Analysevariasjon HEMATOLOGISKE ANALYSER KLINISK KJEMISKE ANALYSER I BLOD, SERUM, PLASMA. Dato: Analytisk variasjonskoeffisient

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analysevariasjon HEMATOLOGISKE ANALYSER KLINISK KJEMISKE ANALYSER I BLOD, SERUM, PLASMA. Dato: 6.1.2012. Analytisk variasjonskoeffisient"

Transkript

1 Dato: Materiale - Analytt HEMATOLOGISKE ANALYSER Analysevariasjon KLINISK KJEMISKE ANALYSER I BLOD, SERUM, PLASMA B - Hemoglobin A 1,2% 2,8% 1 3,0% B - Erytrocytter A 1,1% 3,2% 1 3,4% B - Leukocytter A 3,5% 10,9% 1 11,4% B - Hematokrit A 1,9% 2,8% 1 3,4% B - MCV A 1,7% 1,3% 1 2,1% B - MCH A 1,3% 1,6% 1 2,1% B - MCHC A 2,2% 1,7% 1 2,8% B - Eosinofile 10,7% 21,0% 1 23,6% B - Retikulocytter 5,0% 11,0% 6 12,1% B - Trombocytter A 2,6% 9,1% 1 9,5% P - INR-verdi A 3,2% 4,0% 1 5,1% B - Leukocytter m/differensialtelling Nøytrofile 5,3% 16,1% 1 16,9% Lymfocytter 3,6% 10,4% 1 11,0% Monocytter 7,3% 17,8% 1 19,2% Eosinofile 10,7% 21,0% 1 23,6% Basofile 3,0% 28,0% 1 28,2% S - ALAT A 3,7% 24,3% 10 24,6% S - Albumin A 2,1% 3,1% 10 3,7% S - Alfa-1-antitrypsin A 2,5% 5,9% S - Aluminium A 10,0% S - Amylase, total A 1,0% 8,7% 10 8,8% S - Amylase, pankreas A 2,1% 11,7% 10 11,9% S - Antinukleære antistoffer S - ANA screen A 10,0% Anti-SS(A) A 10,4% Anti-Sm A 14,3% Anti-Centromer A 13,2% Anti-RNP A 11,4% Anti-Scl-70 A 16,1% Anti-Jo-1 A 10,7% Anti-SS(B) A 12,7% Anti-dsDNA, ELIA A 14,3% S - MPO-ANCA A 10,4% S - PR-3-ANCA A 16,0% S - Apolipoprotein A1 A 2,1% 6,5% 10 6,8% S - Apolipoprotein B A 2,9% 6,9% 10 7,5% S - Apo B/Apo A1 ratio A 3,6% S - ASAT A 3,3% 11,9% 10 12,3% S - Bilirubin A 4,8% 23,8% 10 24,3% B - Bly A 6,8% S - CA125 A 2,6% S - CEA A 10,8% S - CDT A 8,1% 7,1% 1 10,8% S - CK A 1,9% 22,8% 10 22,9% S - CK-MB A 6,4% 18,4% 10 19,5% Side 1 av 5

2 fs - C-peptid A 7,3% 9,3% 1 11,8% S - CRP A 3,1% 42,2% 10 42,3% S - MikroCRP A 2,2% 42,2% 10 42,3% S - Etanol A 5,5% S - Elektroforese, immunotyping A Alfa1-globulin (elfo) A 3,9% 11,4% 1 12,0% Alfa2-globulin (elfo) A 3,3% 10,3% 1 10,8% Beta1-globulin (elfo) A 3,4% 9,1% 10 9,7% Beta2-globulin (elfo) A 5,6% 9,1% 10 10,7% Gamma-globulin (elfo) A 2,1% 14,6% 1 14,8% S - Ferritin A 2,3% 14,2% 10 14,4% S - Folat A 9,0% 24,0% 10 25,6% S - Fosfataser, alkaliske A 4,6% 6,4% 10 7,9% S - Fosfat, uorganisk A 2,0% 8,5% 10 8,7% S - Fruktosamin A 2,3% 3,4% 1 4,1% S - FSH A 4,7% 8,7% 10 9,9% S - Gamma GT A 4,3% 13,8% 10 14,5% fs - Glukose A 1,9% 5,7% 10 6,0% B - HbA1c A 2,6% 1,9% 1 3,2% B - HbA1c, alt. metode A 3,3% 1,9% 1 3,8% S - Haptoglobin A 4,2% 20,4% 10 20,8% S - hcg A 3,9% S - HDL-kolesterol A 1,8% 7,1% 10 7,3% S - H.pylori IgG A 5,0% S - Hepatitt A: Anti-HAV IgG A 10,0% Anti-HAV-IgM A 10,0% HBsAg A 10,0% Anti-HBc A 10,0% HBeAg A 10,0% S - Anti-Hbe A 10,0% Anti-HBs A 10,0% S - Hepatitt C: Anti-HCV A 10,0% S - HCV-RNA 3,9% S - HIV Ag/As A 10,0% S - EBV-VCA IgM A 6,5% S - EBV-VCA IgG A 7,6% S - EBV-EBNA IgG A 7,7% S - Anti-Syphilis A 10,0% S - Anti-Rubella IgG A 10,0% S - Anti-Toxo IgM A 10,0% S - Anti-Toxo IgM A 10,0% S - Anti-CMV IgM A 10,0% S - Anti-CMV IgM A 10,0% S - Anti-VZV IgG 10,0% P - Homocystein A 6,5% 9,0% 10 11,1% S - IgE A 5,2% S - Immunglobuliner IgG A 1,6% 4,5% 1 4,8% IgA A 2,2% 5,4% 10 5,8% IgM A 2,5% 5,9% fs - Insulin A 8,0% 21,1% 1 22,5% S - Jern A 2,7% 26,5% 10 26,6% S - Jernbindingskapasitet (TIBC) A 2,0% 3,0% 10 3,6% Side 2 av 5

3 S - Jernmetning A 3,4% B - Kadmium A 4,5% MEDIKAMENTANALYSER S - Kalium A 1,3% 4,8% 10 5,0% S - Kalsium A 1,8% 1,9% 10 2,6% S - Kalsium, albuminkorrigert A 2,0% S - Kalsium, fritt ionisert 0,9% 1,7% 10 1,9% S - Klorid A 1,5% 1,2% 10 1,9% S - Kobber A 3,9% 4,9% 1 6,3% S - Kolesterol A 1,3% 5,4% 10 5,6% S - Ratio Total kol / HDL kol A 2,2% S - Kortisol morgen kl. 08 A 5,4% 20,9% 3 21,6% S - Kreatinin A 3,5% 5,3% S - egfr, (MDRD) 4,0% B - Kvikksølv A 7,8% S - LD A 2,0% 8,6% 10 8,8% S - LDL-kolesterol A 2,1% 8,3% 10 8,6% S - LH A 4,3% 14,5% 10 15,1% S - Lipase A 4,5% 23,1% 10 23,5% S - Lp(a) A 4,1% 8,5% 10 9,4% S - Magnesium A 3,3% 3,6% 1 4,9% S - Metylmalonsyre 10,6% S - Natrium A 0,9% 0,7% 10 1,1% S - NT-pro BNP A 6,0% S - Progesteron A 14,1% 19,6% 2 24,1% S - Prolaktin A 3,8% 6,9% 10 7,9% S - Protein total A 1,3% 2,7% 10 3,0% S - PSA (Prostata spes. antigen) A 5,3% 18,1% 10 18,9% P - PTH A 8,2% S - RF-Latex test A 4,8% 8,5% 10 9,8% S - Anti-CCP A 16,1% S - Selen A 6,5% 12,0% 1 13,6% S - SHBG A 4,5% 12,0% 1 12,8% S - Sink A 6,5% 9,3% 1 11,3% S - Testosteron A 9,2% 9,3% 10 13,1% S - Fri Testosteron indeks A 10,2% fs - Triglyserider A 3,8% 20,9% 10 21,2% S - Fritt T3 A 4,7% 7,9% 10 9,2% S - Fritt T4 A 6,6% 7,6% 10 10,1% S - Anti-TPO A 14,8% S - TSH A 4,6% 19,3% 10 19,8% S - TRAS A 10,9% S - Urinstoff A 2,2% 12,3% 10 12,5% S - Urinsyre A 2,3% 9,0% 10 9,3% S - Vitamin B12 A 7,2% fs - Vitamin D3 14,3% S - Østradiol A 10,5% 18,1% 10 20,9% S - Digitoksin A 6,2% S - Fenobarbital A 3,7% S - Fenytoin A 5,1% S - Karbamazepin A 6,0% S - Litium A 3,6% S - Valproat A 4,1% ANALYSER I URIN Side 3 av 5

4 ANALYSER I URIN RUSMIDDELANALYSER ALLERGI U - Kadmium A 4,8% U - Kalium A 1,3% 27,1% 10 27,1% U - Cd/Kreat. ratio A 5,6% U - Kalsium A 1,8% 27,6% 10 27,7% U - Kobber A 6,0% U - Kreatinin A 2,8% 24,0% 1 24,2% U - Kvikksølv A 13,9% U - Hg/Kreat ratio pr1 A 16,8% U - Magnesium A 3,3% 45,4% 10 45,5% U - Albumin A 3,7% 70,0% 5 70,1% U - Natrium A 0,9% 24,0% 10 24,0% U - Protein total A 9,5% U - Sink A 6,5% U - Spesifikk vekt A 0,0% U - Etanol A 3,8% U - Etylglukuronid A 5,3% U - Amfetaminer/Ecstasy (screening) A 4,5% U - Amfetaminer spesifikk A Amfetamin A 14,3% Metamfetamin A 14,3% MDA A 14,3% MDMA A 14,3% U - Barbiturater (screening) A 5,4% U - Benzodiazepiner (screening) A 13,0% U - Benzodiazepiner (spesifikke) A 7-amino-Flunitrazepam A 14,3% N-desmetyl-diazepam A 14,3% Temazepam A 14,3% Oxazepam A 14,3% Alprazolam A 14,3% 7-amino-Klonazepam A 14,3% 7-amino-Nitrazepam A 14,3% Zolpidem A 21,4% Zopiklon A 21,4% U - Cannabinoider (screening) A 3,5% U - Cannabinoider spesifikk A THC-syre A 21,4% U - Opiater (screening) A 4,2% U - Opiater spesifikk A Heroinmetabolitt A 14,3% Morfin A 14,3% Kodein A 14,3% Etylmorfin A 14,3% U - Kokain (screening) A 6,6% U - Kokain spesifikk A Kokainmetabolitt A 14,3% U - Metadon A 5,5% U - Metadon Metabolitt A 6,3% U - Buprenorfin A 11,3% U - ph A 4,7% Side 4 av 5

5 CØLIAKI a) (CVa) angir usikkerheten i den målte verdi (S). Det riktige svaret ligger i intervallet S(1±CVa) med ca 68% sikkerhet. For akkrediterte analyser har vi forpliktet oss til å holde en lavere enn 1.4 CVa som et gjennomsnitt over et år. CVa er representativ for verdier i referanseområde/terapeutisk område, men kan være større ved lave konsentrasjoner. b) person: Den gjennomsnittlige naturlige biologiske variasjon for analytten innen person. c) Total varisjon: Består av analytisk og biologisk person (beregnet som roten av kvadratsummen av dem). Hvis to prøver tas av samme pasient på forskjellig tidspunkt, kan man bruke total variasjon til å finne ut om de to svarene er signifikant forskjellige, dvs om forskjellen er så stor at den sannsynligvis ikke kan stamme fra den analytiske og/eller den naturlige biologiske variasjon alene. Svarene er forskjellige (p=0.05) hvis S1-S2 /(S1+S2)>1.4T der T er total variasjon. Hvis man ønsker å teste på andre signifikansnivåer enn p=0.05, erstattes 1.4 med 1.8 for p=0.01, 1.2 for p=0.1, 0.91 for p=0.2. Det henvises forøvrig til Fürst's blå ringperm kapittel 5: Forskjell på to analysesvar hos samme pasient. d) Se Fürst's blå ringperm kapittel 7 under "Rusmiddelanalyser". Litteratur S - IgE mot spesifikke allergener (akkr.) A 15,0% S - IgE mot spesifikke allergener 15,0% S - IgE mot spesifikke muggsoppallergener (akkr) A 25,0% S - IgE mot spesifikke muggsoppallergener. 25,0% S - Inhalasjonspanel seson A 25,0% S - Inhalasjonspanel helår A 15,0% S - Matvarepanel A 15,0% S - Anti-tTG IgG A 11,5% S - Anti-tTG IgA A 8,1% 1. Ricos C, et. al.: Current databases on biological variation: pros, cons and progress. SJCLI 1999; 59; Ricos C, Arbos MA: Quality Goals for Hormone Testing. Ann. Clin. Biochem. 1990, 27: Fraser CG et al.: Proposed Quality Specifications for the Imprecision and Inaccuracy of Analytical Systems for Clinical Chemistry. Eur. J. Chem. Clin. Biochem, vol 30, 1992 pp Fraser CG: The Application of Theoretical Goals in Proficiency Testing 5. Originaldata: Howey (L). Fra: Libeer, J.C.P.M. External Quality Assessment in Clinical Laboratories. European Perspectives: Today and tomorrow. University Antwerpen, Department Farmaceutiche Wetenchappen Sverre Sandberg et. al.: Within-subject biological variationof reticulocytes and reticulocyte-derived parameters. Eur J Haematol 1998:61: Westgard hjemmeside, ( 8. CLIA Requirements for Analytical Quality, ( 9. Talwar DK et.al: Biological Variation of Vitamins in Blood of Healthy Individuals. Clinical Chemistry 51:11, (2005) 10. Westgard hjemmeside, ( Fürst Medisinsk Laboratorium AS MED-LAB Håvard Selby Ebbestad Administrerende direktør Side 5 av 5

Analytisk og biologisk variasjon

Analytisk og biologisk variasjon Analytisk og biologisk variasjon Ev. kontakt laboratoriet for oversikt over ulike kilders bidrag til usikkerhet i analysesvaret. Materiale Analytt Konsentrasjons- nivå Analytisk variasjonskoeffisient CVa

Detaljer

Analytisk og Biologisk variasjon

Analytisk og Biologisk variasjon Analytisk og Biologisk variasjon Ev. kontakt laboratoriet for oversikt over ulike kilders bidrag til usikkerhet i analysesvaret. Materiale Analytt Konsentrasjonsnivå Analytisk variasjonskoeffisient CVa

Detaljer

Vurdering av analyseresultatet

Vurdering av analyseresultatet Bedriftsnavn: Sykehuset i Vestfold HF Kvalitetssystem Klinikknivå - Nivå 2 og analytisk. Gjelder for: Klinikk Medisinsk Diagnostikk\Sentrallaboratoriet Hovedområde: Brukerhåndbok Dokumenttype: Generell

Detaljer

Nytt Lab-system i SØ Elektroniske rekvirering og svar

Nytt Lab-system i SØ Elektroniske rekvirering og svar Vårmøte for Helsesekretærer/Sekretærer 13/3-15 Nytt Lab-system i SØ Elektroniske rekvirering og svar Saratha Uthayakumar Anne Eide Nytt labdatasystem i SØ Vellykket oppstart av LVMS på SØHF 28/2 Medisinsk

Detaljer

Vurdering av analyseresultatet

Vurdering av analyseresultatet Kvalitetssystem Overordnet nivå - Nivå 1 Dokumentnr:D07604 og analytisk. Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Laboratoriehåndbok Utarbeidet / revidert av: Kvalitetskoordinator

Detaljer

Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi

Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Innledning Sykehuset Innlandet HF (SI) avdeling for medisinsk biokjemi, skal kjøpe inn kontroller til klinisk kjemi, protein

Detaljer

Analysepakker fordeler og ulemper

Analysepakker fordeler og ulemper Analysepakker fordeler og ulemper PMU 24. oktober 2016 Kjell Torgeir Stokke Fürst Medisinsk Laboratorium 1 Innkomststatus på sykehus Spesifikke pakker for ulike avdelinger Rasjonelt raskere fremdrift,

Detaljer

201101012 Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi

201101012 Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi 201101012 Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Innledning Sykehuset Innlandet HF (SI) avdeling for medisinsk biokjemi, skal kjøpe inn kontroller til klinisk kjemi,

Detaljer

Ringegrenser i Norge. Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus

Ringegrenser i Norge. Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus Ringegrenser i Norge Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus Kvifor ringe? Sikre at klinikkarane får nødvendig informasjon raskt nok utilfredstillande elektronisk overføring

Detaljer

Analytisk ved Biologisk Total Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon intraindividuell [%] [%] [%]

Analytisk ved Biologisk Total Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon intraindividuell [%] [%] [%] Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon S-AFP 9,5 87 ug/l 1, 15,5 PS-Alaninaminotransferase 10,6 4 U/l 18 0,9 PS-Albumin 3,0 44 g/l 3,1 4,3 PS-Alkalisk fosfatase 4, 74 U/l 6,4 7,7 PS-Amylase

Detaljer

Klinikk for diagnostikk Avdeling for medisinsk biokjemi Seksjon Molde

Klinikk for diagnostikk Avdeling for medisinsk biokjemi Seksjon Molde Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon endring (p

Detaljer

Mellominstrumentell. Eksempler fra medisinsk biokjemi. Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet

Mellominstrumentell. Eksempler fra medisinsk biokjemi. Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet Mellominstrumentell kvalitetskontroll t k t ll Eksempler fra medisinsk biokjemi Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet Bakgrunn Omfang Alle faggrupper og

Detaljer

NKKS RAPPORTVEILEDER GENERELL DEL 8.03.11

NKKS RAPPORTVEILEDER GENERELL DEL 8.03.11 NKKS RAPPORTVEILEDER GENERELL DEL 8.03.11 Innhold Generelt om materialer som benyttes i ekstern kvalitetsvurdering... 2 Poolet normalmateriale eller pasientmateriale... 2 Flytende humant materiale tilsatt

Detaljer

Analyseoversikt Alle (unntatt doping og farmakogenetiske analyser)

Analyseoversikt Alle (unntatt doping og farmakogenetiske analyser) nalyseoversikt lle (unntatt doping og farmakogenetiske analyser) Materiale nalyse S = serum P = plasma B = blod Volum (ml) Laboratorium nalysefrekvens nalyseprinsipp kkreditert U = urin 6-MM S 1 UUS Mandag

Detaljer

AMB - Metodeoversikt, med angivelse av akkreditering, akkreditert VK% og akkreditert måleområde.

AMB - Metodeoversikt, med angivelse av akkreditering, akkreditert VK% og akkreditert måleområde. vdelinger - Med.serviceavd. - vdeling for medisinsk biokjemi - Kvalitetsstyring M - Metodeoversikt, med angivelse av akkreditering, akkreditert VK% og akkreditert tgave: tarbeidet av: Pernille Martinsen,

Detaljer

AMB - Metodeoversikt, med angivelse av akkreditering, akkreditert VK% og akkreditert måleområde.

AMB - Metodeoversikt, med angivelse av akkreditering, akkreditert VK% og akkreditert måleområde. vdelinger - Med.serviceavd. - vdeling for medisinsk biokjemi - Kvalitetsstyring M - Metodeoversikt, med angivelse av akkreditering, akkreditert VK% og tgave: tarbeidet av: Pernille Martinsen, Ludvig N.W.

Detaljer

Måling av kjønnshormoner. Kjønnshormonforstyrrelser menn. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015

Måling av kjønnshormoner. Kjønnshormonforstyrrelser menn. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Måling av kjønnshormoner Kjønnshormonforstyrrelser menn Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Referanseområde, testosteron S Testosteron 18 40 år: 7,2 24 nmol/l S-testosteron 16 nmol/l Testosteronmangel?

Detaljer

Medisinsk biokjemi, 2 nivå Utsendelse 3-2013

Medisinsk biokjemi, 2 nivå Utsendelse 3-2013 2013-06-24 Sluttrapport Ekstern kvalitetsvurdering Medisinsk biokjemi, 2 nivå Utsendelse 3-2013 Vedlagt oversendes bearbeidede resultater. Det var 149 laboratorier som deltok i denne utsendelsen, 145 fra

Detaljer

Akseptgrenser. De grenser et EKV-resultat bør ligge innenfor for at resultatet skal vurderes som akseptabelt. Akseptgrenser i EKV

Akseptgrenser. De grenser et EKV-resultat bør ligge innenfor for at resultatet skal vurderes som akseptabelt. Akseptgrenser i EKV Akseptgrenser De grenser et EKV-resultat bør ligge innenfor for at resultatet skal vurderes som akseptabelt Akseptgrenser i EKV Enkeltmåling mest vanlig Akseptgrensen baseres på tillatt totalfeil (TEa

Detaljer

Komponentliste Rettstoksikologiske analyser

Komponentliste Rettstoksikologiske analyser kkrediterte metoder er merket med, divisjon for rettsmedisinske fag - toksikologi, analyserer et stort antall lege- og rusmidler. Tabellen under viser komponenter som analyseres rutinemessig i biologisk

Detaljer

Bioingeniørkongressen 3. juni 2016 «Preanalytisk usikkerhet ulike aspekt» Marit Sverresdotter Sylte, Overbioingeniør/PhD

Bioingeniørkongressen 3. juni 2016 «Preanalytisk usikkerhet ulike aspekt» Marit Sverresdotter Sylte, Overbioingeniør/PhD Bioingeniørkongressen 3. juni 2016 «Preanalytisk usikkerhet ulike aspekt» Marit Sverresdotter Sylte, Overbioingeniør/PhD Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus INNHOLD Preanalytisk

Detaljer

Sørlandet sykehus Arendal

Sørlandet sykehus Arendal På lokalt sykehus Sørlandet sykehus Arendal Vi har organisert oppfølgingen som et samarbeid mellom: Endokrinolog Nefrolog Etter transplantasjon Nyrelege eller endokrinolog følger pasienten tett. Ukentlige

Detaljer

Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV)

Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV) Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV) Vårmøte NSMB 2015 Gunn B B Kristensen Hva vil jeg snakke om? EKV og nytteverdi Kvalitetsmål og EKV Utfordringer Eksempler

Detaljer

HVILKE PRØVER BØR EN TA?

HVILKE PRØVER BØR EN TA? HVILKE PRØVER BØR EN TA? En kort veiledning i bruken av analyser som kan være relevante i utredningen av vanlige kliniske problemstillinger. a) Prøver som bør inngå i den første orienterende undersøkelsen.

Detaljer

Siri B. Mortensen, konst. seksjonsleder, immunologi, TLMB

Siri B. Mortensen, konst. seksjonsleder, immunologi, TLMB VEIEN TIL AKKREDITERING Siri B. Mortensen, konst. seksjonsleder, immunologi, TLMB Disposisjon Hvem er vi? Historikk Forutsetninger for å gå i gang med akkrediteringsarbeid Kompetanse opplæring Kvalitetsenheten

Detaljer

ESTIMATION OF PREANALYTICAL UNCERTAINTY IN CLINICAL CHEMISTRY

ESTIMATION OF PREANALYTICAL UNCERTAINTY IN CLINICAL CHEMISTRY ESTIMATION OF PREANALYTICAL UNCERTAINTY IN CLINICAL CHEMISTRY Marit Sverresdotter Sylte NKK-møtet, Solstrand, 14. mars 2014 Hovedveileder: Statistiker: Bjørn J. Bolann Tore Wentzel-Larsen HOVEDMÅLET FOR

Detaljer

Jeg er så trøtt og slapp, doktor!

Jeg er så trøtt og slapp, doktor! Jeg er så trøtt og slapp, doktor! Hvilke prøver skal vi bestille? Helle B. Hager (avdelingsoverlege Sentrallaboratoriet, SiV) Jon Anders Takvam (avdelingssjef medisinsk avdeling, SiV) Knut Øvsthus (spesialist

Detaljer

Ringegrenser stadig behov for konsensus

Ringegrenser stadig behov for konsensus Ringer stadig behov for konsensus Kristin M. Aakre og Anne-Lise Bjørke-Monsen Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssykehus, Bergen kristin.moberg.aakre@helse-bergen.no Kritiske laboratorieverdier

Detaljer

NKK-program 2010. Program 2010. (elektronisk versjon, 30/10-2010) i samarbeid med. Side 1 av 30

NKK-program 2010. Program 2010. (elektronisk versjon, 30/10-2010) i samarbeid med. Side 1 av 30 Program 2010 (elektronisk versjon, 30/10-2010) i samarbeid med Side 1 av 30 D00006 Databehandling HK07/Drug HK07/Special HK06, papir utgår... 7 MEDISINSK BIOKJEMI 1... 9 2040 Bilirubin, høyt nivå (neonatal

Detaljer

Nytt frå NKK og EKV rapportane

Nytt frå NKK og EKV rapportane Nytt frå NKK og EKV rapportane Kristin M Aakre Myocardmarkørprogrammet Store problemer i 2012 med dårlig holdbarheit av materialet pause for utsendelsane pga problemer med å skaffe materiale 2013: 5 utsendelsar

Detaljer

Fagområdet klinisk farmakologi Laboratoriemedisin. OBLIGATORISK OVERGANGSKURS FOR SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN, Tromsø 3.

Fagområdet klinisk farmakologi Laboratoriemedisin. OBLIGATORISK OVERGANGSKURS FOR SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN, Tromsø 3. Lena Aronsen Fagområdet klinisk farmakologi Laboratoriemedisin OBLIGATORISK OVERGANGSKURS FOR SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN, Tromsø 3.juni 2015 2 Testing av biologisk materiale??? Laboratorieprøver

Detaljer

Blodutstryk kan avsløre leukemi

Blodutstryk kan avsløre leukemi Blodutstryk kan avsløre leukemi Men det meste skjer nå ved hjelp av automatiske celletellere BLOD Blod består av: vann oppløste stoffer celler Etter sentrifugering: plasma/serum ca 60% blodceller ca 40

Detaljer

Erfaring med utredningsprogram

Erfaring med utredningsprogram Nasjonal konferanse om CFS/ME Erfaring med utredningsprogram Ingrid B. Helland Overlege dr.med., leder Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Mål for utredning ved mistanke om CFS/ME 1. Utelukke andre

Detaljer

Preanalytisk verifisering

Preanalytisk verifisering Preanalytisk verifisering Felles sentrifugeringsbetingelser for serum, og plasmaprøver til medisinsk biokjemi og koagulasjonsanalyser Anita Mikalsen Kvalitetsleder og bioingeniør med spesialistgodkjenning,

Detaljer

PREANALYTISKE FAKTORER. Kortversjon til allmennleger X-allmennlege, nå LiS Medisinsk biokjemi Vestre Viken Birgitte Seierstad

PREANALYTISKE FAKTORER. Kortversjon til allmennleger X-allmennlege, nå LiS Medisinsk biokjemi Vestre Viken Birgitte Seierstad PREANALYTISKE FAKTORER Kortversjon til allmennleger X-allmennlege, nå LiS Medisinsk biokjemi Vestre Viken Birgitte Seierstad 1 Kort yrkespresentasjon av meg Næringsmiddelteknolog Medisin Tromsø Ass.lege

Detaljer

EQAnord Hemolyseprosjekt

EQAnord Hemolyseprosjekt EQAnord Hemolyseprosjekt November 2014 NKK møte 2015, Gro Gidske 143 deltakere (97%) 32 Danmark 25 Finland 4 Island 53 Norge 29 Sverige Økonomisk støtte fra Nordfond, NFKK EQAnord Hemolysis project 2014

Detaljer

EN SAMMENSTILLING AV SVARENE FRA SPØRREUNDERSØKELSEN OM NORIP I JANUAR 2005

EN SAMMENSTILLING AV SVARENE FRA SPØRREUNDERSØKELSEN OM NORIP I JANUAR 2005 EN SAMMENSTILLING AV SVARENE FRA SPØRREUNDERSØKELSEN OM NORIP I JANUAR 2005 I januar fikk 73 laboratorier innen klinisk kjemi/medisinsk biokjemi tilsendt et skjema med spørsmål om NORIP. Hensikten var

Detaljer

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 59 Mai 2006

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 59 Mai 2006 Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital LABNYTT Nr 59 Mai 2006 Vårstemning i Laboratoriesenteret Innhold Kortisol i spytt...2 Hemolyse i prøvematerialet...3 Brukerhåndbok på internett...4 Prøver

Detaljer

Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi

Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi Meldingsversjon: 1.3 datert 13.10.2003 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon 4 3. Case er 5 4.

Detaljer

Legekonferansen Agder 2013. Spesialist i indremedisin, SSK. Liv R. Høyvoll

Legekonferansen Agder 2013. Spesialist i indremedisin, SSK. Liv R. Høyvoll Legekonferansen Agder 2013 Spesialist i indremedisin, SSK. Liv R. Høyvoll Henvisning av pasienter med langvarig asteni. Ofte ressurskrevende utredning! Lang ventetid i spesialisthelsetjenesten (~ 9-12

Detaljer

Diagnostisk pakkeforløp Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. 25.

Diagnostisk pakkeforløp Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. 25. Diagnostisk pakkeforløp Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. 25. August, 2015 Morten Mowe, professor Assisterende klinikksjef (Avdelingsleder

Detaljer

Program 2016. (elektronisk versjon, dd/mm-åååå) i samarbeid med

Program 2016. (elektronisk versjon, dd/mm-åååå) i samarbeid med Program 2016 (elektronisk versjon, dd/mm-åååå) i samarbeid med Innhold MEDISINSK BIOKJEMI 1... 9 2040 Bilirubin, høyt nivå (neonatal bilirubin) (12 utsendelser i året)... 9 2020 CRP (12 utsendelser i året)...

Detaljer

Refleksjoner rundt fortolkning av rusmiddelanalyser

Refleksjoner rundt fortolkning av rusmiddelanalyser Refleksjoner rundt fortolkning av rusmiddelanalyser Ingebjørg Gustavsen Seksjonsleder/overlege Seksjon for klinisk farmakologi, Ullevål Oslo universitetssykehus 2 Den neste halvtimen Kort plassere rusmiddelfortolking

Detaljer

En fastleges rolle og oppgaver i utredning og oppfølging av CFS/ME-pasienter

En fastleges rolle og oppgaver i utredning og oppfølging av CFS/ME-pasienter En fastleges rolle og oppgaver i utredning og oppfølging av CFS/ME-pasienter Remo Gerdts Overlege/seksjonsleder Nevrologisk seksjon Seminar Kronisk utmattelse, CFS/ME, hos unge og voksne Tønsberg 11.-12.03.2014

Detaljer

Referanseområder, medisinsk biokjemi

Referanseområder, medisinsk biokjemi Referanseområder - medisinsk biokjemi Skjema Side 1 av 16 Referanseområder, medisinsk biokjemi Kode Analyse Kilde Funksjonsundersøkelser GLBL Pt- Glukosebelastning [1] Venøst serum/plasma: Fastende:

Detaljer

Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan?

Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan? Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan? Ann Helen Kristoffersen Laboratorielege/PhD Noklus og Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus Hva 1 http://www.noklus.no/aktuelt/tabid/132/id/292/skal

Detaljer

Anemiutredning. Definisjon Anemi

Anemiutredning. Definisjon Anemi Anemiutredning Anne Mørch Larsen Definisjon Anemi Redusert antall av røde blodceller i sirkulasjon Hemoglobin, Hematokrit, Menn Hgb < 13,5 g/l Kvinner Hgb < 12,0 g/l Men. 1 Definisjon utvidet Alder Rase

Detaljer

Hvordan se systemer i de store prøvemengdene som tas fra pasienter i norske sykehus? Kan avanserte analyseverktøy hjelpe den menneskelige hjerne?

Hvordan se systemer i de store prøvemengdene som tas fra pasienter i norske sykehus? Kan avanserte analyseverktøy hjelpe den menneskelige hjerne? Medisinsk informasjonsrevolusjon, Førde, 2.-3. mai 2016 Hvordan se systemer i de store prøvemengdene som tas fra pasienter i norske sykehus? Kan avanserte analyseverktøy hjelpe den menneskelige hjerne?

Detaljer

3 hos nyfødte) 18 39 år 36 48 g/l 1 40 69 år 36 45 g/l 1 70 år 34 45 g/l 1 Spinalvæske

3 hos nyfødte) 18 39 år 36 48 g/l 1 40 69 år 36 45 g/l 1 70 år 34 45 g/l 1 Spinalvæske Overlege i medisinsk biokjemi vurderer minst hvert annet år om hver enkelt analyse fortsatt har medisinsk relevans og om referanseintervallene og eventuelle aksjonsgrenser bør revideres. Materiale Analyser

Detaljer

Retningslinjer for testing på rusmidler i urin

Retningslinjer for testing på rusmidler i urin Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.1.18.3.2.1.11 Dok.nr: D07616 Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Generell Utarbeidet / revidert av: Helle B. Hager Godkjent av: Helle

Detaljer

Godkjent av: Sjefsbioingeniør. Versjon: 7.00

Godkjent av: Sjefsbioingeniør. Versjon: 7.00 Laboratorium for medisinsk biokjemi Metodeoversikt med referanseområde, måleområde og analytisk variasjon Ref. nr: 18.1.1 Dokument type: Skjema Utarbeidet av: nita Mikalsen, Kaare M. Gautvik Dokument ansvarlig

Detaljer

Noklus i 24 år. Hva har vi oppnådd og hva gjør vi nå? Antall ansatte: ca. 15 90. Antall kontrollutsendelser: 1 37. Antall deltakere: 835 2906

Noklus i 24 år. Hva har vi oppnådd og hva gjør vi nå? Antall ansatte: ca. 15 90. Antall kontrollutsendelser: 1 37. Antall deltakere: 835 2906 Noklus i 24 år Hva har vi oppnådd og hva gjør vi nå? 1992 2015 Antall ansatte: ca. 15 90 Antall kontrollutsendelser: 1 37 Antall deltakere: 835 2906 Antall seksjoner: 2 6 1 Pasientnær analysering (PNA)

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 1/2004 Mars 2004

NYHETSAVIS NR. 1/2004 Mars 2004 NYHETSAVIS NR. 1/2004 Mars 2004 INNHOLD: Akkrediterte analyser Informasjon Analysenytt Kortisol i spytt ny analyse Metodeendringer Prolaktin (PRL) og BIG-PRL Prøvetaking Referanseverdier AKKREDITERTE ANALYSER

Detaljer

Test av riktighet med NFKK Reference Serum X utført i danske, islandske og norske laboratorier

Test av riktighet med NFKK Reference Serum X utført i danske, islandske og norske laboratorier Test av riktighet med NFKK Reference Serum X utført i danske, islandske og norske laboratorier Pål Rustad, Fürst Medisinsk Laboratorium, Oslo. E-post: prustad@furst.no Innledning I forbindelse med innføring

Detaljer

STIFTELSEN NORSK KLINISK-KJEMISK KVALITETSSIKRING. KORTFATTET RAPPORT OVER AKTIVITET I PERIODEN 01.01.2013 TIL 31.12.2013 (Versjon 26/5-2014)

STIFTELSEN NORSK KLINISK-KJEMISK KVALITETSSIKRING. KORTFATTET RAPPORT OVER AKTIVITET I PERIODEN 01.01.2013 TIL 31.12.2013 (Versjon 26/5-2014) STIFTELSEN NORSK KLINISK-KJEMISK KVALITETSSIKRING KORTFATTET RAPPORT OVER AKTIVITET I PERIODEN 01.01.2013 TIL 31.12.2013 (Versjon 26/5-2014) Bergen, mai 2014 Gunn B B Kristensen INNHOLD Administrativt...

Detaljer

STUDENTKURS HEMATOLOGISK DIAGNOSTIKK

STUDENTKURS HEMATOLOGISK DIAGNOSTIKK STUDENTKURS HEMATOLOGISK DIAGNOSTIKK Øystein Bruserud Førbuing til kurs Bakgrunn og kasuistikkar NORMAL HEMATOPOIESE: Dette er den normal hematopoiesa i beinmargen, det er berre cellene heilt til høgre

Detaljer

Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse

Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse Emnekurs for allmenpraktiserende leger 19.03.2013 Jan Henrik Rydning Disposisjon Diaré: Definisjoner Diagnostiske overveielser Malabsorbsjon: Litt generelt Mest

Detaljer

Presentasjon av kronisk nyresykdom

Presentasjon av kronisk nyresykdom Presentasjon av kronisk nyresykdom Protein og eller blod i urinen (tilfeldig funn) Forhøyet kreatinin, nedsatt egfr (tilfeldig funn) Forhøyet blodtrykk (renal hypertensjon) Uremi- urinforgiftning NYREFUNKSJONER

Detaljer

HISTORIKK UTVIKLINGEN AV FAGET

HISTORIKK UTVIKLINGEN AV FAGET Metodekurs i medisinsk biokjemi HISTORIKK UTVIKLINGEN AV FAGET Mandag 17. september Heidi Steensland Kvalitetsutvikling i det nordiske fagmiljøet 1940 1950 1960 Skandinavisk forening for klinisk kjemi.

Detaljer

Betydningen av lavkarbokosthold ved behandling av diabetes type 1 og type 2

Betydningen av lavkarbokosthold ved behandling av diabetes type 1 og type 2 Betydningen av lavkarbokosthold ved behandling av diabetes type 1 og type 2 Erik Hexeberg, lege dr. med., spes indremed. Livsstilskurs i Spania www.drhexeberg.no Solstrand Hotel mai 2014 Hvordan vil blodsukkeret

Detaljer

Preanalytisk EKV-program resultater

Preanalytisk EKV-program resultater 9.3.211 EN ISO 15189 Medical laboratories Particular requirements for quality and competence resultater 5.6. The laboratory shall participate in interlaboratory comparisons such as those organized by external

Detaljer

Preanalytisk EKV-program resultater

Preanalytisk EKV-program resultater Preanalytisk EKV-program resultater EN ISO 15189 Medical laboratories Particular requirements for quality and competence 5.6.4 The laboratory shall participate in interlaboratory comparisons such as those

Detaljer

PLASMA ELLER SERUM KVA SKAL VI VELGE?

PLASMA ELLER SERUM KVA SKAL VI VELGE? PLASMA ELLER SERUM KVA SKAL VI VELGE? KRISTIN M AAKRE AVDELINGSOVERLEGE LABORATORIUM FOR KLINISK BIOKJEMI Plasma Tilset eit stoff til fullblod som hindrar koagulasjon EDTA og citrat: bind kalsiumioner

Detaljer

Riktig bruk av laboratorieanalyser

Riktig bruk av laboratorieanalyser Riktig bruk av laboratorieanalyser Kjell Torgeir Stokke Fürst Medisinsk Laboratorium PMU 20. og 21. oktober 2014 Kostnadene ved laboratorieundersøkelser Hva dekkes av trygden (HELFO*)? - Hva sier forskriften

Detaljer

PREANALYTISKE UTFORDRINGER VED HORMONANALYSER

PREANALYTISKE UTFORDRINGER VED HORMONANALYSER PREANALYTISKE UTFORDRINGER VED HORMONANALYSER Astrid Torvestad, fagbioingeniør for automatiserte analyser og kvalitetsmedarbeider ved Hormonlaboratoriet, medlem av preanalytisk fagsenter Hormoner Læren

Detaljer

NKK-program Program (elektronisk versjon, 8/ ) i samarbeid med. Side 1 av 32

NKK-program Program (elektronisk versjon, 8/ ) i samarbeid med. Side 1 av 32 Program 2013 (elektronisk versjon, 8/11-2012) i samarbeid med Side 1 av 32 Innhold MEDISINSK BIOKJEMI 1... 9 2040 Bilirubin, høyt nivå (neonatal bilirubin) (12 utsendelser i året)... 9 2020 CRP (12 utsendelser

Detaljer

Rusmiddelanalyser i Norge

Rusmiddelanalyser i Norge Rusmiddelanalyser i Norge 1 Analyse av etanol i serum tilbys av 42 laboratorier i Norge. 24 laboratorier tilbyr rusmiddeltesting utover etanol. Det er store variasjoner i hvilke analyser som tilbys ved

Detaljer

Kva var gjort på forhånd?

Kva var gjort på forhånd? Varsling av patologiske analyseresultat - ringegrenser Kristin M Aakre Overlege, Haukeland universitetssjukehus Kvalitetskonsulent, Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring Kva var gjort på forhånd? Ringegrenser

Detaljer

Program 2012 (elektronisk versjon 2: 8/ )

Program 2012 (elektronisk versjon 2: 8/ ) Program 2012 (elektronisk versjon 2: 8/11-2011) i samarbeid med Side 1 av 33 Innhold MEDISINSK BIOKJEMI 1... 10 2040 Bilirubin, høyt nivå (neonatal bilirubin)... 10 2020 CRP... 10 1075 Digitoksin... 10

Detaljer

INFORMASJON OM VARIASJONSKOEFFISIENTER

INFORMASJON OM VARIASJONSKOEFFISIENTER Laboratorium for medisinsk biokjemi Metodeoversikt med referanseområde, måleområde og analytisk variasjon Utarbeidet av: nita Mikalsen Dokument ansvarlig Kvalitetsleder Godkjent av: Sjefsbioingeniør Versjon:

Detaljer

Rusmiddelanalyser. Prøvetaking, analyser og fortolkning

Rusmiddelanalyser. Prøvetaking, analyser og fortolkning Rusmiddelanalyser Prøvetaking, analyser og fortolkning Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for farmakologi, Enhet for farmakologiske analyser Postboks

Detaljer

Egen prøverekvireringspraksis Hva har vi som beslutningsgrunnlag for å bestille en supplerende undersøkelse?

Egen prøverekvireringspraksis Hva har vi som beslutningsgrunnlag for å bestille en supplerende undersøkelse? Egen prøverekvireringspraksis Hva har vi som beslutningsgrunnlag for å bestille en supplerende undersøkelse? Ketil Arne Espnes Spesialist i allmennmedisin Spesialist i klinisk farmakologi Seksjonsoverlege

Detaljer

RUSMIDDELANALYSER. Prøvetaking, analyser og fortolkning. Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

RUSMIDDELANALYSER. Prøvetaking, analyser og fortolkning. Oslo universitetssykehus HF, Ullevål RUSMIDDELANALYSER Prøvetaking, analyser og fortolkning Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Seksjon for Klinisk farmakologi Ullevål Avdeling for farmakologi Postboks 4956 Nydalen 0450 OSLO Telefon: 22

Detaljer

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 56 Oktober 2005

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 56 Oktober 2005 Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital LABNYTT Nr 56 Oktober 2005 Innhold Avdelingen flytter nye adresser og telefonnummer...2 Nye referansegrenser i hematologi fra og med 8. oktober 2005...3

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 1/2010

NYHETSAVIS NR. 1/2010 NYHETSAVIS NR. 1/2010 April 2010 INNHOLD: Informasjon Kan vitamin D påvirke blodsukkerkontrollen ved type 2 diabetes? Prosjektinvitasjon Nytt om endokrinologisk poliklinikk, Ous Koriongonadotropin hos

Detaljer

NOKLUS Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus

NOKLUS Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus NOKLUS Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus Glukose / Blodsukker - 1987 14 12 10 8 6 4 2 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Glukose 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 16 11 9 9 7 7 6 1,8 1993

Detaljer

Bruk av legemidler ved nedsatt lever- og nyrefunksjon. Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi

Bruk av legemidler ved nedsatt lever- og nyrefunksjon. Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi Bruk av legemidler ved nedsatt lever- og nyrefunksjon Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi Hvordan teste nedsatt leverfunksjon? Leverenzymer (ALAT, ASAT, -GT, ALP)?

Detaljer

Erfaringer fra Behandlingslinjen for CFS/ME ved Sykehuset i Vestfold

Erfaringer fra Behandlingslinjen for CFS/ME ved Sykehuset i Vestfold Erfaringer fra Behandlingslinjen for CFS/ME ved Sykehuset i Vestfold Ingeborg Langåsdalen Lege i spesialisering ved medisinsk avdeling og CFS/ME poliklinikken, SiV Tønsberg Disposisjon Bakgrunn Prosjektet

Detaljer

Svar på Till NORIP:s projektledningsgrupp. Att: Pål Rustad av 19.1.2005. Oslo, 10.3.2005, Pål Rustad

Svar på Till NORIP:s projektledningsgrupp. Att: Pål Rustad av 19.1.2005. Oslo, 10.3.2005, Pål Rustad Side 1 Svar på Till NORIP:s projektledningsgrupp. Att: Pål Rustad av 19.1.2005. Oslo,, Pål Rustad Generelt Hvis det er uoverensstemmelse mellom fordelinger av pasientsvar og NORIP, kan dette ha to vesensforskjellige

Detaljer

01.05.2013. Godkjent av: Anne-Kathrine Palacios

01.05.2013. Godkjent av: Anne-Kathrine Palacios Rusmiddelanalyser. Prøvetaking, analyser og fortolkning Avdelinger Farmakologi [] Utarbeidet av: Mimi Stokke Opdal, Heidi Kjøniksen Godkjent av: Anne-Kathrine Palacios Rusmiddelanalyser Prøvetaking, analyser

Detaljer

Laboratorietesting av rusbrukere

Laboratorietesting av rusbrukere Laboratorietesting av rusbrukere Gudrun Høiseth Overlege Nasjonalt folkehelseinstitutt og Senter for psykofarmakologi Diakonhjemmet sykehus Soria Moria, 19.05.15 Disposisjon Rusmiddeltesting Misbruksmarkører

Detaljer

Prosjekt native sera II

Prosjekt native sera II Prosjekt native sera II Kristin M Aakre Kvalitetskonsulent, Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring Overlege, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssjukehus Kva informasjon ligg i EKV

Detaljer

Urinprøvekontroll i kriminalomsorgen

Urinprøvekontroll i kriminalomsorgen Urinprøvekontroll i kriminalomsorgen Hva er hensikten? Hva er utfordringene? MERETE VEVELSTAD Overlege, spesialist i klinisk farmakologi Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Hva er mat? Om makronæringsstoffene, og hvor de blir av. Birger Svihus, professor i ernæring

Hva er mat? Om makronæringsstoffene, og hvor de blir av. Birger Svihus, professor i ernæring Hva er mat? Om makronæringsstoffene, og hvor de blir av Birger Svihus, professor i ernæring Zhang et al., 2006 Daglig minimumsbehov for næringsstoff (unntatt energi) Næringsstoff Minimumsbehov Vann, liter

Detaljer

Aldersspesifikke referanseintervaller

Aldersspesifikke referanseintervaller Aldersspesifikke referanseintervaller Tabellen omfatter også enkelte aksjonsgrenser og antatte terapiområder Overlege i medisinsk biokjemi vurderer minst hvert annet år om hver enkelt analyse fortsatt

Detaljer

RUSMIDDELTESTING, HURTIGTESTER ELLER LCMS

RUSMIDDELTESTING, HURTIGTESTER ELLER LCMS RUSMIDDELTESTING, HURTIGTESTER ELLER LCMS Ketil Arne Espnes Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Overlege, avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital Prøvemateriale Blod Substanser påvises

Detaljer

Egenskap. for enkeltmåling. Test performance. max. kompensert. respiratorisk. acidose. ukompensert. respiratorisk. acidose

Egenskap. for enkeltmåling. Test performance. max. kompensert. respiratorisk. acidose. ukompensert. respiratorisk. acidose Egenskap Overvåkningsparameter Kvalitetskriterium Kommentarer Riktighet Presisjon X sann Bias = CV analyt. = verdi sann verdi SD X Bias < k CV biol. tot CV analyt. < k CV biol. intra ind. 0,375 k = 0,5

Detaljer

PRAKTISK VEILEDER. NorVas - Praktisk veileder

PRAKTISK VEILEDER. NorVas - Praktisk veileder PRAKTISK VEILEDER 1 Design / layout Mai Lisbet Berglund, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Foto Universitetssykehuset Nord-Norge HF Trykk Trykkeriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Opplag 100

Detaljer

Kjønnshormonforstyrrelser kvinner. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015

Kjønnshormonforstyrrelser kvinner. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Kjønnshormonforstyrrelser kvinner Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Menstruasjonssyklus og blødningsforstyrrelser Menarche: tidspunkt for første menstruasjon Primær amenore`: ingen blødning

Detaljer

Analysekvalitet på urinalbuminanalysen

Analysekvalitet på urinalbuminanalysen Analysekvalitet på urinalbuminanalysen EKV-resultater fra primærhelsetjenesten og sykehuslaboratorier Diabetesforum 2013 - Gunn B B Kristensen Hva skal jeg snakke om? 2 ulike EKV-program Design Antall

Detaljer

Rusmiddeltesting i biologisk materiale

Rusmiddeltesting i biologisk materiale Rusmiddeltesting i biologisk materiale Avdelingssjef Trond Oskar Aamo Avd. for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital HF/ overlege Lade behandlingssenter Overgangskurs i Rus og avhengighetsmedisin Oslo,

Detaljer

Versjon: 116 Gyldig fra: 10.02.2015

Versjon: 116 Gyldig fra: 10.02.2015 , Rikshospitalet og Radiumhospitalet Referanseområder, informasjon og rådgivning til våre rekvirenter Dokument-ID i ehåndbok: 50019 Versjon: 116 Gyldig fra: 10.02.2015 Fagansvarlig: Anne Syrrist Godkjent

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 1/2000 Mai 2000

NYHETSAVIS NR. 1/2000 Mai 2000 NYHETSAVIS NR. 1/2000 Mai 2000 INNHOLD: Analysenytt Nye analyser akkreditert Endret referanseområde for serum testosteron og SHBG hos menn Prøvetaking til PTH og Ca 2+ Kommentarer Prioritering ved for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2222229 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.01 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Rusk i leverprøver ikke alltid et ufarlig funn

Rusk i leverprøver ikke alltid et ufarlig funn Rusk i leverprøver ikke alltid et ufarlig funn John Willy Haukeland Spesialist i Fordøyelsessykdommer, PhD Overlege, Gastromedisinsk avdeling, OUS Ullevål Disposisjon Om vanlige leverprøver Om akutt lever-

Detaljer