Årsberetning NHO Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014. NHO Hordaland"

Transkript

1 Årsberetning 2014 NHO Hordaland

2 STYRET I NHO HORDALAND Bak fra venstre: Regiondirektør Tom Knudsen Direktør Sturle Bergaas Adm. direktør Bjarte Hordnes Murmester Knut Ulveseth Adm. direktør Birte Nilsen Foran: Frisørmester Edel Teige (NHOs styre, observatør) Adm. direktør Arne Fonneland Adm. direktør Nina Askvik Daglig leder Knut J. Helvik Foto: Truls Løtvedt ADMINISTRASJON I NHO HORDALAND Bak fra venstre: Tore Andre Sines, Frode Fjeldstad, Tom Knudsen I midten: Henry Horne, Stine Fjeldstad, Ingrid Karoline Stensnes, Wenche Salthella Foran: Anita Bjordal, Ragnhild Friis-Ottessen, Elisabeth J. Marek, Nina C. Tennebekk, Mona S. Nilsen, (Inger Grete Strømme var ikke til stede) Foto: Truls Løtvedt

3 2/3 FYLKESFORENINGENS ORGANER STYRET STYRELEDER Murmester Knut Ulveseth, Knut Ulveseth AS NESTLEDER Administrerende direktør Bjarte J. Hordnes, Bodoni AS STYREMEDLEMMER Administrerende direktør Nina Askvik, Radisson Blu Royal Hotel Administrerende direktør Arne Fonneland, Janusfabrikken AS Daglig leder Knut J. Helvik, Kvinnherad Elektro AS Direktør Sturle Bergaas, Statoil ASA Administrerende direktør Birte Nilsen, Opero AS STYRETS VARAMEDLEMMER Administrerende direktør Aina Berg, Uni Research AS Kraftverkssjef Vidar Riber, Statkraft AS Direktør Geir Soltveit, Motor Forum AS Frisør Evy Merethe Lunde, Capilli Frisør AS Daglig leder Linn Cecilie Moholt, Karsten Moholt AS Administrativ leder Heidi I. Vespestad Halleraker, Auto Service AS VALGKOMITE Leder: Direktør Bjørn Kåre Viken, Statoil ASA Direktør Reidun Brekke, Adecco Norge AS Direktør Frank Karlsen, Karlsen & Sønn AS Frisørmester Edel Teige, ET Hårstudio AS STYRETS REPRESENTANTER I NHOs REPRESENTANTSKAP Murmester Knut Ulveseth (medlem) Daglig leder Birte Nilsen (varamedlem) STYRETS REPRESENTANTER I NHOs GENERALFORSAMLING Administrerende direktør Bjarte J. Hordnes (medlem) Administrerende direktør Nina Askvik (medlem) Daglig leder Knut J. Helvik (varamedlem) Direktør Sturle Bergaas (varamedlem) ØVRIGE REPRESENTANTER FRA NHO HORDALAND NHOs STYRE Frisørmester Edel Teige, ET Hårstudio AS NHOs REPRESENTANTSKAP Adm. direktør Erik Volden, Kavli Holding AS Reiselivsdirektør Ole Warberg, Bergen Reiselivslag AS NHOs GENERALFORSAMLING Adm. direktør Svein Boasson, Svein Boasson AS, BNL Adm. direktør Geir Bergflødt, Austevoll Kraftlag SA, Energi Norge Direktør Øyvind Johannessen, TV2 AS, MBL Adm. direktør Lars Midtgaard, Hansa Borg Bryggerier AS, NHO Mat og Drikke Daglig leder Lars Eide, Kværner Stord AS, Norsk Industri Administrerende direktør Arne Fonneland, Janusfabrikken AS, Norsk Industri SAMARBEID MED LANDS- OG BRANSJEFORENINGER NHO Hordaland har sekretariatsfunksjonen for NHO Reiseliv Vest Norge, Norsk Industri Hordaland og Sogn & Fjordane og NHO Logistikk og transport Vestlandet. Regionforeningen har hatt jevnlige kontaktmøter med lokale bransjeforeninger og næringsorganisasjoner. Vice President Human Resources Lene Holm Grasdal, Apply Leirvik AS, Norsk Industri Disponent Jan Thore Urheim, Urheims Elektrokompani AS, Norsk Teknologi Adm. direktør Bjarte J. Hordnes, Bodoni AS, NHO Hordaland Adm. direktør Nina Askvik, Radisson Blu Royal Hotel, NHO Hordaland

4 STYRETS BERETNING 2014 Fylkesforeningens styre har hatt åtte møter i beretningsperioden og har behandlet bl. a. saker om: NHOs årsmøtetema «Læringslivet», TAF automasjon/el-elektro Knarvik videregående skole, Fergefri E39 Stavanger Kristiansand, Sam ferdselspolitikk mot 2030, KVU E16 Voss-Arna, Kommunereformen, Foreldrepermisjon, Innspill fra bedriftene i NHO Hordaland, Stortingsperioden , samt mange andre næringspolitiske saker. MØTER MED HORDALANDSBENKEN Det har i 2014 blitt gjennomført tre møter med Hordalandsbenken på Stortinget. Møtet i januar ble avholdt i VilVite Senteret AS. Møtet i juni om revidert nasjonalbudsjett og møtet i oktober om statsbudsjettet for 2015 ble avholdt i Oslo. Foruten fokus på elementer i statsbudsjettet har vi i møtene fremmet saker av lokal, regional og nasjonal karakter. MEDLEMSUTVIKLING NHO HORDALAND Det er totalt 2146 medlemsbedrifter i regionen, som utgjør årsverk Årsverk Bedrift

5 4/5 NÆRINGSPOLITIKK NHO Hordaland utøver politisk påvirkning på vegne av våre medlems bedrifter opp mot sentrale, lokale og regionale myndigheter. NHO Hordaland har oppnådd mange gjennomslag i 2014, blant annet senket formueskatt, satsing på Hordfast og ny E16 Arna-Voss. Les om alle gjennomslagene i kapittelet Innspill til Hordalandsbenken. VIKTIGE GJENNOMSLAG FOR SAMFERDSEL I 2014 har NHO Hordaland fått gjennomslag for viktige samferdselsprosjekter i Hordaland. Våre bedrifter vest for Bergen er svært opptatt av at oppstart for Sotrasambandet kan skje senest 2017, med ferdigstillelse Det er svært gledelig å konstatere at Sotrasambandet i statsbudsjettet for 2015 har fått planleggingsmidler og skal bygges om et OPS-prosjekt. Ny jernbane og vei mellom Voss og Arna var ikke prioritert i nasjonal transportplan , derfor var det svært gledelig at regjeringen har satt av planleggingsmidler i statsbudsjettet for 2015, slik at prosjektet kan komme inn i neste nasjonale transportplan fra E39 Svegatjørn-Rådal ble endelig vedtatt i Stortinget og i 2015 kan veien få oppstart. NHO Hordaland sitter i Kontaktutvalget for E39 som skal sikre fremdrift for Hordfast. Det arbeides for byggestart senest innen NÆRINGSFORUM VEST Næringsforumet består av NHO i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, samt LO i de tilsvarende fylkene. I 2014 er det avholdt ett møte i forbindelse med Øst-Vestutredningen om hvilke fjelloverganger som skal prioriteres fra Vestlandet til Østlandet. Andre viktige saker har vært fergefri E39, fagutdanningen, herunder lærlingeklausul, kompetanse og energiutvikling. kompetanse og energiutvikling. NÆRINGSBAROMETER Næringslivet i Hordaland hadde ved inngangen til 2014 noe mindre tro på året enn for ett år siden. At få planlegger å investere vitner om et usikkert marked. De fleste venter likevel at 2014 blir om lag som Næringsbarometeret viser at næringslivet i fylket sett under ett er blitt mer pessimistisk sammenlignet med i fjor. Det gjelder både omsetning, lønnsomhet og investeringer. I 2013 lå samlet forventingsindeks for de to største næringene bygg og anlegg og industri, på henholdsvis 21 og 24 poeng. I 2014 havner begge næringene ned på henholdsvis 12 og 10 poeng. Det er særlig manglende investeringslyst som slår ut. Samtidig er det viktig å understreke at

6 de fleste næringene likevel ikke venter de store endringene det neste året i forhold til i fjor. Når det gjelder troen på ansettelser, ligger de på samme nivå som i fjor på denne tiden. ÅRSKONFERANSEN: LÆRINGSLIVET Årskonferansen samlet 260 deltakere fra hele fylket. Kristin Skogen Lund åpnet konferansen sammen med fylkes ordfører Tom-Christer Nilsen. Videre ble det innledninger fra næringsminister Monica Mæland, professor ved BI, Torger Reve, Professor ved UiS, Mari Rege og Sveinung Skule fra NIFU. Tema som tidlig innsats, kunnskaps allmenningen, satsing på fagutdanning og dimensjonering av høyere utdanning var oppe på konferansen. Sistnevnte tema som debatt mellom Dag Rune Olsen, rektor UiB og Ola M. Rydje, studentleder. Leder i Venstre, Trine Skei Grande, fortalte om viktigheten av kunnskap, og at vi trenger å utdanne folk til fagutdanninger som ikke finnes ennå. Konferansen ble avsluttet med et skråblikk på livet, levert av Thorvald Stoltenberg. NHO ARENA NHO Arena for mindre bedrifter arrangeres i mellomvalgsår hvor det ikke arrangeres SMÅTING. NHO Arena er NHOs møtested mellom småbedriftsledere og politikere. Det ble totalt arrangert fire møter i Hordaland i regi av NHO Arena i I tillegg ble det arrangert en konferanse på Voss hvor stortingsrepresentant Sigurd Hille (H) var tilstede, og en HR-dag i Bergen som var veldig godt besøkt. Kristin Skogen Lund, Øyvind Vormeland Salte, Tom Knudsen, Edel Teige. Thorvald Stoltenberg.

7 6/7 INNSPILL TIL HORDALANDSBENKEN Stortingsperioden Regjeringserklæring 2013 Statsbudsjett Regjeringserklæring 2013 Statsbudsjett Nytt Sotrasamband Fjern formueskatten Ny IA-avtale må få sykefraværskostnadene ned Stadig nye og kostbare sosiale ordninger svekker lønnsomheten Benytte attføringsbedriftene til jobbavklaring Arbeidssøkere må få rett tilbud uten omveier, flere tiltaksplasser NHOs prosjekt «Ringer i Vannet» bør støttes Bedre rammebetingelser for offshore vindkraft Kostnadsnivået er en trussel mot konkurranseevnen Unntak fra Vikarbyrådirektivet Marin: Konsesjonsordningen: «Fra Stående MTB til Rullerende MTB» Marin: Adgang til vekst: 5 10% vekst i produksjonen pr år Marin: Det må settes av betydelig mer areal i sjø for framtidig sjømatproduksjon En effektiv og forutsigbar infrastruktur Norsk kronekurs må være stabil CO 2 -kompensasjonsordningen må beholdes Gode rammebetingelser for landbasert industri Like konkurransevilkår for eksportrettet industri, særnorske avgifter fjernes Fjerne arveavgiften Tilgang på rett kompetanse Satse på Global Centre of Expertise 2014: 9 gjennomslag 18 delvis gjennomslag 2 ikke gjennomslag Påliteligheten til jernbanen må forbedres Man må komme i gang med de store viktige prosjektene som E39 Bedre boligpolitikk som fremmer nybygg De tekniske forskriftene må justeres med tanke på universell utforming på utvendige arealer ROT-fradrag (Rehabilitering, Oppussing og Tilbygg) må innføres etter svensk modell Uni Research mangler basisfinansiering (bare Uni Rokkansenteret har dette i dag) EU-prosjekt gir oss ikke full kostnadsdekning Universitetene taper, i alle fall kortsiktig, på samarbeid med forskningsinstituttene

8 BESØK AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR I NHO, KRISTIN SKOGEN LUND Administrerende direktør Kristin Skogen Lund var på et 2 dagers besøk i Hordaland august. Formålet var å besøke utvalgte medlems bedrifter i NHO Hordaland. Besøket ble innledet med et frokostmøte med medlemsbedrifter i Voss, hvor ny E16 og satsing på yrkesfag var viktige tema. Videre gikk turen til Bergen og besøk hos henholdsvis Marin Harvest og Lerøy Group. EBA Vestenfjelske arrangerte et besøk på VilVite senteret hvor den nye standen «VilBygge» ble presentert. På kvelden gikk turen til Stord og middag med medlemsbedrifter i Sunnhordland på Geir Skeies restaurant Brygga 11. Dagen etter ble det arrangert et frokostmøte på Kværner Stord, og det hektiske to dagersmøtet ble avsluttet på CCB basen på Ågotnes. NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK- KOMPENSASJONSMIDLER Fra ble ordningen endret. Kommunene Jondal, Kvinnherad og Tysnes fikk gjeninnført differensiert arbeidsgiveravgift og gikk dermed ut av ordninga. Følgende kommuner er fremdeles med i ordningen: Modalen, Kvam, Etne og Bømlo. Siden endringa kom så seint på året var alle sju kommunene med i tildelinga for Styret i NHO Hordaland har oppnevnt bedriftsrepresentanter til styrings gruppen som foruten bedriftsrepresentantene består av ordførerne i kommunene som er inn under ordningen. Samarbeidsrådet for Sunnhordland er sekretariat for styringsgruppen og regiondirektøren i NHO Hordaland har observatørstatus. Styringsgruppa utarbeider forslag til en årlig plan for bruken av kompensasjonsmidlene i Hordaland som deretter blir behandlet av fylkesutvalget. I 2014 la fylkeskommunen om søknadskriterier og søknadsprosedyren. Total disponibel ramme for 2014 var på kr 48,979 mill (inkludert renter). I den årlege handlingsplanen er rammen fordelt med 41,676 mill kr til tiltak innafor Samferdsel (av dette kr 13,35 mill til Bømlopakken), 3,2 mill til tiltak innafor Kompetanseheving, 4,0 mill kr til det som er området Andre tiltak som i sin helhet går til Hardangerbadet og 0,103 mill kr til Administrasjon. Fordeling av midler på de ulike kommuner er i store trekk i samsvar med beregninger som viser hvilke kommuner og bedrifter som bidrar mest til ordningen. NYSKAPINGSPRISEN 2014 Haaheim Gaard er et glimrende eksempel på en bedrift som synliggjør hva et enkeltmenneskes initiativ og pågangsmot kan utrette, sa region direktør i NHO Hordaland Tom Knudsen da NHO Hordalands nyskapingspris ble kjent. Utdelingen fant sted under NHO Reiselivs årskonferanse som avholdes i Bergen mai. Prisen ble delt ut av styreleder Knut Ulveseth i NHO Hordaland. Gården har blitt «en oase Innehaver Torstein Hatlevik og styreleder Knut Ulveseth.

9 8/9 for det gode liv», hvor fantastiske opplevelser og vakre omgivelser står i sentrum, sa han under utdelingen av prisen, sa Ulveseth. Haaheim Gaard er NHO Hordalands kandidat til den nasjonale Nyskapingsprisen som NHO deler ut hvert år. Den nasjonale vinneren kåres høsten «Innehaver Torstein Hatlevik har demonstrert ekte gründersans og innovasjonsevne ved å kjøpe en ubebodd gård uten strøm eller innlagt vann, og forvandle den til en kommersiell suksess. Hans vilje, markedsforståelse og gjennom føringsevne er en inspirasjon for alle som driver med vertskap og reiseliv i Norge» skrev juryen i sin begrunnelse. Haaheim Gaard ble etablert i 2009 og ligger på Tysnes, 70 minutter fra Bergen. Her driver Hatlevik hotell, gourmetrestaurant og café i naturskjønne omgivelser, og tilbyr gjestene skreddersydde opplevelser, personlig vertskap og underholdning. Hatlevik er en naturlig entertainer, men han bruker også sin musikkutdannelse til å spille instrumenter og synge for å underholde gjestene, forteller bransjesjef i NHO Reiseliv, Wenche Salthella. Han klarer å kombinere sine ferdigheter på en nyskapende måte, og resultatet er fantastisk, sier Salthella. Tidligere har Haaheim Gaard og Hatlevik blitt tildelt både den regionale Illustrasjon av Hordfast (nho.no/hordaland) og nasjonale Bygdeutviklingsprisen, i regi av Innovasjon Norge. ARNA TUNNELEN AS Formålet med Arnatunnelen AS, slik det er beskrevet i selskapets vedtekter 3, er: Selskapet skal arbeide for å få etablert tilfredsstillende veiforbindelse mot Arna som kan bidra til å avlaste Bergen sentrum for trafikk, gi innspill til formelle planprosesser, inkludert utrede mulige gjennomføringsmodeller (OPS) som pådriver for at en slik forbindelse kan bli realisert. I arbeidet skal selskapet forholde seg til de politiske vedtak som til enhver tid gjelder. Regiondirektør Tom Knudsen er oppnevnt av Bergen kommune i styret. HORDFAST AS Formålet med Hordfast AS, slik det er beskrevet i selskapets vedtekter 3, er: Å arbeide for å realisere fergefri kyststamveg E39 i Hordaland. Selskapet skal særlig arbeide med tiltak som støtter opp om å få et vedtak om å bygge fergefri kyststamvei, samt få dette realisert, herunder bidra til eventuell forskuttering eller delfinansiering av utredninger og planer som er nødvendige for lokale og nasjonale vedtak. Det har ikke vært aktivitet i selskapet i 2014.

10 ARBEIDSGIVERSERVICE NHO Hordaland er utpekt som et av NHO sine 9 lokale regionale kompetansesentre for arbeidsgiverservice. Dette betyr at det ikke er juridisk kompetanse på alle NHO sine regionskontorer. NHO Hordaland har derfor også fått ansvaret for den lokale arbeidsgiverservicen for medlemsbedriftene i vårt nabofylke; Sogn og Fjordane. I 2014 ble denne tjenesten utført av advokat Henry Horne og advokat Nina Tennebekk i fellesskap. GENERELT OM AKTIVITETEN I BERETNINGSPERIODEN 2014 har som i 2013 vært et arbeidsår med henvendelser og saker fordelt over hele det arbeidsrettslige område men med særlig vekt på forståelsen og fortolkningen av det såkalte vikarbyrådirektivet og problemstillinger knyttet til nedbemanning. Bedriftenes irritasjon over den utvidete arbeids giverperioden fra 10 til 20 arbeidsdager ved permittering har også vært et «hett» tema. Noen bedrifter opplyste i denne forbindelse at de helt klart kom til å vurdere opp sigelser i stedet for permitteringer når behovet for kapasitets tilpasninger meldte seg. Begge temaene: vikarbyrådirektivet og den forlengete arbeidsgiverperioden ved permittering ble også hyppig debattert på bransjenivå innenfor NHO sine aktuelle møtefora. KURS/SEMINARER Næringslivets skole er et tilbud til NHOs medlemsbedrifter, levert av Infotjenester AS. I Næringslivets skole får NHOs medlemmer nyte godt av NHOfellesskapets samlede ressurser og ekspertise, gjennom aktuelle kurs uavhengig av bransje. Våre lokale advokater inngår i den faste stab av foredragsholdere i Næringslivets skole. Prisnivået på kursene har økt noe i forhold til tidligere da kursene var i NHO Hordaland sin egen regi. DET SENTRALE TARIFFOPPGJØRET 2014 Tariffoppgjøret 2014 ble gjennomført som et forbundsvist oppgjør. Fellesforbundet og Norsk Industri inn ledet forhandlingene med utgangspunkt i den såkalte Frontfagsmodellen. Resultatene her ble stort sett gjennomført i de forbundsvise oppgjørene som fulgte etterpå. Sentralt i oppgjøret sto lønns tilleggenes størrelse og de pensjons kravene som ble reist før oppgjøret formelt startet. Resultatet på disse 2 sentrale punktene ble som følger:

11 10/11 LØNNSTILLEGG 1. Det gis et generelt tillegg på kr 0,75 pr time til alle. 2. I tillegg til lønnstillegg under pkt. 1 ovenfor, gis det kr 1,25 pr time til alle arbeidstakere omfattet av 1.1 i Industrioverenskomstens Teko del med unntak av arbeids takere i bedrifter med lokal forhandlings rett. 3. Lønnstillegg under punkt 1) og pkt. 2 ovenfor innarbeides i overenskomstene på vanlig måte. TJENESTEPENSJON Fellesforbundet har ved oppgjøret fremmet forslag om å avtalefeste tjenestepensjonsordninger og at det etableres brede ordninger som sikrer pensjonsopp tjening ved jobbskifte og likepensjon mellom kvinner og menn. Fellesforbundet har videre hevdet at slike brede ordninger er kostnadseffektive og at lavere forvaltningskostnader og administrative kostnader alternativt kan benyttes til å øke pensjons opptjening for den enkelte ansatte. Norsk industri har på prinsipielt grunnlag gått mot Fellesforbundets krav, og mener at dagens pensjons ordninger (folketrygden, OTP og AFP) er en tilfredsstillende pensjonsordning og at bedriftene selv må vurdere behovet, de økonomiske forholdene og øvrige forhold knyttet til ytterligere pensjonsordninger for de ansatte. Fellesforbundet og Norsk Industri ble imidlertid enige om følgende: Forholdsmessighetsprinsippet i gjeldende pensjonslovgivning skal videreføres. Det skal legges til grunn at ordningene verken medfører krav om balanseføring eller økte pensjonskostnader for bedriftene. Basert på lov om innskuddspensjon er fellesforbundet og Norsk Industri enige om at følgende forhold skal utredes: At arbeidstakerne gjennom etablering av ulike ordninger kan få medbestemmelsesrett over plassering og forvaltning av pensjonsmidlene. Ivaretakelse av pensjonsopptjening ved jobbskifte. Konsekvensene for allerede etablerte ordninger Mulighetene for den enkelte arbeidstaker til på individuelt grunnlag å betale inn til egen pensjon. Vurdere eventuelle lovendringer Utredningen skal ta sikte på å være ferdig innen LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014 Det ble heller ikke i 2014 registrert ulovlige aksjoner i forbindelse med de lokale ordinære tarifferte lønnsforhandlingene. Verkstedoverenskomsten er en av de få tariffavtalene som har bestemmelser som gir de ansatte anledning til å «dagse» (benytte nedsatt arbeidstempo) i forbindelse med uenighet om det lokale lønnsoppgjøret. I 2014 ble dette virkemiddelet blitt benyttet i flere bedrifter.

12 SAMFUNNSANSVAR Konferansen er et samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, NHO, LO og Bergen kommune. Målet med kon feransen er å styrke samarbeidet mellom skole og næringslivet. Det er 5. året «Rett kompetanse» arrangeres og oppslutningen viser at det er en viktig møteplass for aktørene som er opptatt av kompetanse og rekruttering. «Rekruttering og dimensjonering av yrkesfag» var hovedtema for konferansen 6. november. Janne Johnsen, fylkesordfører i Rogaland og LOs distriktssekretær Øystein Hansen i Rogaland var invitert opp for å fortelle hvorfor Rogaland er best på fagutdanningen i landet, og har flest læreplasser. Det ble en spennende debatt hvor man er glad for at Rogaland og Hordaland er i toppen, men at man ikke er fornøyd og ønsker å øke antall læreplasser, samt hindre frafall, særlig på VG3. Her spiller dimensjonering til næringslivets behov en viktig rolle. Konferansen samlet litt over 200 deltakere fra hele fylket. Lektor 2 ordningen er et prosjekt som inngår i den nasjonale satsingen på realfag. Målsettingen er å gi økt læringsutbytte og stimulere interessen for realfag på ungdomsskoletrinnet og i videregående skole. Virkemidlene er å etablere undervisningsrettet samarbeid mellom skole og eksternt arbeidsliv og bidra til gode og nyttige relasjoner mellom skole og arbeidsliv. Skolen og fagfolk fra bedriftene skal samarbeide om å utvikle undervisningsopplegg knyttet til kunnskapsmål i læreplanene. Fagfolk fra bedriftene skal gjennomføre undervisningen. NHO sitt oppdrag er å koordinere samarbeidet og bidra til å etablere gode partnerskapsavtaler. Naturfagsenteret er prosjektansvarlig. I 2014 var det ti skoler i Hordaland som deltok mot tolv året før. Skolene er: Austrheim vidaregåande skule, Erdal ungdomskoleskole, Knarvik videregående skole, Laksevåg videregående skole, Rothaugen skole, Rådalslien skole, Stord videregåande skule, Sund vidaregåande skule, Voss Gymnas og Årås skule. Hver skole har fra 1 til 3 bedrifter som samarbeidspartnere fra nærings livet. Frode Nergaard Fjeldstad, koordinator NHO Hordaland Beste ungdomsbedrift i Hordaland Det er tradisjon at beste ungdomsbedrift (UB) i Hordaland presenterer bedriften på NHO Hordaland sin årskonferanse. X Traffic UB driver holdningsskapende arbeid om trafikksikkerhet blant barn og unge. De formidler sitt budskap til elever i grunnskolen. I tillegg er de opptatt av gode rollemodeller og i Odda har de inngått samarbeid med årets russ. Dette er den første refleksrussen i landet, og det skjer i samarbeid med X Traffic UB. Refleksrussen skal fokusere på trafikktryggleik i russetida. Vi oppmodar russen på alle andre skular til å gjere det same og bere refleks, seier dagleg leiar Gunvor Aarvik. Det startet på fylkesmessen i mars. Her vant de fire priser, blant annet beste UB. Turen gikk videre til NM i ungdomsbedrift i april. Her hentet Hordaland hjem fire priser. To av prisene gikk til X Traffic UB, 2. pris for beste regnskap og 2. pris for beste sosiale entreprenør. De to andre gikk til Akademiet videregående skole, 1. pris i kategorien beste reklamefilm og 3. pris i beste nettsted. På fylkesmessen i mars deltok 98 ungdomsbedrifter fra 19 videregående skoler med stand. 56 dommere fra offentlig og privat næringsliv stilte

13 12/13 I 2014 var vinneren X-Traffic UB fra Odda vidaregåande skule. Våge skule, vinnar av fylkesfinalen SMART. velvillig opp som dommere og delte ut 36 priser i 15 ulike konkurranser. Å etablere en ungdomsbedrift bygger på prinsippet om å lære ved å gjøre. I løpet av et skoleår kan elever i videregående skole bruke ulik fagkunnskap på en praktisk måte og få erfaring med å drive en bedrift i samarbeid med med elever. Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er viktig i arbeidet med ungdomsbedriften. Alle bedriftene skal ha en mentor fra næringslivet som kan bidra med sin kompetanse. I 2014 ble det i Hordaland registrert 670 elever som deltok i en ungdoms bedrift. Elever som har drevet UB har dobbelt så høy etableringsrate sammenlignet med den årlige etableringsraten i den voksne befolkningen. (Østlandsforskning 2011). Entreprenørskap og nyetablering er avgjørende for nyskaping og økonomisk vekst. Norge skal være ledende internasjonalt. Innen entreprenørskap i utdanningen. Det er derfor viktig å legge fundamentet for entreprenørskapskultur så tidlig som mulig. Ungt Entreprenørskap sitt samfunnsmandat er at vi, i samspill med utdanningssystemet skal inspirere og utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv og ikke minst fremme betydningen av verdiskaping og nyskaping. Ungt Entreprenørskap (UE) er den største aktøren innen entreprenørskap i utdanningen i Norge. UE er en ideell forening med aktivitet og egne fylkesforeninger i alle landets fylker. NHO er en nasjonal og regional samarbeidspartner. UE visjon er: «Vi skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier». Ungt Entreprenørskap har utviklet et tyvetalls programmer for bruk i grunnskolen og opp til høyere utdanning. Disse bidrar til å bygge opp elevers og studenters entreprenørskapskompetanse gjennom hele utdanningsløpet. En vesentlig suksessfaktor er at programmene gjennomføres i nært samarbeid med lokalt arbeid- og næringsliv.

14 Global Future er et karriereutviklingsprogram for høyt utdannete førstegangs innvandrere, med utdanning minimum på bachelornivå og gode norskkunnskaper. Programmet skal mobilisere, kvalifisere og synliggjøre personer med flerkulturell bakgrunn for relevante posisjoner i næringslivet og i samfunnet. I løpet av året har vi avsluttet ett kull (2) i juni og startet opp med et nytt kull (3) i oktober. Resultater fra kull 2 Mange av deltakerne sier at Global Future programmet har bidradd til å gi økt selvtillit og tro på at de kan få det til i et nytt land. I tillegg sier: 78 % at de har hatt karrierebevegelse i løpet av programperioden 56 % at deltakelse i Global Future har bidradd til dette 67 % at de vurderer sine muligheter i norsk arbeidsliv som bedre nå enn før Global Future Dette kullet har også i høst hatt en foredragsrekke på Litteraturhuset der de har fortalt om forhold i deres hjemland. Foredragsrekken har hatt tittelen: «Det media ikke forteller om.» Foredragene har vært åpen for alle, og separat invitasjon ble sendt til deltakerne fra alle Kickoff kullene og til mentorene og partnerne for programmet. Bergens Tidende har hadde oppslag om saken Kull 2 med mentorer.

15 14/15 Årets deltakere, kull 3, kommer fra Russland, Serbia, Bosnia, Mexico, Chile, Italia, Spania, Tyskland, Litauen, Romania, India, Kina, Ghana, Somalia, Kenya, Skottland, USA. Av deltakerne har 3 PhD grad, 16 har mastergrad, 5 har utdanning på bachelornivå og 1 har ikke fullført bachelor, men har startet og solgt sitt firma i Skottland og har et sterkt ønske om å etablere egen bedrift i Norge. Hver deltaker vil få sin egen mentor i januar 2015 som de har jevnlig kontakt med gjennom programmet. Mentorene er ledere fra næringsliv og offentlig forvaltning. Innhold i programmet spenner fra lederopplæring og opplæring i styrearbeid til retorikk og nettverksbygging og fagdager med bedriftsbesøk. med Arena Female Future i Oslo. Ellers var de resterende samlingene i Bergen. Innhold: Startsamling Arena Female Future nettverksamling i Oslo med 180 deltakere 360 graders test med individuell tilbakemelding, i regi av AFF 4 1 /2 dager lederutviking, AFF 2 dager med retorikk i regi av Retorisk institutt 4 dager med undervisning i styrearbeid i regi av BI + eksamen i desember For dem som ønsket det, ble det gjennomført møter på bedriftene med kandidatene og deres nærmeste leder Hege Økland, Sunnhordaland Kraftlag, Tone Oldereide Bjørk, Apply Leirvik og Ellen Kathrine Presthus, NUI AS. for å forankre Female Future programmet i kandidatens utviklingsplan på arbeidsstedet. NHO, med støtte Innovasjon Norge har gjennomført programmet med 26 deltakere. Deltakerne kom fra Sogn og Fjordane (1), Hordaland (16), Rogaland (5), Vestfold (1) og Osloområdet (3). Programmet startet i november 2013 og ble avsluttet i august av samlingene ble lagt til Stavanger og kick off ble gjennomført i forbindelse Katrine Böckmann, Bergensavisen, Mette Nygård Havre, BIR, Merete Lunde, Vestlandsforskning og Kjell Standal, BI.

16 Bedrifter i Hordaland som har behov for arbeidskraft skal gjennom Ringer i Vannet få mulighet til å finne dette i en av de mange attføringsbedriftene i NHO. Ringer i Vannet har som mål å øke antall personer som går fra et attføringsløp over i lønnet arbeid. I Hordaland er det åtte attføringsbedrifter som samarbeider for å bistå bedriftene: Alf AS, A2G gruppen AS, Beredt, Nordhordland Industriservice, Fretex Vest Norge, Opero, Hardanger AKS og Kveik. Hver av disse attføringsbedriftene har utnevnt en Key Account Manager som har som oppgave å lære næringslivet bedre å kjenne, og på den måten kunne utvise større grad av treffsikkerhet når bedriftene etterspør arbeidskraft. Samarbeidet mellom en NHO bedrift og attføringsbedriftene starter med en kartlegging av bedriftens behov og kompetansekrav. Basert på dette iverksetter attføringsbedriftene et søk etter rett person til rett plass er første året med full drift i Ringer i Vannet Hordaland, og det avsluttes juli Bedriftene i Hordaland har tatt godt imot prosjektet, og vi har per dags dato 34 rekruteringsavtaler. Blant disse har Toma gruppen, Manpower, Securitas, Top Temp, Tiljamid, PostNord og Byggemesterfirma Johs E. Øvsthus på Voss rekruttert en eller flere faste ansatte gjennom Ringer i Pressesak: Malcolm Hurtley fra Alf As med Konrad som gikk ut i jobb hos CCB ved hjelp av Manpower. Diplom til Tiljamid utdelt på Voss av Svanhild Tvilde fra Kveik. Vannet. Dermed kan kalle seg en Ringer i Vannet bedrift. Dette har vi markert ved diplomoverrekkelser. Ringer i Vannet har i løpet av året arrangert Speeddating og CV skrivings kurs sammen med Adecco. HR leder for Toma gruppen og Securitas har deltatt på møter med Key Account managerne for å informere om hva de ser etter i en ansettelsesprosess. I høst var det et fellesmøte mellom Key Account Managere fra Rogaland og Hordaland. Dette fellesmøte ga læringsutbytte til de involverte i begge regionene og førte til at det til våren 2015 arrangeres en felles to dagers samling for samme gruppe. Etter søknad mottok Ringer i Vannet økonomisk driftsstøtte fra Hordaland Fylkeskommune i Prosjektet har generert to presseoppslag i Vest 24 i 2014.

17 16/17 AKSJON LÆREBEDRIFT NORGE TRENGER FLERE LÆRLINGER Norge vil i 2035 kunne mangle over fagarbeidere. Aksjon Lærebedrift forsøker å gjøre noe med dette. Det er en utfordring å rekruttere ungdom til å velge enkelte fagutdanninger, i andre fag er det en utfordring å få nok læreplasser. Unge har et hav av muligheter når de skal velge yrke, og det er ikke alltid lett å orientere seg, men det som er sikkert, er at det er behov for mange fagarbeidere i fremtiden. Målet i Samfunnskontrakten mellom stat, partene i arbeidslivet, fylkene og kommunene er å øke antall læreplasser med 20 % innen utgangen av Aksjon Lærebedrift Hordaland skal i tråd med samfunns kontrakten, bidra til å øke antallet læreplasser med 20 % innen utgangen av 2016 med utgangen av 2011 som referanse. Prosjektet skal også bidra til å øke prosentandelen som gjennomfører fagutdanningens 4 årige løp. Prosjektet eies av LO Hordaland og NHO Hordaland i fellesskap, og er finansiert av Hordaland Fylkeskommune. Styringsgruppen er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Styrings gruppen består av representanter fra LO og NHO i Hordaland, HFK, og representanter fra opplæringskontor. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan et samarbeid mellom skole og næringsliv kan se ut. I 2014 har prosjektet jobbet målrettet med å få flere til å fullføre fagutdanningens fireårige løp med et fagbrev. Blant annet er det gjennomført en rekke skolebesøk med hensikt å øke elevenes egeninnsats for å skaffe seg en læreplass, og gi økt kunnskap om hvordan de søker en læreplass. Dersom elever på yrkesfag i VG1 og VG2 får mulighet til å utplassering i bedrifter i løpet av skoleåret øker de sin innsikt om arbeidsmarkedet samtidig som sjansen for å få læreplass blir betraktelig bedret. Derfor har Aksjon Lærebedrift vært en av initiativtakerne til en kampanje som har gått under Bilde fra skolebesøk Prøv en elev kampanje navnet Prøv en elev. Kampanjen har ført til at 80 bedrifter har meldt sin interesse for å prøve en elev gjennom faget prosjekt til fordypning. Kampanjen ble sendt til bedrifter. Aksjon Lærebedrift vil motivere bedrifter til å bli med på et lærlingløft. Bilde av første lærlingen til Eterni gruppen AS.

18 For å få det til har det vært satset på å spre informasjon om lærlingeordningen. Aksjon Lærebedrift har blitt presentert på NHO sin årskonferanse, ulike næringslivssamlinger og på flere LO konferanser. Det har blitt sendt ut nyhetsbrev til NHO Hordaland sine medlemsbedrifter, det har også vært både leserinnlegg og redaksjonelle saker på trykk i media som et resultat av medieplanen til Aksjon Lærebedrift. I 2014 lanserte vi facebooksiden Lærebedrift i Hordaland som nå har nesten 700 følgere, opptil flere av sakene som har blitt lagt ut har oppnådd god spredning i sosiale medier. Prosjektet har også gjennomført rundt 50 bedriftsbesøk hos potensielle nye lærebedrifter. I 2014 var det 122 bedrifter som valgte å søke om godkjenning som lærebedrift, og som tok inn en lærling for første gang i Hordaland. Aksjon Lærebedrift er en av flere bidragsytere til det. Hordaland Fylkeskommune ved fagopplæringskontoret har mottatt underveisevaluering fra prosjektet i Tilbakemeldingen på de aktivitetene som har blitt gjennomført i prosjektet i 2014 har vært positive. NHO REISELIV VEST-NORGE Regionforening Vest Norge dekker fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland og har regionkontoret lokalisert hos NHO Trolltunga. Hordaland i Bergen. I 2014 har regionstyret vært ledet av Aslak Dalehaug. Wenche Salthella er bransjesjef. Regionforeningen hadde pr medlemsbedrifter noe som er en positiv økning på 35 medlemmer fra Vest-Norge er dermed den nest største regionforeningen i NHO Reiseliv målt i antall medlemsbedrifter var et godt år for reiselivsnæringen i Hordaland med en vekst på 6,4 % i 2014 målt i antall overnattinger. Herav økte overnattinger fra utlandet med 10,4 %, noe som er veldig positivt. Sommer sesongen var den beste på flere år, og den beste noen sinne for Bergen. I 2014 hadde Bergen en økning i antall overnattinger på hele 9,6 % (utland +18,5 %) og hadde det beste belegget av samtlige byer i Norge til tross for stor kapasitetsøkning. Reiselivsnæringen ble i 2014 godt hjulpet av svak kronekurs noe som ga en vinn-vinn situasjon for næringen. Det var billigere for utlendinger å feriere i Norge, og dyrere for nordmenn å reise ut, -noe som førte til at flere nordmenn valgte å feriere i hjemlandet. Rallarvegen. Foto: Asgeir Helgestad/Artic Light AS/visitnorway.com Fotot: Sverre Hjørnevik/visitnorway.com

19 18/19 DELTAKELSE I STYRER, RÅD OG UTVALG BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE Eksportkoordinator Annlaug Haugvik, Kavli AS, medlem Regiondirektør Tom Knudsen, varamedlem Senior Vice President Corporate Oil & Gas Leif-Arne Strømmen, Kuehne + Nagel AS, medlem Daglig leder Øyvind Lygre, Greencarrier Shipping & logistics AS, varamedlem BYRÅDSLEDERS KONTAKTUTVALG Styreleder i NHO Hordaland/murmester Knut Ulveseth, Ulveseth AS Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland FISKERIFORUM VEST Regionsjef Hans Inge Algrøy, FHL/Vestnorsk Havbrukslag, styremedlem HORDALAND OLJE- OG GASSENTER Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland, styremedlem Jan Frederik Namtvedt, FMC Technologies, styremedlem HORDFAST AS Direktør Bjørn Kåre Viken, styreleder Regiondirektør Tom Knudsen, varamedlem SAMARBEIDSFORUM MOT SVART ØKONOMI (SMSØ) Bransjesjef Wenche Salthella, NHO Hordaland/Reiseliv Vest-Norge RÅDET FOR ARBEIDSTILSYNET REGION VESTLANDET Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland INNOVASJON NORGE HORDALAND Daglig leder og eier Borghild Vindenes Vik, Eidfjord Fjell & Fjord Hotel, styremedlem Administrerende direktør Bjarte Hordnes, Bodoni AS, styremedlem INTERESSEFELLESSKAPET RV7 Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland, varamedlem ARNATUNNELEN AS Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland, nestleder REGIONALT NÆRINGSFORUM Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland, styremedlem YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland, leder Frisørmester Edel Teige, ET Hårstudio AS, medlem RÅD FOR SAMFUNNSKONTAKT Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland

20 RESULTATREGNSKAP FOR RESULTAT TOTALT BUDSJETT TOTALT BUDSJETT TOTALT RESULTAT TOTALT INNTEKTER Salgsinntekter Konferanse- og kursinntekter Prosjektinntekter Diverse inntekter/refusjoner Tilskudd fra samme konsern Leieinntekter og refusjoner Medlemskontingenter/serviceavgift SUM INNTEKTER PERSONALKOSTNADER Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader SUM PERSONALKOSTNADER ADMINISTRASJONSKOSTNADER Av- og nedskrivninger på driftsmidler Husleie og kostnader vedr. lokaler Leie maskiner og inventar og lignende Anskaffelser IT/maskiner/inventar Rep. og vedlikehold bygninger/maskiner Honorar/kjøp av tjenester Andre kontorkostnader Bilkostnader Reisekostnader Info-materiell/annonse/representasjon Kontingenter og gaver Møter,arrangement,kurs,konferanser Forsikring-/garanti-servicekostnader Generalforsamling/styre/utvalg Andre kostnader Tap på fordringer Bidrag/støtter SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT EGENKAPITAL Inngående balanse pr Resultat i år Utgående balanse pr Knut Ulveseth Styreleder Bjarte Hordnes Nestleder Birte Nilsen, Styremedlem Sturle Bergaas Styremedlem Nina Askvik Styremedlem Arne A. Fonneland Styremedlem Knut J. Helvik Styremedlem Tom Knudsen Regiondirektør

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Færre, mer robuste reisemålsselskaper ÅRsrapport 2012 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser 14 2012 bød på viktige

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

DNBs mann i Stavanger

DNBs mann i Stavanger Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 9 2013 årgang 20 Peters vekket Pulpit Han har skrevet ledelsesbibelen, han er en av verdens mest brukte næringslivspredikanter. Årets rekordstore Pulpit-konferanse

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Sjøveien DEN VIKTIGSTE VEIEN

Sjøveien DEN VIKTIGSTE VEIEN 2010-2011 2004 2005 Årsberetning Sjøveien DEN VIKTIGSTE VEIEN Utskriftsdato 27. april 2005 www.rlf.no Styreleders refleksjoner At næringen har et godt omdømme i samfunnet er viktig, blant annet for å få

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag Morgendagens ledere En evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Skrevet av: Hanne Falstad, Prosjektleder NHO Trøndelag

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer Norges Bilbransjeforbund Sammen om felles utfordringer Årsmelding 2013 0 Sammen om felles utfordringer 2013 har mer enn noe annet handlet om å samle bransjen. Sammen om felles utfordringer. Konsekvensen

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong INFO 1 Nr. 2006 www.bergen-chamber.no På helsen løs Side 3 5 La Bergen Skinne Fra visjon til handling i BS2020 Teaterentreprenøren klar for Bikubesong Bergen skal skinne Statoils førstedame i Bergen s

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer