ANLEGGS- OG BERGFAGENE I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANLEGGS- OG BERGFAGENE I"

Transkript

1 OKAB Agder OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE I AGDER ÅRSMØTE 2015 ÅRSBERETNING 2014 REGNSKAP 2014 VALG

2 MØTEINNKALLING Møtested: Ernst Hotell, Kristiansand Møtetid: Fredag 6. mars 2015, kl 11:30 Dagsorden: Åpning ved styreleder - Sak 1 Godkjenning av dagsorden - Sak 2 Valg av møteleder - Sak 3 Valg av protokollfører - Sak 4 Valg av en til å undertegne protokollen - Sak 5 Valg av tellekomité - Sak 6 Årsmelding for Sak 7 Regnskap for Sak 8 Fastsettelse av honorar til styret - Sak 9 Fastsettelse av refusjon til lærebedriftene i Sak 10 Fastsettelse av årsavgiften for Sak 11 Valg av styremedlemmer og vara - Sak 12 Valg av ny representant til valgkomité - Sak 13 Valg av revisor Avslutning ved møteleder

3 Sak 6: Årsmelding for 2014 Styret for 2014 har vært som følger: Styreleder: Vidar Flaa Lillesand Nestleder: Kurt Palm Lillesand Styremedlemmer: Ronny E. Olsen Mandal Trond Werner Johnsen Songdalen Ole Jarl Madland NAF Varamedlemmer: Trond Holm Froland Vidar Tønnesen Vanse Kristian Knutsen Tvedestrand Glenn Seland NAF Styrets sekretær : Daglig leder i OKAB Agder, Frank R. Nygård Valgkomiteen har bestått av følgende personer: Kjell Olav Uppstad (Uppstad Transport & Anlegg AS) Knut Thorkildsen (Brd. Thorkildsen AS) Fritz-Ivar Lundbakk (Anleggsvirksomhet AS) Varamedlem Ole Jarl Madland (NAF) Det har vært avholdt 5 styremøter i løpet av Årets aktiviteter OKAB Agder (OK) har viet rekruttering, lærlinger og verving av nye lærebedrifter stor oppmerksomhet i året som har gått. Det har «bare» resultert i en liten økning i antall lærlinger og nye lærebedrifter. Dette antas å ha sammenheng med lavkonjunkturen, som har preget hele Agder for Nye lærebedrifter i OK som aldri har hatt lærlinger før, får utbetalt ekstra stimuleringsmidler medio mars Medlemsbedriftene fikk dekket sitt behov for nyrekruttering med nye lærlinger/lærekandidater. Våre lærlinger kommer i hovedsak direkte fra skole og noen få er blitt frivillige «voksne» lærlinger med bransje- erfaring. OK har også tatt inn lærlinger med spesielle tilretteleggingsbehov i hovedsak med opplæringskontrakter. Disse kandidatene har som mål å ta en såkalt praktisk kompetanseprøve etter endt læretid. OK har søkt om særskilte midler gjennom utdannings- direktoratet (UDIR) for noen av disse kandidatene. OKAB Agder har i 2014 tegnet 46 nye lære- og opplæringskontrakter. Målet om 40 nye kontrakter ble nådd med god margin. Behovet for nye læreplasser er fortsatt noe svekket, men alle formidlingsbare søkere til læreplass er blitt formidlet. De fleste lærlingene får all opplæringen i den bedriften de tegner lærekontrakt. Enkelte lærlinger er blitt omplassert i kortere perioder. Det sikrer at den enkelte lærling får opplæring i henhold til læreplanen. I utgangen av 2014 var det 92 løpende lærekontrakter, en oppgang på 6 i forhold til samme tid i fjor.

4 Begge Agderfylkene bruker nettstedet VIGO bedrift, hvor hver enkelt elev registrerer seg med ønske om læreplass innen 1.mars. Det forenkler formidlingsprosessen og fylkene jobber fortsatt med å gjøre nettstedet enda mer brukervennlig for opplæringskontorene. Hovedskolen Sam Eyde videregående har for skoleåret 2014/15 fulle klasser i anleggsteknikk, som våre aller fleste medlemsbedrifter rekrutterer sine lærlinger. Av disse elevene er 31 fra Vest-Agder og 18 fra Aust-Agder. Videre er det anleggsmaskinmekaniker utdanning på Sam Eyde. Vg2 arbeidsmaskiner og Vg3 anleggsmaskinmekaniker klasse. OKAB Agder har fortsatt ett nært samarbeid med skolen og har gitt skolen to informasjonsmøter for elever og lærere i løpet av året. I tillegg har vi hatt informasjon til elevene i starten av skoleåret i forhold til PTF(prosjekt til fordypning). Vi hadde med 2 inviterte medlemsbedrifter for å fortelle om kravene i arbeidslivet. OK har deltatt på Yrkes-NM høsten 2014, med en deltaker fra hvert fylke. Vi fikk norgesmesteren for anleggsmaskinfører og takker lærebedriften Fiære Entreprenør AS for god opplæring! OKAB Agder markedsfører fagene «våre» i skolene. OK har i samarbeid med andre opplæringskontorer besøkt mange ungdomsskoler og videregående skoler i Agder. OK oppfordrer våre medlemmer til å gi ungdom mulighet for utplassering (PTF) eller sommerjobb, så får de kjennskap til bransjen og dere får kjennskap til ungdommen. OK tror utplasseringen eller sommerjobben i bedrift vil kunne medføre læreplass for mange elever. OK har gjennomført lærling samling med faglig ledere i begge Agder-fylkene i I tillegg har det vært gjennomført instruktør/faglig leder kurs i Vest-Agder og Aust- Agder. OK har vært engasjert i MEF skolens kursvirksomhet. Det er blant annet gjennomført 32 timers sikkerhetskurs, arbeidsvarsling, grunnleggende stikk- og tegningsforståelse og fagbrevkurs etc. Kursvirksomheten har positiv effekt for kompetanseheving både for bransjen og for ansatte i OK. I tillegg har den positiv effekt for økonomien i OK med lavere utgifter til våre to ansatte. Medlemmer Medlemmene av Maskinentreprenørenes forbund på Agder er kollektivt innmeldt som medlemmer av opplæringskontoret. Det er for tiden 147 løpende medlemmer i OKAB Agder, en økning på 3 fra i fjor. Av disse er 45 som kun er medlemmer i opplæringskontoret, noen er tilsluttet MEF i andre regioner eller er offentlige institusjoner. OK har fått 9 nye medlemsbedrifter inkludert at noen inaktive har blitt aktive medlemmer igjen med inntak lærlinger. Noen har trukket sitt medlemskap grunnet forskjellige årsaker f.eks. avvikling etc. Antallet medlemmer er stabilt for opplæringskontoret.

5 Lærekontrakter AGDER 86 løpende lærekontrakter pr nytegnede kontrakter AGDER 92 løpende lærekontrakter pr nytegnede kontrakter 1 kontrakt hevet TOTALT 92 løpende lærekontrakter pr Foreløpige tall: Av 36 avlagte fagprøver i 2014 har 26 kandidater fått karakteren bestått. Disse er fordelt over de fleste av våre fag, men med størst antall i anleggsmaskinførerfaget. 1 kandidat fikk ikke bestått og er meldt opp til ny prøve våren av lærlingene som har vært oppe til fagprøven har fått resultatet bestått meget godt. Det er 3 ganger bedre resultat enn i fjor. Styrets mål : 1. Få med flere bedrifter på info/skolebesøk ved Sam Eyde Vgs. Tiltak: Invitere medlemsbedrifter i forbindelse med informasjonsmøte i regi OKAB Agder. 2. Øke prosenten av bedrifter som har lærlinger blant eksisterende OKAB/MEF medlemmer. Tiltak: Minst 5 bedriftsbesøk hos bedrifter i Agder, som ikke tidligere har hatt lærlinger i løpet av 12mnd. 3. Bli ferdig med formidlingen tidligere. Fristen for formidlingen er satt til 1. september av fylkene. Tiltak: Informasjon på medlemsmøte i MEF på våren. 4. Å få tegnet 50 nye lære/lærekandidat kontrakter i året. Opplæringskontoret har kjøpt inn maskinsimulator til bruk i rekrutteringen av nye fagarbeidere til bransjen. Håper det vil medføre større interesse for faget og bidra til høyere søkertall til skolene. Videre håper vi med dette tiltaket å skape enda bedre fagfolk til bransjen. Takker MEF- Agder for tilskudd til innkjøpet. Vi vil takke alle de medlemmene som har hatt og har tatt inn lærlinger i 2014 og ønsker medlemsbedrifter og lærlinger lykke til i 2015.

6 Sak 7: Regnskap for 2014 OKAB Agder

7

8

9

10 Styret foreslår at årets overskudd tilføres egenkapitalen.

11 Sak 8: Fastsettelse av honorar til styret Styrets forslag til årsmøtet er følgende: Styrets leder foreslås fast honorar på kr 9000,- pr år Styremedlemmer foreslås honorar på kr 1500,- pr styremøte. Varamedlemmer foreslås tilsvarende styremedlemmer på innkalte møter. Sak 9: Fastsettelse av refusjon til lærebedriftene i 2015 Styrets forslag til årsmøtet er følgende: Refusjonsprosenten av lærlingtilskudd til lærebedriftene foreslås uendret, altså 55 % av tilskudd fra fylkene utbetales bedriftene. Øvrige ekstra ordinære tilskudd (f.eks. UDIR eller stimuleringstilskudd) vil refusjon være på 85% til bedriftene. Sak 10: Fastsettelse av årsavgiften for Styrets forslag til årsmøtet er følgende: Årsavgiften foreslås uendret i 2015 for hver medlemsbedrift i OKAB Agder, altså kr 500,- pr medlemsbedrift. Sak 11: Valg av styremedlemmer og vara Sak 12: Valg av nytt medlem til valgkomité Valgkomiteens forslag er som følger: Styreleder : Vidar Flaa, Lillesand Ikke på valg (14-16) Styremedlem : Vidar Kartevoll, Kr.sand På valg (15-17) pers. vara : Rune Thorsen, Evje På valg (15-17) Styremedlem : Trond Werner Johnsen, Songdalen På valg (15-17) pers. vara : Trond Pedersen, Grimstad På valg (15-17) Styremedlem : Ronny E. Olsen Ikke på valg (14-16) pers. vara : Vidar Tønnesen, Vanse Ikke på valg (14-16) Styremedlem : Ole Jarl Madland, NAF På valg (15-17) pers. vara : Glenn Seland, NAF På valg (15-17) Nestleder velges blant styrets medlemmer: Valgkomiteen innstiller Vidar Kartevoll. Daglig leder i OKAB Agder er styrets sekretær. Valgkomiteens forslag til nytt medlem er som følger: Knut Thorkildsen (1 år) leder for 2015 Fritz-Ivar Lundbakk (2 år) Øyvind Ugland (3 år) ny Varamedlem: NAF representant Ole Jarl Madland

12 Sak 13: Valg av revisor Regnskapet til OKAB Agder blir kontert av daglig leder og i hovedsak ført/kontrollert av regnskapsavdelingen i MEF Oslo. Beretning 2014 fra revisor blir utdelt på årsmøtet. Styret foreslår at revisorfirmaet BDO AS reviderer regnskapet for Utdeling av pris til Årets opplæringsbedrift for Begrunnelse for tildelingen leses opp av møteleder. Notater:

13 Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene OKAB Agder Kongensgate. 24, 4610 KRISTIANSAND Telefon: Faks: Organisasjonsnummer:

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Overgang skole - lærebedrift

Overgang skole - lærebedrift Overgang skole - lærebedrift Rapport fra arbeidsgruppe Rapport fra arbeidsgruppe som våren 2012 har drøftet utfordringer knyttet til formidling med spesiell vekt på skolenes rolle og alternativ opplæring

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen!

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Rapport fra samarbeidsprosjekt i Nord-Østerdal høsten 2010 Forord På bakgrunn av inntrykk vi sitter inne med fra skoleåret

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 4 SLUTTORD... 4 MEDLEMSBEDRIFTER... 5

ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 4 SLUTTORD... 4 MEDLEMSBEDRIFTER... 5 INNHOLD ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 4 SLUTTORD... 4 MEDLEMSBEDRIFTER... 5 HANDLINGSPROGRAM 2011... 6 LÆRLINGER... 8 FAGBREV 2011... 9 REKRUTTERINGSARBEID...

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2012 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer

MEF AVD. SØR-ROGALAND

MEF AVD. SØR-ROGALAND MEF AVD. SØR-ROGALAND ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTET I AVD. SØR ROGALAND ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 ************************************************************* 1. Åpning ved fylkeslederen 2. Valg

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus. Årsberetning 2013

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus. Årsberetning 2013 Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus Årsberetning 2013 Godkjent på generalforsamlingen 25. mars 2014 Styre og administrasjon Styret har bestått av: Medlemmer: Bård Schefte, leder Diplom-is

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret 2009 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste:... 5 1. Årsmelding Norsk

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 29. APRIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2014

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 29. APRIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2014 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 29. APRIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2014 ÅRSMØTE AVHOLDES HOS MAARUD DISENÅ TIRSDAG 29. APRIL FRA KL 9 13.30 PÅMELDING INNEN 20. APRIL TIL post@matbransjen.no

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

HMS&K (Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet) HÅNDBOK FOR OPPTEK

HMS&K (Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet) HÅNDBOK FOR OPPTEK HMSK Håndbok OPPTEK Dokument ID: Opptek 01-01 Revisjonsdato: 2014-06-23 Versjonsnr.: 02 Gyldig til dato: 2016-06-23 Verifisert av: Oddvar Larsen Godkjent av: Mads Frantsen HMS&K (Helse, Miljø, Sikkerhet

Detaljer

Oppfølging av fagopplæringen

Oppfølging av fagopplæringen Oppfølging av fagopplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i oktober og november

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer