Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016"

Transkript

1 Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 1

2 Innhold Velkommen s. 3 Vår visjon s. 3 Vårt menneskesyn/læringssyn s. 3 Våre verdier s.4 Tilvenning s. 4,5,6 Åpningstider s.6 Kontaktliste s.6 Planleggingsdager og ferie s.7 Levering s. 7 Henting s. 7 Sykdom s. 7 Mat/måltider s. 8 Informasjonsrutiner til foreldrene s.8 Forsikring s. 8 Huskeliste klær/utstyr s. 9 2

3 Velkommen til Bøleråsen barnehage Bøleråsen barnehage er en tre avdelings barnehage med plass til 50 barn. Vi har vanligvis en småbarnsavdeling med 14 barn, og to storebarnsavdelinger med 18 barn på hver. Pga. søkermassen til barnehagene på Bøleråsen dette året har vi endret aldersinndelingen på avdelingene noe. Vi har en småbarnsavdeling med 14 barn fra 1-2 år og fire voksne, Nøtteliten. Vi har en mellomavdeling med 15 barn fra 2-4 år og tre voksne, Grønn, og vi har en storebarnsavdeling med 18 barn fra 4-5 år og tre voksne, Gul. Barnehagen ble åpnet i 1986, den ble pusset opp innvendig for et par år siden, og vi venter på en oppgradering av uteområdet vårt i Bøleråsen barnehage ligger sentralt på Bøleråsen med skole, butikk og offentlig kommunikasjon i nærheten. Barnehagen ligger i fine omgivelser, vi har en variert utelekeplass som gir gode muligheter for utelek, motorisk og fysisk aktivitet. Vi har god tilgjengelighet til skogen, og alle avdelingene er på tur i skogen minst en gang pr. uke. Barnehagens visjon: Glade, lekende barn og voksne Lek, glede og humor har en sentral plass i alt samspill i barnehagen Utelek og aktiviteter og opplevelser i naturen er en viktig del av vår hverdag Positive, engasjerte og tilstedeværende ansatte En liten, åpen og oversiktlig barnehage med plass til 50 barn Barnehagene i Ski tar utgangspunkt i et humanistisk menneskesyn/læringssyn: - Enhver er unik og har iboende streben mot utvikling. - Barns læring og danning skjer i relasjon med andre mennesker gjennom lek, kommunikasjon og bruk av språk, i et lærende og utforskende miljø. - Trygghet, tillit og trivsel er grunnlaget for vekst, læring og utvikling. Vi mener at en god barnehage består av OMSORG, LEK, LÆRING. Det er god kvalitet i barnehagen når: - det er kvalitet på omsorgen, dvs. på relasjonen mellom voksne og barn - leken har en fremtredende plass - det er godt læringsutbytte for barna i formelle og uformelle aktiviteter 3

4 Målet for arbeidet vårt i barnehagen er at vi hele tiden arbeider for å oppfylle disse tre kvalitetskriteriene. Barnehagen har fire verdier som vi ønsker skal ligge til grunn for og være et felles utgangspunkt for arbeidet vårt. Verdiene våre er ÅPENHET, RESPEKT, OMSORG OG GLEDE. Mer informasjon om verdiene våre med kjennetegn finner dere på nettsiden vår. Tilvenningen Målet for tilvenningen er å gjøre både barn og foreldre så trygge på barnehagen at det oppleves greit å skilles. Hvor lang tid det tar, og hvordan denne tryggheten oppnås, er individuelt. De første dagene er det mange nye inntrykk både for barn og foreldre. Det er derfor viktig at barnet får en gradvis tilvenning til barnehagen ved at foreldrene er med de første dagene. Vi ønsker at foreldrene setter av minst tre dager til tilvenning. Hvor lang tilvenningstid et barn trenger vil variere, men fra tre dager til en uke vil være nok for de fleste. Barnet vil få en tilknytningsperson den første dagen i barnehagen. Tilknytningspersonen vil være mye sammen med barnet i begynnelsen. Dag 1: Denne dagen er barnet i barnehagen 1-2 timer sammen med mamma og/eller pappa. Garderobeplassen står klar med barnets navn, og det er plass på badet til barnets bleier, skiftetøy og lignende. Denne første dagen er det viktig for oss å ta dere imot i en rolig og hyggelig atmosfære, og vi legger derfor opp til en frileksituasjon med en liten gruppe barn, mamma og/eller pappa og tilknytningspersonen. Foreldrene bør selv stelle barnet den første dagen, og være sammen med barnet i aktiviteter og lek. For personalet i barnehagen er det nyttig å se barnet sammen med sine foreldre. Det gir informasjon om blant annet barnets vaner og måter å kommunisere på, og denne informasjonen vil senere bidra til å gjøre barnets hverdager i barnehagen bedre. Dag 2: Denne dagen er barnet i barnehagen 2-3 timer sammen med mamma og/eller pappa. Det vil som dagen før være frilek i en liten gruppe. Tilknytningspersonen/primærkontakten overtar litt mer av ansvaret for barnet. Men foreldrene er fremdeles med på stell, måltider og eventuelt legging av barnet. Andre dag er det også tid for å gå litt fra barnet, dette avtales med personalet på avdelingen. 4

5 Dag 3: Varighet- etter avtale. Denne dagen anbefaler vi at dere er i barnehagen en liten stund sammen med barnet før dere drar. Vi legger opp til frilek i en liten gruppe sammen med tilknytningspersonen/ primærkontakten og ser hvordan det går. Hvor lenge en skal være borte avtales på forhånd, men det kan være smart å være så lenge borte at barnet både har rukket å spise, sove og leke. Men vær tilgjengelig slik at barnehagen lett kommer i kontakt med dere, og at dere raskt kan komme tilbake til barnehagen. For mange foreldre kan det oppleves som vanskelig å overlate barnet til personalet i barnehagen. Mange foreldre føler usikkerhet i forhold til om de gjør det rette for barnet, eller om barnet vil trives i barnehagen. Vi ønsker å hjelpe hverandre gjennom samarbeid. Ta kontakt med oss hvis dere opplever noe som er vanskelig. Dere kan ringe barnehagen for å høre hvordan det går, og vi kan ringe dere for å fortelle hvordan det går. Vi anbefaler å ha korte dager i begynnelsen, slik at barnet gradvis venner seg til å være i barnehagen. Ved å utvide dagen etter hvert vil vi kanskje unngå at barnet blir overveldet av alle inntrykkene og lettere klarer å finne sin plass på avdelingen. Introduksjonssamtale. I løpet av tilvenningsdagene setter vi av tid til en introduksjonssamtale. Vi ønsker at foreldrene forteller om barnets behov og vaner, og dere får mulighet til å spørre om ting dere lurer på og er opptatt av. Barnehagen vil også informere om opplegg og rutiner i barnehagen. Vårt mål er at overgangen fra hjem tilbarnehage skal oppleves trygg og god. Trygge foreldre gir trygge barn. Den første avskjeden,noen tips. Ikke vis usikkerhet Fortell barnet at du skal gå - og gå når du har sagt at du skal gjøre det. Viser du usikkerhet blir barnet usikkert, og tilvenningsperioden kan ta lengre tid. Det er viktig at barnet får erfaring med at foreldre ikke går før de sier i fra- og at de kommer tilbake etter en tid. Ikke snik deg ut Ikke la deg friste til å snike deg ut uten at barnet merker det. Det kan gjøre barnet utrygt. Barnet skal erfare at foreldrene går og at de kommer tilbake. Det skaper forutsigbarhet for barnet. 5

6 Ikke bli for lenge Blir du værende i barnehagen i timevis kan barnet tro at du også skal være i barnehagen. Dette kan være med på å forlenge tilvenningsperioden. Hva om barnet gråter? Om du forlater et barn som gråter og klamrer seg fast til deg, er det ikke unaturlig å føle seg som en dårlig forelder og tenke at barnehage var en dårlig ide. Erfaringene i barnehagen tilsier at barnets gråt som oftest stilner like etter at foreldrene har dratt. Men det kan gjøre godt å ringe barnehagen for å høre hvordan det går etter at man har forlatt et gråtende barn. Gode relasjoner At barnet ser at foreldrene er trygge på de voksne i barnehagen, kan gjøre det lettere å godta at foreldrene forlater barnehagen. Åpningstider Barnehagens åpningstid er Personalet jobber vakter for å dekke barnehagens åpningstid. På Nøtteliten jobber personalet i et firevaktsystem, og på Grønn og Gul jobber personalet i et trevaktsystem. Vaktene rullerer og avdelingene er fullbemannet fra , bortsett fra de dagene de pedagogiske lederne tar ut sin ubundne tid, 4 timer pr. uke. Pedagogene har ubunden tid for å kunne planlegge og evaluere barnehagens virksomhet. Barnehagens telefonliste: Kontoret Nøtteliten/ rød side Nøtteliten/ blå side Grønn Gul Planleggingsdager og ferie Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av et år. Datoer for disse dagene, og andre merkedager finnes i barnehagens årsplan. Se også skoleruta på barnehagens nettside. Barnehagen er stengt tre uker i juli, ukene 28, 29 og 30. Barnehagen er stengt jule- og nyttårsaften, og onsdag før skjærtorsdag. Alle skal ha tre uker sammenhengende ferie i løpet av skolens sommerferie. I tillegg skal en uke tas 6

7 ut sammenhengende i løpet av barnehageåret fra 1. august til 31. juli. Den fjerde ferieuken skal varsles om fjorten dager på forhånd. I feriene samarbeider avdelingene og slår seg sammen ved behov. Vi sender ut ferielapper før jul, påske og sommerferien som dere foreldre skal svare på. Med grunnlag i dette beregner vi hvor mange barn som vil være tilstede i barnehagen og hvor mange voksne som kan ta ferie. Det er derfor viktig å presisere at disse lappene er bindende, da vi ikke vil være bemannet til å ta imot flere barn enn det som er avtalt på forhånd. Levering Vi åpner kl Hvis vi har anledning ønsker vi å møte dere i garderoben, men vi må prioritere de barna som allerede er kommet først. Hvis det ikke er mulig å gå fra avdelingen for å møte dere i garderoben, må foreldrene følge barna inn på avdelingen. Hvis barnet er sykt, dere tar en fridag, eller kommer litt senere enn vanlig, må dere ringe avdelingen innen Vi ønsker å planlegge dagen best mulig for barna som er tilstede, og turer, samlinger og planlagte aktiviteter starter kl Henting Barnehagens seinvakt går hjem kl.17.00, så vi anbefaler dere å hente senest Da vil vi ha mulighet til å kunne fortelle litt om dagen, og vi får også den tiden vi trenger for å gjennomføre stengerutinene. Barnet skal være hentet og ute av barnehagen til kl Hvis man ikke er ute av barnehagen til denne tiden er det et gebyr på kr 250 pr påbegynte halvtime. Personalet skal ha beskjed fra dere foreldre dersom det er noen andre enn dere som skal hente barnet i barnehagen. Dette av hensyn til barnets sikkerhet. Sykdom Når barna begynner i barnehagen kan de bli syke i starten. De kommer i et nytt miljø og de møter mange nye mennesker Når er barnet for sykt til å være i barnehagen? Dårlig allmenntilstand, feber, oppkast, diare og barnesykdommer er noen stikkord for når barnet ikke skal være i barnehagen. For å begrense disse sykdomsperiodene anbefaler både vi og Norsk Folkehelseinstitutt å ha en hel feberfri dag før barnet kommer tilbake i barnehagen. Dette gjelder også for oppkast og diare som er gjengangere på småbarnsavdelinger. Denne ene dagen kan være avgjørende for om sykdommen sprer seg videre til andre barn og voksne, så selv om barnet virker ok om morgenen bør de ha denne dagen på å 7

8 virkelig bli frisk igjen. Barnehagen er barnas arbeidsplass, de skal kunne klare en hel barnehagedag som inneholder mange aktiviteter og lek inne og ute. Dersom barnet er hjemme pga sykdom ønsker vi beskjed om dette. Vi kontakter dere foreldre hvis barnet blir sykt i løpet av dagen, eller om vi er usikre på barnets form. Mat/måltider Barna kan spise frokost i barnehagen fram til ca kl Formiddagsmaten er ca k og ettermiddagsmaten er ca kl Barna har med seg matpakke til frokost og ettermiddagsmaten. Av matpengene som foreldrene betaler hver måned har vi varm lunsj en gang i uka, og to brødmåltider til lunsj hver uke. Hvilke dager dette gjelder og hva som blir servert, blir informert om på den enkelte avdeling. Barna får også melk og frukt hver dag. Matpengene brukes også til å dekke forskjellige arrangementer i barnehagen som lysfrokost, mat på dugnaden, foreldrekaffe m.m. Vi er opptatt av et sunt og variert kosthold, og prøver å få til det innenfor de økonomiske og tidsmessige rammene vi har. Vi oppfordrer også dere foreldre til å sende med barna sunn og variert mat i barnehagen. Informasjonsrutiner til foreldrene Vi har mange måter å kommunisere med foreldrene på. Og vi håper at dere gjennom dette vil få et innblikk i vår hverdag, og hva barna opplever i barnehagen. Den viktigste kontakten mellom personalet og foreldrene er den daglige kontakten vi får ved levering og henting av barnet. Vi ønsker å ha en dialog med foreldrene til barnets beste. Bilder fra dagen settes i fotorammer i garderobene. Det henges også opp ulike bilder og dokumentasjon inne på avdelingene. Viktige beskjeder henges opp på oppslagstavler, mens mer praktiske beskjeder som vi trenger bleier/ skiftetøy, henges opp direkte på barnas plass i garderoben. Hver måned sender avdelingene ut en månedsplan for kommende måned med en evaluering av perioden som har gått, en beskrivelse av det vi vil ha fokus på framover og en aktivitetsplan for måneden som kommer. Det sendes også ut mer administrativ informasjon fra styrer og kommunen på mail til foreldrene. Forsikring Alle barna er forsikret gjennom Ski kommunes forsikringsselskap den tiden de er i barnehagen. Det er en ulykkesforsikring som gjelder for opphold i 8

9 barnehagen, på turer med barnehagen og på vei til og fra barnehagen. Forsikringen gjelder ved skader og ulykker, og dekker ikke barnas eiendeler. Huskeliste på klær/utstyr Barna må ha egnede klær og skotøy tilpasset årstidene. Skiftetøy Barnet bør ha to hele skift i barnehagen til enhver tid. Følg nøye med på at dette er i orden. God tursekk med reimer som kan festes rundt bryst og mage Vogn med regntrekk og kattenett Husk å merke klær, leker og utstyr. Det er viktig for at vi ansatte lettere klarer å holde oversikt over hvem som eier hva. Det forhindrer også at klær og lignende blir borte. NB! Er du usikker på noe vedrørende klær? Spør de som jobber i barnehagen. De har lang erfaring med barn og påkledning. 9

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Velkommen til Bakkebygrenda barnehage Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Innholdsfortegnelse Velkommen, side 3 Vår visjon, side 3 En hilsen fra oss, side 4 Åpningstider, side 5 Kontaktliste,

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Hauglegda og Øvre Bergmo

Hauglegda og Øvre Bergmo Hauglegda og Øvre Bergmo INNHOLDSFORTEGNELSE Presentasjon av Høbb barnehager s. 3 Barnehagens styringsdokument s. 5 I barnehagen for alle første gang, tilvenning s. 6 Hva er viktig å ha med seg i barnehagen

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

Velkommen til Ormåsen oppvekstsenter ORMÅSEN BARNEHAGE

Velkommen til Ormåsen oppvekstsenter ORMÅSEN BARNEHAGE Velkommen til Ormåsen oppvekstsenter ORMÅSEN BARNEHAGE Til foresatte!.. har fått plass i Ormåsen kommunale barnehage. Fra nå av skal du som foresatt og vi som personale dele ansvaret for at barnets utbytte

Detaljer

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE Søråsteigen barnehage Søråsteigen barnehage er en kommunal barnehage med 125 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE Åpningstider Barnehageåret starter 1.augsut til 1.august året etter Åpningstiden er fra kl. 07.00-17.00. Barna må være hentet og ute av barnehagen

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 2015/2016 OLIVIABAKKEN BARNEHAGE PRAKTISK INFORMASJON PRAKTISK INFORMASJON - OLIVIABAKKEN BARNEHAGE Innholdsfortegnelse: Side Presentasjon av Oliviabakken barnehage......................................

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE Brannposten naturbarnehage Løkkebergveien 6. 3014 Drammen Tlf. 32 83 80 08. 90 19 25 60 E-post: brannposten.barnehage@drmk.no

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE

INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE 2015-16 VELKOMMEN TIL GARDERÅSEN BARNEHAGE Garderåsvn 202 1900 Fetsund Dette er informasjon til deg som ønsker eller har fått plass til barnet ditt i barnehagen vår. I

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Informasjons- og årsplan for 2013 2015 «Vi gjør hver dag verdifull» 1 Drammen kommunale barnehager VELKOMMEN TIL OSS! BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Strømsø barnehageområde Velkommen

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

Praktisk informasjon Snøde barnehage. Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små.

Praktisk informasjon Snøde barnehage. Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små. Praktisk informasjon Snøde barnehage Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små. Snøde barnehage Postadresse: Risabergveien 60 Snøde barnehage, Postboks 99 4056 Tananger 4097 Sola telefon

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER 1 1. OPPSTARTEN Tilvenningsperioden Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Det er viktig å få til et godt

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE Lilleløkka barnehage Amtmand Bangssgt.8 3019 Drammen Tlf: 32 04 47 70 Epost: lillelokka.barnehage@drmk.no Historikk, drift

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen Barnehage 1 Generelle opplysninger om Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen barnehage Jarlsbergveien

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer