Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner"

Transkript

1 Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets funksjonsspekter blitt utvidet (fastvareversjon fra 0430). Disse endringene beskrives i det foreliggende dokumentet. Innhold Automatisk konfigurasjon Automatisk konfigurasjon når du tar i bruk telefonen Starte automatisk konfigurasjon, oppdatere VoIP-innstillinger Avslutte automatisk konfigurasjon Mulige feilårsaker Info Live Ticker Konfigurasjon og aktivering av infotjenester Konfigurasjon av infotjenester Aktivering/deaktivering av info-tjenester Visning av tekstinformasjonen på telefonen Bruk av offentlige online-telefonbøker Velge online-telefonbok og bestille tilgang (nett-konfigurator) Bruk av online-telefonbøker på telefonen Åpne online-telefonbok / Gule sider Søke etter oppføring Søkeresultater (resultatliste) Ringe til abonnenten Start detaljert søk Oppdatert menyoversikt

2 Automatisk konfigurasjon Automatisk konfigurasjon når du tar i bruk telefonen Automatisk konfigurasjon Hos noen VoIP-operatører er konfigurasjonen av VoIP-innstillingene automatisert. Operatøren oppretter en konfigurasjonsfil med alle nødvendige VoIP-opplysninger (generelle VoIP-operatøropplysninger og personlige kontoopplysninger). Denne filen blir tilgjengelig på en konfigurasjonsserver på Internett. Du kan laste ned disse opplysningene til telefonen din. Det finnes to forskjellige typer automatisk konfigurasjon: u Konfigurasjon med konfigurasjonskode: Du mottar en konfigurasjonskode fra operatøren din. Hvis du taster inn konfigurasjonskoden på telefonen din, lastes alle de nødvendige VoIP-opplysningene automatisk ned på telefonen din. Du trenger ikke å foreta flere VoIP-innstillinger. u MAC-basert konfigurasjon: Alle nødvendige VoIP-tilgangsopplysninger (generelle VoIP-operatøropplysninger og personlige kontoopplysninger) lastes automatisk ned på telefonen din så snart telefonen logger seg på med MAC-adressen. Du trenger ikke å angi noen VoIP-opplysninger selv. Automatisk konfigurasjon når du tar i bruk telefonen Dette avsnittet supplerer kapittelet SMS (tekstmeldinger) i brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonen. Hvis operatøren din støtter automatisk konfigurasjon, endrer prosessen for å ta i bruk telefonen seg. Operatøren støtter den MAC-baserte konfigurasjonen Følg installasjonstrinnene i brukerveiledningen til du har koblet telefonen til ruteren og strømnettet. u Hvis ruteren bruker DHCP, er telefonen allerede koblet til Internett og den MAC-baserte konfigurasjonen starter automatisk. Installasjonen er avsluttet. Du kan nå bruke telefonen din til å ringe via Internett. Du trenger ikke starte installasjonsassistenten. u Dersom DHCP-serveren til ruteren er deaktivert, må du først foreta nettinnstillinger for å koble telefonen til Internett. Opprett forbindelse mellom PC-en og webkonfiguratoren på telefonen som beskrevet i brukerveiledningen for telefonen. Velg funksjonen Network Settings på fanearket Settings og foreta nettinnstillingene som beskrevet i brukerveiledningen. Klikk på knappen [Set] for å lagre innstillingene i telefonen. Så snart telefonen er koblet til Internett, lastes konfigurasjonsfilen automatisk ned på telefonen. Installasjonen er avsluttet og du kan nå bruke telefonen din til å ringe via Internett. 2

3 Automatisk konfigurasjon Automatisk konfigurasjon når du tar i bruk telefonen Merk Hvis du bruker telefonen som ruter (dvs. at du har koblet telefonen direkte til DSLmodemet), starter den MAC-baserte konfigurasjonen automatisk så snart telefonen er koblet til Internett. Det betyr at du må stille inn telefonen i ruter-modus og foreta de nødvendige nettinnstillingene (se telefonens brukerveiledning). Operatøren din støtter konfigurasjon med konfigurasjonskode Følg installasjonstrinnene i brukerveiledningen til du har koblet en PC til nettkonfiguratoren på telefonen. Dersom DHCP er deaktivert på ruteren din, må du først foreta nettinnstillinger for å koble telefonen til Internett. Velg funksjonen Network Settings på fanearket Settings og foreta nettinnstillingene som beskrevet i brukerveiledningen. Klikk på knappen [Set] for å lagre innstillingene i telefonen. Velg funksjonen VoIP Settings Profile Download på fanearket Settings. Tast inn konfigurasjonskoden og start den automatiske konfigurasjonen, som beskrevet i det følgende avsnittet Starte automatisk konfigurasjon, oppdatere VoIPinnstillinger. Installasjonen er avsluttet. 3

4 Automatisk konfigurasjon Starte automatisk konfigurasjon, oppdatere VoIP-innstillinger Starte automatisk konfigurasjon, oppdatere VoIP-innstillinger Opprett en forbindelse til telefonens nettkonfigurator. Velg funksjonen VoIP Settings Profile Download på fanearket Settings. u For konfigurasjon med konfigurasjonskode: Tast inn konfigurasjonskoden du fikk fra VoIP-operatøren din i feltet Auto Configuration Code: (maksimalt 32 tegn). Husk å skille mellom store og små bokstaver. Klikk på knappen Start Auto Configuration. u For MAC-basert konfigurasjon: Hvis du vil at telefonen automatisk skal kontrollere om en ny versjon av konfigurasjonsfilen er tilgjengelig, velger du alternativet Periodic MAC-based Configuration. Da kontrollerer telefonen om det finnes en ny versjon hver gang den blir startet på nytt. En ny versjon vil bli lastet ned på telefonen automatisk. Klikk på knappen Start MAC-based Configuration for å starte nedlastingen av konfigurasjonsfilen manuelt. I begge tilfeller oppretter telefonen en forbindelse til Internett og laster ned konfigurasjonsfilen. For at telefonen skal konfigureres, blir den startet på nytt (reboot). Du logges av nettkonfiguratoren. Alle VoIP-innstillinger som er foretatt, slettes med en gang du klikker på Start Auto Configuration / Start MAC-based Configuration -knappen. Generelt trenger du ikke å foreta flere VoIP-innstillinger. 4

5 Automatisk konfigurasjon Avslutte automatisk konfigurasjon Avslutte automatisk konfigurasjon Hvis telefonen kan opprette en forbindelse til VoIP-serveren, vises følgende i displayet: :59 DE380 IP R Du kan nå bruke telefonen din til å ringe via Internett. Anropere kan nå deg via ditt VoIP-nummer! Mulige feilårsaker Dersom meldingen Regist. mislyktes vises i andre linje i standbydisplayet, kan det ha følgende årsaker i tillegg til de som er oppført i telefonens brukerveiledning: Konfigurasjon med konfigurasjonskode / MAC-basert konfigurasjon Mulige feilårsaker: u VoIP-operatøren din støtter ikke automatisk konfigurasjon. u Den nedlastede konfigurasjonsfilen er feil. u De nedlastede opplysningene er ikke korrekte. u Det eksisterer ingen konfigurasjonsfil for telefonen din på konfigurasjonsserveren. Kontakt VoIP-operatøren din for mer informasjon. Koble ev. PC-en din til nettkonfiguratoren for telefonen. Velg funksjonen Account Settings / Server Settings på fanearket Settings. Korriger ev. innstillingene eller angi opplysningene du har mottatt fra operatøren din. Konfigurasjon med konfigurasjonskode u Konfigurasjonskoden ble kanskje tastet inn feil. Opprett en forbindelse til telefonens nettkonfigurator. Velg funksjonen VoIP Settings Profile Download på fanearket Settings. Tast inn konfigurasjonskoden på nytt. Husk å skille mellom store og små bokstaver. Start nedlastingen av konfigurasjonsfilen på nytt. 5

6 Automatisk konfigurasjon Konfigurasjon og aktivering av infotjenester Info Live Ticker Du kan vise individuelt sammensatt tekstinformasjon (f.eks. værmeldinger, horoskop, RSS-Feeds) i standbydisplayet på telefonen. Merk Værmeldingen er forhåndsinnstilt på telefonen din. Konfigurasjon og aktivering av infotjenester Opprett en forbindelse til telefonens nettkonfigurator. Velg funksjonen Info Services på fanearket Settings. Konfigurasjon av infotjenester Klikk på lenken eller tast inn URL-adressen i adressefeltet i et nytt nettleservindu. Nettsiden for Gigaset.net infotjenester åpnes. Du er allerede logget på med ditt Gigaset.net-brukernavn. Merk Hvis den automatiske konfigurasjonen slår feil: Logg deg på med Gigaset.net-brukernavnet og passordet ditt (begge vises iområdet Info Services configuration på nettkonfiguratorsiden, se Username: og Password:) Det åpnes en nettside der du kan sette sammen infotjenesten. Angi hvilken informasjon som skal sendes regelmessig til telefonen din. 6

7 Automatisk konfigurasjon Visning av tekstinformasjonen på telefonen Aktivering/deaktivering av info-tjenester For at de valgte tekstinformasjonene skal kunne vises på telefonen, må du aktivere infotjenestene. Klikk på Info Services på fanearket Settings. Velg alternativet Yes under Activate Info Services for å aktivere visningen av tekstinformasjonen. Klikk på No for å deaktivere visningen av tekstinformasjonen. Klikk på knappen [Set] for å lagre innstillingene i telefonen. Visning av tekstinformasjonen på telefonen Forutsetninger: u Info-tjenestene er aktivert. u Telefonen er i standbymodus :59 DE380 IP R T Trykk på Avbryt/slett-tasten. Begynnelsen av tekstinformasjonen vises i andre linje i telefondisplayet :59 Tekstinformasjon T Trykk på Avbryt/slett-tasten en gang til. Begynnelsen av tekstinformasjonen vises som rulletekst i andre linje i telefondisplayet :59 informasjon Tekst :59 ajson Tekstinform T Trykk på Avbryt/slett-tasten en tredje gang for å slå av tekstinformasjonen. Standbydisplayet vises igjen. 7

8 Bruk av offentlige online-telefonbøker Velge online-telefonbok og bestille tilgang (nett-konfigurator) Bruk av offentlige online-telefonbøker Du kan benytte deg av online-telefonbøker (telefonkatalog og bransjekatalog, dvs. Hvite sider og Gule sider ). Du kan stille inn hvilke online-telefonbøker du vil bruke via nettkonfiguratoren. Ansvarsfraskrivelse Gigaset Communications GmbH gir ingen garanti og påtar seg ikke ansvar for tilgjengeligheten til disse tjenestene. Denne tjenesten kan bli innstilt når som helst. Velge online-telefonbok og bestille tilgang (nett-konfigurator) Opprett en forbindelse til telefonens nettkonfigurator. Velg funksjonen Phone Settings Phonebook på fanearket Settings. Fra listen Provider velger du operatøren som du vil benytte online-telefonboken til. Velg --- når du ikke vil bruke noen online-telefonkatalog. Merk Hvis du velger oppføringen --- i listen Provider, vises Ingen leverandør når du prøver å søke etter et navn eller et nummer. 8

9 Bruk av offentlige online-telefonbøker Velge online-telefonbok og bestille tilgang (nett-konfigurator) Avhengig av valgt Provider vises følgende felt: Display of caller's name Vises når operatøren støtter innhenting av abonnentnavn fra online-telefonboken til anropsvisningen. Hvis du klikker på On, vises navnet en anroper er lagret under i online-telefonboken, i displayet, eller det lagres i anropslisten. Merk Navnet på anroperen hentes bare fra online-telefonboken dersom nummeret ikke er lagret i den lokale telefonboken på telefonen. Authentication Name, Authentication Password Vises dersom du må bestille tilgang til bestemte tjenester hos operatøren: u Hos enkelte operatører må du bestille all tilgang til online-telefonboken. u Andre operatører skiller mellom standard- og premiumtjenester. Du får tilgang til standardtjenester uten å måtte logge deg på med brukernavn og passord. Du må imidlertid registrere deg for å få tilgang til premiumtjenester. Du må lagre tilgangsdataene på telefonen for å kunne få tilgang til premiumtjenester. Tast inn opplysningene du har fått av operatøren din i feltene Authentication Name (maks. 74 tegn) og Authentication Password (maks. 20 tegn). Klikk på knappen [Set] for å lagre innstillingene i telefonen. 9

10 Bruk av offentlige online-telefonbøker Bruk av online-telefonbøker på telefonen Bruk av online-telefonbøker på telefonen Åpne online-telefonbok / Gule sider Forutsetning: Telefonen er i standbymodus. For å åpne fanearket går du frem som følger: F Nettelefonbok B A Velg Hvite sider for online-telefonboken eller Gule sider for Gule sider og trykk på B. En forbindelse til online-telefonboken blir opprettet. Søke etter oppføring Forutsetning: Du har åpnet online-telefonboken / Gule sider. Med AC kan du velge følgende funksjoner: Søk etter navn B Du vil søke etter nummeret til en abonnent med navn/bransje og by ( Angi navnet/bransjen du søker etter ). Søk etter nummer B Du vil søke etter navnet på en abonnent med et telefonnummer ( Tast inn nummeret du søker etter ). Angi navnet/bransjen du søker etter Forutsetning: Du har valgt Søk etter navn. Etternavn (online-telefonbok) / Kategori/Navn (Gule sider) vises i displayet så snart forbindelsen til online-telefonboken / Gule sider er opprettet. o Tast inn navn/bransje, del av et navn eller en bransje (maks. 32 tegn) og trykk på B. Displayet viser By. o Tast inn navnet på byen (eller bare de første bokstavene i navnet) abonnenten du leter etter bor i. Bekreft navnet med B. Displayet viser Gate. o (Valgfritt.) Tast inn navnet på gaten (eller bare de første bokstavene i navnet) abonnenten du leter etter bor i. B Trykk på OK-tasten. Søket starter. Du må fylle ut både Etternavn eller Kategori/Navn og By. 10

11 Bruk av offentlige online-telefonbøker Bruk av online-telefonbøker på telefonen Hvis det finnes flere byer med samme navn, vises en liste over disse byene. Eksempel: By: 1/4 Berlin /4: Løpende nummer / antall treff 2 Første by i listen. Med AC kan du bla gjennom listen A Velg by og trykk på B for å fortsette søket. Hvis byen ikke finnes eller det ikke eksisterer noen abonnent med navnet du søkte etter, vises en melding om dette og du får forespørselen Definer?. Du har følgende muligheter: Trykk på tasten T for å starte et nytt søk. Eller Trykk på OK-tasten B for å endre/korrigere søkekriteriene. Angitt navn og by vises og kan endres. Hvis resultatlisten er for stor (mer enn 99 treff), vises ingen resultater. Det vises en melding om dette. Du har følgende muligheter: Trykk på OK-tasten B for å endre/korrigere søkekriteriene og starte et detaljsøk ( S. 13). Tast inn nummeret du søker etter Forutsetning: Du har valgt Søk etter nummer. Så snart forbindelsen til online-telefonboken / Gule sider er opprettet, vises Nummer i telefondisplayet. o Angi telefonnummer (maks. 32 tegn) og trykk på B. Hvis nummeret ikke blir funnet, vises en melding om det. Deretter vises Nummer og det inntastede telefonnummeret igjen. Nummeret kan endres/korrigeres. 11

12 Bruk av offentlige online-telefonbøker Bruk av online-telefonbøker på telefonen Søkeresultater (resultatliste) En liste over søkeresultatene vises i displayet. Eksempel: 12 Oppføring: 5/25 Sand, Marie Elisabe /25: Løpende nummer / antall treff 2. For hvert treff vises en linje med abonnentens navn eller bransje (ev. forkortet) Med AC kan du bla gjennom listen AC Velg oppføring og klikk på B. Du har følgende muligheter: Detalj Vis all informasjon for oppføringen (navn, ev. bransje, adresse, telefonnumre). Med AC kan du bla gjennom oppføringen. Legg til telef.bok Overfør nummeret og navnet i oppføringen til den lokale telefonboken. Hvis oppføringen inneholder flere numre, opprettes en telefonbokoppføring for hvert av dem. Etternavnet og fornavnet på oppføringen overføres til navnefeltet i telefonboken (ev. forkortet, maks. 16 tegn blir overført). Legg til DND Overfør numrene i oppføringen til sperrelisten på telefonen. Ringe til abonnenten Forutsetning: u Det vises en resultatliste. Du har valgt en oppføring. u Du har åpnet detaljvisningen for en oppføring. c / L eller: B AC Løft av røret c eller trykk på handsfree-tasten L for å ringe abonnenten. Trykk på OK-tasten. Velg funksjonen Ring opp og klikk på B igjen. Hvis oppføringen kun har ett nummer, velges dette. Hvis oppføringen har flere numre (f.eks. fastnett- og mobilnummer), vises en liste over numrene. Velg et nummer med AC. Løft av røret c eller trykk på handsfree-tasten L. 12

13 Bruk av offentlige online-telefonbøker Bruk av online-telefonbøker på telefonen Start detaljert søk Forutsetning: Etter et søk vises Definer? i displayet (f.eks. sammen med en melding om at det er for mange treff). B Trykk på OK-tasten. Søkekriteriene til det forrige søket kopieres til de tilsvarende feltene. Finjuster søkekriteriene: Etternavn (online-telefonbok) / Kategori/Navn (Gule sider) Endre ev. navn/bransje eller skriv inn større deler av navnet og trykk på B. Du kan begrense treff på etternavnet ved å angi fornavnet til abonnenten: Trykk på tasten 1 (for å lage et mellomrom etter etternavnet) og tast deretter inn fornavnet eller første del av det. By Endre ev. navn på byen eller skriv inn større deler av navnet og trykk på B. Gate Angi/endre ev. gatenavnet (maks. 32 tegn) og trykk på B. B Start detaljert søk. 13

14 Oppdatert menyoversikt Oppdatert menyoversikt Nye menyer og undermenyer er markert med oransje. F Telefonbok Vis oppføring Ny oppføring Søk oppføring Minnesjekk Slett alle Nettelefonbok Hvite sider S. 10 Gule sider Anropslogg DND-liste Nettverksinnst. SIP-innstilling Telefoninnstilling Ubesvarte anrop Mottatte anrop Oppringte nummer Slett alle Vis oppføring Ny oppføring Søk oppføring Minnesjekk Slett alle Sett IP-modus IP-adresse Nettverksmaske Standard gateway DNS-innstilling PPPoE-innstilling NTP-innstilling Proxy-innstilling Brukerinfo Samtale venter Språk Videresend Alarm Dato/tid Ringeinnstilling Volum 14

15 Oppdatert menyoversikt Programtast Funksjonstast Minnetast Fabrikkinnstill.? Restart 15

Nye og endrede funksjoner

Nye og endrede funksjoner Gigaset S675 IP, S685 IP, C470 IP, C475 IP: Nye og endrede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset C470 IP, Gigaset C475 IP, Gigaset S675 IP og Gigaset

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one en solid samboer Gigaset DX800A all in one en solid samboer... med overbevisende indre og ytre verdier.

Detaljer

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager Artikkelnr. P0936079 02 Business Communications Manager Brukerhåndbok for Personal Call Manager 2 Copyright 2002 Nortel Networks Med enerett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle

Detaljer

Gigaset SL55, S45, E45

Gigaset SL55, S45, E45 s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

Brukerhåndbok for Microsoft Apps

Brukerhåndbok for Microsoft Apps Brukerhåndbok for Microsoft Apps 1. utgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Microsoft Apps gir deg forretningsprogrammer fra Microsoft på Nokia Belletelefoner med programvareversjon 111.030.0609.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Tittelside. IP 1120E-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Communication Server 1000

Tittelside. IP 1120E-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Communication Server 1000 Tittelside Nortel Communication Server 1000 IP 1120E-telefonen Brukerhåndbok Endringslogg Endringslogg Januar 2006 Standard 1.00. Dette dokumentet er utgitt for å støtte Nortel Communication Server 1000,

Detaljer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

ProffNett Sentralbord Pluss. Brukerveiledning for Sentralbordapplikasjonen. PNSP V2.1 Dokumentversjon 1.1

ProffNett Sentralbord Pluss. Brukerveiledning for Sentralbordapplikasjonen. PNSP V2.1 Dokumentversjon 1.1 ProffNett Sentralbord Pluss Brukerveiledning for Sentralbordapplikasjonen PNSP V2.1 Dokumentversjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 KRAV TIL UTSTYR... 5 1.2 LITT TEKNISK:... 6 1.3 START AV

Detaljer

innovaphone mypbx Brukerveiledning Versjon 10 Brukernavn Konfigurasjon Velg apparat Videotelefoni på/av Presence Viderekobling Meldinger Søk Profil

innovaphone mypbx Brukerveiledning Versjon 10 Brukernavn Konfigurasjon Velg apparat Videotelefoni på/av Presence Viderekobling Meldinger Søk Profil Brukerveiledning innovaphone mypbx Versjon 10 Brukernavn Konfigurasjon Videotelefoni på/av Velg apparat Presence Viderekobling Meldinger Profil Søk Favorittens navn Favorittens presence Favorittens tlf-nummer

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business Cisco Unified Communications Manager Express for 30X IP-telefonmodellene Juni 2010 Cisco og Cisco-logoen er varemerker for Cisco Systems, Inc. og/eller dets datterselskaper

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA Gigaset C1_C2_S1_SL1 15.06.2004 12:47 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

Brukerveiledning Registrere utøverinformasjon i ADAMS

Brukerveiledning Registrere utøverinformasjon i ADAMS Brukerveiledning Registrere utøverinformasjon i ADAMS 2009 Innhold Innhold... 2 Logge på ADAMS:... 3 Glemt eller mistet passord / brukernavn?... 3 Første gang du logger på ADAMS... 3 Bytte passord... 4

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning Systemassistent for Sluttbrukeren www.ascom.com/pbx 20321643de_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer

Bruksanvisning. ascom Eurit 40

Bruksanvisning. ascom Eurit 40 Bruksanvisning ascom Eurit 40 Merknader til brukeren Kjære kunde. Når du har kjøpt en Ascom Eurit 40, har du valgt et sveitsisk kvalitetsprodukt. Vi takker for tilliten. Eurit 40 er laget for tilkobling

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business IP-telefoner i SPA 300-serien Modell 301 og 303 Juni 2010 Cisco og Ciscos logo er varemerker for Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land.

Detaljer

ROBERTS. Nyt å lytte. WiFi Internet Radio med musikkspiller. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Nyt å lytte. WiFi Internet Radio med musikkspiller. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Nyt å lytte WiFi Internet Radio med musikkspiller Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Innledning... 2-9 Stream 105 internettradio, funksjoner... 2 Før du kan bruke dette produktet...

Detaljer