Årsberetning NHO Hordaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2013. NHO Hordaland"

Transkript

1 Årsberetning 2013 NHO Hordaland

2 STYRET I NHO HORDALAND Bak fra venstre: Adm. direktør Bjarte Hordnes Direktør Ove Rosvold Daglig leder Knut J. Helvik Adm. direktør Birte Nilsen Regiondirektør Tom Knudsen Frisørmester Edel Teige Foran Adm. direktør Nina Askvik Murmester Knut Ulveseth ADMINISTRASJON I NHO HORDALAND Tom Knudsen Regiondirektør Henry Horne Advokat Svein Hatlem Seniorrådgiver Inger Grete Strømme Bedriftsrådgiver Nina C. Tennebekk Advokat Ragnhild Friis-Ottessen prosjektleder Marianne Lundanes Rådgiver* Ingrid Karoline Stensnes Rådgiver** Wenche Salthella Bransjesjef Frode Nergaard Fjeldstad, Rådgiver Mona Sandmo Nilsen Sekretær Elisabeth Jebsen Marek Prosjektleder * Marianne Lundanes i foreldrepermisjon fra 9. mai 2013, Margareth Tislevoll vikar. ** Ingrid K. Stensnes i foreldrepermisjon fra 24. april 2013, Anita Bjordal vikar. Foto: Fotograf Truls Løtvedt Forsidefoto: Geir Brekke, Statens vegvesen.

3 2/3 FYLKESFORENINGENS ORGANER STYRET STYRELEDER Murmester Knut Ulveseth, Knut Ulveseth AS NESTLEDER Frisørmester Edel Teige, ET Hårstudio AS STYREMEDLEMMER Administrerende direktør Nina Askvik, Radisson Blu Royal Hotel Daglig leder Knut J. Helvik, Kvinnherad Elektro AS Administrerende direktør Bjarte J. Hordnes, Bodoni AS Administrerende direktør Birte Nilsen, Opero AS Direktør Ove Rosvold, Windsor Door AS STYRETS VARAMEDLEMMER Administrerende direktør Arne A. Fonneland, Janusfabrikken AS Redaktør/daglig leder Randi Bjørlo, Avisa Nordhordaland Direktør Geir Soltveit, Motor Forum AS Avdelingsleder Sveinung Sandvik, Sjøtroll Havbruk AS Daglig leder Linn Cecilie Moholt, Karsten Moholt AS Adm. leder Heidi I. Vespestad Halleraker, Auto Service AS VALGKOMITE Leder: Direktør Bjørn Kåre Viken, Statoil ASA Direktør Reidun Brekke, Adecco Norge AS Direktør Frank Karlsen, Karlsen & Sønn AS STYRETS REPRESENTANTER I NHOs REPRESENTANTSKAP Murmester Knut Ulveseth (medlem) Daglig leder Birte Nilsen (varamedlem) STYRETS REPRESENTANTER I NHOs GENERALFORSAMLING Administrerende direktør Bjarte J. Hordnes (medlem) Administrerende direktør Nina Askvik (medlem) Daglig leder Knut J. Helvik (varamedlem) Administrerende Direktør Ove Rosvold (varamedlem) ØVRIGE REPRESENTANTER FRA NHO HORDALAND NHOs STYRE Frisørmester Edel Teige, ET Hårstudio AS NHOs REPRESENTANTSKAP Reiselivsdirektør Ole Warberg, Bergen Reiselivslag AS NHOs GENERALFORSAMLING Adm. direktør Svein Boasson, Svein Boasson AS Daglig leder Lars Eide, Kværner Stord AS Daglig leder Garman Bore, Leirvik Dampbakeri AS Administrerende direktør Arne Fonneland, Janusfabrikken AS Vice President Human Resources Lene Holm Grasdal, Apply Leirvik AS SAMARBEID MED LANDS- OG BRANSJEFORENINGER NHO Hordaland har sekretariatsfunksjonen for NHO Reiseliv Vest Norge, Norsk Industri Hordaland og Sogn & Fjordane og NHO Logistikk og transport Vestlandet. Regionforeningen har hatt jevnlige kontaktmøter med lokale bransjeforeninger og næringsorganisasjoner. Direktør Leif Arne Strømmen, Kuehne+Nagel AS Disponent Jan Thore Urheim, Urheims Elektrokompani AS Administrerende direktør Geir Bergflødt, Austevoll Kraftlag SA Økonomidirektør Øivind Johannessen, TV2 AS

4 STYRETS BERETNING 2013 Fylkesforeningens styre har hatt syv møter i beretningsperioden og har behandlet bl. a. saker om: NHOs årsmøtetema «Vekst i Vest», E39 Aksdal-Bergen, Rv555/561 Sotrasambandet, kompensasjonsmidler til næringstiltak, Female Future II, Ringer i Vannet, Aksjon lærebedrift, Stortingsvalget, retningslinjer for styrearbeid, lønnsoppgjøret, IA-avtalen, vikarbyrådirektivet, NHOs måldokument og ny husleieavtale, samt mange andre næringspolitiske saker. MØTER MED HORDALANDSBENKEN Det har i 2013 vært avholdt tre møter med Hordalandsbenken på Stortinget. Møtet i januar ble avholdt hos Coast Center Base AS på Ågotnes. Møtet i juni om revidert nasjonalbudsjett og møtet i oktober om statsbudsjettet for 2014 ble avholdt i Oslo. Foruten fokus på elementer i statsbudsjettet har vi i møtene fremmet saker av lokal, regional og nasjonal karakter. MEDLEMSUTVIKLING NHO HORDALAND Det er totalt 2122 medlemsbedrifter i regionen, som utgjør årsverk Årsverk Bedrift

5 4/5 NÆRINGSPOLITIKK NÆRINGSFORUM VEST Næringsforumet består av NHO i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, samt LO i de tilsvarende fylkene. I 2013 er det avholdt ett møte på Stortinget hvor man overrakte 600 underskrifter fra bedriftsledere og fagforbund til støtte for et fergefritt E39. Viktige saker har vært fergefri E39, fagutdanningen, kompetanse og energiutvikling. NÆRINGSBAROMETER Et økonomisk turbulent år har satt sine spor også i Hordaland. Eksporten er redusert og investeringsviljen er nærmest fraværende. Men optimistene er fremdeles i flertall ved inngangen til var preget av usikkerhet, spesielt i Europa. Samlet forventningsindeks har falt fra 35 i 2012 til 22 poeng i Eksportnæringen har blitt til dels hardt rammet det siste året 46% av bedriftene som eksporterer til Europa melder om redusert eksport som følge av eurokrisen. Likevel venter mange at eksporten vil ta seg opp igjen i løpet av det kommende året flere kom i jobb i løpet av 2012 mot 6000 året før. Siden utgangen av desember 2012 til mai 2013 økte arbeidsledigheten i fylket fra 1,9 til 2,0 prosent. I følge næringsbarometeret er det behov for 3800 arbeidstakere i Hordaland i Småtinget 2013, fra venstre Kjetil Solvik-Olsen, Marit Arnstad og Knut Arild Hareide. SMÅTINGET Småtinget er NHOs årlige møtested mellom småbedriftsledere og politikere, og hvor styret i NHO Hordaland også er representert. I 2013 ble Småtinget avholdt august i Oslo i tilknytning til Stortingsvalget. STORTINGSVALGET NHO Hordaland arrangerte 12 bedriftsbesøk i forkant av Stortingsvalget. Til sammen 21 medlemsbedrifter, 9 landsforeninger og 39 stortingskandidater deltok. Det kom totalt 40 innspill fra bedriftene til Hordalandsbenken. BEDRIFTER SOM DELTOK Bodoni AS, ET Hårstudio, Opero AS, Tizir Titanium & Iron AS, Boliden Odda AS, Coast Center Base AS, Aker Subsea AS, FMC Kongsberg Subsea AS, Statoil ASA, Kværner Stord ASm Apply Leirvik AS, Statoil Mongstad AS, Lerøy AS, Kuhene+Nagel AS, Aker Solutions MMO AS, Solstrand Hotel & Bad, Bien Bar AS, Brødrene Ulveseth AS, Anleggsgartnermester Wikholm, Anleggsgartnermester Boasson, Uni Research AS. REPRESENTERTE LANDSFORENINGER NHO Logistikk og Transport, Byggenæringens Landsforening, Abelia, Norsk Industri, NHO Håndverk, NHO Service, Norsk Olje og Gass, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, NHO Reiseliv.

6 Fra bedriftsbesøket på CCB i valgkampen. Fra venstre: Kurt R. Andreassen, adm.dir CCB, Tom Knudsen, regiondirektør NHO Hordaland, Erik Sæbø, Key Account Manager Aker Solutions og Ingmar Westervik, Direktør Custumer Support. Fra bedriftsbesøket på Statoil Mongstad i valgkampen. Fra bedriftsbesøket på Tizir Titan & Iron i Tyssedal i valgkampen.

7 6/7 Fra bedriftsbesøket på Lerøy i valgkampen. Fra venstre: Hans Inge Algerøy, regionsjef Vestnorsk havbrukslag, Henning Beltestad, konsernleder i Lerøy, Tom Knudsen, regiondirektør NHO Hordaland og Sigurd Hille, stortingskandidat for Høyre. Fra bedriftsbesøket på attføringsbedriften Opero på Stord i valgkampen. Sigurd Hille og Gjermund Hagesæter mottar pris for å ha møtt flest ganger på valgmøtene i valgkampen 2013.

8 INNSPILL TIL NYE HORDALANDSBENKEN Vurdert ift ny regjeringsplattform Bedre arealplanlegging Nytt Sotrasamband Fjern formuesskatten Ny IA-avtale må få sykefraværskostnadene ned. IA-bedrifter må gis eksklusivitet Stadig nye og kostbare sosiale ordninger svekker lønnsomheten Lærebedriftens betingelse må styrkes Benytte attføringsbedrifter til jobbavklaring Arbeidssøkere må få rett tilbud uten opphold og omveier NHOs prosjekt Ringer i Vannet bør støttes Norsk kronekurs må være stabil CO2-kompensasjonsordningen må beholdes Gode rammebetingelser for landbasert industri Særnorske avgifter må fjernes Tilgang på energi og kraftkontrakter som gir mulighet for at norsk kraftkrevende industri kan konkurrere til tross for høye lønninger Satsing på infrastruktur som knytter Odda sammen med resten av fylket Like konkurransevilkår for eksportrettet industri Fjerne eiendomsskatten Opprette båtrute fra Ågotnes til Bergen sentrum Tilgang på rett kompetanse Satse på Global Centre of Expertise (NCE Subsea) Bedre rammebetingelser for offshore vindkraft Kostnadsnivået er en trussel mot konkurranseevnen Satse offensivt for flere lærlinger Unntak fra Vikarbyrådirektivet Havbruk: Konsesjonsordningen: «Fra stående MTB (maksimal tillatt biomasse) til rullerende 12 mnd MTB» Havbruk: Adgang til vekst: Lerøy foreslår 5-10% vekst i produksjonen pr år Havbruk: Tilgang på areal: Lerøy mener at: Det må settes av betydelig mer areal i sjø for framtidig sjømatproduksjon En effektiv og forutsigbar infrastruktur Fremtidig lokalisering av Bergen havn og ny jernbaneterminal må avklares. Påliteligheten til jernbanen må forbedres Man må komme i gang med de store viktige prosjektene som E39 Fjerne arveavgiften Skjenkepolitikken føres for strengt Bedre boligpolitikk som fremmer nybygg De tekniske forskriftene må justeres med tanke på universell utforming på utvendige arealer ROT- fradrag (Rehabilitering, Oppussing og Tilbygg) må innføres etter svensk modell Avklare konkurransevilkår mellom private og offentlige tjeneste ytere Uni Research mangler basisfinansiering (bare Uni Rokkansenteret har dette i dag) EU-prosjekter gir ikke full kostnadsdekning Universitetene taper, i alle fall kortsiktig, på samarbeid med forskningsinstituttene

9 8/9 GJENNOMSLAG I DEN NYE REGJERINGSPLATTFORMEN NHO Hordaland er fornøyd med gjennomslagene våre medlemsbedrifter har fått i regjeringsplattformen. 23 gjennomslag 7 delvis gjennomslag 6 ikke gjennomslag MEN EN TING ER Å MENE DET NOE HELT ANNET ER Å GJENNOM FØRE DET! NHO Hordaland vil følge tett med å gi en statusoppdatering underveis, på om løftene gitt i regjeringsplattformen innfris. NYSKAPINGSPRISEN Vinner av NHO Hordalands Nyskapingspris og kandidat til den nasjonale Nyskapingsprisen for 2013 er Liquiline AS. Liquiline ble etablert i 2005 av Dag Lilletvedt, som også er adm. direktør av selskapet. Liquiline er et globalt gass teknologiselskap og en uavhengig leverandør av tjenester og løsninger for distribusjon av flytende naturgass (LNG) og flytende biogass (LBG). Selskapet har bl.a utviklet LiquiTainer-konseptet, en containerbasert løsning for å distribuere flytende gasser. Denne løsningen er en sentral del i Liquilines forretningskonsept. Gjennom sine teknologiløsninger og sin spisskompetanse på flytende gasser har selskapet i løpet av få år blitt en ledende aktør innenfor LNG og LBG container distribusjon både i Norge og utenlands. Liquiline har hovedkontor i Bergen og avdelingskontorer i Vancouver og Singapore. Verden står foran en omfattende global overgang fra olje til gass som drivstoff på skip. Redere verden over ser nå etter nødvendig distribusjonsløsninger for å møte en slik utvikling. Liquilines teknologi vil være velegnet for å forsyne skipsfarten med LNG. Tilsvarende vil Liquilines teknologi være velegnet for overgang fra diesel til gass som drivstoff for trailere og lokomotiver. Dette vil bidra til en vesentlig mer klima- og miljøvennlig transport. Adm. direktør Dag Lilletveit (Nyskapingsprisen).

10 Liquiline har en global vekststrategi og inngikk for kort tid siden en kontrakt med et stort gassdistribusjonsselskap i Nord Amerika. I tillegg har selskapet inngått samarbeidsavtaler med store motorleverandører noe som setter Liquiline i en svært god posisjon i forhold til bl.a. shipping- og industrimarkedet. Nyskapingsprisen skal belønne enkeltmenneskers initiativ og samtidig skape økt interesse og oppmerksomhet i samfunnet for nyskaping og etablering av nye bedrifter. Dette formålet er til fulle oppfylt av Dag Lilletvedt gjennom etableringen av Liquiline, uttalte regiondirektør Tom Knudsen da pris vinneren ble offentliggjort. NASJONAL TRANSPORTPLAN NHO Hordaland begynte i 2010 det «lange løpet» med hensyn til rulleringen av Nasjonal Transportplan Planen lagt fram 12. april av Samferdselsministeren, og ble endelig vedtatt av Stortinget den 18. juni. NHO Hordaland har i denne prosessen vært opptatt av å forankre mye av arbeidet i Næringsforum Vest og slik sett fått forankring på hele Vestlandet for E39. Spesielt viktig har arbeidet med å få fergefri E39 inn Nasjonal Transportplan. Senhøsten 2012 ble Næringsforum Vest enig om å lage en underskriftsaksjon for Foto: Øivind Haug å nasjonal oppmerksomhet om saken. Det ble laget et opprop som til sammen 600 bedrifter og fagforbund på hele Vestlandet sluttet seg til. Den 5. februar møtte Næringsforum Vest leder av Transportkomiteen på Stortinget, Knut Arild Hareide, for å overrekke oppropet og underskriftene. Oppropet kom under de mest intense sluttforhandlingene i regjeringen, og da samferdselsminister Marit Arnstad la frem Nasjonal Transportplan 12. april var fergefri E39 en av hovedsatsingene i planen. Den ble det lagt frem en tilleggsrapport til KS1 for Hordfast som konkluderte med det midtre alternativet. Med bakgrunn i denne rapporten ønsket styret i NHO Hordaland å levere en uttalelse. Der konkluderte man med at det viktigste for næringslivet er at det etableres et fergefritt E39 så raskt som overhode mulig. Dette innebærer at regjeringen velger det av de to alternativene (K4C midtre trasé og K5B indre trasé) som foreligger, som raskest og mest realistisk lar seg gjennomføre. Selv om den rødgrønne regjeringen lovet å ta en beslutning om trasé før jul, klarte den ikke det før den ble avløst i oktober. Den nye samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen annonserte den 20. desember at broen skulle gå langs den midtre traseen. For NHO Hordaland

11 10/11 blir det nå viktig å påse at byggestart blir 2019, og ferdigstillelse i FERGESAMBANDET HALHJEM SANDVIKVÅG NHO Hordaland og NHO Rogaland sendte i desember brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hvor vi ba samferdselsministeren utnytte eksisterende fergekapasitet til å utvide seilingene til 30 min frekvens mellom kl. 06:00 og 01:00 Halhjem Sandvikvåk og 20 min frekvens mellom kl og Asvågen Mortavika. HARDANGERBROEN I august ble Hardangerbroen åpnet og avløste ved det fergen mellom Bruravik og Brimnes. Hardanger er nå koblet sammen på en måte som vil tjene næringsliv og arbeidsliv. til enhver tid gjelder. Regiondirektør Tom Knudsen er oppnevnt i styret. Det har i 2012 vært arbeidet med løsninger for å realisere tunnel mellom Arna og Bergen, samt hvordan dette kan innpasses i et fremtidsrettet trafikksystem for Bergen, hensyntatt nasjonale føringer. SOTRASAMBANDET OG NYBORG-TUNNELEN Sotrasambandet og Nyborg-tunnelen er to viktige prosjekter for styret i NHO Hordaland. Våre bedrifter vest for Bergen er svært opptatt av at oppstart for Sotra sambandet kan skje senest 2017, med ferdigstillelse Det er svært gledelig å konstatere at Sotrasambandet kom med i Nasjonal Transportplan for Nyborg-tunnelen er nevnt i siste del av planperioden fra Det er satt av 400 millioner til planmidler for Nyborg-tunnelen. HORDFAST Formålet med Hordfast AS, slik det er beskrevet i selskapets vedtekter 3, er: Å arbeide for å realisere fergefri kyststamveg E39 ARNA TUNNELEN AS Formålet med Arnatunnelen AS, slik det er beskrevet i selskapets vedtekter 3, er: Selskapet skal arbeide for å få etablert tilfredsstillende veiforbindelse mot Arna som kan bidra til å avlaste Bergen sentrum for trafikk, gi innspill til formelle planprosesser, inkludert utrede mulige gjennomføringsmodeller (OPS) som pådriver for at en slik forbindelse kan bli realisert. I arbeidet skal selskapet forholde seg til de politiske vedtak som Stortinget , overrekkelse av 600 underskrifter fra bedrifter og fagforbund for fergefri E39.

12 i Hordaland. Selskapet skal særlig arbeide med tiltak som støtter opp om å få et vedtak om å bygge fergefri kyststamvei, samt få dette realisert, herunder bidra til eventuell forskuttering eller delfinansiering av utredninger og planer som er nødvendige for lokale og nasjonale vedtak. Det har ikke vært aktivitet i selskapet i 2013 i påvente av den endelige behandlingen av trasevalg. NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK- KOMPENSASJONSMIDLENE Følgende kommuner er involvert i ordningen: Modalen, Kvam, Jondal, Tysnes, Kvinnherad, Etne og Bømlo. Styret i NHO Hordaland har oppnevnt bedriftsrepresentanter til styringsgruppen som foruten bedriftsrepresentantene består av ordførerne i kommunene som er inn under ordningen. Samarbeidsrådet for Sunnhordland er sekretariat for styringsgruppen og regiondirektøren i NHO Hordaland har observatørstatus. Styringsgruppa utarbeider forslag til ein årleg plan for bruken av kompensasjonsmidlane i Hordaland som deretter blir handsama av fylkesutvalet. Total disponibel ramme for 2013 var på kr. 56,270 mill (inkludert renter). I den årlege handlingsplanen er rammen fordelt med 35,1 mill kr til tiltak innafor Samferdsel (av dette kr 29,09 mill til Bømlopakken), 6,9 mill til tiltak innafor Kompetanseheving, (av dette 3,0 mill kr til prosjektet Samarbeid skule næringsliv i Kvinnherad), 13,5 mill kr til det som er området Andre tiltak (av dette 5,0 mill kr til Besøkssenter Baroniet i Kvinnherad) og 0,73 mill kr til Administrasjon. Fordeling av midler på de ulike kommuner er i store trekk i samsvar med beregninger som viser hvilke kommuner og bedrifter som bidrar mest til ordningen. NHO REISELIV VEST-NORGE Regionforening Vest Norge dekker fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane Foto: Park Hotel Vossevangen Park Hotel Vossevangen på Voss i Hordaland.

