Vedtekter for Medbroen Gårdsbarnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Medbroen Gårdsbarnehage"

Transkript

1 Medbroen Gårdsbarnehage T.l.f Vedtekter for Medbroen Gårdsbarnehage

2 1. Eierforhold Medbroen Gårdsbarnehage er en del av Medbroen Drift AS som eies og drives av Hjørdis Thyholt. 2. Formål Medbroen Gårdsbarnehage skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid, for barn under opplæringspliktig alder. Formålet er å gi en mulighet for et spesielt barnehagetilbud, en gårdsbarnehage med dyr, landbruk og natur som ramme rundt driften. Barnehagen er livssynsnøytral, men vil følge de norske tradisjoner rundt høytider. Tilretteleggelse som gårdsbarnehage ble vedtatt av Foreldrerådet den 7. september Rammer for driften Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter, retningslinjer gitt av eier eller departement samt planer for barnehagen. 4. Opptaksmyndighet Barnehagen har samordnet opptak med Stjørdal kommune. Eier og daglig leder vil i samarbeid foreta det endelige opptaket av barn til barnehagen. 5. Opptakskriterier Barn bosatt i Stjørdal Kommune vil bli prioritert ved opptak iht. denne rekkefølgen: 1. Prioritet til søsken av barn som allerede har plass. 2. Kvislabakken skolekrets 3. Halsen skolekrets 4. Øvrige i Stjørdal kommune 5. Prioritet jamfør 13 barnehageloven. Da aktivitet med, og rundt dyr og planter er basis i barnehagens drift, kan barnehagen ta forbehold om opptak av barn med allergier/andre grunner til ikke å kunne delta i gårdsaktivitetene. Baking er en del av barnehagens pedagogiske opplegg, og melstøv må påregnes.

3 6. Opptaksperiode og søknadsfrist Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars hvert år, deretter opptak etter behov. Barnehageåret er fra 15. august til 14. august året etter. Skriftlig oppsigelse må leveres innen den 1. eller den 15. i måneden. Det er 2 måneders gjensidig oppsigelse. Barn som tildeles plass, beholder denne til den sies opp skriftlig, eller når barnet oppnår skolepliktig alder. Også hvis det søkes om redusert plass i barnehagen er det disse retningslinjene om oppsigelse som gjelder. Det kan kun søkes om endring av plass forbindelse med hovedopptaket om våren, og ved halvårsskiftet 1.februar. Søknad om permisjon fra en barnehageplass innvilges normalt ikke, men vil bli behandlet og vurdert i hvert enkelt tilfelle. 7. Betaling Eier fastsetter betalingssatser som trer i kraft 1. august. Det gis søskenmoderasjon i henhold til Stjørdal kommunes satser. Fordeling av søskenmoderasjon foretas likt mellom Stjørdal kommune og private barnehager når søsken har plass i både kommunal barnehage og privat barnehage. Foreldrerådet vedtok 7. september 2011 at det skal være et pristillegg for gårdsbarnehage kr 300,- pr. barn pr mnd. p.t. Tillegget er gjenstand for årlig prisregulering iht. levekostnadsindeks. Betalingen skal skje månedlig på forskudd. Det betales for 11 mnd. i året. Juli måned er betalingsfri. Dersom det ikke er betalt for opphold innen 2 mnd. etter forfall og betalingsutsettelse ikke er innvilget, vil barnet miste barnehageplassen. Barn som mister plassen p.g.a. ikke oppgjort betaling vil ikke bli vurdert ved nytt hovedopptak. For barn som ikke blir hentet innenfor barnehagens åpningstid gjentatte ganger må det, etter å ha fått en advarsel, betales 100,- pr. påbegynt time.

4 8. Leke- og oppholdsareal Norm for oppholdsareal er 4 m2 pr. barn over 3 år. Norm for barn under 3 år er 5,3 m2 Utearealet bør være 6 ganger leke og oppholdsarealet inne. Barnehagen oppfyller disse kravene. 9. Åpningstid, planleggingsdager og ferier Barnehagen holder åpent fra kl , mandag til fredag. Barnehagen er åpen hele året bortsett fra 5 dager som benyttes til felles planlegging for hele personalet. Disse dagene er barnehagen stengt. Barnehagen holder stengt i perioden 24/12-1/1 samt mandag, tirsdag og onsdag før skjærtorsdag. Barnehagen holder to uker sommerstengt. Personalet avvikler ferie iht. Ferieloven. Ferien legges primært til perioden barnehagen holder sommerstengt og i perioden fra skoleslutt til 15. august. Barna skal ha 3 ukers sammenhengende ferie fra barnehagen i løpet av året, i tillegg til barnehagens planleggingsdager. Dersom barn slutter før 1.august, må de avvikle 3 uker ferie før 1.august. 10. Internkontroll Barnehagen er under forskrift om internkontroll som følger Lov om arbeidsmiljø, helse, brannvern m.fl. Daglig leder skal sørge for at barnehagen har egne rutiner og sjekklister for kontroll med oppfølging av sikkerhet.

5 11. Styringsverktøy For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg, og et foreldreråd jfr. Barnehageloven 4. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Samarbeidsutvalget i barnehagen skal bestå av: 1 representant fra eier. 1 representant fra de ansatte. 1 representant fra foreldrene. Daglig leder har møte-, tale og forslagsrett i samarbeidsutvalget, men ikke stemmerett. Daglig leder fungerer som sekretær for SU. Samarbeidsutvalgets representant fra foreldrene er foreldrerådets leder, og er ansvarlig for innkalling til foreldrerådsmøter. Det skal være to obligatoriske møter pr. år. 12. Helseerklæring Før et barn begynner i barnehagen skal det legges fram erklæring om barnets helse på eget skjema i jfr. Barnehagelovens Taushetsplikt og opplysningsplikt Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i jfr. Barnehagelovens 20, og opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernstjenesten i jfr. Barnehagelovens 21 og 22.

6 14. Bruk av barnehagens lokaler Barnehagens lokaler kan leies ut utenom barnehagens åpningstider. Eieren avgjør en slik søknad. 15. Annet Barnehagen har dugnadsplikt for foreldrene. Det kan gjennomføres to dugnader i året. Endringer i vedtektene kan foretas av styret.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage 1 EIERFORHOLD Reisa Montessoribarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år. Barnehagen eies av Reisa Montessoriforening og er organisert som en forening.

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2015 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS Vedtekter for Alba barnehagene Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS.

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 1 Eierforhold Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 2 Formål Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage VEDTEKTER FOR Løkka barnehage Opprettet: 15.01.2015 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Barnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 EIERFORM... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4 4 OPPTAK AV BARN... 4 4.1 Søknad

Detaljer

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Gamlebyen barnehage Mosaikk barnehage Grønland barnehage Lille Grønland barnehage & Maurtua gårds og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk

Detaljer

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær Vedtekter for Natur og aktivitetsbarnehager AS Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær INNHOLDSFORTEGNELSE 1. eierform 2. formål 3. styringsorganer 4. opptak av barn 5. foreldrebetaling/oppsigelse

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune VEDTEKTER Vedtatt i Side 2 1. FORMÅL Herøy barnehage skal drives i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan og de retningslinjer som fastsettes av Barne- og familiedepartementet, samt kommunale vedtak

Detaljer

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013 Vedtekter Huskestua Barnehage 12. August 2013 Innholdsfortegnelse 1. Eierforhold 2 2. Formål 2 3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg 3 4. Plasstilbud og åpningstider 3 5. Opptaksmyndighet 3 6. Opptakskriterier

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Vedtekter for IMI barnehage 1

Vedtekter for IMI barnehage 1 Vedtekter for IMI barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT. 4 1.1 EIERFORHOLD 4 2. FORVALTNING 4 2.1 ADMINISTRATIV TILKNYTNING, GODKJENNING OG TILSYN 4 2.2 KLAGEINSTANS 4 3. FORMÅL 5 4. INNHOLD 5 5.

Detaljer

Vedtekter Berg Familiebarnehage

Vedtekter Berg Familiebarnehage Vedtekter Berg Familiebarnehage Eierforhold Berg familiebarnehage er en privateid barnehage med inntil 10 plasser for barn i alderen 0-6 år. Eierform Eier er selvstendig næringsdrivende. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE FROLAND KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE Vedtatt i k-sak 27/2008, den 6. mars 2008 Gjeldende fra 01.02.2008 Revisjonsansvarlig: Rådmannen v/skole-barnehagefaglig Sist revidert:

Detaljer

VEDTEKTER FOR JAR BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Jar barnehage AS 6.11. 2006

VEDTEKTER FOR JAR BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Jar barnehage AS 6.11. 2006 VEDTEKTER FOR JAR BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Jar barnehage AS 6.11. 2006 1. Barnehagen eies og drives av Jar Barnehage AS 2. FORMÅL Aksjeselskapets formål er på best mulig måte å etablere og Jar

Detaljer

VEDTEKTER DR. BRANDTS BARNEHAGE

VEDTEKTER DR. BRANDTS BARNEHAGE VEDTEKTER DR. BRANDTS BARNEHAGE Gjeldende fra 01.01.2014 1. EIERFORHOLD Dr. Brandts barnehage er en privateid barnehage. Den eies av Bjarte Nord og drives av Dr. Brandts barnehage A/S. 2. FORMÅL Barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. Gitt i medhold av lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter. Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2006, gjeldende fra 15.august 2006. Endringer

Detaljer

VEDTEKTER KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE KOLSÅS BASE

VEDTEKTER KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE KOLSÅS BASE VEDTEKTER for KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE ved KOLSÅS BASE Vedtatt av styret 18.05.2015 Hans Erik Grøthaug Stig be Olsen Vedtekter for Kolsåstrollet barnehage ved Kolsås base 2015.05.18 Side I av 6 KAPITTEL

Detaljer