Årsberetning NHO Hordaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012. NHO Hordaland"

Transkript

1 Årsberetning 2012 NHO Hordaland

2 Styret i NHO Hordaland Fra venstre: Regiondirektør Tom Knudsen Daglig leder Birte Nilsen Frisørmester Edel Teige Administrerende direktør Nina Askvik Administrerende direktør Bjarte J. Hordnes Daglig leder Knut J. Helvik Murmester Knut Ulveseth Direktør Ove Rosvold var ikke tilstede da bildet ble tatt. Administrasjon i NHO Hordaland Tom Knudsen Regiondirektør Henry Horne Advokat Svein Hatlem Seniorrådgiver Inger Grete Strømme Bedriftsrådgiver Nina C. Tennebekk Advokat Marianne Lundanes Prosjektmedarbeider Ingrid Karoline Stensnes Rådgiver Wenche Salthella Bransjesjef Frode Nergaard Fjeldstad, Rådgiver Mona Sandmo Nilsen Sekretær Elisabeth Jebsen Marek Prosjektleder Foto: Fotograf Løtvedt Forsidefoto: Fotograf Pål Bentdal

3 2/3 FyLKESFORENINGENS ORGANER STYRET STYRELEDER Murmester Knut Ulveseth, Knut Ulveseth AS NESTLEDER Frisørmester Edel Teige, ET Hårstudio AS STYREMEDLEMMER Administrerende direktør Nina Askvik, Radisson Blu Royal Hotel Daglig leder Knut J. Helvik, Kvinnherad Elektro AS Administrerende direktør Bjarte J. Hordnes, Bodoni AS Daglig leder Birte Nilsen, Opero AS Direktør Ove Rosvold, Windsor Door AS STYRETS VARAMEDLEMMER Administrerende direktør Arne A. Fonneland, Janusfabrikken AS Redaktør/daglig leder Randi Bjørlo, Avisa Nordhordaland Daglig leder Karsen Sælensminde, Oasen Servicesenter AS Daglig leder Linn Cecilie Moholt, Karsten Moholt AS VALGKOMITE Leder: Direktør Bjørn Kåre Viken, Statoil ASA (leder) Senior Vice President Linda L. Aase, Rolls-Royce Marine AS Administrerende direktør Sigurd E. Gjertsen, A2G AS Direktør Reidun Brekke, Adecco Norge AS Direktør Frank Karlsen, Karlsen & Sønn AS STYRETS REPRESENTANTER I NHOs REPRESENTANTSKAP Murmester Knut Ulveseth (medlem) Frisørmester Edel Teige (varamedlem) Administrerende direktør Nina Askvik (medlem) Daglig leder Knut J. Helvik (varamedlem) Administrerende Direktør Ove Rosvold (varamedlem) ØVRIGE REPRESENTANTER FRA NHO HORDALAND NHOs STYRE Frisørmester Edel Teige, ET Hårstudio AS NHOs REPRESENTANTSKAP Reiselivsdirektør Ole Warberg, Bergen Reiselivslag AS NHOs GENERALFORSAMLING Adm. direktør Svein Boasson, Svein Boasson AS Konsernsjef Ole-Eirik Lerøy, Profond as Daglig leder Eirik Lohne, Steen Bergen B.O. AS SAMARBEID MED LANDS- OG BRANSJE- FORENINGER NHO Hordaland har sekretariatsfunksjonen for NHO Reiseliv Vest Norge, Norsk Industri Hordaland og Sogn & Fjordane og NHO Logistikk og transport Vestlandet. Regionforeningen har hatt jevnlige kontaktmøter med lokale bransjeforeninger og næringsorganisasjoner. Vice President Human Resources Lene Holm Grasdal, Apply Leirvik AS Disponent Jan Thore Urheim, Urheims Elektrokompani AS Direktør Geir Soltveit, Motor Forum AS Avdelingsleder Sveinung Sandvik, Sjøtroll Havbruk AS STYRETS REPRESENTANTER I NHOs GENERALFORSAMLING Administrerende direktør Bjarte J. Hordnes (medlem) Daglig leder Garman Bore, Leirvik Dampbakeri AS Administrerende direktør Arne Fonneland, Janusfabrikken AS

4 STYRETS BERETNING 2012 Fylkesforeningens styre har hatt seks møter i beretningsperioden og har behandlet bl. a. saker om: NHOs årsmøte tema «Alle gode krefter», SamferdelsLøftet , E39 KVU, KS1 og Tilleggsrapport Aksdal Bergen, Global Future I og II, Hordfast AS, NHO regionforeningers arbeidsoppgaver og modell for adminiatrasjonsbidrag, Stortingsvalg 2013, inkluderende arbeidsliv, utvidet yrkesskadeforsikring og næringsarealer, Yrkesfag i Hordaland og Skolebruksplan for Hordaland. MØTER MED HORDALANDSBENKEN Det har i 2012 vært avholdt tre møter med Hordalandsbenken på Stortinget. Møtet i januar ble avholdt hos Uni Research AS. Møtet i juni om revidert nasjonalbudsjett og møtet i oktober om statsbudsjettet for 2013 ble avholdt i Oslo. Foruten fokus på elementer i statsbudsjettet har vi i MEDLEMSUTVIKLING NHO HORDALAND Det er totalt 2020 medlemsbedrifter i regionen, som utgjør årsverk. møtene fremmet saker av lokal, regional og nasjonal karakter. VIRKSOMHETENS ART OG HVORDAN DEN DRIVES NHO Hordalands virksomhet består av næringspolitisk arbeid, arbeidsgiverservice og arbeid knyttet til kompetanse- og utdanningsspørsmål. Regionforeningens virksomhet drives fra kontorlokaler i Bergen Årsverk Bedrift FORTSATT DRIFT Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under den forutsetningen ARBEIDSMILJØ Regionforeningens arbeidsmiljø er etter styrets oppfatning tilfredsstillende. Det har ikke vært alvorlige skader på arbeidsplassen til de ansatte i beretningsperioden YTRE MILJØ Regionforeningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

5 4/5 Næringspolitikk NÆRINGSFORUM VEST Næringsforumet består av NHO i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, samt LO i de tilsvarende fylkene. I 2012 er det avholdt til sammen tre møter og aktiviteten i forumet har vært tiltagende. Viktige saker har vært fergefri E39, fagutdanningen, kompetanse og energiutvikling. NÆRINGSBAROMETER Etter en sammenhengende oppgang i forventningsindeksen viste næringsbarometeret for mai en svak nedgang. Likevel er det gode tider for økonomien i Hordaland. Arbeidsledigheten falt med 14% siden april i 2011 og var pr. mai 2012 på 2.1% flere har blitt sysselsatt. Dette er en vekst som ligger godt over landsgjennomsnittet. Mye av dette skyldes den positive utviklingen i olje- og gassrelaterte næringer. Med et historisk høyt lete- og investeringsnivå er det gode tider for leverandørindustrien. Et uvanlig høyt aktivitetsnivå for bygg og anlegg bidrar også til å sette fart på økonomien. Lav arbeidsledighet øker presset for bedriftene til å sikre seg arbeidskraft med rett kompetanse, både når det gjelder ingeniører og fagarbeidere. Flere bedrifter må til utlandet for få tak i nok arbeidskraft. SMÅTINGET Småtinget er NHOs årlige møtested mellom småbedriftsledere og politikere, og hvor styret i NHO Hordaland også er representert. Det er ikke avholdt Småting i 2012, idet det er besluttet at Småtinget skal gjennomføres hvert andre år. I 2013 blir Småtinget avholdt i Oslo i tilknytning til Stortingsvalget. skape økt interesse og oppmerksomhet i samfunnet for nyskaping og etablering av nye bedrifter. Bedriften som ble etablert i 2004 og har som forretningside å utvikle nye produkter basert på egenproduserte råvarer. Fra oppstarten har produksjon av saft og sider vært en svært viktig del av driften på gården. Fra utsalget i Ulvik selges eplejuice og alkoholfrie produkter. I dag presses 200 tonn epler fra trær. I 2009 ble det gjennomført store investeringer i gardsrestaurant, lager og brenneri for produksjon av eplebrennevin (calvados). Produksjonsteknologien er kjent fra Europa, særlig i Frankrike, men er i svært liten grad tatt i bruk i kommersiell sammenheng i Norge. Hardanger Saft- og Siderfabrikk AS har vist at det er mulig å satse nyskapende med utgangspunkt i landbruket, i distriktet og et svært krevende lov- og regelverk for alkoholproduksjon og omsetning. NYSKAPINGSPRISEN Vinner av NHO Hordalands Nyskapingspris og kandidat til den nasjonale Nyskapingsprisen for 2012 var Hardanger Saft- og Siderfabrikk AS. Nyskapingsprisen skal belønne enkeltmenneskers initiativ og samtidig

6 ble lagt frem , og også denne konkluderte med det midtre alternativ. NHO sentralt har arbeidet med et nytt SamferdselsLøfte som ble presentert på nyåret Regiondirektøren har vært medlem av den nasjonale styringsgruppen på vegne av Vestlandet, og styret har vært involvert i høringer under veis. Hardanger Saft- og Siderfabrikk AS er et svært viktig bidrag til økt aktivitet i en region som ellers har hatt en mye svakere utvikling enn fylket for øvrig. Både arbeidsplassene, foredling av lokale råvarer og tilbudet til reiselivsnæringen er av svært stor betydning for både Ulvik og resten av Hardangerregionen. NASJONAL TRANSPORTPLAN NHO Hordaland begynte i 2010 det «lange løpet» med hensyn til rulleringen av Nasjonal Transportplan Det har vært arbeidet mye med disse temaene også i 2012, hvor vi bl.a. har søkt å forankre mye av arbeidet i Næringsforum Vest og slik sett fått forankring på hele Vestlandet for E39. Konseptvalgsutredningen (KVU) av fergefri kyststamvei mellom Aksdal og Bergen ble lagt frem sommeren Utredningen konkluderte med å anbefale at en gikk videre med 21/2 alternativ. Indre alternativ, midtre alternativ og midlertidig ferge. Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet engasjerte Dovre Group/ TØI til å foreta en Kvalitetssikring (KS1) av KVU. KS1 rapporten ble lagt fram og anbefalte at en gikk for det midtre alternativet. Grunnet mange endrede forutsetninger underveis i prosessen ble det utarbeidet en Tilleggsrapport. Tilleggsrapporten Foto: Olav HeggøFotovisjon FERGESAMBANDET HALHJEM SANDVIKVÅG Vi har over lengre tid fokusert på den uholdbare situasjonen ved kansellering av fergeavganger mellom Halhjem Sandvikvåg (C-avgangen). De problemene som har vært med kansellerte avganger må nå kunne sies å være løst. ARNA TUNNELEN AS Formålet med Arnatunnelen AS, slik det er beskrevet i selskapets vedtekter 3, er: Selskapet skal arbeide for å få etablert tilfredsstillende veiforbindelse mot Arna som kan bidra til å avlaste Bergen sentrum for trafikk, gi innspill til formelle planprosesser, inkludert utrede mulige gjennomføringsmodeller (OPS) som pådriver for at en slik forbindelse kan bli realisert. I arbeidet skal selskapet forholde seg til de politiske vedtak som til enhver tid gjelder. Regiondirektør Tom Knudsen er oppnevnt i styret.

7 6/7 Det har i 2012 vært arbeidet med løsninger for å realisere tunnel mellom Arna og Bergen, samt hvordan dette kan innpasses i et fremtidsrettet trafikksystem for Bergen, hensyntatt nasjonale føringer. SOTRASAMBANDET OG NYBORGSTUNNELEN Sotrasambandet og Nyborgstunnelsen er to viktige prosjekter for stryet i NHO Hordaland. Våre bedrifter vest for Bergen er svært opptatt av at oppstart for Sotrasambandet kan skje senest 2017, med ferdigstillelse Nyborgstunnelen må også få en høy status der det settes av tilstrekkelige planressurser. Foto: istockphoto HORDFAST Formålet med Hordfast AS, slik det er beskrevet i selskapets vedtekter 3, er: Å arbeide for å realisere fergefri kyststamveg E39 i Hordaland. Selskapet skal særlig arbeide med tiltak som støtter opp om å få et vedtak om å bygge fergefri kyststamvei, samt få dette realisert, herunder bidra til eventuell forskuttering eller delfinansiering av utredninger og planer som er nødvendige for lokale og nasjonale vedtak. Det har ikke vært aktivitet i selskapet i 2012 i påvente av den endelige behandlingen av Foto: statens vegvesen trasevalg.

8 NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK- KOMPENSASJONSMIDLENE I 2011 ble det fordelt 49.4 mill. i kompensasjonsmidler, i tillegg er det midler som vil bli omdisponert fra tidligere år. Følgende kommuner er involvert i ordningen: Modalen, Kvam, Jondal, Tysnes, Kvinnherad, Etne og Bømlo. Styret i NHO Hordaland har oppnevnt bedriftsrepresentanter til styringsgruppen som foruten bedriftsrepresentantene består av ordførerne i kommunene som er inn under ordningen. Samarbeidsrådet for Sunnhordland er sekretariat for styringsgruppen og regiondirektøren i NHO Hordaland har observatørstatus. Bevilgningen for 2012 var på totalt kr. 54,508 mill (inkludert renter) og fordelt til Samferdsel kr 33,02 mill, med 30,07 mill til Bømlopakken, Kompetanseheving kr. 9,00 mill, med 5,00 mill til prosjektet Samarbeid skule næringsliv i Kvinnherad, Andre tiltak kr. 11,76 mill, med 1,2 mill til kultursenter på Husnes, og Administrasjon kr. 0,72 mill. Etter at fylkeskommunen opphevet kravet om fordeling av midler også til bedriftsrettet tiltak gjennom Innovasjon Norge i 2012, ble det ikke satt av midler til dette. Fordeling av midler på de ulike kommuner er i store trekk i samsvar med beregninger som viser hvilke kommuner og bedrifter som bidrar mest til ordningen. at bussturistene ville svikte Norge som feriemål hvis de nye reglene ble innført. Regionstyret er meget tilfredse med at myndighetene på tampen av 2012 snudde i saken. Regionforeningen har i 2012 arbeidet mye med alkoholpolitikk. Spesielt har serveringsnæringen i Bergen kommune hatt utfordringer som NHO Reiseliv sammen med tillitsvalgte og NHO har jobbet aktivt med. I tillegg har alkoholpolitiske retningslinjer blitt fornyet i samtlige kommuner i landet, og her har regionkontoret jobbet for medlemmene i flere kommuner for å sikre best mulig rammevilkår for neste 4 års periode. REISELIV VEST-NORGE NHO Reiseliv region Vest Norge dekker fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland og har regionkontoret lokalisert hos NHO Hordaland. Wenche Salthella er bransjesjef. Regionforeningen hadde pr medlemmer og er dermed den største regionforeningen i NHO Reiseliv målt i antall medlemsbedrifter. I 2012 har regionforeningen jobbet aktivt med den såkalte kabotasjesaken for å påvirke myndighetene til å revurdere saken til det beste for reiselivsnæringen. Selv om konsekvensene var usikre fryktet distriktshotellene på Vestlandet

9 8/9 ARBEIDSGIVERSERVICE NHO Hordaland er utpekt som et av NHO sine åtte lokale regionale kompetansesentre for arbeidsgiverservice. Dette betyr at det ikke er juridisk kompetanse på alle NHO sine regionkontorer, herunder kontoret i Sogn og Fjordane. Foto: Jo Michae NHO Hordaland har derfor også fått ansvaret for den lokale arbeidsgiverservicen for medlemsbedriftene i vårt nabofylke; Sogn og Fjordane. I 2012 ble denne tjenesten utført av advokat Henry Horne og advokat Nina Tennebekk i fellesskap. Nina Tennebekk fikk advokatbevilling i desember Generelt om aktiviteten i beretningsperioden 2012 har vært et normalt arbeidsår med henvendelser og saker fordelt over hele det arbeidsrettslige område. Siden sommeren 2012 har imidlertid flere og flere av NHO sine medlemsbedrifter gitt utrykk for stor irritasjon og frustrasjon over det nye vikarbyrådirektivet som regjeringen presset gjennom og som ble gjort gjeldende fra og med Dette kom sterkt til utrykk på de orienteringsmøter om temaet som ble gjennomført i regi av NHO Hordaland. Noen bedriftsrepresentanter har meddelt at dette nye regelverket vil medføre at mange bedrifter på grunn av økte personalkostnader vil måtte sette ut ordinært produksjonsarbeid til utlandet. I tillegg sliter fortsatt flere bedrifter med å komme opp på det inntjeningsnivået som var etablert før finanskrisen trådte inn.

10 Omsorgspermisjon Bedriften dekker ordinær lønn i permisjonstiden i samsvar med AML ( 14 dager>). Regelverket relatert til omstillingsprosesser og nedbemanning er således fortsatt hyppig etterspurt. Kurs og seminarer Også i 2012 var det en god oppslutning om de kurs og seminarer som ble arrangert i regi av NHO Hordaland. I tillegg til våre «egne» kurs ble det også i 2012, arrangert bedriftsinterne kurs tilpasset den enkelte bedrifts behov og ønsker. Etterspørselen etter slike bedriftsinterne kurs synes å være økende. Det sentrale tariffoppgjøret 2012 Med henvisning til de respektive vedtak i hhv. LO og NHO kom Fellesforbundet og Norsk Industri gjennom forhandlinger og mekling fram til et anbefalt forslag for frontfagene. Partene uttalte at de var enige om at avtalen, alle hensyn tatt i betraktning, var tilpasset den økonomiske situasjonen og at partene i frontfagsoppgjøret har påtatt seg det ansvar som kreves av partene i dette oppgjøret. Fellesforbundet og Norsk Industri understreket viktigheten av at resultatet fra frontfaget også ble lagt til grunn for de kommende forhandlinger og meklinger i alle oppgjør i 2012 i samsvar med de vedtak som er fattet i LO og NHO. Selve resultatet Lønnstillegg: Det gis et generelt tillegg på kr 1,25 pr time. Velferdspermisjon Nye formuleringer om permisjon for undersøkelse, behandling og kontroll av tannlege, fysioterapeut og kiropraktor. Foto: Jo Michae Lokale lønnsforhandlinger 2012 Det ble heller ikke i 2012 registrert ulovlige aksjoner i forbindelse med de lokale ordinære tarifferte lønnsforhandlingene. Gjennomførte kurs i februar Ansettelser: fast eller midlertidig. Nye permitteringsregler gjennomgang av regelverket og nyttige råd, Bergen 19. april Tillitsvalgte. Rettigheter og plikter. Lokale lønnsforhandlinger, Bergen 15. mai Sykelønnsordningen, Bergen 27. september Sykelønnsordningen, Førde 23. oktober Opphør av arbeidsforhold på grunn av arbeidstakers eget forhold, Bergen 8. november Opphør av arbeidsforhold på grunn av arbeidstakers eget forhold, Florø 13. november Kurs om styrefunksjonen i et AS oppgaver og ansvar, Bergen 4. desember Systematisk HMS arbeid for arbeidsgiver, Bergen

11 10/11 SAMFUNNSANSVAR KOMPETANSE OG UTDANNING Næringsliv i skolen er NHOs satsing på partnerskap mellom skoler og bedrifter. Både elever, lærere og ansatte i bedrifter og organisasjoner har stort utbytte av partnerskapsavtalene. Ved å etablere partnerskapsavtaler inngår skoler og bedrifter et forpliktende samarbeid i den hensikt å gi elever større innsikt i arbeids- og næringslivsspørsmål, samt gjøre det enklere for ungdom å ta riktige yrkes- og utdanningsvalg. Lektor 2-ordningen er et prosjekt som inngår i den nasjonale satsingen på realfag. Målsettingen er å gi økt læringsutbytte og stimulere interessen for realfag på ungdomsskoletrinnet og i videregående skole. Virkemidlene er å etablere undervisningsrettet samarbeid mellom skole og eksternt arbeidsliv og bidra til gode og nyttige relasjoner. Skolen og fagfolk fra bedriftene skal samarbeide om å utvikle undervisningsopplegg knyttet til kunnskapsmål i læreplanene. Fagfolk fra bedriftene skal gjennomføre undervisningen. NHO sitt oppdrag er å koordinere samarbeidet og bidra til å etablere gode partnerskapsavtaler. Naturfagsenteret er prosjektansvarlig. I 2012 var det ni skoler i Hordaland som deltok mot syv året før. Skolene er: Austrheim vidaregåande skule, Årås skule, Stord vidaregåande skule, Voss Gymnas, Danielsen skole, Erdal skole, Ortun skole, Sundve skule og Laksevåg videregående skole. De har inngått samarbeid med bl.a. Wärtsilä Ship Design Norway AS, Statoil Mongstad, Intermec, Sjøkrigsskolen, Hydro Årdal, Sweco og Røntgenavdelingen på Voss sjukehus og Teknisk etat i Voss kommune. Hver skole har fra 1 til 3 bedrifter som samarbeidspartnere. For mer informasjon, se: Entreprenørskap og nyetablering er avgjørende for nyskaping og økonomisk vekst. Norge skal være ledende internasjonalt innen entreprenørskap i utdanningen. Det er derfor viktig å legge fundamentet for entreprenørskapskultur og entreprenørskapskunnskap så tidlig som mulig. Ungt Entreprenørskap (UE) er den største aktøren innen entreprenørskap i utdanning i Norge. Det er en ideell forening med aktivitet og egne fylkesforeninger i alle landets fylker. NHO er en nasjonal og regional samarbeidspartner. Våre kjerneverdier er: Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap gir unge mennesker mulighet til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv Ungt Entreprenørskap er en positiv, forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole og næringsliv Ungt Entreprenørskap bidrar til fremtidig verdiskaping og nyskaping Entreprenørskap er evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem. Det handler om å bruke fantasi, om å tørre og å ville omsette ideer til praktisk handling. Ungt Entreprenørskap tilbyr 20 ulike program gjennom hele utdanningsløpet fra grunnskole til høgskole. Programmene kan deles inn i tre kategorier: Kreativitet/idéutvikling Bedriftsetablering Arbeids- og næringsutvikling Kreativitet / idéutvikling I 2012 har vi hatt spesiell fokus på realfagene og da problemstillinger knyttet til at de unge blir inspirert og dyktiggjort til å tenke kreativt innenfor temaene energibruk og energisparing. SMARTere Energi er et undervisningsopplegg med fokus på fornybar energi og kreativitet. I samarbeid med lokale bedrifter utfordres elever

12 Vinnerlaget fra Gilje skule. på trinn til å finne kreative og gode løsninger på energi- og miljøutfordringer i sitt lokalmiljø. Bedrifter har bidratt med problemstillinger og UE Hordaland har gjennomført SMART-camper rundt om på skoler i fylket. 924 elever har deltatt på SMART-camper i Lag fra 18 kommuner presenterte sine modeller og teknologisløsinger på den årlige fylkesfinalen som ble arrangert på VilVite 28. mars. Gilje skule fa Bømlo gikk av med seieren. Oppdragsgiver var Kværner Stord. De vant også den nasjonale SMARTing prisen Premien var blant annet en tur til Oslo med besøk på stortinget. Bedriftsetablering Bedriftsprogrammene elev- ungdoms- og studentbedrift som går over tid gir best Beste ungdomsbedrift i Hordaland 2012 ble GreenDream UB fra Bergen Handelsgymnasium. læringsutbytte, og disse bidrar også mest til både verdiskaping og regional utvikling. Det er registrert 450 elevbedrifter på ungdomstrinnet og 134 ungdomsbedrifter i videregående skole i Beste ungdomsbedrift i Hordaland 2012 ble GreenDream UB fra Bergen Handelsgymnasium, som hadde skrevet og illustrert en egen barnebok om miljøutfordringer: Charlie og Lillebjørn et miljøeventyr. Forskning Forskning viser at elever som har deltatt i ungdomsbedrifter på videregående skole eller studentbedrift i høyere utdanning har dobbel så høy etableringsfrekvens som befolkningen generelt. Sannsynligheten for å ønske å bosette seg på hjemstedet er også høyere blant elever som har deltatt i programmene til Ungt Entreprenørskap. Bilde er fra elevbedriftsmessen på Voss: Vinnere av beste produkt. Elevbedriften Gulleple EB hadde laget lokal produsert eplesaft fås i naturell variant og med kanel. Arbeids- og næringsutvikling Hvordan sette dagens unge i stand til å møte morgendagens utfordringer og hvordan sikre kvalifisert arbeidskraft i fremtiden? Gjennom våre programmer bygger vi en progresjon gjennom utdanningsløpet fra grunnskole til høgskole. Våre programmer vektlegger samarbeid og involvering av lokalt arbeidsliv. Yrkes- og karriereveiledning Å velge riktig utdanningsvei er viktig for motivasjon og mestring. På ungdomstrinnet har vi to program som spesielt vektlegger yrkes- og karriereveiledning. Programmene Jobbskygging og Økonomi og karrierevalg har som mål å gi elever på ungdomstrinnet et best mulig grunnlag til å ta bevisste utdanningsvalg.

13 12/13 Jobbskygging Jobbskygging gir elevene realistisk innsikt i ulike yrker ved at de skygger en yrkesaktiv i løpet av en arbeidsdag og finner svar på spørsmål om arbeidsplassen, yrket og næringslivet elever har skygget en yrkesaktiv i Det er en økning på 71 % fra i fjor. Økonomi og karrierevalg Økonomi og karrierevalg er et program som peker inn i fremtiden og bevisstgjør elevene på egne interesser, ferdigheter og verdier. Programmet er særlig utbredt i bergensskolene. Sparebanken Vest er inne som veileder og gir elevene kunnskap om personlig økonomi. I 2012 har 1766 elever gjennomført programmet. Samarbeidspartnere Ungt Entreprenørskap Hordaland er lokalt finansiert og støttet av Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Sparebanken Vest, Fylkesmannens landbruksavdeling, NHO Hordaland og gjennom medlemskap av kommuner, organisasjoner og bedrifter. I 2012 er 18 kommuner medlem i Ungt Entreprenørskap Hordaland. Entreprenørskap i utdanningen er et lagspill. Skal vi lykkes i dette arbeidet er vi avhengig av et nært og godt samarbeid med skoleeier. For mer informasjon se: GLOBAL FUTURE Global Future er et karriereutviklingsprogram for høyt utdannete førstegangs innvandrere, med utdanning minimum på bachelornivå og gode norskkunnskaper. Programmet skal mobilisere, kvalifisere og synliggjøre personer med flerkulturell bakgrunn for relevante posisjoner i næringslivet. Årets deltakere kom fra Polen, Tyrkia, Etiopia, Spania, Ghana, Latvia, Irak, Gambia, Bosnia, Madagaskar, Peru, Columbia, Iran, Canada, Kurdistan, Mali, Sri Lanka, Trinidad & Tobago og Marokko. Hver deltaker fikk sin egen mentor som de hadde jevnlig kontakt med gjennom programmet. Mentorene er ledere fra næringsliv og offentlig forvaltning. Innhold i programmet spenner fra lederopplæring og opplæring i styrearbeid Global Future deltakere. til retorikk og nettverksbygging. I februar var gruppen på omvisning på Stortinget med kulturminister Tadja Hadjik som guide. Programmet går over 1 1 /2 år og det første kullet på 25 personer hadde avslutning i september med disse resultatene: 13 av deltakerne har hatt karrierebevegelser, 3 av 4 arbeidsledige har fått jobb, 4 av deltakerne har startet egen virksomhet, 5 av deltakerne har fått en lederstilling, 3 av deltakerne har fått styreverv og svært mange sier Global Future har gitt bedre selvtillit og programmet vil nok gi enda bedre resultater på sikt. I november ble det startet opp rekruttering av deltakere til kull 2. Der kom inn mer enn 100 søknader til programmet som skal starte i februar 2013.

14 DELTAKELSE I STYRER, RÅD OG UTVALG BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE Eksportkoordinator Annlaug Haugvik, Kavli AS, medlem Regiondirektør Tom Knudsen, varamedlem Senior Vice President Corporate Oil & Gas Leif-Arne Strømmen, Kuehne + Nagel AS, medlem Daglig leder Øyvind Lygre, Scandinavian Shipping, varamedlem BERGEN VITENSENTER Forskningsdirektør Leif Lømo, Statoil ASA, styremedlem BYRÅDSLEDERS KONTAKTUTVALG Styreleder i NHO Hordaland/murmester Knut Ulveseth, Ulveseth AS NHO Hordaland FISKERIFORUM VEST Regionsjef Hans Inge Algrøy, FHL/ Vestnorsk Havbrukslag, styremedlem HOG Energi NHO Hordaland, styremedlem Leder forretningsutvikling og strategi Frode M. Skaar, Statoil AS, styremedlem HORDFAST AS Direktør Bjørn Kåre Viken, styreleder varamedlem SAMARBEIDSFORUM MOT SVART ØKONOMI (SMSØ) Advokat Henry Horne, NHO Hordaland Bransjesjef Wenche Salthella, NHO Hordaland/Reiseliv Vest-Norge Bedriftsrådgiver Inger Grete Strømme, NHO Hordaland/Ungt Entreprenørskap Hordaland RÅDET FOR ARBEIDSTILSYNET REGION VESTLANDET Advokat Henry Horne, NHO Hordaland INNOVASJON NORGE HORDALAND Administrerende direktør Marian Nymark Melle, Prototech ASA, nestleder NHO Hordaland, styremedlem INTERESSEFELLESSKAPET RV7 NHO Hordaland, medlem ARNATUNNELEN AS NHO Hordaland, styremedlem REGIONALT NÆRINGSFORUM NHO Hordaland, styremedlem YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA NHO Hordaland, nestleder Frisørmester Edel Teige, ET Hårstudio AS, medlem RÅD FOR SAMFUNNSKONTAKT NHO Hordaland ENTER Bedriftsrådgiver Inger Grete Strømme, NHO Hordaland UNGT ENTREPRENØRSKAP HORDALAND Seniorrådgiver Svein Hatlem, NHO Hordaland RETT KOMPETANSE Prosjektmedarbeider Marianne Lundanes, NHO Hordaland

15 Resultatregnskap for Resultat totalt 2012 Budsjett totalt 2013 Budsjett totalt 2011 Resultat totalt Inntekter Salgsinntekter Konferanse- og kursinntekter Prosjektinntekter Diverse inntekter/refusjoner Tilskudd fra samme konsern Leieinntekter og refusjoner Medlemskontingenter/serviceavgift SUM INNTEKTER Personalkostnader Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader SUM PERSONALKOSTNADER Administrasjonskostnader Av- og nedskrivninger på driftsmidler Husleie og kostnader vedr. lokaler Leie maskiner og inventar og lignende Anskaffelser IT/maskiner/inventar Rep. og vedlikehold bygninger/maskiner Honorar/kjøp av tjenester Andre kontorkostnader Reisekostnader Info-materiell/annonse/representasjon Kontingenter og gaver Møter,arrangement,kurs,konferanser Forsikring-/garanti-servicekostnader Generalforsamling/styre/utvalg Andre kostnader Tap på fordringer SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT EGENKAPITAL Inngående balanse pr Resultat i år Utgående balanse pr Knut Ulveseth Styreleder Edel Teige Nestleder Birte Nilsen, Styremedlem Ove Rosvold Styremedlem Nina Askvik Styremedlem Bjarte J. Hordnes Styremedlem Knut J. Helvik Styremedlem Tom Knudsen Regiondirektør 14/15

16 NHO HORDALAND Næringslivets talerør Bedriftenes problemløser NHO HODALAND ER VESTLANDSBEDRFITENES SAMARBEIDSPARTNER INNEN Arbeidsrett Lønn og tariffspørsmål Næringspolitikk Kompetanse SAMARBEIDSPARTNERE Stortingspolitikere for Hordaland Hordalandsbenken Stortingskomiteer Politisk ledelse i departementene Hordaland fylkeskommune politisk og administrativt Kommunene i Hordaland politisk og administrativt NHO-FELLESSKAPETS KJERNEVERDIER Troverdig Modig Tilgjengelig Samspillende NHO HORDALANDS PRIORITERTE SAKER FOR 2013 Samferdsel oppfølging av Nasjonal Transportplan Verdiskaping i Vest-Norge Kompetanse Lønn Skatt Pensjon Energi og Miljø Opinionsarbeid Fagopplæring og rammevilkår for opplæringsbedrifter Statlige etater som Innovasjon Norge Statens Vegvesen Grunn- og videregående skoler Forskning og høyere utdanning Arbeidstakerorganisasjoner ANDRE INTERESSEORGANISASJONER I NHO Hordaland kan vi spille på svært dyktige medarbeidere i NHO Sentralt og i NHOs lands-/bransjeforeninger. BODONI NHO Hordaland Veiten 3, VI Postboks Sentrum 5807 Bergen Telefon: Telefaks: helenorge.nho.no/hordaland

Årsberetning 2013. NHO Hordaland

Årsberetning 2013. NHO Hordaland Årsberetning 2013 NHO Hordaland STYRET I NHO HORDALAND Bak fra venstre: Adm. direktør Bjarte Hordnes Direktør Ove Rosvold Daglig leder Knut J. Helvik Adm. direktør Birte Nilsen Regiondirektør Tom Knudsen

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Ungt Entreprenørskap Hordaland Ungt Entreprenørskap Hordaland Regionrådet i Nordhordland Inger Grete Strømme, daglig leder 01.11.2013 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 9 480 lærere

Detaljer

Årsberetning 2014. NHO Hordaland

Årsberetning 2014. NHO Hordaland Årsberetning 2014 NHO Hordaland STYRET I NHO HORDALAND Bak fra venstre: Regiondirektør Tom Knudsen Direktør Sturle Bergaas Adm. direktør Bjarte Hordnes Murmester Knut Ulveseth Adm. direktør Birte Nilsen

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Ungt Entreprenørskap. Rådgiversamling 8. november Marianne Lundanes

Ungt Entreprenørskap. Rådgiversamling 8. november Marianne Lundanes Ungt Entreprenørskap Rådgiversamling 8. november Marianne Lundanes Hvorfor entreprenørskap? 70 % av dagens bedrifter er borte om 10 år 30 % av framtidens yrker er ukjente for oss Østlandsforskning Fra

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

Årsberetning 2014 NHO Reiseliv Vest-Norge

Årsberetning 2014 NHO Reiseliv Vest-Norge Årsberetning 2014 NHO Reiseliv Vest-Norge Generelle opplysninger: Foreningens virksomhet har vært basert på samarbeid og oppgavefordeling mellom foreningens styre, sekretariat og regionkontor Vest Norge,

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

9/22/2011 HORDFAST. Regiondirektør Tom Knudsen, NHO. Transport er ikke et mål - men et middel. Næring er logistikk logistikk er næring

9/22/2011 HORDFAST. Regiondirektør Tom Knudsen, NHO. Transport er ikke et mål - men et middel. Næring er logistikk logistikk er næring HORDFAST Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Transport er ikke et mål - men et middel Næring er logistikk logistikk er næring 1 VESTLANDET STÅR FOR VERDISKAPING Men vi lever av utlendinger Kyststamvegen 1,2

Detaljer

Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com

Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com Årsberetning NHO Reiseilv Vest-Norge 2012 Årsberetning 2012 NHO Reiseliv Vest-Norge Generelle opplysninger: Foreningens virksomhet har vært basert på samarbeid og

Detaljer

NHO Reiseliv Vest-Norge. Årsberetning 2013. Foto: Terje Rakke / Nordic Life

NHO Reiseliv Vest-Norge. Årsberetning 2013. Foto: Terje Rakke / Nordic Life NHO Reiseliv Vest-Norge Årsberetning 2013 Foto: Terje Rakke / Nordic Life Årsberetning 2013 NHO Reiseliv Vest-Norge Generelle opplysninger: Foreningens virksomhet har vært basert på samarbeid og oppgavefordeling

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide 3ÅRSMELDING Styreleder og daglig leder har ordet UE Troms' aktivitet - 2 ÅRSMELDING (UE Troms) kan igjen se tilbake på nok et rekordår! Hele 11400 elever, studenter,

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide Årsmelding 212 A member of JA Worldwide Styreleder og daglig leder har ordet Entreprenørskap i skolen er viktigere enn noen sinne. Det er viktig for å opprettholde den lave arbeidsledigheten, den er viktig

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal Årsberetning 2016 Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal Styrets årsberetning 2016 Styrets prioriteringer Det er arbeidet med å opprettholde det gode aktivitetsnivået i hele utdanningsløpet. Daglig leder

Detaljer

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo Årsmelding 2009 Styreleder og daglig leder har ordet Gjennom 2009 har Ungt Entreprenørskap Oslo (UE Oslo) bidratt til entreprenørskapsaktivitet for nærmere 15 000 elever og studenter. Disse har deltatt

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Hva er Female Future?

Hva er Female Future? Female Future Hva er Female Future? Female Future er et leder- og styreutviklingsprogram for bedriftenes egne talenter Female Future er NHOs satsing for å få flere kvinner i lederposisjoner og i styrer.

Detaljer

A member of JA Worldwide

A member of JA Worldwide A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Arbeidslivet i Norge trenger unge med entreprenørskapskompetanse. Uansett hvor de unge skal skape verdier i fremtiden, som arbeidstaker, arbeidsgiver eller

Detaljer

Jobbskygging Utdanningsveier

Jobbskygging Utdanningsveier ELEVHEFTE Jobbskygging Utdanningsveier Arbeidsbok elever 10. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 10 TRINN Arbeidsark 1 HOSPITERING I VIDEREGÅENDE SKOLE Om kort tid skal du søke videregående opplæring. Her er

Detaljer

Entreprenørskap i Verranskolen

Entreprenørskap i Verranskolen VERRAN KOMMUNE Oppvekst Entreprenørskap i Verranskolen 1. Innledning Verran kommune har undertegnet samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. I Verranskolen, særlig ved Folla skole, er det lang

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Hvorfor trenger Norge NHO?

Hvorfor trenger Norge NHO? Hvorfor trenger Norge NHO? Mange snakker om å bruke penger NHO er opptatt av at det blir tjent penger Foto: Statoil NHO Til beste for norske arbeidsplasser Landsforening Regionforening NHO representerer

Detaljer

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Saknr. 14/8794-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at tildeling av et tilleggstilskudd til Ungt Entreprenørskap

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Skatter og avgifter en veiledning i regelverket Når du starter egen virksomhet, påtar du deg også en del formelle forpliktelser overfor offentlige myndigheter. I dette heftet

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 GLOBAL FUTURE BUSKERUD Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 AGENDA NHO Buskerud hvem er vi? Hvorfor satser vi på Global Future? Hva er Global Future? Dette er NHO Norges største

Detaljer

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Førde 12.11.2013 Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 353 kommuner 1 230 skoler 7 648 lærere 25 773 frivillige 200

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

KONFERANSEN. næring og turisme I verneland

KONFERANSEN. næring og turisme I verneland Norsk fjellturisme - korleis skape attraktive tilbod? Thor Flognfeldt: Førsteamunensis samfunnsgeograf ved reiselivsstudia ved Høgskulen i Lillehammer. Thor Flognfeldt har vore tilsett ved høgskulen sidan

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Norge trenger mennesker som ser muligheter og gjør noe med dem. Elevene og studentene må gjennom utdanningen utvikle personlige egenskaper som kreativitet,

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Foto: Svein Petter Aagård/www.visitnorway.com. NHO Reiseliv Vest-Norge

Foto: Svein Petter Aagård/www.visitnorway.com. NHO Reiseliv Vest-Norge Foto: Svein Petter Aagård/www.visitnorway.com NHO Reiseliv Vest-Norge Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 NHO Reiseliv Vest-Norge Generelle opplysninger: Foreningens virksomhet har vært basert på samarbeid

Detaljer

Statsbudsjettet Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552, post 72

Statsbudsjettet Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552, post 72 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 13/294-2 05.02.2013 Statsbudsjettet 2013 - Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552,

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Entreprenørskap på høygir! - En evaluering av satsningen på entreprenørskap i grunnopplæringen i Sogn og Fjordane

Entreprenørskap på høygir! - En evaluering av satsningen på entreprenørskap i grunnopplæringen i Sogn og Fjordane Entreprenørskap på høygir! - En evaluering av satsningen på entreprenørskap i grunnopplæringen i Sogn og Fjordane Beate Rotefoss Leikanger, 23. november 2009 Agenda 1. Datagrunnlag 2. Entreprenørskap i

Detaljer

Bransjemøte Norsk Industri Olje & Gass Jan Skogseth, avtroppende styreleder

Bransjemøte Norsk Industri Olje & Gass Jan Skogseth, avtroppende styreleder Bransjemøte Norsk Industri Olje & Gass -20.04.17 Jan Skogseth, avtroppende styreleder Norsk Industri i tall og møtesteder (I) 2 500 medlemsbedrifter, 130 000 ansatte, 20 bransjer Representerer all norsk

Detaljer

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra.

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. ASVLs strategi og handlingsplan 2017-2019 ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. Foto: Lena Knutli 1 ASVLs visjon Arbeid for alle! Grunnlovens bestemmelse

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012 Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv 13. september 2012 Hvordan skape godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv i arbeidet med ENTREPRENØRSKAP? Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

Årsberetning NHO Hordaland. Bedriftsbesøk Framo Flatøy AS

Årsberetning NHO Hordaland. Bedriftsbesøk Framo Flatøy AS Årsberetning 2016 NHO Hordaland Bedriftsbesøk Framo Flatøy AS STYRET I NHO HORDALAND Bjarte Hordnes Leder/adm. direktør Nina Askvik Nestleder/ adm. direktør Sturle Bergaas Direktør Aina Berg adm. direktør

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN 21.05.15 Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere Disposisjon Felles innledning om planer Litt om "Næringsplanen"

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

INNOVATØRER TRENGS OVERALT!

INNOVATØRER TRENGS OVERALT! INNOVATØRER TRENGS OVERALT! IA-DAGEN 2016 BETTINA ABRAHAMSRUD UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK «VI SKAL INSPIRERE UNGE TIL Å TENKE NYTT OG TIL Å SKAPE VERDIER» Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/347-2 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Turid Lie GLOBAL FUTURE KULL II SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Årsberetning 2012 NHO Reiseliv Vest-Norge

Årsberetning 2012 NHO Reiseliv Vest-Norge Årsberetning 2012 NHO Reiseliv Vest-Norge Generelle opplysninger: Foreningens virksomhet har vært basert på samarbeid og oppgavefordeling mellom foreningens styre, sekretariat og regionkontor Vest Norge,

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

YRKESFAG BNLs opplæringskonferanse 2017

YRKESFAG BNLs opplæringskonferanse 2017 YRKESFAG 2020 BNLs opplæringskonferanse 2017 1 Bakgrunn for Yrkesfag 2020 NHOs Kompetansebarometer viser at 60 prosent av bedriftene har behov for fagarbeidere de neste fem årene. Hver tredje bedrift har

Detaljer

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett NHO Logistikk og Transport er din bransjeforening og bedrift ens hovedtilknytning

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201513 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 19.1.2016 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201513 Budsjett pr 201513 Avvik Regnskap i fjor pr 201413 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015. BERGEN NÆRINGSRÅD Adm.dir. Marit Warncke 06.05.15

MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015. BERGEN NÆRINGSRÅD Adm.dir. Marit Warncke 06.05.15 MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015 Vestlandsundersøkelse 2015 Om undersøkelsen: Gjennomført: 18.-25. mars 2015 Ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i okt-2014. Rogaland Næringsforeningen i Stavangerregionen

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Tromskonferansen 31. oktober 2016 Ungt Entreprenørskap Troms Kaja Baardsen Prosjektleder grunnskole. ue.no

Tromskonferansen 31. oktober 2016 Ungt Entreprenørskap Troms Kaja Baardsen Prosjektleder grunnskole. ue.no Tromskonferansen 31. oktober 2016 Ungt Entreprenørskap Troms Kaja Baardsen Prosjektleder grunnskole Fylkesmesse UB 2016 Fire hovedmotiver for entreprenørskap i skolen.gründermotiv.distriktsutviklingsmotiv.næringsutviklingsmotiv.allmennpedagogisk

Detaljer

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR Årsmelding Styreleder og daglig leder har ordet Det er interessant å se at mange av dagens mest ettertraktede jobber, ikke eksisterte for ti år siden. Det vil si at vi hver dag forbereder elever og studenter

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa 24. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr.

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Etablert 16. februar 2006 21 medlemsbedrifter Samlet omsetning for medlemmene: 3,4 mrd i 2010 Tilknyttet Byggenæringens

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Vi moderniserer Norge

Vi moderniserer Norge Vi moderniserer Norge Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer