Vi moderniserer Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi moderniserer Norge"

Transkript

1 Vi moderniserer Norge

2

3 Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon og heis. Bransjeforeningene i Norsk Teknologi er: HLF - Heisleverandørenes landsforening INTEGRA - Foreningen for tekniske systemintegratorer NELFO - Foreningen for EL og IT Bedriftene VKE -Foreningen for ventilasjon, kulde og energi Bransjeforeningene har over 1700 medlemsbedrifter med ansatte og har en samlet årlig omsetning på ca. 40 milliarder. Gode rammebetingelser danner grunnlaget for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. En aktiv næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk er derfor viktige satsingsområder for Norsk Teknologi. Ove Guttormsen Administrerende direktør Mob:

4 Arbeidsliv jus og tariff Gode lønns- og arbeidsvilkår gir trygghet og velferd. Hovedavtalen mellom LO og NHO betraktes som arbeidslivets grunnlov med føringer for gjensidig respekt og toleranse. Hovedavtalen bygger på organisasjonsfrihetsprinsippet og at det er adgang til rettslig oppfølging av uenighet om forståelsen av en tariffbestemmelse. Norsk Teknologi er part i Landsoverenskomsten for elektrofagene og i Heisoverenskomsten. LOK gjelder for installasjon og IT, mens Heisoverenskomsten gjelder for installasjon og vedlikehold av heiser. Norsk Teknologis medlemmer har også ansatte med medlemskap i NITO, Tekna, FLT, Fellesforbundet, samt lederne. Cathrine Aspestrand Furre Advokat/direktør arbeidsgiverseksjonen Tlf: Mob: Ingar Tukun Fagsjef arbeidsgiverseksjonen Tlf: Mob: Gunnar Aalde Advokat M.N.A, seksjonssjef Tlf: Mob:

5 Vi arbeider for» En revisjon og modernisering av arbeidsmiljøloven og de tariffavtalene som medlemsbedriftene er bundet av» Fleksibel bruk av arbeidskraft» Tettest mulig sammenheng mellom lønnsdannelse og produktivitet» Innføring av nasjonal minstelønn for å sikre gode og mest mulig like konkurranse- og arbeidsvilkår. Helse, miljø og sikkerhet Norsk Teknologi arbeider for at alle bedrifter tilknyttet oss skal drive virksomheten på en forsvarlig og miljøbevisst måte. Vi ønsker at våre bransjer skal fremstå som sikkerhetsorienterte og trygge, med et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Fokus på helse, miljø og sikkerhet er svært viktig i enhver bedrift. Foruten å bidra til en tryggere arbeidsdag, skaper det også bedre trivsel og lavere sykefravær. Som bedriftsleder er det viktig å sørge for god sikkerhetsopplæring blant de ansatte, og å følge opp sykemeldte på en god måte. Lars Erik Lundgaard Lars Erik Lundgaard Advokat M.N.A Tlf: Mob: Eirik Remo Fagsjef HMS Tlf: Mob:

6 Næringspolitikk Forutsigbare og gode rammebetingelser er avgjørende for medlemsbedriftenes konkurransekraft og lønnsomhet, samtidig som det bidrar til markedsog næringsutvikling. Norsk Teknologi driver derfor offensiv påvirkning av politiske myndigheter, alene og i samarbeid med andre interesseorganisasjoner. Norsk Teknologi er en tydelig næringspolitisk røst som bidrar i samfunnsutviklingen. Overordnet står arbeidet for teknologi- og konkurransenøytralitet fordi like vilkår til like betingelser er viktig for medlemsbedriftene. Samtidig jobber vi for økt produktivitetsutvikling, god tilgang på kvalifisert arbeidskraft og kompetanse, samt høy grad av seriøsitet. Vi arbeider for:» Forsterket innsats på energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse og innføring av forutsigbare incentiver.» Valg av energibærer skal baseres på likeverdige kriterier» Motarbeide svart arbeid og innføre ROT-fradrag» Bevisstgjøring om økt global konkurranse» Åpning av nettselskapenes naturlige monopol» Fritak for tilknytningsplikt for fjernvarme» Forsterke innsatsen på velferdsteknologi» Utvikle kravspesifikasjon i anbud til å dekke krav til samfunnsansvar

7 Vil du vite mer? Kontakt: Tore Strandskog Direktør næringspolitikk Tlf: Mob: Vigdis Sværen Fagsjef næringspolitikk Tlf: Mob:

8 Kompetanse politikk utdanning og rekruttering En av de største utfordringene er å sikre tilgang på arbeidskraft med rett kompetanse. Et overordnet mål er derfor å stimulere til valg av yrkesfag og realfag, og styrke fagskolens formelle status i utdanningsløpet. God rekruttering av fagarbeidere, teknikere og ingeniører er den beste investeringen for fremtiden for våre bransjer. Utdanningsmyndighetene må gjøre mer for å heve statusen til yrkesfagene og gi bedre rammebetingelser for lærebedriftene. Vil du vite mer? Kontakt: Knut Chr. Christensen Direktør organisasjon og kompetanse Tlf: Mob: Vi arbeider blant annet for:» Å styrke det lokale samarbeidet mellom bedrift og skole for opprettelse av flere studieplasser og heve kvaliteten i utdanningen» Å balansere bransjens kompetansekrav målt opp mot nye myndighetskrav» Øke antall lærebedrifter og øke antall lærlinger i hver bedrift» Øke lærlingetilskuddet Svein Harald Larsen Fagsjef utdanning Tlf: Mob:

9 Kommunikasjon Norsk Teknologi arbeider for å synliggjøre medlemsbedriftenes betydning for økt modernisering og verdiskaping i Norge og kommunisere aktuelle politikk områder i ulike kommunikasjonskanaler som Teknologica, nyhetsbrev, i tillegg til media. Vil du vite mer? Kontakt: Tom Schjerven Informasjonssjef Tlf: Mob:

10 «NELFO ivaretar medlemmenes interesser med vår fagkompetanse, rådgivningstjenester og nettverk. Sammen med Norsk Teknologi og NHO er vi med på å sette dagsorden for å styrke bransjens konkurranseevne og rammebetingelser gjennom en aktiv næringspolitikk. Det lønner seg å være på lag med NELFO!» Ove Guttormsen, administrerende direktør i NELFO Mob: «Vi jobber for å bedre rammebetingelser i heisbransjen, og for at sikkerheten opprettholdes. Det må gjelde samme krav til sikkerhet for alle brukere av løfteinnretninger» Svein H. Kjærnet, daglig leder HLF Mob:

11 «Økt bruk av automatisering og teknologi øker konkurransekraften» Erik Pilgaard, daglig leder Integra Mob: «Fire av ti skoler har helseskadelig inneklima. Hvordan kan norske myndigheter overse dette problemet som så enkelt kan forbedres med nytt ventilasjonsanlegg?» Aud Børset, daglig leder VKE Mob:

12 Norsk Teknologi Fridtjof Nansens vei 17, 0369 Oslo. Pb 7175 Majorstuen, 0307 Oslo T: F: Bransjeforeningene i Norsk Teknologi er: HLF, INTEGRA, NELFO, VKE En landsforening i NHO

Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013

Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Bransjer i endring utfordringer og muligheter Norsk Teknologi har sterke bransjeorganisasjoner, som med all tydelighet har demonstrert evne til omstilling og fornyelse.

Detaljer

NELFOs mål og strategier 2011 2013

NELFOs mål og strategier 2011 2013 NELFOs mål og strategier 2011 2013 Prioriteringer 2012 Kompetanse og politisk påvirkning NELFOs strategier for de neste to år er konkrete og målbare. To viktige stikkord kjennetegner vår mulighet for å

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

FOR HØYERE AVSKRIVNINGSSATSER s. 4

FOR HØYERE AVSKRIVNINGSSATSER s. 4 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 4/2008 FOR HØYERE AVSKRIVNINGSSATSER s. 4 Det blir mer lønnsomt å investere i nye og mer energieffektive løsninger ved utskifting av faste tekniske installasjoner. Dette vil

Detaljer

meningsløs og fordyrende

meningsløs og fordyrende nr 01/2014 nytt fra Norsk teknologi tilknytningsplikt for fjernvarme Fotograf John Petter Reinertsen meningsløs og fordyrende Side 4 enøk Foreslår 27 prosent skattefradrag for enøk-tiltak Skattefradrag

Detaljer

KONJUNKTUR- RAPPORT s. 5

KONJUNKTUR- RAPPORT s. 5 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 1/2009 Nytt tiltak under finanskrisen: KONJUNKTUR- RAPPORT s. 5 Enova etablerer støtteprogram for energieffektivisering i offentlige bygg s. 3 Regjeringens tiltakspakker styrker

Detaljer

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 1.0 Sentrale utviklingstrekk Globaliseringen fortsetter, og konkurransen fra utenlandske selskaper vil øke i tiårene fremover, særlig

Detaljer

TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer

TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer TriONA Styrets årsberetning 2012 for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer 2 Integra Styrets årsberetning for 2012 Styrets årsberetning 2012 Styrets årsberetning dekker kalenderåret 2012.

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Fotograf John Petter Reinertsen Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 byggeregler Indeksbygg Viktig samarbeidsavtale mellom bransjen og

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram Generalforsamling Fredag 17. april 2015 101. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2014» Regnskap for 2014» Budsjettforslag for 2015 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5. Sikker landing med automatisering. Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2. s.

ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5. Sikker landing med automatisering. Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2. s. NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 3/2009 ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5 Sikker landing med automatisering s. 6 Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2 Statsbudsjettet 2010 Etterlyser

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Lørdag 26. april 2014. 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Lørdag 26. april 2014. 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 26. april 2014 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2013» Regnskap for 2013» Budsjettforslag for 2014 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

Nytt håp om energifunn

Nytt håp om energifunn nr 02/2013 nytt fra Norsk teknologi Nytt håp om energifunn Side 3 marked Gode markedsutsikter Markedet for de tekniske entreprenørene har økt siden 2011, og forventningene i overskuelig fremtid er at veksten

Detaljer

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden!

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden! NFVBs måldokument 2013 til 2015 Styrker bransjen former fremtiden! NFVB gjør en svært viktig jobb for medlemsbedriftene. Lykkes vi med å styrke frisør- og velværebransjen, bidrar vi også til et økonomisk

Detaljer

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2008 VKE Ny bransjeforening Interimsstyret i VKE. Bak (fra v): Anders Bredesen (styreleder i VRF), Mats Eriksson (daglig leder i NVEF), Sturla Hyldmo (nestleder i VRF), Finn

Detaljer

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken Nytt fra Norsk Teknologi Dialogmøte om velferdsteknologi Myndighetene har mål om full implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenestene innen 2020. Nå har Norsk Teknologi og NELFO fått en plass i

Detaljer

BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG TEK 10: s. 2

BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG TEK 10: s. 2 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 4/2010 TEK 10: BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG s. 2 Høringer: Økodesignforskrift, Energimerkedirektivet, Bygningsenergidirektivet 5-6 Vikarbyrådirektivet hva innebærer

Detaljer

Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017

Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017 Entreprenørforeningen bygg og anlegg Strategi 2014 til 2017 Vi bygger fremtiden! Foto: Terje Borud EBA`s visjon er at vi skal bygge en bærekraftig fremtid. Det betyr at vi må sette lønnsomhet, seriøsitet,

Detaljer

Ladetilbudet henger etter

Ladetilbudet henger etter Nytt fra Norsk Teknologi 02/2014 Miljøambassadør Vi vil bidra til at Oslo kommune reduserer klimagassutslippene og blir en bedre by å bo i, sier miljøambassadør og adm. direktør Ove Guttormsen. Side 2

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22 Nytt fra Norsk Teknologi Klima seiler opp som toppsak TNS Gallups klimabarometer 2015 sender klima og miljø opp i toppsjiktet av saker velgerne mener regjeringen må prioritere. Side 6 Energioppfølging

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

For bransjens beste 1

For bransjens beste 1 For bransjens beste 1 Vi jobber for bransjens beste Tor Backe Adm. direktør Adm.leder sekretariatet Sekretær GF og styre Juridisk fagansvarlig Næringspolitikk NHO, BNL og GCI UICP NRLs avdelinger Tirill

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer