Klinikk for diagnostikk Avdeling for medisinsk biokjemi Seksjon Molde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klinikk for diagnostikk Avdeling for medisinsk biokjemi Seksjon Molde"

Transkript

1 Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon p<0,05 S-Alaninaminotransferase 2,8 46,5 U/L 19,4 19,6 54,3 S-Albumin 2,7 32,1 g/l 3,2 4,2 11,6 S-Alkalisk fosfatase 4,1 89 U/L 6,45 7,6 21,2 S-Amylase 1,1 185 U/L 8,7 8,8 24,3 S-Aspartataminotransferase 3,1 46 U/L 11,9 12,3 34,1 S-Bilirubin total 2,8 16,6 umol/l 21,8 22,0 60,9 S-CA 125 2,6 35 ku/l 24,7 24,8 68,8 S-CEA 2,3 28,6 ug/l 12,7 12,9 35,8 S-CRP 1,5 7,5 mg/l 42,2 42,2 117,1 S-Etanol 3,2 0,5 g/l S-Ferritin 2,3 93 ug/l 14,9 15,1 41,8 S-Folat 5,2 26,3 nmol/l 24,0 24,6 68,1 S-Fosfat 2,2 1,23 mmol/l 8,5 8,8 24,3 S-Fritt T3 5,6 5,2 U/L 7,9 9,7 26,8 S-Fritt T4 3,0 16 U/L 7,6 8,2 22,6 S-g-Glutamyltransferase (GT) 2,1 47 U/L 13,8 14,0 38,7 S-Glukose 1,3 5,5 mmol/l 5,6 5,7 15,9 B-Hemoglobin A1c 0,6 5,26 % 1,9 2,0 5,5 S-HDL-Kolesterol 1,8 1,5 mmol/l 7,3 7,5 20,8 S-IgA 3,9 1,5 g/l 5,4 6,7 18,5 S-IgG 5,1 9,5 g/l 4,5 6,8 18,9 S-IgM 4,5 0,5 g/l 5,9 7,4 20,6 S-IgE 6,1 100 kiu/l n.d. S-Jern 1,9 18,8 umol/l 26,5 26,6 73,6

2 Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon p<0,05 S-Kalium 1 3,6 mmol/l 4,8 4,9 13,6 S-Kalsium 1,6 2,24 mmol/l 2 2,6 7,1 S-Karbamid (Urinstoff) 2,5 6,5 mmol/l 12,1 12,4 34,2 S-Klorid 1,8 104 mmol/l 1,2 2,2 6,0 S-Kolesterol 2 4,5 mmol/l 6 6,3 17,5 S-Kreatinin 1,9 89,4 umol/l 6,0 6,3 17,4 S-Kreatinkinase (CK) 1,9 154 U/L 22,8 22,9 63,4 P-Laktat 2,2 1,7 mmol/l 27,2 27,3 75,6 S-Laktatdehydrogenase (LD) 2,3 171 U/L 8,6 8,9 24,7 S-LDL-Kolesterol 2,5 2,8 mmol/l 7,8 8,2 22,7 S-Magnesium 2,4 0,8 mmol/l 3,6 4,3 12,0 S-Natrium 1,0 135 mmol/l 0,6 1,2 3,2 S-NT-ProBNP 4,3 398 ng/l 10 10,9 30,2 S-PSA, total 3,4 3,8 ug/l 18,1 18,4 51,1 S-PSA, fritt 3,0 0,88 ug/l n.d. S-Totalprotein 1,9 79 g/l 2,7 3,3 9,2 S-Transferrin 2,2 3,3 g/l 3,0 3,7 10,3 S-Triglyserid 1,5 1,4 mmol/l 20 20,1 55,6 S-Troponin T 5,2 24,1 ng/l 30,5 30,9 85,8 S-TSH 2,2 1,79 mu/l 19,3 19,4 53,8 S-Urat (Urinsyre) 1,2 283 umol/l 8,6 8,7 24,1 S-Vitamin B12, total (Kobalamin 4,1 262 pmol/l 15,0 15,6 43,1 Sp-Albumin 3,5 0,145 g/l n.d. Sp-IgG 3,6 17,9 mg/l n.d. Sp-Protein 5,0 0,58 g/l n.d. S-Albumin (til IgG-indeks) 4,0 28,1 g/l 3,2 5,1 14,2 S-IgG (til IgG-indeks) 3,6 6,6 g/l 4,5 5,8 16,0 U-Albumin 4,8 14,5 mg/l 29,5 29,9 82,8 U-Kreatinin /døgn 2,0 14,1 mmol/l 24,0 24,1 66,8 U-Protein /døgn 5 0,47 g/l 35,5 35,9 99,4

3 Hematologi/Koagulasjon Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon p<0,05 PT-INR 3,1 2,3 4 5,1 14,0 aptt 5 66,5 s 2,7 5,7 15,8 Fibrinogen 5,2 2,3 g/l 10,7 11,9 33,0 D-dimer 4,4 2,3 mg/l n.d. Antitrombin 3,9 94 % 5,2 6,5 18,1 Anti-Xa 3,4 0,89 U/mL n.d. Protein C 3,7 93 % 5,8 6,9 19,0 Fritt Protein S 5,0 63 % 5,8 7,6 21,2 Leukocytter 1,5 6,8*10^9/L 10,9 11,0 30,5 Erytrocytter 1 4,4*10^12/L 3,2 3,4 9,3 Hemoglobin 0,9 12,2 g/dl 2,8 2,9 8,2 EVF (Hematokritt) 1,4 0,36 L/L 2,8 3,1 8,7 MCV 1,2 81 fl 1,3 1,8 4,9 MCH 1,1 27 pg 1,6 1,9 5,4 MCHC 1,6 37 g/dl 1,7 2,3 6,5 RDW 0,7 15,70 % 3,5 3,6 9,9 Trombocytter 2,8 261*10^9/L 9,1 9,5 26,4 Nøytrofile 2,8 3,0*10^9/L 16,1 16,3 45,3

4 Hormon/Protein Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon p<0,05 S-Alfa1-antitrypsin 4,5 1,5 g/l 5,9 7,4 20,6 S-Anti-CCP 10,3 8 n.d. S-Anti-dsDNA 6,8 55 n.d. S-Anti-TPO 9,8 21,3 IU/mL 11,3 15,0 41,5 S-C-peptid 3,4 1,1 nmol/l 16,6 16,9 47,0 S-Haptoglobin 4,0 0,8 g/l 20,4 20,8 57,6 S-hCG beta 5,7 3,1 IU/L P-Homocystein 10,5 11 umol/l 9 13,8 38,3 S-IgA anti-ttg 5,3 42 U/mL S-IgG anti-dgp 5,2 56 U/mL S-Kortisol 4,0 274 nmol/l 20,9 21,3 59,0 S-PTH 2,3 10,8 pmol/l 25,9 26,0 72,1 S-Revmatoid faktor 4,6 79,2 IU/mL 8,5 9,7 26,8 S-Vitamin D 7,4 45,1 nmol/l 12,1 14,2 39,3

5 Medikamenter Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon p<0,05 Digoksin 5,1 0,8 nmol/l n.d. Gentamicin 8,4 2,2 mg/l n.d. Karbamazepin 10,6 13,4 umol/l n.d. Litium 3,4 1,2 mmol/l n.d. Paracetamol 4,6 136 umol/l n.d. Teofyllin 2,7 85 umol/l n.d. Tobramycin 5,3 2,0 mg/l n.d. Valproat 5,4 185 umol/l n.d. Analytisk variasjon (CV a ): Analytisk variasjon uttrykkes som variasjonskoeffisient (CV, coefficient of variation) og angis i prosent. Det er analytisk måleusikkerhet som er observert over en lengre periode (6 måneder). Der inngår de fleste av de analytiske usikkerhetsbidragene som f.eks. reagenslotskift og kalibratorskift. CV a er avhengig av konsentrasjonsnivået. I tabellen angis variasjonskoeffisientens tilsvarende konsentrasjonsnivå som ligger i relevante medisinske områder. Biologisk variasjon (CV bw ) : Den biologiske variasjonen er variasjonen av en substans hos et individ over en viss tid. Den e biologiske variasjonen angis som variasjonskoeffisient i prosent og gjenspeiler spredningen hos samme individ. Total variasjon: Den totale variasjonen (CV t ) er summen av analytisk (CV a ) og biologisk variasjon (CV bw ) og beregnes som rot av kvadratsummen av de to. CVt CVa 2 CVbw 2

6 Signifikant endring av laboratorieresultater i sammenligning med tidligere resultater Ved tolking av laboratorieresultater er spørsmålet ofte om resultatet er signifikant forskjellig fra tidligere resultat eller ikke. Faktorer som vesentlig bidrar til endring av laboratorieresultater uten at det skyldes patologiske prosesser eller terapi, er preanalytikk, biologisk variasjon, upresisjon av målemetoden og evt. systematisk bias (f. eks. annet målesystem). Hvis man antar at preanalytikken og den systematiske biasen er konstante, kan signifikansen av endring av laboratorieresultater estimeres: Reference Change Value (RCV) = 2 ½ * Z * CVt Z=Z-score: 1.96 (signifikant p<0.05); 2.58 (høysignifikant p<0.01) Hvis resultatets beregnede avvik (%) fra tidligere resultater er > RCV, er den aktuelle verdien signifikant forskjellig fra tidligere verdi. Hvis avviket (%) er < RCV, er det ingen klar forskjell mellom verdiene. Eksempel 1: Kalsium er redusert fra 3.1 til 2.8 mmol/l: Reduksjon på 9.7% Analytisk variasjonskoeffisient (CVa) for kalsium: ca. 0,6 % Biologisk variasjon (CVbw) for kalsium: 1.9 % Total variasjon (CVt) for kalsium: 2.0 % Reference Change Value (RCV)= 2 ½ * 1.96 * 2,5 = 5,5 % Konklusjon: 9.7 % > 6.9 %, dvs. signifikant reduksjon (p<0.05) Eksempel 2: Kolesterol er redusert fra 6.6 til 5.8 mmol/l.: Reduksjon på 12 % Analytisk variasjonskoeffisient (CVa) for kolesterol: ca. 1,9 % Biologisk variasjon (CVbw) for kolesterol: 5,4 % Total variasjon (CVt) for kolesterol: 5,7 %

7 Total variasjon (CVt) for kolesterol: 5,7 % Reference Change Value (RCV)= 2 ½ * 1.96 * 5.9 = 15,8 % Konklusjon: 12 % < 15,8 %, dvs. ingen signifikant reduksjon (p<0.05) Lit: Omar F, Watt GF, Pillay T. Reference Change Values: How useful are they? J Clin Pathol 2008;61: Costongs GMPJ et al. Short-term and long-term intra-individual variation and critical difference of haematological laboratory parameters. J Clin Chem Biochem 1985;23: Costongs GMPJ et al. Effects of biological and analytical variations on the appropriate use of reference intervals in clinical chemistry. J Clin Chem Clin Biochem 1984;22: