VEDTEKTER. ifokus Barnehagene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER. ifokus Barnehagene"

Transkript

1 VEDTEKTER ifokus Barnehagene

2 1 Eierforhold IFokus barnehagene eies og drives av ifokus AS. Generalforsamlingen i ifokus AS er bedriftens øverste organ. 2 Lover og forskrifter ifokus barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan for barnehager, vedtekter, årsplan for barnehagenes pedagogiske virksomhet og de til enhver tid gjeldende forskrifter og retningslinjer. 3 Tilsyn Larvik kommune har ansvar for å føre tilsyn med barnehagen. 4 Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 5 Opptak ifokus AS er en del av kommunens samordnende opptak. Hovedopptak med felles søknadsfrist fastsatt av kommunen ft. frist pr Ved ledige plasser er det løpende opptak gjennom hele året. Leder foretar opptak av barn etter gjeldende opptakskriterier. Søknad til barnehageplass finner du her: https://ssl.larvik.kommune.no/soknad/selvbetjening/godkjennpersonvern.asp x?mid1=2341&returnurl=%252fsoknad%252fselvbetjening%252fskjema.as px%253fskjemaid%253d500%2526mid1%253d2341 Opptakskriterier: Prioritet 1: Barn med nedsatt funksjonsevne jfr. Barnehageloven 13 Skriftlig dokumentasjon fra lege, psykolog, PPT eller andre Institusjoner med fagkompetanse må foreligge. Prioritet 2: Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. Vedlegg fra barnevernet må foreligge om at barnehageplass er et forebyggende tiltak. Prioritet 3: Særskilte kriterier. Barn fra familier som har redusert mulighet til å ha den daglige omsorgen for barnet. Skriftlig dokumentasjon fra lege, psykolog eller andre faggrupper som er relevante dersom de foresatte lider av sykdom/nedsatt funksjonsevne må foreligge. Prioritet 4: Endret oppholdstid Prioritet 5: Barn av fast ansatte Spesialsykehuset for rehabilitering Kysthospitalet (Denne prioriteten gjelder kun ifokus Grevle barnehage) 2 Vedtekter for ifokusbarnehagene

3 Prioritet 6: Barn av fast ansatte i ifokus AS Prioritet 7: Søsken til barn med barnehageplass i ifokus Prioritet 8: Gruppesammensetting, med hensyn til alder og kjønn. Prioritet 9: Brukere av Åpen Barnehage på Torpeløkka Prioritet 10: Søkeransiennitet 6 Foreldrebetaling Opphold i barnehagen betales etter de satser og regler som til enhver tid er fastsatt av kommunestyret. Betalingen skjer den 15. inneværende måned. Det betales for 11 måneder pr. år. Juli er betalingsfri. Selv om plassen ikke benyttes må foreldrebetalingen betales. Manglende betaling kan føre til at barnet mister plassen. 7 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist Barnehageåret er fra 01. august til 31. juli. Opptaksperioden for barnet er fra opptak vedtas til plassen sies opp skriftlig, eller fram til 01. august det året barnet begynner på skolen. Oppsigelse av plass Plassen kan skriftlig sies opp av begge parter med to måneds oppsigelse regnet fra første dag i måneden etter skriftlig oppsigelse foreligger. Det skal betales ut oppsigelsesperioden. Plasstørrelse i opptaksperioden kan endres av begge parter dersom det er forandringer i familiesituasjonen. Barn som tas ut av barnehagen etter 01. mai, må betale ut juni måned. Permisjon Det kan søkes om permisjon hele barnehageåret, fra august til august. Søknaden rettes til leder innen 3 måneder før permisjon skal starte. Søknaden behandles av leder. Innvilget permisjon kan ikke reverseres etter at annen har fått tilbud om å bruke den midlertidige plassen. Vedtekter for ifokusbarnehagene 3

4 8 Åpningstider og ferie Åpningstider ifokus barnehagene har åpningstid 10,15 timer hver dag. Åpningstider fastsettes i samarbeid med SU. Barnehagen er stengt 5 dager pr. år til planlegging. Ved behov kan barnehagen ha åpent til kl 1200 på julaften og nyttårsaften. Ferie Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. 3 sammenhengende uker skal tas i skolens sommerferie, og den fjerde uken avvikles ved planleggingsdager. Dette gjelder selv om barnet har tatt ferie på andre tider av året. De av barna som skal begynne på skolen eller slutter, må ta 3 hele uker sammenhengende før 01. august. ifokus AS kan i sommerferien stenge barnehagen dersom det er få barn og det finnes andre hensiktsmessige løsninger. 9 Leke- og oppholdsareal pr barn ifokus barnehagene skal til enhver tid være godkjent i forhold til gjeldene normer for areal; Minimum 4 kvm for barn over 3 år Minimum 5 kvm for barn under 3 år 10 Helseerklæring Jfr Barnehageloven 23 skal foresatte gi opplysninger til barnehagen om spesielle helseforhold, slik som astma, allergier og liknende. Sykdom meldes til de ansatte i barnehagen snarest mulig. Ved sykdom kan leder avgjøre om barnet midlertidig ikke kan være i barnehagen på grunn av barnets egen helse, fare for smitte og lignende. Dersom ansatte skal gi barnet medisin, må foreldre/foresatte undertegne på samtykkeskjema. Skjema fås utdelt i barnehagen. 11 Konfidensielle opplysninger Skriftlige opplysninger/informasjon om barn i barnehagen holdes forsvarlig nedlåst og er ikke tilgjengelig for andre enn personalet i barnehagen. Ved overgang til skolen har barnehagen eget samtykkeskjema som skal fylles ut av foreldre/foresatte før barnehagen kan sende informasjon om barnet til skolen. 12 Taushetsplikt og politiattest Taushetsplikt Ansatte ved ifokus barnehagene er pålagt taushetsplikt om forhold de får kjennskap til. Alle ansatte må undertegne taushetserklæring og plikter å etterleve dette slik at barn og foreldre/foresatte sikres mot at personlige og private forhold blir kjent av uvedkommende. Dette gjelder også etter avsluttet ansettelsesforhold. 4 Vedtekter for ifokusbarnehagene

5 Politiattest Ansatte ved ifokus barnehagene må fremlegge politiattest etter de til enhver tid gjeldene forskrifter og regelverk. 13 Samarbeidsutvalg Jfr 4 i Lov om barnehage. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/ foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert, samt leder i barnehagen. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. 14 Internkontroll Systematisk helse- miljø- og sikkerhetskontroll gjennomføres i samsvar med Forskrifter om internkontroll. Leder har ansvar for at internkontrollen er på plass. Leder har ansvar for den daglige oppfølging av internkontroll. ifokus barnehagene har rutine for Risikoanalyse og avviksregistrering. 15 Forsikringer Forsikringsdekningen omfatter alle barna som er tildelt plass i ifokus barnehagene. Forsikringsdekningen gjelder i barnehagens åpningstid, når aktiviteter er i barnehagenes regi. Ved uhell eller skade følges vedtatte prosedyrer. 16 Opplæringsarena Utover tilbudet til barn og foreldre, er barnehagene organisert for å samarbeide om kartlegging og kompetanseutvikling av personer som er i tiltak i regi av NAV. ifokus samarbeider med høgskolen i Vestfold og er partnerbarnehage. Det vil si at vi har studenter fra høgskolen i praksis hos oss. ifokus barnehagene har som hovedfokus å tenke helhetlig, og har et nært samarbeid med skoler og nærmiljø. ifokus AS Vedtekter for ifokusbarnehagene 5

6 KONTAKTINFO ifokus AS - Administrasjon PB 2158 Stubberød, 3255 Larvik Tlf: e-post: Leder ifokus Barnehagene Anja Sterner Tlf: E-post: ifokus Lysheim Gamle Stavernsveien 200, 3267 Larvik Tlf: / Leder: Wenche M. Alkemark E-post: Åpningstider: ifokus Grevle Kysthospitalveien 40, 3294 Stavern Tlf: / Leder: Britt-Ingeborg Sagmo E-post: Åpningstider: ifokus Tjølling Løveskogen 53, 3280 Tjodalyng Tlf: / Leder: Monica Holhjem E-post: Åpningstider: ifokus Torpeløkka Torpesvingen 1, 3295 Helgeroa Tlf: / Leder: Veronica Aas Steinsholt E-post: Åpningstider:

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE FROLAND KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE Vedtatt i k-sak 27/2008, den 6. mars 2008 Gjeldende fra 01.02.2008 Revisjonsansvarlig: Rådmannen v/skole-barnehagefaglig Sist revidert:

Detaljer

2 LOVVERK/ FORSKRIFTER EL.

2 LOVVERK/ FORSKRIFTER EL. VEDTEKTER Side 1 1 EIERFORHOLD Barnehagen eies og drives av AS Haugaland Industri. 2 LOVVERK/ FORSKRIFTER EL. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter til denne og gjeldende vedtak

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2015 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013 Vedtekter Huskestua Barnehage 12. August 2013 Innholdsfortegnelse 1. Eierforhold 2 2. Formål 2 3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg 3 4. Plasstilbud og åpningstider 3 5. Opptaksmyndighet 3 6. Opptakskriterier

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS Vedtekter for Alba barnehagene Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

VEDTEKTER DR. BRANDTS BARNEHAGE

VEDTEKTER DR. BRANDTS BARNEHAGE VEDTEKTER DR. BRANDTS BARNEHAGE Gjeldende fra 01.01.2014 1. EIERFORHOLD Dr. Brandts barnehage er en privateid barnehage. Den eies av Bjarte Nord og drives av Dr. Brandts barnehage A/S. 2. FORMÅL Barnehagen

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Barnehagens navn er Kulur Åsemyra barnehage. Driver av barnehagen er Accrington AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende forskrifter

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær Vedtekter for Natur og aktivitetsbarnehager AS Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær INNHOLDSFORTEGNELSE 1. eierform 2. formål 3. styringsorganer 4. opptak av barn 5. foreldrebetaling/oppsigelse

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune VEDTEKTER Vedtatt i Side 2 1. FORMÅL Herøy barnehage skal drives i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan og de retningslinjer som fastsettes av Barne- og familiedepartementet, samt kommunale vedtak

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGER SOM EIES OG DRIVES AV VERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGER SOM EIES OG DRIVES AV VERDAL KOMMUNE Vedtatt i Komite for mennesker og livskvalitet i møte den12.02.14 under sak nr. 13/14 VEDTEKTER FOR BARNEHAGER SOM EIES OG DRIVES AV VERDAL KOMMUNE 1. GENERELT. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov

Detaljer

VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011

VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011 VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011 1. Barnehagen eies og drives av Puttara FUS barnehage as 2. FORMÅL Aksjeselskapets formål er på best mulig

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer

Vedtekter for IMI barnehage 1

Vedtekter for IMI barnehage 1 Vedtekter for IMI barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT. 4 1.1 EIERFORHOLD 4 2. FORVALTNING 4 2.1 ADMINISTRATIV TILKNYTNING, GODKJENNING OG TILSYN 4 2.2 KLAGEINSTANS 4 3. FORMÅL 5 4. INNHOLD 5 5.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR JAR BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Jar barnehage AS 6.11. 2006

VEDTEKTER FOR JAR BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Jar barnehage AS 6.11. 2006 VEDTEKTER FOR JAR BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Jar barnehage AS 6.11. 2006 1. Barnehagen eies og drives av Jar Barnehage AS 2. FORMÅL Aksjeselskapets formål er på best mulig måte å etablere og Jar

Detaljer

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage VEDTEKTER FOR Løkka barnehage Opprettet: 15.01.2015 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Barnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4

Detaljer

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage 1 EIERFORHOLD Reisa Montessoribarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år. Barnehagen eies av Reisa Montessoriforening og er organisert som en forening.

Detaljer

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Gamlebyen barnehage Mosaikk barnehage Grønland barnehage Lille Grønland barnehage & Maurtua gårds og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 EIERFORM... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4 4 OPPTAK AV BARN... 4 4.1 Søknad

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer