Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?"

Transkript

1 Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015

2 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne Norsk Industri som organisasjon også i Vi skal hver dag jobbe for industriens beste. Vårt mål er å sikre global konkurransekraft for industrien. STYRKET KONKURRANSEEVNE Kronekurs Statsbudsjettet må bidra til å unngå særnorsk renteøkning som kan føre til styrking av kronekursen. Eksportfinansiering Eksportkreditt Norge (EKN) og Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) er statens verktøy innen eksportfinansiering. Norsk Industri har løpende dialog med begge parter. Vår ambisjon er å utnytte det nasjonale handlingsrommet maksimalt. Samferdsel Vi prioriterer stamveiene for å sikre gode eksportveier, samtidig som disse binder regionale arbeidsmarkeder og innovasjonsmiljøer sammen. Vi støtter regjeringens prioritering av og satsing på ny infrastruktur. 2

3 Industriell skattepolitikk Formuesskatten er redusert etter enigheten om statsbudsjettet. Regjeringen kommer med en lovendring for å oppfylle regjeringserklæringens mål om å unnta maskiner fra grunnlaget for kommunal eiendomsskatt. Reformen innen bedriftsbeskatning blir svært viktig for industriens investeringer fremover. Grønn Skattekommisjon vil følges tett. Industri i endring Leverandørindustrien til olje- og gassektoren opplever markedsnedgang pga. lavere oljepris. Samtidig har mange bedrifter i prosessindustrien store investeringsplaner. Med fortsatt utfordrende kostnadsnivå blir industrivennlig politikkutforming og svak kronekurs viktig for å få realisert god industriell utvikling. Forskning, utvikling og innovasjon De samlede virkemidlene for næringsrettet FoU må styrkes. SkatteFUNN er en viktig ordning for industrien. Norsk Industri støtter regjeringens arbeid for mer næringsrettet og brukerstyrt forskning da denne formen for forskning gir resultater. 3

4 Offentlige innkjøp og konkurranse mellom offentlige og private aktører Norsk Industri skal arbeide for at anbudsprosesser foregår slik at vi unngår at tilbud blir avvist på grunn av en rigid og uforståelig formalisme og uvitenhet. Når private og offentlige tilbydere konkurrerer, må det sikres konkurranse på like vilkår. Vi jobber for at tilsvarende regelverk også skal gjelde for sykehusene fra 1. januar Nordområdesatsing Nordområdene og Nord-Norge har et betydelig potensial for økt verdiskaping, både med tanke på industri og annen næringsvirksomhet. Norsk Industri skal være en viktig pådriver for kompetanseutvikling, forskning, teknologiutvikling, og samarbeid mellom ulike aktører. ARBEIDSMARKEDET Lønnsdannelse Det høye kostnadsnivået er en utfordring for internasjonalt konkurranseutsatt industri. Konkurranseevnen overfor utlandet må forbedres i Lønnsoppgjør 2015 I 2015 er det mellomoppgjør, der LO og NHO forhandler om lønn. Vår klare forventning er at lønnsveksten fortsatt skal ned. Dette for å sikre best mulig konkurransekraft for den delen av norsk næringsliv som er utsatt for internasjonal konkurranse. 4

5 Kompetanse og tilgang på arbeidskraft Norske industriarbeidere er de dyreste i verden. Da må de også være verdensledende på kompetanse. Kompetente arbeidere sikrer at vi omstiller oss i tide. Industrien skal bli en enda mer attraktiv arbeidsplass for unge mennesker. Vi jobber derfor for at flere unge skal velge realfag. Arbeidsinnvandringspolitikken må sikre at industrien får nødvendig kompetanse og arbeidskraft. Permitteringsregelverket Norsk Industri mener at en fornuftig bruk av permitteringer ofte er det beste for bransjer og bedrifter som ikke har råd til å miste kompetanse. Doblingen av egenandelen fra ti til tjue dager har ført til at langt flere ansatte blir sagt opp enn permittert når nedgangstidene kommer. Vi arbeider for å reversere denne beslutningen. Endringer i arbeidsmiljøloven / Vikarbyrådirektivet Norsk Industri vil i 2015 delta aktivt i debatten om liberalisering av arbeidsmiljøloven. Vi støtter regjeringen i at det er på høy tid med blant annet mer fleksibilitet og større adgang til midlertidige ansettelser. Når det gjelder Vikarbyrådirektivet, mener vi Norge må innføre unntak, slik sammenlignbare land for lengst har gjort. 5

6 EUROPEISK ENERGI-, KLIMA- OG MILJØPOLITIKK Norge implementerer EUs energi-, klima- og miljøpolitikk. Norsk Industri vil i sterkere grad påvirke politikk- og regelverksutforming i EU, slik at våre rike naturressurser fortsatt kan være et konkurransemessig fortrinn. Vi støtter en mer proaktiv Europa-politikk. Klima På nasjonalt nivå er det aller viktigst å videreføre og forsterke kompensasjonsordningen for direkte og indirekte CO 2 -kostnader. Karbonlekkasje fra Norge (eller Europa) er skadelig for det globale klimaet, og fører også til tap av norske arbeidsplasser. Energi Norsk Industri vil gi innspill og konkretisere våre forslag for å påvirke innholdet i Stortingsmeldingen om en helhetlig energipolitikk, klimautfordringer og næringsutvikling som er varslet høsten Miljø Norsk industri anvender i mange sammenhenger verdens reneste teknologi. Norsk industriutvikling er bra for klimaet og for miljøet, lokalt, regionalt og globalt. Norsk Industri vil etterlyse en bedre balanse mellom reelle miljøhensyn og samfunnsøkonomi. 6

7 Ressurseffektivitet Norsk Industri arbeider for rammevilkår som fremmer verdiskaping fra norske naturressurser. EUs pakke for kretsløpsøkonomi vil slå inn i norsk avfalls- og gjenvinningspolitikk. Regelverket må forstås og praktiseres likt, i Norge som i EU. KOMMUNIKASJON Et aktivt forhold til media er nødvendig for Norsk Industri. Viktigst er det å utvikle en forståelse for industriens verdiskaping og det bidrag denne yter til velferden. Dette kan også bidra til å sikre god, fremtidig rekruttering til industrien. MEDLEMSTILFREDSHET Medlemmene skal oppleve en merverdi ved å være medlem. Vi arbeider blant annet med rammebetingelser generelt, viktige enkeltsaker og rådgivning/hjelp i arbeidsgiverspørsmål. Vi ønsker å skape gode, spennende og interessante møteplasser. Vi tilstreber en nær dialog med medlemmene. Bruk oss også i 2015! Les mer om hva vi jobber med på og ta gjerne kontakt! 7

8 NORSK INDUSTRI Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27 Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo Tlf norskindustri.no twitter.com/norskindustri Norsk Industri er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

St.prp. nr. 1 (2008 2009)

St.prp. nr. 1 (2008 2009) St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613, 5625 og 5656 Innhold Del I Innledende del... 7 Del

Detaljer

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 1.0 Sentrale utviklingstrekk Globaliseringen fortsetter, og konkurransen fra utenlandske selskaper vil øke i tiårene fremover, særlig

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

OPPDRAG ENERGI NHOs Årskonferanse 2013

OPPDRAG ENERGI NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs Årskonferanse 2013 2 Innhold 1. Utgangspunktet og utfordringene... 3 2. Mulighetene og løsningene... 7 3. Beslutningene og politikken... 12 4. Gjennomføring krever samarbeid... 14 3

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Arbeiderpartiet.no Innhold Innhold...2 Innledning...3 Del 1: Muligheter i omstilling og overganger... 4 Del 2: Fremtidens verdiskaping...7

Detaljer

Konkurransekraft i lavutslippssamfunnet

Konkurransekraft i lavutslippssamfunnet Konkurransekraft i lavutslippssamfunnet Styrket satsing på teknologiutvikling og markedsstimulering Innhold SAMMENDRAG... 2 1. HVORFOR TRENGER VI EN LAVUTSLIPPSSATSING?... 5 2. DAGENS VIRKEMIDLER FOR UTVIKLING

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

Norske energiressurser i det grønne kappløpet

Norske energiressurser i det grønne kappløpet Norske energiressurser i det grønne kappløpet NHOs politikkdokument Energi, klima og næringsutvikling 2 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon September 2014 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: Shutterstock

Detaljer

2 l LOs forsknings- og utviklingspolitikk

2 l LOs forsknings- og utviklingspolitikk LOs forsknings- og utviklingspolitikk 2011-2013 2 l LOs forsknings- og utviklingspolitikk LOs forsknings- og utviklingspolitikk 2011-2013 Som en stor samfunnsaktør og medlemsorganisasjon er LO engasjert

Detaljer

Unios næringspolitiske plattform

Unios næringspolitiske plattform Unios næringspolitiske plattform 1 Unio mener at den norske samarbeidsmodellen er et godt utgangspunkt for god næringsutvikling og næringspolitikk. Unio vil bekjempe enhver form for sosial dumping av lønns-,

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Teknas policy-dokumenter

Teknas policy-dokumenter Teknas policy-dokumenter Næringspolitikk Lønns- og interessepolitikk Utdanningspolitikk Forskning Miljø Familie, likestilling og etnisk mangfold Offentlig forvaltningsutøvelse Etikk Energipolitikk Tekna,

Detaljer

Næringspolitikk i nordisk sammenheng

Næringspolitikk i nordisk sammenheng Næringspolitikk i nordisk sammenheng 2 NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG 3 Alle prognoser tyder på at tjenestesektoren vil fortsette å vokse i årene som kommer,

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5613, 5625 og 5656 Innhold Del I Innledende del... 7 1 Regjeringens

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Kunnskap og innovasjon Innspill til partiprogrammet 2013-2017

Kunnskap og innovasjon Innspill til partiprogrammet 2013-2017 Dato 30.03.2012 Kunnskap og innovasjon Innspill til partiprogrammet 2013-2017 Kjære programkomité! Abelia er opptatt av at partiprogrammet tar inn over seg hva som skal til for å posisjonere Norge best

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

Internasjonalt nærings- og handelsfremme. NHOs politikkdokument

Internasjonalt nærings- og handelsfremme. NHOs politikkdokument Internasjonalt nærings- og handelsfremme NHOs politikkdokument 2 Innhold Innledning og oppsummering... 3 Bakgrunn: Norsk næringsliv internasjonaliseres... 4 Prioritert område 1: Handelspolitikk: WTO, frihandelsavtaler

Detaljer

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2010 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426, 2428 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5613,

Detaljer

Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 13/2758 13/1514-9 671.0/ANKA Oslo, 21.10.2013 Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INNHOLD Sterkere sammen Innledning.......................................................... 3 Arbeidslivs- og velferdspolitisk uttalelse...............................

Detaljer

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Vilje Ideer Kvalitet Lean Ledelse Læring Automatisering November 2013 Teknologi Mennesker Fleksibilitet

Detaljer

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

Prinsipprogram 2014-2017

Prinsipprogram 2014-2017 Forbundet for Ledelse og Teknikk Prinsipprogram 2014-2017 Vedtatt på landsmøtet 29.10.2013 sammen inn i fremtiden Innhold 1 Organisasjon 4 1.1 Visjoner og verdier 4 1.2 Utfordringer i kommende periode

Detaljer