Driftsvedtekter/foreldreorientering i Gullvika Naturbarnehage AS Vedlegg til årsplan aug 10 aug 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsvedtekter/foreldreorientering i Gullvika Naturbarnehage AS Vedlegg til årsplan aug 10 aug 11"

Transkript

1 September 2010 Driftsvedtekter/foreldreorientering i Gullvika Naturbarnehage AS Vedlegg til årsplan aug 10 aug 11 Eierforhold: Barnehagen drives av Gullvika Naturbarnehage AS, og eies av Heidi Katerine Brathlie. Barnehagens historie: Gullvika Naturbarnehage AS er en privat heldagsbarnehage, som startet opp høsten 2003 med barn i alderen 2-6 år med tilholdssted i sokkeletasjen. Høsten 2005 ble det 2 avdelinger for barn i alder 0-5 år. Småtroll fra 0-3 år, og Stortroll fra 3-5 år. Høsten 2007 ble det etablert en naturgruppe Skogtroll for barn i alder 4-5 år som holder til i varmestuen. Barnehagen ligger i nærheten av flott natur og turområder. Vi er veldig glade i å være ute, og bruke naturen og nærmiljøet rundt barnehagen. Vi ønsker å fokusere på naturen og miljøet rundt oss, fysisk aktivitet ute og å gi barna positive opplevelser ved å bruke naturen som læringsarena gjennom de ulike årstider. Å skape positive holdninger som fører til at barna ser verdien av å ta vare på naturen og miljøet er viktig. Formål: Gullvika naturbarnehage AS skal drives i samsvar med Lov om barnehager, og de forskrifter og retningslinjer Kunnskapsdepartementet til en hver tid gjør gjeldende. Barnehagen er tilsluttet den kristne formålsparagrafen. Intern organisering: Barnehagen er organisert i en småbarns avdeling, en storbarnsavdeling, samt en utegruppe for de største barna. Det er faste voksne på alle avdelingene. Småtroll avdelingen har 12 plasser, og fire voksne. En pedagogisk leder, to barne- og ungdomsarbeidere og en assistent. Stortroll- avdelingen har 18 plasser, og tre til fire voksne. En pedagogisk leder, en omsorgsarbeider, og to assistenter. Skogtroll- avdelingen har 12 plasser, og tre voksne. En pedagogisk leder og to assistenter. Bemanningen er totalt 11.2 årsverk i barnehagen. Åpningstider: Nytt barnehageår starter 18.august Barnehagens åpningstid er fra kl: i alle virkedager. Dersom det er behov, kan barnehagen ha åpent fra , men da må det gis beskjed en dag i forveien.

2 Juleaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag er det åpent Det er fem planleggingsdager i løpet av året. Disse dagene brukes til kurs og planlegging for personalet. Disse dagene er barnehagen stengt. Eier kan vurdere redusert drift i rolige perioder som jul, påske, sommerferier og lignende. Planleggingsdager barnehageåret 10/11 er: 16. og Alle barn må ta ut minst 4 uker ferie i løpet av barnehageåret, derav 3 uker sammenhengende ferie i perioden 20.juni - 14.august. Barnehagen vil i fellesferien ha stengt i 2 uker. Fastsatte uker hvert år er: 28 og 29 Generell informasjon: Gi beskjed hvis barnet kommer senere enn kl. 1000, eller hvis barnet ikke kommer. Dette er på grunn av at personalet kan planlegge dagen ut ifra barnegruppen. På grunn av ansvar for barnets sikkerhet må vi få vite hvem skal bringe og hente barnet. Dersom det er andre enn foreldrene, eller andre enn det som er avtalt ved barnehageoppstart må vi få beskjed om dette. Barnehagens hovedsatsningsområde er natur og miljø. Vi er mye ute hver dag, nesten uansett vær. Det er derfor svært viktig at barna har gode klær og sko som er tilpasset uteklimaet. Det er opparbeidet en naturleikeplass på Gulltopp, hvor det er lavvo, bålplass og mange leikeog aktivitetsmuligheter. Før barnehageoppstart er det en besøksdag for nye barn og foreldre: Da får de informasjon om: den avdelingen barnet skal være på (dagsrytme, rutiner, ansatte og lignende) generelt om barnehagen informasjon om ulike valg av klær som kan være greit å tenke over da vi er mye ute velkomstbrev sendes til barnet før oppstart På hjemmesiden vår er det også informasjon om barnehagen. Opptakskriterier: Alle kan søke Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak, dersom barnet etter sakkyndig vurdering har nytte av oppholdet i barnehagen. ( 9 Lov om barnehager) Søsken til barn i barnehagen prioriteres ved opptak, og barn av ansatte så lenge det er praktisk mulig. Ved opptak tas det hensyn til barnegruppas sammensetning. Det kan gis prioritet ved opptak til barn som tilhører nærmiljøet. Familieforhold. Vanskelig bo og lekeforhold.

3 Eventuelle andre forhold som har betydning Endring av barnehage/plasstype fra nytt barnehageår, eller i løpet av barnehageåret: Foresatte tar kontakt med styrer som vurderer muligheten endring. Frist for endring er 20. februar. Oppsigelse permisjon: Barn som har fast plass i barnehagen, vil i utgangspunktet beholde barnehageplassen til skolepliktig alder. Barnehageplass skal sies opp skriftlig med en måneds varsel. Ved oppsigelse etter 1. april, må det betales for plassen ut barnehageåret. Skjema for oppsigelse av plass fås av styrer. Dersom en plass blir ledig over et lengre tidsrom, kan plassen utlyses midlertidig, f.eks ved permisjon Foreldrebetaling: Gullvika Naturbarnehage AS følger kommunens betalingssatser. 100 % ,- kr pr. mnd 90 % ,- kr pr. mnd 80 % ,- kr pr. mnd 70 % ,- kr pr. mnd 60 % ,- kr pr. mnd 50 % ,- kr pr. mnd 40 % - 972,- kr pr. mnd Kjøp av enkelt dager: kr: 280 pr. dag Det gis søskenmoderasjon 2 barn 30% øvrige barn 50% Det betales for 11 måneder i året. Betalingen skjer til Gullvika naturbarnehage AS innen den 25. hver måned. Dersom det ikke er betalt for plassen innen forfall og betalingsutsettelse ikke er innvilget, vil de foresatte få skriftlig advarsel om at barnet kan miste plassen dersom betaling ikke skjer innen 14 dager. De som er skyldig betaling for plass kan ikke få sine barn inn i barnehagen ved neste opptak.

4 Ved for sein henting, altså at barnet og foreldre ikke er ute av avdelingen innen kl 1630, så lenge det ikke er gitt annen beskjed, pålegger styrer tilleggsbetaling på kr: 350,- pr. barn. Ved ledig kapasitet gis foreldrene med deltids barnehageplass anledning til å kjøpe enkelt dager. Det vises til en hver tid gjeldende satser. Foreldrene betaler matpenger for mat i barnehagen. Matpenger inkluderer smøremåltid, varmlunsj, melk/drikke, frukt/grønnsaker og bursdagsfeiringer. Nye matpengesatser fra pr. måned: 100 % - kr. 250,- 90 % - kr. 220,- 80 % - kr. 200,- 70 % - kr. 180,- 60 % - kr. 150,- 50 % - kr. 140,- 40 % - kr. 120,- 20 % - kr. 90,- Sykdom helsetilsyn fravær: Syke barn og barn som ikke klarer å delta i leik ute og inne må holdes hjemme. Ved smittsomme sykdommer skal barnet holdes hjemme, samt at det skal gis beskjed til barnehagen. Personalet vurderer og avgjør i forhold til barnets allmenntilstand om barnet må hentes fra barnehagen. Vi tar utgangspunkt i brosjyren Frisk nok til barnehage/skole når det gjelder sykdom. Denne brosjyren får alle utdelt ved barnehageoppstart. I henhold til Lov om barnehager, kan styreren avgjøre om sykt barn skal være utelukket fra barnehagen i inntil en uke. Samarbeidspartere: Barnehagen samarbeider med PPT, helsestasjonen, førskoleteamet, Vestbyen skole og andre barnehager. Årsplan: For hvert år utarbeides det en årsplan som skal godkjennes av samarbeidsutvalget. Årsplanen er et pedagogisk arbeidsdokument, og et viktig redskap for de ansatte i planleggingen og gjennomføringen av det daglige arbeid i barnehagen. Bursdagsfeiring: Vi legger vekt på et sunt kosthold, og vi har fruktfest som ordnes av barnehagen. Vi heiser flagg, synger bursdagssang, og barnet får bursdagskrone. Dugnad:

5 To felles foreldredugnader i løpet av året, fortrinnsvis på høsten og våren. Leke og oppholdsareal pr. barn: Gullvika barnehage AS følger til en hver tid gjeldende bestemmelser. Jfr. Rundskriv q Barnas leke og oppholdsareal i barnehagen er veiledende norm 4 m2 lekeareal for heldagsopphold for barn over 3 år, og 5,33 m2 for barn under 3 år. Taushetsplikt: De som sitter i eierstyret, SU, foreldrerådet og alle ansatte, samt vikarer har taushetsplikt jmfr: Lov om bhg 16, og Forvaltningsloven 13 og 13a-f. Taushetsløfte skal underskrives av alle aktuelle. Interkontrollsystem: Barnehagen har internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet. Politiattest: Alle som jobber i barnehagen skal legge frem tilfredstillende politiattest, jmf. 20 Lov om barnehager. Forsikringer: Barnehagen har tegnet skade og ulykkesforsikring for barn og ansatte i Storebrand. Forsikringen gjelder også for turer og arrangementer hvor barnehagepersonalet er ansvarlige ledere. Forsikringen dekker ikke skader, av tap ved brann og lignende på private eiendeler som oppbevares og brukes i barnehagen. Dette gjelder barnas klær, vogner, briller, leker m.m. Den enkeltes hjemforsikring er den nærmeste forsikringen som kan dekke slike skader. Transport/bruk av videokamera/bilder Vi vil ha foreldrenes skriftlige tillatelse til å ta med barna på turer hvor vi benytter private og offentlige transportmidler. I forbindelse med foreldre og personalsammenkomster ønsker personalet å bruke videokameraet til å filme situasjoner i barnehagens hverdag. Formålet med filmingen er å vise barn, foreldre og personal hva vi gjør i hverdagen, samt å bruke det til veiledning og dokumentasjon. Vi bruker mye bilder til dokumentasjon som f.eks på tv-skjermene på avdelingene. Bilder på hjemmesiden er passordbeskyttet. Skjemaer for tillatelser fås ved oppstart i barnehagen.

6

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Solhellinga, i Ullensaker kommune

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Solhellinga, i Ullensaker kommune VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Solhellinga, i Ullensaker kommune 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS Vedtekter for Alba barnehagene Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer

VEDTEKTER DR. BRANDTS BARNEHAGE

VEDTEKTER DR. BRANDTS BARNEHAGE VEDTEKTER DR. BRANDTS BARNEHAGE Gjeldende fra 01.01.2014 1. EIERFORHOLD Dr. Brandts barnehage er en privateid barnehage. Den eies av Bjarte Nord og drives av Dr. Brandts barnehage A/S. 2. FORMÅL Barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

Vedtekter for Skogstua private barnehage

Vedtekter for Skogstua private barnehage Vedtekter for Skogstua private barnehage Sist revidert desember 2014, gjeldende fra januar 2015 1 Eierforhold: Skogstua private barnehage er en barnehage med plass for barn 0-3 år. Barnehagen er nå et

Detaljer

2 LOVVERK/ FORSKRIFTER EL.

2 LOVVERK/ FORSKRIFTER EL. VEDTEKTER Side 1 1 EIERFORHOLD Barnehagen eies og drives av AS Haugaland Industri. 2 LOVVERK/ FORSKRIFTER EL. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter til denne og gjeldende vedtak

Detaljer

VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011

VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011 VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011 1. Barnehagen eies og drives av Puttara FUS barnehage as 2. FORMÅL Aksjeselskapets formål er på best mulig

Detaljer

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon HUMLA OG KNØTTELITEN REVEHIET OG MAURTUA

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon HUMLA OG KNØTTELITEN REVEHIET OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE Informasjon HUMLA OG KNØTTELITEN REVEHIET OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE VISJON: VI FÅR TIL DET VI VIL

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013 Vedtekter Huskestua Barnehage 12. August 2013 Innholdsfortegnelse 1. Eierforhold 2 2. Formål 2 3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg 3 4. Plasstilbud og åpningstider 3 5. Opptaksmyndighet 3 6. Opptakskriterier

Detaljer

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon REVEHIET OG KNØTTELITEN HUMLA OG MAURTUA

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon REVEHIET OG KNØTTELITEN HUMLA OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE Informasjon REVEHIET OG KNØTTELITEN HUMLA OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE HOVEDMÅL: ROM FOR ALLE, RESPEKT

Detaljer

D R I F T S V E D T E K T E R FOR VESTSKRENTEN IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 914 109 345

D R I F T S V E D T E K T E R FOR VESTSKRENTEN IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 914 109 345 D R I F T S V E D T E K T E R FOR VESTSKRENTEN IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 914 109 345 1 EIERFORHOLD Vestskrenten Idrettsbarnehage AS (heretter benevnt VIB ) er en privat barnehage og virksomheten drives

Detaljer

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Barnehagens navn er Kulur Åsemyra barnehage. Driver av barnehagen er Accrington AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende forskrifter

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN Hunsrød-Fevang Barnehage Vedtekter for barnehagen VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN Revidert på styremøte, 25. februar 2009 (Samvirkelaget «Hunsrød-Fevang Barnehage SA» har egne vedtekter) INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER. for. Spødarbakken Barnehage SA. Organisasjonsnummer 987 002 662 VEDTEKTER... 1 1 SAMVIRKEFORETAKET... 3 2 FORMÅL... 3 3 KAPITAL...

VEDTEKTER. for. Spødarbakken Barnehage SA. Organisasjonsnummer 987 002 662 VEDTEKTER... 1 1 SAMVIRKEFORETAKET... 3 2 FORMÅL... 3 3 KAPITAL... VEDTEKTER for Spødarbakken Barnehage SA Organisasjonsnummer 987 002 662 VEDTEKTER... 1 1 SAMVIRKEFORETAKET... 3 2 FORMÅL... 3 3 KAPITAL... 3 3.1 ANDELSHAVERE OG ANDEL... 3 3.2 OPPSIGELSE AV ANDEL OG MISLIGHOLD...

Detaljer

FORELDREORIENTERING FOR STUDENTBARNEHAGENE I TROMSØ

FORELDREORIENTERING FOR STUDENTBARNEHAGENE I TROMSØ FORELDREORIENTERING FOR STUDENTBARNEHAGENE I TROMSØ Innhold GENERELT... 3 SAMARBEID MED HJEMMET... 3 ENDRING I SØKNAD, OPPSIGELSE, OVERFLYTTING MM.... 4 FERIEAVVIKLING... 4 OPPSTART NYTT BARNEHAGEÅR...

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HARSTAD Sist revidert i kommunestyret 14.4.2011. 1 Innledning Harstad kommune er eier av de kommunale barnehagene i Harstad

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET OG VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER Vedtekter for andelslaget Brusletta Barnehage BA 1 Ansvar og formål. 3 2 Andelshavere 3 3 Andel. 3 4 Valg av styre 3

Detaljer

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage Barnehageroversikt i ULNA - Alvheim barnehage - Andromeda barnehage - Borge barnehage - Brøholt barnehage - Foss barnehage - Fyrstikkalléen barnehage - Gaia barnehus - Hauerseter barnehage - Hola barnehage

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage 1 EIERFORHOLD Reisa Montessoribarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år. Barnehagen eies av Reisa Montessoriforening og er organisert som en forening.

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage VEDTEKTER FOR U - utvikling L - lek N - nærhet A - ansvar A S Oversikt over våre barnehager: www.ulna.no 1 Lovgrunnlag Ulna as sine barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr.

Detaljer