Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner"

Transkript

1 Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets funksjonsspekter blitt utvidet (fastvareversjon fra 0430). Disse endringene beskrives i det foreliggende dokumentet. Innhold Automatisk konfigurasjon Automatisk konfigurasjon når du tar i bruk telefonen Starte automatisk konfigurasjon, oppdatere VoIP-innstillinger Avslutte automatisk konfigurasjon Mulige feilårsaker Info Live Ticker Konfigurasjon og aktivering av infotjenester Konfigurasjon av infotjenester Aktivering/deaktivering av info-tjenester Visning av tekstinformasjonen på telefonen Bruk av offentlige online-telefonbøker Velge online-telefonbok og bestille tilgang (nett-konfigurator) Bruk av online-telefonbøker på telefonen Åpne online-telefonbok / Gule sider Søke etter oppføring Søkeresultater (resultatliste) Ringe til abonnenten Start detaljert søk Oppdatert menyoversikt

2 Automatisk konfigurasjon Automatisk konfigurasjon når du tar i bruk telefonen Automatisk konfigurasjon Hos noen VoIP-operatører er konfigurasjonen av VoIP-innstillingene automatisert. Operatøren oppretter en konfigurasjonsfil med alle nødvendige VoIP-opplysninger (generelle VoIP-operatøropplysninger og personlige kontoopplysninger). Denne filen blir tilgjengelig på en konfigurasjonsserver på Internett. Du kan laste ned disse opplysningene til telefonen din. Det finnes to forskjellige typer automatisk konfigurasjon: u Konfigurasjon med konfigurasjonskode: Du mottar en konfigurasjonskode fra operatøren din. Hvis du taster inn konfigurasjonskoden på telefonen din, lastes alle de nødvendige VoIP-opplysningene automatisk ned på telefonen din. Du trenger ikke å foreta flere VoIP-innstillinger. u MAC-basert konfigurasjon: Alle nødvendige VoIP-tilgangsopplysninger (generelle VoIP-operatøropplysninger og personlige kontoopplysninger) lastes automatisk ned på telefonen din så snart telefonen logger seg på med MAC-adressen. Du trenger ikke å angi noen VoIP-opplysninger selv. Automatisk konfigurasjon når du tar i bruk telefonen Dette avsnittet supplerer kapittelet SMS (tekstmeldinger) i brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonen. Hvis operatøren din støtter automatisk konfigurasjon, endrer prosessen for å ta i bruk telefonen seg. Operatøren støtter den MAC-baserte konfigurasjonen Følg installasjonstrinnene i brukerveiledningen til du har koblet telefonen til ruteren og strømnettet. u Hvis ruteren bruker DHCP, er telefonen allerede koblet til Internett og den MAC-baserte konfigurasjonen starter automatisk. Installasjonen er avsluttet. Du kan nå bruke telefonen din til å ringe via Internett. Du trenger ikke starte installasjonsassistenten. u Dersom DHCP-serveren til ruteren er deaktivert, må du først foreta nettinnstillinger for å koble telefonen til Internett. Opprett forbindelse mellom PC-en og webkonfiguratoren på telefonen som beskrevet i brukerveiledningen for telefonen. Velg funksjonen Network Settings på fanearket Settings og foreta nettinnstillingene som beskrevet i brukerveiledningen. Klikk på knappen [Set] for å lagre innstillingene i telefonen. Så snart telefonen er koblet til Internett, lastes konfigurasjonsfilen automatisk ned på telefonen. Installasjonen er avsluttet og du kan nå bruke telefonen din til å ringe via Internett. 2

3 Automatisk konfigurasjon Automatisk konfigurasjon når du tar i bruk telefonen Merk Hvis du bruker telefonen som ruter (dvs. at du har koblet telefonen direkte til DSLmodemet), starter den MAC-baserte konfigurasjonen automatisk så snart telefonen er koblet til Internett. Det betyr at du må stille inn telefonen i ruter-modus og foreta de nødvendige nettinnstillingene (se telefonens brukerveiledning). Operatøren din støtter konfigurasjon med konfigurasjonskode Følg installasjonstrinnene i brukerveiledningen til du har koblet en PC til nettkonfiguratoren på telefonen. Dersom DHCP er deaktivert på ruteren din, må du først foreta nettinnstillinger for å koble telefonen til Internett. Velg funksjonen Network Settings på fanearket Settings og foreta nettinnstillingene som beskrevet i brukerveiledningen. Klikk på knappen [Set] for å lagre innstillingene i telefonen. Velg funksjonen VoIP Settings Profile Download på fanearket Settings. Tast inn konfigurasjonskoden og start den automatiske konfigurasjonen, som beskrevet i det følgende avsnittet Starte automatisk konfigurasjon, oppdatere VoIPinnstillinger. Installasjonen er avsluttet. 3

4 Automatisk konfigurasjon Starte automatisk konfigurasjon, oppdatere VoIP-innstillinger Starte automatisk konfigurasjon, oppdatere VoIP-innstillinger Opprett en forbindelse til telefonens nettkonfigurator. Velg funksjonen VoIP Settings Profile Download på fanearket Settings. u For konfigurasjon med konfigurasjonskode: Tast inn konfigurasjonskoden du fikk fra VoIP-operatøren din i feltet Auto Configuration Code: (maksimalt 32 tegn). Husk å skille mellom store og små bokstaver. Klikk på knappen Start Auto Configuration. u For MAC-basert konfigurasjon: Hvis du vil at telefonen automatisk skal kontrollere om en ny versjon av konfigurasjonsfilen er tilgjengelig, velger du alternativet Periodic MAC-based Configuration. Da kontrollerer telefonen om det finnes en ny versjon hver gang den blir startet på nytt. En ny versjon vil bli lastet ned på telefonen automatisk. Klikk på knappen Start MAC-based Configuration for å starte nedlastingen av konfigurasjonsfilen manuelt. I begge tilfeller oppretter telefonen en forbindelse til Internett og laster ned konfigurasjonsfilen. For at telefonen skal konfigureres, blir den startet på nytt (reboot). Du logges av nettkonfiguratoren. Alle VoIP-innstillinger som er foretatt, slettes med en gang du klikker på Start Auto Configuration / Start MAC-based Configuration -knappen. Generelt trenger du ikke å foreta flere VoIP-innstillinger. 4

5 Automatisk konfigurasjon Avslutte automatisk konfigurasjon Avslutte automatisk konfigurasjon Hvis telefonen kan opprette en forbindelse til VoIP-serveren, vises følgende i displayet: :59 DE380 IP R Du kan nå bruke telefonen din til å ringe via Internett. Anropere kan nå deg via ditt VoIP-nummer! Mulige feilårsaker Dersom meldingen Regist. mislyktes vises i andre linje i standbydisplayet, kan det ha følgende årsaker i tillegg til de som er oppført i telefonens brukerveiledning: Konfigurasjon med konfigurasjonskode / MAC-basert konfigurasjon Mulige feilårsaker: u VoIP-operatøren din støtter ikke automatisk konfigurasjon. u Den nedlastede konfigurasjonsfilen er feil. u De nedlastede opplysningene er ikke korrekte. u Det eksisterer ingen konfigurasjonsfil for telefonen din på konfigurasjonsserveren. Kontakt VoIP-operatøren din for mer informasjon. Koble ev. PC-en din til nettkonfiguratoren for telefonen. Velg funksjonen Account Settings / Server Settings på fanearket Settings. Korriger ev. innstillingene eller angi opplysningene du har mottatt fra operatøren din. Konfigurasjon med konfigurasjonskode u Konfigurasjonskoden ble kanskje tastet inn feil. Opprett en forbindelse til telefonens nettkonfigurator. Velg funksjonen VoIP Settings Profile Download på fanearket Settings. Tast inn konfigurasjonskoden på nytt. Husk å skille mellom store og små bokstaver. Start nedlastingen av konfigurasjonsfilen på nytt. 5

6 Automatisk konfigurasjon Konfigurasjon og aktivering av infotjenester Info Live Ticker Du kan vise individuelt sammensatt tekstinformasjon (f.eks. værmeldinger, horoskop, RSS-Feeds) i standbydisplayet på telefonen. Merk Værmeldingen er forhåndsinnstilt på telefonen din. Konfigurasjon og aktivering av infotjenester Opprett en forbindelse til telefonens nettkonfigurator. Velg funksjonen Info Services på fanearket Settings. Konfigurasjon av infotjenester Klikk på lenken eller tast inn URL-adressen i adressefeltet i et nytt nettleservindu. Nettsiden for Gigaset.net infotjenester åpnes. Du er allerede logget på med ditt Gigaset.net-brukernavn. Merk Hvis den automatiske konfigurasjonen slår feil: Logg deg på med Gigaset.net-brukernavnet og passordet ditt (begge vises iområdet Info Services configuration på nettkonfiguratorsiden, se Username: og Password:) Det åpnes en nettside der du kan sette sammen infotjenesten. Angi hvilken informasjon som skal sendes regelmessig til telefonen din. 6

7 Automatisk konfigurasjon Visning av tekstinformasjonen på telefonen Aktivering/deaktivering av info-tjenester For at de valgte tekstinformasjonene skal kunne vises på telefonen, må du aktivere infotjenestene. Klikk på Info Services på fanearket Settings. Velg alternativet Yes under Activate Info Services for å aktivere visningen av tekstinformasjonen. Klikk på No for å deaktivere visningen av tekstinformasjonen. Klikk på knappen [Set] for å lagre innstillingene i telefonen. Visning av tekstinformasjonen på telefonen Forutsetninger: u Info-tjenestene er aktivert. u Telefonen er i standbymodus :59 DE380 IP R T Trykk på Avbryt/slett-tasten. Begynnelsen av tekstinformasjonen vises i andre linje i telefondisplayet :59 Tekstinformasjon T Trykk på Avbryt/slett-tasten en gang til. Begynnelsen av tekstinformasjonen vises som rulletekst i andre linje i telefondisplayet :59 informasjon Tekst :59 ajson Tekstinform T Trykk på Avbryt/slett-tasten en tredje gang for å slå av tekstinformasjonen. Standbydisplayet vises igjen. 7

8 Bruk av offentlige online-telefonbøker Velge online-telefonbok og bestille tilgang (nett-konfigurator) Bruk av offentlige online-telefonbøker Du kan benytte deg av online-telefonbøker (telefonkatalog og bransjekatalog, dvs. Hvite sider og Gule sider ). Du kan stille inn hvilke online-telefonbøker du vil bruke via nettkonfiguratoren. Ansvarsfraskrivelse Gigaset Communications GmbH gir ingen garanti og påtar seg ikke ansvar for tilgjengeligheten til disse tjenestene. Denne tjenesten kan bli innstilt når som helst. Velge online-telefonbok og bestille tilgang (nett-konfigurator) Opprett en forbindelse til telefonens nettkonfigurator. Velg funksjonen Phone Settings Phonebook på fanearket Settings. Fra listen Provider velger du operatøren som du vil benytte online-telefonboken til. Velg --- når du ikke vil bruke noen online-telefonkatalog. Merk Hvis du velger oppføringen --- i listen Provider, vises Ingen leverandør når du prøver å søke etter et navn eller et nummer. 8

9 Bruk av offentlige online-telefonbøker Velge online-telefonbok og bestille tilgang (nett-konfigurator) Avhengig av valgt Provider vises følgende felt: Display of caller's name Vises når operatøren støtter innhenting av abonnentnavn fra online-telefonboken til anropsvisningen. Hvis du klikker på On, vises navnet en anroper er lagret under i online-telefonboken, i displayet, eller det lagres i anropslisten. Merk Navnet på anroperen hentes bare fra online-telefonboken dersom nummeret ikke er lagret i den lokale telefonboken på telefonen. Authentication Name, Authentication Password Vises dersom du må bestille tilgang til bestemte tjenester hos operatøren: u Hos enkelte operatører må du bestille all tilgang til online-telefonboken. u Andre operatører skiller mellom standard- og premiumtjenester. Du får tilgang til standardtjenester uten å måtte logge deg på med brukernavn og passord. Du må imidlertid registrere deg for å få tilgang til premiumtjenester. Du må lagre tilgangsdataene på telefonen for å kunne få tilgang til premiumtjenester. Tast inn opplysningene du har fått av operatøren din i feltene Authentication Name (maks. 74 tegn) og Authentication Password (maks. 20 tegn). Klikk på knappen [Set] for å lagre innstillingene i telefonen. 9

10 Bruk av offentlige online-telefonbøker Bruk av online-telefonbøker på telefonen Bruk av online-telefonbøker på telefonen Åpne online-telefonbok / Gule sider Forutsetning: Telefonen er i standbymodus. For å åpne fanearket går du frem som følger: F Nettelefonbok B A Velg Hvite sider for online-telefonboken eller Gule sider for Gule sider og trykk på B. En forbindelse til online-telefonboken blir opprettet. Søke etter oppføring Forutsetning: Du har åpnet online-telefonboken / Gule sider. Med AC kan du velge følgende funksjoner: Søk etter navn B Du vil søke etter nummeret til en abonnent med navn/bransje og by ( Angi navnet/bransjen du søker etter ). Søk etter nummer B Du vil søke etter navnet på en abonnent med et telefonnummer ( Tast inn nummeret du søker etter ). Angi navnet/bransjen du søker etter Forutsetning: Du har valgt Søk etter navn. Etternavn (online-telefonbok) / Kategori/Navn (Gule sider) vises i displayet så snart forbindelsen til online-telefonboken / Gule sider er opprettet. o Tast inn navn/bransje, del av et navn eller en bransje (maks. 32 tegn) og trykk på B. Displayet viser By. o Tast inn navnet på byen (eller bare de første bokstavene i navnet) abonnenten du leter etter bor i. Bekreft navnet med B. Displayet viser Gate. o (Valgfritt.) Tast inn navnet på gaten (eller bare de første bokstavene i navnet) abonnenten du leter etter bor i. B Trykk på OK-tasten. Søket starter. Du må fylle ut både Etternavn eller Kategori/Navn og By. 10

11 Bruk av offentlige online-telefonbøker Bruk av online-telefonbøker på telefonen Hvis det finnes flere byer med samme navn, vises en liste over disse byene. Eksempel: By: 1/4 Berlin /4: Løpende nummer / antall treff 2 Første by i listen. Med AC kan du bla gjennom listen A Velg by og trykk på B for å fortsette søket. Hvis byen ikke finnes eller det ikke eksisterer noen abonnent med navnet du søkte etter, vises en melding om dette og du får forespørselen Definer?. Du har følgende muligheter: Trykk på tasten T for å starte et nytt søk. Eller Trykk på OK-tasten B for å endre/korrigere søkekriteriene. Angitt navn og by vises og kan endres. Hvis resultatlisten er for stor (mer enn 99 treff), vises ingen resultater. Det vises en melding om dette. Du har følgende muligheter: Trykk på OK-tasten B for å endre/korrigere søkekriteriene og starte et detaljsøk ( S. 13). Tast inn nummeret du søker etter Forutsetning: Du har valgt Søk etter nummer. Så snart forbindelsen til online-telefonboken / Gule sider er opprettet, vises Nummer i telefondisplayet. o Angi telefonnummer (maks. 32 tegn) og trykk på B. Hvis nummeret ikke blir funnet, vises en melding om det. Deretter vises Nummer og det inntastede telefonnummeret igjen. Nummeret kan endres/korrigeres. 11

12 Bruk av offentlige online-telefonbøker Bruk av online-telefonbøker på telefonen Søkeresultater (resultatliste) En liste over søkeresultatene vises i displayet. Eksempel: 12 Oppføring: 5/25 Sand, Marie Elisabe /25: Løpende nummer / antall treff 2. For hvert treff vises en linje med abonnentens navn eller bransje (ev. forkortet) Med AC kan du bla gjennom listen AC Velg oppføring og klikk på B. Du har følgende muligheter: Detalj Vis all informasjon for oppføringen (navn, ev. bransje, adresse, telefonnumre). Med AC kan du bla gjennom oppføringen. Legg til telef.bok Overfør nummeret og navnet i oppføringen til den lokale telefonboken. Hvis oppføringen inneholder flere numre, opprettes en telefonbokoppføring for hvert av dem. Etternavnet og fornavnet på oppføringen overføres til navnefeltet i telefonboken (ev. forkortet, maks. 16 tegn blir overført). Legg til DND Overfør numrene i oppføringen til sperrelisten på telefonen. Ringe til abonnenten Forutsetning: u Det vises en resultatliste. Du har valgt en oppføring. u Du har åpnet detaljvisningen for en oppføring. c / L eller: B AC Løft av røret c eller trykk på handsfree-tasten L for å ringe abonnenten. Trykk på OK-tasten. Velg funksjonen Ring opp og klikk på B igjen. Hvis oppføringen kun har ett nummer, velges dette. Hvis oppføringen har flere numre (f.eks. fastnett- og mobilnummer), vises en liste over numrene. Velg et nummer med AC. Løft av røret c eller trykk på handsfree-tasten L. 12

13 Bruk av offentlige online-telefonbøker Bruk av online-telefonbøker på telefonen Start detaljert søk Forutsetning: Etter et søk vises Definer? i displayet (f.eks. sammen med en melding om at det er for mange treff). B Trykk på OK-tasten. Søkekriteriene til det forrige søket kopieres til de tilsvarende feltene. Finjuster søkekriteriene: Etternavn (online-telefonbok) / Kategori/Navn (Gule sider) Endre ev. navn/bransje eller skriv inn større deler av navnet og trykk på B. Du kan begrense treff på etternavnet ved å angi fornavnet til abonnenten: Trykk på tasten 1 (for å lage et mellomrom etter etternavnet) og tast deretter inn fornavnet eller første del av det. By Endre ev. navn på byen eller skriv inn større deler av navnet og trykk på B. Gate Angi/endre ev. gatenavnet (maks. 32 tegn) og trykk på B. B Start detaljert søk. 13

14 Oppdatert menyoversikt Oppdatert menyoversikt Nye menyer og undermenyer er markert med oransje. F Telefonbok Vis oppføring Ny oppføring Søk oppføring Minnesjekk Slett alle Nettelefonbok Hvite sider S. 10 Gule sider Anropslogg DND-liste Nettverksinnst. SIP-innstilling Telefoninnstilling Ubesvarte anrop Mottatte anrop Oppringte nummer Slett alle Vis oppføring Ny oppføring Søk oppføring Minnesjekk Slett alle Sett IP-modus IP-adresse Nettverksmaske Standard gateway DNS-innstilling PPPoE-innstilling NTP-innstilling Proxy-innstilling Brukerinfo Samtale venter Språk Videresend Alarm Dato/tid Ringeinnstilling Volum 14

15 Oppdatert menyoversikt Programtast Funksjonstast Minnetast Fabrikkinnstill.? Restart 15

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Oppsett av Aastra SIP Telefoner med Network Norway Mobil IP Klient

Oppsett av Aastra SIP Telefoner med Network Norway Mobil IP Klient Oppsett av Aastra SIP Telefoner med Network Norway Mobil IP Klient Mobil IP - Konto Aastra SIP og Sennheiser hodesett - Den perfekte kombinasjonen Martin Brubak martin@pebecom.no Support telefon: 22 90

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på PCen slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER BRUKERDOKUMENTASJON SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER Hva er Solidus ecare? Solidus ecare er en programvareløsning for å køe og organisere innkomne telefonsamtaler. Når en bruker ringer et (felles) telefonnummer

Detaljer

Phone Assistant. Arne-Jørgen Auberg

Phone Assistant. Arne-Jørgen Auberg Phone Assistant Arne-Jørgen Auberg onsdag, 7. september 2016 1 Innhold Oversikt... 3 Veiviser... 4 Organsisasjonsnummer... 4 Datakilder... 5 Datakilde for Interbase... 5 Datakilde for Visual Foxpro Tables...

Detaljer

Telio Bredbåndstelefoni Installasjons- & brukerveiledning Telio SoftPhone

Telio Bredbåndstelefoni Installasjons- & brukerveiledning Telio SoftPhone Telio Bredbåndstelefoni Installasjons- & brukerveiledning Telio SoftPhone 1 (18) Innhold OM TELIO SOFTPHONE... 3 INSTALLASJONSVEILEDNING... 4 BESTILL OG LAST NED TELIO SOFTPHONE... 4 INSTALLASJON... 5

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner

Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Dette dokumentet er et tillegg til brukerhåndbøkene til telefonen Gigaset DL500A: Funksjonaliteten til denne enheten

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder Brukerveiledning for klient NetCom Mobile Voice Recorder Innhold Moble voice recorder 3 Mobilapplikasjon 4 Støttede telefoner 4 Symbian S60 3rd Edition 4 Symbian S60 5th Edition 4 Windows Mobile 6.5 4

Detaljer

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen Brukerveiledning For student hjemmeeksamen Oppdatert 26. oktober 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Brukerveiledning Profil

Brukerveiledning Profil Brukerveiledning Profil Passord, logg inn, endre brukernavn og profil Ida Festervoll 15.11.2020 Dette er en steg for steg veileder som hjelper deg å logge inn på www.nil.no og endre din profil og konto

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigveiledning R6.1 Alcatel Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications-suite kombinert med Microsoft Outlook gir deg tjenester på et høyt nivå. Integreringen

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Nye og endrede funksjoner

Nye og endrede funksjoner Gigaset S675 IP, S685 IP, C470 IP, C475 IP: Nye og endrede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset C470 IP, Gigaset C475 IP, Gigaset S675 IP og Gigaset

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning Multi-Faktor Autentisering Brukerveiledning 1 Innhold Innledning... 3 Telefonanrop (standard)... 3 Oppsett... 3 Bruk... 3 Mobil App (valgfri)... 4 Oppsett... 4 Bruk... 5 Multi-Faktor portal...7 Pålogging...7

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Ida Festervoll 15.11.2010

Ida Festervoll 15.11.2010 Brukerveiledning Legg inn portfolio Ida Festervoll 15.11.2010 Dette er en steg for steg veileder som hjelper deg å legge prosjekter i portfolioen Innhold Legg INN Portfolio... 2 Hvordan kan en portfolio

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med IBM Lotus Notes

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med IBM Lotus Notes OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med IBM Lotus Notes Hurtigveiledning R6.0 Alcatel Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications-suite kombinert med IBM Lotus Notes gir deg tjenester

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Kom i gang med Mobilt Bedriftsnett. - Hvordan styre din tilgjengelighet - Se hvem som har ringt - oppslag mot 1881

Kom i gang med Mobilt Bedriftsnett. - Hvordan styre din tilgjengelighet - Se hvem som har ringt - oppslag mot 1881 Kom i gang med Mobilt Bedriftsnett - Hvordan styre din tilgjengelighet - Se hvem som har ringt - oppslag mot 1881 Innhold Mobilt Bedriftsnett-appen... 3 Mine Sider på telenor.no... 11 Min Svartjeneste...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

Her kan du lese om hvordan du gjør innstillinger, bruker søkefunksjoner, fraværsmarkerer, bruker sms, sender e-post og endrer opplysninger.

Her kan du lese om hvordan du gjør innstillinger, bruker søkefunksjoner, fraværsmarkerer, bruker sms, sender e-post og endrer opplysninger. NetWise NetWise er kommunens interne telefonkatalog der du finner opplysninger om ansatte som; navn, avdeling, telefonnummer, e-post adresse og fraværsopplysninger. Her kan du lese om hvordan du gjør innstillinger,

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Hurtiginnføring. PC, Mac, ios og Android

Hurtiginnføring. PC, Mac, ios og Android Hurtiginnføring PC, Mac, ios og Android Installasjon for PC Se Viktig-filen på installasjonsdisken eller nettstedet til Trend Micro for detaljert informasjon om systemkrav. Hvis du støter på problemer

Detaljer

Installasjon av Windows 7 og Office 2016

Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet må den installeres på nytt. Denne bruksanvisningen

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Hvordan sette opp HTC Desire og Wildfire mot

Hvordan sette opp HTC Desire og Wildfire mot 1 of 7 18.11.2010 14:41 IT-hjelp Universitetet i Bergen IT-avdelingen Hvordan sette opp HTC Desire og Wildfire mot Exchange Fra ithjelp Innhold 1 Forord 2 Kort om telefonene 3 Hvordan bestille telefonen

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver USB-telefon Bruksanvisning Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver 1 Introduksjon Dette er en høykvalitets USB-telefon med

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Logg på nettbutikken Når du først er registrert som kunde i nettbutikken er det nok å logge seg på med

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000)

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) Orientering i forbindelse med PC-eksamen 27. november 2014 Alle oppmeldte studenter skal ta eksamen 27. november fra

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigveiledning R6.1 My Instant Communicator for PC My Instant Communicator for PC kombinerer tale-, video- og datatjenester som kan brukes om hverandre i et

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 1.0 (gjelder versjon 7.45 av Visma Global) 17.12.2009 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette opp integrasjonen...

Detaljer

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1 1. Logg inn Koble deg opp til Internet Åpne nettleseren din og gå til ServiceFirst på: www.servicef.com.

Detaljer

INSPERA - brukerveiledning for student hjemmeeksamen

INSPERA - brukerveiledning for student hjemmeeksamen INSPERA - brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 20. januar 2015 Pålogging Du logger deg på via uia.inspera.no (med vanlig UiA-brukernavn og passord) 1 Din oversikt over prøver og eksamener

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

MinSide skoleskyss Mobil

MinSide skoleskyss Mobil Konsentra # MinSide skoleskyss Mobil Brukerveiledning Innhold FØR DU LOGGER INN... 3 NEDLASTING... 3 HUSK MEG... 4 GLEMT PASSORD?... 4 PÅLOGGINGEN... 4 HOVEDSIDEN... 5 DE FORSKJELLIGE LENKENE... 6 TURER...

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Versjon august.2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 3 Slik stilles tid og dato... 4 Nullstill

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Køgrupper Administrer hvilke køgrupper som skal tilknyttes hovednummeret, med avanserte valg for ringesløyfen.

Køgrupper Administrer hvilke køgrupper som skal tilknyttes hovednummeret, med avanserte valg for ringesløyfen. Brukerveiledning Bedriftsnett Visuell admin Kom raskt i gang Visuell administrasjon for Bedriftsnett er et brukervennlig administrasjonsverktøy, som man tidligere kun hadde tilgjengelig i tradisjonelle

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. paypoint.taxi. Versjon 1.0 06.01.09. Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1

BRUKERVEILEDNING. paypoint.taxi. Versjon 1.0 06.01.09. Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1 BRUKERVEILEDNING paypoint.taxi Versjon 1.0 06.01.09 Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1 Innholdsfortegnelse Taxi booking paypoint.taxi... 3 Innledning... 3 Konfigurering av kommunikasjon...

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

HURTIGGUIDE Android, Windows Phone og Apple iphone

HURTIGGUIDE Android, Windows Phone og Apple iphone HURTIGGUIDE Android, Windows Phone og Apple iphone FORHÅNDSKRAV Les bruks-, vedlikeholds- og sikkehetsanvisningene til enheten som styres med REMUC Forsikre deg om at et fungerende SIM-kort med datapakke

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Opplæring: Telefoni. Trådfasttelefon. Dato Versjon Forfatter Godkjent av Endringer utført. 24.05.05 1.0 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Opprettet

Opplæring: Telefoni. Trådfasttelefon. Dato Versjon Forfatter Godkjent av Endringer utført. 24.05.05 1.0 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Opprettet Opplæring: Telefoni Trådfasttelefon Dato Versjon Forfatter Godkjent av Endringer utført 24.05.05 1.0 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Opprettet 27.05.05 1.1 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Mindre endringer

Detaljer

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 1 Innhold Innledning Pålogging Din oversikt over prøver og eksamener Valg av språk og skriftstørrelse m.m Besvare eksamen med sikker

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000 Tittelside Nortel Networks Communication Server 1000 IP2002-telefonen Brukerhåndbok Endringslogg Endringslogg September 2004 Standard 3.00. Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte Nortel Networks

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for fasttelefon. My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8-serien 4038/4068

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for fasttelefon. My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8-serien 4038/4068 OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for fasttelefon Hurtigveiledning R6.0 My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8-serien 4038/4068 My Instant Communicator for Alcatel-Lucent

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

1. Gå inn på portalen:

1. Gå inn på portalen: Registrere, handle og aktivere Windows og Office Del 1 og Del 2 må alle gjøre Del 3, Del 4 og Del 5 er kun for deg som ikke leverte inn en USB minnepenn til oss, da må du fikse alt selv. Del I: Kjøpe Produktnøkkel

Detaljer

Brukermanual Helseregister.no

Brukermanual Helseregister.no Brukermanual Helseregister.no Versjon 1.0 Illustrasjonsfoto: Colourbox Helse Nord IKT har i samarbeid med SKDE utviklet helseregister.no som er et webhotell designet for å huse kvalitetsregistre og multisenterstudier,

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Trinn 1. Kopier kildefilen.

Trinn 1. Kopier kildefilen. Trinn 1. Kopier kildefilen. Først må du installere programmet:. Hvis du følger standard installasjonen, kan du kopiere og lagre denne filen CustomSMSProvider.groovy inn C: \ Program Files \ SysAidServer

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer