Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000"

Transkript

1 Tittelside Nortel Networks Communication Server 1000 IP2002-telefonen Brukerhåndbok

2

3 Endringslogg Endringslogg September 2004 Standard Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte Nortel Networks Communication Server 1000, utgave 4.0. Oktober 2003 Standard Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte Succession 3.0-programvare. November 2002 Standard Dette dokumentet er utgitt for å støtte Meridian 1, utgave og Succession-kommunikasjonsserveren for Enterprise 1000, utgave

4 Endringslogg 4

5 Innhold Innhold Om IP2002-telefonen Grunnleggende funksjoner Telefonkontroller Telefondisplay Anropsfunksjoner og fleksible funksjonskoder Sikkerhetsfunksjoner Skrive inn og redigere tekst Skrive inn tekst ved hjelp av tastaturet Redigere tekst ved hjelp av de programmerbare tastene Koble til komponentene for IP2002-telefonen Før du begynner Fremgangsmåte Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen Bruke Telefonvalg-menyen Justere volumet Justere skjermkontrasten Velge språk Velge dato- og klokkeslettformat Vise diagnose Velge lyd for tasteklikk Velge ringelyd Aktivere samtaleklokken Aktivere oppsett for samtaler Endre funksjonstastetiketter Vise apparatinformasjon

6 Innhold Konfigurere alternativer for anropslogg Konfigurere anroperlisten Konfigurere visning av nye anrop Konfigurere navnekobling Konfigurere oppsett for retningsnummer Konfigurere visningsformat for navn Foreta et anrop Foreta et anrop med røret av Foreta et anrop med røret på Bruke høyttaleroppringing Bruke katalogprogrammer Foreta et anrop ved hjelp av firmakatalogen Foreta et anrop ved hjelp av den personlige katalogen.. 53 Foreta et anrop ved hjelp av anroperlisten Foreta et anrop ved hjelp av oppringingslisten Bruke forhåndsvisning Bruke automatisk nummervalg Aktivere ventekobling Slå det siste nummeret på nytt Bruke kortnummeranrop Foreta et systemkortnummeranrop Foreta et anrop ved hjelp av en direktelinje Foreta et intercom-anrop Svare på et anrop Under en aktiv samtale Sette en samtale på venting Overføre et anrop Bruke tilbakeringing med tidsbestemt påminnelse Bruke tilbakeringing til sentralbord

7 Innhold Bruke samtaleparkering Registrere et innringernummer Vise innkommende anrop Spore et sjikaneanrop Innkommende anrop Aktivere automatisk svar Aktivere anropshenting Bruke Samtale venter Når du er borte fra telefonen Bruke medflytting Bruke intern medflytting Bruke ekstern medflytting Sikre telefonen Snakke med mer enn én person Bruke samtalekoblingsfunksjonen Opprette en konferanse Bruke funksjonen for visning og frakobling av konferansedeltakere Bruke gruppeanrop Arbeide uten å bli forstyrret Aktivere Gjør apparat opptatt Andre anropsfunksjoner Bruke automatisk overføring av oppringing Bruke sekretærfunksjonen Bruke kringkastingstilkobling til å foreta en annonsering Bruke CentrexSHF Debitere et anrop eller debitere et overstyrt anrop

8 Innhold Bruke overstyringsfunksjonen Bruke overstyrt ventekobling Overstyre et opptattsignal Bruke oppheving av privatsamtale Bruke personsøk Bruke taleanrop Andre funksjoner Personlig katalog Anroperliste Oppringingsliste Virtuelt kontor Logge på virtuelt kontor Virtuelt kontor på den eksterne telefonen Virtuelt kontor på kontortelefonen Logge av virtuelt kontor Media Gateway 1000B Test lokalmodus Fortsett normal modus Funksjoner for romtjenester Angi automatisk vekking Aktivere meldingsregistrering Bruke betjenings-id Vise romstatus Fleksible funksjonskoder (FFCer) Tilleggsutstyr Tastutvidelsesmodul (KEM) for IP-telefoner Uttrykk du bør kjenne til Stikkordregister

9 Om IP2002-telefonen Om IP2002-telefonen Nortel Networks IP2002-telefonen gir deg tale og data på skrivebordet ved at den kobles direkte til et lokalnettverk (LAN) via en Ethernettilkobling. Merk 1: Ikke alle funksjoner er tilgjengelige på samtlige telefoner. Spør systemadministratoren om hvilke funksjoner som er tilgjengelige på din telefon. Merk 2: I denne håndboken vises etiketter for programmerbare linje-/ funksjonstaster ved siden av tasten, og etiketter for programmerbare taster vises rett over tasten. Figur 1 viser tastetiketter. Figur 1: Etiketter for programmerbare linje-/funksjonstaster og programmerbare taster Grunnleggende funksjoner IP2002-telefonen støtter følgende funksjoner: Fire programmerbare linje-/funksjonstaster (selvmerkende) Fire programmerbare taster (selvmerkende) som gir tilgang til opptil ti funksjoner 9

10 Om IP2002-telefonen Merk 1: Din IP2002-telefon kan kanskje ikke konfigureres til å støtte programmerbare taster. Kontakt systemadministratoren. Display med flere felt Høyttaler for å ringe og lytte med røret på Volumkontrollknapp for justering av volum for ringefunksjon, høyttaler, telefonrør og hodetelefoner Seks faste spesialtaster: Avslutt Katalog Melding (Innboks) Utboks/Skift (reservert for fremtidig utvikling) Tjenester Utvid til PC Fire faste taster for samtalebehandling: Vent Legg på Høyttalende Demp Delt LAN-tilgang med en PC Hodetelefonkontakt med på/av-tast Automatisk nettverkskonfigurasjon Kompatibilitet med høreapparater 10

11 Om IP2002-telefonen Figur 2 viser IP2002-telefonen. Figur 2: IP2002-telefon Telefonkontroller Merk: IP2002-telefonen kan leveres med ekstra tasthetter. Tekst i parentes angir etiketter som vises på tasthettene, for eksempel (Tjenester). Bruk volumkontrollknappen til å justere volumet for ringefunksjonen, telefonrøret, hodetelefonene, høyttaleren og høyttalende modus. Trykk på høyre side av knappen for å øke volumet, eller på venstre side for å senke volumet. 11

12 Om IP2002-telefonen Programmerbare linje-/funksjonstaster er ekstra linjer eller funksjonstaster som brukes for å få tilgang til andre funksjoner. En konstant lysende lampe ved siden av en linjetast angir at funksjonen eller linjen er aktiv. En blinkende indikator angir at linjen er satt på venting, eller at funksjonen er i ferd med å bli programmert. (Legg på) Trykk Legg på-tasten for å avslutte en aktiv samtale. (Vent) Trykk Vent-tasten for å sette en aktiv samtale på venting. Trykk linjetasten ved siden av den blinkende LED-indikatoren for å gå tilbake til samtalen som er satt på venting. (Melding) Trykk Melding (Innboks)-tasten for å åpne talepostkassen. Bruk navigeringstastene til å bla gjennom menyer og lister på displayet. 12

13 Om IP2002-telefonen (Tjenester) Trykk Tjenester-tasten, og bruk navigeringstastene for å få tilgang til følgende: Telefonvalg: Volumjustering Kontrastjustering Språkvalg Dato/tid Oppsett for samtaler Vise diagnose Tasteklikk Ringelyd Endre funk.tastetikett Apparatinfo Passordadministrasjon: Stasjonskontrollpassord Display Network Diagnostics Utilities Merk: Bare systemadministratoren eller tjenesteleverandøren kan bruke Display Network Diagnostics Utilities til å utføre diagnostikk på Internett-tilkoblingen. 13

14 Om IP2002-telefonen Pålogg. virtuelt kontor og Avlogg. virtuelt kontor (hvis Virtuelt kontor er konfigurert) Test lokalmodus og Fortsett normal modus (hvis Media Gateway 1000B er konfigurert) Merk 1: Trykk Tjenester-tasten for å lukke en meny eller et menyelement. Det er ikke sikkert at Passordadministrasjon-menyen er tilgjengelig på din IP2002-telefon. Kontakt systemadministratoren. Trykk hodetelefontasten for å svare på et anrop ved bruk av hodetelefonene, eller for å flytte en samtale fra telefonrøret eller høyttaleren til hodetelefonene. Trykk høyttalertasten for å aktivere høyttalende modus. Når høyttalende modus er aktivert, lyser LED-indikatoren for høyttaleren. (Katalog) Trykk Katalog-tasten for å få tilgang til katalogtjenester. (Demp) Trykk Demp-tasten for å lytte til personen i den andre enden, uten at vedkommende kan høre deg. Trykk Demp-tasten igjen når du vil gå tilbake til toveis samtale. Demp-tasten kan brukes for høyttaler-, telefonrør- og hodetelefonmikrofonen. Demp-indikatoren blinker når Demp-funksjonen brukes. 14

15 Om IP2002-telefonen De programmerbare tastene (selvmerkende) er plassert under displayområdet. Etiketten over tasten endres alt etter hvilken funksjon som er aktiv. Merk: En trekant foran en tastetikett angir at funksjonen er aktiv. Trykk Mer...-tasten for å få tilgang til neste lag av programmerbare taster (selvmerkende). Når det er lagt igjen en melding til deg, blinker Melding venter-indikatoren. Indikatoren blinker også når ringefunksjonen er på. (Avslutt) Trykk Avslutt-tasten for å avslutte et aktivt program. Hvis du trykker Avslutt-tasten, har det ikke noen innvirkning på statusen for pågående samtaler. (Utvid) Utvid til PC-tasten er en fast tast som er reservert for fremtidig utvikling. Utboks/Skift-tasten er en fast tast som er reservert for fremtidig utvikling. 15

16 Om IP2002-telefonen Telefondisplay IP2002-telefonen har to displayområder: På den øverste delen av displayet finner du enkeltlinjer med informasjon, for eksempel innringerens nummer og navn, funksjonsmeldingstekst, tall du taster inn, dato og klokkeslett og apparatinformasjon. På den nederste delen av displayet finner du informasjon om etiketter for programmerbare taster. Figur 3 viser et inaktivt display. Figur 3: Displayet på IP2002-telefonen 16

17 Om IP2002-telefonen Anropsfunksjoner og fleksible funksjonskoder Det kreves rettigheter som systemadministrator for å få tilgang til anropsfunksjoner og fleksible funksjonskoder. Kontakt systemadministratoren for å få konfigurert disse funksjonene og kodene på telefonen. Anropsfunksjoner og fleksible funksjonskoder må tilordnes til telefonen og støttes av systemprogramvaren. Sikkerhetsfunksjoner Stasjonskontrollpassordet aktiverer følgende sikkerhetsfunksjoner: Funksjonen for elektronisk lås, som hindrer at andre ringer fra din telefon. Passordbeskyttede telefonfunksjoner (for eksempel Personlig katalog, Oppr.liste og Anr.liste). Stasjonskontrollpassordet defineres i utgangspunktet av systemadministratoren. Kontakt systemadministratoren for å få mer informasjon. Slik endrer du stasjonskontrollpassordet: (Tjenester) 1. Trykk Tjenester-tasten. 2. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Passordadministrasjon. 3. Trykk Velg-tasten. 17

18 Om IP2002-telefonen 4. Bruk tastaturet til å taste inn passordet når du blir bedt om det. 5. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Nytt passord. 6. Trykk Velg-tasten. 7. Bruk tastaturet til å taste inn det nye passordet. 8. Trykk Velg-tasten for å godta det nye passordet. Merk: Kontakt systemadministratoren hvis du låses ute fra IP2002-telefonen eller glemmer stasjonskontrollpassordet. Merk: Standardinnstillingen for passordbeskyttelse er Av. Slik slår du passordbeskyttelse på/av: (Katalog) 1. Trykk Katalog-tasten. 2. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Endre beskyttelsesmodus. 18

19 Om IP2002-telefonen 3. Bruk tastaturet til å taste inn passordet (hvis passordbeskyttelse er aktivert). 4. Trykk Enter-tasten. 5. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å merke ett av følgende: Aktiver passordbeskyttelse Deaktiver passordbeskyttelse 6. Velg ett av følgende: Ja for å godta valget Nei for å gå tilbake til katalogmenyen 7. Trykk Utført-tasten. 19

20 Skrive inn og redigere tekst Skrive inn og redigere tekst Du kan skrive inn og redigere tekst på IP2002-telefonen på følgende måter: skrive inn og redigere tekst ved hjelp av telefontastaturet redigere tekst ved hjelp av de programmerbare tastene Skrive inn tekst ved hjelp av tastaturet Du kan bruke tastaturet til å taste inn tekst når du bruker funksjoner som Personlig katalog, Oppr.liste og Anr.liste. Hvis du for eksempel vil taste inn bokstaven "A", trykker du 2-tasten én gang. Hvis du vil taste inn bokstaven "C", trykker du 2-tasten tre ganger. Merk: 1- og 0-tasten har ingen tilknyttede bokstaver. Redigere tekst ved hjelp av de programmerbare tastene Du kan bruke de programmerbare tastene til å redigere tekst når du bruker funksjoner som Personlig katalog, Oppr.liste og Anr.liste. Hvis du vil redigere en oppføring i den personlige katalogen, trykker du Katalog-tasten og velger oppføringen i den personlige katalogen. Slik redigerer du tekst: 1. Trykk Rediger-tasten. 2. Bruk navigeringstastene Venstre/Høyre til å bla deg gjennom teksten. 3. Velg den aktuelle programmerbare tasten for redigeringsfunksjonen du vil utføre. 4. Hvis den ønskede tasten ikke er synlig, trykker du Mer...-tasten for å få tilgang til flere programmerbare taster (selvmerkende). 5. Trykk navigeringstasten Opp for å få tilgang til symbolene. 20

21 Skrive inn og redigere tekst 6. Bruk navigeringstastene Venstre/Høyre til å gå til et bestemt symbol. 7. Trykk Velg-tasten for å velge et symbol. 8. Trykk Neste-tasten for å foreta endringene. Tabell 1 beskriver redigeringsfunksjonene som utføres ved hjelp av programmerbare taster på IP2002-telefonen. Tabell 1: Beskrivelse av de programmerbare redigeringstastene Tast Avbryt Fjern Mer.. Slett Store/små Utført/Velg/Enter Velg Beskrivelse Handlingen avbrytes. Tømmer inndatafeltet. Gir tilgang til flere programmerbare taster. Sletter forrige tegn. Endrer neste tegn til stor eller liten bokstav. Betydning avhenger av program. Velg et symbol. 21

22 Koble til komponentene for IP2002-telefonen Koble til komponentene for IP2002-telefonen Før du begynner FORSIKTIG Skade på utstyr Ikke plugg IP2002-telefonen inn i en vanlig telefonkontakt. Dette vil føre til alvorlige skader på IP-telefonen. Kontakt systemadministratoren for å være sikker på at du plugger apparatet inn i en kontakt for 10/100BaseT Ethernet. Fremgangsmåte 1. Koble den ene enden av telefonrørledningen til telefonrørkontakten (merket med et telefonrørikon) på baksiden av telefonen. Koble den andre enden til kontakten på røret. 2. Velg en av følgende tilkoblinger: a. For en telefon som ikke deler LAN-tilgang med en PC: Koble den ene enden av CAT5-linjekabelen til Ethernet-porten for lokalnettverk på baksiden av telefonen (merket med et LAN-ikon). Den andre enden av CAT5-linjekabelen kobles til IP-nettverket. b. For en telefon som deler LAN-tilgang med en PC: Koble den ene enden av CAT5-linjekabelen til Ethernet-porten for lokalnettverk på baksiden av telefonen (merket med et LAN-ikon), og den andre enden til IP-nettverket. Koble en annen CAT5-linjekabel til Ethernet-porten for PC på baksiden av telefonen (merket med et PC-ikon). Den andre enden av denne linjekabelen kobles til Ethernet-porten på datamaskinen. 3. Kontakt installatøren for å få riktig strømalternativ. Denne telefonen kan få strøm fra en vekselstrømadapter eller over et lokalnettverk. 4. Træ ledningen gjennom kanalen og haken slik at strømledningen sitter ordentlig fast. 22

23 Koble til komponentene for IP2002-telefonen 5. Fest telefonsokkelen på undersiden av telefonen. Bruk vinkelhåndtaket øverst på baksiden av telefonen til å endre posisjon. Figur 4 viser tilkoblingene på IP2002-telefonen. Figur 4: Tilkoblinger på IP-telefonen 23

24 Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen Tjenester-menyen på IP2002-telefonen inneholder følgende undermenyer: Telefonvalg-menyen gir deg eller systemadministratoren mulighet til å konfigurere telefoninnstillingene. Passordadministrasjon-menyen gir deg eller systemadministratoren mulighet til å endre stasjonskontrollpassordet. Menyene Pålogg. virtuelt kontor og Test lokalmodus (for avdelingskontor) vises når en tjenesteklasse for IP2002-telefon er angitt for virtuelt kontor og avdelingskontor. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 113. Merk: Menyene Passordadministrasjon, Pålogg. virtuelt kontor og Test lokalmodus er kanskje ikke tilgjengelige på din IP2002- telefon. Kontakt systemadministratoren. Telefonvalg-menyen inneholder følgende alternativer: Volumjustering... Kontrastjustering Språkvalg... Dato/tid... Oppsett for samtaler Vise diagnose Tasteklikk Ringelyd... Endre funk.tastetikett Apparatinfo Merk: (...) etter et alternativ angir at alternativet har en underliste. 24

25 Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen Bruke Telefonvalg-menyen Slik bruker du Telefonvalg-menyen: (Tjenester) 1. Trykk Tjenester-tasten. 2. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Telefonvalg. 3. Trykk Velg-tasten. 4. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke et alternativ (for eksempel Språkvalg...). 5. Trykk Velg-tasten. Displayet gir deg den informasjonen du trenger for å justere valget. eller 6. Gjør ett av følgende: Trykk Velg-tasten for å lagre endringene og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Trykk Avbryt-tasten hvis du vil beholde eksisterende innstillinger. 25

26 Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen Justere volumet Hvis du vil justere volumet, trykker du Tjenester-tasten og velger Volumjustering... på Telefonvalg-menyen. Velg ett av følgende: Ringefunksjon Håndsett Høyttalende Ringesignal Slik justerer du ringevolumet: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Ringefunksjon. 2. Trykk Velg-tasten. eller 3. Hvis du vil øke eller senke volumet, gjør du ett av følgende: Trykk Lavere-/Høyere-tasten. Trykk navigeringstastene Opp/Ned. eller 4. Gjør ett av følgende: Trykk Velg-tasten for å lagre volumnivået og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Trykk Avbryt-tasten hvis du vil beholde eksisterende innstillinger. 26

27 Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen Slik justerer du lyttevolumet for telefonrøret: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Håndsett - lytte. 2. Trykk Velg-tasten. eller 3. Hvis du vil øke eller senke volumet, gjør du ett av følgende: Trykk Lavere-/Høyere-tasten. Trykk navigeringstastene Opp/Ned. eller 4. Gjør ett av følgende: Trykk Velg-tasten for å lagre volumnivået og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Trykk Avbryt-tasten hvis du vil beholde eksisterende innstillinger. Slik justerer du lyttevolumet for høyttaleren: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Høyttalende - lytte. 2. Trykk Velg-tasten. 27

28 Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen eller 3. Hvis du vil øke eller senke volumet, gjør du ett av følgende: Trykk Lavere-/Høyere-tasten. Trykk navigeringstastene Opp/Ned. eller 4. Gjør ett av følgende: Trykk Velg-tasten for å lagre volumnivået og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Trykk Avbryt-tasten hvis du vil beholde eksisterende innstillinger. 28

29 Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen Slik justerer du lyttevolumet for hodetelefonene: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Hodesett - lytte. 2. Trykk Velg-tasten. eller 3. Hvis du vil øke eller senke volumet, gjør du ett av følgende: Trykk Lavere-/Høyere-tasten. Trykk navigeringstastene Opp/Ned. eller 4. Gjør ett av følgende: Trykk Velg-tasten for å lagre volumnivået og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Trykk Avbryt-tasten hvis du vil beholde eksisterende innstillinger. Slik justerer du volumet for ringesignal: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Ringesignal. 2. Trykk Velg-tasten. 29

30 Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen eller 3. Hvis du vil øke eller senke volumet, gjør du ett av følgende: Trykk Lavere-/Høyere-tasten. Trykk navigeringstastene Opp/Ned. eller 4. Gjør ett av følgende: Trykk Velg-tasten for å lagre volumnivået og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Trykk Avbryt-tasten hvis du vil beholde eksisterende innstillinger. 30

31 Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen Justere skjermkontrasten Hvis du vil justere skjermkontrasten, trykker du Tjenester-tasten og velger Kontrastjustering på Telefonvalg-menyen. Merk: Hvis du har en tastutvidelsesmodul (KEM) for Nortel Networks' IP-telefoner koblet til telefonen, justeres også skjermkontrasten for IP-telefonens KEM når du justerer telefonens skjermkontrast. Slik justerer du skjermkontrasten: eller 1. Hvis du vil øke eller senke kontrastnivået for displayet, gjør du ett av følgende: Trykk Lavere-/Høyere-tasten. Trykk navigeringstastene Opp/Ned. eller 2. Gjør ett av følgende: Trykk Velg-tasten for å lagre kontrastnivået og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Trykk Avbryt-tasten hvis du vil beholde eksisterende innstillinger. 31

32 Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen Velge språk Displayet kan vises på mange forskjellige språk. Hvis du vil velge et språk, trykker du Tjenester-tasten og velger Språkvalg... på Telefonvalg-menyen. Slik velger du et språk: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ønsket språk (for eksempel Tysk [Deutsch]). eller 2. Gjør ett av følgende: Trykk Velg-tasten for å lagre språkinnstillingen og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Trykk Avbryt-tasten hvis du vil beholde eksisterende innstillinger. 32

33 Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen Velge dato- og klokkeslettformat Det finnes flere dato- og klokkeslettformater. Formatene er basert på 12 timers og 24 timers klokke. Hvis du vil velge et dato- og klokkeslettformat, trykker du Tjenester-tasten og velger Dato/tid... på Telefonvalgmenyen. Slik velger du et format for dato og klokkeslett: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ønsket format. Eksempelformater vises øverst til høyre i displayområdet. eller 2. Gjør ett av følgende: Trykk Velg-tasten for å lagre formatet og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Trykk Avbryt-tasten hvis du vil beholde eksisterende innstillinger. 33

34 Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen Vise diagnose Alternativet Diagn. - infovisning tester displayet og indikatorlampene på telefonen. Hvis du vil vise diagnosen, trykker du Tjenester-tasten og velger Diagn. - infovisning på Telefonvalg-menyen. Slik viser du diagnosen: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla gjennom listen og vise visningsmulighetene. 2. Trykk Avbryt-tasten for å gå tilbake til Telefonvalg-menyen. 34

35 Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen Velge lyd for tasteklikk Alternativet Tasteklikk produserer DTMF-lyder (Dual-Tone Multi- Frequency), én enkelt tone eller ingen lyd når du trykker en tast på tastaturet. Hvis du vil velge lyd for tasteklikk, trykker du Tjenester-tasten og velger Tasteklikk på Telefonvalg-menyen. Slik velger du lyd for tasteklikk: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å merke en av følgende tastaturtoner: Ingen for å deaktivere alle toner. Hurtigklikk for å aktivere én enkelt tone for alle tastene. DTMF for å aktivere forskjellige DTMF-tone for hver tast. eller 2. Gjør ett av følgende: Trykk Velg-tasten for å lagre tonevalget og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Trykk Avbryt-tasten hvis du vil beholde eksisterende innstillinger. 35

36 Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen Velge ringelyd Alternativet Ringelyd... angir telefonens ringetone. Hvis du vil velge en ringelyd, trykker du Tjenester-tasten og velger Ringelyd... på Telefonvalg-menyen. Slik velger du en ringelyd: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke en av følgende ringelyder: 2. Trykk Avspill-tasten hvis du vil høre et eksempel på ringetonen. 3. Gjør ett av følgende: Trykk Velg-tasten for å lagre ringelyden og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Trykk Stopp-tasten, og bruk navigeringstastene Opp/Ned til å velge en annen ringelyd. Trykk Avbryt-tasten hvis du vil beholde eksisterende innstillinger. 36

37 Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen Aktivere samtaleklokken Samtaleklokken måler hvor lang tid en samtale tar. Hvis du vil aktivere samtaleklokken, trykker du Tjenester-tasten og velger Samt.klokke på Telefonvalg-menyen. Slik aktiverer du samtaleklokken: eller 1. Gjør ett av følgende: Slå på samtaleklokken ved å trykke På. Slå av samtaleklokken ved å trykke Av. eller 2. Gjør ett av følgende: Trykk Velg-tasten for å lagre innstillingen og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Trykk Avbryt-tasten hvis du vil beholde eksisterende innstillinger. 37

38 Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen Aktivere oppsett for samtaler Alternativet Oppsett for samtaler gjør det mulig å bruke hodetelefoner eller høyttaler når telefonrøret er lagt på. Hvis du vil aktivere et oppsett for samtaler, trykker du Tjenester-tasten og velger Oppsett for samtaler på Telefonvalg-menyen. Slik aktiverer du et oppsett for samtaler: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å merke ett av følgende: Høyttalende aktivert Hodetelefoner aktivert eller 2. Gjør ett av følgende: Trykk Velg-tasten for å lagre oppsettet og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Trykk Avbryt-tasten hvis du vil beholde eksisterende innstillinger. 38

39 Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen Endre funksjonstastetiketter Med alternativet Endre funk.tastetikett kan du gi nytt navn til etiketten som vises ved siden av hver funksjonstast, eller du kan gjenopprette standardetikettene for tastene. Hvis du vil gi nytt navn til funksjonstastetiketter, trykker du Tjenester-tasten og velger Endre funk.tastetikett på Telefonvalg-menyen. Merk: Hvis en funksjonstast er konfigurert som en tast for automatisk nummervalg, endres ikke etiketten hvis denne tastkonfigurasjonen endres. Slik gir du nytt navn til etiketter: 1. Trykk Velg-tasten. 2. Trykk funksjonstasten som skal endres. Merk: Hvis du trykker en primærnummertast, vises det en feilmelding. 3. Tast inn den nye informasjonen for funksjonstastetiketten. Trykk navigeringstasten Opp for å taste inn spesialtegn. Hvis du vil ha mer informasjon om inntasting av tekst, kan du se "Skrive inn tekst ved hjelp av tastaturet" på side 20. eller 4. Gjør ett av følgende: Trykk Velg-tasten for å lagre endringene og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Trykk Avbryt-tasten hvis du vil beholde eksisterende innstillinger. 39

40 Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen Gjenopprette standardetikettene Hvis du vil gjenopprette standardetiketter, trykker du Tjenester-tasten og velger Endre funk.tastetikett på Telefonvalg-menyen. 1. Trykk Velg-tasten. 2. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ett av følgende: a. Gj.oppr. alle tastetik. Trykk Ja for å endre alle funksjonstastene til standardverdier. b. Gj.oppr. en tastetik. Trykk Velg-tasten. Trykk funksjonstasten. Trykk Ja for å endre den valgte funksjonstastetiketten til standardverdien. Merk: Når etikettene er endret til standardverdier, kan du ikke angre endringen. Etikettinnstillingene må angis på nytt. 40

41 Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen Vise apparatinformasjon Alternativet Apparatinfo viser følgende apparatspesifikke opplysninger: IP-adresse maskinvare-id for IP-telefonen gjeldende fastvareversjon Hvis du vil vise apparatinformasjon, trykker du Tjenester-tasten og velger Apparatinfo på Telefonvalg-menyen. Slik viser du apparatinformasjon: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla gjennom listen og vise apparatinformasjon. 2. Trykk Avbryt-tasten for å gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Konfigurere alternativer for anropslogg Bruk alternativet Alt. for anropslogg til å konfigurere følgende innstillinger: Anroperliste Vise nytt anrop Navnekopling Oppsett for retningsnr. 41

42 Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen Konfigurere anroperlisten Du kan konfigurere anroperlisten slik at alle innkommende anrop eller bare ubesvarte anrop logges. Standardinnstillingen er "Logg alle samtaler". Hvis du bare vil logge ubesvarte anrop, trykker du Tjenestertasten og velger Alt. for anropslogg på Telefonvalg-menyen. Slik logger du bare ubesvarte anrop: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Loggmodus. 2. Trykk Velg-tasten. 3. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Logg ubesvarte. eller 4. Gjør ett av følgende: Trykk Velg-tasten for å lagre innstillingen. Trykk Avbryt-tasten hvis du vil beholde eksisterende innstillinger. 42

43 Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen Konfigurere visning av nye anrop Du kan konfigurere IP2002-telefonen til å vise en melding når du mottar nye anrop. Standardinnstillingen er "På". Hvis du vil konfigurere visning av nye anrop, trykker du Tjenester-tasten og velger Alt. for anropslogg på Telefonvalg-menyen. Slik konfigurerer du visning av nye anrop: 1. Trykk Velg-tasten for å velge Innkommende anrop. 2. Trykk Velg-tasten. 3. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Vise nytt anrop. 4. Trykk Velg-tasten. 5. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ett av følgende: Vise nytt anrop: Av Vise nytt anrop: På eller 6. Gjør ett av følgende: Trykk Velg-tasten for å lagre innstillingen. Trykk Avbryt-tasten hvis du vil beholde eksisterende innstillinger. 43

44 Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen Konfigurere navnekobling Du kan konfigurere IP2002-telefonen til å vise navnet på innringeren, slik det er definert i den personlige katalogen. Standardinnstillingen er "Av". Hvis du vil konfigurere navnekobling, trykker du Tjenester-tasten og velger Alt. for anropslogg på Telefonvalg-menyen. Slik konfigurerer du navnekobling: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Navnekopling. 2. Trykk Velg-tasten. 3. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ett av følgende: Navnekopling: På Navnekopling: Av eller 4. Gjør ett av følgende: Trykk Velg-tasten for å lagre innstillingen. Trykk Avbryt-tasten hvis du vil beholde eksisterende innstillinger. 44

45 Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen Konfigurere oppsett for retningsnummer Menyen Oppsett for retningsnr. gir deg mulighet til å lagre opptil tre retningsnumre. Når du mottar et innkommende anrop med et retningsnummer som stemmer med et av de tre lagrede retningsnumrene, vises telefonnummeret foran retningsnummeret (i stedet for at retningsnummeret vises foran telefonnummeret). Telefonnumrene vises også på denne måten når du blar gjennom anroperlisten. Hvis du vil konfigurere retningsnummeret, trykker du Tjenester-tasten og velger Alt. for anropslogg på Telefonvalg-menyen. Slik konfigurerer du standard retningsnumre (opptil tre): 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Oppsett for retningsnr. 2. Trykk Velg-tasten. 3. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ett av følgende: Retningsnr. 1 Retningsnr. 2 Retningsnr Trykk Velg-tasten. 5. Bruk tastaturet til å taste inn nummeret når du blir bedt om det. 45

46 Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen eller 6. Gjør ett av følgende: Trykk Velg-tasten for å lagre innstillingen. Trykk Avbryt-tasten hvis du vil beholde eksisterende innstillinger. Slik redigerer du visning av retningsnumre: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Oppsett for retningsnr. 2. Trykk Velg-tasten. 3. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ett av følgende: Retningsnr. 1 Retningsnr. 2 Retningsnr Trykk Velg-tasten. 5. Bruk tastaturet til å redigere nummeret. eller 6. Gjør ett av følgende: Trykk Velg-tasten for å lagre innstillingen. Trykk Avbryt-tasten hvis du vil beholde eksisterende innstillinger. 46

47 Konfigurere alternativer på IP2002-telefonen Konfigurere visningsformat for navn Du kan konfigurere IP2002-telefonen til å vise navnet på innringeren i et av følgende formater: fornavn/etternavn etternavn/fornavn Hvis du vil konfigurere visningsformatet for navn, trykker du Tjenestertasten og velger Alt. for anropslogg på Telefonvalg-menyen. Slik konfigurerer du visningsformatet for navn: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Visningsformat for navn. 2. Trykk Velg-tasten. 3. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ett av følgende: fornavn, etternavn etternavn, fornavn eller 4. Gjør ett av følgende: Trykk Velg-tasten for å lagre innstillingen. Trykk Avbryt-tasten hvis du vil beholde eksisterende innstillinger. 47

48 Foreta et anrop Foreta et anrop Denne delen beskriver funksjonene som brukes til å foreta et anrop. Du kan foreta anrop fra en IP2002-telefon på flere måter. Foreta et anrop med røret av 1. Løft av telefonrøret. 2. Slå nummeret. (Legg på) 3. Når du vil avslutte samtalen, gjør du ett av følgende: Legg på telefonrøret. Trykk Legg på-tasten. Foreta et anrop med røret på 1. La telefonrøret ligge på plass. 2. Trykk linjetasten. 48

49 Foreta et anrop 3. Slå nummeret når du hører summetonen. 4. Når anropet blir besvart, løfter du av telefonrøret. (Legg på) 5. Når du vil avslutte samtalen, gjør du ett av følgende: Legg på telefonrøret. Trykk Legg på-tasten. Bruke høyttaleroppringing Bruk høyttaleroppringing for å benytte en innebygd mikrofon og høyttaler eller hodetelefoner i stedet for telefonrøret. Under en aktiv samtale kan du bytte mellom telefonrør- og høyttalermodus. 1. Trykk høyttalertasten. 2. Hvis hodetelefoner er tilkoblet, trykker du hodetelefontasten. 3. Slå nummeret. 49

50 Foreta et anrop Slik avslutter du en høyttalersamtale: (Legg på) Trykk Legg på-tasten. Slik demper du en høyttalersamtale: (Demp) 1. Trykk Demp-tasten. LED-indikatoren blinker. (Demp) 2. Trykk Demp-tasten igjen hvis du vil gå tilbake til toveis høyttalersamtale. Slik bytter du fra høyttaler- til telefonrørmodus: Løft av telefonrøret. Slik bytter du fra telefonrør- til høyttalermodus: 1. Trykk høyttalertasten. 2. Legg på telefonrøret. 50

51 Foreta et anrop Slik bruker du hodetelefoner: 1. Koble hodetelefonene til hodetelefonkontakten eller telefonrørkontakten. 2. Trykk hodetelefontasten. Slik bytter du fra høyttaler til hodetelefoner: 3. Trykk hodetelefontasten. Bruke katalogprogrammer Du kan foreta anrop ved hjelp av ulike katalogprogrammer på IP2002-telefonen. Følgende programmer finnes: Firmakatalog Personlig katalog Anroperliste Oppringingsliste 51

52 Foreta et anrop Foreta et anrop ved hjelp av firmakatalogen Firmakatalogfunksjonen inneholder en alfabetisk liste over oppføringer, sortert etter etternavn. Du kan søke basert på navn, vise tilleggsinformasjon om hver oppføring og slå numre i firmakatalogen. Hvis du vil bruke firmakatalogen, trykker du Katalog-tasten og velger Firmakatalog. Slik søker du etter et bestemt nummer: 1. Når du blir bedt om det, bruker du tastaturet til å taste inn ønsket navn i formatet etternavn/fornavn. 2. Trykk Søk-tasten for å søke etter det ønskede navnet. Merk: Hvis et søk er vellykket, vises det første treffet på skjermen. 3. Gjør ett av følgende: Trykk Oppr-tasten for å ringe nummeret som ble funnet. Hvis søket ikke gir noen treff, starter du et nytt søk eller endrer informasjonen i det første søket. Trykk Avbryt-tasten for å avslutte uten å ringe. Slik blar du til et bestemt nummer: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke et navn i firmakatalogen. 52

53 Foreta et anrop eller 2. Gjør ett av følgende: Trykk Oppr-tasten for å ringe nummeret som ble funnet. Trykk Avbryt-tasten for å avslutte uten å ringe. Foreta et anrop ved hjelp av den personlige katalogen Med funksjonen for personlig katalog kan du lagre opptil 100 oppføringer bestående av navn og numre. Hvis du vil bruke den personlige katalogen, trykker du Katalog-tasten og velger Personlig katalog. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer og bruker den personlige katalogen, kan du se "Personlig katalog" på side 105. Slik bruker du den personlige katalogen: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke et navn i den personlige katalogen. eller 2. Gjør ett av følgende: Trykk Oppr-tasten for å ringe nummeret som ble funnet. Trykk Avbryt-tasten for å avslutte uten å ringe. 53

54 Foreta et anrop Foreta et anrop ved hjelp av anroperlisten Funksjonen for anroperliste lagrer automatisk opptil 100 anropere. Når 100 anropere er lagret, overskrives den eldste oppføringen ved hvert påfølgende anrop. Hvis du vil bruke anroperlisten, trykker du Katalogtasten og velger Anr.liste. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer og bruker anroperlisten, kan du se "Anroperliste" på side 108. Slik bruker du anroperlisten: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke et navn i anroperlisten. eller 2. Gjør ett av følgende: Trykk Oppr-tasten for å ringe nummeret som ble funnet. Trykk Avbryt-tasten for å avslutte uten å ringe. 54

55 Foreta et anrop Foreta et anrop ved hjelp av oppringingslisten Funksjonen for oppringingsliste lagrer automatisk opptil 20 tidligere oppringte telefonnumre. Hvis du vil bruke oppringingslisten, trykker du Katalog-tasten og velger Oppr.liste. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer og bruker oppringingslisten, kan du se "Oppringingsliste" på side 111. Slik bruker du oppringingslisten: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke et navn i oppringingslisten. eller 2. Gjør ett av følgende: Trykk Oppr-tasten for å ringe nummeret som ble funnet. Trykk Avbryt-tasten for å avslutte uten å ringe. Bruke forhåndsvisning Bruk forhåndsvisningsfunksjonen til å taste inn, forhåndsvise og redigere numre før du ringer. Slik bruker du forhåndsvisning: 1. Tast inn nummeret uten å velge en linjetast. 2. Trykk en linjetast for å ringe nummeret. 55

56 Foreta et anrop 3. Løft av telefonrøret når anropet blir besvart, eller begynn å snakke hvis du bruker høyttalermodus. Slik redigerer du et forhåndsvist nummer: 1. Bruk tastaturet til å taste inn nummeret. 2. Gjør ett av følgende: Hvis du vil slette alle numrene, trykker du Fjern-tasten. Tast inn numrene på nytt. Hvis du vil endre ett nummer om gangen, trykker du Slett-tasten for å gå bakover. Tast inn nummeret på nytt. 3. Trykk en linjetast for å ringe nummeret. 56

57 Foreta et anrop Bruke automatisk nummervalg Bruk funksjonen for automatisk nummervalg til å vise og lagre telefonnumre og slå numrene automatisk. Slik lagrer du et nummer for automatisk nummervalg: 1. Trykk en passende tast for automatisk nummervalg, uten å løfte av telefonrøret. Merk: Displayet viser "AutNrValg" ved siden av den aktuelle tasten. 2. Bruk tastaturet til å slå telefonnummeret (inkludert tilgangskode) som skal lagres på den valgte tasten for automatisk nummervalg. 3. Trykk tasten for automatisk nummervalg en gang til for å lagre nummeret på den valgte tasten. Merk: Når et nummer er lagret, vises "AutNrValg" og det lagrede nummeret. 4. Tilordne en etikett til tasten. Merk: Når etiketten er tilordnet, forsvinner nummeret, og bare etiketten vises på skjermen ved siden av tasten. Slik viser du et nummer for automatisk nummervalg: 1. Trykk Vis-tasten. 57

58 Foreta et anrop 2. Trykk en tast for automatisk nummervalg på den øverste delen av displayet for å vise nummeret som er knyttet til tasten. Slik bruker du automatisk nummervalg: 1. Løft av telefonrøret. 2. Trykk en tast for automatisk nummervalg på den øverste delen av displayet for å ringe nummeret som er knyttet til tasten. 58

59 Foreta et anrop Aktivere ventekobling Bruk ventekoblingsfunksjonen hvis du får opptattsignal, eller hvis ingen svarer. IP-telefonen ringer når den oppringte personen blir ledig. Ventekoblingsfunksjonen slår også nummeret på nytt automatisk. Slik aktiverer du ventekobling: 1. Du slår et nummer og får opptattsignal eller ikke noe svar. 2. Gjør ett av følgende: Trykk Ring igjen-tasten. Tast inn funksjonskoden for aktivering av ventekobling. Slik ringer du nummeret på nytt når du blir varslet: 1. Når du hører varslingstonen, løfter du av telefonrøret. Hvis du bruker hodetelefoner, går du til trinn Trykk Ring igjen-tasten for å ringe nummeret automatisk. Slik deaktiverer du ventekobling før du blir varslet: Gjør ett av følgende: Trykk Ring igjen-tasten en gang til. Tast inn funksjonskoden for deaktivering av ventekobling. 59

60 Foreta et anrop Slå det siste nummeret på nytt Bruk funksjonen for oppringing av det siste nummeret til å ringe det sist slåtte nummeret automatisk. Slik bruker du oppringing av siste nummer: Gjør ett av følgende: 1. Hvis du vil ringe på nytt med telefonrøret: a. Løft av telefonrøret. b. Trykk linjetasten. 2. Hvis du vil ringe på nytt uten å løfte av telefonrøret, trykker du linjetasten to ganger (det siste nummeret du slo, ringes automatisk). 60

61 Foreta et anrop Bruke kortnummeranrop Bruk funksjonen for kortnummeranrop til å ringe interne og eksterne numre ved å taste inn en en-, to- eller tresifret kode, og til å lagre, redigere og automatisk ringe numre du bruker ofte. Slik lagrer du et nummer for kortnummeranrop: 1. Trykk tasten for kontroll av kortnummeranrop. Trekantikonet blinker, noe som angir programmeringsmodus. 2. Når du blir bedt om det: Tast inn en en-, to- eller tresifret kode (0 999). Tast om nødvendig inn tilgangskoden. 3. Trykk tasten for kontroll av kortnummeranrop en gang til for å lagre koden og nummeret. Det blinkende ikonet slås av. Slik foretar du et kortnummeranrop: 1. Løft av telefonrøret. 2. Trykk tasten for kontroll av kortnummeranrop. 3. Tast inn koden for kortnummeranrop for å ringe nummeret automatisk. 61

62 Foreta et anrop Foreta et systemkortnummeranrop Bruk funksjonen for systemkortnummeranrop til å taste inn koder for kortnummeranrop som overstyrer begrensningene som er angitt for anrop fra telefonen. Slik foretar du et systemkortnummeranrop: 1. Løft av telefonrøret. eller 2. Gjør ett av følgende: Trykk tasten for systemkortnummeranrop. Trykk tasten for kontroll av systemkortnummeranrop (KNrKtr). 3. Tast inn koden for kortnummeranrop for å ringe nummeret automatisk. Foreta et anrop ved hjelp av en direktelinje Bruk direktelinjefunksjonen til å ringe et bestemt nummer automatisk. Slik bruker du en direktelinje: Trykk Direktelinje-tasten for å ringe nummeret automatisk. 62

63 Foreta et anrop Foreta et intercom-anrop Bruk intercom-funksjonen til å ringe et medlem av din intercom-gruppe ved å taste inn koden som er tilordnet hvert medlem. Slik foretar du et intercom-anrop: 1. Løft av telefonrøret. 2. Trykk Intercom-tasten. 3. Tast inn den en- eller tosifrede koden for ønsket medlem av intercom-gruppen. Slik besvarer du et intercom-anrop mens du er på en annen linje enn linjen for intercom-gruppen: (Vent) 1. Gjør ett av følgende: Trykk Vent-tasten for å sette den aktive samtalen på venting. Trykk Legg på-tasten for å avslutte samtalen. (Legg på) 2. Trykk Intercom-tasten, og begynn å snakke. 63

64 Svare på et anrop Svare på et anrop Ved innkommende anrop begynner telefonen å ringe og LCD-indikatoren og meldingsindikatoren å blinke. Slik svarer du på et anrop: Gjør ett av følgende: Løft av telefonrøret. Trykk høyttalertasten på venstre side av telefonrøret. Trykk linjetasten ved siden av den blinkende LCD-indikatoren. Trykk hodetelefontasten hvis du har koblet hodetelefoner til telefonen. 64

65 Under en aktiv samtale Under en aktiv samtale Denne delen beskriver funksjonene som er tilgjengelige under en aktiv samtale. Sette en samtale på venting Bruk ventefunksjonen når du snakker på én linje og det kommer inn et annet anrop på en annen linje. Behold den opprinnelige samtalen ved å sette den på venting, og svar på det andre anropet. Slik setter du en samtale på venting: (Vent) Trykk Vent-tasten. LCD-indikatoren blinker ved siden av linjen som er satt på venting. Merk: Hvis automatisk venting er aktivert, settes den aktive samtalen automatisk på venting når du svarer på det andre anropet. Slik henter du en samtale som er satt på venting: Trykk linjetasten ved siden av den blinkende LCD-indikatoren. 65

66 Under en aktiv samtale Overføre et anrop Bruk overføringsfunksjonen til å omdirigere et anrop til riktig person. Slik bruker du overføringsfunksjonen til å dirigere et anrop til en tredje person: 1. Trykk Overfør-tasten. Den andre personen settes på venting, og du hører en summetone. LCD-indikatoren blinker jevnt. 2. Slå linjenummeret som anropet skal overføres til, eller bruk Personlig katalog, Oppr.liste eller Anr.liste til å velge nummeret. 3. Når du hører at det ringer eller en person svarer, trykker du Overfør-tasten for å koble til innringeren. Slik går du tilbake til det opprinnelige anropet hvis overføringen ikke fullføres: Hvis den oppringte personen ikke er tilgjengelig, trykker du linjetasten (ved siden av LCD-indikatoren) for å gå tilbake til det opprinnelige anropet. 66

67 Under en aktiv samtale Bruke tilbakeringing med tidsbestemt påminnelse Bruk funksjonen for tilbakeringing med tidsbestemt påminnelse til å motta en påminnelse når et overført anrop ikke blir besvart. Slik bruker du tilbakeringing med tidsbestemt påminnelse: 1. Trykk Overfør-tasten. Anropet settes på venting. 2. Slå nummeret som anropet skal overføres til. 3. Velg ett av følgende for å starte tidsuret: Trykk Overfør-tasten. Legg på røret før linjen svarer. Merk: Hvis overføringen fullføres, stopper tidsuret. 67

68 Under en aktiv samtale Hvis det overførte anropet ikke blir besvart, ringer din telefon: 1. Løft av telefonrøret for å settes tilbake til den opprinnelige innringeren. (Legg på) 2. Gjør ett av følgende: Trykk Overfør-tasten, og gjenta overføringen. Hvis overføringen blir besvart mens du er på linjen, trykker du Legg påtasten for å fullføre overføringen. Bruke tilbakeringing til sentralbord Bruk funksjonen for tilbakeringing til sentralbord til å kontakte en operatør under et anrop og koble anropet til operatøren. Slik kontakter du sentralbordet under et anrop: 1. Trykk tasten for tilbakeringing til sentralbord, og hold linjen til operatøren svarer. (Legg på) 2. Trykk Legg på-tasten. Innringeren forblir koblet til operatøren. 68

69 Under en aktiv samtale Bruke samtaleparkering Bruk funksjonen for samtaleparkering til å sette en samtale midlertidig på venting (parkering) og hente et anrop fra en hvilken som helst telefon. Bruk av samtaleparkering legger ikke beslag på en linje. Hvis samtaleparkering er konfigurert på hele nettverket, kan parkeringsfunksjonen brukes mellom nettverk. En linje for systemparkering kan konfigureres til å parkere de fleste samtaler automatisk. Slik parkerer du en samtale på linjen for systemparkering eller på din egen linje: Under en aktiv samtale trykker du Parker-tasten to ganger. Merk: Som standard parkeres samtalen på din linje, med mindre systemparkering er aktivert for automatisk å parkere samtaler på systemet. Slik parkerer du en samtale på en annen linje enn linjen for systemparkering eller din egen linje: 1. Trykk Parker-tasten. 2. Slå nummeret til linjen der du vil parkere samtalen. 3. Trykk Parker-tasten. 69

70 Under en aktiv samtale Slik parkerer du en samtale ved hjelp av SPRE- eller funksjonskoden: eller 1. Gjør ett av følgende: Trykk Overfør-tasten. Trykk Konferanse-tasten. 2. Tast inn funksjonskoden for samtaleparkering. 3. Hvis du vil bruke et alternativt linjenummer fra linjen for systemparkering eller din egen linje, slår du linjenummeret der du vil parkere samtalen. Hvis ikke, går du til trinn 4. eller 4. Gjør ett av følgende: Trykk Overfør-tasten. Trykk Konferanse-tasten. Slik henter du en parkert samtale: 1. Løft av telefonrøret. 2. Trykk Parker-tasten. 70

71 Under en aktiv samtale 3. Slå nummeret til linjen der du parkerte samtalen. Merk: Hvis en parkert samtale ikke blir hentet i løpet av en angitt tidsperiode, ringer det på nytt på din telefon eller hos operatøren. Registrere et innringernummer Bruk funksjonen for innringernummer til å registrere innringerens nummer eller debitere et anrop til et kontonummer under en aktiv samtale. Slik registrerer du et innringernummer for regnskapsformål: 1. Trykk Innringer-tasten. Innringeren settes på venting. 2. Slå nummeret til en debiteringskonto eller innringernummeret. Merk: Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker Debitering-tasten, kan du se "Debitere et anrop eller debitere et overstyrt anrop" på side Trykk Innringer-tasten for å gå tilbake til anropet. 71

72 Under en aktiv samtale Vise innkommende anrop Bruk visningsfunksjonen til å vise nummeret og navnet (hvis tilgjengelig) for et annet innkommende anrop under en aktiv samtale, uten å avbryte den pågående samtalen. Slik viser du informasjon om et innkommende anrop under en pågående samtale: 1. Trykk Vis-tasten. 2. Trykk den blinkende linjetasten. Informasjonen for Samtale venter vises. Merk: Når Vis-tasten brukes sammen med andre funksjonstaster, vises informasjonen som er knyttet til disse funksjonstastene. Spore et sjikaneanrop Bruk funksjonen for sporing av sjikaneanrop til å spore plagsomme anrop innenfor systemet. Merk: Dette er ikke en standardfunksjon. Kontakt systemadministratoren for å få konfigurert denne funksjonen på telefonen. Slik bruker du sjikanesporing under et anrop: Trykk Sjikanesporing-tasten. 72

73 Under en aktiv samtale Slik bruker du sjikanesporing uten sjikanesporingstast: eller 1. Gjør ett av følgende: Trykk Overfør-tasten. Trykk Konferanse-tasten. 2. Tast inn SPRE-koden etterfulgt av 83, eller tast inn funksjonskoden for sjikanesporing for å bli satt tilbake automatisk. 73

74 Innkommende anrop Innkommende anrop Denne delen beskriver funksjonene som brukes for innkommende anrop. Aktivere automatisk svar Når funksjonen for automatisk svar er aktivert, svarer apparatet automatisk i høyttalermodus etter ett ringesignal. Anrop blir imidlertid ikke viderekoblet til talemeldingstjenesten. Slik aktiverer du automatisk svar: Trykk Automatisk svar-tasten. Slik deaktiverer du automatisk svar: Trykk Automatisk svar-tasten igjen. Aktivere anropshenting Bruk funksjonen for anropshenting til å besvare anrop fra en hvilken som helst telefon i den samme hentegruppen eller i en annen hentegruppe. Slik besvarer du et anrop i din egen hentegruppe: 1. Løft av telefonrøret. 74

75 Innkommende anrop 2. Gjør ett av følgende: Trykk Innhent-tasten. Tast inn funksjonskoden for ringenummer for hentegruppe. Slik besvarer du et innkommende anrop i en annen hentegruppe: 1. Løft av telefonrøret. 2. Trykk Gruppehent-tasten, eller tast inn funksjonskoden for hentegruppen. 3. Slå hentegruppenummeret for telefonen som ringer. Slik besvarer du et anrop på en bestemt linje i en hvilken som helst hentegruppe: 1. Løft av telefonrøret. 2. Gjør ett av følgende: Trykk Innhent-tasten. Tast inn funksjonskoden for katalognummer for hentegruppe. 3. Slå nummeret til telefonen som ringer (i din anropshentegruppe). Hvis hentenummeret eller gruppenummeret er ugyldig (du hører et lydsignal og skjermen viser Legg på og prøv igjen), trykker du Legg på-tasten. 75

76 Innkommende anrop Bruke Samtale venter Samtale venter-funksjonen varsler deg om innkommende anrop med et lydsignal. Funksjonen setter også den aktive samtalen på venting mens du besvarer det nye anropet. Slik besvarer du et innkommende anrop under en aktiv samtale: (Vent) 1. Når du hører lydsignalet for innkommende anrop, trykker du Venttasten for å sette den aktive samtalen på venting. Merk: Hvis automatisk venting er aktivert, er det ikke nødvendig å trykke Vent-tasten. 2. Trykk Samtale venter-tasten. Slik går du tilbake til den første samtalen: (Vent) 1. Gjør ett av følgende: Trykk Vent-tasten for å sette den andre samtalen på venting. Trykk Legg på-tasten for å avslutte den andre samtalen. (Legg på) 2. Trykk linjetasten som er knyttet til den første samtalen. 76

77 Innkommende anrop Hvis du ikke har en tast for Samtale venter: (Legg på) 1. Trykk Legg på-tasten for å avslutte den aktive samtalen. 2. Trykk linjetasten ved siden av det blinkende statusikonet for å besvare det innkommende anropet. 77

78 Når du er borte fra telefonen Når du er borte fra telefonen Denne delen beskriver funksjonene som kan brukes når du er borte fra telefonen. Bruke medflytting Bruk medflyttingsfunksjonen til å dirigere innkommende anrop til å ringe på en annen linje. Hvis telefonen ringer, kan ikke anropet medflyttes. Slik medflytter du anrop eller endrer du medflyttingsnummeret: 1. Gjør ett av følgende: Trykk Medflytt-tasten. Løft av telefonrøret, og tast inn funksjonskoden for aktivering av medflytting av alle anrop. 2. Slå nummeret anropene skal medflyttes til. 3. Trykk Medflytt-tasten. Slik deaktiverer du medflytting: Gjør ett av følgende: Trykk Medflytt-tasten. Løft av telefonrøret, og tast inn funksjonskoden for deaktivering av medflytting av alle anrop. 78

79 Når du er borte fra telefonen Slik reaktiverer du medflytting til det samme nummeret: Trykk Medflytt-tasten to ganger. Bruke intern medflytting Bruk funksjonen for intern medflytting hvis du vil at bare anrop fra interne linjer skal kunne ringe på en annen linje. Anrop som kommer utenfra, vil fortsatt ringe på din telefon. Aktive innkommende anrop kan ikke medflyttes. Slik medflytter du interne anrop: 1. Gjør ett av følgende: Trykk Intern medflytting-tasten. Løft av telefonrøret, og tast inn funksjonskoden for aktivering av intern medflytting. 2. Slå nummeret de interne anropene skal medflyttes til. 3. Trykk Intern medflytting-tasten. Slik deaktiverer du medflytting av interne anrop: Gjør ett av følgende: Trykk Intern medflytting-tasten. Løft av telefonrøret, og tast inn funksjonskoden for deaktivering av intern medflytting. 79

80 Når du er borte fra telefonen Slik reaktiverer du medflytting til det samme nummeret: Trykk Intern medflytting-tasten to ganger. Bruke ekstern medflytting Bruk funksjonen for ekstern medflytting til å medflytte anrop (fra en annen telefon enn din) til en annen telefon. Slik aktiverer du ekstern medflytting: 1. Løft av telefonrøret. 2. Hvis du ringer fra en telefon utenfor systemet, må du slå direktenummeret til systemet og vente på summetone. 3. Tast inn funksjonskoden for aktivering av ekstern medflytting for å aktivere funksjonen. 4. Tast inn stasjonskontrollpassordet ditt. En summetone høres. 5. Gjør ett av følgende: Slå linjenummeret ditt. Hvis du vil medflytte anrop til det forrige medflyttingsnummeret, trykker du #-tasten. (Ikke utfør trinn 6 og 7.) 80

81 Når du er borte fra telefonen 6. Slå nummeret som anrop skal medflyttes til. Hvis du medflytter anrop til et ugyldig nummer, hører du et hurtig opptattsignal. 7. Trykk #-tasten. Slik deaktiverer du ekstern medflytting: 1. Løft av telefonrøret. 2. Hvis du ringer fra en telefon utenfor systemet, må du slå direktenummeret til systemet og vente på summetone. 3. Tast inn funksjonskoden for deaktivering av ekstern medflytting. 4. Tast inn stasjonskontrollpassordet ditt. 5. Slå linjenummeret ditt når du hører summetonen. 6. Trykk #-tasten. 81

82 Når du er borte fra telefonen Sikre telefonen Bruk funksjonen for elektronisk lås til å hindre at andre ringer fra din telefon. Funksjonen kontrolleres med et stasjonskontrollpassord. Hvis du vil endre stasjonskontrollpassordet, kan du se "Sikkerhetsfunksjoner" på side 17. Slik låser du telefonen: 1. Løft av telefonrøret. 2. Tast inn funksjonskoden for aktivering av elektronisk lås. 3. Tast inn stasjonskontrollpassordet ditt. (Legg på) 4. Gjør ett av følgende: Hvis du angir dette lokalt, trykker du Legg på-tasten. Hvis du angir funksjonskoden eksternt, slår du linjenummeret ditt. 82

83 Når du er borte fra telefonen Slik låser du opp telefonen: 1. Løft av telefonrøret. 2. Tast inn funksjonskoden for deaktivering av elektronisk lås. 3. Tast inn stasjonskontrollpassordet ditt. (Legg på) 4. Gjør ett av følgende: Hvis du angir dette lokalt, trykker du Legg på-tasten. Hvis du angir funksjonskoden eksternt, slår du linjenummeret ditt. 83

84 Snakke med mer enn én person Snakke med mer enn én person Denne delen beskriver funksjoner som gjør det mulig for flere enn to personer å delta i en samtale. Bruke samtalekoblingsfunksjonen Bruk samtalekoblingsfunksjonen til å koble en samtale til en allerede aktiv samtale. Det opprettes da en konferanse mellom de to innringerne og deg selv. Slik kobler du til en samtale som er satt på venting (på en annen linje), til den aktive samtalen: 1. Trykk Konferanse-tasten. 2. Trykk linjetasten som har nummeret til innringeren du vil koble til den aktive samtalen. 3. Trykk Konferanse-tasten slik at personen som var satt på venting, blir med i samtalen. 84

85 Snakke med mer enn én person Opprette en konferanse Bruk konferansefunksjonen til å opprette en konferanse for tre eller seks personer, inkludert deg selv. Hvor mange personer konferansefunksjonen støtter, avhenger av hvordan telefonen er konfigurert. Slik oppretter du en konferanse: 1. Under en samtale trykker du Konferanse-tasten for å sette personen på venting. Du hører en summetone. 2. Slå nummeret til personen du vil inkludere i konferansen. På dette tidspunktet kan du snakke privat med personen du vil inkludere. Merk: Hvis du trykker Katalog-tasten, kan du også bruke Firmakatalog, Personlig katalog, Oppr.liste eller Anr.liste til å finne og slå nummeret til personen du vil inkludere i konferansen. 3. Trykk Konferanse-tasten en gang til for å koble alle personene til konferansen. Hvis personen du vil inkludere i konferansen, ikke er tilgjengelig: (Legg på) 1. Trykk Legg på-tasten. 2. Trykk linjetasten ved siden av det blinkende statusikonet for å gå tilbake til det opprinnelige anropet. 85

86 Snakke med mer enn én person Bruke funksjonen for visning og frakobling av konferansedeltakere Bruk funksjonen for visning og frakobling av konferansedeltakere til å vise en liste over aktive konferansedeltakere og koble en konferansedeltaker fra konferansen. Slik viser du aktive konferansedeltakere: 1. Under en konferanse trykker du Konferansedeltakervisning-tasten for å slå på LCD-indikatoren. Hver gang du trykker tasten, viser skjermbildet en ny aktiv konferansedeltaker. Merk: Denne handlingen har ingen innvirkning på displayet på de andre telefonene som brukes i konferansen. (Legg på) 2. Trykk Legg på-tasten. Hvis det er konfigurert, vises antall konferansedeltakere igjen med et oppdatert antall. LCD-indikatoren slås av. Slik kobler du fra en konferansedeltaker: 1. Under en konferanse trykker du Konferansedeltakervisning-tasten helt til konferansedeltakeren du vil koble fra, vises på skjermen. 2. Trykk linjetasten for linjen der konferansen pågår. 86

87 Snakke med mer enn én person (Legg på) 3. Gjør ett av følgende: For én enkelt konferansedeltaker trykker du Legg på-tasten. Hvis det er konfigurert, vises antall konferansedeltakere igjen med et oppdatert antall. LCD-indikatoren slås av. For flere konferansedeltakere gjentar du trinn 1 og 2 til alle konferansedeltakerne er frakoblet. Deretter trykker du Legg på-tasten. Bruke gruppeanrop Bruk funksjonen for gruppeanrop til automatisk å ringe opp medlemmene av en forhåndsdefinert gruppe, én etter én, til alle svarer. Slik ringer du gruppemedlemmer: 1. Løft av telefonrøret. 87

88 Snakke med mer enn én person 2. Trykk Gruppeanrop-tasten, eller tast inn funksjonskoden for gruppeanrop. Funksjonen ringer automatisk alle gruppemedlemmene. Ikonet blinker til alle medlemmene har svart. Telefonnumrene til gruppemedlemmene vises på displayet etter hvert som de svarer. Når den siste personen har svart, lyser indikatoren for gruppeanrop konstant. Hvis noen i gruppen deltar i en konferanse eller et annet gruppeanrop, kobles de ikke til ditt gruppeanrop. Når alle personene i gruppen har svart, kan bare den personen som foretok gruppeanropet, sette samtalen på venting. 88

89 Snakke med mer enn én person Slik besvarer du et gruppeanrop: 1. Løft av telefonrøret. Vær oppmerksom på følgende i forbindelse med varslingstoner: Hvis du har en aktiv samtale og mottar tre lydsignaler på ti sekunder hver, betyr det at du varsles om et gruppeanrop på gjeldende linje. Hvis du har en aktiv samtale på en annen linje når gruppeanropet foretas, hører du et langt lydsignal i telefonrøret eller høyttaleren. Du blir ikke varslet om gruppeanrop hvis du allerede deltar i en konferanse eller et annet gruppeanrop. Slik avslutter du et gruppeanrop: (Legg på) Trykk Legg på-tasten. Merk: Når personen som foretok gruppeanropet, legger på, avsluttes samtalen for alle deltakerne i gruppen. Deltakerne i gruppeanropet kan imidlertid koble seg fra samtalen uten at det har noen innvirkning på de andre deltakerne i samtalen. 89

90 Arbeide uten å bli forstyrret Arbeide uten å bli forstyrret Denne delen beskriver en funksjon du kan bruke for å unngå å bli forstyrret mens du arbeider. Aktivere Gjør apparat opptatt Bruk funksjonen Gjør apparat opptatt til å få telefonen til å gi opptattsignal til alle innringere. Slik aktiverer du Gjør apparat opptatt: Gjør ett av følgende: Trykk Gjør apparat opptatt-tasten. Løft av telefonrøret, og tast inn funksjonskoden for aktivering av Gjør apparat opptatt. Slik deaktiverer du Gjør apparat opptatt: Gjør ett av følgende: Trykk Gjør apparat opptatt-tasten igjen for å deaktivere funksjonen. Løft av telefonrøret, og tast inn funksjonskoden for deaktivering av Gjør apparat opptatt. 90

91 Andre anropsfunksjoner Andre anropsfunksjoner Kontakt systemadministratoren for å finne ut om følgende anropsfunksjoner er tilgjengelige på din telefon. Bruke automatisk overføring av oppringing Bruk funksjonen for automatisk overføring av oppringing til å overføre sifre via tasten for automatisk nummervalg til sentralen etter et brudd som varsler bylinjeoppringing. Du må ha en aktiv fjernsamtale fra eller til en sentral som tilbyr Centrex eller funksjoner for bysamtale. Slik bruker du automatisk overføring av oppringing når du besvarer et innkommende anrop fra en bylinje: 1. Trykk CentrexSHF-tasten, og vent på avbrutt summetone. 2. Trykk AutNrValg-tasten for å ringe det ønskede nummeret. (Legg på) 3. Trykk Legg på-tasten for å avslutte samtalen. 91

92 Andre anropsfunksjoner Bruke sekretærfunksjonen Bruk sekretærfunksjonen til å varsle en annen person om et anrop, en besøkende eller en forespørsel. Ved å koble sammen to telefoner kan den ene personen signalisere til den andre. Den som blir signalisert, hører et ringesignal. Slik sender du et sekretærsignal til telefonen som er koblet til din telefon: Trykk Sekretærsignal-tasten. Telefonen som er koblet til din telefon, ringer så lenge du holder nede tasten. 92

93 Andre anropsfunksjoner Bruke kringkastingstilkobling til å foreta en annonsering Bruk funksjonen for kringkastingstilkobling til å foreta en annonsering over et personsøkingssystem. Merk: En personsøktast på sentralbordet overstyrer og kobler fra telefonene. Telefonene kobles til personsøklinjen igjen. Slik kobler du til kringkasting: 1. Løft av telefonrøret. 2. Tast inn tilgangskoden for personsøklinjen for å fullføre tilkoblingen til personsøkingssystemet. 3. Foreta annonseringen. (Legg på) 4. Trykk Legg på-tasten. 93

94 Andre anropsfunksjoner Bruke CentrexSHF Bruk funksjonen for CentrexSHF under en aktiv samtale hvis du vil bruke en Centrex-tjeneste, for eksempel anropsoverføring eller treveis oppringing. Slik bruker du CentrexSHF: 1. Trykk CentrexSHF-tasten under en samtale. En spesiell summetone høres. 2. Tast inn kodene for den tilpassede Centrex-funksjonen. (Legg på) 3. Trykk Legg på-tasten for å avslutte samtalen. Debitere et anrop eller debitere et overstyrt anrop Bruk funksjonen for anropsdebitering til å debitere et anrop til en bestemt konto. Med funksjonen for overstyrt debitering kan du debitere fjernanrop fra en telefon som er begrenset til lokalanrop. Slik debiterer du et lokal- eller fjernanrop til en konto før du ringer: 1. Løft av telefonrøret. 94

95 Andre anropsfunksjoner 2. Trykk Debitering-tasten, eller tast inn funksjonskoden for registrering av anropsinformasjon. 3. Slå nummeret til debiteringskontoen. 4. Slå nummeret når du hører summetonen. Slik debiterer du en pågående samtale: eller 1. Gjør ett av følgende: Trykk Overfør-tasten. Trykk Konferanse-tasten. 2. Gjør ett av følgende: Trykk Debitering-tasten. Tast inn funksjonskoden for registrering av anropsinformasjon. 3. Slå nummeret til debiteringskontoen. 4. Trykk linjetasten for å gå tilbake til samtalen. 95

96 Andre anropsfunksjoner Slik debiterer du et anrop til en konto når du overfører et anrop: 1. Trykk Overfør-tasten. Anropet settes på venting. 2. Gjør ett av følgende: Trykk Debitering-tasten. Tast inn funksjonskoden for registrering av anropsinformasjon. 3. Slå nummeret til debiteringskontoen. 4. Når du hører summetonen, slår du nummeret anropet skal overføres til. 5. Trykk Overfør-tasten når du hører at telefonen ringer. Merk: Du kan snakke privat med personen på overføringsnummeret før du trykker Overfør-tasten. 96

97 Andre anropsfunksjoner Slik debiterer du et anrop til en konto når du inkluderer noen i en konferanse: 1. Trykk Konferanse-tasten. Anropet settes på venting. 2. Gjør ett av følgende: Trykk Debitering-tasten. Tast inn funksjonskoden for registrering av anropsinformasjon. 3. Slå nummeret til debiteringskontoen. 4. Slå nummeret til personen du vil inkludere i konferansen. 5. Trykk Konferanse-tasten. 97

98 Andre anropsfunksjoner Bruke overstyringsfunksjonen Bruk overstyringsfunksjonen til å overstyre en aktiv samtale etter at du har prøvd å foreta en overstyrt ventekobling. Bruk overstyring ved vanlige samtaler eller konsultasjonssamtaler, for eksempel når du setter en samtale på venting og ringer en annen person. Slik bruker du overstyring: Du får opptattsignal etter at du har slått et telefonnummer. 1. Gjør ett av følgende: Trykk Overstyr-tasten. Tast inn funksjonskoden for overstyring for å starte en overstyrt ventekobling. Hvis en av personene i samtalen legger på, hører du et overflytsignal (hurtig opptattsignal). 2. Gjør ett av følgende: Trykk Overstyr-tasten igjen. Tast inn funksjonskoden for overstyring igjen. De to andre personene i samtalen hører en overstyringstone, og det opprettes en konferanse mellom alle tre. Hvis noen legger på, vil de andre personene forbli tilkoblet. (Legg på) 3. Når du vil avslutte samtalen, trykker du Legg på-tasten. 98

99 Andre anropsfunksjoner Bruke overstyrt ventekobling Bruk funksjonen for overstyrt ventekobling til å ringe en annen telefon (internt eller eksternt) automatisk så snart den kobles fra en pågående samtale. Slik bruker du overstyrt ventekobling: Du får opptattsignal etter at du har slått et telefonnummer. 1. Gjør ett av følgende: Trykk Overstyr-tasten. Tast inn funksjonskoden for overstyring for å starte en overstyrt ventekobling. Merk: Personen du ringte, hører et lydsignal, og du hører et ringesignal/ tilbakeringingssignal eller et opptattsignal, avhengig av hvilke funksjoner som er valgt. Du er nå ventekoblet til nummeret du slo. 2. Legg på telefonrøret. 3. Når personen du ringte, avslutter samtalen, slår din telefon nummeret automatisk og begge telefonene ringer. Slik svarer du på et anrop som er ventekoblet til din linje: Når telefonen ringer, løfter du av telefonrøret. Merk: Du kan programmere telefonen for enten ventekobling eller Samtale venter, men ikke begge deler. 99

100 Andre anropsfunksjoner Overstyre et opptattsignal Bruk overstyringsfunksjonen til å overstyre et opptattsignal og bryte inn i en annen samtale. Slik overstyrer du et opptattsignal: 1. Du får opptattsignal etter at du har slått et telefonnummer. 2. Gjør ett av følgende: Trykk Overstyr-tasten. Tast inn funksjonskoden for overstyring. Personene i den pågående samtalen hører et lydsignal i omtrent ett sekund. Når overstyringsfunksjonen har inkludert deg i samtalen, høres et kort lydsignal hvert 16. sekund. (Legg på) 3. Når du vil avslutte samtalen, trykker du Legg på-tasten. 100

101 Andre anropsfunksjoner Bruke oppheving av privatsamtale Bruk funksjonen for oppheving av privatsamtale til å la en eller flere personer som deler ditt linjenummer, slutte seg til en samtale. Slik bruker du oppheving av privatsamtale under en samtale: Trykk Opphev privatsamtale-tasten under et anrop. En person slutter seg til samtalen ved å trykke tasten for det delte linjenummeret på telefonen (funksjonen for flere samtaledeltakere). Bruke personsøk Bruk personsøkfunksjonen til å kalle opp en person og bli på linjen til personen svarer. Personen du kalte opp, besvarer anropet etter å ha tastet inn en spesiell Møt meg-kode fra en hvilken som helst telefon. Slik bruker du automatisk forhåndsvalg (Møt meg-personsøk): 1. Løft av telefonrøret. 2. Tast inn funksjonskoden for tilgang til personsøk. Du hører en personsøkertone (to pip etterfulgt av summetone). 101

102 Andre anropsfunksjoner 3. Slå nummeret til den du vil kalle opp. Når du har slått nummeret, hører du en tilbakeringingstone. Merk: Personen du kalte opp, kan bruke en hvilken som helst telefon til å taste inn funksjonskoden for svar på personsøk, pluss sitt eget linjenummer. eller (Legg på) 4. Hvis anropet ikke blir besvart i løpet av en angitt tidsperiode og du hører en høy tone i 15 sekunder, etterfulgt av stillhet, trykker du Legg på-tasten eller legger på telefonrøret. Slik bruker du automatisk ettervalg: Den du ringer, er enten opptatt i telefonen eller borte fra telefonen. Hvis du vil foreta et personsøk, trenger du ikke å slå nummeret på nytt. 1. Trykk Personsøk-tasten. En spesiell summetone høres. 2. Tast inn funksjonskoden for tilgang til personsøk. Du hører en tilbakeringingstone. Merk: Personen du kalte opp, kan bruke en hvilken som helst telefon til å taste inn funksjonskoden for svar på personsøk, pluss sitt eget linjenummer. eller (Legg på) 3. Hvis anropet ikke blir besvart i løpet av en angitt tidsperiode og du hører en høy tone i 15 sekunder, etterfulgt av stillhet, trykker du Legg på-tasten eller legger på telefonrøret. 102

103 Andre anropsfunksjoner Slik svarer du på personsøk: Hvis du har en personsøker, blir du varslet hvis noen slår ditt linjenummer. Hvis personsøkingssystemet er konfigurert til å fungere i Møt meg-modus, kan du svare fra en hvilken som helst telefon. 1. Løft av telefonrøret. 2. Tast inn funksjonskoden for svar på personsøk. Du hører en personsøkertone. 3. Slå ditt eget linjenummer for å koble til personen som foretok personsøket. Hvis innringeren har lagt på, hører du en høy, uavbrutt tone (utilgjengelig nummer). Bruke taleanrop Bruk taleanropsfunksjonen til å foreta et personsøk eller til å foreta en annonsering gjennom høyttaleren til en annen persons telefon. Slik foretar du et taleanrop: 1. Løft av telefonrøret. 2. Trykk Taleanrop-tasten, og foreta annonseringen. 103

104 Andre anropsfunksjoner 3. Trykk Legg på-tasten. (Legg på) Slik svarer du på et taleanrop: Telefonen ringer én gang, og du hører innringerens stemme gjennom høyttaleren. Løft av telefonrøret. 104

105 Andre funksjoner Andre funksjoner Personlig katalog Med funksjonen for personlig katalog kan du opprette og lagre opptil 100 katalogoppføringer. En personlig katalog kan inneholde følgende: etternavn (opptil 24 tegn) fornavn (opptil 24 tegn) telefonnumre (opptil 31 tegn) Hvis du vil bruke den personlige katalogen, trykker du Katalog-tasten og velger Personlig katalog. Merk: Hvis passordkontroll er aktivert, taster du inn stasjonskontrollpassordet når du blir bedt om det. Slik legger du til en oppføring: 1. Trykk Legg til ny-tasten. Merk: Hvis meldingen "Katalogen er full" vises, må du slette en eller flere oppføringer før du kan legge til en ny oppføring. 2. Trykk tasten Neste. 3. Bruk tastaturet til å taste inn telefonnummeret. 105

106 Andre funksjoner 4. Trykk tasten Neste. 5. Bruk tastaturet til å taste inn navnet. eller 6. Gjør ett av følgende: Trykk Utført-tasten for å lagre den nye oppføringen. Trykk Avbryt-tasten for å gå tilbake til Legg til-skjermbildet. Slik redigerer du en oppføring: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ønsket oppføring. 2. Trykk Rediger-tasten, og foreta ønskede endringer. eller 3. Gjør ett av følgende: Trykk Utført-tasten for å lagre endringene. Trykk Avbryt-tasten. 106

107 Andre funksjoner Slik sletter du en oppføring: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke oppføringen. 2. Trykk Slett-tasten. eller 3. Gjør ett av følgende: Trykk Bekreft-tasten. Trykk Avbryt-tasten. 107

108 Andre funksjoner Slik søker du etter en oppføring: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ønsket oppføring. eller 2. Gjør ett av følgende: Trykk Oppr-tasten for å ringe nummeret som ble funnet. Trykk Avbryt-tasten for å avslutte uten å ringe. Anroperliste Funksjonen for anroperliste logger alle innkommende anrop. Opptil 100 oppføringer kan lagres i listen. Når listen er full, overskriver systemet den eldste oppføringen. Bruk anroperlistefunksjonen til å se gjennom tapte anrop og til å ringe opp innringerne. Anroperlisten inneholder følgende: innringerens for- og etternavn (hvis tilgjengelig) innringerens linjenummer dato og klokkeslett for anropet antall anrop fra innringeren Oppføringer i anroperlisten sorteres etter mottakstidspunkt. Merk: Hvem ringer-informasjon påvirkes, avhengig av alternativet for navnekobling. Hvis alternativet for navnekobling er på, vises Hvem ringer-informasjonen basert på de valgte innstillingene. Hvis alternativet for navnekobling er av, vises Hvem ringer-informasjonen basert på systeminnstillingene. Hvis du vil bruke anroperlisten, trykker du Katalog-tasten og velger Anr.liste. Merk: Hvis passordkontroll er aktivert, taster du inn stasjonskontrollpassordet når du blir bedt om det. 108

109 Andre funksjoner Slik ringer du en oppføring: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ønsket oppføring. 2. Trykk Oppr-tasten. Slik sletter du en oppføring: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ønsket oppføring. 2. Trykk Slett-tasten. eller 3. Gjør ett av følgende: Trykk Bekreft-tasten. Trykk Avbryt-tasten. 109

110 Andre funksjoner Slik sletter du hele anroperlisten: 1. Trykk Slett-tasten. eller 2. Velg ett av følgende: Ja for å slette hele anroperlisten Nei for å gå tilbake til forrige skjermbilde 110

111 Andre funksjoner Oppringingsliste Funksjonen for oppringingsliste logger alle utgående anrop. Opptil 20 oppføringer kan lagres i listen. Når listen er full, overskriver systemet den eldste oppføringen. Bruk funksjonen for oppringingsliste til å se gjennom foretatte anrop og slå tidligere oppringte numre på nytt. Oppringingslisten inneholder følgende: for- og etternavnet til den du ringte (hvis tilgjengelig) linjenummeret til den du ringte dato og klokkeslett for siste oppringing Oppføringer i oppringingslisten sorteres etter mottakstidspunkt. Merk: Hvem ringer-informasjon påvirkes, avhengig av alternativet for navnekobling. Hvis alternativet for navnekobling er på, vises Hvem ringer-informasjonen basert på de valgte innstillingene. Hvis alternativet for navnekobling er av, vises Hvem ringer-informasjonen basert på systeminnstillingene. Hvis du vil bruke oppringingslisten, trykker du Katalog-tasten og velger Oppr.liste. Merk: Hvis passordkontroll er aktivert, taster du inn stasjonskontrollpassordet når du blir bedt om det. Slik ringer du en oppføring: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ønsket oppføring. 2. Trykk Oppr-tasten. 111

112 Andre funksjoner Slik sletter du en oppføring: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ønsket oppføring. 2. Trykk Slett-tasten. eller 3. Gjør ett av følgende: Trykk Bekreft-tasten. Trykk Avbryt-tasten. Slik sletter du hele oppringingslisten: 1. Trykk Slett-tasten. eller 2. Velg ett av følgende: Ja for å slette hele anroperlisten Nei for å gå tilbake til forrige skjermbilde 112

113 Andre funksjoner Virtuelt kontor Når du er borte fra kontortelefonen, kan du bruke funksjonen for virtuelt kontor til å overføre anrop og alle kontortelefonfunksjonene til en ekstern telefon. Merk 1: Spør systemadministratoren om funksjonen for virtuelt kontor er tilgjengelig for deg. Merk 2: Når IP2002-telefonen er angitt som kontortelefon, kan den aktiveres for virtuelt kontor fra en IP2004-telefon, IP Softphone telefon eller en annen IP2002-telefon. Merk 3: Når du er logget på en IP2004- eller IP Softphone telefon ved hjelp av funksjonen for virtuelt kontor, er ikke funksjonstastene 4, 5 og Skift tilgjengelige for IP2002-telefonen. Merk 4: En virtuelt kontor-pålogging fra en IP2004-telefon til en IP2002- eller IP Softphone 2050-telefon kan blokkeres i enkelte situasjoner. Kontakt systemadministratoren. Logge på virtuelt kontor Slik aktiverer du virtuelt kontor på kontortelefonen fra den eksterne telefonen: (Tjenester) 1. Trykk Tjenester-tasten. 2. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Pålogg. virtuelt kontor. 3. Trykk Velg-tasten. 113

114 Andre funksjoner 4. Tast inn bruker-iden når du blir bedt om det. 5. Trykk Velg-tasten. 6. Tast inn stasjonskontrollpassordet når du blir bedt om det. Merk 1: Hvis bruker-iden ikke blir funnet lokalt, vises meldingen "Søker etter eks. server". Merk 2: Etter tre mislykkede påloggingsforsøk må du vente én time før du prøver å logge på igjen. Ta eventuelt kontakt med systemadministratoren for å få tilbakestilt passordet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Sikkerhetsfunksjoner" på side 17. Hvis påloggingen er vellykket, overføres alle funksjoner, klokkeslett, dato og toner til den eksterne telefonen fra kontortelefonen. 114

115 Andre funksjoner Virtuelt kontor på den eksterne telefonen Følgende figurer viser ulike IP-telefoner logget på en IP2002-telefon ved hjelp av virtuelt kontor. Figur 5: Logget på en IP2002-telefon Figur 6: Logget på en IP2002-telefon med en IP2004-telefon 115

116 Andre funksjoner Figur 7: Logget på en IP2002-telefon med en IP Softphone 2050-telefon En linje med brukerinformasjon vises på alle displayene. Den viser nummeret til kontortelefonen. Virtuelt kontor på kontortelefonen Når kontortelefonen er aktivert for virtuelt kontor fra en ekstern telefon, er kontortelefonen logget av og ikke lenger i drift. En Avlogget-melding på telefonen angir at den brukes til virtuelt kontor. 116

Tittelside. Meridian1, Succession 1000, Succession 1000M Brukerhåndbok for i2004 Internett-telefon

Tittelside. Meridian1, Succession 1000, Succession 1000M Brukerhåndbok for i2004 Internett-telefon Tittelside Meridian1, Succession 1000, Succession 1000M Brukerhåndbok for i2004 Internett-telefon Endringslogg Endringslogg September 2003 Standard 3.00. Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte

Detaljer

Tittelside. IP 1120E-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Communication Server 1000

Tittelside. IP 1120E-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Communication Server 1000 Tittelside Nortel Communication Server 1000 IP 1120E-telefonen Brukerhåndbok Endringslogg Endringslogg Januar 2006 Standard 1.00. Dette dokumentet er utgitt for å støtte Nortel Communication Server 1000,

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 01.01 Varenummer: NN40050-102-NO Dato: august 2006 Copyright Nortel

Detaljer

Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0987203 Utgave 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0937685 Utgave 01 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Artikkelnr. P0995239 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Brukerhåndbok for IP-telefon BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for IP-telefon BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for IP-telefon 2007 BCM Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 04.01 Varenummer: NN40050-109 Dato: September 2009 Copyright Nortel Networks Limited 2006

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning for Avaya 1120E IP-telefon. Avaya Business Communications Manager Versjon 6.0

Brukerveiledning for Avaya 1120E IP-telefon. Avaya Business Communications Manager Versjon 6.0 Brukerveiledning for Avaya 1120E IP-telefon Avaya Business Communications Manager Versjon 6.0 Dokumentstatus: Standard Dokumentnummer: NN40050-104 Dokumentversjon: 04.01 Dato: Mai 2010 2010 Avaya Inc.

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

System-wide Call Appearance (SWCA) Funksjonskort

System-wide Call Appearance (SWCA) Funksjonskort System-wide Call Appearance (SWCA) Funksjonskort Artikkelnr. N0069076 November 2005 Om SWCA-taster (System-wide Call Appearance) Tilordne SWCA-taster Linje 1 Bruk SWCA-funksjonen (systemomfattende anropsvisning)

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Business Communications Manager Tast for tilgang i hele systemet (SWCA System-wide Call Appearance) Kort for tjenester

Business Communications Manager Tast for tilgang i hele systemet (SWCA System-wide Call Appearance) Kort for tjenester Business Communications Manager Tast for tilgang i hele systemet (SWCA System-wide Call Appearance) Kort for tjenester 2002 Nortel Networks P0994929 Utgave 01 Om taster for anropsvisning i hele systemet

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Call Center Agent-håndbok. Artikkelnr. P februar 2004

Call Center Agent-håndbok. Artikkelnr. P februar 2004 Call Center Agent-håndbok Artikkelnr. P1007892 01 11. februar 2004 2 Call Center Agent-håndbok Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0995227 01 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

Nortel Networks IP Phone 2001

Nortel Networks IP Phone 2001 Artikkelnr. P0609369 02 5. mars 2004 Business Communications Manager Nortel Networks IP Phone 2001 Brukerhåndbok Komme i gang 3 Nortel Networks IP Phone 2001 gir deg tale og data på skrivebordet. Innledning

Detaljer

Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning

Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning Takk for at du valgte Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart. Denne veiledningen

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Brukerhåndbok for telefonfunksjoner

Brukerhåndbok for telefonfunksjoner Brukerhåndbok for telefonfunksjoner Avaya Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 02.01 Dokumentnummer: NN40170-101 Dato: Mai 2010 2010 Avaya Inc. Med enerett. Merknader

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets

Detaljer

Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok

Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok Artikkelnr. P0606043 01 CallPilot Fax - brukerhåndbok Brukerhåndbok for CallPilot Fax Copyright 2003 Nortel Networks Med enerett. 2003. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle utsagn,

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Tittelside. IP2004-telefon. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000

Tittelside. IP2004-telefon. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000 Tittelside Nortel Networks Communication Server 1000 IP2004-telefon Brukerhåndbok Endringslogg Endringslogg September 2004 Standard 4.00. Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte Nortel Networks

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det digitale

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det

Detaljer

Business Communications Manager Kort for romtjenestefunksjoner

Business Communications Manager Kort for romtjenestefunksjoner Business Communications Manager Kort for romtjenestefunksjoner 2001 Nortel Networks P0935944 Utgave 02 Funksjoner for romtjenester Dette kortet viser tastene på Business Series Terminals. Tabellen nedenfor

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

Cisco Unity Express 7.0-talepostsystem Brukerhåndbok for avanserte funksjoner

Cisco Unity Express 7.0-talepostsystem Brukerhåndbok for avanserte funksjoner Cisco Unity Express 7.0-talepostsystem Brukerhåndbok for avanserte funksjoner Sist oppdatert: 20.01.09 Denne håndboken inneholder informasjon om hvordan du bruker noen av de avanserte talepostfunksjonene

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Dette dokumentet hjelper deg til raskt å komme i gang med å bruke din IP-telefon. Innhold 1. Om IP-telefoni...2 2. Om apparatet...2 3. Forklaring til taster...3

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks

Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks P0871664 MERIDIAN MAIL RELEASE 11 Velkommen til Meridian Mail Meridian Mail er et elektronisk talesystem for rask og pålitelig formidling av innleste beskjeder.

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:...  adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Premium REFLEXES. De store displaysonene

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business IP-telefoner i SPA 300-serien Modell 301 og 303 Juni 2010 Cisco og Ciscos logo er varemerker for Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer