Tittelside. IP 1120E-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Communication Server 1000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tittelside. IP 1120E-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Communication Server 1000"

Transkript

1 Tittelside Nortel Communication Server 1000 IP 1120E-telefonen Brukerhåndbok

2

3 Endringslogg Endringslogg Januar 2006 Standard Dette dokumentet er utgitt for å støtte Nortel Communication Server 1000, utgave

4 Endringslogg 4

5 Innhold Innhold Om Nortel IP 1120E-telefonen Grunnleggende funksjoner Telefonkontroller Telefondisplay Anropsfunksjoner og fleksible funksjonskoder Sikkerhetsfunksjoner Skrive inn og redigere tekst Skrive inn tekst ved hjelp av tastaturet Redigere tekst ved hjelp av de programmerbare tastene Skrive inn tekst ved hjelp av USB-tastaturet Koble til komponentene Før du begynner Koble til komponentene på telefonen Konfigurere telefonvalg Tidsutligning Bruke Telefonvalg-menyen Justere volumet Justere skjermkontrasten Velge et språk Velge format for dato/klokkeslett Få tilgang til Diagn. infovisning Velge lyd for tasteklikk Vise telefoninformasjon Diagnostikk Konfigurere alternativer for anropslogg Velge ringelyd Aktivere eller deaktivere samtaleklokke

6 Innhold Aktivere oppsett for samtaler Endre funksjonstastetiketter Konfigurere visningsformat for navn Konfigurere lokale menyvalg Bruke undermenyen 1. Innstillinger Endre 1. Displayinnstillinger Endre 2. Språk Bruke undermenyen 2. Lokal diagnostikk Bruke 1. Informasjon om IP-apparat og DHCP Bruke 2. Verktøy for nettverksdiagnostikk Bruke 3. Ethernet-statistikk Bruke 4. IP-nettverksstatistikk Bruke 5. USB-enheter Bruke 3. Nettverkskonfigurasjon-menyen Bruke 4. Lås meny Foreta et anrop Foreta et anrop med røret av Foreta et anrop med røret på Bruke høyttaleroppringing Bruke katalogprogrammene Foreta et anrop ved hjelp av firmakatalogen Foreta et anrop ved hjelp av den personlige katalogen.. 64 Foreta et anrop ved hjelp av anroperlisten Foreta et anrop ved hjelp av oppringingslisten Vise datoen og klokkeslettet for et anrop Bruke forhåndsvisning Bruke automatisk nummervalg Bruke Ventekopling Slå siste nummer på nytt Bruke kortnummeranrop

7 Innhold Bruke systemkortnummeranrop Bruke direktelinje Bruke intercom-anrop Svare på et anrop Under en aktiv samtale Sette en samtale på venting Overføre et anrop Bruke tilbakeringing med tidsbestemt påminnelse Bruke tilbakeringing til sentralbord Bruke samtaleparkering Registrere et innringernummer Vise informasjon om innkommende anrop Spore et sjikaneanrop Innkommende anrop Bruke automatisk svar Bruke anropshenting Bruke Samtale venter Når du er borte fra telefonen Bruke medflytting Bruke intern medflytting Bruke ekstern medflytting Sikre telefonen Snakke med mer enn én person Bruke samtalekoblingsfunksjonen Opprette et konferanseanrop Bruke visning av konferansedeltakere

8 Innhold Bruke gruppeanrop Arbeide uten å bli forstyrret Aktivere Gjør apparat opptatt Andre anropsfunksjoner Bruke automatisk overføring av oppringing Bruke sekretærfunksjonen Bruke kringkastingstilkobling til å foreta en annonsering Bruke Centrex/linjebyttebrudd Debitere et anrop eller debitere et overstyrt anrop Bruke overstyringsfunksjonen Bruke overstyrt ventekobling Overstyre et opptattsignal Bruke oppheving av privatsamtale Bruke personsøk Bruke taleanrop Andre telefonfunksjoner Bruke den personlige katalogen Bruke anroperlisten Bruke oppringingslisten Bruke virtuelt kontor Logge på virtuelt kontor Bruke virtuelt kontor på den eksterne telefonen Bruke virtuelt kontor på kontortelefonen Logge av virtuelt kontor Feilsøke virtuelt kontor

9 Innhold Bruke Media Gateway 1000B Bruke Test lokalmodus Bruke Fortsett normal modus Feilsøke MG 1000B Bruke funksjoner for romtjenester Konfigurere automatisk vekking Aktivere meldingsregistrering Bruke betjenings-id Vise romstatus Få tilgang til programmer på eksterne servere Fleksible funksjonskoder (FFK) Uttrykk du bør kjenne til Forskrifter og sikkerhetsinformasjon Annet Indeks

10 Innhold 10

11 Om Nortel IP 1120E-telefonen Om Nortel IP 1120E-telefonen Med Nortel IP 1120E-telefonen får du tale og data på skrivebordet ved at telefonen kobles direkte til et lokalnettverk (LAN) via en Ethernettilkobling. Merknad: I denne håndboken vises brukerdefinerte funksjonstastetiketter ved siden av tastene, og etiketter for programmerbare taster vises like over tastene. Figur 1 viser tasteetikettene. Figur 1: Brukerdefinerte funksjonstaster og programmerbare taster Etiketter for brukerdefinerte funksjonstaster AutNrValg :30 Programmerbare taster Overfør Konf. Medflytte Mer... Grunnleggende funksjoner Det er støtte for følgende funksjoner på IP 1120E-telefonen: fire brukerdefinerte funksjonstaster med etiketter og indikatorer fire programmerbare taster Merknad: Noen IP 1120E-telefonen-telefoner er ikke konfigurert med støtte for programmerbare taster. Kontakt systemadministratoren. grafisk, opplyst LCD-display med høy oppløsning, med justerbar kontrast 11

12 Om Nortel IP 1120E-telefonen høyttaler med høy kvalitet volumkontrolltaster for justering av volum for ringesignal, høyttaler, telefonrør og hodesett seks spesialfunksjonstaster: Avslutt Katalog Melding/Innboks Skift/Utboks Tjenester Kopier seks faste taster for samtalebehandling: Mik.av Høyttalerfunksjon Legg på Utvid til PC Hodetelefoner Vent gigabit Ethernet-porter innebygd gigabit Ethernet-bryter for delt PC-tilgang hodesettkontakt med på/av-tast USB-port for støtte for tastatur eller mus Merknad: Strømforsynte, downstream 1.1-kompatible USB-huber støttes, inkludert USB 2.0-huber, hvis de har bakoverkompatibilitet for USB 1.1. automatisk nettverkskonfigurasjon kompatibilitet med høreapparater Figur 2 på side 13 viser IP 1120E-telefonen. 12

13 Om Nortel IP 1120E-telefonen Figur 2: IP 1120E-telefonen Brukerdefinerte funksjonstaster Lampe for funksjonsstatus* Visuell varsling / indikator for melding venter Telefonrør Høyttaler Kopier-tast Tjenester-tast Avslutt/Stopp-tast AutNrValg AutNrValg AutNrValg :00 Overfør Konf. Medflytte Mer Grafisk skjerm med høy oppløsning Programmerbare taster Navigeringstaster Melding/Innboks-tast Skift/Utboks-tast Katalog-tast Volumkontroll Mik.av-tast Høyttalertast Legg på-tast Utvid til PC-tast Hodetelefoner-tast Vent-tast Tastatur *Merk: Hvis serveren støtter det, gir lampen for funksjonsstatus et brukerdefinert varsel. Kontakt systemadministratoren for å finne ut om denne funksjonen er tilgjengelig for deg. Telefonkontroller Merknad: I noen geografiske områder leveres IP 1120E-telefonen med tasthetter som har etiketter med engelsk tekst. Tekst i parentes angir etiketter som vises på tasthettene, for eksempel (Tjenester). Medfl. Medfl. Mer.. Programmerbare taster er plassert under displayområdet. LCD-etiketten over hver enkelt tast endres avhengig av hvilken funksjon som er aktiv. Når det vises en trekant foran en etikett for en programmerbar tast, er funksjonen aktiv. Trykk Mer-tasten for å få tilgang til neste lag med programmerbare taster (selvmerkende). 13

14 Om Nortel IP 1120E-telefonen Tastene på hver side av LCDdisplayområdet er brukerdefinerte funksjonstaster, med etiketter på displayet. Disse tastene fungerer også som linjetaster. En konstant lysende lampe ved siden av en linjetast angir at linjen er aktiv. En blinkende lampe angir at linjen er satt på venting, eller at funksjonen er i ferd med å bli programmert. Gruppeanrop Z En konstant lysende lampe ved siden av en funksjonstast angir at funksjonen er aktiv. En blinkende lampe angir at funksjonen er i ferd med å bli programmert. (Volum +) (Volum -) Bruk volumkontrollknappene til å justere volumet for ringesignal, telefonrør, hodesett, høyttalere og høyttalerfunksjon. Trykk den øverste knappen for å øke volumet og den nederste knappen for å redusere det. (Mik.av) Trykk Mik.av-tasten for å lytte til personen i den andre enden, uten at vedkommende kan høre deg. Trykk Mik.av-tasten igjen når du vil gå tilbake til toveis samtale. Mik.av-tasten kan brukes for høyttaler-, telefonrør- og hodetelefonmikrofonen. Merknad: Mik.av-indikatoren, som befinner seg på Mik.av-tasten, blinker for å angi at mikrofonen er slått av. 14

15 Om Nortel IP 1120E-telefonen (Høyttalerfunksjon) Trykk Høyttaler-tasten for å aktivere høyttalerfunksjonen. Merknad: Indikatoren for høyttalerfunksjonen, som befinner seg på Høyttaler-tasten, lyser for å angi at høyttalerfunksjonen er aktiv. Bruk navigeringstastene til å bla gjennom menyer og lister på displayet. Den ytre delen av denne tastegruppen kan beveges oppover, nedover, til venstre og til høyre. Trykk Send/Bekreft-tasten, midt på navigeringstastegruppen, for å bekrefte menyvalgene. I mange tilfeller kan du bruke Send/Bekrefttasten i stedet for Velg-tasten. (Vent) Trykk Vent-tasten for å sette en aktiv samtale på venting. Trykk den blinkende linjetasten for å gå tilbake til innringeren som er satt på venting. (Utvid) Bruk tasten Utvid til PC til å få tilgang til eksterne serverprogrammer. (Hodetelefoner) Trykk hodetelefontasten for å svare på et anrop ved bruk av hodetelefonene, eller for å flytte en samtale fra telefonrøret eller høyttaleren til hodetelefonene. Merknad: Hodesett-indikatoren, som befinner seg på Høyttaler-tasten, lyser for å angi at hodesettet er i bruk. 15

16 Om Nortel IP 1120E-telefonen (Legg på) Trykk Legg på-tasten for å avslutte en aktiv samtale. Når en melding venter, blinker den oransje indikatoren for Visuell varsling / Melding venter. Denne indikatoren blinker også når ringesignalet er på. Når en datarelatert melding mottas, for eksempel en direktemelding, blinker den blå lampen for funksjonsstatus. Denne indikatoren blinker også når en kontakt har logget seg på. Merknad: Denne funksjonen krever serverstøtte og er derfor ikke tilgjengelig på alle telefoner. Kontakt administratoren. (Kopier) Trykk Kopier-tasten for å kopiere oppføringer til den personlige katalogen fra andre lister, for eksempel anroperlisten, oppringingslisten og firmakatalogen. 16

17 Om Nortel IP 1120E-telefonen (Tjenester) Trykk Tjenester-tasten for å åpne Tjenestermenyen, og bruk navigeringstastene til å få tilgang til følgende elementer: Telefonvalg: Volumjustering Kontrastjustering Språk Dato/tid Diagn. infovisning Tasteklikk Apparatinfo Diagnostikk Alternativer for anropslogg Ringelyd Samtaleklokke Oppsett for samtaler Endre funk.tastetikett Visningsformat for navn Passordadministrasjon: Stasjonskontrollpassord Merknad: Menyen Passordadministrasjon er ikke tilgjengelig på alle IP 1120E-telefoner. Kontakt systemadministratoren. Display Network Diagnostics Utilities Merknad: Bare systemadministratoren eller tjenesteleverandøren kan bruke Display Network Diagnostics Utilities til å utføre diagnostikk på Internetttilkoblingen. Pålogg. virtuelt kontor og Avlogg. virtuelt kontor (hvis Virtuelt kontor er konfigurert) 17

18 Om Nortel IP 1120E-telefonen (Tjenester) (forts.) Test lokalmodus og Fortsett normal modus (hvis Media Gateway 1000B er konfigurert) Trykk Tjenester-tasten for å gå ut en meny eller et menyelement. (Tjenester) (Tjenester) Trykk Tjenester-tasten to ganger for å åpne Lokale verktøy-menyen, og bruk navigeringstastene til å få tilgang til følgende elementer: 1. Innstillinger 2. Lokal diagnostikk 3. Nettverkskonfigurasjon 4. Lås meny Trykk Tjenester-tasten for å lukke en meny eller et menyelement. Merknad: Systemadministratoren kan opprette et passord for Lokale verktøymenyen. Hvis du prøver å få tilgang til Lokale verktøy-menyen og det vises en dialogboks som ber om passord, kontakter du systemadministratoren. (Avslutt) Trykk Avslutt/Stopp-tasten for å lukke en aktiv meny eller dialogboks. Hvis du trykker Avslutt/Stopp-tasten, har det ikke innvirkning på statusen for aktive samtaler. (Skift/Utboks) Trykk Skift/Utboks-tasten for å veksle mellom to funksjonstastsider og få tilgang til ytterligere seks linjer/funksjoner. 18

19 Om Nortel IP 1120E-telefonen (Melding/Innboks) Trykk Melding/Innboks-tasten for å åpne talepostkassen. Merknad: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle telefoner. Kontakt administratoren. (Katalog) Trykk Katalog-tasten for å få tilgang til katalogtjenester. Telefondisplay På IP 1120E-telefonen er det tre displayområder: Det øverste displayområdet inneholder etiketter for de fire brukerdefinerte funksjonstastetikettene. Det midterste displayområdet inneholder enkeltlinjer med informasjon for elementer som innringerens nummer og navn, funksjonsmeldingstekst, tall du taster inn, dato og klokkeslett samt telefoninformasjon. Det nederste displayområdet inneholder etiketter for de fire programmerbare tastene. Figur 3 viser et inaktivt displayområde. Figur 3: Displayområde på IP 1120E-telefonen Øverste del av displayet Etiketter for brukerdefinerte funksjonstaster Midterste del av displayet Visning av dato og klokkeslett Informasjon om innringer Informasjon om funksjonsstatus Informasjon om alternativer Informasjon om kataloger AutNrValg :30 Overfør Konf. Medflytte Mer... Nederste del av displayet Programmerbare taster 19

20 Om Nortel IP 1120E-telefonen Anropsfunksjoner og fleksible funksjonskoder Noen funksjoner er ikke tilgjengelige på alle telefoner. Anropsfunksjoner og fleksible funksjonskoder må tilordnes til telefonen og støttes av systemprogramvaren. Kontakt systemadministratoren for å få konfigurert disse funksjonene og kodene på telefonen. Sikkerhetsfunksjoner Du har et stasjonskontrollpassord som aktiverer følgende sikkerhetsfunksjoner: Elektronisk lås, som hindrer at andre ringer fra din telefon. Passordbeskyttede telefonfunksjoner (for eksempel personlig katalog, oppringingsliste og anroperliste). Systemadministratoren definerer det første systemkontrollpassordet. Kontakt systemadministratoren for å få mer informasjon. Slik endrer du stasjonskontrollpassordet (SCPW) (Tjenester) 1. Trykk Tjenester-tasten. 2. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Passordadministrasjon. 3. Trykk Bekreft-tasten. 20

21 Om Nortel IP 1120E-telefonen 4. Bruk tastaturet til å taste inn passordet når du blir bedt om det. 5. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Nytt passord. 6. Trykk Bekreft-tasten. 7. Bruk tastaturet til å taste inn det nye passordet. 8. Trykk Bekreft-tasten for å godta det nye passordet. Merknad: Kontakt systemadministratoren hvis du blir låst ute av IP 1120Etelefonen, eller hvis du glemmer systemkontrollpassordet. Merknad: Standardkonfigurasjonen for passordbeskyttelse er Av. Slik slår du passordbeskyttelse på eller av: 1. Trykk Katalog-tasten. 2. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Endre beskyttelsesmodus. 21

22 Om Nortel IP 1120E-telefonen 3. Bruk tastaturet til å taste inn passordet (hvis passordbeskyttelse er aktivert). Bekreft 4. Trykk Bekreft-tasten. 5. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å merke ett av følgende: Aktiver passordbeskyttelse Deaktiver passordbeskyttelse 6. Velg én av følgende taster: Ja eller Nei Ja for å godta valget Nei for å gå tilbake til katalogmenyen Utført 7. Trykk Utført-tasten. 22

23 Skrive inn og redigere tekst Skrive inn og redigere tekst Du kan skrive inn og redigere tekst på IP 1120E-telefonen på følgende måter: "Skrive inn tekst ved hjelp av tastaturet" på side 23 "Redigere tekst ved hjelp av de programmerbare tastene" på side 24 "Skrive inn tekst ved hjelp av USB-tastaturet" på side 25 Bruken av én av disse metodene for innskriving av tekst er avhengig av programmet. Tabell 1 viser programmene og inndataenhetene du kan bruke til innskriving av tekst. Tabell 1: Innskriving av tekst i program For: Anropsserverrelaterte programmer (for eksempel endring av etiketter for funksjonstaster, tillegging av oppføringer i den personlige katalogen eller oppringing) Grafiske programmer Lokale verktøy-menyen Bruk: Tastatur USB-tastatur for bare numeriske oppføringer USB-tastatur USB-tastatur Tastatur for numeriske oppføringer Skrive inn tekst ved hjelp av tastaturet Du kan bruke tastaturet til å taste inn tekst når du bruker funksjoner som Personlig katalog, Oppr.liste og Anr.liste. Hvis du for eksempel vil bruke bokstaven A, trykker du 2-tasten én gang. Hvis du vil bruke bokstaven C, trykker du 2-tasten tre ganger. 23

24 Skrive inn og redigere tekst Merknad: 1- og 0-tasten har ingen tilknyttede bokstaver. Redigere tekst ved hjelp av de programmerbare tastene Du kan bruke de programmerbare tastene til å redigere tekst når du bruker funksjoner som Personlig katalog, Oppr.liste og Anr.liste. Hvis du vil redigere en oppføring i den personlige katalogen, trykker du Katalog-tasten og velger oppføringen i den personlige katalogen. Slik redigerer du tekst ved hjelp av de programmerbare tastene: 1. Trykk Rediger-tasten. 2. Bruk navigeringstastene Venstre/Høyre til å gå gjennom teksten. 3. Velg den aktuelle programmerbare tasten for redigeringsfunksjonen du vil utføre. 4. Hvis tegnet du vil bruke, ikke er synlig, trykker du Mer-tasten for å få tilgang til neste lag med programmerbare taster. 5. Hvis du vil legge til ikke-alfanumeriske symboler, trykker du Symboltasten og gjør følgende: a. Trykk navigeringstasten Opp for å få tilgang til symbolene. b. Bruk navigeringstastene Venstre/Høyre til å gå til et bestemt symbol. c. Trykk Velg-tasten for å velge et symbol. 6. Trykk Neste-tasten for å foreta endringene. Tabell 2 beskriver redigeringsfunksjonene for programmerbare taster på IP 1120E-telefonen. 24

25 Skrive inn og redigere tekst Tabell 2: Beskrivelse av de programmerbare redigeringstastene Tast Avbryt Velg Fjern Store/små Slett Utført/Velg/Bekreft Beskrivelse Handlingen avbrytes. Velg et ikke-alfanumerisk symbol (bare tilgjengelig etter at Symbol-tasten er valgt). Tømmer inndatafeltet. Endrer neste tegn til stor eller liten bokstav. Sletter forrige tegn. Betydning avhenger av program. Skrive inn tekst ved hjelp av USB-tastaturet Når USB-tastaturet er tilkoblet, kan du bruke det til å skrive inn tekst i verktøyene og de grafiske programmene. For tallregistrering i telefonprogrammer (for eksempel når du ringer) kan du bruke tastaturet til å skrive inn tall (0 9), i tillegg til * og #. Andre tegn ignoreres. Når du er i en samtale, kan du bruke funksjonstastene (f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7 og f8) til å styre telefonen. Tabell 3 viser funksjonstastene og tilknyttede handlinger under telefonsamtaler. 25

26 Skrive inn og redigere tekst Tabell 3: Funksjonstaster på USB-tastatur under telefonsamtaler Funksjonstast f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 Handling Gå til høyttalermodus Gå til hodesettmodus Sett gjeldende samtale på venting Slå mikrofonen av for gjeldende samtale Volum opp Volum ned Kopier Avslutt 26

27 Koble til komponentene Koble til komponentene Figur 4 på side 27 viser tilkoblinger på IP 1120E-telefonen. Figur 4: Tilkoblinger på IP 1120E-telefonen Port for utvidelsesmodul* Ethernet-port for PC Ethernet-port for lokalnettverk Vippehendel Koblingslampe USB-kontakt Kontakt for vekselstrømadapter Kontakt for hodetelefoner Kontakt for telefonrør ADVARSEL *Kontroller at den beskyttende gummihetten på porten for utvidelsesmodul er på plass når porten ikke brukes. Hvis du kobler andre ting enn kontakt for utvidelsesmodul til denne porten, kan telefonen bli skadet. 27

28 Koble til komponentene Før du begynner FORSIKTIG Skade på utstyr Ikke plugg inn IP 1120E-telefonen i en vanlig telefonkontakt. Dette vil føre til alvorlige skader på IP-telefonen. Kontakt systemadministratoren for å være sikker på at du plugger telefonen inn i en 10/100/1000BaseT Ethernet-kontakt. FORSIKTIG Din IP 1120E-telefon er laget utelukkende for bruk innendørs. Koble til komponentene på telefonen ADVARSEL Når IP 1120E-telefonen leveres, er foten låst på plass. Du unngår skade på telefonen ved å trykke hendelen for veggmontering, som befinner seg like under Høyttaler-tasten, som angitt i Figur 7 på side 32, for å løse ut foten og dra den bort fra telefonen. Gjør følgende for å koble til komponentene på telefonen: 1. Fjern stativdekselet. Dra oppover på midtlåsen, som angitt i Figur 5, og fjern stativdekselet. Kabelrutingssporene er nå tilgjengelige. 28

29 Koble til komponentene Figur 5: Fjern stativdekselet Knapp for vippehendel Midtlås Utgang for telefonrørledning 2. Koble til vekselstrømadapteren (valgfritt). Koble adapteren til vekselstrømkontakten nederst på telefonen. Lag en liten bue i kabelen, og tre adapterledningen gjennom kanalene på stativet. Advarsel: Bruk bare IP 1120E-telefonen med den godkjente vekselstrømadapteren fra Nortel (modellnr. N ) for denne telefonmodellen. Merknad 1: Det er støtte for både vekselstrøm og strøm via Ethernet på IP 1120E-telefonen, inkludert IEEE 802.3af standardstrøm. Hvis du vil bruke vekselstrøm, kan den valgfrie vekselstrømadapteren bestilles separat. Hvis du vil bruke strøm via Ethernet, der strømmen leveres via CAT-5-kabelen, må lokalnettet støtte strøm via Ethernet, og du trenger ikke en vekselstrømadapter. Merknad 2: Du må bruke CAT-5e-kabler (eller senere) hvis du vil bruke gigabit Ethernet. 29

30 Koble til komponentene 3. Installer telefonrøret. Koble enden av telefonrørkabelen til den korte, rette delen av telefonrøret. Koble enden av telefonrørkabelen til den lange, rette delen på baksiden av telefonen, og bruk RJ-9- telefonrørkontakten som er merket med symbolet. Lag en liten bue i kabelen, og tre deretter telefonrørledningen gjennom kanalene på stativet, slik at den går ut bak telefonrøret på høyre side, i utgangen for telefonrørledning på stativfoten, merket med symbolet, som vist i Figur Installer hodesettet (valgfritt). Hvis du installerer et hodesett, setter du kontakten inn i RJ-9-hodesettkontakten, merket med symbolet, på baksiden av telefonen. Deretter trer du hodesettledningen sammen med telefonrørledningen gjennom kanalene på stativet, slik at hodesettledningen kommer ut av kanalen som er merket med symbolet. 5. Installer Ethernet-kabelen. Koble enden av den medfølgende Ethernet-kabelen til baksiden av telefonen ved hjelp av RJ-45- kontakten, som er merket med symbolet, og tre nettverkskabelen gjennom kanalen som er merket med symbolet. 6. Installer Ethernet-kabelen som kobler PCen til telefonen (valgfritt). Hvis du kobler til PC Ethernet via telefonen, kobler du den ene enden av PC Ethernet-kabelen til telefonen ved hjelp av RJ-45-kontakten som er merket med symbolet, og tre den gjennom kanalen som er merket med symbolet. Koble den andre enden til lokalnettkontakten på baksiden av PCen. 7. Installer andre kabler. Plugg eventuelt inn valgfrie USB-enheter. Koble Ethernet-kabelen til LAN Ethernet-kontakten. Hvis du bruker en vekselstrømadapter, plugger du adapteren i en vekselstrømkontakt. 30

31 Koble til komponentene Figur 6: Kabelrutingsspor og monteringshull Metode B Metode A 8. Monter telefonen på veggen (valgfritt). Du kan montere IP 1120Etelefonen ved å: (metode A) bruke monteringshullene nederst på telefonstativet, eller (metode B) bruke en veggmonteringsboks i tradisjonell stil med en RJ-45-kontakt og en 15 cm lang RJ-45-ledning (følger ikke med). Fullfør trinn 1-7 etter behov, før du monterer telefonen på veggen: Metode A: Trykk hendelen for veggmontering, og dra telefonen bort fra stativet, som vist i figur 5. Ved hjelp av stativdekselet (delen du fjernet i trinn 1) merker du veggmonteringshullene ved å trykke bunnen av stativdekselet fast mot veggen på stedet der du vil montere telefonen. Fire små pinner nederst på stativdekselet lager merker på veggen. Bruk merkene som retningslinjer for montering av veggskruene (følger ikke med). Monter skruene slik at de stikker 3 mm ut fra veggen, og plasser deretter monteringshullene på telefonstativet over skruehodene, som angitt i figur 4 (metode A). Du må kanskje fjerne telefonen fra veggen for å justere de nederste skruene. Når de nederste skruene sitter godt fast, plasserer du telefonen på monteringsskruene og strammer de øverste skruene. 31

32 Koble til komponentene Figur 7: Roter telefonen inn i veggmonteringsposisjonen. Vippehendel Hendel for veggmontering Metode B: Fest den 15 cm lange CAT5e-kabelen, plasser stativet over monteringsfestene, og skyv telefonen nedover langs veggen slik at festene går inn i sporene på stativet, som angitt i Figur 6 på side 31 (metode B). 9. Sett stativdekselet på plass igjen. Kontroller at alle kabler er ryddig plassert, og trykk stativdekselet på plass til du hører et klikk. 10. Plasser telefonen i veggmonteringsposisjonen (valgfritt). Hvis du har montert telefonen på veggen, plasserer du den i veggmonteringsposisjonen ved å holde nede vippehendelen og trykke telefonen mot foten til telefonen er parallell med foten. Slipp vippehendelen, og fortsett å skyve telefonen mot foten til du hører et tydelig klikk. Kontroller at telefonen sitter godt fast. 32

33 Konfigurere telefonvalg Tidsutligning Konfigurere telefonvalg Når Nortel IP 1120E-telefonen befinner seg i en annen tidssone enn systemet, viser displayet systemtiden, og ikke lokal tid. Med funksjonen for tidsutligning kan du justere tiden som vises på displayet. Før du justerer tiden, må du regne ut tidsforskjellen i timer mellom servertiden og lokal tid. Slik endrer du tiden som vises på telefondisplayet, til lokal tid: Trykk Funksjon-tasten. Bruk telefontastaturet (d) til å angi *510. Trykk ENDRE-tasten. Trykk * på telefontastaturet for å bytte mellom å legge til eller trekke fra tid. Bruk telefontastaturet (d) til å angi antall timer mellom lokal tid og systemtid. Merknad: Trykk # for å angi halvtimesintervaller. Trykk OK-tasten. Det kan ta opptil 1 minutt før endringen vises på displayet. Du finner følgende undermenyer på Tjenester-menyen: Med Telefonvalg-menyen kan du eller systemadministratoren konfigurere telefonpreferanser. Passordadministrasjon-menyen gjør at du eller systemadministratoren kan endre stasjonskontrollpassordet. Menyene Pålogg. virtuelt kontor og Test lokalmodus (for avdelingskontor) vises når det er konfigurert en tjenesteklasse for IP 1120E-telefonen for virtuelt kontor og avdelingskontor. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side

34 Konfigurere telefonvalg Merknad: Menyene Passordadministrasjon, Pålogg. virtuelt kontor og Test lokalmodus er ikke tilgjengelige på alle IP 1120Etelefoner. Kontakt systemadministratoren. Figur 8: Telefonvalg-menyen Volumjustering Kontrastjustering Språk Dato/tid Diagn. infovisning Tasteklikk Diagnostikk Alternativer for anropslogg Ringelyd Samtaleklokke Oppsett for samtaler Endre funk.tastetikett Apparatinfo Bruke Telefonvalg-menyen Bruk Telefonvalg-menyen til å få tilgang til følgende: "Justere volumet" på side 36 "Justere skjermkontrasten" på side 37 "Velge et språk" på side 37 "Velge format for dato/klokkeslett" på side 38 "Få tilgang til Diagn. infovisning" på side 39 "Velge lyd for tasteklikk" på side 39 "Vise telefoninformasjon" på side 40 "Diagnostikk" på side 40 "Konfigurere alternativer for anropslogg" på side 41 "Velge ringelyd" på side 46 "Aktivere eller deaktivere samtaleklokke" på side 47 "Aktivere oppsett for samtaler" på side 48 34

35 Konfigurere telefonvalg "Endre funksjonstastetiketter" på side 48 "Konfigurere visningsformat for navn" på side 50 Når et valg har en undermeny, vises det en ellipse (...) etter valget. Slik bruker du Telefonvalg-menyen: 1. Trykk Tjenester-tasten. 2. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Telefonvalg. 3. Trykk Bekreft-tasten. 4. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke et alternativ (for eksempel Språkvalg...). 5. Trykk Bekreft-tasten. Displayet gir deg den informasjonen du trenger for å justere valget. 6. Gjør ett av følgende: Velg eller Avbryt Trykk Velg-tasten for å lagre endringene og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Trykk Avbryt-tasten for å beholde eksisterende konfigurasjoner. 35

36 Konfigurere telefonvalg Justere volumet Du kan justere volumet ved å trykke Tjenester-tasten, velge Telefonvalg og deretter velge Volumjustering. Slik justerer du volumstyrken: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ett av følgende: Ringefunksjon Håndsett - lytte Høyttalende - lytte Hodesett - lytte Ringesignal 2. Trykk Bekreft-tasten. Ned eller eller Opp 3. Hvis du vil øke eller senke volumet, gjør du ett av følgende: Trykk de programmerbare tastene Ned og Opp. Trykk navigeringstastene Opp/Ned. 4. Gjør ett av følgende: Velg eller Avbryt Trykk Velg-tasten for å lagre volumnivået og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Trykk Avbryt-tasten for å beholde eksisterende konfigurasjoner. 36

37 Konfigurere telefonvalg Justere skjermkontrasten Du kan justere skjermkontrasten på LCD-displayet ved å trykke Tjenester-tasten, velge Telefonvalg og deretter velge Kontrastjustering. Merknad 1: Hvis du har en utvidelsesmodul for IP-telefonen koblet til telefonen, justeres også skjermkontrasten for utvidelsesmodulen når du justerer telefonens skjermkontrast. Merknad 2: Du kan også justere kontrasten ved hjelp av Lokale verktøy-menyen. Nortel anbefaler at du bruker kontrollen på Telefonvalg-menyen. Slik justerer du skjermkontrasten: Lavere eller Høyere 1. Hvis du vil øke eller senke kontrastnivået for displayet, gjør du ett av følgende: eller Trykk de programmerbare tastene Lavere og Høyere. Trykk navigeringstastene Opp/Ned. 2. Gjør ett av følgende: Velg eller Avbryt Trykk Velg-tasten for å lagre kontrastnivået og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Trykk Avbryt-tasten for å beholde eksisterende konfigurasjoner. Velge et språk Displayet kan vises på mange forskjellige språk. Du velger et språk ved å trykke Tjenester-tasten, velge Telefonvalg og deretter velge Språk. Merknad: Denne språkinnstillingen styrer bare språket som brukes av funksjonene på telefonen. Hvis du vil angi språket som skal brukes andre steder på telefonen, trykker du Tjenester to ganger, velger Innstillinger og velger deretter Språk. 37

38 Konfigurere telefonvalg Slik velger du et språk: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ønsket språk (for eksempel Tysk [Deutsch]). 2. Gjør ett av følgende: Velg eller Avbryt Trykk Velg-tasten for å lagre språket og gå tilbake til Telefonvalgmenyen. Trykk Avbryt-tasten for å beholde eksisterende konfigurasjoner. Velge format for dato/klokkeslett Det finnes flere dato- og klokkeslettformater. Formatene er basert på 12 timers og 24 timers klokke. Du velger format for dato og klokkeslett ved å trykke Tjenester-tasten, velge Telefonvalg og deretter velge Dato/ tid. Slik velger du et format for dato og klokkeslett: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ønsket format. Eksempelformater vises øverst til høyre i displayområdet. 2. Gjør ett av følgende: Velg eller Avbryt Trykk Velg-tasten for å lagre formatet og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Trykk Avbryt-tasten for å beholde eksisterende konfigurasjoner. 38

39 Konfigurere telefonvalg Få tilgang til Diagn. infovisning Alternativet Diagn. infovisning tester displayet og indikatorlampene på telefonen. Du får tilgang til diagnostikk ved å trykke Tjenester-tasten, velge Telefonvalg og deretter velge Diagn. infovisning. Slik velger du Diagn. infovisning: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla gjennom listen og vise visningsmulighetene. Avbryt 2. Trykk Avbryt-tasten for å gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Velge lyd for tasteklikk Alternativet Tasteklikk produserer DTMF-lyder (Dual-Tone Multi- Frequency), én enkelt tone eller ingen lyd når du trykker en tast på tastaturet. Du velger lyd for tasteklikk ved å trykke Tjenester-tasten, velge Telefonvalg og deretter velge Tasteklikk. Slik velger du lyd for tasteklikk: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å merke en av følgende tastaturtoner: Ingen for å deaktivere alle toner Hurtigklikk for å aktivere én tone for alle taster DTMF for å aktivere forskjellige DTMF-toner for hver tast 39

40 Konfigurere telefonvalg 2. Gjør ett av følgende: Velg eller Avbryt Trykk Velg-tasten for å lagre tonevalget og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Trykk Avbryt-tasten for å beholde eksisterende konfigurasjoner. Vise telefoninformasjon Valget Apparatinfo viser følgende telefonspesifikke informasjon: IP-adresse maskinvare-id for IP-telefonen gjeldende fastvareversjon Du viser telefoninformasjon ved å trykke Tjenester-tasten, velge Telefonvalg og deretter velge Apparatinfo. Slik viser du telefoninformasjon: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla gjennom listen og vise telefoninformasjon. Avbryt 2. Trykk Avbryt-tasten for å gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Diagnostikk Valget Diagnostikk viser følgende telefonspesifikke informasjon: Diagnostikkverktøy (ping, rutesporing) Ethernet-statistikk (hastighet, autoforh., CRC-feil, kollisjon) IP-statistikk (pakkeinformasjon) 40

41 Konfigurere telefonvalg RUDP-statistikk (mottak/sending av melding) QOS-statistikk Du viser diagnostikkinformasjon ved å trykke Tjenester-tasten, velge Telefonvalg og deretter velge Diagnostikk. Slik viser du telefoninformasjon: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla gjennom listen over diagnostikkinformasjon. Avbryt 2. Trykk Avbryt-tasten for å gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Konfigurere alternativer for anropslogg Bruk alternativet Alt. for anropslogg til å konfigurere følgende innstillinger: "Konfigurere logg for anroperlisten" på side 41 "Konfigurere visning av nye anrop" på side 42 "Konfigurere navnekobling" på side 43 "Konfigurere oppsett for retningsnummer" på side 44 Konfigurere logg for anroperlisten Du kan konfigurere anroperlisten slik at alle innkommende anrop eller bare ubesvarte anrop logges. Standardkonfigurasjonen er Logg alle samtaler. Hvis du bare vil logge ubesvarte anrop, trykker du Tjenestertasten, velger Telefonvalg og velger deretter Alt. for anropslogg. 41

42 Konfigurere telefonvalg Slik logger du bare ubesvarte anrop: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Loggmodus. 2. Trykk Bekreft-tasten. 3. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Logg ubesvarte. 4. Gjør ett av følgende: Velg eller Avbryt Trykk Velg-tasten for å lagre konfigurasjonen. Trykk Avbryt-tasten for å beholde eksisterende konfigurasjoner. Konfigurere visning av nye anrop Du kan konfigurere IP 1120E-telefonen til å vise en melding når du mottar nye anrop. Standardkonfigurasjonen er På. Du konfigurerer visning av nye anrop ved å trykke Tjenester-tasten, velge Telefonvalg og deretter velge Alt. for anropslogg. Slik konfigurerer du visning av nye anrop: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Loggmodus. 42

43 Konfigurere telefonvalg 2. Trykk Bekreft-tasten. 3. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Vise nytt anrop. 4. Trykk Bekreft-tasten. 5. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ett av følgende: Vise nytt anrop: Av Vise nytt anrop: På 6. Gjør ett av følgende: Velg eller Avbryt Trykk Velg-tasten for å lagre konfigurasjonen. Trykk Avbryt-tasten for å beholde eksisterende konfigurasjoner. Konfigurere navnekobling Du kan konfigurere IP 1120E-telefonen til å vise navnet på innringeren, slik det er definert i den personlige katalogen. Standardkonfigurasjonen er Av. Du konfigurerer navnekopling ved å trykke Tjenester-tasten, velge Telefonvalg og deretter velge Alt. for anropslogg. Slik konfigurerer du navnekobling: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Navnekopling. 43

44 Konfigurere telefonvalg 2. Trykk Bekreft-tasten. 3. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ett av følgende: Navnekopling: På Navnekopling: Av 4. Gjør ett av følgende: Velg eller Avbryt Trykk Velg-tasten for å lagre konfigurasjonen. Trykk Avbryt-tasten for å beholde eksisterende konfigurasjoner. Konfigurere oppsett for retningsnummer Bruk menyen Oppsett for retningsnr. til å lagre opptil tre retningsnumre. Når du mottar et innkommende anrop med et retningsnummer som stemmer med ett av de tre lagrede retningsnumrene, vises telefonnummeret foran retningsnummeret (i stedet for at retningsnummeret vises foran telefonnummeret). Telefonnumrene vises også på denne måten når du blar gjennom anroperlisten. Du konfigurerer retningsnumre ved å trykke Tjenestertasten, velge Telefonvalg og deretter velge Alt. for anropslogg. Slik konfigurerer du standard retningsnumre (opptil tre): 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Oppsett for retningsnr. 2. Trykk Bekreft-tasten. 44

45 Konfigurere telefonvalg 3. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ett av følgende: Retningsnr. 1 Retningsnr. 2 Retningsnr Trykk Bekreft-tasten. 5. Bruk tastaturet til å taste inn nummeret når du blir bedt om det. 6. Gjør ett av følgende: Velg eller Avbryt Trykk Velg-tasten for å lagre konfigurasjonen. Trykk Avbryt-tasten for å beholde eksisterende konfigurasjoner. Slik redigerer du visning av retningsnumre: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Oppsett for retningsnr. 2. Trykk Bekreft-tasten. 45

46 Konfigurere telefonvalg 3. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ett av følgende: Retningsnr. 1 Retningsnr. 2 Retningsnr Trykk Bekreft-tasten. 5. Bruk tastaturet til å redigere nummeret. 6. Gjør ett av følgende: Velg eller Avbryt Trykk Velg-tasten for å lagre konfigurasjonen. Trykk Avbryt-tasten for å beholde eksisterende konfigurasjoner. Velge ringelyd Valget Ringelyd angir telefonens ringetone. Du velger en ringelyd ved å trykke Tjenester-tasten, velge Telefonvalg og deretter velge Ringelyd. Slik velger du en ringelyd: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke en av følgende ringelyder: Avspill 2. Trykk Avspill-tasten hvis du vil høre et eksempel på ringetonen. 46

47 Konfigurere telefonvalg Velg Stopp Avbryt 3. Gjør ett av følgende: Trykk Velg-tasten for å lagre ringelyden og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Trykk Stopp-tasten og bruk navigeringstastene Opp/Ned til å velge en annen ringelyd. Trykk Avbryt-tasten for å beholde eksisterende konfigurasjoner. Aktivere eller deaktivere samtaleklokke Samtaleklokken måler hvor lang tid en samtale tar. Du aktiverer samtaleklokken ved å trykke Tjenester-tasten, velge Telefonvalg og deretter velge Samt.klokke. Slik aktiverer eller deaktiverer du samtaleklokken: 1. Gjør ett av følgende: På eller Av Aktiver samtaleklokken ved å trykke På-tasten. Deaktiver samtaleklokken ved å trykke Av-tasten. 2. Gjør ett av følgende: Velg eller Avbryt Trykk Velg-tasten for å lagre konfigurasjonen og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Trykk Avbryt-tasten for å beholde eksisterende konfigurasjoner. 47

48 Konfigurere telefonvalg Aktivere oppsett for samtaler Valget Oppsett for samtaler gir kontroll over om et hodesett eller høyttalerfunksjonen brukes på IP-telefonen når røret er på. Du aktiverer oppsett for samtaler ved å trykke Tjenester-tasten, velge Telefonvalg og deretter velge Oppsett for samtaler. Slik aktiverer du et oppsett for samtaler: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å merke ett av følgende: Høyttalende aktivert Hodesett aktivert 2. Gjør ett av følgende: Velg eller Avbryt Trykk Velg-tasten for å lagre oppsettet og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Trykk Avbryt-tasten for å beholde eksisterende konfigurasjoner. Endre funksjonstastetiketter Med alternativet Endre funk.tastetikett kan du gi nytt navn til etiketten som vises ved siden av hver funksjonstast, eller du kan gjenopprette standardetikettene for tastene. Hvis du vil gi nytt navn til funksjonstastetiketter, trykker du Tjenester-tasten, velger Telefonvalg og velger deretter Endre funk.tastetikett. Merknad: Hvis en funksjonstast er konfigurert som en tast for automatisk nummervalg, endres ikke etiketten hvis denne tastkonfigurasjonen endres. 48

49 Konfigurere telefonvalg Slik gir du nytt navn til etiketter: 3. Trykk Bekreft-tasten. Hjem 4. Trykk funksjonstasten som skal endres. Merknad: Hvis du trykker en primærnummertast, vises det en feilmelding. 5. Tast inn den nye informasjonen for funksjonstastetiketten. Trykk navigeringstasten Opp for å taste inn spesialtegn. Hvis du vil ha mer informasjon om inntasting av tekst, kan du se "Skrive inn tekst ved hjelp av tastaturet" på side Gjør ett av følgende: Velg eller Avbryt Trykk Velg-tasten for å lagre endringene og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Trykk Avbryt-tasten for å beholde eksisterende konfigurasjoner. Gjenopprette standardetikettene: Hvis du vil gjenopprette standardetikettene, trykker du Tjenester-tasten, velger Telefonvalg og velger deretter Endre funk.tastetikett. 7. Trykk Bekreft-tasten. 49

50 Konfigurere telefonvalg 8. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ett av følgende: a. Gj.oppr. alle tastetik. Trykk Ja-tasten for å endre alle funksjonstastene til standardverdier. b. Gj.oppr. en tastetik. Trykk Velg-tasten. Trykk den programmerbare funksjonstasten. Trykk Ja-tasten for å endre den valgte funksjonstastetiketten til standardverdien. Merknad: Når etikettene er endret til standardverdier, kan du ikke angre endringen. Etikettene må angis på nytt. Konfigurere visningsformat for navn Du kan konfigurere IP 1120E-telefonen til å vise navnet på innringeren med ett av følgende formater: fornavn, etternavn etternavn, fornavn Du konfigurerer visningsformat for navn ved å trykke Tjenester-tasten, velge Telefonvalg og deretter velge Visningsformat for navn. Slik konfigurerer du visningsformatet for navn: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Visningsformat for navn. 50

51 Konfigurere telefonvalg 2. Trykk Bekreft-tasten. 3. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ett av følgende: fornavn, etternavn etternavn, fornavn 4. Gjør ett av følgende: Velg eller Avbryt Trykk Velg-tasten for å lagre konfigurasjonen. Trykk Avbryt-tasten for å beholde eksisterende konfigurasjoner. 51

52 Konfigurere lokale menyvalg Konfigurere lokale menyvalg Merknad 1: Mange av valgene som er drøftet i denne delen, er bare for administratorbruk. Ikke gjør endringer hvis ikke du får beskjed om det av en administrator. Merknad 2: Systemadministratoren kan opprette et passord for Lokale verktøy-menyen. Når passordet er aktivert, vises det en dialogboks som ber om passord, når du prøver å åpne denne menyen. Hvis dette skjer, kontakter du systemadministratoren. Det er både lokale og serverbaserte valg på IP 1120E-telefonen. Trykk Tjenester-tasten to ganger for å åpne Lokale verktøy-menyen, som er delt inn i følgende undermenyer: "Bruke undermenyen 1. Innstillinger" på side 54 "Bruke undermenyen 2. Lokal diagnostikk" på side 57 "Bruke 3. Nettverkskonfigurasjon-menyen" på side 58 "Bruke 4. Lås meny" på side 58 Merknad: Hvis en menyoppføring har et tall foran seg, kan du velge denne oppføringen ved å trykke den tilhørende tasten på tastaturet. Hvis du for eksempel er på Lokale verktøy-menyen, kan du åpne 2. Lokal diagnostikk ved å trykke tasten 2 på tastaturet. Funksjonen for noen av tastene på telefonen varierer avhengig av situasjonen. Tastefunksjonene på menyene er beskrevet i Tabell 4. Tabell 4: Navigeringstastefunksjoner på menyer (del 1 av 2) Tast Ned-piltaster Opp-piltaster Høyre-piltaster Venstre-piltaster Bekreft-tasten Funksjon Flytter merkingen nedover Flytter merkingen oppover Velger gjeldende menyelement Lukker menyen Velger gjeldende menyelement 52

53 Konfigurere lokale menyvalg Tabell 4: Navigeringstastefunksjoner på menyer (del 2 av 2) Tast Tall på tastaturet Stopp-tasten Funksjon Velger tilhørende menyelement Lukker menyen Tastefunksjonene i dialogboksene er beskrevet i Tabell 5. Tabell 5: Navigeringstastefunksjoner i dialogbokser Tast Ned-piltaster Opp-piltaster Høyre-piltaster Venstre-piltaster Bekreft-tasten Funksjon Ruller nedover i vinduet Ruller oppover i vinduet Går til neste redigeringselement Går til forrige redigeringselement Aktiverer/deaktiverer redigeringsmodus Merker av / fjerner merket i avmerkingsboksen Når du arbeider i redigeringsmodus, merkes det første feltet i elementet, og det er en blinkende markør til høyre for gjeldende redigeringsplassering. Navigeringstastefunksjonene i redigeringsmodus er beskrevet i Tabell 6. Tabell 6: Navigeringstastefunksjoner i redigeringsmodus (del 1 av 2) Tast Ned-piltaster Opp-piltaster Høyre-piltaster Funksjon Åpner kombinasjonsbokslisten Flytter merkingen nedover i listen Flytter merkingen oppover i listen Velger gjeldende element i kombinasjonsbokslisten Flytter markøren mot høyre 53

54 Konfigurere lokale menyvalg Tabell 6: Navigeringstastefunksjoner i redigeringsmodus (del 2 av 2) Tast Venstre-piltaster Bekreft-tasten Trykk tegn eller tall på tastaturet Funksjon Sletter et tegn i redigeringsfeltet Velger merket element i kombinasjonsboksen Går ut av redigeringsmodus Setter inn tegn eller tall ved gjeldende markørplassering Merknad: Hvis du bruker en USB-mus, kan du høyreklikke telefonskjermen for å åpne Lokale verktøy-menyen og klikke et element for å velge det. Bruke undermenyen 1. Innstillinger Undermenyen 1. Innstillinger på Lokale verktøy-menyen inneholder følgende valg: "Endre 1. Displayinnstillinger" på side 54 "Endre 2. Språk" på side 55 Endre 1. Displayinnstillinger Menyen Displayinnstillinger gir tilgang til to verktøy: Kontrast og Dvale. Bruk Kontrast-verktøyet til å endre de fysiske innstillingene for displayet. Bruk Dvale-verktøyet til å styre hvor lenge displayet skal lyse når telefonen er inaktiv. Merknad: Du kan også justere kontrasten ved hjelp av Telefonvalgmenyen. Nortel anbefaler at du bruker kontrollen på Telefonvalgmenyen når det er mulig. Du konfigurerer Kontrast- eller Dvale-verktøyet ved å trykke Tjenestertasten to ganger for å åpne Lokale verktøy-menyen, trykke tasten 1 på tastaturet for å velge 1. Innstillinger, og deretter trykke tasten 1 på tastaturet for å velge 1. Displayinnstillinger. 54

55 Konfigurere lokale menyvalg Slik konfigurerer du Kontrast- eller Dvale-verktøyet: 1. Bruk piltastene Opp/Ned til å bla til og merke ett av følgende: Kontrast Dvale Merknad: Dvale vises med formatet xxx, der xxx er en tid i minutter eller timer. 2. Trykk Bekreft-tasten. 3. Trykk piltastene Opp/Ned for å øke eller redusere den valgte verdien. Merknad 1: Tilgjengelige verdier for Dvale er følgende: 5m (5 minutter) 15m (15 minutter) 30m (30 minutter) 1t (1 time standard) 2t (2 timer) Aldri (skjermen blir ikke svart) Merknad 2: Hvis du utvider dvaletiden eller ikke aktiverer dvale i det hele tatt, reduseres levetiden for displayet. Avslutt 4. Trykk Avslutt-tasten for å gå tilbake til hoveddisplayet. Endringer lagres automatisk. Endre 2. Språk Bruk menyelementet Språk til å konfigurere lokale preferanser. Bruk Språk-verktøyet til å velge språket som skal brukes på telefonen. 55

56 Konfigurere lokale menyvalg Merknad: Denne språkinnstillingen styrer bare språket som brukes på de lokale menyene på telefonen. Du kan velge språket som skal brukes på funksjonene på telefonen, ved å trykke Tjenester-tasten, velge Telefonvalg og deretter velge Språk. Du kan velge språket som skal brukes på lokale menyer, ved å trykke Tjenester-tasten to ganger for å åpne Lokale verktøy-menyen, trykke tasten 1 på tastaturet for å velge 1. Innstillinger, og deretter trykke tasten 2 på tastaturet for å velge 2. Språk. Slik velger du språket som skal brukes på lokale menyer: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ønsket språk (for eksempel Tysk [Deutsch]). 2. Gjør ett av følgende: Trykk Velg-tasten for å lagre ønsket språk og gå tilbake til Telefonvalgmenyen. Trykk Avbryt-tasten for å beholde eksisterende konfigurasjoner. Velg eller Avbryt Avslutt 3. Trykk Avslutt-tasten for å gå tilbake til hoveddisplayet. Endringer lagres automatisk. 56

57 Konfigurere lokale menyvalg Bruke undermenyen 2. Lokal diagnostikk Bruk undermenyen 2. Lokal diagnostikk på Lokale verktøy-menyen til å få tilgang til følgende: "Bruke 1. Informasjon om IP-apparat og DHCP" på side 57 "Bruke 2. Verktøy for nettverksdiagnostikk" på side 57 "Bruke 3. Ethernet-statistikk" på side 57 "Bruke 4. IP-nettverksstatistikk" på side 57 "Bruke 5. USB-enheter" på side 58 Merknad: Trykk Tilbake-tasten for å gå tilbake til undermenyen Lokal diagnostikk når som helst når du arbeider med verktøy på undermenyen Lokal diagnostikk. Bruk Tilbake-tasten til raskt å samle informasjon og kjøre tester uten å gå ut av og inn igjen på Lokale verktøy-menyen. Du kan for eksempel kontrollere Ethernetstatistikken og deretter trykke Tilbake og åpne verktøyene for nettverksdiagnostikk for å pinge en IP-adresse. Bruke 1. Informasjon om IP-apparat og DHCP Verktøyet for nettverkskonfigurasjon brukes til å vise rapporter om IP-apparater og DHCP-bruk. Dette verktøyet er bare ment for bruk av administratorer. Bruke 2. Verktøy for nettverksdiagnostikk Menyen Verktøy for nettverksdiagnostikk inneholder verktøy som brukes til å diagnostisere nettverksproblemer. Denne menyen er bare ment for bruk av administratorer. Bruke 3. Ethernet-statistikk Verktøyet for Ethernet-statistikk brukes til å vise rapporter om Ethernet-bruk. Dette verktøyet er bare ment for bruk av administratorer. Bruke 4. IP-nettverksstatistikk Verktøyet for IP-nettverksstatistikk brukes til å vise rapporter om nettverksbruk. Dette verktøyet er bare ment for bruk av administratorer. 57

58 Konfigurere lokale menyvalg Bruke 5. USB-enheter Verktøyet for USB-enheter gir informasjon om USB-enheter (Universal Serial Bus) som er koblet til telefonen. USB-enheter blir automatisk funnet på IP 1120E-telefonen når du kobler dem til USB-porten på baksiden av telefonen. Du kan kontrollere informasjonen om USB-enheter ved trykke Tjenestertasten to ganger for å åpne Lokale verktøy-menyen, trykke tasten 2 på tastaturet for å velge 2. Lokal diagnostikk og deretter trykke tasten 5 på tastaturet for å velge 5. USB-enheter. Slik kontrollerer du informasjon om USB-enheter: Skjermen viser informasjon om tilkoblede enheter. Gå tilbake 1. Trykk Tilbake-tasten for å gå tilbake til hoveddisplayet. Bruke 3. Nettverkskonfigurasjon-menyen Verktøyet for nettverkskonfigurasjon viser informasjon som ble konfigurert da telefonen ble installert. Dette verktøyet er bare ment for bruk av administratorer. Bruke 4. Lås meny Systemadministratoren kan bruke verktøyet Lås meny til å beskytte menyelementer på Lokale verktøy-menyen mot tilfeldige eller uønskede endringer. Dette verktøyet er bare ment for bruk av administratorer. 58

59 Foreta et anrop Foreta et anrop Denne delen beskriver funksjonene som brukes til å foreta et anrop. Du kan foreta et anrop fra IP 1120E-telefonen ved hjelp av følgende metoder: "Foreta et anrop med røret av" på side 59 "Foreta et anrop med røret på" på side 60 "Bruke høyttaleroppringing" på side 61 "Bruke katalogprogrammene" på side 63 "Bruke forhåndsvisning" på side 67 "Bruke automatisk nummervalg" på side 68 "Bruke Ventekopling" på side 70 "Slå siste nummer på nytt" på side 71 "Bruke kortnummeranrop" på side 72 "Bruke systemkortnummeranrop" på side 73 "Bruke direktelinje" på side 73 "Bruke intercom-anrop" på side 74 Foreta et anrop med røret av 1. Løft av telefonrøret. 2. Slå nummeret. 59

60 Foreta et anrop eller 3. Når du vil avslutte samtalen, gjør du ett av følgende: Legg på telefonrøret. Trykk Legg på-tasten. (Legg på) Foreta et anrop med røret på 1. La telefonrøret ligge på plass Trykk linjetasten. 3. Slå nummeret når du hører summetonen. 4. Når anropet blir besvart, løfter du av telefonrøret. eller 5. Når du vil avslutte samtalen, gjør du ett av følgende: Legg på telefonrøret. Trykk Legg på-tasten. (Legg på) 60

61 Foreta et anrop Bruke høyttaleroppringing Bruk høyttaleroppringing for å benytte en innebygd mikrofon og høyttaler, eller et hodesett, i stedet for telefonrøret. Under en aktiv samtale kan du bytte mellom telefonrør- og høyttalermodus. Slik bruker du høyttaleroppringing: (Høyttalerfunksjon) 1. Trykk høyttalertasten. (Hodetelefoner) 2. Hvis hodetelefoner er tilkoblet, trykker du hodetelefontasten. 3. Slå nummeret. Slik avslutter du en høyttalersamtale: (Legg på) Trykk Legg på-tasten. Slik demper du en høyttalersamtale: (Mik.av) 1. Trykk Mik.av-tasten. LED-indikatoren blinker. (Mik.av) 2. Trykk Mik.av-tasten igjen hvis du vil gå tilbake til toveis høyttalersamtale. 61

62 Foreta et anrop Slik bytter du fra høyttaler- til telefonrørmodus: Løft av telefonrøret. Slik bytter du fra telefonrør- til høyttalermodus: (Høyttalerfunksjon) 1. Trykk høyttalertasten. 2. Legg på telefonrøret. Slik bruker du hodetelefoner: 1. Koble hodetelefonene til hodetelefonkontakten eller telefonrørkontakten. (Hodetelefoner) 2. Trykk hodetelefontasten. Slik bytter du fra høyttaler til hodetelefoner: (Hodetelefoner) 1. Trykk hodetelefontasten. 62

63 Foreta et anrop Bruke katalogprogrammene Du kan foreta anrop ved hjelp av følgende katalogprogrammer som er tilgjengelige på IP 1120E-telefonen: "Foreta et anrop ved hjelp av firmakatalogen" på side 63 "Foreta et anrop ved hjelp av den personlige katalogen" på side 64 "Foreta et anrop ved hjelp av anroperlisten" på side 65 "Foreta et anrop ved hjelp av oppringingslisten" på side 66 Foreta et anrop ved hjelp av firmakatalogen Firmakatalogfunksjonen inneholder en alfabetisk liste over oppføringer, sortert etter etternavn. Du kan søke basert på navn, vise tilleggsinformasjon om hver oppføring og slå numre i firmakatalogen. Hvis du vil bruke firmakatalogen, trykker du Katalog-tasten og velger Firmakatalog. Slik søker du etter et bestemt nummer: 1. Når du blir bedt om det, bruker du tastaturet til å taste inn ønsket navn med formatet etternavn, fornavn. Søk 2. Trykk Søk-tasten for å søke etter det ønskede navnet. Merknad: Hvis et søk er vellykket, vises det første treffet på skjermen. 63

64 Foreta et anrop 3. Gjør ett av følgende: Oppr eller Avbryt Trykk Oppr-tasten for å ringe nummeret som ble funnet. Trykk Avbryt-tasten for å avslutte uten å ringe. Merknad: Hvis søket ikke gir noen treff, starter du et nytt søk eller endrer informasjonen i det første søket. Slik blar du til et bestemt nummer: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke et navn i firmakatalogen. 2. Gjør ett av følgende: Oppr eller Avbryt Trykk Oppr-tasten for å ringe nummeret som ble funnet. Trykk Avbryt-tasten for å avslutte uten å ringe. Foreta et anrop ved hjelp av den personlige katalogen Med funksjonen for personlig katalog kan du lagre opptil 100 oppføringer som består av navn og numre. Hvis du vil bruke den personlige katalogen, trykker du Katalog-tasten og velger Personlig katalog. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer og bruker den personlige katalogen, kan du se "Bruke den personlige katalogen" på side

65 Foreta et anrop Slik foretar du et anrop ved hjelp av den personlige katalogen: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke et navn i den personlige katalogen. 2. Gjør ett av følgende: Oppr eller Avbryt Trykk Oppr-tasten for å ringe nummeret som ble funnet. Trykk Avbryt-tasten for å avslutte uten å ringe. Foreta et anrop ved hjelp av anroperlisten Funksjonen for anroperliste lagrer automatisk opptil 100 anropere. Når 100 anropere er lagret, overskrives den eldste oppføringen ved hvert påfølgende anrop. Hvis du vil bruke anroperlisten, trykker du Katalogtasten og velger Anroperliste. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer og bruker anroperlisten, se "Bruke anroperlisten" på side 116. Slik foretar du et anrop ved hjelp av anroperlisten: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke et navn i anroperlisten. 2. Gjør ett av følgende: Oppr eller Avbryt Trykk Oppr-tasten for å ringe nummeret som ble funnet. Trykk Avbryt-tasten for å avslutte uten å ringe. 65

66 Foreta et anrop Foreta et anrop ved hjelp av oppringingslisten Funksjonen for oppringingsliste lagrer automatisk opptil 20 tidligere oppringte telefonnumre. Hvis du vil bruke oppringingslisten, trykker du Katalog-tasten og velger Oppr.liste. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer og bruker oppringingslisten, se "Bruke oppringingslisten" på side 118. Slik foretar du et anrop ved hjelp av oppringingslisten: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke et navn i oppringingslisten. 2. Gjør ett av følgende: Oppr eller Avbryt Trykk Oppr-tasten for å ringe nummeret som ble funnet. Trykk Avbryt-tasten for å avslutte uten å ringe. Vise datoen og klokkeslettet for et anrop Du kan kontrollere datoen og klokkeslettet for et anrop i både oppringingslisten og anroperlisten. Slik viser du datoen og klokkeslettet for et anrop: 1. Trykk navigeringstastene Opp/Ned for å bla gjennom og merke et navn i oppringingslisten eller anroperlisten. 2. Trykk navigeringstasten Høyre for å vise linjenummeret for den valgte oppføringen. 66

67 Foreta et anrop 3. Gjør ett av følgende: I oppringingslisten trykker du navigeringstasten Ned for å vise datoen og klokkeslettet det forrige anropet ble foretatt til den valgte oppføringen. I anroperlisten trykker du navigeringstasten Ned for å vise datoen og klokkeslettet for det forrige anropet fra den valgte oppføringen. Merknad: I anroperlisten vil det første trykket på navigeringstasten Ned vise hvor mange ganger en innringer har ringt. Bruke forhåndsvisning Bruk forhåndsvisningsfunksjonen til å taste inn, forhåndsvise og redigere numre før du ringer. Slik bruker du forhåndsvisning: 1. Tast inn nummeret uten å velge en linjetast Trykk en linjetast for å ringe nummeret. 3. Løft av telefonrøret når anropet blir besvart, eller begynn å snakke hvis du bruker høyttalermodus. 67

68 Foreta et anrop Slik redigerer du et forhåndsvist nummer: 1. Bruk tastaturet til å taste inn nummeret. 2. Gjør ett av følgende: Fjern eller Slett Hvis du vil slette alle numrene, trykker du Fjern-tasten. Tast inn numrene på nytt. Hvis du vil endre ett nummer om gangen, trykker du Slett-tasten for å gå bakover. Tast inn nummeret på nytt Trykk en linjetast for å ringe nummeret. Bruke automatisk nummervalg Bruk funksjonen for automatisk nummervalg til å vise og lagre telefonnumre og slå numrene automatisk. Slik lagrer du et nummer for automatisk nummervalg: AutNrValg 1. Trykk riktig tast for automatisk nummervalg, uten å løfte av telefonrøret. Merknad: Displayet viser AutNrValg ved siden av den aktuelle tasten. 68

69 Foreta et anrop 2. Bruk tastaturet til å slå telefonnummeret (inkludert tilgangskode) som skal lagres på den valgte tasten for automatisk nummervalg. AutNrValg 3. Trykk tasten for automatisk nummervalg en gang til for å lagre nummeret på den valgte tasten. Merknad: Når et nummer er lagret, vises AutNrValg og det lagrede nummeret. 4. Tilordne en etikett til tasten. Merknad: Når etiketten er tilordnet, forsvinner nummeret, og bare etiketten vises på skjermen ved siden av tasten. Slik viser du et nummer for automatisk nummervalg: Vis 1. Trykk Vis-tasten. AutNrValg 2. Trykk en tast for automatisk nummervalg på den øverste delen av displayet for å vise nummeret som er knyttet til tasten. Slik bruker du automatisk nummervalg: 1. Løft av telefonrøret. AutNrValg 2. Trykk en tast for automatisk nummervalg på den øverste delen av displayet for å ringe nummeret som er knyttet til tasten. 69

70 Foreta et anrop Bruke Ventekopling Bruk ventekoblingsfunksjonen hvis du får opptattsignal, eller hvis ingen svarer. IP-telefonen ringer når den oppringte personen blir ledig. Ventekoblingsfunksjonen slår også nummeret på nytt automatisk. Slik aktiverer du ventekobling: 1. Du slår et nummer og får opptattsignal eller ikke noe svar. RingIg eller 2. Gjør ett av følgende: Trykk Ventekopling-tasten. Tast inn funksjonskoden for aktivering av ventekopling. Slik ringer du nummeret på nytt når du blir varslet: 1. Når du hører varslingstonen, løfter du av telefonrøret. Hvis du bruker hodesettet eller er i høyttalermodus, går du til trinn 2. RingIg 2. Trykk Ventekopling-tasten for å ringe nummeret automatisk. 70

71 Foreta et anrop Slik deaktiverer du ventekobling før du blir varslet: RingIg eller Gjør ett av følgende: Trykk Ventekopling-tasten på nytt. Tast inn funksjonskoden for deaktivering av ventekopling. Slå siste nummer på nytt Bruk funksjonen for oppringing av det siste nummeret til å ringe det sist slåtte nummeret automatisk. Slik bruker du oppringing av siste nummer: Gjør ett av følgende: eller 1. Hvis du vil ringe på nytt med telefonrøret: Løft av telefonrøret. Trykk linjetasten Hvis du vil ringe på nytt uten å løfte av telefonrøret, trykker du linjetasten to ganger (det siste nummeret du slo, ringes automatisk). 71

72 Foreta et anrop Bruke kortnummeranrop Bruk funksjonen for kortnummeranrop til å ringe interne og eksterne numre ved å taste inn en en-, to- eller tresifret kode, og til å lagre, redigere og automatisk ringe numre du bruker ofte. Slik lagrer du et nummer for kortnummeranrop: Kortnr.ktr 1. Trykk tasten for kontroll av kortnummeranrop. Trekantikonet blinker, noe som angir programmeringsmodus. 2. Når du blir bedt om det: Tast inn en en-, to- eller tresifret kode (0 999). Tast om nødvendig inn tilgangskoden. Tast inn telefonnummeret (internnummer, eksternt nummer eller fjernanropsnummer). Kortnr.ktr 3. Trykk tasten for kontroll av kortnummeranrop på nytt for å lagre koden og nummeret. Det blinkende ikonet slås av. Slik foretar du et kortnummeranrop: 1. Løft av telefonrøret. Kortnr.ktr 2. Trykk tasten for kontroll av kortnummeranrop. 72

73 Foreta et anrop 3. Tast inn koden for kortnummeranrop for å ringe nummeret automatisk. Bruke systemkortnummeranrop Bruk funksjonen for systemkortnummeranrop til å taste inn koder for kortnummeranrop som overstyrer begrensningene som er angitt for anrop fra telefonen. Slik foretar du et systemkortnummeranrop: 1. Løft av telefonrøret. 2. Gjør ett av følgende: KNrBr. eller KNrKtr Trykk Systemkortnummeranroptasten. Trykk tasten for kontroll av systemkortnummeranrop (KNrKtr). 3. Tast inn koden for kortnummeranrop for å ringe nummeret automatisk. Bruke direktelinje Bruk Dir.linje-funksjonen til å ringe et bestemt nummer automatisk. Slik bruker du en direktelinje: Dir.linje Trykk Dir.linje-tasten for å slå nummeret automatisk. 73

74 Foreta et anrop Bruke intercom-anrop Bruk intercom-funksjonen til å ringe et medlem av din intercom-gruppe ved å taste inn koden som er tilordnet hvert medlem. Slik foretar du et intercom-anrop: 1. Løft av telefonrøret. Intcom 2. Trykk Intercom-tasten. 3. Tast inn den en- eller tosifrede koden for ønsket medlem av intercom-gruppen. Slik besvarer du et intercom-anrop mens du er på en annen linje enn linjen for intercom-gruppen: (Vent) eller (Legg på) 1. Gjør ett av følgende: Trykk Vent-tasten for å sette den aktive samtalen på venting. Trykk Legg på-tasten for å avslutte samtalen. Intcom 2. Trykk Intercom-tasten, og begynn å snakke. 74

75 Svare på et anrop Svare på et anrop Ved innkommende anrop begynner telefonen å ringe, LCD-indikatoren (R) ved sien av linjetasten begynner å blinke, og meldingsindikatoren begynner å blinke. Slik svarer du på et anrop: Velg ett av følgende fire alternativer: Løft av telefonrøret. eller (Høyttalerfunksjon) eller eller (Hodetelefoner) Trykk høyttalerknappen på venstre side av telefonrøret. Trykk linjetasten ved siden av den blinkende LCD-indikatoren. Trykk hodetelefontasten hvis du har koblet hodetelefoner til telefonen. 75

76 Under en aktiv samtale Under en aktiv samtale Denne delen beskriver følgende funksjoner, som er tilgjengelige under en aktiv samtale: "Sette en samtale på venting" på side 76 "Overføre et anrop" på side 77 "Bruke tilbakeringing med tidsbestemt påminnelse" på side 78 "Bruke tilbakeringing til sentralbord" på side 79 "Bruke samtaleparkering" på side 80 "Registrere et innringernummer" på side 82 "Vise informasjon om innkommende anrop" på side 82 "Spore et sjikaneanrop" på side 83 Sette en samtale på venting Bruk ventefunksjonen når du snakker på én linje og det kommer inn et annet anrop på en annen linje. Behold den opprinnelige samtalen ved å sette den på venting, og svar på det andre anropet. Slik setter du en samtale på venting: (Vent) Trykk Vent-tasten. LCD-indikatoren blinker ved siden av linjen som er satt på venting. Merknad: Hvis automatisk venting er aktivert, settes den aktive samtalen automatisk på venting når du svarer på det andre anropet. Slik henter du en samtale som er satt på venting: Trykk linjetasten ved siden av den blinkende LCD-indikatoren. 76

77 Under en aktiv samtale Overføre et anrop Bruk overføringsfunksjonen til å omdirigere et anrop til riktig person. Slik overfører du et anrop til en tredjepart: Overfør 1. Trykk Overfør-tasten. Den andre personen settes på venting, og du hører en summetone. LCD-indikatoren blinker jevnt. 2. Slå linjenummeret som anropet skal overføres til, eller bruk den personlige katalogen, oppringingslisten eller anroperlisten til å velge et nummer som skal slås. Overfør 3. Når du hører at det ringer eller en person svarer, trykker du Overfør-tasten for å koble til innringeren. Slik går du tilbake til det opprinnelige anropet hvis overføringen ikke fullføres: Hvis den oppringte personen ikke er tilgjengelig, trykker du linjetasten (ved siden av LCD-indikatoren) for å gå tilbake til det opprinnelige anropet. 77

78 Under en aktiv samtale Bruke tilbakeringing med tidsbestemt påminnelse Bruk funksjonen for tilbakeringing med tidsbestemt påminnelse til å motta en påminnelse når et overført anrop ikke blir besvart. Slik bruker du tilbakeringing med tidsbestemt påminnelse: Overfør 1. Trykk Overfør-tasten. Anropet settes på venting. 2. Slå nummeret som anropet skal overføres til. Overfør eller 3. Velg ett av følgende for å starte tidsuret: Trykk Overfør-tasten. Legg på røret før linjen svarer. Merknad: Hvis overføringen fullføres, stopper tidsuret. 78

79 Under en aktiv samtale Hvis det overførte anropet ikke blir besvart, ringer din telefon: 1. Løft av telefonrøret for å settes tilbake til den opprinnelige innringeren. Overfør eller (Legg på) 2. Gjør ett av følgende: Trykk Overfør-tasten, og gjenta overføringen. Hvis overføringen blir besvart mens du er på linjen, trykker du Legg påtasten for å fullføre overføringen. Bruke tilbakeringing til sentralbord Bruk funksjonen for tilbakeringing til sentralbord til å kontakte sentralbordet under et anrop og koble anropet til sentralbordet. Slik kontakter du sentralbordet under et anrop: TilbSB 1. Trykk tasten for tilbakeringing til sentralbord, og hold linjen til operatøren svarer. (Legg på) 2. Trykk Legg på-tasten. Innringeren forblir koblet til operatøren. 79

80 Under en aktiv samtale Bruke samtaleparkering Bruk funksjonen for samtaleparkering til å sette en samtale midlertidig på venting (parkering) og hente et anrop fra en hvilken som helst telefon. Bruk av samtaleparkering legger ikke beslag på en linje. Hvis samtaleparkering er konfigurert på hele nettverket, kan parkeringsfunksjonen brukes mellom nettverk. En linje for systemparkering kan konfigureres til å parkere de fleste samtaler automatisk. Slik parkerer du en samtale på linjen for systemparkering eller på din egen linje: Parker Parker Under en aktiv samtale trykker du Parker-tasten to ganger. Merknad: Som standard parkeres samtalen på ditt linjenummer, med mindre et linjenummer for systemparkering er aktivert for automatisk parkering av samtaler i systemet. Slik parkerer du en samtale på en annen linje enn linjen for systemparkering eller din egen linje: Parker 1. Trykk Parker-tasten. 2. Slå nummeret til linjen der du vil parkere samtalen. Parker 3. Trykk Parker-tasten. 80

81 Under en aktiv samtale Slik parkerer du en samtale ved hjelp av SPRE- eller funksjonskoden: Overfør eller Konf. 1. Gjør ett av følgende: Trykk Overfør-tasten. Trykk Konferanse-tasten. 2. Tast inn funksjonskoden for samtaleparkering. 3. Hvis du vil bruke et alternativt linjenummer fra linjen for systemparkering eller din egen linje, slår du linjenummeret der du vil parkere samtalen. Hvis ikke går du til trinn 4. Overfør eller Konf. 4. Gjør ett av følgende: Trykk Overfør-tasten. Trykk Konferanse-tasten. Slik henter du en parkert samtale: 1. Løft av telefonrøret. Parker 2. Trykk Parker-tasten. 3. Slå nummeret til linjen der du parkerte samtalen. Merknad: Hvis en parkert samtale ikke blir hentet i løpet av en angitt tidsperiode, ringer det på nytt på din telefon eller hos operatøren. 81

82 Under en aktiv samtale Registrere et innringernummer Bruk funksjonen for innringernummer til å registrere innringerens nummer eller debitere et anrop til et kontonummer under en aktiv samtale. Slik registrerer du et innringernummer for regnskapsformål: Innr. 1. Trykk Innringer-tasten. Innringeren settes på venting. 2. Slå nummeret til en debiteringskonto eller innringernummeret. Merknad: Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker Debitering-tasten, kan du se "Debitere et anrop eller debitere et overstyrt anrop" på side 103. Innr. 3. Trykk Innringer-tasten for å gå tilbake til anropet. Vise informasjon om innkommende anrop Bruk visningsfunksjonen til å vise nummeret og navnet (hvis tilgjengelig) for et annet innkommende anrop under en aktiv samtale, uten å avbryte den pågående samtalen. Slik viser du informasjon om et innkommende anrop under en pågående samtale: Vis 1. Trykk Vis-tasten. 82

83 Under en aktiv samtale 2. Trykk den blinkende linjetasten. Informasjonen for Samtale venter vises. Merknad: Når Vis-tasten brukes sammen med andre funksjonstaster, vises informasjonen som er knyttet til disse funksjonstastene. Spore et sjikaneanrop Bruk funksjonen for sjikanesporing til å spore plagsomme anrop innenfor systemet. Merknad: Dette er ikke en standardfunksjon. Kontakt systemadministratoren for å få konfigurert denne funksjonen på telefonen. Slik bruker du sjikanesporing under et anrop: Sjik.spor. Trykk Sjikanesporing-tasten. Slik bruker du sjikanesporing uten sjikanesporingstast: Overfør eller Konf. 1. Gjør ett av følgende: Trykk Overfør-tasten. Trykk Konferanse-tasten. 2. Tast inn SPRE-koden etterfulgt av 83, eller tast inn funksjonskoden for sjikanesporing for å bli satt tilbake automatisk. 83

84 Innkommende anrop Innkommende anrop Du kan bruke følgende funksjoner når du har et innkommende anrop: "Bruke automatisk svar" på side 84 "Bruke anropshenting" på side 84 "Bruke Samtale venter" på side 86 Bruke automatisk svar Når funksjonen for automatisk svar er aktivert, svarer telefonen automatisk i høyttalermodus etter ett ringesignal. Anrop blir imidlertid ikke viderekoblet til talemeldingstjenesten. Slik aktiverer du automatisk svar: AutoSvar Trykk Automatisk svar-tasten. Slik deaktiverer du automatisk svar: AutoSvar Z Trykk Automatisk svar-tasten igjen. Bruke anropshenting Bruk funksjonen for anropshenting til å besvare anrop fra en hvilken som helst telefon i den samme hentegruppen eller i en annen hentegruppe. Slik besvarer du et anrop i din egen hentegruppe: 1. Løft av telefonrøret. 84

85 Innkommende anrop Innhent eller 2. Gjør ett av følgende: Trykk Innhent-tasten. Tast inn funksjonskoden for ringenummer for hentegruppe. Slik besvarer du et innkommende anrop i en annen hentegruppe: 1. Løft av telefonrøret. Gruppehent 2. Trykk Gruppehent-tasten, eller tast inn funksjonskoden for hentegruppen. 3. Slå hentegruppenummeret for telefonen som ringer. Slik besvarer du et anrop på en bestemt linje i en hvilken som helst hentegruppe: 1. Løft av telefonrøret. Innhent eller 2. Gjør ett av følgende: Trykk Innhent-tasten. Tast inn funksjonskoden for katalognummer for hentegruppe. 85

86 Innkommende anrop 3. Slå linjenummeret til telefonen som ringer (og som ikke er i din anropshentegruppe). Hvis hentenummeret eller gruppenummeret er ugyldig (du hører et lydsignal og skjermen viser Legg på og prøv igjen), trykker du Legg på-tasten. Bruke Samtale venter Samtale venter-funksjonen varsler deg om innkommende anrop med et lydsignal. Funksjonen setter også den aktive samtalen på venting mens du besvarer det nye anropet. Slik besvarer du et innkommende anrop under en aktiv samtale: (Vent) 1. Når du hører lydsignalet for innkommende anrop, trykker du Venttasten for å sette den aktive samtalen på venting. Merknad: Hvis automatisk venting er aktivert, er det ikke nødvendig å trykke Vent-tasten. Samt.vent. Z 2. Trykk Samtale venter-tasten. Slik går du tilbake til den første samtalen: 1. Gjør ett av følgende: (Vent) eller (Legg på) Trykk Vent-tasten for å sette den andre samtalen på venting. Trykk Legg på-tasten for å avslutte den andre samtalen. 86

87 Innkommende anrop 2. Trykk linjetasten som er knyttet til den første samtalen. Hvis du ikke har en tast for Samtale venter: (Legg på) 1. Trykk Legg på-tasten for å avslutte den aktive samtalen. 2. Trykk linjetasten ved siden av det blinkende statusikonet for å besvare det innkommende anropet. 87

88 Når du er borte fra telefonen Når du er borte fra telefonen Du kan bruke følgende funksjoner når du er borte fra skrivebordet: "Bruke medflytting" på side 88 "Bruke intern medflytting" på side 89 "Bruke ekstern medflytting" på side 90 "Sikre telefonen" på side 92 Bruke medflytting Bruk medflyttingsfunksjonen til å dirigere innkommende anrop til å ringe på en annen linje. Hvis telefonen ringer, kan ikke anropet medflyttes. Slik medflytter du anrop eller endrer medflyttingsnummeret: Medfl. 1. Gjør ett av følgende: Trykk Medflytte-tasten. Løft av telefonrøret, og tast inn funksjonskoden for aktivering av medflytting av alle anrop. 2. Slå nummeret anropene skal medflyttes til. Medfl. 3. Trykk Medflytte-tasten. 88

89 Når du er borte fra telefonen Slik deaktiverer du medflytting: Medfl. eller Gjør ett av følgende: Trykk Medflytte-tasten. Løft av telefonrøret, og tast inn funksjonskoden for deaktivering av medflytting av alle anrop. Slik reaktiverer du medflytting til det samme nummeret: Trykk Medflytte-tasten to ganger. Medfl. Medfl. Bruke intern medflytting Bruk funksjonen for intern medflytting hvis du vil at bare anrop fra interne linjer skal kunne ringe på en annen linje. Anrop som kommer utenfra, vil fortsatt ringe på din telefon. Aktive innkommende anrop kan ikke medflyttes. Slik medflytter du interne anrop: IntMFlytt eller 1. Gjør ett av følgende: Trykk Intern medflytting-tasten. Løft av telefonrøret, og tast inn funksjonskoden for aktivering av intern medflytting. 2. Slå linjenummeret de interne anropene skal medflyttes til. 89

90 Når du er borte fra telefonen IntMFlytt 3. Trykk Intern medflytting-tasten. Slik deaktiverer du medflytting av interne anrop: IntMFlytt Z eller Gjør ett av følgende: Trykk Intern medflytting-tasten. Løft av telefonrøret, og tast inn funksjonskoden for deaktivering av intern medflytting. Slik reaktiverer du medflytting til det samme nummeret: IntMFlytt IntMFlytt Trykk Intern medflytting-tasten to ganger. Bruke ekstern medflytting Bruk funksjonen for ekstern medflytting til å medflytte anrop (fra en annen telefon enn din) til en annen telefon. Slik aktiverer du ekstern medflytting: 1. Løft av telefonrøret. 2. Hvis du ringer fra en telefon utenfor systemet, må du slå direktenummeret til systemet og vente på summetone. 90

91 Når du er borte fra telefonen 3. Tast inn funksjonskoden for aktivering av ekstern medflytting for å aktivere funksjonen. 4. Tast inn stasjonskontrollpassordet ditt. En summetone høres. eller 5. Gjør ett av følgende: Slå linjenummeret ditt. Hvis du vil medflytte anrop til det forrige medflyttingsnummeret, trykker du #-tasten. (Ikke utfør trinn 6 og 7.) 6. Slå nummeret anropene skal medflyttes til. Hvis du medflytter anrop til et ugyldig nummer, hører du et hurtig opptattsignal. 7. Trykk #-tasten. Slik deaktiverer du ekstern medflytting: 1. Løft av telefonrøret. 2. Hvis du ringer fra en telefon utenfor systemet, må du slå direktenummeret til systemet og vente på summetone. 91

92 Når du er borte fra telefonen 3. Tast inn funksjonskoden for deaktivering av ekstern medflytting. 4. Tast inn stasjonskontrollpassordet ditt. 5. Slå linjenummeret ditt når du hører summetonen. 6. Trykk #-tasten. Sikre telefonen Bruk funksjonen for elektronisk lås til å hindre at andre ringer fra din telefon. Funksjonen kontrolleres med et stasjonskontrollpassord. Hvis du vil endre stasjonskontrollpassordet, kan du se "Sikkerhetsfunksjoner" på side 20. Slik låser du telefonen: 1. Løft av telefonrøret. 2. Tast inn funksjonskoden for aktivering av elektronisk lås. 3. Tast inn stasjonskontrollpassordet ditt. 92

93 Når du er borte fra telefonen 4. Gjør ett av følgende: (Legg på) eller Hvis du ringer lokalt, trykker du Legg på-tasten. Hvis du ringer funksjonskoden eksternt, slår du linjenummeret ditt. Slik låser du opp telefonen: 1. Løft av telefonrøret. 2. Tast inn funksjonskoden for deaktivering av elektronisk lås. 3. Tast inn stasjonskontrollpassordet ditt. 4. Gjør ett av følgende: (Legg på) eller Hvis du ringer lokalt, trykker du Legg på-tasten. Hvis du ringer funksjonskoden eksternt, slår du linjenummeret ditt. 93

94 Snakke med mer enn én person Snakke med mer enn én person Bruk følgende funksjoner for å gjøre det mulig for flere enn to personer å delta i en samtale: "Bruke samtalekoblingsfunksjonen" på side 94 "Opprette et konferanseanrop" på side 95 "Bruke visning av konferansedeltakere" på side 96 "Bruke gruppeanrop" på side 97 Bruke samtalekoblingsfunksjonen Bruk samtalekoblingsfunksjonen til å koble en samtale til en allerede aktiv samtale. Denne koblingen oppretter en konferanse mellom de to innringerne og deg selv. Slik kobler du til en samtale som er satt på venting (på en annen linje), til den aktive samtalen: Konf. 1. Trykk Konferanse-tasten. 2. Trykk linjetasten som har nummeret til innringeren du vil koble til den aktive samtalen. Konf. 3. Trykk Konferanse-tasten slik at personen som var satt på venting, blir med i samtalen. 94

95 Snakke med mer enn én person Opprette et konferanseanrop Bruk konferansefunksjonen til å opprette en konferanse for maksimalt tre eller seks personer, inkludert deg selv. Hvor mange personer konferansefunksjonen støtter, avhenger av hvordan telefonen er konfigurert. Slik oppretter du en konferanse: Konf. 1. Under en samtale trykker du Konferanse-tasten for å sette personen på venting. Du hører en summetone. 2. Slå nummeret til personen du vil inkludere i konferansen. På dette tidspunktet kan du snakke privat med personen du vil inkludere. Merknad: Hvis du trykker Katalogtasten, kan du også bruke firmakatalogen, den personlige katalogen, oppringingslisten eller anroperlisten til å finne og slå nummeret til personen du vil inkludere i konferansen. Konf. 3. Trykk Konferanse-tasten på nytt for å inkludere alle personer i konferansen. Hvis personen du vil inkludere i konferansen, ikke er tilgjengelig: (Legg på) 1. Trykk Legg på-tasten. 95

96 Snakke med mer enn én person 2. Trykk linjetasten ved siden av det blinkende statusikonet for å gå tilbake til det opprinnelige anropet. Bruke visning av konferansedeltakere Bruk funksjonen for visning og frakobling av konferansedeltakere til å vise en liste over aktive konferansedeltakere og koble en konferansedeltaker fra konferansen. Slik viser du aktive konferansedeltakere: KDTVisn 1. Under en konferanse trykker du Konferansedeltakervisning-tasten for å slå på LCD-indikatoren. Hver gang du trykker tasten, viser skjermbildet en ny aktiv konferansedeltaker. Merknad: Denne handlingen har ingen innvirkning på displayet på de andre telefonene som brukes i konferansen. (Legg på) 2. Trykk Legg på-tasten. Hvis det er konfigurert, vises antall konferansedeltakere igjen med et oppdatert antall. LCD-indikatoren slås av. Slik kobler du fra en konferansedeltaker: KDTVisn 1. Under en konferanse trykker du Konferansedeltakervisning-tasten helt til konferansedeltakeren du vil koble fra, vises på skjermen. 96

97 Snakke med mer enn én person 2. Trykk linjetasten for linjen der konferansen pågår. (Legg på) 3. Gjør ett av følgende: For én enkelt konferansedeltaker trykker du Legg på-tasten. Hvis det er konfigurert, vises antall konferansedeltakere igjen med et oppdatert antall. LCD-indikatoren slås av. For flere konferansedeltakere gjentar du trinn 1 og 2 til alle konferansedeltakerne er koblet fra. Deretter trykker du Legg på-tasten. Bruke gruppeanrop Bruk funksjonen for gruppeanrop til automatisk å ringe opp medlemmene av en forhåndsdefinert gruppe, én etter én, til alle svarer. Slik ringer du gruppemedlemmer: 1. Løft av telefonrøret. 97

98 Snakke med mer enn én person GrpAnr 2. Trykk Gruppeanrop-tasten, eller tast inn funksjonskoden for gruppeanrop. Funksjonen ringer automatisk alle gruppemedlemmene. Ikonet blinker til alle medlemmene har svart. Telefonnumrene til gruppemedlemmene vises på displayet etter hvert som de svarer. Når den siste personen har svart, lyser indikatoren for gruppeanrop konstant. Hvis noen i gruppen deltar i en konferanse eller et annet gruppeanrop, kobles de ikke til ditt gruppeanrop. Når alle personene i gruppen har svart, kan bare den personen som foretok gruppeanropet, sette samtalen på venting. Slik besvarer du et gruppeanrop: 1. Løft av telefonrøret. Vær oppmerksom på følgende i forbindelse med varslingstoner: Hvis du har en aktiv samtale og mottar tre lydsignaler på ti sekunder hver, betyr det at du varsles om et gruppeanrop på gjeldende linje. Hvis du har en aktiv samtale på en annen linje når gruppeanropet foretas, hører du et langt lydsignal i telefonrøret eller høyttaleren. Du blir ikke varslet om gruppeanrop hvis du allerede deltar i en konferanse eller et annet gruppeanrop. 98

99 Snakke med mer enn én person Slik avslutter du et gruppeanrop: (Legg på) Trykk Legg på-tasten. Merknad: Når personen som foretok gruppeanropet, legger på, avsluttes samtalen for alle deltakerne i gruppen. Deltakerne i gruppeanropet kan imidlertid koble seg fra samtalen uten at det har noen innvirkning på de andre deltakerne i samtalen. 99

100 Arbeide uten å bli forstyrret Arbeide uten å bli forstyrret Denne delen beskriver funksjonen for aktivering av Gjør apparat opptatt, som gjør at du kan arbeide uforstyrret. Aktivere Gjør apparat opptatt Bruk funksjonen Gjør apparat opptatt til å få telefonen til å gi opptattsignal til alle innringere. Slik aktiverer du Gjør apparat opptatt: GjAppOppt eller Gjør ett av følgende: Trykk Gjør apparat opptatt-tasten. Løft av telefonrøret, og tast inn funksjonskoden for aktivering av Gjør apparat opptatt. Slik deaktiverer du Gjør apparat opptatt: GjAppOppt eller Gjør ett av følgende: Trykk Gjør apparat opptatt-tasten igjen for å deaktivere funksjonen. Løft av telefonrøret, og tast inn funksjonskoden for deaktivering av Gjør apparat opptatt. 100

101 Andre anropsfunksjoner Andre anropsfunksjoner Kontakt systemadministratoren for å finne ut om følgende anropsfunksjoner er tilgjengelige på din telefon. "Bruke automatisk overføring av oppringing" på side 101 "Bruke sekretærfunksjonen" på side 102 "Bruke kringkastingstilkobling til å foreta en annonsering" på side 102 "Bruke Centrex/linjebyttebrudd" på side 103 "Debitere et anrop eller debitere et overstyrt anrop" på side 103 "Bruke overstyringsfunksjonen" på side 106 "Bruke overstyrt ventekobling" på side 107 "Overstyre et opptattsignal" på side 108 "Bruke oppheving av privatsamtale" på side 109 "Bruke personsøk" på side 110 "Bruke taleanrop" på side 112 Bruke automatisk overføring av oppringing Bruk funksjonen for automatisk overføring av oppringing til å overføre sifre via tasten for automatisk nummervalg til sentralen etter et brudd som varsler bylinjeoppringing. Du må ha et aktivt bylinjeanrop fra eller til en sentral som tilbyr Centrex eller funksjoner for utveksling av linjetype. Slik bruker du automatisk overføring av oppringing når du besvarer et innkommende anrop fra en bylinje: CentrexSHF 1. Trykk CentrexSHF-tasten, og vent på brutt summetone. AutNrValg 2. Trykk AutNrValg-tasten for å ringe det ønskede nummeret. 101

102 Andre anropsfunksjoner (Legg på) 3. Trykk Legg på-tasten for å avslutte samtalen. Bruke sekretærfunksjonen Bruk sekretærfunksjonen til å varsle en annen person om et anrop, en besøkende eller en forespørsel. Ved å koble sammen to telefoner kan den ene personen signalisere til den andre. Den som blir signalisert, hører et ringesignal. Slik sender du et sekretærsignal til telefonen som er koblet til din telefon: SekrSig Trykk Sekretærsignal-tasten. Telefonen som er koblet til din telefon, ringer så lenge du holder nede tasten. Bruke kringkastingstilkobling til å foreta en annonsering Bruk funksjonen for kringkastingstilkobling til å foreta en annonsering over et personsøkingssystem. Merknad: En personsøktast på sentralbordet overstyrer og kobler fra telefonene. Telefonene kobles til personsøklinjen igjen. Slik kobler du til kringkasting: 1. Løft av telefonrøret. 2. Tast inn tilgangskoden for personsøklinjen for å fullføre tilkoblingen til personsøkingssystemet. 3. Foreta annonseringen. 102

103 Andre anropsfunksjoner 4. Trykk Legg på-tasten. (Legg på) Bruke Centrex/linjebyttebrudd Bruk funksjonen for Centrex/linjebyttebrudd under en aktiv samtale hvis du vil bruke en Centrex-tjeneste, for eksempel anropsoverføring eller treveis oppringing. Slik bruker du Centrex/linjebyttebrudd: CentrexSHF 1. Trykk CentrexSHF-tasten under en samtale. En spesiell summetone høres. 2. Tast inn kodene for den tilpassede Centrex-funksjonen. (Legg på) 3. Trykk Legg på-tasten for å avslutte samtalen. Debitere et anrop eller debitere et overstyrt anrop Bruk funksjonen for anropsdebitering til å debitere et anrop til en bestemt konto. Med funksjonen for overstyrt debitering kan du debitere fjernanrop fra en telefon som er begrenset til lokalanrop. 103

104 Andre anropsfunksjoner Slik debiterer du et lokal- eller fjernanrop til en konto før du ringer: 1. Løft av telefonrøret. Debitering 2. Gjør ett av følgende: Trykk Debitering-tasten. Tast inn funksjonskoden for registrering av anropsinformasjon. 3. Slå nummeret til debiteringskontoen. 4. Slå nummeret når du hører summetonen. Slik debiterer du en pågående samtale: Overfør eller Konf. 1. Gjør ett av følgende: Trykk Overfør-tasten. Trykk Konferanse-tasten. Konf. eller 2. Gjør ett av følgende: Trykk Debitering-tasten. Tast inn funksjonskoden for registrering av anropsinformasjon. 104

105 Andre anropsfunksjoner 3. Slå nummeret til debiteringskontoen Trykk linjetasten for å gå tilbake til samtalen. Slik debiterer du et anrop til en konto når du overfører et anrop: Overfør 1. Trykk Overfør-tasten. Anropet settes på venting. Overfør eller 2. Gjør ett av følgende: Trykk Debitering-tasten. Tast inn funksjonskoden for registrering av anropsinformasjon. 3. Slå nummeret til debiteringskontoen. 4. Når du hører summetonen, slår du nummeret som anropet skal overføres til. Overfør 5. Trykk Overfør-tasten når du hører at telefonen ringer. Merknad: Du kan snakke privat med personen på overføringsnummeret før du trykker Overfør-tasten. 105

106 Andre anropsfunksjoner Slik debiterer du et anrop til en konto når du inkluderer noen i en konferanse: Konf. 1. Trykk Konferanse-tasten. Anropet settes på venting. Konf. eller 2. Gjør ett av følgende: Trykk Debitering-tasten. Tast inn funksjonskoden for registrering av anropsinformasjon. 3. Slå nummeret til debiteringskontoen. 4. Slå nummeret til personen du vil inkludere i konferansen. Konf. 5. Trykk Konferanse-tasten. Bruke overstyringsfunksjonen Bruk overstyringsfunksjonen til å overstyre en aktiv samtale etter at du har prøvd å foreta en overstyrt ventekobling. Bruk overstyringsfunksjonen ved vanlige samtaler eller konsultasjonssamtaler, for eksempel når du setter en samtale på venting og ringer en annen person. 106

107 Andre anropsfunksjoner Slik bruker du overstyring: Du får opptattsignal etter at du har slått et telefonnummer. Overst eller 1. Gjør ett av følgende: Trykk Overstyr-tasten. Tast inn funksjonskoden for overstyring for å starte en overstyrt ventekobling. Hvis én av personene i samtalen legger på, hører du et overflytsignal (hurtig opptattsignal). Overst eller 2. Gjør ett av følgende: Trykk Overstyr-tasten igjen. Tast inn funksjonskoden for overstyring igjen. De to andre personene i samtalen hører en overstyringstone, og det opprettes en konferanse mellom alle tre. Hvis noen legger på, vil de andre to personene forbli tilkoblet. (Legg på) 3. Når du vil avslutte samtalen, trykker du Legg på-tasten. Bruke overstyrt ventekobling Bruk funksjonen for overstyrt ventekobling til å ringe en annen telefon (internt eller eksternt) automatisk så snart den kobles fra en pågående samtale. 107

108 Andre anropsfunksjoner Slik bruker du overstyrt ventekobling: Du får opptattsignal etter at du har slått et telefonnummer. Overst eller 1. Gjør ett av følgende: Trykk Overstyr-tasten. Tast inn funksjonskoden for overstyring for å starte en overstyrt ventekobling. Merknad: Personen du ringte, hører et lydsignal, og du hører et ringesignal eller opptattsignal, avhengig av hvilke funksjoner som er valgt. Du er nå ventekoblet til nummeret du slo. 2. Legg telefonrøret på plass. 3. Når personen du ringte, avslutter samtalen, slår din telefon nummeret automatisk, og begge telefonene ringer. Slik svarer du på et anrop som er ventekoblet til din linje: Når telefonen ringer, løfter du av telefonrøret. Merknad: Du kan programmere telefonen for enten ventekobling eller Samtale venter, men ikke begge deler. Overstyre et opptattsignal Bruk overstyringsfunksjonen til å overstyre et opptattsignal og bryte inn i en annen samtale. 108

109 Andre anropsfunksjoner Slik overstyrer du et opptattsignal: 1. Du får opptattsignal etter at du har slått et telefonnummer. Overst eller 2. Gjør ett av følgende: Trykk Overstyr-tasten. Tast inn funksjonskoden for overstyring. Personene i samtalen som pågår, hører et lydsignal i ca. ett sekund. Når overstyringsfunksjonen har inkludert deg i samtalen, høres et kort lydsignal hvert 16. sekund. (Legg på) 3. Når du vil avslutte samtalen, trykker du Legg på-tasten. Bruke oppheving av privatsamtale Bruk funksjonen for oppheving av privatsamtale til å la en eller flere personer som deler ditt linjenummer, slutte seg til en samtale. Slik bruker du oppheving av privatsamtale under en samtale: OppPri Trykk Opphev privatsamtale-tasten under et anrop. En person kan slutte seg til anropet ved å trykke tasten for det delte linjenummeret på telefonen (funksjonen for flere samtaledeltakere). 109

110 Andre anropsfunksjoner Bruke personsøk Bruk personsøkfunksjonen til å kalle opp en person og bli på linjen til personen svarer. Personen du kalte opp, besvarer anropet etter å ha tastet inn en spesiell Møt meg-kode fra en hvilken som helst telefon. Slik bruker du automatisk forhåndsvalg (Møt meg-personsøk): 1. Løft av telefonrøret. 2. Tast inn funksjonskoden for tilgang til personsøk. Du hører en personsøkertone (to pip etterfulgt av summetone). 3. Slå nummeret til den du vil kalle opp. Når du har slått nummeret, hører du en tilbakeringingstone. Merknad: Personen du kalte opp, kan bruke en hvilken som helst telefon til å taste inn funksjonskoden for svar på personsøk, pluss sitt eget linjenummer. (Legg på) eller 4. Hvis anropet ikke blir besvart i løpet av en angitt tidsperiode og du hører en høy tone i 15 sekunder, etterfulgt av stillhet, trykker du Legg på-tasten eller legger på telefonrøret. 110

111 Andre anropsfunksjoner Slik bruker du automatisk ettervalg: Den du ringer, er enten opptatt i telefonen eller borte fra telefonen. Hvis du vil foreta et personsøk, trenger du ikke å slå nummeret til personen du ringte opp, på nytt. PrsSøk 1. Trykk Personsøk-tasten. En spesiell summetone høres. 2. Tast inn funksjonskoden for tilgang til personsøk. Du hører en tilbakeringingstone. Merknad: Personen du kalte opp, kan bruke en hvilken som helst telefon til å taste inn funksjonskoden for svar på personsøk, pluss sitt eget linjenummer. (Legg på) eller 3. Hvis anropet ikke blir besvart i løpet av en angitt tidsperiode og du hører en høy tone i 15 sekunder, etterfulgt av stillhet, trykker du Legg på-tasten eller legger på telefonrøret. Slik svarer du på personsøk: Hvis du har en personsøker, blir du varslet hvis noen slår ditt linjenummer. Hvis personsøksystemet er konfigurert til å fungere i Møt meg-modus, kan du svare personsøket fra en hvilken som helst telefon. 1. Løft av telefonrøret. 2. Tast inn funksjonskoden for svar på personsøk. Du hører en personsøkertone. 111

112 Andre anropsfunksjoner 3. Slå ditt eget linjenummer for å koble til personen som foretok personsøket. Hvis innringeren har lagt på, hører du en høy, uavbrutt tone (utilgjengelig nummer). Bruke taleanrop Bruk taleanropsfunksjonen til å foreta en annonsering gjennom høyttaleren på en annen persons telefon. Slik foretar du et taleanrop: 1. Løft av telefonrøret. TalAnr 2. Trykk Taleanrop-tasten, og foreta annonseringen. 3. Trykk Legg på-tasten. (Legg på) Slik svarer du på et taleanrop: Telefonen ringer én gang, og du hører innringerens stemme gjennom høyttaleren. Løft av telefonrøret. 112

113 Andre telefonfunksjoner Andre telefonfunksjoner Følgende funksjoner er beskrevet i denne delen: "Bruke den personlige katalogen" på side 113 "Bruke anroperlisten" på side 116 "Bruke oppringingslisten" på side 118 "Bruke virtuelt kontor" på side 120 "Bruke Media Gateway 1000B" på side 129 Bruke den personlige katalogen Med funksjonen for personlig katalog kan du opprette og lagre opptil 100 katalogoppføringer. En personlig katalog kan inneholde følgende: etternavn (opptil 24 tegn) fornavn (opptil 24 tegn) telefonnumre (opptil 31 tegn) Hvis du vil bruke den personlige katalogen, trykker du Katalog-tasten og velger Personlig katalog. Merknad: Hvis passordkontroll er aktivert, taster du inn stasjonskontrollpassordet når du blir bedt om det. Slik legger du til en oppføring: Legg til 1. Trykk Legg til-tasten. Merknad: Hvis meldingen Katalogen er full vises, må du slette én eller flere oppføringer før du kan legge til en ny oppføring. 113

114 Andre telefonfunksjoner 2. Bruk tastaturet til å taste inn navnet. Neste 3. Trykk Neste-tasten. 4. Bruk tastaturet til å taste inn telefonnummeret. 5. Gjør ett av følgende: Utført eller Avbryt Trykk Utført-tasten for å lagre den nye oppføringen. Trykk Avbryt-tasten for å forkaste den nye oppføringen og gå tilbake til skjermbildet Legg til. Slik redigerer du en oppføring: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ønsket oppføring. Rediger 2. Trykk Rediger-tasten, og foreta ønskede endringer. 114

115 Andre telefonfunksjoner 3. Gjør ett av følgende: Utført eller Avbryt Trykk Utført-tasten for å lagre endringene. Trykk Avbryt-tasten for å gå tilbake til den personlige katalogen uten å lagre endringene. Slik sletter du en oppføring: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke oppføringen. Slett 2. Trykk Slett-tasten. Bekreft eller Avbryt 3. Gjør ett av følgende: Trykk Bekreft-tasten for å slette oppføringen. Trykk Avbryt-tasten for å gå tilbake til den personlige katalogen uten å slette oppføringen. Slik søker du etter en oppføring: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ønsket oppføring. 115

116 Andre telefonfunksjoner Oppr eller Avbryt 2. Gjør ett av følgende: Trykk Oppr-tasten for å ringe nummeret som ble funnet. Trykk Avbryt-tasten for å avslutte uten å ringe. Bruke anroperlisten Funksjonen for anroperliste logger alle innkommende anrop. Du kan lagre opptil 100 oppføringer i anroperlisten. Når listen er full, overskrives den eldste oppføringen. Bruk anroperlistefunksjonen til å se gjennom tapte anrop og ringe opp innringerne. Anroperlisten inneholder følgende: innringerens for- og etternavn (hvis tilgjengelig) innringerens linjenummer dato og klokkeslett for anropet antall anrop fra innringeren Oppføringer i anroperlisten sorteres etter mottakstidspunkt. Merknad: Hvem ringer-informasjon påvirkes, avhengig av alternativet for navnekobling. Hvis navnekobling er aktivert, vises Hvem ringer-informasjonen basert på din konfigurasjon. Hvis navnekobling er deaktivert, vises Hvem ringer-informasjonen basert på systemkonfigurasjonen. Du får tilgang til anroperlisten ved å trykke Katalog-tasten og velge Anroperliste. Merknad: Hvis passordkontroll er aktivert, taster du inn stasjonskontrollpassordet etter ledeteksten. 116

117 Andre telefonfunksjoner Slik ringer du en oppføring: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ønsket oppføring. Oppr 2. Trykk Oppr-tasten. Slik sletter du en oppføring: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ønsket oppføring. Slett 2. Trykk Slett-tasten. Bekreft eller Avbryt 3. Gjør ett av følgende: Trykk Bekreft-tasten. Trykk Avbryt-tasten. Slik sletter du hele anroperlisten: Slett 1. Trykk Slett-tasten. 117

118 Andre telefonfunksjoner Ja eller Nei 2. Velg én av følgende taster: Ja for å slette hele anroperlisten Nei for å gå tilbake til forrige skjermbilde Bruke oppringingslisten Funksjonen for oppringingsliste logger alle utgående anrop. Du kan lagre opptil 20 oppføringer i oppringingslisten. Når listen er full, overskrives den eldste oppføringen. Bruk funksjonen for oppringingsliste til å se gjennom foretatte anrop og slå tidligere oppringte numre på nytt. Oppringingslisten inneholder følgende: for- og etternavnet til den du ringte (hvis tilgjengelig) linjenummeret til den du ringte dato og klokkeslett for siste oppringing Oppføringer i oppringingslisten sorteres etter mottakstidspunkt. Merknad: Hvem ringer-informasjon påvirkes, avhengig av alternativet for navnekobling. Hvis navnekobling er aktivert, vises Hvem ringer-informasjonen basert på din konfigurasjon. Hvis navnekobling er deaktivert, vises Hvem ringer-informasjonen basert på systemkonfigurasjonen. Du får tilgang til oppringingslisten ved å trykke Katalog-tasten og velge Oppr.liste. Merknad: Hvis passordkontroll er aktivert, taster du inn stasjonskontrollpassordet etter ledeteksten. Slik ringer du en oppføring: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ønsket oppføring. 118

119 Andre telefonfunksjoner Oppr 2. Trykk Oppr-tasten. Slik sletter du en oppføring: 1. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke ønsket oppføring. Slett 2. Trykk Slett-tasten. 3. Velg én av følgende taster: Ja eller Nei Ja for å slette oppføringen Nei for å gå tilbake til forrige skjermbilde Slik sletter du hele oppringingslisten: Slett 1. Trykk Slett-tasten. Ja eller Nei 2. Velg én av følgende taster: Ja for å slette hele anroperlisten Nei for å gå tilbake til forrige skjermbilde 119

120 Andre telefonfunksjoner Bruke virtuelt kontor Funksjonen for virtuelt kontor inneholder en tjeneste du kan bruke til å overføre anrop og alle kontortelefonfunksjoner til en ekstern telefon når du er borte fra skrivebordet. Virtuelt kontor gjør dette mulig ved at du kan bruke en annen IP-telefon (den eksterne telefonen) til å logge på din egen IP-telefon hjemme eller på kontoret (kontortelefonen). Når du har logget på, får du tilgang til linjenumrene, numre for automatisk nummervalg, tasteoppsett, funksjonstaster og talemeldingsfunksjoner som er konfigurert på din egen IP-telefon hjemme eller på kontoret. Du trenger linjenummeret ditt og det forhåndskonfigurerte stasjonskontrollpassordet for å kunne bruke virtuelt kontor. Du må aktivere virtuelt kontor på kontortelefonen før du kan koble til den fra en ekstern telefon. Se "Logge på virtuelt kontor" på side 121. Merknad: Spør systemadministratoren om funksjonen for virtuelt kontor er tilgjengelig for deg. Du kan bruke en IP-telefon som ekstern telefon for å koble til IP 1120Etelefonen, selv om det er en annen IP-telefonmodell. Tabell 7 viser IPtelefonene du kan bruke virtuelt kontor på for å koble til IP 1120Etelefonen. Tabell 7: Tilgjengelige tilkoblinger for virtuelt kontor IP-telefonmodell Mulig å logge på 1120E? IP 1120E-telefonen IP 1140E-telefonen IP 2001-telefonen IP SoftPhone 2033 IP 2002-telefonen IP 2004-telefonen IP SoftPhone 2050 IP 2007-telefonen Ja Ja Ja, med restriksjoner Ja, med restriksjoner Ja Ja Ja, med restriksjoner Ja 120

121 Andre telefonfunksjoner Merknad 1: Når du er logget på en IP 1120E-telefon eller en IP Softphone 2050 ved hjelp av virtuelt kontor, er ikke funksjonstastene 4 og 5 samt Skift-tasten tilgjengelige for IP 1120Etelefonen. Merknad 2: En pålogging til virtuelt kontor på en IP 1120E-telefon fra IP 2001-telefonen, IP Softphone 2033 eller IP Softphone 2050 er sperret i enkelte situasjoner. Kontakt systemadministratoren. Logge på virtuelt kontor Slik aktiverer du virtuelt kontor på kontortelefonen fra den eksterne telefonen: (Tjenester) 1. Trykk Tjenester-tasten. 2. Bruk navigeringstastene Opp/Ned til å bla til og merke Pålogg. virtuelt kontor. 3. Trykk Bekreft-tasten. 4. Tast inn bruker-id etter ledeteksten. 5. Trykk Bekreft-tasten. 121

122 Andre telefonfunksjoner 6. Tast inn stasjonskontrollpassordet når du blir bedt om det. Merknad 1: Hvis bruker-iden ikke blir funnet lokalt, vises meldingen Søker etter eks. server. Merknad 2: Etter tre mislykkede påloggingsforsøk må du vente 1 time før du prøver å logge på igjen, eller kontakte systemadministratoren for å få tilbakestilt passordet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Sikkerhetsfunksjoner" på side 20. Merknad 3: Økten med virtuelt kontor utløper etter en angitt tid (fastsatt av systemadministratoren). Hvis påloggingen er vellykket, overføres alle funksjoner, klokkeslett, dato og toner til den eksterne telefonen fra kontortelefonen. Bruke virtuelt kontor på den eksterne telefonen Ettersom displayegenskapene, inkludert størrelse, varierer på de ulike IP-telefonmodellene, er displayet på IP 1120E-kontortelefonen forskjellige på de ulike eksterne telefonene. Figur 9 viser en IP 1120Etelefon pålogget som ekstern telefon på en IP 1120E-kontortelefon. Alle funksjonene vises som på Office IP 1120E-kontortelefonen. 122

123 Andre telefonfunksjoner Figur 9: Logget på en IP 1120E-telefon AutNrValg Bruker: Overfør Konf. Medflytte Mer... Figur 10 viser IP 1140E-telefonen logget på som ekstern telefon på en IP 1120E-kontortelefon. Færre displaylinjer er tilgjengelige på IP 1120Etelefonen, så displayet inneholder mindre informasjon. 123

124 Andre telefonfunksjoner Figur 10: Logget på en IP 1120E-telefon med en IP 1140Etelefon :32 Nortel Bruker: Overfør Konf. Medflytte Mer... Figur 11 viser en IP Softphone 2050 logget på som ekstern telefon på en IP 1120E-kontortelefon. I dette tilfellet er informasjonsdisplayet ordnet på en annen måte, men all informasjonen er synlig samtidig. Figur 11: Logget på en IP 1120E-telefon med IP Softphone

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000 Tittelside Nortel Networks Communication Server 1000 IP2002-telefonen Brukerhåndbok Endringslogg Endringslogg September 2004 Standard 3.00. Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte Nortel Networks

Detaljer

Tittelside. Meridian1, Succession 1000, Succession 1000M Brukerhåndbok for i2004 Internett-telefon

Tittelside. Meridian1, Succession 1000, Succession 1000M Brukerhåndbok for i2004 Internett-telefon Tittelside Meridian1, Succession 1000, Succession 1000M Brukerhåndbok for i2004 Internett-telefon Endringslogg Endringslogg September 2003 Standard 3.00. Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte

Detaljer

Brukerveiledning for Avaya 1120E IP-telefon. Avaya Business Communications Manager Versjon 6.0

Brukerveiledning for Avaya 1120E IP-telefon. Avaya Business Communications Manager Versjon 6.0 Brukerveiledning for Avaya 1120E IP-telefon Avaya Business Communications Manager Versjon 6.0 Dokumentstatus: Standard Dokumentnummer: NN40050-104 Dokumentversjon: 04.01 Dato: Mai 2010 2010 Avaya Inc.

Detaljer

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 01.01 Varenummer: NN40050-102-NO Dato: august 2006 Copyright Nortel

Detaljer

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0937685 Utgave 01 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0987203 Utgave 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Artikkelnr. P0995239 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Brukerhåndbok for IP-telefon BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for IP-telefon BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for IP-telefon 2007 BCM Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 04.01 Varenummer: NN40050-109 Dato: September 2009 Copyright Nortel Networks Limited 2006

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning

Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning Takk for at du valgte Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart. Denne veiledningen

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0995227 01 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Nortel Networks IP Phone 2001

Nortel Networks IP Phone 2001 Artikkelnr. P0609369 02 5. mars 2004 Business Communications Manager Nortel Networks IP Phone 2001 Brukerhåndbok Komme i gang 3 Nortel Networks IP Phone 2001 gir deg tale og data på skrivebordet. Innledning

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Dette dokumentet hjelper deg til raskt å komme i gang med å bruke din IP-telefon. Innhold 1. Om IP-telefoni...2 2. Om apparatet...2 3. Forklaring til taster...3

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brukerhåndbok for KEM-modul for IP-telefon. BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for KEM-modul for IP-telefon. BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for KEM-modul for IP-telefon BCM Business Communications Manager Dokumentversjon: 02 Varenummer: N0094438 Dato: januar 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Call Center Agent-håndbok. Artikkelnr. P februar 2004

Call Center Agent-håndbok. Artikkelnr. P februar 2004 Call Center Agent-håndbok Artikkelnr. P1007892 01 11. februar 2004 2 Call Center Agent-håndbok Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business IP-telefoner i SPA 300-serien Modell 301 og 303 Juni 2010 Cisco og Ciscos logo er varemerker for Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land.

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER BRUKERDOKUMENTASJON SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER Hva er Solidus ecare? Solidus ecare er en programvareløsning for å køe og organisere innkomne telefonsamtaler. Når en bruker ringer et (felles) telefonnummer

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90894NVABed01-1438

Detaljer

Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok

Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok Artikkelnr. P0606043 01 CallPilot Fax - brukerhåndbok Brukerhåndbok for CallPilot Fax Copyright 2003 Nortel Networks Med enerett. 2003. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle utsagn,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514 Brukerhåndbok Braillex Live/Live+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0514 Braillex Live / Live+ Bruke Braillex

Detaljer

Brukerhåndbok for telefonfunksjoner

Brukerhåndbok for telefonfunksjoner Brukerhåndbok for telefonfunksjoner Avaya Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 02.01 Dokumentnummer: NN40170-101 Dato: Mai 2010 2010 Avaya Inc. Med enerett. Merknader

Detaljer

Business Communications Manager Tast for tilgang i hele systemet (SWCA System-wide Call Appearance) Kort for tjenester

Business Communications Manager Tast for tilgang i hele systemet (SWCA System-wide Call Appearance) Kort for tjenester Business Communications Manager Tast for tilgang i hele systemet (SWCA System-wide Call Appearance) Kort for tjenester 2002 Nortel Networks P0994929 Utgave 01 Om taster for anropsvisning i hele systemet

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigveiledning R6.1 My Instant Communicator for PC My Instant Communicator for PC kombinerer tale-, video- og datatjenester som kan brukes om hverandre i et

Detaljer

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen.

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Lync 2013 Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Microsoft Lync 2013 gjør det enklere å kommunisere med kolleger, kontakter, venner og kunder. I Lync 2013 kan det holdes samtaler

Detaljer