Årsberetning 2014 NHO Reiseliv Vest-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 NHO Reiseliv Vest-Norge"

Transkript

1 Årsberetning 2014 NHO Reiseliv Vest-Norge Generelle opplysninger: Foreningens virksomhet har vært basert på samarbeid og oppgavefordeling mellom foreningens styre, sekretariat og regionkontor Vest Norge, samt NHO Reiseliv. Foreningens virksomhet har kontoradresse i Bergen kommune. Styrets medlemmer 2014/2015 Styreleder: Aslak Dalehaug, Tango Bar & Kjøkken Stavanger Nestleder Terje Hansen, Brakanes Group Hardanger Styremedlemmer: Gard Haugland, Bien Bar AS, Bergen Hans Olav Sandvik, Pluscamp Sandvik Gaupne Aud Melås, Flåmsbrygga/Ægir Flåm Erkan Mutlu, Engengruppen Bergen Hanne Berentzen, Ostehuset Stavanger Varamedlemmer: Mathias Mansoori, Scandic Haugesund Wenny Irene Hansen, Visit Fjordkysten Florø Valgkomité: Unn Skrede; Skei Hotel, leder Berit Bentzrud, Bellevue Restauranter Magne Torgersen, Rica Stavanger Administrasjon og revisjon: Sekretariatet har vært ivaretatt av bransjesjef Wenche Salthella. Foreningen har ingen ansatte.regnskapet er ført av Collegium Økonomi AS (tidligere Javi Regnskap AS) Statsautorisert revisor erståle Christensen, KPMG. Økonomi og regnskap: NHO Reiseliv Region Vest-Norge sitt regnskap viser pr et underskudd på kr71.899,- Styret bekrefter i samsvar med regnskapsloven at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og at regnskapet således er avlagt under denne forutsetning. Videre bekreftes det at foreningens virksomhet ikke i vesentlig grad bidrar til forurensing av det ytre miljø. Medlemsutvikling: Regionforeningen hadde pr medlemmer mot 400pr Dette er en oppgang på 35medlemsbedrifter i 2014, noe som er den største økningen regionen har hatt på mange år.rogaland + 19, Hordaland + 17 og Sogn og Fjordane 1. En totalt sett positiv utvikling som styret er meget fornøyd med - med unntak av i Sogn og Fjordane hvor det må gjøres en ekstra innsats mht verving av nye medlemmer. Hordaland har nå 194 medlemmer, Rogaland 148 og Sogn og Fjordane 93. 1

2 Region Vest er nå den nest største regionen målt i antall medlemsbedrifter- etter Oslo/Akershus. Æresmedlemmer NHO Reiseliv Vest-Norgehar 2 æresmedlemmer, Normann Lillebø og Eric Saudan. Ekstern representasjon: NHO Reiseliv Vest-Norge er gjennom bransjesjef, styret og medlemmer representert i følgende styrer, råd og utvalg; o NHO Reiseliv hovedstyre, Ole Warberg - president o NHO Hordaland representert v Nina Askvik, Radisson Blu Royal som styremedlem o NHO Sogn og Fjordane representert ved Aud Melås, Flåmsbrygga som styremedlem o NHO FMB Nasjonalt- representant Sogn og Fjordande ved Aud Melås, Flåmsbrygga o NHO Rogaland, representert ved Magne Torgersen, Rica Hotels som styremedlem o NHO, styringsgruppe for IA, Gerd Kjellaug Berge, leder. o Reiselivsplan Sogn og Fjordane, Wenny Irene Hansen som medlem av styringsgruppa o Innovasjon Norge Hordaland, representert i valgnemnda o Lagmannsretten, Ina Utne - fagkyndig meddommer for NHO i Arbeidsretten o NHOs Eierforum, Ina Utne medlem. o Regional Transportplan Hordaland referansegruppe: Ole Warberg o NHOs Reiselivsråd, Ole Warberg og Edmund Harris Utne som medlemmer. o Opplæringskontoret for Hotell & Restaurantfag i Hordaland - representert ved Eric Saudan som styreleder og Erkan Mutlu som styremedlem. o Valgkomiteen til hovedstyre i NHO Reiseliv, representert ved Unn Skrede som medlem. o Fagkyndig meddommer for NHO i Arbeidsretten, Unn Skrede o Vestnorsk Reiselivsfond, Unn Skrede leder. Gard Haugland styremedlem. o Rekrutteringsgruppe i Stavanger, Aslak Dalehaug. o Innovasjon Norge Sogn og Fjordane, Aud Melås, styremedlem o Aurland Næringsselskap AS, Aud Melås, styreleder o Sognefjorden Næringshage, Aud Melås, styreleder o Reisemål Hardangerfjord AS, Terje Hansen som styreleder. o Destinasjon Eidfjord AS, Terje Hansen som styremedlem. o Samarbeidsforum mot svart økonomi (KS, LO, NHO, Skatteetaten) representert ved bransjesjef. o NHOs tariffutvalg representert ved Ina Utne, Hotel Ullensvang og Per Paulsen, Radisson Blu Hotellene, som medlemmer. o Partnerskapsavtale NCE Tourism Fjord Norway, v/ bransjesjef o Hordaland Fylkeskommune, Forum Reiseliv Hordaland - representert ved bransjesjef som medlem. o Rogaland Fylkeskommune, Reiselivsforum, representert med bransjesjef som medlem o Regionalt nettverk, alkoholloven v/fylkesmannen i Hordaland, bransjesjef o Regionalt nettverk, alkoholloven v/fylkesmannen i Rogaland. Aslak Dalehaug o Bransjens kontaktperson inn mot skjenkeutvalget i Stavanger, Aslak Dalehaug 2

3 Styremøter avholdt i Stavanger Ulvik Bergen Molde Stavanger Bergen Foruten regionstyrets og sekretariatets faste oppgaver, har regionstyret også engasjert seg i blant andre disse sakene i Verving av nye medlemmer - Innspill til prioriterte saker for NHO Reiseliv - Årsmøtet i Ulvik - Landsmøtet og Vestlandsaften i Bergen - Organisering av NHO Reiseliv - Samarbeidsavtale NHO/NHO Reiseliv - Medlemsarrangement - Cruise problematikken på Vestlandet - Budsjett og handlingsplaner - Rekruttering til næringen - Lærlingeplasser - Lærlingekonkurranser - Høringsuttalelser - Regionale verneombud - Alkoholpolitikk o Skjenkeregler i Stavanger kommune o Skjenkekontrollens praksis i Bergen - GI/Måltidets hus/gladmat v/styreleder - Årets Måltid i Stavanger Regionstyret har i 2014 bevilget midler til følgende formål: Kr ,- til rekrutteringsprosjekt "Det dekkes til bords" i regi av Opplæringskontoret For Hotell og Restaurantfag i Hordaland. Dette er en 3-årig avtale, hvor siste år er Regionledermøter Det har vært avholdt 2 regionledermøter i regi av NHO Reiseliv i 2014, begge i Oslo. Styreleder og bransjesjef har deltatt på disse. Fagutvalg NHO Reiseliv Vest-Norge 3

4 Skjenke- og tilsynsutvalg i Stavanger: Utvalget har bestått av styremedlemmer fra Stavanger samt bransjesjef. Utvalget hadde møte med ordfører i Stavanger i august 2014 for å diskutere skjenkepolitikken. NHO Reiseliv Vest Norges skjenke- og tilsynsutvalg i Bergen: Erkan Mutlu, Berit Bentzrud, Per Jørgensen, Gard Haugland, Tore Sakstad, Hans Bru og bransjesjef. Skjenkeutvalget har også i 2014 vært aktivt og har hatt flere møter, blant annet med byrådsleder og næringsbyråd i Bergen i desember Landsmøte 2014 Delegerte fra Vest Norge til NHO Reiselivs landsmøte i Bergen 21.mai 2014: Aslak Dalehaug Terje Hansen Hans Olav Sandvik Hanne Berentzen Gard Haugland Erkan Mutlu Aud Melås Wenny Irene Hansen Nina Askvik Magne Torgersen Unn Skrede Kristian Jørgensen Ina Utne Jak Restaurantdrift AS Brakanes Group Pluscamp Sandvik Ostehuset Bien Bar Engengruppen Flåmsbrygga Hotell Visit Fjordkysten Radisson Blu Royal Rica Stavanger Airport Skei Hotel Fjord Norge AS Hotell Ullensvang NHO Reiselivs årskonferanse m/landsmøte ble avholdt i Bergen mai 2014 på Radisson Blu Royal Hotel. Regionforeningen arrangerte Vestlandsaften på Fløien 19. mai. Det ble 3 innholdsrike dager i fantastisk vestlandsvær! Priser Medlemsbedrift Haaheim Gaard fikk tildelt NHO Hordalands nyskapingspris for Denne ble utdelt på NHO Reiselivs årskonferanse 20. mai. Samlinger for medlemmene. o Medlemsmøte m/ middag i Stavanger, 29. januar 2014 o Årsmøte i Ulvik, 25. mars 2014 o Vestlandsaften på Fløyen ifm landsmøtet i Bergen, 20. mai 2014 o Medlemsmøte m/ middag i Stavanger, 6. november 2014 o Medlemsmøte/lutefiskaften på Grand Bergen, 3. desember

5 Planlagt medlemsmøte i Florø 15. september måtte dessverre kanselleres da dette viste seg å kollidere med Fjord Norges markedsmøte i Molde samme dato. Kurs for medlemmene Ingen kurs ble avholdt i Det ble sendt ut invitasjon til medlemmene til kurs i retorikk våren 2014 i samarbeid med Peliargo, men disse måtte kanselleres pga lav påmelding. NHO Reiseliv Vest Norge lokallag Region Stavanger. Etablert mars Lokallaget ble enstemmig besluttet oppløst på årsmøte i lokallaget 29. januar Styret i lokallaget begrunnet sin beslutning med mangel på saker å jobbe med siden stiftelsen i 2009, da regionstyret og lokale styremedlemmer håndterer innkomne sakerog foreningens arbeid på en god og tilfredsstillende måte.det er dermed ikke behov for et lokallag som binder opp ressurser og styreverv i dette. Årsmøtet var imidlertid tydelig på at dette ikke skulle føre til redusert aktivitet for medlemmene i Stavangerområdetsom de siste årene har vært oppe i 2-3 medlemsarrangement pr år, og at dette skal ivaretas av regionforeningen. Årsmøtet var også tydelig på at det kan bli behov for et lokallag igjen på et senere tidspunkt, og at det da kan tas opp til ny vurdering. Styreleder og styremedlemmer har ellers orientert styret om møter og arrangement der de har representert regionforeningen. Bransjesjef har kontinuerlig orientert styret om arbeidet ved regionkontoret og NHO Reiseliv sentralt. Styret vil benytte anledningen til å ønske NHO Reiseliv Vest-Norge og det nye regionstyret lykke til videre. Bergen, 31. januar 2015 NHO Reiseliv Vest-Norge Aslak Dalehaug, Styreleder Terje Hansen Hanne Berentzen Erkan Mutlu 5

6 Hans Olav Sandvik Aud Melås Gard Haugland 6

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Vedtekter for Vestlandsutstillingen 1: Formål Organisasjonen VU er et samarbeid mellom institusjonene Stavanger kunstforening, Haugesund kunstforening, Kunsthuset Kabuso, Sunnfjord Kunstlag, Kunstmuseet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Postboks 40, 7701 Steinkjer Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Tillitsvalgte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 2013-2014 Landsstyret: Navn verv Nils Solberg leder Halden Laila Hoff nestleder Hattfjelldal Karen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Nyheter fra Kvinner i Business

Nyheter fra Kvinner i Business Nyheter fra Kvinner i Business Kjære medlemmer! Nå er sommeren kommet og vi skal snart alle ta en velfortjent ferie. Som styreleder er det godt å oppleve at det er kommet inn nye krefter i styret som bidrar

Detaljer

Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i YS-huset, Oslo 12.juni 2008.

Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i YS-huset, Oslo 12.juni 2008. Stiftet 1893 Beretning fra landsstyret for perioden juni 2008 juni 2009 Innledning Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Nord-Trøndelag journalistlag

Nord-Trøndelag journalistlag Nord-Trøndelag journalistlag Årsmøte 20. oktober 2010 kl 1800 Grand hotell, Steinkjer Tidsplan: 1800: Årsmøte 1900: Debattmøte om redaksjonene trenger regler for sosiale medier 20.30: Middag for årsmøtets

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 1-2011 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2011 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer