Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner"

Transkript

1 Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets funksjonsspekter blitt utvidet (fastvareversjon fra 0430). Disse endringene beskrives i det foreliggende dokumentet. Innhold Automatisk konfigurasjon Automatisk konfigurasjon når du tar i bruk telefonen Starte automatisk konfigurasjon, oppdatere VoIP-innstillinger Avslutte automatisk konfigurasjon Mulige feilårsaker Info Live Ticker Konfigurasjon og aktivering av infotjenester Konfigurasjon av infotjenester Aktivering/deaktivering av info-tjenester Visning av tekstinformasjonen på telefonen Bruk av offentlige online-telefonbøker Velge online-telefonbok og bestille tilgang (nett-konfigurator) Bruk av online-telefonbøker på telefonen Åpne online-telefonbok / Gule sider Søke etter oppføring Søkeresultater (resultatliste) Ringe til abonnenten Start detaljert søk Oppdatert menyoversikt

2 Automatisk konfigurasjon Automatisk konfigurasjon når du tar i bruk telefonen Automatisk konfigurasjon Hos noen VoIP-operatører er konfigurasjonen av VoIP-innstillingene automatisert. Operatøren oppretter en konfigurasjonsfil med alle nødvendige VoIP-opplysninger (generelle VoIP-operatøropplysninger og personlige kontoopplysninger). Denne filen blir tilgjengelig på en konfigurasjonsserver på Internett. Du kan laste ned disse opplysningene til telefonen din. Det finnes to forskjellige typer automatisk konfigurasjon: u Konfigurasjon med konfigurasjonskode: Du mottar en konfigurasjonskode fra operatøren din. Hvis du taster inn konfigurasjonskoden på telefonen din, lastes alle de nødvendige VoIP-opplysningene automatisk ned på telefonen din. Du trenger ikke å foreta flere VoIP-innstillinger. u MAC-basert konfigurasjon: Alle nødvendige VoIP-tilgangsopplysninger (generelle VoIP-operatøropplysninger og personlige kontoopplysninger) lastes automatisk ned på telefonen din så snart telefonen logger seg på med MAC-adressen. Du trenger ikke å angi noen VoIP-opplysninger selv. Automatisk konfigurasjon når du tar i bruk telefonen Dette avsnittet supplerer kapittelet SMS (tekstmeldinger) i brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonen. Hvis operatøren din støtter automatisk konfigurasjon, endrer prosessen for å ta i bruk telefonen seg. Operatøren støtter den MAC-baserte konfigurasjonen Følg installasjonstrinnene i brukerveiledningen til du har koblet telefonen til ruteren og strømnettet. u Hvis ruteren bruker DHCP, er telefonen allerede koblet til Internett og den MAC-baserte konfigurasjonen starter automatisk. Installasjonen er avsluttet. Du kan nå bruke telefonen din til å ringe via Internett. Du trenger ikke starte installasjonsassistenten. u Dersom DHCP-serveren til ruteren er deaktivert, må du først foreta nettinnstillinger for å koble telefonen til Internett. Opprett forbindelse mellom PC-en og webkonfiguratoren på telefonen som beskrevet i brukerveiledningen for telefonen. Velg funksjonen Network Settings på fanearket Settings og foreta nettinnstillingene som beskrevet i brukerveiledningen. Klikk på knappen [Set] for å lagre innstillingene i telefonen. Så snart telefonen er koblet til Internett, lastes konfigurasjonsfilen automatisk ned på telefonen. Installasjonen er avsluttet og du kan nå bruke telefonen din til å ringe via Internett. 2