13 12/13 og Rogaland og har regionskontoret lokalisert hos NHO Hordaland i Bergen. I 2013 har regionstyret vært ledet av Aslak Dalehaug. Wenche Salthella er bransjesjef. Regionforeningen hadde 400 medlemsbedrifter pr og er dermed den neststørste regionforeningen i NHO Reiseliv målt i antall medlemsbedrifter. Reiselivsnæringen i Hordaland hadde en positiv vekst i 2013 målt i antall overnattinger med en økning på 3 % målt i forhold til Frem til stortingsvalget jobbet regionforeningen aktivt med kampanjen rettet mot politikerne i valgkampen for å få endret på alkoholloven i forhold som slår urettferdig ut for næringen. I Bergen hadde man et eksempel på dette fra medlemsbedrift Bien Bar som hadde fått inndratt skjenkebevilling som resultat av urettferdig og uheldig tolkning av alkoholloven - saken ble brukt mye i media i kampanjeperioden. Bien Bar nådde imidlertid frem med sin klage til Fylkesmannen, noe som er veldig gledelig. Regionkontoret har engasjert seg sterkt i samferdselssaker høsten 2013 ifm brannen i Gudvangatunellen og steinras i Kvam. I begge sakene ble viktige veistrekninger stengt i i flere uker noe som lammet reiselivsnæringen i de berørte områdene. Her jobbet NHO Steinformasjonen Trolltunga i Skjeggedal ved Tyssedal i Odda kommune i Hordaland fylke. Reiseliv sammen med NHOs regionkontor aktivt for å sikre at Statens Vegvesen satte inn avbøtende tiltak for å begrense økonomiske tap for berørte medlemsbedrifter. I etterkant ser man nå på muligheten for å kreve erstatning for de økonomiske tap de berørte medlemsbedrifter har lidt. Foto: Terje Nesthus/Hardangerfjord.com

14 ARBEIDSGIVERSERVICE NHO Hordaland er utpekt som et av NHO sine 9 lokale regionale kompetansesentre for arbeidsgiverservice. Dette betyr at det ikke er juridisk kompetanse på alle NHO sine regionkontorer, herunder kontoret i Sogn og Fjordane. NHO Hordaland har derfor også fått ansvaret for den lokale arbeidsgiverservicen for medlemsbedriftene i vårt nabofylke; Sogn og Fjordane. I 2013 ble denne tjenesten utført av advokat Henry Horne og advokat Nina C. Tennebekk i fellesskap. GENERELT OM AKTIVITETEN I BERETNINGSPERIODEN 2013 har som i 2012 vært et tilnærmet normalt arbeidsår med henvendelser og saker fordelt over hele det arbeidsrettslige område. Arbeidet om høsten ble imidlertid preget av økende antall henvendelser vedrørende bedriftenes praktisering av vikarbyrådirektivet og etter høstens Stortingsvalg ble spørsmål om hvilke endringer NHO forventet i AML som følge av Regjeringsskiftet ofte reist. Mange bedriftsledere har også stilt seg uforstående til forslagene om innstramning av permitteringsmulighetene. Særlig ble disse temaene hyppig debattert på NHO Hordaland sine aktuelle møtefora. Regelverket relatert til omstillingsprosesser og nedbemanning ble også dette året etterspurt. Og mye tyder på at denne etterspørselen kan øke i KURS OG SEMINARER Vi inviterte til følgende kurs i Bergen i 2013; Sykelønnsordningen, Lokale forhandlinger, Pensjonsordningen, 6 nye arbeidsmiljøforskrifter og bedriftens styringsrett, Styrefunksjon i et AS og kurs om Tvisteløsningsnemda og ferieloven. Målsettingen fremover vil være å få satt nye og interessante temaer på dagsorden. I denne sammenheng vil det nylig etablerte samarbeidet mellom NHO ved Næringslivets Skole og Infotjenester kunne bli nyttig. DET SENTRALE TARIFFOPPGJØRET/ MELLOMOPPGJØR 2013 LO og NHO ble enige om et forslag i mellom oppgjøret på sent natt til mandag den 8. april. Dette innebar et generelt Foto: Øivind Haug Foto: Øyvind Haug

15 14/15 SAMFUNNSANSVAR tillegg på kr 0,75 og et lavlønnstillegg på kr 1,40. Tilleggene gis med virkning fra 1. april. Lavlønnstillegget ble gitt til de som tjener mindre enn 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dette tillegget får alle på overenskomster som ligger under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dette er et ansvarlig og rettferdig resultat, som tar hensyn til arbeidsplassene og bedriftene, som sikrer kjøpekraften og gir lavlønte et ekstra løft, sa LO-leder Roar Flåthen. Rammen på lønnsoppgjøret er på rundt 3,4 prosent, og ligger dermed under prognosene fra Norges Bank, Finansdepartementet og SSB for årets lønnsvekst. LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2013 Det ble heller ikke i 2013 registrert ulovlige aksjoner i forbindelse med det lokale ordinære tarifferte lønnsforhandlingene. Verkstedoverenskomsten er en av de få tariffavtalene som har bestemmelser som gir de ansatte anledning til å «dagse» (benytte nedsatt arbeidstempo) i forbindelse med uenighet om det lokale lønnsoppgjøret. I 2013 ble dette virkemiddelet blitt benyttet i flere bedrifter. KOMPETANSE OG UTDANNING Verdiskaping, robuste lokalsamfunn og skular med høg kvalitet korleis sette ungdom i stand til å løyse framtidas utfordringar og korleis sikre kvalifisert arbeidskraft? Dette var innledningen på regionkonferansen «VI SPELAR PÅ LAG», som ble arrangert i Bergen 13. mai. Konferansen var et samarbeid mellom NHO, KS og Ungt Entreprenørskap i Hordaland og Sogn & Fjordane. Tilsvarende regionale konferanser har vært gjennomført landet rundt. Bakgrunnen er avtalen mellom NHO og KS, hvor hovedintensjonen med samarbeidet er å sette et bredt søkelys på arbeidsliv i privat og offentlig sektor gjennom partnerskapsmodellen. Målet med konferansen var å vise gode eksempler, informere om, og inspirere til samarbeid mellom skole og arbeidsliv og styrke skoleeiers rolle i dette arbeidet. KS, lokale skoleeiere, lærere, næringsliv og elever presenterte gode eksempel på samarbeidsmodeller innen forankring, entreprenørskap og yrkes- og karriereveiledning. PARTNERSKAPSAVTALEN Partnerskapsavtalen beskriver et forpliktende samarbeid mellom en skole og en bedrift Den inneholder ulike samarbeidsopplegg som skal gi elevene større innsikt i arbeids- og næringslivsspørsmål. Partnerskapsavtalen skal undertegnes av rektor på skolen og administrerende direktør på bedriften for å understreke at det er et samarbeid som er forankret på ledelsesnivå. Avtalene er som hovedregel treårige, men dette er selvsagt noe som kan avtales for hvert partnerskap. Avtalene må registreres på nhoung. no, slik at alle kan se hva som skjer på andre skoler og bedrifter. Se: Sigrun Vågeng.

16 «Samfunnskontrakten» var hovedtema på årets konferanse 30. oktober. NHO president Tore Ulstein holdt et inspirerende innledningsforedrag om temaet. Hva kan partene bidra med og hvordan få ungdom til å ta rett valg? Ellers stod hospitering og gruppearbeid for deltakerne på programmet. Konferansen er et samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, NHO, LO og Bergen kommune. Målet med konferansen er å styrke samarbeidet mellom skole og næringslivet. Det er 4. året «Rett kompetanse» arrangeres og oppslutningen viser at det er en viktig møteplass for aktørene som er opptatt av kompetanse og rekruttering. Lektor 2-ordningen er et prosjekt som inngår i den nasjonale satsingen på realfag. Målsettingen er å gi økt læringsutbytte og stimulere interessen for realfag på ungdomsskoletrinnet og i videregående skole. Virkemidlene er å etablere undervisningsrettet samarbeid mellom skole og eksternt arbeidsliv og bidra til gode og nyttige relasjoner mellom skole og arbeidsliv. Fra v: President i NHO Tore Ulstein, LO-sekretær Trude Tinnlund, Marianne Haaland, Hordaland fylkeskommune, Utdanningsdirektør Anne Hjermann, fylkesmannen i Hordaland og Trond Olsen, NCE SubSea. Foto: Lise-Merete Lien, Hordaland fylkeskommune Skolen og fagfolk fra bedriftene skal samarbeide om å utvikle undervisningsopplegg knyttet til kunnskapsmål i læreplanene. Fagfolk fra bedriftene skal gjennomføre undervisningen. NHO sitt oppdrag er å koordinere samarbeidet og bidra til å etablere gode partnerskapsavtaler. Naturfagsenteret er prosjektansvarlig. I 2013 var det tolv skoler i Hordaland som deltok mot ni året før. Skolene er: Austrheim vidaregåande skule, Årås skule, Stord vidaregåande skule, Voss Gymnas, Danielsen skole, Erdal skole, Ortun skole, Hop ungdomsskole, Knarvik videregående skole, Olsvikåsen videregående skole, Sundve skule og Laksevåg videregående skole. De har inngått samarbeid med bl.a. Wärtsilä Ship Design Norway AS, Statoil Mongstad, Radøygruppen, Intermec, Sjøkrigsskolen, Hydro Årdal, Sweco og Røntgenavdelingen på Voss sjukehus og Teknisk etat i Voss kommune. Hver skole har fra 1 til 3 bedrifter som samarbeidspartnere. Elisabeth Jebsen Marek, koordinator NHO Hordaland

17 16/17 Folkelokk UB Norges beste ungdomsbedrift me våga å satse på hobbyen vår; folkemusikk og dans. Interesse og hobby blei rett og slett til ei bedrift. I august blei Folkelokk UB til Folkelokk AS. Det startet på fylkesmessen for ungdomsbedrifter i mars. Her vant de 7 priser, blant annet beste UB. Turen gikk videre til NM, hvor de ble kåret til Norges beste ungdomsbedrift og fikk 3. pris i beste regnskap. Deretter gikk turen til EM i London. me har lært utrolig mykje om det å starte og drive eiga bedrift; korleis føre rekneskap, drive marknadsføring osv. Sjølv om me alle kjem til å studera vidare frå hausten, håper med å kunne ha Folkelokk som deltidsjobb. Å etablere en ungdomsbedrift (UB) bygger på prinsippet om å lære ved å gjøre. I løpet av et skoleår kan elever i videregående skole bruke ulik fagkunnskap på en praktisk måte og få erfaring med å drive en bedrift i samarbeid med medelever. Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er viktig i arbeidet med ungdomsbedriften. Alle bedriftene skal ha en mentor fra næringslivet som kan bidra med sin kompetanse. Ungdomsbedrift har stor verdi som læringsverktøy. Eg har stor tru på denne metoden. Me har avklart at eg som mentor skal delta i alle styremøtene. Møta har same NM på Lillestrøm, Eirin, Aurora og Margit. Foto: Ungt Entreprenørskap innhald som i ei ordinær verksemd. Dei er kreative og set seg stadig nye mål for meirsal. Erfaringa eg har gjort til no gjer at eg kunne tenkt meg å vera mentor ved fleire høve sier Birte Nilsen, Opero AS, mentor for kafe UB, Stord vidaregåande skule. I 2013 deltok 670 elever med totalt 146 ungdomsbedrifter fra 24 videre gående skoler. Elever som har drevet UB har dobbelt så høy etableringsrate sammenlignet med den årlige etableringsraten i den voksne befolkningen. (Østlandsforskning 2011). Entreprenørskap og nyetablering er avgjørende for nyskaping og økonomisk vekst. Norge skal være ledende internasjonalt innen entreprenørskap i utdanningen. Det er derfor viktig å legge fundamentet for entreprenørskapskultur så tidlig som mulig. Ungt Entreprenørskap sitt samfunnsmandat er at vi, i samspill med ut danningssystemet skal inspirere og utvikle barn og unges kreativitet, skaper glede og tro på seg selv og ikke minst fremme betydningen av verdiskaping og ny skaping. Ungt Entreprenørskap (UE) er den største aktøren innen entreprenørskap i utdanningen i Norge. UE er en ideell forening med aktivitet og egne fylkesforeninger i alle landets fylker. NHO er en nasjonal og regional samarbeidspartner.

18 UE visjon er: «Vi skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier». Ungt Entreprenørskap har utviklet et tyvetalls programmer for bruk i grunnskolen og opp til høyere utdanning. Disse bidrar til å bygge opp elevers og studenters entreprenørskapskompetanse gjennom hele utdanningsløpet. En vesentlig suksessfaktor er at programmene gjennomføres i nært samarbeid med lokalt arbeid- og næringsliv. Global Future er et karriere utviklingsprogram for høyt utdannete førstegangs innvandrere, med utdanning minimum på bachelornivå og gode norskkunnskaper. Programmet skal mobilisere, kvalifisere og synlig gjøre personer med flerkulturell bakgrunn for relevante posisjoner i næringslivet og i samfunnet. Programmet startet i februar 2013 og skal avsluttes i juni Årets deltakere kommer fra Russland, Litauen, Romania, Ukraina, Kina, Sri Lanka, India, Ghana, Somalia/Kenya, Argentina, Peru, Colombia, Chile, USA, Canada, Skottland, Singapore, Brasil, Italia, Tsjekkia og Bosnia og Hercegovina. Av deltakerne har 6 PhD grad, eller er i ferd med å avslutte denne, Deltakere Global Future II. 12 har mastergrad eller tilsvarende, 6 har dobbel mastergrad og 6 har utdanning på bachelor nivå. Hver deltaker har sin egen mentor som de har jevnlig kontakt med gjennom programmet. Mentorene er ledere fra næringsliv og offentlig forvaltning. Innhold i programmet spenner fra lederopplæring og opplæring i styrearbeid til retorikk og nettverksbygging. I tillegg har det vært arrangert 3 fagdager i 2013; 1 dag på Stortinget med forelesning og omvisning, 1 dag med tema kulturkollisjoner i markedsføring av egen kompetanse, søknadsskriving/ intervju og bedriftsetablering og 1 dag med bedriftsbesøk og undervisning om jus på arbeidsplassen. I oktober ble det arrangert «Oktoberfest» der deltakerne fra Kull 1 og Kull 11 møttes for tur og senere middag på Fløyen. Deltakerne har selv tatt initiativ til kveldsmøte på pub/bar 1 gang pr mnd. Mentorer og deltakere fra kull 1 er også invitert. I perioden 2013 har 10 av deltakerne (40%) hatt karrierebevegelser, 1 har disputert for PhD grad, 1 har blitt leder for solenergiforeningen i Bergen og der har vært 4 presseoppslag rundt deltakerne og 1 innslag i NRK. Det er født 3 barn i perioden.

19 18/19 DELTAKELSE I STYRER, RÅD OG UTVALG BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE Eksportkoordinator Annlaug Haugvik, Kavli AS, medlem Regiondirektør Tom Knudsen, varamedlem Senior Vice President Corporate Oil & Gas Leif-Arne Strømmen, Kuehne + Nagel AS, medlem Daglig leder Øyvind Lygre, Scandinavian Shipping, varamedlem BYRÅDSLEDERS KONTAKTUTVALG Styreleder i NHO Hordaland/murmester Knut Ulveseth, Ulveseth AS Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland FISKERIFORUM VEST Regionsjef Hans Inge Algrøy, FHL/ Vestnorsk Havbrukslag, styremedlem HORDALAND OLJE- OG GASSENTER Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland, styremedlem Seniorrådgiver Svein Hatlem, NHO Hordaland, personlig varamedlem Leder forretningsutvikling og strategi Frode M. Skaar, Statoil AS, styremedlem Daglig leder Ragnhild Langøy, Mongstadbase AS, varamedlem HORDFAST AS Direktør Bjørn Kåre Viken, styreleder Regiondirektør Tom Knudsen, varamedlem SAMARBEIDSFORUM MOT SVART ØKONOMI (SMSØ) Advokat Henry Horne, NHO Hordaland Bransjesjef Wenche Salthella, NHO Hordaland/Reiseliv Vest-Norge Bedriftsrådgiver Inger Grete Strømme, NHO Hordaland/Ungt Entreprenørskap Hordaland RÅDET FOR ARBEIDSTILSYNET REGION VESTLANDET Advokat Henry Horne, NHO Hordaland INNOVASJON NORGE HORDALAND Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland INTERESSEFELLESSKAPET RV7 Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland, medlem ARNATUNNELEN AS Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland, styremedlem REGIONALT NÆRINGSFORUM Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland, styremedlem YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland, nestleder Frisørmester Edel Teige, ET Hårstudio AS, medlem RÅD FOR SAMFUNNSKONTAKT, UNIVERSITETET I BERGEN OG HØGSKOLEN I BERGEN Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland

20 RESULTATREGNSKAP FOR RESULTAT TOTALT 2013 BUDSJETT TOTALT 2014 BUDSJETT TOTALT 2012 RESULTAT TOTALT INNTEKTER Salgsinntekter Konferanse- og kursinntekter Prosjektinntekter Diverse inntekter/refusjoner Tilskudd fra samme konsern Leieinntekter og refusjoner Medlemskontingenter/serviceavgift SUM INNTEKTER PERSONALKOSTNADER Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader SUM PERSONALKOSTNADER ADMINISTRASJONSKOSTNADER Av- og nedskrivninger på driftsmidler Husleie og kostnader vedr. lokaler Leie maskiner og inventar og lignende Anskaffelser IT/maskiner/inventar Rep. og vedlikehold bygninger/maskiner Honorar/kjøp av tjenester Andre kontorkostnader Reisekostnader Info-materiell/annonse/representasjon Kontingenter og gaver Møter,arrangement,kurs,konferanser Forsikring-/garanti-servicekostnader Generalforsamling/styre/utvalg Andre kostnader Tap på fordringer Bidrag/støtter SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT Knut Ulveseth Styreleder Edel Teige Nestleder Birte Nilsen, Styremedlem Ove Rosvold Styremedlem Nina Askvik Styremedlem Bjarte J. Hordnes Styremedlem Knut J. Helvik Styremedlem Tom Knudsen Regiondirektør EGENKAPITAL Inngående balanse pr Resultat i år Utgående balanse pr

21 20/21

22 NHO HORDALAND Næringslivets talerør Bedriftenes problemløser NHO HORDALAND ER VESTLANDSBEDRIFTER SAMARBEIDSPARTNER INNEN Arbeidsrett Lønn og tariffspørsmål Næringspolitikk Kompetanse SAMARBEIDSPARTNERE Stortingspolitikere for Hordaland Hordalandsbenken Stortingskomiteer Politisk ledelse i departementene Hordaland fylkeskommune politisk og administrativt Kommunene i Hordaland politisk og administrativt NHO-FELLESSKAPETS KJERNEVERDIER Troverdig Modig Tilgjengelig Samspillende NHO HORDALANDS PRIORITERTE SAKER FOR 2014 Samferdsel oppfølging av Nasjonal Transportplan Verdiskaping i Vest-Norge Kompetanse Lønn Skatt Pensjon Energi og Miljø Opinionsarbeid Fagopplæring og rammevilkår for opplæringsbedrifter Statlige etater som Innovasjon Norge Statens Vegvesen Grunn- og videregående skoler Forskning og høyere utdanning Arbeidstakerorganisasjoner ANDRE INTERESSEORGANISASJONER I NHO Hordaland kan vi spille på svært dyktige medarbeidere i NHO Sentralt og i NHOs lands-/bransjeforeninger. BODONI NHO Hordaland Veiten 3, VI Postboks Sentrum 5807 Bergen Telefon: Telefaks: helenorge.nho.no/hordaland

Årsberetning 2012. NHO Hordaland

Årsberetning 2012. NHO Hordaland Årsberetning 2012 NHO Hordaland Styret i NHO Hordaland Fra venstre: Regiondirektør Tom Knudsen Daglig leder Birte Nilsen Frisørmester Edel Teige Administrerende direktør Nina Askvik Administrerende direktør

Detaljer

Årsberetning 2014. NHO Hordaland

Årsberetning 2014. NHO Hordaland Årsberetning 2014 NHO Hordaland STYRET I NHO HORDALAND Bak fra venstre: Regiondirektør Tom Knudsen Direktør Sturle Bergaas Adm. direktør Bjarte Hordnes Murmester Knut Ulveseth Adm. direktør Birte Nilsen

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

9/22/2011 HORDFAST. Regiondirektør Tom Knudsen, NHO. Transport er ikke et mål - men et middel. Næring er logistikk logistikk er næring

9/22/2011 HORDFAST. Regiondirektør Tom Knudsen, NHO. Transport er ikke et mål - men et middel. Næring er logistikk logistikk er næring HORDFAST Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Transport er ikke et mål - men et middel Næring er logistikk logistikk er næring 1 VESTLANDET STÅR FOR VERDISKAPING Men vi lever av utlendinger Kyststamvegen 1,2

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 GLOBAL FUTURE BUSKERUD Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 AGENDA NHO Buskerud hvem er vi? Hvorfor satser vi på Global Future? Hva er Global Future? Dette er NHO Norges største

Detaljer

Årsberetning 2014 NHO Reiseliv Vest-Norge

Årsberetning 2014 NHO Reiseliv Vest-Norge Årsberetning 2014 NHO Reiseliv Vest-Norge Generelle opplysninger: Foreningens virksomhet har vært basert på samarbeid og oppgavefordeling mellom foreningens styre, sekretariat og regionkontor Vest Norge,

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Ungt Entreprenørskap Hordaland Ungt Entreprenørskap Hordaland Regionrådet i Nordhordland Inger Grete Strømme, daglig leder 01.11.2013 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 9 480 lærere

Detaljer

KONFERANSEN. næring og turisme I verneland

KONFERANSEN. næring og turisme I verneland Norsk fjellturisme - korleis skape attraktive tilbod? Thor Flognfeldt: Førsteamunensis samfunnsgeograf ved reiselivsstudia ved Høgskulen i Lillehammer. Thor Flognfeldt har vore tilsett ved høgskulen sidan

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

NHO Reiseliv Vest-Norge. Årsberetning 2013. Foto: Terje Rakke / Nordic Life

NHO Reiseliv Vest-Norge. Årsberetning 2013. Foto: Terje Rakke / Nordic Life NHO Reiseliv Vest-Norge Årsberetning 2013 Foto: Terje Rakke / Nordic Life Årsberetning 2013 NHO Reiseliv Vest-Norge Generelle opplysninger: Foreningens virksomhet har vært basert på samarbeid og oppgavefordeling

Detaljer

Hvorfor trenger Norge NHO?

Hvorfor trenger Norge NHO? Hvorfor trenger Norge NHO? Mange snakker om å bruke penger NHO er opptatt av at det blir tjent penger Foto: Statoil NHO Til beste for norske arbeidsplasser Landsforening Regionforening NHO representerer

Detaljer

Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com

Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com Årsberetning NHO Reiseilv Vest-Norge 2012 Årsberetning 2012 NHO Reiseliv Vest-Norge Generelle opplysninger: Foreningens virksomhet har vært basert på samarbeid og

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Foto: Jo Michael. NHO og skognæringen. Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet

Foto: Jo Michael. NHO og skognæringen. Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet Foto: Jo Michael NHO og skognæringen Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet Om NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 24 000 medlemmer og 560 000 årsverk Dette jobber vi for NHO arbeider

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer?

NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? Hvorfor bør norske utdanningsinstitusjoner sende studenter til Tyskland? Kompetansedirektør Are Turmo, Næringslivets Hovedorganisasjon Erasmus-seminar 21.11.2011 Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største

Detaljer

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR Bergen Næringsråd Privat næringsorganisasjon med 3000 medlemmer 125.000 ansatte i våre bedrifter 200 næringslivsledere deltar i ressursgrupper og

Detaljer

Status, strategi og fokusområder

Status, strategi og fokusområder Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og fokusområder Åpent medlemsmøte 14.april 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over 130

Detaljer

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8. Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.2014 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter

Detaljer

Ny regjering Norsk Industris kampsaker

Ny regjering Norsk Industris kampsaker Ny regjering Norsk Industris kampsaker Medlemsmøte Olje & Gass bransjeforening, 24. oktober 2013 Direktør Knut E. Sunde, Norsk Industri 8 års rød-grønn flertallsregjering Tett samarbeid med regjeringen

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen FOTO: Torleiv Ljones HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen 11.-12. november 2015 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger Tema: HARDANGER i VEKST HARDANGERKONFERANSEN 2015 SET

Detaljer

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling NHOs arbeid med Samfunnskontrakten Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 21 500 medlemsbedrifter med 528 800 årsverk photo: Olav Heggø

Detaljer

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo Årsmelding 2009 Styreleder og daglig leder har ordet Gjennom 2009 har Ungt Entreprenørskap Oslo (UE Oslo) bidratt til entreprenørskapsaktivitet for nærmere 15 000 elever og studenter. Disse har deltatt

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Kvalitet gjennom samarbeid 2. mars 2010. A Rune Johansen

Kvalitet gjennom samarbeid 2. mars 2010. A Rune Johansen Kvalitet gjennom samarbeid 2. mars 2010 A Rune Johansen HSH - en regional høgskole med høy internasjonal kvalitet på utdanning, FoU samt regional utvikling: 160 000 innbyggere Petromaritim næring verftsindustri

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

LTL Region Bergen. Regionskonferansen Bergen 03-04.mars 2010 Styret i LTL region Bergen v/gerdt Meyer, nestleder. (Salgsdirektør Bring Logistics AS)

LTL Region Bergen. Regionskonferansen Bergen 03-04.mars 2010 Styret i LTL region Bergen v/gerdt Meyer, nestleder. (Salgsdirektør Bring Logistics AS) Regionskonferansen Bergen 03-04.mars 2010 Styret i LTL region Bergen v/gerdt Meyer, nestleder (Salgsdirektør Bring Logistics AS) Styret 2009/2010 Styreleder: Styremedlemmer: Leif-Arne Strømmen (K+N) Kari

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

Morgendagens verdiskapere utdannes nå!

Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Næringskonferanse 19.09.13 Anne Kathrine Slungård Adm dir Ungt Entreprenørskap Norge = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne

Detaljer

NHO-bedriftenes politiske prioriteringer

NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Samarbeid mellom arbeidsliv og utdanning erfaringer og behov Kompetansedirektør Are Turmo, Næringslivets Hovedorganisasjon Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter

Detaljer

Foto: Svein Petter Aagård/www.visitnorway.com. NHO Reiseliv Vest-Norge

Foto: Svein Petter Aagård/www.visitnorway.com. NHO Reiseliv Vest-Norge Foto: Svein Petter Aagård/www.visitnorway.com NHO Reiseliv Vest-Norge Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 NHO Reiseliv Vest-Norge Generelle opplysninger: Foreningens virksomhet har vært basert på samarbeid

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere!

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Ønsker du å vite mer, som for eksempel hvilke medlemsbedrifter du fi nner i ditt område, kontakt oss gjerne! Norsk Industri er norges FRAMTID norsk Industri

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

A member of JA Worldwide

A member of JA Worldwide A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Arbeidslivet i Norge trenger unge med entreprenørskapskompetanse. Uansett hvor de unge skal skape verdier i fremtiden, som arbeidstaker, arbeidsgiver eller

Detaljer

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Førde 12.11.2013 Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 353 kommuner 1 230 skoler 7 648 lærere 25 773 frivillige 200

Detaljer

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Kirkenes 23.09.2010, Frodig fokus på Finnmark Regiondirektør Marit Helene Pedersen, NHO Dette er NHO i Nord-Norge Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE. Atle Kvamme Arendal 19.01.16

GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE. Atle Kvamme Arendal 19.01.16 GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE Den attraktive byen full av livskraft og opplevelse Privat næringsorganisasjon 3000 medlemmer med 125.000 arbeidstakere Nettverksarena med 155 årlige møter og konferanser Pådriver

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009

Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009 Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009 Business Region Bergen sin rolle som regional utviklingsaktør, Kva kan vi bidra med i høve til eigarkommunane og kommunar

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar:

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Distriktssenteret Presentasjon/Multimedial dokumentasjon: Mediebruket.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 14. MARS 2014 KL 09.30-15.00 PÅ GRAND HOTEL, LEIRVIK

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 14. MARS 2014 KL 09.30-15.00 PÅ GRAND HOTEL, LEIRVIK REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 14. MARS 2014 KL 09.30-15.00 PÅ GRAND HOTEL, LEIRVIK Desse møtte: Edvard J. Stangeland Austevoll kommune vara for Renate Klepsvik Sverre Olav

Detaljer

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29.

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. august 2013 Foto: Jo Michael "NHO ønsker å styrke forbindelsen mellom utdanningspolitikken

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Nytt fra UE til grunnskolen

Nytt fra UE til grunnskolen Nytt fra UE til grunnskolen Ungt Entreprenørskap Oppland Grunnskoleansvarlig Thorstein Hernes thorstein.hernes@oppland.org Ansvarlig vgs og høgskole Karin Rønning, daglig leder karin.rønning@oppland.org

Detaljer

ROGALAND Jan Håvard Hatteland

ROGALAND Jan Håvard Hatteland Foto: Jo Michael ROGALAND Jan Håvard Hatteland REGIONKONFERANSE 21. MARS 2013- NHO Logistikk og Transport 1 Rapport fra Rogaland mars 2013 1. Foreningssaker 2. Markedet kunder og konkurrenter 3. Infrastruktur

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NORSK GASSFORUM. 20. januar 2016 på Gardermoen. Tilstede fra styret: Møtende sekretærer: Saksliste styremøte

PROTOKOLL STYREMØTE I NORSK GASSFORUM. 20. januar 2016 på Gardermoen. Tilstede fra styret: Møtende sekretærer: Saksliste styremøte PROTOKOLL STYREMØTE I NORSK GASSFORUM 20. januar 2016 på Gardermoen Tilstede fra styret: Roald Kvamme Roger Hansen Arve Knutsen Frode Revhaug Gunn Iversen Stokke Jon Sverre Aasen Lina Jonasson Aleksander

Detaljer

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Et nasjonalt rekrutterings- og kompetanseprosjekt for marin sektor i regi av Fiskeri- og kystdepartementet Om Sett Sjøbein

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Referat Årsmøte NTFN Lierne 16.03.2016

Referat Årsmøte NTFN Lierne 16.03.2016 Referat Årsmøte NTFN Lierne 16.03.2016 Innhold Oppsummering:... 1 Årsmøtet... 2 1. Åpning av årsmøtet og konstituering... 2 2. Årsmelding 2015 (vedlagt)... 2 3. Årsregnskap 2015 (vedlagt)... 2 4. Valg

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012. Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS

LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012. Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012 Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS Styret i LTL Region Bergen har i perioden bestått av Styreleder Leif Arne Strømmen

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I OKAB Agder OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE I AGDER ÅRSMØTE 2015 ÅRSBERETNING 2014 REGNSKAP 2014 VALG MØTEINNKALLING Møtested: Ernst Hotell, Kristiansand Møtetid: Fredag 6. mars 2015, kl 11:30

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

RAPPORT FOR 2011. - utprøving i faget utdanningsvalg. aase.bergmann@bergen.kommune.no

RAPPORT FOR 2011. - utprøving i faget utdanningsvalg. aase.bergmann@bergen.kommune.no RAPPORT FOR 2011 - utprøving i faget utdanningsvalg aase.bergmann@bergen.kommune.no Rapport for 2011 INNHOLD: 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Målsetting for prosjektet 3. Aktiviteter for å oppnå målsetting

Detaljer

Næringsutvikling og teknologisk utdanning.

Næringsutvikling og teknologisk utdanning. Næringsutvikling og teknologisk utdanning. Er det samsvar mellom behov og tilgang? Carla Botten-Verboven Direktør Kompetanse Norsk Industri Teknologifestivalen 5 mars 2008 Hvordan blir framtiden? Fortid

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Frode Nergaard Fjeldstad, NHO Hordaland Eierskiftealliansen i Sogn og Fjordane og Hordaland og regiondirektør i NHO Hordaland 28. oktober 2014 06.08.2013 1 www.eierskiftealliansen.no

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide Årsmelding 212 A member of JA Worldwide Styreleder og daglig leder har ordet Entreprenørskap i skolen er viktigere enn noen sinne. Det er viktig for å opprettholde den lave arbeidsledigheten, den er viktig

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Innspill fra IKT Alta vedrørende IT utdanning i videregående skole og på Høgskolen i Finnmark Sammendrag Alta har det største

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide 3ÅRSMELDING Styreleder og daglig leder har ordet UE Troms' aktivitet - 2 ÅRSMELDING (UE Troms) kan igjen se tilbake på nok et rekordår! Hele 11400 elever, studenter,

Detaljer