Nytt Lab-system i SØ Elektroniske rekvirering og svar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt Lab-system i SØ Elektroniske rekvirering og svar"

Transkript

1 Vårmøte for Helsesekretærer/Sekretærer 13/3-15 Nytt Lab-system i SØ Elektroniske rekvirering og svar Saratha Uthayakumar Anne Eide

2 Nytt labdatasystem i SØ Vellykket oppstart av LVMS på SØHF 28/2 Medisinsk biokjemi, allergi og rusmiddelanalyser i urin Planlagt oppstart mikrobiologi og patologi i april 15 Skanning og tolking av rekvisisjonene, automatisk opprettelse (bedre kvalitet og effektivitet) Bruker primærglassene til analysering Oppstart nytt sykehus Kalnes 4/5 og 2/11 Ny analysehall på Kalnes i bruk i god tid før 2/11 Stor økning i kapasitet Et felles prøvemottak (alle fagområder) Automatisert prøvehåndtering etter skanning av prøver og rekvisisjoner

3 Nytt labsystem følger for PHT Nye rekvisisjoner Nye maler i EPJ-systemene for utskrift av rekvirent og pasientinformasjon 3 rekvisisjoner (med. biokjemi, allergi, rusmiddel) Bruk av HER-id for adressering av legekontor Innføring av NLK (Norsk Laboratoriekodeverk) Etikettskjørt med strekkoder Elektroniske svar Elektronisk svar inn til innboks/epj-system som før Applikasjonskvitteringer Papirsvar inntil applikasjonskvitt er verifisert Takk for bistand til å verifisere rekvisisjoner og svar

4 Nye rekvisisjoner

5 Rekvirent- og pasientinformasjon Nøkkelinformasjon i rødt over må være innenfor feltene

6 NHN adresseregister og HER-id Helsetjenestens enhetsregister Unik identifisering av hver organisasjon (pr org.nummer) Hovedprinsipper for adressering Kommuner, helseforetak, tannklinikker Tjenestebasert adressering (HER-id nivå1 og 2) Primærleger, private spesialister, tannleger HER-id til virksomheten og HPR (rekvirenten) Forutsetning for sikkerhet ved meldingsutveksling mellom PHT og SØ (bl.a. elektroniske svar) Hver enkelt enhet er ansvarlig for å oppdatere informasjonen i Adresseregisteret NHN Brukerstøtte tlf AdresseopplysningerNasjonaleMeldingsstandarder.pdf

7 Utfylling av analyser Tydelig avkrysning med sort/blå penn er en forutsetning for optisk tolking

8 Se Helsedirektoratets sider https://helsedirektoratet.no/helsefagligekodeverk/laboratoriekodeverket Norsk Laboratoriekodeverk NLK Basert på det internasjonale NPU-kodeverket Regional/nasjonal standardisering Entydig identifikasjon av analyser og undersøkelser Gi bedre pasientsikkerhet og oversikt over prøvesvar LVMS i SØ er oppdatert med NLK versjon nov 2014 EPJ-systemet skal oppdateres med NLK Infodoc allerede SystemX Q Winmed3 Sommer 2015 Winmed2 -?

9 Bruk av etiketter Primæretiketter/glass blir brukt til analysering Viktig at etiketter blir benyttet til riktig analyse Ved spørsmål ring SØHF Lab i Sarpsborg tlf Saratha (Markedskonsulent SØHF Lab) tlf

10 Metylmalonsyre krever eget glass

11 Hemoglobin EVF (hematokrit) Leukocytter Trombocytter Erytrocytter Differensialtelling MCV MCH MCHC HbA1C

12 PT-INR Fibrinogen D-dimer APTT

13 Vitamin D krever eget glass

14 Natrium Kalium Kalsium, tota Magnesium Fosfat CRP ASAT ALAT Alkalisk fosfatase (ALP) GT LD CK Amylase, pankreas Bilirubin Karbamid Kreatinin/eGFR Urinsyre Glokose (F) Kolesterol HDL kolesterol LDL-kolesterol Triglyserider Albumin Jern TIBC Ferritin Vit B12 Folat serum T4 fritt T3 fritt TSH TPO-a.b. LH FSH Østradiol Progesteron Prolaktin CEA

15 Folat erytrocytter krever eget EDTA glass

16 Magnesium Protein-elfo IgG IgA IgM Haptoglobin HCG PSA Ca 125 Benzodiazepiner Digoxin Fenobarbital (Fenemal) Fenytoin Karbamazepin Litium Paracetamol Teofyllin Valproat

17 Homocystein PTH

18 Kalsium ionisert krever eget glass

19 Elektroniske svar Forutsetninger Riktig informasjon i NHN Adresseregister HER-id på virksomhet HPR-nr på rekvirent Riktige sertifikater i NHN Anbefalt Oppdatert versjon av EPJ-system Applikasjonskvitteringer Papirsvar

20 Applikasjonskvittering Automatisk generert bekreftelse som sendes fra mottakersystemet tilbake til sendersystemet Skal benyttes ved standardisert meldingskommunikasjon i helsesektoren Sier om forsendelsen er kommet frem til mottakers fagapplikasjon og kan tolkes, eller at en feilsituasjon er oppstått Er et virkemiddel for å kunne fjerne parallell papirforsendelse Krever et apparat for å håndtere feil/avvik og rutiner for oppfølging (hos SØ HF) Som akkreditert laboratorium har vi ansvar for at svarene kommer frem, må vi benytte papir inntil appl.kvitteringer er godkjent EPJ-systemene skal være satt opp med mulighet for å sende appl.kvitteringer

21 Elektronisk rekvirering Status per nå IHR = Interaktiv henvisning og revirering Regionalt prosjekt veldig forsinket SØ ønsker å tilby en løsning til våre kunder Nytt sykehus på Kalnes med ny analysehall Et felles prøvemottak Forutsetning med fullelektronisk arbeidsflyt Svært viktig for SØ å kunne tilby en elektronisk rekvireringsløsning SØ jobber med å innføre en elektronisk rekvirering Kommer tilbake med mer info Nye rekvisisjoner og nytt labsystem er del 1 av helelektronisk flyt

22 Elektronisk rekvirering forts Nytt Lab-system Tilpasset elektronisk arbeidsflyt Forutsetning for helelektronisk arbeidsflyt Nye rekvisisjoner er en midlertidig løsning forut for helelektronisk arbeidsflyt Standardisert kodeverk (nasjonalt) Skanning og tolking av nye rekvisisjoner Fordeler med nytt lab-system/elektronisk arbeidsflyt SØ vil tilby etikettprintere og etiketter til legekontorene Primæretikettering ute på legekontorene Hentetjenesten består uendret Arbeidsflyten blir Raskere Sikrere Høyere kvalitet Økt kapasitet