Vi lever på en stjerne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi lever på en stjerne"

Transkript

1 Eldshovden barnehage, Bergen PROSJEKTTITTEL «Vi lever på en stjerne» FORANKRING I RAMMEPLANEN For oss i Eldshovden barnehage er prosessen det viktigste med prosjektarbeid, og vi er opptatt av at barna får være med å bestemme. Om barns medvirkning sier rammeplanen: 1.5 Barns medvirkning Barnehagen må ta utgangspunkt i barns egne uttrykksmåter. Personalet må lytte og prøve å tolke deres kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og etter hvert også deres verbale språk. Barnehagen må gi rom for ulike barns ulike perspektiv og vise respekt for deres intensjoner og opplevelsesverden (s. 13). Vi er opptatt av å ha noen felles opplevelser som styrker samhørigheten. Det å jobbe i prosjekt og innenfor kunst og kultur gir oss felles opplevelser. I kapittelet om kunst og kultur sier rammeplanen: 3.3 Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet (s. 36). BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR I Eldshovden barnehage har vi de siste årene jobbet med prosjekter innenfor fagområdet Kunst, kultur og kreativitet, og spesielt med musikk og dans. Blant annet har vi hatt et prosjekt der vi samarbeidet med Siljustøl om komponisten Harald Sæverud. Vi har og jobbet med litteratur og billedkunst, blant annet med et prosjekt om «Den lille larven Aldrimett». Når vi jobber med prosjektene våre trekker vi inn ulike kunstformer. Vi vile videreutvikle dette arbeidet, denne gangen ønsket vi å ha fokus på tekstil. En uttrykksform vi har jobbet lite med i barnehagen. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Det hele startet med et prosjekt hvor vi jobbet med bilder av kunstneren Ingri Egeberg. Vi jobbet med et av hennes bilder som ikke har en tittel. Vi kom fram til at det kunne hete «En stjernereise», dette ut fra barnas interesse for stjerner og planeter. Som en del av prosjektet reiste førskolebarna til VilVite-senteret. De yngste barna kikket på himmelen der de fant månen og stjerner. Barna laget stjerner, blant annet med perler og pepperkakestjerner til pepperkakebyen på det lokale kjøpesenteret. Sammen med barna brukte vi I-Pad og PC, og fant mye fakta om planeter og verdensrommet. Vi lekte at vi var på reise i 1

2 verdensrommet og vi laget vår egen rakett. Personalet ville å videreføre og utvide arbeidet med kunstfag og ønsket fokus på tekstil. Vi var heldige og fikk bli med i Den kulturelle bæremeisen i Bergen kommune der barna og vi fikk samarbeide med kunstneren Anne Knutsen. Eldshovden barnehage er en foreldreeid barnehage med 45 barn. Alle barna var på ulike måter med i prosjektet. MÅLSETTING MED PROSJEKTET Hovedmål: Inspirere barna til egen kulturskaping Delmål: Vi skal la oss inspirere av tekstilkunst og jobbe med ulike uttrykk innenfor tema kunst, kultur og kreativitet Barna skal få kjennskap til ulike teknikker og materiell Personale skal aktivt legge til rette for at barna får bruke ulike teknikker og materiell også i ikkeplanlagte aktiviteter PROSJEKTBESKRIVELSE Barnehagen ønsket å jobbe med tekstilkunst. Vi ville at det skulle være en inspirasjonskilde til barnas egne utrykk og gi barna kjennskap til ulike teknikker og materiell. Prosjektet skulle være en videreføring av det barna var opptatt av stjerner og planeter. I samarbeid med Anne Knudsen ble vi enige om å la oss inspirere av billedkunstner Hanna Ryggen. Hannah vevde bildet «Vi lever på en stjerne» til regjeringsbygget. Dette bildet ble ødelagt under bombingen 22.juli 2011 og ble restaurert i Bergen Hannah var en samfunnsengasjert dame som var opptatt av tiden hun levde i, omgivelsene og sine medmennesker. Barnehagen har sosial kompetanse som satsningsområde og vi ønsket å knytte dette opp mot barnehagens verdier. Vi organiserte en prosjektgruppe der vi diskuterte hvilke ressurser vi hadde bruk for i prosjektet. Prosjektgruppen bestod av styrer, 2 førskolelærere og 1 barne- og ungdomsarbeider. I utgangspunktet ønsket vi at hele barnegruppen skulle delta, men fokuset ble på de yngste. Ressursbruk Gjennom Den kulturelle bæremeisen fikk vi økonomisk støtte til å betale kunstner. Prosjektet ble gjennomført våren Da hadde vi jevnlig besøk av Anne Knudsen. I perioden mellom hver besøk jobbet personalgruppen med å videreføre prosjektet sammen med barna. Vi hadde personalmøter på kveldstid á 3 timer, med 12 ansatte. Prosjektgruppen hadde møte med kunstner etter hver samling for å snakke om veien videre og hvordan vi skulle jobbe i mellomperioden. 2

3 Utstyr og materiell -Garn -Barnevever -Fotoapparat, I Pad og PC -Kopimaskin og lamineringsmaskin -Reisepenger for å ta barna med på utstillinger -Utstilling i barnehagen -Utstyr til farging av garn: kokeplate og kjele -Økonomi til å gjøre innkjøp underveis i prosjektet Forberedelser De voksne ble presentert for litteratur og plan på personalmøte. Alle i personalgruppen leste litteratur om Hanne Ryggen som blir sendt på mail eller lagt som link på It s Learning. Først laget prosjektgruppen en grovskisse der vi snakket om mål, ressursbruk, tidsplan og hvordan jobbe sammen. Vi utvekslet tips og ideer og ble enige om å starte og observere underveis hvordan barna tok imot oppgavene. Prosessen videre var en sammenfatning av det som ble planlagt i starten av prosjektet og det vi planla etter hvert som vi fikk innspill fra barna. Personalet lagde et eget «stjernerom» på huset der garn og vever var plassert slik at barna kunne gå inn og veve når de ønsket. GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET Anne Knudsen startet med å introduserte barn og personale for Hannah Ryggen; hennes liv og familie. Vi snakket om at stjernene er store og langt borte. Vi som lever på jorden er sammenlignet med stjernene. Vi undret oss over om det var noe som var mindre enn oss? Hun viste oss veien fra barnehagen opp til stjerner og planeter. Dette gjorde hun ved å se på barnehagen i fugleperspektiv. Verdensrommet Jordkloden-Norge- Bergen-barnehagen-lekeplassen og tilbake igjen. Her brukte vi nettsiden Barna ble kjent med Hannah Ryggen på flere samlinger med Anne Knutsen. Hun valgte å la barna bli kjent med kunstneren gjennom dukken hun kalte Hannah. Dukken var med på hver tirsdagssamling på småbarnsavdelingen. Andre gjenstander som var med hver tirsdag var: fotografi av Hannah Ryggen, fotografi av Hanna sin bildevev «Vi lever på en stjerne» og en barnevev. Småbarnsavdelingen gjorde om et lite rom på avdeling som vi kalte «Stjernerommet». Der foregikk alle tirsdagssamlingene. Fra starten av var det viktig at barna fikk delta i hele og alle prosesser. Personalet på småbarnsavdelingen var veldig innstilt på det, og hadde som eget mål at barna skulle få et eierforhold til prosjektet. På småbarnsavdeling laget vi fotocollage av alle prosessene som ble hengt opp på veggen på avdelingen. Barna fikk jobbe sammen med Anne Knudsen i mindre grupper. Hun hadde samling der hun introduserte nye formingsaktiviteter. Personalet var tilstede og medvirket aktivt for senere å kunne videreføre arbeidet på avdelingen. 3

4 Veving Veving på små barnevever gikk igjen gjennom hele prosjektperioden. Personalet la til rette slik at de hadde med seg noen få barn om gangen. På denne måten klarte de å veilede barna med å få tråden over og under. På et tidspunkt samlet vi alle vevene og laget installasjoner som barna var med å både bygge og fotografere. Det var spennende på finne ut at veven kunne bli noe annet. Vi kunne bygge med dem, eller legge de etter hverandre. Farging av garn Vi kjøpte inn hvitt garn og sammen laget vi hesper av garnet. Deretter ble garnet farget sammen med barna. Vi brukte konditorfarge til farging. Barna fikk oppleve magiske ting ved å eksperimentere med rødkål, natron og sitron i prosessen med å farge garn. Og til slutt laget barna nøster av tråden vi farget, før vi brukte det i veven. Dette var en lang prosess. Barna på småbarnsavdelingen fikk med seg farging av garn på fellessamling, i tillegg ble prosessen repetert inne på avdelingen. Etter garnet var farget satt de på fanget og var med å tvinne tråden til å bli en liten ball. Det fargede garnet ble brukt i veven og barna fikk leke og eksperimentere med det. Personalet oppfordret og inspirerte barna til å veve. Vi brukte blått garn i ulike nyanser. Dette gjorde vi siden Hannah brukte mye blått. Det er og mye blått i bildet «Vi lever på en stjerne». Tips og spørsmål fra barna gav inspirasjon til mange aktiviteter. Blant annet laget vi stjernekikkert og målte opp hvor stort Hannah sitt teppe var. Mønstring -Jeg ser tusen stjerner i kikkerten! Etter at et av barna hadde sagt dette fant vi ut at her kunne vi henge opp kommentarer, tegninger og perlestjerner fra barna. Denne kommentaren gav og innspill til å jobbe med mønstring. Vi kastet pil på kart over turområdene våre, og gikk på skattejakt. Litt sånn som Hannah Ryggen når hun gikk på skattejakt etter planter og røtter for å farge garnet sitt! En av skattene til småbarnsavdelingen var et Kviklunsj-papir. I likhet med andre skatter ble dette papiret fotografert, klippet og limt, og sammen laget barn og voksne collager og mønstring. På småbarnsavdelingen ble jobben gjennomført av den voksne, men barna var med på å velge ut skatter som skulle bli til mønstring. De pekte og voksne sette ord på handlingen. Kvikklunsjpapiret ble omdannet til mønster og ble strøket på stoff via transferpapir og strykejern, og ble tilslutt en del av veggteppet. Vi fikk også laget klistermerke av mønstringen. Barna var med på hele prosessen ved pc, inn til kopimaskinen og lamineringsmaskinen. Tekstil Alle barna tegnet selvportrett. Ved bruk av kopimaskinen fikk vi skrevet ut på det magiske transferpapiret, deretter strøk vi over på stoff med strykejern og senere sydde vi bildet på veggteppet. Barna fikk her erfaringer med kopimaskin og strykejern. Magisk og spennende! Vi hadde symaskin i barnehagen, og alle fikk være med å sy på veggteppet. De yngste barna satt på fanget og var med å 4

5 velge farge og mønster. De som var eldre kunne stå og trå på pedalen. Det å trå på pedalen og se at mønsteret kom på stoffet var fascinerende. Det var tidlig klart at vi ikke kunne lage billedvev; interessen for vev var ikke stor nok blant barna. Etter å ha jobbet med mange ulike teknikker fant vi ut at vi ønsket å lage et veggteppe. Vi ville sette sammen veven, selvportrett, skatter og kommentarer til et teppe. Avslutning Barna på småbarnsavdelingen Gåsungen hadde Kviklunsjfest som avslutning av prosjektet. Etter at de fant Kviklunsjpapir på sin skattejakt hadde denne skatten vært med igjennom hele prosjektet. Som avslutning var barna med på å rydde prosjektet, de var med å ta ting ned fra veggene og legge på plass utstyr vi hadde brukt. Den offisielle avslutningen på prosjektet og presentasjonen av veggbildet vårt var i mai. Da inviterte vi foreldre, søsken og besteforeldre til konsert og utstilling. EVALUERING AV PROSJEKTET Delmål 1: Vi skal la oss inspirere av billedkunst og jobbe med ulike uttrykk innenfor tema kunst, kultur og kreativitet Barnas evaluering. Barna gav uttrykk for glede og interesse når vi arbeidet med tema. Som avslutning ville vi gi tilbakemelding til Anne fra barna på stor avdeling. Her har vi tatt med noen av disse tilbakemeldingene: -Anne er flink til å sy sammen teppet, det var kjempegøy å sy. Jeg likte veldig godt det, og så er jeg glad i hon. -Jeg syntes det var gøy å veve. -Jeg syntes det var gøy å tegne og sy. -Alt var gøy utenom vevingen. -Det var gøy å sy og trykke på den tingen under. -Hannah Ryggen likte å veve og jeg likte å sy. -Jeg syntes det var morsomt å gå på tur, vi plukket skatter. Personalet er veldig fornøyd og vi har opplevd et stort engasjement. Personalet jobbet aktivt i mellomperiodene. Arbeidet ble dokumentert med foto og en fikk fine samtaler med barna rundt disse bildene. Vi mener dette var med på å gi barna, spesielt de yngste, et eierforhold til prosjektet. Delmål 2: Barna skal få kjennskap til ulike teknikker og materiell. At barna har tilegnet seg nye teknikker, er veldig tydelig. -Eg trykker an bare litt ned, og så tar eg tråden over, også drar eg alt litt ned. Jente 3 år som sitter og vever og forteller. -Over og under, over og under, over og under. Kommer som et mantra fra jente og gutt på 3 år samtidig som de vever. -På festspillutstillingen kommer en gutt løpende til meg. Han må vise bestemor den han trødde på når han sydde. Vi fant symaskinen og bestemor fikk se og høre om det han hadde sydd. Gutt 5 år. 5

6 Delmål 3: Personale skal aktivt legge til rette for at barna får bruke ulike teknikker og materiell også i ikke planlagte aktiviteter. Ved å la vevene stå fremme har barna hatt mulighet for å hente vevene når de hadde lyst. Etter skattejakten sto skattene fremme på bordet. Dette førte til stor interesse når de voksne fant frem datamaskinen og det ble laget mønstringer sammen med barna. jobbet og godt i mellomperiodene, slik at vi fikk progresjon i arbeidet. Anne ga oss innblikk i kunsthistorien og lærte oss farging, mønstring og hvordan vi fikk tegningen over på stoff ved bruk av transferpapir og strykejern. Vi opplevde likevel at noe var vanskelig og mange av prosessene krevde voksendeltakelse, så det var vanskelig å gjennomføre alene for barna. Men vi mener samtidig at voksne har tatt imot barnas innspill og jobbet videre med det. Vi opplever at vi klarte å få med oss de minste i prosjektet. Ved bruk av bilde og collager som ble laminert og hengt opp på veggen, snakket de voksne om hva barna hadde vært med på. På den måten ble historien og fortellingene repetert. Barna på småbarnsavdelingen fikk et eierforhold til prosjektet og opplevde at de kjente både Anne Knutsen og Hannah Ryggen. Barnas utbytte og tanker dokumenterte vi i praksishistorier, bilder, observasjoner og intervju. Personalets kompetanseheving kommer frem gjennom kartlegging av planer, intervjuer og praksishistorier. Kunstnersamarbeid Fra start av har vi følt at det har vært et gjensidig godt samarbeid. For alle voksne var barnas medvirkning viktig, barna fikk komme med innspill som kunstneren tok med seg videre i arbeidet. Personalet 6

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Prosjekt Den lille larven aldrimett

Prosjekt Den lille larven aldrimett Prosjekt Den lille larven aldrimett Mål for prosjektet: Prosjekt Den lille larven aldrimett Gi barna kjennskap til fortellingen om Den lille larven aldrimett med utgangspunkt i rammeplanens fagområder.

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut.

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut. Årets tema ble valgt av de voksne. Vi valgte temaet tid siden det omfatter så mye og tid er noe som det snakkes om hele tiden, men oppfattes forskjellig av alle. Vi startet prosjektet med en samling der

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY

FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY En kvalitativ studie om kommunikasjon og deling av erfaringer mellom førskolebarn i pedagogisk aktivitet med bruk av digitale verktøy. Elin Dybdal Simensen

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s. 3 2. Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske

Detaljer

Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff - et fritt valg?

Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff - et fritt valg? Veileder for likestilt pedagogisk praksis Søt eller tøff - et fritt valg? 1 Innledning Barn vokser opp i et samfunn hvor kjønn fortsatt er en faktor som påvirker hvordan det går dem i livet. Et sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer