Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016"

Transkript

1 1

2 Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar 2. januar -Planleggingsdag, barnehagen stengt. Ny årsplan godkjennes av SU. Februar Uke 6-Vinteraktivitetsdag. 11. februar Karneval. Mars 10. mars-barnehagedagen. April Uke 13-Påskefrokost/lunsj på alle avdelinger. 1.april, onsdag før påske, stenger vi kl Barnehagen er stengt i påsken fra Uke 18- Ruskendag. Uke 21- Foreldremøte. Mai 1.mai, barnehagen stengt. 13. mai - Markering av 17. mai i sentrum (3-6 åringer). 14.mai Kristi Himmelfartsdag, barnehagen stengt. 15. mai Planleggingsdag, barnehagen stengt. 25. mai 2.pinsedag, barnehagen stengt. 28. mai Sommerfest. Innen utgangen av mai skal alle foreldre ha hatt tilbud om foreldresamtale. Juni 4.juni - Pysjamasfest for skolestarterne. Juli Uke 29,30 og 31-Barnehagen er feriestengt. August 13. og 14. august- planleggingsdager, barnehagen stengt. Tilvenningsperiode - avdelingsbytte for noen og nye barn begynner. September 09.september-Foreldremøte. Oktober Fotografering i barnehagen, dato kommer. Uke 43 Internasjonal uke Avdelingsvise opplegg og innfallsvinkler. November 11.november, planleggingsdag, barnehagen stengt. Innen utgangen av november skal alle foreldre ha hatt tilbud om foreldresamtale. Desember 11. desember Lucia-markering. 17. desember Nissefest desember, barnehagen stengt. 31. desember, barnehagen stengt. Januar 4. januar 2016, planleggingsdag, barnehagen stengt

3 Barnehagedagen i Trippestadlia barnehage I august starter nytt barnehageår opp. Noen barn forlater oss og begynner på skolen, mens andre har sine første dager i barnehagen. Denne perioden, tilvenningsperioden, er spennende for liten og stor noen er tilbake fra en lang ferie, noen vil kanskje savne noen av de som har begynt på skolen men ALLE får nye mennesker å bli kjent med. Alle er like velkomne, og alle har sine behov. De nye skal bli kjent og trygge, mens de mer erfarne vil utforske nye sider av barnehagen. Vi voksne skal passe på at nye og gamle barn får den oppmerksomhet og oppfølging de trenger. For at barnet skal få god tilknytning til barnehagen, har vi en voksen som følger barnet ekstra den første tiden. Barnehagens åpningstid er fra Frokost serveres i barnehagen mellom Ca. kl starter vi opp med planlagte aktiviteter som for eksempel tur, forming og så videre. Gi beskjed om barnet kommer senere, eller tar fri. Lunsj serveres mellom ca og Lunsj består som regel av et smøremåltid, med brød og variert pålegg. Vi lager varm lunsj en gang i uka. Lettmåltid, det vil si frukt og grønt/ knekkebrød spises ved tiden. Måltider: All mat, frokost, lunsj, lettmåltid og bursdagskaker/bursdagsmat samt tilberedning og servering, dekkes av kostpengene som er spesifisert på regningen fra Askim kommune, vi henviser også til folder: «Mat og måltider i Trippestadlia barnehage». For barn med matvareallergi eller matintoleranse må dette dokumenteres av lege eller annet kvalifisert helsepersonell. Det utarbeides da en oversikt over hva barnet kan/ikke kan spise. 3

4 Klær og nødvendig utstyr: Vi er ute hver dag, enten på formiddagen, eller på ettermiddagen etter lunsj. I tillegg er vi på tur minimum en gang i uka. Minst ett ekstra skift med klær og egnet tøy til utebruk skal ligge i barnehagen. Husk at været kan forandre seg i løpet av en dag! Dette trenger barnet ditt av klær i barnehagen: Skiftetøy: Undertøy, strømpebukse, sokker, bukse, genser Varmt tøy: Ullbukse, ullgenser (eller fleece), ullsokker, vinterdress, lue, hals, votter Regntøy: Regnbukse, regnjakke, regnvotter Skotøy: Vintersko, joggesko, støvler og innesko Av sikkerhetshensyn ber vi dere fjerne snorer i klær til overkroppen, da dette utgjør en fare for at barna kan henge fast eller kveles. Barnas klær må navnes slik at de havner på rett hylle. Barna bør ha solkrem om sommeren og kuldekrem om vinteren tilgjengelig på plassen sin. Barn trives best i klær som: - Gir dem mulighet til å utfolde seg så fritt som mulig - Er tilpasset vær -og temperaturforhold, og som beskytter dem mot fuktighet, kulde og sol - Gir god ventilasjon Vi har to faste bleieskift om dagen for de barna som bruker bleier, og vi skifter selvsagt i tillegg bleier når det er behov for det. Bleier tas med hjemmefra, og vi ønsker primært åpne bleier (ikke trusebleier). Skal barnet sove i barnehagen må vogn med sikring (seler) og navnet utstyr medbringes. Barna sover primært ute. 4

5 Bursdagsmarkering: Når barnet har bursdag markeres dagen, eller nærmeste dag etter avtale. Denne dagen er det bursdagsbarnet som er i hovedfokus, og får oppmerksomhet og ekstra stor plass i gruppa. Vi har følgende rekvisitter for å markere dagen: - Flagg ute - Bursdagskrone - Bursdagsstol som barnet får sitte på når vi har samling - Bursdagskalender på avdelingen Bursdagsbarnet kan velge mellom følgende på dagen sin: - Is - Yoghurt med bær - Sjokoladekake Når det gjelder bursdagsinvitasjoner til feiring hjemme, vil vi at innbydelser blir levert privat. Kjøp av ekstra dag: Barn med redusert plass kan ha ønske om å kjøpe en ekstra dag. Vi tilbyr familier med redusert plass å kjøpe ekstra dager dersom avdelingen har kapasitet. Dette koster 264 kroner pr. dag inkludert mat. Spør da avdelingspersonalet på din avdeling om skjema for dette. Vi forsøker å få det til når det er kapasitet, men ha respekt for at det ikke alltid er mulig. Barn med redusert plass har i utgangspunktet tilbud om å være med på de aktiviteter som faller på de dagene barnet har dag. I tillegg får de tilbud om å være med på 16. mai feiring(som er markering av 17.mai), karneval og nissefest, dersom de ikke har plass disse dagene. Se nærmere info på avdelingen. Ønske om å endre plasstørrelsen: Dersom dere i løpet av året ønsker å endre plassstørrelsen til barnet, må dette søkes om, gjennom Oppvekstportalen, som du finner på Askim kommunes hjemmeside. En reduksjon i plass regnes som oppsigelse av deler av plassen, med 1 måneds oppsigelsesfrist. Dersom dere ønsker større plass, kan vi tilby dette så snart vi får noe ledig. Sykt barn: Dersom barnet er sykt, skal det holdes hjemme fra barnehagen. Syke barn har det best hjemme, og barnehagedagen er hektisk og slitsom for en uopplagt kropp. Dessuten er mange av de sykdommene barn får, 5

6 svært smittsomme. I et miljø der mange mennesker oppholder seg, får vi derfor fort spredning av sykdommer både blant barn og voksne. Selv om barnet ikke er rammet av en sykdom, er barnets allmenntilstand selvfølgelig avgjørende for om det bør være i barnehagen eller ikke. Dersom barnet blir sykt i barnehagen, tar vi kontakt med foreldre / foresatte. Sammen med dere gjør vi avtaler om henting og/eller behandling. Vi henviser også til eget skriv om vanlige barnesykdommer. Hvem henter barnet? Det er en forutsetning for oss å få beskjed dersom noen andre enn den/ de som har daglig omsorg for barnet skal hente i barnehagen. Vi kan ikke levere ut barn til personer som vi ikke har fått beskjed om skal hente barnet. Dette er av sikkerhetsmessige hensyn. Har vi ikke fått beskjed på forhånd, og noen andre kommer for å hente, vil vi forsøke å få tak i dere på telefon. Får vi ikke kontakt, vil barnet bli holdt tilbake. Vi ber om at dere fyller ut skjema for oppheving av taushetsplikt / personlig informasjon om barnet dersom det er noen andre som henter barnet regelmessig. Ferieavvikling: I forkant av de store ferieperiodene sender vi ut forespørsler om hvem som kommer i barnehagen og hvem skal ha ferie. Det er viktig at vi får tilbakemeldinger innen den fristen som er satt opp. Dette bidrar til at voksenressursene utnyttes bedre, og at personalet får avviklet ferie. I 2015 er det Trippestadlia barnehage som vil være sommeråpen barnehage i ukene 29,30 og 31. De andre sommerukene slår vi sammen avdelinger, alt etter hvor mange barn og voksne det er i barnehagen. Vi har ulike temaer de ulike ukene, så det skjer mye i barnehagen selv om det er ferieavvikling! Barna skal i løpet av barnehageåret ha 4 ukers ferie. Tre av ukene skal fortrinnsvis avvikles i perioden medio juli til første mandag i august. Minimum to uker må avvikles sammenhengende i perioden Sommerferien for barna må være fastsatt innen 25. april hvert år. 6

7 Overgang mellom barnehage og skole: Kommunen har utarbeidet en egen rutine for en kvalitetssikring av overgangen mellom barnehage og skole. I den rutinen ligger en del formaliteter som barnehagen gjør uten at det merkes av den enkelte familie. Hvis vi mener det er behov for et overføringsmøte om enkeltbarn vil foreldrene bli informert og spurt om tillatelse, og om de vil delta på møtet. Vi overfører ingen opplysninger uten at foreldrene samtykker. På vårparten arrangerer skolene en besøksdag for skolestartere, hvor barna følges av barnehagepersonell, og senere (mai/juni) en besøksdag hvor foresatte følger barna. I Trippestadlia barnehage har vi et opplegg for de eldste barna gjennom det siste barnehageåret, med fokus på selvstendiggjøring, sosial mestring i gruppe og medvirkning i egen hverdag. 7

8 Ukeplan for Trippestadlia barnehage 2015 I Trippestadlia barnehage blir ukeplanen til underveis. Vi tar barnas innspill på alvor, og de skal oppleve medvirkning i sin hverdag. De legger ut spor i form av entusiasme og forskning hele tiden, hver dag.for å fange opp disse innspillene, må de voksne være lydhøre og aktive med barna. Når barn formidler, lytter de voksne.det gjør at vi ikke kan planlegge i detalj hva hver dag skal inneholde, vi må planlegge underveis, med barna. Men det utelukker ikke at vi har faste punkter på ukeplanen vår, det er bare at vi ikke har tidfestet når og hvordan det skal skje. Derfor ser en ukeplan i Trippestadlia barnehage slik ut: Alle barna skal ut hver dag Alle barna skal på tur minimum en gang i uka Alle barna skal få lunsj hver dag, og varm lunsj en dag i uka Alle barna skal leke, lære, utforske og erfare innenfor de 7 fagområdene i Rammeplan for barnehager. Leken skal ha en stor plass i barnehagehverdagen og vi skal stimulere til utfordringer, læring, mestring og omsorg. Lek skal foregå hver dag. Det vil si ved utelek, innelek, måltider, stelle-situasjoner, påklednings- og avkledningssituasjoner og utenfor barnehagens område. Alle avdelingene skriver dagsrapporter på tavle, slik at dere som foreldre får nøkkelord til samtale med barna. I tillegg skriver alle avdelingene et månedsbrev, som legges ut på Fronter (nettbasert informasjonskanal), hvor de oppsummerer måneden og henviser til rammeplan og fagområder de har utforsket og erfart innenfor, sammen med barna. I tillegg dokumenterer barn og voksne på vegger og tavler på avdelingen. Kommunikasjon i bringe- og hentesituasjonen er viktig, både for oss og dere, og vi ber om forståelse for at det kan bli begrenset hvis mange er tilstede på en gang. Vi oppfordrer dere til å bruke informasjon på tavler og Fronter som utgangspunkt for samtaler med barna om hva de erfarer og forsker på i barnehagen. Har dere innspill gi dem til oss! 8

9 Økonomi Hva koster det å ha barn i Trippestadlia barnehage? Askim kommune har inntektsgraderte betalingssatser. Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. søsken og 50 % moderasjon for 3. søsken. Betalingssatser for full plass er: Husstandens samlede bruttoinntekt under ,-. år: 2070,- pr. mnd, pluss 426,- for kost. Husstandens samlede bruttoinntekt over ,- pr. år: 2480,- pr. mnd,pluss 426,- for kost. Ved deltidsplass reduseres prisen i forhold til % plass, pluss et administrativt påslag på 5 % (Eks: For 80 % plass betales det 85 % av full pris ). Feil på faktura: Ta kontakt med styrer hvis du mener at fakturaen er feil. Barnehageplassen disponeres til , for skolestarterne, de andre beholder plassen til den sies opp. Barnehagens oppsigelsesfrist er 1 måned. I juli er det betalingsfri. Visjon Det skal finnes rom for alle i Trippestadlia barnehage. Visjonen vår, vi setter spor, gir oss muligheten til å skape gode opplevelser med og for barna.for at de voksne i barnehagen skal sette spor hver dag, må vi: * Reflektere over egen praksis kontinuerlig, både alene og i gruppe, og utvikle og endre oss * Være aktivt til stede i barnas lek og aktiviteter * Være genuint interessert i hvert enkelt barn For mer informasjon, se årsplanen. 9

