Vær sett med barns øyne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vær sett med barns øyne"

Transkript

1 fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt undervisning på småtrinnet i grunnskolen på bakgrunn av et prosjektarbeid utført av barnehagene i Ringebu kommune. TITTEL Vær sett med barns øyne Fotografering som teknikk og formidlingsform. BAKGRUNN I dette undervisningsopplegget ser man nærmere på hvordan et prosjekt i barnehagen kan inspirere til arbeid med fagene og fagområdet kunst og handverk, naturfag, norsk og digitale uttrykk på småtrinnet i skolen. Man tar utgangspunkt i barns fasinasjon for vær og vind og knytter det opp mot Barnehagene i Ringebu kommune har i flere år deltatt på sommerutstillingen på Ringebu prestegård sammen med profesjonelle kunstnere. I 2011 var tema for utstillingen Vær sett med barns øyne en fotoutstilling med fotografier tatt av barn. Temaet ble valgt ut i fra at alle snakker om været, små som store. Men barnehagen ønsket sammen med barna å gå dypere inn i temaet: - Hva er egentlig vær og hvordan oppfatter barna været? Etter at temaet var valgt ble det bestemt at kunstuttrykket skulle representeres gjennom fotografier som barna selv tok. Prosessen pågikk fra november og frem til sommerutstillingen i mai. Barna gikk selv på fotojakt i nærmiljøet med kameraer og tok bilder av det de syntes var vær. Sammen med de voksne oppsøkte barna informasjon om vær, noe som resulterte i mange spennende refleksjoner. På denne måten fikk de innsikt i fenomenet vær gjennom ulike former for utforskning. Barna fikk også erfaringer med bruk av fotografering som teknikk og formidlingsform. 1

2 Dette er tema og arbeidsmåter som lett lar seg overføre til flere skolefag og kompetansemål innenfor disse fagene. FORBEREDELSER OG STØTTEMATERIELL MÅLSETTING Målsettingen med opplegget er å gi lærere som arbeider med kunst og handverk, naturfag, norsk og digitale uttrykk på småtrinnet kunnskap og ideer til en variert og motiverende undervisning innenfor disse fagene og fagområdene. Et annet mål er å vise hvordan barnehagen kan inspirere til godt arbeid med kunst og kultur på småtrinnet i grunnskolen. Kanskje kan det bidra til å øke forståelsen for og kunnskapen om hvordan man kan jobbe med kreative læringsprosesser i møte med små barn ut i fra et perspektiv hvor barn lærer best i en skapende, helhetlig og livslang læringsprosess. OMFANG I skolen kan man gjennomføre prosjektet over like lang tid som i barnehagen, men dette undervisningsopplegget er tilpasset en tidsramme på ca. 6 timer. Foto: Barnehagene i Ringebu/Kunst og kultursenteret Lærerens forberedelser: Bestem hvor lang tid som kan settes av til prosjektet: Skal det gjennomføres som et halvdagsopplegg i kunst- og handverk og eventuelt naturfag, eller skal man gjennomføre det som et lengre prosjekt hvor det tverrfaglige står i fokus? Elevene må ha tilgang til kameraer, men de trenger ikke være avanserte. Hvis skolen har noen kameraer, kan barna dele på dem i grupper. Hvis ikke er det kanskje mulig å ta med hjemmefra? 2

3 Støttemateriell og ressurser: Hele prosjektbeskrivelsen til «Vær sett med barns øyne» ligger i ressursbasen på hjemmesiden til Kunst og kultursenteret. Artikkelen «Barn fotograferer i barnehagen» av Marianne Undheim i Foto # 2 (2011). Redigert versjon av kap. 3 i boken «Del gleder! Digital kompetanse i barnehagen»: Marianne Undheim, GAN Aschehoug (2010) Undervisningsoppleggene «Visuelle kunstfag med fokus på foto» og «Barn og fotografering» (I ressursbasen på hjemmesiden til Kunst og kultursenteret). Nettressurs og undervisningsopplegg på Naturfagsenteret: «Fotografer skytyper». TILKNYTTING TIL KOMPETANSEMÅL OG VURDERING/MÅLOPPNÅELSE Kompetansemål i Kunst og handverk (Visuell kommunikasjon) Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer Bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlings-program Lage enkle utstillinger av egne arbeider Kompetansemål i norsk og digitale uttrykk Bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger Lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon Kompetansemål i naturfag Bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert Vurdering/Måloppnåelse Vurdering av elevenes læringsprosesser og arbeid gjøres i selve undervisningen. Elevene kan i arbeidet vurderes av lærerne, seg selv og i grupper gjennom for eksempel samtaler om materialvalg, fremgangsmåte og produktene som elevene lager. Vurderingen sees i sammengheng med elevens evne til å vurdere sin egen innsats og sitt eget 3

4 arbeid på en konstruktiv måte. Dette settes i sammenheng med de målene som læreren har satt for undervisningen og for gjennomføringen av opplegget. PROSESSBESKRIVELSE GJENNOMFØRING GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER I dette opplegget er både de muntlige og skriftlige ferdighetene i fokus. Undervisningen kan også bidra til å styrke de digitale ferdighetene og regneferdigheten. Ferdighetene er markert i avsnittet om gjennomføring/ prosessbeskrivelse og er inkludert i fordypningsoppgavene sist i opplegget. TILPASSET OPPLÆRING Opplegget egner seg for alle elever og gir gode muligheter for å tilpasse undervisningen til de ulike behovene i elevgruppa. Foto: Barnehagene i Ringebu Kommune/KKS 1.og 2. time (Muntlige ferdigheter og regneferdigheter) Introduser opplegget med en idemyldring hvor det fokuseres på elevenes tanker rundt det med vær og vind. Hva betyr vær for barna, hva er godt vær, hva er dårlig vær? Hvilket vær liker de og har de noen spesielle vær- og naturopplevelser? Grip tak i elevenes undring og utforsk tema som dukker opp: Hvor mye veier et snøkrystall, hvorfor er snøkrystallene forskjellige? Hva er en regnbue og hva består skyer av? Kan skyene ligne på noe? Hvorfor er ikke sola varm på vinteren? Hvordan føles det å kjenne sola varme på våren? Kan man tegne vinden? La barna tegne en væropplevelse de har hatt. 4

5 På bakgrunn av artikkelen «Barn fotograferer i barnehagen» (M. Undheim i Foto # ) introduserer læreren barna for fotografering som teknikk og uttrykksmåte. Beskriv kameraets funksjoner på en enkel måte. Diskuter med barna: Kan man ta bilder av været, og hvordan gjør man det? Ha fokus på barnets perspektiv. Som det står beskrevet i artikkelen: «Barn ser verden fra et annet perspektiv enn voksne» (s.2). 3. og 4.time (Muntlige ferdigheter) Dra på fotojakt med elevene i nærmiljøet og ta bilder av været ut i fra det man har arbeidet med på skolen. La barna eksperimentere og utfolde seg fritt, men lær dem å fokusere slik at bildene blir tydelige. Tilbake i klasserommet bruker man tid på å gå gjennom bildene. Tenk gjennom punktene på side 4 i fotoartikkelen: Hvorfor tok de akkurat det bildet og hva tenkte de rundt selve fotograferinga? Dette kan gi mange filosofiske og undrende samtaler både i norsk- og naturfaglig sammenheng. 5. og 6. time (Muntlige-, skriftlige og leseferdigheter) La barna velge seg ut noen bilder som fremkalles/skrives ut. Lim de på ark. Her kan elevene sette inn enkle titler, tekster, dikt eller annet. Arkene lamineres og hvert barn får sitt eget «fotoalbum». Albumene kan henges opp og suppleres utover året gjennom ulike årstider. FORDYPNINGSOPPGAVER La elevene fotografere gjennom et helt år og gjennom de ulike årstidene. Dokumenter i barnas «fotoalbum». Velg ut ett bilde fra hvert barn som forstørres i god fotokvalitet. Ram inn. Planlegg og gjennomfør en avsluttende fotoutstilling. Dette kan gjøres på skolen, men også i samarbeid med for eksempel en lokal fotoklubb, kunstforening eller kulturhus. Vektlegg kvalitet og god formidling på utstillingen. Da viser man at barnas produkter og skapende prosess tas på alvor. Gå i dybden på vær som naturfaglig tema. Jobb tverrfaglig og avslutt med en dramaforestilling med barnas fotografier som bakgrunn. Hva består for eksempel snøkrystaller av? Kan barna lage en dans som viser hvordan snøkrystallene faller? Formidle mangfoldet i 5

6 krystallene og mangfoldet blant mennesker og elevene i klassen? Foto og bilder kan være et godt utgangspunkt for barn som ikke snakker norsk. Bruk foto aktivt i språkopplæringen og til økt kulturforståelse. Hva med å tematisere eventyr fra ulike land? Tegn, ta foto eller finn bilder som illustrerer eventyrene. Se på tips til støttemateriell: Gjennomfør undervisningsopplegget «Fotografer skytyper» som Naturfagsenteret har utviklet. Registrering og beskrivelse av ulike skytyper. Skyene blir laget i verdensrommet, jeg har faktisk smakt på en sky en gang Når det bare er blå himmel er det ikke vær i det hele tatt Når e ser på himmelen da kiler det i magen Sjå, skyan e krøllete! Det ser ut som traktorspor Hvis alle vær treff hverandre, da smelte alt sammen Refleksjoner rundt fenomenet vær (Barnesitater fra Ringebu barnehage) 6

Sirkus bananas TITTEL BAKGRUNN

Sirkus bananas TITTEL BAKGRUNN Foto: Sveinung Uddu Ystad, Kunst og kultursenteret Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt undervisning på småtrinnet

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge Figenschou forlag 2015 Design og omslag: Lilo Design ISBN: 978-82-93335-23-8 www.figenschouforlag.no www.facebook.com/figenschouforlag Denne lærerveiledningen

Detaljer

God tekst, få feil. Karakter: 4/5

God tekst, få feil. Karakter: 4/5 God tekst, få feil. Karakter: 4/5 Vurdering i norskfaget Tittelen til denne artikkelen er hentet fra en vurdering av en tekst i norsk. Den aktualiserer en rekke spørsmål: Hva skal og kan eleven bruke en

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

LYS OG MØRKE PROSJEKTRAPPORT

LYS OG MØRKE PROSJEKTRAPPORT LYS OG MØRKE PROSJEKTRAPPORT SALHUS BARNEHAGE 2015 1 Innledning. Gjennom årstidene og året som går opplever vi mange skiftninger i lys, både inne og ute. Vi registrerer solen som står opp og går ned, og

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

Vi lever på en stjerne

Vi lever på en stjerne Eldshovden barnehage, Bergen PROSJEKTTITTEL «Vi lever på en stjerne» FORANKRING I RAMMEPLANEN For oss i Eldshovden barnehage er prosessen det viktigste med prosjektarbeid, og vi er opptatt av at barna

Detaljer

KTi Karmøybarnehagene. Plan for kreativ og skapende bruk av. Karmøy kommune Skole- og kulturetaten Barnehageavdelingen. digitale verktøy 1

KTi Karmøybarnehagene. Plan for kreativ og skapende bruk av. Karmøy kommune Skole- og kulturetaten Barnehageavdelingen. digitale verktøy 1 KTi Karmøybarnehagene Karmøy kommune Skole- og kulturetaten Barnehageavdelingen Plan for kreativ og skapende bruk av digitale verktøy 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 IKT og digitale verktøy... 5

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Å sette spor TITTEL INTRODUKSJON OG BAKGRUNN MØNSTER MED BLOKKTRYKK / TEKSTILTRYKK

Å sette spor TITTEL INTRODUKSJON OG BAKGRUNN MØNSTER MED BLOKKTRYKK / TEKSTILTRYKK faglige utfordringer, vil finne dette under punktet med fordypningsoppgaver. Her ligger det også en oppgave som er tilrettelagt valgfaget produksjon av varer og tenester, samt en oppgave som belyser temaet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

av en skjønnlitterær tekst, som gir mulighet til å visualisere de fortellertekniske aspektene.

av en skjønnlitterær tekst, som gir mulighet til å visualisere de fortellertekniske aspektene. Boktrailer Kompetansemål Muntlig kommunikasjon Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier Undervisningsopplegg knyttet til

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

Lærerveiledning. LESING OG SKRIVING i fagene START. Gerd Fredheim Marianne Trettenes. GAN Aschehoug

Lærerveiledning. LESING OG SKRIVING i fagene START. Gerd Fredheim Marianne Trettenes. GAN Aschehoug Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes START LESING OG SKRIVING i fagene GAN Aschehoug START Lesing og skriving i fagene GAN Aschehoug 2013 1 Innhold Mål med boka 3 Bokas oppbygging og innhold

Detaljer

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag TITTEL Installasjon med sko, lyd og lys undervisningsopplegg for 8. - 10.trinn Utarbeidet av Musikk i skolen ved Kristin Fonnes. For Musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. MÅLSETTING At alle

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt barnehage år!

Hei og velkommen til et nytt barnehage år! ÅRSPLAN 2014/15 1 Hei og velkommen til et nytt barnehage år! Vi i Skyttelveien barnehage gleder oss til å ta tak i det nye året, komme i gang med det pedagogiske arbeidet og ikke minst bli kjent med de

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY

FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY En kvalitativ studie om kommunikasjon og deling av erfaringer mellom førskolebarn i pedagogisk aktivitet med bruk av digitale verktøy. Elin Dybdal Simensen

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer