Tittelside. Meridian1, Succession 1000, Succession 1000M Brukerhåndbok for i2004 Internett-telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tittelside. Meridian1, Succession 1000, Succession 1000M Brukerhåndbok for i2004 Internett-telefon"

Transkript

1 Tittelside Meridian1, Succession 1000, Succession 1000M Brukerhåndbok for i2004 Internett-telefon

2

3 Endringslogg Endringslogg September 2003 Standard Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte Succession 3.0-programvare og Net6 Transformation Gateway-funksjonen. November 2002 Juni 2001 Standard Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte Meridian 1, utgave og Succession 1000, utgave 2.0. Standard

4 Innhold Innhold i2004 Internett-telefon 7 Funksjoner i i2004 Internett-telefon... 7 Telefonkontroller 8 Skrive tekst ved hjelp av telefontastaturet Displayet på i2004 Internett-telefonen 12 Installere i2004 Internett-telefon 13 Menyen Telefonvalg på i Justere volumet Justere skjermkontrasten Velge et språk Velge dato- og tidsformat Diagn. - infovisning Tasteklikk Velge ringelyd Aktivere samtaleklokke Aktivere oppsett for samtaler Endre funk.tastetikett Apparatinfo Anropsfunksjoner 25 Foreta et anrop 26 Foreta et anrop med røret på Foreta et anrop med røret av Bruke høyttaleroppringing Bruke firmakatalogen Bruke Forhåndsvisning Bruke Automatisk nummervalg Aktivere ventekopling Draft 0.01

5 Innhold Slå det siste nummeret på nytt Bruke kortnummeranrop Utføre et systemkortnummeranrop Bruke direktelinje Utføre et intercom-anrop Svare på et anrop 36 I løpet av et aktivt anrop 37 Sette et anrop på venting Overføre et anrop Bruke tilbakeringing med tidsbestemt påminnelse Bruke tilbakeringing til sentralbord Bruke samtaleparkering Registrere et innringernummer Vise innkommende anrop Spore et sjikaneanrop Innkommende anrop 43 Aktivere automatisk svar Aktivere anropshenting Bruke Samtale venter Når du er borte fra telefonen 46 Bruke medflytting Bruke intern medflytting Bruke ekstern medflytting Sikre telefonen Snakke med mer enn én person 51 Bruke samtalekoplingsfunksjonen Sette opp et konferanseanrop Bruke funksjonen for visning og frakopling av konferansedeltagere Bruke gruppeanrop Arbeide uten å bli forstyrret 55 Aktivere Apparat opptatt

6 Innhold Andre anropsfunksjoner 56 Funksjonen Automatisk overføring av oppringing Bruke sekretærsignalet Bruke Kringkastingstilkobling til en annonsering Bruke Centrex/Linjebyttebrudd Debitere et anrop eller debitere et overstyrt anrop Bruke overstyringsfunksjonen Bruke funksjonen for overstyrt ventekopling Overstyre et opptattsignal Bruke Opphev privatsamtale Bruke personsøk Bruke taleanrop Andre funksjoner 65 Virtuelt kontor Avdelingskontor Tjenester på eksterne servere 72 Net6 Transformation Gateway Funksjoner for romtjenester 81 Angi automatisk vekking Aktivere meldingsregistrering Bruke betjenings-id Vise romstatus Fleksible funksjonskoder (FFC) 87 Uttrykk du bør kjenne til 88 Stikkordregister 93 6 Draft 0.01

7 i2004 Internett-telefon i2004 Internett-telefon Dette dokumentet beskriver funksjonene i i2004 og forklarer hvordan du skal bruke i2004 Internett-telefonen. i2004 Internett-telefonen gir deg tale og data på skrivebordet ved at den kobles direkte til et lokalnettverk via en ethernet-tilkobling. Merk 1: Ikke alle funksjoner er tilgjengelige på samtlige telefoner. Spør nettverksadministratoren om hvilke funksjoner som er tilgjengelige for deg. Merk 2: I denne håndboken vises brukerdefinerte funksjonstastetiketter ved siden av etiketten. Programvareavhengige funksjonstaster (selvmerkende) vises rett under etiketten. Funksjoner i i2004 Internett-telefon i2004 Internett-telefonen støtter følgende funksjoner: Tolv programmerbare funksjonstaster: seks (fysiske) brukerdefinerte funksjonstastetiketter og seks linjer/funksjoner som man får tilgang til ved å trykke Skift-tasten Fire programvaretaster (selvmerkende) som gir tilgang til ti funksjoner Stort display med flere felt Delt LAN-tilgang med en PC gjennom en 3-ports integrert telefon. Woodbine-kompatibel høyttalertelefon Kontakt til hodetelefoner med på/av-tast Volumkontrollknapp for justering av ringefunksjon, høyttaler, telefonrør og hodetelefoner Seks spesialiserte, faste taster: Avslutt Katalog Innboks (melding) Skift Tjenester Utvid til PC Faste taster for anropsbehandling: Vent Legg på Høyttaler Demp Automatisk IP-adresse Kompatibel med høreapparater 7

8 Telefonkontroller Legg på Vent Melding venter-lampe / Innkommende anrop-indikator Programmerbare linje-/ funksjonstaster (selvmerkende) LCD-indikator Programvareavhengige funksjonstaster (selvmerkende) Faste funksjonstaster Lampe Hodetelefoner Demp Volumkontrollknapp Høyttalertast Lampe Katalog Avslutt Utvid til PC Kopier Tjenester Navigeringstaster Skift Innboks (melding) 553-i2004 Telefonkontroller Bruk volumkontrollknappen til å justere volumet for telefonrøret, hodetelefonene, ringefunksjonen og høyttaleren. Trykk på høyre side av knappen for å øke volumet. Trykk på venstre side for å senke volumet. Bruk Legg på-tasten til å avslutte et aktivt anrop. Trykk hodetelefontasten for å svare på et anrop ved hjelp av hodetelefonene, eller for å flytte et anrop fra telefonrøret eller høyttaleren til hodetelefonene En konstant lysende lampe ved siden av en linjetast, angir at funksjonen eller linjen er aktiv. En blinkende indikator angir at linjen er satt på venting, eller at funksjonen er i ferd med å bli programmert. 8

9 Telefonkontroller Trykk Vent-tasten for å sette en aktiv samtale på venting. Trykk linjetasten ved siden av den blinkende indikatoren hvis du vil gå tilbake til anropet som er satt på venting. Trykk Høyttaler-tasten for å aktivere høyttaleren. Når høyttalende modus er aktiv, lyser indikatoren for høyttaleren. Tasten Utvid til PC brukes til å få tilgang til tjenester på eksterne servere, for eksempel Net6. Trykk Innboks (melding)-tasten for å åpne talepostkassen. Merk: På telefonene i 3900-serien svarer Meldinger-tasten til tasten Innboks (melding). Trykk Skift-tasten for å veksle mellom to funksjonstastsider og få tilgang til ytterligere seks linjer/funksjoner. Trykk Katalog-tasten for å få tilgang til katalogtjenester. Trykk Demp-tasten for å lytte til innringerne uten at de kan høre deg. Trykk Demp-tasten en gang til når du vil gå tilbake til toveis samtale. Demp-tasten kan brukes for høyttaler-, telefonrør- og hodetelefonmikrofonene. LED-indikatoren ved Demp-tasten blinker når Demp-funksjonen er i bruk. Bruk navigeringstastene til å bla gjennom menyer og lister i displayområdet. Trykk Avslutt for å avslutte en aktiv applikasjon. Hvis du trykker Avslutt, får det ikke innvirkning på statusen for anropene som for øyeblikket pågår på telefonen. 9

10 Telefonkontroller Trykk Tjenester-tasten for å få tilgang til følgende: Telefonvalg: Volumjustering Kontrastjustering Språkvalg Dato/tid Diagn. - infovisning Tasteklikk Ringelyd Samt.klokke Oppsett for samtaler Endre funk.tastetikett Apparatinfo Pålogg. virtuelt kontor og Avlogg. virtuelt kontor (hvis Virtuelt kontor er konfigurert) Test lokalmodus og Fortsett lokalmodus (hvis Avdelingskontor er konfigurert) 2498 Tasten for primærlinjen er linje-/funksjonstastene ved siden av det øvre displayområdet. Når du løfter av telefonrøret, kan linjen som er tilknyttet denne tasten, brukes til anrop. Merk: Selv om du kan ha tilordnet flere linjetaster til telefonen, finnes det bare én primærlinje. Mer... Samt.vent. Medfl. Trykk Mer... for å få tilgang til neste lag av programvareavhengige (selvmerkende) taster. Brukerdefinerte funksjonstastetiketter er konfigurert for forskjellige funksjoner på telefonen. De programvareavhengige tastene (selvmerkende) er plassert under displayområdet. Etiketten over tasten endres etter hvilken funksjon som er aktiv. 10

11 Telefonkontroller Medfl. Merk: En trekant vises foran en tasteetikett hvis tasten er aktiv. Skrive tekst ved hjelp av telefontastaturet Du kan bruke telefontastaturet til å skrive tekst på i2004 Internett-telefonen. Dette er nyttig for programmer som Net6. Trykk tasten én gang for å skrive den første bokstaven som er trykt på den tasten, to ganger for å skrive den andre bokstaven på tasten, og tre ganger for å skrive den tredje bokstaven på tasten. Enkelte tegn er ikke trykt på telefontastaturet (Q og Z). Disse er imidlertid programmert i tastene som de skulle vært vist på (7 for Q og 9 for Z) i den rekkefølgen de kommer alfabetisk. I disse tilfellene trykker du tasten fire ganger for å skrive den fjerde bokstaven. 11

12 Displayet på i2004 Internett-telefonen Displayet på i2004 Internett-telefonen I denne delen finner du et sammendrag av displayfunksjonene til i2004 Internetttelefonen. Det inaktive displayet vises på figuren nedenfor. i2004-telefonen har tre displayområder: På den øverste delen av displayet finner du status for linje- og funksjonstaster. På den midterste delen av displayet finner du enkeltlinjer med informasjon om for eksempel innringere og apparatet. På den nederste delen av displayet finner du funksjonstasteetiketter. Programmerbare linje-/funksjonstaster (selvmerkende) Informasjonsdisplay Visning av dato og tid Innringerinformasjon Funksjonsstatusinformasjon Valginformasjon Kataloginformasjon Programvareavhengige funksjonstaster (selvmerkende) Overvaker GjAppOppt Activity Ikke klar 2637 InnkSamt Jan 31 5:54pm Overfør Nortel Networks Konfer. Medflytte Mer... Navigeringstaster

13 Installere i2004 Internett-telefon Installere i2004 Internett-telefon Koble til komponentene til i2004-telefonen ADVARSEL Skade på utstyr Ikke plugg i2004 Internett-telefonen inn i en ISDN-kontakt. Dette fører til alvorlige skader på i2004-telefonen. Kontakt systemadministratoren for å forsikre deg om at du plugger apparatet inn i en kontakt for 10/100BaseT Ethernet. i2004 kan kobles direkte til et nettverk eller dele tilgang til et lokalnettverk med en PC. To porter, ethernet-port for nettverk og ethernet-port for PC, finnes på baksiden av telefonen. Disse kan du bruke til å koble til et lokalnettverk og en PC. To CAT-5- kabellinjer er påkrevd ved deling av et lokalnettverk med en PC. 1. Koble den ene enden av telefonrørledningen til kontakten for telefonrøret (merket med et telefonrørikon) på baksiden av telefonen, og den andre enden til kontakten på røret. 2. Velg en av følgende tilkoblinger: a. For en telefon som ikke deler LAN-tilgang med en PC: Koble den ene enden av CAT-5-linjekabelen til ethernet-porten for lokalnettverk på baksiden av telefonen (merket med et LAN-ikon). Den andre enden av CAT-5-linjekabelen kobles til IP-nettverket. b. For en telefon som deler LAN-tilgang med en PC: Koble den ene enden av CAT-5-linjekabelen til ethernet-porten for lokalnettverk på baksiden av telefonen (merket med et LAN-ikon), og den andre enden til IP-nettverket. Sett en annen CAT-5-linjekabel inn i ethernet-porten for PC på baksiden av telefonen (merket med et PC-ikon) og den andre enden inn i ethernet-porten på datamaskinen. 3. Kontakt installatøren for å få riktig strømalternativ. Denne telefonen kan få strøm fra en vekselstrømsadapter eller over et lokalnettverk. 4. Træ ledningen gjennom kanalen og haken slik at strømledningen sitter ordentlig fast. 13

14 Installere i2004 Internett-telefon 5. Fest telefonsokkelen på undersiden av telefonen. Bruk vinkelhåndtaket øverst på baksiden av telefonen til å endre posisjon. i2004 Internett-telefon sett bakfra 14

15 Menyen Telefonvalg på i2004 Menyen Telefonvalg på i2004 Menyen Tjenester på i2004 Internett-telefonen inneholder følgende menyer: Menyen Telefonvalg gir deg eller nettverksadministratoren mulighet til å konfigurere telefoninnstillingene. Menyene Pålogg. virtuelt kontor og Test lokalmodus (for Avdelingskontor) vises når en tjenesteklasse for i2004 Internetttelefon er angitt for Virtuelt kontor og Avdelingskontor. Menyen Telefonvalg har følgende alternativer: Volumjustering... Kontrastjustering Språkvalg... Dato/tid Oppsett for samtaler Diagn. - infovisning Tasteklikk Ringelyd... Endre funk.tasteetikett Apparatinfo Anropstidtaker Merk: (...) vises etter alternativer som har en underliste. Slik bruker du Telefonvalg-menyen: 1. Trykk Tjenester-tasten. 2. Bruk navigeringstastene til å bevege deg oppover og nedover i Tjenestermenyen, og merk så Telefonvalg. Telefonvalg Velg 3. Trykk Velg. Språkvalg Bruk navigeringstastene til å bla gjennom listen over alternativer som kan tilpasses. 5. Merk en funksjon som skal justeres (for eksempel Språkvalg). 15

16 Menyen Telefonvalg på i2004 Velg Velg eller Avslutt 6. Trykk Velg. Displayet gir deg informasjon du trenger for å justere valget. 7. Gjør ett av følgende: a. Trykk Velg for å lagre endringer og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. b. Trykk Avslutt hvis du vil beholde de eksisterende innstillingene. Justere volumet Når du har valgt Volumjustering... i menyen Telefonvalg, velger du Ringefunksjon, Håndsett - lytte eller Høyttalende - lytte for volumjustering. Slik justerer du ringevolumet: Ringefunksjon Lavere eller Høyere 1. Velg Ringefunksjon fra menyen Volumjustering. 2. Trykk Lavere for å senke volumet og Høyere før å øke volumet. Ringefunksjonen ringer mens du justerer volumet. 3. Gjør ett av følgende: a. Trykk Velg for å lagre volumnivået og gå tilbake til Telefonvalgmenyen. b. Trykk Avslutt hvis du vil beholde de eksisterende innstillingene. 16

17 Menyen Telefonvalg på i2004 Slik justerer du lyttevolumet for telefonrøret: Håndsett - lytte Lavere eller Høyere 1. Velg Håndsett - lytte fra menyen Volumjustering. 2. Trykk Lavere for å senke volumet og Høyere før å øke volumet. 3. Gjør ett av følgende: a. Trykk Velg for å lagre volumnivået og gå tilbake til Telefonvalgmenyen. b. Trykk Avslutt hvis du vil beholde de eksisterende innstillingene. Slik justerer du lyttevolumet for høyttaleren: Høyttalende - lytte Lavere eller Høyere 1. Velg Høyttalende - lytte fra menyen Volumjustering. 2. Trykk Lavere hvis du vil senke volumet. Trykk Høyere hvis du vil øke volumet. 3. Gjør ett av følgende: a. Trykk Velg for å lagre volumnivået og gå tilbake til Telefonvalgmenyen. b. Trykk Avslutt hvis du vil beholde de eksisterende innstillingene. Slik justerer du lyttevolumet for hodetelefonene: Hodesett - lytte 1. Velg Hodesett - lytte fra Volumjustering-menyen. 17

18 Menyen Telefonvalg på i2004 Lavere eller Høyere 2. Trykk Lavere hvis du vil senke volumet. Trykk Høyere hvis du vil øke volumet. 3. Gjør ett av følgende: a. Trykk Velg for å lagre volumnivået og gå tilbake til Telefonvalgmenyen. b. Trykk Avslutt hvis du vil beholde de eksisterende innstillingene. Slik justerer du volumet for ringesignal: Ringesignal Lavere eller Høyere 1. Velg Ringesignal fra Volumjusteringmenyen. 2. Trykk Lavere hvis du vil senke volumet. Trykk Høyere hvis du vil øke volumet. Du hører ringesignalet mens du justerer volumet. 3. Gjør ett av følgende: a. Trykk Velg for å lagre volumnivået og gå tilbake til Telefonvalgmenyen. b. Trykk Avslutt hvis du vil beholde de eksisterende innstillingene. Justere skjermkontrasten Med valget for skjermkontrast kan du justere kontrasten for telefondisplayet. Etter at du har valgt Kontrastjustering fra Telefonvalg-menyen: Lavere eller Høyere 1. Trykk Lavere fra kontrastvinduet hvis du vil senke kontrastnivået for displayet. Trykk Høyere hvis du vil øke kontrastnivået for displayet. 18

19 Menyen Telefonvalg på i Gjør ett av følgende: a. Trykk Velg for å lagre kontrastnivået og gå tilbake til Telefonvalgmenyen. b. Trykk Avslutt hvis du vil beholde de eksisterende innstillingene. Velge et språk Displayet kan vises på mange språk. Etter at du har valgt Språkvalg... fra Telefonvalg-menyen: Deutsche 1. Bruk navigeringstastene til å merke ønsket språk (for eksempel tysk [Deutsche]). Velg 2. Gjør ett av følgende: a. Trykk Velg for å lagre språket og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. b. Trykk Avslutt hvis du vil beholde de eksisterende innstillingene. Velge dato- og tidsformat Det er en rekke dato- og tidsformater. Formatene er basert på 12 timers og 24 timers klokke. Etter at du har valgt Dato/tid fra Telefonvalg-menyen: Velg 1. Bruk navigeringstastene og merk ønsket format. Eksempelformater vises øverst til høyre i displayområdet. 2. Gjør ett av følgende: a. Trykk Velg for å lagre formatet og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. b. Trykk Avslutt hvis du vil beholde de eksisterende innstillingene. 19

20 Menyen Telefonvalg på i2004 Diagn. - infovisning Alternativet Diagn. - infovisning tester displayet og indikatorlampene på telefonen. Etter at du har valgt Diagn. - infovisning fra Telefonvalg-menyen: Tasteklikk 1. Bruk navigeringstastene og bla gjennom listen for å vise displaymuligheter. 2. Trykk Avslutt for å gå tilbake til Telefonvalg-menyen. Ved hjelp av alternativet Tasteklikk kan du velge om det skal komme DTMF-lyder (Dual Tone Multi-Frequency), én enkelttone eller ingen lyd når du klikker en tast på telefonen. Etter at du har valgt Tasteklikk fra Telefonvalg-menyen: Velg 1. Bruk navigeringstastene og merk ett av følgende: a. Ingen for å deaktivere alle toner. b. Hurtigklikk for å aktivere én enkelt tone for alle tastene. c. DTMF for å slå på en separat DTMF-tone for hver tast. 2. Gjør ett av følgende: a. Trykk Velg for å lagre tonevalget og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. b. Trykk Avslutt hvis du vil beholde de eksisterende innstillingene. 20

21 Menyen Telefonvalg på i2004 Velge ringelyd Valget Ringelyd angir telefonens ringetone. Etter at du har valgt Ringelyd... fra Telefonvalg-menyen: 1. Bruk navigeringstastene og merk én av ringelydene. Ringelyd 3 Avspill 2. Trykk Avspill hvis du vil høre et eksempel på ringetonen. 3. Gjør ett av følgende: Velg a. Trykk Velg for å lagre ringelyden og gå tilbake til Telefonvalgmenyen. b. Trykk Avslutt hvis du vil beholde de eksisterende innstillingene. Aktivere samtaleklokke Samtaleklokken måler hvor lang tid anropet tar. Etter at du har valgt aktivering for Samtaleklokke fra Telefonvalg-menyen: På eller Av 1. I skjermbildet Samtaleklokke gjør du ett av følgende: a. Slå på samtaleklokken ved å trykke På. b. Slå av samtaleklokken ved å trykke Av. 2. Gjør ett av følgende: a. Trykk Velg for å lagre endringene og gå tilbake til Telefonvalgmenyen. b. Trykk Avslutt hvis du vil beholde de eksisterende innstillingene. 21

22 Menyen Telefonvalg på i2004 Aktivere oppsett for samtaler Valget Oppsett for samtaler gir mulighet for å bruke hodetelefoner eller høyttaler når telefonrøret er lagt på plass. Etter at du har valgt Oppsett for samtaler fra Telefonvalg-menyen: Høyttalende aktivert eller Hodesett aktivert 1. I skjermbildet Oppsett for samtaler gjør du ett av følgende: a. Trykk Høyttalende aktivert. b. Trykk Hodesett aktivert. Velg 2. Gjør ett av følgende: a. Trykk Velg for å lagre oppsettet og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. b. Trykk Avslutt hvis du vil beholde de eksisterende innstillingene. Endre funk.tastetikett Med valget Endre funk.tastetikett kan du gi nytt navn til etiketten som vises ved siden av hver funksjonstast eller gjenopprette standardetikettene for tastene. Velg Endre funk.tastetikett fra Telefonvalg-menyen og gjør ett av følgende: Endre etikettene: Velg en funksjonstast Avslutt Red. funk.tastetikett <Den nye etiketten vises her> Velg Slett Velg Store/små Velg Symbol/Tekst Fjern Fjern Fjern Mer... Mer... Mer I skjermbildet Endre funk.tastetikett trykker du Velg. 2. Trykk funksjonstasten som skal endres. 3. Angi den nye informasjonen for funksjonstasteetiketten. Trykk pil opp for navigering for å angi spesialtegn. Merk: Hvis du angir en primærnummertast, vises en feilmelding. 4. Trykk Velg for å lagre endringene og gå tilbake til Telefonvalg-menyen. 22

23 Menyen Telefonvalg på i2004 Gjenopprette standardetikettene: Gj.oppr. alle tastetik. Gj.oppr. en tastetik. Gjør ett av følgende: 1. Hvis du vil gjenopprette alle standardetikettene: a. I skjermbildet Endre funk.tastetikett trykker du Gj.oppr. alle tastetik.. b. Trykk Ja for å endre alle funksjonstastene til standardverdiene. Merk: Du kan ikke angre endringen etter at du har valgt Ja og verdiene er endret til standardverdiene. Funksjonstasteetikettene er slettet i minnet. Etikettinnstillingene må angis på nytt. 2. Hvis du vil gjenopprette én valgt etikett: a. Trykk Gj.oppr. en tastetik.. b. Trykk Velg. c. Trykk en funksjonstasteetikett. d. Velg Ja for å endre den valgte funksjonstasteetiketten til standardverdien. 23

24 Menyen Telefonvalg på i2004 Apparatinfo Valget Apparatinfo viser følgende apparatspesifikke opplysninger: IP-adresse Internett-telefonens maskinvare-id Gjeldende fastvareversjon Vanlige og konfigurerte TN-er programmert på apparatet Node-ID og IP-adresse Hvilket Voice Gateway Media Card Internett-telefonen er registrert på Etter at du har valgt Apparatinfo fra Telefonvalg-menyen: 1. Bruk navigeringstastene og bla gjennom listen for å vise apparatinformasjonen. 2. Trykk Avslutt for å gå tilbake til Telefonvalg-menyen. 24

25 Anropsfunksjoner Anropsfunksjoner Systemadministrasjon kreves for anropsfunksjoner. Kontakt systemadministratoren for å konfigurere disse funksjonene og kodene på telefonen. Anropsfunksjonene og de fleksible funksjonskodene (FFC Flexible Feature Codes) som er beskrevet i de følgende avsnittene, må tilordnes telefonen og støttes av systemprogramvaren. Du får tilgang til en funksjon ved å trykke en funksjonstast eller ved å taste en fleksibel funksjonskode. Merk: Når det står "Løft telefonrøret" i denne håndboken, kan du også trykke hodetelefon- eller høyttalertasten. 25

26 Foreta et anrop Foreta et anrop Denne delen beskriver funksjonene som er tilgjengelige når du skal foreta et anrop. Du kan foreta anrop fra en i2004-telefon på flere måter. Slik foretar du et anrop: Gjør ett av følgende: a. Trykk linjetasten. b. Løft telefonrøret. c. Trykk høyttalertasten. d. Hvis hodetelefoner er tilkoplet, trykker du hodetelefontasten. 2. Slå nummeret. Foreta et anrop med røret på La telefonrøret ligge på plass. 2. Trykk en linjetast. 3. Slå nummeret når du hører summetonen. 4. Når anropet blir besvart, løfter du telefonrøret. Foreta et anrop med røret av 1. Løft telefonrøret. 2. Slå nummeret. 26

27 Foreta et anrop Bruke høyttaleroppringing Med høyttaleroppringing kan du bruke den innebygde mikrofonen og høyttaleren i stedet for telefonrøret. Under et aktivt anrop kan du veksle mellom håndsettmodus og høyttalermodus. Slik svarer du på et anrop i høyttalermodus: Trykk høyttalertasten. Slik avslutter du et høyttaleranrop: Trykk Legg på-tasten. Slik demper du et høyttaleranrop: Slik bytter du fra høyttaler- til telefonrørmodus: 1. Trykk Demp-tasten. LED-indikatoren blinker. 2. Trykk Demp-tasten en gang til for å gå tilbake til et toveis høyttaleranrop. 1. Løft telefonrøret. 2. Legg på røret når du vil avslutte anropet. Slik bytter du fra telefonrør- til høyttalermodus: 1. Trykk høyttalertasten. 2. Legg på telefonrøret. 3. Trykk Legg på-tasten for å avslutte anropet. 27

28 Foreta et anrop Slik bruker du hodetelefoner: 1. Kople hodetelefonene til hodetelefonkontakten eller telefonrørkontakten, avhengig av hvilken type hodetelefoner og telefon du bruker. 2. Trykk hodetelefontasten. Merk: Hodetelefoner både med og uten forsterker er kompatible med i2004 Internett-telefonen. 3. Juster volumet i hodetelefonene ved å bruke Volumjustering... i Telefonvalgmenyen. Slik bytter du fra høyttaler til hodetelefoner: 1. Kople til hodetelefonene og slå dem på. 2. Trykk hodetelefontasten. Bruke firmakatalogen Bruk katalogfunksjonen til å vise, velge og slå numre i firmakatalogen. 1. Trykk Katalog-tasten for å få tilgang til firmakatalogen. Firmakatalog 2. Bruk navigeringstastene til å merke en katalog i listen. Velg 3. Trykk Velg. 28

29 Foreta et anrop Slik søker du etter et bestemt nummer: STORE Søk Ring 1. Når du blir bedt om det, bruker du tastaturet til å skrive inn ønsket navn i formatet "Etternavn, Fornavn". Hvis du vil redigere oppføringen, gjør du ett av følgende: a. Bruk talltastene 1 9 til å skrive bokstaver. b. Skriv store bokstaver ved å bruke det andre nivået med funksjonstaster og trykk Store/små-tasten. c. Skriv spesialtegn ved å bruke navigeringstastene til å bevege deg oppover og nedover (det vises en Velg-tast som du trykker for å velge tegnene). d. Fjern bokstaven til venstre for markøren ved å trykke Slett-tasten. 2. Trykk Søk-tasten for å finne ønsket navn. Merk: Ved et vellykket søk vises det første treffet på skjermen. 3. Gjør ett av følgende: a. Trykk Ring-tasten for å ringe nummeret som ble funnet. b. Hvis søket ikke gir noen treff, starter du et nytt søk eller endrer informasjonen i det første søket. c. Trykk Avslutt-tasten for å avslutte uten å ringe. 29

30 Foreta et anrop Slik blar du til et bestemt nummer: Ring 1. Bruk navigeringstastene til å bla gjennom navnene i firmakatalogen. Merk: Bruk høyre tast for å aktivere kortvisning (navn, telefonnummer og avdelingsnavn). Bruk venstre tast for å gå tilbake til listevisning etter at du har aktivert kortvisning. 2. Trykk Ring-tasten for å ringe nummeret som ble funnet. Merk: Hvis det ikke er knyttet et linjenummer til katalogoppføringen, vises meldingen "Ingen nummer i katalog". Hvis ingen linjetast er tilgjengelig, vises meldingen "Ingen tilgjengelig linje". Etter at meldingen har blitt vist, velger du Utført for å gå tilbake til listevisning eller kortvisning. Bruke Forhåndsvisning Bruk Forhåndsvisning-funksjonen til å angi, forhåndsvise og redigere numre før du ringer. Slik bruker du Forhåndsvisning: 1. Slå nummeret uten å velge en linjetast Trykk en linjetast for å ringe nummeret. 3. Løft telefonrøret når anropet blir besvart, eller begynn å snakke hvis du bruker høyttalermodus. 30

31 Foreta et anrop Slik redigerer du et forhåndsvisningsnummer: 1. Slå nummeret uten å velge en linjetast. 2. Bruk navigeringstastene til å merke numrene. Tast deretter nye numre Trykk en linjetast for å ringe nummeret. Bruke Automatisk nummervalg Bruk funksjonen Automatisk nummervalg til å vise, lagre og automatisk ringe telefonnumre. Slik bruker du automatisk nummervalg: AutNrValg Slik viser du nummer for automatisk nummervalg: Vis AutNrValg Slik lagrer du et nummer for automatisk nummervalg: AutNrValg 1. Løft telefonrøret. 2. Velg en tilknyttet tast for automatisk nummervalg fra det øvre displayområdet, og trykk denne for å ringe nummeret. 1. Trykk Vis. 2. Finn den konfigurerte tasten for automatisk nummervalg i det øvre displayområdet, og trykk denne. 1. Trykk en passende tast for automatisk nummervalg uten å løfte telefonrøret. Merk: Displayet viser ordet "AutNrValg" ved siden av den aktuelle tasten. 31

32 Foreta et anrop AutNrValg 2. Slå det telefonnummeret (inkludert tilgangskode) som skal lagres i den valgte tasten for automatisk nummervalg. 3. Trykk tasten for automatisk nummervalg en gang til for å lagre nummeret på den valgte tasten. Merk: Når et nummer har blitt lagret, vises ordet "AutNrValg" samt det lagrede nummeret. 4. Tilordne en etikett til tasten. Når etiketten er tilordnet, forsvinner nummeret, og bare etiketten vises på skjermen ved siden av tasten. Aktivere ventekopling Bruk ventekoplingsfunksjonen hvis du hører et opptattsignal eller hvis ingen svarer når du ringer. Ventekopling aktiverer en tonevarsling som du mottar når personen du prøvde å ringe til, er tilgjengelig eller har brukt telefonen. Ventekopling slår også nummeret på nytt automatisk. Slik bruker du ventekopling: RingIg Slik ringer du det ønskede nummeret når du blir varslet: RingIg 1. Slå et nummer og få opptattsignal eller ikke svar. 2. Gjør ett av følgende: a. Trykk RingIg-tasten. b. Tast funksjonskoden for aktivering av ventekopling. 1. Løft telefonrøret etter at du har hørt varslingstonen. 2. Trykk RingIg-tasten for å ringe nummeret automatisk. 32

33 Foreta et anrop Slik avslutter du ventekoplingen før du blir varslet: RingIg Gjør ett av følgende: a. Trykk RingIg-tasten en gang til før du hører varslingstonen. b. Tast funksjonskoden for deaktivering av ventekopling. Slå det siste nummeret på nytt Bruk funksjonen for oppringing av det siste nummeret for automatisk å ringe det siste nummeret du slo. Slik bruker du oppringing av siste nummer: Gjør ett av følgende: 1. Ring på nytt ved å bruke telefonrøret: eller a. Løft telefonrøret. b. Trykk linjetasten. 2. Trykk linjetasten to ganger uten å løfte av telefonrøret (det siste nummeret du slo, blir automatisk ringt opp). Bruke kortnummeranrop Tast en én-, to- eller tresifret kode (0 999), og bruk funksjonen Kortnummeranrop til å lagre, redigere og automatisk ringe numre du bruker ofte. Slik lagrer du et nummer for kortnummeranrop: KAnrK 1. Trykk tasten for kontroll av kortnummeranrop. Det trekantede ikonet blinker og angir programmeringsmodus. 33

34 Foreta et anrop KAnrK Slik foretar du et kortnummeranrop: 2. Når du blir bedt om det: a. Tast en én-, to- eller tresifret kode (0 999) og telefonnummeret (internnummer, det eksterne nummeret eller fjernanropsnummer). b. Slå tilgangskoden om nødvendig. 3. Trykk tasten for kontroll av kortnummeranrop en gang til for å lagre koden og nummeret. Det blinkende ikonet blir slått av. 1. Løft telefonrøret. KAnrK 2. Trykk tasten for kontroll av kortnummeranrop. 3. Slå koden for kortnummeranrop for å ringe nummeret automatisk. Utføre et systemkortnummeranrop Bruk funksjonen for systemkortnummeranrop til å slå koder for kortnummeranrop som overstyrer alle begrensningene for et anrop. Slik foretar du et systemkortnummeranrop: 1. Løft telefonrøret. KNrBr. eller KNrKtr 2. Trykk tasten for systemkortnummeranrop (KNrBr.) eller tasten for kontroll av systemkortnummeranrop (KNrKtr). 3. Slå koden for kortnummeranrop for å ringe nummeret automatisk. 34

35 Foreta et anrop Bruke direktelinje Bruk direktelinjefunksjonen til automatisk å ringe et bestemt nummer. Andre funksjoner, for eksempel omdirigering av anrop, kan legges til direktelinjen. Funksjonen for omdirigering av anrop omdirigerer et direktelinjeanrop slik at det utelukkende besvares av en person. Slik bruker du direktelinje: Dir.linje Trykk DirLin for å ringe nummeret automatisk. Utføre et intercom-anrop Bruk intercom-funksjonen til å ringe et medlem av intercom-gruppen din, ved å trykke koden som er tilordnet hvert medlem. Slik utfører du et intercom-anrop: 1. Løft telefonrøret. Intercom 2. Trykk Intcom-tasten. 3. Slå den en- eller tosifrede koden for ønsket medlem av intercom-gruppen. Slik besvarer du et intercom-anrop mens du er på en annen linje enn linjen for intercom-gruppen: eller 1. Trykk en av følgende taster: a. Vent-tasten for å sette det aktive anropet på venting. b. Legg på-tasten for å avslutte anropet. Intercom 2. Trykk Intcom-tasten og begynn å snakke. 35

36 Svare på et anrop Svare på et anrop Ved hvert innkommende anrop begynner telefonen å ringe og LCD-indikatoren blinke. å Slik svarer du på et anrop: eller eller 2498 eller 1. Gjør ett av følgende: a. Løft telefonrøret. b. Trykk høyttalertasten som er plassert på venstre side av telefonrøret. Merk: Det er ikke sikkert at høyttalerfunksjonen er tilgjengelig på telefonen din. c. Trykk linjetasten ved siden av LCD-indikatoren når den blinker. d. Trykk hodetelefontasten hvis du har koplet hodetelefoner til telefonen. 36

37 I løpet av et aktivt anrop I løpet av et aktivt anrop Denne delen beskriver funksjoner som er tilgjengelige under et aktivt anrop. Sette et anrop på venting Bruk ventefunksjonen når du snakker på én linje, og det kommer inn et annet anrop på en annen linje. Behold det opprinnelige anropet ved å sette det på venting, og svar så på det andre anropet. Slik setter du et anrop på venting: Slik henter du et anrop som er satt på venting: 2498 Trykk Vent-tasten. Indikatoren blinker ved siden av linjen som er satt på venting. Merk: Hvis automatisk venting er aktivert, blir det aktive anropet automatisk satt på venting når du svarer på det andre anropet. Trykk linjetasten ved siden av den blinkende indikatoren. Overføre et anrop Bruk overføringsfunksjonen til å omdirigere et anrop til riktig person. Slik bruker du overføringsfunksjonen til å dirigere et anrop til en tredje person: OVERFØR 1. Trykk Overfør-tasten. Den andre personen blir satt på venting, og du får summetone. Indikatoren blinker jevnt. 2. Slå linjenummeret som anropet skal overføres til. OVERFØR 3. Når du hører at det ringer eller en person svarer, trykker du Overfør. 37

38 I løpet av et aktivt anrop Slik går du tilbake til originalanropet hvis overføringen ikke fullføres: 2498 Hvis den oppringte personen ikke er tilgjengelig, trykker du linjetasten (ved siden av indikatoren) for å gå tilbake til det opprinnelige anropet. Bruke tilbakeringing med tidsbestemt påminnelse Bruk funksjonen for tilbakeringing med tidsbestemt påminnelse for å motta en påminnelse når et overført anrop ikke blir besvart. Slik bruker du tilbakeringing med tidsbestemt påminnelse: OVERFØR 1. Trykk Overfør-tasten. Anropet blir satt på venting. 2. Slå nummeret som anropet skal overføres til. OVERFØR 3. Gjør ett av følgende: a. Trykk Overfør en gang til. eller b. Legg på telefonrøret før linjen svarer. Dette starter tidsuret for påminnelsen. Merk: Hvis overføringen er fullført, stopper tidsuret. Hvis det overførte anropet ikke blir besvart, ringer telefonen din: OVERFØR 1. Løft telefonrøret for å bli koplet tilbake til den opprinnelige innringeren. 2. Gjør ett av følgende: a. Trykk Overfør og gjenta overføringen (til et annet nummer). b. Hvis overføringen besvares mens du er på linjen, trykker du Legg påtasten for å fullføre overføringen. 38

39 I løpet av et aktivt anrop Bruke tilbakeringing til sentralbord Bruk funksjonen for tilbakeringing til sentralbord for å kontakte en operatør under et anrop, og kople anropet til operatøren. Slik kontakter du sentralbordet i løpet av et anrop: TilbSB 1. Trykk TilbSB og hold linjen til operatøren svarer. 2. Trykk Legg på-tasten. Innringeren forblir koplet til operatøren. Bruke samtaleparkering Bruk funksjonen for samtaleparkering for å sette et anrop midlertidig på venting (parkert) og hente et anrop fra en hvilken som helst telefon. Bruk av samtaleparkering legger ikke beslag på en linje, og hvis det er konfigurert på hele nettverket, kan samtaleparkering brukes på tvers av nettverket. En systemlinje for parkering kan konfigureres til å parkere de fleste anropene automatisk. Slik parkerer du et anrop på linjen for systemparkering eller din egen linje: Parker Slik parkerer du et anrop på en annen linje enn linjen for systemparkering eller din egen linje: Parker Parker Under et aktivt anrop trykker du Parker to ganger. Som standard parkeres anropet på din linje med mindre en systemparkering er aktivert for automatisk å parkere anrop på systemet. 1. Trykk Parker. 2. Slå nummeret til linjen der du vil parkere samtalen. Parker 3. Trykk Parker. 39

40 I løpet av et aktivt anrop Slik parkerer du et anrop ved hjelp av SPRE- eller funksjonskoden: OVERFØR eller Konfer. 1. Trykk Overfør eller Konferanse. 2. Slå funksjonskoden for samtaleparkering. OVERFØR eller Konfer. 3. Hvis du vil bruke et alternativt linjenummer fra linjen for systemparkering eller din egen linje, slår du linjenummeret der du vil parkere anropet. 4. Trykk Overfør eller Konferanse. Slik henter du et parkert anrop: 1. Løft telefonrøret. Parker 2. Trykk Parker. 3. Slå funksjonskoden for samtaleparkering. 4. Slå nummeret til linjen der du parkerte anropet. Merk: Hvis et parkert anrop ikke blir hentet innen en angitt tidsperiode, ringer det tilbake til telefonen din eller operatøren. 40

41 I løpet av et aktivt anrop Registrere et innringernummer Bruk funksjonen for innringernummer til å registrere innringerens nummer eller debitere et anrop fra et kontonummer for regnskapsformål, under et aktivt anrop. Slik registrerer du et innringernummer for regnskapsformål: Innr. Innr. 1. Trykk Innringer-tasten for å sette innringeren på venting. Det angitte nummeret vises. 2. Slå et nummer til en debiteringskonto eller innringernummeret. Merk: Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker Debitering-tasten, kan du se "Debitere et anrop eller debitere et overstyrt anrop" på side Trykk Innringer for å gå tilbake til anropet. Vise innkommende anrop Bruk visningsfunksjonen til å vise nummeret og navnet (hvis tilgjengelig) for et annet innkommende anrop under et aktivt anrop, uten å forstyrre det pågående anropet. Slik viser du informasjon om et innkommende anrop i løpet av et pågående anrop: Vis Trykk Vis. 2. Trykk den blinkende linjetasten. Informasjonen for Samtale venter vises. Merk: Når Vis-tasten brukes sammen med andre funksjonstaster, vises informasjonen som er knyttet til disse funksjonstastene. 41

42 I løpet av et aktivt anrop Spore et sjikaneanrop Bruk funksjonen for sporing av sjikaneanrop til å spore plagsomme anrop inne i systemet. Slik bruker du sjikanesporing under et anrop: Sjik.spor. Slik bruker du sjikanesporing uten sjikanesporingstast: OVERFØR Konfer. eller Trykk Sjik.spor. 1. Trykk Overfør eller Konferanse. p 2. Slå SPRE-koden etterfulgt av 83, eller slå funksjonskoden for sjikanesporing for automatisk å bli koplet tilbake. 42

43 Innkommende anrop Innkommende anrop Denne delen beskriver hvilke funksjoner som brukes med innkommende anrop. Aktivere automatisk svar Når funksjonen for automatisk svar er aktivert, vil apparatet automatisk svare i høyttalermodus etter ett ring. Anrop blir derimot ikke viderekoplet til talemeldingstjenesten. Slik aktiverer du automatisk svar: AutoSvar Slik deaktiverer du automatisk svar: AutoSvar Trykk AutoSvar. Trykk AutoSvar en gang til. Aktivere anropshenting Bruk funksjonen for anropshenting til å besvare anrop fra en hvilken som helst telefon i den samme hentegruppen, eller i en annen hentegruppe. Slik besvarer du et anrop i din egen hentegruppe: 1. Løft telefonrøret. Innhent 2. Trykk Innhent eller tast funksjonskoden for ringenummer for hentegruppe. Slik besvarer du et innkommende anrop i en annen hentegruppe: 1. Løft telefonrøret. Gruppehent 2. Trykk Gruppehent eller tast den fleksible funksjonskoden for innhentingsgruppen. 43

44 Innkommende anrop 3. Slå hentegruppenummeret for telefonen som ringer. Slik besvarer du et anrop på en bestemt linje i en hvilken som helst hentegruppe: 1. Løft telefonrøret. Innhent nr 2. Trykk Innhent nr eller tast funksjonskoden for katalognummer for hentegruppe. 3. Slå nummeret til den telefonen som ringer (i anropshentegruppen din). Hvis hentenummeret eller gruppenummeret er ugyldig (du hører et lydsignal og skjermen viser Legg på og prøv igjen), trykker du Legg på-tasten. Bruke Samtale venter Bruk funksjonen Samtale venter for å bli varslet med et lydsignal om et inkommende anrop. Funksjonen setter også det aktive anropet på venting mens du besvarer det nye anropet. Slik besvarer du et innkommende anrop mens du har et aktivt anrop: Samt.vent. 1. Når du hører lydsignalet for innkommende anrop, trykker du Vent-tasten for å sette det aktive anropet på venting. Merk: Hvis automatisk venting er aktivert, er det ikke nødvendig å trykke Vent-tasten. 2. Trykk Samtale venter. 44

45 Innkommende anrop Slik går du tilbake til den første telefonsamtalen: eller 1. Gjør ett av følgende: a. Trykk Vent-tasten for å sette det andre anropet på venting. b. Trykk Legg på-tasten for å avslutte det andre anropet Hvis du ikke har en tast for Samtale venter: Trykk linjetasten som er tilknyttet det første anropet. 1. Trykk Legg på-tasten for å avslutte det aktive anropet, og svar så på det innkommende anropet. 2. Trykk linjetasten ved siden av det blinkende statusikonet for å besvare det innkommende anropet. 45

46 Når du er borte fra telefonen Når du er borte fra telefonen Denne delen beskriver hvilke funksjoner som kan brukes når du er borte fra telefonen. Bruke medflytting Bruk medflyttingsfunksjonen til å dirigere innkommende anrop til å ringe på en annen linje. Hvis telefonen holder på å ringe, kan du ikke medflytte det anropet. Slik medflytter du anropene dine, eller endrer medflyttingsnummeret: Medflytte Medflytte 1. Trykk Medflytt, eller løft telefonrøret og tast funksjonskoden for aktivering av medflytting av alle anrop. 2. Slå nummeret dit du vil medflytte anropene dine. 3. Trykk Medflytt. Slik avslutter du medflytting: Slik reaktiverer du medflytting til det samme nummeret: Medflytte Medflytte Medflytte Trykk Medflytt, eller løft telefonrøret og tast funksjonskoden for deaktivering av medflytting av alle anrop. Trykk Medflytt to ganger. 46

47 Når du er borte fra telefonen Bruke intern medflytting Bruk intern medflytting for å tillate at bare anrop fra interne linjer ringer på en annen linje. Anrop som kommer utenfra ditt telefonsystem, vil fremdeles ringe på telefonen. Aktive innkommende anrop kan ikke medflyttes. Slik medflytter du interne anrop: IntMFlytt IntMFlytt 1. Trykk IntMFlytt, eller løft telefonrøret og tast funksjonskoden for aktivering av medflytting av interne anrop. 2. Slå nummeret til dit du vil medflytte de interne anropene. 3. Trykk IntMFlytt. Slik avslutter du medflytting av interne anrop: IntMFlytt Slik reaktiverer du medflytting til det samme nummeret: IntMFlytt IntMFlytt Trykk IntMFlytt, eller løft telefonrøret og tast funksjonskoden for deaktivering av medflytting av interne anrop. Trykk IntMFlytt to ganger. 47

48 Når du er borte fra telefonen Bruke ekstern medflytting Bruk Ekstern medflytting til å medflytte anrop (fra en telefon som ikke er din) til en annen telefon. Slik aktiverer du ekstern medflytting: 1. Løft telefonrøret. # 7. Trykk #-tasten. 2. Hvis du ringer fra en telefon utenfor systemet, må du slå direktenummeret ditt til systemet og vente på summetone. 3. Slå funksjonskoden for aktivering av ekstern medflytting for å aktivere funksjonen. 4. Slå stasjonskontrollpassordet ditt. En summetone høres. 5. Gjør ett av følgende: a. Slå linjenummeret ditt. b. Hvis du vil medflytte anrop til det forrige medflyttingsnummeret, trykker du #-tasten. (Ikke utfør trinn 6 og 7). 6. Slå nummeret som anropene skal medflyttes til. Hvis du medflytter anrop til et ugyldig nummer, hører du et hurtig opptattsignal. 48

49 Når du er borte fra telefonen Slik avslutter du ekstern medflytting: 1. Løft telefonrøret. 2. Hvis du ringer fra en telefon utenfor systemet, må du slå direktenummeret ditt til systemet og vente på summetone. 3. Slå funksjonskoden for deaktivering av ekstern medflytting. 4. Slå stasjonskontrollpassordet ditt. Sikre telefonen # 6. Trykk #-tasten. 5. Slå linjenummeret ditt etter at du har hørt summetonen. Bruk funksjonen for elektronisk lås for å hindre at andre foretar anrop fra telefonen din. Låsen består av et passord som du kan endre. Slik låser du telefonen: 1. Løft telefonrøret. 2. Slå funksjonskoden for aktivering av elektronisk lås. 3. Slå stasjonskontrollpassordet ditt. 4. Gjør ett av følgende: a. Hvis du angir dette lokalt, trykker du Legg på-tasten. b. Hvis du angir funksjonskoden eksternt, slår du linjenummeret ditt. 49

50 Når du er borte fra telefonen Slik låser du opp telefonen: 1. Løft telefonrøret. 2. Slå funksjonskoden for deaktivering av elektronisk lås. 3. Slå stasjonskontrollpassordet ditt. 4. Gjør ett av følgende: a. Hvis du angir dette lokalt, trykker du Legg på-tasten. b. Hvis du angir funksjonskoden eksternt, slår du linjenummeret ditt. Slik endrer du passordet (må gjøres fra din egen telefon): 1. Løft telefonrøret. 2. Slå funksjonskoden for endring av stasjonskontrollpassordet. 3. Slå det nåværende passordet for telefonen. 4. Slå det nye passordet. 5. Slå det nye passordet en gang til. 6. Trykk Legg på-tasten. 50

51 Snakke med mer enn én person Snakke med mer enn én person Denne delen beskriver funksjoner som gjør det mulig for flere enn to personer å delta i en samtale. Bruke samtalekoplingsfunksjonen Bruk samtalekoplingsfunksjonen til å kople anrop til det aktive anropet. Da blir det opprettet en konferanse mellom de to innringerne og deg selv. Slik kopler du til et anrop som er satt på venting (på en annen linje) til det aktive anropet: Konfer. 1. Trykk Konferanse-tasten Konfer. 2. Trykk linjetasten med nummeret som tilhører innringeren du vil kople til det aktive anropet. 3. Trykk Konferanse-tasten en gang til, slik at personen som var satt på venting, blir med i samtalen. Sette opp et konferanseanrop Bruk et konferanseanrop for tre personer (eller seks personer, avhengig av telefonens konfigurasjon), inkludert deg selv. Slik setter du opp et konferanseanrop: Konfer. Konfer. 1. Under et anrop trykker du Konferansetasten for å sette personen på venting. Du hører summetonen. 2. Slå nummeret til den personen du vil inkludere i konferanseanropet. På dette tidspunktet kan du snakke privat med personen du vil inkludere. 3. Trykk Konferanse-tasten en gang til for å sette alle personene i konferanse. 4. Gjenta om nødvendig prosedyren til alle personene er med i konferansen. 51

52 Snakke med mer enn én person Hvis personen du vil inkludere i konferansen, ikke er tilgjengelig: 1. Trykk Legg på-tasten Trykk linjetasten med det blinkende ikonet for å gå tilbake til det opprinnelige anropet. Bruke funksjonen for visning og frakopling av konferansedeltagere Bruk funksjonen for visning av konferansedeltagere for å vise en liste over aktive konferansedeltagere og kople en konferansedeltager fra konferanseanropet. Slik viser du aktive konferansedeltagere: KonfDVisn Slik kopler du fra en konferansedeltager: KonfDVisn Under et konferanseanrop trykker du Konferansedeltagervisning-tasten for å slå på indikatoren. Hver gang du trykker tasten, viser skjermbildet en ny aktiv konferansedeltager. Merk: Denne handlingen har ingen innvirkning på displayene til de andre telefonene som brukes i konferansen. 2. Trykk Legg på-tasten. Hvis det er konfigurert, vises Antall konferansedeltagere igjen med oppdatert informasjon om det totale antallet konferansedeltagere. Indikatoren blir slått av. 1. Under et konferanseanrop trykker du Konferansedeltagervisning-tasten til konferansedeltageren du vil kople fra, vises på skjermen. 2. Trykk linjetasten der konferanseanropet pågår. 52

53 Snakke med mer enn én person 3. Gjør ett av følgende: a. For én enkelt konferansedeltager trykker du Legg på-tasten. Hvis det er konfigurert, vises Antall konferansedeltagere igjen med oppdatert informasjon om det totale antallet konferansedeltagere. Indikatoren blir slått av. b. For flere konferansedeltagere gjentar du trinn 1 og 2 til alle konferansedeltagerne er frakoplet. Trykk deretter Legg på-tasten. Bruke gruppeanrop Bruk funksjonen for gruppeanrop for automatisk å ringe opp medlemmene av en forhåndsdefinert gruppe, en etter en, til alle svarer. Slik ringer du gruppemedlemmer: 1. Løft telefonrøret. Grp.anrop 2. Trykk Gruppeanrop-tasten eller tast funksjonskoden for gruppeanrop. Funksjonen ringer automatisk alle gruppemedlemmene. Ikonet blinker til alle medlemmene har svart. Telefonnumrene til gruppemedlemmene vises på displayet etter hvert som de svarer. Når den siste personen har svart, lyser indikatoren for gruppeanrop jevnt. Hvis noen i gruppen har et konferanseanrop eller et annet gruppeanrop, blir de ikke koplet til gruppeanropet ditt. Når alle personene i gruppen har svart, kan bare den personen som utførte gruppeanropet, sette anropet på venting. 53

54 Snakke med mer enn én person Slik besvarer du et gruppeanrop: Slik avslutter du et gruppeanrop: Løft telefonrøret. Merk: Om varslingstoner: a. Hvis du har et aktivt anrop og mottar tre lydsignaler på ti sekunder hver, betyr det at du varsles om et gruppeanrop på den gjeldende linjen. b. Hvis du har et aktivt anrop på en annen linje på telefonen når gruppeanropet blir utført, hører du et langt lydsignal gjennom telefonrøret eller høyttaleren. c. Du blir ikke varslet om gruppeanrop hvis du allerede deltar i et konferanseanrop eller et annet gruppeanrop. Trykk Legg på-tasten. Merk: Når personen som utførte gruppeanropet, legger på, blir anropet avsluttet for alle medlemmene i gruppen. Imidlertid kan medlemmene i gruppeanropet kople fra anropet uten at det har innvirkning på de andre medlemmene i anropet. 54

55 Arbeide uten å bli forstyrret Arbeide uten å bli forstyrret Denne delen beskriver funksjoner som du kan bruke for å unngå å bli forstyrret mens du arbeider. Aktivere Apparat opptatt Bruk funksjonen Apparat opptatt for å få telefonen til å gi opptattsignal til alle innringere. Slik aktiverer du Apparat opptatt: GjAppOppt Slik deaktiverer du Apparat opptatt: GjAppOppt Trykk GjAppOppt, eller løft telefonrøret og tast funksjonskoden for aktivering av Apparat opptatt. Trykk GjAppOppt en gang til for å deaktivere funksjonen, eller løft telefonrøret og tast funksjonskoden for deaktivering av Apparat opptatt. 55

56 Andre anropsfunksjoner Andre anropsfunksjoner Funksjonen Automatisk overføring av oppringing Bruk funksjonen Automatisk overføring av oppringing til å overføre sifre via tasten for automatisk nummervalg til sentralen etter et brudd som varsler bylinjeoppringing. Du må ha et aktivt bylinjeanrop fra eller til en sentral som tilbyr Centrex eller funksjoner for utveksling av linjetype. Slik bruker du Automatisk overføring av oppringing når du besvarer et innkommende anrop fra en bylinje: CentrexSHF AutNrValg 1. Trykk CentrexSHF og vent på avbrutt summetone. 2. Trykk AutNrValg for å ringe det ønskede nummeret. 3. Trykk Legg på-tasten for å avslutte anropet. Bruke sekretærsignalet Bruk sekretærfunksjonen til å varsle en annen person om et anrop, en besøkende eller en forespørsel. Ved hjelp av to telefoner som er koplet sammen kan den ene personen signalisere den andre. Den som blir signalisert, hører et ringesignal. Slik sender du et sekretærsignal til telefonen som er koplet til din: SekrSig SekrSig 1. Trykk SekrSig. Telefonen som er koplet til din, ringer så lenge du holder nede tasten. 2. Når du er ferdig å signalisere, slipper du SekrSig-tasten. 56

57 Andre anropsfunksjoner Bruke Kringkastingstilkobling til en annonsering Bruk funksjonen Kringkastingstilkobling til å komme med en annonsering over et personsøksystem. Merk: En personsøktast på sentralbordet overstyrer og kopler fra telefonene. Telefonene må gå inn i personsøklinjen igjen. Slik kopler du til Kringkasting: 1. Løft telefonrøret. 2. Slå tilgangskoden for personsøklinjen for å fullføre tilkoplingen til personsøksystemet. 3. Kom med annonseringen. Slik kopler du fra Kringkasting: 4. Trykk Legg på-tasten. Bruke Centrex/Linjebyttebrudd Bruk funksjonen Centrex/Linjebyttebrudd under et aktivt anrop for å bruke en Centrex-tjeneste, for eksempel anropsoverføring eller treveis oppringing. Slik bruker du Centrex/ Linjebyttebrudd: CentrexSHF 1. Under et anrop trykker du CentrexSHF. En spesiell summetone høres. 2. Slå kodene for den tilpassede Centrexfunksjonen. 3. Trykk Legg på-tasten for å avslutte anropet. 57

58 Andre anropsfunksjoner Debitere et anrop eller debitere et overstyrt anrop Bruk funksjonen for anropsdebitering til å debitere et anrop fra en bestemt konto. Med funksjonen for overstyrt debitering kan du debitere fjernanrop fra en telefon som er begrenset til lokalanrop. Slik debiterer du et lokal- eller fjernanrop fra en konto før du ringer opp: 1. Løft telefonrøret. Debitering 2. Trykk Debitering eller slå funksjonskoden for registrering av anropsinformasjon. 3. Slå nummeret til debiteringskontoen. 4. Slå nummeret når du hører summetonen. Slik debiterer du et pågående anrop: OVERFØR Konfer. eller 1. Trykk Overfør-tasten eller Konferanse-tasten. Debitering 2. Trykk Debitering eller slå funksjonskoden for registrering av anropsinformasjon. 3. Slå nummeret til debiteringskontoen Trykk linjetasten for å gå tilbake til anropet. 58

59 Andre anropsfunksjoner Slik debiterer du et anrop fra en konto når du overfører et anrop: OVERFØR 1. Trykk Overfør-tasten. Anropet er satt på venting. Debitering 2. Trykk Debitering eller slå funksjonskoden for registrering av anropsinformasjon. 3. Slå nummeret til debiteringskontoen. 4. Når du får summetone, slår du nummeret der anropet skal overføres. OVERFØR Slik debiterer du et anrop fra en konto når du inkluderer noen i et konferanseanrop: Konfer. Debitering 5. Trykk Overfør-tasten når du hører at telefonen ringer. Merk: Du kan snakke privat med personen ved overføringsnummeret før du trykker Overfør. 1. Trykk Konferanse-tasten. Anropet blir satt på venting. 2. Trykk Debitering eller slå funksjonskoden for registrering av anropsinformasjon. 3. Slå nummeret til debiteringskontoen. 4. Slå nummeret til den personen du vil inkludere i konferanseanropet. Konfer. 5. Trykk Konferanse-tasten. 59

60 Andre anropsfunksjoner Bruke overstyringsfunksjonen Bruk overstyringsfunksjonen til å overstyre et aktivt anrop etter at du har forsøkt å utføre en overstyrt ventekopling. Bruk overstyring ved vanlige anrop eller konsultasjonsanrop (for eksempel når du setter et anrop på venting og ringer en annen person). Slik bruker du overstyring: Overstyring Overstyring Slik avslutter du tilkoplingen: Du får opptattsignal etter at du har slått et telefonnummer. 1. Trykk Overstyr. eller tast funksjonskoden for overstyring for å starte en overstyrt ventekopling. Hvis en av personene i anropet legger på, vil du høre et overflytsignal (hurtig opptattsignal). 2. Trykk Overstyr. en gang til, eller tast funksjonskoden for overstyring en gang til. De to andre persone i anropet hører en overstyringstone, og det opprettes et konferanseanrop mellom alle tre. Hvis noen legger på, vil de andre personene fremdeles være koplet til hverandre. Trykk Legg på-tasten. Bruke funksjonen for overstyrt ventekopling Bruk funksjonen for overstyrt ventekopling til automatisk å ringe en annen telefon (internt eller eksternt) så snart den telefonen koples fra et pågående anrop. Overstyrt ventekopling og prioritetsoverstyring blir sammen kalt overstyring. Slik bruker du overstyrt ventekopling: Du får opptattsignal etter at du har slått et telefonnummer. 60

61 Andre anropsfunksjoner Overstyring Slik svarer du et anrop som er ventekoplet til linjen din: 1. Trykk Overstyr eller tast funksjonskoden for overstyring for å starte en overstyrt ventekopling. Merk: Personen du ringte, hører et lydsignal, og du hører ringesignal/ tilbakeringingssignal eller et opptattsignal, avhengig av hvilke funksjoner som er valgt. Du er nå ventekoplet til nummeret du slo. 2. Når personen du ringte, avslutter anropet, vil telefonen din automatisk slå nummeret. Både din telefon og den andre telefonen ringer. Når telefonen ringer, løfter du telefonrøret. Merk: Du kan programmere telefonen for enten ventekopling eller Samtale venter, men ikke begge deler. Overstyre et opptattsignal Bruk overstyringsfunksjonen til å overstyre et opptattsignal og bryte inn i et annet anrop. Slik overstyrer du et opptattsignal: Overstyring 1. Slå et telefonnummer og få opptattsignal. 2. Trykk Overstyr-tasten eller tast funksjonskoden for overstyring. Personene i det pågående anropet hører et lydsignal i omtrent ett sekund. Etter at overstyringsfunksjonen har lagt deg til i anropet, høres et kort lydsignal hvert sekstende sekund. 61

62 Andre anropsfunksjoner Slik avslutter du tilkoplingen: Trykk Legg på-tasten. Bruke Opphev privatsamtale Bruk funksjonen for oppheving av privatsamtale til å la en eller flere personer som deler ditt linjenummer, kople til et anrop. Slik bruker du oppheving av privatsamtale under et anrop: OpphPri Trykk OpphPri under et anrop. En person slutter seg til anropet ved å trykke tasten for det delte linjenummeret på telefonen (funksjonen for flere samtaledeltagere). Bruke personsøk Bruk en systemfunksjon for personsøk på stedet til å personsøke en person og bli på linjen til personen svarer. Personen du søkte, besvarer anropet etter å ha tastet en spesiell Personsøk møt meg-kode fra en hvilken som helst telefon. Slik bruker du Automatisk forhåndsvalg (Møt meg-personsøk): 1. Løft telefonrøret. 2. Slå funksjonskoden for tilgang til personsøk. Du hører en summetone for personsøk. 3. Slå nummeret til den du vil personsøke. Når du har slått nummeret, hører du en tilbakeringstone. Merk: Personen som ble personsøkt, kan bruke en telefon til å taste funksjonskoden for svar på personsøk pluss sitt eget linjenummer. 62

63 Andre anropsfunksjoner 4. Hvis anropet ikke blir besvart i løpet av en forhåndsangitt tidsperiode, og du hører en 15 sekunders, høy tone og deretter stillhet, trykker du Legg påtasten eller legger på telefonrøret. Slik bruker du Automatisk ettervalg: Pers.søk. Slik svarer du på personsøk: Den du ringer, er enten opptatt i telefonen eller borte. Hvis du vil utføre et personsøk, behøver du ikke slå nummeret en gang til. 1. Trykk Personsøk-tasten. En spesiell summetone høres. 2. Slå funksjonskoden for tilgang til personsøk. Du hører en tilbakeringingstone. Merk: Personen som ble personsøkt, kan bruke en telefon til å taste funksjonskoden for svar på personsøk pluss sitt eget linjenummer. 3. Hvis anropet ikke blir besvart i løpet av en forhåndsangitt tidsperiode, og du hører en 15 sekunders, høy tone og deretter stillhet, trykker du Legg påtasten eller legger på telefonrøret. Hvis du har en personsøker, blir du varslet hvis noen slår linjenummeret ditt. Hvis personsøksystemet er konfigurert til å fungere i Møt meg-modus, kan du svare personsøket fra en hvilken som helst telefon. 1. Løft telefonrøret. 2. Slå funksjonskoden for besvaring av personsøk. Du hører en personsøkertone. 3. Slå ditt eget linjenummer for å kople til personen som utførte personsøket. Hvis innringeren har lagt på, hører du en uavbrutt høy tone (utilgjengelig nummer). 63

64 Andre anropsfunksjoner Bruke taleanrop Bruk taleanropsfunksjonen til å utføre et personsøk etter en annen person, eller komme med en annonsering gjennom høyttaleren til en annen persons telefon. Slik foretar du et taleanrop: 1. Løft telefonrøret. Taleanrop 2. Trykk Taleanrop-tasten og kom med annonseringen. 3. Trykk Legg på-tasten. Slik svarer du på et taleanrop: Telefonen ringer én gang, og du hører innringerens stemme gjennom høyttaleren. Løft telefonrøret. 64

65 Andre funksjoner Andre funksjoner Virtuelt kontor Når du er borte fra kontortelefonen, kan du bruke funksjonen for virtuelt kontor til å overføre anrop og funksjoner til en annen telefon. Når i2004 er angitt som kontortelefon, kan den aktiveres for virtuelt kontor fra en i2050, en annen i2004 eller en i2002. Når i2004 brukes som ekstern telefon, kan den aktivere en i2002 eller i2004 for virtuelt kontor. Pålogg. virtuelt kontor Merk 1: Funksjoner som er konfigurert på høyere linje-/funksjonstaster enn tast 3 på i2004 Internett-telefonen eller i2050 Software Phone, er ikke tilgjengelige når du har logget på fra en i2002 Internett-telefon. Merk 2: Når du bruker funksjonen for virtuelt kontor til å få tilgang til en ekstern telefon, er du fremdeles tilkoblet den lokale serveren som er konfigurert i telefonen. Se avsnittet om Net6 Transformation Gateway hvis du vil ha mer informasjon. Slik aktiverer du virtuelt kontor på kontortelefonen fra den eksterne telefonen din: Pålogg. virtuelt kontor Velg 1. Trykk Tjenester-tasten for å få tilgang til Tjenester-menyen. Merk: i2002-displayet viser bare én linje om gangen. Bruk navigeringstastene til å bla gjennom menyen. 2. Bruk navigeringstastene og merk Pålogg. virtuelt kontor. 3. Trykk programvaretasten Velg. Displayet viser en melding der du blir bedt om å oppgi bruker-id. 4. Oppgi bruker-id-en. Bruker-ID-en er ditt interne telefonnummer. Avhengig av hvor påloggingen til virtuelt kontor finner sted samt systemets nettverkskonfigurasjon, kan bruker-id-en være et 65

66 Andre funksjoner Velg UDP-nummer, et CPD-nummer eller et overførbart linjenummer. Kontakt systemadministratoren hvis du vil ha mer informasjon. 5. Trykk programvaretasten Velg for å gå til stedet der du blir bedt om å oppgi passord. 6. Tast stasjonskontrollpassordet. 7. Hvis bruker-id-en ikke blir funnet lokalt, vises "Søker etter eks. server" på displayet. Merk: Etter tre mislykkede påloggingsforsøk må du vente én time før du kan prøve å logge på igjen. Virtuelt kontor på den eksterne telefonen Under en vellykket pålogging overføres alle funksjonene, klokkeslett, dato og toner til den eksterne telefonen fra kontortelefonen. Se Figur 1. Figur 1: Logget på med en i2004. En linje med brukerinformasjon viser nummeret på din i2004- eller i2050-telefon. Se Figur 2. 66

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000 Tittelside Nortel Networks Communication Server 1000 IP2002-telefonen Brukerhåndbok Endringslogg Endringslogg September 2004 Standard 3.00. Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte Nortel Networks

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Tittelside. IP 1120E-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Communication Server 1000

Tittelside. IP 1120E-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Communication Server 1000 Tittelside Nortel Communication Server 1000 IP 1120E-telefonen Brukerhåndbok Endringslogg Endringslogg Januar 2006 Standard 1.00. Dette dokumentet er utgitt for å støtte Nortel Communication Server 1000,

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0987203 Utgave 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0937685 Utgave 01 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 01.01 Varenummer: NN40050-102-NO Dato: august 2006 Copyright Nortel

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Artikkelnr. P0995239 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brukerveiledning for Avaya 1120E IP-telefon. Avaya Business Communications Manager Versjon 6.0

Brukerveiledning for Avaya 1120E IP-telefon. Avaya Business Communications Manager Versjon 6.0 Brukerveiledning for Avaya 1120E IP-telefon Avaya Business Communications Manager Versjon 6.0 Dokumentstatus: Standard Dokumentnummer: NN40050-104 Dokumentversjon: 04.01 Dato: Mai 2010 2010 Avaya Inc.

Detaljer

System-wide Call Appearance (SWCA) Funksjonskort

System-wide Call Appearance (SWCA) Funksjonskort System-wide Call Appearance (SWCA) Funksjonskort Artikkelnr. N0069076 November 2005 Om SWCA-taster (System-wide Call Appearance) Tilordne SWCA-taster Linje 1 Bruk SWCA-funksjonen (systemomfattende anropsvisning)

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Brukerhåndbok for IP-telefon BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for IP-telefon BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for IP-telefon 2007 BCM Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 04.01 Varenummer: NN40050-109 Dato: September 2009 Copyright Nortel Networks Limited 2006

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Call Center Agent-håndbok. Artikkelnr. P februar 2004

Call Center Agent-håndbok. Artikkelnr. P februar 2004 Call Center Agent-håndbok Artikkelnr. P1007892 01 11. februar 2004 2 Call Center Agent-håndbok Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Business Communications Manager Tast for tilgang i hele systemet (SWCA System-wide Call Appearance) Kort for tjenester

Business Communications Manager Tast for tilgang i hele systemet (SWCA System-wide Call Appearance) Kort for tjenester Business Communications Manager Tast for tilgang i hele systemet (SWCA System-wide Call Appearance) Kort for tjenester 2002 Nortel Networks P0994929 Utgave 01 Om taster for anropsvisning i hele systemet

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0995227 01 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Dette dokumentet hjelper deg til raskt å komme i gang med å bruke din IP-telefon. Innhold 1. Om IP-telefoni...2 2. Om apparatet...2 3. Forklaring til taster...3

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 35 Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321618de_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWY

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok

Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok Artikkelnr. P0606043 01 CallPilot Fax - brukerhåndbok Brukerhåndbok for CallPilot Fax Copyright 2003 Nortel Networks Med enerett. 2003. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle utsagn,

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det digitale

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Brukerveiledning for analoge standardapparater IPLDK-100 og IPLDK-300 for software versjon 3.0xx. 1 februar 05 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe

Detaljer

Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning

Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning Takk for at du valgte Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart. Denne veiledningen

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Komplett bruksanvisning for IPECS-100 & IPECS-300 Versjon 1, Dato 200904 Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe internt og eksternt.... 6 Ringe ut... 6 Ringe

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321625de_ba_b0 END 20 25 35 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:...  adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Brukerhåndbok for Meet Me Conferencing. BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for Meet Me Conferencing. BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for Meet Me Conferencing BCM Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 02.01 Dokumentnummer: NN40020-104-NO Dato: Juli 2008 Copyright 2007 2008 Nortel Networks

Detaljer

Brukerhåndbok for telefonfunksjoner

Brukerhåndbok for telefonfunksjoner Brukerhåndbok for telefonfunksjoner Avaya Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 02.01 Dokumentnummer: NN40170-101 Dato: Mai 2010 2010 Avaya Inc. Med enerett. Merknader

Detaljer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel First REFLEXES. Handlinger Løft av Legg på

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Advanced Reflexes.

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

Nortel Networks IP Phone 2001

Nortel Networks IP Phone 2001 Artikkelnr. P0609369 02 5. mars 2004 Business Communications Manager Nortel Networks IP Phone 2001 Brukerhåndbok Komme i gang 3 Nortel Networks IP Phone 2001 gir deg tale og data på skrivebordet. Innledning

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business IP-telefoner i SPA 300-serien Modell 301 og 303 Juni 2010 Cisco og Ciscos logo er varemerker for Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land.

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks

Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks P0871664 MERIDIAN MAIL RELEASE 11 Velkommen til Meridian Mail Meridian Mail er et elektronisk talesystem for rask og pålitelig formidling av innleste beskjeder.

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner for MD110-kommunikasjonssystem Versjon BC12 Brukerhåndbok Forsidegrafikk Plasser grafikken direkte på siden, det er ikke nødvendig å legge den inn i teksten. Velg Graphics > Properties

Detaljer

Bruksanvisning for digitale systemapparater.

Bruksanvisning for digitale systemapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software versjon opp til X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for digitale systemapparater. Innledning... 5 Hurtigveiledning....6 Ringe internt og eksternt...7

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON

BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON Telcom Europe ISDN HUSSENTRAL - ISPBX R 6.1 Telefonselskapet as >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # - + C Meny Viderekople Overføre L6 L5 L4 L3 L2 L1 INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSIKT

Detaljer