10 Kvalitetskjennetegn Gjennom å sette av midler til og prioritere kvalitet, har Askimbarnehagen igangsatt et prosjekt. Prosjektet ble opprettet for å forsøke å finne kvalitet på ulike områder i barnehagene i Askim. Dette skal kunne måles,og skal ikke baseres på personlig oppfatning eller synsing hos hver og en av oss. Derfor bygger verktøyet med kvalitetskjennetegn på styringsdokumentene våre, Lov om Barnehager, Rammeplan for barnehager og andre relevante tekster i form av teori og lov. Vi har utarbeidet kjennetegn på kvalitet på følgende områder:språk og språkmiljø,demokrati, lek og lekemiljø, sosialt miljø og læringsmiljø. For mer informasjon, se i heftet «Kvalitetskjennetegn» Oppmerksomt nærvær (mindfullness) Mindfullness, eller oppmerksomt nærvær handler om å øve seg på å være til stede, her og nå. Oppmerksom er oppmerksomhet på øyeblikket her og nå, nær er å være nær seg selv og nær sine medmennesker og livssituasjonen man er i. Nær er å være, ikke bare gjøre. Dette er muligheter alle har i seg. Å trene oppmerksomt nærvær er derfor å gi rom for å utvikle indre ressurser av betydning for å forholde seg både til seg selv og til hverandre med respekt, vennlighet og empati. Det innebærer å legge inn pauser og stoppe opp i hverdagen. Tidlig innsats Vi samarbeider med Familiens Hus, som består av helsestasjonen, pedagogisk-psykologisk tjeneste(ppt), barnevernstjenesten, fysio- og ergoterapi og psykisk helseteam. Samarbeidet er i hovedsak i forhold til enkeltbarn og -familier, men vi har også tverrfaglige møter, der vi kan ta opp saker vi ønsker råd og veiledning om. Det innhentes alltid samtykke fra foresatte i forkant av veiledning ved konkrete saker, uavhengig om de er anonyme eller ikke. Foresatte kan delta på slike møter. Ved ønske om kontakt med de ulike instansene, bistår vi gjerne! Fra 2014 har vi 4 års kontakten i barnehagen, hvor pedagogisk leder samarbeider med helsesøster, fysioterapeut og ergoterapeut. 10

11 Fagområdene Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver forplikter hver enkelt barnehage til å jobbe mot spesifikke mål med spesifikke metoder innenfor fagområdene. Denne delen av planen vil presentere fagområdene kort, vi henviser ellers til årsplanen for fyldigere informasjon. Nærmiljø og samfunn Barnehagen skal være synlig i sitt nærmiljø, og vi skal bli kjent i lokalsamfunnet vårt. Barnehagen har et samfunnsansvar for å skape et positivt miljø, hvor alle parter er likeverdige og føler seg inkludert og viktige. For at barna skal få kjennskap til det demokratiske samfunnet er det viktig at barns medvirkning trekkes inn tidlig. Nysgjerrighet og tillit er viktig for barna, og barnehagen skal bidra til utviklingen av dette slik at de blir rustet til å møte verden utenfor familien. Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger (Rammeplan 2011: 43) Barnehagen ønsker at barna gjennom ulike former for lek og aktiviteter opplever glede og mestring gjennom erfaringer med tall og former. Barna erfarer og leker med form og mønstre, størrelser, former og mål. Vi legger til rette for at barna i lek og hverdagsaktiviteter erfarer for eksempel mål, volum, vekt og tid. Vi undrer oss sammen over likheter og ulikheter, og utforsker matematiske sammenhenger. Kropp, bevegelse og helse Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna verden og seg selv å kjenne. Det er viktig at barnehagen tilrettelegger for fysisk aktivitet både ute og inne. Vi er bevisste på å inspirere til trygg og utfordrende kroppslig lek og aktiviteter for alle uansett kjønn og kroppslige, psykiske og sosiale forutsetninger. Kommunikasjon, språk og tekst God kommunikasjon legger grunnlaget for et godt samspill mellom mennesker. Derfor blir dette fagområdet spesielt viktig for oss. Vi samtaler med barna om opplevelser, tanker og følelser for å utvikle et rikt språk. Å lytte, observere og gir respons er viktig for oss, og vi oppmuntrer også barna til dette. På de ulike avdelingene blir vi kjent med 11

12 bøker, sanger, bilder og symboler som tallsiffer og ordbilder.i arbeid med de yngste barna, og barn som ikke har utviklet et godt verbalt språk, er vi spesielt opptatt av å ha et tydelig kroppsspråk. Kunst, kultur og kreativitet Kunst, kultur og kreativitet er et sentralt fagområde i rammeplanen. Området handler i store trekk om å introdusere barna for ulike estetiske uttrykk, gi dem mulighet til å uttrykke seg på ulike måter, skape noe felles og en samhørighetsfølelse. Gjennom erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barna få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon. Fagområdet kan komme til uttrykk gjennom bl.a. billedkunst i billedbøker, formingsaktiviteter, musikk, dans, drama, språk, litteratur, teater og film. Barna skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Natur, miljø og teknikk Naturopplevelser bidrar til lek, kreativ utfoldelse og mangfold av opplevelser, til erfaring og læring innen flere fagområder, til rekreasjon, til fysisk og mental helse og kan også bidra til å fremme respekt for samspillet i naturen. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barn blir bedre kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesker og natur. Naturen har muligheter for alle og byr på utfordringer de ikke møter ellers i barnehagen. Etikk, religion og filosofi Fagområdet omfatter arbeidet med verdier og holdninger i barnegruppa. Vi ser dette gjennom grensesetting og det sosiale samspillet i barnegruppa. Barna skal få anledning og ro til undring, og tenking, filosofering, samtaler og fortellinger, samt bli kjent med ulike kulturer og religioner som er representert i barnegruppa. Prosjekt- og temaarbeid Vi fanger vi opp barnas interesseområder før vi planlegger, målet blir til underveis, og det er spennende! De voksne erfarer og lærer sammen med barna. Vi lar barna slippe til med tanker og ideer og ser barna som 12

13 kompetente og nysgjerrige. Vi har tro på deres evne og lyst til å lære, som vi gjenspeiler gjennom dokumentasjon. Vi dokumenterer det vi gjør under og etter arbeidet med prosjekt. Gjennom for eksempel bilder kan både barn, voksne og foresatte se arbeidet og bli inspirert til videre arbeid eller samtaler, og ny læring! Vi reflekterer over det som skjer før under og etter prosessen og bruker det videre i nye prosjekter og andre læringssituasjoner, som pedagogisk dokumentasjon. Temaer som er en naturlig del av året og samfunnet vi deltar i, vil legge grunnlag for temabasert arbeid gjennom barnehageåret, det kan være voksenstyrt temaarbeid som vi drar videre til spennende prosjekter. Medvirkning/samarbeid Foresatte har mulighet til medvirkning gjennom Brukerrådet, Samarbeidsutvalget og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Gjennom deltakelse i disse foraene, får foresatte mulighet til å være med på prioriteringer i forhold til barnehagens drift. Barnehagen ser på samarbeidet med foresatte som fundamentet for en godt tilrettelagt hverdag og utvikling for barnet. FORELDREUTVALGET TRIPPESTADLIA BARNEHAGE Valgt på foreldremøte september 2014: Avdeling: Navn: Telefon: Mail: Barn: Rompetrollet Gry Stivang(leder)(SU) Sondre Merete Schie, kasserer Martin Marie Nordin Michael Anne-Sofi Haug Svendsås Jonas Edderkoppen Nina Petterson Nora Lasse Kure Strand Peder Tusenbeinet Serine Dahl Benjamin Vidar Torvik May Elise Humla Mustafa Salkanovic Ina Kristin Svenskerud Trym Eva E. Daljord, sekretær Romeo Sommerfuglen Stian Smedstad My Marihøna Maja Vesse Sarah (nestleder)(su) Guro Høistad Dahlmann, Oskar kasserer Mauren Hilde-Beate Grytdal Johannes Linda Fagerheim Engen Olivia Alle avdelinger skal\bør ha minst 2 representanter til Foreldrerådet. 13

14 Kontaktinformasjon: Trippestadlia barnehage Enerveien 14, 1812 Askim Tlf: Mail: Telefon direkte til avdeling: Humla Mauren Edderkoppen Rompetrollet Tusenbeinet Marihøna Sommerfuglen

15 15

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer