Informasjonshefte Østbydammen barnehage. Sammen om den gode barndom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonshefte Østbydammen barnehage. Sammen om den gode barndom"

Transkript

1 Informasjonshefte Østbydammen barnehage Sammen om den gode barndom adresse: Odinsv Vestby Lille Blå e-post Lille Grønn Lille Gul Lille Rød mobil

2 INFORMASJON OM ØSTBYDAMMEN BARNEHAGE Østbydammen barnehage er en kommunal 4 avdelingers barnehage som ligger ved inngangen til Sole Skog. Nye Vestby skole og Follo folkehøgskole ligger i umiddelbar nærhet. Barnehagen har nærhet til både skog- og Vestby sentrum. Barnehagen åpnet i 2006, og tok imot sine første barn Barnehagen har ett variert uteområde med skog, lekeapparater og bålhus. Østbydammen barnehage er en heldagsbarnehage med plasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har fleksibel avdelingsstruktur, og har valgt å organisere en avdeling som base for ettåringene. De andre tre avdelingene har barn i alder Sammensettingen avgjøres til enhver tid av rammene i barnehagen og barnegruppens alderssammensetting. Avdelingene har alle fått navn etter fargene på dører og gulv på avdelingene. Lille Gul, Lille Rød, Lille Blå og Lille Grønn ÅPNINGSTIDER. Fra kl til Barnehagen er åpen alle hverdagene, med følgende unntak: Stengt lørdager, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Stengt fem planleggingsdager i året. Barnehageåret går fra 16.aug.til 15 aug. påfølgende år. Alle barn skal ha minimum 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, tre 3- av disse skal fortrinnsvis tas ut sammenhengende i perioden St. Hans-16 aug. Barnet må ha tatt ut 4 uker før nytt barnehageår starter; Ferie avtales skriftlig med styrer før ferie avvikles. RAMMEBETINGELSER: Barnehagen baserer sin virksomhet på retningslinjer gitt i barnehageloven og rammeplanen for barnehager, samt vedtekter gitt av Vestby kommune. Barnehagens syn på læring: Å se omsorg og oppdragelse, lek, hverdagsaktiviteter og læring i sammenheng, er et særtrekk i norsk barnehagetradisjon. Barnehagen skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. De formelle situasjonene er planlagt og ledet av personalet. Uformelle læringssituasjoner er nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter, her og nå-situasjoner, i lek, oppdragelse og annen samhandling. Fagområdene som er beskrevet i rammeplanen knyttes både til uformelle og formelle læringssituasjoner. Barnehagen utarbeider årsplan der mål og tiltak for året er synliggjort. Årsplanen utarbeides etter rammeplanen og barnehageloven føringene. Evaluering av virksomheten skjer fortløpende og på planleggingsdager. Vi vil skape den gode barndom for barna i nært samarbeid med dere foreldre. Dette skjer gjennom omsorg, lek og læring. Gjennom å skape et trygt miljø, med tilbud om varierte erfaringer, utfordringer og opplevelser tror vi på at vi gir barna ett godt grunnlag videre i livet, og at vi bidrar til å gi barna både tilhørighet til andre barn og nærmiljø. Vi ønsker å gi barna grunnleggende tro på seg selv og andre. I tillegg til å legge vekt på læring av sosial kompetanse, kunnskaper, holdninger og ferdigheter, er det helt avgjørende å skape et godt samarbeid mellom hjem og barnehage. Vi ønsker derfor et nært og godt samarbeid med dere foreldre bygget på gjensidig respekt. Vi legger til rette for lek, som er barnas eget middel for å lære samt bearbeide inntrykk fra omverdenen. Vår visjon: Vi gir barna røtter og vinger

3 TRADISJONER Barnehagen har en viktig funksjon som tradisjonsformidler. Gjennom tradisjoner kan vi styrke barnas identitet, tilknytning og tilhørighet til barnehagen, hjemstedet og samfunnet generelt. Østbydammen barnehage har tradisjoner som gjentar seg år etter år som barna gjenkjenner. Eks; markering av FN-dagen, Lucia, nissefest, barnehagegudstjeneste, karneval, påskefrokost, samedagen, markering av barnehagens bursdag 16 mai. Vi er en flerkulturell barnehage og arbeider gjennom hele året for at alle barn skal være stolt av seg selv og sin kulturbakgrunn. Vi har benyttet fellessamlinger for å arbeide med dette de senere år. Tema og satsningsområder: Vi utarbeider årsplan hvert år utfra rammeplanen, kommunale og sentrale føringer. Vi vil alltid ha fokus på språkstimulering og vennskap i våre årsplaner. Vi har førskolegruppe gjennomsnittlig en gang i uken. Det samme gjelder tur-dager. BURSDAGSFEIRING I BARNEHAGEN Vi henger opp flagg på avdelingen når barnet ditt har bursdag, og har en markering der bursdagbarnet får krone og er i fokus. Vi serverer ikke kake i barnehagebursdagen. Dersom foreldre skal invitere til hjemmebursdag og benytte barnehagehyllene til dette formål, må alle på samme årskull og/ eller kjønn på avdelingen inviteres. Dette for at ingen skal oppleve å bli ekskludert i vår barnehage. FORELDRESAMARBEID OG FORELDREMEDVIRKNING Foreldre og personale skal kunne stille krav og forventninger til hverandre. Målsettingen er: Personalet og foreldrene skal samarbeide godt om å gi barna de beste muligheter for trivsel og utvikling Samarbeidet mellom foreldre og barnehage skal være preget av gjensidig respekt Barnehagen tilbyr foreldresamtaler to ganger i året. Barnehagen arrangerer 2 foreldremøter i året. I tillegg kommer daglig kontakt ved bringing og henting. Dette er viktige arenaer til å utveksle informasjon samt medvirke på barnehagetilbudet vi gir ditt barn. Vi arrangerer dugnad på våren der målsettingen like mye er det sosiale som de praktiske oppgavene. Avdelingsvise sammenkomster 2 ganger pr år. Månedsmail Hver avdeling har en PC i garderobene der vi setter inn bilder fra hverdagslivet i barnehagen. Vestby er et lite samfunn som gjør at personale, foreldre og barn møtes i mange forskjellige settinger. Det er viktig for oss som ansatte å skille på den private og profesjonelle arena. Gjensidig respekt er viktig for alle parter. Personalet har taushetsplikt. Barnehagens miljøarbeid Grønt flagg Barnehagen kildesorterer og jobber aktivt ifht gjenbruk. Her er glimt fra vårt gjenbruksarbeid i 2013.

4 Pekebok og borg av gjenbruksmateriale Bukkene bruse i skogen, og Olabil laget av gjenbruksmateriale. FORELDRERÅD, FAU OG S.U. Alle foreldrene er med i foreldrerådet. Det velges 2 representanter fra hver avdeling til et arbeidsutvalg (FAU) samt 2 representanter til samarbeidsutvalget (SU) for barnehagen og vararepresentanter hvis de ikke kan møte. SU består i tillegg av en eierrepresentant(kommunepolitiker), 2 ansatte samt styrer. SU har som oppgave å fastsette årsplan hvert år og forelegger saker av viktighet for barnehagen. MÅLTID I BARNEHAGEN De serveres frokost, formiddagsmat og frukt og knekkebrød i barnehagen. Frokosten består av havregrøt 2-3 dager i uken og frokostblanding 2-3 dager i uken. Pålegget til lunsj varieres med kjøttpålegg, fiskeprodukter, ost, egg m.m. Varm-mat en dag i uken varieres med kjøtt, fisk og grønnsaksingredienser, samt pasta, ris og poteter. FROKOST PÅ FELLESROMMET "Morgenstund har gull i munn". Det er felles frokost på kjøkkenet mellom Hensikten med felles frokost er at alle skal bli bedre kjent med hverandre og at barna skal bli trygge på alle voksne i barnehagen. Barnet bringes til fellesrommet mellom dersom barnet skal spise frokost. UTELIVET Barnehagen har et aktivt uteliv. Erfaringer og interesse for uteliv gjør at barnehagen er mye ute. Målene er å: gi barna positive naturopplevelser og bli glad i uteliv bruke naturen som arena for utvikling av motoriske ferdigheter

5 Praktisk informasjon: Skitne uteklær som trenger en vask henges på kroker utenfor avdelingen. Vi tenker miljø, og vil derfor ikke benytte plastposer unødvendig. Tips til foresatte: benytt eget nett til dette formålet. Vi har utarbeidet vår egen plass i skogen med gapahuk. HELSE Barn med feber, sterk forkjølelse, diaré, øyekatarr eller andre smittsomme sykdommer, må være hjemme. Både av hensyn til det enkelte barn, men og av hensyn til de andre i barnehagen. Barnehagen skal ha beskjed om sykdom. Helseskjema blir delt ut og skal leveres tilbake i barnehagen. Barnehagen følger de rettingslinjer som er utarbeidet i forhold til barns sykdom og helse i Vestby kommune Det er barnets almenntilstand som avgjør om barnet har utbytte av å være i barnehagen. Grunnregel etter sykdom: en feberfri dag hjemme før barnet bringes til barnehage. Vi sender ut rådene fra Folkehelse om barns sykdom en gang i året eller ved behov. BETALING oppdaterte betalingssatser ligger ute på Vestby kommunes hjemmeside OPPSIGELSE Dersom et barn slutter i løpet av barnehageåret, må det meldes skriftlig, minst 1 mnd. i forveien. Foresatte kan ikke si opp/ endre plass med virkning etter 15. april (oppsigelse senest 15. mars). Det betales for oppsigelsestiden. VELKOMMEN TIL ØSTBYDAMMEN BARNEHAGE STORE OG SMÅ. Med hilsen personalet i Østbydammen barnehage Vår visjon: Vi gir barna røtter og vinger

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2015-2016 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE Søråsteigen barnehage Søråsteigen barnehage er en kommunal barnehage med 125 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE Brannposten naturbarnehage Løkkebergveien 6. 3014 Drammen Tlf. 32 83 80 08. 90 19 25 60 E-post: brannposten.barnehage@drmk.no

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Årsplan 2010-2012 Del A. andelsbarnehage. Vestliveien 4, 1482 Nittedal Tlf.: 67 05 10 10 e-post: dagligleder@steinroysa.no www.steinroysa.

Årsplan 2010-2012 Del A. andelsbarnehage. Vestliveien 4, 1482 Nittedal Tlf.: 67 05 10 10 e-post: dagligleder@steinroysa.no www.steinroysa. Årsplan 2010-2012 Del A andelsbarnehage Vestliveien 4, 1482 Nittedal Tlf.: 67 05 10 10 e-post: dagligleder@steinroysa.no www.steinroysa.no Innholdsfortegnelse Innledning Innledning side 3 Barnehagens formål

Detaljer

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE PRESENTASJON Gamleskolen er som navnet sier den gamle skolen på Grua. Den ble første gang tatt i bruk i 1916. Dette innebærer at bygningen ikke er SEFRAK-registrert

Detaljer

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Informasjons- og årsplan for 2013 2015 «Vi gjør hver dag verdifull» 1 Drammen kommunale barnehager VELKOMMEN TIL OSS! BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Strømsø barnehageområde Velkommen

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 1 Innhold Velkommen s. 3 Vår visjon s. 3 Vårt menneskesyn/læringssyn s. 3 Våre verdier s.4 Tilvenning

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Del 1: Velkommen!... 2 1.1 Velkommen til oss!... 2. Del 2: Plandokumenter... 3 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver...

Del 1: Velkommen!... 2 1.1 Velkommen til oss!... 2. Del 2: Plandokumenter... 3 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... ÅRSPLAN 2013-2015 Innholdsfortegnelse Del 1: Velkommen!... 2 1.1 Velkommen til oss!... 2 Del 2: Plandokumenter... 3 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 3 2.2 Pedagogisk plattform... 5

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Navneberget barnehage

Årsplan 2014-2015. Navneberget barnehage Årsplan 2014-2015 Navneberget barnehage ÅRSPLAN FOR NAVNEBERGET BARNEHAGE Innhold Side Velkommen 2 Presentasjon av Virksomhet for barnehager 3 Felles regler for skoler og barnehager 4 Viktig å vite 5

Detaljer

Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN

Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN Espira Marienfryd MARIENFRYD SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Personalet...4 Nyttig å vite...4 Danning, omsorg, lek og læring...6 Barns rett til medvirkning

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer