Årsberetning NHO Hordaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014. NHO Hordaland"

Transkript

1 Årsberetning 2014 NHO Hordaland

2 STYRET I NHO HORDALAND Bak fra venstre: Regiondirektør Tom Knudsen Direktør Sturle Bergaas Adm. direktør Bjarte Hordnes Murmester Knut Ulveseth Adm. direktør Birte Nilsen Foran: Frisørmester Edel Teige (NHOs styre, observatør) Adm. direktør Arne Fonneland Adm. direktør Nina Askvik Daglig leder Knut J. Helvik Foto: Truls Løtvedt ADMINISTRASJON I NHO HORDALAND Bak fra venstre: Tore Andre Sines, Frode Fjeldstad, Tom Knudsen I midten: Henry Horne, Stine Fjeldstad, Ingrid Karoline Stensnes, Wenche Salthella Foran: Anita Bjordal, Ragnhild Friis-Ottessen, Elisabeth J. Marek, Nina C. Tennebekk, Mona S. Nilsen, (Inger Grete Strømme var ikke til stede) Foto: Truls Løtvedt

3 2/3 FYLKESFORENINGENS ORGANER STYRET STYRELEDER Murmester Knut Ulveseth, Knut Ulveseth AS NESTLEDER Administrerende direktør Bjarte J. Hordnes, Bodoni AS STYREMEDLEMMER Administrerende direktør Nina Askvik, Radisson Blu Royal Hotel Administrerende direktør Arne Fonneland, Janusfabrikken AS Daglig leder Knut J. Helvik, Kvinnherad Elektro AS Direktør Sturle Bergaas, Statoil ASA Administrerende direktør Birte Nilsen, Opero AS STYRETS VARAMEDLEMMER Administrerende direktør Aina Berg, Uni Research AS Kraftverkssjef Vidar Riber, Statkraft AS Direktør Geir Soltveit, Motor Forum AS Frisør Evy Merethe Lunde, Capilli Frisør AS Daglig leder Linn Cecilie Moholt, Karsten Moholt AS Administrativ leder Heidi I. Vespestad Halleraker, Auto Service AS VALGKOMITE Leder: Direktør Bjørn Kåre Viken, Statoil ASA Direktør Reidun Brekke, Adecco Norge AS Direktør Frank Karlsen, Karlsen & Sønn AS Frisørmester Edel Teige, ET Hårstudio AS STYRETS REPRESENTANTER I NHOs REPRESENTANTSKAP Murmester Knut Ulveseth (medlem) Daglig leder Birte Nilsen (varamedlem) STYRETS REPRESENTANTER I NHOs GENERALFORSAMLING Administrerende direktør Bjarte J. Hordnes (medlem) Administrerende direktør Nina Askvik (medlem) Daglig leder Knut J. Helvik (varamedlem) Direktør Sturle Bergaas (varamedlem) ØVRIGE REPRESENTANTER FRA NHO HORDALAND NHOs STYRE Frisørmester Edel Teige, ET Hårstudio AS NHOs REPRESENTANTSKAP Adm. direktør Erik Volden, Kavli Holding AS Reiselivsdirektør Ole Warberg, Bergen Reiselivslag AS NHOs GENERALFORSAMLING Adm. direktør Svein Boasson, Svein Boasson AS, BNL Adm. direktør Geir Bergflødt, Austevoll Kraftlag SA, Energi Norge Direktør Øyvind Johannessen, TV2 AS, MBL Adm. direktør Lars Midtgaard, Hansa Borg Bryggerier AS, NHO Mat og Drikke Daglig leder Lars Eide, Kværner Stord AS, Norsk Industri Administrerende direktør Arne Fonneland, Janusfabrikken AS, Norsk Industri SAMARBEID MED LANDS- OG BRANSJEFORENINGER NHO Hordaland har sekretariatsfunksjonen for NHO Reiseliv Vest Norge, Norsk Industri Hordaland og Sogn & Fjordane og NHO Logistikk og transport Vestlandet. Regionforeningen har hatt jevnlige kontaktmøter med lokale bransjeforeninger og næringsorganisasjoner. Vice President Human Resources Lene Holm Grasdal, Apply Leirvik AS, Norsk Industri Disponent Jan Thore Urheim, Urheims Elektrokompani AS, Norsk Teknologi Adm. direktør Bjarte J. Hordnes, Bodoni AS, NHO Hordaland Adm. direktør Nina Askvik, Radisson Blu Royal Hotel, NHO Hordaland

4 STYRETS BERETNING 2014 Fylkesforeningens styre har hatt åtte møter i beretningsperioden og har behandlet bl. a. saker om: NHOs årsmøtetema «Læringslivet», TAF automasjon/el-elektro Knarvik videregående skole, Fergefri E39 Stavanger Kristiansand, Sam ferdselspolitikk mot 2030, KVU E16 Voss-Arna, Kommunereformen, Foreldrepermisjon, Innspill fra bedriftene i NHO Hordaland, Stortingsperioden , samt mange andre næringspolitiske saker. MØTER MED HORDALANDSBENKEN Det har i 2014 blitt gjennomført tre møter med Hordalandsbenken på Stortinget. Møtet i januar ble avholdt i VilVite Senteret AS. Møtet i juni om revidert nasjonalbudsjett og møtet i oktober om statsbudsjettet for 2015 ble avholdt i Oslo. Foruten fokus på elementer i statsbudsjettet har vi i møtene fremmet saker av lokal, regional og nasjonal karakter. MEDLEMSUTVIKLING NHO HORDALAND Det er totalt 2146 medlemsbedrifter i regionen, som utgjør årsverk Årsverk Bedrift

5 4/5 NÆRINGSPOLITIKK NHO Hordaland utøver politisk påvirkning på vegne av våre medlems bedrifter opp mot sentrale, lokale og regionale myndigheter. NHO Hordaland har oppnådd mange gjennomslag i 2014, blant annet senket formueskatt, satsing på Hordfast og ny E16 Arna-Voss. Les om alle gjennomslagene i kapittelet Innspill til Hordalandsbenken. VIKTIGE GJENNOMSLAG FOR SAMFERDSEL I 2014 har NHO Hordaland fått gjennomslag for viktige samferdselsprosjekter i Hordaland. Våre bedrifter vest for Bergen er svært opptatt av at oppstart for Sotrasambandet kan skje senest 2017, med ferdigstillelse Det er svært gledelig å konstatere at Sotrasambandet i statsbudsjettet for 2015 har fått planleggingsmidler og skal bygges om et OPS-prosjekt. Ny jernbane og vei mellom Voss og Arna var ikke prioritert i nasjonal transportplan , derfor var det svært gledelig at regjeringen har satt av planleggingsmidler i statsbudsjettet for 2015, slik at prosjektet kan komme inn i neste nasjonale transportplan fra E39 Svegatjørn-Rådal ble endelig vedtatt i Stortinget og i 2015 kan veien få oppstart. NHO Hordaland sitter i Kontaktutvalget for E39 som skal sikre fremdrift for Hordfast. Det arbeides for byggestart senest innen NÆRINGSFORUM VEST Næringsforumet består av NHO i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, samt LO i de tilsvarende fylkene. I 2014 er det avholdt ett møte i forbindelse med Øst-Vestutredningen om hvilke fjelloverganger som skal prioriteres fra Vestlandet til Østlandet. Andre viktige saker har vært fergefri E39, fagutdanningen, herunder lærlingeklausul, kompetanse og energiutvikling. kompetanse og energiutvikling. NÆRINGSBAROMETER Næringslivet i Hordaland hadde ved inngangen til 2014 noe mindre tro på året enn for ett år siden. At få planlegger å investere vitner om et usikkert marked. De fleste venter likevel at 2014 blir om lag som Næringsbarometeret viser at næringslivet i fylket sett under ett er blitt mer pessimistisk sammenlignet med i fjor. Det gjelder både omsetning, lønnsomhet og investeringer. I 2013 lå samlet forventingsindeks for de to største næringene bygg og anlegg og industri, på henholdsvis 21 og 24 poeng. I 2014 havner begge næringene ned på henholdsvis 12 og 10 poeng. Det er særlig manglende investeringslyst som slår ut. Samtidig er det viktig å understreke at

6 de fleste næringene likevel ikke venter de store endringene det neste året i forhold til i fjor. Når det gjelder troen på ansettelser, ligger de på samme nivå som i fjor på denne tiden. ÅRSKONFERANSEN: LÆRINGSLIVET Årskonferansen samlet 260 deltakere fra hele fylket. Kristin Skogen Lund åpnet konferansen sammen med fylkes ordfører Tom-Christer Nilsen. Videre ble det innledninger fra næringsminister Monica Mæland, professor ved BI, Torger Reve, Professor ved UiS, Mari Rege og Sveinung Skule fra NIFU. Tema som tidlig innsats, kunnskaps allmenningen, satsing på fagutdanning og dimensjonering av høyere utdanning var oppe på konferansen. Sistnevnte tema som debatt mellom Dag Rune Olsen, rektor UiB og Ola M. Rydje, studentleder. Leder i Venstre, Trine Skei Grande, fortalte om viktigheten av kunnskap, og at vi trenger å utdanne folk til fagutdanninger som ikke finnes ennå. Konferansen ble avsluttet med et skråblikk på livet, levert av Thorvald Stoltenberg. NHO ARENA NHO Arena for mindre bedrifter arrangeres i mellomvalgsår hvor det ikke arrangeres SMÅTING. NHO Arena er NHOs møtested mellom småbedriftsledere og politikere. Det ble totalt arrangert fire møter i Hordaland i regi av NHO Arena i I tillegg ble det arrangert en konferanse på Voss hvor stortingsrepresentant Sigurd Hille (H) var tilstede, og en HR-dag i Bergen som var veldig godt besøkt. Kristin Skogen Lund, Øyvind Vormeland Salte, Tom Knudsen, Edel Teige. Thorvald Stoltenberg.

7 6/7 INNSPILL TIL HORDALANDSBENKEN Stortingsperioden Regjeringserklæring 2013 Statsbudsjett Regjeringserklæring 2013 Statsbudsjett Nytt Sotrasamband Fjern formueskatten Ny IA-avtale må få sykefraværskostnadene ned Stadig nye og kostbare sosiale ordninger svekker lønnsomheten Benytte attføringsbedriftene til jobbavklaring Arbeidssøkere må få rett tilbud uten omveier, flere tiltaksplasser NHOs prosjekt «Ringer i Vannet» bør støttes Bedre rammebetingelser for offshore vindkraft Kostnadsnivået er en trussel mot konkurranseevnen Unntak fra Vikarbyrådirektivet Marin: Konsesjonsordningen: «Fra Stående MTB til Rullerende MTB» Marin: Adgang til vekst: 5 10% vekst i produksjonen pr år Marin: Det må settes av betydelig mer areal i sjø for framtidig sjømatproduksjon En effektiv og forutsigbar infrastruktur Norsk kronekurs må være stabil CO 2 -kompensasjonsordningen må beholdes Gode rammebetingelser for landbasert industri Like konkurransevilkår for eksportrettet industri, særnorske avgifter fjernes Fjerne arveavgiften Tilgang på rett kompetanse Satse på Global Centre of Expertise 2014: 9 gjennomslag 18 delvis gjennomslag 2 ikke gjennomslag Påliteligheten til jernbanen må forbedres Man må komme i gang med de store viktige prosjektene som E39 Bedre boligpolitikk som fremmer nybygg De tekniske forskriftene må justeres med tanke på universell utforming på utvendige arealer ROT-fradrag (Rehabilitering, Oppussing og Tilbygg) må innføres etter svensk modell Uni Research mangler basisfinansiering (bare Uni Rokkansenteret har dette i dag) EU-prosjekt gir oss ikke full kostnadsdekning Universitetene taper, i alle fall kortsiktig, på samarbeid med forskningsinstituttene

8 BESØK AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR I NHO, KRISTIN SKOGEN LUND Administrerende direktør Kristin Skogen Lund var på et 2 dagers besøk i Hordaland august. Formålet var å besøke utvalgte medlems bedrifter i NHO Hordaland. Besøket ble innledet med et frokostmøte med medlemsbedrifter i Voss, hvor ny E16 og satsing på yrkesfag var viktige tema. Videre gikk turen til Bergen og besøk hos henholdsvis Marin Harvest og Lerøy Group. EBA Vestenfjelske arrangerte et besøk på VilVite senteret hvor den nye standen «VilBygge» ble presentert. På kvelden gikk turen til Stord og middag med medlemsbedrifter i Sunnhordland på Geir Skeies restaurant Brygga 11. Dagen etter ble det arrangert et frokostmøte på Kværner Stord, og det hektiske to dagersmøtet ble avsluttet på CCB basen på Ågotnes. NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK- KOMPENSASJONSMIDLER Fra ble ordningen endret. Kommunene Jondal, Kvinnherad og Tysnes fikk gjeninnført differensiert arbeidsgiveravgift og gikk dermed ut av ordninga. Følgende kommuner er fremdeles med i ordningen: Modalen, Kvam, Etne og Bømlo. Siden endringa kom så seint på året var alle sju kommunene med i tildelinga for Styret i NHO Hordaland har oppnevnt bedriftsrepresentanter til styrings gruppen som foruten bedriftsrepresentantene består av ordførerne i kommunene som er inn under ordningen. Samarbeidsrådet for Sunnhordland er sekretariat for styringsgruppen og regiondirektøren i NHO Hordaland har observatørstatus. Styringsgruppa utarbeider forslag til en årlig plan for bruken av kompensasjonsmidlene i Hordaland som deretter blir behandlet av fylkesutvalget. I 2014 la fylkeskommunen om søknadskriterier og søknadsprosedyren. Total disponibel ramme for 2014 var på kr 48,979 mill (inkludert renter). I den årlege handlingsplanen er rammen fordelt med 41,676 mill kr til tiltak innafor Samferdsel (av dette kr 13,35 mill til Bømlopakken), 3,2 mill til tiltak innafor Kompetanseheving, 4,0 mill kr til det som er området Andre tiltak som i sin helhet går til Hardangerbadet og 0,103 mill kr til Administrasjon. Fordeling av midler på de ulike kommuner er i store trekk i samsvar med beregninger som viser hvilke kommuner og bedrifter som bidrar mest til ordningen. NYSKAPINGSPRISEN 2014 Haaheim Gaard er et glimrende eksempel på en bedrift som synliggjør hva et enkeltmenneskes initiativ og pågangsmot kan utrette, sa region direktør i NHO Hordaland Tom Knudsen da NHO Hordalands nyskapingspris ble kjent. Utdelingen fant sted under NHO Reiselivs årskonferanse som avholdes i Bergen mai. Prisen ble delt ut av styreleder Knut Ulveseth i NHO Hordaland. Gården har blitt «en oase Innehaver Torstein Hatlevik og styreleder Knut Ulveseth.

9 8/9 for det gode liv», hvor fantastiske opplevelser og vakre omgivelser står i sentrum, sa han under utdelingen av prisen, sa Ulveseth. Haaheim Gaard er NHO Hordalands kandidat til den nasjonale Nyskapingsprisen som NHO deler ut hvert år. Den nasjonale vinneren kåres høsten «Innehaver Torstein Hatlevik har demonstrert ekte gründersans og innovasjonsevne ved å kjøpe en ubebodd gård uten strøm eller innlagt vann, og forvandle den til en kommersiell suksess. Hans vilje, markedsforståelse og gjennom føringsevne er en inspirasjon for alle som driver med vertskap og reiseliv i Norge» skrev juryen i sin begrunnelse. Haaheim Gaard ble etablert i 2009 og ligger på Tysnes, 70 minutter fra Bergen. Her driver Hatlevik hotell, gourmetrestaurant og café i naturskjønne omgivelser, og tilbyr gjestene skreddersydde opplevelser, personlig vertskap og underholdning. Hatlevik er en naturlig entertainer, men han bruker også sin musikkutdannelse til å spille instrumenter og synge for å underholde gjestene, forteller bransjesjef i NHO Reiseliv, Wenche Salthella. Han klarer å kombinere sine ferdigheter på en nyskapende måte, og resultatet er fantastisk, sier Salthella. Tidligere har Haaheim Gaard og Hatlevik blitt tildelt både den regionale Illustrasjon av Hordfast (nho.no/hordaland) og nasjonale Bygdeutviklingsprisen, i regi av Innovasjon Norge. ARNA TUNNELEN AS Formålet med Arnatunnelen AS, slik det er beskrevet i selskapets vedtekter 3, er: Selskapet skal arbeide for å få etablert tilfredsstillende veiforbindelse mot Arna som kan bidra til å avlaste Bergen sentrum for trafikk, gi innspill til formelle planprosesser, inkludert utrede mulige gjennomføringsmodeller (OPS) som pådriver for at en slik forbindelse kan bli realisert. I arbeidet skal selskapet forholde seg til de politiske vedtak som til enhver tid gjelder. Regiondirektør Tom Knudsen er oppnevnt av Bergen kommune i styret. HORDFAST AS Formålet med Hordfast AS, slik det er beskrevet i selskapets vedtekter 3, er: Å arbeide for å realisere fergefri kyststamveg E39 i Hordaland. Selskapet skal særlig arbeide med tiltak som støtter opp om å få et vedtak om å bygge fergefri kyststamvei, samt få dette realisert, herunder bidra til eventuell forskuttering eller delfinansiering av utredninger og planer som er nødvendige for lokale og nasjonale vedtak. Det har ikke vært aktivitet i selskapet i 2014.

10 ARBEIDSGIVERSERVICE NHO Hordaland er utpekt som et av NHO sine 9 lokale regionale kompetansesentre for arbeidsgiverservice. Dette betyr at det ikke er juridisk kompetanse på alle NHO sine regionskontorer. NHO Hordaland har derfor også fått ansvaret for den lokale arbeidsgiverservicen for medlemsbedriftene i vårt nabofylke; Sogn og Fjordane. I 2014 ble denne tjenesten utført av advokat Henry Horne og advokat Nina Tennebekk i fellesskap. GENERELT OM AKTIVITETEN I BERETNINGSPERIODEN 2014 har som i 2013 vært et arbeidsår med henvendelser og saker fordelt over hele det arbeidsrettslige område men med særlig vekt på forståelsen og fortolkningen av det såkalte vikarbyrådirektivet og problemstillinger knyttet til nedbemanning. Bedriftenes irritasjon over den utvidete arbeids giverperioden fra 10 til 20 arbeidsdager ved permittering har også vært et «hett» tema. Noen bedrifter opplyste i denne forbindelse at de helt klart kom til å vurdere opp sigelser i stedet for permitteringer når behovet for kapasitets tilpasninger meldte seg. Begge temaene: vikarbyrådirektivet og den forlengete arbeidsgiverperioden ved permittering ble også hyppig debattert på bransjenivå innenfor NHO sine aktuelle møtefora. KURS/SEMINARER Næringslivets skole er et tilbud til NHOs medlemsbedrifter, levert av Infotjenester AS. I Næringslivets skole får NHOs medlemmer nyte godt av NHOfellesskapets samlede ressurser og ekspertise, gjennom aktuelle kurs uavhengig av bransje. Våre lokale advokater inngår i den faste stab av foredragsholdere i Næringslivets skole. Prisnivået på kursene har økt noe i forhold til tidligere da kursene var i NHO Hordaland sin egen regi. DET SENTRALE TARIFFOPPGJØRET 2014 Tariffoppgjøret 2014 ble gjennomført som et forbundsvist oppgjør. Fellesforbundet og Norsk Industri inn ledet forhandlingene med utgangspunkt i den såkalte Frontfagsmodellen. Resultatene her ble stort sett gjennomført i de forbundsvise oppgjørene som fulgte etterpå. Sentralt i oppgjøret sto lønns tilleggenes størrelse og de pensjons kravene som ble reist før oppgjøret formelt startet. Resultatet på disse 2 sentrale punktene ble som følger:

11 10/11 LØNNSTILLEGG 1. Det gis et generelt tillegg på kr 0,75 pr time til alle. 2. I tillegg til lønnstillegg under pkt. 1 ovenfor, gis det kr 1,25 pr time til alle arbeidstakere omfattet av 1.1 i Industrioverenskomstens Teko del med unntak av arbeids takere i bedrifter med lokal forhandlings rett. 3. Lønnstillegg under punkt 1) og pkt. 2 ovenfor innarbeides i overenskomstene på vanlig måte. TJENESTEPENSJON Fellesforbundet har ved oppgjøret fremmet forslag om å avtalefeste tjenestepensjonsordninger og at det etableres brede ordninger som sikrer pensjonsopp tjening ved jobbskifte og likepensjon mellom kvinner og menn. Fellesforbundet har videre hevdet at slike brede ordninger er kostnadseffektive og at lavere forvaltningskostnader og administrative kostnader alternativt kan benyttes til å øke pensjons opptjening for den enkelte ansatte. Norsk industri har på prinsipielt grunnlag gått mot Fellesforbundets krav, og mener at dagens pensjons ordninger (folketrygden, OTP og AFP) er en tilfredsstillende pensjonsordning og at bedriftene selv må vurdere behovet, de økonomiske forholdene og øvrige forhold knyttet til ytterligere pensjonsordninger for de ansatte. Fellesforbundet og Norsk Industri ble imidlertid enige om følgende: Forholdsmessighetsprinsippet i gjeldende pensjonslovgivning skal videreføres. Det skal legges til grunn at ordningene verken medfører krav om balanseføring eller økte pensjonskostnader for bedriftene. Basert på lov om innskuddspensjon er fellesforbundet og Norsk Industri enige om at følgende forhold skal utredes: At arbeidstakerne gjennom etablering av ulike ordninger kan få medbestemmelsesrett over plassering og forvaltning av pensjonsmidlene. Ivaretakelse av pensjonsopptjening ved jobbskifte. Konsekvensene for allerede etablerte ordninger Mulighetene for den enkelte arbeidstaker til på individuelt grunnlag å betale inn til egen pensjon. Vurdere eventuelle lovendringer Utredningen skal ta sikte på å være ferdig innen LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014 Det ble heller ikke i 2014 registrert ulovlige aksjoner i forbindelse med de lokale ordinære tarifferte lønnsforhandlingene. Verkstedoverenskomsten er en av de få tariffavtalene som har bestemmelser som gir de ansatte anledning til å «dagse» (benytte nedsatt arbeidstempo) i forbindelse med uenighet om det lokale lønnsoppgjøret. I 2014 ble dette virkemiddelet blitt benyttet i flere bedrifter.

12 SAMFUNNSANSVAR Konferansen er et samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, NHO, LO og Bergen kommune. Målet med kon feransen er å styrke samarbeidet mellom skole og næringslivet. Det er 5. året «Rett kompetanse» arrangeres og oppslutningen viser at det er en viktig møteplass for aktørene som er opptatt av kompetanse og rekruttering. «Rekruttering og dimensjonering av yrkesfag» var hovedtema for konferansen 6. november. Janne Johnsen, fylkesordfører i Rogaland og LOs distriktssekretær Øystein Hansen i Rogaland var invitert opp for å fortelle hvorfor Rogaland er best på fagutdanningen i landet, og har flest læreplasser. Det ble en spennende debatt hvor man er glad for at Rogaland og Hordaland er i toppen, men at man ikke er fornøyd og ønsker å øke antall læreplasser, samt hindre frafall, særlig på VG3. Her spiller dimensjonering til næringslivets behov en viktig rolle. Konferansen samlet litt over 200 deltakere fra hele fylket. Lektor 2 ordningen er et prosjekt som inngår i den nasjonale satsingen på realfag. Målsettingen er å gi økt læringsutbytte og stimulere interessen for realfag på ungdomsskoletrinnet og i videregående skole. Virkemidlene er å etablere undervisningsrettet samarbeid mellom skole og eksternt arbeidsliv og bidra til gode og nyttige relasjoner mellom skole og arbeidsliv. Skolen og fagfolk fra bedriftene skal samarbeide om å utvikle undervisningsopplegg knyttet til kunnskapsmål i læreplanene. Fagfolk fra bedriftene skal gjennomføre undervisningen. NHO sitt oppdrag er å koordinere samarbeidet og bidra til å etablere gode partnerskapsavtaler. Naturfagsenteret er prosjektansvarlig. I 2014 var det ti skoler i Hordaland som deltok mot tolv året før. Skolene er: Austrheim vidaregåande skule, Erdal ungdomskoleskole, Knarvik videregående skole, Laksevåg videregående skole, Rothaugen skole, Rådalslien skole, Stord videregåande skule, Sund vidaregåande skule, Voss Gymnas og Årås skule. Hver skole har fra 1 til 3 bedrifter som samarbeidspartnere fra nærings livet. Frode Nergaard Fjeldstad, koordinator NHO Hordaland Beste ungdomsbedrift i Hordaland Det er tradisjon at beste ungdomsbedrift (UB) i Hordaland presenterer bedriften på NHO Hordaland sin årskonferanse. X Traffic UB driver holdningsskapende arbeid om trafikksikkerhet blant barn og unge. De formidler sitt budskap til elever i grunnskolen. I tillegg er de opptatt av gode rollemodeller og i Odda har de inngått samarbeid med årets russ. Dette er den første refleksrussen i landet, og det skjer i samarbeid med X Traffic UB. Refleksrussen skal fokusere på trafikktryggleik i russetida. Vi oppmodar russen på alle andre skular til å gjere det same og bere refleks, seier dagleg leiar Gunvor Aarvik. Det startet på fylkesmessen i mars. Her vant de fire priser, blant annet beste UB. Turen gikk videre til NM i ungdomsbedrift i april. Her hentet Hordaland hjem fire priser. To av prisene gikk til X Traffic UB, 2. pris for beste regnskap og 2. pris for beste sosiale entreprenør. De to andre gikk til Akademiet videregående skole, 1. pris i kategorien beste reklamefilm og 3. pris i beste nettsted. På fylkesmessen i mars deltok 98 ungdomsbedrifter fra 19 videregående skoler med stand. 56 dommere fra offentlig og privat næringsliv stilte

13 12/13 I 2014 var vinneren X-Traffic UB fra Odda vidaregåande skule. Våge skule, vinnar av fylkesfinalen SMART. velvillig opp som dommere og delte ut 36 priser i 15 ulike konkurranser. Å etablere en ungdomsbedrift bygger på prinsippet om å lære ved å gjøre. I løpet av et skoleår kan elever i videregående skole bruke ulik fagkunnskap på en praktisk måte og få erfaring med å drive en bedrift i samarbeid med med elever. Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er viktig i arbeidet med ungdomsbedriften. Alle bedriftene skal ha en mentor fra næringslivet som kan bidra med sin kompetanse. I 2014 ble det i Hordaland registrert 670 elever som deltok i en ungdoms bedrift. Elever som har drevet UB har dobbelt så høy etableringsrate sammenlignet med den årlige etableringsraten i den voksne befolkningen. (Østlandsforskning 2011). Entreprenørskap og nyetablering er avgjørende for nyskaping og økonomisk vekst. Norge skal være ledende internasjonalt. Innen entreprenørskap i utdanningen. Det er derfor viktig å legge fundamentet for entreprenørskapskultur så tidlig som mulig. Ungt Entreprenørskap sitt samfunnsmandat er at vi, i samspill med utdanningssystemet skal inspirere og utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv og ikke minst fremme betydningen av verdiskaping og nyskaping. Ungt Entreprenørskap (UE) er den største aktøren innen entreprenørskap i utdanningen i Norge. UE er en ideell forening med aktivitet og egne fylkesforeninger i alle landets fylker. NHO er en nasjonal og regional samarbeidspartner. UE visjon er: «Vi skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier». Ungt Entreprenørskap har utviklet et tyvetalls programmer for bruk i grunnskolen og opp til høyere utdanning. Disse bidrar til å bygge opp elevers og studenters entreprenørskapskompetanse gjennom hele utdanningsløpet. En vesentlig suksessfaktor er at programmene gjennomføres i nært samarbeid med lokalt arbeid- og næringsliv.

14 Global Future er et karriereutviklingsprogram for høyt utdannete førstegangs innvandrere, med utdanning minimum på bachelornivå og gode norskkunnskaper. Programmet skal mobilisere, kvalifisere og synliggjøre personer med flerkulturell bakgrunn for relevante posisjoner i næringslivet og i samfunnet. I løpet av året har vi avsluttet ett kull (2) i juni og startet opp med et nytt kull (3) i oktober. Resultater fra kull 2 Mange av deltakerne sier at Global Future programmet har bidradd til å gi økt selvtillit og tro på at de kan få det til i et nytt land. I tillegg sier: 78 % at de har hatt karrierebevegelse i løpet av programperioden 56 % at deltakelse i Global Future har bidradd til dette 67 % at de vurderer sine muligheter i norsk arbeidsliv som bedre nå enn før Global Future Dette kullet har også i høst hatt en foredragsrekke på Litteraturhuset der de har fortalt om forhold i deres hjemland. Foredragsrekken har hatt tittelen: «Det media ikke forteller om.» Foredragene har vært åpen for alle, og separat invitasjon ble sendt til deltakerne fra alle Kickoff kullene og til mentorene og partnerne for programmet. Bergens Tidende har hadde oppslag om saken Kull 2 med mentorer.

15 14/15 Årets deltakere, kull 3, kommer fra Russland, Serbia, Bosnia, Mexico, Chile, Italia, Spania, Tyskland, Litauen, Romania, India, Kina, Ghana, Somalia, Kenya, Skottland, USA. Av deltakerne har 3 PhD grad, 16 har mastergrad, 5 har utdanning på bachelornivå og 1 har ikke fullført bachelor, men har startet og solgt sitt firma i Skottland og har et sterkt ønske om å etablere egen bedrift i Norge. Hver deltaker vil få sin egen mentor i januar 2015 som de har jevnlig kontakt med gjennom programmet. Mentorene er ledere fra næringsliv og offentlig forvaltning. Innhold i programmet spenner fra lederopplæring og opplæring i styrearbeid til retorikk og nettverksbygging og fagdager med bedriftsbesøk. med Arena Female Future i Oslo. Ellers var de resterende samlingene i Bergen. Innhold: Startsamling Arena Female Future nettverksamling i Oslo med 180 deltakere 360 graders test med individuell tilbakemelding, i regi av AFF 4 1 /2 dager lederutviking, AFF 2 dager med retorikk i regi av Retorisk institutt 4 dager med undervisning i styrearbeid i regi av BI + eksamen i desember For dem som ønsket det, ble det gjennomført møter på bedriftene med kandidatene og deres nærmeste leder Hege Økland, Sunnhordaland Kraftlag, Tone Oldereide Bjørk, Apply Leirvik og Ellen Kathrine Presthus, NUI AS. for å forankre Female Future programmet i kandidatens utviklingsplan på arbeidsstedet. NHO, med støtte Innovasjon Norge har gjennomført programmet med 26 deltakere. Deltakerne kom fra Sogn og Fjordane (1), Hordaland (16), Rogaland (5), Vestfold (1) og Osloområdet (3). Programmet startet i november 2013 og ble avsluttet i august av samlingene ble lagt til Stavanger og kick off ble gjennomført i forbindelse Katrine Böckmann, Bergensavisen, Mette Nygård Havre, BIR, Merete Lunde, Vestlandsforskning og Kjell Standal, BI.

16 Bedrifter i Hordaland som har behov for arbeidskraft skal gjennom Ringer i Vannet få mulighet til å finne dette i en av de mange attføringsbedriftene i NHO. Ringer i Vannet har som mål å øke antall personer som går fra et attføringsløp over i lønnet arbeid. I Hordaland er det åtte attføringsbedrifter som samarbeider for å bistå bedriftene: Alf AS, A2G gruppen AS, Beredt, Nordhordland Industriservice, Fretex Vest Norge, Opero, Hardanger AKS og Kveik. Hver av disse attføringsbedriftene har utnevnt en Key Account Manager som har som oppgave å lære næringslivet bedre å kjenne, og på den måten kunne utvise større grad av treffsikkerhet når bedriftene etterspør arbeidskraft. Samarbeidet mellom en NHO bedrift og attføringsbedriftene starter med en kartlegging av bedriftens behov og kompetansekrav. Basert på dette iverksetter attføringsbedriftene et søk etter rett person til rett plass er første året med full drift i Ringer i Vannet Hordaland, og det avsluttes juli Bedriftene i Hordaland har tatt godt imot prosjektet, og vi har per dags dato 34 rekruteringsavtaler. Blant disse har Toma gruppen, Manpower, Securitas, Top Temp, Tiljamid, PostNord og Byggemesterfirma Johs E. Øvsthus på Voss rekruttert en eller flere faste ansatte gjennom Ringer i Pressesak: Malcolm Hurtley fra Alf As med Konrad som gikk ut i jobb hos CCB ved hjelp av Manpower. Diplom til Tiljamid utdelt på Voss av Svanhild Tvilde fra Kveik. Vannet. Dermed kan kalle seg en Ringer i Vannet bedrift. Dette har vi markert ved diplomoverrekkelser. Ringer i Vannet har i løpet av året arrangert Speeddating og CV skrivings kurs sammen med Adecco. HR leder for Toma gruppen og Securitas har deltatt på møter med Key Account managerne for å informere om hva de ser etter i en ansettelsesprosess. I høst var det et fellesmøte mellom Key Account Managere fra Rogaland og Hordaland. Dette fellesmøte ga læringsutbytte til de involverte i begge regionene og førte til at det til våren 2015 arrangeres en felles to dagers samling for samme gruppe. Etter søknad mottok Ringer i Vannet økonomisk driftsstøtte fra Hordaland Fylkeskommune i Prosjektet har generert to presseoppslag i Vest 24 i 2014.

17 16/17 AKSJON LÆREBEDRIFT NORGE TRENGER FLERE LÆRLINGER Norge vil i 2035 kunne mangle over fagarbeidere. Aksjon Lærebedrift forsøker å gjøre noe med dette. Det er en utfordring å rekruttere ungdom til å velge enkelte fagutdanninger, i andre fag er det en utfordring å få nok læreplasser. Unge har et hav av muligheter når de skal velge yrke, og det er ikke alltid lett å orientere seg, men det som er sikkert, er at det er behov for mange fagarbeidere i fremtiden. Målet i Samfunnskontrakten mellom stat, partene i arbeidslivet, fylkene og kommunene er å øke antall læreplasser med 20 % innen utgangen av Aksjon Lærebedrift Hordaland skal i tråd med samfunns kontrakten, bidra til å øke antallet læreplasser med 20 % innen utgangen av 2016 med utgangen av 2011 som referanse. Prosjektet skal også bidra til å øke prosentandelen som gjennomfører fagutdanningens 4 årige løp. Prosjektet eies av LO Hordaland og NHO Hordaland i fellesskap, og er finansiert av Hordaland Fylkeskommune. Styringsgruppen er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Styrings gruppen består av representanter fra LO og NHO i Hordaland, HFK, og representanter fra opplæringskontor. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan et samarbeid mellom skole og næringsliv kan se ut. I 2014 har prosjektet jobbet målrettet med å få flere til å fullføre fagutdanningens fireårige løp med et fagbrev. Blant annet er det gjennomført en rekke skolebesøk med hensikt å øke elevenes egeninnsats for å skaffe seg en læreplass, og gi økt kunnskap om hvordan de søker en læreplass. Dersom elever på yrkesfag i VG1 og VG2 får mulighet til å utplassering i bedrifter i løpet av skoleåret øker de sin innsikt om arbeidsmarkedet samtidig som sjansen for å få læreplass blir betraktelig bedret. Derfor har Aksjon Lærebedrift vært en av initiativtakerne til en kampanje som har gått under Bilde fra skolebesøk Prøv en elev kampanje navnet Prøv en elev. Kampanjen har ført til at 80 bedrifter har meldt sin interesse for å prøve en elev gjennom faget prosjekt til fordypning. Kampanjen ble sendt til bedrifter. Aksjon Lærebedrift vil motivere bedrifter til å bli med på et lærlingløft. Bilde av første lærlingen til Eterni gruppen AS.

18 For å få det til har det vært satset på å spre informasjon om lærlingeordningen. Aksjon Lærebedrift har blitt presentert på NHO sin årskonferanse, ulike næringslivssamlinger og på flere LO konferanser. Det har blitt sendt ut nyhetsbrev til NHO Hordaland sine medlemsbedrifter, det har også vært både leserinnlegg og redaksjonelle saker på trykk i media som et resultat av medieplanen til Aksjon Lærebedrift. I 2014 lanserte vi facebooksiden Lærebedrift i Hordaland som nå har nesten 700 følgere, opptil flere av sakene som har blitt lagt ut har oppnådd god spredning i sosiale medier. Prosjektet har også gjennomført rundt 50 bedriftsbesøk hos potensielle nye lærebedrifter. I 2014 var det 122 bedrifter som valgte å søke om godkjenning som lærebedrift, og som tok inn en lærling for første gang i Hordaland. Aksjon Lærebedrift er en av flere bidragsytere til det. Hordaland Fylkeskommune ved fagopplæringskontoret har mottatt underveisevaluering fra prosjektet i Tilbakemeldingen på de aktivitetene som har blitt gjennomført i prosjektet i 2014 har vært positive. NHO REISELIV VEST-NORGE Regionforening Vest Norge dekker fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland og har regionkontoret lokalisert hos NHO Trolltunga. Hordaland i Bergen. I 2014 har regionstyret vært ledet av Aslak Dalehaug. Wenche Salthella er bransjesjef. Regionforeningen hadde pr medlemsbedrifter noe som er en positiv økning på 35 medlemmer fra Vest-Norge er dermed den nest største regionforeningen i NHO Reiseliv målt i antall medlemsbedrifter var et godt år for reiselivsnæringen i Hordaland med en vekst på 6,4 % i 2014 målt i antall overnattinger. Herav økte overnattinger fra utlandet med 10,4 %, noe som er veldig positivt. Sommer sesongen var den beste på flere år, og den beste noen sinne for Bergen. I 2014 hadde Bergen en økning i antall overnattinger på hele 9,6 % (utland +18,5 %) og hadde det beste belegget av samtlige byer i Norge til tross for stor kapasitetsøkning. Reiselivsnæringen ble i 2014 godt hjulpet av svak kronekurs noe som ga en vinn-vinn situasjon for næringen. Det var billigere for utlendinger å feriere i Norge, og dyrere for nordmenn å reise ut, -noe som førte til at flere nordmenn valgte å feriere i hjemlandet. Rallarvegen. Foto: Asgeir Helgestad/Artic Light AS/visitnorway.com Fotot: Sverre Hjørnevik/visitnorway.com

19 18/19 DELTAKELSE I STYRER, RÅD OG UTVALG BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE Eksportkoordinator Annlaug Haugvik, Kavli AS, medlem Regiondirektør Tom Knudsen, varamedlem Senior Vice President Corporate Oil & Gas Leif-Arne Strømmen, Kuehne + Nagel AS, medlem Daglig leder Øyvind Lygre, Greencarrier Shipping & logistics AS, varamedlem BYRÅDSLEDERS KONTAKTUTVALG Styreleder i NHO Hordaland/murmester Knut Ulveseth, Ulveseth AS Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland FISKERIFORUM VEST Regionsjef Hans Inge Algrøy, FHL/Vestnorsk Havbrukslag, styremedlem HORDALAND OLJE- OG GASSENTER Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland, styremedlem Jan Frederik Namtvedt, FMC Technologies, styremedlem HORDFAST AS Direktør Bjørn Kåre Viken, styreleder Regiondirektør Tom Knudsen, varamedlem SAMARBEIDSFORUM MOT SVART ØKONOMI (SMSØ) Bransjesjef Wenche Salthella, NHO Hordaland/Reiseliv Vest-Norge RÅDET FOR ARBEIDSTILSYNET REGION VESTLANDET Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland INNOVASJON NORGE HORDALAND Daglig leder og eier Borghild Vindenes Vik, Eidfjord Fjell & Fjord Hotel, styremedlem Administrerende direktør Bjarte Hordnes, Bodoni AS, styremedlem INTERESSEFELLESSKAPET RV7 Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland, varamedlem ARNATUNNELEN AS Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland, nestleder REGIONALT NÆRINGSFORUM Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland, styremedlem YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland, leder Frisørmester Edel Teige, ET Hårstudio AS, medlem RÅD FOR SAMFUNNSKONTAKT Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland

20 RESULTATREGNSKAP FOR RESULTAT TOTALT BUDSJETT TOTALT BUDSJETT TOTALT RESULTAT TOTALT INNTEKTER Salgsinntekter Konferanse- og kursinntekter Prosjektinntekter Diverse inntekter/refusjoner Tilskudd fra samme konsern Leieinntekter og refusjoner Medlemskontingenter/serviceavgift SUM INNTEKTER PERSONALKOSTNADER Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader SUM PERSONALKOSTNADER ADMINISTRASJONSKOSTNADER Av- og nedskrivninger på driftsmidler Husleie og kostnader vedr. lokaler Leie maskiner og inventar og lignende Anskaffelser IT/maskiner/inventar Rep. og vedlikehold bygninger/maskiner Honorar/kjøp av tjenester Andre kontorkostnader Bilkostnader Reisekostnader Info-materiell/annonse/representasjon Kontingenter og gaver Møter,arrangement,kurs,konferanser Forsikring-/garanti-servicekostnader Generalforsamling/styre/utvalg Andre kostnader Tap på fordringer Bidrag/støtter SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT EGENKAPITAL Inngående balanse pr Resultat i år Utgående balanse pr Knut Ulveseth Styreleder Bjarte Hordnes Nestleder Birte Nilsen, Styremedlem Sturle Bergaas Styremedlem Nina Askvik Styremedlem Arne A. Fonneland Styremedlem Knut J. Helvik Styremedlem Tom Knudsen Regiondirektør

Årsberetning 2012. NHO Hordaland

Årsberetning 2012. NHO Hordaland Årsberetning 2012 NHO Hordaland Styret i NHO Hordaland Fra venstre: Regiondirektør Tom Knudsen Daglig leder Birte Nilsen Frisørmester Edel Teige Administrerende direktør Nina Askvik Administrerende direktør

Detaljer

De viktigste tallene fra lønnsoppgjøret

De viktigste tallene fra lønnsoppgjøret De viktigste tallene fra lønnsoppgjøret Dir. Carla Botten-Verboven, Norsk Industri Sammenligning av nivået på lønnskostnadene per timeverk Gjennomsnittlige lønnskostnader per time i industrien 55 % høyere

Detaljer

Årsberetning 2013. NHO Hordaland

Årsberetning 2013. NHO Hordaland Årsberetning 2013 NHO Hordaland STYRET I NHO HORDALAND Bak fra venstre: Adm. direktør Bjarte Hordnes Direktør Ove Rosvold Daglig leder Knut J. Helvik Adm. direktør Birte Nilsen Regiondirektør Tom Knudsen

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Årsberetning 2014 NHO Reiseliv Vest-Norge

Årsberetning 2014 NHO Reiseliv Vest-Norge Årsberetning 2014 NHO Reiseliv Vest-Norge Generelle opplysninger: Foreningens virksomhet har vært basert på samarbeid og oppgavefordeling mellom foreningens styre, sekretariat og regionkontor Vest Norge,

Detaljer

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 GLOBAL FUTURE BUSKERUD Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 AGENDA NHO Buskerud hvem er vi? Hvorfor satser vi på Global Future? Hva er Global Future? Dette er NHO Norges største

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

NHO Reiseliv Vest-Norge. Årsberetning 2013. Foto: Terje Rakke / Nordic Life

NHO Reiseliv Vest-Norge. Årsberetning 2013. Foto: Terje Rakke / Nordic Life NHO Reiseliv Vest-Norge Årsberetning 2013 Foto: Terje Rakke / Nordic Life Årsberetning 2013 NHO Reiseliv Vest-Norge Generelle opplysninger: Foreningens virksomhet har vært basert på samarbeid og oppgavefordeling

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com

Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com Årsberetning NHO Reiseilv Vest-Norge 2012 Årsberetning 2012 NHO Reiseliv Vest-Norge Generelle opplysninger: Foreningens virksomhet har vært basert på samarbeid og

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling NHOs arbeid med Samfunnskontrakten Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 21 500 medlemsbedrifter med 528 800 årsverk photo: Olav Heggø

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Foto: Jo Michael. NHO og skognæringen. Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet

Foto: Jo Michael. NHO og skognæringen. Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet Foto: Jo Michael NHO og skognæringen Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet Om NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 24 000 medlemmer og 560 000 årsverk Dette jobber vi for NHO arbeider

Detaljer

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I OKAB Agder OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE I AGDER ÅRSMØTE 2015 ÅRSBERETNING 2014 REGNSKAP 2014 VALG MØTEINNKALLING Møtested: Ernst Hotell, Kristiansand Møtetid: Fredag 6. mars 2015, kl 11:30

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

KONFERANSEN. næring og turisme I verneland

KONFERANSEN. næring og turisme I verneland Norsk fjellturisme - korleis skape attraktive tilbod? Thor Flognfeldt: Førsteamunensis samfunnsgeograf ved reiselivsstudia ved Høgskulen i Lillehammer. Thor Flognfeldt har vore tilsett ved høgskulen sidan

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE. Atle Kvamme Arendal 19.01.16

GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE. Atle Kvamme Arendal 19.01.16 GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE Den attraktive byen full av livskraft og opplevelse Privat næringsorganisasjon 3000 medlemmer med 125.000 arbeidstakere Nettverksarena med 155 årlige møter og konferanser Pådriver

Detaljer

Fullverdig fagutdanning på videregående skoles nivå STUDIETUR

Fullverdig fagutdanning på videregående skoles nivå STUDIETUR Et samarbeidsorgan for Alta, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Loppa og Nordkapp kommuner Torget 1, 9690 Havøysund regionrad@masoy.kommune.no www.vf-regionrad.no Tlf. +47 78424792 Mobil +47 90523167 Faks +47 78424790

Detaljer

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo Årsmelding 2009 Styreleder og daglig leder har ordet Gjennom 2009 har Ungt Entreprenørskap Oslo (UE Oslo) bidratt til entreprenørskapsaktivitet for nærmere 15 000 elever og studenter. Disse har deltatt

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

NHO-bedriftenes politiske prioriteringer

NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Samarbeid mellom arbeidsliv og utdanning erfaringer og behov Kompetansedirektør Are Turmo, Næringslivets Hovedorganisasjon Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre Foto: Jo Michael Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre 1.september 2015 Svein Olav Simonsen Hva er NHO? NHO 24 225 medlemmer 572 384 årsverk 15 region-

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8. Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.2014 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

9/22/2011 HORDFAST. Regiondirektør Tom Knudsen, NHO. Transport er ikke et mål - men et middel. Næring er logistikk logistikk er næring

9/22/2011 HORDFAST. Regiondirektør Tom Knudsen, NHO. Transport er ikke et mål - men et middel. Næring er logistikk logistikk er næring HORDFAST Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Transport er ikke et mål - men et middel Næring er logistikk logistikk er næring 1 VESTLANDET STÅR FOR VERDISKAPING Men vi lever av utlendinger Kyststamvegen 1,2

Detaljer

Hva er Female Future?

Hva er Female Future? Female Future Hva er Female Future? Female Future er et leder- og styreutviklingsprogram for bedriftenes egne talenter Female Future er NHOs satsing for å få flere kvinner i lederposisjoner og i styrer.

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Norge trenger mennesker som ser muligheter og gjør noe med dem. Elevene og studentene må gjennom utdanningen utvikle personlige egenskaper som kreativitet,

Detaljer

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell??

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Rauland, september 2010. v/ Tore Jan Hansen 1 Nedgang i rekruttering til BA

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Ungt Entreprenørskap Hordaland Ungt Entreprenørskap Hordaland Regionrådet i Nordhordland Inger Grete Strømme, daglig leder 01.11.2013 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 9 480 lærere

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

Vi moderniserer Norge

Vi moderniserer Norge Vi moderniserer Norge Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon

Detaljer

NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer?

NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? Hvorfor bør norske utdanningsinstitusjoner sende studenter til Tyskland? Kompetansedirektør Are Turmo, Næringslivets Hovedorganisasjon Erasmus-seminar 21.11.2011 Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 Glassoverenskomsten Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik: krav om endringer av eksisterende, eller nye tekster er markert med understreket

Detaljer

Foto: Svein Petter Aagård/www.visitnorway.com. NHO Reiseliv Vest-Norge

Foto: Svein Petter Aagård/www.visitnorway.com. NHO Reiseliv Vest-Norge Foto: Svein Petter Aagård/www.visitnorway.com NHO Reiseliv Vest-Norge Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 NHO Reiseliv Vest-Norge Generelle opplysninger: Foreningens virksomhet har vært basert på samarbeid

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Anne Rønningsbakk klubbleder, Nr 1 Trykk

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

A member of JA Worldwide

A member of JA Worldwide A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Arbeidslivet i Norge trenger unge med entreprenørskapskompetanse. Uansett hvor de unge skal skape verdier i fremtiden, som arbeidstaker, arbeidsgiver eller

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Hvorfor trenger Norge NHO?

Hvorfor trenger Norge NHO? Hvorfor trenger Norge NHO? Mange snakker om å bruke penger NHO er opptatt av at det blir tjent penger Foto: Statoil NHO Til beste for norske arbeidsplasser Landsforening Regionforening NHO representerer

Detaljer

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29.

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. august 2013 Foto: Jo Michael "NHO ønsker å styrke forbindelsen mellom utdanningspolitikken

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 04/07 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 27. juni 2007 kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje. Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv?

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv? ROGALAND Et godt fungerende arbeidsliv? Hva er omfanget av svart arbeid? 2-5% av det norske BNP anslås å være svart omsetning. Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst til NRK 29.5.2014: Anslår at svart arbeid

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett NHO Logistikk og Transport er din bransjeforening og bedrift ens hovedtilknytning

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide 3ÅRSMELDING Styreleder og daglig leder har ordet UE Troms' aktivitet - 2 ÅRSMELDING (UE Troms) kan igjen se tilbake på nok et rekordår! Hele 11400 elever, studenter,

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Klyngesamling om Smart Cities & Smart People Strømstad, 30. 31. mai 2013 Ingrid Solberg Sætre og Åse Gustavsen 1 NCE SMART ENERGY

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012 Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Foto: Jo Michael NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er

Detaljer

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere!

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Ønsker du å vite mer, som for eksempel hvilke medlemsbedrifter du fi nner i ditt område, kontakt oss gjerne! Norsk Industri er norges FRAMTID norsk Industri

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

Finansnæringens dag 19. mars 2013

Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens betydning i samfunnet Radisson Blu Plaza Hotel Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00 Kaffe serveres fra kl. 08.15 Finansnæringens betydning

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Styremøte 5. mars 2015 Hovedfokus for 2015 Eksternt Bransjens lønnsomhet Næringens behov for infrastruktur Bransjens omdømme Bransjens

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

motivert ungdom søker motiverte bedrifter

motivert ungdom søker motiverte bedrifter motivert ungdom søker motiverte bedrifter Det er behov for flere lærlingeplasser ert ungdom r motiverte bedrifter Der skole møter yrkesliv om ipraxis Ipraxis (tidligere Opplæringskontoret for Industribedrifter

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

Morgendagens verdiskapere utdannes nå!

Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Næringskonferanse 19.09.13 Anne Kathrine Slungård Adm dir Ungt Entreprenørskap Norge = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne

Detaljer

Ny regjering Norsk Industris kampsaker

Ny regjering Norsk Industris kampsaker Ny regjering Norsk Industris kampsaker Medlemsmøte Olje & Gass bransjeforening, 24. oktober 2013 Direktør Knut E. Sunde, Norsk Industri 8 års rød-grønn flertallsregjering Tett samarbeid med regjeringen

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Næringsutvikling og teknologisk utdanning.

Næringsutvikling og teknologisk utdanning. Næringsutvikling og teknologisk utdanning. Er det samsvar mellom behov og tilgang? Carla Botten-Verboven Direktør Kompetanse Norsk Industri Teknologifestivalen 5 mars 2008 Hvordan blir framtiden? Fortid

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Status, strategi og fokusområder

Status, strategi og fokusområder Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og fokusområder Åpent medlemsmøte 14.april 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over 130

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Tone Granberg Løvlien klubbleder, Dagbladet

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide Årsmelding 212 A member of JA Worldwide Styreleder og daglig leder har ordet Entreprenørskap i skolen er viktigere enn noen sinne. Det er viktig for å opprettholde den lave arbeidsledigheten, den er viktig

Detaljer