3 Automatisk konfigurasjon Automatisk konfigurasjon når du tar i bruk telefonen Merk Hvis du bruker telefonen som ruter (dvs. at du har koblet telefonen direkte til DSLmodemet), starter den MAC-baserte konfigurasjonen automatisk så snart telefonen er koblet til Internett. Det betyr at du må stille inn telefonen i ruter-modus og foreta de nødvendige nettinnstillingene (se telefonens brukerveiledning). Operatøren din støtter konfigurasjon med konfigurasjonskode Følg installasjonstrinnene i brukerveiledningen til du har koblet en PC til nettkonfiguratoren på telefonen. Dersom DHCP er deaktivert på ruteren din, må du først foreta nettinnstillinger for å koble telefonen til Internett. Velg funksjonen Network Settings på fanearket Settings og foreta nettinnstillingene som beskrevet i brukerveiledningen. Klikk på knappen [Set] for å lagre innstillingene i telefonen. Velg funksjonen VoIP Settings Profile Download på fanearket Settings. Tast inn konfigurasjonskoden og start den automatiske konfigurasjonen, som beskrevet i det følgende avsnittet Starte automatisk konfigurasjon, oppdatere VoIPinnstillinger. Installasjonen er avsluttet. 3

4 Automatisk konfigurasjon Starte automatisk konfigurasjon, oppdatere VoIP-innstillinger Starte automatisk konfigurasjon, oppdatere VoIP-innstillinger Opprett en forbindelse til telefonens nettkonfigurator. Velg funksjonen VoIP Settings Profile Download på fanearket Settings. u For konfigurasjon med konfigurasjonskode: Tast inn konfigurasjonskoden du fikk fra VoIP-operatøren din i feltet Auto Configuration Code: (maksimalt 32 tegn). Husk å skille mellom store og små bokstaver. Klikk på knappen Start Auto Configuration. u For MAC-basert konfigurasjon: Hvis du vil at telefonen automatisk skal kontrollere om en ny versjon av konfigurasjonsfilen er tilgjengelig, velger du alternativet Periodic MAC-based Configuration. Da kontrollerer telefonen om det finnes en ny versjon hver gang den blir startet på nytt. En ny versjon vil bli lastet ned på telefonen automatisk. Klikk på knappen Start MAC-based Configuration for å starte nedlastingen av konfigurasjonsfilen manuelt. I begge tilfeller oppretter telefonen en forbindelse til Internett og laster ned konfigurasjonsfilen. For at telefonen skal konfigureres, blir den startet på nytt (reboot). Du logges av nettkonfiguratoren. Alle VoIP-innstillinger som er foretatt, slettes med en gang du klikker på Start Auto Configuration / Start MAC-based Configuration -knappen. Generelt trenger du ikke å foreta flere VoIP-innstillinger. 4

5 Automatisk konfigurasjon Avslutte automatisk konfigurasjon Avslutte automatisk konfigurasjon Hvis telefonen kan opprette en forbindelse til VoIP-serveren, vises følgende i displayet: :59 DE380 IP R Du kan nå bruke telefonen din til å ringe via Internett. Anropere kan nå deg via ditt VoIP-nummer! Mulige feilårsaker Dersom meldingen Regist. mislyktes vises i andre linje i standbydisplayet, kan det ha følgende årsaker i tillegg til de som er oppført i telefonens brukerveiledning: Konfigurasjon med konfigurasjonskode / MAC-basert konfigurasjon Mulige feilårsaker: u VoIP-operatøren din støtter ikke automatisk konfigurasjon. u Den nedlastede konfigurasjonsfilen er feil. u De nedlastede opplysningene er ikke korrekte. u Det eksisterer ingen konfigurasjonsfil for telefonen din på konfigurasjonsserveren. Kontakt VoIP-operatøren din for mer informasjon. Koble ev. PC-en din til nettkonfiguratoren for telefonen. Velg funksjonen Account Settings / Server Settings på fanearket Settings. Korriger ev. innstillingene eller angi opplysningene du har mottatt fra operatøren din. Konfigurasjon med konfigurasjonskode u Konfigurasjonskoden ble kanskje tastet inn feil. Opprett en forbindelse til telefonens nettkonfigurator. Velg funksjonen VoIP Settings Profile Download på fanearket Settings. Tast inn konfigurasjonskoden på nytt. Husk å skille mellom store og små bokstaver. Start nedlastingen av konfigurasjonsfilen på nytt. 5

6 Automatisk konfigurasjon Konfigurasjon og aktivering av infotjenester Info Live Ticker Du kan vise individuelt sammensatt tekstinformasjon (f.eks. værmeldinger, horoskop, RSS-Feeds) i standbydisplayet på telefonen. Merk Værmeldingen er forhåndsinnstilt på telefonen din. Konfigurasjon og aktivering av infotjenester Opprett en forbindelse til telefonens nettkonfigurator. Velg funksjonen Info Services på fanearket Settings. Konfigurasjon av infotjenester Klikk på lenken eller tast inn URL-adressen i adressefeltet i et nytt nettleservindu. Nettsiden for Gigaset.net infotjenester åpnes. Du er allerede logget på med ditt Gigaset.net-brukernavn. Merk Hvis den automatiske konfigurasjonen slår feil: Logg deg på med Gigaset.net-brukernavnet og passordet ditt (begge vises iområdet Info Services configuration på nettkonfiguratorsiden, se Username: og Password:) Det åpnes en nettside der du kan sette sammen infotjenesten. Angi hvilken informasjon som skal sendes regelmessig til telefonen din. 6

7 Automatisk konfigurasjon Visning av tekstinformasjonen på telefonen Aktivering/deaktivering av info-tjenester For at de valgte tekstinformasjonene skal kunne vises på telefonen, må du aktivere infotjenestene. Klikk på Info Services på fanearket Settings. Velg alternativet Yes under Activate Info Services for å aktivere visningen av tekstinformasjonen. Klikk på No for å deaktivere visningen av tekstinformasjonen. Klikk på knappen [Set] for å lagre innstillingene i telefonen. Visning av tekstinformasjonen på telefonen Forutsetninger: u Info-tjenestene er aktivert. u Telefonen er i standbymodus :59 DE380 IP R T Trykk på Avbryt/slett-tasten. Begynnelsen av tekstinformasjonen vises i andre linje i telefondisplayet :59 Tekstinformasjon T Trykk på Avbryt/slett-tasten en gang til. Begynnelsen av tekstinformasjonen vises som rulletekst i andre linje i telefondisplayet :59 informasjon Tekst :59 ajson Tekstinform T Trykk på Avbryt/slett-tasten en tredje gang for å slå av tekstinformasjonen. Standbydisplayet vises igjen. 7

8 Bruk av offentlige online-telefonbøker Velge online-telefonbok og bestille tilgang (nett-konfigurator) Bruk av offentlige online-telefonbøker Du kan benytte deg av online-telefonbøker (telefonkatalog og bransjekatalog, dvs. Hvite sider og Gule sider ). Du kan stille inn hvilke online-telefonbøker du vil bruke via nettkonfiguratoren. Ansvarsfraskrivelse Gigaset Communications GmbH gir ingen garanti og påtar seg ikke ansvar for tilgjengeligheten til disse tjenestene. Denne tjenesten kan bli innstilt når som helst. Velge online-telefonbok og bestille tilgang (nett-konfigurator) Opprett en forbindelse til telefonens nettkonfigurator. Velg funksjonen Phone Settings Phonebook på fanearket Settings. Fra listen Provider velger du operatøren som du vil benytte online-telefonboken til. Velg --- når du ikke vil bruke noen online-telefonkatalog. Merk Hvis du velger oppføringen --- i listen Provider, vises Ingen leverandør når du prøver å søke etter et navn eller et nummer. 8

9 Bruk av offentlige online-telefonbøker Velge online-telefonbok og bestille tilgang (nett-konfigurator) Avhengig av valgt Provider vises følgende felt: Display of caller's name Vises når operatøren støtter innhenting av abonnentnavn fra online-telefonboken til anropsvisningen. Hvis du klikker på On, vises navnet en anroper er lagret under i online-telefonboken, i displayet, eller det lagres i anropslisten. Merk Navnet på anroperen hentes bare fra online-telefonboken dersom nummeret ikke er lagret i den lokale telefonboken på telefonen. Authentication Name, Authentication Password Vises dersom du må bestille tilgang til bestemte tjenester hos operatøren: u Hos enkelte operatører må du bestille all tilgang til online-telefonboken. u Andre operatører skiller mellom standard- og premiumtjenester. Du får tilgang til standardtjenester uten å måtte logge deg på med brukernavn og passord. Du må imidlertid registrere deg for å få tilgang til premiumtjenester. Du må lagre tilgangsdataene på telefonen for å kunne få tilgang til premiumtjenester. Tast inn opplysningene du har fått av operatøren din i feltene Authentication Name (maks. 74 tegn) og Authentication Password (maks. 20 tegn). Klikk på knappen [Set] for å lagre innstillingene i telefonen. 9

10 Bruk av offentlige online-telefonbøker Bruk av online-telefonbøker på telefonen Bruk av online-telefonbøker på telefonen Åpne online-telefonbok / Gule sider Forutsetning: Telefonen er i standbymodus. For å åpne fanearket går du frem som følger: F Nettelefonbok B A Velg Hvite sider for online-telefonboken eller Gule sider for Gule sider og trykk på B. En forbindelse til online-telefonboken blir opprettet. Søke etter oppføring Forutsetning: Du har åpnet online-telefonboken / Gule sider. Med AC kan du velge følgende funksjoner: Søk etter navn B Du vil søke etter nummeret til en abonnent med navn/bransje og by ( Angi navnet/bransjen du søker etter ). Søk etter nummer B Du vil søke etter navnet på en abonnent med et telefonnummer ( Tast inn nummeret du søker etter ). Angi navnet/bransjen du søker etter Forutsetning: Du har valgt Søk etter navn. Etternavn (online-telefonbok) / Kategori/Navn (Gule sider) vises i displayet så snart forbindelsen til online-telefonboken / Gule sider er opprettet. o Tast inn navn/bransje, del av et navn eller en bransje (maks. 32 tegn) og trykk på B. Displayet viser By. o Tast inn navnet på byen (eller bare de første bokstavene i navnet) abonnenten du leter etter bor i. Bekreft navnet med B. Displayet viser Gate. o (Valgfritt.) Tast inn navnet på gaten (eller bare de første bokstavene i navnet) abonnenten du leter etter bor i. B Trykk på OK-tasten. Søket starter. Du må fylle ut både Etternavn eller Kategori/Navn og By. 10

11 Bruk av offentlige online-telefonbøker Bruk av online-telefonbøker på telefonen Hvis det finnes flere byer med samme navn, vises en liste over disse byene. Eksempel: By: 1/4 Berlin /4: Løpende nummer / antall treff 2 Første by i listen. Med AC kan du bla gjennom listen A Velg by og trykk på B for å fortsette søket. Hvis byen ikke finnes eller det ikke eksisterer noen abonnent med navnet du søkte etter, vises en melding om dette og du får forespørselen Definer?. Du har følgende muligheter: Trykk på tasten T for å starte et nytt søk. Eller Trykk på OK-tasten B for å endre/korrigere søkekriteriene. Angitt navn og by vises og kan endres. Hvis resultatlisten er for stor (mer enn 99 treff), vises ingen resultater. Det vises en melding om dette. Du har følgende muligheter: Trykk på OK-tasten B for å endre/korrigere søkekriteriene og starte et detaljsøk ( S. 13). Tast inn nummeret du søker etter Forutsetning: Du har valgt Søk etter nummer. Så snart forbindelsen til online-telefonboken / Gule sider er opprettet, vises Nummer i telefondisplayet. o Angi telefonnummer (maks. 32 tegn) og trykk på B. Hvis nummeret ikke blir funnet, vises en melding om det. Deretter vises Nummer og det inntastede telefonnummeret igjen. Nummeret kan endres/korrigeres. 11

12 Bruk av offentlige online-telefonbøker Bruk av online-telefonbøker på telefonen Søkeresultater (resultatliste) En liste over søkeresultatene vises i displayet. Eksempel: 12 Oppføring: 5/25 Sand, Marie Elisabe /25: Løpende nummer / antall treff 2. For hvert treff vises en linje med abonnentens navn eller bransje (ev. forkortet) Med AC kan du bla gjennom listen AC Velg oppføring og klikk på B. Du har følgende muligheter: Detalj Vis all informasjon for oppføringen (navn, ev. bransje, adresse, telefonnumre). Med AC kan du bla gjennom oppføringen. Legg til telef.bok Overfør nummeret og navnet i oppføringen til den lokale telefonboken. Hvis oppføringen inneholder flere numre, opprettes en telefonbokoppføring for hvert av dem. Etternavnet og fornavnet på oppføringen overføres til navnefeltet i telefonboken (ev. forkortet, maks. 16 tegn blir overført). Legg til DND Overfør numrene i oppføringen til sperrelisten på telefonen. Ringe til abonnenten Forutsetning: u Det vises en resultatliste. Du har valgt en oppføring. u Du har åpnet detaljvisningen for en oppføring. c / L eller: B AC Løft av røret c eller trykk på handsfree-tasten L for å ringe abonnenten. Trykk på OK-tasten. Velg funksjonen Ring opp og klikk på B igjen. Hvis oppføringen kun har ett nummer, velges dette. Hvis oppføringen har flere numre (f.eks. fastnett- og mobilnummer), vises en liste over numrene. Velg et nummer med AC. Løft av røret c eller trykk på handsfree-tasten L. 12

13 Bruk av offentlige online-telefonbøker Bruk av online-telefonbøker på telefonen Start detaljert søk Forutsetning: Etter et søk vises Definer? i displayet (f.eks. sammen med en melding om at det er for mange treff). B Trykk på OK-tasten. Søkekriteriene til det forrige søket kopieres til de tilsvarende feltene. Finjuster søkekriteriene: Etternavn (online-telefonbok) / Kategori/Navn (Gule sider) Endre ev. navn/bransje eller skriv inn større deler av navnet og trykk på B. Du kan begrense treff på etternavnet ved å angi fornavnet til abonnenten: Trykk på tasten 1 (for å lage et mellomrom etter etternavnet) og tast deretter inn fornavnet eller første del av det. By Endre ev. navn på byen eller skriv inn større deler av navnet og trykk på B. Gate Angi/endre ev. gatenavnet (maks. 32 tegn) og trykk på B. B Start detaljert søk. 13

14 Oppdatert menyoversikt Oppdatert menyoversikt Nye menyer og undermenyer er markert med oransje. F Telefonbok Vis oppføring Ny oppføring Søk oppføring Minnesjekk Slett alle Nettelefonbok Hvite sider S. 10 Gule sider Anropslogg DND-liste Nettverksinnst. SIP-innstilling Telefoninnstilling Ubesvarte anrop Mottatte anrop Oppringte nummer Slett alle Vis oppføring Ny oppføring Søk oppføring Minnesjekk Slett alle Sett IP-modus IP-adresse Nettverksmaske Standard gateway DNS-innstilling PPPoE-innstilling NTP-innstilling Proxy-innstilling Brukerinfo Samtale venter Språk Videresend Alarm Dato/tid Ringeinnstilling Volum 14

15 Oppdatert menyoversikt Programtast Funksjonstast Minnetast Fabrikkinnstill.? Restart 15

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på PCen slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord.

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Nye og endrede funksjoner

Nye og endrede funksjoner Gigaset S675 IP, S685 IP, C470 IP, C475 IP: Nye og endrede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset C470 IP, Gigaset C475 IP, Gigaset S675 IP og Gigaset

Detaljer

Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner

Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Dette dokumentet er et tillegg til brukerhåndbøkene til telefonen Gigaset DL500A: Funksjonaliteten til denne enheten

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder Brukerveiledning for klient NetCom Mobile Voice Recorder Innhold Moble voice recorder 3 Mobilapplikasjon 4 Støttede telefoner 4 Symbian S60 3rd Edition 4 Symbian S60 5th Edition 4 Windows Mobile 6.5 4

Detaljer

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen Brukerveiledning For student hjemmeeksamen Oppdatert 26. oktober 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER BRUKERDOKUMENTASJON SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER Hva er Solidus ecare? Solidus ecare er en programvareløsning for å køe og organisere innkomne telefonsamtaler. Når en bruker ringer et (felles) telefonnummer

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning Multi-Faktor Autentisering Brukerveiledning 1 Innhold Innledning... 3 Telefonanrop (standard)... 3 Oppsett... 3 Bruk... 3 Mobil App (valgfri)... 4 Oppsett... 4 Bruk... 5 Multi-Faktor portal...7 Pålogging...7

Detaljer

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000 Tittelside Nortel Networks Communication Server 1000 IP2002-telefonen Brukerhåndbok Endringslogg Endringslogg September 2004 Standard 3.00. Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte Nortel Networks

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. paypoint.taxi. Versjon 1.0 06.01.09. Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1

BRUKERVEILEDNING. paypoint.taxi. Versjon 1.0 06.01.09. Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1 BRUKERVEILEDNING paypoint.taxi Versjon 1.0 06.01.09 Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1 Innholdsfortegnelse Taxi booking paypoint.taxi... 3 Innledning... 3 Konfigurering av kommunikasjon...

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Installasjon av Windows 7 og Office 2016

Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet må den installeres på nytt. Denne bruksanvisningen

Detaljer

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Artikkelnr. P0995239 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning knfbleser Mobile og kleser Mobile Opphavsrett 2008 K-NFB Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheter forbeholdt. Andre firmanavn og produkter er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigveiledning R6.1 Alcatel Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications-suite kombinert med Microsoft Outlook gir deg tjenester på et høyt nivå. Integreringen

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Brukerveiledning Profil

Brukerveiledning Profil Brukerveiledning Profil Passord, logg inn, endre brukernavn og profil Ida Festervoll 15.11.2020 Dette er en steg for steg veileder som hjelper deg å logge inn på www.nil.no og endre din profil og konto

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Installasjon pospay...1 Installasjon PosPay klient... 2 Installasjon av VPN klient... 7 Innstillinger i dxbillett for PosPay...11

Installasjon pospay...1 Installasjon PosPay klient... 2 Installasjon av VPN klient... 7 Innstillinger i dxbillett for PosPay...11 Installasjon pospay...1 Installasjon PosPay klient.... 2 Installasjon av VPN klient.... 7 Innstillinger i dxbillett for PosPay...11 Alle installasjoner som er her beskrevet gjøres kun LOKALT på den PC

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Kom i gang med Mobilt Bedriftsnett. - Hvordan styre din tilgjengelighet - Se hvem som har ringt - oppslag mot 1881

Kom i gang med Mobilt Bedriftsnett. - Hvordan styre din tilgjengelighet - Se hvem som har ringt - oppslag mot 1881 Kom i gang med Mobilt Bedriftsnett - Hvordan styre din tilgjengelighet - Se hvem som har ringt - oppslag mot 1881 Innhold Mobilt Bedriftsnett-appen... 3 Mine Sider på telenor.no... 11 Min Svartjeneste...

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Versjon august.2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 3 Slik stilles tid og dato... 4 Nullstill

Detaljer

Køgrupper Administrer hvilke køgrupper som skal tilknyttes hovednummeret, med avanserte valg for ringesløyfen.

Køgrupper Administrer hvilke køgrupper som skal tilknyttes hovednummeret, med avanserte valg for ringesløyfen. Brukerveiledning Bedriftsnett Visuell admin Kom raskt i gang Visuell administrasjon for Bedriftsnett er et brukervennlig administrasjonsverktøy, som man tidligere kun hadde tilgjengelig i tradisjonelle

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Trinn 1. Kopier kildefilen.

Trinn 1. Kopier kildefilen. Trinn 1. Kopier kildefilen. Først må du installere programmet:. Hvis du følger standard installasjonen, kan du kopiere og lagre denne filen CustomSMSProvider.groovy inn C: \ Program Files \ SysAidServer

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Administrator guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Collections/Resourses... 3 Overview... 3 Crawl now... 3 Manage... 3 Delete... 5 Scan... 5 Start a new scan... 5 View results... 9 Delete... 9 Add

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Gigaset S675/S685 IP. Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET

Gigaset S675/S685 IP. Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET Gigaset S675/S685 IP Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET 2 Sikkerhetsanvisninger Merk: Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen på CDen før du tar telefonen i bruk. Forklar

Detaljer

Gigaset DX800A all in one Nyeogoppdatertefunksjoner

Gigaset DX800A all in one Nyeogoppdatertefunksjoner Gigaset DX800A all in one Nye og oppdaterte funksjoner Gigaset DX800A all in one Nyeogoppdatertefunksjoner Dette dokumentet er et tillegg til brukerhåndbøkene til telefonen Gigaset DX800A all in one: Funksjonaliteten

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

FTP Info til brukerne

FTP Info til brukerne FTP Info til brukerne Ftp-serveren til Statens vegvesen er tenkt benyttet for brukere som trenger å utveksle store filer. Det presiseres at ftp-serveren kun er beregnet for utveksling av filer, ikke for

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000)

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) Orientering i forbindelse med PC-eksamen 27. november 2014 Alle oppmeldte studenter skal ta eksamen 27. november fra

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Mobil Sekretær. Brukerveiledning

NetCom Trådløs Bedrift Mobil Sekretær. Brukerveiledning NetCom Trådløs Bedrift Mobil Sekretær Brukerveiledning Innhold 1 2 3 4 5 6 7 Hva er Mobil Sekretær?... 4 Avtaletyper... 5 Viderekoble samtaler... 5 Hva hører innringeren?... 6 Programtillegg for Outlook...

Detaljer

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver USB-telefon Bruksanvisning Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver 1 Introduksjon Dette er en høykvalitets USB-telefon med

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 1.0 (gjelder versjon 7.45 av Visma Global) 17.12.2009 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette opp integrasjonen...

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW Side 1 av 7 BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW SnapFlow er et verktøy som skal sikre deg rask brukerstøtte når du trenger hjelp med datarelaterte problemer eller spørsmål. For at SnapFlow skal virke som ønsket

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Hurtigguide for oppsett av Foscam nettverkskamera

Hurtigguide for oppsett av Foscam nettverkskamera Hurtigguide for oppsett av Foscam FI89xx nettverkskamera Viktig informasjon om montering av utendørs kamera Viktig informasjon om kontroll av utendørs kamera Hurtigguide for oppsett av Foscam nettverkskamera

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere

Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere OBS! Datakabelen må ikke tilkoples før installasjonen av Kilog er fullført og du får beskjed om å tilkoble datakabelen. OBS! CO2-følere

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Lynx 7000 avansert oppsett

Lynx 7000 avansert oppsett Lynx 7000 avansert oppsett I denne manualen finner du avansert oppsett som åpning av porter i brannmuren, bruk USB HDD, båndbreddekontroll, oppsett av AP etc. Oppsett av IP-adresse reservasjon...2 Oppsett

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

MinSide skoleskyss Mobil

MinSide skoleskyss Mobil Konsentra # MinSide skoleskyss Mobil Brukerveiledning Innhold FØR DU LOGGER INN... 3 NEDLASTING... 3 HUSK MEG... 4 GLEMT PASSORD?... 4 PÅLOGGINGEN... 4 HOVEDSIDEN... 5 DE FORSKJELLIGE LENKENE... 6 TURER...

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med IBM Lotus Notes

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med IBM Lotus Notes OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med IBM Lotus Notes Hurtigveiledning R6.0 Alcatel Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications-suite kombinert med IBM Lotus Notes gir deg tjenester

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigveiledning R6.1 My Instant Communicator for PC My Instant Communicator for PC kombinerer tale-, video- og datatjenester som kan brukes om hverandre i et

Detaljer