Nasjonal innsamling av lokale representative doser Forslag til revisjon av nasjonale referanseverdier Veien videre?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal innsamling av lokale representative doser Forslag til revisjon av nasjonale referanseverdier Veien videre?"

Transkript

1 Nasjonal innsamling av lokale representative doser Forslag til revisjon av nasjonale referanseverdier Veien videre? Eva G. Friberg Forsker Seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk

2 Innhold Medisinsk strålebruk omfang og bidrag til kollektivdosen Etablering av lokale representative doser og nasjonale referanseverdier Verktøy for optimalisering Nasjonal innsamling av representative doser Resultater fra første oppsummering Forslag til revisjon av nasjonale referanseverdier StrålevernRapport Veien videre CT vs konvensjonell Top20 - prosjektet Koble opp mot bildekvalitet?

3 Medisinsk strålebruk omfang og dose På verdensbasis (UNSCEAR 2008): 3,6 billioner radiologiske undersøkelser Kollektivdosen mansv 1,9 msv/innbygger for land med høyt health care level Norge (tall fra 2002) 4,14 millioner radiologiske undersøkelser (0,91 per innbygger) 3,38 millioner benytter ioniserende stråling (0,74 per innbygger) Kollektivdosen 4960 mansv 1,1 msv/innbygger Største menneskeskapte strålekilde

4 Trend i medisinsk strålebruk økende!!! USA ( ): 570% Årlig dose per innbygger (msv) ,53 0,05 Medisin: 18% 2,4 Naturlig bakgrunn Alt annet Medisinsk Årlig dose per innbygger (msv) ,5 Medisin: 56% 2,4 0,8 0,3 0,4 0,05 Naturlig bakgrunn Alt annet Intervensjon Konv. røntgen Nukleærmedisin CT NORGE ( ): 40% Årlig dose per innbygger (msv) ,3 0,3 0,05 0,6 1,1 Radon Radioaktiv forurensning Stråling fra verdensrommet Medisin: 25% ÅRSAK Kraftig økning i: - CT (Norge: 60% av dosen) - Intervensjon - Nukleærmedisin (USA) 2 Medisinsk stråling Naturlig radioaktivitet i kroppen Naturlig ekstern stråling fra miljøet

5 USA 2006 Norge 2002 UK ,5 1 1,5 2 2,5 3 Årlig dose per innbygger [msv]

6 Strålevern innen medisinsk strålebruk Berettigelse Fokus på økt kompetanse hos henvisende lege Økt fokus på bruk av henvisningskriterier hos rekvirerende leger Optimalisering ALARA Representative doser

7 Representative doser Definert som: Gjennomsnittsverdien av dosemålinger for 20 pasienter kg, begge kjønn, standard undersøkelsesprotokoll Gitt laboratorium Generell klinisk indikasjon Mest vanligste røntgenundersøkelsene Etablering og innrapportering: Pålagt å etablere per 2004 (strålevernforskriften) 1. nasjonale innrapportering var 1. mars 2008

8 Nasjonal referanseverdi Defineres som 75 persentilen til den nasjonale dosefordelingen for undersøkelsen

9 Viktig verktøy for optimalisering!!! Dersom lokal representativ dose overstiger nasjonal referanseverdi skal årsaken kartlegges og om nødvendig igangsette korrigerende tiltak - optimalisering Optimalisering reduserer representative doser lokalt og vil på sikt redusere de nasjonale referanseverdiene Kontinuerlig dynamisk prosess

10 Nasjonal innsamling 1. oppsummering 40 virksomheter (104 individuelle enheter) Størrelsen på virksomhet: 1-10 enheter Respons Virksomheter: 78% Virksomhetene rapporterte fra % av sine enheter Enheter: 69% Omfang av rapporteringen Antall rep.doser per virksomhet: 1 til 44 (gj.snitt på 16) Størrelsen på virksomheten (# enheter) Type undersøkelser som utføres Grad av implementering av representative doser Totalt 539 individuelle doser inkludert røntgen: 285, CT: 211, mammo: 43 Tynt for barn. Ikke tatt med

11 Antall rep.doser per undersøkelse (20 pas) Konvensjonell røntgen og mammo Thorax 86 (51%) Lumbar spine 60 (35%) Pelvis 68 (39%) Colon DC 30 (60%) Urografi 18 (27%) Coronar angiografi 10 (40%) Akutt abdomen 13 (14%) Underekstremitetsangiografi ~ 5 Abdominal aorta stent graft ~ 2 Mammo klinisk 13 (62%) Mammo - Screening 30 (94%)

12 Antall rep.doser per undersøkelse (20 pas) CT-undersøkelser (CTDI/DAP) Caput 56/60 (52%/56%) Thorax 44/45 (42%/43%) Thorax HRCT 7/8 (-) Lumbar spine 21/22 (23%) Abdomen (inkl. pelvis) 49 (49%) Virituell colonskopi 2/3 (7%/11%) Coronar angiografi 3/4 (19%/25%) Urografi 15 (16%) Pelvis 5 (-)

13 Typiske dosefordelinger - RGT Variasjon mellom labbene: Faktor på 3-61 Frekvens RGTH 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 Mer DAP [Gycm 2 ] Frekvens DAP [Gycm 2 ] RGCLS Mer Frekvens RGUR Frekvens RGPE Mer 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Mer DAP [Gycm 2 ] DAP [Gycm 2 ]

14 Typiske dosefordelinger - CT Variasjon mellom labbene: Faktor på 4-7 (CTDI), 4-30 (DLP) Frekvens CTKC Mer Frekvens CTTH Mer CTDI vol [mgy] CTDI vol [mgy] Frekvens CTCL(S) Mer CTDI vol [mgy] Frekvens CTABPE 5 7, , ,5 20 Mer CTDI vol [mgy]

15 Resultater: Røntgen DAP [Gycm 2 ] Undersøkelse Gj.sn. LDRL 75 persentil NDRL Ny NDRL Thorax 0,46 0,54 0,6 0,6 LS columna 6,2 7, Pelvis 1,8 2,4 4 2,5 Urografi Colon DC Koronar angio Abdomen (A) 4,8 5,5 - - LDRL = lokal representativ dose, NDRL = nasjonal referanseverdi

16 Resultater: CT CTDI vol [mgy], DLP [mgycm] Undersøkelse LDRL = lokal representativ dose, NDRL = nasjonal referanseverdi Gj.sn LDRL 75 pers. NDRL Ny NDRL CTDI DLP CTDI DLP CTDI DLP CTDI DLP Caput Thorax LS-columna Abdomen Pelvis Urografi 5, , Virituell colon 1 6, Koronar angio Antall undersøkelser under 10

17 Resultater: Mammo AGD [mgy] Undersøkelse Gj.sn LDRL 75 persentil NDRL Ny NDRL Klinisk 2,38 2,74 3,0 - Screening 2,52 2,89 3,0 - LDRL = lokal representativ dose, NDRL = nasjonal referanseverdi

18 Fokus på de riktige undersøkelsene? De 20 hyppigste utførte røntgenundersøkelsene

19 Fokus på de riktige undersøkelsene? Top-ten contributors to CED CT Abdomen CT Thorax CT pelvis Colon DC CT lumb.sp CT head/brain Pelvis/hips Lumbar spine Abdomen Urography % of total CED

20 Oppsummering nasjonal innsamling Liten respons på barn Norge lite land, få steder, få pasienter Stort optimaliseringspotensial lokalt på enhetene Implementering av lokale representative doser langt fra ferdig Revisjon av nasjonale referanseverdier: redusert med 10-60% Kollektivdosen: rekalkulering reduksjon på 17% StrålevernRapport Detaljert presentasjon av dosedata Offentlig/anonymt virksomhetene?

21 Veien videre? Optimaliseringsarbeid Rep.dose vs. nye nasjonale referanseverdier Fortsatt fokus på etablering av representative doser Etterslep fra innrapporteringen i 2008 Fokus i 2009 Top 20 prosjektet Estimere kollektivdose fra røntgendiagnostikk 2008 CT vs. konvensjonell røntgen

22 Top 20 prosjektet: Kollektivdose 2008 Strålevernet har mandat for å følge utviklingen i bruken av radiologiske undersøkelser og dens betydning for kollektivdosen Siste kollektivdoseestimat for røntgendiagnostikk fra 2002 Basert på gamle dosedata ( ) Metodikk beskrevet i EU-rapport (DOSE DATAMED) Fokus på top 20 undersøkelsene Ca. 90% av kollektivdosen 10 Europeiske land invitert til prosjektet Høste frekvens data for top 20 undersøkelsene Nye dosedata Basert på innrapportering av representative doser Mangler noen

23 Top 20 undersøkelsene 1. Chest 2. Cervical spine 3. Thoracic spine 4. Lumbar spine 5. Mammography 6. Abdomen (lite data) 7. Pelvis and hips (lite data) 8. Barium meal (ut?) 9. Barium emena (ut?) 10. Barium follow 11. Urography (IV) 12. Cardiac angiography 13. CT head 14. CT neck 15. CT chest 16. CT spine 17. CT abdomen 18. CT pelvis (lite data) 19. CT entire trunk (C+A+P?) 20. PTCA

24 CT versus konvensjonell røntgen Ønsker representative doser for: CT undersøkelser som overtar for konvensjonelle røntgenundersøkelser Hvilken påvirkning har dette på pasientdosene? Fokus på følgende CT-undersøkelser CT urografi CT colon CT angio

25 LYKKE TIL MED VIDERE ETABLERING AV REPRESENTATIVE DOSER!!!

StrålevernRapport 2007:2. Representative doser i Helse Øst

StrålevernRapport 2007:2. Representative doser i Helse Øst StrålevernRapport 7: Representative doser i Helse Øst Representative doser for røntgendiagnostikk rapportert fra virksomheter i Helse Øst høsten Referanse: Avset Sundby Berit, Widmark Anders. Representative

Detaljer

Veileder 5. Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling

Veileder 5. Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Veileder 5 Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Revidert september 2014 Veileder 5 Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur

Detaljer

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Strålevern Rapport 2005:15 Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Sekse Tonje, Paulsen

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

FORORD 3 KARTLEGGING AV NATURLIG RADIOAKTIVITET FRA TIDLIGERE GRUVEVIRKSOMHET 4

FORORD 3 KARTLEGGING AV NATURLIG RADIOAKTIVITET FRA TIDLIGERE GRUVEVIRKSOMHET 4 INNHOLD FORORD 3 KARTLEGGING AV NATURLIG RADIOAKTIVITET FRA TIDLIGERE GRUVEVIRKSOMHET 4 REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR ATOMSIKKERHET OG MILJØ - FREMDRIFT I 2007 6 IAEAS GJENNOMGANG AV HALDENREAKTOREN 8

Detaljer

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Dette er Curato Røntgen Curato Røntgen AS Organisasjonsnummer: 918 041 958, er et selvstendig og frittstående radiologiselskap med godkjente avdelinger i Oslo, Lillestrøm,

Detaljer

Strålefare hos tannlegen, frem til i dag

Strålefare hos tannlegen, frem til i dag Strålefare hos tannlegen, frem til i dag Jonar Storesund, Eirik Mørch Aaen Det Odontologiske Fakultet, Universitetet i Bergen. 2010 Veileder: Professor Agnar Halse, Klinikk for Odontologisk Røntgendiagnostikk

Detaljer

Sluttrapport fra Sæther-utvalget. - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom

Sluttrapport fra Sæther-utvalget. - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom Sluttrapport fra Sæther-utvalget - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom Våren 2011 1 Sammendrag Arbeidet med funksjonsfordeling av karkirurgi i Helse Sør-Øst ble igangsatt

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

UV-eksponering av den norske befolkningen Fra sol og solarier

UV-eksponering av den norske befolkningen Fra sol og solarier StrålevernRapport 2015:7 UV-eksponering av den norske befolkningen Fra sol og solarier Referanse: Nilsen LTN, Johnsen B, Komperød M, Christensen T, Hannevik M. UV-eksponering av den norske befolkningen.

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Tiltak mot radon i privatboliger Oppsummering av tiltak under Nasjonal kreftplan 1999-2003

Tiltak mot radon i privatboliger Oppsummering av tiltak under Nasjonal kreftplan 1999-2003 Strålevern Rapport 2006:7 Tiltak mot radon i privatboliger Oppsummering av tiltak under Nasjonal kreftplan 1999-2003 Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse:

Detaljer

Norsk hjertekirurgiregister

Norsk hjertekirurgiregister Norsk hjertekirurgiregister Årsrapport 2013 Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Norsk Thoraxkirurgisk Forening Kontaktpersoner: Fagrådsleder: Dataansvarlig: Admin. ansvarlig; Norsk Thoraxkirurgisk

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

RAPPORT ABIO Ressurs. Tor Øystein Seierstad Morten Eimot Analysesenteret AS 07.07.2015

RAPPORT ABIO Ressurs. Tor Øystein Seierstad Morten Eimot Analysesenteret AS 07.07.2015 2015 RAPPORT ABIO Ressurs 1 Tor Øystein Seierstad Morten Eimot Analysesenteret AS 07.07.2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 SAMMENDRAG OG DRØFTING... 6 1.1 Oppdraget... 7 1.2 Representativitet - Generaliserbarhet...

Detaljer

Introduksjon til RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Av Sven Weum

Introduksjon til RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Av Sven Weum Introduksjon til RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Av Sven Weum Gastrointestinalkanalen består av en serie hulrom fra leppene til anus som har varierende kaliber og lengde. Vi er avhengige av disse

Detaljer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft)

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Nasjonale faglige retningslinjer IS-1526 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Statusrapport Vertikal Helse 2013

Statusrapport Vertikal Helse 2013 Statusrapport Vertikal Helse 2013 ADM DIREKTØR Vertikal Helse investering for fremtiden Utviklingen innen medisinsk behandling som individualisert medisin, stiller nye og høyere krav til vår medisinske

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010 Arbeidsgruppens rapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag og anbefalte tiltak... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn og mandat...

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Rekruttering til faget

Rekruttering til faget Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 2/2007 Tema: Vaskulære aneurismer side 7 fagnytt: Rekruttering til faget side 28 mini invasiv kirurgi: Ferdighetsevaluering side 37 Simulatortrening side 42

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer