Artikkelnr. P CallPilot. Fax - brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok"

Transkript

1 Artikkelnr. P CallPilot Fax - brukerhåndbok

2 Brukerhåndbok for CallPilot Fax Copyright 2003 Nortel Networks Med enerett Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle utsagn, konfigurasjoner, tekniske data og anbefalinger i dette dokumentet antas å være nøyaktige og pålitelige, men legges frem uten uttrykte underforståtte garantier. Brukere må ta fullt ansvar for programmene de bruker, og produkter som er angitt i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet er Nortel Networks NA Incs eiendom. Programvaren som beskrives i dette dokumentet, blir stilt til rådighet i samsvar med en lisensavtale og kan bare brukes i samsvar med bestemmelsene i lisensen. Lisensavtalen for programvaren er inkludert i dette dokumentet. Varemerker NORTEL NETWORKS er et varemerke for Nortel Networks. Microsoft, MS, MS-DOS, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Alle andre varemerker og registrerte varemerker tilhører sine respektive eiere. P

3 Brukerhåndbok for CallPilot Fax 3 Om CallPilot Fax I denne håndboken får du vite hvordan du bruker CallPilot Fax med din personlige postkasse. Den viser hvordan du mottar, skriver ut og sender faksmeldinger. Merk: Hvis du vil ha informasjon om andre funksjoner i CallPilot, kan du se Referansehåndbok for CallPilot. Når du skal bruke denne håndboken, må du først finne ut hvilket telefongrensesnitt du bruker, og følge fremgangsmåten for dette grensesnittet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du fastslår hvilket grensesnitt du bruker, kan du se Kontrollere hvilket postkassegrensesnitt du bruker på side 5. Lære om Fax Med CallPilot Fax får du tilgang til faksfunksjoner fra den personlige postkassen. Et faksdokument i en postkasse kalles en faksmelding. Faksmeldinger kan ha en taleinnledning. Dette betyr at en innringer kan legge igjen en faksmelding, med uten en innledende talemelding, i den personlige postkassen din. Du kan: hente og skrive ut faksmeldingen på en faksmaskin videresende faksmeldingen til en annen postkasse Om hurtigmeldingslinjen En hurtigmeldingslinje kan tilordnes postkassen. En faksmelding som sendes til hurtigmeldingslinjen, hopper over Autooperatør og sendes umiddelbart til postkassen. Du får tilgang til faksmeldingen på samme måte som du får tilgang til andre faksmeldinger. Hvis du vil vite mer om hvordan du får tilgang til faksmeldinger, kan du se Motta en faksmelding på side 8. Be systemadministrator om telefonnummeret til hurtigmeldingslinjen. Deretter kan du oppgi nummeret til den direkte fakslinjen til aktuelle personer. Brukerhåndbok for CallPilot Fax

4 4 Brukerhåndbok for CallPilot Fax Telefontaster Alle telefoner med enlinjers og tolinjers display gir CallPilot-talebeskjeder. På telefoner med displaytaster blir talebeskjedene forsinket med fem sekunder. Hvis du ikke ser et alternativ på telefondisplayet, må du vente til talebeskjeden annonserer tilleggsalternativene. Når du skal bruke Fax-funksjoner, trykker du displaytastene ringetastene på telefonen. Når du ser en displaytast som SPILL AV, en ringetast som, trykker du én av tastene for å aktivere CallPilot-funksjonen. Denne håndboken viser deg begge metodene. Denne tabellen viser deg tastene for Nortel Networks Business Series Terminal. Bruk tastene som tilhører den typen telefon du bruker. Tastenavn T7100, T7208, T7316, T7316E M7100, M7208, M7310, M7324 M7100N, M7208N, M7310N, M7324N Funksjon ƒ ƒ Vent Volumkontroll Avslutt Du kan taste inn, ƒ ƒ og koden for å bruke en funksjon. Du kan for eksempel trykke for å få tilgang til postkassen. T7100 fungerer annerledes enn andre telefoner i systemet fordi den ikke har linjetaster. Andre telefoner krever at du velger en linjetast for å svare på et anrop, men med T7100-terminalen løfter du av røret. Andre telefoner krever at du velger en linjetast for å svare på et anrop som er satt på venting, men på T7100-terminalen trykker du. Med T7100-terminalene kan du svare på et annet anrop ved å trykke. Det aktive anropet settes på venting, og du kobler til den ventende samtalen. Du kan ikke ha flere enn to aktive anrop på én gang. P

5 Brukerhåndbok for CallPilot Fax 5 Kontrollere hvilket postkassegrensesnitt du bruker CallPilot støtter to grensesnitt: Norstar Voice Mail og CallPilot. Systemadministratoren avgjør hvilket grensesnitt som er tilordnet postkassen din. Bruk denne fremgangsmåten når du skal sjekke hvilket postkassegrensesnitt du bruker, og følg så de anvisningene i håndboken som gjelder for det aktuelle grensesnittet. Noen fremgangsmåter vil gjelde for begge grensesnittene. Kontrollere hvilket grensesnitt du bruker 1 Trykk. Følg talebeskjedene alternativene på displayknappene for å åpne postkassen. 2 Kontroller displayet for å se hvilket grensesnitt du bruker: 0 nye 0 lagret SPILL LS INN ADM Dette er grensesnittet for Norstar Voice Mail. Ingen mldgr LAG POSTK AVSL Dette er grensesnittet for CallPilot. 3 Trykk for å avslutte økten. Brukerhåndbok for CallPilot Fax

6 6 Brukerhåndbok for CallPilot Fax Fortelle innringere om faks i postkassehilsenen I postkassehilsenen kan du fortelle innringere at de kan legge igjen faksmeldinger i postkassen. Du må også informere innringere om at de må ringe fra en faksmaskintelefon hvis de skal sende deg en faksmelding. Innringeren må trykke START/SEND på faksmaskinen. CallPilot vil automatisk motta faksmeldingen og lagre den i postkassen din. Dette er et eksempel på en personlig postkassehilsen: Hallo. Du har kommet til Brynjar Paulsen hos Ideelle kontormaskiner AS. Jeg er på kontoret i dag, men jeg er for øyeblikket borte fra telefonen. Legg igjen navn, telefonnummer og en kort melding etter pipetonen. Hvis du vil sende meg en faks og du ringer fra en faksmaskintelefon, trykker du START/SEND-knappen på faksmaskinen nå når denne meldingen er ferdig. Hvis du vil ha mer informasjon om postkassehilsener, kan du se Referansehåndbok for CallPilot kontakte systemadministrator. Spille inn en postkassehilsen 1 Trykk. Følg talebeskjedene alternativene på displayknappene for å åpne postkassen. 2 Hvis du bruker CallPilot-grensesnittet: Trykk for å åpne menyen for alternativer for hilsener. Gå til trinn 3 Hvis du bruker Norstar Voice Mail-grensesnittet: Trykk ADM Trykk HILS Gå til trinn 3 Alt. for hilsen LS INN VLG VKANR 3 Trykk LS INN. Hilsen: PRIMÆR ALT PERS 4 Trykk PRIMÆR for å spille inn den primære hilsenen trykk ALT for å spille inn en alternativ hilsen. Ls inn nå? JA NEI AVSL 5 Trykk JA og les inn hilsenen når du hører tonen. Les inn hilsen: PR IG 6 Trykk for å avslutte innlesingen. P

7 Brukerhåndbok for CallPilot Fax 7 Godta hilsen? PR IG SPILL 7 Trykk for å godta innlesingen trykk SPILL for å lytte til hilsenen trykk PR IG for å spille inn hilsenen på nytt. 8 Trykk for å avslutte økten. Brukerhåndbok for CallPilot Fax

8 8 Brukerhåndbok for CallPilot Fax Motta en faksmelding Faksmeldinger kan inneholde en talemelding som en innringer har spilt inn for å introdusere faksmeldingen, de kan inneholde bare faksmeldingen. En innringer kan sende en faksmelding til den personlige postkassen ved hjelp av funksjonen for automatisk sending på faksmaskinen. Hvis anropet besvares av en Autooperatør, overføres anropet til den angitte fakssvarlinjen. Hvis anropet blir besvart av en postkasse, legges faksmeldingen i postkassen. Hvis du svarer på anropet, hører du et fakssignal. Overfør faksanropet til postkassen. Overføre et faksanrop til postkassen Hvis du svarer på et anrop og hører et fakssignal, betyr det at en innringer forsøker å sende en faksmelding til postkassen din. Du kan overføre anropet til postkassen. Slik overfører du et faksanrop til postkassen: 1 Trykk fl. Ikke sett anropet på venting. 2 Tast inn postkassenummeret. Faksmeldingen legges igjen i postkassen. Når du mottar en melding i postkassen, viser telefondisplayet: Melding til deg MLD Dette viser at du har en ny talemelding en faksmelding i postkassen. Du må åpne postkassen for å sjekke om det er kommet meldinger. P

9 Brukerhåndbok for CallPilot Fax 9 Åpne postkassen Slik åpner du postkassen - Norstar Voice Mail 1 Trykk. Pssrd: ANNT PR IG 1 nye 1 lagret SPILL LS INN ADM 2 Tast inn passordet for postkassen og trykk hvis du er på en annen linje hvis du bruker en gjestepostkasse, trykker du ANNET for å vise beskjeden Logg:. Når denne beskjeden vises, taster du inn postkassenummeret og passordet. Postkassenummeret er vanligvis det samme som linjenummeret. 3 Når du åpner postkassen, viser telefondisplayet hvor mange nye og lagrede meldinger du har. En talebeskjed annonserer hvor mange nye og lagrede tale- og faksmeldinger du har. I dette eksemplet er det én ny melding og én lagret melding. Slik åpner du postkassen - CallPilot 1 Trykk. Postk: PR IG Pssrd: PR IG 2 Trykk hvis du er på en annen linje, taster du inn postkassenummeret og trykker. Postkassenummeret er vanligvis det samme som linjenummeret. 3 Tast inn passordet for postkassen og trykk. Når du åpner postkassen, viser telefondisplayet hvor mange nye meldinger du har. En talebeskjed annonserer hvor mange nye og lagrede faksmeldinger du har. Brukerhåndbok for CallPilot Fax

10 10 Brukerhåndbok for CallPilot Fax Skrive ut faksmeldinger Du kan skrive ut faksmeldingene i postkassen på en hvilken som helst faksmaskin. Du kan skrive ut alle faksmeldingene samtidig individuelt. En gjennomsnittlig tekstfaksmelding bruker 10 sekunder med postkassemeldingstid per side. En faksmelding som inneholder grafikk kan bruke så mye som to minutter med postkassemeldingstid per side. Siden faksmeldinger kan ta opp mye plass i postkassen, er det lurt å slette dem etter at du har skrevet ut videresendt dem. Hvis du skriver ut alle faksmeldingene samtidig, kan du ikke høre på eventuelle taleinnledninger som er lagt ved faksmeldingene. Hvis du ikke lytter til en taleinnledning, vil faksmeldingen forbli ny i postkassen og du kan lytte til taleinnledningen senere. Hvis du skriver ut hver faksmelding for seg, kan du høre på innledningen før du skriver ut faksmeldingen. Om mål for utskrift av faksmeldinger Når du skriver ut en faksmelding, kan du skrive den ut fra: Skriv mld FHINST ANNET MAN Faksmål Forhåndsinnstilt Du kan konfigurere en faksmaskin til å være standardmål for utskriften. Når du skriver ut og velger Forhåndsinnstilt, skriver faksmaskinen ut på standardmålet. Med mindre du angir Annet, skrives faksene ut på standardmålet. Annet Når du sender en faksmelding til utskrift og velger Annet, må du angi et telefon- linjenummer som mål. Manuell Velg Manuell hvis du skriver ut fra en fakstelefon. Faksmeldingene skrives ut på den faksmaskinen du bruker til å få tilgang til postkassen. Faksmeldinger skrives ut med et omslagsark hvis du velger Forhåndsinnstilt Annet. Det blir ikke lagt til et omslagsark for faksmeldinger du skriver ut fra en fakstelefon. Se Faksomslag på side 16 for mer informasjon. P

11 Brukerhåndbok for CallPilot Fax 11 Slik tilordner du en forhåndsinnstilt faksmaskin Hvis du tilordner en forhåndsinnstilt faksmaskin, skrives faksmeldingene ut på den samme faksmaskinen hver gang. 1 Trykk. Følg talebeskjedene alternativene på displayknappene på telefonen for å åpne postkassen. 2 Hvis du bruker CallPilot-grensesnittet: Trykk for å åpne menyen for postkassealternativer. Trykk for å åpne menyen for faksalternativer. Gå til trinn 3 Hvis du bruker Norstar Voice Mail-grensesnittet: Trykk ADM Trykk Gå til trinn 3 Ing fhins 3 Dette vises hvis du ikke har en forhåndsinnstilt faksmaskin. Hvis faksmaskinen er forhåndsinnstilt, viser displayet: Fhinst fks. Hvis du vil tilordne en annen maskin som forhåndsinnstilt faksmaskin, trykker du ENDRE. Mål: TLF LINJE 4 Trykk TLF for å tilordne telefonnummeret til en faksmaskin. trykk LINJE for å tilordne linjenummeret til en faksmaskin. Dette eksempelet viser hvordan du kan tilordne telefonnummeret for en faksmaskin. Tlf: PR IG <x> LGT 5 Tast inn fakstelefonnummeret og trykk. 6 Trykk hvis du godtar faksnummeret, som her er indikert ved <x> trykk LGT hvis du vil legge til spesielle tegn til fakstelefonnummeret. og følg talebeskjedene. Når du har lagt til spesielle tegn, trykker du. 7 Trykk for å avslutte økten. Brukerhåndbok for CallPilot Fax

12 12 Brukerhåndbok for CallPilot Fax Slik skriver du ut alle faksmeldingene Følg denne fremgangsmåten hvis du vil skrive ut alle de nye lagrede meldingene. Hvis du bare vil skrive ut én melding, kan du se Slik skriver du ut en individuell faksmelding på side Trykk. Følg talebeskjedene alternativene på displayknappene på telefonen for å åpne postkassen. 2 Hvis du bruker CallPilot-grensesnittet: Trykk for å åpne menyen for kommandoen Skriv ut Gå til trinn 3 Hvis du bruker Norstar Voice Mail-grensesnittet: Trykk Gå til trinn 3 3 Hvis du bruker CallPilot-grensesnittet: Trykk MLD for å skrive ut én enkelt melding trykk NYE for å skrive ut alle faksmeldingene som ikke er skrevet ut trykk ALLE for å skrive ut alle fakser med vedlegg Hvis du bruker grensesnittet for Norstar Voice Mail og du har nye faksmeldinger: Trykk NY hvis du vil skrive ut alle de nye faksmeldingene trykk LAGRET hvis du vil skrive ut alle de lagrede faksmeldingene. Hvis du ikke har noen nye faksmeldinger, vises displayet i trinn 4. P

13 Brukerhåndbok for CallPilot Fax 13 Skriv mld FHINST ANNET MAN 4 Trykk FHINST hvis du vil skrive ut på den forhåndsinnstilte faksmaskinen og gå til trinn 8. trykk ANNET hvis du vil skrive ut på en annen faksmaskin enn den forhåndsinnstilte faksmaskinen, og gå til trinn 5. Mål: TLF LINJE 5 Trykk TLF for å skrive ut faksmeldinger på et fakstelefonnummer trykk LINJE for å skrive ut faksmeldinger på et fakslinjenummer. Dette eksempelet viser hvordan du kan angi telefonnummeret for en faksmaskin. Tlf: PR IG <x> LGT Skrev ut <x> mld 6 Tast inn fakstelefonnummeret og trykk. 7 Trykk hvis du godtar faksnummeret, som her er indikert ved <x> trykk LGT hvis du vil legge til spesielle tegn til fakstelefonnummeret og følg talebeskjedene. 8 Displayet viser antall faksmeldinger som ble skrevet ut. 9 Trykk for å avslutte denne økten. Når du har avsluttet økten, vil CallPilot skrive ut faksmeldingene på den forhåndsinnstilte faksmaskinen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer den forhåndsinnstilte faksmaskinen, kan du se Slik tilordner du en forhåndsinnstilt faksmaskin på side 11. Brukerhåndbok for CallPilot Fax

14 14 Brukerhåndbok for CallPilot Fax Slik skriver du ut en individuell faksmelding Bruk denne fremgangsmåten hvis du vil skrive ut én enkelt faksmelding. 1 Trykk. Følg talebeskjedene alternativene på displayknappene på telefonen for å åpne postkassen. 2 Hvis du bruker CallPilot-grensesnittet: Trykk for å åpne menyen for kommandoen Skriv ut Gå til trinn 3 Hvis du bruker Norstar Voice Mail-grensesnittet: Trykk fl til du finner faksen du vil skrive ut Gå til trinn 3 <dato> Faks:1 <<< STOPP >>> Skriv mld FHINST ANNET MAN Skrev mld 3 Vent til beskjeden annonserer ID-nummeret for faksen, og trykk deretter for å skrive ut faksmeldingen. 4 Trykk FHINST hvis du vil skrive ut på den forhåndsinnstilte maskinen trykk ANNET hvis du vil angi en annen faksmaskin som meldingen skal skrives ut på, og tast deretter inn nummeret for faksmaskinen. 5 Displayet viser at meldingen er skrevet ut. Melding slutt KOPIER SLT NESTE 6 Trykk for å avslutte denne økten. Når du avslutter økten, skriver CallPilot faksmeldingen ut på faksmaskinen du anga. P

15 Brukerhåndbok for CallPilot Fax 15 Slik skriver du ut en faksmelding fra en fakstelefon 1 Ring opp en linje som besvares av Autooperatør, fra fakstelefonen. 2 Trykk, trykk, hvis du er i Storbritannia, for å få tilgang til postkassen mens hilsenen fra Autooperatør spilles av. 3 Logg på postkassen: Hvis du bruker grensesnittet for Norstar Voice Mail, taster du postkassenummeret og passordet og trykker Hvis du bruker grensesnittet for CallPilot, taster du postkassenummeret og trykker. Deretter angir du passordet og trykker. 4 Send faksmeldingen til utskrift: Hvis du bruker grensesnittet for Norstar Voice Mail, trykker du for å skrive ut faksmeldingen. Hvis du bruker grensesnittet for CallPilot, trykker du for å skrive ut faksmeldingen. 5 Hvis du har både nye og lagrede faksmeldinger, kan du skrive ut enten alle nye alle lagrede faksmeldinger. Trykk for å skrive ut alle de nye faksmeldingene. Trykk for å skrive ut alle de lagrede faksmeldingene. Trinn 5 blir hoppet over hvis du bare har nye faksmeldinger bare lagrede faksmeldinger. 6 Trykk for å bruke alternativet Manuell til å skrive ut de nye faksmeldingene. 7 Trykk START/SEND på faksmaskinen. 8 Legg telefonrøret på fakstelefonen på plass. Økten avsluttes når alle faksene er skrevet ut. CallPilot skriver ut faksmeldingen på den tilordnede faksmaskinen. Brukerhåndbok for CallPilot Fax

16 16 Brukerhåndbok for CallPilot Fax Faksomslag Når du skriver ut en faksmelding ved hjelp av funksjonene Forhåndsinnstilt og Annet, blir det skrevet ut et faksomslag med melding. Faksomslaget viser: datoen og klokkeslettet faksen skrives ut navnet og telefonnummeret til eieren av postkassen målfaksnummeret ID-nummeret for faksen (hvis du skriver ut én enkelt faksmelding) antallet sider som følger Merk: Faksomslagsark blir ikke lagt til hvis du skriver ut en faks fra en fakstelefon. P

17 Brukerhåndbok for CallPilot Fax 17 Sende faksmeldinger Hvis du vil sende faksmeldingen til en personlig postkasse, må du ringe fra en faksmaskintelefon. Du kan inkludere en taleinnledning i en faksmelding du sender til en personlig postkasse. Taleinnledningen må være minst tre sekunder lang. Systemet slutter å vente etter fem sekunder med stillhet. Slik sender du en faksmelding til en personlig postkasse 1 Legg dokumentet du ønsker å sende, i faksmaskinen. 2 Fra fakstelefonen slår du CallPilot-telefonnummeret til den personen du ønsker å sende faksen til. 3 Vent på postkassehilsenen la CallPilot-operatøren overføre deg til postkassen for å legge igjen en faksmelding. Hvis personen du ringer opp, tar telefonen, ber du vedkommende om å overføre deg til postkassen slik at du kan sende en faks. 4 Etter at postkassehilsenen er spilt av, venter du på en pipetone og leser inn en innledning til faksmeldingen. Ikke legg på telefonrøret. 5 Trykk START/SEND på faksmaskinen. 6 Legg telefonrøret på fakstelefonen på plass. Økten avsluttes når overføringen er fullført. Brukerhåndbok for CallPilot Fax

18 18 Brukerhåndbok for CallPilot Fax Videresende faksmeldinger Du kan videresende en faksmelding som du har mottatt, til en annen postkasse, og legge til en taleinnledning. Hvis du spiller inn en talemelding, må den være på mer enn tre sekunder. Systemet slutter å vente etter fem sekunder med stillhet. Meldingen vises som en faksmelding i mottakerens postkasse. Hvis du ikke kan videresende en faksmelding, må du spørre systemadministrator om postkassen din er konfigurert til å tillate videresending av faksmeldinger. Du kan sende samme faksmelding til flere enn én person, men ikke til en gruppeliste. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du videresender en faksmelding til et eksternt nummer, kan du se Slik videresender du en faksmelding til en postkasse - Norstar Voice Mail på side 19. Når du videresender en faksmelding, blir en ny omslagsside lagt til den originale faksmeldingen, og blir en del av den nye meldingen. Hvis faksmeldingen allerede har en CallPilot-generert omslagsside for videresendt faks, erstattes denne av en ny omslagsside for videresendt faks. Omslagsside for videresendt faks Omslagssider for videresendte fakser inneholder samme informasjon som faksomslag, pluss: mottakerens navn ID-nummeret for faksen hvis faksen er videresendt til et eksternt nummer P

19 Brukerhåndbok for CallPilot Fax 19 Slik videresender du en faksmelding til en postkasse - Norstar Voice Mail 1 Trykk. Følg talebeskjedene alternativene på displayknappene på telefonen for å åpne postkassen. 2 Trykk SPILL hvis du har en ny faksmelding trykk fl hvis du vil lytte til meldingene til du finner en lagret faksmelding du vil videresende. <dato> Faks:1 <<< STOPP >>> Melding slutt KOPIER SLT NESTE Kop faks POSTK ANT 3 Datoen meldingen ble mottatt samt ID-nummeret for faksen vises på displayet. 4 Trykk KOPIER fi. 5 Trykk POSTK for å videresende faksmeldingen til en annen postkasse. Lese inn intro? JA Les inn melding: PR0V IG PAUSE NEI 6 Trykk JA hvis du vil legge til en innledning i faksmeldingen trykk NEI og gå til trinn 10 hvis du ikke ønsker å lese inn en innledning i den videresendte faksmeldingen. 7 Les inn innledningen, og trykk for å avslutte innlesingen. trykk PR0V IG for å spille inn innledningen på nytt trykk PAUSE for å ta en pause mens du leser inn innledningen. Godta innls? PR IG SPL Postk: KAT AVSL 8 Trykk for å godta innlesingen. 9 Tast inn nummeret til den postkassen du ønsker å videresende faksmeldingen til trykk KAT hvis du vil søke i den bedriftsinterne katalogen. Brukerhåndbok for CallPilot Fax

20 20 Brukerhåndbok for CallPilot Fax Nordmann, Ola ALT AS SEND 10 Trykk SEND for å videresende meldingen uten et leveringsalternativ. trykk ALT for å tilordne alternativer for meldingslevering. Hvis du vil ha mer informasjon om leveringsalternativer, kan du se i Referansehåndbok for CallPilot. En kopi til? JA AVSL 11 Hvis du vil sende denne meldingen til en annen postkasseeier, trykker du JA og gjentar trinn 6 til 11. trykk AVSL for å avslutte økten. Slik videresender du en faksmelding til en postkasse - CallPilot 1 Trykk. Følg talebeskjedene alternativene på displayknappene på telefonen for å åpne postkassen. Mld slutt SVAR SLETT NSTE Mld slutt SKRIV SLT NESTE Til: NAVN SPS AVBR 2 Trykk for å spille den første meldingen trykk fl til du finner faksmeldingen du ønsker å videresende. 3 Trykk for å videresende meldingen. 4 Tast inn nummeret til den postkassen du ønsker å videresende faksmeldingen til, og trykk trykk NAVN hvis du vil søke i den bedriftsinterne katalogen. Til:<xxxx> PR IG Tom LSINN 5 Trykk for å avslutte adresselisten. 6 Hvis du vil legge ved en talemelding, trykker du LSINN fi og spiller inn meldingen. Meldingsalt HAST PRIV ANT 7 Hvis du ønsker å legge ved meldingsalternativer, trykker du for å tilordne meldingsalternativer. 8 Trykk for å sende meldingen. 9 Trykk for å avslutte økten. P

21 Brukerhåndbok for CallPilot Fax 21 Slik videresender du en faksmelding til et eksternt nummer - Norstar Voice Mail Du kan videresende en mottatt faksmelding til et eksternt nummer. Du kan imidlertid ikke legge til en innledende talemelding i faksmeldingen. 1 Trykk. Følg talebeskjedene alternativene på displayknappene på telefonen for å åpne postkassen. 2 nye 0 lagret SPILL LS INN ADM <dato> Faks:1 <<< STOPP >>> Melding slutt KOPIER SLT NESTE Kop faks POSTK ANT Navn: PR IG TILB 2 Trykk SPILL for å spille av den første meldingen trykk fl til du finner faksmeldingen du ønsker å videresende. 3 Datoen meldingen ble mottatt samt ID-nummeret for faksen vises på displayet. 4 Trykk KOPIER fi. 5 Trykk ANT. 6 Tast inn mottakerens navn. Navnet kan inneholde maksimalt åtte tegn. Tast inn navnet på mottakeren ved hjelp av telefontastene. Trykk etter hver bokstav for å taste inn den neste bokstaven. Mål: TLF LINJE Tlf: PR0V IGJEN <x> LGT Mld sndt Hvis du gjør en feil når du taster inn navnet, trykker du PR IG og skriver navnet inn på nytt. Trykk for å godta navnet. 7 Trykk TLF for å angi fakstelefonnummeret. 8 Tast inn fakstelefonnummeret og trykk. 9 Trykk hvis du godtar fakstelefonnummeret, som her er indikert ved <x> trykk LGT hvis du vil legge til spesialtegn i faksnummeret. Du finner mer informasjon om hvordan du legger til spesialtegn i Legge til spesielle tegn i et fakstelefonnummer på side CallPilot videresender faksmeldingen. Brukerhåndbok for CallPilot Fax

22 22 Brukerhåndbok for CallPilot Fax En kopi til? JA AVSL 11 Trykk JA og gjenta trinn 6 til 11 hvis du vil sende denne meldingen til et annet eksternt nummer trykk AVSL hvis du er ferdig. 12 Trykk for å avslutte økten. Slik videresender du en faksmelding til et eksternt nummer - CallPilot 1 Trykk. Følg talebeskjedene alternativene på displayknappene på telefonen for å åpne postkassen. Mld slutt SVAR SLETT NSTE Skriv MLD NYE ALLE Skriv mld FHINST ANNET MAN 2 Trykk for å åpne menyen for kommandoen Skriv ut 3 Trykk MLD hvis du vil videresende den gjeldende meldingen trykk NY hvis du vil videresende alle de nye faksmeldingene trykk ALLE hvis du vil videresende alle de nye og lagrede faksmeldingene. 4 Trykk ANNET hvis du vil angi faksmaskinen du videresender faksmeldingen til. Mål: TLF LINJE 5 Trykk TLF. Tlf: PR IG <xxxx> LGT Skrev mld 6 Angi telefonnummeret til faksmaskinen du videresender faksmeldingen til. 7 Trykk for å godta telefonnummeret. trykk LGT for å legge til spesielle tegn. 8 Displayet viser at meldingen er skrevet ut. 9 Trykk for å avslutte økten. P

23 Brukerhåndbok for CallPilot Fax 23 Om faksgruppemeldinger Send en faksgruppemelding hvis du vil sende en faksmelding til en gruppe, og meldingen angår medlemmene i den gruppen. Listen over faksgrupper lages av systemadministrator. Faksgruppelister Hvis du ofte fakser informasjon til den samme gruppen mennesker, kan du bruke en faksgruppeliste. En faksgruppeliste er en oversikt over faksmaskiner på andre plasseringer. Når du sender en faksmelding til en faksgruppeliste, skriver du bare inn adressen for listen, men alle faksmaskinene på faksgruppelisten mottar faksmeldingen. Be systemadministrator om en liste over faksmaskinene i hver faksgruppeliste. Hvis du trenger en faksgruppeliste, kan du be systemadministrator om å lage en til deg. Når du gir systemadministrator informasjonen, må du ta med: navnet på mottakerne en liste over faksmaskinnumrene navnet på faksgruppelisten Før du sender en melding for faksgrupper, må du passe på at systemadministrator har laget faksgruppelisten, og at listen inneholder alle faksmaskinene som skal motta faksmeldingen. Slik sender du en faksgruppemelding - Norstar Voice Mail 1 Trykk. Følg talebeskjedene alternativene på displayknappene på telefonen for å åpne postkassen. 2 Trykk SPILL for å spille av den gjeldende meldingen trykk fl til du finner faksmeldingen du ønsker å videresende. <dato> Faks:1 <<< STOPP >>> Melding slutt KOPIER SLT NESTE 3 Datoen meldingen ble mottatt samt ID-nummeret for faksen vises på displayet. 4 Trykk KOPIER fi. Kop faks POSTK Lese inn intro? JA ANT NEI 5 Trykk POSTK for å videresende faksmeldingen til en annen postkasse. 6 Trykk NEI. Ikke spill inn en innledning, ettersom faksgruppelistemottakere ikke hører taleinnledninger. Postk: KAT AVSL 7 Tast inn nummeret for faksgruppelisten. Brukerhåndbok for CallPilot Fax

24 24 Brukerhåndbok for CallPilot Fax <Gr.liste-navn> ALT AS SEND 8 Trykk SEND for å sende faksmeldingen trykk ALT for å tilordne alternativer for meldingslevering trykk AS for å sende meldingen til en annen mottaker. Hvis du vil ha mer informasjon om leveringsalternativer, kan du se i Referansehåndbok for CallPilot. 9 Trykk for å avslutte økten. Slik sender du en faksgruppemelding - CallPilot 1 Trykk. Følg talebeskjedene alternativene på displayknappene på telefonen for å åpne postkassen. Mld slutt SVAR SLETT NSTE Mld slutt SKRIV SLT NESTE Til: NAVN SPS AVBR Til: NAVN SPS AVBR Tom LSINN Meldingsalt HAST PRIV ANT Mld levert 2 Trykk SPILL for å spille av den gjeldende meldingen trykk fl til du finner faksmeldingen du ønsker å videresende. 3 Trykk for å videresende meldingen. 4 Tast inn gruppelistenummeret og trykk. 5 Trykk når du har angitt alle adressene du ønsker å sende meldingen til. 6 Hvis du vil legge ved en talemelding, trykker du LSINN fi og spiller inn meldingen. Eksterne mottakere på gruppelisten får ikke taleinnledning til faksmeldingene. 7 Hvis du ønsker å legge ved meldingsalternativer, trykker du for å tilordne meldingsalternativer. 8 Trykk for å sende meldingen. 9 Trykk for å avslutte økten. P

25 Brukerhåndbok for CallPilot Fax 25 Legge til spesielle tegn i et fakstelefonnummer Følg talebeskjedene trykk LGT hvis du vil legge til spesielle tegn til et fakstelefonnummer. Merk: Hvis du legger til spesielle tegn, må du ikke trykke på nummertastene for å angi # for å angi *. Trykk knappen direkte under alternativet på en telefon med tolinjers display, lytt til talebeskjedene. Trykk Hvis du vil SIFR fortsette å legge til tall til måltelefonnummeret. PAUS angi en tidsbestemt pause som vises som P på displayet. Pausene er fire sekunder lange. registrere summetone (bak PBX). Det spesielle tegnet for registrering av summetone vises som D på displayet. fi ANNT # angi #. fl ANNT * angi *. TONE registrere summetone (bak PBX). Det spesielle tegnet for registrering av summetone vises som D på displayet. avbryte og prøve på nytt. Brukerhåndbok for CallPilot Fax

26 26 Brukerhåndbok for CallPilot Fax P

Artikkelnr. P0606031 01. CallPilot. Message Networking Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0606031 01. CallPilot. Message Networking Brukerhåndbok Artikkelnr. P0606031 01 CallPilot Message Networking Brukerhåndbok Brukerhåndbok for CallPilot Message Networking Copyright 2003 Nortel Networks Med enerett. 2003. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Brukerhåndbok for CallPilot Message Networking. BCM CallPilot

Brukerhåndbok for CallPilot Message Networking. BCM CallPilot Brukerhåndbok for CallPilot Message Networking BCM50 3.0 CallPilot Dokumentstatus: Midlertidig Dokumentnummer: NN40090-101-NO Dokumentversjon: 01.01 Dato: Juni 2007 Copyright 2005 2006 Nortel Networks,

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Call Center Agent-håndbok. Artikkelnr. P februar 2004

Call Center Agent-håndbok. Artikkelnr. P februar 2004 Call Center Agent-håndbok Artikkelnr. P1007892 01 11. februar 2004 2 Call Center Agent-håndbok Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 01.01 Varenummer: NN40050-102-NO Dato: august 2006 Copyright Nortel

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Cisco Unity Express 7.0-talepostsystem Brukerhåndbok for avanserte funksjoner

Cisco Unity Express 7.0-talepostsystem Brukerhåndbok for avanserte funksjoner Cisco Unity Express 7.0-talepostsystem Brukerhåndbok for avanserte funksjoner Sist oppdatert: 20.01.09 Denne håndboken inneholder informasjon om hvordan du bruker noen av de avanserte talepostfunksjonene

Detaljer

Brukerveiledning for Avaya CallPilot Multimedia Messaging

Brukerveiledning for Avaya CallPilot Multimedia Messaging Brukerveiledning for Avaya CallPilot Multimedia Messaging 5.0 NN44200-106, 01.06 November 2010 2010 Avaya Inc. Med enerett. Anmerkning Det har blitt gjort rimelige anstrengelser for å sikre at informasjonen

Detaljer

Business Communications Manager Kort for romtjenestefunksjoner

Business Communications Manager Kort for romtjenestefunksjoner Business Communications Manager Kort for romtjenestefunksjoner 2001 Nortel Networks P0935944 Utgave 02 Funksjoner for romtjenester Dette kortet viser tastene på Business Series Terminals. Tabellen nedenfor

Detaljer

Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks

Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks P0871664 MERIDIAN MAIL RELEASE 11 Velkommen til Meridian Mail Meridian Mail er et elektronisk talesystem for rask og pålitelig formidling av innleste beskjeder.

Detaljer

Brukerveiledning for CallPilot Fax. Avaya Business Communications Manager Versjon 6.0

Brukerveiledning for CallPilot Fax. Avaya Business Communications Manager Versjon 6.0 Brukerveiledning for CallPilot Fax Avaya Business Communications Manager Versjon 6.0 Dokumentstatus: Standard Dokumentnummer: NN40080-100 Dokumentversjon: 03.02 Dato: Oktober 2010 2010 Avaya Inc. Med enerett

Detaljer

Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0987203 Utgave 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Artikkelnr. P0995239 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Brukerhåndbok for Meet Me Conferencing. BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for Meet Me Conferencing. BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for Meet Me Conferencing BCM Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 02.01 Dokumentnummer: NN40020-104-NO Dato: Juli 2008 Copyright 2007 2008 Nortel Networks

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0937685 Utgave 01 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Business Communications Manager og CallPilot 100/150

Business Communications Manager og CallPilot 100/150 Oppdateringer til brukerhåndboken for Desktop Messaging Business Communications Manager og CallPilot 100/150 Denne håndboken er et tillegg til brukerhåndbøkene for CallPilot 5.0 Desktop Messaging. Tillegget

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Business Communications Manager

Business Communications Manager Business Communications Manager 3.0- oppdatering til hurtigreferansen for Desktop Messaging Business Communications Manager Om sletting av Desktop Messaging-meldinger Microsoft Outlook og Microsoft Exchange

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med IBM Lotus Notes

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med IBM Lotus Notes OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med IBM Lotus Notes Hurtigveiledning R6.0 Alcatel Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications-suite kombinert med IBM Lotus Notes gir deg tjenester

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Nortel Networks IP Phone 2001

Nortel Networks IP Phone 2001 Artikkelnr. P0609369 02 5. mars 2004 Business Communications Manager Nortel Networks IP Phone 2001 Brukerhåndbok Komme i gang 3 Nortel Networks IP Phone 2001 gir deg tale og data på skrivebordet. Innledning

Detaljer

Telefonbrukergrensesnitt. Brukerhåndbok OneBox

Telefonbrukergrensesnitt. Brukerhåndbok OneBox Telefonbrukergrensesnitt Brukerhåndbok OneBox OneBox BRUKERHÅNDBOK 1/LZT 108 4170/NO R1A Copyright 1998-2003. Ericsson Enterprise AB. Med enerett. Dette dokumentet inneholder rettighetsbeskyttet informasjon

Detaljer

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt Hurtigveiledning for GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt 8 Novell GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt HURTIGSTART www.novell.com Bruke GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

Detaljer

Brukerhåndbok for KEM-modul for IP-telefon. BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for KEM-modul for IP-telefon. BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for KEM-modul for IP-telefon BCM Business Communications Manager Dokumentversjon: 02 Varenummer: N0094438 Dato: januar 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Business Communications Manager Tast for tilgang i hele systemet (SWCA System-wide Call Appearance) Kort for tjenester

Business Communications Manager Tast for tilgang i hele systemet (SWCA System-wide Call Appearance) Kort for tjenester Business Communications Manager Tast for tilgang i hele systemet (SWCA System-wide Call Appearance) Kort for tjenester 2002 Nortel Networks P0994929 Utgave 01 Om taster for anropsvisning i hele systemet

Detaljer

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0995227 01 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Business Communications Manager Funksjoner for romtjenester Hurtigreferanse

Business Communications Manager Funksjoner for romtjenester Hurtigreferanse Business Communications Manager Funksjoner for romtjenester Hurtigreferanse 2001 Nortel Networks P0935944 Utgave 01 Bruke romtjenester for Business Communications Romtjenester er en gruppe funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson Brukerveiledning NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson Hvordan bruke NetCom Visual Voicemail på Sony Ericsson Elm Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail...3

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for iphone

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for iphone Brukerveiledning NetCom Visual Voicemail for iphone Hvordan bruke NetCom Visual Voicemail på iphone Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail... 3 For deg som har brukt Personsvar tidligere...... 6

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Kort for romtjenestefunksjoner

Kort for romtjenestefunksjoner Kort for romtjenestefunksjoner Artikkelnr. N0069065 November 2005 Romtjenestefunksjoner Dette kortet viser knappene på Business Series Terminals. Tabellen nedenfor viser hvilke taster du må trykke på ulike

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Hurtigstartveiledning for Visuell talepost utgave 8.5 og nyere

Hurtigstartveiledning for Visuell talepost utgave 8.5 og nyere QUICK START GUIDE Hurtigstartveiledning for Visuell talepost utgave 8.5 og nyere Hva er Visuell talepost? 2 Visuell talepost på telefonen din: 2 Åpne Visuell talepost 3 Forbli pålogget og logge av 3 Spille

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigveiledning R6.1 Alcatel Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications-suite kombinert med Microsoft Outlook gir deg tjenester på et høyt nivå. Integreringen

Detaljer

System-wide Call Appearance (SWCA) Funksjonskort

System-wide Call Appearance (SWCA) Funksjonskort System-wide Call Appearance (SWCA) Funksjonskort Artikkelnr. N0069076 November 2005 Om SWCA-taster (System-wide Call Appearance) Tilordne SWCA-taster Linje 1 Bruk SWCA-funksjonen (systemomfattende anropsvisning)

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Brukerveiledning for analoge standardapparater IPLDK-100 og IPLDK-300 for software versjon 3.0xx. 1 februar 05 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Avbryt faks Holdte jobber Konfidensiell jobb Tilbakestill skriver

Avbryt faks Holdte jobber Konfidensiell jobb Tilbakestill skriver Jobbmeny 1 Jobbmenyen er bare tilgjengelig når skriveren er opptatt med å behandle eller skrive ut en jobb, når det vises en skrivermelding eller når skriveren er i Hexades. verdier-modus. Trykk på Meny>

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Installasjons- og. Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 NOTATER:

Installasjons- og. Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 NOTATER: NOTATER: Installasjons- og Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 Urmet Domus Scandinavia AS. Østre Aker vei 101, 0596 Oslo Tel.: +47 23 37 21 12 FAX: +47 23 37 21 15 http://www.urmetdomus.no

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Brukerhåndbok for telefonfunksjoner

Brukerhåndbok for telefonfunksjoner Brukerhåndbok for telefonfunksjoner Avaya Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 02.01 Dokumentnummer: NN40170-101 Dato: Mai 2010 2010 Avaya Inc. Med enerett. Merknader

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

ShoreTel 11. Brukerhåndbok for ShoreTel IP Phone 655

ShoreTel 11. Brukerhåndbok for ShoreTel IP Phone 655 ShoreTel 11 Brukerhåndbok for ShoreTel IP Phone 655 USER GUIDES RELEASE 11 Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998 2010 av ShoreTel, Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA.

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Brukerhåndbok for IP-telefon BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for IP-telefon BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for IP-telefon 2007 BCM Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 04.01 Varenummer: NN40050-109 Dato: September 2009 Copyright Nortel Networks Limited 2006

Detaljer

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000 Tittelside Nortel Networks Communication Server 1000 IP2002-telefonen Brukerhåndbok Endringslogg Endringslogg September 2004 Standard 3.00. Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte Nortel Networks

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER BRUKERDOKUMENTASJON SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER Hva er Solidus ecare? Solidus ecare er en programvareløsning for å køe og organisere innkomne telefonsamtaler. Når en bruker ringer et (felles) telefonnummer

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000

Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000 Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000 Innholdsfortegnelse Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Jobbmeny. Avbryt faks. Holdte jobber. Konfidensiell jobb. Tilbakestill skriver. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold.

Jobbmeny. Avbryt faks. Holdte jobber. Konfidensiell jobb. Tilbakestill skriver. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. er bare tilgjengelig når skriveren er opptatt med å behandle eller skrive ut en jobb, når det vises en skrivermelding eller når skriveren er i Hexades. verdier-modus. Trykk på Meny for å åpne jobbmenyen.

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Køgrupper Administrer hvilke køgrupper som skal tilknyttes hovednummeret, med avanserte valg for ringesløyfen.

Køgrupper Administrer hvilke køgrupper som skal tilknyttes hovednummeret, med avanserte valg for ringesløyfen. Brukerveiledning Bedriftsnett Visuell admin Kom raskt i gang Visuell administrasjon for Bedriftsnett er et brukervennlig administrasjonsverktøy, som man tidligere kun hadde tilgjengelig i tradisjonelle

Detaljer

Brukerveiledning for Avaya 1120E IP-telefon. Avaya Business Communications Manager Versjon 6.0

Brukerveiledning for Avaya 1120E IP-telefon. Avaya Business Communications Manager Versjon 6.0 Brukerveiledning for Avaya 1120E IP-telefon Avaya Business Communications Manager Versjon 6.0 Dokumentstatus: Standard Dokumentnummer: NN40050-104 Dokumentversjon: 04.01 Dato: Mai 2010 2010 Avaya Inc.

Detaljer

Express import-system

Express import-system Express import-system Enkel guide for mottakere TNTs Express Import-system TNTs Express Import-system gjør det enkelt for deg å få dokumenter, pakker eller paller hentet fra 168 land. Du starter som mottaker

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn.

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på  CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn. Registrer produktet ditt og få kundestøtte på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Veiledning for hurtigstart 1 Koble til 2 Sette inn 3 Bruke Innholdet i esken Basestasjon ELLER Håndsett Batterideksel

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Enkel konferanseadministrasjon Oversikt over tilgjengelige kollegaer Viderekoble eller sette over samtaler Fraværsassistent inkludert Dine ansatte

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer