Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016"

Transkript

1 1

2 Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar 2. januar -Planleggingsdag, barnehagen stengt. Ny årsplan godkjennes av SU. Februar Uke 6-Vinteraktivitetsdag. 11. februar Karneval. Mars 10. mars-barnehagedagen. April Uke 13-Påskefrokost/lunsj på alle avdelinger. 1.april, onsdag før påske, stenger vi kl Barnehagen er stengt i påsken fra Uke 18- Ruskendag. Uke 21- Foreldremøte. Mai 1.mai, barnehagen stengt. 13. mai - Markering av 17. mai i sentrum (3-6 åringer). 14.mai Kristi Himmelfartsdag, barnehagen stengt. 15. mai Planleggingsdag, barnehagen stengt. 25. mai 2.pinsedag, barnehagen stengt. 28. mai Sommerfest. Innen utgangen av mai skal alle foreldre ha hatt tilbud om foreldresamtale. Juni 4.juni - Pysjamasfest for skolestarterne. Juli Uke 29,30 og 31-Barnehagen er feriestengt. August 13. og 14. august- planleggingsdager, barnehagen stengt. Tilvenningsperiode - avdelingsbytte for noen og nye barn begynner. September 09.september-Foreldremøte. Oktober Fotografering i barnehagen, dato kommer. Uke 43 Internasjonal uke Avdelingsvise opplegg og innfallsvinkler. November 11.november, planleggingsdag, barnehagen stengt. Innen utgangen av november skal alle foreldre ha hatt tilbud om foreldresamtale. Desember 11. desember Lucia-markering. 17. desember Nissefest desember, barnehagen stengt. 31. desember, barnehagen stengt. Januar 4. januar 2016, planleggingsdag, barnehagen stengt

3 Barnehagedagen i Trippestadlia barnehage I august starter nytt barnehageår opp. Noen barn forlater oss og begynner på skolen, mens andre har sine første dager i barnehagen. Denne perioden, tilvenningsperioden, er spennende for liten og stor noen er tilbake fra en lang ferie, noen vil kanskje savne noen av de som har begynt på skolen men ALLE får nye mennesker å bli kjent med. Alle er like velkomne, og alle har sine behov. De nye skal bli kjent og trygge, mens de mer erfarne vil utforske nye sider av barnehagen. Vi voksne skal passe på at nye og gamle barn får den oppmerksomhet og oppfølging de trenger. For at barnet skal få god tilknytning til barnehagen, har vi en voksen som følger barnet ekstra den første tiden. Barnehagens åpningstid er fra Frokost serveres i barnehagen mellom Ca. kl starter vi opp med planlagte aktiviteter som for eksempel tur, forming og så videre. Gi beskjed om barnet kommer senere, eller tar fri. Lunsj serveres mellom ca og Lunsj består som regel av et smøremåltid, med brød og variert pålegg. Vi lager varm lunsj en gang i uka. Lettmåltid, det vil si frukt og grønt/ knekkebrød spises ved tiden. Måltider: All mat, frokost, lunsj, lettmåltid og bursdagskaker/bursdagsmat samt tilberedning og servering, dekkes av kostpengene som er spesifisert på regningen fra Askim kommune, vi henviser også til folder: «Mat og måltider i Trippestadlia barnehage». For barn med matvareallergi eller matintoleranse må dette dokumenteres av lege eller annet kvalifisert helsepersonell. Det utarbeides da en oversikt over hva barnet kan/ikke kan spise. 3

4 Klær og nødvendig utstyr: Vi er ute hver dag, enten på formiddagen, eller på ettermiddagen etter lunsj. I tillegg er vi på tur minimum en gang i uka. Minst ett ekstra skift med klær og egnet tøy til utebruk skal ligge i barnehagen. Husk at været kan forandre seg i løpet av en dag! Dette trenger barnet ditt av klær i barnehagen: Skiftetøy: Undertøy, strømpebukse, sokker, bukse, genser Varmt tøy: Ullbukse, ullgenser (eller fleece), ullsokker, vinterdress, lue, hals, votter Regntøy: Regnbukse, regnjakke, regnvotter Skotøy: Vintersko, joggesko, støvler og innesko Av sikkerhetshensyn ber vi dere fjerne snorer i klær til overkroppen, da dette utgjør en fare for at barna kan henge fast eller kveles. Barnas klær må navnes slik at de havner på rett hylle. Barna bør ha solkrem om sommeren og kuldekrem om vinteren tilgjengelig på plassen sin. Barn trives best i klær som: - Gir dem mulighet til å utfolde seg så fritt som mulig - Er tilpasset vær -og temperaturforhold, og som beskytter dem mot fuktighet, kulde og sol - Gir god ventilasjon Vi har to faste bleieskift om dagen for de barna som bruker bleier, og vi skifter selvsagt i tillegg bleier når det er behov for det. Bleier tas med hjemmefra, og vi ønsker primært åpne bleier (ikke trusebleier). Skal barnet sove i barnehagen må vogn med sikring (seler) og navnet utstyr medbringes. Barna sover primært ute. 4

5 Bursdagsmarkering: Når barnet har bursdag markeres dagen, eller nærmeste dag etter avtale. Denne dagen er det bursdagsbarnet som er i hovedfokus, og får oppmerksomhet og ekstra stor plass i gruppa. Vi har følgende rekvisitter for å markere dagen: - Flagg ute - Bursdagskrone - Bursdagsstol som barnet får sitte på når vi har samling - Bursdagskalender på avdelingen Bursdagsbarnet kan velge mellom følgende på dagen sin: - Is - Yoghurt med bær - Sjokoladekake Når det gjelder bursdagsinvitasjoner til feiring hjemme, vil vi at innbydelser blir levert privat. Kjøp av ekstra dag: Barn med redusert plass kan ha ønske om å kjøpe en ekstra dag. Vi tilbyr familier med redusert plass å kjøpe ekstra dager dersom avdelingen har kapasitet. Dette koster 264 kroner pr. dag inkludert mat. Spør da avdelingspersonalet på din avdeling om skjema for dette. Vi forsøker å få det til når det er kapasitet, men ha respekt for at det ikke alltid er mulig. Barn med redusert plass har i utgangspunktet tilbud om å være med på de aktiviteter som faller på de dagene barnet har dag. I tillegg får de tilbud om å være med på 16. mai feiring(som er markering av 17.mai), karneval og nissefest, dersom de ikke har plass disse dagene. Se nærmere info på avdelingen. Ønske om å endre plasstørrelsen: Dersom dere i løpet av året ønsker å endre plassstørrelsen til barnet, må dette søkes om, gjennom Oppvekstportalen, som du finner på Askim kommunes hjemmeside. En reduksjon i plass regnes som oppsigelse av deler av plassen, med 1 måneds oppsigelsesfrist. Dersom dere ønsker større plass, kan vi tilby dette så snart vi får noe ledig. Sykt barn: Dersom barnet er sykt, skal det holdes hjemme fra barnehagen. Syke barn har det best hjemme, og barnehagedagen er hektisk og slitsom for en uopplagt kropp. Dessuten er mange av de sykdommene barn får, 5

6 svært smittsomme. I et miljø der mange mennesker oppholder seg, får vi derfor fort spredning av sykdommer både blant barn og voksne. Selv om barnet ikke er rammet av en sykdom, er barnets allmenntilstand selvfølgelig avgjørende for om det bør være i barnehagen eller ikke. Dersom barnet blir sykt i barnehagen, tar vi kontakt med foreldre / foresatte. Sammen med dere gjør vi avtaler om henting og/eller behandling. Vi henviser også til eget skriv om vanlige barnesykdommer. Hvem henter barnet? Det er en forutsetning for oss å få beskjed dersom noen andre enn den/ de som har daglig omsorg for barnet skal hente i barnehagen. Vi kan ikke levere ut barn til personer som vi ikke har fått beskjed om skal hente barnet. Dette er av sikkerhetsmessige hensyn. Har vi ikke fått beskjed på forhånd, og noen andre kommer for å hente, vil vi forsøke å få tak i dere på telefon. Får vi ikke kontakt, vil barnet bli holdt tilbake. Vi ber om at dere fyller ut skjema for oppheving av taushetsplikt / personlig informasjon om barnet dersom det er noen andre som henter barnet regelmessig. Ferieavvikling: I forkant av de store ferieperiodene sender vi ut forespørsler om hvem som kommer i barnehagen og hvem skal ha ferie. Det er viktig at vi får tilbakemeldinger innen den fristen som er satt opp. Dette bidrar til at voksenressursene utnyttes bedre, og at personalet får avviklet ferie. I 2015 er det Trippestadlia barnehage som vil være sommeråpen barnehage i ukene 29,30 og 31. De andre sommerukene slår vi sammen avdelinger, alt etter hvor mange barn og voksne det er i barnehagen. Vi har ulike temaer de ulike ukene, så det skjer mye i barnehagen selv om det er ferieavvikling! Barna skal i løpet av barnehageåret ha 4 ukers ferie. Tre av ukene skal fortrinnsvis avvikles i perioden medio juli til første mandag i august. Minimum to uker må avvikles sammenhengende i perioden Sommerferien for barna må være fastsatt innen 25. april hvert år. 6

7 Overgang mellom barnehage og skole: Kommunen har utarbeidet en egen rutine for en kvalitetssikring av overgangen mellom barnehage og skole. I den rutinen ligger en del formaliteter som barnehagen gjør uten at det merkes av den enkelte familie. Hvis vi mener det er behov for et overføringsmøte om enkeltbarn vil foreldrene bli informert og spurt om tillatelse, og om de vil delta på møtet. Vi overfører ingen opplysninger uten at foreldrene samtykker. På vårparten arrangerer skolene en besøksdag for skolestartere, hvor barna følges av barnehagepersonell, og senere (mai/juni) en besøksdag hvor foresatte følger barna. I Trippestadlia barnehage har vi et opplegg for de eldste barna gjennom det siste barnehageåret, med fokus på selvstendiggjøring, sosial mestring i gruppe og medvirkning i egen hverdag. 7

8 Ukeplan for Trippestadlia barnehage 2015 I Trippestadlia barnehage blir ukeplanen til underveis. Vi tar barnas innspill på alvor, og de skal oppleve medvirkning i sin hverdag. De legger ut spor i form av entusiasme og forskning hele tiden, hver dag.for å fange opp disse innspillene, må de voksne være lydhøre og aktive med barna. Når barn formidler, lytter de voksne.det gjør at vi ikke kan planlegge i detalj hva hver dag skal inneholde, vi må planlegge underveis, med barna. Men det utelukker ikke at vi har faste punkter på ukeplanen vår, det er bare at vi ikke har tidfestet når og hvordan det skal skje. Derfor ser en ukeplan i Trippestadlia barnehage slik ut: Alle barna skal ut hver dag Alle barna skal på tur minimum en gang i uka Alle barna skal få lunsj hver dag, og varm lunsj en dag i uka Alle barna skal leke, lære, utforske og erfare innenfor de 7 fagområdene i Rammeplan for barnehager. Leken skal ha en stor plass i barnehagehverdagen og vi skal stimulere til utfordringer, læring, mestring og omsorg. Lek skal foregå hver dag. Det vil si ved utelek, innelek, måltider, stelle-situasjoner, påklednings- og avkledningssituasjoner og utenfor barnehagens område. Alle avdelingene skriver dagsrapporter på tavle, slik at dere som foreldre får nøkkelord til samtale med barna. I tillegg skriver alle avdelingene et månedsbrev, som legges ut på Fronter (nettbasert informasjonskanal), hvor de oppsummerer måneden og henviser til rammeplan og fagområder de har utforsket og erfart innenfor, sammen med barna. I tillegg dokumenterer barn og voksne på vegger og tavler på avdelingen. Kommunikasjon i bringe- og hentesituasjonen er viktig, både for oss og dere, og vi ber om forståelse for at det kan bli begrenset hvis mange er tilstede på en gang. Vi oppfordrer dere til å bruke informasjon på tavler og Fronter som utgangspunkt for samtaler med barna om hva de erfarer og forsker på i barnehagen. Har dere innspill gi dem til oss! 8

9 Økonomi Hva koster det å ha barn i Trippestadlia barnehage? Askim kommune har inntektsgraderte betalingssatser. Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. søsken og 50 % moderasjon for 3. søsken. Betalingssatser for full plass er: Husstandens samlede bruttoinntekt under ,-. år: 2070,- pr. mnd, pluss 426,- for kost. Husstandens samlede bruttoinntekt over ,- pr. år: 2480,- pr. mnd,pluss 426,- for kost. Ved deltidsplass reduseres prisen i forhold til % plass, pluss et administrativt påslag på 5 % (Eks: For 80 % plass betales det 85 % av full pris ). Feil på faktura: Ta kontakt med styrer hvis du mener at fakturaen er feil. Barnehageplassen disponeres til , for skolestarterne, de andre beholder plassen til den sies opp. Barnehagens oppsigelsesfrist er 1 måned. I juli er det betalingsfri. Visjon Det skal finnes rom for alle i Trippestadlia barnehage. Visjonen vår, vi setter spor, gir oss muligheten til å skape gode opplevelser med og for barna.for at de voksne i barnehagen skal sette spor hver dag, må vi: * Reflektere over egen praksis kontinuerlig, både alene og i gruppe, og utvikle og endre oss * Være aktivt til stede i barnas lek og aktiviteter * Være genuint interessert i hvert enkelt barn For mer informasjon, se årsplanen. 9

10 Kvalitetskjennetegn Gjennom å sette av midler til og prioritere kvalitet, har Askimbarnehagen igangsatt et prosjekt. Prosjektet ble opprettet for å forsøke å finne kvalitet på ulike områder i barnehagene i Askim. Dette skal kunne måles,og skal ikke baseres på personlig oppfatning eller synsing hos hver og en av oss. Derfor bygger verktøyet med kvalitetskjennetegn på styringsdokumentene våre, Lov om Barnehager, Rammeplan for barnehager og andre relevante tekster i form av teori og lov. Vi har utarbeidet kjennetegn på kvalitet på følgende områder:språk og språkmiljø,demokrati, lek og lekemiljø, sosialt miljø og læringsmiljø. For mer informasjon, se i heftet «Kvalitetskjennetegn» Oppmerksomt nærvær (mindfullness) Mindfullness, eller oppmerksomt nærvær handler om å øve seg på å være til stede, her og nå. Oppmerksom er oppmerksomhet på øyeblikket her og nå, nær er å være nær seg selv og nær sine medmennesker og livssituasjonen man er i. Nær er å være, ikke bare gjøre. Dette er muligheter alle har i seg. Å trene oppmerksomt nærvær er derfor å gi rom for å utvikle indre ressurser av betydning for å forholde seg både til seg selv og til hverandre med respekt, vennlighet og empati. Det innebærer å legge inn pauser og stoppe opp i hverdagen. Tidlig innsats Vi samarbeider med Familiens Hus, som består av helsestasjonen, pedagogisk-psykologisk tjeneste(ppt), barnevernstjenesten, fysio- og ergoterapi og psykisk helseteam. Samarbeidet er i hovedsak i forhold til enkeltbarn og -familier, men vi har også tverrfaglige møter, der vi kan ta opp saker vi ønsker råd og veiledning om. Det innhentes alltid samtykke fra foresatte i forkant av veiledning ved konkrete saker, uavhengig om de er anonyme eller ikke. Foresatte kan delta på slike møter. Ved ønske om kontakt med de ulike instansene, bistår vi gjerne! Fra 2014 har vi 4 års kontakten i barnehagen, hvor pedagogisk leder samarbeider med helsesøster, fysioterapeut og ergoterapeut. 10

11 Fagområdene Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver forplikter hver enkelt barnehage til å jobbe mot spesifikke mål med spesifikke metoder innenfor fagområdene. Denne delen av planen vil presentere fagområdene kort, vi henviser ellers til årsplanen for fyldigere informasjon. Nærmiljø og samfunn Barnehagen skal være synlig i sitt nærmiljø, og vi skal bli kjent i lokalsamfunnet vårt. Barnehagen har et samfunnsansvar for å skape et positivt miljø, hvor alle parter er likeverdige og føler seg inkludert og viktige. For at barna skal få kjennskap til det demokratiske samfunnet er det viktig at barns medvirkning trekkes inn tidlig. Nysgjerrighet og tillit er viktig for barna, og barnehagen skal bidra til utviklingen av dette slik at de blir rustet til å møte verden utenfor familien. Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger (Rammeplan 2011: 43) Barnehagen ønsker at barna gjennom ulike former for lek og aktiviteter opplever glede og mestring gjennom erfaringer med tall og former. Barna erfarer og leker med form og mønstre, størrelser, former og mål. Vi legger til rette for at barna i lek og hverdagsaktiviteter erfarer for eksempel mål, volum, vekt og tid. Vi undrer oss sammen over likheter og ulikheter, og utforsker matematiske sammenhenger. Kropp, bevegelse og helse Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna verden og seg selv å kjenne. Det er viktig at barnehagen tilrettelegger for fysisk aktivitet både ute og inne. Vi er bevisste på å inspirere til trygg og utfordrende kroppslig lek og aktiviteter for alle uansett kjønn og kroppslige, psykiske og sosiale forutsetninger. Kommunikasjon, språk og tekst God kommunikasjon legger grunnlaget for et godt samspill mellom mennesker. Derfor blir dette fagområdet spesielt viktig for oss. Vi samtaler med barna om opplevelser, tanker og følelser for å utvikle et rikt språk. Å lytte, observere og gir respons er viktig for oss, og vi oppmuntrer også barna til dette. På de ulike avdelingene blir vi kjent med 11

12 bøker, sanger, bilder og symboler som tallsiffer og ordbilder.i arbeid med de yngste barna, og barn som ikke har utviklet et godt verbalt språk, er vi spesielt opptatt av å ha et tydelig kroppsspråk. Kunst, kultur og kreativitet Kunst, kultur og kreativitet er et sentralt fagområde i rammeplanen. Området handler i store trekk om å introdusere barna for ulike estetiske uttrykk, gi dem mulighet til å uttrykke seg på ulike måter, skape noe felles og en samhørighetsfølelse. Gjennom erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barna få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon. Fagområdet kan komme til uttrykk gjennom bl.a. billedkunst i billedbøker, formingsaktiviteter, musikk, dans, drama, språk, litteratur, teater og film. Barna skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Natur, miljø og teknikk Naturopplevelser bidrar til lek, kreativ utfoldelse og mangfold av opplevelser, til erfaring og læring innen flere fagområder, til rekreasjon, til fysisk og mental helse og kan også bidra til å fremme respekt for samspillet i naturen. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barn blir bedre kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesker og natur. Naturen har muligheter for alle og byr på utfordringer de ikke møter ellers i barnehagen. Etikk, religion og filosofi Fagområdet omfatter arbeidet med verdier og holdninger i barnegruppa. Vi ser dette gjennom grensesetting og det sosiale samspillet i barnegruppa. Barna skal få anledning og ro til undring, og tenking, filosofering, samtaler og fortellinger, samt bli kjent med ulike kulturer og religioner som er representert i barnegruppa. Prosjekt- og temaarbeid Vi fanger vi opp barnas interesseområder før vi planlegger, målet blir til underveis, og det er spennende! De voksne erfarer og lærer sammen med barna. Vi lar barna slippe til med tanker og ideer og ser barna som 12

13 kompetente og nysgjerrige. Vi har tro på deres evne og lyst til å lære, som vi gjenspeiler gjennom dokumentasjon. Vi dokumenterer det vi gjør under og etter arbeidet med prosjekt. Gjennom for eksempel bilder kan både barn, voksne og foresatte se arbeidet og bli inspirert til videre arbeid eller samtaler, og ny læring! Vi reflekterer over det som skjer før under og etter prosessen og bruker det videre i nye prosjekter og andre læringssituasjoner, som pedagogisk dokumentasjon. Temaer som er en naturlig del av året og samfunnet vi deltar i, vil legge grunnlag for temabasert arbeid gjennom barnehageåret, det kan være voksenstyrt temaarbeid som vi drar videre til spennende prosjekter. Medvirkning/samarbeid Foresatte har mulighet til medvirkning gjennom Brukerrådet, Samarbeidsutvalget og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Gjennom deltakelse i disse foraene, får foresatte mulighet til å være med på prioriteringer i forhold til barnehagens drift. Barnehagen ser på samarbeidet med foresatte som fundamentet for en godt tilrettelagt hverdag og utvikling for barnet. FORELDREUTVALGET TRIPPESTADLIA BARNEHAGE Valgt på foreldremøte september 2014: Avdeling: Navn: Telefon: Mail: Barn: Rompetrollet Gry Stivang(leder)(SU) Sondre Merete Schie, kasserer Martin Marie Nordin Michael Anne-Sofi Haug Svendsås Jonas Edderkoppen Nina Petterson Nora Lasse Kure Strand Peder Tusenbeinet Serine Dahl Benjamin Vidar Torvik May Elise Humla Mustafa Salkanovic Ina Kristin Svenskerud Trym Eva E. Daljord, sekretær Romeo Sommerfuglen Stian Smedstad My Marihøna Maja Vesse Sarah (nestleder)(su) Guro Høistad Dahlmann, Oskar kasserer Mauren Hilde-Beate Grytdal Johannes Linda Fagerheim Engen Olivia Alle avdelinger skal\bør ha minst 2 representanter til Foreldrerådet. 13

14 Kontaktinformasjon: Trippestadlia barnehage Enerveien 14, 1812 Askim Tlf: Mail: Telefon direkte til avdeling: Humla Mauren Edderkoppen Rompetrollet Tusenbeinet Marihøna Sommerfuglen

15 15

Kalender for 2016 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2017

Kalender for 2016 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2017 Kalender for 2016 Måned Viktige datoer Januar 4. januar - Planleggingsdag, barnehagen stengt. Ny årsplan godkjennes av SU. Vinteraktivitetsdag Februar 11. februar Karneval. Mars 1.mars - Barnehagedagen.

Detaljer

Kalender for 2017 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2018

Kalender for 2017 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2018 Kalender for 2017 Måned Viktige datoer Januar 2. januar - Planleggingsdag, barnehagen stengt. Ny årsplan godkjennes av SU. Vinteraktivitetsdag, når det er snø. Februar 10. februar Karneval. Mars 14.mars

Detaljer

Trippestadlia 2013. Trippestadlia barnehage 2013

Trippestadlia 2013. Trippestadlia barnehage 2013 Trippestadlia barnehage 2013 1 Kalender for Trippestadlia barnehage 2013 Januar : 2. januar planleggingsdag. Barnehagen er stengt. Ny årsplan godkjennes av SU Februar: Vinteraktivitetsdag uke 6 14. februar

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

VELKOMMEN TIL VALLER BARNEHAGE, AVDELING HAMANG

VELKOMMEN TIL VALLER BARNEHAGE, AVDELING HAMANG VELKOMMEN TIL VALLER BARNEHAGE, AVDELING HAMANG Valler barnehage er en kommunal institusjon. Barnehagen består av to avdelinger (hus): Hamang og Vallersvingen. Barnehagene ble slått sammen i mars 2017,

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

Årsplan Sentrum barnehager

Årsplan Sentrum barnehager Årsplan Sentrum barnehager 2016-2017 Voldsminde og Nedre Elvehavn barnehage Innhold: Generell del: Innledning side 3 Presentasjon av enheten side 3 Ny i barnehagen side 3 Samarbeid hjem/ barnehage side

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE Gaustadgrenda barnehage er en (barne)hage der trygghet, samarbeid, likeverd og utvikling gror, og hvor barn og voksne trives, leker og lærer. VELKOMMEN TIL BARNEHAGEN

Detaljer

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA:

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund -80 % Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider: Bente Oliversen Roy jobber også hos oss i 80 % som ekstra assistent.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon Velkommen til Sentrum Barnehager Informasjon INNLEDNING. Velkommen til Sentrum barnehager. Dette informasjonsskrivet er ment å gi dere generell informasjon om barnehagene. Dette skrivet vil fungere som

Detaljer

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Elvestrand barnehage Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 - Lokal kvalitetsplan... 5 - Lek og vennskap... 6 - Barns medvirkning... 7 -

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

RANHEIMSLETTA BARNEHAGE

RANHEIMSLETTA BARNEHAGE Ranheim barnehager TIL RANHEIM BARNEHAGER RANHEIM BARNEHAGE RANHEIMSLETTA BARNEHAGE Peder myhres vei 10 Ranheimsveien 211 Tlf 72 54 30 80 Tlf 952 63 056 Epost: ranheim-bhg.postmottak@trondheim.kommune.no

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen åpner Kl. 08.30 Frokost Kl. 09.00 Tannpuss, samling KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Innhold. Presentasjon av barnehagen. Samarbeidsbarnehager og planleggingsdager. Hovedmål og delmål. Foreldresamarbeid. Dagsrytme og kjekt og vite

Innhold. Presentasjon av barnehagen. Samarbeidsbarnehager og planleggingsdager. Hovedmål og delmål. Foreldresamarbeid. Dagsrytme og kjekt og vite Innhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Innledning Presentasjon av barnehagen Samarbeidsbarnehager og planleggingsdager Hovedmål og delmål Fagområder Foreldresamarbeid Dagsrytme

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

Periodeplan Vinterbro barnehage September - November 2008. Avdeling: Fantasia Telefonnr:64974285

Periodeplan Vinterbro barnehage September - November 2008. Avdeling: Fantasia Telefonnr:64974285 Periodeplan Vinterbro barnehage September - November 2008 Avdeling: Fantasia Telefonnr:64974285 PRESENTASJON AV PERSONALET PÅ FANTASIA: Find Jørgensen, pedagogisk leder Aina Gaarder, pedagogisk leder Jo

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007

Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007 Torsken kommune Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007 Gryllefjord oppvekstsenter Medby oppvekstsenter Torsken oppvekstsenter Innledning Denne orienteringen inneholder en del praktiske opplysninger

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR November og Desember

STORM&KULING VARSEL FOR November og Desember Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Storm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR November og Desember FOKUS FOR PERIODEN: Aktuell årstid: Vinter Gjennom dette barnehageåret ønsker vi å ta for oss alle årstidene, slik

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til barnehageåret 2017/2018! En ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser fram

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

HOVSENGA BARNEHAGE Årsplan 2013-2014

HOVSENGA BARNEHAGE Årsplan 2013-2014 HOVSENGA BARNEHAGE Årsplan 2013-2014 2014 VELKOMMEN TIL HOVSENGA BARNEHAGE Hovsenga barnehage og avdeling Huskestua ligger rett ved Toso skole, nedenfor Hovsmarka boligfelt. Hovsenga åpnet i august 1991.

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE SVENSEDAMMEN BARNEHAGE: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne 2 SVENSEDAMMEN

Detaljer

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag - Lette det daglige samarbeidet - Avklare forventninger DAGSRYTMEN

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge.

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Småbarnsavdeling: Småbarnsavdelingen ved Lunderhaugen Barnehage heter Lyngen Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Barna vil også

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 BARNEHAGEÅRET 2013-2014: Vi er en barnegruppe på 16 stk født i 2009. De voksne som kommer til å være på avdelingen er: Pedagogisk leder: Camilla Abrahamsen

Detaljer

SOMMERPLAN REVEHIET 2015

SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMER! En sommerplan er miniutgaven av en vanlig periodeplan. Den inneholder en kort vurdering av året som har gått, litt informasjon om hva vi skal gjøre i sommerukene, praktiske

Detaljer

A-Å for foreldre i Erdal barnehage. «En engasjert og raus hverdag»

A-Å for foreldre i Erdal barnehage. «En engasjert og raus hverdag» A-Å for foreldre i Erdal barnehage «En engasjert og raus hverdag» Dette heftet er informasjon til foreldre og foresatte i Erdal barnehage, og inneholder praktisk informasjon som kan være nyttig i hverdagen.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET AUGUST 2016 Hei alle sammen! Da var vi i gang med et nytt barnehageår her i Dronningåsen barnehage. I løpet av denne måneden har Skjoldet fått 12 nye barn på avdelingen.

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

L A N G N E S B A R N E H A G E

L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 5 / 2 0 1 6-1 - Vi har i de siste årene arbeidet med: - At barna lærer gjennom utforsking og samarbeid. - At barna skal bli møtt med anerkjennelse. - At

Detaljer

Horten kommune. Informasjonsbrosjyre. Nordskogen barnehage

Horten kommune. Informasjonsbrosjyre. Nordskogen barnehage Horten kommune Informasjonsbrosjyre Nordskogen barnehage Nordskogen barnehage Nordskogen 15 3188 Horten Styrerassistent/fungerer som leder: Unni Jacobsen unni.jacobsen@horten.kommune.no Styrerassistent:

Detaljer

Beskrivelse av avdelingen

Beskrivelse av avdelingen Beskrivelse av avdelingen Dråpene 2015/2016 På Dråpene er vi 15 barn som alle er født i 2013. Vi er fire voksne hvorav en barnehagelærer som er pedagogisk leder, to assistenter som deler en stilling og

Detaljer