Årsberetning NHO Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012. NHO Hordaland"

Transkript

1 Årsberetning 2012 NHO Hordaland

2 Styret i NHO Hordaland Fra venstre: Regiondirektør Tom Knudsen Daglig leder Birte Nilsen Frisørmester Edel Teige Administrerende direktør Nina Askvik Administrerende direktør Bjarte J. Hordnes Daglig leder Knut J. Helvik Murmester Knut Ulveseth Direktør Ove Rosvold var ikke tilstede da bildet ble tatt. Administrasjon i NHO Hordaland Tom Knudsen Regiondirektør Henry Horne Advokat Svein Hatlem Seniorrådgiver Inger Grete Strømme Bedriftsrådgiver Nina C. Tennebekk Advokat Marianne Lundanes Prosjektmedarbeider Ingrid Karoline Stensnes Rådgiver Wenche Salthella Bransjesjef Frode Nergaard Fjeldstad, Rådgiver Mona Sandmo Nilsen Sekretær Elisabeth Jebsen Marek Prosjektleder Foto: Fotograf Løtvedt Forsidefoto: Fotograf Pål Bentdal

3 2/3 FyLKESFORENINGENS ORGANER STYRET STYRELEDER Murmester Knut Ulveseth, Knut Ulveseth AS NESTLEDER Frisørmester Edel Teige, ET Hårstudio AS STYREMEDLEMMER Administrerende direktør Nina Askvik, Radisson Blu Royal Hotel Daglig leder Knut J. Helvik, Kvinnherad Elektro AS Administrerende direktør Bjarte J. Hordnes, Bodoni AS Daglig leder Birte Nilsen, Opero AS Direktør Ove Rosvold, Windsor Door AS STYRETS VARAMEDLEMMER Administrerende direktør Arne A. Fonneland, Janusfabrikken AS Redaktør/daglig leder Randi Bjørlo, Avisa Nordhordaland Daglig leder Karsen Sælensminde, Oasen Servicesenter AS Daglig leder Linn Cecilie Moholt, Karsten Moholt AS VALGKOMITE Leder: Direktør Bjørn Kåre Viken, Statoil ASA (leder) Senior Vice President Linda L. Aase, Rolls-Royce Marine AS Administrerende direktør Sigurd E. Gjertsen, A2G AS Direktør Reidun Brekke, Adecco Norge AS Direktør Frank Karlsen, Karlsen & Sønn AS STYRETS REPRESENTANTER I NHOs REPRESENTANTSKAP Murmester Knut Ulveseth (medlem) Frisørmester Edel Teige (varamedlem) Administrerende direktør Nina Askvik (medlem) Daglig leder Knut J. Helvik (varamedlem) Administrerende Direktør Ove Rosvold (varamedlem) ØVRIGE REPRESENTANTER FRA NHO HORDALAND NHOs STYRE Frisørmester Edel Teige, ET Hårstudio AS NHOs REPRESENTANTSKAP Reiselivsdirektør Ole Warberg, Bergen Reiselivslag AS NHOs GENERALFORSAMLING Adm. direktør Svein Boasson, Svein Boasson AS Konsernsjef Ole-Eirik Lerøy, Profond as Daglig leder Eirik Lohne, Steen Bergen B.O. AS SAMARBEID MED LANDS- OG BRANSJE- FORENINGER NHO Hordaland har sekretariatsfunksjonen for NHO Reiseliv Vest Norge, Norsk Industri Hordaland og Sogn & Fjordane og NHO Logistikk og transport Vestlandet. Regionforeningen har hatt jevnlige kontaktmøter med lokale bransjeforeninger og næringsorganisasjoner. Vice President Human Resources Lene Holm Grasdal, Apply Leirvik AS Disponent Jan Thore Urheim, Urheims Elektrokompani AS Direktør Geir Soltveit, Motor Forum AS Avdelingsleder Sveinung Sandvik, Sjøtroll Havbruk AS STYRETS REPRESENTANTER I NHOs GENERALFORSAMLING Administrerende direktør Bjarte J. Hordnes (medlem) Daglig leder Garman Bore, Leirvik Dampbakeri AS Administrerende direktør Arne Fonneland, Janusfabrikken AS

4 STYRETS BERETNING 2012 Fylkesforeningens styre har hatt seks møter i beretningsperioden og har behandlet bl. a. saker om: NHOs årsmøte tema «Alle gode krefter», SamferdelsLøftet , E39 KVU, KS1 og Tilleggsrapport Aksdal Bergen, Global Future I og II, Hordfast AS, NHO regionforeningers arbeidsoppgaver og modell for adminiatrasjonsbidrag, Stortingsvalg 2013, inkluderende arbeidsliv, utvidet yrkesskadeforsikring og næringsarealer, Yrkesfag i Hordaland og Skolebruksplan for Hordaland. MØTER MED HORDALANDSBENKEN Det har i 2012 vært avholdt tre møter med Hordalandsbenken på Stortinget. Møtet i januar ble avholdt hos Uni Research AS. Møtet i juni om revidert nasjonalbudsjett og møtet i oktober om statsbudsjettet for 2013 ble avholdt i Oslo. Foruten fokus på elementer i statsbudsjettet har vi i MEDLEMSUTVIKLING NHO HORDALAND Det er totalt 2020 medlemsbedrifter i regionen, som utgjør årsverk. møtene fremmet saker av lokal, regional og nasjonal karakter. VIRKSOMHETENS ART OG HVORDAN DEN DRIVES NHO Hordalands virksomhet består av næringspolitisk arbeid, arbeidsgiverservice og arbeid knyttet til kompetanse- og utdanningsspørsmål. Regionforeningens virksomhet drives fra kontorlokaler i Bergen Årsverk Bedrift FORTSATT DRIFT Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under den forutsetningen ARBEIDSMILJØ Regionforeningens arbeidsmiljø er etter styrets oppfatning tilfredsstillende. Det har ikke vært alvorlige skader på arbeidsplassen til de ansatte i beretningsperioden YTRE MILJØ Regionforeningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

5 4/5 Næringspolitikk NÆRINGSFORUM VEST Næringsforumet består av NHO i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, samt LO i de tilsvarende fylkene. I 2012 er det avholdt til sammen tre møter og aktiviteten i forumet har vært tiltagende. Viktige saker har vært fergefri E39, fagutdanningen, kompetanse og energiutvikling. NÆRINGSBAROMETER Etter en sammenhengende oppgang i forventningsindeksen viste næringsbarometeret for mai en svak nedgang. Likevel er det gode tider for økonomien i Hordaland. Arbeidsledigheten falt med 14% siden april i 2011 og var pr. mai 2012 på 2.1% flere har blitt sysselsatt. Dette er en vekst som ligger godt over landsgjennomsnittet. Mye av dette skyldes den positive utviklingen i olje- og gassrelaterte næringer. Med et historisk høyt lete- og investeringsnivå er det gode tider for leverandørindustrien. Et uvanlig høyt aktivitetsnivå for bygg og anlegg bidrar også til å sette fart på økonomien. Lav arbeidsledighet øker presset for bedriftene til å sikre seg arbeidskraft med rett kompetanse, både når det gjelder ingeniører og fagarbeidere. Flere bedrifter må til utlandet for få tak i nok arbeidskraft. SMÅTINGET Småtinget er NHOs årlige møtested mellom småbedriftsledere og politikere, og hvor styret i NHO Hordaland også er representert. Det er ikke avholdt Småting i 2012, idet det er besluttet at Småtinget skal gjennomføres hvert andre år. I 2013 blir Småtinget avholdt i Oslo i tilknytning til Stortingsvalget. skape økt interesse og oppmerksomhet i samfunnet for nyskaping og etablering av nye bedrifter. Bedriften som ble etablert i 2004 og har som forretningside å utvikle nye produkter basert på egenproduserte råvarer. Fra oppstarten har produksjon av saft og sider vært en svært viktig del av driften på gården. Fra utsalget i Ulvik selges eplejuice og alkoholfrie produkter. I dag presses 200 tonn epler fra trær. I 2009 ble det gjennomført store investeringer i gardsrestaurant, lager og brenneri for produksjon av eplebrennevin (calvados). Produksjonsteknologien er kjent fra Europa, særlig i Frankrike, men er i svært liten grad tatt i bruk i kommersiell sammenheng i Norge. Hardanger Saft- og Siderfabrikk AS har vist at det er mulig å satse nyskapende med utgangspunkt i landbruket, i distriktet og et svært krevende lov- og regelverk for alkoholproduksjon og omsetning. NYSKAPINGSPRISEN Vinner av NHO Hordalands Nyskapingspris og kandidat til den nasjonale Nyskapingsprisen for 2012 var Hardanger Saft- og Siderfabrikk AS. Nyskapingsprisen skal belønne enkeltmenneskers initiativ og samtidig

6 ble lagt frem , og også denne konkluderte med det midtre alternativ. NHO sentralt har arbeidet med et nytt SamferdselsLøfte som ble presentert på nyåret Regiondirektøren har vært medlem av den nasjonale styringsgruppen på vegne av Vestlandet, og styret har vært involvert i høringer under veis. Hardanger Saft- og Siderfabrikk AS er et svært viktig bidrag til økt aktivitet i en region som ellers har hatt en mye svakere utvikling enn fylket for øvrig. Både arbeidsplassene, foredling av lokale råvarer og tilbudet til reiselivsnæringen er av svært stor betydning for både Ulvik og resten av Hardangerregionen. NASJONAL TRANSPORTPLAN NHO Hordaland begynte i 2010 det «lange løpet» med hensyn til rulleringen av Nasjonal Transportplan Det har vært arbeidet mye med disse temaene også i 2012, hvor vi bl.a. har søkt å forankre mye av arbeidet i Næringsforum Vest og slik sett fått forankring på hele Vestlandet for E39. Konseptvalgsutredningen (KVU) av fergefri kyststamvei mellom Aksdal og Bergen ble lagt frem sommeren Utredningen konkluderte med å anbefale at en gikk videre med 21/2 alternativ. Indre alternativ, midtre alternativ og midlertidig ferge. Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet engasjerte Dovre Group/ TØI til å foreta en Kvalitetssikring (KS1) av KVU. KS1 rapporten ble lagt fram og anbefalte at en gikk for det midtre alternativet. Grunnet mange endrede forutsetninger underveis i prosessen ble det utarbeidet en Tilleggsrapport. Tilleggsrapporten Foto: Olav HeggøFotovisjon FERGESAMBANDET HALHJEM SANDVIKVÅG Vi har over lengre tid fokusert på den uholdbare situasjonen ved kansellering av fergeavganger mellom Halhjem Sandvikvåg (C-avgangen). De problemene som har vært med kansellerte avganger må nå kunne sies å være løst. ARNA TUNNELEN AS Formålet med Arnatunnelen AS, slik det er beskrevet i selskapets vedtekter 3, er: Selskapet skal arbeide for å få etablert tilfredsstillende veiforbindelse mot Arna som kan bidra til å avlaste Bergen sentrum for trafikk, gi innspill til formelle planprosesser, inkludert utrede mulige gjennomføringsmodeller (OPS) som pådriver for at en slik forbindelse kan bli realisert. I arbeidet skal selskapet forholde seg til de politiske vedtak som til enhver tid gjelder. Regiondirektør Tom Knudsen er oppnevnt i styret.

7 6/7 Det har i 2012 vært arbeidet med løsninger for å realisere tunnel mellom Arna og Bergen, samt hvordan dette kan innpasses i et fremtidsrettet trafikksystem for Bergen, hensyntatt nasjonale føringer. SOTRASAMBANDET OG NYBORGSTUNNELEN Sotrasambandet og Nyborgstunnelsen er to viktige prosjekter for stryet i NHO Hordaland. Våre bedrifter vest for Bergen er svært opptatt av at oppstart for Sotrasambandet kan skje senest 2017, med ferdigstillelse Nyborgstunnelen må også få en høy status der det settes av tilstrekkelige planressurser. Foto: istockphoto HORDFAST Formålet med Hordfast AS, slik det er beskrevet i selskapets vedtekter 3, er: Å arbeide for å realisere fergefri kyststamveg E39 i Hordaland. Selskapet skal særlig arbeide med tiltak som støtter opp om å få et vedtak om å bygge fergefri kyststamvei, samt få dette realisert, herunder bidra til eventuell forskuttering eller delfinansiering av utredninger og planer som er nødvendige for lokale og nasjonale vedtak. Det har ikke vært aktivitet i selskapet i 2012 i påvente av den endelige behandlingen av Foto: statens vegvesen trasevalg.

8 NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK- KOMPENSASJONSMIDLENE I 2011 ble det fordelt 49.4 mill. i kompensasjonsmidler, i tillegg er det midler som vil bli omdisponert fra tidligere år. Følgende kommuner er involvert i ordningen: Modalen, Kvam, Jondal, Tysnes, Kvinnherad, Etne og Bømlo. Styret i NHO Hordaland har oppnevnt bedriftsrepresentanter til styringsgruppen som foruten bedriftsrepresentantene består av ordførerne i kommunene som er inn under ordningen. Samarbeidsrådet for Sunnhordland er sekretariat for styringsgruppen og regiondirektøren i NHO Hordaland har observatørstatus. Bevilgningen for 2012 var på totalt kr. 54,508 mill (inkludert renter) og fordelt til Samferdsel kr 33,02 mill, med 30,07 mill til Bømlopakken, Kompetanseheving kr. 9,00 mill, med 5,00 mill til prosjektet Samarbeid skule næringsliv i Kvinnherad, Andre tiltak kr. 11,76 mill, med 1,2 mill til kultursenter på Husnes, og Administrasjon kr. 0,72 mill. Etter at fylkeskommunen opphevet kravet om fordeling av midler også til bedriftsrettet tiltak gjennom Innovasjon Norge i 2012, ble det ikke satt av midler til dette. Fordeling av midler på de ulike kommuner er i store trekk i samsvar med beregninger som viser hvilke kommuner og bedrifter som bidrar mest til ordningen. at bussturistene ville svikte Norge som feriemål hvis de nye reglene ble innført. Regionstyret er meget tilfredse med at myndighetene på tampen av 2012 snudde i saken. Regionforeningen har i 2012 arbeidet mye med alkoholpolitikk. Spesielt har serveringsnæringen i Bergen kommune hatt utfordringer som NHO Reiseliv sammen med tillitsvalgte og NHO har jobbet aktivt med. I tillegg har alkoholpolitiske retningslinjer blitt fornyet i samtlige kommuner i landet, og her har regionkontoret jobbet for medlemmene i flere kommuner for å sikre best mulig rammevilkår for neste 4 års periode. REISELIV VEST-NORGE NHO Reiseliv region Vest Norge dekker fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland og har regionkontoret lokalisert hos NHO Hordaland. Wenche Salthella er bransjesjef. Regionforeningen hadde pr medlemmer og er dermed den største regionforeningen i NHO Reiseliv målt i antall medlemsbedrifter. I 2012 har regionforeningen jobbet aktivt med den såkalte kabotasjesaken for å påvirke myndighetene til å revurdere saken til det beste for reiselivsnæringen. Selv om konsekvensene var usikre fryktet distriktshotellene på Vestlandet

9 8/9 ARBEIDSGIVERSERVICE NHO Hordaland er utpekt som et av NHO sine åtte lokale regionale kompetansesentre for arbeidsgiverservice. Dette betyr at det ikke er juridisk kompetanse på alle NHO sine regionkontorer, herunder kontoret i Sogn og Fjordane. Foto: Jo Michae NHO Hordaland har derfor også fått ansvaret for den lokale arbeidsgiverservicen for medlemsbedriftene i vårt nabofylke; Sogn og Fjordane. I 2012 ble denne tjenesten utført av advokat Henry Horne og advokat Nina Tennebekk i fellesskap. Nina Tennebekk fikk advokatbevilling i desember Generelt om aktiviteten i beretningsperioden 2012 har vært et normalt arbeidsår med henvendelser og saker fordelt over hele det arbeidsrettslige område. Siden sommeren 2012 har imidlertid flere og flere av NHO sine medlemsbedrifter gitt utrykk for stor irritasjon og frustrasjon over det nye vikarbyrådirektivet som regjeringen presset gjennom og som ble gjort gjeldende fra og med Dette kom sterkt til utrykk på de orienteringsmøter om temaet som ble gjennomført i regi av NHO Hordaland. Noen bedriftsrepresentanter har meddelt at dette nye regelverket vil medføre at mange bedrifter på grunn av økte personalkostnader vil måtte sette ut ordinært produksjonsarbeid til utlandet. I tillegg sliter fortsatt flere bedrifter med å komme opp på det inntjeningsnivået som var etablert før finanskrisen trådte inn.

10 Omsorgspermisjon Bedriften dekker ordinær lønn i permisjonstiden i samsvar med AML ( 14 dager>). Regelverket relatert til omstillingsprosesser og nedbemanning er således fortsatt hyppig etterspurt. Kurs og seminarer Også i 2012 var det en god oppslutning om de kurs og seminarer som ble arrangert i regi av NHO Hordaland. I tillegg til våre «egne» kurs ble det også i 2012, arrangert bedriftsinterne kurs tilpasset den enkelte bedrifts behov og ønsker. Etterspørselen etter slike bedriftsinterne kurs synes å være økende. Det sentrale tariffoppgjøret 2012 Med henvisning til de respektive vedtak i hhv. LO og NHO kom Fellesforbundet og Norsk Industri gjennom forhandlinger og mekling fram til et anbefalt forslag for frontfagene. Partene uttalte at de var enige om at avtalen, alle hensyn tatt i betraktning, var tilpasset den økonomiske situasjonen og at partene i frontfagsoppgjøret har påtatt seg det ansvar som kreves av partene i dette oppgjøret. Fellesforbundet og Norsk Industri understreket viktigheten av at resultatet fra frontfaget også ble lagt til grunn for de kommende forhandlinger og meklinger i alle oppgjør i 2012 i samsvar med de vedtak som er fattet i LO og NHO. Selve resultatet Lønnstillegg: Det gis et generelt tillegg på kr 1,25 pr time. Velferdspermisjon Nye formuleringer om permisjon for undersøkelse, behandling og kontroll av tannlege, fysioterapeut og kiropraktor. Foto: Jo Michae Lokale lønnsforhandlinger 2012 Det ble heller ikke i 2012 registrert ulovlige aksjoner i forbindelse med de lokale ordinære tarifferte lønnsforhandlingene. Gjennomførte kurs i februar Ansettelser: fast eller midlertidig. Nye permitteringsregler gjennomgang av regelverket og nyttige råd, Bergen 19. april Tillitsvalgte. Rettigheter og plikter. Lokale lønnsforhandlinger, Bergen 15. mai Sykelønnsordningen, Bergen 27. september Sykelønnsordningen, Førde 23. oktober Opphør av arbeidsforhold på grunn av arbeidstakers eget forhold, Bergen 8. november Opphør av arbeidsforhold på grunn av arbeidstakers eget forhold, Florø 13. november Kurs om styrefunksjonen i et AS oppgaver og ansvar, Bergen 4. desember Systematisk HMS arbeid for arbeidsgiver, Bergen

11 10/11 SAMFUNNSANSVAR KOMPETANSE OG UTDANNING Næringsliv i skolen er NHOs satsing på partnerskap mellom skoler og bedrifter. Både elever, lærere og ansatte i bedrifter og organisasjoner har stort utbytte av partnerskapsavtalene. Ved å etablere partnerskapsavtaler inngår skoler og bedrifter et forpliktende samarbeid i den hensikt å gi elever større innsikt i arbeids- og næringslivsspørsmål, samt gjøre det enklere for ungdom å ta riktige yrkes- og utdanningsvalg. Lektor 2-ordningen er et prosjekt som inngår i den nasjonale satsingen på realfag. Målsettingen er å gi økt læringsutbytte og stimulere interessen for realfag på ungdomsskoletrinnet og i videregående skole. Virkemidlene er å etablere undervisningsrettet samarbeid mellom skole og eksternt arbeidsliv og bidra til gode og nyttige relasjoner. Skolen og fagfolk fra bedriftene skal samarbeide om å utvikle undervisningsopplegg knyttet til kunnskapsmål i læreplanene. Fagfolk fra bedriftene skal gjennomføre undervisningen. NHO sitt oppdrag er å koordinere samarbeidet og bidra til å etablere gode partnerskapsavtaler. Naturfagsenteret er prosjektansvarlig. I 2012 var det ni skoler i Hordaland som deltok mot syv året før. Skolene er: Austrheim vidaregåande skule, Årås skule, Stord vidaregåande skule, Voss Gymnas, Danielsen skole, Erdal skole, Ortun skole, Sundve skule og Laksevåg videregående skole. De har inngått samarbeid med bl.a. Wärtsilä Ship Design Norway AS, Statoil Mongstad, Intermec, Sjøkrigsskolen, Hydro Årdal, Sweco og Røntgenavdelingen på Voss sjukehus og Teknisk etat i Voss kommune. Hver skole har fra 1 til 3 bedrifter som samarbeidspartnere. For mer informasjon, se: Entreprenørskap og nyetablering er avgjørende for nyskaping og økonomisk vekst. Norge skal være ledende internasjonalt innen entreprenørskap i utdanningen. Det er derfor viktig å legge fundamentet for entreprenørskapskultur og entreprenørskapskunnskap så tidlig som mulig. Ungt Entreprenørskap (UE) er den største aktøren innen entreprenørskap i utdanning i Norge. Det er en ideell forening med aktivitet og egne fylkesforeninger i alle landets fylker. NHO er en nasjonal og regional samarbeidspartner. Våre kjerneverdier er: Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap gir unge mennesker mulighet til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv Ungt Entreprenørskap er en positiv, forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole og næringsliv Ungt Entreprenørskap bidrar til fremtidig verdiskaping og nyskaping Entreprenørskap er evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem. Det handler om å bruke fantasi, om å tørre og å ville omsette ideer til praktisk handling. Ungt Entreprenørskap tilbyr 20 ulike program gjennom hele utdanningsløpet fra grunnskole til høgskole. Programmene kan deles inn i tre kategorier: Kreativitet/idéutvikling Bedriftsetablering Arbeids- og næringsutvikling Kreativitet / idéutvikling I 2012 har vi hatt spesiell fokus på realfagene og da problemstillinger knyttet til at de unge blir inspirert og dyktiggjort til å tenke kreativt innenfor temaene energibruk og energisparing. SMARTere Energi er et undervisningsopplegg med fokus på fornybar energi og kreativitet. I samarbeid med lokale bedrifter utfordres elever

12 Vinnerlaget fra Gilje skule. på trinn til å finne kreative og gode løsninger på energi- og miljøutfordringer i sitt lokalmiljø. Bedrifter har bidratt med problemstillinger og UE Hordaland har gjennomført SMART-camper rundt om på skoler i fylket. 924 elever har deltatt på SMART-camper i Lag fra 18 kommuner presenterte sine modeller og teknologisløsinger på den årlige fylkesfinalen som ble arrangert på VilVite 28. mars. Gilje skule fa Bømlo gikk av med seieren. Oppdragsgiver var Kværner Stord. De vant også den nasjonale SMARTing prisen Premien var blant annet en tur til Oslo med besøk på stortinget. Bedriftsetablering Bedriftsprogrammene elev- ungdoms- og studentbedrift som går over tid gir best Beste ungdomsbedrift i Hordaland 2012 ble GreenDream UB fra Bergen Handelsgymnasium. læringsutbytte, og disse bidrar også mest til både verdiskaping og regional utvikling. Det er registrert 450 elevbedrifter på ungdomstrinnet og 134 ungdomsbedrifter i videregående skole i Beste ungdomsbedrift i Hordaland 2012 ble GreenDream UB fra Bergen Handelsgymnasium, som hadde skrevet og illustrert en egen barnebok om miljøutfordringer: Charlie og Lillebjørn et miljøeventyr. Forskning Forskning viser at elever som har deltatt i ungdomsbedrifter på videregående skole eller studentbedrift i høyere utdanning har dobbel så høy etableringsfrekvens som befolkningen generelt. Sannsynligheten for å ønske å bosette seg på hjemstedet er også høyere blant elever som har deltatt i programmene til Ungt Entreprenørskap. Bilde er fra elevbedriftsmessen på Voss: Vinnere av beste produkt. Elevbedriften Gulleple EB hadde laget lokal produsert eplesaft fås i naturell variant og med kanel. Arbeids- og næringsutvikling Hvordan sette dagens unge i stand til å møte morgendagens utfordringer og hvordan sikre kvalifisert arbeidskraft i fremtiden? Gjennom våre programmer bygger vi en progresjon gjennom utdanningsløpet fra grunnskole til høgskole. Våre programmer vektlegger samarbeid og involvering av lokalt arbeidsliv. Yrkes- og karriereveiledning Å velge riktig utdanningsvei er viktig for motivasjon og mestring. På ungdomstrinnet har vi to program som spesielt vektlegger yrkes- og karriereveiledning. Programmene Jobbskygging og Økonomi og karrierevalg har som mål å gi elever på ungdomstrinnet et best mulig grunnlag til å ta bevisste utdanningsvalg.

13 12/13 Jobbskygging Jobbskygging gir elevene realistisk innsikt i ulike yrker ved at de skygger en yrkesaktiv i løpet av en arbeidsdag og finner svar på spørsmål om arbeidsplassen, yrket og næringslivet elever har skygget en yrkesaktiv i Det er en økning på 71 % fra i fjor. Økonomi og karrierevalg Økonomi og karrierevalg er et program som peker inn i fremtiden og bevisstgjør elevene på egne interesser, ferdigheter og verdier. Programmet er særlig utbredt i bergensskolene. Sparebanken Vest er inne som veileder og gir elevene kunnskap om personlig økonomi. I 2012 har 1766 elever gjennomført programmet. Samarbeidspartnere Ungt Entreprenørskap Hordaland er lokalt finansiert og støttet av Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Sparebanken Vest, Fylkesmannens landbruksavdeling, NHO Hordaland og gjennom medlemskap av kommuner, organisasjoner og bedrifter. I 2012 er 18 kommuner medlem i Ungt Entreprenørskap Hordaland. Entreprenørskap i utdanningen er et lagspill. Skal vi lykkes i dette arbeidet er vi avhengig av et nært og godt samarbeid med skoleeier. For mer informasjon se: GLOBAL FUTURE Global Future er et karriereutviklingsprogram for høyt utdannete førstegangs innvandrere, med utdanning minimum på bachelornivå og gode norskkunnskaper. Programmet skal mobilisere, kvalifisere og synliggjøre personer med flerkulturell bakgrunn for relevante posisjoner i næringslivet. Årets deltakere kom fra Polen, Tyrkia, Etiopia, Spania, Ghana, Latvia, Irak, Gambia, Bosnia, Madagaskar, Peru, Columbia, Iran, Canada, Kurdistan, Mali, Sri Lanka, Trinidad & Tobago og Marokko. Hver deltaker fikk sin egen mentor som de hadde jevnlig kontakt med gjennom programmet. Mentorene er ledere fra næringsliv og offentlig forvaltning. Innhold i programmet spenner fra lederopplæring og opplæring i styrearbeid Global Future deltakere. til retorikk og nettverksbygging. I februar var gruppen på omvisning på Stortinget med kulturminister Tadja Hadjik som guide. Programmet går over 1 1 /2 år og det første kullet på 25 personer hadde avslutning i september med disse resultatene: 13 av deltakerne har hatt karrierebevegelser, 3 av 4 arbeidsledige har fått jobb, 4 av deltakerne har startet egen virksomhet, 5 av deltakerne har fått en lederstilling, 3 av deltakerne har fått styreverv og svært mange sier Global Future har gitt bedre selvtillit og programmet vil nok gi enda bedre resultater på sikt. I november ble det startet opp rekruttering av deltakere til kull 2. Der kom inn mer enn 100 søknader til programmet som skal starte i februar 2013.

14 DELTAKELSE I STYRER, RÅD OG UTVALG BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE Eksportkoordinator Annlaug Haugvik, Kavli AS, medlem Regiondirektør Tom Knudsen, varamedlem Senior Vice President Corporate Oil & Gas Leif-Arne Strømmen, Kuehne + Nagel AS, medlem Daglig leder Øyvind Lygre, Scandinavian Shipping, varamedlem BERGEN VITENSENTER Forskningsdirektør Leif Lømo, Statoil ASA, styremedlem BYRÅDSLEDERS KONTAKTUTVALG Styreleder i NHO Hordaland/murmester Knut Ulveseth, Ulveseth AS NHO Hordaland FISKERIFORUM VEST Regionsjef Hans Inge Algrøy, FHL/ Vestnorsk Havbrukslag, styremedlem HOG Energi NHO Hordaland, styremedlem Leder forretningsutvikling og strategi Frode M. Skaar, Statoil AS, styremedlem HORDFAST AS Direktør Bjørn Kåre Viken, styreleder varamedlem SAMARBEIDSFORUM MOT SVART ØKONOMI (SMSØ) Advokat Henry Horne, NHO Hordaland Bransjesjef Wenche Salthella, NHO Hordaland/Reiseliv Vest-Norge Bedriftsrådgiver Inger Grete Strømme, NHO Hordaland/Ungt Entreprenørskap Hordaland RÅDET FOR ARBEIDSTILSYNET REGION VESTLANDET Advokat Henry Horne, NHO Hordaland INNOVASJON NORGE HORDALAND Administrerende direktør Marian Nymark Melle, Prototech ASA, nestleder NHO Hordaland, styremedlem INTERESSEFELLESSKAPET RV7 NHO Hordaland, medlem ARNATUNNELEN AS NHO Hordaland, styremedlem REGIONALT NÆRINGSFORUM NHO Hordaland, styremedlem YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA NHO Hordaland, nestleder Frisørmester Edel Teige, ET Hårstudio AS, medlem RÅD FOR SAMFUNNSKONTAKT NHO Hordaland ENTER Bedriftsrådgiver Inger Grete Strømme, NHO Hordaland UNGT ENTREPRENØRSKAP HORDALAND Seniorrådgiver Svein Hatlem, NHO Hordaland RETT KOMPETANSE Prosjektmedarbeider Marianne Lundanes, NHO Hordaland

15 Resultatregnskap for Resultat totalt 2012 Budsjett totalt 2013 Budsjett totalt 2011 Resultat totalt Inntekter Salgsinntekter Konferanse- og kursinntekter Prosjektinntekter Diverse inntekter/refusjoner Tilskudd fra samme konsern Leieinntekter og refusjoner Medlemskontingenter/serviceavgift SUM INNTEKTER Personalkostnader Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader SUM PERSONALKOSTNADER Administrasjonskostnader Av- og nedskrivninger på driftsmidler Husleie og kostnader vedr. lokaler Leie maskiner og inventar og lignende Anskaffelser IT/maskiner/inventar Rep. og vedlikehold bygninger/maskiner Honorar/kjøp av tjenester Andre kontorkostnader Reisekostnader Info-materiell/annonse/representasjon Kontingenter og gaver Møter,arrangement,kurs,konferanser Forsikring-/garanti-servicekostnader Generalforsamling/styre/utvalg Andre kostnader Tap på fordringer SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT EGENKAPITAL Inngående balanse pr Resultat i år Utgående balanse pr Knut Ulveseth Styreleder Edel Teige Nestleder Birte Nilsen, Styremedlem Ove Rosvold Styremedlem Nina Askvik Styremedlem Bjarte J. Hordnes Styremedlem Knut J. Helvik Styremedlem Tom Knudsen Regiondirektør 14/15

16 NHO HORDALAND Næringslivets talerør Bedriftenes problemløser NHO HODALAND ER VESTLANDSBEDRFITENES SAMARBEIDSPARTNER INNEN Arbeidsrett Lønn og tariffspørsmål Næringspolitikk Kompetanse SAMARBEIDSPARTNERE Stortingspolitikere for Hordaland Hordalandsbenken Stortingskomiteer Politisk ledelse i departementene Hordaland fylkeskommune politisk og administrativt Kommunene i Hordaland politisk og administrativt NHO-FELLESSKAPETS KJERNEVERDIER Troverdig Modig Tilgjengelig Samspillende NHO HORDALANDS PRIORITERTE SAKER FOR 2013 Samferdsel oppfølging av Nasjonal Transportplan Verdiskaping i Vest-Norge Kompetanse Lønn Skatt Pensjon Energi og Miljø Opinionsarbeid Fagopplæring og rammevilkår for opplæringsbedrifter Statlige etater som Innovasjon Norge Statens Vegvesen Grunn- og videregående skoler Forskning og høyere utdanning Arbeidstakerorganisasjoner ANDRE INTERESSEORGANISASJONER I NHO Hordaland kan vi spille på svært dyktige medarbeidere i NHO Sentralt og i NHOs lands-/bransjeforeninger. BODONI NHO Hordaland Veiten 3, VI Postboks Sentrum 5807 Bergen Telefon: Telefaks: helenorge.nho.no/hordaland

Årsberetning 2014. NHO Hordaland

Årsberetning 2014. NHO Hordaland Årsberetning 2014 NHO Hordaland STYRET I NHO HORDALAND Bak fra venstre: Regiondirektør Tom Knudsen Direktør Sturle Bergaas Adm. direktør Bjarte Hordnes Murmester Knut Ulveseth Adm. direktør Birte Nilsen

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Næringspolitikk med tyngde - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. NHO Finnmark

ÅRSMELDING 2014. NHO Finnmark ÅRSMELDING 2014 NHO Finnmark 1 STYRELEDER HAR ORDET Næringsaktiviteten i Finnmark er i stor utstrekning eksportrettet og dermed avhengig av kjøpekraft og den økonomiske utviklingen globalt. Situasjonen

Detaljer

Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Færre, mer robuste reisemålsselskaper ÅRsrapport 2012 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser 14 2012 bød på viktige

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo.

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo. ÅRSBERETNING 2012 Innhold Styreleders refleksjoner...3 Styrets beretning...4 Arbeidsgiverpolitikk...5 Næringspolitikk...9 Sikkerhet...12 Miljø...13 Kurs og konferanser...14 Forskning og utvikling...14

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING BRANSJERAPPORTER OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING BRANSJERAPPORTER OG REGNSKAP 2014 ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING BRANSJERAPPORTER OG REGNSKAP KS Bedrift skal være den ledende interesseorganisasjonen for lokale og regionale bedrifter som løser viktige samfunnsoppgaver. BÆREKRAFT OG

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier:

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Foto: Erlend Angelo 2

Foto: Erlend Angelo 2 Beretning 2011 Foto: Erlend Angelo 2 Forord og sammendrag Fellesforbundet er det største forbundet i LO innenfor privat sektor. Ved utgangen av 2011 hadde forbundet totalt 151 137 medlemmer, og herav 104

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014 A ÅRSBERETNING 2014 VÅRE ORGANISASJONEN TJENESTER B 3 NHO REISELIV EN DEL AV ET STØRRE FELLESSKAP MÅL OG VERDIER INNHOLD NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer