Årsberetning NHO Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2013. NHO Hordaland"

Transkript

1 Årsberetning 2013 NHO Hordaland

2 STYRET I NHO HORDALAND Bak fra venstre: Adm. direktør Bjarte Hordnes Direktør Ove Rosvold Daglig leder Knut J. Helvik Adm. direktør Birte Nilsen Regiondirektør Tom Knudsen Frisørmester Edel Teige Foran Adm. direktør Nina Askvik Murmester Knut Ulveseth ADMINISTRASJON I NHO HORDALAND Tom Knudsen Regiondirektør Henry Horne Advokat Svein Hatlem Seniorrådgiver Inger Grete Strømme Bedriftsrådgiver Nina C. Tennebekk Advokat Ragnhild Friis-Ottessen prosjektleder Marianne Lundanes Rådgiver* Ingrid Karoline Stensnes Rådgiver** Wenche Salthella Bransjesjef Frode Nergaard Fjeldstad, Rådgiver Mona Sandmo Nilsen Sekretær Elisabeth Jebsen Marek Prosjektleder * Marianne Lundanes i foreldrepermisjon fra 9. mai 2013, Margareth Tislevoll vikar. ** Ingrid K. Stensnes i foreldrepermisjon fra 24. april 2013, Anita Bjordal vikar. Foto: Fotograf Truls Løtvedt Forsidefoto: Geir Brekke, Statens vegvesen.

3 2/3 FYLKESFORENINGENS ORGANER STYRET STYRELEDER Murmester Knut Ulveseth, Knut Ulveseth AS NESTLEDER Frisørmester Edel Teige, ET Hårstudio AS STYREMEDLEMMER Administrerende direktør Nina Askvik, Radisson Blu Royal Hotel Daglig leder Knut J. Helvik, Kvinnherad Elektro AS Administrerende direktør Bjarte J. Hordnes, Bodoni AS Administrerende direktør Birte Nilsen, Opero AS Direktør Ove Rosvold, Windsor Door AS STYRETS VARAMEDLEMMER Administrerende direktør Arne A. Fonneland, Janusfabrikken AS Redaktør/daglig leder Randi Bjørlo, Avisa Nordhordaland Direktør Geir Soltveit, Motor Forum AS Avdelingsleder Sveinung Sandvik, Sjøtroll Havbruk AS Daglig leder Linn Cecilie Moholt, Karsten Moholt AS Adm. leder Heidi I. Vespestad Halleraker, Auto Service AS VALGKOMITE Leder: Direktør Bjørn Kåre Viken, Statoil ASA Direktør Reidun Brekke, Adecco Norge AS Direktør Frank Karlsen, Karlsen & Sønn AS STYRETS REPRESENTANTER I NHOs REPRESENTANTSKAP Murmester Knut Ulveseth (medlem) Daglig leder Birte Nilsen (varamedlem) STYRETS REPRESENTANTER I NHOs GENERALFORSAMLING Administrerende direktør Bjarte J. Hordnes (medlem) Administrerende direktør Nina Askvik (medlem) Daglig leder Knut J. Helvik (varamedlem) Administrerende Direktør Ove Rosvold (varamedlem) ØVRIGE REPRESENTANTER FRA NHO HORDALAND NHOs STYRE Frisørmester Edel Teige, ET Hårstudio AS NHOs REPRESENTANTSKAP Reiselivsdirektør Ole Warberg, Bergen Reiselivslag AS NHOs GENERALFORSAMLING Adm. direktør Svein Boasson, Svein Boasson AS Daglig leder Lars Eide, Kværner Stord AS Daglig leder Garman Bore, Leirvik Dampbakeri AS Administrerende direktør Arne Fonneland, Janusfabrikken AS Vice President Human Resources Lene Holm Grasdal, Apply Leirvik AS SAMARBEID MED LANDS- OG BRANSJEFORENINGER NHO Hordaland har sekretariatsfunksjonen for NHO Reiseliv Vest Norge, Norsk Industri Hordaland og Sogn & Fjordane og NHO Logistikk og transport Vestlandet. Regionforeningen har hatt jevnlige kontaktmøter med lokale bransjeforeninger og næringsorganisasjoner. Direktør Leif Arne Strømmen, Kuehne+Nagel AS Disponent Jan Thore Urheim, Urheims Elektrokompani AS Administrerende direktør Geir Bergflødt, Austevoll Kraftlag SA Økonomidirektør Øivind Johannessen, TV2 AS

4 STYRETS BERETNING 2013 Fylkesforeningens styre har hatt syv møter i beretningsperioden og har behandlet bl. a. saker om: NHOs årsmøtetema «Vekst i Vest», E39 Aksdal-Bergen, Rv555/561 Sotrasambandet, kompensasjonsmidler til næringstiltak, Female Future II, Ringer i Vannet, Aksjon lærebedrift, Stortingsvalget, retningslinjer for styrearbeid, lønnsoppgjøret, IA-avtalen, vikarbyrådirektivet, NHOs måldokument og ny husleieavtale, samt mange andre næringspolitiske saker. MØTER MED HORDALANDSBENKEN Det har i 2013 vært avholdt tre møter med Hordalandsbenken på Stortinget. Møtet i januar ble avholdt hos Coast Center Base AS på Ågotnes. Møtet i juni om revidert nasjonalbudsjett og møtet i oktober om statsbudsjettet for 2014 ble avholdt i Oslo. Foruten fokus på elementer i statsbudsjettet har vi i møtene fremmet saker av lokal, regional og nasjonal karakter. MEDLEMSUTVIKLING NHO HORDALAND Det er totalt 2122 medlemsbedrifter i regionen, som utgjør årsverk Årsverk Bedrift

5 4/5 NÆRINGSPOLITIKK NÆRINGSFORUM VEST Næringsforumet består av NHO i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, samt LO i de tilsvarende fylkene. I 2013 er det avholdt ett møte på Stortinget hvor man overrakte 600 underskrifter fra bedriftsledere og fagforbund til støtte for et fergefritt E39. Viktige saker har vært fergefri E39, fagutdanningen, kompetanse og energiutvikling. NÆRINGSBAROMETER Et økonomisk turbulent år har satt sine spor også i Hordaland. Eksporten er redusert og investeringsviljen er nærmest fraværende. Men optimistene er fremdeles i flertall ved inngangen til var preget av usikkerhet, spesielt i Europa. Samlet forventningsindeks har falt fra 35 i 2012 til 22 poeng i Eksportnæringen har blitt til dels hardt rammet det siste året 46% av bedriftene som eksporterer til Europa melder om redusert eksport som følge av eurokrisen. Likevel venter mange at eksporten vil ta seg opp igjen i løpet av det kommende året flere kom i jobb i løpet av 2012 mot 6000 året før. Siden utgangen av desember 2012 til mai 2013 økte arbeidsledigheten i fylket fra 1,9 til 2,0 prosent. I følge næringsbarometeret er det behov for 3800 arbeidstakere i Hordaland i Småtinget 2013, fra venstre Kjetil Solvik-Olsen, Marit Arnstad og Knut Arild Hareide. SMÅTINGET Småtinget er NHOs årlige møtested mellom småbedriftsledere og politikere, og hvor styret i NHO Hordaland også er representert. I 2013 ble Småtinget avholdt august i Oslo i tilknytning til Stortingsvalget. STORTINGSVALGET NHO Hordaland arrangerte 12 bedriftsbesøk i forkant av Stortingsvalget. Til sammen 21 medlemsbedrifter, 9 landsforeninger og 39 stortingskandidater deltok. Det kom totalt 40 innspill fra bedriftene til Hordalandsbenken. BEDRIFTER SOM DELTOK Bodoni AS, ET Hårstudio, Opero AS, Tizir Titanium & Iron AS, Boliden Odda AS, Coast Center Base AS, Aker Subsea AS, FMC Kongsberg Subsea AS, Statoil ASA, Kværner Stord ASm Apply Leirvik AS, Statoil Mongstad AS, Lerøy AS, Kuhene+Nagel AS, Aker Solutions MMO AS, Solstrand Hotel & Bad, Bien Bar AS, Brødrene Ulveseth AS, Anleggsgartnermester Wikholm, Anleggsgartnermester Boasson, Uni Research AS. REPRESENTERTE LANDSFORENINGER NHO Logistikk og Transport, Byggenæringens Landsforening, Abelia, Norsk Industri, NHO Håndverk, NHO Service, Norsk Olje og Gass, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, NHO Reiseliv.

6 Fra bedriftsbesøket på CCB i valgkampen. Fra venstre: Kurt R. Andreassen, adm.dir CCB, Tom Knudsen, regiondirektør NHO Hordaland, Erik Sæbø, Key Account Manager Aker Solutions og Ingmar Westervik, Direktør Custumer Support. Fra bedriftsbesøket på Statoil Mongstad i valgkampen. Fra bedriftsbesøket på Tizir Titan & Iron i Tyssedal i valgkampen.

7 6/7 Fra bedriftsbesøket på Lerøy i valgkampen. Fra venstre: Hans Inge Algerøy, regionsjef Vestnorsk havbrukslag, Henning Beltestad, konsernleder i Lerøy, Tom Knudsen, regiondirektør NHO Hordaland og Sigurd Hille, stortingskandidat for Høyre. Fra bedriftsbesøket på attføringsbedriften Opero på Stord i valgkampen. Sigurd Hille og Gjermund Hagesæter mottar pris for å ha møtt flest ganger på valgmøtene i valgkampen 2013.

8 INNSPILL TIL NYE HORDALANDSBENKEN Vurdert ift ny regjeringsplattform Bedre arealplanlegging Nytt Sotrasamband Fjern formuesskatten Ny IA-avtale må få sykefraværskostnadene ned. IA-bedrifter må gis eksklusivitet Stadig nye og kostbare sosiale ordninger svekker lønnsomheten Lærebedriftens betingelse må styrkes Benytte attføringsbedrifter til jobbavklaring Arbeidssøkere må få rett tilbud uten opphold og omveier NHOs prosjekt Ringer i Vannet bør støttes Norsk kronekurs må være stabil CO2-kompensasjonsordningen må beholdes Gode rammebetingelser for landbasert industri Særnorske avgifter må fjernes Tilgang på energi og kraftkontrakter som gir mulighet for at norsk kraftkrevende industri kan konkurrere til tross for høye lønninger Satsing på infrastruktur som knytter Odda sammen med resten av fylket Like konkurransevilkår for eksportrettet industri Fjerne eiendomsskatten Opprette båtrute fra Ågotnes til Bergen sentrum Tilgang på rett kompetanse Satse på Global Centre of Expertise (NCE Subsea) Bedre rammebetingelser for offshore vindkraft Kostnadsnivået er en trussel mot konkurranseevnen Satse offensivt for flere lærlinger Unntak fra Vikarbyrådirektivet Havbruk: Konsesjonsordningen: «Fra stående MTB (maksimal tillatt biomasse) til rullerende 12 mnd MTB» Havbruk: Adgang til vekst: Lerøy foreslår 5-10% vekst i produksjonen pr år Havbruk: Tilgang på areal: Lerøy mener at: Det må settes av betydelig mer areal i sjø for framtidig sjømatproduksjon En effektiv og forutsigbar infrastruktur Fremtidig lokalisering av Bergen havn og ny jernbaneterminal må avklares. Påliteligheten til jernbanen må forbedres Man må komme i gang med de store viktige prosjektene som E39 Fjerne arveavgiften Skjenkepolitikken føres for strengt Bedre boligpolitikk som fremmer nybygg De tekniske forskriftene må justeres med tanke på universell utforming på utvendige arealer ROT- fradrag (Rehabilitering, Oppussing og Tilbygg) må innføres etter svensk modell Avklare konkurransevilkår mellom private og offentlige tjeneste ytere Uni Research mangler basisfinansiering (bare Uni Rokkansenteret har dette i dag) EU-prosjekter gir ikke full kostnadsdekning Universitetene taper, i alle fall kortsiktig, på samarbeid med forskningsinstituttene

9 8/9 GJENNOMSLAG I DEN NYE REGJERINGSPLATTFORMEN NHO Hordaland er fornøyd med gjennomslagene våre medlemsbedrifter har fått i regjeringsplattformen. 23 gjennomslag 7 delvis gjennomslag 6 ikke gjennomslag MEN EN TING ER Å MENE DET NOE HELT ANNET ER Å GJENNOM FØRE DET! NHO Hordaland vil følge tett med å gi en statusoppdatering underveis, på om løftene gitt i regjeringsplattformen innfris. NYSKAPINGSPRISEN Vinner av NHO Hordalands Nyskapingspris og kandidat til den nasjonale Nyskapingsprisen for 2013 er Liquiline AS. Liquiline ble etablert i 2005 av Dag Lilletvedt, som også er adm. direktør av selskapet. Liquiline er et globalt gass teknologiselskap og en uavhengig leverandør av tjenester og løsninger for distribusjon av flytende naturgass (LNG) og flytende biogass (LBG). Selskapet har bl.a utviklet LiquiTainer-konseptet, en containerbasert løsning for å distribuere flytende gasser. Denne løsningen er en sentral del i Liquilines forretningskonsept. Gjennom sine teknologiløsninger og sin spisskompetanse på flytende gasser har selskapet i løpet av få år blitt en ledende aktør innenfor LNG og LBG container distribusjon både i Norge og utenlands. Liquiline har hovedkontor i Bergen og avdelingskontorer i Vancouver og Singapore. Verden står foran en omfattende global overgang fra olje til gass som drivstoff på skip. Redere verden over ser nå etter nødvendig distribusjonsløsninger for å møte en slik utvikling. Liquilines teknologi vil være velegnet for å forsyne skipsfarten med LNG. Tilsvarende vil Liquilines teknologi være velegnet for overgang fra diesel til gass som drivstoff for trailere og lokomotiver. Dette vil bidra til en vesentlig mer klima- og miljøvennlig transport. Adm. direktør Dag Lilletveit (Nyskapingsprisen).

10 Liquiline har en global vekststrategi og inngikk for kort tid siden en kontrakt med et stort gassdistribusjonsselskap i Nord Amerika. I tillegg har selskapet inngått samarbeidsavtaler med store motorleverandører noe som setter Liquiline i en svært god posisjon i forhold til bl.a. shipping- og industrimarkedet. Nyskapingsprisen skal belønne enkeltmenneskers initiativ og samtidig skape økt interesse og oppmerksomhet i samfunnet for nyskaping og etablering av nye bedrifter. Dette formålet er til fulle oppfylt av Dag Lilletvedt gjennom etableringen av Liquiline, uttalte regiondirektør Tom Knudsen da pris vinneren ble offentliggjort. NASJONAL TRANSPORTPLAN NHO Hordaland begynte i 2010 det «lange løpet» med hensyn til rulleringen av Nasjonal Transportplan Planen lagt fram 12. april av Samferdselsministeren, og ble endelig vedtatt av Stortinget den 18. juni. NHO Hordaland har i denne prosessen vært opptatt av å forankre mye av arbeidet i Næringsforum Vest og slik sett fått forankring på hele Vestlandet for E39. Spesielt viktig har arbeidet med å få fergefri E39 inn Nasjonal Transportplan. Senhøsten 2012 ble Næringsforum Vest enig om å lage en underskriftsaksjon for Foto: Øivind Haug å nasjonal oppmerksomhet om saken. Det ble laget et opprop som til sammen 600 bedrifter og fagforbund på hele Vestlandet sluttet seg til. Den 5. februar møtte Næringsforum Vest leder av Transportkomiteen på Stortinget, Knut Arild Hareide, for å overrekke oppropet og underskriftene. Oppropet kom under de mest intense sluttforhandlingene i regjeringen, og da samferdselsminister Marit Arnstad la frem Nasjonal Transportplan 12. april var fergefri E39 en av hovedsatsingene i planen. Den ble det lagt frem en tilleggsrapport til KS1 for Hordfast som konkluderte med det midtre alternativet. Med bakgrunn i denne rapporten ønsket styret i NHO Hordaland å levere en uttalelse. Der konkluderte man med at det viktigste for næringslivet er at det etableres et fergefritt E39 så raskt som overhode mulig. Dette innebærer at regjeringen velger det av de to alternativene (K4C midtre trasé og K5B indre trasé) som foreligger, som raskest og mest realistisk lar seg gjennomføre. Selv om den rødgrønne regjeringen lovet å ta en beslutning om trasé før jul, klarte den ikke det før den ble avløst i oktober. Den nye samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen annonserte den 20. desember at broen skulle gå langs den midtre traseen. For NHO Hordaland

11 10/11 blir det nå viktig å påse at byggestart blir 2019, og ferdigstillelse i FERGESAMBANDET HALHJEM SANDVIKVÅG NHO Hordaland og NHO Rogaland sendte i desember brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hvor vi ba samferdselsministeren utnytte eksisterende fergekapasitet til å utvide seilingene til 30 min frekvens mellom kl. 06:00 og 01:00 Halhjem Sandvikvåk og 20 min frekvens mellom kl og Asvågen Mortavika. HARDANGERBROEN I august ble Hardangerbroen åpnet og avløste ved det fergen mellom Bruravik og Brimnes. Hardanger er nå koblet sammen på en måte som vil tjene næringsliv og arbeidsliv. til enhver tid gjelder. Regiondirektør Tom Knudsen er oppnevnt i styret. Det har i 2012 vært arbeidet med løsninger for å realisere tunnel mellom Arna og Bergen, samt hvordan dette kan innpasses i et fremtidsrettet trafikksystem for Bergen, hensyntatt nasjonale føringer. SOTRASAMBANDET OG NYBORG-TUNNELEN Sotrasambandet og Nyborg-tunnelen er to viktige prosjekter for styret i NHO Hordaland. Våre bedrifter vest for Bergen er svært opptatt av at oppstart for Sotra sambandet kan skje senest 2017, med ferdigstillelse Det er svært gledelig å konstatere at Sotrasambandet kom med i Nasjonal Transportplan for Nyborg-tunnelen er nevnt i siste del av planperioden fra Det er satt av 400 millioner til planmidler for Nyborg-tunnelen. HORDFAST Formålet med Hordfast AS, slik det er beskrevet i selskapets vedtekter 3, er: Å arbeide for å realisere fergefri kyststamveg E39 ARNA TUNNELEN AS Formålet med Arnatunnelen AS, slik det er beskrevet i selskapets vedtekter 3, er: Selskapet skal arbeide for å få etablert tilfredsstillende veiforbindelse mot Arna som kan bidra til å avlaste Bergen sentrum for trafikk, gi innspill til formelle planprosesser, inkludert utrede mulige gjennomføringsmodeller (OPS) som pådriver for at en slik forbindelse kan bli realisert. I arbeidet skal selskapet forholde seg til de politiske vedtak som Stortinget , overrekkelse av 600 underskrifter fra bedrifter og fagforbund for fergefri E39.

12 i Hordaland. Selskapet skal særlig arbeide med tiltak som støtter opp om å få et vedtak om å bygge fergefri kyststamvei, samt få dette realisert, herunder bidra til eventuell forskuttering eller delfinansiering av utredninger og planer som er nødvendige for lokale og nasjonale vedtak. Det har ikke vært aktivitet i selskapet i 2013 i påvente av den endelige behandlingen av trasevalg. NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK- KOMPENSASJONSMIDLENE Følgende kommuner er involvert i ordningen: Modalen, Kvam, Jondal, Tysnes, Kvinnherad, Etne og Bømlo. Styret i NHO Hordaland har oppnevnt bedriftsrepresentanter til styringsgruppen som foruten bedriftsrepresentantene består av ordførerne i kommunene som er inn under ordningen. Samarbeidsrådet for Sunnhordland er sekretariat for styringsgruppen og regiondirektøren i NHO Hordaland har observatørstatus. Styringsgruppa utarbeider forslag til ein årleg plan for bruken av kompensasjonsmidlane i Hordaland som deretter blir handsama av fylkesutvalet. Total disponibel ramme for 2013 var på kr. 56,270 mill (inkludert renter). I den årlege handlingsplanen er rammen fordelt med 35,1 mill kr til tiltak innafor Samferdsel (av dette kr 29,09 mill til Bømlopakken), 6,9 mill til tiltak innafor Kompetanseheving, (av dette 3,0 mill kr til prosjektet Samarbeid skule næringsliv i Kvinnherad), 13,5 mill kr til det som er området Andre tiltak (av dette 5,0 mill kr til Besøkssenter Baroniet i Kvinnherad) og 0,73 mill kr til Administrasjon. Fordeling av midler på de ulike kommuner er i store trekk i samsvar med beregninger som viser hvilke kommuner og bedrifter som bidrar mest til ordningen. NHO REISELIV VEST-NORGE Regionforening Vest Norge dekker fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane Foto: Park Hotel Vossevangen Park Hotel Vossevangen på Voss i Hordaland.

13 12/13 og Rogaland og har regionskontoret lokalisert hos NHO Hordaland i Bergen. I 2013 har regionstyret vært ledet av Aslak Dalehaug. Wenche Salthella er bransjesjef. Regionforeningen hadde 400 medlemsbedrifter pr og er dermed den neststørste regionforeningen i NHO Reiseliv målt i antall medlemsbedrifter. Reiselivsnæringen i Hordaland hadde en positiv vekst i 2013 målt i antall overnattinger med en økning på 3 % målt i forhold til Frem til stortingsvalget jobbet regionforeningen aktivt med kampanjen rettet mot politikerne i valgkampen for å få endret på alkoholloven i forhold som slår urettferdig ut for næringen. I Bergen hadde man et eksempel på dette fra medlemsbedrift Bien Bar som hadde fått inndratt skjenkebevilling som resultat av urettferdig og uheldig tolkning av alkoholloven - saken ble brukt mye i media i kampanjeperioden. Bien Bar nådde imidlertid frem med sin klage til Fylkesmannen, noe som er veldig gledelig. Regionkontoret har engasjert seg sterkt i samferdselssaker høsten 2013 ifm brannen i Gudvangatunellen og steinras i Kvam. I begge sakene ble viktige veistrekninger stengt i i flere uker noe som lammet reiselivsnæringen i de berørte områdene. Her jobbet NHO Steinformasjonen Trolltunga i Skjeggedal ved Tyssedal i Odda kommune i Hordaland fylke. Reiseliv sammen med NHOs regionkontor aktivt for å sikre at Statens Vegvesen satte inn avbøtende tiltak for å begrense økonomiske tap for berørte medlemsbedrifter. I etterkant ser man nå på muligheten for å kreve erstatning for de økonomiske tap de berørte medlemsbedrifter har lidt. Foto: Terje Nesthus/Hardangerfjord.com

14 ARBEIDSGIVERSERVICE NHO Hordaland er utpekt som et av NHO sine 9 lokale regionale kompetansesentre for arbeidsgiverservice. Dette betyr at det ikke er juridisk kompetanse på alle NHO sine regionkontorer, herunder kontoret i Sogn og Fjordane. NHO Hordaland har derfor også fått ansvaret for den lokale arbeidsgiverservicen for medlemsbedriftene i vårt nabofylke; Sogn og Fjordane. I 2013 ble denne tjenesten utført av advokat Henry Horne og advokat Nina C. Tennebekk i fellesskap. GENERELT OM AKTIVITETEN I BERETNINGSPERIODEN 2013 har som i 2012 vært et tilnærmet normalt arbeidsår med henvendelser og saker fordelt over hele det arbeidsrettslige område. Arbeidet om høsten ble imidlertid preget av økende antall henvendelser vedrørende bedriftenes praktisering av vikarbyrådirektivet og etter høstens Stortingsvalg ble spørsmål om hvilke endringer NHO forventet i AML som følge av Regjeringsskiftet ofte reist. Mange bedriftsledere har også stilt seg uforstående til forslagene om innstramning av permitteringsmulighetene. Særlig ble disse temaene hyppig debattert på NHO Hordaland sine aktuelle møtefora. Regelverket relatert til omstillingsprosesser og nedbemanning ble også dette året etterspurt. Og mye tyder på at denne etterspørselen kan øke i KURS OG SEMINARER Vi inviterte til følgende kurs i Bergen i 2013; Sykelønnsordningen, Lokale forhandlinger, Pensjonsordningen, 6 nye arbeidsmiljøforskrifter og bedriftens styringsrett, Styrefunksjon i et AS og kurs om Tvisteløsningsnemda og ferieloven. Målsettingen fremover vil være å få satt nye og interessante temaer på dagsorden. I denne sammenheng vil det nylig etablerte samarbeidet mellom NHO ved Næringslivets Skole og Infotjenester kunne bli nyttig. DET SENTRALE TARIFFOPPGJØRET/ MELLOMOPPGJØR 2013 LO og NHO ble enige om et forslag i mellom oppgjøret på sent natt til mandag den 8. april. Dette innebar et generelt Foto: Øivind Haug Foto: Øyvind Haug

15 14/15 SAMFUNNSANSVAR tillegg på kr 0,75 og et lavlønnstillegg på kr 1,40. Tilleggene gis med virkning fra 1. april. Lavlønnstillegget ble gitt til de som tjener mindre enn 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dette tillegget får alle på overenskomster som ligger under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dette er et ansvarlig og rettferdig resultat, som tar hensyn til arbeidsplassene og bedriftene, som sikrer kjøpekraften og gir lavlønte et ekstra løft, sa LO-leder Roar Flåthen. Rammen på lønnsoppgjøret er på rundt 3,4 prosent, og ligger dermed under prognosene fra Norges Bank, Finansdepartementet og SSB for årets lønnsvekst. LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2013 Det ble heller ikke i 2013 registrert ulovlige aksjoner i forbindelse med det lokale ordinære tarifferte lønnsforhandlingene. Verkstedoverenskomsten er en av de få tariffavtalene som har bestemmelser som gir de ansatte anledning til å «dagse» (benytte nedsatt arbeidstempo) i forbindelse med uenighet om det lokale lønnsoppgjøret. I 2013 ble dette virkemiddelet blitt benyttet i flere bedrifter. KOMPETANSE OG UTDANNING Verdiskaping, robuste lokalsamfunn og skular med høg kvalitet korleis sette ungdom i stand til å løyse framtidas utfordringar og korleis sikre kvalifisert arbeidskraft? Dette var innledningen på regionkonferansen «VI SPELAR PÅ LAG», som ble arrangert i Bergen 13. mai. Konferansen var et samarbeid mellom NHO, KS og Ungt Entreprenørskap i Hordaland og Sogn & Fjordane. Tilsvarende regionale konferanser har vært gjennomført landet rundt. Bakgrunnen er avtalen mellom NHO og KS, hvor hovedintensjonen med samarbeidet er å sette et bredt søkelys på arbeidsliv i privat og offentlig sektor gjennom partnerskapsmodellen. Målet med konferansen var å vise gode eksempler, informere om, og inspirere til samarbeid mellom skole og arbeidsliv og styrke skoleeiers rolle i dette arbeidet. KS, lokale skoleeiere, lærere, næringsliv og elever presenterte gode eksempel på samarbeidsmodeller innen forankring, entreprenørskap og yrkes- og karriereveiledning. PARTNERSKAPSAVTALEN Partnerskapsavtalen beskriver et forpliktende samarbeid mellom en skole og en bedrift Den inneholder ulike samarbeidsopplegg som skal gi elevene større innsikt i arbeids- og næringslivsspørsmål. Partnerskapsavtalen skal undertegnes av rektor på skolen og administrerende direktør på bedriften for å understreke at det er et samarbeid som er forankret på ledelsesnivå. Avtalene er som hovedregel treårige, men dette er selvsagt noe som kan avtales for hvert partnerskap. Avtalene må registreres på nhoung. no, slik at alle kan se hva som skjer på andre skoler og bedrifter. Se: Sigrun Vågeng.

16 «Samfunnskontrakten» var hovedtema på årets konferanse 30. oktober. NHO president Tore Ulstein holdt et inspirerende innledningsforedrag om temaet. Hva kan partene bidra med og hvordan få ungdom til å ta rett valg? Ellers stod hospitering og gruppearbeid for deltakerne på programmet. Konferansen er et samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, NHO, LO og Bergen kommune. Målet med konferansen er å styrke samarbeidet mellom skole og næringslivet. Det er 4. året «Rett kompetanse» arrangeres og oppslutningen viser at det er en viktig møteplass for aktørene som er opptatt av kompetanse og rekruttering. Lektor 2-ordningen er et prosjekt som inngår i den nasjonale satsingen på realfag. Målsettingen er å gi økt læringsutbytte og stimulere interessen for realfag på ungdomsskoletrinnet og i videregående skole. Virkemidlene er å etablere undervisningsrettet samarbeid mellom skole og eksternt arbeidsliv og bidra til gode og nyttige relasjoner mellom skole og arbeidsliv. Fra v: President i NHO Tore Ulstein, LO-sekretær Trude Tinnlund, Marianne Haaland, Hordaland fylkeskommune, Utdanningsdirektør Anne Hjermann, fylkesmannen i Hordaland og Trond Olsen, NCE SubSea. Foto: Lise-Merete Lien, Hordaland fylkeskommune Skolen og fagfolk fra bedriftene skal samarbeide om å utvikle undervisningsopplegg knyttet til kunnskapsmål i læreplanene. Fagfolk fra bedriftene skal gjennomføre undervisningen. NHO sitt oppdrag er å koordinere samarbeidet og bidra til å etablere gode partnerskapsavtaler. Naturfagsenteret er prosjektansvarlig. I 2013 var det tolv skoler i Hordaland som deltok mot ni året før. Skolene er: Austrheim vidaregåande skule, Årås skule, Stord vidaregåande skule, Voss Gymnas, Danielsen skole, Erdal skole, Ortun skole, Hop ungdomsskole, Knarvik videregående skole, Olsvikåsen videregående skole, Sundve skule og Laksevåg videregående skole. De har inngått samarbeid med bl.a. Wärtsilä Ship Design Norway AS, Statoil Mongstad, Radøygruppen, Intermec, Sjøkrigsskolen, Hydro Årdal, Sweco og Røntgenavdelingen på Voss sjukehus og Teknisk etat i Voss kommune. Hver skole har fra 1 til 3 bedrifter som samarbeidspartnere. Elisabeth Jebsen Marek, koordinator NHO Hordaland

17 16/17 Folkelokk UB Norges beste ungdomsbedrift me våga å satse på hobbyen vår; folkemusikk og dans. Interesse og hobby blei rett og slett til ei bedrift. I august blei Folkelokk UB til Folkelokk AS. Det startet på fylkesmessen for ungdomsbedrifter i mars. Her vant de 7 priser, blant annet beste UB. Turen gikk videre til NM, hvor de ble kåret til Norges beste ungdomsbedrift og fikk 3. pris i beste regnskap. Deretter gikk turen til EM i London. me har lært utrolig mykje om det å starte og drive eiga bedrift; korleis føre rekneskap, drive marknadsføring osv. Sjølv om me alle kjem til å studera vidare frå hausten, håper med å kunne ha Folkelokk som deltidsjobb. Å etablere en ungdomsbedrift (UB) bygger på prinsippet om å lære ved å gjøre. I løpet av et skoleår kan elever i videregående skole bruke ulik fagkunnskap på en praktisk måte og få erfaring med å drive en bedrift i samarbeid med medelever. Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er viktig i arbeidet med ungdomsbedriften. Alle bedriftene skal ha en mentor fra næringslivet som kan bidra med sin kompetanse. Ungdomsbedrift har stor verdi som læringsverktøy. Eg har stor tru på denne metoden. Me har avklart at eg som mentor skal delta i alle styremøtene. Møta har same NM på Lillestrøm, Eirin, Aurora og Margit. Foto: Ungt Entreprenørskap innhald som i ei ordinær verksemd. Dei er kreative og set seg stadig nye mål for meirsal. Erfaringa eg har gjort til no gjer at eg kunne tenkt meg å vera mentor ved fleire høve sier Birte Nilsen, Opero AS, mentor for kafe UB, Stord vidaregåande skule. I 2013 deltok 670 elever med totalt 146 ungdomsbedrifter fra 24 videre gående skoler. Elever som har drevet UB har dobbelt så høy etableringsrate sammenlignet med den årlige etableringsraten i den voksne befolkningen. (Østlandsforskning 2011). Entreprenørskap og nyetablering er avgjørende for nyskaping og økonomisk vekst. Norge skal være ledende internasjonalt innen entreprenørskap i utdanningen. Det er derfor viktig å legge fundamentet for entreprenørskapskultur så tidlig som mulig. Ungt Entreprenørskap sitt samfunnsmandat er at vi, i samspill med ut danningssystemet skal inspirere og utvikle barn og unges kreativitet, skaper glede og tro på seg selv og ikke minst fremme betydningen av verdiskaping og ny skaping. Ungt Entreprenørskap (UE) er den største aktøren innen entreprenørskap i utdanningen i Norge. UE er en ideell forening med aktivitet og egne fylkesforeninger i alle landets fylker. NHO er en nasjonal og regional samarbeidspartner.

18 UE visjon er: «Vi skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier». Ungt Entreprenørskap har utviklet et tyvetalls programmer for bruk i grunnskolen og opp til høyere utdanning. Disse bidrar til å bygge opp elevers og studenters entreprenørskapskompetanse gjennom hele utdanningsløpet. En vesentlig suksessfaktor er at programmene gjennomføres i nært samarbeid med lokalt arbeid- og næringsliv. Global Future er et karriere utviklingsprogram for høyt utdannete førstegangs innvandrere, med utdanning minimum på bachelornivå og gode norskkunnskaper. Programmet skal mobilisere, kvalifisere og synlig gjøre personer med flerkulturell bakgrunn for relevante posisjoner i næringslivet og i samfunnet. Programmet startet i februar 2013 og skal avsluttes i juni Årets deltakere kommer fra Russland, Litauen, Romania, Ukraina, Kina, Sri Lanka, India, Ghana, Somalia/Kenya, Argentina, Peru, Colombia, Chile, USA, Canada, Skottland, Singapore, Brasil, Italia, Tsjekkia og Bosnia og Hercegovina. Av deltakerne har 6 PhD grad, eller er i ferd med å avslutte denne, Deltakere Global Future II. 12 har mastergrad eller tilsvarende, 6 har dobbel mastergrad og 6 har utdanning på bachelor nivå. Hver deltaker har sin egen mentor som de har jevnlig kontakt med gjennom programmet. Mentorene er ledere fra næringsliv og offentlig forvaltning. Innhold i programmet spenner fra lederopplæring og opplæring i styrearbeid til retorikk og nettverksbygging. I tillegg har det vært arrangert 3 fagdager i 2013; 1 dag på Stortinget med forelesning og omvisning, 1 dag med tema kulturkollisjoner i markedsføring av egen kompetanse, søknadsskriving/ intervju og bedriftsetablering og 1 dag med bedriftsbesøk og undervisning om jus på arbeidsplassen. I oktober ble det arrangert «Oktoberfest» der deltakerne fra Kull 1 og Kull 11 møttes for tur og senere middag på Fløyen. Deltakerne har selv tatt initiativ til kveldsmøte på pub/bar 1 gang pr mnd. Mentorer og deltakere fra kull 1 er også invitert. I perioden 2013 har 10 av deltakerne (40%) hatt karrierebevegelser, 1 har disputert for PhD grad, 1 har blitt leder for solenergiforeningen i Bergen og der har vært 4 presseoppslag rundt deltakerne og 1 innslag i NRK. Det er født 3 barn i perioden.

19 18/19 DELTAKELSE I STYRER, RÅD OG UTVALG BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE Eksportkoordinator Annlaug Haugvik, Kavli AS, medlem Regiondirektør Tom Knudsen, varamedlem Senior Vice President Corporate Oil & Gas Leif-Arne Strømmen, Kuehne + Nagel AS, medlem Daglig leder Øyvind Lygre, Scandinavian Shipping, varamedlem BYRÅDSLEDERS KONTAKTUTVALG Styreleder i NHO Hordaland/murmester Knut Ulveseth, Ulveseth AS Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland FISKERIFORUM VEST Regionsjef Hans Inge Algrøy, FHL/ Vestnorsk Havbrukslag, styremedlem HORDALAND OLJE- OG GASSENTER Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland, styremedlem Seniorrådgiver Svein Hatlem, NHO Hordaland, personlig varamedlem Leder forretningsutvikling og strategi Frode M. Skaar, Statoil AS, styremedlem Daglig leder Ragnhild Langøy, Mongstadbase AS, varamedlem HORDFAST AS Direktør Bjørn Kåre Viken, styreleder Regiondirektør Tom Knudsen, varamedlem SAMARBEIDSFORUM MOT SVART ØKONOMI (SMSØ) Advokat Henry Horne, NHO Hordaland Bransjesjef Wenche Salthella, NHO Hordaland/Reiseliv Vest-Norge Bedriftsrådgiver Inger Grete Strømme, NHO Hordaland/Ungt Entreprenørskap Hordaland RÅDET FOR ARBEIDSTILSYNET REGION VESTLANDET Advokat Henry Horne, NHO Hordaland INNOVASJON NORGE HORDALAND Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland INTERESSEFELLESSKAPET RV7 Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland, medlem ARNATUNNELEN AS Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland, styremedlem REGIONALT NÆRINGSFORUM Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland, styremedlem YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland, nestleder Frisørmester Edel Teige, ET Hårstudio AS, medlem RÅD FOR SAMFUNNSKONTAKT, UNIVERSITETET I BERGEN OG HØGSKOLEN I BERGEN Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland

20 RESULTATREGNSKAP FOR RESULTAT TOTALT 2013 BUDSJETT TOTALT 2014 BUDSJETT TOTALT 2012 RESULTAT TOTALT INNTEKTER Salgsinntekter Konferanse- og kursinntekter Prosjektinntekter Diverse inntekter/refusjoner Tilskudd fra samme konsern Leieinntekter og refusjoner Medlemskontingenter/serviceavgift SUM INNTEKTER PERSONALKOSTNADER Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader SUM PERSONALKOSTNADER ADMINISTRASJONSKOSTNADER Av- og nedskrivninger på driftsmidler Husleie og kostnader vedr. lokaler Leie maskiner og inventar og lignende Anskaffelser IT/maskiner/inventar Rep. og vedlikehold bygninger/maskiner Honorar/kjøp av tjenester Andre kontorkostnader Reisekostnader Info-materiell/annonse/representasjon Kontingenter og gaver Møter,arrangement,kurs,konferanser Forsikring-/garanti-servicekostnader Generalforsamling/styre/utvalg Andre kostnader Tap på fordringer Bidrag/støtter SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT Knut Ulveseth Styreleder Edel Teige Nestleder Birte Nilsen, Styremedlem Ove Rosvold Styremedlem Nina Askvik Styremedlem Bjarte J. Hordnes Styremedlem Knut J. Helvik Styremedlem Tom Knudsen Regiondirektør EGENKAPITAL Inngående balanse pr Resultat i år Utgående balanse pr

21 20/21

22 NHO HORDALAND Næringslivets talerør Bedriftenes problemløser NHO HORDALAND ER VESTLANDSBEDRIFTER SAMARBEIDSPARTNER INNEN Arbeidsrett Lønn og tariffspørsmål Næringspolitikk Kompetanse SAMARBEIDSPARTNERE Stortingspolitikere for Hordaland Hordalandsbenken Stortingskomiteer Politisk ledelse i departementene Hordaland fylkeskommune politisk og administrativt Kommunene i Hordaland politisk og administrativt NHO-FELLESSKAPETS KJERNEVERDIER Troverdig Modig Tilgjengelig Samspillende NHO HORDALANDS PRIORITERTE SAKER FOR 2014 Samferdsel oppfølging av Nasjonal Transportplan Verdiskaping i Vest-Norge Kompetanse Lønn Skatt Pensjon Energi og Miljø Opinionsarbeid Fagopplæring og rammevilkår for opplæringsbedrifter Statlige etater som Innovasjon Norge Statens Vegvesen Grunn- og videregående skoler Forskning og høyere utdanning Arbeidstakerorganisasjoner ANDRE INTERESSEORGANISASJONER I NHO Hordaland kan vi spille på svært dyktige medarbeidere i NHO Sentralt og i NHOs lands-/bransjeforeninger. BODONI NHO Hordaland Veiten 3, VI Postboks Sentrum 5807 Bergen Telefon: Telefaks: helenorge.nho.no/hordaland

Årsberetning 2014. NHO Hordaland

Årsberetning 2014. NHO Hordaland Årsberetning 2014 NHO Hordaland STYRET I NHO HORDALAND Bak fra venstre: Regiondirektør Tom Knudsen Direktør Sturle Bergaas Adm. direktør Bjarte Hordnes Murmester Knut Ulveseth Adm. direktør Birte Nilsen

Detaljer

Årsberetning 2012. NHO Hordaland

Årsberetning 2012. NHO Hordaland Årsberetning 2012 NHO Hordaland Styret i NHO Hordaland Fra venstre: Regiondirektør Tom Knudsen Daglig leder Birte Nilsen Frisørmester Edel Teige Administrerende direktør Nina Askvik Administrerende direktør

Detaljer

Årsmelding 2013 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER

Årsmelding 2013 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Årsmelding 2013 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft - Nye verktøy for

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. NHO Finnmark

ÅRSMELDING 2014. NHO Finnmark ÅRSMELDING 2014 NHO Finnmark 1 STYRELEDER HAR ORDET Næringsaktiviteten i Finnmark er i stor utstrekning eksportrettet og dermed avhengig av kjøpekraft og den økonomiske utviklingen globalt. Situasjonen

Detaljer

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Næringspolitikk med tyngde - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Færre, mer robuste reisemålsselskaper ÅRsrapport 2012 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser 14 2012 bød på viktige

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram Generalforsamling Fredag 17. april 2015 101. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2014» Regnskap for 2014» Budsjettforslag for 2015 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen Vi legger til rette for VEKST 4 Styrets årsberetning 2011 5 Årsregnskap 10 Revisors beretning 17 Landets mest synlige region 19 Sammen om Vekstlandet

Detaljer

HÅRFIN SUKSESS. SEILER I MEDVIND Norsafe passerer 1 milliard kr i omsetning Side 14-15

HÅRFIN SUKSESS. SEILER I MEDVIND Norsafe passerer 1 milliard kr i omsetning Side 14-15 SKAPE Et magasin for og om NHO Agder SEILER I MEDVIND Norsafe passerer 1 milliard kr i omsetning Side 14-15 BEST I VERDEN GE Healthcare i Lindesnes kjemper i verdensmesterskapet hver dag Side 4-5 HÅRFIN

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kort om DNF 4 Styrets beretning 5 Organisasjonsforhold 6 Leder 7 Møteåret 8 Nyhetsplukk 9 Kommunikasjon 10 Øvre Eiker Næringsråd 11 Nedre Eiker Næringsråd 12 Svelvik Næringsråd

Detaljer

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo.

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo. ÅRSBERETNING 2012 Innhold Styreleders refleksjoner...3 Styrets beretning...4 Arbeidsgiverpolitikk...5 Næringspolitikk...9 Sikkerhet...12 Miljø...13 Kurs og konferanser...14 Forskning og utvikling...14

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august.

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte 241 MILJØMERKET

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Norske frisør- og velværebedrifter

Norske frisør- og velværebedrifter Norske frisør- og velværebedrifter Årsrapport 2011-2013 1 Kjære medlemmer! En stor takk til alle som gjennom denne landsmøteperioden har bidratt til at vi som fag og bransje har styrket oss på flere felt.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2008

Ungt Entreprenørskap 2008 Ungt Entreprenørskap 2008 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Beretning 2012 Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo 2 Foto:Erlend Angelo Forord og sammendrag På vegne av LO-fellesskapet dro Fellesforbundet i gang de forbundsvise

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer

Høydepunkter. HSH Arena. Medlemmer. Reiseliv. IA-avtale. Pensjonsløsning. HSH Forsikringskontor. Helse utdanning kultur

Høydepunkter. HSH Arena. Medlemmer. Reiseliv. IA-avtale. Pensjonsløsning. HSH Forsikringskontor. Helse utdanning kultur Årsrapport 2006 Høydepunkter 2006 Medlemmer HSH har vokst med 2500 medlemsvirksomheter de seneste tre årene. I dag er omlag 12 000 virksomheter med over 152 000 ansatte medlem i HSH. HSH Arena HSH har

Detaljer