INFORMASJON OM VARIASJONSKOEFFISIENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON OM VARIASJONSKOEFFISIENTER"

Transkript

1 Laboratorium for medisinsk biokjemi Metodeoversikt med referanseområde, måleområde og analytisk variasjon Utarbeidet av: nita Mikalsen Dokument ansvarlig Kvalitetsleder Godkjent av: Sjefsbioingeniør Versjon: 6.00 Ref. nr: Gjelder fra: Dokument type: Skjema Sidenr: 1 av 16 Tabellen omfatter analyserepertoaret til Laboratorium for medisinsk biokjemi og er inndelt etter analysegrupper slik det fremgår av laboratoriets papirrekvisisjonsskjema for blodprøver. Innenfor hver analysegruppe er analysene sortert alfabetisk. Materialtypen angis i første kolonne: B = fullblod S = serum P = plasma U = urin C = cerebrospinalvæske X= ascites/pleuravæske INFORMSJON OM VRISJONSKOEFFISIENTER nalytisk variasjonskoeffisient, VKa/CVa, angir den tilfeldige analytiske usikkerheten til et måleresultat, dvs. standardavviket dividert med gjennomsnittet angitt i %. Den sanne verdi av et analyseresultat (x) ligger med 95 % sikkerhet i intervallet x ± 2 (VKa/100). VKa i tabellen oppgir laboratoriets oppnådde VKa som er beregnet ut ifra kvalitetskontrolldata over en lengre tidsperiode (ca 6-12 måneder). Laboratoriet garanterer for oppgitt VKa multiplisert med 1,4. Biologisk variasjonskoeffisient angir den gjennomsnittlige naturlige biologiske variasjonen for en analytt innen individ (CVw) og mellom individer (CVg). Informasjon om biologisk variasjon er utarbeidet av Ricos C et al. og finnes på Westgard QC s database for biologisk variasjon: Total variasjonskoeffisient angir den totale usikkerheten til et resultat, beregnet ut ifra analytisk og biologisk variasjon (CVtot= (CVa 2 + CVw 2 ) ) Et analysesvar er signifikant forskjellig fra et annet analysesvar hos samme pasient (over tid) dersom forskjell mellom svarene er større enn 2,8 * CVtot. INFORMSJON OM KKREDITERTE NLYSER Laboratoriet er under søknad om akkreditering og har derfor foreløpig ingen akkrediterte analyser. nalyser markert med i kolonnen kkreditert er søkt akkreditert for resultater innen oppgitt konsentrasjonsområde.

2 Side: 2 av 16 HEMTOLOGI EDTfullblod EDTfullblod EDTfullblod EDTfullblod nalyse/ Parameter Basofile BBS < 0,1 x10 9 /L Se Hvite Blodutstryk BUTS CHr (retikulocytthemoglobin) BCHR Voksne >16 år: 31,5 35,5 pg Eosinofile BEOS <0,4 x10 9 /L Se Hvite Farging av perifert blodutstryk (benmarg) BEF dvia 2120i dvia 2120i dvia 2120i 1,5 kkreditert EDTfullblod Hematokrit BHCT Menn > 11 år: 0,40-0,50 fraksjon Kvinner > 11 år: 0,35 0,46 fraksjon Barn 4 mnd 6 år: 0,30 0,40 fraksjon 6år 11 år: 0,35 0,45 fraksjon 0,10 0,60 Fraksjon Sysmex K4500 Kumulativ impulshøydesummering dvia 2120i Beregnet 1,8 (0,16 0,48)

3 Side: 3 av 16 nalyse/ Parameter kkreditert EDTfullblod Hemoglobin BHB Menn >11 år: 13,4 17,0 g/dl Kvinner > 11 år: 11,7 15,3 g/dl 1 år 11 år: 11,0 15,5 g/dl Gravide har 5 10 % lavere verdier 0,1 25,0 g/dl 0 22,5 g/dl Sysmex K4500 SLS-metode (fotometri) dvia 2120i 1,1 (5,7-17,3) EDTfullblod Hvite blodlegemer Jernfarging av benmarg BHV FEF Voksne > 15 år: 3,5 10,0 x10 9 /L 6mnd 4år: 6,0-17,0 x10 9 /L 5 8 år: 5,0 15,5 x10 9 /L 9 15år: 4,5 14,0 x10 9 /L 1,0 100 x10 9 /L 0,0 400 x10 9 /L Sysmex K4500 Impedans dvia 2120i 2,7 (2,9-16,2) EDTfullblod EDTfullblod EDTfullblod Lymfocytter Malaria-antigen hurtigtest Malaria utstryk (tykk- & tynndråpe) BLYM Voksne > 15 år: 1,1 3,3 x10 9 /L 1 4 år: 2,0 11,0 x10 9 /L 5 8 år: 1,5 8,0 x10 9 /L 9 15 år: 1,5 6,5 x10 9 /L Se hvite dvia 2120i BML Negativ ntigen hurtigtest BTYK BTYN EDTfullblod MCH MCH Voksne > 17 år: pg Barn 6mnd 5 år: pg 6 17 år: pg Utregnet parameter Sysmex K4500 Beregnet dvia 2120i Beregnet 1,4 (26 32)

4 Side: 4 av 16 EDTfullblod EDTfullblod nalyse/ Parameter MCHC MCV MCHC MCV Sysmex K4500 Voksne > 17 år: g/dl Beregnet Barn 1år 17 år: g/dl Voksne > 17 år: fl Barn 6mnd 6 år: fl 6 11 år: fl år: fl Utregnet parameter Utregnet parameter dvia 2120i Beregnet Sysmex K4500 Beregnet dvia 2120i 1,8 1,1 kkreditert (36 37) (71 87) EDTfullblod Monocytter BMON Voksne > 15 år: 0,2 0,8 x10 9 /L 1 15 år: 0,2 1,3 x10 9 /L Se hvite dvia 2120i EDTfullblod Nøytrofile granulocytter BNEU Voksne > 15 år: 1,5 7,3 x10 9 /L 6mnd 48mnd: 1,0 8,5 x10 9 /L 4 7 år: 1,5 8,5 x10 9 /L 8 15 år: 1,5 8,0 x10 9 /L Se hvite dvia 2120i 3,2 EDTfullblod Retikulocytter BRETIK x10 9 /L 0,2-24,5 % reticulocytter i 10 9 /L = RBC x (%Retic/100) x1000 dvia 2120i Lav: 11,7 Høy: 3,8

5 Side: 5 av 16 EDTfullblod Citratfullblod nalyse/ Parameter Røde blodlegemer Senkning BRØ BSR Menn >11 år: x10 12 /L Sysmex K4500 Kvinner >11 år: x10 12 /L Impedans 2 år 11 år: 3,9 5,3 x10 12 /L Kvinner: 1 17 mm Menn: 1 12 mm 0,3 10,0 x /l x /l dvia 2120i Bedi Sedi -15 Modifisert Waldenstrøms prinsipp 1,2 kkreditert (2,3 5,5) EDTfullblod Trombocytter BTBC Voksne > 17år: x10 9 /L. Barn 1 17 år: x 10 9 /L 10, x10 9 /l 5, x 10 9 /l Sysmex K4500 Impedans dvia 2120i Lav: 5,2 Høy: 2,8 (62 440) KOGULSJON P- Citratplasma PTT PPTT sek v/ heparinbehandling: 2-5 ganger utgangsverdi sek TrombolyzerXRC Clot-teknikk 4,7 P- Citratplasma D-dimer PDIM < 0,2 mg/l 0,15 14,4 mg/l TrombolyzerXRC Immunoturbidimetri (DDU) Lav: 7,1 Høy: 4,6 P- Citratplasma Fibrinogen PFIB 1,7 4,0 g/l 1,0 10,0 g/l TrombolyzerXRC Clot-teknikk 5,9

6 Side: 6 av 16 nalyse/ Parameter kkreditert P- Citratplasma PT-INR INR 0,8 1,2 INR INR TrombolyzerXRC Clot-teknikk Lav: 2,6 Høy: 4,2 MEDISINSK BIOKJEMI S- LT SLT S- lbumin SLB S- LP (lk. Fosfatase) SLP Kvinner > 17 år: U/L Menn > 17 år: U/L Barn 0 17 år: U/L 0 39 år: 36 48g/L år: g/l > 69 år: Voksne > 17 år: U/L Kvinner år: < 190 U/L Menn år: < 390 U/L 7 12 år: < 300 U/L 4 6 år: < 270 U/L 1 3 år: < 280 U/L U/L 2 60 g/l U/L S- mylase (total) SMY U/L U/L S- ST SST Kvinner: U/L Menn: U/L U/L S- Bilirubin total SBIL > 1 år: 5 25 µmol/l 1,7-650 μmol/l 3,2 (40 145) 2,2 (36 57) 2,6 (88 400) 2,2 (44 373) 2,6 (43 230) 3,3 (18 84)

7 Side: 7 av 16 nalyse/ Parameter S- CK SCK Kvinner: 0-17 år: U/L > 17 år: U/L Menn: 0 17 år: U/L år: U/L > 49 år: U/L U/l S- CRP SCRP < 4 mg/l 0,3-350 mg/l S- Digoxin SDIGO 0,19-6,4 nmol/l 3,4 S- Etanol SET 0,1-5,0 Enzymatisk Voksen: Kvinner > 15 år: µg/l Menn > 15 år: µg/l S- Ferritin SFER 0, µg/l 1 15 år: µg/l 3,2 Lav: 6,9 Høy: 4,9 Lav: 7,1 Høy: 3,3 kkreditert (99 384) (9,8 68) (0,9 3,2) (0,2-1,8) 3,6 (15 314) S- Folat i serum FOLS > 10 nmol/l 1,4-45,4 nmol/l Lav: 9,3 Høy: 5,4 (8 28)

8 Side: 8 av 16 nalyse/ Parameter Kvinner > 16 år: 0,9 1,5 mmol/l kkreditert S- Fosfat SPO S- Fritt tyroksin (ft4) SFT4 S- Gentamicin SGEN Menn: år: 0,8 1,7 mmol/l > 49 år: 0,8 1,4 mmol/l år: 1,1 1,7 mmol/l 3 9 år: 1,0 1,9 mmol/l 1 2 år: 1,3 2,1 mmol/l Voksen: > 19 år: 8 21 pmol/l 6 19 år: pmol/l 1 5 år: pmol/l Terapeutisk område: Endose (etter ca 18 timer): 0.5 mg/l :gi samme dose mg/l : halvering av dose 1.0 mg/l : ingen ny dose Flerdose: Minimumskonsentrasjon: < 2,0 mg/l Maksimumskonsentrasjon: mg/l 0,1-6,46 0,3-100 pmol/l 0,4-10 mg/l 1,5 (1,4-2,7) 3,6 (9,6-32,2) Lav: 10,0 Høy: 4,6 (1,1-4,4) S- GFR GFR Utregnet parameter Kapillær fullblod Glukose i blod BGLU 1mnd 4 år: 3,3 5,5 mmol/l > 4 år: 4,2 6,3 mmol/l 0, ccu Check P- Liheparin plasma Glukoseplasma fastende (glukosebelastning) PGLU0 1mnd 4 år: 3,3 5,5 mmol/l > 4 år: 4,2 6,3 mmol/l 0,

9 Side: 9 av 16 P- Liheparin plasma S- nalyse/ Parameter Glukoseplasma stimulert (glukosebelastning) Glukoseserum (fastende) PGLU120 SGLU S- GT SGT EDTfullblod Eget skriv 0, mnd 4 år: 3,3 5,5 mmol/l > 4 år: 4,0 6,0 mmol/l Kvinner: 0-39 år: U/L > 39 år: U/L Menn: 0-39 år: U/L > 39 år: U/L 0, HB1c HB1 4,0 6,0 % 3,8 18,5 % S- HDL kolesterol HDLK S- Jern SFE S- Jernbelastning S- Kalium SK FEFST FE120 Kvinner: 1,0 2,7 mmol/l Menn: 0,8 2,1 mmol/l Voksen: > 17 år: 9 34 µmol/l 1 17 år: 9 22 µmol/l Se jern Se eget skriv Voksne > 11 år: 3,6 5,0 mmol/l Barn 1 11 år: 3,4 5,0 mmol/l U/l 0,08 3,10 0, µmol/l 1,5 10,0 mmol/l D10 høytrykksvæskekromatografi (HPLC) ISE (IoneSelktivElektrode) 2,8 kkreditert (3,4 14,6) 2,5 (46 149) 2,2 2,5 Lav: 4,1 Høy: 1,9 (5,4-10,1) (0,9-1,4) (15 38) 1,6 (3,6-6,2) S- Kalsium total SC Voksne > 17 år: 2,15 2,51 mmol/l Barn 1 17 år: 2,15-2,65 mmol/l 0,2 5,0 1,5 (2,3-3,1)

10 Side: 10 av 16 nalyse/ Parameter S- Klorid SCL mmol/l S- Kolesterol (total) SKOL > 49 år: 3,9 7,8 mmol/l år: 3,3 6,9 mmol/l år: 2,9 6,1 mmol/l år: 3,0 5,5 mmol/l 4 9 år: 3,0 5,0 mmol/l 1 3 år: 2,0 5,0 mmol/l Kvinner > 14 år: μmol/l ,1 20,7 ISE kkreditert 2,4 (97 118) Lav: 3,0 Høy: 2,3 (3,9-6,4) Menn > 14 år: μmol/l S- Kreatinin SKRE S- LD SLD S- LDL-kolesterol (beregnet) LDLK 1-2 år: μmol/l 3 4 år: μmol/l 5 6 år: 25 42μ mol/l 7 8 år: μmol/l 9 10 år: μmol/l år: μmol/l år: μmol/l Voksne: år: U/L > 69 år: U/L mnd: U/L 2 12 år: U/L år: U/L > 49 år: 2,0 5,3 mmol/l år: 1,4 4,7 mmol/l år: 1,2 4,3 mmol/l μmol/l U/L Beregnet parameter 2,3 2,6 Utregnet parameter (97 358) ( ) S- Litium SLIT 0,5 1,0 mmol/l terapeutisk område 0,05-3,00 Lav: 5,4 Høy: 2,6 (0,5-1,5)

11 Side: 11 av 16 nalyse/ Parameter S- Magnesium SMG 0,71 0,94 mmol/l S- Natrium SN Voksne > 7 år: mmol/l Barn 0-7 år: mmol/l 0,10-2, ISE 1,9 1,2 kkreditert (0,9-1,5) ( ) S- NT-pro BNP SPBNP Menn år: < 10 pmol/l Menn år: < 30 pmol/l Menn år: < 60 pmol/l Kvinner år: < 20 pmol/l Kvinner år: < 35 pmol/l Kvinner år: < 90 pmol/l 0, pmol/l 6,5 (21 538) S- Osmolalitet SOSM mosmol/kg H 2 O mosmol/kgh 2 O. Fiske 210 Frysepunkt teknikk 0,8 ( ) S- Paracetamol SPR 7,9-3310μmol/l Enzymatisk-kolorimetrisk Lav: 4,1 Høy: 2,6 (68 850) S- Protein total STP > 1 år: g/l 2,0 120 g/l 1,5 (53 90) S- PS SPS Menn år: < 2,5 μg/l Menn år: < 3,5 μg/l Menn år: < 4,0 μg/l 0, μg/l 4,0 (0,04-21,5) S- Transferrin STRF > 1 år: 2,0-3,3 g/l 0,1-5,2 g/l 2,9 (2,1-3,5)

12 Side: 12 av 16 nalyse/ Parameter S- Triglyserider STRG 0,5 2,6 mmol/l 0,1 10,0 2,7 kkreditert (0,9-2,8) S- Troponin T STNT2 < 14 ng/l ng/l S- TSH STSH S- Urinstoff SURE S- Urinsyre SURY Voksen: år: 0,5 4,4 miu/l > 20 år: 0,5 3,6 miu/l 1 5 år: 0,7 6,0 miu/l 6 10 år: 0,6 5,4 miu/l år: 0,5 4,9 miu/l Kvinner: 0 49 år: 2,6 6,4 mmol/l > 49 år: 3,1 7,9 mmol/l Menn: 0 49 år: 3,2 8,1 mmol/l > 49 år: 3,5 8,1 mmol/l Kvinner: 0 49 år: µmol/l > 49 år: µmol/l Menn: µmol/l 0, miu/l 0, , μmol/l (High Sensitive, Stat) 4,3 Lav: 8,0 Høy: 3,5 ( ) (0,12-9,8) 2,5 (6,2-19,9) 1,2 ( ) S- Vitamin B12 SB pmol/l pmol/l Lav:8,1 Høy: 3,3 ( ) S- 25-OH Vitamin D total SVITD Referanse område: nmol/l Optimalt område: nmol/l 7, nmol/l Lav: 13,0 Høy: 8,1 (40 130)

13 Side: 13 av 16 BLODGSS nalyse/ Parameter ph BPH 7,35 7,45 BL 825 Flex pco2 BPCO2 4,7 6,0 kpa BL 825 Flex PO2 BPO kpa BL 825 Flex ktuell bikarbonat SBIK mmol/l BL 825 Flex Base exess BBE -3 3 mmol/l BL 825 Flex O2-metning arteriell O2M 0,94-0,99 BL 825 Flex Laktat BLKT 0,3 1,1 mmol/l BL 825 Flex Natrium BN mmol/l BL 825 Flex Kalium BK 3,5 5,0 mmol/l BL 825 Flex Hemoglobin (blodgass) BGHB Se BHB BL 825 Flex Glukose i blod BGGLU 1mnd 4 år: 3,3 5,5 mmol/l > 4 år: 4,2 6,3 mmol/l BL 825 Flex kkreditert

14 Side: 14 av 16 nalyse/ Parameter kkreditert URIN U- lbumin i urin ULB U- lbumin, stix ULS U- Blod, stix UBLO U- Glukose, stix UGLU U- Graviditetstest UGR Hurtigtest i urin (hcg) U- Hvite blodlegemer, stix ULEV U- Kalium i urin UK U- Ketoner, stix UKET U- Kreatinin i urin UKRE U- Legionella ULEG Neg Hurtigtest i urin antigen U- Mikroskopi av urin UMIK U- Natrium i urin UN U- Nitritt, stix UNIT U- ph, stix UPH 5,0 6,0 U- Pneumokokk UPNE Neg Hurtigtest i urin antigen U- Protein i urin UPR U- Spesifikk vekt, stix USPV Tilfeldig prøve: Døgnurin:

15 Side: 15 av 16 NNET nalyse/ Parameter C- Farge på spinalvæske CFR Fargeløs C- Glukose i spinal CGLU C- C- Hvite blodlegemer i spinal Pneumokokkantigen i spinal % av samtidig bestemt blodglukose CHV >1 år: /L CPNE C- Protein i spinal CPR Neg C- Utseende spinalvæske CUTS Klar X- X- X- Hemoglobin ascites/pleura Hvite_blodlegemer ascites / pleura Mononukleære_celler ascites / pleura X- ph ascites / pleura X- X- Polynukleære_celler ascites/pleura Røde_blodlegemer scites / pleura XHB XHV XMN XPH XPMN XRØ 1 17 år: 0,15 0,45 g/l år: 0,15 0,50 g/l >50 år: 0,15 0,55 g/l kkreditert X- Med. biokjemi ulike analyser X + kode S- Mononukleosetest SMON Neg Hurtigtest i serum antigen

16 Side: 16 av 16 nalyse/ Parameter Fullblod Blodkultur BKULT Neg Fullblod Soppkultur BSOP Neg Penselprøver MRS hurtigtest MRS Neg Pasient Blod 17.2 GeneXpert PCR teknikk nerkjente prosedyrer for venøs og kapillær punksjon kkreditert Referanser ( ) NORIP (Nordic Reference Interval Project) Implementering av felles referansegrenser på OUS, (OUS samordnet Lovisenberg.xls) 2012 Vitamin D: Tidsskr Nor Legeforen nr 7, 2014;134: Holick MF et al. Evaluation, treatment and prevention of vitamin D deficiency. The Journal of clinical endocrinology and metabolism Jul;96(7): Høring Medisinskfaglig rådgiver på laboratoriet Kaare M. Gautvik Gentamycin: Seksjonsoverlege, infeksjon: Per Geerlyng

Godkjent av: Sjefsbioingeniør. Versjon: 7.00

Godkjent av: Sjefsbioingeniør. Versjon: 7.00 Laboratorium for medisinsk biokjemi Metodeoversikt med referanseområde, måleområde og analytisk variasjon Ref. nr: 18.1.1 Dokument type: Skjema Utarbeidet av: nita Mikalsen, Kaare M. Gautvik Dokument ansvarlig

Detaljer

Ref. nr: 18.1.1 Dokument type: Skjema. Gjelder fra: 21.01.2015. Sidenr: 1 av 18

Ref. nr: 18.1.1 Dokument type: Skjema. Gjelder fra: 21.01.2015. Sidenr: 1 av 18 Laboratorium for medisinsk biokjemi Metodeoversikt med referanseområde, måleområde og analytisk variasjon Utarbeidet av: nita Mikalsen, Hanne E. Lunde Dokument ansvarlig Kvalitetsleder Godkjent av: Sjefsbioingeniør

Detaljer

Godkjent av: Sjefsbioingeniør. Versjon: 8.00

Godkjent av: Sjefsbioingeniør. Versjon: 8.00 Laboratorium for medisinsk biokjemi Metodeoversikt med referanseområde, måleområde og analytisk variasjon Ref. nr: 18.1.1 Dokument type: Skjema Utarbeidet av: nita Mikalsen, Kaare M. Gautvik Dokument ansvarlig

Detaljer

Laboratorium for medisinsk biokjemi Analyseoversikt med referanseområde, måleområde, analytisk variasjon og angivelse av akkreditering

Laboratorium for medisinsk biokjemi Analyseoversikt med referanseområde, måleområde, analytisk variasjon og angivelse av akkreditering Laboratorium for medisinsk biokjemi nalyseoversikt med referanseområde, måleområde, analytisk variasjon og Utarbeidet av: nita Mikalsen og Kaare M. Gautvik Dokument ansvarlig Kvalitetsleder og med.faglig

Detaljer

AMB - Metodeoversikt, med angivelse av akkreditering, akkreditert VK% og akkreditert måleområde.

AMB - Metodeoversikt, med angivelse av akkreditering, akkreditert VK% og akkreditert måleområde. vdelinger - Med.serviceavd. - vdeling for medisinsk biokjemi - Kvalitetsstyring M - Metodeoversikt, med angivelse av akkreditering, akkreditert VK% og tgave: tarbeidet av: Pernille Martinsen, Ludvig N.W.

Detaljer

AMB - Metodeoversikt, med angivelse av akkreditering, akkreditert VK% og akkreditert måleområde.

AMB - Metodeoversikt, med angivelse av akkreditering, akkreditert VK% og akkreditert måleområde. vdelinger - Med.serviceavd. - vdeling for medisinsk biokjemi - Kvalitetsstyring M - Metodeoversikt, med angivelse av akkreditering, akkreditert VK% og akkreditert tgave: tarbeidet av: Pernille Martinsen,

Detaljer

Analytisk og biologisk variasjon

Analytisk og biologisk variasjon Analytisk og biologisk variasjon Ev. kontakt laboratoriet for oversikt over ulike kilders bidrag til usikkerhet i analysesvaret. Materiale Analytt Konsentrasjons- nivå Analytisk variasjonskoeffisient CVa

Detaljer

Analytisk og Biologisk variasjon

Analytisk og Biologisk variasjon Analytisk og Biologisk variasjon Ev. kontakt laboratoriet for oversikt over ulike kilders bidrag til usikkerhet i analysesvaret. Materiale Analytt Konsentrasjonsnivå Analytisk variasjonskoeffisient CVa

Detaljer

Ringegrenser i Norge. Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus

Ringegrenser i Norge. Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus Ringegrenser i Norge Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus Kvifor ringe? Sikre at klinikkarane får nødvendig informasjon raskt nok utilfredstillande elektronisk overføring

Detaljer

Vurdering av analyseresultatet

Vurdering av analyseresultatet Bedriftsnavn: Sykehuset i Vestfold HF Kvalitetssystem Klinikknivå - Nivå 2 og analytisk. Gjelder for: Klinikk Medisinsk Diagnostikk\Sentrallaboratoriet Hovedområde: Brukerhåndbok Dokumenttype: Generell

Detaljer

Klinikk for diagnostikk Avdeling for medisinsk biokjemi Seksjon Molde

Klinikk for diagnostikk Avdeling for medisinsk biokjemi Seksjon Molde Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon endring (p

Detaljer

Analytisk ved Biologisk Total Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon intraindividuell [%] [%] [%]

Analytisk ved Biologisk Total Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon intraindividuell [%] [%] [%] Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon S-AFP 9,5 87 ug/l 1, 15,5 PS-Alaninaminotransferase 10,6 4 U/l 18 0,9 PS-Albumin 3,0 44 g/l 3,1 4,3 PS-Alkalisk fosfatase 4, 74 U/l 6,4 7,7 PS-Amylase

Detaljer

Vurdering av analyseresultatet

Vurdering av analyseresultatet Kvalitetssystem Overordnet nivå - Nivå 1 Dokumentnr:D07604 og analytisk. Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Laboratoriehåndbok Utarbeidet / revidert av: Kvalitetskoordinator

Detaljer

Biologiske referanseintervaller

Biologiske referanseintervaller Medisinsk serviceklinikk Seksjon for laboratoriemedisin Biologiske referanseintervaller ENDRINGSKONTROLL HEMATOLOGI KOAGULASJON BLODGASS MEDISINSK BIOKJEMI MEDIKAMENTER/TOKSIKOLOGI Analyser diverse materialer:

Detaljer

Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi

Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Innledning Sykehuset Innlandet HF (SI) avdeling for medisinsk biokjemi, skal kjøpe inn kontroller til klinisk kjemi, protein

Detaljer

Nytt Lab-system i SØ Elektroniske rekvirering og svar

Nytt Lab-system i SØ Elektroniske rekvirering og svar Vårmøte for Helsesekretærer/Sekretærer 13/3-15 Nytt Lab-system i SØ Elektroniske rekvirering og svar Saratha Uthayakumar Anne Eide Nytt labdatasystem i SØ Vellykket oppstart av LVMS på SØHF 28/2 Medisinsk

Detaljer

Medisinsk biokjemi, 2 nivå Utsendelse 3-2013

Medisinsk biokjemi, 2 nivå Utsendelse 3-2013 2013-06-24 Sluttrapport Ekstern kvalitetsvurdering Medisinsk biokjemi, 2 nivå Utsendelse 3-2013 Vedlagt oversendes bearbeidede resultater. Det var 149 laboratorier som deltok i denne utsendelsen, 145 fra

Detaljer

Blodutstryk kan avsløre leukemi

Blodutstryk kan avsløre leukemi Blodutstryk kan avsløre leukemi Men det meste skjer nå ved hjelp av automatiske celletellere BLOD Blod består av: vann oppløste stoffer celler Etter sentrifugering: plasma/serum ca 60% blodceller ca 40

Detaljer

201101012 Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi

201101012 Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi 201101012 Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Innledning Sykehuset Innlandet HF (SI) avdeling for medisinsk biokjemi, skal kjøpe inn kontroller til klinisk kjemi,

Detaljer

NKKS RAPPORTVEILEDER GENERELL DEL 8.03.11

NKKS RAPPORTVEILEDER GENERELL DEL 8.03.11 NKKS RAPPORTVEILEDER GENERELL DEL 8.03.11 Innhold Generelt om materialer som benyttes i ekstern kvalitetsvurdering... 2 Poolet normalmateriale eller pasientmateriale... 2 Flytende humant materiale tilsatt

Detaljer

Egenskap. for enkeltmåling. Test performance. max. kompensert. respiratorisk. acidose. ukompensert. respiratorisk. acidose

Egenskap. for enkeltmåling. Test performance. max. kompensert. respiratorisk. acidose. ukompensert. respiratorisk. acidose Egenskap Overvåkningsparameter Kvalitetskriterium Kommentarer Riktighet Presisjon X sann Bias = CV analyt. = verdi sann verdi SD X Bias < k CV biol. tot CV analyt. < k CV biol. intra ind. 0,375 k = 0,5

Detaljer

Mellominstrumentell. Eksempler fra medisinsk biokjemi. Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet

Mellominstrumentell. Eksempler fra medisinsk biokjemi. Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet Mellominstrumentell kvalitetskontroll t k t ll Eksempler fra medisinsk biokjemi Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet Bakgrunn Omfang Alle faggrupper og

Detaljer

Biologiske referanseintervaller

Biologiske referanseintervaller Medisinsk serviceklinikk Avdeling for laboratoriemedisin Biologiske referanseintervaller ENDRINGSKONTROLL HEMATOLOGI KOAGULASJON BLODGASS MEDISINSK BIOKJEMI IMMUNOLOGI MEDIKAMENTER/TOKSIKOLOGI Analyser

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Emnekode: BIO016. Emnenavn: Medisinsk Biokjemi. Utdanning/kull/klasse: Bioingeniørutdanningen/11HBIO/3.BIO. Dato: 10.

EKSAMENSOPPGAVE. Emnekode: BIO016. Emnenavn: Medisinsk Biokjemi. Utdanning/kull/klasse: Bioingeniørutdanningen/11HBIO/3.BIO. Dato: 10. EKSAMENSOPPGAVE Emnekode: BIO016 Emnenavn: Medisinsk Biokjemi Utdanning/kull/klasse: Bioingeniørutdanningen/11HBIO/3.BIO Dato: 10.mars 2014 Eksamensform: Skriftlig Eksamenstid: 5 timer Antall eksamensoppgaver:

Detaljer

Analysevariasjon HEMATOLOGISKE ANALYSER KLINISK KJEMISKE ANALYSER I BLOD, SERUM, PLASMA. Dato: 6.1.2012. Analytisk variasjonskoeffisient

Analysevariasjon HEMATOLOGISKE ANALYSER KLINISK KJEMISKE ANALYSER I BLOD, SERUM, PLASMA. Dato: 6.1.2012. Analytisk variasjonskoeffisient Dato: 6.1.2012 Materiale - Analytt HEMATOLOGISKE ANALYSER Analysevariasjon KLINISK KJEMISKE ANALYSER I BLOD, SERUM, PLASMA B - Hemoglobin A 1,2% 2,8% 1 3,0% B - Erytrocytter A 1,1% 3,2% 1 3,4% B - Leukocytter

Detaljer

REFERANSEOMRÅDER for utvalgte analyser som utføres ved Laboratoriemedisin UNN. Revidert september 2012

REFERANSEOMRÅDER for utvalgte analyser som utføres ved Laboratoriemedisin UNN. Revidert september 2012 Laboratoriemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge REFERANSEOMRÅDER for utvalgte analyser som utføres ved Laboratoriemedisin UNN Revidert september 2012 Analyser i kursiv: ref.området er endret siden

Detaljer

Kva var gjort på forhånd?

Kva var gjort på forhånd? Varsling av patologiske analyseresultat - ringegrenser Kristin M Aakre Overlege, Haukeland universitetssjukehus Kvalitetskonsulent, Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring Kva var gjort på forhånd? Ringegrenser

Detaljer

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 56 Oktober 2005

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 56 Oktober 2005 Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital LABNYTT Nr 56 Oktober 2005 Innhold Avdelingen flytter nye adresser og telefonnummer...2 Nye referansegrenser i hematologi fra og med 8. oktober 2005...3

Detaljer

Anemiutredning. Definisjon Anemi

Anemiutredning. Definisjon Anemi Anemiutredning Anne Mørch Larsen Definisjon Anemi Redusert antall av røde blodceller i sirkulasjon Hemoglobin, Hematokrit, Menn Hgb < 13,5 g/l Kvinner Hgb < 12,0 g/l Men. 1 Definisjon utvidet Alder Rase

Detaljer

ESTIMATION OF PREANALYTICAL UNCERTAINTY IN CLINICAL CHEMISTRY

ESTIMATION OF PREANALYTICAL UNCERTAINTY IN CLINICAL CHEMISTRY ESTIMATION OF PREANALYTICAL UNCERTAINTY IN CLINICAL CHEMISTRY Marit Sverresdotter Sylte NKK-møtet, Solstrand, 14. mars 2014 Hovedveileder: Statistiker: Bjørn J. Bolann Tore Wentzel-Larsen HOVEDMÅLET FOR

Detaljer

Ringegrenser stadig behov for konsensus

Ringegrenser stadig behov for konsensus Ringer stadig behov for konsensus Kristin M. Aakre og Anne-Lise Bjørke-Monsen Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssykehus, Bergen kristin.moberg.aakre@helse-bergen.no Kritiske laboratorieverdier

Detaljer

Resultatrapport hematologi, utsendelse 2/2014

Resultatrapport hematologi, utsendelse 2/2014 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 03072014 nr: 5237 NKK-nr: 2553 Resultatrapport hematologi, utsendelse 2/2014 Vedlagt følger resultater

Detaljer

Versjon: 116 Gyldig fra: 10.02.2015

Versjon: 116 Gyldig fra: 10.02.2015 , Rikshospitalet og Radiumhospitalet Referanseområder, informasjon og rådgivning til våre rekvirenter Dokument-ID i ehåndbok: 50019 Versjon: 116 Gyldig fra: 10.02.2015 Fagansvarlig: Anne Syrrist Godkjent

Detaljer

Fagbioingeniør Kirsti Holden

Fagbioingeniør Kirsti Holden Metodeverifisering innen PNA Fagbioingeniør Kirsti Holden Hvem er jeg? Kirsti Holden Andre foredraget viser det 1 Validering: Validering er definert slik: Bekreftelse fra en undersøkelse og fremskaffing

Detaljer

PLASMA ELLER SERUM KVA SKAL VI VELGE?

PLASMA ELLER SERUM KVA SKAL VI VELGE? PLASMA ELLER SERUM KVA SKAL VI VELGE? KRISTIN M AAKRE AVDELINGSOVERLEGE LABORATORIUM FOR KLINISK BIOKJEMI Plasma Tilset eit stoff til fullblod som hindrar koagulasjon EDTA og citrat: bind kalsiumioner

Detaljer

3 hos nyfødte) 18 39 år 36 48 g/l 1 40 69 år 36 45 g/l 1 70 år 34 45 g/l 1 Spinalvæske

3 hos nyfødte) 18 39 år 36 48 g/l 1 40 69 år 36 45 g/l 1 70 år 34 45 g/l 1 Spinalvæske Overlege i medisinsk biokjemi vurderer minst hvert annet år om hver enkelt analyse fortsatt har medisinsk relevans og om referanseintervallene og eventuelle aksjonsgrenser bør revideres. Materiale Analyser

Detaljer

Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan?

Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan? Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan? Ann Helen Kristoffersen Laboratorielege/PhD Noklus og Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus Hva 1 http://www.noklus.no/aktuelt/tabid/132/id/292/skal

Detaljer

Alderspesifikke referansetabeller EQS-id: 1111

Alderspesifikke referansetabeller EQS-id: 1111 Aldersspesifikke referanseintervaller Tabellen omfatter også enkelte aksjonsgrenser og anbefalte terapiområder Overlege i medisinsk biokjemi vurderer minst hvert annet år om hver enkelt analyse fortsatt

Detaljer

Referanseområder, medisinsk biokjemi

Referanseområder, medisinsk biokjemi Referanseområder - medisinsk biokjemi Skjema Side 1 av 16 Referanseområder, medisinsk biokjemi Kode Analyse Kilde Funksjonsundersøkelser GLBL Pt- Glukosebelastning [1] Venøst serum/plasma: Fastende:

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR MAT- OG MEDISINSK TEKNOLOGI BIOINGENIØRUTDANNINGEN Kandidatnr: Eksamensdato: Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): Studiepoeng: Faglærer(e): Hjelpemidler: Oppgavesettet

Detaljer

SMITTEVERN OG LABORATORIEDIAGNOSTIKK

SMITTEVERN OG LABORATORIEDIAGNOSTIKK Ebola SMITTEVERN OG LABORATORIEDIAGNOSTIKK Diagnostiske utfordringer og muligheter Astrid-Mette Husøy, Dr.scient./Spesialbioingeniør Laboratorium for klinisk biokjemi RISIKOVURDERING OG ARBEID MED EVD

Detaljer

Hvordan skal vi sikre god diabetesdiagnostikk ved hjelp av HbA1c?

Hvordan skal vi sikre god diabetesdiagnostikk ved hjelp av HbA1c? Hvordan skal vi sikre god diabetesdiagnostikk ved hjelp av HbA1c? NFMBs og NSMBs Høstmøte 2012 Trondheim, den 8-10. oktober 2012 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin,

Detaljer

EQSDocument Side 1 av 13

EQSDocument Side 1 av 13 Side 1 av 13 Hvite/Diff- parametere (Se ALM-MB-Hem; Sysmex XN, Leukocytter (Lpk) i fullblod (EQSDocument 5563)) Resultat/Melding Forklaring Tiltak Resultat-håndtering LPK > 440 10 9 /L Prøven fortynnes

Detaljer

Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank. www.helse-forde.no/lmbb

Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank. www.helse-forde.no/lmbb Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank. www.helse-forde.no/lmbb LAB- nytt nr 1-2008 INNHALD: Endring av metode for analyse av s-folat Gentest ved utredning av laktoseintoleranse Vurdering av glomerulær

Detaljer

Aldersspesifikke referanseintervaller

Aldersspesifikke referanseintervaller Aldersspesifikke referanseintervaller Tabellen omfatter også enkelte aksjonsgrenser og antatte terapiområder Overlege i medisinsk biokjemi vurderer minst hvert annet år om hver enkelt analyse fortsatt

Detaljer

Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V16_ORD

Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V16_ORD Side 16 av 43 Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V16_ORD Del 1: I 20-årsalderen fikk han diagnosen Mb.Bechterew, dvs. en leddsykdom som bl.a. reduserer bevegeligheten av thorax. Bortsett fra dette har han vært frisk

Detaljer

Informasjon fra Avdeling for laboratoriemedisin (ALM)

Informasjon fra Avdeling for laboratoriemedisin (ALM) Nummer: 1 Felles Dato : 17.03.15 Årg.11 2015 Informasjon fra Avdeling for laboratoriemedisin (ALM) Telefonisk kontakt Vi oppfordrer våre brukere til å bruke følgende telefonnummer ved henvendelse til avdelingen:

Detaljer

Laboratorietilbud på legevakt. Svein Ivar Fylkesnes Sykehjemslege

Laboratorietilbud på legevakt. Svein Ivar Fylkesnes Sykehjemslege Laboratorietilbud på legevakt Svein Ivar Fylkesnes Sykehjemslege 1 2 Laboratorietilbud 1. Analyserepertoar 2. Svartid 3. Usikkerhet i prøvesvaret 3 1. Analyserepertoar Legevakt BASISREPERTOAR (Ref. legevakthåndboken)

Detaljer

Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV)

Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV) Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV) Vårmøte NSMB 2015 Gunn B B Kristensen Hva vil jeg snakke om? EKV og nytteverdi Kvalitetsmål og EKV Utfordringer Eksempler

Detaljer

Informasjon fra Avdeling for laboratoriemedisin (ALM)

Informasjon fra Avdeling for laboratoriemedisin (ALM) Nummer: 3 Felles Dato : 11.06.13 Årg.9 2013 Informasjon fra Avdeling for laboratoriemedisin (ALM) Telefonisk kontakt Vi oppfordrer våre brukere til å bruke følgende telefonnummer ved henvendelse til avdelingen:

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 1/2004 Mars 2004

NYHETSAVIS NR. 1/2004 Mars 2004 NYHETSAVIS NR. 1/2004 Mars 2004 INNHOLD: Akkrediterte analyser Informasjon Analysenytt Kortisol i spytt ny analyse Metodeendringer Prolaktin (PRL) og BIG-PRL Prøvetaking Referanseverdier AKKREDITERTE ANALYSER

Detaljer

Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2015

Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2015 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 17112015 nr: 2002 NKK-nr: 2553 Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2015 Vedlagt følger resultater

Detaljer

Måling av kjønnshormoner. Kjønnshormonforstyrrelser menn. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015

Måling av kjønnshormoner. Kjønnshormonforstyrrelser menn. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Måling av kjønnshormoner Kjønnshormonforstyrrelser menn Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Referanseområde, testosteron S Testosteron 18 40 år: 7,2 24 nmol/l S-testosteron 16 nmol/l Testosteronmangel?

Detaljer

Preanalytiske forhold ved analyse av glukose

Preanalytiske forhold ved analyse av glukose Preanalytiske forhold ved analyse av glukose Kristin Moberg Aakre Norsk Klinisk-kjemisk kvalitetssikring Haukeland universitetsjukehus 45 (46) laboratorier besvarte undersøkelsen 43 laboratorier hadde

Detaljer

Egen prøverekvireringspraksis Hva har vi som beslutningsgrunnlag for å bestille en supplerende undersøkelse?

Egen prøverekvireringspraksis Hva har vi som beslutningsgrunnlag for å bestille en supplerende undersøkelse? Egen prøverekvireringspraksis Hva har vi som beslutningsgrunnlag for å bestille en supplerende undersøkelse? Ketil Arne Espnes Spesialist i allmennmedisin Spesialist i klinisk farmakologi Seksjonsoverlege

Detaljer

NKKS RAPPORTVEILEDER FOR NOKLUS PROGRAM

NKKS RAPPORTVEILEDER FOR NOKLUS PROGRAM NKKS RAPPORTVEILEDER FOR NOKLUS PROGRAM 8.03.11 Innhold Oversikt over hvilke program NOKLUS tilbyr... 2 Generell del spesifikt for NOKLUS... 3 Eksklusjonskriterier... 3 Tillagt verdi... 3 Histogram...

Detaljer

EN SAMMENSTILLING AV SVARENE FRA SPØRREUNDERSØKELSEN OM NORIP I JANUAR 2005

EN SAMMENSTILLING AV SVARENE FRA SPØRREUNDERSØKELSEN OM NORIP I JANUAR 2005 EN SAMMENSTILLING AV SVARENE FRA SPØRREUNDERSØKELSEN OM NORIP I JANUAR 2005 I januar fikk 73 laboratorier innen klinisk kjemi/medisinsk biokjemi tilsendt et skjema med spørsmål om NORIP. Hensikten var

Detaljer

STUDENTKURS HEMATOLOGISK DIAGNOSTIKK

STUDENTKURS HEMATOLOGISK DIAGNOSTIKK STUDENTKURS HEMATOLOGISK DIAGNOSTIKK Øystein Bruserud Førbuing til kurs Bakgrunn og kasuistikkar NORMAL HEMATOPOIESE: Dette er den normal hematopoiesa i beinmargen, det er berre cellene heilt til høgre

Detaljer

Medisinsk biokjemi, 2 nivå Utsendelse

Medisinsk biokjemi, 2 nivå Utsendelse 2016-02-26 Sluttrapport Prøver sendt 2016-02-01 Utsendelse lukket 2016-02-15 Rapport frigitt 2016-02-26 Ekstern kvalitetsvurdering Medisinsk biokjemi, 2 nivå Utsendelse 1-2016 Vedlagt oversendes bearbeidede

Detaljer

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Blodgass made easy Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Hvordan ta en arteriell blodgass? Stabil sirkulasjon (20-30 min) Heparinisert 2 ml sprøyte Kastesprøyte ved arteriekran

Detaljer

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Blodgass made easy Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Syre-base status Respirasjon Elektrolytter Metabolitter Hvordan ta en arteriell blodgass? Stabil situasjon Heparinisert

Detaljer

Godkjent av: Godkjent fra: Gerd Torvund. Gerd Torvund

Godkjent av: Godkjent fra: Gerd Torvund. Gerd Torvund Dokument ID: 1753 Versjon: 4 Status: Godkjent Retningslinje AMB Validering verifiseringsplan/rapport av analysemetode og analytisk kvalitet Klinikk for medisinsk diagnostikk KMD / Avd. Medisinsk biokjemi

Detaljer

Resultatrapport hematologi, utsendelse 1/2012

Resultatrapport hematologi, utsendelse 1/2012 Sykehuset Namsos Lab for medisinsk biokjemi v/kvalitetsansvarlig Marit M Johnsen Sykehusveien 1 7800 NAMSOS Bergen, 20032012 Noklus nr: 2003 NKK-nr: 2554 Resultatrapport hematologi, utsendelse 1/2012 Vedlagt

Detaljer

HbA1c Kvalitetskrav og enheter - hva skjer?

HbA1c Kvalitetskrav og enheter - hva skjer? HbA1c Kvalitetskrav og enheter - hva skjer? NKK-møtet Solstrand, den 13. mars 2014 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Klinikk for diagnostikk og intervensjon Institutt for klinisk medisin, UiO

Detaljer

EQSDocument Side 1 av 12

EQSDocument Side 1 av 12 Side 1 av 12 Hvite/Diff-parametere (Se ALM-MB-Hem; Cell-Dyn (CellDyn), Leukrocytter (LPK) i fullblod (EQSDocument 5578)) (Se ALM-MB-Hem; Cell-Dyn Sapphire, Differensialtelling av leukocytter (EQSDocument

Detaljer

Akseptgrenser. De grenser et EKV-resultat bør ligge innenfor for at resultatet skal vurderes som akseptabelt. Akseptgrenser i EKV

Akseptgrenser. De grenser et EKV-resultat bør ligge innenfor for at resultatet skal vurderes som akseptabelt. Akseptgrenser i EKV Akseptgrenser De grenser et EKV-resultat bør ligge innenfor for at resultatet skal vurderes som akseptabelt Akseptgrenser i EKV Enkeltmåling mest vanlig Akseptgrensen baseres på tillatt totalfeil (TEa

Detaljer

Analysepakker fordeler og ulemper

Analysepakker fordeler og ulemper Analysepakker fordeler og ulemper PMU 24. oktober 2016 Kjell Torgeir Stokke Fürst Medisinsk Laboratorium 1 Innkomststatus på sykehus Spesifikke pakker for ulike avdelinger Rasjonelt raskere fremdrift,

Detaljer

Organisering av PasientNær Analysering (PNA) Kurs april 2015. Spesialbioingeniør Ingrid Horgen Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet

Organisering av PasientNær Analysering (PNA) Kurs april 2015. Spesialbioingeniør Ingrid Horgen Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet Organisering av PasientNær Analysering (PNA) på RH/OUS Kurs april 2015 Spesialbioingeniør Ingrid Horgen Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet Rikshospitalet 1 Glassgata Tema Definisjon PNA / Fordeler

Detaljer

Gjeldende referanseområder

Gjeldende referanseområder Gjeldende referanseområder Referanseområder - medisinsk biokjemi Skjema Side 1 av 16 Kode Analyse Kilde Funksjonsundersøkelser GLBL Pt- Glukosebelastning [1] Venøst serum/plasma: Fastende: < 7,0 mmol/l

Detaljer

PRINSIPPER PENTRA 120

PRINSIPPER PENTRA 120 ABX Pentra 120 PRINSIPPER PENTRA 120 Tre ulike analyseprinsipp kombineres: Motstand (impedans) Cytokjemi (spesifikk farging) Optisk måling (absorbans) Pentra har 4 kanaler: RBC/PLT-kanal Teller antall

Detaljer

Preanalytisk verifisering

Preanalytisk verifisering Preanalytisk verifisering Felles sentrifugeringsbetingelser for serum, og plasmaprøver til medisinsk biokjemi og koagulasjonsanalyser Anita Mikalsen Kvalitetsleder og bioingeniør med spesialistgodkjenning,

Detaljer

To pasienter kommer inn i akuttmottaket med markert anemi og mistanke om malign sykdom. Kurs i hematologi 18 19 mai 2015

To pasienter kommer inn i akuttmottaket med markert anemi og mistanke om malign sykdom. Kurs i hematologi 18 19 mai 2015 Kurs i hematologi 18 19 mai 2015 Kasustikk: Innlagt med lav hemoglobinverdi, med svært ulike diagnoser Av: Inger Berit Hersleth (bioingeniør) og Anne Mørch Larsen (hematolog) Diakonhjemmets sykehus AS

Detaljer

Alderspesifikke referansetabeller EQS-id: 1111

Alderspesifikke referansetabeller EQS-id: 1111 Aldersspesifikke referanseintervaller Tabellen omfatter også enkelte aksjonsgrenser og antatte terapiområder Overlege i medisinsk biokjemi vurderer minst hvert annet år om hver enkelt analyse fortsatt

Detaljer

Pasientkasiuistikk. Internundervisning 03.03.15 Vilde D Haakensen Avdeling for blodsykdommer. Produksjon Blodtap Destruksjon

Pasientkasiuistikk. Internundervisning 03.03.15 Vilde D Haakensen Avdeling for blodsykdommer. Produksjon Blodtap Destruksjon Pasientkasiuistikk Internundervisning 03.03.15 Vilde D Haakensen Avdeling for blodsykdommer Hb MCV -Jernmangel -Beta-thalassemi -Sekundær (blyforgiftning/ infeksjoner/kreft) Prøver: -Ferritin - serum-jern

Detaljer

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Blodgass made easy Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Hvordan ta en arteriell blodgass? Stabil sirkulasjon (20-30 min) Heparinisert 2 ml sprøyte Kastesprøyte ved arteriekran

Detaljer

Fritt kalsium i serum ph-korrigeres eller ikke?

Fritt kalsium i serum ph-korrigeres eller ikke? Foto: Morten Rakke Photography Fritt kalsium i serum ph-korrigeres eller ikke? Helle Borgstrøm Hager Avdelingsoverlege Sentrallaboratoriet Sykehuset i Vestfold Vårmøte i medisinsk biokjemi 2017 Fordeling

Detaljer

PHOTON TERAPI EFFEKTEN AV DEN INFRARØDE BIO-LEGERINGEN PHOTON (BIP) VARIABLER I BLODBILDET, BIOKJEMISK, HJERTE SIRKULATORISK OG HORMONELT

PHOTON TERAPI EFFEKTEN AV DEN INFRARØDE BIO-LEGERINGEN PHOTON (BIP) VARIABLER I BLODBILDET, BIOKJEMISK, HJERTE SIRKULATORISK OG HORMONELT PHOTON TERAPI EFFEKTEN AV DEN INFRARØDE BIO-LEGERINGEN PHOTON (BIP) VARIABLER I BLODBILDET, BIOKJEMISK, HJERTE SIRKULATORISK OG HORMONELT AVDELING FOR SPORT OG IDRETT UNIVERSITETET I GRANADA Professor

Detaljer

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Fag Utdanning Kull : BSD6C - Ny og utsatt eksamen i medisinsk og kirurgisk sykepleie/medisinsk og kirurgisk sjukepleie

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 1/2010

NYHETSAVIS NR. 1/2010 NYHETSAVIS NR. 1/2010 April 2010 INNHOLD: Informasjon Kan vitamin D påvirke blodsukkerkontrollen ved type 2 diabetes? Prosjektinvitasjon Nytt om endokrinologisk poliklinikk, Ous Koriongonadotropin hos

Detaljer

Test av riktighet med NFKK Reference Serum X utført i danske, islandske og norske laboratorier

Test av riktighet med NFKK Reference Serum X utført i danske, islandske og norske laboratorier Test av riktighet med NFKK Reference Serum X utført i danske, islandske og norske laboratorier Pål Rustad, Fürst Medisinsk Laboratorium, Oslo. E-post: prustad@furst.no Innledning I forbindelse med innføring

Detaljer

Grunnleggende intensivsykepleie, medisinske og naturvitenskapelige temaer Eksamenstid: Rom: A-314

Grunnleggende intensivsykepleie, medisinske og naturvitenskapelige temaer Eksamenstid: Rom: A-314 Avdeling for helse- og sosialfag Emnekode: HSINT10114 Dato: Emne: Grunnleggende intensivsykepleie, medisinske og naturvitenskapelige temaer Eksamenstid: Rom: 14. august 2015 Kl.09.00 til kl.15.00 A-314

Detaljer

ID ANALYSE MATERIALE TOTAL ANALYTISK VARIASJONSKOEFFISIENT EKSTERN

ID ANALYSE MATERIALE TOTAL ANALYTISK VARIASJONSKOEFFISIENT EKSTERN Sist oppdatert: 25.01.2016 Måleusikkerhet for Hormonlaboratoriets analyser Måleusikkerhet varierer over tid, selv om analysemetodene ikke endres. Dette kan for eksempel skyldes variasjon i produksjonen

Detaljer

Svar på Till NORIP:s projektledningsgrupp. Att: Pål Rustad av 19.1.2005. Oslo, 10.3.2005, Pål Rustad

Svar på Till NORIP:s projektledningsgrupp. Att: Pål Rustad av 19.1.2005. Oslo, 10.3.2005, Pål Rustad Side 1 Svar på Till NORIP:s projektledningsgrupp. Att: Pål Rustad av 19.1.2005. Oslo,, Pål Rustad Generelt Hvis det er uoverensstemmelse mellom fordelinger av pasientsvar og NORIP, kan dette ha to vesensforskjellige

Detaljer

Autovalidering Våre erfaringer etter 1 års bruk

Autovalidering Våre erfaringer etter 1 års bruk Autovalidering Våre erfaringer etter 1 års bruk Rigmor Søvik Fagbioingeniør ved fagområde hematologi og koagulasjon, lab. for medisinsk biokjemi seksjon Ålesund Innhold Presentasjon av lab. 2013: Innkjøp

Detaljer

Sørlandet sykehus Arendal

Sørlandet sykehus Arendal På lokalt sykehus Sørlandet sykehus Arendal Vi har organisert oppfølgingen som et samarbeid mellom: Endokrinolog Nefrolog Etter transplantasjon Nyrelege eller endokrinolog følger pasienten tett. Ukentlige

Detaljer

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 60 September 2006

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 60 September 2006 Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital LABNYTT Nr 60 September 2006 Innhold Erytrocytt-folat (ery-folat) tas av repertoaret 1. oktober 2006...2 Folat og vitamin B12 i serum nye referanseområder...2

Detaljer

Anemier ved erytrocytt-enzymdefekter og hemoglobinopatier. Petter Urdal Avd for medisinsk biokjemi Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Anemier ved erytrocytt-enzymdefekter og hemoglobinopatier. Petter Urdal Avd for medisinsk biokjemi Oslo Universitetssykehus, Ullevål Anemier ved erytrocytt-enzymdefekter og hemoglobinopatier Petter Urdal Avd for medisinsk biokjemi Oslo Universitetssykehus, Ullevål Arvelige erytrocyttdefekter Enzymer Glukose-6-fosfat dehydrogenase, pyruvat

Detaljer

Analysekvaliteten på U-AKR og S-kreatinin (egfr)

Analysekvaliteten på U-AKR og S-kreatinin (egfr) Analysekvaliteten på U-AKR og S-kreatinin (egfr) Basert på resultater fra ekstern kvalitetsvurdering (EKV) Diabetesforum 2017 Gunn B B Kristensen Hva skal jeg snakke om? U-AKR (Urin Albumin Kreatinin Ratio)

Detaljer

Prosjekt native sera II

Prosjekt native sera II Prosjekt native sera II Kristin M Aakre Kvalitetskonsulent, Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring Overlege, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssjukehus Kva informasjon ligg i EKV

Detaljer

PREANALYTISKE FAKTORER. Kortversjon til allmennleger X-allmennlege, nå LiS Medisinsk biokjemi Vestre Viken Birgitte Seierstad

PREANALYTISKE FAKTORER. Kortversjon til allmennleger X-allmennlege, nå LiS Medisinsk biokjemi Vestre Viken Birgitte Seierstad PREANALYTISKE FAKTORER Kortversjon til allmennleger X-allmennlege, nå LiS Medisinsk biokjemi Vestre Viken Birgitte Seierstad 1 Kort yrkespresentasjon av meg Næringsmiddelteknolog Medisin Tromsø Ass.lege

Detaljer

Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse

Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse Emnekurs for allmenpraktiserende leger 19.03.2013 Jan Henrik Rydning Disposisjon Diaré: Definisjoner Diagnostiske overveielser Malabsorbsjon: Litt generelt Mest

Detaljer

Hematologi og tolkning av cytogrammer

Hematologi og tolkning av cytogrammer Hematologi og tolkning av cytogrammer Stein Istre Thoresen Sentrallaboratoriet Norges veterinærhøgskole Hemogram 1. Systematisk tilnærming 2. Vurdering av de enkelte analysesvar 3. Se enkeltresultatene

Detaljer

Preanalytisk EKV-program resultater

Preanalytisk EKV-program resultater 9.3.211 EN ISO 15189 Medical laboratories Particular requirements for quality and competence resultater 5.6. The laboratory shall participate in interlaboratory comparisons such as those organized by external

Detaljer

ANALYSERESULTATER. Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN. 15/2912-1 Vannforekomster,overvåkning Tatt ut: 25/05/15 Vesle Bumla 5303

ANALYSERESULTATER. Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN. 15/2912-1 Vannforekomster,overvåkning Tatt ut: 25/05/15 Vesle Bumla 5303 Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og rapporten må ikke gjengis annet enn i sin helhet uten tillatelse fra laboratoriet. Analyseusikkerhet kan angis på forespørsel. Fylkesmannen i Buskerud

Detaljer

Preanalytisk EKV-program resultater

Preanalytisk EKV-program resultater Preanalytisk EKV-program resultater EN ISO 15189 Medical laboratories Particular requirements for quality and competence 5.6.4 The laboratory shall participate in interlaboratory comparisons such as those

Detaljer