Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering"

Transkript

1 Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk Forsikring Faste tradisjoner Bursdagsfeiring Fravær og sykdom Leker i barnehagen

2 Pikhaugen barnehage Pionvegen Oppdal Tlf: Høgmo barnehage Gorsetveien Oppdal Tlf: Informasjon Skriftlig informasjon til dere foreldre sendes ut på e-post. Dere kan hente ut mye informasjon ved å lese barnehagens Vedtekter, Virksomhetsplan, Årsplan, Foreldrepost og se våre hjemmesider. På foreldremøter presenteres diverse tema, dere får informasjon om barnegruppene og ulike aktiviteter. I foreldresamtalene har det enkelte barnet størst fokus. Her kan man ta opp ønsker for sitt barn, og barnehage og foreldre samarbeider om å få til best mulig løsninger. Hjemmeside På barnehagens hjemmeside kan dere lese mer om oss. Vi legger ikke ut bilder og dokumenter som det er nødvendig å beskytte med passord. Passordet er deaktivert. Bildene som rullerer på siden skal kun gi et lite innblikk i barnehagens mange aktiviteter. Bilder fra dagen i dag, turer osv. vil rullere i barnehagens fotoramme eller henges opp på avdelingene som tidligere. På hjemmesiden kan dere både lese og hente ut ulike planer og skriv. Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Alle endringer i forhold til barnehageplass skjer elektronisk. På Oppdal kommunes hjemmeside finner dere Oppvekstportalen. Nye søkere får brev i posten om brukernavn og passord når søknaden er registrert. Dere som allerede har plass kan søke om brukernavn og passord. Ta vare på brevet, dere bruker samme brukernavn og passord hvis dere senere skal gjøre endringer. Logg inn jevnlig og hold alle kontaktopplysninger oppdatert. For barnehagen er det alltid svært viktig å ha riktig boligadresse, mobilnummer og e-post adresse. Problemer eller feil på siden meldes Fagansvarlig Oppvekst tlf NB! Det er 30 dagers skriftlig oppsigelsesfrist regnet fra den 1. i måneden. Dette gjelder også ved reduksjon av oppholdstid.

3 Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl Ferie Barnehagen er åpen 12 måneder i året. Det betales for 11 måneder og barnet skal avvikle 3 uker sommerferie i perioden fra 1.juni til 30. september. Sommerferien må være fastsatt før 1. mai. Barn som skal begynne på skolen må ta ut ferien før siste dag i barnehagen som er 31. juli. Barnehagehverdagen er hektisk og vi anbefaler derfor at barnas sommerferie er mest mulig sammenhengende. Det tar litt tid også for barn å komme inn i "feriemodus". Før jul og påske bes foreldrene gi beskjed om når barnet kommer i barnehagen. Dette for å ha en oversikt i forhold til personalets ferieavvikling. De kommunale barnehagene er sammen 3 uker hver sommer og bytter på hvilket barnehagelokale som brukes. Priser Kommunestyret fastsetter betalingssatsene for barnehageplass. Det betales for 11 måneder (-juli). Det er 30 % søskenmoderasjon for barn nr 2 og 50 % for barn nr 3. Satsene er følgende: Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier 2 dager pr uke 940, ,- Halvplass 1170, ,- 3 dager pr uke 1400, ,- 4 dager pr uke 1870, ,- 5 dager pr uke 2330, ,- KJØP Pris Kjøp av dag 300,- Kjøp av ekstra dag må avtales på forhånd og er avhengig av at barnehagen har ledig kapasitet på gjeldende tidspunkt. Avbestilling bør helst skje dagen før eller senest kl.8.00 samme dag. Ved senere avbestilling må dagen betales. Det samme gjelder hvis barnet blir sykt i løpet av dagen. Planleggingsdager Barnehageloven beskriver barnehagen som en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Dette innebærer at virksomheten skal bygge på eksisterende fagkunnskaper på det pedagogiske område og metoder som er egnet til å gi barna det beste utbyttet av oppholdet. Barnehagen skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Hver barnehage har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Da er barnehagen stengt.

4 Dagsrytmen I barnehagen har vi en fast rytme på dagen slik at barnet skal få en god veksling mellom ro og aktivitet, en god veksling mellom fri lek og det som er organisert av oss voksne, og jevnlige måltider. Dagen blir dermed forutsigbar og gir barnet trygghet. I oppstarten følger de yngste sin egen private rytme, men etter hvert vil også de bli mer og mer samstemt når det gjelder måltid og sovetider. De aller yngste spiser gjerne litt før "storungan" Barnehagen åpner Frokost Aktivitet og leik ute og inne Samlingsstund Frukt Lunsj Hvilestund for de minste Lek ute og inne Enkelt måltid/frukt Barnehagen stenger Måltid Barn som skal spise frokost i barnehagen må ha med matpakke hjemmefra. Barnehagen sørger for formiddagsmat, frukt og drikke. Vi serverer havregrøt 2 dager pr uke. Noen liker dette godt, mens andre foretrekker matboksen. Har barnet dårlig matlyst om morgenen, hjelper det å spise frokost sammen med andre barn og å putte frisk frukt i boksen. Det kan være godt å starte dagen med en fargerik og fruktelig god frokost. Dette gir gode vaner for resten av livet. Vi praktiserer vanlig bordskikk under måltidene. Vi ønsker at barna skal være høflige og ta hensyn. Vi legger ekstra vekt på at barna skal få delta og bli kjent med sin egen opplevelse av det å være sulten, tørst eller mett. Barna må vente på tur og de må innse at de ikke alltid kan bli servert først. Å ta hensyn til andre gir god gruppetrening. På turer kan det av og til være praktisk å ta med matpakke og drikke. Da får dere beskjed. Vi er opptatt av at barna skal få et sunt og variert kosthold med mye frukt og grønt. Vår meny legges ut på hjemmesiden. NB! Gi alltid beskjed hvis barnet har allergi og skal unngå enkelte matsorter. For å imøtekomme ønske om spesielle dietter kreves faglige begrunnelser og dokumentasjon. Medisinering av ditt barn i barnehage Dersom barnet skal medisineres av oss må avtale om medisinering fylles ut og underskrives av begge parter.

5 Påkledning ekstra tøy Barnehagen legger vekt på fysisk aktivitet og uteliv. Derfor må det i barnehagen til enhver tid finnes: Klær som er gode å røre seg i, som er varme, tåler allsidig leik og som egner seg for varierte aktiviteter. Uteklær etter årstid Regntøy Varm genser og bukse (gjerne ull) Sko og støvler (med fòr når det er under 0 grader) Innesko eller sklisokker. Barnet bør ha tilstrekkelig med ekstra skift Merk barnas klær/eiendeler. En navnelapp på smokken er også lurt. Merkelapper finnes i mange varianter, men en merkepenn kan også gjøre like god nytte. Da har vi i bedre mulighet for å holde orden på hvem som eier hva. NB! Barnehagen har ikke forsikring som dekker ev. skader på klær, briller og utstyr. Bringe og hente Dere foreldre bestemmer selv tidspunkt for når dere kommer til barnehagen. Vi ønsker likevel at dere ser på dagsrytmen og tenker over oppmøtetidspunktet, spesielt under tilvenning eller hvis barnet har få dager i barnehagen. Dette fordi: Barn planlegger ofte under frokost hvem de skal leike med etterpå. Det er lettere å komme inn i lek når denne er i oppstartsfasen. Det tar ca min. før leiken er ordentlig i gang og gruppa faller til ro. Barnas alder og modenhet har stor betydning for hvordan de mestrer å være konsentrert i leken når de rundt dem kommer eller går. Små barn blir lett forstyrret. Snakk med personalet om gode tidspunkt hvis dere er i tvil. Gi beskjed hvis barnet kommer seint. Gode rutiner ved oppstart er viktig for alle barn uansett alder, det markerer overgangen fra hjem til barnehage og det blir lettere for barnet å starte dagen i barnehagen. Foreldre har ansvaret for barnet ved bringing og henting. Av sikkerhetsmessige grunner skal barn ikke gå ut grinda til parkeringsområdet alene. Skal barnet hentes av andre enn de faste voksne må barnehagen få beskjed om dette. Parkering Ved bringing og henting, parker på en slik måte at rygging unngås. De aller yngste er lite synlige i bakspeilet og kan være i parkeringsområdet. Vi har stor forståelse for en travel hverdag, men av hensyn til barnas sikkerhet oppfordrer vi alle til å slå av motoren og ta ut nøkkelen. Eksosen oppleves også plagsom for mange i samme ærend og den siver inn i barnehagen gjennom luftekanalene.

6 Skotrekk Vær vennlig, bruk skotrekk inne. Det gir oss et renere innemiljø. Forsikring Den tiden barnet ditt er i barnehagen, er det forsikret gjennom en kollektiv ulykkesforsikring. Barnehagens forsikring dekker ikke skade på klær, briller og utstyr. Faste tradisjoner Gjennom barnehageåret har hver barnehage sine faste tradisjoner som nissefest og karneval. Dette er arrangement for barnehagebarna. Vi har også høsttur, skidag og sommerfest. Disse sammenkomstene er kontaktskapende og vi synes det er trivelig at også besteforeldre eller andre i familien deltar. Bursdagsfeiring I barnehagen feirer vi barnas bursdag ved å lage krone og synge bursdagssang. Flagget henges opp og barna blir gjort ekstra stas på. Vi har valgt bort sukkerbombene fordi vi mener at det er viktig at barna lærer å ha det hyggelig uten å putte noe søtt i munnen. Vi ønsker at fokus rettes mot barnet og ikke på hva som skal spises. En bursdag oppfattes som en viktig tradisjon for små barn i Norge. Dette kan vi observere gjennom måten barn impulsivt bruker bursdagsfeiringen som belønning eller straff hvis følelsene blir sterke. Du får ikke komme på bursdagen min, når du er så dum mot meg. Foreldre kan veilede barna når det skal inviteres til bursdag. Det finnes ingen gode begrunnelser for å sette enkelte barn i barnegruppa utenfor. Det er viktig at foreldre og personalet hjelper barna til å se ting fra andres synsvinkel. Fravær og sykdom Når barnet er sykt eller allmenntilstanden er nedsatt, må barnet være hjemme. Dersom barnet blir sykt i løpet av dagen, tar vi kontakt med foresatte for å avtale henting. For å unngå spredning av sykdommer er det viktig at barnet holdes hjemme til det ikke lenger er smittebærer. Ved oppkast / diaré skal barnet holdes hjemme i 48 timer etter siste gang det kastet opp/hadde diaré. Når barnet ikke kommer i barnehagen pga sykdom eller av andre årsaker ønsker vi å få beskjed om dette.

7 Leker i barnehagen Det er ønskelig at barna skal greie seg med de lekene som er i barnehagen. Egne leker og småting kan være igjen hjemme. Mange er flinke til å låne bort, men for noen kan det utvikle seg i litt uheldig retning. Barn er praktiske, og erfarer de at venner kan "kjøpes" med spennende leker hjemmefra gjentar de dette. Når det gjelder framkomstmidler som sykler og traktorer er det fint om de blir parkert på anvist plass. For de aller yngste og nye barn kan en leke være helt nødvendig og gi trygghet. Slike "overgangsleker" har en viktig funksjon for barnet. Når tryggheten er etablert og barnet etter hvert blir eldre kan "overgangslekene" reduseres. Barn i gruppe skal presentere seg og komme i lek med andre barn på en god måte. Barn med god erfaring bruker varierte måter for å komme inn i lek med andre barn. I barnehagen skal barnet lære å forholde seg til flere andre barn, de kan ikke være bestevenn med alle, men de skal kunne mestre turtaking og ikke være den som bestemmer alt. Barn er som oss voksne, men de mangler vår erfaring. Vi voksne gir dem innblikk i hvordan ting kan gjøres slik at de får trene på positive måter å forholde seg til andre på.

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016 1 Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar 2. januar -Planleggingsdag, barnehagen stengt. Ny årsplan godkjennes av SU. Februar Uke 6-Vinteraktivitetsdag. 11. februar Karneval. Mars 10. mars-barnehagedagen.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE. Versjon 1.3

INFORMASJONSHEFTE. Versjon 1.3 INFORMASJONSHEFTE Versjon 1.3 Innholdsfortegnelse: Side 3: Velkommen Bakgrunn/historikk Side 4: Personalet ved Stenrød barnehage Side 5: Beliggenhet Side 6: Dagen vår (Rød, Blå og Grønn avdeling) Side

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE Lilleløkka barnehage Amtmand Bangssgt.8 3019 Drammen Tlf: 32 04 47 70 Epost: lillelokka.barnehage@drmk.no Historikk, drift

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Årsplan for Reveenka 2014/2015

Årsplan for Reveenka 2014/2015 Årsplan for Reveenka 2014/2015 Stinaløkka Kanvas Barnehage UKE/DAGSRYTME PÅ REVEENKA Klokka Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 06.45 åpner åpner åpner åpner åpner 08.00 Frokost Frokost Frokost Frokost

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

INNLEDNING: Totalt har vi 18 barn i alderen 3 4 år. BAMSEBARNA 2014 2015: PERSONALET 2014-2015:

INNLEDNING: Totalt har vi 18 barn i alderen 3 4 år. BAMSEBARNA 2014 2015: PERSONALET 2014-2015: Handlingsplan for Bamsehi 2014-2015 INNLEDNING: Sommerferien er vel overstått og vi skal i gang med BARNEHAGEÅRET 2014-2015. Med ny barnegruppe ser vi, på Bamsehi, frem til et spennende år med mange smil

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE Telefonnr. til barnehagen: 62 45 80 76 / mob. 99 100 605 adresse: Østlia nord 12, 2440 ENGERDAL E-post: wkh@engerdal.kommune.no Foreldre og brukere av barnehagen finner mer informasjon om barnehagetilbudet

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer