INFORMASJONSHEFTE BARSTAD BARNEHAGE A/L

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSHEFTE BARSTAD BARNEHAGE A/L"

Transkript

1 INFORMASJONSHEFTE BARSTAD BARNEHAGE A/L

2 Kort utdrag fra vedtektene for barnehagen. BARSTAD BARNEHAGE A/L 2010/2011. LOV OM BARNEHAGER M.V. Formålet med denne lov er å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barstad Barnehage A/L er en foreldredrevet andelsbarnehage. Barnehagen er godkjent for barn i alderen 1 1/2-6 år. Ved liten søknad tar vi inn barn under 1,5 år. Andelene er fordelt mellom foreldre til barn på hel og delte plasser. FORMÅL TIL BARSTAD BARNEHAGE. Barnehagen har som formål å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Dette skal skje i samsvar med vanlige etiske prinsipper og norsk lov vedrørende barnehager. Barstad barnehage skal være nøytral i forhold til livssynsspørsmål. (j.fr. vedtekter) STYRET. Andelslaget ledes av et styre på 5 medlemmer, hvorav en velges av og blant de ansatte, de øvrige av og blant andelshaverne. Kommunen har møte og talerett på møtene. ÅPNINGSTID. Barnehagen er åpen fra kl mandag til fredag, dog ikke på helligdager og offentlige fridager, fra og med julaften til og med 1. nyttårsdag, onsdag i "stille uke" etter kl Åpningstiden kan forandres etter avtale ( ) Barnehagen er stengt sammenhengende i fire uker om sommeren tilpasset fellesferien. FORELDREDELTAKELSE Alle foreldre / foresatte plikter å møte på dugnader og andre fellesarrangementer som dugnadskomiteen eller styret i Barstad barnehage innkaller til. 2

3 Vi ønsker alle velkommen til et nytt barnehageår! PRAKTISKE OPPLYSNINGER OG PLANER. Dere vil på de kommende sider finne litt om praktiske ting og planer som er i barnehagen. Dette er ting som oftest går igjen fra år til år uten så store forandringer. Men allikevel bør alle lese igjennom og merke seg forskjellige ting. Noe kan vær glemt og annet kan være nytt! For hver måned vil dere få utlevert en månedsplan hvor det kort er skrevet ned hva som vil foregå. En uke i måneden vil vi ha lunsj. Faste dager for gruppeopplegg og mer tilrettelagt aktivitet vil også få innvirkning på de ulike dagene barna går. Det vil komme fram på månedsplanene når vi har grupper med tema. Fredager vil være fast turdag hver uke framover. Da vil vi benytte oss av nærområdet både på korte og lange turer, og innimellom blir det lengre turer, evt. med buss hvis økonomien tillater det. Ellers blir det faste ting som skjer hver dag uavhengig av dagene, for hverdagen krever jo sitt allikevel. DAGSRYTMEN. Hva som foregår når, blir nå kort fortalt, men kommer mer utfyllende i årsplanen Barnehagen åpner, / fri leik og aktivitet Felles kort samlingstund / delt samlingstund Frokost Gruppeaktivitet / fri leik / uteleik/ samling Måltid el. Etter behov Hvilestund / rolig stund Gruppeaktivitet / fri leik / uteleik. Barnehagen stenger. 3

4 De minste barna følger sin egen rytme i forhold til måltid og hvile etter behov. PERSONALET. Flora Martinsen assistent tlf mobil Ingvill Romstad RyanPed. leder tlf mobil Marita Solum assistent mobil Reidun Holthe assistent tlf mobil Brit H. Ramberg vikarierende styrer/ped.leder tlf Mona Kolberg førskolelærer / styrer tlf mobil Mona skal ha permisjon barnehageåret 2010/2011 Brit har kontortid hver mandag, torsdag og fredag. Personalmøter. Personalet har fem planleggingsdager i løpet av barnehage året året. De to første er mandag 16 august og tirsdag 17 august. Deretter er det planleggingsdager fredag den 26. nov, tirsdag 8 mars 2011og onsdag 1 juni Ved eventuelle endringer vil dere få beskjed i god tid om det. De to første dagene skal personalet i barnehagen planlegge det kommende barnehage år. Den neste, 26 nov er i forbindelse med Røstad seminaret sammen med alle barnehager og skoler i kommunen. Hver tredje uke har personalet møter på kveldstid (i perioder oftere). Vi går da gjennom planer, tenker over ting framover i tid, og kan ha enkle kurs / foredrag. Vi går også igjennom observasjoner som blir gjort av barna og gruppen. Dette for at alle skal få et best mulig helhetsinntrykk av alle barn, som igjen danner grunnlaget for foreldresamtaler. FORELDRESAMARBEID. Foreldremøter. Det vil bli holdt to foreldremøter i løpet av året. Det første møte blir like etter barnehagestart, nærmere beskjed kommer. På våren har vi det siste møte hvor vårplanene står i fokus. Eventuelt dugnadsarbeid vil også bli tatt opp her. 4

5 I ca februar / mars er det årsmøte for barnehagen. Her er det vanlige årsmøtesaker som står på saklisten.(j.fr. vedtekter) Foreldresamtaler. Vi har foreldresamtaler to ganger i året,- på høsten og om våren. Det som vil bli tatt opp på disse møtene er bl.a. hvordan barnet ser ut til å trives i barnehagen, hvordan det fungerer på forskjellige områder som f.eks. i den daglige rutine, utvikling, forskjeller / likheter mellom barnehage og hjem o.a.. Samtalene vil fortrinnsvis foregå på dagtid med en av personale Familiesammenkomster. I de siste barnehageårene har det ikke vært arrangert foreldrekaffe på ettermiddager. Vi ser at alle har en travel hverdag og ettermiddagene er verdifulle for alle. Det som fortsatt vil holdes fast er nissefesten i desember og grillfesten i juni. Her blir det satt opp en komite av foreldre som har ansvar for det praktiske i den forbindelsen. Eventuelle andre tilstelninger kan komme i tillegg. Veggtavlen. Når dere kommer om morgenen eller ettermiddagen bør dere ta en titt på veggtavlen på gang døra. Her vil all informasjon og beskjeder bli gitt og hengt opp. Vi har også en tavle som blir brukt hver dag / uke. Hensikten med den er å ha en fullstendig oversikt over hvilke barn som er tilstede i løpet av dagen. Likedan hvem som er syk, har fri, skal til tannlegen o.s.v. Hvis dere vet at barnet skal ha fri, skal til lege, kommer etter eller blir hentet før kl e.l., kan dere skrive det opp på tavlen selv på den respektive dagen. Opplevelsestreet. I gangen finner dere vårt opplevelsestre. Her vil vi ved slutten av hver månedsperiode henge opp bilder av barna og historier om hva vi har gjort den siste måneden. Ta dere gjerne tid sammen med barnet og personalet til å se på dette. PRAKTISKE OPPLYSNINGER. Turer. En dag i uken drar vi på tur uansett vær og vind bortsett fra når det er for kaldt til å være ute. De fleste turene blir lagt til nærmiljøet, men en gang iblant vil det bli lengre turer evt. med buss. Ellers i uken kan det også bli små turer, enten impulsturer eller mer planlagte i forbindelse med tema og annet opplegg. Som dere ser her, er det nødvendig at barna til en hver tid har med seg klær og fottøy tilpasset været. 5

6 Lunsj/superkokker. En uke i måneden har vi "lunch" i barnehagen. Vi spør barna hva de liker å prøver å innfri ønskene som kommer. Det hender seg at vi baker rundstykker / brød og handler inn forskjellig pålegg eller at vi lager noe varm mat. Barna får da smøre sin egen mat og det er en koselig samling som både små og store setter pris på. De ukene trenger ikke barna mat mer enn til et måltid da det andre måltidet blir laget her i barnehagen. Tur, lunsj kasse. For å kunne gi barna det lille ekstra i barnehagen, har vi en egen kontantkasse. Her blir det kjøpt inn frukt, lunsjer, ekstramat i barnehagen når matpakken er tom og turer med buss, bursdagsfeiringer m.v. Beløpet er: Kr. 100 for 100 % og 80 % plass pr. mnd Kr. 80 for 70 % og 60 % plass pr. mnd Kr. 60 for 50 % og 40 % plass. pr. mnd Beløpet betales inn til egen konto. Kontonr: Bursdagsfeiring. Bursdagene til barna blir alltid markert her i barnehagen. Vi lager da krone og gjør litt stas på barnet med sang og "kasting" i lufta og kort til barnet. Vi vil henge ut flagg og vil lage en meny som barnet får velge fra. Vi ønsker å sette mer fokus på barnet enn på hva vi skal spise. Barnet skal få være mer i fokus enn akkurat det vi skal spise. Sykdom. Barn som er så pass syke at de ikke fungerer sammen med andre barn, bør ikke være i barnehagen. Etter lang tids sykdom og dersom barnet ikke skal være ute, kan det avtales med personalet om det er mulighet til å være inne i barnehagen. Det er ikke sikkert at det alltid lar seg gjøre, men vi ser på mulighetene. Se for øvrig info-folder om Frisk nok til skole / barnehage. Medisinering. Siden det ofte er mange barn som skal ha medisiner i barnehagetiden, har vi laget et eget skjema som foreldrene fyller ut og returnerer til barnehagen. Dette for å sikre at barnehagen får riktig informasjon om barnas behov for legemidler. Fylkeslegen har pålagt skoler og barnehager å skaffe seg skriftlige avtaler med foreldrene om utdeling av legemidler til barna. Skal barna til daglig eller i en periode ha medisiner på barnehagen, fyller dere ut skjema samt veileder personalet vedrørende den aktuelle medisinen dersom det er nødvendig. Ankomst - tid. 6

7 Vi ønsker at alle som kommer til barnehagen er her innen kl Skulle det være noe som forhindrer dette, så gi oss beskjed dagen i forveien, på telefon eller skriv det på tavla. Vi ønsker å ha et fast tidspunkt slik at vi kan være mer fri i løpet av dagen til å dra på turer, ha forskjellige aktiviteter, oppstarting av gruppene o.l og samtidig vite hvem som skal i barnehagen i dag og hvem som evt. kommer senere. Når barn kommer midt i temagruppene kan det ødelegge mye for de andre barna. Det viktigste er at vi vet om barna kommer senere på dagen. Likedan ønsker vi å vite om noen barn blir hentet før kl Dette i tilfelle vi skal / er på tur og kommer tilbake til barnehagen på det aktuelle tidspunktet. Når andre personer enn foreldre eller de som henter til vanlig skal hente barnet, skal vi ha beskjed om dette. Dette på grunn av vårt ansvar for barnet den tiden det er på barnehagen og deres trygghet. Måltid. Barna må ha med seg tørrmat til to måltider hver dag, alt etter når de kommer om morgenen ( se dagsrytmen). Melk får de i barnehagen. Om det er barn som i perioder eller alltid ikke skal ha melk, må vi få beskjed om dette slik at vi kan ordne noe annet. Barns matlyst varierer mye opp og ned. Hvis det er perioder hvor barnet ikke orker så mye mat av en eller annen grunn, så er det bare å sende med alternativer til brødskiven. Det kan være cornflakes, havregryn e.l. Det viktigste er at barna får i seg noe å spise. Yoghurt kan barna ha med seg når dere selv ønsker det. Hver onsdag og torsdag kan vi lage ostesmørbrød til de som ønsker det og har egnet pålegg på brødskiven. Barn som kommer etter kl må ha spist frokost før de kommer til barnehagen. Klær. Barna må til en hver tid ha et helt skift med klær i barnehagen, fra undertøy til bukse og genser, ullsokker og votter bør også finnes. Alt etter årstiden bør barna hver dag ha med regnklær og støvler. Klærne må selvsagt være merket med navn, husk også fottøy, votter og sokker. Tøfler eller innesko kan være greit for å forhindre våte sokker samt forebygge skliulykker. Vått og skittent tøy tar dere med hjem samme dag. Ute på knaggene kan regnklær eller våte dresser henge. Ta inn dette når dere henter barne eller ta det med hjem. Sjekk også ved bagen, her legger vi de våte klærne etter bruk. Private leker. Vi har tidligere hatt såkalte ha-med-dager i barnehagen. Disse er borte og barna har mulighet til å ha med private leker hver dag. 7

8 Barna kan ha med det de har lyst til og som dere tillater, men vi kan ikke ta noe ansvar for om det kommer bort eller noe går i stykker. Ha derfor med noe som alle kan få se på og som tåler en annen behandling enn det leker oftest får hjemme. Husk å navne lekene, spesielt bøker og kasseter / cd er. Våpenleker er blitt diskutert og vår mening er at det helst ikke blir med til barnehagen. Skulle det være noen som vil vise fram noe, så er det greit, men vi vil se det an hvordan barna leker med disse lekene og evt. legge de bort om nødvendig. Da ønsker vi velkommen til nytt og spennende Barnehage år! Ingvill, Marita, Reidun,FLora og Brit 8

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE Åpningstider Barnehageåret starter 1.augsut til 1.august året etter Åpningstiden er fra kl. 07.00-17.00. Barna må være hentet og ute av barnehagen

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

1 INNLEDNING Her gir det informasjon om hvordan Heggelund og Sandbu er organisert på ulike områder, og hvordan barnhagen er i sitt indre liv

1 INNLEDNING Her gir det informasjon om hvordan Heggelund og Sandbu er organisert på ulike områder, og hvordan barnhagen er i sitt indre liv INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Litt om barnehagen 2.1 Historikk 2.2 Beliggenhet 2.3 Driftsform og verdigrunnlag 2.4 Tradisjoner 2.5 Organisering av Barnehagen 2.6 Personalet 2.7 Primærkontakt 2.8 Sikkerhetsrutiner

Detaljer

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 2015/2016 OLIVIABAKKEN BARNEHAGE PRAKTISK INFORMASJON PRAKTISK INFORMASJON - OLIVIABAKKEN BARNEHAGE Innholdsfortegnelse: Side Presentasjon av Oliviabakken barnehage......................................

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

Praktisk informasjon Snøde barnehage. Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små.

Praktisk informasjon Snøde barnehage. Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små. Praktisk informasjon Snøde barnehage Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små. Snøde barnehage Postadresse: Risabergveien 60 Snøde barnehage, Postboks 99 4056 Tananger 4097 Sola telefon

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK. Årsplan del II. Vi gleder oss til å bli kjent med dere

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK. Årsplan del II. Vi gleder oss til å bli kjent med dere KLØFTAHALLEN BARNEHAGE GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Årsplan del II Vi gleder oss til å bli kjent med dere 1 Her følger et informasjonshefte som vi håper vil hjelpe dere med noen spørsmål. Dette heftet inneholder:

Detaljer

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Velkommen til Bakkebygrenda barnehage Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Innholdsfortegnelse Velkommen, side 3 Vår visjon, side 3 En hilsen fra oss, side 4 Åpningstider, side 5 Kontaktliste,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE Søråsteigen barnehage Søråsteigen barnehage er en kommunal barnehage med 125 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007

Detaljer

Info. til foreldre. Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Info. til foreldre. Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Info til foreldre Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til

Detaljer

Hauglegda og Øvre Bergmo

Hauglegda og Øvre Bergmo Hauglegda og Øvre Bergmo INNHOLDSFORTEGNELSE Presentasjon av Høbb barnehager s. 3 Barnehagens styringsdokument s. 5 I barnehagen for alle første gang, tilvenning s. 6 Hva er viktig å ha med seg i barnehagen

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE Brannposten naturbarnehage Løkkebergveien 6. 3014 Drammen Tlf. 32 83 80 08. 90 19 25 60 E-post: brannposten.barnehage@drmk.no

Detaljer

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Brannposten naturbarnehage

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Brannposten naturbarnehage Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Brannposten naturbarnehage Bragernes barnehageområde Historikk og drift Barnehagen drives i et gammelt bevaringsverdig hus med en lang historie.

Detaljer

SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2

SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2 SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2 Noen ord fra styrer. Ja, så var vi i starten på et nytt barnehage år. Velkommen alle sammen. Vi er alle godt rustet etter en deilig sommerferie. Nå er vi

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REVEHI

HANDLINGSPLAN FOR REVEHI HANDLINGSPLAN FOR REVEHI Eline har tegnet denne flotte tegningen av en rev 2013-2014 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer,

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2012/ 2013 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

Velkommen til Ormåsen oppvekstsenter ORMÅSEN BARNEHAGE

Velkommen til Ormåsen oppvekstsenter ORMÅSEN BARNEHAGE Velkommen til Ormåsen oppvekstsenter ORMÅSEN BARNEHAGE Til foresatte!.. har fått plass i Ormåsen kommunale barnehage. Fra nå av skal du som foresatt og vi som personale dele ansvaret for at barnets utbytte

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: - Velkommen o Personalet på Froskene o Barna på Froskene - Barnehagehverdagen og praktisk informasjon o Dagsrytme, ukeplan og div. - Leke og lære sammen i et utforskende miljø - Årets

Detaljer

Virksomhetsplan Hattehøla SFO

Virksomhetsplan Hattehøla SFO Virksomhetsplan Hattehøla SFO 2009/2010 I INNLEDNING Formål Skolefritidsordningene i Fredrikstad kommune er et heldags omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1. 4. klasse og for funksjonshemmede barn i 1.

Detaljer

Årskalender 2015/2016 for Aubeberget Barnehage

Årskalender 2015/2016 for Aubeberget Barnehage Årskalender 2015/2016 for Aubeberget Barnehage Bygg Skredbakka, Skredbakka 55, 4046 Hafrsfjord Bygg Malthaug, Malthaugsvingen 11, 4046 Hafrsfjord Tlf: 51913400 Hvem er vi? Aubeberget barnehage eies og

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE

INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE 2015-16 VELKOMMEN TIL GARDERÅSEN BARNEHAGE Garderåsvn 202 1900 Fetsund Dette er informasjon til deg som ønsker eller har fått plass til barnet ditt i barnehagen vår. I

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE. Versjon 1.3

INFORMASJONSHEFTE. Versjon 1.3 INFORMASJONSHEFTE Versjon 1.3 Innholdsfortegnelse: Side 3: Velkommen Bakgrunn/historikk Side 4: Personalet ved Stenrød barnehage Side 5: Beliggenhet Side 6: Dagen vår (Rød, Blå og Grønn avdeling) Side

Detaljer

INFORMASJON OM BARNEHAGEN

INFORMASJON OM BARNEHAGEN INFORMASJON OM BARNEHAGEN Nerstad barnehage er en tre avdelings barnehage som eies av foreldrene. Sigdal kommune eier lokalene. Barnehagen får driftsstøtte fra kommunen. Tlf. nr. til barnehagen er: Kontor:

Detaljer