401 Sortland. EDI-Fish AS P.O.Box 25 N-8401 Sortland

EDI-Fish AS P.O.Box 25 N-8401 Sortland. EDI-Fish AS P.O.Box 25 N-8401 Sortland EDI-Fish AS P.O.Box 25 N-8401 Sortland Tlf. 76 11 16 40 Faks. 76 11 16 49 E-mail. edifish@ctg.org E D I - L A G E R H O T E L L EDI-Fish AS P.O.Box 25 N-8401 Sortland Tlf. 76 11 16 40 Faks. 76 11 16 49

Detaljer

Veiledning. Bedriftenes forberedelser til bruk av Avfallsdeklarering.no

Veiledning. Bedriftenes forberedelser til bruk av Avfallsdeklarering.no Bedriftenes forberedelser til bruk av Avfallsdeklarering.no Veiledning Avfallsdeklarering.no er myndighetenes elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Dette dokumentet

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen GLADENGEN LAKK OG KAROSSERI AS - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1284.01 2012.128.I.FMOA 2012/22537 Endelig versjon 28.1.13 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Vår dato 16.09.2009 Deres dato 07.04.2009 Vår referanse 2009/10940-472 Deres referanse Veolia Miljø Gjenvinning AS Mjåvannsveien 68 4628 KRISTIANSAND

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen SANDBERG AUTO AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0219.0221.01 2012.121.I.FMOA 2012/20794 05.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Sandberg

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Biltunet verksted AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 872 951 172 0213.0065.01 2012.137.I.FMOA 2012/22564 09/11-2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Inspeksjonsrapport nummer: Saksnummer: 2006/8921

Inspeksjonsrapport nummer: Saksnummer: 2006/8921 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 2006/8921 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Kent Are Myhr, 22003634 Inspeksjonsrapport nummer: 2006.009

Detaljer

Opprett fullmakt på 10 minutter

Opprett fullmakt på 10 minutter Viktig før oppstart Daglig leder/direktør, styreleder eller styremedlem, registrert i Brønnøysundregisteret for ditt selskap, må registrere bedriften. Det er kun disse personene som har tilgang til systemet

Detaljer

Kommunalt Mottak av farlig avfall. Bedrifter gratispassasjerer i offentlig renovasjon?

Kommunalt Mottak av farlig avfall. Bedrifter gratispassasjerer i offentlig renovasjon? Kommunalt Mottak av farlig avfall Bedrifter gratispassasjerer i offentlig renovasjon? Daglig leder ; Arve Veglo 12000 tonn avfall pr.år Dekk/Glass/Farlig Avfall Distrikt Møre/Romsdal/Sør og Nord Trøndelag.

Detaljer

KONTROLL AV BILOPPHUGGING YTRE NAMDAL OTTERSØY, NÆRØY KOMMUNE

KONTROLL AV BILOPPHUGGING YTRE NAMDAL OTTERSØY, NÆRØY KOMMUNE Saksbehandler: Monica Ness Deres ref.: Vår dato: 03.08.2011 Tlf. direkte: 74 16 80 64 E-post: monica.ness@fmnt.no Vår ref.: Arkivnr: KONTROLL AV BILOPPHUGGING YTRE NAMDAL OTTERSØY, NÆRØY KOMMUNE Virksomhet:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen HAUGENS BILREP OG SERVICE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 998 670 853 0231.0121.01 2012.123.I.FMOA 2012/22705 12.11.2012 Opplysninger om

Detaljer

Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering

Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering for kunder med bruker-id og passord til Tollpost Globe e-tjenester gjeldende fra 0. juni 005 Brukerveiledning for

Detaljer

Skedsmo Bilopphogging AS avd Skedsmo - Kontrollrapport

Skedsmo Bilopphogging AS avd Skedsmo - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen Skedsmo Bilopphogging AS Postboks 31 2021 SKEDSMOKORSET Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Inspeksjon ved Gamletorvet rens & skjorteservice v/lisa Bratberg. Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/5232 Dato rapport:

Inspeksjon ved Gamletorvet rens & skjorteservice v/lisa Bratberg. Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/5232 Dato rapport: Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Gamletorvet rens & skjorteservice v/lisa Bratberg Dato inspeksjon: 14.09.2015 Saksnr: 2015/5232 Dato rapport: 02.10.2015 Til

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje.

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje. FYLKESMANNEN I HORDALAND Sakshandsamar, innvalstelefon Miljøvernavdelinga Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap 5956 Vågseidet Vår dato Vår referanse 2003/7175-472

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1482.01 2015.066.I.FMOA 2015/11146 29/06-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1482.01 2015.066.I.FMOA 2015/11146 29/06-2015 Miljøvernavdelingen Konows bilvask Fyrstikkbakken 7 0667 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen SKI AUTO AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0213.0064.01 2012.134.I.FMOA 2012/22869 20.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Ski Auto AS

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2013

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2013 DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2013 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 0663 Oslo Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 406 18 200 WWW cowi.com DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL

Detaljer

Felles deklarasjonsskjema for farlig avfall og radioaktivt avfall

Felles deklarasjonsskjema for farlig avfall og radioaktivt avfall 5651.01M side 1 BLANKETTEN BESTILLES FRA: NORSAS AS - TLF.: 406 1 200 * 1 avfallsprodusenten/avfallsleverandøren -KLASSE 4. 2. * FRA AVFALLSPRODUSENT 1. ledd * AKTØRENS AKTØRENS AKTØRENS DAG MND ÅR AKTØRENS

Detaljer

søkemuligheter/ søkemotor / navigering

søkemuligheter/ søkemotor / navigering 1 Bedre søkemuligheter/ søkemotor / navigering Generelt behov for bedre søkemuligheter inkl. filtrering i deklarasjonsmodulen Behov for å kunne gjøre alfabetiske søk i avfallsprodusentlisten eller på bedriftsnavn.

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Fagrapport 2006

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Fagrapport 2006 Statens forurensningstilsyn Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Fagrapport 2006 Årsrapport Juni 2007 Statens forurensningstilsyn Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Fagrapport 2006 Årsrapport

Detaljer

SocialBoards Inbox 2. Dokumentasjon v juni 2016

SocialBoards Inbox 2. Dokumentasjon v juni 2016 SocialBoards Inbox 2 Dokumentasjon v 1.0 20. juni 2016 Inbox 2 - en raskere vei til fornøyde kunder Med SocialBoards Inbox 2 har vi jobbet for at du og dine kunder skal få en enda bedre opplevelse i dialogen

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.003.I.FMTE Saksnummer: 2013/276 Dato for kontroll:

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Oppretterkompaniet AS i Drammen kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Oppretterkompaniet AS i Drammen kommune Vår dato: 19.02.2015 Vår referanse: 2015/1032 Arkivnr.: Deres referanse: Atle Lysaker Saksbehandler: Kirsten Kleveland Oppretterkompaniet AS Ingeniør Rybergs gate 104 3027 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266815

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.003.I.FMTE Saksnummer: 2017/769 Dato for kontroll: 03.02.2017

Detaljer

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten.

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Saksnummer: 06/3195 Kontrolldato: 11.05.06 Informasjon om virksomheten Navn: Oppland Metall AS Organisasjonsnr.: 915 024 270 Adresse: Pb. 46,

Detaljer

Brukermanual for webrapportering av data fra hønsefugltakseringer i Hønsefuglportalen

Brukermanual for webrapportering av data fra hønsefugltakseringer i Hønsefuglportalen Brukermanual for webrapportering av data fra hønsefugltakseringer i Hønsefuglportalen Midlertidig versjon, oppdatert 11.08.2014 Innhold 1. Startsiden... 2 2. Min side... 4 3. Last ned start- og stopp koordinater...

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket ifm inspeksjonen hos Ragn-Sells AS avd Stavanger (RSS).

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket ifm inspeksjonen hos Ragn-Sells AS avd Stavanger (RSS). Vår ref.: 2013/9811 Arkivnr.: 472 Dato: 24.10.2013 Inspeksjon ved Ragn-Sells AS avd Stavanger Dato for inspeksjonen: 19.09.2013 Rapportnummer: 2013.041.I.FMRO Saksnr.: 2013/9811 Kontaktpersoner ved kontrollen:

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 973 146 890 Eies av (org.nr): 980 250 571 Besøksadresse: Solfjellveien 1, 4900 Tvedestrand Telefon: 37 16 21 38 Bransjenr. (NACE-kode): 16.232

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.004.I.FMTE Saksnummer: 2013/453 Dato for kontroll:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.045.I.FMTE Saksnummer: 2013/3684 Dato for kontroll:

Detaljer

Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Mette Nordbak, 62 55 11 76 Vår dato Vår referanse 09.05.06 2006/2751 Inspeksjonsrapport Fellesrapport for kontroll ved gjenvinningsstasjoner

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Jahr Bilservice AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Jahr Bilservice AS i Modum kommune Vår dato: 25.03.2015 Vår referanse: 2015/1789 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Per Egil Ødenes Saksbehandler: Kirsten Kleveland Jahr Bilservice AS Jarveien 96 3340 ÅMOT Innvalgstelefon: 32266815 Rapport

Detaljer

Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Industri AS avd Stavanger

Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Industri AS avd Stavanger Vår ref.: 2013/9922 Arkivnr.: 461.3 Dato: 28.10.2013 Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Industri AS avd Stavanger Dato for inspeksjonen: 24.9.2013 Rapportnummer: 2013.048.I.FMRO Saksnr.: 2013/9922 Kontaktpersoner

Detaljer

Vi henviser til orienteringsmøte 15.02. d.å. og tilkjennegir nedenfor våre foreløpige kommentarer. Vi imøteser en senere høring i sakens anledning.

Vi henviser til orienteringsmøte 15.02. d.å. og tilkjennegir nedenfor våre foreløpige kommentarer. Vi imøteser en senere høring i sakens anledning. Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep 0032 Oslo (Oversendt pr. e-post) Deres ref: Kari Aa Vår ref: Dato: RHa/2011/Endringer i 2. mars 2011 Avf.forskr. Vedr. mulige endringer i Avfallsforskriftens

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

Hvordan møter vi krav til tilstrekkelig kompetanse

Hvordan møter vi krav til tilstrekkelig kompetanse Hvordan møter vi krav til tilstrekkelig kompetanse Karen Aanestad HMS&K leder i SAR Litt av det jeg tenkte å snakke om Kompetansekrav i denne sammenheng Vårt system for kompetanseutvikling Eksempler på

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer. Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer. Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Online Scale TM Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av vektleverandør Papirløse

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved J/S Serviceteam AS i Drammen kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved J/S Serviceteam AS i Drammen kommune Vår dato: 20.02.2015 Vår referanse: 2015/1033 Arkivnr.: Deres referanse: Jan Nyborg Saksbehandler: Kirsten Kleveland J/S Serviceteam AS Ingeniør Rybergs gate 104 3027 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266815

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? 1.3.1 Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje

1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? 1.3.1 Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje 1 Industrinett 1.1 Hva er Industrinett? Industrinett er et nettsted for norsk industri der energidata samles inn og summeres i bransjespesifikke benchmarker. Nettstedet bygger opprinnelig på Enovas Industrinettverk.

Detaljer

Deklarering av kjemikalier til produktregisteret. Seminar om kjemikalieregelverket 3. mars 2015 Mette Follestad, Miljødirektoratet

Deklarering av kjemikalier til produktregisteret. Seminar om kjemikalieregelverket 3. mars 2015 Mette Follestad, Miljødirektoratet Deklarering av kjemikalier til produktregisteret Seminar om kjemikalieregelverket 3. mars 2015 Mette Follestad, Miljødirektoratet Tema -produktregisteret -deklareringsplikten -elektronisk deklarering til

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Statoil Service Smestad AS Viggo Hansteens vei 1 0376 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen AUTO-SKADE TERJE SCHIE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0230.0075.01 2012.124.I.FMOA 2012/21075 08.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Farmen Bilservice AS i Drammen kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Farmen Bilservice AS i Drammen kommune Vår dato: 07.07.2014 Vår referanse: 2014/4660 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Eric Aasand Alfredsen Saksbehandler: Kirsten Kleveland Farmen Bilservice AS Rosenkrantzgata 280 3027 DRAMMEN Innvalgstelefon:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.020.I.FMTE Saksnummer: 2013/1556 Dato for kontroll: 30.04.13

Detaljer

Bruksanvisning for Diabetesdagboka

Bruksanvisning for Diabetesdagboka Bruksanvisning for Diabetesdagboka Introduksjon Diabetesdagboka er et selvhjelpsverktøy for deg som har diabetes, utviklet av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). Diabetesdagboka gir

Detaljer

Salg av eksterne kurs nye rutiner.

Salg av eksterne kurs nye rutiner. Salg av eksterne kurs nye rutiner. Salg av eksterne kurs har i alle år vært en viktig og vesentlig del av Kom og Dans. Dessverre har vi sett at dette har blitt nedprioritert gjennom flere år nå, og vi

Detaljer

Erfaringer etter to år med krav til kompetanse ved transport av farlig avfall. Dordi Snefjellå

Erfaringer etter to år med krav til kompetanse ved transport av farlig avfall. Dordi Snefjellå Erfaringer etter to år med krav til kompetanse ved transport av farlig avfall Dordi Snefjellå Kort om Østbø og Saltens Bilruter Farlig avfall Industriservice Persontransport (busser) Innsamling husholdningsavfall

Detaljer

Rapport etter tilsyn ved Overhalla Betongbygg AS. Tidsrom for kontrollen:

Rapport etter tilsyn ved Overhalla Betongbygg AS. Tidsrom for kontrollen: Rapport etter tilsyn ved Overhalla Betongbygg AS Virksomhet: Virksomhetens adresse: Overhalla Betongbygg AS Bjørnes Skogmo 7863 Overhalla Organisasjonsnummer: 971 751 665 Tidsrom for kontrollen: Virksomhetens

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.004.I.FMTE Saksnummer: 2017/771 Dato for kontroll: 09.02.2017

Detaljer

FARLIG AVFALL. Komplette og sikre løsninger for håndtering av farlig avfall. vi ordner det!

FARLIG AVFALL. Komplette og sikre løsninger for håndtering av farlig avfall. vi ordner det! FARLIG AVFALL Komplette og sikre løsninger for håndtering av farlig avfall vi ordner det! 1 Komplette og sikre løsninger for farlig avfall vi ordner det! I Norsk Gjenvinning er det rom for både de store,

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen REAL BIL AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 982841178 0220.0091.01 2012.133.I.FMOA 2012/23398 15.1.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Real

Detaljer

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Temadag om farlig avfall Stockholm 14 september 2011 Kari Aa Klima- og forurensningsdirektoratet Farlig avfall i Norge Nasjonale mål Statistikk Strategi

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Velkommen som søker på Enovas tilbud til boligeiere! Denne veilederen beskriver framgangsmåten for å søke om

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.029.I.FMTE Saksnummer: 2013/2930 Dato for kontroll:

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer