Analytisk og biologisk variasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analytisk og biologisk variasjon"

Transkript

1 Analytisk og biologisk variasjon Ev. kontakt laboratoriet for oversikt over ulike kilders bidrag til usikkerhet i analysesvaret. Materiale Analytt Konsentrasjons- nivå Analytisk variasjonskoeffisient CVa % *1,4 Biologisk variasjon innen person CVbw%(*) Total variasjon CVt % HEMATOLOGISKE ANALYSER Erytrocytter Ca. 4,5* /L 1,4 3,2 3,5 Hematokrit Ca. 0,37 1,4 2,8 3,1 Hemoglobin Ca. 12 g/dl 1,4 2,8 3,1 Leukocytter Ca. 7*10 9 /L 5,6 10,9 12,3 MCH Ca. 29 pg 1,4 1,6 2,1 MCHC Ca. 35 g/dl 1,5 1,7 2,3 MCV Ca. 83 fl 1,4 1,3 1,9 Trombocytter Ca. 210*10 9 /L 3,6 9,1 9,8 Ret-He Ca. 25 pg 4,2 Maskinell diff.telling Lymfocytter Ca. 2*10 9 /L 6,7 10,4 12,4 Nøytrofile Ca. 3*10 9 /L 7,0 16,1 17,6 Monocytter Ca. 1*10 9 /L 10,0 17,8 20,4 Eosinofile Ca. 0,7*10 9 /L 12,6 21,0 24,5 Basofile Ca. 4,7*10 9 /L 5,6 28,0 28,6 B-Erytroblaster (NRBC) Ca. 0.5*10 9 /L 10,0 B-Retikulocytter Ca. 130*10 9 /L 16,1 11,0 19,5 Manuell diff.telling B-Lymfocytter Ca. 2*10 9 /L 24,4 10,4 26,5 B-Nøytrofile Ca. 4*10 9 /L 13,0 16,1 20,7 B-Monocytter Ca. 0,6*10 9 /L 46,8 17,8 50,0 B-Eosinofile Ca. 0,18*10 9 /L 95,3 21,0 97,6 B-Basofile Ca. 0,04*10 9 /L 184,0 28,0 186,1 B-Erytroblaster (NRBC) Ca. 1/100 leukocytter 196,0 B-Retikulocytter Ca. 40*10 9 /L 73,8 11,0 74,6 FLOWCYTOMETRISKE ANALYSER CD3+ lymfocytter Ca. 0,8*10 9 /L 4,2 25,0 25,4 CD4+ lymfocytter Ca. 0,6*10 9 /L 5,6 25,0 25,6 Ca. 0,1*10 9 /L 7,0 25,0 26,0 CD8+ lymfocytter Ca. 0,3*10 9 /L 5,6 25,0 25,6 CD19+ lymfocytter Ca. 0,2*10 9 /L 5,6 25,0 25,6 CD lymfocytter Ca. 0,1*10 9 /L 8,4 25,0 26,4 Lave leukocytter (SAG, trc.kos) KOAGULASJONSANALYSER Ca.2*10 6 /L 35 Antitromb.III Ca. 100 (%) 5,3 5,2 7,4 APC-RV Ca. 2,5 7,1 Ca. 1,5 6,3 APTT Ca. 45 sek. 3,3 2,7 4,2 D-dimer Ca. 0,5 mg/l 9,2 Fibrinogen Ca. 3,9 g/l 10,9 10,7 15,3 Godkjent av Anders Skinningsrud/ Dato: Side 1 av 8

2 INR Ca. 3 4,9 4,0 6,3 Protein C Ca. 41 (%) 3,8 5,8 6,9 Protein S Ca. 60 (%) 8,4 5,8 10,2 Ca. 25 (%) 12,5 5,8 13,8 KLINISK KJEMISKE ANALYSER I BLOD, SERUM OG PLASMA. ALAT Ca. 30 U/L 14,0 24,3 28,0 Ca. 150 U/L 5,2 24,3 24,9 Alk. Fosfatase Ca. 70 U/L 4,1 6,4 7,6 Ca. 400 U/L 4,2 6,4 7,7 Aluminium Ca. 0,5 µmol/l 16,0 Ca. 1,25 µmol/l 8,0 ASAT Ca. 25 U/L 5,0 11,9 12,9 Ca. 230 U/L 2,4 11,9 12,1 Albumin Ca. 30 g/l 2,1 3,1 3,7 Ca. 45 g/l 2,0 3,1 3,7 Ammoniak a 1antitrypsin Ca. 1,0 g/l 5,2 5,9 7,9 Ca. 3,0 g/l 4,3 5,9 7,3 Bilirubin, tot. Ca. 12 mmol/l 8,8 23,8 25,4 Ca. 60 mmol/l 4,2 23,8 24,2 Bili.,konj. Ca. 20 mmol/l 14,0 36,8 39,4 Bili.,ukonj. Ca. 50 mmol/l 5,8 Ca. 280 mmol/l 2,7 C3 Ca.1,0 g/l 2,9 5,2 6,0 Ca. 1,5 g/l 3,9 5,2 6,5 C4 Ca. 0,2 g/l 3,5 8,9 9,6 Ca. 0,4g/L 3,2 8,9 9,5 CA 125 Ca. 35 ku/l 9,1 13,6 16,4 Ca. 140 ku/l 8,1 13,6 15,8 CEA Ca. 5 mg/l 9,5 9,3 13,3 Ca. 25 mg/l 7,4 9,3 11,9 CK Ca.120 U/L 5,9 22,8 23,6 Ca. 350 U/L 7,0 22,8 23,9 CRP Ca.20 mg/l 7,0 42,2 42,8 Ca.70 mg/l 4,0 42,2 42,4 Ferritin Ca. 50 mg/l 8,7 14,9 17,3 Ca.440 mg/l 11,0 14,9 18,5 Etanol Ca. 0,7 ( º/oo) 8,0 Ca. 2,0 ( º/oo) 6,0 Folat Ca. 4 nmol/l 11,9 24,0 26,8 Ca 12 nmol/l 9,0 24,0 25,6 Fosfat Ca.1,5 mmol/l 2,6 8,5 8,9 Ca.2,0 mmol/l 2,0 8,5 8,7 FSH Ca. 6 U/L 9,1 10,1 13,6 Ca. 35 U/L 9,1 10,1 13,6 GammaGT Ca. 30 U/L 11,1 13,8 17,7 Ca. 200 U/L 3,4 13,8 14,2 Glukose Ca. 3 mmol/l 2,8 5,7 6,4 Ca. 15 mmol/l 1,3 5,7 5,8 Haptoglobin Ca. 1,0 g/l 4,8 20,4 21,0 Godkjent av Anders Skinningsrud/ Dato: Side 2 av 8

3 Ca. 2,0 g/l 4,1 20,4 20,8 HbA1c Ca. 6,0 (%) 0,9 3,4 3,5 Ca. 9,0 (%) 1,4 3,4 3,7 HCG Ca. 4 U/L 7,7 Ca. 430 U/L 5,6 HDL Ca. 1,0 mmol/l 5,7 7,1 9,1 Ca. 1,5 mmol/l 4,2 7,1 8,2 Homocystein Ca. 17 µmol/l 4,3 9,0 10,0 Ca. 30 µmol/l 3,9 9,0 9,8 IgG Ca. 10 g/l 3,8 4,5 5,9 Ca. 20 g/l 4,6 4,5 6,4 IgA Ca. 2,0 g/l 3,6 5,4 6,5 Ca. 4,0 g/l 3,9 5,4 6,7 IgM Ca. 1,0 g/l 4,5 5,9 7,4 Ca. 2,0 g/l 3,2 5,9 6,7 Jern Ca. 20 µmol/l 3,4 26,5 26,7 Ca. 40 µmol/l 3,5 26,5 26,7 Kalium Ca. 4,0 mmol/l 1,5 4,8 5,0 Ca. 6,0 mmol/l 1,4 4,8 5,0 Kalsium Ca. 3,2 mmol/l 2,3 1,9 3,0 Ca. 2,4 mmol/l 2,0 1,9 2,8 Kalsium,fritt, aktuell Ca. 1,15 mmol/l 1,8 Kalsium,fritt, ph justert til 7,40 Ca. 1,20 mmol/l 1,5 Karbamid Ca. 5 mmol/l 2,5 12,3 12,6 Ca. 16 mmol/l 2,0 12,3 12,5 Klorid Ca. 100 mmol/l 1,0 1,2 1,5 Ca. 120 mmol/l 1,0 1,2 1,5 Kobber Ca. 14 µmol/l 6,3 4,9 8,0 Ca. 25 µmol/l 6,0 4,9 7,8 Kolesterol Ca. 3,5 mmol/l 4,1 5,4 6,8 Ca. 5,0 mmol/l 3,2 5,4 6,3 Kortisol Ca. 260 mmol/l 7,8 20,9 22,3 Ca. 580 mmol/l 11,2 20,9 23,7 Kreatinin Ca. 70 µmol/l 5,2 5,3 7,4 Ca. 400 µmol/l 2,5 5,3 5,9 Laktat Ca. 1,3 mmol/l 10,8 27,2 29,3 Ca. 4,1 mmol/l 3,4 27,2 27,4 Ca.9,7 mmol/l 5,7 27,2 27,8 LD Ca. 150 U/L 8,0 8,6 11,7 Ca. 300 U/L 5,2 8,6 10,0 LH Ca. 40 U/L 9,1 14,5 17,1 Ca. 15 U/L 9,8 14,5 17,5 Magnesium Ca. 0,8 mmol/l 3,0 3,6 4,7 Ca 1,6 mmol/l 1,6 3,6 3,9 Metotreksat MMA Natrium NT-proBNP Ca. 140 mmol/l 1,0 0,7 1,2 Ca. 160 mmol/l 1,0 0,7 1,2 Ca 15 pmol/l 7,0 20,8 21,9 Godkjent av Anders Skinningsrud/ Dato: Side 3 av 8

4 Ca 90 pmol/l 2,8 20,8 21,0 Orosomucoid Ca. 0,8 g/l 3,8 11,3 11,9 Ca. 1,5 g/l 4,0 11,3 12,0 Osmolalitet Ca.295mOsm/kg 1,4 1,3 1,9 Pankreas- amylase Ca. 30 U/L 3,7 11,7 12,3 Ca.350 U/L 1,8 11,7 11,8 pco 2 Ca. 9,1 kpa 4,7 4,8 6,7 Ca. 5,1 kpa 4,4 4,8 6,5 Ca. 2,5 kpa 13,0 4,8 13,9 ph Ca. 7,20 0,1 3,5 3,5 Ca. 7,39 0,3 3,5 3,5 Ca. 7,60 0,1 3,5 3,5 po 2 Ca. 13,3 kpa 4,2 Ca. 9,3 kpa 4,1 Ca. 5,4 kpa 7,2 Progesteron Ca. 5 nmol/l 18,9 31,2 36,5 Ca. 34 nmol/l 14,0 31,2 34,2 Prolaktin Ca. 200 mu/l 6,6 6,9 9,5 Ca. 650 mu/l 8,4 6,9 10,9 PSA Ca.0,30 mg/l 11,2 18,1 21,3 Ca. 4 mg/l 7,7 18,1 19,7 Ca. 20 mg/l 7,7 18,1 19,7 PTH Ca. 1,5 pmol/l 11,9 25,9 28,5 Ca.12 pmol/l 9,1 25,9 27,5 Selen Ca. 0,7 µmol/l 10,5 12,0 15,9 Ca. 1,4 µmol/l 8,4 12,0 14,6 Testosteron Ca. 4 nmol/l 10,0 8,8 13,3 Ca. 20 nmol/l 9,8 8,8 13,2 Totalprotein Ca. 55 g/l 2,8 2,7 3,9 Ca. 70 g/l 2,5 2,7 3,7 Transferrin Ca. 2,5 g/l 4,9 3,0 5,7 Ca. 3,5 g/l 5,7 3,0 6,4 Løselig transferrin reseptor Ca. 1,0 mg/l 5,6 Ca. 2,8 mg/l 7,0 Triglycerid Ca. 1,0 mmol/l 2,3 20,9 21,0 Ca. 3,0 mmol/l 1,8 20,9 21,0 Troponin T Ca. 70 ng/l 3,5 Ca. 990 ng/l 4,2 fritt T3 Ca. 4,5 pmol/l 10,0 7,9 12,7 Ca. 9,0 pmol/l 8,4 7,9 11,5 fritt T4 Ca. 11 pmol/l 10,7 5,7 12,1 Ca. 23 pmol/l 9,8 5,7 11,3 TSH Ca. 0,1 mu/l 10,5 19,3 22,0 Ca. 1,7 mu/l 9,8 19,3 21,6 Ca. 6,5 mu/l 7,7 19,3 20,8 syre Ca. 250 µmol/l 3,4 9,0 9,6 Ca. 600 µmol/l 3,4 9,0 9,6 Vit. B12 Ca. 250 pmol/l 10,6 Ca. 90 pmol/l 15,4 Vitamin D Ca. 20 nmol/l 12,0 Ca. 55 nmol/l 10,0 Godkjent av Anders Skinningsrud/ Dato: Side 4 av 8

5 Ca. 180 nmol/l 10,0 Zink Ca. 15 µmol/l 10,2 9,3 13,8 Ca. 25 µmol/l 7,3 9,3 11,8 Østradiol Ca. 0,2 nmol/l 13,8 22,6 26,5 Ca. 1,3 nmol/l 7,0 22,6 23,7 Anti-TPO Ca. 75 ku/l 9,1 Ca. 7 ku/l 8,4 Kortisol Ca.240 pmol/l 7,8 20,9 22,3 Ca.650 pmol/l 6,8 20,9 22,0 Frie lette kjeder Kappa Ca. 10 mg/l 9,8 Ca. 60 mg/l 9,4 Frie lette kjeder Lambda Ca. 10 mg/l 13,3 Ca. 40 mg/l 11,9 MEDIKAMENTANALYSER Paracetamol Ca. 200 mmol/l 2,2 Ca. 900 mmol/l 2,5 Digitoksin Ca. 20 nmol/l 5,9 Ca. 40 nmol/l 7,4 Gentamicin Ca. 1,5 µg/ml 8,4 Ca. 9 µg/ml 5,6 Fenytoin Ca.50 µmol/l 4,6 Ca.100 µmol/l 5,2 Karbamazepin Ca.30 µmol/l 4,5 Ca.60 µmol/l 3,9 Litium Ca.1,0 mmol/l 5,7 Ca.2,0 mmol/l 3,8 Teofyllin Ca.80 µmol/l 5,0 Ca.150 µmol/l 5,0 Valproat Ca.480 µmol/l 2,2 Ca.800 µmol/l 2,6 ANALYSER I URIN OG SPINALVÆSKE (Sp) Natrium Ca.80 mmol/l 3,9 24,0 24,3 Ca.170 mmol/l 2,5 24,0 24,1 Kalium Ca.30 mmol/l 2,3 27,1 27,2 Ca.70 mmol/l 2,6 27,1 27,2 Kreatinin Ca.5000 µmol/l 11,8 24,0 26,7 Ca µmol/l 8,6 24,0 25,5 Karbamid Ca.150 mmol/l 2,2 22,7 22,8 Ca.250 mmol/l 2,2 22,7 22,8 Fosfat Ca. 8 mmol/l 4,3 26,4 26,7 Ca. 16 mmol/l 3,4 26,4 26,6 Kalsium Ca. 2 mmol/l 6,1 27,5 28,2 Ca. 3 mmol/l 6,7 27,5 28,3 Magnesium Ca. 2 mmol/l 8,3 45,4 46,2 Ca. 5 mmol/l 3,8 45,4 45,6 Totalprotein Ca.0,2 g/l 7,4 39,6 40,3 Ca.1,0 g/l 1,9 39,6 39,6 Albumin Ca. 15 mg/l 11,5 Ca. 75 mg/l 5,9 Osmolalitet Ca.295 mosm/kg 1,0 syre Ca.600 µmol/l 8,0 24,7 26,0 Godkjent av Anders Skinningsrud/ Dato: Side 5 av 8

6 Spinal Spinal Spinal Spinal Totalprotein Glukose Albumin IgG MEDISINSK IMMUNOLOGI Ca.1000 µmol/l 4,1 24,7 25,0 Ca. 0,5 g/l 12,1 Ca. 1,5 g/l 4,7 Ca. 3 mmol/l 3,6 Ca. 1,5 mmol/l Ca. 250 mg/l Ca. 350 mg/l Ca. 10 mg/l Ca. 50 mg/l Ca. 85 mg/l IgM RF Ca. 9 IU/mL 13,2 IgG CCP Ca. 40 EliA/mL 22,2 IgG MPOs Ca. 35 IU/mL 8,1 IgG PR3s Ca. 10 IU/mL 14,8 IgG GBM Ca. 70 EliA/mL 16,4 IgG DNA Ca. 23 IU/mL 22,5 IgG RNP Ca. 17 EliA/mL 13,6 IgG Sm IgG Ro Ca. 30 EliA/mL 18,2 IgG La Ca. 32 EliA/mL 17,2 IgG Cenp Ca. 40 EliA/mL 15,4 IgG Scl-70 IgG Jo-1 Ca. 60 EliA/mL 15,3 IgG TTG Ca. 80 EliA/mL 21,3 IgG Gliadin Ca. 40 EliA/mL 22,3 IgA TTG Ca. 20 EliA/mL 15,1 IgA Gliadin Ca. 30 EliA/mL 11,1 ANA CTD Ca. 5 EliA/mL 14,6 Total IgE Ca. 800 ku/l 10 IgE mot spesifikke allergener 15 INFEKSJONS IMMUNOLOGI Toxoplasma IgM Ca. 10 IU/mL 12,0 Ca. 300 IU/mL 6,5 Toxoplasma IgG 8,3 3,8 5 5,5 5,6 5,2 Ca. 20 IU/mL 10 Ca. 150 IU/mL 13,0 HIV Ag/Ab Combo Ca. 190 S/CO 14,0 HCV Ca 320 S/CO 8,4 HBc-total Ca. 345 S/CO 15,0 Syfilis Ca S/CO 10,0 HAV IgG Ca. 450 S/CO 15,0 HAV IgM Ca. 170 S/CO 10,0 Hbe-antistoff Ca. 0,7 S/CO 10,0 Anti-HBs Ca S/CO 15,5 CMV IgG Ca. 17 IU/mL 10,0 CMV IgM Ca. 300 IU/mL 10,0 Rubella IgG Ca. 30 IU/mL 10,0 Usikkerhet ved fortynning av prøver Materiale Analytt Måleområde uten fortynning CV % bidrag fra Analytisk variasjons- Total variasjon Godkjent av Anders Skinningsrud/ Dato: Side 6 av 8

7 fortynning CVf % koeffisisent for prøver som må fortynnes. for prøver som må fortynnes CVt % KLINISK KJEMISKE ANALYSER I BLOD, SERUM OG PLASMA. S-Alat ,0 4,6 24,7 S-Alk. Fosfatase ,1 3,1 7,1 S-ASAT ,0 2,8 12,2 S-Bilirubin, tot ,0 4,1 25,9 S-CA 125 0, ,5 8,0 15,8 S-CEA 0, ,8 12,8 15,8 S-CK ,3 3,8 23,1 S-Ferritin 0, ,9 12,9 19,7 S-Fosfat 0,16-4,20 0,0 1,7 8,7 S-GammaGT ,0 2,8 14,1 S-Glukose 1,1-34,7 1,6 3,2 7,3 S-hCG 0, ,2 5,6 5,6 S-HDL 0,13-2,84 0,0 3,4 7,9 S-IgM 0,4-5,18 2,2 3,3 6,8 S-Kalsium 0,17-3,41 0,0 2,6 3,2 S-Karbamid 0,7-42,8 0,4 2,1 12,5 S-Kolesterol 1,3-8,40 0,1 1,8 6,3 S-Kreatinin ,0 2,8 5,1 S-LD ,0 5,3 8,5 S-Prolaktin 5, ,1 6,8 9,7 S-PSA 0, ,2 7,8 16,0 S-Totalprotein ,3 2,6 3,8 S-Triglycerid 0,11-5,93 0,1 5,1 21,6 S-TSH 0, ,2 8,6 21,5 syre 29, ,3 2,9 9,1 FORKLARING: Analysevariasjonen, CVa, angir usikkerheten i den målte verdien. CVa er beregnet på grunnlag av resultater fra intern kvalitetskontroll, i en periode på minst 3 måneder. Det er fortrinnsvis brukt minst to reagensbatcher. For analyser som analyseres på flere instrument, er innen- og mellom instrument variasjon inkludert i CVa. For mange analyser er analysevariasjonen forskjellig i ulike nivåer, og vi har valgt å oppgi CVa for to nivåer (enkelte unntak). For akkrediterte analyser, garanterer vi at analysevariasjonen holder seg innenfor CVa multiplisert med en faktor på 1,4. Biologisk variasjon innen personen, CVbw, er den gjennomsnittlige naturlige biologiske variasjon for analytten innen person, hentet fra litteraturen (1). Opplysninger om progesteron har vi hentet fra kilde 3. Total variasjon, CVt, omfatter både analytisk og biologisk variasjon innen person, beregnet som roten av kvadratsummen av dem: CVt = (CVa 2 + CVbw 2 ) 1/2 CVt i oversikten inkluderer CVa multiplisert med en faktor på 1,4. CVt kan man benytte for å avgjøre om to prøvesvar, tatt til ulik tid for samme pasient, er statistisk forskjellige (2). Benytt kolonne med grønn markering (CVt) dersom resultatet ligger innefor måleområdet. Dersom vi får måleresultater som ligger over øvre målegrense, må vi fortynne prøvene. Vi får et ekstra bidrag til usikkerheten. Analysevariasjonen er da beregnet som roten av kvadratsummen av CVa og CV Godkjent av Anders Skinningsrud/ Dato: Side 7 av 8

8 fortynning. Dette bidraget er tatt med i beregningen av total CV for analysen. Se tabell med rød markering av (CVt). Vi har oppgitt måleområdet for de analysene vi oftest har fortynninger på. Dersom det er ønskelig kan vi, ved henvendelse, oppgi måleområdet også for de andre analysene. Dersom forskjellen mellom to prøvesvar skyldes endringer i pasientens tilstand, vil differansen mellom resultatene i prosent være minst: 1,0*1,414*CVt = 1,4* CVt 1,28*1,414*CVt = 1,8*CVt 1,65*1,414*CVt = 2,3*CVt 1,96*1,414*CVt = 2,8*CVt med 68 % sikkerhet med 80 % sikkerhet med 90 % sikkerhet med 95 % sikkerhet (Variasjonskoeffisienten til differansen mellom to prøvesvar er: CVdiff = ( CVt 2 + CVt 2 ) 1/2 = ( 2* CVt 2 ) 1/2 = 1,414* CVt). Litteratur: 1. *. Ricos C. Et al.: Current databases on biological variation, Scand J Clin Lab Invest- Vol. 59- No. 7- November 1999; s og Oppdatert Jacob A. Stakkestad & Arne Åsberg: Brukerhåndbok i klinisk kjemi, 3. utgave Maria Angeles. Sebastian-Gambaro, Francisco Javier Liron- Hernandez og Xavier Fuentes-Arderiu. Intra- and Inter-Individual Biological Variability Data Bank. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1997; 35(11): Avdelingsoverlege Anders Skinningsrud Kvalitetskontrollrådgiver Lena Malmstedt Godkjent av Anders Skinningsrud/ Dato: Side 8 av 8

Analytisk og Biologisk variasjon

Analytisk og Biologisk variasjon Analytisk og Biologisk variasjon Ev. kontakt laboratoriet for oversikt over ulike kilders bidrag til usikkerhet i analysesvaret. Materiale Analytt Konsentrasjonsnivå Analytisk variasjonskoeffisient CVa

Detaljer

Vurdering av analyseresultatet

Vurdering av analyseresultatet Bedriftsnavn: Sykehuset i Vestfold HF Kvalitetssystem Klinikknivå - Nivå 2 og analytisk. Gjelder for: Klinikk Medisinsk Diagnostikk\Sentrallaboratoriet Hovedområde: Brukerhåndbok Dokumenttype: Generell

Detaljer

Vurdering av analyseresultatet

Vurdering av analyseresultatet Kvalitetssystem Overordnet nivå - Nivå 1 Dokumentnr:D07604 og analytisk. Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Laboratoriehåndbok Utarbeidet / revidert av: Kvalitetskoordinator

Detaljer

Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi

Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Innledning Sykehuset Innlandet HF (SI) avdeling for medisinsk biokjemi, skal kjøpe inn kontroller til klinisk kjemi, protein

Detaljer

201101012 Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi

201101012 Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi 201101012 Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Innledning Sykehuset Innlandet HF (SI) avdeling for medisinsk biokjemi, skal kjøpe inn kontroller til klinisk kjemi,

Detaljer

Ringegrenser i Norge. Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus

Ringegrenser i Norge. Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus Ringegrenser i Norge Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus Kvifor ringe? Sikre at klinikkarane får nødvendig informasjon raskt nok utilfredstillande elektronisk overføring

Detaljer

Nytt Lab-system i SØ Elektroniske rekvirering og svar

Nytt Lab-system i SØ Elektroniske rekvirering og svar Vårmøte for Helsesekretærer/Sekretærer 13/3-15 Nytt Lab-system i SØ Elektroniske rekvirering og svar Saratha Uthayakumar Anne Eide Nytt labdatasystem i SØ Vellykket oppstart av LVMS på SØHF 28/2 Medisinsk

Detaljer

Analysevariasjon HEMATOLOGISKE ANALYSER KLINISK KJEMISKE ANALYSER I BLOD, SERUM, PLASMA. Dato: 6.1.2012. Analytisk variasjonskoeffisient

Analysevariasjon HEMATOLOGISKE ANALYSER KLINISK KJEMISKE ANALYSER I BLOD, SERUM, PLASMA. Dato: 6.1.2012. Analytisk variasjonskoeffisient Dato: 6.1.2012 Materiale - Analytt HEMATOLOGISKE ANALYSER Analysevariasjon KLINISK KJEMISKE ANALYSER I BLOD, SERUM, PLASMA B - Hemoglobin A 1,2% 2,8% 1 3,0% B - Erytrocytter A 1,1% 3,2% 1 3,4% B - Leukocytter

Detaljer

Analytisk ved Biologisk Total Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon intraindividuell [%] [%] [%]

Analytisk ved Biologisk Total Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon intraindividuell [%] [%] [%] Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon S-AFP 9,5 87 ug/l 1, 15,5 PS-Alaninaminotransferase 10,6 4 U/l 18 0,9 PS-Albumin 3,0 44 g/l 3,1 4,3 PS-Alkalisk fosfatase 4, 74 U/l 6,4 7,7 PS-Amylase

Detaljer

Klinikk for diagnostikk Avdeling for medisinsk biokjemi Seksjon Molde

Klinikk for diagnostikk Avdeling for medisinsk biokjemi Seksjon Molde Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon endring (p

Detaljer

Mellominstrumentell. Eksempler fra medisinsk biokjemi. Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet

Mellominstrumentell. Eksempler fra medisinsk biokjemi. Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet Mellominstrumentell kvalitetskontroll t k t ll Eksempler fra medisinsk biokjemi Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet Bakgrunn Omfang Alle faggrupper og

Detaljer

NKKS RAPPORTVEILEDER GENERELL DEL 8.03.11

NKKS RAPPORTVEILEDER GENERELL DEL 8.03.11 NKKS RAPPORTVEILEDER GENERELL DEL 8.03.11 Innhold Generelt om materialer som benyttes i ekstern kvalitetsvurdering... 2 Poolet normalmateriale eller pasientmateriale... 2 Flytende humant materiale tilsatt

Detaljer

AMB - Metodeoversikt, med angivelse av akkreditering, akkreditert VK% og akkreditert måleområde.

AMB - Metodeoversikt, med angivelse av akkreditering, akkreditert VK% og akkreditert måleområde. vdelinger - Med.serviceavd. - vdeling for medisinsk biokjemi - Kvalitetsstyring M - Metodeoversikt, med angivelse av akkreditering, akkreditert VK% og tgave: tarbeidet av: Pernille Martinsen, Ludvig N.W.

Detaljer

Analysepakker fordeler og ulemper

Analysepakker fordeler og ulemper Analysepakker fordeler og ulemper PMU 24. oktober 2016 Kjell Torgeir Stokke Fürst Medisinsk Laboratorium 1 Innkomststatus på sykehus Spesifikke pakker for ulike avdelinger Rasjonelt raskere fremdrift,

Detaljer

AMB - Metodeoversikt, med angivelse av akkreditering, akkreditert VK% og akkreditert måleområde.

AMB - Metodeoversikt, med angivelse av akkreditering, akkreditert VK% og akkreditert måleområde. vdelinger - Med.serviceavd. - vdeling for medisinsk biokjemi - Kvalitetsstyring M - Metodeoversikt, med angivelse av akkreditering, akkreditert VK% og akkreditert tgave: tarbeidet av: Pernille Martinsen,

Detaljer

Blodutstryk kan avsløre leukemi

Blodutstryk kan avsløre leukemi Blodutstryk kan avsløre leukemi Men det meste skjer nå ved hjelp av automatiske celletellere BLOD Blod består av: vann oppløste stoffer celler Etter sentrifugering: plasma/serum ca 60% blodceller ca 40

Detaljer

Godkjent av: Sjefsbioingeniør. Versjon: 7.00

Godkjent av: Sjefsbioingeniør. Versjon: 7.00 Laboratorium for medisinsk biokjemi Metodeoversikt med referanseområde, måleområde og analytisk variasjon Ref. nr: 18.1.1 Dokument type: Skjema Utarbeidet av: nita Mikalsen, Kaare M. Gautvik Dokument ansvarlig

Detaljer

Ringegrenser stadig behov for konsensus

Ringegrenser stadig behov for konsensus Ringer stadig behov for konsensus Kristin M. Aakre og Anne-Lise Bjørke-Monsen Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssykehus, Bergen kristin.moberg.aakre@helse-bergen.no Kritiske laboratorieverdier

Detaljer

Biologiske referanseintervaller

Biologiske referanseintervaller Medisinsk serviceklinikk Seksjon for laboratoriemedisin Biologiske referanseintervaller ENDRINGSKONTROLL HEMATOLOGI KOAGULASJON BLODGASS MEDISINSK BIOKJEMI MEDIKAMENTER/TOKSIKOLOGI Analyser diverse materialer:

Detaljer

INFORMASJON OM VARIASJONSKOEFFISIENTER

INFORMASJON OM VARIASJONSKOEFFISIENTER Laboratorium for medisinsk biokjemi Metodeoversikt med referanseområde, måleområde og analytisk variasjon Utarbeidet av: nita Mikalsen Dokument ansvarlig Kvalitetsleder Godkjent av: Sjefsbioingeniør Versjon:

Detaljer

Ref. nr: 18.1.1 Dokument type: Skjema. Gjelder fra: 21.01.2015. Sidenr: 1 av 18

Ref. nr: 18.1.1 Dokument type: Skjema. Gjelder fra: 21.01.2015. Sidenr: 1 av 18 Laboratorium for medisinsk biokjemi Metodeoversikt med referanseområde, måleområde og analytisk variasjon Utarbeidet av: nita Mikalsen, Hanne E. Lunde Dokument ansvarlig Kvalitetsleder Godkjent av: Sjefsbioingeniør

Detaljer

3 hos nyfødte) 18 39 år 36 48 g/l 1 40 69 år 36 45 g/l 1 70 år 34 45 g/l 1 Spinalvæske

3 hos nyfødte) 18 39 år 36 48 g/l 1 40 69 år 36 45 g/l 1 70 år 34 45 g/l 1 Spinalvæske Overlege i medisinsk biokjemi vurderer minst hvert annet år om hver enkelt analyse fortsatt har medisinsk relevans og om referanseintervallene og eventuelle aksjonsgrenser bør revideres. Materiale Analyser

Detaljer

ESTIMATION OF PREANALYTICAL UNCERTAINTY IN CLINICAL CHEMISTRY

ESTIMATION OF PREANALYTICAL UNCERTAINTY IN CLINICAL CHEMISTRY ESTIMATION OF PREANALYTICAL UNCERTAINTY IN CLINICAL CHEMISTRY Marit Sverresdotter Sylte NKK-møtet, Solstrand, 14. mars 2014 Hovedveileder: Statistiker: Bjørn J. Bolann Tore Wentzel-Larsen HOVEDMÅLET FOR

Detaljer

Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan?

Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan? Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan? Ann Helen Kristoffersen Laboratorielege/PhD Noklus og Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus Hva 1 http://www.noklus.no/aktuelt/tabid/132/id/292/skal

Detaljer

Medisinsk biokjemi, 2 nivå Utsendelse 3-2013

Medisinsk biokjemi, 2 nivå Utsendelse 3-2013 2013-06-24 Sluttrapport Ekstern kvalitetsvurdering Medisinsk biokjemi, 2 nivå Utsendelse 3-2013 Vedlagt oversendes bearbeidede resultater. Det var 149 laboratorier som deltok i denne utsendelsen, 145 fra

Detaljer

Referanseområder, medisinsk biokjemi

Referanseområder, medisinsk biokjemi Referanseområder - medisinsk biokjemi Skjema Side 1 av 16 Referanseområder, medisinsk biokjemi Kode Analyse Kilde Funksjonsundersøkelser GLBL Pt- Glukosebelastning [1] Venøst serum/plasma: Fastende:

Detaljer

Aldersspesifikke referanseintervaller

Aldersspesifikke referanseintervaller Aldersspesifikke referanseintervaller Tabellen omfatter også enkelte aksjonsgrenser og antatte terapiområder Overlege i medisinsk biokjemi vurderer minst hvert annet år om hver enkelt analyse fortsatt

Detaljer

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 59 Mai 2006

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 59 Mai 2006 Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital LABNYTT Nr 59 Mai 2006 Vårstemning i Laboratoriesenteret Innhold Kortisol i spytt...2 Hemolyse i prøvematerialet...3 Brukerhåndbok på internett...4 Prøver

Detaljer

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 56 Oktober 2005

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 56 Oktober 2005 Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital LABNYTT Nr 56 Oktober 2005 Innhold Avdelingen flytter nye adresser og telefonnummer...2 Nye referansegrenser i hematologi fra og med 8. oktober 2005...3

Detaljer

Anemiutredning. Definisjon Anemi

Anemiutredning. Definisjon Anemi Anemiutredning Anne Mørch Larsen Definisjon Anemi Redusert antall av røde blodceller i sirkulasjon Hemoglobin, Hematokrit, Menn Hgb < 13,5 g/l Kvinner Hgb < 12,0 g/l Men. 1 Definisjon utvidet Alder Rase

Detaljer

Egenskap. for enkeltmåling. Test performance. max. kompensert. respiratorisk. acidose. ukompensert. respiratorisk. acidose

Egenskap. for enkeltmåling. Test performance. max. kompensert. respiratorisk. acidose. ukompensert. respiratorisk. acidose Egenskap Overvåkningsparameter Kvalitetskriterium Kommentarer Riktighet Presisjon X sann Bias = CV analyt. = verdi sann verdi SD X Bias < k CV biol. tot CV analyt. < k CV biol. intra ind. 0,375 k = 0,5

Detaljer

Måling av kjønnshormoner. Kjønnshormonforstyrrelser menn. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015

Måling av kjønnshormoner. Kjønnshormonforstyrrelser menn. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Måling av kjønnshormoner Kjønnshormonforstyrrelser menn Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Referanseområde, testosteron S Testosteron 18 40 år: 7,2 24 nmol/l S-testosteron 16 nmol/l Testosteronmangel?

Detaljer

REFERANSEOMRÅDER for utvalgte analyser som utføres ved Laboratoriemedisin UNN. Revidert september 2012

REFERANSEOMRÅDER for utvalgte analyser som utføres ved Laboratoriemedisin UNN. Revidert september 2012 Laboratoriemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge REFERANSEOMRÅDER for utvalgte analyser som utføres ved Laboratoriemedisin UNN Revidert september 2012 Analyser i kursiv: ref.området er endret siden

Detaljer

Akseptgrenser. De grenser et EKV-resultat bør ligge innenfor for at resultatet skal vurderes som akseptabelt. Akseptgrenser i EKV

Akseptgrenser. De grenser et EKV-resultat bør ligge innenfor for at resultatet skal vurderes som akseptabelt. Akseptgrenser i EKV Akseptgrenser De grenser et EKV-resultat bør ligge innenfor for at resultatet skal vurderes som akseptabelt Akseptgrenser i EKV Enkeltmåling mest vanlig Akseptgrensen baseres på tillatt totalfeil (TEa

Detaljer

Bioingeniørkongressen 3. juni 2016 «Preanalytisk usikkerhet ulike aspekt» Marit Sverresdotter Sylte, Overbioingeniør/PhD

Bioingeniørkongressen 3. juni 2016 «Preanalytisk usikkerhet ulike aspekt» Marit Sverresdotter Sylte, Overbioingeniør/PhD Bioingeniørkongressen 3. juni 2016 «Preanalytisk usikkerhet ulike aspekt» Marit Sverresdotter Sylte, Overbioingeniør/PhD Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus INNHOLD Preanalytisk

Detaljer

Romtemperatur: 24 t Skal ikke fryses benmargsaspirat m Heparin. Kjøleskap 2-8 C: 48 t Romtemperatur: 48 t

Romtemperatur: 24 t Skal ikke fryses benmargsaspirat m Heparin. Kjøleskap 2-8 C: 48 t Romtemperatur: 48 t Holdbarhet prøver til cytometri, immunologi og allergi Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Cytometri Prøvene kan ikke tas på fredag og sendes i post Absolutt tall lymfocytter 12618 K2-EDTA fullblod

Detaljer

Sørlandet sykehus Arendal

Sørlandet sykehus Arendal På lokalt sykehus Sørlandet sykehus Arendal Vi har organisert oppfølgingen som et samarbeid mellom: Endokrinolog Nefrolog Etter transplantasjon Nyrelege eller endokrinolog følger pasienten tett. Ukentlige

Detaljer

Hvordan skal vi sikre god diabetesdiagnostikk ved hjelp av HbA1c?

Hvordan skal vi sikre god diabetesdiagnostikk ved hjelp av HbA1c? Hvordan skal vi sikre god diabetesdiagnostikk ved hjelp av HbA1c? NFMBs og NSMBs Høstmøte 2012 Trondheim, den 8-10. oktober 2012 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin,

Detaljer

Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V16_ORD

Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V16_ORD Side 16 av 43 Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V16_ORD Del 1: I 20-årsalderen fikk han diagnosen Mb.Bechterew, dvs. en leddsykdom som bl.a. reduserer bevegeligheten av thorax. Bortsett fra dette har han vært frisk

Detaljer

Alderspesifikke referansetabeller EQS-id: 1111

Alderspesifikke referansetabeller EQS-id: 1111 Aldersspesifikke referanseintervaller Tabellen omfatter også enkelte aksjonsgrenser og anbefalte terapiområder Overlege i medisinsk biokjemi vurderer minst hvert annet år om hver enkelt analyse fortsatt

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR MAT- OG MEDISINSK TEKNOLOGI BIOINGENIØRUTDANNINGEN Kandidatnr: Eksamensdato: Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): Studiepoeng: Faglærer(e): Hjelpemidler: Oppgavesettet

Detaljer

Versjon: 116 Gyldig fra: 10.02.2015

Versjon: 116 Gyldig fra: 10.02.2015 , Rikshospitalet og Radiumhospitalet Referanseområder, informasjon og rådgivning til våre rekvirenter Dokument-ID i ehåndbok: 50019 Versjon: 116 Gyldig fra: 10.02.2015 Fagansvarlig: Anne Syrrist Godkjent

Detaljer

Kva var gjort på forhånd?

Kva var gjort på forhånd? Varsling av patologiske analyseresultat - ringegrenser Kristin M Aakre Overlege, Haukeland universitetssjukehus Kvalitetskonsulent, Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring Kva var gjort på forhånd? Ringegrenser

Detaljer

Jeg er så trøtt og slapp, doktor!

Jeg er så trøtt og slapp, doktor! Jeg er så trøtt og slapp, doktor! Hvilke prøver skal vi bestille? Helle B. Hager (avdelingsoverlege Sentrallaboratoriet, SiV) Jon Anders Takvam (avdelingssjef medisinsk avdeling, SiV) Knut Øvsthus (spesialist

Detaljer

Fagbioingeniør Kirsti Holden

Fagbioingeniør Kirsti Holden Metodeverifisering innen PNA Fagbioingeniør Kirsti Holden Hvem er jeg? Kirsti Holden Andre foredraget viser det 1 Validering: Validering er definert slik: Bekreftelse fra en undersøkelse og fremskaffing

Detaljer

Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV)

Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV) Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV) Vårmøte NSMB 2015 Gunn B B Kristensen Hva vil jeg snakke om? EKV og nytteverdi Kvalitetsmål og EKV Utfordringer Eksempler

Detaljer

Biologiske referanseintervaller

Biologiske referanseintervaller Medisinsk serviceklinikk Avdeling for laboratoriemedisin Biologiske referanseintervaller ENDRINGSKONTROLL HEMATOLOGI KOAGULASJON BLODGASS MEDISINSK BIOKJEMI IMMUNOLOGI MEDIKAMENTER/TOKSIKOLOGI Analyser

Detaljer

Preanalytisk verifisering

Preanalytisk verifisering Preanalytisk verifisering Felles sentrifugeringsbetingelser for serum, og plasmaprøver til medisinsk biokjemi og koagulasjonsanalyser Anita Mikalsen Kvalitetsleder og bioingeniør med spesialistgodkjenning,

Detaljer

PLASMA ELLER SERUM KVA SKAL VI VELGE?

PLASMA ELLER SERUM KVA SKAL VI VELGE? PLASMA ELLER SERUM KVA SKAL VI VELGE? KRISTIN M AAKRE AVDELINGSOVERLEGE LABORATORIUM FOR KLINISK BIOKJEMI Plasma Tilset eit stoff til fullblod som hindrar koagulasjon EDTA og citrat: bind kalsiumioner

Detaljer

Erfaring med utredningsprogram

Erfaring med utredningsprogram Nasjonal konferanse om CFS/ME Erfaring med utredningsprogram Ingrid B. Helland Overlege dr.med., leder Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Mål for utredning ved mistanke om CFS/ME 1. Utelukke andre

Detaljer

Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2015

Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2015 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 17112015 nr: 2002 NKK-nr: 2553 Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2015 Vedlagt følger resultater

Detaljer

EQSDocument Side 1 av 13

EQSDocument Side 1 av 13 Side 1 av 13 Hvite/Diff- parametere (Se ALM-MB-Hem; Sysmex XN, Leukocytter (Lpk) i fullblod (EQSDocument 5563)) Resultat/Melding Forklaring Tiltak Resultat-håndtering LPK > 440 10 9 /L Prøven fortynnes

Detaljer

Siri B. Mortensen, konst. seksjonsleder, immunologi, TLMB

Siri B. Mortensen, konst. seksjonsleder, immunologi, TLMB VEIEN TIL AKKREDITERING Siri B. Mortensen, konst. seksjonsleder, immunologi, TLMB Disposisjon Hvem er vi? Historikk Forutsetninger for å gå i gang med akkrediteringsarbeid Kompetanse opplæring Kvalitetsenheten

Detaljer

ID ANALYSE MATERIALE TOTAL ANALYTISK VARIASJONSKOEFFISIENT EKSTERN

ID ANALYSE MATERIALE TOTAL ANALYTISK VARIASJONSKOEFFISIENT EKSTERN Sist oppdatert: 25.01.2016 Måleusikkerhet for Hormonlaboratoriets analyser Måleusikkerhet varierer over tid, selv om analysemetodene ikke endres. Dette kan for eksempel skyldes variasjon i produksjonen

Detaljer

Resultatrapport hematologi, utsendelse 1/2012

Resultatrapport hematologi, utsendelse 1/2012 Sykehuset Namsos Lab for medisinsk biokjemi v/kvalitetsansvarlig Marit M Johnsen Sykehusveien 1 7800 NAMSOS Bergen, 20032012 Noklus nr: 2003 NKK-nr: 2554 Resultatrapport hematologi, utsendelse 1/2012 Vedlagt

Detaljer

HVILKE PRØVER BØR EN TA?

HVILKE PRØVER BØR EN TA? HVILKE PRØVER BØR EN TA? En kort veiledning i bruken av analyser som kan være relevante i utredningen av vanlige kliniske problemstillinger. a) Prøver som bør inngå i den første orienterende undersøkelsen.

Detaljer

HbA1c Kvalitetskrav. Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015

HbA1c Kvalitetskrav. Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015 HbA1c Kvalitetskrav Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus Hvordan sikre god diabetesdiagnostikk

Detaljer

Alderspesifikke referansetabeller EQS-id: 1111

Alderspesifikke referansetabeller EQS-id: 1111 Aldersspesifikke referanseintervaller Tabellen omfatter også enkelte aksjonsgrenser og antatte terapiområder Overlege i medisinsk biokjemi vurderer minst hvert annet år om hver enkelt analyse fortsatt

Detaljer

NKK-program 2010. Program 2010. (elektronisk versjon, 30/10-2010) i samarbeid med. Side 1 av 30

NKK-program 2010. Program 2010. (elektronisk versjon, 30/10-2010) i samarbeid med. Side 1 av 30 Program 2010 (elektronisk versjon, 30/10-2010) i samarbeid med Side 1 av 30 D00006 Databehandling HK07/Drug HK07/Special HK06, papir utgår... 7 MEDISINSK BIOKJEMI 1... 9 2040 Bilirubin, høyt nivå (neonatal

Detaljer

STUDENTKURS HEMATOLOGISK DIAGNOSTIKK

STUDENTKURS HEMATOLOGISK DIAGNOSTIKK STUDENTKURS HEMATOLOGISK DIAGNOSTIKK Øystein Bruserud Førbuing til kurs Bakgrunn og kasuistikkar NORMAL HEMATOPOIESE: Dette er den normal hematopoiesa i beinmargen, det er berre cellene heilt til høgre

Detaljer

Diagnostikk av diabetes. HbA1c, hvordan skal vi bruke den i hverdagen? Feilkilder og kritisk differanse

Diagnostikk av diabetes. HbA1c, hvordan skal vi bruke den i hverdagen? Feilkilder og kritisk differanse Diagnostikk av diabetes. HbA1c, hvordan skal vi bruke den i hverdagen? Feilkilder og kritisk differanse Nasjonalt diabetesforum Gardermoen, 26. april 2017 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Oslo

Detaljer

Analysering av HbA1c vurdering av unormale kromatogram sammen med hematologiske parametere BFI 19. mai 2015 v/ bioingeniør Gro Nielsen. Hva er HbA1c?

Analysering av HbA1c vurdering av unormale kromatogram sammen med hematologiske parametere BFI 19. mai 2015 v/ bioingeniør Gro Nielsen. Hva er HbA1c? Analysering av HbA1c vurdering av unormale kromatogram sammen med hematologiske parametere BFI 19. mai 2015 v/ bioingeniør Gro Nielsen Hva er HbA1c? Normalt hemoglobin hos voksne består av 2 alfakjeder

Detaljer

Gjeldende referanseområder

Gjeldende referanseområder Gjeldende referanseområder Referanseområder - medisinsk biokjemi Skjema Side 1 av 16 Kode Analyse Kilde Funksjonsundersøkelser GLBL Pt- Glukosebelastning [1] Venøst serum/plasma: Fastende: < 7,0 mmol/l

Detaljer

Diagnostisk pakkeforløp Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. 25.

Diagnostisk pakkeforløp Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. 25. Diagnostisk pakkeforløp Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. 25. August, 2015 Morten Mowe, professor Assisterende klinikksjef (Avdelingsleder

Detaljer

Resultatrapport hematologi, utsendelse 2/2014

Resultatrapport hematologi, utsendelse 2/2014 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 03072014 nr: 5237 NKK-nr: 2553 Resultatrapport hematologi, utsendelse 2/2014 Vedlagt følger resultater

Detaljer

Oppgave: MEDSEM11-12_STASJON16_H16_ORD

Oppgave: MEDSEM11-12_STASJON16_H16_ORD MEDSEM11-12_H16_ORD Side 2 av 42 Oppgave: MEDSEM11-12_STASJON16_H16_ORD Del 1: En 48 år gammel mann, født og oppvokst i Vietnam, tidligere stort sett helt frisk, møter på kontoret ditt, han har følt seg

Detaljer

EN SAMMENSTILLING AV SVARENE FRA SPØRREUNDERSØKELSEN OM NORIP I JANUAR 2005

EN SAMMENSTILLING AV SVARENE FRA SPØRREUNDERSØKELSEN OM NORIP I JANUAR 2005 EN SAMMENSTILLING AV SVARENE FRA SPØRREUNDERSØKELSEN OM NORIP I JANUAR 2005 I januar fikk 73 laboratorier innen klinisk kjemi/medisinsk biokjemi tilsendt et skjema med spørsmål om NORIP. Hensikten var

Detaljer

Program 2016. (elektronisk versjon, dd/mm-åååå) i samarbeid med

Program 2016. (elektronisk versjon, dd/mm-åååå) i samarbeid med Program 2016 (elektronisk versjon, dd/mm-åååå) i samarbeid med Innhold MEDISINSK BIOKJEMI 1... 9 2040 Bilirubin, høyt nivå (neonatal bilirubin) (12 utsendelser i året)... 9 2020 CRP (12 utsendelser i året)...

Detaljer

Hvordan se systemer i de store prøvemengdene som tas fra pasienter i norske sykehus? Kan avanserte analyseverktøy hjelpe den menneskelige hjerne?

Hvordan se systemer i de store prøvemengdene som tas fra pasienter i norske sykehus? Kan avanserte analyseverktøy hjelpe den menneskelige hjerne? Medisinsk informasjonsrevolusjon, Førde, 2.-3. mai 2016 Hvordan se systemer i de store prøvemengdene som tas fra pasienter i norske sykehus? Kan avanserte analyseverktøy hjelpe den menneskelige hjerne?

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 3/99 November 1999

NYHETSAVIS NR. 3/99 November 1999 NYHETSAVIS NR. 3/99 November 1999 INNHOLD: Hormonlaboratoriet 40 år Analysenytt Nytt referanseområde for fritt T 3 Nytt referanseområde for DHEA-SO 4 Ny metode for IGF bindeprotein 3 (IGFBP-3) i serum

Detaljer

Nytt frå NKK og EKV rapportane

Nytt frå NKK og EKV rapportane Nytt frå NKK og EKV rapportane Kristin M Aakre Myocardmarkørprogrammet Store problemer i 2012 med dårlig holdbarheit av materialet pause for utsendelsane pga problemer med å skaffe materiale 2013: 5 utsendelsar

Detaljer

Anemier ved erytrocytt-enzymdefekter og hemoglobinopatier. Petter Urdal Avd for medisinsk biokjemi Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Anemier ved erytrocytt-enzymdefekter og hemoglobinopatier. Petter Urdal Avd for medisinsk biokjemi Oslo Universitetssykehus, Ullevål Anemier ved erytrocytt-enzymdefekter og hemoglobinopatier Petter Urdal Avd for medisinsk biokjemi Oslo Universitetssykehus, Ullevål Arvelige erytrocyttdefekter Enzymer Glukose-6-fosfat dehydrogenase, pyruvat

Detaljer

Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi

Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi Meldingsversjon: 1.3 datert 13.10.2003 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon 4 3. Case er 5 4.

Detaljer

Informasjon fra Avdeling for laboratoriemedisin (ALM)

Informasjon fra Avdeling for laboratoriemedisin (ALM) Nummer: 3 Felles Dato : 16. juni Årg.7 2011 Informasjon fra Avdeling for laboratoriemedisin (ALM) Telefonisk kontakt Vi oppfordrer våre brukere til å bruke følgende telefonnummer ved henvendelse til avdelingen:

Detaljer

Test av riktighet med NFKK Reference Serum X utført i danske, islandske og norske laboratorier

Test av riktighet med NFKK Reference Serum X utført i danske, islandske og norske laboratorier Test av riktighet med NFKK Reference Serum X utført i danske, islandske og norske laboratorier Pål Rustad, Fürst Medisinsk Laboratorium, Oslo. E-post: prustad@furst.no Innledning I forbindelse med innføring

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 1/2000 Mai 2000

NYHETSAVIS NR. 1/2000 Mai 2000 NYHETSAVIS NR. 1/2000 Mai 2000 INNHOLD: Analysenytt Nye analyser akkreditert Endret referanseområde for serum testosteron og SHBG hos menn Prøvetaking til PTH og Ca 2+ Kommentarer Prioritering ved for

Detaljer

Erfaringer fra Behandlingslinjen for CFS/ME ved Sykehuset i Vestfold

Erfaringer fra Behandlingslinjen for CFS/ME ved Sykehuset i Vestfold Erfaringer fra Behandlingslinjen for CFS/ME ved Sykehuset i Vestfold Ingeborg Langåsdalen Lege i spesialisering ved medisinsk avdeling og CFS/ME poliklinikken, SiV Tønsberg Disposisjon Bakgrunn Prosjektet

Detaljer

SMITTEVERN OG LABORATORIEDIAGNOSTIKK

SMITTEVERN OG LABORATORIEDIAGNOSTIKK Ebola SMITTEVERN OG LABORATORIEDIAGNOSTIKK Diagnostiske utfordringer og muligheter Astrid-Mette Husøy, Dr.scient./Spesialbioingeniør Laboratorium for klinisk biokjemi RISIKOVURDERING OG ARBEID MED EVD

Detaljer

Laboratorium for medisinsk biokjemi Analyseoversikt med referanseområde, måleområde, analytisk variasjon og angivelse av akkreditering

Laboratorium for medisinsk biokjemi Analyseoversikt med referanseområde, måleområde, analytisk variasjon og angivelse av akkreditering Laboratorium for medisinsk biokjemi nalyseoversikt med referanseområde, måleområde, analytisk variasjon og Utarbeidet av: nita Mikalsen og Kaare M. Gautvik Dokument ansvarlig Kvalitetsleder og med.faglig

Detaljer

PREANALYTISKE FAKTORER. Kortversjon til allmennleger X-allmennlege, nå LiS Medisinsk biokjemi Vestre Viken Birgitte Seierstad

PREANALYTISKE FAKTORER. Kortversjon til allmennleger X-allmennlege, nå LiS Medisinsk biokjemi Vestre Viken Birgitte Seierstad PREANALYTISKE FAKTORER Kortversjon til allmennleger X-allmennlege, nå LiS Medisinsk biokjemi Vestre Viken Birgitte Seierstad 1 Kort yrkespresentasjon av meg Næringsmiddelteknolog Medisin Tromsø Ass.lege

Detaljer

IQC/metodevalidering: Kartlegging av impresisjon og middelverdi (target).

IQC/metodevalidering: Kartlegging av impresisjon og middelverdi (target). Klinikk for medisinsk service Sentrallaboratoriet, Medisinsk biokjemi [ ] IQC/metodevalidering: Kartlegging av impresisjon og middelverdi (target). 01.01.2013 Dokumentnr: KMS210/39.01-02 Utarbeidet av:

Detaljer

EQSDocument Side 1 av 12

EQSDocument Side 1 av 12 Side 1 av 12 Hvite/Diff-parametere (Se ALM-MB-Hem; Cell-Dyn (CellDyn), Leukrocytter (LPK) i fullblod (EQSDocument 5578)) (Se ALM-MB-Hem; Cell-Dyn Sapphire, Differensialtelling av leukocytter (EQSDocument

Detaljer

Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2013

Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2013 Sykehuset Namsos Lab for medisinsk biokjemi v/kvalitetsansvarlig Marit M Johnsen 7800 NAMSOS Bergen, 18122013 nr: 2003 NKK-nr: 2554 Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2013 Vedlagt følger resultater

Detaljer

Organisering av PasientNær Analysering (PNA) Kurs april 2015. Spesialbioingeniør Ingrid Horgen Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet

Organisering av PasientNær Analysering (PNA) Kurs april 2015. Spesialbioingeniør Ingrid Horgen Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet Organisering av PasientNær Analysering (PNA) på RH/OUS Kurs april 2015 Spesialbioingeniør Ingrid Horgen Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet Rikshospitalet 1 Glassgata Tema Definisjon PNA / Fordeler

Detaljer

Laboratorietilbud på legevakt. Svein Ivar Fylkesnes Sykehjemslege

Laboratorietilbud på legevakt. Svein Ivar Fylkesnes Sykehjemslege Laboratorietilbud på legevakt Svein Ivar Fylkesnes Sykehjemslege 1 2 Laboratorietilbud 1. Analyserepertoar 2. Svartid 3. Usikkerhet i prøvesvaret 3 1. Analyserepertoar Legevakt BASISREPERTOAR (Ref. legevakthåndboken)

Detaljer

Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse

Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse Emnekurs for allmenpraktiserende leger 19.03.2013 Jan Henrik Rydning Disposisjon Diaré: Definisjoner Diagnostiske overveielser Malabsorbsjon: Litt generelt Mest

Detaljer

NKKS RAPPORTVEILEDER FOR NOKLUS PROGRAM

NKKS RAPPORTVEILEDER FOR NOKLUS PROGRAM NKKS RAPPORTVEILEDER FOR NOKLUS PROGRAM 8.03.11 Innhold Oversikt over hvilke program NOKLUS tilbyr... 2 Generell del spesifikt for NOKLUS... 3 Eksklusjonskriterier... 3 Tillagt verdi... 3 Histogram...

Detaljer

Analysering av HbA1c med kromatografisk metode

Analysering av HbA1c med kromatografisk metode Analysering av HbA1c med kromatografisk metode BFI 03. februar 2015 v/ Gro Nielsen (AHUS) Hva er HbA1c? Normalt hemoglobin består av 2 alfakjeder og 2 bettakjeder Glykosylert hemoglobin (HbA1c) er et glykoprotein

Detaljer

Prosjekt native sera II

Prosjekt native sera II Prosjekt native sera II Kristin M Aakre Kvalitetskonsulent, Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring Overlege, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssjukehus Kva informasjon ligg i EKV

Detaljer

EQAnord Hemolyseprosjekt

EQAnord Hemolyseprosjekt EQAnord Hemolyseprosjekt November 2014 NKK møte 2015, Gro Gidske 143 deltakere (97%) 32 Danmark 25 Finland 4 Island 53 Norge 29 Sverige Økonomisk støtte fra Nordfond, NFKK EQAnord Hemolysis project 2014

Detaljer

Preanalytiske forhold ved analyse av glukose

Preanalytiske forhold ved analyse av glukose Preanalytiske forhold ved analyse av glukose Kristin Moberg Aakre Norsk Klinisk-kjemisk kvalitetssikring Haukeland universitetsjukehus 45 (46) laboratorier besvarte undersøkelsen 43 laboratorier hadde

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI INST. FOR BIOINGENIØR- OG RADIOGRAFUTDANNING Kandidatnr: Eksamensdato: Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): Vekttall: Faglærer(e): Hjelpemidler: Oppgavesettet

Detaljer

Informasjon fra Avdeling for laboratoriemedisin (ALM)

Informasjon fra Avdeling for laboratoriemedisin (ALM) Nummer: 1 Felles Dato : 17.03.15 Årg.11 2015 Informasjon fra Avdeling for laboratoriemedisin (ALM) Telefonisk kontakt Vi oppfordrer våre brukere til å bruke følgende telefonnummer ved henvendelse til avdelingen:

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 1/2004 Mars 2004

NYHETSAVIS NR. 1/2004 Mars 2004 NYHETSAVIS NR. 1/2004 Mars 2004 INNHOLD: Akkrediterte analyser Informasjon Analysenytt Kortisol i spytt ny analyse Metodeendringer Prolaktin (PRL) og BIG-PRL Prøvetaking Referanseverdier AKKREDITERTE ANALYSER

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 2/2000 Oktober 2000

NYHETSAVIS NR. 2/2000 Oktober 2000 NYHETSAVIS NR. 2/2000 Oktober 2000 INNHOLD: Analysenytt Endret metode for påvisning av thyreoidea autoantistoffer (TRAS, anti-tpo og anti-tg) Endret referanseområde for hcg hos gravide Bestemmelse av jod

Detaljer