Les mer generell informasjon fra Noresund barnehage : OPPTAK / SØKNADSFRIST PLANLEGGINGSDAGER 08/09 OPPSTART I BARNEHAGEN BRINGING/ HENTING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Les mer generell informasjon fra Noresund barnehage : OPPTAK / SØKNADSFRIST PLANLEGGINGSDAGER 08/09 OPPSTART I BARNEHAGEN BRINGING/ HENTING"

Transkript

1 NYTTIG INFORMASJON Barnehagene i Norge reguleres av barnehageloven 17. juni 2005 nr 64. Med hjemmel i loven har Kunnskapsdepartementet fastsatt forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Kortfattet informasjon om barnehageloven og rammeplanen, inkludert de 7 fagområdene kan du lese her. Ønsker du å lese hele rammeplanen, finner du den på Kunnskapsdepartementets hjemmeside Les mer generell informasjon fra Noresund barnehage : ÅPNINGSTID FORELDRESAMARBEID OPPTAK / SØKNADSFRIST PLANLEGGINGSDAGER 08/09 OPPSTART I BARNEHAGEN BRINGING/ HENTING FRIDAG / SYKDOM MÅLTIDER BETALING KLÆR BURSDAGSFEIRING SAMARBEIDSPARTNERE ÅPNINGSTID Noresund barnehage er en kommunal 4-avdelings barnehage med åpningstid fra til 16.45, mandag til fredag. Barnehagens kjernetid er fra til Dette er den tiden da alle barn og voksne er til stede. Da har vi arbeidsro og kan holde på med aktiviteter over tid, for eksempel turer, aldersadekvate grupper med temaarbeid, prosjektarbeid, forming, fysisk aktivitet, språkgrupper.. Vennskap knyttes og gruppefølelsen utvikles. Vi ber om at dere sier fra til personalet hvis noen på enkeltdager har behov for å komme eller gå innenfor dette tidspunktet.

2 OPPTAK / SØKNADSFRIST Opptak av barn er delegert til opptaksnemnda som har samordnet opptak for alle tre barnehagene i bygda. Opptaksnemnda består av : Helsesøster Sektorleder for Oppvekst Styrerne i barnehagen Søknadsfrist til hovedopptaket er 1.mars. Hovedopptaket gjelder fra nytt barnehageår som starter ca 1.august. ( etter sommerferien ) Det er supplerende opptak hele året, søknadsskjema ligger her. Frist for endring i forbindelse med hovedopptak er 15.februar. Dette skjemaet benyttes når du allerede har plass men ønsker å endre plasstørrelse, dager eller bytte barnehage. Skjemaet ligger her. Det kan søkes om pass fra 3 ti 5 dager pr uke. Man kan kjøpe ekstradager hvis det er ledig kapasitet. For kjøp av ekstradag, spør ped.leder eller styrer senest 1 døgn i forveien. Det koster 230 kr pr dag. år tibudet er 3 ti 5 dager, kan ikke de som veger redusert pass forvente at barnet får med seg alle aktivitetene som foregår i barnehagen. Vi prøver å legge forholdene til rette slik at alle skal få med seg mest mulig, men bare de med full uke får med seg alt. OPPSTART I BARNEHAGEN Barnet og foresatte vil bli tatt imot av en primærkontakt den første dagen. Primærkontakten tar seg spesielt av barnet og foresatte den første tiden. Vi er opptatt av at barnet og foresatte skal få trygghet i det nye tilbudet de skal være en del av. De tre første dagene i barnehagen er tilvenning. Da jobber barnet, foresatte og personalet tett sammen, og det er viktig at disse dagene ikke blir for lange. Det er viktig å understreke at tilvenningen fortsetter helt til barn og foresatte er trygge i barnehagen vår. Vi trenger god tid, mye informasjon og et godt samarbeid. Det er viktig å poengtere at vi ønsker at tilbudet skal bli best mulig spesielt for barnet, men også for foresatte.

3 FRIDAG / SYKDOM Hvis dere vet at barnet skal ha en fridag, ber vi om at dere gir barnehagen beskjed om dette så tidlig som mulig. Det samme gjelder ved sykdom. Personalet får da god oversikt,kanskje får vi mulighet til å gi andre en ekstradag. Det gir oss også mulighet til å vurdere behov for vikarinnleie, noe som er veldig viktig for oss nå i tider med stram økonomi. Når det gjelder sykdom har vi satt opp noen retningslinjer: Når barnets allmenntilstand er nedsatt og barnet vil få problemer med å gjennomføre en vanlig barnehagedag, (eks være ute, ) skal barnet holdes hjemme. Man bør også tenke på den smittefaren man utsetter de friske barna for. I vinter fikk vi noen anbefalinger fra Kommunelegen, fordi vi hadde en lang periode med sykdom i vår barnehage. - Etter feber bør barna ha en feberfri dag hjemme - Etter oppkast / diare bør barna være symptomfri i 48 timer. - Ved vannkopper må barna være hjemme til utslettene har sluttet å væske. Det er viktig at barnehagen har aktuelle telefonnummer til foresatte / andre kontaktpersoner. Da tar vi kontakt hvis nødvendig. Gi beskjed hvis barnet har allergi eller er spesielt redd for noe. Hold øye med hodelus, det dukker opp av og til, og det er da viktig at vi hjelper hverandre. Meld fra til barnehagen eller helsesøster snarest! Alle barn i barnehagen er ulykkesforsikret KLÆR Barnets klær, fottøy og andre eiendeler merkes med barnets navn.vi har adr. til et firma som selger veldig bra navnelapper som fester seg på alle underlag. Barna må alltid ha minst et ekstra skift liggende i barnehagen. Bruk innesko / tøfler, og la regntøy og gummistøvler henge i barnehagen.

4 SAMARBEIDSPARTNERE Foreldrene Krøderen barnehage Kommuneadministrasjonen Skolene (rutiner ved for eksempel overgang barnehage skole) Helsestasjon Interkommunal Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Modum, Sigdal og Krødsherad Interkommunal Barnevernstjeneste for Modum og Krødsherad Lensmann Fysioterapeut FORELDRESAMARBEID Foreldremøter avholdes 2 ganger pr år, høst og vår, Foreldrekonferanser vedrørende det enkelte barn avholdes en til to ganger pr år, eller etter ønske/behov. Har dere noe å tilføre, en ide, noe dere er uenige i eller lurer på, TA KONTAKT ELLER BE OM EN SAMTALE. Ikke vær redd for å spørre. VI VIL ALLE DET BESTE FOR DITT BARN! Alle barnehagens foreldre utgjør vårt FORELDRERÅD De velger representanter til SAMARBEIDSUTVALGET ( se nedenfor) og TUR- OG FESTKOMITEEN ( se nedenfor) SAMARBEIDSUTVALGET / SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan også delta. SU skal sikre samarbeid med barnas hjem, og skal godkjenne årsplan,gjennomgå budsjettforslag, uttale seg i saker vedr. ferier, åpningstid og lignende. Styrer er sekretær, representantene velges for et år, bortsett fra eierrepresentanten som velges for hele valgperioden. TUR- OG FESTKOMITE Et arbeidsutvalg som skal sikre samarbeid med hjemmene og bidra til økt trivsel. De arrangerer juletrefest, de deltar sammen med personalet og arrangerer grøtfest før jul, og sommerfest med grilling før sommerferien. Ellers er det opp til utvalget og arrangere aktiviteter som ski-/akedag, teatertur eller lignende

5 BRINGING / HENTING Når barnet kommer / går, ta kontakt med personalet. Kanskje er det noen beskjeder som bør utveksles, og vi vil av sikkerhetsmessige årsaker registrere at barnet hentes. Hvis andre skal bringe / hente, orienter barnet og si fra til personalet. Vi gir ikke fra oss barna til fremmede! MÅLTIDER / BETALING Ta med matpakke til frokost og eventuelt yoghurt/ matpakke til fruktmåltidet. Til lunsj får barna mat og drikke, og de får frukt ca Kostnaden til dette legges til foreldrebetalingen, kr 12 pr dag. BURSDAGSFEIRING Bursdag er en stor begivenhet for barn. I barnehagen er det mange barn, og ergo mange bursdager. Noresund barnehage har derfor valgt en litt annerledes måte å feire bursdagene på. Hver måned blir det bestemt en dato hvor vi feirer alle de som har bursdag i løpet av den måneden. Den dagen gjør vi noe litt utenom det vanlige. Feks vi serverer varm mat til lunch, har ulike bursdagsaktiviteter, eventyrstund, av og til har vi en utflukt.barna får bursdagskrone, synges for. og flagget henges ut. Flagget henges også ut den riktige dagen, men da uten feiring. Både store og små ser veldig frem til disser bursdagsfeiringene!

Velkommen til Ormåsen oppvekstsenter ORMÅSEN BARNEHAGE

Velkommen til Ormåsen oppvekstsenter ORMÅSEN BARNEHAGE Velkommen til Ormåsen oppvekstsenter ORMÅSEN BARNEHAGE Til foresatte!.. har fått plass i Ormåsen kommunale barnehage. Fra nå av skal du som foresatt og vi som personale dele ansvaret for at barnets utbytte

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE Åpningstider Barnehageåret starter 1.augsut til 1.august året etter Åpningstiden er fra kl. 07.00-17.00. Barna må være hentet og ute av barnehagen

Detaljer

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE Søråsteigen barnehage Søråsteigen barnehage er en kommunal barnehage med 125 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER 1 1. OPPSTARTEN Tilvenningsperioden Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Det er viktig å få til et godt

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR ÅRENGEN BARNEHAGE. Vår visjon: Nærhet og trygghet for liten og stor!

INFORMASJONSHEFTE FOR ÅRENGEN BARNEHAGE. Vår visjon: Nærhet og trygghet for liten og stor! INFORMASJONSHEFTE FOR ÅRENGEN BARNEHAGE Vår visjon: Nærhet og trygghet for liten og stor! Innholdsfortegnelse: Velkommen til Årengen barnehage 3 Barnehagen vår Administrasjon Åpningstid og dagsrytme 4

Detaljer

1 INNLEDNING Her gir det informasjon om hvordan Heggelund og Sandbu er organisert på ulike områder, og hvordan barnhagen er i sitt indre liv

1 INNLEDNING Her gir det informasjon om hvordan Heggelund og Sandbu er organisert på ulike områder, og hvordan barnhagen er i sitt indre liv INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Litt om barnehagen 2.1 Historikk 2.2 Beliggenhet 2.3 Driftsform og verdigrunnlag 2.4 Tradisjoner 2.5 Organisering av Barnehagen 2.6 Personalet 2.7 Primærkontakt 2.8 Sikkerhetsrutiner

Detaljer

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 1 Innhold Velkommen s. 3 Vår visjon s. 3 Vårt menneskesyn/læringssyn s. 3 Våre verdier s.4 Tilvenning

Detaljer

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 2015/2016 OLIVIABAKKEN BARNEHAGE PRAKTISK INFORMASJON PRAKTISK INFORMASJON - OLIVIABAKKEN BARNEHAGE Innholdsfortegnelse: Side Presentasjon av Oliviabakken barnehage......................................

Detaljer

Hauglegda og Øvre Bergmo

Hauglegda og Øvre Bergmo Hauglegda og Øvre Bergmo INNHOLDSFORTEGNELSE Presentasjon av Høbb barnehager s. 3 Barnehagens styringsdokument s. 5 I barnehagen for alle første gang, tilvenning s. 6 Hva er viktig å ha med seg i barnehagen

Detaljer

Vedtekter for Skogstua private barnehage

Vedtekter for Skogstua private barnehage Vedtekter for Skogstua private barnehage Sist revidert desember 2014, gjeldende fra januar 2015 1 Eierforhold: Skogstua private barnehage er en barnehage med plass for barn 0-3 år. Barnehagen er nå et

Detaljer

SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2

SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2 SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2 Noen ord fra styrer. Ja, så var vi i starten på et nytt barnehage år. Velkommen alle sammen. Vi er alle godt rustet etter en deilig sommerferie. Nå er vi

Detaljer

Praktisk informasjon Snøde barnehage. Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små.

Praktisk informasjon Snøde barnehage. Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små. Praktisk informasjon Snøde barnehage Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små. Snøde barnehage Postadresse: Risabergveien 60 Snøde barnehage, Postboks 99 4056 Tananger 4097 Sola telefon

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

FORELDREORIENTERING FURULY BARNEHAGE 2014 /2015

FORELDREORIENTERING FURULY BARNEHAGE 2014 /2015 FORELDREORIENTERING FURULY BARNEHAGE 2014 /2015 1 VELKOMMEN TIL FURULY BARNEHAGE Furuly barnehage har en flott beliggenhet, lunt avskjermet av fjellknauser mot nord og vest, og i god avstand fra riksvei.

Detaljer

Ramstadskogen barnehage

Ramstadskogen barnehage Ramstadskogen barnehage Praktisk informasjon 2014-2015 INNHOLD INNHOLD... 1 INNLEDNING... 2 FOR SENT HENTING... 3 FERIE... 3 SYKDOM/FRI... 3 HENTING/ BRINGING... 4 AV- OG PÅKLEDNING... 5 MÅLTIDER... 6

Detaljer

START STUDENTBARNEHAGE

START STUDENTBARNEHAGE Velkommen til START STUDENTBARNEHAGE Et informasjonshefte om hvordan Start studentbarnehage drives. Heftet er ment for nye foreldre med barn i barnehagen, samt som en informasjon til nye ansatte, vikarer,

Detaljer

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Velkommen til Bakkebygrenda barnehage Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Innholdsfortegnelse Velkommen, side 3 Vår visjon, side 3 En hilsen fra oss, side 4 Åpningstider, side 5 Kontaktliste,

Detaljer

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Barnehagens navn er Kulur Åsemyra barnehage. Driver av barnehagen er Accrington AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende forskrifter

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE Brannposten naturbarnehage Løkkebergveien 6. 3014 Drammen Tlf. 32 83 80 08. 90 19 25 60 E-post: brannposten.barnehage@drmk.no

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

Informasjon og rutiner 2015/2016

Informasjon og rutiner 2015/2016 Informasjon og rutiner 2015/2016 Revidert 11.9.2015 av Janne I. Håkonsen, virksomhetsleder/styrer. En av våre oppgaver er et godt samarbeid mellom hjem og barnehage til beste for barnet. For å få til dette

Detaljer

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon HUMLA OG KNØTTELITEN REVEHIET OG MAURTUA

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon HUMLA OG KNØTTELITEN REVEHIET OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE Informasjon HUMLA OG KNØTTELITEN REVEHIET OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE VISJON: VI FÅR TIL DET VI VIL

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer

FORELDREORIENTERING FOR STUDENTBARNEHAGENE I TROMSØ

FORELDREORIENTERING FOR STUDENTBARNEHAGENE I TROMSØ FORELDREORIENTERING FOR STUDENTBARNEHAGENE I TROMSØ Innhold GENERELT... 3 SAMARBEID MED HJEMMET... 3 ENDRING I SØKNAD, OPPSIGELSE, OVERFLYTTING MM.... 4 FERIEAVVIKLING... 4 OPPSTART NYTT BARNEHAGEÅR...

Detaljer

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon REVEHIET OG KNØTTELITEN HUMLA OG MAURTUA

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon REVEHIET OG KNØTTELITEN HUMLA OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE Informasjon REVEHIET OG KNØTTELITEN HUMLA OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE HOVEDMÅL: ROM FOR ALLE, RESPEKT

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer